PPI - index cen průmyslových výrobců - 10 let

Období Prům.
ceny
r/r 
Prům.
ceny
m/m 
Zem.
ceny
r/r 
Zem.
ceny
m/m 
Stavební
ceny
r/r 
Stavební
ceny
m/m 
Ceny
služeb
r/r 
Ceny
služeb
m/m 
Podrobně
Další »
3 / 2024 0.0 % -0.1 % -13.2 % 3.2 % 1.6 % 0.3 % 4.1 % 0.7 % Zpráva
2 / 2024 -0.9 % 0.5 % -18.7 % 0.7 % 1.6 % 0.1 % 4.9 % 1.5 % Zpráva
1 / 2024 -1.8 % 2.5 % -19.8 % 0.7 % 2.0 % 0.0 % 4.6 % -0.1 % Zpráva
12 / 2023 1.4 % -0.5 % -19.0 % -1.2 % 2.6 % 0.1 % 4.4 % 0.0 % Zpráva
11 / 2023 0.8 % -0.4 % -16.2 % -4.9 % 3.3 % 0.1 % 5.0 % -0.2 % Zpráva
10 / 2023 0.2 % -0.1 % -9.7 % 4.2 % 3.6 % 0.2 % 5.3 % 0.3 % Zpráva
9 / 2023 0.8 % 0.3 % -13.4 % 1.7 % 3.7 % 0.2 % 5.1 % 1.2 % Zpráva
8 / 2023 1.8 % 0.2 % -16.4 % -4.5 % 3.7 % 0.1 % 5.3 % 0.6 % Zpráva
7 / 2023 1.4 % -0.1 % -14.3 % -4.0 % 4.8 % 0.1 % 5.6 % -1.3 % Zpráva
6 / 2023 1.9 % -0.3 % -13.8 % -0.9 % 6.0 % 0.1 % 6.1 % -0.1 % Zpráva
5 / 2023 3.6 % -0.8 % -10.2 % -5.2 % 6.9 % 0.3 % 6.2 % 0.0 % -
4 / 2023 6.4 % -1.2 % 0.1 % -3.3 % 7.8 % 0.3 % 6.6 % 1.4 % Zpráva
3 / 2023 10.2 % -1.0 % 11.6 % -3.2 % 9.4 % 0.4 % 5.7 % 1.5 % Zpráva
2 / 2023 16.0 % -0.3 % 22.2 % -0.7 % 10.4 % 0.6 % 5.6 % 1.1 % Zpráva
1 / 2023 19.0 % 5.8 % 25.5 % 1.7 % 11.4 % 0.6 % 6.3 % -0.3 % Zpráva
12 / 2022 20.1 % -1.1 % 27.3 % 1.7 % 12.2 % 0.6 % 7.3 % 0.6 % Zpráva
11 / 2022 21.3 % -1.0 % 29.9 % -2.8 % 11.9 % 0.3 % 6.5 % 0.2 % Zpráva
10 / 2022 24.1 % 0.6 % 27.1 % -3.0 % 12.0 % 0.3 % 6.3 % 0.1 % Zpráva
9 / 2022 25.8 % 1.2 % 33.6 % -1.3 % 13.1 % 0.3 % 6.8 % 1.5 % Zpráva
8 / 2022 25.2 % -0.1 % 38.3 % -2.3 % 13.4 % 1.3 % 6.5 % -0.8 % Zpráva

17.04.2024 ČR - výrobní ceny v březnu až na průmysl rostly, v zemědělství poměrně výrazně


Meziměsíčně ceny zemědělských výrobců vzrostly o 3,2 % a meziročně byly nižší o 13,2 %. Ceny průmyslových výrobců se meziměsíčně snížily o 0,1 %, meziročně zůstaly na stejné úrovni. Ceny stavebních prací meziměsíčně vzrostly o 0,3 % a meziročně byly vyšší o 1,6 %. Ceny tržních služeb pro podniky meziměsíčně vzrostly o 0,7 % a meziročně byly vyšší o 4,1 %.

 „V meziročním srovnání se ceny v průmyslu nezměnily. V zemědělství se ceny meziročně snížily již jedenáctý měsíc v řadě, tentokrát o více než 13 %. Ceny stavebních prací se meziročně zvýšily o 1,6 % a ceny tržních služeb pro podniky o 4,1 %, upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Ceny zemědělských výrobců se meziměsíčně zvýšily o 3,2 % 1) . Vzrostly ceny konzumních jablek o 6,9 %, prasat o 3,0 %, skotu o 2,3 % a vajec o 1,9 %. Ceny obilovin klesly o 1,2 % a drůbeže o 1,4 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců nižší o 13,2 % ( v únoru o 18,7 % ). V rostlinné výrobě ceny klesly o 15,5 %. Nižší byly ceny zeleniny o 10,2 %, olejnin o 18,1 % a obilovin o 31,3 %. Zvýšily se ceny ovoce o 59,0 % a brambor o 24,2 %. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 10,5 %. Klesly ceny vajec o 25,8 %, mléka o 14,4 % a drůbeže o 9,0 %. Ceny prasat byly vyšší o 2,3 % a skotu o 1,3 %.

Meziměsíčně byly ceny průmyslových výrobců nižší o 0,1 %. Klesly ceny v oddíle elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 1,5 %, z toho elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 2,1 %. Snížily se ceny kovodělných výrobků o 0,8 %, dřeva a dřevěných a korkových výrobků o 0,9 % a ropy a zemního plynu o 1,3 %. Ceny chemických látek a přípravků se zvýšily o 3,0 %, základních kovů o 1,2 % a potravinářských výrobků o 0,7 %, z toho masa a výrobků z masa o 1,1 %. Ceny průmyslových výrobců se v úhrnu meziročně nezměnily. (v únoru se snížily o 0,9 %). Klesly ceny potravinářských výrobků o 5,0 %, z toho zejména rostlinných a živočišných olejů a tuků o 22,2 %, mlýnských a škrobárenských výrobků o 19,8 % a průmyslových krmiv o 17,8 %. Nižší byly ceny základních kovů o 8,5 %, chemických látek a přípravků o 5,1 % a dřeva a dřevěných a korkových výrobků o 14,7 %. Vzrostly ceny motorových vozidel, přívěsů a návěsů o 3,7 %, oprav, údržby a instalace strojů a zařízení o 5,4 % a elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 2,6 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se snížily ceny meziproduktů o 4,6 % a zboží krátkodobé spotřeby o 0,9 %. Ceny energií vzrostly o 2,6 %. Ceny průmyslových výrobců bez energií byly meziročně nižší o 1,1 % (v únoru o 1,7 %).

Ceny stavebních prací dle odhadů i ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví se meziměsíčně zvýšily shodně o 0,3 % . Ceny stavebních prací se meziročně dle odhadů zvýšily o 1,6 % (stejně jako v únoru ). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly nižší o 1,8 % (v únoru o 1,9 %).

Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně zvýšily o 0,7 % v důsledku růstu cen za reklamní služby a průzkum trhu o 9,7 %. Ceny za služby v oblasti zaměstnání se zvýšily o 2,6 % a ceny za služby v oblasti nemovitostí o 0,6 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby vzrostly o 0,1 %. Ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 4,1 % (v únoru o 4,9 %). Ceny za reklamní služby a průzkum trhu a za služby v oblasti zaměstnání vzrostly shodně o 10,3 % a za služby v oblasti nemovitostí o 8,0 %. Vyšší byly ceny za právní a účetnické služby o 6,5 % a za služby v oblasti programování a poradenství o 6,4 % . Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 3,7 % (v únoru o 4,3 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – únor 2024 (předběžná data)
V zemích Evropské unie (EU), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v únoru meziměsíčně klesly stejně jako v lednu o 0,9 %. Nejvíce se snížily ceny v Estonsku o 7,2 %, na Slovensku o 5,6 % a v Irsku o 4,2 %. V Rakousku byly ceny nižší o 0,9 % a v Německu o 0,4 %. V Česku ceny vzrostly o 0,5 % a v Polsku o 0,3 %. Nejvíce se zvýšily ceny v Belgii o 1,4 %. V únoru byly ceny v EU meziročně nižší o 8,1 % (v lednu o 7,9 %). Ceny klesly zejména na Slovensku o 25,5 %, v Irsku o 24,2 % a v Itálii o 14,2 %. V Rakousku se snížily ceny o 10,5 %, v Polsku o 10,0 %, v Německu o 4,1 % a v Česku o 0,9 %. Nejvíce vzrostly ceny v Lucembursku o 17,2 %.

________________
1 ) Meziměsíční index cen zemědělských výrobců je ovlivňován též změnami struktury vah

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
 
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@czso.cz
 
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu , tel. 274 052 665,e-mail: miloslav.beranek@czso.cz

Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.

Navazující publikace a časové řady ve Veřejné databázi :

011041 - 24 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
 
011044 - 24 Indexy cen průmyslových výrobců
 
011045 - 24 Indexy cen zemědělských výrobců
 
011046 - 24 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře
 
Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7
 
Termín zveřejnění další RI: 20. 5. 2024


Související analýza: Vývoj indexů cen výrobců - 1. čtvrtletí 2024

Přílohy

 • cipc041724.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indexy cen výrobců
 • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
 • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2020)
 • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2021=100)
 • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 17.04.2024
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz

 

Ceny průmyslových výrobců - zpravodajství


Index cen průmyslových výrobců patří v soustavě cenových indexů vypočítávaných v České republice mezi důležité indikátory cenového vývoje. Reprezentativním způsobem měří v časovém vývoji relativní změny cen, kterými výrobci oceňují vyrobenou produkci realizovanou na domácím trhu. Jde o změny prodejních cen průmyslových výrobců šetřené u výrobců na tzv. primárním trhu mezi výrobcem a jeho prvním odběratelem. Index se vztahuje na zboží, které je vyrobeno a předáno k odbytu v tuzemsku a nezahrnuje cenový vývoj výrobků pro vývoz.
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste