The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 200405

The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 200405
Name The Prague Stock Exchange RM System Graf
Min price Max price Volume Min price Max price Volume
AGROSTROJ PELHŘIM. - - - 275.00 350.00 684 746 graf
AKRO OPF GLOBAL. - - - 307.00 320.00 2 160 126 graf
AKRO OPF PROG.SPOL - - - 292.00 317.00 202 792 graf
ALIATEL VAR/08 100.00 100.00 0 - - - graf
ARCELORMITTAL 651.00 720.00 77 017 891 651.00 720.00 141 675 348 graf
ATAS NÁCHOD - - - 315.00 350.00 5 042 graf
AVIA - - - 25.00 26.00 53 433 graf
B.G.M. CAPITAL - - - 296.00 340.00 98 070 graf
B.G.M. HOLDING - - - 307.00 361.00 75 825 graf
BMT - - - 432.00 480.00 26 794 graf
BOHEMIA CRYS.GROUP - - - 251.00 264.00 308 249 graf
BOHEMIA-LÁZNĚ - - - 675.00 823.00 60 406 graf
BRISK TÁBOR - - - 1 040.00 1 150.00 62 805 graf
BRNĚN.VODÁR.A KAN. - - - 1 012.00 1 033.00 0 graf
CONCORDIA INV.IF - - - 261.00 300.00 99 909 graf
CONSEQ BOND OPF A - - - - - 0 graf
CONSEQ BOND OPF B - - - - - 0 graf
CONSEQ BOND OPF C - - - - - 0 graf
CONSEQ BOND OPF D - - - - - 0 graf
CONSEQ EQITY OPFA - - - - - 0 graf
CONSEQ EQITY OPFB - - - - - 0 graf
CONSEQ EQITY OPFD - - - - - 0 graf
CONSUS IF - - - 90.00 100.00 368 345 graf
CPI VAR/06 100.00 100.00 0 - - - graf
CREST 7,79/22 100.00 100.00 0 - - - graf
CREST VAR/06 100.00 100.00 0 - - - graf
CUKROVAR VRBÁTKY - - - 3 208.00 3 551.00 785 175 graf
CZECH PROPERTY - - - 700.00 750.00 36 210 graf
Č.TELECOM 4,55/05 100.00 100.00 97 515 176 - - - graf
ČEB 6,95/10 100.00 100.00 72 245 694 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČECHOFRACHT - - - 5 032.00 5 752.00 422 482 graf
ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA 362.00 362.00 0 469.00 540.00 61 679 graf
ČESKÁ POJIŠŤOVNA 11 100.00 11 280.00 10 466 884 11 001.00 11 750.00 1 044 301 graf
ČESKÁ ZBROJOVKA 1 000.00 1 000.00 54 520 938.00 1 100.00 225 714 graf
ČESKÉ RADIOKOMUN. 412.00 510.00 1 460 101 502 408.00 500.00 13 882 130 graf
ČESKÉ VINAŘ.ZÁVODY - - - 208.00 269.00 112 556 graf
ČESKOMORAVSKÁ INV. - - - 58.00 63.00 4 320 graf
ČESKÝ HOLDING - - - 76.00 88.00 434 354 graf
ČEZ 166.00 193.00 9 777 964 357 166.00 192.00 58 129 591 graf
ČEZ 0,00/09 42.00 42.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČEZ 3,35/08 97.00 100.00 29 182 439 - - - graf
ČEZ 8,75/04 101.00 101.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČEZ VAR/14 105.00 105.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČKA 4,00/10 100.00 100.00 70 561 667 - - - graf
ČKA 5,05/07 100.00 100.00 31 233 917 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČKA VAR/05 100.00 100.00 2 157 721 955 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČKD KUTNÁ HORA - - - 324.00 349.00 25 808 graf
ČKD PRAHA DIZ - - - 1 692.00 1 975.00 3 884 190 graf
ČMD 230.00 270.00 45 745 227.00 260.00 907 787 graf
ČP LEASING VAR/05 100.00 100.00 2 159 694 247 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČP LEASING VAR/06 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČP VAR/06 100.00 100.00 65 018 272 - - - graf
ČS KOMB/08 100.00 100.00 14 321 789 - - - graf
ČS VAR/14 100.00 100.00 0 - - - graf
ČSAD Č. BUDĚJOVICE - - - 946.00 1 055.00 117 949 graf
ČSAD LIBEREC - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
DALKIA 11,375/08 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
EIB 0,00/23 41.00 41.00 0 - - - graf
EIB 3,25/07 99.00 99.00 389 816 792 - - - graf
EIB 4,10/18 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB 4,15/18 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB 6,50/15 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
EIB 8,20/09 100.00 100.00 286 365 000 25 000.00 25 000.00 0 graf
EIB VAR/13 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/13 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/13 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/18 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/18 100.00 100.00 0 - - - graf
ELEKTROPORC.LOUNY - - - 316.00 351.00 73 222 graf
ENERGOAQUA 636.00 636.00 0 666.00 808.00 114 984 graf
ERSTE GROUP BANK A 3 542.00 4 060.00 2 911 518 005 - - - graf
EUROVIA CS 1 600.00 1 695.00 704 250 1 661.00 1 759.00 398 086 graf
FORTUNA H. 5,25/13 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
FORTUNA HOTELS - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
FORTUNA VAR/05 - - - 8 500.00 8 500.00 0 graf
GLAVER.CZ VAR/08 100.00 100.00 26 504 043 10 000.00 10 000.00 0 graf
GUMOTEX - - - 700.00 820.00 49 254 graf
HARVARD.PRŮM.HOLD. - - - - - 0 graf
HL.M.PRAHA 6,85/11 100.00 100.00 0 - - - graf
HL.M.PRAHA VAR/11 100.00 100.00 19 990 967 - - - graf
HOME CR. VAR/05 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
HOME CR.FIN.VAR/06 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
HOME CR.FIN.VAR/07 100.00 100.00 155 542 500 100 000.00 100 000.00 0 graf
HYPOTEČNÍ BANKA - - - 1 254.00 1 326.00 25 200 graf
HZL BACA 8,50/04 105.00 105.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 3,00/08 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 3,60/08 102.00 102.00 10 319 000 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,30/09 104.00 104.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,40/10 103.00 103.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 6,40/05 100.00 100.00 0 9 670.00 9 670.00 0 graf
HZL ČMHB 6,85/05 100.00 100.00 0 10 020.00 10 020.00 0 graf
HZL ČMHB 6,85/07 111.00 111.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 8,20/04 106.00 106.00 971 615 10 030.00 10 030.00 0 graf
HZL ČMHB VAR/07 110.00 110.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČS 4,50/08 106.00 106.00 107 643 750 - - - graf
HZL ČS 5,20/08 111.00 111.00 0 - - - graf
HZL ČS 5,80/07 112.00 112.00 0 - - - graf
HZL HVB 6,0/09 109.00 109.00 36 376 648 - - - graf
HZL KB 5,50/09 109.00 109.00 41 944 974 - - - graf
HZL KB 8,00/04 109.00 109.00 0 10 510.00 10 510.00 0 graf
HZL KB VAR/07 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
HZL RBCZ 3,70/09 101.00 101.00 6 098 837 9 975.00 10 095.00 891 807 graf
HZL RBCZ 7,50/06 109.00 109.00 65 453 500 10 920.00 10 975.00 1 937 760 graf
I.EPIC HOLDING - - - 140.00 173.00 76 631 graf
IDEAL STANDARD - - - 2 290.00 2 404.00 13 760 graf
II.EPIC HOLDING - - - 148.00 174.00 205 999 graf
ING BANK 4,50/19 70.00 70.00 0 - - - graf
INTERHOTEL OLYMPIK - - - 555.00 650.00 92 378 graf
JÁCHYMOV PM 677.00 677.00 0 743.00 888.00 85 193 graf
JÄKL KARVINÁ - - - 704.00 859.00 417 262 graf
JČ ENERGETIKA 2 500.00 2 500.00 0 2 460.00 2 625.00 199 810 graf
JČ PLYNÁRENSKÁ 2 415.00 2 415.00 0 2 950.00 2 950.00 2 950 graf
JIHOSTROJ - - - 130.00 147.00 44 659 graf
JITKA JINDŘ.HRADEC - - - 321.00 326.00 17 440 graf
JLV - - - 412.00 413.00 8 246 graf
JM ENERGETIKA 2 900.00 2 900.00 20 300 2 820.00 2 960.00 118 701 graf
JM PLYNÁRENSKÁ 3 990.00 3 990.00 0 4 000.00 4 510.00 24 320 graf
KABELOVNA DĚČÍN - - - 1 490.00 1 551.00 50 989 graf
KABLO ELEKTRO 2 800.00 2 800.00 0 2 705.00 2 898.00 38 573 graf
KAPITÁL HOLDING - - - 63.00 63.00 0 graf
KAROSERIA - - - 330.00 396.00 8 280 graf
KB 8,00/04 95.00 95.00 675 099 272 10 850.00 10 850.00 0 graf
KDYNIUM - - - 2 660.00 3 026.00 15 961 graf
KOB VAR/05 99.00 99.00 66 367 125 10 000.00 10 000.00 0 graf
KOMERČNÍ BANKA 2 623.00 2 940.00 16 676 077 265 2 564.00 2 970.00 30 722 768 graf
KON.AHOLD VAR/05 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KOVOSVIT - - - 378.00 440.00 566 869 graf
KRKONOŠSKÉ VÁPENKY - - - 993.00 1 198.00 9 780 graf
KRUŠNOHORSKÉ LESY - - - 91.00 119.00 59 112 graf
K-T-V INVEST 364.00 364.00 0 420.00 495.00 49 839 graf
LAFARGE CEMENT 2 005.00 2 005.00 0 2 076.00 2 150.00 347 595 graf
LÁZNĚ PODĚBRADY - - - 1 333.00 1 700.00 106 886 graf
LÁZNĚ TEPLICE N.B. - - - 900.00 1 054.00 12 951 graf
LÁZNĚ TEPLICE V Č. 631.00 631.00 0 652.00 706.00 45 315 graf
LE CYGNE SPORT.GR. - - - 265.00 291.00 0 graf
LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ - - - 1 110.00 1 216.00 21 463 graf
LESOSTAVBY ŠUMPERK - - - 27.00 35.00 46 844 graf
MADETA 540.00 540.00 0 540.00 636.00 104 129 graf
MEDICAMENTA - - - 441.00 520.00 55 961 graf
MEOPTA PŘEROV 104.00 104.00 0 131.00 156.00 108 557 graf
MERO ČR 10,30/11 105.00 105.00 27 560 167 - - - graf
METALIMEX 2 190.00 2 190.00 0 2 213.00 2 345.00 851 881 graf
MILETA - - - 60.00 71.00 70 096 graf
MINERVA BOSKOVICE - - - 166.00 173.00 1 494 graf
MJM LITOVEL - - - 460.00 570.00 1 382 graf
MOTORPAL - - - 316.00 377.00 311 100 graf
MUZO - - - 15 500.00 16 850.00 252 810 507 graf
NKT CABLES 650.00 660.00 3 250 616.00 677.00 187 583 graf
O2 C.R. 309.00 345.00 8 674 765 924 305.00 344.00 29 346 702 graf
OKD 352.00 390.00 483 289 355.00 390.00 5 513 894 graf
ON SEMICONDUCT. CR - - - 1 152.00 1 656.00 1 562 graf
ON SEMICONDUCT. CR - - - 12.00 17.00 87 562 graf
OSTROJ - - - 216.00 278.00 875 761 graf
PARAMO 552.00 610.00 8 772 530.00 610.00 305 863 graf
PERLA BAVLNÁŘ.ZÁV. - - - 96.00 111.00 51 788 graf
PHA FIN.BV 6,95/10 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
PHILIP MORRIS ČR A 15 250.00 17 772.00 2 681 903 981 14 959.00 17 569.00 14 859 804 graf
PLZEŇSKÁ TEPLÁREN. 831.00 831.00 0 1 100.00 1 334.00 120 425 graf
POLIČSKÉ STROJÍRNY - - - 217.00 260.00 182 397 graf
POŠT.TISK.CENIN - - - 1 778.00 2 065.00 53 439 graf
PRAZSKE SLUZBY 840.00 840.00 0 588.00 710.00 204 472 graf
PRAŽSKÁ ENERGETIKA 2 714.00 3 000.00 3 000 2 862.00 3 132.00 137 440 graf
PRAŽSKÁ PLYNÁREN. 2 353.00 2 353.00 0 2 925.00 3 138.00 5 850 graf
PSVS - - - 1 317.00 1 398.00 43 596 graf
RAAB KARCH.STAVIVA - - - 143.00 178.00 118 927 graf
RADIOMOBIL 8,20/04 100.00 100.00 10 706 444 100 000.00 100 000.00 0 graf
RMS MEZZANINE 1 950.00 2 149.00 0 1 925.00 2 564.00 434 186 graf
RYBÁŘ. TŘEBOŇ HLD - - - 853.00 1 580.00 410 170 graf
SČ ARMATURKA - - - 131.00 156.00 13 222 graf
SČ ENERGETIKA 2 315.00 2 350.00 6 945 2 200.00 2 355.00 165 134 graf
SČ PLYNÁRENSKÁ 2 756.00 2 756.00 0 2 701.00 3 254.00 25 331 graf
SELGEN - - - 426.00 485.00 57 856 graf
SETUZA 272.00 315.00 0 340.00 380.00 275 945 graf
SEVEROČESKÉ DOLY 1 200.00 1 290.00 7 597 737 1 175.00 1 300.00 2 051 429 graf
SFINX - - - 146.00 146.00 2 628 graf
SG - INDUSTRY - - - - - 0 graf
SILON - - - 610.00 693.00 687 277 graf
SLEZAN FRÝDEK-MÍS. 424.00 424.00 0 337.00 392.00 56 118 graf
SM ENERG. VAR/05 100.00 100.00 301 913 750 10 000.00 10 000.00 0 graf
SM ENERGETIKA 3 303.00 3 303.00 0 3 200.00 3 451.00 656 851 graf
SM PLYNÁRENSKÁ 2 850.00 2 850.00 0 2 320.00 2 714.00 56 329 graf
SM VOD.A KAN.OVA 999.00 999.00 0 888.00 1 025.00 186 236 graf
SOFTWARE 602 - - - 95.00 120.00 81 180 graf
SOKOLOVSKÁ UHELNÁ 641.00 703.00 3 342 084 675.00 705.00 9 235 968 graf
SPOBYT 5,25/13 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
SPOLANA 72.00 81.00 2 790 67.00 79.00 127 763 graf
SPOLEK CH.HUT.VÝR. 135.00 165.00 75 855 143.00 156.00 907 748 graf
ST.DLUHOP. 2,90/08 100.00 100.00 3 921 090 095 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,00/06 100.00 100.00 3 235 627 693 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,70/13 100.00 100.00 8 596 212 965 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,80/09 100.00 100.00 4 417 277 663 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 4,60/18 100.00 100.00 4 862 564 028 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 5,70/06 100.00 100.00 2 448 651 183 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,05/04 100.00 100.00 357 613 633 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,30/07 101.00 101.00 1 968 014 345 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,40/10 100.00 100.00 2 527 167 333 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,55/11 100.00 100.00 5 861 824 647 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,75/05 100.00 100.00 189 985 322 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,95/16 100.00 100.00 3 405 413 479 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 7,30/04 100.00 100.00 22 570 540 9 219.00 9 219.00 0 graf
STAROROL.PORCELÁN - - - 185.00 261.00 97 375 graf
STAVOSTROJ - - - 249.00 281.00 46 698 graf
STČ ENERGETICKÁ 2 050.00 2 050.00 0 1 900.00 2 050.00 298 585 graf
STČ PLYNÁRENSKÁ 3 280.00 3 280.00 0 3 420.00 3 830.00 34 470 graf
STOCK PLZEŇ 11 300.00 11 300.00 0 - - - graf
SUBTERRA - - - 1 070.00 1 146.00 207 691 graf
SŽDC 4,60/11 100.00 100.00 227 047 067 - - - graf
ŠKODA AUTO 7,25/05 100.00 100.00 138 870 943 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠKODA AUTO VAR/07 100.00 100.00 63 727 872 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠKODA AUTO VAR/10 100.00 100.00 79 008 633 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠKODA PRAHA 125.00 125.00 0 - - - graf
ŠMERAL BRNO - - - 140.00 165.00 69 315 graf
TARMAC SEVEROKÁMEN 874.00 917.00 0 1 139.00 1 600.00 226 254 graf
TATRA 39.00 53.00 206 111 39.00 50.00 921 844 graf
TELEF.O2CR 3,50/08 100.00 100.00 515 765 581 - - - graf
TEPL.BRNO 10,80/05 100.00 100.00 0 - - - graf
TEPLÁRNA ÚSTÍ N.L. 840.00 882.00 0 790.00 961.00 151 956 graf
TEPLÁRNY BRNO 1 102.00 1 102.00 0 1 231.00 1 278.00 16 003 graf
TESLA KARLÍN - - - 105.00 131.00 66 106 graf
TOMA 285.00 300.00 6 001 270.00 304.00 1 940 045 graf
TRANZA - - - 108.00 119.00 6 456 graf
TYPOS TISKAŘ.ZÁV. - - - 1 336.00 1 500.00 60 270 graf
UNION LEAS. VAR/05 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
UNIPETROL 80.00 81.00 1 359 177 703 79.00 80.00 30 269 653 graf
UNIPETROL 0,00/07 66.00 66.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
UNIPETROL 9,00/04 99.00 99.00 172 942 540 100 000.00 100 000.00 0 graf
UNIPETROL VAR/13 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
UNIPLET TŘEBÍČ - - - 140.00 140.00 1 680 graf
UNITED ENERGY 1 400.00 1 400.00 0 1 511.00 1 530.00 136 908 graf
UNITED ENERGY - - - 149.00 160.00 169 534 graf
VČ ENERGETIKA 2 377.00 2 377.00 0 2 408.00 2 600.00 89 622 graf
VČ PLYNÁRENSKÁ 3 616.00 3 616.00 0 3 550.00 3 927.00 17 750 graf
VEBA TEXTILNÍ ZÁV. - - - 292.00 306.00 5 715 graf
VELICHOVKY 13,4/04 97.00 97.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
VELVANA VAR/16 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
VET ASSETS 22.00 25.00 21 956 19.00 23.00 810 571 graf
VHOS - - - 831.00 1 000.00 29 000 graf
VINNÉ SKL.VALTICE - - - 1 511.00 1 560.00 116 892 graf
VÍNO MIKULOV - - - 900.00 1 100.00 73 441 graf
VÍTKOVICE - - - 20.00 23.00 980 088 graf
VOD.A KAN.HR.KRÁL. - - - 345.00 380.00 128 700 graf
VOD.A KAN.CHRUDIM - - - 190.00 220.00 264 427 graf
VOD.A KAN.KROMĚŘÍŽ - - - 250.00 275.00 7 542 graf
VOD.A KAN.PARDUBIC - - - 225.00 270.00 281 750 graf
VOD.A KAN.TRUTNOV - - - 209.00 262.00 50 600 graf
VULKAN - - - 292.00 300.00 16 187 graf
VÝZBROJNA PO - - - 1 050.00 1 050.00 0 graf
WIENERBERGER C.P. - - - 31.00 34.00 69 741 graf
WIENERBERGER C.P. 2 806.00 2 806.00 0 3 125.00 3 207.00 168 555 graf
ZČ ENERGETIKA 4 400.00 4 400.00 0 4 400.00 4 800.00 198 640 graf
ZČ PLYNÁRENSKÁ 3 472.00 3 472.00 0 4 100.00 4 300.00 29 200 graf
ŽĎAS 375.00 395.00 9 715 355.00 418.00 143 064 graf
ŽPSV UH. OSTROH - - - 1 279.00 1 444.00 58 500 graf
 Prague Stock Exchange 11:11 
Name Price Change
 AVAST  145.55  -0.21% 
 ČESKÁ ZBROJOVKA GR  429.00  +1.66% 
 ČEZ  633.50  +0.08% 
 ERSTE GROUP BANK A  821.60  -0.19% 
 KOFOLA CS  280.00  0.00% 
 KOMERČNÍ BANKA  772.00  -0.06% 
 MONETA MONEY BANK  79.60  +0.25% 
 O2 C.R.  271.00  0.00% 
 PHILIP MORRIS ČR A  14 480.00  +0.14% 
 VIG  595.00  +0.42% 
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.