The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 200609

The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 200609
Name The Prague Stock Exchange RM System Graf
Min price Max price Volume Min price Max price Volume
AKRO OPF GLOBAL. - - - 415.00 427.00 493 760 graf
AKRO OPF PROG.SPOL - - - 402.00 428.00 188 250 graf
ARCELORMITTAL - - - 2 249.00 2 663.00 12 015 249 graf
ATAS NÁCHOD - - - 351.00 351.00 0 graf
AVIA - - - 58.00 100.00 563 994 graf
BOHEMIA CRYS.GROUP - - - 230.00 256.00 113 309 graf
BRNĚN.VODÁR.A KAN. - - - 1 950.00 2 222.00 202 000 graf
CAC LEAS. 3,10/09 100.00 100.00 0 - - - graf
CETV 1 361.00 1 543.00 2 324 900 222 - - - graf
CPI FIM 2 587.00 2 830.00 2 513 419 950 - - - graf
CPI VAR/12 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
CREST 7,79/22 100.00 100.00 0 - - - graf
CUKROVAR VRBÁTKY - - - 3 001.00 3 151.00 1 174 100 graf
ČEB 6,95/10 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA 361.00 361.00 0 600.00 624.00 37 896 graf
ČESKÁ SPOŘITELNA - - - 661.00 700.00 659 039 graf
ČESKÁ ZBROJOVKA 1 050.00 1 050.00 0 775.00 941.00 21 869 graf
ČESKÉ VINAŘ.ZÁVODY - - - 288.00 350.00 34 512 graf
ČESKÝ HOLDING - - - 52.00 56.00 56 396 graf
ČEZ 742.00 833.00 24 311 479 686 738.00 830.00 92 315 733 graf
ČEZ 0,00/09 42.00 42.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČEZ 3,35/08 97.00 97.00 119 810 990 - - - graf
ČEZ VAR/14 105.00 105.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČKA 4,00/07 100.00 100.00 10 104 444 - - - graf
ČKA 4,00/10 100.00 100.00 41 981 778 - - - graf
ČKA 5,05/07 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČKD KUTNÁ HORA - - - 316.00 321.00 11 376 graf
ČKD PRAHA DIZ - - - 995.00 995.00 0 graf
ČS KOMB/08 100.00 100.00 0 - - - graf
ČS KOMB/13 100.00 100.00 0 - - - graf
ČS KOMB/17 90.00 90.00 0 - - - graf
ČS VAR/12 100.00 100.00 7 730 253 - - - graf
ČS VAR/14 100.00 100.00 0 - - - graf
ČS VAR/15 100.00 100.00 0 - - - graf
ČS VAR/16 - 0.00 - - - - graf
ČSAD LIBEREC - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČSOB VAR/08 100.00 100.00 0 - - - graf
DALKIA 11,375/08 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
EBANKA - 0.00 - - - - graf
EIB 0,00/23 41.00 41.00 0 - - - graf
EIB 3,25/07 99.00 99.00 2 464 700 - - - graf
EIB 4,10/18 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB 4,15/18 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB 6,50/15 100.00 100.00 38 828 305 100 000.00 100 000.00 0 graf
EIB 8,20/09 100.00 100.00 0 25 000.00 25 000.00 0 graf
EIB VAR/13 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/13 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/13 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/18 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/18 100.00 100.00 0 - - - graf
ENERGOAQUA 1 394.00 1 394.00 0 1 400.00 1 550.00 187 450 graf
ERSTE GROUP BANK A 1 309.00 1 405.00 3 397 265 858 - - - graf
EUROVIA CS - - - 3 901.00 4 146.00 2 583 536 graf
FAGRON - - - 100.00 111.00 119 169 graf
FORTUNA H. 5,25/13 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
HL.M.PRAHA 6,85/11 100.00 100.00 0 - - - graf
HL.M.PRAHA VAR/11 100.00 100.00 0 - - - graf
HOME CR.BV VAR/09 100.00 100.00 0 - - - graf
HOME CR.FIN.VAR/07 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
HYPOTEČNÍ BANKA - - - 1 380.00 1 400.00 41 400 graf
HZL ČMHB 3,00/08 101.00 101.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 3,50/08 101.00 101.00 679 104 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 3,60/08 102.00 102.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,20/10 104.00 104.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,30/09 104.00 104.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,40/10 103.00 103.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,45/10 106.00 106.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,50/07 103.00 103.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,95/09 106.00 106.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 6,85/07 106.00 106.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB VAR/07 108.00 108.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB VAR/09 107.00 107.00 162 648 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB VAR/15 111.00 111.00 132 652 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČS 4,05/10 107.00 107.00 0 - - - graf
HZL ČS 4,45/08 105.00 105.00 105 823 472 - - - graf
HZL ČS 4,50/08 106.00 106.00 20 408 884 - - - graf
HZL ČS 4,50/10 108.00 108.00 0 - - - graf
HZL ČS 4,75/15 113.00 113.00 0 - - - graf
HZL ČS 4,80/16 112.00 112.00 0 - - - graf
HZL ČS 5,20/08 111.00 111.00 0 - - - graf
HZL ČS 5,80/07 112.00 112.00 0 - - - graf
HZL ČS VAR/12 100.00 100.00 0 - - - graf
HZL EBANKA 4,50/10 104.00 104.00 0 - - - graf
HZL HB 4,15/09 104.00 104.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL HB 4,35/09 104.00 104.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL HB 4,60/11 106.00 106.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL HB 4,70/11 106.00 107.00 7 036 746 - - - graf
HZL HB 4,75/11 105.00 105.00 0 - - - graf
HZL HB VAR/16 116.00 116.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL HVB 3,50/10 101.00 101.00 5 174 583 - - - graf
HZL HVB 4,50/15 100.00 100.00 0 - - - graf
HZL HVB 5,00/25 113.00 113.00 0 - - - graf
HZL HVB 6,0/09 109.00 109.00 44 474 235 - - - graf
HZL KB 3,74/16 - 0.00 - - - - graf
HZL KB 4,40/15 104.00 104.00 0 - - - graf
HZL KB 4,50/08 103.00 103.00 196 602 - - - graf
HZL KB 5,50/09 107.00 107.00 117 608 - - - graf
HZL KB VAR/07 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
HZL KB VAR/15 100.00 100.00 0 - - - graf
HZL RBCZ 3,70/09 101.00 101.00 0 10 190.00 10 190.00 0 graf
HZL RBCZ 4,50/10 106.00 106.00 0 - - - graf
HZL RBCZ 4,60/10 101.00 101.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL RBCZ 4,70/11 106.00 106.00 0 - - - graf
HZL RBCZ 5,05/09 101.00 101.00 0 10 600.00 10 600.00 0 graf
HZL WHB 4,55/10 107.00 107.00 0 - - - graf
ING BANK 4,50/19 70.00 70.00 0 - - - graf
JÁCHYMOV PM 935.00 935.00 0 1 055.00 1 161.00 5 275 graf
JÄKL KARVINÁ - - - 2 105.00 2 188.00 172 480 graf
JČ PLYNÁRENSKÁ 4 532.00 4 532.00 0 4 200.00 4 500.00 308 143 graf
JM PLYNÁRENSKÁ 7 889.00 7 889.00 0 8 131.00 8 241.00 0 graf
KAROSERIA - - - 462.00 513.00 1 387 graf
KDYNIUM - - - 4 500.00 4 500.00 0 graf
KOMERČNÍ BANKA 3 221.00 3 457.00 4 771 231 469 3 220.00 3 434.00 5 936 941 graf
K-T-V INVEST 510.00 510.00 0 - - - graf
LAFARGE CEMENT - - - 2 716.00 3 013.00 503 610 graf
LÁZNĚ PODĚBRADY - - - 1 755.00 2 050.00 66 100 graf
LÁZNĚ TEPLICE N.B. - - - 1 166.00 1 300.00 5 830 graf
LÁZNĚ TEPLICE V Č. 900.00 900.00 0 801.00 888.00 39 222 graf
LE CYGNE SPORT.GR. - - - 388.00 503.00 10 698 graf
LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ - - - 1 505.00 1 530.00 15 050 graf
LESOSTAVBY ŠUMPERK - - - 44.00 48.00 3 300 graf
MEDICAMENTA - - - 601.00 601.00 11 742 792 graf
MERO ČR 10,30/11 105.00 105.00 0 - - - graf
METROSTAV - - - 697.00 800.00 35 743 graf
MJM LITOVEL - - - 1 306.00 1 435.00 119 460 graf
O2 C.R. 438.00 502.00 10 572 753 157 444.00 506.00 56 293 307 graf
OHL ŽS - - - 1 915.00 2 100.00 107 255 graf
OHL ŽS 4,80/10 101.00 101.00 0 - - - graf
ORCO 5,50/11 126.00 126.00 0 - - - graf
ORCO VAR/20 100.00 100.00 0 - - - graf
OSTROJ - - - 800.00 921.00 910 414 graf
PARAMO 800.00 845.00 297 870 751.00 851.00 126 675 graf
PHA FIN.BV 6,95/10 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
PHILIP MORRIS ČR A 9 201.00 9 828.00 993 026 843 9 197.00 9 853.00 2 831 680 graf
PLIVA - LACHEMA - - - 731.00 801.00 1 467 graf
POŠT.TISK.CENIN - - - 1 867.00 2 078.00 34 669 graf
PRAZSKE SLUZBY 840.00 840.00 0 811.00 873.00 121 822 graf
PRAŽSKÁ ENERGETIKA 4 230.00 4 230.00 0 4 231.00 4 600.00 100 719 graf
PRAŽSKÁ PLYNÁREN. 5 020.00 5 020.00 0 4 156.00 4 511.00 25 036 graf
RMS MEZZANINE 1 500.00 1 500.00 0 1 250.00 1 301.00 0 graf
RYBÁŘ. TŘEBOŇ HLD - - - 878.00 1 121.00 130 981 graf
SČ ARMATURKA - - - 150.00 168.00 5 732 graf
SČ ENERGETIKA - - - 3 310.00 3 555.00 259 566 graf
SČ PLYNÁRENSKÁ 4 800.00 4 800.00 0 4 800.00 4 800.00 0 graf
SELGEN - - - 1 250.00 1 313.00 0 graf
SETUZA 660.00 660.00 0 500.00 550.00 53 088 graf
SLEZAN FRÝDEK-MÍS. 410.00 410.00 0 265.00 265.00 0 graf
SM PLYNÁRENSKÁ 4 750.00 4 750.00 0 4 100.00 4 110.00 0 graf
SM VAK OVA 5,00/15 100.00 100.00 0 - - - graf
SM VOD.A KAN.OVA 1 071.00 1 071.00 0 1 211.00 1 335.00 6 056 graf
SOFTWARE 602 - - - 98.00 107.00 15 000 graf
SPOBYT 5,25/13 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
SPOLANA 160.00 160.00 155 343 154.00 165.00 359 295 graf
SPOLEK CH.HUT.VÝR. 281.00 301.00 91 516 281.00 310.00 639 116 graf
ST.DLUHOP. 2,30/08 98.00 98.00 4 107 896 051 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 2,55/10 100.00 100.00 8 823 864 233 - - 0 graf
ST.DLUHOP. 2,90/08 100.00 100.00 657 743 489 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,70/13 101.00 101.00 3 706 406 403 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,75/20 100.00 100.00 9 960 700 408 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,80/09 99.00 101.00 1 078 262 818 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,80/15 100.00 100.00 4 591 084 083 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,95/07 101.00 102.00 591 179 898 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 4,60/18 100.00 100.00 1 465 569 111 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 5,70/06 100.00 100.00 450 626 783 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,30/07 101.00 101.00 524 754 970 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,40/10 100.00 100.00 528 804 767 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,55/11 100.00 100.00 2 974 438 306 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,95/16 100.00 100.00 2 716 862 639 10 000.00 10 000.00 0 graf
STČ ENERGETICKÁ 2 890.00 2 890.00 0 2 641.00 2 861.00 111 813 graf
STČ PLYNÁRENSKÁ 6 300.00 6 300.00 0 5 346.00 6 600.00 38 016 graf
SŽDC 4,60/11 100.00 100.00 0 - - - graf
ŠKODA AUTO VAR/07 100.00 100.00 80 699 994 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠKODA AUTO VAR/10 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠMERAL BRNO - - - 581.00 720.00 174 804 graf
TATRA - - - 101.00 124.00 328 152 graf
TELEF.O2CR 3,50/08 100.00 100.00 177 291 583 - - - graf
TESLA KARLÍN - - - 152.00 165.00 6 534 graf
TOMA 400.00 420.00 54 000 382.00 408.00 153 492 graf
TRANZA - - - 345.00 345.00 0 graf
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY - - - 1 401.00 1 515.00 800 399 graf
TYPOS TISKAŘ.ZÁV. - - - 1 567.00 1 800.00 5 400 graf
UNIPETROL 185.00 205.00 2 625 632 573 185.00 205.00 13 765 999 graf
UNIPETROL 0,00/07 66.00 66.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
UNIPETROL VAR/13 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
VČ PLYNÁRENSKÁ 6 510.00 6 510.00 0 4 450.00 4 500.00 0 graf
VEBA TEXTILNÍ ZÁV. - - - 186.00 198.00 5 991 graf
VELVANA VAR/16 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
VET ASSETS 41.00 43.00 17 920 38.00 41.00 194 860 graf
VÍTKOVICE - - - 283.00 305.00 4 423 807 graf
VOD.A KAN.HR.KRÁL. - - - 375.00 396.00 64 610 graf
VOD.A KAN.KROMĚŘÍŽ - - - 420.00 598.00 68 159 graf
VOD.A KAN.PARDUBIC - - - 383.00 423.00 0 graf
VOD.A KAN.TRUTNOV - - - 358.00 385.00 59 538 graf
WÜST.ST.SP.VAR/15 100.00 100.00 0 - - - graf
ZČ PLYNÁRENSKÁ 7 208.00 7 208.00 0 5 500.00 5 974.00 114 700 graf
ZENTIVA 1 183.00 1 316.00 9 234 163 425 - - - graf
ŽPSV UH. OSTROH - - - 1 996.00 2 013.00 0 graf
 Prague Stock Exchange 14:41 
Name Price Change
 AVAST  171.50  -0.12% 
 ČESKÁ ZBROJOVKA GR  478.00  0.00% 
 ČEZ  703.50  +0.21% 
 ERSTE GROUP BANK A  907.00  +0.73% 
 KOFOLA CS  323.00  -0.31% 
 KOMERČNÍ BANKA  859.00  +0.82% 
 MONETA MONEY BANK  88.30  -0.45% 
 O2 C.R.  262.00  -0.19% 
 PHILIP MORRIS ČR A  16 020.00  +0.50% 
 VIG  632.00  +0.64% 
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.