The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 200608

The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 200608
Name The Prague Stock Exchange RM System Graf
Min price Max price Volume Min price Max price Volume
AKRO OPF GLOBAL. - - - 390.00 425.00 2 850 660 graf
AKRO OPF PROG.SPOL - - - 370.00 420.00 1 328 442 graf
ARCELORMITTAL - - - 2 360.00 2 520.00 2 786 726 graf
ATAS NÁCHOD - - - 351.00 351.00 4 563 graf
AVIA - - - 54.00 171.00 1 220 764 graf
BOHEMIA CRYS.GROUP - - - 221.00 256.00 326 715 graf
BRNĚN.VODÁR.A KAN. - - - 1 950.00 2 145.00 232 175 graf
CAC LEAS. 3,10/09 100.00 100.00 0 - - - graf
CETV 1 253.00 1 352.00 1 992 822 747 - - - graf
CPI FIM 2 364.00 2 611.00 1 693 586 757 - - - graf
CPI VAR/12 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
CREST 7,79/22 100.00 100.00 0 - - - graf
CUKROVAR VRBÁTKY - - - 3 001.00 3 201.00 120 016 graf
ČEB 6,95/10 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA 361.00 361.00 0 505.00 612.00 18 546 graf
ČESKÁ SPOŘITELNA - - - 662.00 714.00 393 853 graf
ČESKÁ ZBROJOVKA 1 050.00 1 050.00 0 805.00 966.00 27 470 graf
ČESKÉ VINAŘ.ZÁVODY - - - 254.00 385.00 131 518 graf
ČESKÝ HOLDING - - - 43.00 54.00 48 485 graf
ČEZ 792.00 823.00 22 895 727 376 771.00 822.00 58 401 813 graf
ČEZ 0,00/09 42.00 42.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČEZ 3,35/08 97.00 97.00 12 616 665 - - - graf
ČEZ VAR/14 105.00 105.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČKA 4,00/07 100.00 100.00 0 - - - graf
ČKA 4,00/10 100.00 100.00 0 - - - graf
ČKA 5,05/07 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČKD KUTNÁ HORA - - - 295.00 325.00 29 215 graf
ČKD PRAHA DIZ - - - 995.00 995.00 0 graf
ČS KOMB/08 100.00 100.00 0 - - - graf
ČS KOMB/13 100.00 100.00 0 - - - graf
ČS KOMB/17 90.00 90.00 0 - - - graf
ČS VAR/12 100.00 100.00 0 - - - graf
ČS VAR/14 100.00 100.00 0 - - - graf
ČS VAR/15 100.00 100.00 6 045 933 - - - graf
ČSAD LIBEREC - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČSOB VAR/08 100.00 100.00 0 - - - graf
DALKIA 11,375/08 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
EIB 0,00/23 41.00 41.00 0 - - - graf
EIB 3,25/07 99.00 99.00 0 - - - graf
EIB 4,10/18 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB 4,15/18 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB 6,50/15 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
EIB 8,20/09 100.00 100.00 23 057 944 25 000.00 25 000.00 0 graf
EIB VAR/13 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/13 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/13 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/18 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/18 100.00 100.00 0 - - - graf
ENERGOAQUA 1 394.00 1 394.00 0 1 350.00 1 465.00 195 570 graf
ERSTE GROUP BANK A 1 265.00 1 333.00 2 579 497 707 - - - graf
EUROVIA CS 3 630.00 4 030.00 1 586 035 3 651.00 4 400.00 1 054 434 graf
FAGRON - - - 92.00 121.00 138 359 graf
FORTUNA H. 5,25/13 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
HL.M.PRAHA 6,85/11 100.00 100.00 0 - - - graf
HL.M.PRAHA VAR/11 100.00 100.00 0 - - - graf
HOME CR.BV VAR/09 100.00 100.00 20 248 700 - - - graf
HOME CR.FIN.VAR/07 100.00 100.00 46 612 000 100 000.00 100 000.00 0 graf
HYPOTEČNÍ BANKA - - - 1 359.00 1 405.00 417 000 graf
HZL ČMHB 3,00/08 100.00 101.00 6 447 182 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 3,50/08 101.00 103.00 145 026 882 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 3,60/08 102.00 103.00 548 652 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,20/10 104.00 104.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,30/09 104.00 106.00 317 100 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,40/10 103.00 103.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,45/10 106.00 106.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,50/07 103.00 103.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,95/09 106.00 106.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 6,85/07 106.00 106.00 4 941 606 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB VAR/07 108.00 108.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB VAR/09 107.00 111.00 108 053 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB VAR/15 111.00 111.00 178 488 617 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČS 4,05/10 107.00 107.00 0 - - - graf
HZL ČS 4,45/08 105.00 105.00 0 - - - graf
HZL ČS 4,50/08 106.00 106.00 12 127 582 - - - graf
HZL ČS 4,50/10 108.00 108.00 105 075 000 - - - graf
HZL ČS 4,75/15 113.00 113.00 0 - - - graf
HZL ČS 4,80/16 112.00 112.00 0 - - - graf
HZL ČS 5,20/08 111.00 111.00 0 - - - graf
HZL ČS 5,80/07 112.00 112.00 0 - - - graf
HZL ČS VAR/12 100.00 100.00 0 - - - graf
HZL EBANKA 4,50/10 104.00 104.00 0 - - - graf
HZL HB 4,15/09 103.00 104.00 198 056 972 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL HB 4,35/09 104.00 104.00 348 549 346 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL HB 4,60/11 105.00 106.00 214 408 814 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL HB 4,70/11 105.00 105.00 0 - - - graf
HZL HB VAR/16 116.00 116.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL HVB 3,50/10 101.00 101.00 382 275 758 - - - graf
HZL HVB 4,50/15 100.00 100.00 80 046 000 - - - graf
HZL HVB 5,00/25 113.00 113.00 0 - - - graf
HZL HVB 6,0/09 109.00 109.00 207 936 625 - - - graf
HZL KB 4,40/15 104.00 104.00 1 361 338 889 - - - graf
HZL KB 4,50/08 103.00 103.00 0 - - - graf
HZL KB 5,50/09 107.00 107.00 0 - - - graf
HZL KB VAR/07 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
HZL KB VAR/15 100.00 100.00 0 - - - graf
HZL RBCZ 3,70/09 101.00 101.00 0 10 190.00 10 190.00 0 graf
HZL RBCZ 4,50/10 106.00 106.00 0 - - - graf
HZL RBCZ 4,60/10 101.00 101.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL RBCZ 4,70/11 106.00 106.00 0 - - - graf
HZL RBCZ 5,05/09 101.00 101.00 0 10 600.00 10 600.00 0 graf
HZL WHB 4,55/10 107.00 107.00 0 - - - graf
ING BANK 4,50/19 70.00 70.00 0 - - - graf
JÁCHYMOV PM 935.00 935.00 0 1 092.00 1 165.00 1 165 graf
JÄKL KARVINÁ - - - 2 056.00 2 151.00 959 342 graf
JČ PLYNÁREN.Č.BUD. - 0.00 - - - - graf
JČ PLYNÁRENSKÁ 4 532.00 4 770.00 0 4 193.00 4 650.00 243 165 graf
JM PLYNÁRENSKÁ 7 889.00 7 889.00 0 6 225.00 8 183.00 58 810 graf
KAROSERIA - - - 470.00 538.00 37 558 graf
KDYNIUM - - - 4 500.00 4 592.00 0 graf
KOMERČNÍ BANKA 3 255.00 3 380.00 5 175 026 966 3 220.00 3 401.00 4 939 869 graf
K-T-V INVEST 510.00 510.00 0 556.00 556.00 556 graf
LAFARGE CEMENT - - - 2 715.00 3 013.00 88 096 graf
LÁZNĚ PODĚBRADY - - - 1 950.00 2 000.00 56 000 graf
LÁZNĚ TEPLICE N.B. - - - 1 155.00 1 289.00 1 288 graf
LÁZNĚ TEPLICE V Č. 900.00 900.00 0 830.00 936.00 39 034 graf
LE CYGNE SPORT.GR. - - - 503.00 503.00 0 graf
LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ - - - 1 503.00 1 530.00 12 136 graf
LESOSTAVBY ŠUMPERK - - - 45.00 50.00 34 430 graf
MEDICAMENTA - - - 560.00 601.00 2 715 600 graf
MERO ČR 10,30/11 105.00 105.00 0 - - - graf
METROSTAV - - - 732.00 789.00 168 158 graf
MJM LITOVEL - - - 1 303.00 1 450.00 404 968 graf
MODRÁ PYRAMIDA STA - 0.00 - - - - graf
O2 C.R. 458.00 486.00 7 077 085 361 463.00 490.00 37 139 886 graf
OHL ŽS - - - 2 000.00 2 101.00 123 000 graf
OHL ŽS 4,80/10 101.00 101.00 2 956 000 - - - graf
ORCO 5,50/11 126.00 126.00 0 - - - graf
ORCO VAR/20 100.00 100.00 170 177 317 - - - graf
OSTROJ - - - 662.00 856.00 1 750 324 graf
PARAMO 750.00 810.00 438 990 736.00 880.00 297 249 graf
PHA FIN.BV 6,95/10 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
PHILIP MORRIS ČR A 8 873.00 12 416.00 1 853 445 496 8 711.00 12 500.00 7 662 112 graf
PLIVA - LACHEMA - - - 716.00 801.00 0 graf
POŠT.TISK.CENIN - - - 1 856.00 2 112.00 13 080 graf
PRAZSKE SLUZBY 840.00 840.00 0 753.00 852.00 35 415 graf
PRAŽSKÁ ENERGETIKA 4 230.00 4 230.00 42 300 4 227.00 4 636.00 91 381 graf
PRAŽSKÁ PLYNÁREN. 5 020.00 5 020.00 0 4 500.00 4 949.00 54 899 graf
RMS MEZZANINE 1 500.00 1 500.00 0 1 230.00 1 364.00 74 220 graf
RYBÁŘ. TŘEBOŇ HLD - - - 778.00 925.00 124 602 graf
SČ ARMATURKA - - - 150.00 168.00 19 141 graf
SČ ENERGETIKA - - - 3 261.00 3 450.00 98 840 graf
SČ PLYNÁRENSKÁ 4 542.00 6 175.00 48 000 4 120.00 4 901.00 233 145 graf
SELGEN - - - 1 152.00 1 257.00 23 387 graf
SETUZA 602.00 660.00 2 640 504.00 562.00 30 815 graf
SLEZAN FRÝDEK-MÍS. 410.00 410.00 0 265.00 271.00 10 664 graf
SM PLYNÁRENSKÁ 4 750.00 4 750.00 0 4 100.00 4 442.00 120 695 graf
SM VAK OVA 5,00/15 100.00 100.00 0 - - - graf
SM VOD.A KAN.OVA 1 071.00 1 071.00 0 1 327.00 1 425.00 22 625 graf
SOFTWARE 602 - - - 93.00 100.00 0 graf
SPOBYT 5,25/13 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
SPOLANA 159.00 169.00 91 160 155.00 165.00 253 498 graf
SPOLEK CH.HUT.VÝR. 273.00 297.00 766 204 280.00 315.00 411 240 graf
ST.DLUHOP. 2,30/08 98.00 98.00 2 243 264 596 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 2,55/10 100.00 100.00 6 611 957 348 - - 0 graf
ST.DLUHOP. 2,90/08 100.00 100.00 213 130 939 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,70/13 101.00 101.00 1 918 818 422 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,75/20 100.00 100.00 6 202 101 771 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,80/09 99.00 99.00 786 723 879 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,80/15 100.00 100.00 4 854 404 306 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,95/07 102.00 102.00 375 071 522 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 4,60/18 100.00 100.00 2 234 936 945 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 5,70/06 100.00 100.00 279 787 702 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,30/07 101.00 101.00 59 256 912 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,40/10 100.00 100.00 520 989 929 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,55/11 100.00 100.00 2 540 108 378 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,95/16 100.00 100.00 3 073 292 451 10 000.00 10 000.00 0 graf
STČ ENERGETICKÁ 2 712.00 2 900.00 531 100 2 616.00 2 940.00 46 992 graf
STČ PLYNÁRENSKÁ 6 110.00 7 125.00 37 800 5 850.00 7 260.00 55 650 graf
SŽDC 4,60/11 100.00 100.00 0 - - - graf
ŠKODA AUTO VAR/07 100.00 100.00 6 038 091 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠKODA AUTO VAR/10 100.00 100.00 20 123 778 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠMERAL BRNO - - - 520.00 633.00 2 056 764 graf
TATRA - - - 106.00 133.00 1 641 489 graf
TELEF.O2CR 3,50/08 100.00 100.00 0 - - - graf
TESLA KARLÍN - - - 150.00 165.00 24 575 graf
TOMA 390.00 420.00 33 600 381.00 465.00 532 192 graf
TRANZA - - - 345.00 345.00 0 graf
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY - - - 1 351.00 1 550.00 848 042 graf
TYPOS TISKAŘ.ZÁV. - - - 1 567.00 1 610.00 100 476 graf
UNIPETROL 201.00 211.00 2 893 012 410 200.00 213.00 8 421 720 graf
UNIPETROL 0,00/07 66.00 66.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
UNIPETROL VAR/13 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
VČ PLYNÁRENSKÁ 6 510.00 6 510.00 26 040 4 193.00 4 659.00 4 193 graf
VEBA TEXTILNÍ ZÁV. - - - 195.00 229.00 93 755 graf
VELVANA VAR/16 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
VET ASSETS 41.00 43.00 1 562 40.00 46.00 287 192 graf
VÍTKOVICE - - - 270.00 305.00 4 047 622 graf
VOD.A KAN.HR.KRÁL. - - - 356.00 400.00 20 889 graf
VOD.A KAN.KROMĚŘÍŽ - - - 437.00 486.00 32 294 graf
VOD.A KAN.PARDUBIC - - - 349.00 380.00 184 735 graf
VOD.A KAN.TRUTNOV - - - 351.00 386.00 12 635 graf
WÜST.ST.SP.VAR/15 100.00 100.00 0 - - - graf
ZČ PLYNÁRENSKÁ 7 208.00 7 208.00 0 5 233.00 5 735.00 110 000 graf
ZENTIVA 1 107.00 1 182.00 6 518 711 119 - - - graf
ŽPSV UH. OSTROH - - - 2 001.00 2 046.00 18 011 graf
 Prague Stock Exchange 14:41 
Name Price Change
 AVAST  171.50  -0.12% 
 ČESKÁ ZBROJOVKA GR  478.00  0.00% 
 ČEZ  703.50  +0.21% 
 ERSTE GROUP BANK A  907.00  +0.73% 
 KOFOLA CS  323.00  -0.31% 
 KOMERČNÍ BANKA  859.00  +0.82% 
 MONETA MONEY BANK  88.30  -0.45% 
 O2 C.R.  262.00  -0.19% 
 PHILIP MORRIS ČR A  16 020.00  +0.50% 
 VIG  632.00  +0.64% 
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.