The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 200304

The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 200304
Name The Prague Stock Exchange RM System Graf
Min price Max price Volume Min price Max price Volume
AG7 FOND OPF - - - 1 009.00 1 009.00 0 graf
AGROSTROJ PELHŘIM. - - - 119.00 141.00 27 432 graf
AKRO OPF GLOBAL. - - - - - 0 graf
AKRO OPF PROG.SPOL - - - - - 0 graf
ALIACHEM 65.00 68.00 1 885 72.00 80.00 34 327 graf
ALIACHEM 6.00 7.00 20 473 7.00 8.00 214 158 graf
ALIATEL VAR/08 100.00 100.00 0 - - - graf
APOLLÓN HOLDING 77.00 95.00 9 974 84.00 95.00 989 430 graf
ARCELORMITTAL 85.00 105.00 5 159 704 87.00 108.00 4 045 273 graf
ATAS NÁCHOD - - - 365.00 450.00 81 184 graf
AVIA - - - 24.00 25.00 8 881 graf
B.G.M. CAPITAL - - - 260.00 305.00 112 708 graf
B.G.M. HOLDING - - - 201.00 222.00 140 660 graf
BELAGRA - - - 240.00 240.00 9 600 graf
BIOPHARM VÚBVL - - - 1 000.00 1 160.00 4 000 graf
BMT - - - 450.00 450.00 1 350 graf
BOHEMIA CRYS.GROUP - - - 193.00 210.00 280 062 graf
BOHEMIA-LÁZNĚ - - - 543.00 607.00 22 188 graf
BRISK TÁBOR - - - 495.00 550.00 25 808 graf
BRNĚN.VODÁR.A KAN. - - - 751.00 899.00 69 995 graf
CIMEX KONCERN - - - 121.00 257.00 387 529 graf
CIMEX KONCERN - - - 402.00 755.00 2 087 385 graf
CITILEAS. 10,45/03 111.00 111.00 217 958 389 100 000.00 100 000.00 0 graf
CONCORDIA INV.IF - - - 233.00 276.00 44 620 graf
CONSEQ BOND OPF A - - - - - 0 graf
CONSEQ BOND OPF B - - - - - 0 graf
CONSEQ BOND OPF C - - - - - 0 graf
CONSEQ BOND OPF D - - - - - 0 graf
CONSEQ EQITY OPFA - - - - - 0 graf
CONSEQ EQITY OPFB - - - - - 0 graf
CONSEQ EQITY OPFD - - - - - 0 graf
CONSUS IF - - - 47.00 51.00 9 592 graf
CPI VAR/06 103.00 103.00 0 - - - graf
CREST 7,79/22 100.00 100.00 0 - - - graf
CREST VAR/06 100.00 100.00 0 - - - graf
CUKROVAR VRBÁTKY - - - 3 260.00 3 989.00 354 178 graf
CZECH PROPERTY - - - 850.00 950.00 47 700 graf
Č.TELECOM 4,55/05 100.00 100.00 374 715 708 - - - graf
ČEB 6,95/10 100.00 100.00 279 713 944 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČECHOFRACHT - - - 3 151.00 3 547.00 361 429 graf
ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA 345.00 345.00 0 382.00 421.00 25 755 graf
ČESKÁ POJIŠŤOVNA 4 600.00 5 700.00 454 760 4 681.00 5 999.00 353 414 graf
ČESKÁ SPR.NEMOVIT. - - - 160.00 166.00 800 graf
ČESKÁ SPR.NEMOVIT. - - - 2.00 2.00 7 956 graf
ČESKÁ ZBROJOVKA 526.00 740.00 0 692.00 790.00 62 811 graf
ČESKÉ RADIOKOMUN. 180.00 196.00 131 950 601 183.00 201.00 6 128 219 graf
ČESKÉ VINAŘ.ZÁVODY - - - 165.00 211.00 92 455 graf
ČESKOMORAVSKÁ INV. - - - 29.00 36.00 626 262 graf
ČESKÝ HOLDING - - - - - 0 graf
ČEZ 98.00 106.00 2 522 328 392 97.00 106.00 14 590 017 graf
ČEZ 0,00/09 42.00 42.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČEZ 11,0625/08 100.00 100.00 134 764 672 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČEZ 8,75/04 100.00 100.00 24 471 092 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČEZ VAR/14 105.00 105.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČKA 5,05/07 100.00 100.00 1 881 066 681 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČKA VAR/05 100.00 100.00 131 484 442 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČKD HRONOV - - - 472.00 530.00 8 532 graf
ČKD KUTNÁ HORA - - - 380.00 415.00 298 064 graf
ČKD PRAHA DIZ - - - 1 900.00 1 900.00 0 graf
ČMD 63.00 84.00 2 880 77.00 120.00 371 118 graf
ČP LEASING VAR/05 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČP LEASING VAR/06 - - - 100 000.00 100 000.00 115 000 000 graf
ČP VAR/06 100.00 100.00 30 550 790 - - - graf
ČSAD Č. BUDĚJOVICE - - - 470.00 560.00 149 858 graf
ČSAD LIBEREC - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČSKD - INTRANS - - - 150.00 156.00 0 graf
DALKIA 11,375/08 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
DERMACOL - - - 302.00 351.00 2 897 graf
DIMENSION - - - 80.00 80.00 0 graf
DKF HOLDING - - - 7.00 7.00 10 426 graf
DRŮBEŽ.ZÁV.KLATOVY - - - 1 400.00 1 450.00 4 250 graf
EIB 0,00/23 41.00 41.00 0 - - - graf
EIB 3,25/07 99.00 99.00 580 073 792 - - - graf
EIB 4,10/18 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB 4,15/18 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB 6,50/15 100.00 100.00 376 758 528 100 000.00 100 000.00 0 graf
EIB 8,20/09 100.00 100.00 1 509 505 389 25 000.00 25 000.00 0 graf
EIB VAR/13 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/13 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/13 100.00 100.00 0 - - - graf
ELEKTROPORC.LOUNY - - - 283.00 300.00 14 663 graf
ENERGOAQUA 500.00 500.00 0 490.00 526.00 208 354 graf
ERSTE GROUP BANK A 2 096.00 2 291.00 1 016 810 938 - - - graf
ETA 105.00 105.00 0 128.00 175.00 222 724 graf
EUROVIA CS 997.00 1 180.00 35 400 1 090.00 1 211.00 167 916 graf
FINOP HOLDING 720.00 750.00 4 320 721.00 800.00 328 636 graf
FORTUNA HOTELS - - - 1 000.00 1 000.00 6 000 graf
FORTUNA VAR/05 - - - 8 500.00 8 500.00 0 graf
GEODEZIE BRNO - - - 387.00 560.00 7 131 graf
GLAVER.CZ VAR/08 100.00 100.00 49 115 711 10 000.00 10 000.00 0 graf
GUMOTEX - - - 580.00 700.00 702 020 graf
HARVARD.PRŮM.HOLD. - - - - - 0 graf
HL.M.PRAHA 6,85/11 100.00 100.00 672 260 108 - - - graf
HL.M.PRAHA VAR/11 100.00 100.00 80 961 556 - - - graf
HOME CR. VAR/05 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
HOME CR.FIN.VAR/06 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
HOME CR.FIN.VAR/07 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
HOTEL FORUM PRAHA - - - 537.00 652.00 223 851 graf
HOTEL PANORAMA - - - 575.00 600.00 72 464 graf
HYPOTEČNÍ BANKA - - - 760.00 784.00 182 400 graf
HZL BACA 8,50/04 105.00 105.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 12,00/03 121.00 121.00 11 163 333 8 950.00 10 020.00 0 graf
HZL ČMHB 3,00/08 100.00 100.00 93 320 000 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 6,40/05 100.00 100.00 151 861 560 10 855.00 10 885.00 0 graf
HZL ČMHB 6,85/05 100.00 100.00 50 773 524 10 020.00 10 040.00 0 graf
HZL ČMHB 6,85/07 111.00 111.00 148 599 887 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 8,20/04 106.00 106.00 0 9 420.00 10 025.00 485 175 graf
HZL ČMHB 8,90/04 104.00 104.00 32 136 917 10 540.00 10 590.00 1 269 450 graf
HZL ČMHB VAR/07 110.00 110.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČS 11,85/03 105.00 105.00 0 10 080.00 10 080.00 1 159 200 graf
HZL ČS 5,20/08 111.00 111.00 381 999 984 - - - graf
HZL ČS 5,80/07 112.00 112.00 0 - - - graf
HZL HVB 6,0/09 109.00 109.00 0 - - - graf
HZL KB 8,00/04 109.00 109.00 13 602 522 10 510.00 10 510.00 0 graf
HZL KB 8,125/04 105.00 105.00 0 10 600.00 10 730.00 266 700 graf
HZL KB VAR/07 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
HZL RBCZ 7,50/06 109.00 109.00 0 11 300.00 11 520.00 2 130 300 graf
HZL3VEREIN 10,9/03 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
CHEVAK CHEB - - - 181.00 181.00 0 graf
I.EPIC HOLDING - - - 240.00 279.00 128 118 graf
IDEAL STANDARD - - - 2 331.00 2 810.00 34 411 graf
IF BOHATSTVÍ - - - 1 562.00 1 582.00 8 029 603 graf
IF OBCHODU - - - 1 176.00 1 225.00 1 531 472 graf
II.EPIC HOLDING - - - 134.00 155.00 199 630 graf
ING BANK 4,50/19 70.00 70.00 0 - - - graf
ING BANK VAR/04 100.00 100.00 140 775 667 100 000.00 100 000.00 0 graf
INTERHOTEL OLYMPIK - - - 500.00 563.00 20 726 graf
INTERHOTEL VORONĚŽ - - - 440.00 508.00 122 728 graf
IP BANKA 57.00 57.00 0 - - 0 graf
IPB 8,90/04 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
JÁCHYMOV PM 648.00 648.00 0 682.00 750.00 84 636 graf
JÄKL KARVINÁ - - - 577.00 704.00 140 786 graf
JČ ENERGETIKA 2 425.00 2 750.00 61 825 2 521.00 2 950.00 245 000 graf
JČ PLYNÁRENSKÁ 2 455.00 2 455.00 0 2 765.00 3 163.00 56 751 graf
JIHOSTROJ - - - 64.00 80.00 27 730 graf
JITKA JINDŘ.HRADEC - - - 272.00 342.00 33 720 graf
JLV - - - 370.00 370.00 22 950 graf
JM ENERGETIKA 2 661.00 2 661.00 0 2 556.00 3 000.00 119 360 graf
JM PLYN. VAR/03 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
JM PLYNÁRENSKÁ 4 000.00 4 000.00 0 3 206.00 3 450.00 36 741 graf
JUTA 1 834.00 1 834.00 0 2 450.00 2 450.00 0 graf
KABELOVNA DĚČÍN - - - 1 870.00 2 015.00 817 725 graf
KABLO ELEKTRO 2 067.00 2 067.00 0 2 230.00 2 460.00 110 414 graf
KAPITÁL HOLDING - - - 41.00 45.00 820 graf
KAROSERIA - - - 323.00 330.00 29 422 graf
KB 8,00/04 95.00 95.00 206 571 135 10 850.00 10 850.00 0 graf
KDYNIUM - - - 2 000.00 2 350.00 56 800 graf
KOB 10,875/04 118.00 118.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KOB VAR/05 99.00 99.00 100 672 208 10 000.00 10 000.00 0 graf
KOMERČNÍ BANKA 1 936.00 2 075.00 5 387 711 508 1 919.00 2 063.00 16 888 814 graf
KON.AHOLD VAR/05 100.00 100.00 139 648 250 10 000.00 10 000.00 0 graf
KORAMO KOLÍN - - - 820.00 820.00 0 graf
KOVOSVIT - - - 425.00 455.00 30 009 graf
KRKONOŠSKÉ VÁPENKY - - - 767.00 915.00 48 305 graf
KRUŠNOHORSKÉ LESY - - - 140.00 163.00 67 261 graf
KŘIŠŤÁLOVÝ IF - - - 1 028.00 1 100.00 3 646 786 graf
K-T-V INVEST 330.00 330.00 0 342.00 469.00 29 530 graf
LAFARGE CEMENT 2 240.00 2 592.00 0 2 617.00 2 900.00 432 775 graf
LÁZNĚ PODĚBRADY - - - 900.00 1 100.00 27 852 graf
LÁZNĚ TEPLICE N.B. - - - 675.00 730.00 56 700 graf
LÁZNĚ TEPLICE V Č. 309.00 309.00 0 431.00 516.00 93 257 graf
LE CYGNE SPORT.GR. - - - 230.00 284.00 53 191 graf
LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ - - - 1 195.00 1 235.00 53 628 graf
LESOSTAVBY ŠUMPERK - - - 28.00 28.00 0 graf
MADETA 398.00 400.00 8 402 416.00 520.00 233 149 graf
MANHATTAN IF - - - 1 033.00 1 117.00 5 167 graf
MAXIMA POJIŠŤOVNA - - - 300.00 300.00 0 graf
MEDICAMENTA - - - 330.00 381.00 25 269 graf
MEOPTA PŘEROV 100.00 100.00 0 95.00 99.00 32 868 graf
MERO ČR 10,30/11 105.00 105.00 14 115 000 - - - graf
METALIMEX 2 095.00 2 095.00 0 1 736.00 2 000.00 83 651 graf
METRA BLANSKO - - - 34.00 39.00 23 558 graf
METROSTAV 229.00 250.00 727 660 233.00 260.00 332 497 graf
MILETA - - - 76.00 82.00 2 885 graf
MINERVA BOSKOVICE - - - 185.00 195.00 12 413 graf
MJM LITOVEL - - - 490.00 539.00 0 graf
MORAVSKÝ ZEM.HOLD. - - - 83.00 100.00 7 905 graf
MOTOKOV INTER. - - - 272.00 301.00 0 graf
MOTORPAL - - - 282.00 307.00 211 963 graf
MSA - - - 184.00 251.00 26 400 graf
MUZO - - - 12 050.00 14 000.00 193 440 graf
NKT CABLES 740.00 740.00 0 666.00 771.00 789 346 graf
NOVÁ HUŤ 12,70/03 103.00 103.00 0 10 250.00 10 250.00 0 graf
NOWACO MRAZÍRNY - - - 580.00 891.00 71 523 graf
O2 C.R. 291.00 326.00 2 365 746 599 294.00 320.00 9 802 976 graf
ODKOLEK - - - 450.00 530.00 39 227 graf
OHL ŽS 639.00 810.00 13 541 - - - graf
OKD 116.00 127.00 0 130.00 171.00 2 272 512 graf
ON SEMICONDUCT. CR - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OSPAP VELKOOBCH.P. - - - 530.00 615.00 25 220 graf
OSTRAV.VOD.A KAN. - - - 1 950.00 2 150.00 0 graf
OSTROJ - - - 142.00 157.00 626 341 graf
OTAVAN TŘEBOŇ - - - 46.00 51.00 1 194 graf
OTAVA-PATRIA - - - 186.00 222.00 8 675 graf
PANKRÁC - - - 871.00 911.00 0 graf
PANKRÁC - - - 1 530.00 1 820.00 143 842 graf
PARAMO 450.00 455.00 2 275 479.00 515.00 481 608 graf
PERLA BAVLNÁŘ.ZÁV. - - - 91.00 108.00 29 472 graf
PHA FIN.BV 6,95/10 100.00 100.00 147 049 861 100 000.00 100 000.00 0 graf
PHILIP MORRIS ČR A 10 661.00 12 060.00 1 041 737 009 10 973.00 12 190.00 12 436 307 graf
PLYNOPROJEKT PRAHA - - - 826.00 862.00 22 304 graf
PLZEŇSKÁ TEPLÁREN. 510.00 536.00 0 751.00 829.00 29 444 graf
POLIČSKÉ STROJÍRNY - - - 86.00 91.00 7 258 graf
POŠT.TISK.CENIN - - - 2 044.00 2 271.00 0 graf
PRAZSKE SLUZBY 645.00 933.00 9 330 790.00 870.00 2 754 256 graf
PRAŽSKÁ ENERGETIKA 2 000.00 2 100.00 0 2 400.00 2 525.00 138 828 graf
PRAŽSKÁ PLYNÁREN. 2 253.00 2 253.00 0 2 410.00 2 800.00 32 252 graf
PRAŽSKÁ TEPLÁREN. 1 400.00 1 471.00 117 680 1 450.00 1 511.00 819 491 graf
PRAŽSKÉ PIVOVARY 65.00 66.00 25 080 64.00 76.00 834 906 graf
PRIOR ČR - - - 137.00 150.00 549 graf
PSVS - - - 896.00 1 105.00 0 graf
RAAB KARCH.STAVIVA - - - 89.00 98.00 189 642 graf
RADIOMOBIL 8,20/04 100.00 100.00 284 126 356 100 000.00 100 000.00 0 graf
RMS MEZZANINE 1 924.00 1 924.00 0 1 812.00 1 950.00 164 067 graf
RYBÁŘ. TŘEBOŇ HLD - - - 380.00 402.00 37 373 graf
RYBÁŘSTVÍ TELČ - - - 410.00 485.00 77 693 graf
SČ ARMATURKA - - - 119.00 150.00 2 458 graf
SČ ENERGETIKA 1 765.00 2 042.00 3 530 2 000.00 2 300.00 256 657 graf
SČ PLYNÁRENSKÁ 2 596.00 2 596.00 0 2 600.00 2 750.00 63 066 graf
SELGEN - - - 280.00 285.00 3 122 graf
SETUZA 212.00 250.00 55 832 227.00 350.00 355 628 graf
SEVEROČESKÉ DOLY 480.00 600.00 30 000 525.00 608.00 712 492 graf
SFINX - - - 300.00 300.00 5 100 graf
SG - INDUSTRY - - - 6.00 12.00 443 236 graf
SIGMIA - - - 85.00 85.00 0 graf
SILON - - - 325.00 381.00 50 533 graf
SLEZAN FRÝDEK-MÍS. 338.00 338.00 0 324.00 370.00 209 453 graf
SLOV.EL.ČR VAR/03 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
SM ENERG. VAR/05 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
SM ENERGETIKA 1 875.00 2 390.00 191 200 2 105.00 2 681.00 638 480 graf
SM PLYNÁRENSKÁ 2 951.00 2 951.00 0 2 758.00 3 083.00 1 307 381 graf
SM VOD.A KAN.OVA 805.00 805.00 0 801.00 990.00 60 979 graf
SOFTWARE 602 - - - 260.00 260.00 0 graf
SOKOLOVSKÁ UHELNÁ 350.00 496.00 398 129 351.00 528.00 2 978 763 graf
SPOLANA 44.00 44.00 0 64.00 70.00 14 572 graf
SPOLANA - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
SPOLEK CH.HUT.VÝR. 84.00 85.00 1 020 87.00 107.00 1 028 169 graf
ST.DLUHOP. 2,90/08 100.00 100.00 4 690 969 147 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,00/06 100.00 100.00 4 817 296 200 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 5,70/06 100.00 100.00 10 525 327 316 10 935.00 10 965.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,05/04 100.00 100.00 6 566 600 121 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,30/07 101.00 101.00 1 052 664 250 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,40/10 100.00 100.00 6 250 141 500 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,55/11 100.00 100.00 26 324 139 432 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,75/05 100.00 100.00 3 822 389 756 10 745.00 10 775.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,95/16 100.00 100.00 19 750 010 749 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 7,30/04 100.00 100.00 714 725 222 10 625.00 10 655.00 0 graf
ST.DLUHOP. 7,95/04 100.00 100.00 218 133 400 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.10,90/03 109.00 109.00 55 009 444 11 350.00 11 350.00 0 graf
STAROROL.PORCELÁN - - - 192.00 225.00 15 679 graf
STAVOSTROJ - - - 255.00 267.00 19 755 graf
STČ ENERGETICKÁ 1 700.00 1 984.00 10 800 1 734.00 2 310.00 889 791 graf
STČ PLYNÁRENSKÁ 2 976.00 2 976.00 0 2 751.00 3 001.00 11 160 graf
STOCK PLZEŇ 12 595.00 13 800.00 27 600 - - - graf
STROJPLAST - - - 34.00 34.00 408 graf
STROJPLAST - - - 500.00 500.00 0 graf
SUBTERRA - - - 837.00 1 038.00 689 359 graf
ŠKODA AUTO 7,25/05 100.00 100.00 191 874 458 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠKODA AUTO VAR/07 100.00 100.00 49 091 347 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠKODA AUTO VAR/10 100.00 100.00 19 595 950 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠKODA PRAHA 121.00 121.00 0 156.00 181.00 40 905 graf
ŠMERAL BRNO - - - 68.00 86.00 76 165 graf
ŠTI HOLDING 850.00 850.00 0 740.00 844.00 52 902 graf
TARMAC SEVEROKÁMEN 793.00 793.00 0 853.00 895.00 38 893 graf
TATRA 38.00 42.00 56 288 38.00 45.00 259 811 graf
TEPL.BRNO 10,80/05 100.00 100.00 0 - - - graf
TEPLÁRNA Č.BUDĚJ. - - - 735.00 1 003.00 24 614 graf
TEPLÁRNA PÍSEK 350.00 386.00 0 432.00 452.00 13 994 graf
TEPLÁRNA STRAKON. - - - 614.00 623.00 12 395 graf
TEPLÁRNA ÚSTÍ N.L. 394.00 394.00 0 433.00 463.00 54 150 graf
TEPLÁRNY BRNO 1 102.00 1 102.00 0 1 100.00 1 430.00 140 890 graf
TEPNA - - - 46.00 50.00 4 624 graf
TEPNA - - - 90.00 90.00 0 graf
TESLA KARLÍN - - - 56.00 62.00 12 491 graf
TESLA SEZAM - - - 420.00 512.00 37 728 graf
TOMA 74.00 74.00 0 72.00 87.00 44 438 graf
TONAK - - - 24.00 24.00 13 330 graf
TRANZA - - - 110.00 122.00 37 806 graf
TŘIN.ŽEL. 10,65/09 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
TYLEX LETOVICE - - - 140.00 153.00 2 151 graf
TYPOS TISKAŘ.ZÁV. - - - 1 400.00 1 541.00 12 320 graf
UNION BANKA - - - - - 0 graf
UNION LEAS. VAR/05 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
UNIPETROL 45.00 48.00 592 309 066 44.00 47.00 7 256 341 graf
UNIPETROL 0,00/07 66.00 66.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
UNIPETROL 9,00/04 99.00 99.00 23 249 200 100 000.00 100 000.00 0 graf
UNIPETROL VAR/13 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
UNIPLET TŘEBÍČ - - - 151.00 152.00 34 579 graf
UNITED ENERGY 1 181.00 1 181.00 0 1 180.00 1 305.00 120 915 graf
UNITED ENERGY - - - 125.00 140.00 190 907 graf
VČ ENERGETIKA 1 863.00 2 025.00 3 858 2 170.00 2 501.00 367 018 graf
VČ PLYNÁRENSKÁ 2 700.00 2 700.00 0 2 800.00 3 376.00 87 227 graf
VEBA TEXTILNÍ ZÁV. - - - 315.00 335.00 182 844 graf
VELICHOVKY 13,4/04 97.00 97.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
VET ASSETS 65.00 65.00 0 56.00 67.00 181 189 graf
VHOS - - - 632.00 860.00 40 058 graf
VINNÉ SKL.VALTICE - - - 1 430.00 1 620.00 46 051 graf
VÍNO MIKULOV - - - 855.00 902.00 60 203 graf
VÍTKOVICE - - - 9.00 9.00 317 526 graf
VLNAP - - - 44.00 45.00 3 352 graf
VOD.A KAN.BŘECLAV - - - 130.00 165.00 6 505 graf
VOD.A KAN.HODONÍN - - - 297.00 297.00 0 graf
VOD.A KAN.HR.KRÁL. - - - 212.00 250.00 138 164 graf
VOD.A KAN.CHRUDIM - - - 180.00 200.00 26 840 graf
VOD.A KAN.KROMĚŘÍŽ - - - 150.00 175.00 104 650 graf
VOD.A KAN.PARDUBIC - - - 176.00 235.00 78 939 graf
VOD.A KAN.TRUTNOV - - - 167.00 198.00 36 206 graf
VOD.A KAN.VSETÍN - - - 173.00 173.00 0 graf
VODÁRENSKÁ - - - 311.00 390.00 645 graf
VULKAN - - - 229.00 325.00 52 721 graf
VÝZBROJNA PO - - - 1 050.00 1 050.00 0 graf
WALDVIERT.S.VAR/11 - 0.00 - - - - graf
WIENERBERGER C.P. - - - 24.00 26.00 109 681 graf
WIENERBERGER C.P. 1 997.00 2 200.00 0 2 420.00 2 635.00 681 467 graf
YTONG - - - 3 392.00 4 201.00 1 608 493 graf
ZČ ENERGETIKA 4 059.00 5 000.00 37 078 4 601.00 5 558.00 1 659 046 graf
ZČ PLYNÁRENSKÁ 3 307.00 3 307.00 0 2 761.00 3 310.00 17 282 graf
ZZN POMORAVÍ - - - 94.00 106.00 5 270 graf
ŽĎAS 261.00 289.00 24 885 253.00 315.00 343 212 graf
ŽIVNOSTENSKÁ BANKA 4 100.00 4 690.00 2 366 098 4 251.00 4 720.00 602 440 796 graf
ŽOS NYMBURK - - - 55.00 61.00 4 986 graf
ŽPSV UH. OSTROH - - - 876.00 1 652.00 1 755 746 graf
 Prague Stock Exchange 11:11 
Name Price Change
 AVAST  145.55  -0.21% 
 ČESKÁ ZBROJOVKA GR  429.00  +1.66% 
 ČEZ  633.50  +0.08% 
 ERSTE GROUP BANK A  821.60  -0.19% 
 KOFOLA CS  280.00  0.00% 
 KOMERČNÍ BANKA  772.00  -0.06% 
 MONETA MONEY BANK  79.60  +0.25% 
 O2 C.R.  271.00  0.00% 
 PHILIP MORRIS ČR A  14 480.00  +0.14% 
 VIG  595.00  +0.42% 
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.