The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 200403

The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 200403
Name The Prague Stock Exchange RM System Graf
Min price Max price Volume Min price Max price Volume
AGROSTROJ PELHŘIM. - - - 280.00 307.00 1 520 010 graf
AKRO OPF GLOBAL. - - - 184.00 199.00 738 943 graf
AKRO OPF PROG.SPOL - - - 160.00 171.00 399 440 graf
ALIACHEM 125.00 125.00 16 375 120.00 134.00 10 349 932 graf
ALIACHEM 14.00 14.00 702 12.00 14.00 5 024 200 graf
ALIATEL VAR/08 100.00 100.00 0 - - - graf
ARCELORMITTAL 587.00 800.00 43 389 504 571.00 783.00 53 306 511 graf
ATAS NÁCHOD - - - 350.00 350.00 43 105 graf
AVIA - - - 24.00 37.00 31 168 graf
B.G.M. CAPITAL - - - 332.00 357.00 26 866 graf
B.G.M. HOLDING - - - 321.00 342.00 38 894 graf
BMT - - - 456.00 500.00 77 585 graf
BOHEMIA CRYS.GROUP - - - 236.00 260.00 315 894 graf
BOHEMIA-LÁZNĚ - - - 704.00 763.00 2 833 graf
BRISK TÁBOR - - - 700.00 1 100.00 66 871 graf
BRNĚN.VODÁR.A KAN. - - - 1 010.00 1 226.00 35 000 graf
CONCORDIA INV.IF - - - 280.00 307.00 36 208 graf
CONSEQ BOND OPF A - - - - - 0 graf
CONSEQ BOND OPF B - - - - - 0 graf
CONSEQ BOND OPF C - - - - - 0 graf
CONSEQ BOND OPF D - - - - - 0 graf
CONSEQ EQITY OPFA - - - - - 0 graf
CONSEQ EQITY OPFB - - - - - 0 graf
CONSEQ EQITY OPFD - - - - - 0 graf
CONSUS IF - - - 92.00 105.00 1 315 833 graf
CPI VAR/06 100.00 100.00 0 - - - graf
CREST 7,79/22 100.00 100.00 0 - - - graf
CREST VAR/06 100.00 100.00 0 - - - graf
CUKROVAR VRBÁTKY - - - 3 201.00 3 502.00 130 324 graf
CZECH PROPERTY - - - 720.00 720.00 606 777 graf
Č.TELECOM 4,55/05 100.00 100.00 12 683 239 - - - graf
ČEB 6,95/10 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČECHOFRACHT - - - 5 300.00 5 800.00 812 535 graf
ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA 362.00 362.00 0 503.00 551.00 41 681 graf
ČESKÁ POJIŠŤOVNA 11 000.00 11 500.00 12 301 907 10 100.00 11 990.00 2 546 998 graf
ČESKÁ ZBROJOVKA 1 000.00 1 000.00 0 1 000.00 1 060.00 281 440 graf
ČESKÉ RADIOKOMUN. 406.00 511.00 1 708 571 370 403.00 507.00 14 292 342 graf
ČESKÉ VINAŘ.ZÁVODY - - - 235.00 285.00 231 909 graf
ČESKOMORAVSKÁ INV. - - - 40.00 56.00 581 415 graf
ČESKÝ HOLDING - - - 106.00 127.00 843 236 graf
ČEZ 175.00 192.00 8 392 702 266 176.00 191.00 49 885 395 graf
ČEZ 0,00/09 42.00 42.00 82 997 400 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČEZ 3,35/08 100.00 100.00 103 997 245 - - - graf
ČEZ 8,75/04 101.00 103.00 159 689 446 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČEZ VAR/14 105.00 105.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČKA 4,00/10 100.00 100.00 225 077 000 - - - graf
ČKA 5,05/07 100.00 100.00 154 495 278 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČKA VAR/05 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČKD KUTNÁ HORA - - - 354.00 399.00 235 604 graf
ČKD PRAHA DIZ - - - 1 900.00 1 928.00 0 graf
ČKD PRAHA HOLDING - 0.00 - - - - graf
ČKD PRAHA HOLDING - 0.00 - - - - graf
ČMD 200.00 221.00 800 225.00 271.00 1 086 506 graf
ČP LEASING VAR/05 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČP LEASING VAR/06 - - - 100 000.00 100 000.00 1 796 400 graf
ČP VAR/06 100.00 100.00 463 856 238 - - - graf
ČS KOMB/08 100.00 100.00 12 715 525 - - - graf
ČS VAR/14 100.00 100.00 0 - - - graf
ČSAD Č. BUDĚJOVICE - - - 741.00 1 010.00 96 096 graf
ČSAD LIBEREC - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
DALKIA 11,375/08 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
EIB 0,00/23 41.00 41.00 0 - - - graf
EIB 3,25/07 99.00 99.00 912 177 306 - - - graf
EIB 4,10/18 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB 4,15/18 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB 6,50/15 100.00 100.00 23 176 667 100 000.00 100 000.00 0 graf
EIB 8,20/09 100.00 100.00 174 092 440 25 000.00 25 000.00 0 graf
EIB VAR/13 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/13 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/13 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/18 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/18 100.00 100.00 0 - - - graf
ELEKTROPORC.LOUNY - - - 311.00 359.00 20 307 graf
ENERGOAQUA 636.00 636.00 0 800.00 816.00 3 078 149 graf
ERSTE GROUP BANK A 3 658.00 4 087.00 2 954 503 953 - - - graf
EUROVIA CS 1 505.00 1 655.00 130 235 1 578.00 1 674.00 760 248 graf
FORTUNA H. 5,25/13 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
FORTUNA HOTELS - - - 990.00 1 000.00 4 000 graf
FORTUNA VAR/05 - - - 8 500.00 8 500.00 0 graf
GLAVER.CZ VAR/08 100.00 100.00 19 550 167 10 000.00 10 000.00 0 graf
GUMOTEX - - - 737.00 785.00 8 987 graf
HARVARD.PRŮM.HOLD. - - - - - 0 graf
HL.M.PRAHA 6,85/11 100.00 100.00 214 693 833 - - - graf
HL.M.PRAHA VAR/11 100.00 100.00 251 679 769 - - - graf
HOME CR. VAR/05 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
HOME CR.FIN.VAR/06 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
HOME CR.FIN.VAR/07 100.00 100.00 28 891 250 100 000.00 100 000.00 0 graf
HOTEL FORUM PRAHA - - - 705.00 705.00 4 935 graf
HOTEL PANORAMA - - - 705.00 705.00 1 410 graf
HYPOTEČNÍ BANKA - - - 1 230.00 1 352.00 761 406 graf
HZL BACA 8,50/04 105.00 105.00 64 752 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 3,00/08 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 3,60/08 102.00 102.00 1 023 495 000 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,30/09 104.00 104.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,40/10 103.00 103.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 6,40/05 100.00 100.00 11 028 222 9 670.00 9 670.00 0 graf
HZL ČMHB 6,85/05 100.00 100.00 0 10 020.00 10 020.00 0 graf
HZL ČMHB 6,85/07 111.00 111.00 46 870 806 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 8,20/04 106.00 106.00 8 621 289 10 030.00 10 030.00 0 graf
HZL ČMHB VAR/07 110.00 110.00 11 100 233 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČS 4,50/08 106.00 106.00 28 051 467 - - - graf
HZL ČS 5,20/08 111.00 111.00 0 - - - graf
HZL ČS 5,80/07 112.00 112.00 0 - - - graf
HZL HVB 6,0/09 109.00 109.00 1 009 042 667 - - - graf
HZL KB 5,50/09 109.00 109.00 867 423 889 - - - graf
HZL KB 8,00/04 109.00 109.00 505 717 278 10 510.00 10 510.00 0 graf
HZL KB 8,125/04 105.00 105.00 10 233 453 10 233.00 10 233.00 0 graf
HZL KB VAR/07 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
HZL RBCZ 3,70/09 101.00 101.00 602 716 10 085.00 10 260.00 4 871 209 graf
HZL RBCZ 7,50/06 109.00 109.00 0 10 950.00 10 950.00 930 750 graf
CHEVAK CHEB - - - 216.00 240.00 10 805 graf
I.EPIC HOLDING - - - 110.00 131.00 8 176 graf
IDEAL STANDARD - - - 2 195.00 2 468.00 15 515 graf
II.EPIC HOLDING - - - 142.00 151.00 31 972 graf
ING BANK 4,50/19 70.00 70.00 0 - - - graf
INTERHOTEL OLYMPIK - - - 591.00 716.00 53 753 graf
JÁCHYMOV PM 677.00 677.00 0 861.00 952.00 43 644 graf
JÄKL KARVINÁ - - - 795.00 850.00 199 446 graf
JČ ENERGETIKA 2 344.00 2 500.00 222 500 2 240.00 2 530.00 163 916 graf
JČ PLYNÁRENSKÁ 2 415.00 2 415.00 0 2 900.00 2 902.00 49 309 graf
JIHOSTROJ - - - 110.00 143.00 77 545 graf
JITKA JINDŘ.HRADEC - - - 309.00 342.00 66 390 graf
JLV - - - 405.00 410.00 1 620 graf
JM ENERGETIKA 2 800.00 2 800.00 0 2 810.00 3 000.00 130 058 graf
JM PLYNÁRENSKÁ 3 990.00 3 990.00 0 4 244.00 4 700.00 13 544 graf
KABELOVNA DĚČÍN - - - 1 490.00 1 598.00 19 439 graf
KABLO ELEKTRO 2 800.00 3 100.00 8 400 2 625.00 2 954.00 195 702 graf
KAPITÁL HOLDING - - - 63.00 63.00 0 graf
KAROSERIA - - - 271.00 357.00 85 742 graf
KB 8,00/04 95.00 95.00 491 478 889 10 850.00 10 850.00 0 graf
KDYNIUM - - - 2 501.00 2 890.00 196 781 graf
KOB 10,875/04 118.00 118.00 7 479 034 226 10 000.00 10 000.00 0 graf
KOB VAR/05 99.00 99.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KOMERČNÍ BANKA 2 887.00 3 249.00 13 230 797 119 2 865.00 3 221.00 31 417 095 graf
KON.AHOLD VAR/05 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KOVOSVIT - - - 365.00 422.00 395 702 graf
KRKONOŠSKÉ VÁPENKY - - - 922.00 1 101.00 34 984 graf
KRUŠNOHORSKÉ LESY - - - 97.00 125.00 23 125 graf
K-T-V INVEST 347.00 364.00 0 430.00 510.00 45 377 graf
LAFARGE CEMENT 1 995.00 2 005.00 20 050 2 062.00 2 399.00 233 932 graf
LÁZNĚ PODĚBRADY - - - 1 296.00 1 367.00 43 393 graf
LÁZNĚ TEPLICE N.B. - - - 902.00 981.00 68 927 graf
LÁZNĚ TEPLICE V Č. 573.00 602.00 0 600.00 714.00 181 730 graf
LE CYGNE SPORT.GR. - - - 226.00 356.00 4 183 graf
LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ - - - 1 300.00 1 375.00 110 303 graf
LESOSTAVBY ŠUMPERK - - - 27.00 30.00 12 810 graf
MADETA 514.00 540.00 0 555.00 613.00 66 696 graf
MEDICAMENTA - - - 381.00 416.00 12 645 graf
MEOPTA PŘEROV 104.00 104.00 0 125.00 179.00 281 860 graf
MERO ČR 10,30/11 105.00 105.00 0 - - - graf
METALIMEX 1 990.00 2 190.00 21 900 1 950.00 2 250.00 416 941 graf
MILETA - - - 60.00 67.00 4 141 graf
MINERVA BOSKOVICE - - - 167.00 208.00 32 857 graf
MJM LITOVEL - - - 365.00 450.00 18 282 graf
MOTORPAL - - - 250.00 311.00 112 468 graf
MUZO - - - 16 013.00 16 855.00 413 613 graf
NKT CABLES 586.00 660.00 6 525 667.00 697.00 99 576 graf
O2 C.R. 319.00 340.00 16 826 428 024 322.00 341.00 19 957 052 graf
OKD 270.00 329.00 1 348 902 271.00 320.00 6 760 630 graf
ON SEMICONDUCT. CR - - - 1 600.00 1 729.00 476 768 graf
ON SEMICONDUCT. CR - - - 16.00 20.00 135 722 graf
OSTROJ - - - 204.00 248.00 416 330 graf
OTAVAN TŘEBOŇ - - - 111.00 128.00 17 469 graf
PARAMO 471.00 527.00 1 506 562.00 634.00 832 145 graf
PERLA BAVLNÁŘ.ZÁV. - - - 94.00 108.00 59 526 graf
PHA FIN.BV 6,95/10 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
PHILIP MORRIS ČR A 17 861.00 20 680.00 4 265 625 783 18 020.00 20 526.00 25 755 492 graf
PLZEŇSKÁ TEPLÁREN. 831.00 831.00 0 994.00 1 197.00 38 394 graf
POLIČSKÉ STROJÍRNY - - - 200.00 250.00 305 833 graf
POŠT.TISK.CENIN - - - 1 811.00 1 916.00 20 239 graf
PRAZSKE SLUZBY 840.00 840.00 0 670.00 779.00 155 652 graf
PRAŽSKÁ ENERGETIKA 2 585.00 2 714.00 0 2 800.00 3 300.00 409 618 graf
PRAŽSKÁ PLYNÁREN. 2 353.00 2 353.00 0 2 781.00 2 900.00 19 864 graf
PRIOR ČR - - - 106.00 130.00 4 219 graf
PSVS - - - 1 313.00 1 314.00 6 565 graf
RAAB KARCH.STAVIVA - - - 120.00 144.00 77 058 graf
RADIOMOBIL 8,20/04 100.00 100.00 796 950 522 100 000.00 100 000.00 0 graf
RMS MEZZANINE 1 950.00 1 950.00 63 570 000 1 800.00 2 193.00 184 544 graf
RYBÁŘ. TŘEBOŇ HLD - - - 1 000.00 1 111.00 380 904 graf
SČ ARMATURKA - - - 150.00 180.00 20 016 graf
SČ ENERGETIKA 2 300.00 2 300.00 0 2 200.00 2 390.00 96 505 graf
SČ PLYNÁRENSKÁ 2 756.00 2 756.00 0 3 200.00 3 655.00 25 796 graf
SELGEN - - - 423.00 470.00 7 374 graf
SETUZA 257.00 258.00 1 806 355.00 414.00 125 816 graf
SEVEROČESKÉ DOLY 1 090.00 1 218.00 15 225 236 1 022.00 1 208.00 14 753 871 graf
SFINX - - - 180.00 180.00 0 graf
SG - INDUSTRY - - - - - 0 graf
SILON - - - 621.00 706.00 106 396 graf
SLEZAN FRÝDEK-MÍS. 470.00 485.00 940 420.00 470.00 568 266 graf
SM ENERG. VAR/05 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
SM ENERGETIKA 3 300.00 3 300.00 0 3 241.00 3 513.00 1 060 575 graf
SM PLYNÁRENSKÁ 2 850.00 2 850.00 0 2 502.00 2 525.00 50 113 graf
SM VOD.A KAN.OVA 999.00 999.00 0 1 050.00 1 300.00 53 371 graf
SOFTWARE 602 - - - 100.00 100.00 10 000 graf
SOKOLOVSKÁ UHELNÁ 679.00 705.00 710 353 665.00 739.00 3 127 187 graf
SPOBYT 5,25/13 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
SPOLANA 87.00 87.00 0 82.00 96.00 293 477 graf
SPOLEK CH.HUT.VÝR. 161.00 174.00 62 897 165.00 180.00 4 236 312 graf
ST.DLUHOP. 2,90/08 100.00 100.00 8 439 591 389 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,00/06 100.00 100.00 3 385 048 750 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,70/13 100.00 100.00 17 280 963 910 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,80/09 100.00 100.00 1 806 177 389 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 4,60/18 100.00 100.00 10 674 606 424 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 5,70/06 100.00 100.00 3 860 315 333 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,05/04 100.00 100.00 849 195 208 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,30/07 101.00 101.00 4 381 682 775 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,40/10 100.00 100.00 1 942 438 942 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,55/11 100.00 100.00 7 831 226 492 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,75/05 100.00 100.00 426 105 699 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,95/16 100.00 100.00 4 908 849 885 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 7,30/04 100.00 100.00 517 623 383 9 219.00 9 219.00 0 graf
STAROROL.PORCELÁN - - - 217.00 254.00 2 936 graf
STAVOSTROJ - - - 271.00 294.00 150 433 graf
STČ ENERGETICKÁ 2 149.00 2 149.00 0 1 915.00 1 983.00 133 306 graf
STČ PLYNÁRENSKÁ 3 124.00 3 280.00 0 3 300.00 3 575.00 29 700 graf
STOCK PLZEŇ 11 300.00 11 300.00 72 803 000 - - - graf
SUBTERRA - - - 1 020.00 1 150.00 433 823 graf
SŽDC 4,60/11 100.00 100.00 0 - - - graf
ŠKODA AUTO 7,25/05 100.00 100.00 201 377 347 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠKODA AUTO VAR/07 100.00 100.00 615 201 923 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠKODA AUTO VAR/10 100.00 100.00 236 266 478 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠKODA PRAHA 121.00 121.00 0 - - - graf
ŠMERAL BRNO - - - 153.00 175.00 53 999 graf
TARMAC SEVEROKÁMEN 874.00 874.00 0 1 048.00 1 076.00 47 918 graf
TATRA 44.00 56.00 410 711 43.00 55.00 1 895 656 graf
TELEF.O2CR 3,50/08 100.00 100.00 241 142 028 - - - graf
TEPL.BRNO 10,80/05 100.00 100.00 29 551 600 - - - graf
TEPLÁRNA ÚSTÍ N.L. 800.00 800.00 39 200 770.00 826.00 483 456 graf
TEPLÁRNY BRNO 1 102.00 1 102.00 0 1 236.00 1 280.00 173 472 graf
TESLA KARLÍN - - - 125.00 131.00 28 482 graf
TOMA 212.00 287.00 20 521 245.00 331.00 789 937 graf
TRANZA - - - 119.00 119.00 22 120 graf
TYPOS TISKAŘ.ZÁV. - - - 1 279.00 1 422.00 25 017 graf
UNION LEAS. VAR/05 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
UNIPETROL 61.00 68.00 852 118 893 62.00 68.00 14 579 634 graf
UNIPETROL 0,00/07 66.00 66.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
UNIPETROL 9,00/04 99.00 99.00 858 400 100 000.00 100 000.00 0 graf
UNIPETROL VAR/13 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
UNIPLET TŘEBÍČ - - - 150.00 179.00 1 650 graf
UNITED ENERGY 1 400.00 1 400.00 0 1 460.00 1 559.00 151 591 graf
UNITED ENERGY - - - 145.00 160.00 90 171 graf
VČ ENERGETIKA 2 400.00 2 500.00 19 200 2 405.00 2 500.00 92 223 graf
VČ PLYNÁRENSKÁ 3 444.00 3 616.00 0 3 300.00 3 850.00 15 002 graf
VEBA TEXTILNÍ ZÁV. - - - 297.00 311.00 16 675 graf
VELICHOVKY 13,4/04 97.00 97.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
VELVANA VAR/16 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
VET ASSETS 21.00 25.00 88 435 20.00 25.00 1 305 722 graf
VHOS - - - 1 000.00 1 000.00 16 000 graf
VINNÉ SKL.VALTICE - - - 1 450.00 1 510.00 26 852 graf
VÍNO MIKULOV - - - 860.00 1 010.00 326 244 graf
VÍTKOVICE - - - 17.00 22.00 1 636 113 graf
VOD.A KAN.HODONÍN - - - 203.00 220.00 1 758 graf
VOD.A KAN.HR.KRÁL. - - - 366.00 398.00 21 341 graf
VOD.A KAN.CHRUDIM - - - 200.00 232.00 5 979 graf
VOD.A KAN.KROMĚŘÍŽ - - - 300.00 326.00 34 207 graf
VOD.A KAN.PARDUBIC - - - 295.00 315.00 67 489 graf
VOD.A KAN.TRUTNOV - - - 215.00 249.00 55 824 graf
VULKAN - - - 305.00 320.00 24 376 graf
VÝZBROJNA PO - - - 1 050.00 1 050.00 0 graf
WIENERBERGER C.P. - - - 29.00 31.00 89 612 graf
WIENERBERGER C.P. 2 673.00 2 806.00 0 2 801.00 3 200.00 324 265 graf
ZČ ENERGETIKA 4 400.00 4 400.00 0 4 440.00 5 051.00 114 752 graf
ZČ PLYNÁRENSKÁ 3 472.00 3 472.00 0 4 080.00 4 500.00 17 160 graf
ŽĎAS 310.00 354.00 11 530 352.00 387.00 184 830 graf
ŽOS NYMBURK - - - 9.00 15.00 62 042 graf
ŽPSV UH. OSTROH - - - 1 175.00 1 399.00 831 356 graf
 Prague Stock Exchange 15:19 
Name Price Change
 AVAST  180.85  -0.50% 
 ČESKÁ ZBROJOVKA GR  514.00  +1.18% 
 ČEZ  728.50  +1.89% 
 ERSTE GROUP BANK A  999.40  +1.85% 
 KOFOLA CS  306.00  -0.33% 
 KOMERČNÍ BANKA  860.50  +0.94% 
 MONETA MONEY BANK  95.25  -0.52% 
 O2 C.R.  262.00  +0.38% 
 PHILIP MORRIS ČR A  15 740.00  +0.25% 
 VIG  637.00  -0.16% 
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.