The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 200509

The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 200509
Name The Prague Stock Exchange RM System Graf
Min price Max price Volume Min price Max price Volume
AKRO OPF GLOBAL. - - - 437.00 515.00 2 471 768 graf
AKRO OPF PROG.SPOL - - - 433.00 505.00 544 398 graf
ARCELORMITTAL - - - 2 015.00 2 380.00 16 017 480 graf
ATAS NÁCHOD - - - 375.00 420.00 163 283 graf
AVIA - - - 55.00 60.00 74 192 graf
BOHEMIA CRYS.GROUP - - - 226.00 250.00 186 106 graf
BRISK TÁBOR - - - 822.00 1 056.00 109 049 graf
BRNĚN.VODÁR.A KAN. - - - 1 510.00 1 650.00 195 462 graf
CETV 1 257.00 1 316.00 951 536 757 - - - graf
CONSEQ BOND OPF A - - - - - 0 graf
CONSEQ BOND OPF B - - - - - 0 graf
CONSEQ BOND OPF C - - - - - 0 graf
CONSEQ BOND OPF D - - - - - 0 graf
CONSEQ EQITY OPFA - - - - - 0 graf
CONSEQ EQITY OPFB - - - - - 0 graf
CONSEQ EQITY OPFD - - - - - 0 graf
CPI FIM 1 462.00 1 723.00 726 863 058 - - - graf
CPI VAR/06 100.00 100.00 0 - - - graf
CPI VAR/12 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
CREST 7,79/22 100.00 100.00 0 - - - graf
CREST VAR/06 100.00 100.00 0 - - - graf
CUKROVAR VRBÁTKY - - - 2 908.00 3 130.00 1 373 997 graf
CZECH PROPERTY - - - 300.00 300.00 0 graf
ČEB 6,95/10 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA 410.00 440.00 2 870 441.00 535.00 50 391 graf
ČESKÁ POJIŠŤOVNA - - - 20 300.00 20 700.00 5 916 525 graf
ČESKÁ SPOŘITELNA - - - 650.00 690.00 2 613 691 graf
ČESKÁ ZBROJOVKA 894.00 990.00 0 844.00 965.00 149 479 graf
ČESKÉ VINAŘ.ZÁVODY - - - 350.00 421.00 72 761 graf
ČESKÝ HOLDING - - - 58.00 63.00 261 132 graf
ČEZ 635.00 739.00 39 284 893 579 632.00 740.00 180 978 750 graf
ČEZ 0,00/09 42.00 42.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČEZ 3,35/08 97.00 97.00 165 696 472 - - - graf
ČEZ VAR/14 105.00 105.00 499 730 700 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČKA 4,00/07 100.00 100.00 0 - - - graf
ČKA 4,00/10 100.00 100.00 0 - - - graf
ČKA 5,05/07 100.00 100.00 156 331 660 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČKD KUTNÁ HORA - - - 401.00 456.00 56 019 graf
ČKD PRAHA DIZ - - - 1 313.00 1 314.00 24 947 graf
ČMD 1 120.00 1 120.00 3 360 1 027.00 1 166.00 6 900 031 graf
ČP LEASING VAR/05 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČP LEASING VAR/06 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČP VAR/06 100.00 100.00 0 - - - graf
ČS KOMB/08 100.00 100.00 0 - - - graf
ČS KOMB/17 90.00 90.00 0 - - - graf
ČS VAR/12 100.00 100.00 1 006 667 - - - graf
ČS VAR/14 100.00 100.00 0 - - - graf
ČS VAR/15 100.00 100.00 0 - - - graf
ČSAD LIBEREC - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČSOB VAR/08 100.00 100.00 0 - - - graf
DALKIA 11,375/08 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
EIB 0,00/23 41.00 41.00 0 - - - graf
EIB 3,25/07 99.00 99.00 206 088 986 - - - graf
EIB 4,10/18 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB 4,15/18 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB 6,50/15 100.00 100.00 365 383 333 100 000.00 100 000.00 0 graf
EIB 8,20/09 100.00 100.00 310 572 294 25 000.00 25 000.00 0 graf
EIB VAR/13 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/13 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/13 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/18 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/18 100.00 100.00 0 - - - graf
ELEKTROPORC.LOUNY - - - 250.00 445.00 1 284 graf
ENERGOAQUA 817.00 817.00 0 1 133.00 1 378.00 303 527 graf
ERSTE GROUP BANK A 1 275.00 1 390.00 4 152 702 669 - - - graf
EUROVIA CS 3 850.00 4 050.00 941 408 3 901.00 4 100.00 2 101 055 graf
FORTUNA H. 5,25/13 - - - 9 800.00 9 800.00 0 graf
FORTUNA HOTELS - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
HARVARD.PRŮM.HOLD. - - - - - 0 graf
HL.M.PRAHA 6,85/11 100.00 100.00 0 - - - graf
HL.M.PRAHA VAR/11 100.00 100.00 0 - - - graf
HOME CR. VAR/05 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
HOME CR.FIN.VAR/06 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
HOME CR.FIN.VAR/07 100.00 100.00 15 285 000 100 000.00 100 000.00 0 graf
HYPOTEČNÍ BANKA - - - 1 365.00 1 498.00 2 996 graf
HZL ČMHB 3,00/08 100.00 100.00 22 099 646 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 3,50/08 105.00 105.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 3,60/08 103.00 103.00 7 310 800 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,20/10 108.00 108.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,30/09 107.00 107.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,40/10 109.00 109.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,45/10 109.00 109.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,50/07 105.00 106.00 3 632 888 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,95/09 111.00 112.00 111 928 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 6,85/05 104.00 104.00 0 10 020.00 10 020.00 70 140 graf
HZL ČMHB 6,85/07 110.00 110.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB VAR/07 108.00 108.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB VAR/09 111.00 111.00 120 012 041 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČS 1,85/06 100.00 100.00 0 - - - graf
HZL ČS 4,05/10 107.00 107.00 0 - - - graf
HZL ČS 4,50/08 106.00 106.00 0 - - - graf
HZL ČS 4,50/10 108.00 108.00 0 - - - graf
HZL ČS 5,20/08 111.00 111.00 0 - - - graf
HZL ČS 5,80/07 112.00 112.00 0 - - - graf
HZL HVB 6,0/09 109.00 109.00 46 647 999 - - - graf
HZL KB 4,50/08 106.00 106.00 301 346 500 - - - graf
HZL KB 5,50/09 112.00 112.00 39 988 778 - - - graf
HZL KB VAR/07 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
HZL KB VAR/15 100.00 100.00 0 - - - graf
HZL RBCZ 3,70/09 101.00 101.00 0 10 400.00 10 500.00 0 graf
HZL RBCZ 4,60/10 101.00 101.00 0 10 700.00 10 700.00 0 graf
HZL RBCZ 5,05/09 101.00 101.00 0 10 600.00 10 850.00 0 graf
HZL RBCZ 7,50/06 110.00 110.00 0 10 313.00 10 313.00 0 graf
HZL WHB 4,55/10 107.00 107.00 0 - - - graf
HZL ŽB 4,00/15 - 0.00 - - - - graf
ING BANK 4,50/19 70.00 70.00 0 - - - graf
JÁCHYMOV PM 755.00 755.00 0 832.00 946.00 96 407 graf
JÄKL KARVINÁ - - - 1 600.00 1 657.00 452 820 graf
JČ PLYNÁRENSKÁ 2 415.00 2 415.00 0 2 855.00 3 170.00 20 357 graf
JITKA JINDŘ.HRADEC - - - 281.00 316.00 31 782 graf
JM PLYNÁRENSKÁ 3 990.00 3 990.00 0 5 500.00 5 900.00 83 160 graf
KAROSERIA - - - 366.00 424.00 107 672 graf
KDYNIUM - - - 4 326.00 4 645.00 103 500 graf
KOMERČNÍ BANKA 3 302.00 3 727.00 20 877 249 964 3 296.00 3 788.00 22 733 664 graf
K-T-V INVEST 463.00 463.00 0 400.00 478.00 22 640 graf
LÁZNĚ PODĚBRADY - - - 1 801.00 1 820.00 81 442 graf
LÁZNĚ TEPLICE N.B. - - - 941.00 961.00 13 253 graf
LÁZNĚ TEPLICE V Č. 834.00 835.00 17 514 893.00 988.00 280 919 graf
LE CYGNE SPORT.GR. - - - 407.00 407.00 0 graf
LESOSTAVBY ŠUMPERK - - - 41.00 45.00 61 850 graf
MEDICAMENTA - - - 603.00 701.00 89 274 graf
MERO ČR 10,30/11 105.00 105.00 57 670 778 - - - graf
METROSTAV - - - 459.00 500.00 219 414 graf
MJM LITOVEL - - - 763.00 765.00 0 graf
MOTORPAL - - - 360.00 550.00 92 300 graf
O2 C.R. 456.00 493.00 29 102 229 671 455.00 496.00 230 712 085 graf
OHL ŽS 4,80/10 101.00 101.00 0 - - - graf
OKD - - - 921.00 990.00 1 029 795 graf
ON SEMICONDUCT. CR - - - - - 0 graf
ON SEMICONDUCT. CR - - - - - 0 graf
ORCO 5,50/11 126.00 126.00 0 - - - graf
OSTROJ - - - 540.00 611.00 804 660 graf
PARAMO 1 055.00 1 130.00 5 319 031 1 035.00 1 143.00 3 227 351 graf
PERLA BAVLNÁŘ.ZÁV. - - - 74.00 83.00 15 309 graf
PHA FIN.BV 6,95/10 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
PHILIP MORRIS ČR A 18 666.00 19 528.00 2 704 518 964 18 609.00 19 703.00 2 610 481 graf
POŠT.TISK.CENIN - - - 2 000.00 2 033.00 4 000 graf
PRAZSKE SLUZBY 840.00 840.00 0 741.00 821.00 117 732 graf
PRAŽSKÁ ENERGETIKA 4 000.00 4 350.00 210 552 4 000.00 4 300.00 740 338 graf
PRAŽSKÁ PLYNÁREN. 3 307.00 3 307.00 0 3 920.00 4 620.00 355 621 graf
RMS MEZZANINE 1 475.00 1 550.00 101 775 1 451.00 1 536.00 57 216 graf
RYBÁŘ. TŘEBOŇ HLD - - - 1 017.00 1 361.00 148 904 graf
SČ ENERGETIKA 3 250.00 3 500.00 523 200 3 220.00 3 550.00 1 048 525 graf
SČ PLYNÁRENSKÁ 3 125.00 3 125.00 0 4 500.00 4 900.00 379 322 graf
SD JISTINA/20 - 0.00 - - - - graf
SD K1 3,75/06 - 0.00 - - - - graf
SD K10 3,75/15 - 0.00 - - - - graf
SD K11 3,75/16 - 0.00 - - - - graf
SD K12 3,75/17 - 0.00 - - - - graf
SD K13 3,75/18 - 0.00 - - - - graf
SD K14 3,75/19 - 0.00 - - - - graf
SD K15 3,75/20 - 0.00 - - - - graf
SD K2 3,75/07 - 0.00 - - - - graf
SD K3 3,75/08 - 0.00 - - - - graf
SD K4 3,75/09 - 0.00 - - - - graf
SD K6 3,75/11 - 0.00 - - - - graf
SD K7 3,75/12 - 0.00 - - - - graf
SD K8 3,75/13 - 0.00 - - - - graf
SD K9 3,75/14 - 0.00 - - - - graf
SELGEN - - - 1 251.00 1 350.00 18 109 graf
SETUZA 500.00 501.00 2 505 483.00 550.00 189 448 graf
SEVEROČESKÉ DOLY 2 057.00 2 630.00 2 773 797 2 020.00 2 500.00 5 506 945 graf
SILON - - - 931.00 1 051.00 334 288 graf
SLEZAN FRÝDEK-MÍS. 380.00 400.00 116 000 360.00 425.00 117 626 graf
SM ENERGETIKA - - - 3 371.00 3 745.00 225 722 graf
SM PLYNÁRENSKÁ 2 616.00 2 616.00 0 3 016.00 3 351.00 15 416 graf
SM VOD.A KAN.OVA 915.00 915.00 0 870.00 938.00 143 200 graf
SOFTWARE 602 - - - 109.00 120.00 6 833 graf
SPOBYT 5,25/13 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
SPOLANA 152.00 165.00 605 933 151.00 165.00 1 025 345 graf
SPOLEK CH.HUT.VÝR. 350.00 433.00 5 349 242 338.00 415.00 5 360 237 graf
ST.DLUHOP. 2,30/08 100.00 100.00 368 025 967 - - - graf
ST.DLUHOP. 2,55/10 100.00 100.00 1 289 932 528 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 2,90/08 100.00 100.00 846 343 794 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,00/06 100.00 100.00 897 786 214 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,70/13 100.00 100.00 4 110 953 621 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,75/20 100.00 100.00 3 146 177 126 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,75/20 - 0.00 - - - - graf
ST.DLUHOP. 3,80/09 99.00 99.00 2 015 581 680 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,80/15 100.00 100.00 8 124 451 982 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,95/07 103.00 103.00 1 408 248 180 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 4,60/18 100.00 100.00 5 060 366 814 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 5,70/06 100.00 100.00 196 451 145 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,30/07 101.00 101.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,40/10 100.00 100.00 772 866 756 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,55/11 100.00 100.00 2 300 944 849 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,95/16 100.00 100.00 2 194 605 071 10 000.00 10 000.00 0 graf
STAVOSTROJ - - - 530.00 625.00 162 633 graf
STČ ENERGETICKÁ 2 651.00 2 849.00 64 240 2 710.00 2 888.00 422 850 graf
STČ PLYNÁRENSKÁ 5 100.00 5 900.00 23 600 5 560.00 5 900.00 0 graf
STOCK PLZEŇ 11 865.00 11 865.00 0 - - - graf
SŽDC 4,60/11 100.00 100.00 0 - - - graf
ŠKODA AUTO 7,25/05 100.00 100.00 115 595 226 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠKODA AUTO VAR/07 100.00 100.00 33 463 532 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠKODA AUTO VAR/10 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠKODA PRAHA 333.00 374.00 2 333 - - - graf
TATRA - - - 65.00 126.00 3 107 037 graf
TELEF.O2CR 3,50/08 100.00 100.00 19 738 478 - - - graf
TEPLÁRNA ÚSTÍ N.L. 1 350.00 1 401.00 650 910 1 348.00 1 510.00 765 721 graf
TESLA KARLÍN - - - 145.00 176.00 35 523 graf
TOMA 403.00 405.00 60 760 361.00 421.00 347 563 graf
TRANZA - - - 100.00 101.00 17 508 graf
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY - - - 1 150.00 1 655.00 5 502 914 graf
TYPOS TISKAŘ.ZÁV. - - - 1 235.00 1 297.00 39 520 graf
UNIPETROL 195.00 255.00 5 271 342 355 192.00 253.00 91 381 429 graf
UNIPETROL 0,00/07 66.00 66.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
UNIPETROL VAR/13 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
UNITED ENERGY - - - 151.00 168.00 448 419 graf
UNITED ENERGY 1 650.00 1 650.00 0 1 590.00 1 700.00 850 310 graf
VČ ENERGETIKA - - - 2 435.00 3 200.00 176 641 graf
VČ PLYNÁRENSKÁ 4 393.00 4 393.00 0 4 750.00 5 100.00 445 490 graf
VELVANA VAR/16 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
VET ASSETS 57.00 65.00 1 283 061 55.00 66.00 2 196 917 graf
VÍTKOVICE - - - 154.00 273.00 19 635 866 graf
VOD.A KAN.HR.KRÁL. - - - 311.00 378.00 7 236 graf
VOD.A KAN.KROMĚŘÍŽ - - - 306.00 350.00 5 672 graf
VOD.A KAN.PARDUBIC - - - 252.00 315.00 80 950 graf
VOD.A KAN.TRUTNOV - - - 256.00 288.00 19 524 graf
WÜST.ST.SP.VAR/15 100.00 100.00 0 - - - graf
ZČ ENERGETIKA - - - 6 347.00 7 245.00 1 912 641 graf
ZČ PLYNÁRENSKÁ 4 428.00 4 428.00 0 - - - graf
ZENTIVA 915.00 1 141.00 26 167 632 172 - - - graf
ŽĎAS - - - 600.00 658.00 354 148 graf
ŽIVNOSTENSKÁ BANKA - - - 4 506.00 4 900.00 253 320 graf
ŽPSV UH. OSTROH - - - 1 567.00 1 700.00 8 500 graf
 Prague Stock Exchange 14:44 
Name Price Change
 AVAST  179.80  -0.58% 
 ČESKÁ ZBROJOVKA GR  506.00  0.00% 
 ČEZ  747.50  +0.81% 
 ERSTE GROUP BANK A  973.20  -1.12% 
 KOFOLA CS  307.00  -0.32% 
 KOMERČNÍ BANKA  875.00  +0.52% 
 MONETA MONEY BANK  95.00  +1.33% 
 O2 C.R.  262.00  -0.57% 
 PHILIP MORRIS ČR A  15 700.00  -0.13% 
 VIG  620.00  -1.98% 
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.