The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 200312

The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 200312
Name The Prague Stock Exchange RM System Graf
Min price Max price Volume Min price Max price Volume
AGROSTROJ PELHŘIM. - - - 193.00 223.00 88 149 graf
AKRO OPF GLOBAL. - - - 167.00 189.00 2 882 886 graf
AKRO OPF PROG.SPOL - - - 135.00 158.00 856 906 graf
ALIACHEM 130.00 135.00 111 375 126.00 152.00 335 082 graf
ALIACHEM 13.00 13.00 12 793 13.00 15.00 105 001 graf
ALIATEL VAR/08 100.00 100.00 0 - - - graf
APOLLÓN HOLDING 85.00 95.00 141 522 - - - graf
ARCELORMITTAL 460.00 504.00 6 422 246 449.00 500.00 10 499 740 graf
ATAS NÁCHOD - - - 361.00 361.00 0 graf
AVIA - - - 23.00 23.00 0 graf
B.G.M. CAPITAL - - - 330.00 368.00 19 715 graf
B.G.M. HOLDING - - - 321.00 350.00 99 545 graf
BMT - - - 411.00 456.00 6 163 graf
BOHEMIA CRYS.GROUP - - - 225.00 238.00 339 792 graf
BOHEMIA-LÁZNĚ - - - 666.00 770.00 0 graf
BRISK TÁBOR - - - 650.00 705.00 63 392 graf
BRNĚN.VODÁR.A KAN. - - - 1 501.00 1 595.00 186 000 graf
CONCORDIA INV.IF - - - 270.00 285.00 53 675 graf
CONSEQ BOND OPF A - - - - - 0 graf
CONSEQ BOND OPF B - - - - - 0 graf
CONSEQ BOND OPF C - - - - - 0 graf
CONSEQ BOND OPF D - - - - - 0 graf
CONSEQ EQITY OPFA - - - - - 0 graf
CONSEQ EQITY OPFB - - - - - 0 graf
CONSEQ EQITY OPFD - - - - - 0 graf
CONSUS IF - - - 55.00 81.00 9 952 graf
CPI VAR/06 103.00 103.00 0 - - - graf
CREST 7,79/22 100.00 100.00 0 - - - graf
CREST VAR/06 100.00 100.00 0 - - - graf
CUKROVAR VRBÁTKY - - - 3 330.00 3 360.00 26 820 graf
CZECH PROPERTY - - - 730.00 800.00 12 625 graf
Č.TELECOM 4,55/05 100.00 100.00 254 971 899 - - - graf
ČEB 6,95/10 100.00 100.00 94 726 167 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČECHOFRACHT - - - 5 000.00 5 335.00 289 474 graf
ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA 362.00 362.00 0 481.00 550.00 111 952 graf
ČESKÁ POJIŠŤOVNA 8 310.00 8 974.00 2 378 626 8 350.00 8 600.00 8 594 590 graf
ČESKÁ ZBROJOVKA 1 001.00 1 001.00 0 864.00 1 098.00 55 825 graf
ČESKÉ RADIOKOMUN. 327.00 346.00 589 605 964 324.00 350.00 8 060 624 graf
ČESKÉ VINAŘ.ZÁVODY - - - 239.00 293.00 172 116 graf
ČESKOMORAVSKÁ INV. - - - 30.00 46.00 13 790 graf
ČESKÝ HOLDING - - - - - 0 graf
ČEZ 130.00 146.00 3 830 797 550 130.00 146.00 25 179 878 graf
ČEZ 0,00/09 42.00 42.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČEZ 3,35/08 100.00 100.00 29 501 208 - - - graf
ČEZ 8,75/04 100.00 100.00 64 563 125 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČEZ VAR/14 105.00 105.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČKA 4,00/10 100.00 100.00 68 823 333 - - - graf
ČKA 5,05/07 100.00 100.00 662 272 690 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČKA VAR/05 100.00 100.00 99 954 656 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČKD KUTNÁ HORA - - - 350.00 408.00 83 772 graf
ČKD PRAHA DIZ - - - 1 900.00 1 946.00 25 149 graf
ČMD 180.00 185.00 7 080 171.00 198.00 742 764 graf
ČP LEASING VAR/05 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČP LEASING VAR/06 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČP VAR/06 100.00 100.00 0 - - - graf
ČSAD Č. BUDĚJOVICE - - - 1 121.00 1 186.00 13 715 672 graf
ČSAD LIBEREC - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
DALKIA 11,375/08 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
EIB 0,00/23 41.00 41.00 111 240 000 - - - graf
EIB 3,25/07 99.00 99.00 52 956 222 - - - graf
EIB 4,10/18 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB 4,15/18 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB 6,50/15 100.00 100.00 286 754 719 100 000.00 100 000.00 0 graf
EIB 8,20/09 100.00 100.00 138 160 722 25 000.00 25 000.00 0 graf
EIB VAR/13 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/13 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/13 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/18 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/18 100.00 100.00 0 - - - graf
ELEKTROPORC.LOUNY - - - 277.00 320.00 7 509 graf
ENERGOAQUA 636.00 636.00 0 779.00 828.00 1 077 211 graf
ERSTE GROUP BANK A 2 902.00 3 210.00 1 644 763 253 - - - graf
EUROVIA CS 1 340.00 1 355.00 135 500 1 340.00 1 450.00 2 342 060 graf
FINOP HOLDING 893.00 893.00 0 933.00 978.00 348 379 graf
FORTUNA H. 5,25/13 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
FORTUNA HOTELS - - - 990.00 990.00 0 graf
FORTUNA VAR/05 - - - 8 500.00 8 500.00 0 graf
GLAVER.CZ VAR/08 100.00 100.00 281 506 554 10 000.00 10 000.00 0 graf
GUMOTEX - - - 720.00 800.00 11 520 graf
HARVARD.PRŮM.HOLD. - - - - - 0 graf
HL.M.PRAHA 6,85/11 100.00 100.00 139 723 944 - - - graf
HL.M.PRAHA VAR/11 100.00 100.00 303 278 694 - - - graf
HOME CR. VAR/05 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
HOME CR.FIN.VAR/06 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
HOME CR.FIN.VAR/07 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
HOTEL FORUM PRAHA - - - 567.00 726.00 1 000 080 graf
HOTEL PANORAMA - - - 601.00 738.00 423 047 graf
HYPOTEČNÍ BANKA - - - 1 040.00 1 150.00 1 420 369 graf
HZL BACA 8,50/04 105.00 105.00 53 680 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 3,00/08 100.00 100.00 3 512 821 667 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 3,60/08 102.00 102.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,40/10 103.00 103.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 6,40/05 100.00 100.00 0 9 670.00 9 670.00 0 graf
HZL ČMHB 6,85/05 100.00 100.00 4 324 761 9 650.00 10 903.00 0 graf
HZL ČMHB 6,85/07 111.00 111.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 8,20/04 106.00 106.00 0 9 235.00 11 000.00 0 graf
HZL ČMHB 8,90/04 104.00 104.00 0 9 601.00 10 000.00 150 000 graf
HZL ČMHB VAR/07 110.00 110.00 110 314 500 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČS 4,50/08 106.00 106.00 13 944 008 - - - graf
HZL ČS 5,20/08 111.00 111.00 222 186 667 - - - graf
HZL ČS 5,80/07 112.00 112.00 0 - - - graf
HZL HVB 6,0/09 109.00 109.00 209 071 500 - - - graf
HZL KB 5,50/09 110.00 110.00 22 323 - - - graf
HZL KB 8,00/04 109.00 109.00 1 607 167 10 510.00 10 510.00 0 graf
HZL KB 8,125/04 105.00 105.00 0 10 247.00 10 647.00 10 247 000 graf
HZL KB VAR/07 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
HZL RBCZ 7,50/06 109.00 109.00 0 11 100.00 11 275.00 5 368 330 graf
CHEVAK CHEB - - - 219.00 240.00 5 896 graf
I.EPIC HOLDING - - - 131.00 179.00 18 510 graf
IDEAL STANDARD - - - 2 115.00 2 130.00 4 232 graf
IF OBCHODU - - - 1 170.00 1 217.00 1 160 613 graf
II.EPIC HOLDING - - - 166.00 178.00 14 048 graf
ING BANK 4,50/19 70.00 70.00 0 - - - graf
ING BANK VAR/04 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
INTERHOTEL OLYMPIK - - - 536.00 620.00 125 913 graf
IPB 8,90/04 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
JÁCHYMOV PM 677.00 677.00 0 911.00 956.00 63 782 graf
JÄKL KARVINÁ - - - 680.00 858.00 273 329 graf
JČ ENERGETIKA 2 301.00 2 301.00 0 2 156.00 2 359.00 168 990 graf
JČ PLYNÁRENSKÁ 2 356.00 2 356.00 0 2 850.00 2 920.00 37 795 graf
JIHOSTROJ - - - 72.00 130.00 176 988 graf
JITKA JINDŘ.HRADEC - - - 351.00 355.00 0 graf
JLV - - - 370.00 411.00 17 006 graf
JM ENERGETIKA 2 800.00 2 800.00 14 000 2 614.00 3 100.00 73 579 graf
JM PLYNÁRENSKÁ 3 990.00 3 990.00 0 3 525.00 3 785.00 59 050 graf
KABELOVNA DĚČÍN - - - 1 493.00 1 655.00 120 585 graf
KABLO ELEKTRO 3 030.00 3 030.00 0 2 940.00 3 200.00 287 690 graf
KAPITÁL HOLDING - - - 63.00 63.00 0 graf
KAROSERIA - - - 292.00 350.00 9 046 graf
KB 8,00/04 95.00 95.00 1 012 490 497 10 850.00 10 850.00 0 graf
KDYNIUM - - - 2 550.00 2 550.00 0 graf
KOB 10,875/04 118.00 118.00 242 151 021 10 000.00 10 000.00 0 graf
KOB VAR/05 99.00 99.00 191 113 805 10 000.00 10 000.00 0 graf
KOMERČNÍ BANKA 2 225.00 2 418.00 7 103 764 436 2 240.00 2 432.00 9 782 461 graf
KON.AHOLD VAR/05 100.00 100.00 47 270 000 10 000.00 10 000.00 0 graf
KOVOSVIT - - - 400.00 491.00 166 500 graf
KRKONOŠSKÉ VÁPENKY - - - 1 024.00 1 157.00 9 690 graf
KRUŠNOHORSKÉ LESY - - - 119.00 132.00 17 770 graf
K-T-V INVEST 347.00 347.00 0 430.00 510.00 29 898 graf
LAFARGE CEMENT 1 900.00 1 910.00 9 500 2 020.00 2 240.00 80 267 graf
LÁZNĚ PODĚBRADY - - - 1 217.00 1 284.00 29 604 graf
LÁZNĚ TEPLICE N.B. - - - 950.00 957.00 24 850 graf
LÁZNĚ TEPLICE V Č. 573.00 573.00 0 655.00 679.00 40 961 graf
LE CYGNE SPORT.GR. - - - 291.00 291.00 0 graf
LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ - - - 1 207.00 1 340.00 32 878 graf
LESOSTAVBY ŠUMPERK - - - 25.00 28.00 34 080 graf
MADETA 550.00 550.00 0 515.00 561.00 38 178 graf
MEDICAMENTA - - - 485.00 528.00 973 graf
MEOPTA PŘEROV 104.00 104.00 0 145.00 173.00 37 563 graf
MERO ČR 10,30/11 105.00 105.00 0 - - - graf
METALIMEX 1 990.00 1 990.00 0 1 725.00 1 930.00 129 394 graf
MILETA - - - 67.00 74.00 670 graf
MINERVA BOSKOVICE - - - 157.00 176.00 65 570 graf
MJM LITOVEL - - - 365.00 365.00 0 graf
MOTORPAL - - - 240.00 267.00 125 720 graf
MUZO - - - 13 500.00 15 556.00 693 910 graf
NKT CABLES 665.00 665.00 0 650.00 683.00 71 879 graf
O2 C.R. 244.00 293.00 12 765 376 391 245.00 295.00 24 516 223 graf
ODKOLEK - - - 632.00 746.00 29 161 graf
OKD 272.00 285.00 212 200 266.00 296.00 3 347 426 graf
ON SEMICONDUCT. CR - - - 903.00 1 280.00 0 graf
ON SEMICONDUCT. CR - - - 10.00 13.00 116 584 graf
OSTROJ - - - 193.00 221.00 259 918 graf
OTAVAN TŘEBOŇ - - - 73.00 106.00 14 349 graf
PARAMO 471.00 471.00 0 465.00 527.00 225 585 graf
PERLA BAVLNÁŘ.ZÁV. - - - 101.00 111.00 22 078 graf
PHA FIN.BV 6,95/10 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
PHILIP MORRIS ČR A 14 275.00 15 728.00 1 414 619 367 14 300.00 15 629.00 5 814 440 graf
PLZEŇSKÁ TEPLÁREN. 831.00 831.00 0 957.00 1 004.00 70 733 graf
POLIČSKÉ STROJÍRNY - - - 107.00 147.00 38 506 graf
POŠT.TISK.CENIN - - - 1 802.00 2 033.00 26 742 graf
PRAZSKE SLUZBY 840.00 840.00 0 716.00 810.00 1 739 656 graf
PRAŽSKÁ ENERGETIKA 2 585.00 2 585.00 0 2 575.00 2 780.00 55 810 graf
PRAŽSKÁ PLYNÁREN. 2 241.00 2 241.00 0 2 541.00 2 836.00 20 811 graf
PRIOR ČR - - - 123.00 123.00 0 graf
PSVS - - - 1 191.00 1 321.00 11 912 graf
RAAB KARCH.STAVIVA - - - 119.00 147.00 48 281 graf
RADIOMOBIL 8,20/04 100.00 100.00 643 759 617 100 000.00 100 000.00 0 graf
RMS MEZZANINE 2 050.00 2 050.00 0 1 857.00 2 031.00 4 341 636 graf
RYBÁŘ. TŘEBOŇ HLD - - - 710.00 906.00 830 140 graf
SČ ARMATURKA - - - 160.00 191.00 16 101 graf
SČ ENERGETIKA 2 301.00 2 301.00 0 2 152.00 2 375.00 100 197 graf
SČ PLYNÁRENSKÁ 2 500.00 2 725.00 215 000 3 075.00 3 370.00 70 180 graf
SELGEN - - - 440.00 447.00 8 407 graf
SETUZA 242.00 242.00 0 310.00 352.00 77 007 graf
SEVEROČESKÉ DOLY 800.00 965.00 338 082 813.00 987.00 2 188 194 graf
SFINX - - - 200.00 207.00 3 400 graf
SG - INDUSTRY - - - - - 0 graf
SILON - - - 574.00 641.00 11 941 graf
SLEZAN FRÝDEK-MÍS. 485.00 485.00 0 412.00 455.00 43 794 520 graf
SM ENERG. VAR/05 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
SM ENERGETIKA 3 000.00 3 100.00 77 000 3 121.00 3 271.00 478 694 graf
SM PLYNÁRENSKÁ 2 850.00 2 850.00 0 2 490.00 2 500.00 27 451 graf
SM VOD.A KAN.OVA 999.00 999.00 0 885.00 980.00 68 452 graf
SOFTWARE 602 - - - 120.00 155.00 21 390 graf
SOKOLOVSKÁ UHELNÁ 590.00 610.00 4 409 246 550.00 615.00 2 803 273 graf
SPOBYT 5,25/13 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
SPOLANA 75.00 75.00 0 79.00 96.00 175 946 graf
SPOLEK CH.HUT.VÝR. 160.00 160.00 0 148.00 165.00 733 304 graf
ST.DLUHOP. 2,90/08 100.00 100.00 6 601 014 034 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,00/06 100.00 100.00 4 882 861 330 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,70/13 100.00 100.00 6 538 555 634 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 4,60/18 100.00 100.00 17 122 951 295 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 5,70/06 100.00 100.00 3 338 267 635 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,05/04 100.00 100.00 809 127 367 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,30/07 101.00 101.00 1 444 935 248 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,40/10 100.00 100.00 2 892 610 482 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,55/11 100.00 100.00 11 600 098 344 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,75/05 100.00 100.00 1 449 284 978 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,95/16 100.00 100.00 2 671 962 132 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 7,30/04 100.00 100.00 10 744 445 9 175.00 9 175.00 0 graf
ST.DLUHOP. 7,95/04 100.00 100.00 293 877 762 10 000.00 10 000.00 0 graf
STAROROL.PORCELÁN - - - 230.00 275.00 25 001 graf
STAVOSTROJ - - - 250.00 284.00 43 624 graf
STČ ENERGETICKÁ 1 920.00 1 965.00 23 535 1 900.00 2 050.00 154 802 graf
STČ PLYNÁRENSKÁ 2 976.00 2 976.00 0 3 350.00 3 600.00 77 051 graf
STOCK PLZEŇ 11 300.00 11 300.00 0 - - - graf
SUBTERRA - - - 912.00 1 020.00 939 466 graf
ŠKODA AUTO 7,25/05 100.00 100.00 135 289 479 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠKODA AUTO VAR/07 100.00 100.00 572 555 667 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠKODA AUTO VAR/10 100.00 100.00 458 732 778 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠKODA PRAHA 121.00 121.00 0 - - - graf
ŠMERAL BRNO - - - 156.00 175.00 47 465 graf
ŠTI HOLDING 1 170.00 1 194.00 7 020 - - - graf
TARMAC SEVEROKÁMEN 874.00 874.00 0 1 000.00 1 076.00 37 624 graf
TATRA 33.00 40.00 70 504 30.00 38.00 1 259 296 graf
TELEF.O2CR 3,50/08 100.00 100.00 719 452 944 - - - graf
TEPL.BRNO 10,80/05 100.00 100.00 0 - - - graf
TEPLÁRNA ÚSTÍ N.L. 700.00 735.00 70 000 770.00 850.00 175 948 graf
TEPLÁRNY BRNO 1 102.00 1 102.00 0 1 173.00 1 280.00 180 477 graf
TESLA KARLÍN - - - 103.00 115.00 70 584 graf
TOMA 160.00 165.00 11 200 168.00 186.00 317 627 graf
TRANZA - - - 121.00 121.00 1 210 graf
TYPOS TISKAŘ.ZÁV. - - - 1 241.00 1 436.00 59 902 graf
UNION LEAS. VAR/05 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
UNIPETROL 62.00 66.00 932 178 319 61.00 66.00 8 321 360 graf
UNIPETROL 0,00/07 66.00 66.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
UNIPETROL 9,00/04 99.00 99.00 2 117 500 100 000.00 100 000.00 0 graf
UNIPETROL VAR/13 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
UNIPLET TŘEBÍČ - - - 150.00 179.00 6 510 graf
UNITED ENERGY 1 400.00 1 400.00 0 1 360.00 1 460.00 261 167 graf
UNITED ENERGY - - - 140.00 145.00 114 769 graf
VČ ENERGETIKA 2 345.00 2 550.00 11 881 2 341.00 2 723.00 77 310 graf
VČ PLYNÁRENSKÁ 3 280.00 3 280.00 0 3 100.00 3 500.00 67 000 graf
VEBA TEXTILNÍ ZÁV. - - - 271.00 301.00 114 660 graf
VELICHOVKY 13,4/04 97.00 97.00 0 10 000.00 10 000.00 1 042 810 graf
VET ASSETS 16.00 23.00 119 066 16.00 21.00 2 621 448 graf
VHOS - - - 706.00 1 000.00 30 572 graf
VINNÉ SKL.VALTICE - - - 1 500.00 1 500.00 102 684 graf
VÍNO MIKULOV - - - 781.00 815.00 141 529 graf
VÍTKOVICE - - - 17.00 24.00 2 833 745 graf
VOD.A KAN.HODONÍN - - - 234.00 234.00 0 graf
VOD.A KAN.HR.KRÁL. - - - 310.00 361.00 40 200 graf
VOD.A KAN.CHRUDIM - - - 188.00 214.00 810 graf
VOD.A KAN.KROMĚŘÍŽ - - - 201.00 213.00 14 438 graf
VOD.A KAN.PARDUBIC - - - 240.00 285.00 10 336 graf
VOD.A KAN.TRUTNOV - - - 190.00 213.00 105 386 graf
VULKAN - - - 240.00 280.00 12 885 graf
VÝZBROJNA PO - - - 1 050.00 1 050.00 0 graf
WIENERBERGER C.P. - - - 27.00 28.00 65 378 graf
WIENERBERGER C.P. 2 546.00 2 546.00 0 2 765.00 2 850.00 229 534 graf
ZČ ENERGETIKA 4 400.00 5 836.00 31 830 4 900.00 5 100.00 160 768 graf
ZČ PLYNÁRENSKÁ 3 472.00 3 472.00 0 3 800.00 3 800.00 0 graf
ŽĎAS 252.00 275.00 68 750 310.00 334.00 160 121 graf
ŽIVNOSTENSKÁ BANKA 4 060.00 4 060.00 0 4 101.00 4 140.00 817 851 graf
ŽOS NYMBURK - - - 43.00 55.00 97 684 graf
ŽPSV UH. OSTROH - - - 1 140.00 1 600.00 55 375 graf
 Prague Stock Exchange 15:19 
Name Price Change
 AVAST  180.85  -0.50% 
 ČESKÁ ZBROJOVKA GR  514.00  +1.18% 
 ČEZ  728.50  +1.89% 
 ERSTE GROUP BANK A  999.40  +1.85% 
 KOFOLA CS  306.00  -0.33% 
 KOMERČNÍ BANKA  860.50  +0.94% 
 MONETA MONEY BANK  95.25  -0.52% 
 O2 C.R.  262.00  +0.38% 
 PHILIP MORRIS ČR A  15 740.00  +0.25% 
 VIG  637.00  -0.16% 
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.