The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 200601

The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 200601
Name The Prague Stock Exchange RM System Graf
Min price Max price Volume Min price Max price Volume
AKRO OPF GLOBAL. - - - 325.00 355.00 55 035 graf
AKRO OPF PROG.SPOL - - - 305.00 320.00 9 600 graf
ARCELORMITTAL - - - 2 550.00 2 800.00 20 186 860 graf
ATAS NÁCHOD - - - 365.00 372.00 29 784 graf
AVIA - - - 49.00 55.00 44 110 graf
BOHEMIA CRYS.GROUP - - - 220.00 259.00 165 634 graf
BRISK TÁBOR - - - 964.00 981.00 575 155 graf
BRNĚN.VODÁR.A KAN. - - - 1 952.00 2 000.00 256 656 graf
CAC LEAS. 3,10/09 100.00 100.00 0 - - - graf
CETV 1 327.00 1 437.00 1 514 672 997 - - - graf
CPI FIM 1 818.00 2 282.00 3 082 532 271 - - - graf
CPI VAR/06 100.00 100.00 0 - - - graf
CPI VAR/12 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
CREST 7,79/22 100.00 100.00 0 - - - graf
CREST VAR/06 100.00 100.00 0 - - - graf
CUKROVAR VRBÁTKY - - - 2 600.00 2 751.00 48 600 graf
ČEB 6,95/10 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA 361.00 361.00 0 468.00 599.00 65 167 graf
ČESKÁ SPOŘITELNA - - - 685.00 760.00 1 989 730 graf
ČESKÁ ZBROJOVKA 890.00 900.00 2 670 978.00 1 040.00 71 806 graf
ČESKÉ VINAŘ.ZÁVODY - - - 367.00 386.00 34 096 graf
ČESKÝ HOLDING - - - 61.00 67.00 288 349 graf
ČEZ 743.00 813.00 26 690 092 207 746.00 815.00 105 783 505 graf
ČEZ 0,00/09 42.00 42.00 846 585 200 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČEZ 3,35/08 97.00 97.00 308 867 319 - - - graf
ČEZ VAR/14 105.00 105.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČKA 4,00/07 100.00 100.00 517 851 111 - - - graf
ČKA 4,00/10 100.00 100.00 0 - - - graf
ČKA 5,05/07 100.00 100.00 586 963 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČKD KUTNÁ HORA - - - 437.00 533.00 28 570 graf
ČKD PRAHA DIZ - - - 1 064.00 1 182.00 4 256 graf
ČP LEASING VAR/06 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČP VAR/06 100.00 100.00 0 - - - graf
ČS KOMB/08 100.00 100.00 0 - - - graf
ČS KOMB/13 100.00 100.00 0 - - - graf
ČS KOMB/17 90.00 90.00 0 - - - graf
ČS VAR/12 100.00 100.00 0 - - - graf
ČS VAR/14 100.00 100.00 0 - - - graf
ČS VAR/15 100.00 100.00 37 279 529 - - - graf
ČSAD LIBEREC - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČSOB VAR/08 100.00 100.00 0 - - - graf
DALKIA 11,375/08 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
EBSN 1 288.00 1 306.00 1 679 157 269 - - - graf
EIB 0,00/23 41.00 41.00 0 - - - graf
EIB 3,25/07 99.00 99.00 193 780 167 - - - graf
EIB 4,10/18 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB 4,15/18 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB 6,50/15 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
EIB 8,20/09 100.00 100.00 196 481 000 25 000.00 25 000.00 0 graf
EIB VAR/13 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/13 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/13 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/18 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/18 100.00 100.00 0 - - - graf
ENERGOAQUA 1 042.00 1 394.00 0 1 322.00 1 520.00 171 436 graf
ERSTE GROUP BANK A 1 291.00 1 399.00 6 559 292 502 - - - graf
EUROVIA CS 4 009.00 4 220.00 1 692 853 3 912.00 4 380.00 310 122 graf
FAGRON - - - 103.00 117.00 183 697 graf
FORTUNA H. 5,25/13 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
HARVARD.PRŮM.HOLD. - - - - - 0 graf
HL.M.PRAHA 6,85/11 100.00 100.00 0 - - - graf
HL.M.PRAHA VAR/11 100.00 100.00 0 - - - graf
HOME CR.FIN.VAR/06 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
HOME CR.FIN.VAR/07 100.00 100.00 609 451 000 100 000.00 100 000.00 0 graf
HYPOTEČNÍ BANKA - - - 1 309.00 1 369.00 0 graf
HZL ČMHB 3,00/08 102.00 102.00 610 650 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 3,50/08 105.00 105.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 3,60/08 103.00 103.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,20/10 106.00 106.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,30/09 107.00 107.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,40/10 106.00 107.00 483 182 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,45/10 107.00 107.00 407 019 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,50/07 103.00 103.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,95/09 108.00 108.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 6,85/07 107.00 107.00 412 510 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB VAR/07 108.00 108.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB VAR/09 111.00 111.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB VAR/15 110.00 110.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČS 1,85/06 100.00 100.00 0 - - - graf
HZL ČS 4,05/10 107.00 107.00 0 - - - graf
HZL ČS 4,45/08 105.00 105.00 0 - - - graf
HZL ČS 4,50/08 106.00 106.00 0 - - - graf
HZL ČS 4,50/10 108.00 108.00 0 - - - graf
HZL ČS 4,75/15 113.00 113.00 0 - - - graf
HZL ČS 5,20/08 111.00 111.00 0 - - - graf
HZL ČS 5,80/07 112.00 112.00 0 - - - graf
HZL ČS VAR/12 100.00 100.00 0 - - - graf
HZL EBANKA 4,50/10 104.00 104.00 0 - - - graf
HZL HVB 3,50/10 101.00 101.00 0 - - - graf
HZL HVB 4,50/15 100.00 100.00 336 630 000 - - - graf
HZL HVB 5,00/25 113.00 113.00 0 - - - graf
HZL HVB 6,0/09 109.00 109.00 31 991 358 - - - graf
HZL KB 4,40/15 112.00 112.00 0 - - - graf
HZL KB 4,50/08 105.00 105.00 212 962 500 - - - graf
HZL KB 5,50/09 109.00 109.00 0 - - - graf
HZL KB VAR/07 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
HZL KB VAR/15 100.00 100.00 50 000 000 - - - graf
HZL RBCZ 3,70/09 101.00 101.00 0 10 050.00 10 800.00 190 950 graf
HZL RBCZ 4,50/10 106.00 106.00 0 - - - graf
HZL RBCZ 4,60/10 101.00 101.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL RBCZ 5,05/09 101.00 101.00 0 10 600.00 10 600.00 0 graf
HZL RBCZ 7,50/06 110.00 110.00 71 812 274 10 150.00 10 150.00 1 004 850 graf
HZL WHB 4,55/10 107.00 107.00 0 - - - graf
ING BANK 4,50/19 70.00 70.00 0 - - - graf
JÁCHYMOV PM 755.00 755.00 0 917.00 1 101.00 51 794 779 graf
JÄKL KARVINÁ - - - 1 601.00 1 750.00 299 071 graf
JČ PLYNÁRENSKÁ 2 535.00 4 772.00 114 480 4 001.00 4 256.00 20 006 graf
JITKA JINDŘ.HRADEC - - - 315.00 350.00 87 900 graf
JM PLYNÁRENSKÁ 7 157.00 7 157.00 0 6 500.00 7 390.00 27 039 graf
KAROSERIA - - - 401.00 465.00 15 274 graf
KDYNIUM - - - 4 275.00 4 500.00 13 500 graf
KOMERČNÍ BANKA 3 433.00 3 663.00 13 628 013 636 3 430.00 3 686.00 13 001 816 graf
K-T-V INVEST 463.00 463.00 0 494.00 533.00 26 195 graf
LAFARGE CEMENT - - - 2 501.00 2 675.00 132 501 graf
LÁZNĚ PODĚBRADY - - - 1 850.00 2 000.00 35 960 graf
LÁZNĚ TEPLICE N.B. - - - 1 050.00 1 250.00 12 655 graf
LÁZNĚ TEPLICE V Č. 800.00 800.00 0 901.00 1 062.00 445 446 graf
LE CYGNE SPORT.GR. - - - 385.00 435.00 52 400 graf
LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ - - - 1 400.00 1 666.00 228 004 graf
LESOSTAVBY ŠUMPERK - - - 41.00 60.00 188 828 graf
MADETA - - - 692.00 1 203.00 189 027 graf
MEDICAMENTA - - - 545.00 672.00 17 195 graf
MERO ČR 10,30/11 105.00 105.00 0 - - - graf
METROSTAV - - - 630.00 710.00 477 776 graf
MJM LITOVEL - - - 990.00 1 100.00 26 733 graf
O2 C.R. 527.00 548.00 8 644 159 632 526.00 555.00 32 416 052 graf
OHL ŽS - - - 1 683.00 1 845.00 121 239 graf
OHL ŽS 4,80/10 101.00 101.00 69 519 993 - - - graf
ORCO 5,50/11 126.00 126.00 0 - - - graf
OSTROJ - - - 601.00 700.00 697 672 graf
PARAMO 930.00 1 015.00 2 838 123 923.00 1 026.00 147 838 graf
PERLA BAVLNÁŘ.ZÁV. - - - 77.00 93.00 37 817 graf
PHA FIN.BV 6,95/10 100.00 100.00 237 038 812 100 000.00 100 000.00 0 graf
PHILIP MORRIS ČR A 17 961.00 18 463.00 2 499 123 226 17 971.00 18 555.00 2 873 768 graf
PLIVA - LACHEMA - - - 602.00 789.00 49 202 graf
POŠT.TISK.CENIN - - - 2 016.00 2 016.00 270 186 graf
PRAZSKE SLUZBY 840.00 840.00 0 800.00 852.00 198 224 graf
PRAŽSKÁ ENERGETIKA 4 401.00 4 621.00 0 4 400.00 5 250.00 301 093 graf
PRAŽSKÁ PLYNÁREN. 3 827.00 3 827.00 0 4 501.00 4 700.00 9 400 graf
RMS MEZZANINE 1 500.00 1 500.00 0 1 401.00 1 500.00 56 804 graf
RYBÁŘ. TŘEBOŇ HLD - - - 1 260.00 1 650.00 621 827 graf
SČ ARMATURKA - - - 182.00 202.00 1 820 graf
SČ ENERGETIKA 3 088.00 3 300.00 228 074 3 110.00 3 290.00 23 112 579 graf
SČ PLYNÁRENSKÁ 5 085.00 5 085.00 0 5 400.00 6 290.00 285 448 graf
SELGEN - - - 1 200.00 1 223.00 365 147 graf
SETUZA 525.00 530.00 530 321.00 610.00 528 711 graf
SEVEROČESKÉ DOLY 1 850.00 2 216.00 5 326 875 1 861.00 2 047.00 967 940 graf
SLEZAN FRÝDEK-MÍS. 410.00 410.00 0 370.00 427.00 84 840 graf
SM PLYNÁRENSKÁ 4 200.00 4 410.00 0 4 011.00 4 724.00 79 524 graf
SM VAK OVA 5,00/15 100.00 100.00 0 - - - graf
SM VOD.A KAN.OVA 898.00 898.00 0 920.00 1 084.00 251 528 graf
SOFTWARE 602 - - - 95.00 100.00 32 300 graf
SPOBYT 5,25/13 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
SPOLANA 147.00 185.00 1 038 315 139.00 194.00 904 204 graf
SPOLEK CH.HUT.VÝR. 276.00 350.00 5 669 147 277.00 367.00 5 862 450 graf
ST.DLUHOP. 2,30/08 100.00 100.00 9 006 939 231 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 2,55/10 100.00 100.00 6 636 124 358 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 2,90/08 100.00 100.00 1 149 666 600 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,70/13 101.00 101.00 6 220 822 217 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,75/20 100.00 100.00 9 760 886 194 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,80/09 99.00 99.00 5 186 063 798 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,80/15 100.00 100.00 15 965 637 911 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,95/07 103.00 103.00 2 574 850 589 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 4,60/18 100.00 100.00 6 732 475 152 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 5,70/06 100.00 100.00 2 047 581 168 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,30/07 101.00 101.00 278 304 662 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,40/10 100.00 100.00 1 716 769 317 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,55/11 100.00 100.00 2 432 906 785 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,95/16 100.00 100.00 5 536 736 606 10 000.00 10 000.00 0 graf
STČ ENERGETICKÁ 2 701.00 2 941.00 871 127 2 706.00 2 926.00 142 935 graf
STČ PLYNÁRENSKÁ 7 751.00 7 751.00 0 6 867.00 7 306.00 0 graf
SŽDC 4,60/11 100.00 100.00 0 - - - graf
ŠKODA AUTO VAR/07 100.00 100.00 11 547 355 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠKODA AUTO VAR/10 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠMERAL BRNO - - - 308.00 309.00 93 919 graf
TATRA - - - 125.00 139.00 1 812 290 graf
TELEF.O2CR 3,50/08 100.00 100.00 59 983 139 - - - graf
TESLA KARLÍN - - - 171.00 206.00 0 graf
TOMA 385.00 400.00 7 315 350.00 402.00 396 876 graf
TRANZA - - - 130.00 136.00 0 graf
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY - - - 1 805.00 1 999.00 2 945 376 graf
TYPOS TISKAŘ.ZÁV. - - - 1 500.00 1 628.00 63 232 graf
UNIPETROL 234.00 300.00 7 291 432 649 232.00 301.00 47 047 202 graf
UNIPETROL 0,00/07 66.00 66.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
UNIPETROL VAR/13 100.00 100.00 273 561 339 100 000.00 100 000.00 0 graf
UNITED ENERGY - - - 126.00 145.00 385 140 graf
UNITED ENERGY 1 480.00 1 480.00 54 760 1 301.00 1 429.00 288 729 graf
VČ PLYNÁRENSKÁ 5 338.00 5 338.00 0 6 300.00 6 865.00 347 138 graf
VEBA TEXTILNÍ ZÁV. - - - 257.00 286.00 25 727 graf
VELVANA VAR/16 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
VET ASSETS 53.00 58.00 412 887 52.00 59.00 867 598 graf
VÍTKOVICE - - - 255.00 285.00 4 035 842 graf
VOD.A KAN.HR.KRÁL. - - - 319.00 356.00 158 219 graf
VOD.A KAN.KROMĚŘÍŽ - - - 306.00 363.00 5 600 graf
VOD.A KAN.PARDUBIC - - - 306.00 340.00 160 219 graf
VOD.A KAN.TRUTNOV - - - 281.00 308.00 1 405 graf
WÜST.ST.SP.VAR/15 100.00 100.00 0 - - - graf
ZČ PLYNÁRENSKÁ 6 865.00 6 865.00 0 7 101.00 7 751.00 14 202 graf
ZENTIVA 1 148.00 1 189.00 7 554 415 062 - - - graf
ŽĎAS - - - 576.00 600.00 3 416 559 graf
ŽPSV UH. OSTROH - - - 1 678.00 1 785.00 64 711 graf
 Prague Stock Exchange 14:41 
Name Price Change
 AVAST  171.50  -0.12% 
 ČESKÁ ZBROJOVKA GR  478.00  0.00% 
 ČEZ  703.50  +0.21% 
 ERSTE GROUP BANK A  907.00  +0.73% 
 KOFOLA CS  323.00  -0.31% 
 KOMERČNÍ BANKA  859.00  +0.82% 
 MONETA MONEY BANK  88.30  -0.45% 
 O2 C.R.  262.00  -0.19% 
 PHILIP MORRIS ČR A  16 020.00  +0.50% 
 VIG  632.00  +0.64% 
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.