The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 200610

The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 200610
Name The Prague Stock Exchange RM System Graf
Min price Max price Volume Min price Max price Volume
AKRO OPF GLOBAL. - - - 418.00 440.00 3 293 212 graf
AKRO OPF PROG.SPOL - - - 408.00 434.00 453 152 graf
ARCELORMITTAL - - - 2 582.00 2 900.00 7 840 365 graf
ATAS NÁCHOD - - - 351.00 351.00 9 126 graf
AVIA - - - 67.00 90.00 540 194 graf
BOHEMIA CRYS.GROUP - - - 215.00 248.00 72 573 graf
BRNĚN.VODÁR.A KAN. - - - 2 020.00 2 020.00 0 graf
CAC LEAS. 3,10/09 100.00 100.00 0 - - - graf
CECEXT 425.00 459.00 1 049 460 - - - graf
CETV 1 502.00 1 695.00 1 809 360 303 - - - graf
CPI FIM 2 702.00 2 922.00 2 079 736 564 - - - graf
CPI VAR/12 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
CREST 7,79/22 100.00 100.00 0 - - - graf
CTX 583.00 633.00 1 688 800 - - - graf
CUKROVAR VRBÁTKY - - - 2 930.00 3 200.00 145 824 graf
ČEB 6,95/10 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA 361.00 361.00 0 600.00 621.00 8 998 graf
ČESKÁ SPOŘITELNA - - - 675.00 750.00 483 153 graf
ČESKÁ ZBROJOVKA 1 050.00 1 050.00 0 767.00 980.00 30 446 graf
ČESKÉ VINAŘ.ZÁVODY - - - 261.00 293.00 32 334 graf
ČESKÝ HOLDING - - - 53.00 58.00 97 917 graf
ČEZ 787.00 891.00 29 235 128 437 787.00 888.00 175 430 384 graf
ČEZ 0,00/09 42.00 42.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČEZ 3,35/08 97.00 97.00 10 817 729 - - - graf
ČEZ VAR/14 105.00 105.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČKA 4,00/07 100.00 100.00 405 404 444 - - - graf
ČKA 4,00/10 100.00 100.00 0 - - - graf
ČKA 5,05/07 100.00 100.00 457 245 383 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČKD KUTNÁ HORA - - - 318.00 350.00 12 575 graf
ČKD PRAHA DIZ - - - 900.00 1 000.00 19 000 graf
ČS KOMB/08 100.00 100.00 0 - - - graf
ČS KOMB/13 100.00 100.00 0 - - - graf
ČS KOMB/17 90.00 90.00 0 - - - graf
ČS VAR/12 100.00 100.00 10 659 289 - - - graf
ČS VAR/14 100.00 100.00 0 - - - graf
ČS VAR/15 100.00 100.00 364 136 156 - - - graf
ČS VAR/16 100.00 100.00 300 265 500 - - - graf
ČSAD LIBEREC - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČSOB VAR/08 100.00 100.00 0 - - - graf
DALKIA 11,375/08 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
EIB 0,00/23 41.00 41.00 0 - - - graf
EIB 3,25/07 99.00 99.00 360 306 625 - - - graf
EIB 4,10/18 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB 4,15/18 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB 6,50/15 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
EIB 8,20/09 100.00 100.00 173 724 167 25 000.00 25 000.00 0 graf
EIB VAR/13 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/13 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/13 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/18 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/18 100.00 100.00 0 - - - graf
ENERGOAQUA 1 394.00 1 394.00 0 1 504.00 1 516.00 0 graf
ERSTE GROUP BANK A 1 377.00 1 557.00 7 742 937 819 - - - graf
FAGRON - - - 100.00 110.00 30 308 graf
FORTUNA H. 5,25/13 - - - 10 000.00 10 000.00 12 910 000 graf
HL.M.PRAHA 6,85/11 100.00 100.00 0 - - - graf
HL.M.PRAHA VAR/11 100.00 100.00 0 - - - graf
HOME CR. VAR/09 100.00 100.00 250 855 903 - - - graf
HOME CR.BV VAR/09 100.00 100.00 0 - - - graf
HOME CR.FIN.VAR/07 100.00 100.00 2 999 625 100 000.00 100 000.00 0 graf
HYPOTEČNÍ BANKA - - - 1 374.00 1 420.00 33 800 graf
HZL ČMHB 3,00/08 101.00 101.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 3,50/08 101.00 102.00 271 348 253 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 3,60/08 102.00 102.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,20/10 104.00 104.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,30/09 104.00 104.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,40/10 103.00 103.00 21 500 556 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,45/10 106.00 106.00 21 060 667 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,50/07 103.00 103.00 149 839 686 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,95/09 106.00 106.00 21 414 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 6,85/07 104.00 106.00 56 902 318 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB VAR/07 108.00 108.00 12 760 427 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB VAR/09 107.00 107.00 160 395 625 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB VAR/15 111.00 111.00 32 562 308 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČS 3,65/14 101.00 101.00 0 - - - graf
HZL ČS 4,05/10 107.00 107.00 310 219 250 - - - graf
HZL ČS 4,45/08 105.00 105.00 0 - - - graf
HZL ČS 4,50/08 106.00 106.00 4 768 332 - - - graf
HZL ČS 4,50/10 108.00 108.00 0 - - - graf
HZL ČS 4,75/15 113.00 113.00 0 - - - graf
HZL ČS 4,80/16 112.00 112.00 0 - - - graf
HZL ČS 5,20/08 111.00 111.00 6 662 701 - - - graf
HZL ČS 5,80/07 112.00 112.00 0 - - - graf
HZL ČS VAR/11 108.00 108.00 0 - - - graf
HZL ČS VAR/12 100.00 100.00 0 - - - graf
HZL EBANKA 4,50/10 104.00 104.00 0 - - - graf
HZL HB 4,15/09 103.00 104.00 22 951 761 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL HB 4,35/09 104.00 104.00 280 588 552 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL HB 4,60/11 106.00 106.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL HB 4,70/11 106.00 106.00 1 597 351 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL HB 4,75/11 105.00 105.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL HB VAR/16 116.00 116.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL HVB 3,50/10 101.00 101.00 0 - - - graf
HZL HVB 4,50/15 100.00 100.00 894 334 086 - - - graf
HZL HVB 5,00/25 113.00 113.00 0 - - - graf
HZL HVB 6,0/09 109.00 109.00 66 261 530 - - - graf
HZL KB 4,40/15 104.00 104.00 1 942 972 880 - - - graf
HZL KB 4,50/08 103.00 103.00 25 803 250 - - - graf
HZL KB 5,50/09 107.00 107.00 0 - - - graf
HZL KB VAR/07 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
HZL KB VAR/15 100.00 100.00 149 989 500 - - - graf
HZL RBCZ 3,70/09 101.00 101.00 0 10 190.00 10 190.00 0 graf
HZL RBCZ 4,40/11 101.00 101.00 10 420 444 - - - graf
HZL RBCZ 4,50/10 106.00 106.00 0 - - - graf
HZL RBCZ 4,60/10 101.00 101.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL RBCZ 4,70/11 106.00 106.00 0 - - - graf
HZL RBCZ 5,05/09 101.00 101.00 0 10 600.00 10 600.00 0 graf
HZL WHB 4,55/10 107.00 107.00 0 - - - graf
HZL WHB 5,00/11 106.00 106.00 0 - - - graf
ING BANK 4,50/19 70.00 70.00 0 - - - graf
JÁCHYMOV PM 935.00 935.00 0 1 008.00 1 061.00 47 430 graf
JČ PLYNÁRENSKÁ 4 532.00 4 532.00 0 4 221.00 5 466.00 5 466 graf
JM PLYNÁRENSKÁ 7 889.00 7 889.00 0 7 200.00 8 186.00 7 200 graf
KAROSERIA - - - 418.00 462.00 17 974 graf
KDYNIUM - - - 4 500.00 4 500.00 0 graf
KOMERČNÍ BANKA 3 288.00 3 463.00 5 414 090 550 3 299.00 3 449.00 13 740 464 graf
LAFARGE CEMENT - - - 2 720.00 3 003.00 83 266 graf
LÁZNĚ PODĚBRADY - - - 1 580.00 1 755.00 18 954 graf
LÁZNĚ TEPLICE N.B. - - - 1 160.00 1 300.00 35 963 graf
LÁZNĚ TEPLICE V Č. 900.00 900.00 0 801.00 868.00 23 016 graf
LE CYGNE SPORT.GR. - - - 350.00 388.00 6 300 graf
LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ - - - 1 530.00 1 530.00 0 graf
LESOSTAVBY ŠUMPERK - - - 25.00 43.00 235 864 graf
MEDICAMENTA - - - 601.00 611.00 3 607 graf
MERO ČR 10,30/11 105.00 105.00 0 - - - graf
METROSTAV - - - 697.00 841.00 221 314 graf
MJM LITOVEL - - - 1 370.00 1 435.00 28 770 graf
O2 C.R. 437.00 464.00 9 659 396 111 438.00 465.00 41 981 282 graf
OHL ŽS - - - 2 000.00 2 205.00 133 001 graf
OHL ŽS 4,80/10 101.00 101.00 0 - - - graf
ORCO 5,50/11 126.00 126.00 0 - - - graf
ORCO VAR/20 100.00 100.00 40 400 250 - - - graf
OSTROJ - - - 860.00 921.00 705 961 graf
PARAMO 757.00 849.00 220 119 740.00 920.00 808 482 graf
PHA FIN.BV 6,95/10 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
PHILIP MORRIS ČR A 9 725.00 11 868.00 1 000 815 945 9 790.00 11 780.00 9 383 276 graf
PLIVA - LACHEMA - - - 661.00 731.00 6 915 graf
POŠT.TISK.CENIN - - - 1 867.00 1 867.00 0 graf
PRAZSKE SLUZBY 840.00 840.00 0 811.00 855.00 131 231 graf
PRAŽSKÁ ENERGETIKA 4 230.00 4 404.00 30 820 4 236.00 4 603.00 84 890 graf
PRAŽSKÁ PLYNÁREN. 5 020.00 5 020.00 0 4 217.00 4 501.00 28 955 graf
PX FUT DEC06 1 443.00 1 544.00 5 227 600 - - - graf
PX FUT MAR07 1 438.00 1 554.00 6 131 000 - - - graf
RMS MEZZANINE 1 500.00 1 500.00 96 268 500 1 150.00 1 267.00 56 602 graf
RYBÁŘ. TŘEBOŇ HLD - - - 850.00 1 045.00 2 018 357 graf
SČ ARMATURKA - - - 150.00 151.00 3 000 graf
SČ ENERGETIKA - - - 3 310.00 3 599.00 238 788 graf
SČ PLYNÁRENSKÁ - - - 4 800.00 4 800.00 0 graf
SELGEN - - - 1 127.00 1 313.00 6 918 graf
SETUZA 631.00 660.00 55 520 555.00 770.00 180 428 graf
SLEZAN FRÝDEK-MÍS. 410.00 410.00 0 258.00 265.00 30 486 graf
SM PLYNÁRENSKÁ 4 260.00 4 750.00 51 120 4 110.00 4 270.00 57 860 graf
SM VAK OVA 5,00/15 100.00 100.00 0 - - - graf
SM VOD.A KAN.OVA 1 071.00 1 071.00 0 1 168.00 1 256.00 4 671 graf
SOFTWARE 602 - - - 92.00 115.00 158 095 graf
SPOBYT 5,25/13 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
SPOLANA 150.00 189.00 95 865 150.00 165.00 489 226 graf
SPOLEK CH.HUT.VÝR. 261.00 290.00 67 283 281.00 300.00 862 100 graf
ST.DLUHOP. 2,30/08 98.00 98.00 5 842 847 645 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 2,55/10 100.00 100.00 1 986 199 490 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 2,90/08 100.00 100.00 568 477 380 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,70/13 101.00 101.00 3 371 850 625 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,75/20 100.00 100.00 6 227 253 440 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,80/09 101.00 101.00 865 591 041 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,80/15 100.00 100.00 10 246 331 399 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,95/07 101.00 101.00 1 783 461 246 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 4,60/18 100.00 100.00 1 803 858 961 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,30/07 101.00 101.00 1 141 140 885 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,40/10 100.00 100.00 130 458 313 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,55/11 100.00 100.00 989 689 692 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,95/16 100.00 100.00 3 093 026 921 10 000.00 10 000.00 0 graf
STČ ENERGETICKÁ 2 890.00 2 890.00 0 2 641.00 2 838.00 241 170 graf
STČ PLYNÁRENSKÁ 6 300.00 6 300.00 0 5 346.00 5 555.00 10 692 graf
SŽDC 4,60/11 100.00 100.00 0 - - - graf
ŠKODA AUTO VAR/07 100.00 100.00 52 437 992 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠKODA AUTO VAR/10 100.00 100.00 39 873 556 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠMERAL BRNO - - - 684.00 772.00 170 972 graf
TATRA - - - 106.00 128.00 3 018 964 graf
TELEF.O2CR 3,50/08 100.00 100.00 51 450 875 - - - graf
TESLA KARLÍN - - - 150.00 165.00 7 800 graf
TOMA 400.00 400.00 16 000 382.00 407.00 61 744 graf
TRANZA - - - 311.00 345.00 0 graf
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY - - - 1 466.00 1 798.00 2 896 084 graf
TYPOS TISKAŘ.ZÁV. - - - 1 694.00 1 705.00 0 graf
UNIPETROL 194.00 207.00 2 583 977 919 195.00 207.00 24 961 966 graf
UNIPETROL 0,00/07 66.00 66.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
UNIPETROL VAR/13 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
VČ PLYNÁRENSKÁ 6 510.00 6 510.00 0 4 410.00 4 500.00 30 950 graf
VEBA TEXTILNÍ ZÁV. - - - 179.00 198.00 2 350 graf
VELVANA VAR/16 - - - 10 000.00 10 000.00 25 580 000 graf
VET ASSETS 36.00 44.00 309 754 37.00 45.00 533 286 graf
VÍTKOVICE - - - 314.00 489.00 27 030 072 graf
VOD.A KAN.HR.KRÁL. - - - 373.00 386.00 0 graf
VOD.A KAN.KROMĚŘÍŽ - - - 534.00 593.00 208 823 graf
VOD.A KAN.PARDUBIC - - - 371.00 435.00 80 099 graf
VOD.A KAN.TRUTNOV - - - 372.00 445.00 35 954 graf
WÜST.ST.SP.VAR/15 100.00 100.00 0 - - - graf
ZČ PLYNÁRENSKÁ 7 208.00 7 208.00 0 4 681.00 5 503.00 421 254 graf
ZENTIVA 1 230.00 1 328.00 7 629 394 702 - - - graf
ŽPSV UH. OSTROH - - - 2 035.00 2 206.00 63 002 graf
 Prague Stock Exchange 14:41 
Name Price Change
 AVAST  171.50  -0.12% 
 ČESKÁ ZBROJOVKA GR  478.00  0.00% 
 ČEZ  703.50  +0.21% 
 ERSTE GROUP BANK A  907.00  +0.73% 
 KOFOLA CS  323.00  -0.31% 
 KOMERČNÍ BANKA  859.00  +0.82% 
 MONETA MONEY BANK  88.30  -0.45% 
 O2 C.R.  262.00  -0.19% 
 PHILIP MORRIS ČR A  16 020.00  +0.50% 
 VIG  632.00  +0.64% 
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.