The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 200604

The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 200604
Name The Prague Stock Exchange RM System Graf
Min price Max price Volume Min price Max price Volume
AKRO OPF GLOBAL. - - - 368.00 396.00 520 760 graf
AKRO OPF PROG.SPOL - - - 353.00 391.00 134 316 graf
ARCELORMITTAL - - - 2 456.00 2 550.00 7 384 451 graf
ATAS NÁCHOD - - - 343.00 381.00 279 914 graf
AVIA - - - 47.00 54.00 43 669 graf
BOHEMIA CRYS.GROUP - - - 230.00 253.00 177 835 graf
BRISK TÁBOR - - - 1 068.00 1 231.00 56 586 graf
BRNĚN.VODÁR.A KAN. - - - 1 975.00 2 000.00 16 000 graf
CAC LEAS. 3,10/09 100.00 100.00 0 - - - graf
CETV 1 463.00 1 639.00 1 757 911 424 - - - graf
CPI FIM 2 488.00 2 948.00 2 577 934 045 - - - graf
CPI VAR/12 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
CREST 7,79/22 100.00 100.00 0 - - - graf
CREST VAR/06 100.00 100.00 0 - - - graf
CUKROVAR VRBÁTKY - - - 3 025.00 3 202.00 377 782 graf
ČEB 6,95/10 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA 361.00 361.00 0 599.00 682.00 19 945 graf
ČESKÁ SPOŘITELNA - - - 711.00 760.00 477 083 graf
ČESKÁ ZBROJOVKA 950.00 1 000.00 3 000 951.00 1 086.00 57 752 graf
ČESKÉ VINAŘ.ZÁVODY - - - 333.00 376.00 14 553 graf
ČESKÝ HOLDING - - - 52.00 62.00 34 982 graf
ČEZ 773.00 846.00 23 364 546 794 778.00 845.00 59 427 627 graf
ČEZ 0,00/09 42.00 42.00 2 742 000 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČEZ 3,35/08 97.00 97.00 31 057 792 - - - graf
ČEZ VAR/14 105.00 105.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČKA 4,00/07 100.00 100.00 0 - - - graf
ČKA 4,00/10 100.00 100.00 0 - - - graf
ČKA 5,05/07 100.00 100.00 71 703 525 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČKD KUTNÁ HORA - - - 412.00 442.00 22 611 graf
ČKD PRAHA DIZ - - - 863.00 1 101.00 59 547 graf
ČP LEASING VAR/06 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČP VAR/06 100.00 100.00 0 - - - graf
ČS KOMB/08 100.00 100.00 0 - - - graf
ČS KOMB/13 100.00 100.00 0 - - - graf
ČS KOMB/17 90.00 90.00 0 - - - graf
ČS VAR/12 100.00 100.00 0 - - - graf
ČS VAR/14 100.00 100.00 0 - - - graf
ČS VAR/15 100.00 100.00 389 772 179 - - - graf
ČSAD LIBEREC - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČSOB VAR/08 100.00 100.00 0 - - - graf
DALKIA 11,375/08 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
EBSN 1 355.00 1 414.00 524 179 515 - - - graf
EIB 0,00/23 41.00 41.00 0 - - - graf
EIB 3,25/07 99.00 99.00 1 426 404 - - - graf
EIB 4,10/18 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB 4,15/18 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB 6,50/15 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
EIB 8,20/09 100.00 100.00 459 384 25 000.00 25 000.00 0 graf
EIB VAR/13 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/13 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/13 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/18 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/18 100.00 100.00 0 - - - graf
ENERGOAQUA 1 394.00 1 394.00 0 1 350.00 1 550.00 183 250 graf
ERSTE GROUP BANK A 1 374.00 1 434.00 2 613 031 974 - - - graf
EUROVIA CS 4 200.00 4 300.00 4 943 000 4 207.00 4 348.00 342 122 graf
FAGRON - - - 78.00 90.00 64 917 graf
FORTUNA H. 5,25/13 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
HARVARD.PRŮM.HOLD. - - - - - 0 graf
HL.M.PRAHA 6,85/11 100.00 100.00 0 - - - graf
HL.M.PRAHA VAR/11 100.00 100.00 50 817 844 - - - graf
HOME CR.FIN.VAR/06 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
HOME CR.FIN.VAR/07 100.00 100.00 4 985 000 100 000.00 100 000.00 0 graf
HYPOTEČNÍ BANKA - - - 1 305.00 1 356.00 0 graf
HZL ČMHB 3,00/08 102.00 102.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 3,50/08 103.00 103.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 3,60/08 103.00 103.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,20/10 106.00 106.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,30/09 106.00 106.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,40/10 106.00 107.00 399 695 10 000.00 10 000.00 30 000 graf
HZL ČMHB 4,45/10 106.00 107.00 1 058 039 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,50/07 103.00 103.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,95/09 108.00 108.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 6,85/07 106.00 106.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB VAR/07 108.00 108.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB VAR/09 111.00 111.00 80 464 882 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB VAR/15 111.00 111.00 22 520 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČS 1,85/06 100.00 100.00 0 - - - graf
HZL ČS 4,05/10 107.00 107.00 0 - - - graf
HZL ČS 4,45/08 105.00 105.00 0 - - - graf
HZL ČS 4,50/08 106.00 106.00 5 333 125 - - - graf
HZL ČS 4,50/10 108.00 108.00 0 - - - graf
HZL ČS 4,75/15 113.00 113.00 0 - - - graf
HZL ČS 4,80/16 112.00 112.00 0 - - - graf
HZL ČS 5,20/08 111.00 111.00 3 185 499 - - - graf
HZL ČS 5,80/07 112.00 112.00 0 - - - graf
HZL ČS VAR/12 100.00 100.00 0 - - - graf
HZL EBANKA 4,50/10 104.00 104.00 0 - - - graf
HZL HB 4,15/09 103.00 103.00 0 - - - graf
HZL HVB 3,50/10 101.00 101.00 0 - - - graf
HZL HVB 4,50/15 100.00 100.00 0 - - - graf
HZL HVB 5,00/25 113.00 113.00 0 - - - graf
HZL HVB 6,0/09 109.00 109.00 12 306 551 - - - graf
HZL KB 4,40/15 112.00 112.00 213 635 556 - - - graf
HZL KB 4,50/08 105.00 105.00 0 - - - graf
HZL KB 5,50/09 109.00 109.00 335 605 833 - - - graf
HZL KB VAR/07 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
HZL KB VAR/15 100.00 100.00 2 200 000 000 - - - graf
HZL RBCZ 3,70/09 101.00 101.00 0 10 190.00 10 190.00 152 850 graf
HZL RBCZ 4,50/10 106.00 106.00 0 - - - graf
HZL RBCZ 4,60/10 101.00 101.00 0 10 000.00 10 830.00 0 graf
HZL RBCZ 5,05/09 101.00 101.00 0 10 600.00 10 600.00 0 graf
HZL RBCZ 7,50/06 - - - 10 150.00 10 150.00 0 graf
HZL WHB 4,55/10 107.00 107.00 0 - - - graf
ING BANK 4,50/19 70.00 70.00 0 - - - graf
JÁCHYMOV PM 935.00 935.00 0 1 011.00 1 120.00 111 335 graf
JÄKL KARVINÁ - - - 1 223.00 1 359.00 100 061 graf
JČ PLYNÁRENSKÁ 4 770.00 4 770.00 0 5 126.00 5 301.00 0 graf
JITKA JINDŘ.HRADEC - - - 372.00 404.00 55 381 graf
JM PLYNÁRENSKÁ 7 889.00 7 889.00 0 7 001.00 7 900.00 98 609 graf
KAROSERIA - - - 356.00 439.00 53 171 graf
KDYNIUM - - - 3 764.00 4 350.00 120 288 graf
KOMERČNÍ BANKA 3 334.00 3 616.00 7 585 899 731 3 310.00 3 600.00 7 144 594 graf
K-T-V INVEST 463.00 463.00 0 436.00 495.00 1 380 graf
LAFARGE CEMENT - - - 2 539.00 2 907.00 242 521 graf
LÁZNĚ PODĚBRADY - - - 2 000.00 2 175.00 306 750 graf
LÁZNĚ TEPLICE N.B. - - - 1 102.00 1 203.00 5 510 graf
LÁZNĚ TEPLICE V Č. 900.00 900.00 14 400 867.00 973.00 153 917 graf
LE CYGNE SPORT.GR. - - - 311.00 345.00 15 866 graf
LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ - - - 1 500.00 1 500.00 103 500 graf
LESOSTAVBY ŠUMPERK - - - 40.00 44.00 12 315 graf
MADETA - - - 1 130.00 1 190.00 88 450 graf
MEDICAMENTA - - - 556.00 650.00 32 803 graf
MERO ČR 10,30/11 105.00 105.00 0 - - - graf
METROSTAV - - - 653.00 750.00 221 748 graf
MJM LITOVEL - - - 1 175.00 1 480.00 50 303 graf
O2 C.R. 492.00 508.00 5 890 139 033 495.00 514.00 25 553 022 graf
OHL ŽS - - - 1 701.00 1 979.00 161 897 graf
OHL ŽS 4,80/10 101.00 101.00 2 445 600 - - - graf
ORCO 5,50/11 126.00 126.00 0 - - - graf
ORCO VAR/20 100.00 100.00 0 - - - graf
OSTROJ - - - 611.00 670.00 1 618 002 graf
PARAMO 855.00 930.00 300 714 858.00 950.00 286 094 graf
PERLA BAVLNÁŘ.ZÁV. - - - 85.00 95.00 3 589 graf
PHA FIN.BV 6,95/10 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
PHILIP MORRIS ČR A 14 075.00 16 720.00 1 319 912 517 14 359.00 16 883.00 3 448 562 graf
PLIVA - LACHEMA - - - 671.00 705.00 3 390 graf
POŠT.TISK.CENIN - - - 1 856.00 2 360.00 103 745 graf
PRAZSKE SLUZBY 840.00 840.00 0 803.00 901.00 650 242 graf
PRAŽSKÁ ENERGETIKA 4 600.00 4 700.00 111 900 4 510.00 4 997.00 123 837 graf
PRAŽSKÁ PLYNÁREN. 4 218.00 5 020.00 19 840 4 700.00 5 101.00 100 506 graf
RMS MEZZANINE 1 500.00 1 500.00 0 1 330.00 1 331.00 0 graf
RYBÁŘ. TŘEBOŇ HLD - - - 700.00 1 530.00 1 392 982 graf
SČ ARMATURKA - - - 166.00 184.00 17 815 graf
SČ ENERGETIKA - - - 3 100.00 3 335.00 1 194 020 graf
SČ PLYNÁRENSKÁ 6 500.00 6 500.00 0 5 176.00 6 051.00 249 510 graf
SELGEN - - - 978.00 1 188.00 3 001 graf
SETUZA 600.00 600.00 0 600.00 625.00 8 680 graf
SEVEROČESKÉ DOLY 1 851.00 1 880.00 13 794 985 1 802.00 1 923.00 1 873 008 graf
SLEZAN FRÝDEK-MÍS. 410.00 410.00 0 345.00 385.00 31 595 graf
SM PLYNÁRENSKÁ 5 000.00 5 000.00 60 000 4 745.00 5 350.00 125 550 graf
SM VAK OVA 5,00/15 100.00 100.00 0 - - - graf
SM VOD.A KAN.OVA 898.00 1 170.00 23 400 949.00 1 480.00 746 601 graf
SOFTWARE 602 - - - 91.00 99.00 145 253 graf
SPOBYT 5,25/13 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
SPOLANA 157.00 168.00 156 524 153.00 174.00 116 107 graf
SPOLEK CH.HUT.VÝR. 305.00 315.00 140 465 295.00 320.00 998 868 graf
ST.DLUHOP. 2,30/08 100.00 100.00 1 080 647 901 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 2,55/10 100.00 100.00 5 419 165 339 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 2,90/08 100.00 100.00 705 754 529 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,70/13 101.00 101.00 2 668 167 250 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,75/20 100.00 100.00 9 653 495 458 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,80/09 99.00 99.00 4 927 873 377 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,80/15 100.00 100.00 9 112 357 144 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,95/07 102.00 102.00 437 120 594 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 4,60/18 100.00 100.00 3 836 021 606 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 5,70/06 100.00 100.00 459 789 542 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,30/07 101.00 101.00 6 145 292 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,40/10 100.00 100.00 1 092 738 954 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,55/11 100.00 100.00 2 946 057 853 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,95/16 100.00 100.00 2 497 400 451 10 000.00 10 000.00 0 graf
STČ ENERGETICKÁ 3 000.00 3 000.00 0 2 800.00 2 900.00 572 952 graf
STČ PLYNÁRENSKÁ 7 500.00 7 500.00 0 6 666.00 6 666.00 33 330 graf
SŽDC 4,60/11 100.00 100.00 0 - - - graf
ŠKODA AUTO VAR/07 100.00 100.00 215 412 560 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠKODA AUTO VAR/10 100.00 100.00 139 817 456 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠMERAL BRNO - - - 311.00 315.00 44 336 graf
TATRA - - - 108.00 140.00 2 102 803 graf
TELEF.O2CR 3,50/08 100.00 100.00 117 238 122 - - - graf
TESLA KARLÍN - - - 135.00 146.00 19 313 graf
TOMA 370.00 385.00 18 172 363.00 416.00 137 871 graf
TRANZA - - - 320.00 340.00 72 165 graf
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY - - - 1 310.00 1 650.00 2 773 250 graf
TYPOS TISKAŘ.ZÁV. - - - 1 501.00 1 551.00 72 052 graf
UNIPETROL 261.00 280.00 2 434 511 456 257.00 283.00 11 752 900 graf
UNIPETROL 0,00/07 66.00 66.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
UNIPETROL VAR/13 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
UNITED ENERGY - - - 134.00 142.00 1 342 508 graf
UNITED ENERGY 1 480.00 1 480.00 0 1 380.00 1 400.00 1 377 492 graf
VČ PLYNÁRENSKÁ 6 510.00 6 510.00 63 240 5 648.00 6 800.00 166 073 graf
VEBA TEXTILNÍ ZÁV. - - - 211.00 227.00 18 364 graf
VELVANA VAR/16 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
VET ASSETS 42.00 52.00 274 089 40.00 49.00 424 758 graf
VÍTKOVICE - - - 205.00 241.00 2 335 764 graf
VOD.A KAN.HR.KRÁL. - - - 321.00 332.00 0 graf
VOD.A KAN.KROMĚŘÍŽ - - - 318.00 321.00 0 graf
VOD.A KAN.PARDUBIC - - - 295.00 329.00 1 592 graf
VOD.A KAN.TRUTNOV - - - 285.00 315.00 8 624 graf
WÜST.ST.SP.VAR/15 100.00 100.00 0 - - - graf
ZČ PLYNÁRENSKÁ 7 208.00 7 208.00 0 6 666.00 7 449.00 170 164 graf
ZENTIVA 1 171.00 1 291.00 6 973 402 016 - - - graf
ŽPSV UH. OSTROH - - - 1 688.00 1 963.00 1 839 912 graf
 Prague Stock Exchange 14:44 
Name Price Change
 AVAST  179.80  -0.58% 
 ČESKÁ ZBROJOVKA GR  506.00  0.00% 
 ČEZ  747.50  +0.81% 
 ERSTE GROUP BANK A  973.20  -1.12% 
 KOFOLA CS  307.00  -0.32% 
 KOMERČNÍ BANKA  875.00  +0.52% 
 MONETA MONEY BANK  95.00  +1.33% 
 O2 C.R.  262.00  -0.57% 
 PHILIP MORRIS ČR A  15 700.00  -0.13% 
 VIG  620.00  -1.98% 
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.