The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 200409

The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 200409
Name The Prague Stock Exchange RM System Graf
Min price Max price Volume Min price Max price Volume
AGROSTROJ PELHŘIM. - - - 322.00 360.00 162 012 graf
AKRO OPF GLOBAL. - - - 335.00 378.00 906 646 graf
AKRO OPF PROG.SPOL - - - 318.00 360.00 159 502 graf
ATAS NÁCHOD - - - 303.00 350.00 35 175 graf
AVIA - - - 30.00 35.00 74 121 graf
B.G.M. CAPITAL - - - 330.00 381.00 65 135 graf
B.G.M. HOLDING - - - 338.00 375.00 71 538 graf
BMT - - - 358.00 459.00 32 007 graf
BOHEMIA CRYS.GROUP - - - 230.00 245.00 274 337 graf
BOHEMIA-LÁZNĚ - - - 753.00 836.00 48 051 graf
BRISK TÁBOR - - - 900.00 1 000.00 73 200 graf
BRNĚN.VODÁR.A KAN. - - - 1 378.00 1 450.00 26 100 graf
CONCORDIA INV.IF - - - 282.00 301.00 46 488 graf
CONSEQ BOND OPF A - - - - - 0 graf
CONSEQ BOND OPF B - - - - - 0 graf
CONSEQ BOND OPF C - - - - - 0 graf
CONSEQ BOND OPF D - - - - - 0 graf
CONSEQ EQITY OPFA - - - - - 0 graf
CONSEQ EQITY OPFB - - - - - 0 graf
CONSEQ EQITY OPFD - - - - - 0 graf
CPI VAR/06 100.00 100.00 0 - - - graf
CREST 7,79/22 100.00 100.00 0 - - - graf
CREST VAR/06 100.00 100.00 0 - - - graf
CUKROVAR VRBÁTKY - - - 3 100.00 3 223.00 199 032 graf
CZECH PROPERTY - - - 700.00 700.00 21 000 graf
Č.TELECOM 4,55/05 100.00 100.00 84 377 465 - - - graf
ČEB 6,95/10 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČECHOFRACHT - - - 6 181.00 6 606.00 31 878 graf
ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA 362.00 362.00 0 475.00 526.00 52 276 graf
ČESKÁ POJIŠŤOVNA 11 221.00 12 510.00 3 025 025 11 230.00 12 720.00 3 072 906 graf
ČESKÁ ZBROJOVKA 1 000.00 1 000.00 0 993.00 1 100.00 151 934 graf
ČESKÉ RADIOKOMUN. 431.00 455.00 142 207 251 430.00 466.00 623 711 888 graf
ČESKÉ VINAŘ.ZÁVODY - - - 260.00 326.00 325 724 graf
ČESKÝ HOLDING - - - 70.00 87.00 297 326 graf
ČEZ 208.00 259.00 14 563 906 060 206.00 258.00 132 508 330 graf
ČEZ 0,00/09 42.00 42.00 590 847 600 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČEZ 3,35/08 97.00 97.00 136 117 361 - - - graf
ČEZ VAR/14 105.00 105.00 557 277 989 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČKA 4,00/07 100.00 100.00 1 709 962 945 - - - graf
ČKA 4,00/10 100.00 100.00 0 - - - graf
ČKA 5,05/07 100.00 100.00 303 042 875 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČKA VAR/05 100.00 100.00 602 947 867 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČKD KUTNÁ HORA - - - 356.00 390.00 71 482 graf
ČKD PRAHA DIZ - - - 1 618.00 1 968.00 513 541 graf
ČMD 250.00 280.00 17 520 250.00 287.00 530 384 graf
ČP LEASING VAR/05 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČP LEASING VAR/06 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČP VAR/06 100.00 100.00 95 719 627 - - - graf
ČS KOMB/08 100.00 100.00 0 - - - graf
ČS VAR/14 100.00 100.00 0 - - - graf
ČSAD LIBEREC - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČSOB VAR/08 100.00 100.00 0 - - - graf
DALKIA 11,375/08 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
EIB 0,00/23 41.00 41.00 0 - - - graf
EIB 3,25/07 99.00 99.00 169 898 889 - - - graf
EIB 4,10/18 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB 4,15/18 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB 6,50/15 100.00 100.00 148 478 750 100 000.00 100 000.00 0 graf
EIB 8,20/09 100.00 100.00 371 833 722 25 000.00 25 000.00 0 graf
EIB VAR/13 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/13 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/13 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/18 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/18 100.00 100.00 0 - - - graf
ELEKTROPORC.LOUNY - - - 300.00 349.00 35 664 graf
ENERGOAQUA 636.00 636.00 0 805.00 810.00 5 025 118 graf
ERSTE GROUP BANK A 1 004.00 1 071.00 2 169 099 910 - - - graf
EUROVIA CS 1 790.00 1 800.00 52 200 1 775.00 1 888.00 226 219 graf
FORTUNA H. 5,25/13 - - - 9 800.00 9 800.00 0 graf
FORTUNA HOTELS - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
FORTUNA VAR/05 - - - 8 500.00 8 500.00 0 graf
GLAVER.CZ VAR/08 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
GUMOTEX - - - 453.00 550.00 9 446 graf
HARVARD.PRŮM.HOLD. - - - - - 0 graf
HL.M.PRAHA 6,85/11 100.00 100.00 0 - - - graf
HL.M.PRAHA VAR/11 100.00 100.00 0 - - - graf
HOME CR. VAR/05 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
HOME CR.FIN.VAR/06 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
HOME CR.FIN.VAR/07 100.00 100.00 387 482 625 100 000.00 100 000.00 0 graf
HYPOTEČNÍ BANKA - - - 1 253.00 1 311.00 2 108 910 graf
HZL ČMHB 3,00/08 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 3,60/08 102.00 102.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,30/09 103.00 104.00 104 800 141 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,40/10 102.00 102.00 1 298 147 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,95/09 105.00 105.00 212 379 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 6,40/05 100.00 103.00 314 307 9 670.00 9 670.00 0 graf
HZL ČMHB 6,85/05 100.00 100.00 428 973 208 10 020.00 10 020.00 0 graf
HZL ČMHB 6,85/07 111.00 111.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB VAR/07 108.00 110.00 616 212 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB VAR/09 111.00 111.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČS 4,50/08 106.00 106.00 23 381 240 - - - graf
HZL ČS 5,20/08 111.00 111.00 1 090 871 - - - graf
HZL ČS 5,80/07 112.00 112.00 0 - - - graf
HZL HVB 6,0/09 109.00 109.00 71 760 597 - - - graf
HZL KB 4,50/08 103.00 103.00 215 746 844 - - - graf
HZL KB 5,50/09 107.00 109.00 121 119 841 - - - graf
HZL KB VAR/07 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
HZL RBCZ 3,70/09 101.00 101.00 0 9 830.00 10 090.00 294 900 graf
HZL RBCZ 5,05/09 101.00 101.00 2 083 848 10 000.00 10 000.00 19 449 870 graf
HZL RBCZ 7,50/06 109.00 109.00 0 9 500.00 10 800.00 867 300 graf
I.EPIC HOLDING - - - 151.00 155.00 13 544 graf
II.EPIC HOLDING - - - 182.00 192.00 8 190 graf
ING BANK 4,50/19 70.00 70.00 0 - - - graf
INTERHOTEL OLYMPIK - - - 526.00 585.00 14 406 graf
JÁCHYMOV PM 755.00 755.00 0 812.00 969.00 107 641 graf
JÄKL KARVINÁ - - - 732.00 830.00 156 234 graf
JČ ENERGETIKA 2 400.00 2 400.00 0 2 442.00 2 630.00 169 426 graf
JČ PLYNÁRENSKÁ 2 415.00 2 415.00 0 2 800.00 2 865.00 17 100 graf
JIHOSTROJ - - - 146.00 175.00 154 255 graf
JITKA JINDŘ.HRADEC - - - 282.00 338.00 89 160 graf
JM ENERGETIKA 3 150.00 3 150.00 0 3 001.00 3 133.00 169 427 graf
JM PLYNÁRENSKÁ 3 990.00 3 990.00 0 4 001.00 4 400.00 63 000 graf
KABELOVNA DĚČÍN - - - 1 502.00 1 606.00 34 592 graf
KABLO ELEKTRO 2 800.00 3 241.00 181 500 2 343.00 3 550.00 1 219 187 graf
KAPITÁL HOLDING - - - 63.00 63.00 0 graf
KAROSERIA - - - 420.00 473.00 102 150 graf
KDYNIUM - - - 3 100.00 4 307.00 94 795 graf
KOB VAR/05 99.00 99.00 40 034 167 10 000.00 10 000.00 0 graf
KOMERČNÍ BANKA 2 737.00 2 934.00 8 172 454 068 2 761.00 2 930.00 7 695 738 graf
KON.AHOLD VAR/05 100.00 100.00 478 099 633 10 000.00 10 000.00 0 graf
KOVOSVIT - - - 462.00 570.00 478 779 graf
KRUŠNOHORSKÉ LESY - - - 91.00 96.00 42 280 graf
K-T-V INVEST 363.00 363.00 0 385.00 426.00 10 186 graf
LAFARGE CEMENT 2 100.00 2 130.00 37 980 2 000.00 2 173.00 243 079 graf
LÁZNĚ PODĚBRADY - - - 1 800.00 1 801.00 21 600 graf
LÁZNĚ TEPLICE N.B. - - - 880.00 901.00 149 405 graf
LÁZNĚ TEPLICE V Č. 631.00 631.00 0 681.00 760.00 250 222 graf
LE CYGNE SPORT.GR. - - - 395.00 420.00 32 600 graf
LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ - - - 1 065.00 1 313.00 59 507 graf
LESOSTAVBY ŠUMPERK - - - 24.00 31.00 12 194 graf
MADETA 750.00 788.00 182 250 682.00 734.00 85 281 graf
MEDICAMENTA - - - 439.00 590.00 11 839 graf
MEOPTA PŘEROV 104.00 104.00 0 102.00 108.00 4 501 graf
MERO ČR 10,30/11 105.00 105.00 0 - - - graf
METALIMEX 2 300.00 2 300.00 0 2 315.00 2 476.00 286 872 graf
MINERVA BOSKOVICE - - - 207.00 208.00 0 graf
MJM LITOVEL - - - 919.00 1 000.00 36 515 graf
MOTORPAL - - - 400.00 463.00 104 535 graf
MUZO - - - 15 901.00 16 351.00 47 601 graf
NKT CABLES 705.00 740.00 2 960 707.00 733.00 113 899 graf
O2 C.R. 330.00 346.00 6 774 226 726 330.00 349.00 9 560 228 graf
OKD 380.00 385.00 116 020 349.00 390.00 6 062 426 graf
ON SEMICONDUCT. CR - - - - - 0 graf
ON SEMICONDUCT. CR - - - - - 0 graf
OSTROJ - - - 255.00 284.00 351 636 graf
PARAMO 585.00 730.00 19 010 623.00 755.00 1 057 094 graf
PERLA BAVLNÁŘ.ZÁV. - - - 102.00 121.00 67 318 graf
PHA FIN.BV 6,95/10 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
PHILIP MORRIS ČR A 14 225.00 15 155.00 2 508 461 617 14 237.00 15 380.00 7 531 619 graf
PLZEŇSKÁ TEPLÁREN. 1 038.00 1 038.00 0 1 445.00 1 650.00 3 218 688 graf
POLIČSKÉ STROJÍRNY - - - 230.00 240.00 111 891 graf
POŠT.TISK.CENIN - - - 1 974.00 1 975.00 0 graf
PRAZSKE SLUZBY 840.00 840.00 0 572.00 673.00 753 043 graf
PRAŽSKÁ ENERGETIKA 2 940.00 2 940.00 0 3 049.00 3 275.00 185 810 graf
PRAŽSKÁ PLYNÁREN. 2 353.00 2 353.00 0 2 900.00 3 451.00 158 909 graf
PSVS - - - 1 320.00 1 320.00 0 graf
RAAB KARCH.STAVIVA - - - 158.00 196.00 22 612 graf
RADIOMOBIL 8,20/04 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
RMS MEZZANINE 2 100.00 2 100.00 0 1 675.00 1 760.00 215 128 graf
RYBÁŘ. TŘEBOŇ HLD - - - 1 423.00 1 620.00 394 820 graf
SČ ENERGETIKA 2 310.00 2 500.00 1 134 897 2 300.00 2 438.00 281 340 graf
SČ PLYNÁRENSKÁ 2 893.00 2 893.00 0 3 046.00 3 201.00 386 897 graf
SELGEN - - - 815.00 943.00 133 946 graf
SETUZA 330.00 330.00 0 340.00 375.00 7 627 108 graf
SEVEROČESKÉ DOLY 1 370.00 1 520.00 1 908 160 1 425.00 1 550.00 1 603 292 graf
SFINX - - - 146.00 146.00 0 graf
SG - INDUSTRY - - - - - 0 graf
SILON - - - 719.00 750.00 45 568 graf
SLEZAN FRÝDEK-MÍS. 380.00 380.00 0 298.00 380.00 56 516 graf
SM ENERG. VAR/05 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
SM ENERGETIKA 3 200.00 3 301.00 3 301 3 303.00 3 424.00 872 642 graf
SM PLYNÁRENSKÁ 2 992.00 2 992.00 0 2 511.00 2 850.00 94 551 graf
SM VOD.A KAN.OVA 839.00 839.00 0 809.00 900.00 466 921 graf
SOFTWARE 602 - - - 74.00 101.00 55 916 graf
SOKOLOVSKÁ UHELNÁ 733.00 797.00 1 970 910 742.00 799.00 69 714 865 graf
SPOBYT 5,25/13 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
SPOLANA 75.00 75.00 0 65.00 69.00 877 014 graf
SPOLEK CH.HUT.VÝR. 146.00 150.00 900 157.00 175.00 1 270 123 graf
ST.DLUHOP. 2,90/08 100.00 100.00 3 823 682 930 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,00/06 100.00 100.00 1 592 162 647 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,70/13 100.00 100.00 9 208 986 930 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,80/09 100.00 100.00 3 934 136 612 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,95/07 100.00 100.00 5 625 099 992 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 4,60/18 100.00 100.00 5 432 390 572 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 5,70/06 100.00 100.00 4 370 842 403 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,30/07 101.00 101.00 593 887 150 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,40/10 100.00 100.00 334 989 822 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,55/11 100.00 100.00 2 335 666 308 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,75/05 100.00 100.00 2 513 184 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,95/16 100.00 100.00 2 611 504 681 10 000.00 10 000.00 0 graf
STAROROL.PORCELÁN - - - 175.00 200.00 21 974 graf
STAVOSTROJ - - - 277.00 350.00 1 262 154 graf
STČ ENERGETICKÁ 1 903.00 1 904.00 9 520 1 900.00 2 049.00 290 925 graf
STČ PLYNÁRENSKÁ 3 280.00 3 280.00 0 4 170.00 4 310.00 8 340 graf
STOCK PLZEŇ 11 300.00 11 300.00 0 - - - graf
SUBTERRA - - - 980.00 1 116.00 2 399 817 graf
SŽDC 4,60/11 100.00 100.00 0 - - - graf
ŠKODA AUTO 7,25/05 100.00 100.00 201 956 525 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠKODA AUTO VAR/07 100.00 100.00 140 234 389 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠKODA AUTO VAR/10 100.00 100.00 119 331 006 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠKODA PRAHA 125.00 125.00 0 - - - graf
ŠMERAL BRNO - - - 171.00 203.00 310 867 graf
TARMAC SEVEROKÁMEN 1 061.00 1 061.00 0 1 500.00 1 675.00 38 924 graf
TELEF.O2CR 3,50/08 100.00 100.00 63 175 819 - - - graf
TEPL.BRNO 10,80/05 100.00 100.00 778 392 300 - - - graf
TEPLÁRNA ÚSTÍ N.L. 926.00 926.00 0 1 133.00 1 225.00 313 470 graf
TEPLÁRNY BRNO 1 102.00 1 157.00 0 1 150.00 1 284.00 188 137 graf
TESLA KARLÍN - - - 125.00 135.00 18 629 graf
TOMA 260.00 299.00 79 449 282.00 341.00 744 572 graf
TRANZA - - - 71.00 96.00 7 548 graf
TYPOS TISKAŘ.ZÁV. - - - 1 500.00 1 500.00 9 000 graf
UNION LEAS. VAR/05 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
UNIPETROL 84.00 88.00 828 189 001 84.00 87.00 11 595 353 graf
UNIPETROL 0,00/07 66.00 66.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
UNIPETROL VAR/13 100.00 100.00 669 529 363 100 000.00 100 000.00 0 graf
UNIPLET TŘEBÍČ - - - 140.00 140.00 0 graf
UNITED ENERGY - - - 163.00 179.00 1 378 737 graf
UNITED ENERGY 1 620.00 1 620.00 0 1 690.00 1 819.00 206 992 graf
VČ ENERGETIKA 2 501.00 2 515.00 12 567 2 778.00 2 973.00 39 601 graf
VČ PLYNÁRENSKÁ 3 616.00 3 616.00 0 3 770.00 3 800.00 18 850 graf
VEBA TEXTILNÍ ZÁV. - - - 290.00 311.00 14 943 graf
VELVANA VAR/16 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
VET ASSETS 30.00 63.00 292 949 32.00 68.00 3 837 468 graf
VHOS - - - 900.00 900.00 0 graf
VINNÉ SKL.VALTICE - - - 1 650.00 1 815.00 18 151 graf
VÍNO MIKULOV - - - 946.00 1 051.00 39 156 graf
VÍTKOVICE - - - 25.00 31.00 5 580 263 graf
VOD.A KAN.HR.KRÁL. - - - 376.00 395.00 70 340 graf
VOD.A KAN.KROMĚŘÍŽ - - - 390.00 424.00 63 696 graf
VOD.A KAN.PARDUBIC - - - 238.00 267.00 222 893 graf
VOD.A KAN.TRUTNOV - - - 219.00 231.00 10 126 graf
VULKAN - - - 275.00 306.00 12 833 graf
WIENERBERGER C.P. 2 806.00 3 247.00 0 3 301.00 3 500.00 63 306 graf
WIENERBERGER C.P. - - - 32.00 36.00 85 431 graf
ZČ ENERGETIKA 4 200.00 4 861.00 0 4 982.00 5 350.00 218 934 graf
ZČ PLYNÁRENSKÁ 3 472.00 3 472.00 0 4 590.00 5 000.00 584 175 graf
ZENTIVA 554.00 590.00 2 511 055 413 - - - graf
ŽĎAS 400.00 441.00 510 648 410.00 454.00 1 392 990 graf
ŽPSV UH. OSTROH - - - 1 261.00 1 401.00 524 775 graf
 Prague Stock Exchange 15:19 
Name Price Change
 AVAST  180.85  -0.50% 
 ČESKÁ ZBROJOVKA GR  514.00  +1.18% 
 ČEZ  728.50  +1.89% 
 ERSTE GROUP BANK A  999.40  +1.85% 
 KOFOLA CS  306.00  -0.33% 
 KOMERČNÍ BANKA  860.50  +0.94% 
 MONETA MONEY BANK  95.25  -0.52% 
 O2 C.R.  262.00  +0.38% 
 PHILIP MORRIS ČR A  15 740.00  +0.25% 
 VIG  637.00  -0.16% 
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.