The Prague Stock Exchange cummulative report by stock year 2006

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
The Prague Stock Exchange cummulative report by stock year 2006
Name The Prague Stock Exchange RM System Graf
Min price Max price Volume Min price Max price Volume
AKRO OPF GLOBAL. - - - 325.00 445.00 23 311 647 graf
AKRO OPF PROG.SPOL - - - 305.00 435.00 11 729 707 graf
ARCELORMITTAL - - - 2 000.00 3 184.00 130 958 842 graf
ATAS NÁCHOD - - - 332.00 392.00 633 388 graf
AVIA - - - 42.00 171.00 3 806 807 graf
BOHEMIA CRYS.GROUP - - - 203.00 271.00 1 696 966 graf
BRENT CRUDE OIL 97.00 102.00 100 000 - - - graf
BRISK TÁBOR - - - 961.00 1 358.00 1 152 944 graf
BRNĚN.VODÁR.A KAN. - - - 1 908.00 2 222.00 1 170 083 graf
CAC LEAS. 3,10/09 100.00 100.00 0 - - - graf
CECEXT 425.00 480.00 2 077 560 - - - graf
CETV 1 158.00 1 713.00 25 239 073 185 - - - graf
CPI FIM 1 818.00 2 966.00 28 062 035 868 - - - graf
CPI VAR/06 100.00 100.00 0 - - - graf
CPI VAR/12 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
CREST 7,79/22 100.00 100.00 0 - - - graf
CREST VAR/06 100.00 100.00 0 - - - graf
CTX 583.00 660.00 2 211 560 - - - graf
CTX TURBO SHORT 129.00 148.00 572 500 - - - graf
CUKROVAR VRBÁTKY - - - 2 600.00 3 432.00 3 142 538 graf
ČEB 6,95/10 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA 361.00 439.00 0 468.00 701.00 382 330 graf
ČESKÁ SPOŘITELNA - - - 567.00 770.00 9 714 376 graf
ČESKÁ ZBROJOVKA 890.00 1 050.00 41 170 615.00 1 116.00 654 407 graf
ČESKÉ VINAŘ.ZÁVODY - - - 254.00 386.00 800 257 graf
ČESKÝ HOLDING - - - 42.00 67.00 1 112 764 graf
ČEZ 566.00 1 010.00 347 499 003 826 563.00 1 007.00 1 494 896 991 graf
ČEZ 0,00/09 42.00 42.00 1 727 784 100 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČEZ 3,35/08 97.00 97.00 1 337 808 966 - - - graf
ČEZ VAR/14 105.00 105.00 2 045 612 000 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČKA 4,00/07 100.00 100.00 1 610 472 056 - - - graf
ČKA 4,00/10 100.00 100.00 1 272 222 583 - - - graf
ČKA 5,05/07 100.00 100.00 1 183 825 991 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČKD KUTNÁ HORA - - - 295.00 533.00 352 876 graf
ČKD PRAHA DIZ - - - 863.00 1 182.00 115 432 graf
ČP LEASING VAR/06 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČP VAR/06 100.00 100.00 585 234 908 - - - graf
ČS KOMB/08 100.00 100.00 0 - - - graf
ČS KOMB/13 100.00 100.00 0 - - - graf
ČS KOMB/17 90.00 90.00 0 - - - graf
ČS VAR/12 100.00 100.00 247 910 411 - - - graf
ČS VAR/14 100.00 100.00 19 770 900 - - - graf
ČS VAR/15 100.00 100.00 981 571 953 - - - graf
ČS VAR/16 100.00 100.00 336 494 778 - - - graf
ČSAD LIBEREC - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČSOB VAR/08 100.00 100.00 0 - - - graf
DALKIA 11,375/08 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
DJ EURO STOXX 50 1 132.00 1 151.00 0 - - - graf
EBANKA - 0.00 - - - - graf
EBSN 1 249.00 1 458.00 5 077 353 742 - - - graf
ECM 1 316.00 1 471.00 2 664 331 568 - - - graf
ECM WARRANTS 807.00 861.00 0 - - - graf
EIB 0,00/23 41.00 41.00 0 - - - graf
EIB 3,25/07 99.00 99.00 819 226 369 - - - graf
EIB 4,10/18 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB 4,15/18 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB 6,50/15 100.00 100.00 287 510 871 100 000.00 100 000.00 0 graf
EIB 8,20/09 100.00 100.00 1 623 739 193 25 000.00 25 000.00 0 graf
EIB VAR/13 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/13 100.00 100.00 1 504 500 000 - - - graf
EIB VAR/13 100.00 100.00 736 483 836 - - - graf
EIB VAR/18 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/18 100.00 100.00 0 - - - graf
ENERGOAQUA 1 042.00 1 450.00 46 400 1 300.00 1 575.00 1 482 372 graf
ERSTE GROUP BANK A 1 130.00 1 620.00 58 092 967 526 - - - graf
EUROVIA CS 3 500.00 4 300.00 45 474 961 3 500.00 4 400.00 13 932 720 graf
FAGRON - - - 78.00 121.00 964 972 graf
FORTUNA H. 5,25/13 - - - 10 000.00 10 000.00 160 470 000 graf
GOLD 1 298.00 1 332.00 0 - - - graf
HARVARD.PRŮM.HOLD. - - - - - 0 graf
HL.M.PRAHA 6,85/11 100.00 100.00 0 - - - graf
HL.M.PRAHA VAR/11 100.00 100.00 81 306 011 - - - graf
Holcim (Česko) - - - 2 443.00 3 057.00 3 278 458 graf
HOME CR. VAR/09 100.00 100.00 252 863 298 - - - graf
HOME CR.BV VAR/09 100.00 100.00 342 682 736 - - - graf
HOME CR.FIN.VAR/06 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
HOME CR.FIN.VAR/07 100.00 100.00 952 663 090 100 000.00 100 000.00 0 graf
HYPOTEČNÍ BANKA - - - 1 280.00 1 535.00 2 247 960 graf
HZL ČMHB 3,00/08 100.00 102.00 23 617 042 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 3,50/08 101.00 105.00 1 271 592 029 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 3,60/08 102.00 104.00 8 496 677 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,20/10 104.00 106.00 1 006 233 998 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,30/09 104.00 107.00 702 485 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,40/10 103.00 108.00 31 271 570 10 000.00 10 000.00 30 000 graf
HZL ČMHB 4,45/10 105.00 107.00 2 356 461 514 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,50/07 103.00 103.00 149 839 686 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,95/09 106.00 108.00 354 609 318 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 6,85/07 104.00 107.00 71 227 410 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB VAR/07 108.00 108.00 141 972 842 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB VAR/09 107.00 111.00 777 108 052 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB VAR/15 110.00 111.00 1 480 012 705 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČS 1,85/06 100.00 100.00 0 - - - graf
HZL ČS 3,65/14 101.00 101.00 0 - - - graf
HZL ČS 4,05/10 107.00 107.00 394 255 250 - - - graf
HZL ČS 4,45/08 105.00 105.00 105 823 472 - - - graf
HZL ČS 4,50/08 106.00 106.00 66 586 263 - - - graf
HZL ČS 4,50/10 108.00 108.00 105 075 000 - - - graf
HZL ČS 4,75/15 113.00 113.00 2 177 270 833 - - - graf
HZL ČS 4,80/16 112.00 112.00 1 718 773 333 - - - graf
HZL ČS 5,20/08 111.00 111.00 76 065 527 - - - graf
HZL ČS 5,80/07 112.00 112.00 115 049 833 - - - graf
HZL ČS VAR/11 108.00 108.00 64 816 333 - - - graf
HZL ČS VAR/12 100.00 100.00 3 000 000 000 - - - graf
HZL EBANKA 4,50/10 104.00 104.00 0 - - - graf
HZL HB 4,15/09 103.00 104.00 1 546 433 208 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL HB 4,35/09 102.00 104.00 629 605 793 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL HB 4,55/11 105.00 105.00 0 - - - graf
HZL HB 4,60/11 105.00 107.00 2 407 357 627 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL HB 4,70/11 105.00 107.00 445 119 394 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL HB 4,75/11 105.00 105.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL HB VAR/16 116.00 116.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL HVB 3,50/10 101.00 101.00 1 166 334 191 - - - graf
HZL HVB 4,50/15 100.00 100.00 3 198 906 336 - - - graf
HZL HVB 5,00/25 113.00 113.00 118 781 111 - - - graf
HZL HVB 6,0/09 109.00 109.00 1 666 949 591 - - - graf
HZL KB 3,74/16 - 0.00 - - - - graf
HZL KB 4,40/15 104.00 112.00 5 233 620 759 - - - graf
HZL KB 4,50/08 103.00 105.00 370 878 254 - - - graf
HZL KB 5,50/09 107.00 109.00 341 687 237 - - - graf
HZL KB VAR/07 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
HZL KB VAR/15 100.00 100.00 3 025 899 827 - - - graf
HZL RBCZ 3,70/09 101.00 101.00 0 10 050.00 10 800.00 853 400 graf
HZL RBCZ 4,40/11 101.00 105.00 136 226 524 - - - graf
HZL RBCZ 4,50/10 106.00 106.00 439 635 - - - graf
HZL RBCZ 4,60/10 101.00 101.00 0 10 000.00 10 830.00 0 graf
HZL RBCZ 4,70/11 106.00 106.00 12 406 030 - - - graf
HZL RBCZ 5,05/09 101.00 101.00 1 065 571 10 600.00 10 600.00 0 graf
HZL RBCZ 7,50/06 110.00 110.00 81 145 808 10 150.00 10 150.00 1 004 850 graf
HZL VB CZ 4,60/11 - 0.00 - - - - graf
HZL WHB 4,55/10 107.00 107.00 208 171 931 - - - graf
HZL WHB 5,00/11 106.00 106.00 0 - - - graf
ING BANK 4,50/19 70.00 70.00 746 742 500 - - - graf
JÁCHYMOV PM 665.00 935.00 27 125 917.00 1 165.00 73 343 545 graf
JAKL KARVINÁ - 0.00 - - - - graf
JÄKL KARVINÁ - - - 1 088.00 2 222.00 40 305 955 graf
JČ PLYNÁREN.Č.BUD. - 0.00 - - - - graf
JČ PLYNÁRENSKÁ 2 535.00 4 772.00 118 684 4 001.00 5 466.00 1 217 010 graf
JITKA JINDŘ.HRADEC - - - 315.00 405.00 350 228 graf
JM PLYNÁRENSKÁ 7 157.00 7 889.00 0 6 225.00 8 241.00 461 198 graf
KAROSERIA - - - 355.00 538.00 1 785 868 graf
KDYNIUM - - - 3 764.00 4 600.00 215 217 graf
KOMERČNÍ BANKA 2 815.00 3 663.00 105 570 782 047 2 785.00 3 686.00 200 621 273 graf
K-T-V INVEST 463.00 510.00 0 393.00 556.00 133 473 graf
LÁZNĚ PODĚBRADY - - - 1 450.00 2 200.00 732 968 graf
LÁZNĚ TEPLICE N.B. - - - 1 050.00 1 391.00 186 340 graf
LÁZNĚ TEPLICE V Č. 800.00 920.00 34 640 801.00 1 062.00 2 646 680 graf
LE CYGNE SPORT.GR. - - - 280.00 503.00 192 820 graf
LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ - - - 1 400.00 1 666.00 693 708 graf
LESOSTAVBY ŠUMPERK - - - 25.00 60.00 1 137 555 graf
MADETA - - - 692.00 1 282.00 915 371 graf
MEDICAMENTA - - - 522.00 672.00 90 267 666 graf
MERO ČR 10,30/11 105.00 105.00 16 818 553 - - - graf
METROSTAV - - - 620.00 935.00 5 203 656 graf
MJM LITOVEL - - - 850.00 1 500.00 3 159 134 graf
MODRÁ PYRAMIDA STA - 0.00 - - - - graf
O2 C.R. 417.00 548.00 98 669 903 538 413.00 555.00 415 896 294 graf
OHL ŽS - - - 1 683.00 2 552.00 1 463 546 graf
OHL ŽS 4,80/10 101.00 101.00 108 495 440 - - - graf
ORCO 5,50/11 126.00 126.00 0 - - - graf
ORCO VAR/20 100.00 100.00 581 371 633 - - - graf
OSTROJ - - - 585.00 1 099.00 16 195 550 graf
PARAMO 695.00 1 015.00 8 005 204 638.00 1 074.00 5 761 539 graf
PERLA BAVLNÁŘ.ZÁV. - - - 77.00 117.00 122 119 graf
PFNONWOVENS 747.00 784.00 3 353 209 343 - - - graf
PHA FIN.BV 6,95/10 100.00 100.00 374 437 979 100 000.00 100 000.00 0 graf
PHILIP MORRIS ČR A 8 873.00 18 583.00 18 449 620 845 8 711.00 18 587.00 65 305 894 graf
PLIVA - LACHEMA - - - 602.00 1 130.00 252 825 graf
POŠT.TISK.CENIN - - - 1 801.00 2 360.00 451 728 graf
PRAZSKE SLUZBY 840.00 840.00 10 080 735.00 901.00 2 423 517 graf
PRAŽSKÁ ENERGETIKA 4 200.00 4 900.00 551 944 4 200.00 5 250.00 2 851 880 graf
PRAŽSKÁ PLYNÁREN. 3 827.00 5 020.00 19 840 4 156.00 5 298.00 857 358 graf
PX FUT DEC06 1 443.00 1 627.00 9 798 300 - - - graf
PX FUT JUN07 1 567.00 1 625.00 318 300 - - - graf
PX FUT MAR07 1 438.00 1 631.00 22 104 700 - - - graf
RDX 559.00 581.00 225 800 - - - graf
RMS MEZZANINE 1 500.00 1 500.00 395 770 500 1 150.00 1 500.00 642 903 graf
RYBÁŘ. TŘEBOŇ HLD - - - 700.00 1 706.00 9 200 051 graf
SČ ARMATURKA - - - 150.00 202.00 195 652 graf
SČ ENERGETIKA 3 003.00 3 300.00 318 514 2 700.00 3 599.00 28 329 897 graf
SČ PLYNÁRENSKÁ 4 542.00 6 500.00 80 500 4 120.00 6 290.00 2 013 131 graf
SD JISTINA/36 - 0.00 - - - - graf
SD K1 4,20/07 - 0.00 - - - - graf
SD K10 4,20/16 - 0.00 - - - - graf
SD K11 4,20/17 - 0.00 - - - - graf
SD K12 4,20/18 - 0.00 - - - - graf
SD K13 4,20/19 - 0.00 - - - - graf
SD K14 4,20/20 - 0.00 - - - - graf
SD K15 4,20/21 - 0.00 - - - - graf
SD K16 4,20/22 - 0.00 - - - - graf
SD K17 4,20/23 - 0.00 - - - - graf
SD K18 4,20/24 - 0.00 - - - - graf
SD K19 4,20/25 - 0.00 - - - - graf
SD K2 4,20/08 - 0.00 - - - - graf
SD K20 4,20/26 - 0.00 - - - - graf
SD K21 4,20/27 - 0.00 - - - - graf
SD K22 4,20/28 - 0.00 - - - - graf
SD K23 4,20/29 - 0.00 - - - - graf
SD K24 4,20/30 - 0.00 - - - - graf
SD K25 4,20/31 - 0.00 - - - - graf
SD K26 4,20/32 - 0.00 - - - - graf
SD K27 4,20/33 - 0.00 - - - - graf
SD K28 4,20/34 - 0.00 - - - - graf
SD K29 4,20/35 - 0.00 - - - - graf
SD K3 4,20/09 - 0.00 - - - - graf
SD K30 4,20/36 - 0.00 - - - - graf
SD K5 4,20/11 - 0.00 - - - - graf
SD K6 4,20/12 - 0.00 - - - - graf
SD K7 4,20/13 - 0.00 - - - - graf
SD K8 4,20/14 - 0.00 - - - - graf
SD K9 4,20/15 - 0.00 - - - - graf
SELGEN - - - 961.00 1 313.00 1 003 013 graf
SETUZA 525.00 660.00 208 980 321.00 770.00 1 940 560 graf
SEVEROČESKÉ DOLY 1 760.00 2 216.00 61 327 324 1 760.00 2 047.00 24 563 847 graf
SEVEROMORAVSKÁ PLY - 0.00 - - - - graf
SLEZAN FRÝDEK-MÍS. 410.00 410.00 0 245.00 427.00 277 061 graf
SM PLYNÁRENSKÁ 4 200.00 5 346.00 216 440 4 001.00 5 350.00 1 748 617 graf
SM VAK OVA 5,00/15 100.00 100.00 100 558 333 - - - graf
SM VOD.A KAN.OVA 898.00 1 170.00 193 435 870.00 1 480.00 2 981 966 graf
SOFTWARE 602 - - - 79.00 115.00 736 611 graf
SPOBYT 5,25/13 - - - 10 000.00 10 000.00 9 160 000 graf
SPOLANA 147.00 189.00 4 490 681 139.00 194.00 5 757 098 graf
SPOLEK CH.HUT.VÝR. 260.00 350.00 11 575 494 238.00 367.00 16 634 814 graf
ST.DLUHOP. 2,30/08 98.00 100.00 59 064 700 178 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 2,55/10 100.00 100.00 65 328 781 940 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 2,90/08 100.00 100.00 9 263 979 419 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,25/09 100.00 100.00 6 034 617 664 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,70/13 101.00 101.00 36 855 617 687 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,75/20 97.00 100.00 96 453 434 261 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,80/09 99.00 101.00 26 908 739 264 10 000.00 10 000.00 1 200 000 graf
ST.DLUHOP. 3,80/15 100.00 100.00 91 466 948 590 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,95/07 101.00 103.00 16 261 803 520 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 4,20/36 100.00 100.00 491 919 433 - - - graf
ST.DLUHOP. 4,20/36 - 0.00 - - - - graf
ST.DLUHOP. 4,60/18 100.00 100.00 43 659 446 596 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 5,70/06 100.00 100.00 6 759 846 513 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,30/07 101.00 101.00 4 756 545 146 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,40/10 100.00 100.00 11 197 916 784 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,55/11 100.00 100.00 27 405 472 485 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,95/16 100.00 100.00 36 822 291 850 10 000.00 10 000.00 0 graf
STČ ENERGETICKÁ 2 492.00 3 000.00 3 059 161 2 402.00 2 998.00 3 466 552 graf
STČ PLYNÁRENSKÁ 6 110.00 8 100.00 317 046 5 003.00 8 298.00 1 071 233 graf
SŽDC 4,60/11 100.00 100.00 495 708 000 - - - graf
ŠKODA AUTO VAR/07 100.00 100.00 1 389 949 997 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠKODA AUTO VAR/10 100.00 100.00 662 340 685 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠMERAL BRNO - - - 298.00 789.00 4 165 984 graf
TATRA - - - 92.00 179.00 36 112 901 graf
TELEF.O2CR 3,50/08 100.00 100.00 1 031 996 067 - - - graf
TESLA KARLÍN - - - 135.00 206.00 329 494 graf
TOMA 370.00 420.00 177 334 350.00 465.00 21 160 577 graf
TRANZA - - - 130.00 346.00 92 694 graf
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY - - - 1 183.00 1 999.00 23 415 126 graf
TYPOS TISKAŘ.ZÁV. - - - 1 500.00 1 828.00 505 824 graf
UNIPETROL 157.00 300.00 48 461 941 726 157.00 301.00 299 974 195 graf
UNIPETROL 0,00/07 66.00 66.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
UNIPETROL VAR/13 100.00 100.00 642 585 928 100 000.00 100 000.00 0 graf
UNITED ENERGY - - - 126.00 145.00 5 711 004 graf
UNITED ENERGY 1 440.00 1 480.00 808 100 1 260.00 1 455.00 4 894 546 graf
VČ PLYNÁRENSKÁ 5 338.00 6 510.00 213 280 4 193.00 6 985.00 948 297 graf
VEBA TEXTILNÍ ZÁV. - - - 176.00 286.00 353 006 graf
VELVANA VAR/16 - - - 10 000.00 10 000.00 25 580 000 graf
VET ASSETS 35.00 68.00 4 120 180 33.00 68.00 14 188 398 graf
VÍTKOVICE - - - 198.00 757.00 117 313 743 graf
VOD.A KAN.HR.KRÁL. - - - 306.00 429.00 925 075 graf
VOD.A KAN.KROMĚŘÍŽ - - - 301.00 610.00 495 650 graf
VOD.A KAN.PARDUBIC - - - 294.00 435.00 1 131 070 graf
VOD.A KAN.TRUTNOV - - - 281.00 445.00 403 580 graf
VÝCHODOČESKÁ PLYNÁ - 0.00 - - - - graf
WÜST.ST.SP.VAR/15 100.00 100.00 0 - - - graf
ZČ PLYNÁRENSKÁ 6 865.00 7 208.00 0 3 326.00 7 751.00 3 712 833 graf
ZENTIVA 843.00 1 328.00 107 218 190 276 - - - graf
ŽĎAS - - - 527.00 606.00 5 915 370 graf
ŽPSV UH. OSTROH - - - 1 634.00 2 328.00 4 264 066 graf
Zobrazit sloupec