PPI - index cen průmyslových výrobců

Období Prům.
ceny
r/r 
Prům.
ceny
m/m 
Zem.
ceny
r/r 
Zem.
ceny
m/m 
Stavební
ceny
r/r 
Stavební
ceny
m/m 
Ceny
služeb
r/r 
Ceny
služeb
m/m 
Podrobně
1 / 2024 -1.8 % 2.5 % -19.8 % 0.7 % 2.0 % 0.0 % 4.6 % -0.1 % Zpráva
12 / 2023 1.4 % -0.5 % -19.0 % -1.2 % 2.6 % 0.1 % 4.4 % 0.0 % Zpráva
11 / 2023 0.8 % -0.4 % -16.2 % -4.9 % 3.3 % 0.1 % 5.0 % -0.2 % Zpráva
10 / 2023 0.2 % -0.1 % -9.7 % 4.2 % 3.6 % 0.2 % 5.3 % 0.3 % Zpráva
9 / 2023 0.8 % 0.3 % -13.4 % 1.7 % 3.7 % 0.2 % 5.1 % 1.2 % Zpráva
8 / 2023 1.8 % 0.2 % -16.4 % -4.5 % 3.7 % 0.1 % 5.3 % 0.6 % Zpráva
7 / 2023 1.4 % -0.1 % -14.3 % -4.0 % 4.8 % 0.1 % 5.6 % -1.3 % Zpráva
6 / 2023 1.9 % -0.3 % -13.8 % -0.9 % 6.0 % 0.1 % 6.1 % -0.1 % Zpráva
5 / 2023 3.6 % -0.8 % -10.2 % -5.2 % 6.9 % 0.3 % 6.2 % 0.0 % -
4 / 2023 6.4 % -1.2 % 0.1 % -3.3 % 7.8 % 0.3 % 6.6 % 1.4 % Zpráva
3 / 2023 10.2 % -1.0 % 11.6 % -3.2 % 9.4 % 0.4 % 5.7 % 1.5 % Zpráva
2 / 2023 16.0 % -0.3 % 22.2 % -0.7 % 10.4 % 0.6 % 5.6 % 1.1 % Zpráva
1 / 2023 19.0 % 5.8 % 25.5 % 1.7 % 11.4 % 0.6 % 6.3 % -0.3 % Zpráva

28.02.2024 ČR - indexy cen výrobců - leden 2024 - ceny v průmyslu a zemědělství rostly, stavebnictví stagnovalo a služby klesly


Meziměsíčně ceny zemědělských výrobců vzrostly o 0,7 % a meziročně byly nižší o 19,8 %. Ceny průmyslových výrobců se meziměsíčně zvýšily o 2,5 %, meziročně byly nižší o 1,8 %. Ceny stavebních prací se meziměsíčně nezměnily a meziročně byly vyšší o 2,0 %. Ceny tržních služeb pro podniky meziměsíčně klesly o 0,1 % a meziročně byly vyšší o 4,6 %.

 „V meziročním srovnání ceny v průmyslu klesly téměř o 2 %, což byl první pokles od listopadu 2020. V zemědělství se ceny meziročně snížily již devátý měsíc v řadě, tentokrát téměř o 20 %. Ceny stavebních prací se meziročně dle odhadů zvýšily o 2,0 % a ceny tržních služeb pro podniky o 4,6 %, upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Ceny zemědělských výrobců se meziměsíčně zvýšily o 0,7 %. Vzrostly ceny zeleniny o 5,3 %, brambor o 11,0 %, mléka o 2,8 %, vajec o 2,4 %, drůbeže o 2,1 % a skotu o 1,2 %. Ceny ovoce klesly o 0,3 %, prasat o 0,9 % a obilovin o 1,1 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců nižší o 19,8 % ( v prosinci o 19,0 % ). V rostlinné výrobě ceny klesly o 25,3 %. Nižší byly ceny olejnin o 27,7 % a obilovin o 36,5 %. Zvýšily se ceny ovoce o 34,7 %, brambor o 29,1 % a zeleniny o 5,6 %. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 12,9 %. Klesly ceny vajec o 22,2 %, mléka o 19,1 %, drůbeže o 7,6 % a skotu o 2,6 %. Vyšší byly ceny prasat, a to o 4,2 %.

Meziměsíčně ceny průmyslových výrobců po třech měsících poklesů vzrostly o 2,5 %. Zvýšily se především ceny v oddíle elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 9,6 %, z toho vyrobeného plynu, rozvodu plynných paliv a obchodu s plynem o 38,0 % (zejména z důvodu vyšší ceny rozvodu plynu), ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou byly vyšší o 7,5 % a ceny páry a horké vody, dodávání páry a klimatizovaného vzduchu o 9,6 %. Ceny přírodní vody, úpravy a rozvodu vody a obchodu s vodou vzrostly o 9,2 %. Snížily se ceny černého a hnědého uhlí a lignitu o 6,3 %, tiskařských a nahrávacích služeb o 2,2 %, chemických látek a přípravků o 0,5 % a ropy a zemního plynu o 9,9 %. Ceny průmyslových výrobců meziročně klesly o 1,8 % (v prosinci vzrostly o 1,4 %). Naposledy se ceny meziročně snížily v listopadu roku 2020. Nižší byly ceny základních kovů o 12,3 %, potravinářských výrobků o 5,3 %, chemických látek a přípravků o 12,4 %, dřeva a dřevěných a korkových výrobků o 20,1 % a papíru a výrobků z papíru o 13,9 %. Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu se snížily o 0,7 % a ropy a zemního plynu o 19,5 %. Klesly také ceny v oddíle koksu a rafinovaných ropných produktů. Vzrostly ceny motorových vozidel o 2,6 %, oprav, údržby a instalace strojů a zařízení o 6,0 %, nápojů o 9,0 % a přírodní vody, úpravy a rozvodu vody a obchodu s vodou o 9,2 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin klesly především ceny meziproduktů o 5,7 % a energií o 2,1 %. Ceny průmyslových výrobcůbez energií se meziročně snížily o 1,7 % (v prosinci o 0,6 %).

Ceny stavebních prací se meziměsíčně dle odhadů nezměnily, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví se zvýšily o 0,6 %. Ceny stavebních prací se meziročně dle odhadů zvýšily o 2,0 % ( v prosinci po zpřesnění o 2,4 % ). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly nižší o 1,1 % (v prosinci vyšší o 0,1 %).

Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně snížily o 0,1 % v důsledku poklesu cen za reklamní služby a průzkum trhu o 16,7 % a cen za skladování a podpůrné služby v dopravě o 0,7 %. Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 3,5 %, za informační služby o 2,5 % a za poradenství v oblasti řízení o 1,8 %. Ceny za služby v oblasti nemovitostí a za vydavatelské služby se zvýšily shodně o 2,7 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby vzrostly o 1,2 %. Ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 4,6 % (v prosinci o 4,4 %). Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 13,1 %, za služby v oblasti zaměstnání o 11,8 % a za poštovní a kurýrní služby o 10,9 %. Vyšší byly ceny za služby v oblasti nemovitostí o 7,3 %, za právní a účetnické služby o 5,9 % a za vydavatelské služby o 5,2 % . Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 4,0 % (v prosinci o 4,4 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – prosinec 2023 (předběžná data)
V zemích Evropské unie (EU), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v prosinci meziměsíčně klesly o 0,9 % (v listopadu o 0,3 %). Nejvíce se snížily ceny v Irsku o 12,0 %, v Nizozemsku o 1,8 % a v Estonsku o 1,4 %. V Polsku byly ceny nižší o 1,3 %, v Německu o 1,2 %, v Rakousku o 0,9 %, v Česku o 0,5 % a na Slovensku o 0,3 %. Ceny vzrostly v Řecku o 1,0 %, v Belgii o 0,5 %, na Kypru a v Lucembursku shodně o 0,3 % a ve Francii o 0,1 %. V prosinci se ceny v EU meziročně snížily o 10,0 % (v listopadu o 8,1 %). Ceny klesly nejvíce v Irsku o 43,5 %, v Itálii o 20,5 % a v Bulharsku o 19,8 %. V Německu se ceny snížily o 8,7 %, v Polsku o 6,3 % a v Rakousku o 5,1 %. Nejvíce vzrostly ceny v Lucembursku o 20,2 % a na Slovensku o 13,3 %. V Česku se ceny zvýšily o 1,4 %.

 

* * *

Informace k revizi indexu cen tržních služeb

V průběhu roku 2023 proběhla standardní komplexní revize výpočtu indexů cen tržních služeb, ve které došlo ke změně původní váhové struktury odvozené z tuzemských tržeb roku 2015 na novou váhovou strukturu odpovídající tuzemským tržbám roku 2021 a k řadě změn ve výběru respondentů a reprezentantů.

Cenové indexy tržních služeb jsou nyní počítány k novému cenovému základu průměr roku 2021 = 100 na nových vahách, založených na struktuře tržeb roku 2021. Takto vypočtené indexy jsou řetězeny k indexům o základu průměr roku 2015 = 100, čímž je zajištěno pokračování dosavadní časové řady.

 

Níže uvedené agregace byly ze sledování a z publikování

vyřazeny

 • K641 Peněžní zprostředkovatelské činnosti
 • K649 Ostatní finanční služby kromě pojišťovnictví a penzijního financování

zařazeny

 • J59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních pořadů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
 • J60 Tvorba programů a vysílání

____________________
Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz  
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@czso.cz
 
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu , tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz

Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ 

Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
 

Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 24 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 24 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 24 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 24 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře
Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7
 
Termín zveřejnění další RI: 18. 3. 2024

Přílohy

 • cipc022824.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indexy cen výrobců
 • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
 • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2020)
 • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015=100)
 • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 28.02.2024
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz

 

Ceny průmyslových výrobců - zpravodajství


Index cen průmyslových výrobců patří v soustavě cenových indexů vypočítávaných v České republice mezi důležité indikátory cenového vývoje. Reprezentativním způsobem měří v časovém vývoji relativní změny cen, kterými výrobci oceňují vyrobenou produkci realizovanou na domácím trhu. Jde o změny prodejních cen průmyslových výrobců šetřené u výrobců na tzv. primárním trhu mezi výrobcem a jeho prvním odběratelem. Index se vztahuje na zboží, které je vyrobeno a předáno k odbytu v tuzemsku a nezahrnuje cenový vývoj výrobků pro vývoz.
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste