The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 200511

The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 200511
Name The Prague Stock Exchange RM System Graf
Min price Max price Volume Min price Max price Volume
AKRO OPF GLOBAL. - - - 473.00 549.00 3 446 206 graf
AKRO OPF PROG.SPOL - - - 491.00 530.00 276 013 graf
ARCELORMITTAL - - - 2 515.00 2 799.00 13 841 458 graf
ATAS NÁCHOD - - - 321.00 386.00 24 893 graf
AVIA - - - 49.00 56.00 59 143 graf
BOHEMIA CRYS.GROUP - - - 208.00 241.00 134 668 graf
BRISK TÁBOR - - - 923.00 1 073.00 151 019 graf
BRNĚN.VODÁR.A KAN. - - - 1 950.00 2 000.00 1 176 086 graf
CETV 1 157.00 1 373.00 1 442 659 679 - - - graf
CONSEQ BOND OPF A - - - - - 0 graf
CONSEQ BOND OPF B - - - - - 0 graf
CONSEQ BOND OPF C - - - - - 0 graf
CONSEQ BOND OPF D - - - - - 0 graf
CONSEQ EQITY OPFA - - - - - 0 graf
CONSEQ EQITY OPFB - - - - - 0 graf
CONSEQ EQITY OPFD - - - - - 0 graf
CPI FIM 1 579.00 1 721.00 390 299 285 - - - graf
CPI VAR/06 100.00 100.00 0 - - - graf
CPI VAR/12 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
CREST 7,79/22 100.00 100.00 0 - - - graf
CREST VAR/06 100.00 100.00 0 - - - graf
CUKROVAR VRBÁTKY - - - 2 908.00 3 150.00 635 710 graf
CZECH PROPERTY - - - 300.00 300.00 0 graf
ČEB 6,95/10 100.00 100.00 23 536 917 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA 358.00 410.00 2 509 465.00 521.00 77 308 graf
ČESKÁ SPOŘITELNA - - - 660.00 700.00 1 115 508 graf
ČESKÁ ZBROJOVKA 900.00 900.00 0 950.00 1 025.00 49 393 graf
ČESKÉ VINAŘ.ZÁVODY - - - 333.00 403.00 133 326 graf
ČESKÝ HOLDING - - - 55.00 65.00 535 461 graf
ČEZ 644.00 709.00 24 996 362 327 645.00 706.00 58 812 872 graf
ČEZ 0,00/09 42.00 42.00 194 612 000 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČEZ 3,35/08 97.00 97.00 57 320 334 - - - graf
ČEZ VAR/14 105.00 105.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČKA 4,00/07 100.00 100.00 667 348 - - - graf
ČKA 4,00/10 100.00 100.00 0 - - - graf
ČKA 5,05/07 100.00 100.00 1 649 352 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČKD KUTNÁ HORA - - - 413.00 450.00 67 412 graf
ČKD PRAHA DIZ - - - 1 313.00 1 313.00 3 939 graf
ČP LEASING VAR/06 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČP VAR/06 100.00 100.00 0 - - - graf
ČS KOMB/08 100.00 100.00 0 - - - graf
ČS KOMB/13 100.00 100.00 0 - - - graf
ČS KOMB/17 90.00 90.00 0 - - - graf
ČS VAR/12 100.00 100.00 0 - - - graf
ČS VAR/14 100.00 100.00 0 - - - graf
ČS VAR/15 100.00 100.00 0 - - - graf
ČSAD LIBEREC - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČSOB VAR/08 100.00 100.00 0 - - - graf
DALKIA 11,375/08 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
EIB 0,00/23 41.00 41.00 0 - - - graf
EIB 3,25/07 99.00 99.00 65 895 616 - - - graf
EIB 4,10/18 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB 4,15/18 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB 6,50/15 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
EIB 8,20/09 100.00 100.00 0 25 000.00 25 000.00 0 graf
EIB VAR/13 100.00 100.00 30 689 575 - - - graf
EIB VAR/13 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/13 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/18 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/18 100.00 100.00 0 - - - graf
ELEKTROPORC.LOUNY - - - 292.00 320.00 3 214 graf
ENERGOAQUA 817.00 817.00 0 1 200.00 1 400.00 427 920 graf
ERSTE GROUP BANK A 1 265.00 1 320.00 3 181 443 781 - - - graf
EUROVIA CS 4 150.00 4 280.00 2 346 740 3 850.00 4 160.00 610 020 graf
FORTUNA H. 5,25/13 - - - 9 800.00 9 800.00 0 graf
FORTUNA HOTELS - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
HARVARD.PRŮM.HOLD. - - - - - 0 graf
HL.M.PRAHA 6,85/11 100.00 100.00 24 084 556 - - - graf
HL.M.PRAHA VAR/11 100.00 100.00 0 - - - graf
HOME CR.FIN.VAR/06 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
HOME CR.FIN.VAR/07 100.00 100.00 225 740 000 100 000.00 100 000.00 0 graf
HYPOTEČNÍ BANKA - - - 1 358.00 1 459.00 729 300 graf
HZL ČMHB 3,00/08 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 3,50/08 105.00 105.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 3,60/08 103.00 103.00 667 755 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,20/10 106.00 108.00 54 791 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,30/09 107.00 107.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,40/10 107.00 108.00 1 182 610 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,45/10 107.00 109.00 218 153 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,50/07 106.00 106.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,95/09 111.00 111.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 6,85/05 100.00 100.00 0 10 020.00 10 020.00 0 graf
HZL ČMHB 6,85/07 110.00 110.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB VAR/07 108.00 108.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB VAR/09 111.00 111.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB VAR/15 109.00 110.00 720 948 062 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČS 1,85/06 100.00 100.00 0 - - - graf
HZL ČS 4,05/10 107.00 107.00 0 - - - graf
HZL ČS 4,50/08 106.00 106.00 1 005 824 - - - graf
HZL ČS 4,50/10 108.00 108.00 0 - - - graf
HZL ČS 4,75/15 113.00 113.00 0 - - - graf
HZL ČS 5,20/08 111.00 111.00 0 - - - graf
HZL ČS 5,80/07 112.00 112.00 0 - - - graf
HZL ČSOB 4,60/15 - 0.00 - - - - graf
HZL EBANKA 4,50/10 104.00 104.00 0 - - - graf
HZL HVB 3,50/10 101.00 101.00 913 300 000 - - - graf
HZL HVB 4,50/15 100.00 100.00 0 - - - graf
HZL HVB 5,00/25 113.00 113.00 0 - - - graf
HZL HVB 6,0/09 109.00 109.00 14 165 406 - - - graf
HZL KB 4,50/08 105.00 105.00 0 - - - graf
HZL KB 5,50/09 109.00 112.00 123 636 - - - graf
HZL KB VAR/07 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
HZL KB VAR/15 100.00 100.00 290 077 556 - - - graf
HZL RBCZ 3,70/09 101.00 101.00 0 10 200.00 10 350.00 193 800 graf
HZL RBCZ 4,50/10 106.00 106.00 0 - - - graf
HZL RBCZ 4,60/10 101.00 101.00 0 10 000.00 10 700.00 0 graf
HZL RBCZ 5,05/09 101.00 101.00 0 10 600.00 10 600.00 0 graf
HZL RBCZ 7,50/06 110.00 110.00 0 10 200.00 10 313.00 0 graf
HZL WHB 4,55/10 107.00 107.00 234 266 688 - - - graf
ING BANK 4,50/19 70.00 70.00 0 - - - graf
JÁCHYMOV PM 755.00 755.00 0 908.00 1 036.00 2 068 062 graf
JÄKL KARVINÁ - - - 1 600.00 1 726.00 187 318 graf
JČ PLYNÁRENSKÁ 2 415.00 2 415.00 0 3 300.00 3 798.00 346 209 graf
JITKA JINDŘ.HRADEC - - - 330.00 365.00 725 136 graf
JM PLYNÁRENSKÁ 5 089.00 6 817.00 0 6 100.00 7 683.00 273 383 graf
KAROSERIA - - - 397.00 446.00 101 428 graf
KDYNIUM - - - 4 613.00 4 613.00 0 graf
KOMERČNÍ BANKA 3 309.00 3 540.00 15 938 172 654 3 310.00 3 500.00 10 050 040 graf
K-T-V INVEST 463.00 463.00 0 483.00 533.00 15 502 graf
LAFARGE CEMENT - - - 2 350.00 2 500.00 453 915 graf
LÁZNĚ PODĚBRADY - - - 1 900.00 2 070.00 258 363 graf
LÁZNĚ TEPLICE N.B. - - - 1 021.00 1 085.00 52 709 graf
LÁZNĚ TEPLICE V Č. 800.00 800.00 0 870.00 939.00 102 203 graf
LE CYGNE SPORT.GR. - - - 400.00 400.00 0 graf
LESOSTAVBY ŠUMPERK - - - 38.00 42.00 71 238 graf
MADETA - - - 725.00 801.00 103 595 graf
MEDICAMENTA - - - 610.00 699.00 195 967 graf
MERO ČR 10,30/11 105.00 105.00 0 - - - graf
METROSTAV - - - 607.00 760.00 949 544 graf
MJM LITOVEL - - - 766.00 785.00 74 033 graf
O2 C.R. 487.00 508.00 7 094 698 720 487.00 506.00 11 125 201 graf
OHL ŽS 4,80/10 101.00 101.00 130 135 000 - - - graf
ORCO 5,50/11 126.00 126.00 0 - - - graf
OSTROJ - - - 545.00 586.00 726 176 graf
PARAMO 1 000.00 1 129.00 6 122 108 980.00 1 095.00 447 718 graf
PERLA BAVLNÁŘ.ZÁV. - - - 80.00 99.00 5 857 graf
PHA FIN.BV 6,95/10 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
PHILIP MORRIS ČR A 16 590.00 17 796.00 4 174 869 031 16 710.00 17 800.00 5 487 727 graf
POŠT.TISK.CENIN - - - 2 016.00 2 166.00 4 031 graf
PRAZSKE SLUZBY 840.00 840.00 0 727.00 813.00 163 903 graf
PRAŽSKÁ ENERGETIKA 4 350.00 4 700.00 75 225 3 958.00 4 693.00 281 994 graf
PRAŽSKÁ PLYNÁREN. 3 307.00 3 307.00 0 4 320.00 4 333.00 0 graf
RMS MEZZANINE 1 500.00 1 500.00 101 759 370 1 340.00 1 488.00 3 064 415 graf
RYBÁŘ. TŘEBOŇ HLD - - - 1 106.00 1 525.00 76 310 graf
SČ ENERGETIKA 3 200.00 3 675.00 224 909 3 149.00 3 700.00 2 174 066 graf
SČ PLYNÁRENSKÁ 3 986.00 4 843.00 0 4 613.00 5 091.00 169 793 graf
SELGEN - - - 1 014.00 1 300.00 109 397 graf
SETUZA 500.00 550.00 25 000 421.00 551.00 345 425 graf
SEVEROČESKÉ DOLY 1 810.00 1 950.00 836 720 1 850.00 2 050.00 1 937 763 graf
SILON - - - 930.00 1 100.00 1 041 933 graf
SLEZAN FRÝDEK-MÍS. 400.00 400.00 0 371.00 462.00 30 787 graf
SM PLYNÁRENSKÁ 3 027.00 3 860.00 0 3 325.00 4 278.00 330 236 graf
SM VAK OVA 5,00/15 100.00 100.00 0 - - - graf
SM VOD.A KAN.OVA 898.00 943.00 21 552 905.00 985.00 576 266 graf
SOFTWARE 602 - - - 110.00 111.00 0 graf
SPOBYT 5,25/13 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
SPOLANA 153.00 168.00 49 598 150.00 170.00 333 358 graf
SPOLEK CH.HUT.VÝR. 332.00 370.00 1 269 139 309.00 383.00 1 840 533 graf
ST.DLUHOP. 2,30/08 100.00 100.00 5 208 741 928 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 2,55/10 100.00 100.00 5 248 928 616 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 2,90/08 100.00 100.00 1 357 173 819 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,00/06 100.00 100.00 219 933 777 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,70/13 100.00 101.00 5 041 083 914 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,75/20 100.00 100.00 9 191 416 366 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,80/09 99.00 99.00 3 545 781 525 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,80/15 100.00 100.00 5 178 579 000 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,95/07 103.00 103.00 811 927 068 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 4,60/18 100.00 100.00 2 381 999 564 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 5,70/06 100.00 100.00 1 361 864 043 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,30/07 101.00 101.00 16 345 050 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,40/10 100.00 100.00 1 172 290 159 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,55/11 100.00 100.00 4 858 903 433 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,95/16 100.00 100.00 1 751 293 884 10 000.00 10 000.00 0 graf
STČ ENERGETICKÁ 2 606.00 2 800.00 68 350 2 450.00 2 810.00 307 318 graf
STČ PLYNÁRENSKÁ 5 900.00 7 751.00 62 008 6 102.00 6 916.00 165 084 graf
SŽDC 4,60/11 100.00 100.00 0 - - - graf
ŠKODA AUTO VAR/07 100.00 100.00 120 073 900 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠKODA AUTO VAR/10 100.00 100.00 10 024 483 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠMERAL BRNO - - - 303.00 339.00 30 794 graf
TATRA - - - 120.00 142.00 1 554 328 graf
TELEF.O2CR 3,50/08 100.00 100.00 53 058 444 - - - graf
TEPLÁRNA ÚSTÍ N.L. 1 350.00 1 350.00 0 1 320.00 1 440.00 333 750 graf
TESLA KARLÍN - - - 150.00 172.00 25 313 graf
TOMA 385.00 385.00 0 388.00 410.00 397 686 graf
TRANZA - - - 121.00 126.00 17 792 graf
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY - - - 1 640.00 2 381.00 4 077 910 graf
TYPOS TISKAŘ.ZÁV. - - - 1 235.00 1 499.00 5 405 graf
UNIPETROL 225.00 250.00 3 604 109 136 226.00 248.00 24 400 477 graf
UNIPETROL 0,00/07 66.00 66.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
UNIPETROL VAR/13 100.00 100.00 205 755 926 100 000.00 100 000.00 0 graf
UNITED ENERGY - - - 132.00 158.00 9 980 494 graf
UNITED ENERGY 1 450.00 1 650.00 36 250 1 374.00 1 463.00 286 371 996 graf
VČ PLYNÁRENSKÁ 4 842.00 5 084.00 0 5 150.00 6 235.00 41 090 graf
VELVANA VAR/16 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
VET ASSETS 59.00 62.00 362 253 56.00 63.00 641 994 graf
VÍTKOVICE - - - 250.00 319.00 9 626 360 graf
VOD.A KAN.HR.KRÁL. - - - 336.00 362.00 126 404 graf
VOD.A KAN.KROMĚŘÍŽ - - - 285.00 317.00 1 996 graf
VOD.A KAN.PARDUBIC - - - 288.00 330.00 220 040 graf
VOD.A KAN.TRUTNOV - - - 266.00 280.00 15 036 graf
WÜST.ST.SP.VAR/15 100.00 100.00 0 - - - graf
ZČ PLYNÁRENSKÁ 4 881.00 5 932.00 0 5 976.00 8 107.00 1 197 814 graf
ZENTIVA 1 069.00 1 115.00 7 756 234 434 - - - graf
ŽĎAS - - - 585.00 720.00 5 422 941 graf
ŽIVNOSTENSKÁ BANKA - - - 4 306.00 4 855.00 399 785 graf
ŽPSV UH. OSTROH - - - 1 447.00 1 700.00 1 358 600 graf
 Prague Stock Exchange 11:11 
Name Price Change
 AVAST  145.55  -0.21% 
 ČESKÁ ZBROJOVKA GR  429.00  +1.66% 
 ČEZ  633.50  +0.08% 
 ERSTE GROUP BANK A  821.60  -0.19% 
 KOFOLA CS  280.00  0.00% 
 KOMERČNÍ BANKA  772.00  -0.06% 
 MONETA MONEY BANK  79.60  +0.25% 
 O2 C.R.  271.00  0.00% 
 PHILIP MORRIS ČR A  14 480.00  +0.14% 
 VIG  595.00  +0.42% 
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.