The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 200510

The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 200510
Name The Prague Stock Exchange RM System Graf
Min price Max price Volume Min price Max price Volume
AKRO OPF GLOBAL. - - - 445.00 529.00 7 772 289 graf
AKRO OPF PROG.SPOL - - - 440.00 502.00 831 670 graf
ARCELORMITTAL - - - 2 401.00 2 720.00 10 842 526 graf
ATAS NÁCHOD - - - 385.00 420.00 244 629 graf
AVIA - - - 46.00 61.00 196 829 graf
BOHEMIA CRYS.GROUP - - - 230.00 244.00 241 541 graf
BRISK TÁBOR - - - 973.00 1 111.00 84 027 graf
BRNĚN.VODÁR.A KAN. - - - 1 650.00 1 950.00 750 000 graf
CETV 1 135.00 1 298.00 491 995 266 - - - graf
CONSEQ BOND OPF A - - - - - 0 graf
CONSEQ BOND OPF B - - - - - 0 graf
CONSEQ BOND OPF C - - - - - 0 graf
CONSEQ BOND OPF D - - - - - 0 graf
CONSEQ EQITY OPFA - - - - - 0 graf
CONSEQ EQITY OPFB - - - - - 0 graf
CONSEQ EQITY OPFD - - - - - 0 graf
CPI FIM 1 552.00 1 765.00 604 215 632 - - - graf
CPI VAR/06 100.00 100.00 0 - - - graf
CPI VAR/12 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
CREST 7,79/22 100.00 100.00 0 - - - graf
CREST VAR/06 100.00 100.00 0 - - - graf
CUKROVAR VRBÁTKY - - - 2 963.00 3 150.00 1 331 033 graf
CZECH PROPERTY - - - 300.00 300.00 0 graf
ČEB 6,95/10 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA 410.00 410.00 0 455.00 517.00 1 244 260 graf
ČESKÁ SPOŘITELNA - - - 630.00 680.00 1 335 306 graf
ČESKÁ ZBROJOVKA 894.00 900.00 1 800 930.00 1 005.00 67 029 graf
ČESKÉ VINAŘ.ZÁVODY - - - 305.00 378.00 83 534 graf
ČESKÝ HOLDING - - - 55.00 63.00 1 365 188 graf
ČEZ 601.00 748.00 36 185 448 605 607.00 747.00 111 647 778 graf
ČEZ 0,00/09 42.00 42.00 36 421 000 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČEZ 3,35/08 97.00 97.00 51 390 903 - - - graf
ČEZ VAR/14 105.00 105.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČKA 4,00/07 100.00 100.00 0 - - - graf
ČKA 4,00/10 100.00 100.00 0 - - - graf
ČKA 5,05/07 100.00 100.00 39 999 311 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČKD KUTNÁ HORA - - - 440.00 445.00 12 372 graf
ČKD PRAHA DIZ - - - 1 313.00 1 314.00 13 131 graf
ČP LEASING VAR/05 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČP LEASING VAR/06 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČP VAR/06 100.00 100.00 0 - - - graf
ČS KOMB/08 100.00 100.00 0 - - - graf
ČS KOMB/13 100.00 100.00 0 - - - graf
ČS KOMB/17 90.00 90.00 0 - - - graf
ČS VAR/12 100.00 100.00 39 677 787 - - - graf
ČS VAR/14 100.00 100.00 0 - - - graf
ČS VAR/15 100.00 100.00 103 361 836 - - - graf
ČSAD LIBEREC - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČSOB VAR/08 100.00 100.00 0 - - - graf
DALKIA 11,375/08 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
EIB 0,00/23 41.00 41.00 0 - - - graf
EIB 3,25/07 99.00 99.00 33 419 111 - - - graf
EIB 4,10/18 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB 4,15/18 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB 6,50/15 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
EIB 8,20/09 100.00 100.00 268 186 500 25 000.00 25 000.00 0 graf
EIB VAR/13 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/13 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/13 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/18 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/18 100.00 100.00 0 - - - graf
ELEKTROPORC.LOUNY - - - 320.00 400.00 15 608 graf
ENERGOAQUA 817.00 817.00 0 1 215.00 1 408.00 60 542 graf
ERSTE GROUP BANK A 1 212.00 1 326.00 4 659 644 644 - - - graf
EUROVIA CS 4 150.00 4 250.00 5 294 394 3 950.00 4 135.00 790 010 graf
FORTUNA H. 5,25/13 - - - 9 800.00 9 800.00 0 graf
FORTUNA HOTELS - - - 1 000.00 1 000.00 37 000 graf
HARVARD.PRŮM.HOLD. - - - - - 0 graf
HL.M.PRAHA 6,85/11 100.00 100.00 0 - - - graf
HL.M.PRAHA VAR/11 100.00 100.00 0 - - - graf
HOME CR. VAR/05 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
HOME CR.FIN.VAR/06 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
HOME CR.FIN.VAR/07 100.00 100.00 914 675 000 100 000.00 100 000.00 0 graf
HYPOTEČNÍ BANKA - - - 1 324.00 1 445.00 0 graf
HZL ČMHB 3,00/08 100.00 100.00 10 457 333 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 3,50/08 105.00 105.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 3,60/08 103.00 103.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,20/10 108.00 108.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,30/09 107.00 107.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,40/10 108.00 109.00 108 070 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,45/10 109.00 109.00 9 950 025 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,50/07 106.00 106.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,95/09 111.00 111.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 6,85/05 100.00 104.00 6 465 390 10 020.00 10 020.00 0 graf
HZL ČMHB 6,85/07 110.00 110.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB VAR/07 108.00 108.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB VAR/09 111.00 111.00 73 224 172 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB VAR/15 109.00 109.00 0 - - - graf
HZL ČS 1,85/06 100.00 100.00 0 - - - graf
HZL ČS 4,05/10 107.00 107.00 0 - - - graf
HZL ČS 4,50/08 106.00 106.00 0 - - - graf
HZL ČS 4,50/10 108.00 108.00 0 - - - graf
HZL ČS 4,75/15 113.00 113.00 2 242 094 444 - - - graf
HZL ČS 5,20/08 111.00 111.00 0 - - - graf
HZL ČS 5,80/07 112.00 112.00 0 - - - graf
HZL HVB 4,50/15 100.00 100.00 3 316 749 900 - - - graf
HZL HVB 6,0/09 109.00 109.00 172 405 617 - - - graf
HZL KB 4,40/15 - 0.00 - - - - graf
HZL KB 4,50/08 105.00 106.00 43 123 870 - - - graf
HZL KB 5,50/09 112.00 112.00 0 - - - graf
HZL KB VAR/07 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
HZL KB VAR/15 100.00 100.00 199 770 500 - - - graf
HZL RBCZ 3,70/09 101.00 101.00 0 10 350.00 10 350.00 0 graf
HZL RBCZ 4,60/10 101.00 101.00 0 10 700.00 10 700.00 0 graf
HZL RBCZ 5,05/09 101.00 101.00 0 10 600.00 10 600.00 0 graf
HZL RBCZ 7,50/06 110.00 110.00 18 571 455 10 313.00 10 313.00 0 graf
HZL WHB 4,55/10 107.00 107.00 0 - - - graf
ING BANK 4,50/19 70.00 70.00 0 - - - graf
JÁCHYMOV PM 755.00 755.00 0 850.00 1 071.00 231 631 graf
JÄKL KARVINÁ - - - 1 604.00 1 832.00 129 108 graf
JČ PLYNÁRENSKÁ 2 415.00 2 415.00 0 3 000.00 3 300.00 60 502 graf
JITKA JINDŘ.HRADEC - - - 316.00 334.00 85 999 graf
JM PLYNÁRENSKÁ 3 990.00 5 089.00 0 5 900.00 6 670.00 128 980 graf
KAROSERIA - - - 386.00 426.00 70 230 graf
KDYNIUM - - - 4 500.00 4 613.00 27 000 graf
KOMERČNÍ BANKA 3 084.00 3 685.00 25 441 560 374 3 066.00 3 651.00 23 129 374 graf
K-T-V INVEST 463.00 463.00 926 500.00 521.00 10 122 graf
LAFARGE CEMENT - - - 2 300.00 2 520.00 232 169 graf
LÁZNĚ PODĚBRADY - - - 1 801.00 2 085.00 173 557 graf
LÁZNĚ TEPLICE N.B. - - - 955.00 1 068.00 53 803 graf
LÁZNĚ TEPLICE V Č. 800.00 834.00 3 200 800.00 937.00 88 556 graf
LE CYGNE SPORT.GR. - - - 400.00 407.00 4 800 graf
LESOSTAVBY ŠUMPERK - - - 40.00 43.00 15 165 graf
MADETA - - - 701.00 820.00 279 299 graf
MEDICAMENTA - - - 621.00 712.00 9 038 graf
MERO ČR 10,30/11 105.00 105.00 0 - - - graf
METROSTAV - - - 493.00 617.00 464 688 graf
MJM LITOVEL - - - 765.00 766.00 0 graf
MOTORPAL - - - 500.00 590.00 164 500 graf
O2 C.R. 489.00 516.00 25 483 468 478 480.00 519.00 35 923 878 graf
OHL ŽS 4,80/10 101.00 101.00 0 - - - graf
ORCO 5,50/11 126.00 126.00 0 - - - graf
OSTROJ - - - 567.00 610.00 577 997 graf
PARAMO 1 085.00 1 129.00 3 177 886 1 040.00 1 140.00 49 222 392 graf
PERLA BAVLNÁŘ.ZÁV. - - - 75.00 90.00 5 674 graf
PHA FIN.BV 6,95/10 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
PHILIP MORRIS ČR A 16 351.00 19 338.00 3 738 000 604 16 494.00 19 274.00 11 380 445 graf
POŠT.TISK.CENIN - - - 2 001.00 2 134.00 4 002 graf
PRAZSKE SLUZBY 840.00 840.00 0 768.00 821.00 143 454 graf
PRAŽSKÁ ENERGETIKA 4 350.00 4 350.00 17 400 4 001.00 4 512.00 484 041 graf
PRAŽSKÁ PLYNÁREN. 3 307.00 3 307.00 0 4 220.00 4 320.00 0 graf
RMS MEZZANINE 1 475.00 1 500.00 105 234 036 1 339.00 1 498.00 59 214 graf
RYBÁŘ. TŘEBOŇ HLD - - - 1 038.00 1 612.00 204 334 graf
SČ ENERGETIKA 3 220.00 3 500.00 17 220 3 280.00 3 500.00 657 276 graf
SČ PLYNÁRENSKÁ 3 125.00 3 986.00 0 4 321.00 4 833.00 8 642 graf
SELGEN - - - 1 250.00 1 251.00 5 001 graf
SETUZA 501.00 550.00 2 200 505.00 605.00 111 012 graf
SEVEROČESKÉ DOLY 1 890.00 2 030.00 3 663 102 1 856.00 2 040.00 3 307 580 graf
SILON - - - 967.00 1 085.00 890 143 graf
SLEZAN FRÝDEK-MÍS. 400.00 400.00 0 391.00 440.00 243 186 graf
SM PLYNÁRENSKÁ 2 616.00 3 027.00 0 3 167.00 3 518.00 37 174 graf
SM VOD.A KAN.OVA 915.00 943.00 9 430 850.00 975.00 260 046 graf
SOFTWARE 602 - - - 110.00 111.00 0 graf
SPOBYT 5,25/13 - - - 10 000.00 10 000.00 29 780 000 graf
SPOLANA 151.00 171.00 628 117 151.00 169.00 43 657 173 graf
SPOLEK CH.HUT.VÝR. 354.00 410.00 3 966 922 361.00 405.00 1 569 406 graf
ST.DLUHOP. 2,30/08 100.00 100.00 2 243 838 639 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 2,55/10 100.00 100.00 4 631 598 730 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 2,90/08 100.00 100.00 1 431 018 811 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,00/06 100.00 100.00 1 420 385 528 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,70/13 100.00 100.00 3 554 691 583 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,75/20 100.00 100.00 3 248 141 792 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,80/09 99.00 99.00 4 276 590 286 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,80/15 100.00 100.00 9 360 639 400 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,95/07 103.00 103.00 1 675 494 679 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 4,60/18 100.00 100.00 5 449 611 167 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 5,70/06 100.00 100.00 134 021 966 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,30/07 101.00 101.00 313 134 745 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,40/10 100.00 100.00 1 144 025 639 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,55/11 100.00 100.00 6 853 423 097 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,95/16 100.00 100.00 4 335 504 819 10 000.00 10 000.00 0 graf
STAVOSTROJ - - - 567.00 595.00 22 660 graf
STČ ENERGETICKÁ 2 800.00 2 840.00 62 360 2 700.00 2 800.00 2 256 920 graf
STČ PLYNÁRENSKÁ 5 900.00 5 900.00 0 5 316.00 6 500.00 63 737 graf
STOCK PLZEŇ 11 865.00 11 865.00 0 - - - graf
SŽDC 4,60/11 100.00 100.00 0 - - - graf
ŠKODA AUTO VAR/07 100.00 100.00 100 706 492 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠKODA AUTO VAR/10 100.00 100.00 426 112 351 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠKODA PRAHA 305.00 320.00 31 900 - - - graf
ŠMERAL BRNO - - - 257.00 303.00 10 224 graf
TATRA - - - 122.00 182.00 5 268 942 graf
TELEF.O2CR 3,50/08 100.00 100.00 27 745 569 - - - graf
TEPLÁRNA ÚSTÍ N.L. 1 350.00 1 350.00 0 1 310.00 1 514.00 331 101 graf
TESLA KARLÍN - - - 155.00 175.00 34 795 graf
TOMA 385.00 400.00 44 147 371.00 410.00 358 257 graf
TRANZA - - - 100.00 124.00 35 032 graf
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY - - - 1 511.00 1 774.00 3 970 713 graf
TYPOS TISKAŘ.ZÁV. - - - 1 235.00 1 235.00 0 graf
UNIPETROL 198.00 242.00 7 029 956 103 197.00 240.00 32 389 421 graf
UNIPETROL 0,00/07 66.00 66.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
UNIPETROL VAR/13 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
UNITED ENERGY - - - 145.00 172.00 846 955 graf
UNITED ENERGY 1 650.00 1 650.00 0 1 415.00 1 705.00 601 191 graf
VČ PLYNÁRENSKÁ 4 393.00 4 842.00 0 5 050.00 5 150.00 5 101 graf
VELVANA VAR/16 - - - 10 000.00 10 000.00 10 230 850 graf
VET ASSETS 61.00 65.00 568 032 60.00 66.00 1 477 843 graf
VÍTKOVICE - - - 206.00 280.00 11 524 459 graf
VOD.A KAN.HR.KRÁL. - - - 340.00 351.00 3 400 graf
VOD.A KAN.KROMĚŘÍŽ - - - 315.00 350.00 76 761 graf
VOD.A KAN.PARDUBIC - - - 300.00 343.00 214 322 graf
VOD.A KAN.TRUTNOV - - - 266.00 305.00 84 782 graf
VOLKSBANK CZ, A.S. - 0.00 - - - - graf
WÜST.ST.SP.VAR/15 100.00 100.00 0 - - - graf
ZČ PLYNÁRENSKÁ 4 428.00 4 881.00 0 4 626.00 5 801.00 370 992 graf
ZENTIVA 995.00 1 152.00 14 140 782 419 - - - graf
ŽĎAS - - - 625.00 668.00 149 580 graf
ŽIVNOSTENSKÁ BANKA - - - 4 573.00 4 850.00 496 787 graf
ŽPSV UH. OSTROH - - - 1 555.00 1 700.00 98 338 graf
 Prague Stock Exchange 14:44 
Name Price Change
 AVAST  179.80  -0.58% 
 ČESKÁ ZBROJOVKA GR  506.00  0.00% 
 ČEZ  747.50  +0.81% 
 ERSTE GROUP BANK A  973.20  -1.12% 
 KOFOLA CS  307.00  -0.32% 
 KOMERČNÍ BANKA  875.00  +0.52% 
 MONETA MONEY BANK  95.00  +1.33% 
 O2 C.R.  262.00  -0.57% 
 PHILIP MORRIS ČR A  15 700.00  -0.13% 
 VIG  620.00  -1.98% 
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.