The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 200605

The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 200605
Name The Prague Stock Exchange RM System Graf
Min price Max price Volume Min price Max price Volume
AKRO OPF GLOBAL. - - - 356.00 400.00 2 657 359 graf
AKRO OPF PROG.SPOL - - - 367.00 395.00 1 697 778 graf
ARCELORMITTAL - - - 2 128.00 2 450.00 11 193 369 graf
ATAS NÁCHOD - - - 332.00 351.00 1 994 graf
AVIA - - - 46.00 49.00 22 794 graf
BOHEMIA CRYS.GROUP - - - 230.00 260.00 246 660 graf
BRISK TÁBOR - - - 1 070.00 1 313.00 124 996 graf
BRNĚN.VODÁR.A KAN. - - - 1 908.00 2 000.00 200 000 graf
CAC LEAS. 3,10/09 100.00 100.00 0 - - - graf
CETV 1 294.00 1 564.00 2 459 440 338 - - - graf
CPI FIM 2 443.00 2 966.00 3 069 688 343 - - - graf
CPI VAR/12 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
CREST 7,79/22 100.00 100.00 0 - - - graf
CREST VAR/06 100.00 100.00 0 - - - graf
CUKROVAR VRBÁTKY - - - 2 971.00 3 432.00 18 345 graf
ČEB 6,95/10 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA 361.00 361.00 0 500.00 599.00 41 292 graf
ČESKÁ SPOŘITELNA - - - 700.00 744.00 1 378 810 graf
ČESKÁ ZBROJOVKA 1 000.00 1 050.00 26 000 901.00 1 116.00 171 457 graf
ČESKÉ VINAŘ.ZÁVODY - - - 295.00 385.00 196 509 graf
ČESKÝ HOLDING - - - 45.00 52.00 100 514 graf
ČEZ 686.00 807.00 45 878 388 356 685.00 809.00 103 876 425 graf
ČEZ 0,00/09 42.00 42.00 70 994 000 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČEZ 3,35/08 97.00 97.00 189 716 462 - - - graf
ČEZ VAR/14 105.00 105.00 598 597 333 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČKA 4,00/07 100.00 100.00 0 - - - graf
ČKA 4,00/10 100.00 100.00 421 966 389 - - - graf
ČKA 5,05/07 100.00 100.00 245 407 667 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČKD KUTNÁ HORA - - - 387.00 440.00 147 203 graf
ČKD PRAHA DIZ - - - 1 101.00 1 101.00 0 graf
ČP VAR/06 100.00 100.00 555 113 683 - - - graf
ČS KOMB/08 100.00 100.00 0 - - - graf
ČS KOMB/13 100.00 100.00 0 - - - graf
ČS KOMB/17 90.00 90.00 0 - - - graf
ČS VAR/12 100.00 100.00 0 - - - graf
ČS VAR/14 100.00 100.00 0 - - - graf
ČS VAR/15 100.00 100.00 20 098 967 - - - graf
ČSAD LIBEREC - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČSOB VAR/08 100.00 100.00 0 - - - graf
DALKIA 11,375/08 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
EBSN 1 249.00 1 414.00 708 372 455 - - - graf
EIB 0,00/23 41.00 41.00 0 - - - graf
EIB 3,25/07 99.00 99.00 24 271 207 - - - graf
EIB 4,10/18 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB 4,15/18 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB 6,50/15 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
EIB 8,20/09 100.00 100.00 45 987 444 25 000.00 25 000.00 0 graf
EIB VAR/13 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/13 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/13 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/18 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/18 100.00 100.00 0 - - - graf
ENERGOAQUA 1 394.00 1 394.00 0 1 350.00 1 550.00 81 870 graf
ERSTE GROUP BANK A 1 229.00 1 435.00 5 569 096 411 - - - graf
EUROVIA CS 4 038.00 4 300.00 852 350 3 600.00 4 317.00 1 173 634 graf
FAGRON - - - 88.00 93.00 37 350 graf
FORTUNA H. 5,25/13 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
HL.M.PRAHA 6,85/11 100.00 100.00 0 - - - graf
HL.M.PRAHA VAR/11 100.00 100.00 0 - - - graf
HOME CR.FIN.VAR/06 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
HOME CR.FIN.VAR/07 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
HYPOTEČNÍ BANKA - - - 1 283.00 1 397.00 125 730 graf
HZL ČMHB 3,00/08 102.00 102.00 1 947 360 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 3,50/08 103.00 103.00 406 092 278 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 3,60/08 103.00 103.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,20/10 106.00 106.00 1 005 785 583 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,30/09 106.00 106.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,40/10 105.00 106.00 3 460 173 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,45/10 106.00 106.00 1 089 891 181 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,50/07 103.00 103.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,95/09 108.00 108.00 349 207 330 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 6,85/07 106.00 106.00 7 870 157 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB VAR/07 108.00 108.00 8 419 996 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB VAR/09 111.00 111.00 237 653 629 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB VAR/15 111.00 111.00 625 620 519 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČS 1,85/06 100.00 100.00 0 - - - graf
HZL ČS 4,05/10 107.00 107.00 0 - - - graf
HZL ČS 4,45/08 105.00 105.00 0 - - - graf
HZL ČS 4,50/08 106.00 106.00 994 520 - - - graf
HZL ČS 4,50/10 108.00 108.00 0 - - - graf
HZL ČS 4,75/15 113.00 113.00 0 - - - graf
HZL ČS 4,80/16 112.00 112.00 0 - - - graf
HZL ČS 5,20/08 111.00 111.00 0 - - - graf
HZL ČS 5,80/07 112.00 112.00 0 - - - graf
HZL ČS VAR/12 100.00 100.00 0 - - - graf
HZL EBANKA 4,50/10 104.00 104.00 0 - - - graf
HZL HB 4,15/09 104.00 104.00 456 307 649 - - - graf
HZL HB 4,60/11 105.00 107.00 1 965 135 277 - - - graf
HZL HVB 3,50/10 101.00 101.00 714 299 406 - - - graf
HZL HVB 4,50/15 100.00 100.00 0 - - - graf
HZL HVB 5,00/25 113.00 113.00 0 - - - graf
HZL HVB 6,0/09 109.00 109.00 496 712 935 - - - graf
HZL KB 4,40/15 106.00 112.00 450 597 582 - - - graf
HZL KB 4,50/08 104.00 105.00 5 475 075 - - - graf
HZL KB 5,50/09 108.00 109.00 1 893 811 - - - graf
HZL KB VAR/07 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
HZL KB VAR/15 100.00 100.00 30 021 583 - - - graf
HZL RBCZ 3,70/09 101.00 101.00 0 10 190.00 10 190.00 0 graf
HZL RBCZ 4,50/10 106.00 106.00 0 - - - graf
HZL RBCZ 4,60/10 101.00 101.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL RBCZ 4,70/11 106.00 106.00 0 - - - graf
HZL RBCZ 5,05/09 101.00 101.00 0 10 600.00 10 600.00 0 graf
HZL WHB 4,55/10 107.00 107.00 208 171 931 - - - graf
ING BANK 4,50/19 70.00 70.00 0 - - - graf
JÁCHYMOV PM 935.00 935.00 0 1 050.00 1 117.00 73 525 graf
JÄKL KARVINÁ - - - 1 088.00 1 324.00 414 343 graf
JČ PLYNÁRENSKÁ 4 770.00 4 770.00 0 4 500.00 5 213.00 37 500 graf
JITKA JINDŘ.HRADEC - - - 318.00 367.00 11 852 graf
JM PLYNÁRENSKÁ 7 889.00 7 889.00 0 6 950.00 7 701.00 44 700 graf
KAROSERIA - - - 373.00 445.00 51 650 graf
KDYNIUM - - - 4 175.00 4 175.00 0 graf
KOMERČNÍ BANKA 3 057.00 3 642.00 12 582 306 761 3 089.00 3 600.00 13 328 254 graf
K-T-V INVEST 463.00 463.00 0 456.00 517.00 12 452 graf
LAFARGE CEMENT - - - 2 521.00 2 850.00 134 107 graf
LÁZNĚ PODĚBRADY - - - 1 900.00 2 031.00 11 400 graf
LÁZNĚ TEPLICE N.B. - - - 1 115.00 1 391.00 1 391 graf
LÁZNĚ TEPLICE V Č. 900.00 900.00 0 801.00 932.00 135 970 graf
LE CYGNE SPORT.GR. - - - 280.00 311.00 7 283 graf
LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ - - - 1 500.00 1 500.00 6 000 graf
LESOSTAVBY ŠUMPERK - - - 45.00 52.00 212 327 graf
MEDICAMENTA - - - 578.00 601.00 8 899 667 graf
MERO ČR 10,30/11 105.00 105.00 0 - - - graf
METROSTAV - - - 671.00 763.00 817 771 graf
MJM LITOVEL - - - 1 170.00 1 500.00 127 965 graf
O2 C.R. 439.00 508.00 8 473 969 659 436.00 512.00 24 773 227 graf
OHL ŽS - - - 1 805.00 2 046.00 196 078 graf
OHL ŽS 4,80/10 101.00 101.00 0 - - - graf
ORCO 5,50/11 126.00 126.00 0 - - - graf
ORCO VAR/20 100.00 100.00 0 - - - graf
OSTROJ - - - 620.00 680.00 1 386 805 graf
PARAMO 808.00 887.00 658 471 731.00 903.00 172 776 graf
PHA FIN.BV 6,95/10 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
PHILIP MORRIS ČR A 10 276.00 14 216.00 2 941 611 964 10 661.00 14 362.00 12 311 659 graf
PLIVA - LACHEMA - - - 678.00 736.00 6 175 graf
POŠT.TISK.CENIN - - - 1 801.00 2 076.00 1 801 graf
PRAZSKE SLUZBY 840.00 840.00 0 789.00 900.00 178 000 graf
PRAŽSKÁ ENERGETIKA 4 250.00 4 700.00 168 473 4 200.00 4 700.00 413 776 graf
PRAŽSKÁ PLYNÁREN. 5 020.00 5 020.00 0 4 500.00 5 135.00 171 803 graf
RMS MEZZANINE 1 500.00 1 500.00 0 1 235.00 1 358.00 23 517 graf
RYBÁŘ. TŘEBOŇ HLD - - - 700.00 895.00 963 727 graf
SČ ARMATURKA - - - 166.00 182.00 0 graf
SČ ENERGETIKA - - - 2 700.00 3 300.00 678 855 graf
SČ PLYNÁRENSKÁ 6 175.00 6 500.00 0 4 600.00 5 999.00 448 537 graf
SELGEN - - - 1 071.00 1 206.00 78 566 graf
SETUZA 600.00 660.00 56 100 540.00 620.00 57 911 graf
SEVEROČESKÉ DOLY 1 856.00 1 890.00 4 357 498 1 800.00 1 880.00 1 749 259 graf
SLEZAN FRÝDEK-MÍS. 410.00 410.00 0 335.00 388.00 48 424 graf
SM PLYNÁRENSKÁ 5 000.00 5 000.00 0 4 350.00 4 745.00 58 500 graf
SM VAK OVA 5,00/15 100.00 100.00 100 558 333 - - - graf
SM VOD.A KAN.OVA 1 070.00 1 170.00 93 425 1 100.00 1 479.00 609 824 graf
SOFTWARE 602 - - - 86.00 96.00 16 251 graf
SPOBYT 5,25/13 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
SPOLANA 157.00 177.00 1 151 335 156.00 167.00 910 927 graf
SPOLEK CH.HUT.VÝR. 288.00 315.00 1 053 976 285.00 320.00 1 011 228 graf
ST.DLUHOP. 2,30/08 100.00 100.00 8 151 803 221 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 2,55/10 100.00 100.00 3 614 206 515 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 2,90/08 100.00 100.00 932 336 582 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,70/13 101.00 101.00 4 322 408 217 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,75/20 100.00 100.00 7 305 559 339 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,80/09 99.00 99.00 2 262 258 648 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,80/15 100.00 100.00 6 625 533 111 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,95/07 102.00 102.00 2 418 509 117 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 4,60/18 100.00 100.00 2 225 887 050 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 5,70/06 100.00 100.00 1 342 417 135 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,30/07 101.00 101.00 961 157 696 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,40/10 100.00 100.00 1 384 385 488 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,55/11 100.00 100.00 775 049 387 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,95/16 100.00 100.00 449 064 039 10 000.00 10 000.00 0 graf
STČ ENERGETICKÁ 2 576.00 3 000.00 413 952 2 602.00 2 900.00 212 420 graf
STČ PLYNÁRENSKÁ 7 500.00 7 500.00 0 6 150.00 6 666.00 62 550 graf
SŽDC 4,60/11 100.00 100.00 0 - - - graf
ŠKODA AUTO VAR/07 100.00 100.00 227 886 486 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠKODA AUTO VAR/10 100.00 100.00 22 026 556 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠMERAL BRNO - - - 298.00 399.00 389 792 graf
TATRA - - - 99.00 130.00 530 140 graf
TELEF.O2CR 3,50/08 100.00 100.00 23 929 056 - - - graf
TESLA KARLÍN - - - 146.00 175.00 94 751 graf
TOMA 370.00 410.00 14 070 370.00 423.00 756 689 graf
TRANZA - - - 340.00 340.00 6 800 graf
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY - - - 1 183.00 1 451.00 2 111 096 graf
TYPOS TISKAŘ.ZÁV. - - - 1 501.00 1 825.00 53 892 graf
UNIPETROL 192.00 259.00 7 391 257 487 195.00 255.00 24 996 737 graf
UNIPETROL 0,00/07 66.00 66.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
UNIPETROL VAR/13 100.00 100.00 315 159 334 100 000.00 100 000.00 0 graf
UNITED ENERGY - - - 133.00 140.00 2 524 620 graf
UNITED ENERGY - - - 1 260.00 1 400.00 138 460 graf
VČ PLYNÁRENSKÁ 6 510.00 6 510.00 0 5 272.00 5 750.00 86 250 graf
VEBA TEXTILNÍ ZÁV. - - - 195.00 222.00 16 541 graf
VELVANA VAR/16 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
VET ASSETS 45.00 52.00 27 880 43.00 52.00 285 355 graf
VÍTKOVICE - - - 211.00 283.00 7 350 228 graf
VOD.A KAN.HR.KRÁL. - - - 306.00 353.00 86 432 graf
VOD.A KAN.KROMĚŘÍŽ - - - 321.00 321.00 0 graf
VOD.A KAN.PARDUBIC - - - 294.00 328.00 141 715 graf
VOD.A KAN.TRUTNOV - - - 289.00 334.00 80 760 graf
WÜST.ST.SP.VAR/15 100.00 100.00 0 - - - graf
ZČ PLYNÁRENSKÁ 7 208.00 7 208.00 0 6 556.00 6 970.00 289 109 graf
ZENTIVA 1 046.00 1 244.00 14 741 152 604 - - - graf
ŽPSV UH. OSTROH - - - 1 802.00 1 982.00 1 412 469 graf
 Prague Stock Exchange 14:44 
Name Price Change
 AVAST  179.80  -0.58% 
 ČESKÁ ZBROJOVKA GR  506.00  0.00% 
 ČEZ  747.50  +0.81% 
 ERSTE GROUP BANK A  973.20  -1.12% 
 KOFOLA CS  307.00  -0.32% 
 KOMERČNÍ BANKA  875.00  +0.52% 
 MONETA MONEY BANK  95.00  +1.33% 
 O2 C.R.  262.00  -0.57% 
 PHILIP MORRIS ČR A  15 700.00  -0.13% 
 VIG  620.00  -1.98% 
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.