The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 200303

The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 200303
Name The Prague Stock Exchange RM System Graf
Min price Max price Volume Min price Max price Volume
AG7 FOND OPF - - - 1 009.00 1 009.00 0 graf
AGROSTROJ PELHŘIM. - - - 118.00 119.00 13 629 graf
AKRO OPF GLOBAL. - - - 163.00 209.00 1 911 466 graf
AKRO OPF PROG.SPOL - - - 101.00 165.00 32 332 graf
ALIACHEM 68.00 68.00 0 70.00 76.00 82 002 graf
ALIACHEM 7.00 7.00 1 484 7.00 8.00 28 378 graf
ALIATEL VAR/08 100.00 100.00 0 - - - graf
APOLLÓN HOLDING 90.00 96.00 45 627 86.00 97.00 6 047 146 graf
ARCELORMITTAL 85.00 90.00 124 234 85.00 90.00 1 397 951 graf
ATAS NÁCHOD - - - 301.00 505.00 47 701 graf
AVIA - - - 23.00 24.00 33 727 graf
B.G.M. CAPITAL - - - 250.00 290.00 99 082 graf
B.G.M. HOLDING - - - 190.00 200.00 38 197 graf
BELAGRA - - - 240.00 240.00 3 600 graf
BIOPHARM VÚBVL - - - 900.00 1 000.00 17 001 graf
BMT - - - 450.00 573.00 14 850 graf
BOHEMIA CRYS.GROUP - - - 182.00 206.00 411 324 graf
BOHEMIA-LÁZNĚ - - - 501.00 618.00 3 937 graf
BRISK TÁBOR - - - 359.00 550.00 437 175 graf
BRNĚN.VODÁR.A KAN. - - - 580.00 751.00 0 graf
CIMEX KONCERN - - - 80.00 110.00 70 098 graf
CIMEX KONCERN - - - 258.00 369.00 23 808 graf
CITILEAS. 10,45/03 111.00 111.00 21 682 694 100 000.00 100 000.00 0 graf
CONCORDIA INV.IF - - - 242.00 252.00 192 057 graf
CONSEQ BOND OPF A - - - - - 0 graf
CONSEQ BOND OPF B - - - - - 0 graf
CONSEQ BOND OPF C - - - - - 0 graf
CONSEQ BOND OPF D - - - - - 0 graf
CONSEQ EQITY OPFA - - - - - 0 graf
CONSEQ EQITY OPFB - - - - - 0 graf
CONSEQ EQITY OPFD - - - - - 0 graf
CONSUS IF - - - 48.00 53.00 36 106 graf
CPI VAR/06 103.00 103.00 0 - - - graf
CREST 7,79/22 100.00 100.00 0 - - - graf
CREST VAR/06 100.00 100.00 0 - - - graf
CUKROVAR VRBÁTKY - - - 3 406.00 4 000.00 1 857 680 graf
CZECH PROPERTY - - - 800.00 1 001.00 111 506 graf
Č.TELECOM 4,55/05 100.00 100.00 686 634 125 - - - graf
ČEB 6,95/10 100.00 100.00 433 392 583 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČECHOFRACHT - - - 3 100.00 3 400.00 476 337 graf
ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA 345.00 345.00 0 380.00 425.00 53 462 graf
ČESKÁ POJIŠŤOVNA 4 505.00 4 605.00 717 680 4 521.00 4 750.00 424 110 graf
ČESKÁ SPR.NEMOVIT. - - - 152.00 193.00 11 714 graf
ČESKÁ SPR.NEMOVIT. - - - 1.00 2.00 63 626 graf
ČESKÁ ZBROJOVKA 501.00 526.00 0 460.00 755.00 422 446 graf
ČESKÉ RADIOKOMUN. 189.00 195.00 194 215 552 189.00 197.00 4 267 763 graf
ČESKÉ VINAŘ.ZÁVODY - - - 157.00 178.00 55 004 graf
ČESKOMORAVSKÁ INV. - - - 34.00 66.00 446 093 graf
ČESKÝ HOLDING - - - - - 0 graf
ČEZ 91.00 98.00 2 396 232 988 91.00 97.00 10 474 572 graf
ČEZ 0,00/09 42.00 42.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČEZ 11,0625/08 100.00 100.00 1 106 125 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČEZ 8,75/04 100.00 100.00 163 375 750 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČEZ VAR/14 105.00 105.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČKA 5,05/07 100.00 100.00 845 977 736 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČKA VAR/05 100.00 100.00 100 952 581 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČKD HRONOV - - - 270.00 530.00 0 graf
ČKD KUTNÁ HORA - - - 360.00 458.00 2 288 244 graf
ČKD PRAHA DIZ - - - 1 900.00 1 900.00 233 700 graf
ČMD 58.00 63.00 12 020 77.00 90.00 411 380 graf
ČP LEASING VAR/05 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČP LEASING VAR/06 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČP VAR/06 100.00 100.00 147 610 800 - - - graf
ČSAD Č. BUDĚJOVICE - - - 549.00 729.00 1 098 graf
ČSAD LIBEREC - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČSKD - INTRANS - - - 156.00 156.00 0 graf
DALKIA 11,375/08 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
DERMACOL - - - 300.00 333.00 4 267 graf
DIMENSION - - - 80.00 80.00 0 graf
DKF HOLDING - - - 7.00 7.00 7 309 graf
DRŮBEŽ.ZÁV.KLATOVY - - - 1 400.00 1 550.00 4 200 graf
EIB 0,00/23 41.00 41.00 41 825 000 - - - graf
EIB 3,25/07 99.00 99.00 936 672 917 - - - graf
EIB 4,10/18 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB 4,15/18 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB 6,50/15 100.00 100.00 2 273 835 278 100 000.00 100 000.00 0 graf
EIB 8,20/09 100.00 100.00 2 424 060 242 25 000.00 25 000.00 0 graf
EIB VAR/13 100.00 100.00 0 - - - graf
ELEKTROPORC.LOUNY - - - 274.00 283.00 11 628 graf
ENERGOAQUA 500.00 500.00 0 525.00 650.00 23 632 graf
ERSTE GROUP BANK A 1 856.00 2 100.00 770 887 437 - - - graf
ETA 105.00 105.00 0 125.00 145.00 213 675 graf
EUROVIA CS 950.00 997.00 0 1 101.00 1 151.00 82 101 graf
FEZKO SERVIS - - - 180.00 202.00 4 715 graf
FINOP HOLDING 750.00 750.00 29 250 749.00 780.00 658 984 graf
FORTUNA HOTELS - - - 1 000.00 1 100.00 0 graf
FORTUNA VAR/05 - - - 8 500.00 8 500.00 29 400 000 graf
GEODEZIE BRNO - - - 310.00 441.00 7 492 graf
GLAVER.CZ VAR/08 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
GUMOTEX - - - 550.00 625.00 156 560 graf
HARVARD.PRŮM.HOLD. - - - - - 0 graf
HL.M.PRAHA 6,85/11 100.00 100.00 291 927 778 - - - graf
HL.M.PRAHA VAR/11 100.00 100.00 0 - - - graf
HOME CR. VAR/05 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
HOME CR.FIN.VAR/06 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
HOME CR.FIN.VAR/07 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
HOTEL FORUM PRAHA - - - 497.00 616.00 170 072 graf
HOTEL JALTA PRAHA - - - 1 751.00 2 000.00 1 985 graf
HOTEL PANORAMA - - - 468.00 580.00 53 742 graf
HYPOTEČNÍ BANKA - - - 740.00 820.00 55 020 graf
HZL BACA 8,50/04 105.00 105.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 12,00/03 121.00 121.00 0 10 020.00 10 021.00 0 graf
HZL ČMHB 3,00/08 100.00 100.00 20 323 333 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 6,40/05 100.00 100.00 137 288 889 10 885.00 10 885.00 0 graf
HZL ČMHB 6,85/05 100.00 100.00 411 342 778 10 020.00 10 020.00 0 graf
HZL ČMHB 6,85/07 111.00 111.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 8,20/04 106.00 106.00 0 9 420.00 9 420.00 0 graf
HZL ČMHB 8,90/04 104.00 104.00 64 132 667 10 550.00 10 645.00 423 150 graf
HZL ČMHB VAR/07 110.00 110.00 11 245 075 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČS 11,85/03 105.00 105.00 0 10 021.00 10 300.00 103 000 graf
HZL ČS 5,20/08 111.00 111.00 491 207 333 - - - graf
HZL ČS 5,80/07 112.00 112.00 34 705 944 - - - graf
HZL HVB 6,0/09 109.00 109.00 0 - - - graf
HZL KB 8,00/04 109.00 109.00 0 8 410.00 10 510.00 0 graf
HZL KB 8,125/04 105.00 105.00 0 10 685.00 10 755.00 0 graf
HZL KB VAR/07 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
HZL RBCZ 7,50/06 109.00 109.00 152 645 926 11 468.00 11 535.00 288 405 graf
HZL3VEREIN 10,9/03 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
CHEVAK CHEB - - - 162.00 181.00 54 000 graf
I.EPIC HOLDING - - - 207.00 256.00 75 112 graf
IDEAL STANDARD - - - 2 590.00 2 703.00 29 310 graf
IF BOHATSTVÍ - - - 1 523.00 1 545.00 8 523 711 graf
IF OBCHODU - - - 1 172.00 1 195.00 1 915 562 graf
II.EPIC HOLDING - - - 130.00 140.00 48 250 graf
ING BANK 4,50/19 70.00 70.00 0 - - - graf
ING BANK VAR/04 100.00 100.00 100 300 667 100 000.00 100 000.00 0 graf
INTERHOTEL OLYMPIK - - - 500.00 536.00 44 851 graf
INTERHOTEL VORONĚŽ - - - 401.00 519.00 73 869 graf
IP BANKA 57.00 57.00 0 - - 0 graf
IPB 8,90/04 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
IPB VAR/08 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
JÁCHYMOV PM 648.00 648.00 0 630.00 700.00 73 316 graf
JÄKL KARVINÁ - - - 585.00 690.00 426 824 graf
JČ ENERGETIKA 2 425.00 2 425.00 0 2 550.00 2 791.00 162 566 graf
JČ PLYNÁRENSKÁ 2 455.00 2 455.00 0 2 411.00 2 874.00 33 511 graf
JIHOMORAVSKÁ PLYNÁ - 0.00 - - - - graf
JIHOSTROJ - - - 64.00 84.00 13 496 graf
JITKA JINDŘ.HRADEC - - - 252.00 284.00 19 070 graf
JLV - - - 368.00 370.00 1 104 graf
JM ENERGETIKA 2 661.00 2 661.00 0 2 602.00 3 004.00 228 058 graf
JM PLYN. VAR/03 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
JM PLYNÁRENSKÁ 4 000.00 4 000.00 0 3 183.00 3 350.00 111 496 graf
JUTA 1 834.00 1 834.00 0 2 270.00 2 501.00 35 597 graf
KABELOVNA DĚČÍN - - - 1 866.00 1 960.00 114 895 graf
KABLO ELEKTRO 2 067.00 2 067.00 0 2 460.00 2 500.00 230 541 graf
KAPITÁL HOLDING - - - 45.00 50.00 2 778 graf
KAROSERIA - - - 312.00 324.00 17 282 graf
KB 8,00/04 95.00 95.00 508 794 090 8 702.00 10 850.00 0 graf
KDYNIUM - - - 2 000.00 2 449.00 81 200 graf
KOB 10,875/04 118.00 118.00 9 009 750 501 10 000.00 10 000.00 0 graf
KOB VAR/05 99.00 99.00 311 165 660 10 000.00 10 000.00 0 graf
KOMERČNÍ BANKA 1 892.00 2 055.00 5 669 755 454 1 896.00 2 045.00 15 062 077 graf
KON.AHOLD VAR/05 100.00 100.00 22 817 125 10 000.00 10 000.00 0 graf
KORAMO KOLÍN - - - 820.00 820.00 0 graf
KOVOSVIT - - - 403.00 425.00 62 870 graf
KRKONOŠSKÉ VÁPENKY - - - 669.00 862.00 23 876 graf
KRUŠNOHORSKÉ LESY - - - 139.00 165.00 142 459 graf
KŘIŠŤÁLOVÝ IF - - - 1 006.00 1 045.00 4 628 313 graf
K-T-V INVEST 330.00 330.00 0 332.00 344.00 21 198 graf
LAFARGE CEMENT 2 240.00 2 315.00 2 240 2 451.00 2 965.00 249 283 graf
LÁZNĚ PODĚBRADY - - - 851.00 940.00 65 083 graf
LÁZNĚ TEPLICE N.B. - - - 635.00 678.00 59 372 graf
LÁZNĚ TEPLICE V Č. 309.00 309.00 0 431.00 490.00 80 765 graf
LE CYGNE SPORT.GR. - - - 284.00 360.00 8 726 graf
LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ - - - 1 210.00 1 359.00 35 006 graf
LESOSTAVBY ŠUMPERK - - - 29.00 32.00 0 graf
MADETA 398.00 398.00 0 405.00 499.00 385 223 graf
MANHATTAN IF - - - 1 000.00 1 100.00 23 421 graf
MAXIMA POJIŠŤOVNA - - - 300.00 300.00 0 graf
MEDICAMENTA - - - 311.00 380.00 8 909 graf
MEOPTA PŘEROV 100.00 100.00 0 84.00 96.00 933 850 graf
MERO ČR 10,30/11 105.00 105.00 0 - - - graf
METALIMEX 2 095.00 2 095.00 0 1 856.00 1 950.00 512 448 graf
METRA BLANSKO - - - 33.00 35.00 11 776 graf
METROSTAV 218.00 230.00 7 620 252 215.00 236.00 169 484 graf
MILETA - - - 71.00 76.00 756 graf
MINERVA BOSKOVICE - - - 186.00 186.00 109 545 graf
MJM LITOVEL - - - 500.00 660.00 44 100 graf
MORAVSKÝ ZEM.HOLD. - - - 83.00 85.00 7 474 graf
MOTOKOV INTER. - - - 262.00 290.00 0 graf
MOTORPAL - - - 251.00 282.00 61 502 graf
MSA - - - 176.00 234.00 233 186 graf
MUZO - - - 11 111.00 12 010.00 44 520 graf
NKT CABLES 740.00 750.00 7 400 666.00 777.00 168 992 graf
NOVÁ HUŤ 12,70/03 103.00 103.00 0 10 250.00 10 250.00 0 graf
NOWACO MRAZÍRNY - - - 687.00 900.00 35 485 graf
O2 C.R. 261.00 306.00 3 213 987 260 257.00 303.00 14 808 051 graf
OBCHODNÍ SLADOVNY 578.00 578.00 0 621.00 631.00 64 428 graf
ODKOLEK - - - 390.00 450.00 28 588 graf
OHL ŽS 613.00 984.00 2 226 360 - - - graf
OKD 107.00 116.00 6 584 130.00 140.00 4 543 310 graf
ON SEMICONDUCT. CR - - - 1 000.00 1 000.00 63 000 graf
OPAVLEN OPAVA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OSPAP VELKOOBCH.P. - - - 535.00 618.00 72 277 graf
OSTRAV.VOD.A KAN. - - - 1 801.00 1 950.00 1 900 graf
OSTROJ - - - 146.00 155.00 358 333 graf
OTAVAN TŘEBOŇ - - - 50.00 55.00 3 952 graf
OTAVA-PATRIA - - - 206.00 228.00 12 372 graf
PANKRÁC - - - 820.00 901.00 59 622 graf
PANKRÁC - - - 1 820.00 2 000.00 0 graf
PARAMO 399.00 452.00 11 510 455.00 479.00 126 509 graf
PERLA BAVLNÁŘ.ZÁV. - - - 103.00 108.00 39 478 graf
PHA FIN.BV 6,95/10 100.00 100.00 172 032 417 100 000.00 100 000.00 0 graf
PHILIP MORRIS ČR A 11 006.00 12 206.00 2 025 879 214 11 081.00 12 170.00 11 068 016 graf
PLYNOPROJEKT PRAHA - - - 805.00 826.00 50 470 graf
PLZEŇSKÁ TEPLÁREN. 510.00 510.00 0 720.00 798.00 29 586 graf
POLIČSKÉ STROJÍRNY - - - 90.00 97.00 17 658 graf
POŠT.TISK.CENIN - - - 1 310.00 2 278.00 55 692 graf
PRAZSKE SLUZBY 561.00 645.00 32 040 795.00 850.00 1 718 710 graf
PRAŽSKÁ ENERGETIKA 1 970.00 2 000.00 4 000 2 212.00 2 461.00 194 395 graf
PRAŽSKÁ PLYNÁREN. 2 253.00 2 253.00 0 2 529.00 2 800.00 152 680 graf
PRAŽSKÁ TEPLÁREN. 1 400.00 1 400.00 0 1 259.00 1 485.00 14 665 818 graf
PRAŽSKÉ PIVOVARY 65.00 66.00 25 220 60.00 69.00 542 434 graf
PRIOR ČR - - - 136.00 150.00 12 600 graf
PSVS - - - 856.00 890.00 57 048 graf
RAAB KARCH.STAVIVA - - - 88.00 98.00 53 388 graf
RADIOMOBIL 8,20/04 100.00 100.00 301 718 778 100 000.00 100 000.00 0 graf
RAŠELINA - - - 343.00 374.00 503 278 graf
RMS MEZZANINE 1 840.00 2 000.00 693 554 1 725.00 1 985.00 93 467 graf
RYBÁŘ. TŘEBOŇ HLD - - - 382.00 459.00 73 795 graf
RYBÁŘSTVÍ TELČ - - - 380.00 422.00 36 716 graf
SČ ARMATURKA - - - 112.00 167.00 29 753 graf
SČ ENERGETIKA 1 601.00 1 681.00 1 114 702 1 626.00 2 230.00 842 259 graf
SČ PLYNÁRENSKÁ 2 596.00 2 596.00 0 2 590.00 2 725.00 59 800 graf
SELGEN - - - 245.00 280.00 8 365 graf
SETUZA 243.00 243.00 0 280.00 374.00 48 399 graf
SEVEROČESKÉ DOLY 480.00 480.00 0 505.00 551.00 663 475 graf
SFINX - - - 300.00 330.00 33 000 graf
SG - INDUSTRY - - - 7.00 18.00 562 680 graf
SIGMIA - - - 85.00 85.00 191 196 graf
SILON - - - 312.00 336.00 52 402 graf
SLADOVNA HODONICE - - - 861.00 1 039.00 34 707 graf
SLEZAN FRÝDEK-MÍS. 338.00 338.00 0 325.00 350.00 117 392 graf
SLOV.EL.ČR VAR/03 100.00 100.00 389 587 407 10 000.00 10 000.00 0 graf
SM ENERG. VAR/05 100.00 100.00 19 963 200 10 000.00 10 000.00 0 graf
SM ENERGETIKA 1 620.00 1 875.00 1 735 500 1 761.00 2 310.00 595 019 graf
SM PLYNÁRENSKÁ 2 951.00 2 951.00 0 2 480.00 2 930.00 696 329 graf
SM VOD.A KAN.OVA 767.00 767.00 0 921.00 995.00 26 709 graf
SOFTWARE 602 - - - 260.00 260.00 0 graf
SOKOLOVSKÁ UHELNÁ 340.00 350.00 45 150 333.00 356.00 1 172 566 graf
SPOLANA 44.00 44.00 0 62.00 69.00 432 697 graf
SPOLANA - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
SPOLEK CH.HUT.VÝR. 84.00 84.00 0 85.00 91.00 192 152 graf
ST.DLUHOP. 2,90/08 100.00 100.00 10 096 375 049 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,00/06 100.00 100.00 4 612 853 496 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 5,70/06 100.00 100.00 11 973 360 498 10 965.00 10 985.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,05/04 100.00 100.00 4 300 940 906 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,30/07 101.00 101.00 3 953 243 114 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,40/10 100.00 100.00 10 759 274 486 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,55/11 100.00 100.00 40 343 168 478 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,75/05 100.00 100.00 689 122 692 10 775.00 10 815.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,95/16 100.00 100.00 27 788 381 126 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 7,30/04 100.00 100.00 328 277 167 10 655.00 10 685.00 0 graf
ST.DLUHOP. 7,95/04 100.00 100.00 31 710 667 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.10,90/03 109.00 109.00 16 474 417 11 350.00 11 350.00 0 graf
STAROROL.PORCELÁN - - - 157.00 214.00 4 085 graf
STAVOSTROJ - - - 243.00 257.00 30 692 graf
STČ ENERGETICKÁ 1 690.00 1 747.00 1 679 277 1 600.00 1 899.00 685 362 graf
STČ PLYNÁRENSKÁ 2 976.00 2 976.00 0 2 592.00 3 023.00 297 575 graf
STOCK PLZEŇ 9 870.00 12 595.00 0 - - - graf
STROJPLAST - - - 28.00 34.00 720 graf
STROJPLAST - - - 500.00 500.00 0 graf
SUBTERRA - - - 980.00 1 098.00 545 610 graf
ŠKODA AUTO 7,25/05 100.00 100.00 1 107 106 611 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠKODA AUTO VAR/07 100.00 100.00 891 174 496 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠKODA AUTO VAR/10 100.00 100.00 88 693 883 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠKODA PRAHA 121.00 121.00 0 170.00 171.00 2 046 graf
ŠMERAL BRNO - - - 62.00 89.00 33 440 graf
ŠTI HOLDING 850.00 850.00 0 802.00 822.00 12 904 graf
TARMAC SEVEROKÁMEN 793.00 793.00 0 851.00 861.00 27 238 graf
TATRA 38.00 44.00 50 185 38.00 42.00 117 753 graf
TEPL.BRNO 10,80/05 100.00 100.00 0 - - - graf
TEPLÁRNA Č.BUDĚJ. - - - 807.00 807.00 14 521 graf
TEPLÁRNA PÍSEK 350.00 369.00 2 100 375.00 411.00 59 100 graf
TEPLÁRNA STRAKON. - - - 613.00 651.00 15 473 graf
TEPLÁRNA ÚSTÍ N.L. 394.00 394.00 0 400.00 465.00 143 942 graf
TEPLÁRNY BRNO 1 000.00 1 102.00 0 1 121.00 1 260.00 231 738 graf
TEPNA - - - 27.00 53.00 11 299 graf
TEPNA - - - 90.00 90.00 0 graf
TESLA KARLÍN - - - 57.00 63.00 22 629 graf
TESLA SEZAM - - - 301.00 420.00 0 graf
TOMA 74.00 74.00 0 71.00 78.00 59 361 graf
TONAK - - - 24.00 24.00 6 666 graf
TRANZA - - - 120.00 121.00 5 422 graf
TŘIN.ŽEL. 10,65/09 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
TYLEX LETOVICE - - - 132.00 151.00 33 530 graf
TYPOS TISKAŘ.ZÁV. - - - 990.00 1 400.00 8 400 graf
UNION BANKA - - - - - 0 graf
UNION LEAS. VAR/05 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
UNIPETROL 39.00 44.00 475 345 180 38.00 43.00 8 579 277 graf
UNIPETROL 0,00/07 66.00 66.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
UNIPETROL 9,00/04 99.00 99.00 115 611 900 100 000.00 100 000.00 0 graf
UNIPETROL VAR/13 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
UNIPLET TŘEBÍČ - - - 149.00 166.00 193 220 graf
UNITED ENERGY 972.00 1 181.00 0 1 151.00 1 306.00 707 864 graf
UNITED ENERGY - - - 122.00 135.00 386 055 graf
VČ ENERGETIKA 1 863.00 1 863.00 460 000 1 940.00 2 286.00 808 205 graf
VČ PLYNÁRENSKÁ 2 700.00 2 700.00 0 2 450.00 2 851.00 422 161 graf
VEBA TEXTILNÍ ZÁV. - - - 291.00 336.00 62 488 graf
VELICHOVKY 13,4/04 97.00 97.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
VET ASSETS 65.00 65.00 0 56.00 64.00 65 842 graf
VHOS - - - 860.00 950.00 0 graf
VINNÉ SKL.VALTICE - - - 1 240.00 1 430.00 8 870 graf
VÍNO MIKULOV - - - 851.00 900.00 74 843 graf
VÍTKOVICE - - - 8.00 10.00 241 828 graf
VLNAP - - - 43.00 50.00 9 184 graf
VOD.A KAN.BŘECLAV - - - 107.00 150.00 1 621 graf
VOD.A KAN.HODONÍN - - - 297.00 297.00 0 graf
VOD.A KAN.HR.KRÁL. - - - 210.00 248.00 159 081 graf
VOD.A KAN.CHRUDIM - - - 159.00 186.00 134 192 graf
VOD.A KAN.KROMĚŘÍŽ - - - 139.00 150.00 434 663 graf
VOD.A KAN.PARDUBIC - - - 151.00 200.00 134 420 graf
VOD.A KAN.PŘEROV - - - 245.00 245.00 0 graf
VOD.A KAN.TRUTNOV - - - 130.00 182.00 95 920 graf
VOD.A KAN.VSETÍN - - - 173.00 173.00 1 386 graf
VODÁRENSKÁ - - - 311.00 330.00 2 640 graf
VULKAN - - - 165.00 221.00 9 945 graf
VÝZBROJNA PO - - - 1 050.00 1 050.00 0 graf
WIENERBERGER C.P. - - - 22.00 26.00 504 745 graf
WIENERBERGER C.P. 1 997.00 1 997.00 0 2 400.00 2 530.00 638 784 graf
YTONG - - - 3 400.00 3 775.00 466 255 graf
ZČ ENERGETIKA 2 992.00 3 866.00 365 450 3 261.00 4 572.00 425 513 graf
ZČ PLYNÁRENSKÁ 3 307.00 3 307.00 0 2 515.00 3 000.00 211 103 graf
ZZN POLABÍ - - - 46.00 48.00 0 graf
ZZN POMORAVÍ - - - 96.00 151.00 0 graf
ŽĎAS 249.00 261.00 0 252.00 299.00 104 866 graf
ŽIVNOSTENSKÁ BANKA 4 100.00 4 105.00 123 040 3 790.00 4 450.00 1 851 649 graf
ŽOS NYMBURK - - - 48.00 63.00 5 285 graf
ŽPSV UH. OSTROH - - - 800.00 1 024.00 899 791 graf
 Prague Stock Exchange 15:19 
Name Price Change
 AVAST  180.85  -0.50% 
 ČESKÁ ZBROJOVKA GR  514.00  +1.18% 
 ČEZ  728.50  +1.89% 
 ERSTE GROUP BANK A  999.40  +1.85% 
 KOFOLA CS  306.00  -0.33% 
 KOMERČNÍ BANKA  860.50  +0.94% 
 MONETA MONEY BANK  95.25  -0.52% 
 O2 C.R.  262.00  +0.38% 
 PHILIP MORRIS ČR A  15 740.00  +0.25% 
 VIG  637.00  -0.16% 
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.