The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 200211

The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 200211
Name The Prague Stock Exchange RM System Graf
Min price Max price Volume Min price Max price Volume
AG7 FOND OPF - - - 1 009.00 1 009.00 0 graf
AGROSTROJ PELHŘIM. - - - 110.00 146.00 25 363 graf
AKRO OPF GLOBAL. - - - 87.00 103.00 894 832 graf
AKRO OPF PROG.SPOL - - - 71.00 77.00 134 592 graf
ALIACHEM 7.00 7.00 0 7.00 8.00 29 979 graf
ALIACHEM 54.00 75.00 115 400 70.00 80.00 333 015 graf
ALIATEL VAR/08 100.00 100.00 0 - - - graf
APOLLÓN HOLDING 65.00 68.00 780 69.00 80.00 1 150 654 graf
ARCELORMITTAL 70.00 70.00 140 000 60.00 75.00 1 363 649 graf
ATAS NÁCHOD - - - 232.00 255.00 11 359 graf
AVIA - - - 20.00 21.00 12 174 graf
B.G.M. CAPITAL - - - 223.00 261.00 96 598 graf
B.G.M. HOLDING - - - 122.00 190.00 144 162 graf
BELAGRA - - - 204.00 205.00 16 328 graf
BIOCEL - - - 530.00 585.00 300 191 graf
BIOPHARM VÚBVL - - - 1 071.00 1 350.00 2 142 graf
BMT - - - 300.00 500.00 7 030 graf
BOHEMIA CRYS.GROUP - - - 135.00 167.00 316 547 graf
BOHEMIA-LÁZNĚ - - - 471.00 680.00 8 282 graf
BRISK TÁBOR - - - 351.00 395.00 30 542 graf
BRNĚN.VODÁR.A KAN. - - - 646.00 650.00 9 100 graf
C.A.S. 2 HOLDING - - - - - 0 graf
CIMEX KONCERN - - - 105.00 137.00 26 105 graf
CIMEX KONCERN - - - 36.00 44.00 1 504 graf
CITILEAS. 10,45/03 111.00 111.00 128 893 333 100 000.00 100 000.00 0 graf
CONCORDIA INV.IF - - - 222.00 245.00 246 926 graf
CONSEQ BOND OPF A - - - - - 0 graf
CONSEQ BOND OPF B - - - - - 0 graf
CONSEQ BOND OPF C - - - - - 0 graf
CONSEQ BOND OPF D - - - - - 0 graf
CONSEQ EQITY OPFA - - - - - 0 graf
CONSEQ EQITY OPFB - - - - - 0 graf
CONSEQ EQITY OPFD - - - - - 0 graf
CONSUS IF - - - 46.00 48.00 13 733 graf
CPI VAR/06 103.00 103.00 0 - - - graf
CREST 7,79/22 100.00 100.00 0 - - - graf
CREST VAR/06 100.00 100.00 0 - - - graf
CUKROVAR VRBÁTKY - - - 2 004.00 2 085.00 87 889 graf
CZECH PROPERTY - - - 920.00 1 050.00 77 950 graf
CZECHIRES 8,25/09 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
Č.TELECOM 4,55/05 100.00 100.00 552 998 734 - - - graf
ČEB 6,95/10 100.00 100.00 269 090 861 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČECHOFRACHT - - - 2 840.00 3 010.00 26 068 graf
ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA 345.00 345.00 0 384.00 396.00 42 712 graf
ČESKÁ POJIŠŤOVNA 4 080.00 4 210.00 7 427 610 4 032.00 4 350.00 366 840 graf
ČESKÁ SPR.NEMOVIT. - - - 111.00 140.00 0 graf
ČESKÁ SPR.NEMOVIT. - - - 1.00 1.00 1 490 graf
ČESKÁ ZBROJOVKA 371.00 390.00 0 391.00 430.00 88 271 graf
ČESKÉ RADIOKOMUN. 185.00 205.00 150 713 042 190.00 210.00 4 618 369 graf
ČESKÉ VINAŘ.ZÁVODY - - - 90.00 100.00 21 851 graf
ČESKOMORAVSKÁ INV. - - - 45.00 100.00 14 757 graf
ČESKÝ HOLDING - - - - - 0 graf
ČETRANS ÚSTÍ N.L. - - - 56.00 62.00 5 107 graf
ČEZ 87.00 95.00 2 849 037 870 88.00 94.00 19 198 404 graf
ČEZ 0,00/09 42.00 42.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČEZ 11,0625/08 104.00 104.00 147 349 587 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČEZ 8,75/04 105.00 105.00 121 224 028 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČEZ VAR/14 105.00 105.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČKA 5,05/07 100.00 100.00 1 679 765 426 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČKA VAR/05 100.00 100.00 416 907 807 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČKD HRONOV - - - 155.00 190.00 0 graf
ČKD KUTNÁ HORA - - - 310.00 344.00 33 124 graf
ČKD PRAHA DIZ - - - 1 600.00 1 800.00 1 403 690 graf
ČMD 52.00 58.00 0 62.00 72.00 151 121 graf
ČP LEASING VAR/05 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČP LEASING VAR/06 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČP VAR/06 100.00 100.00 357 627 167 - - - graf
ČSAD Č. BUDĚJOVICE - - - 933.00 1 020.00 1 044 579 graf
ČSAD LIBEREC - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČSKD - INTRANS - - - 31.00 72.00 3 963 graf
DALKIA 11,375/08 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
DERMACOL - - - 331.00 450.00 18 350 graf
DIMENSION - - - 48.00 61.00 13 188 graf
DKF HOLDING - - - 5.00 6.00 10 901 graf
DRŮBEŽ.ZÁV.KLATOVY - - - 812.00 1 120.00 812 graf
EIB 6,50/15 100.00 100.00 562 206 109 100 000.00 100 000.00 0 graf
EIB 8,20/09 100.00 100.00 2 105 566 500 25 000.00 25 000.00 0 graf
ELEKTROPORC.LOUNY - - - 188.00 272.00 8 398 graf
ENERGOAQUA 500.00 500.00 0 515.00 596.00 61 652 graf
ERSTE GROUP BANK A 1 700.00 1 852.00 660 126 751 - - - graf
ETA 95.00 111.00 192 105.00 105.00 4 207 graf
EUROVIA CS 780.00 819.00 0 847.00 990.00 17 206 graf
FEZKO SERVIS - - - 153.00 195.00 8 358 graf
FINOP HOLDING 564.00 580.00 5 220 617.00 628.00 241 654 graf
FORTUNA HOTELS - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
FORTUNA VAR/05 - - - 8 500.00 8 500.00 0 graf
FOSFA - - - 45.00 51.00 10 104 graf
GEODEZIE BRNO - - - 351.00 610.00 39 004 graf
GLAVER.CZ VAR/08 100.00 100.00 150 342 292 10 000.00 10 000.00 0 graf
GUMOTEX - - - 386.00 451.00 126 776 graf
H.J. HEINZ CR/SR - - - 34.00 41.00 0 graf
HARVARD.PRŮM.HOLD. - - - - - 0 graf
HL.M.PRAHA 6,85/11 100.00 100.00 307 078 000 - - - graf
HL.M.PRAHA VAR/11 100.00 100.00 247 887 305 - - - graf
Holcim (Česko) 2 083.00 2 083.00 0 2 200.00 2 499.00 620 924 graf
HOME CR. VAR/05 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
HOME CR.FIN.VAR/06 - - - 100 000.00 100 000.00 28 800 000 graf
HOME CR.FIN.VAR/07 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 25 000 000 graf
HOTEL FORUM PRAHA - - - 463.00 550.00 487 838 graf
HOTEL JALTA PRAHA - - - 1 701.00 1 901.00 23 955 graf
HOTEL PANORAMA - - - 451.00 515.00 83 994 graf
HYPOTEČNÍ BANKA - - - 373.00 715.00 13 810 graf
HZL BACA 8,50/04 105.00 109.00 182 905 031 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 12,00/03 121.00 121.00 1 101 833 10 020.00 10 020.00 0 graf
HZL ČMHB 6,40/05 100.00 100.00 562 503 543 9 670.00 9 670.00 0 graf
HZL ČMHB 6,85/05 100.00 100.00 395 547 948 10 020.00 10 020.00 0 graf
HZL ČMHB 6,85/07 111.00 111.00 11 888 430 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 8,20/04 106.00 106.00 33 725 824 9 420.00 9 420.00 0 graf
HZL ČMHB 8,90/04 100.00 105.00 25 239 145 10 440.00 12 950.00 898 410 graf
HZL ČS 11,85/03 105.00 105.00 0 10 760.00 10 760.00 0 graf
HZL ČS 5,80/07 112.00 112.00 320 265 777 - - - graf
HZL HVB 6,0/09 109.00 109.00 71 706 667 - - - graf
HZL KB 8,00/04 109.00 109.00 52 708 432 8 410.00 10 510.00 0 graf
HZL KB 8,125/04 105.00 105.00 166 639 173 10 850.00 10 850.00 0 graf
HZL KB VAR/07 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
HZL RBCZ 7,50/06 109.00 109.00 50 216 169 10 985.00 11 650.00 360 545 graf
HZL2HYPO 11,0/02 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
HZL3HYPO 11,0/03 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
HZL3VEREIN 10,9/03 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
CHEVAK CHEB - - - 107.00 125.00 1 790 graf
I.EPIC HOLDING - - - 250.00 299.00 9 628 388 graf
IDEAL STANDARD - - - 2 487.00 2 521.00 30 097 graf
IF BOHATSTVÍ 1 500.00 1 545.00 894 855 1 490.00 1 512.00 3 164 944 graf
IF OBCHODU - - - 1 140.00 1 201.00 2 011 087 graf
II.EPIC HOLDING - - - 128.00 145.00 28 400 graf
ING BANK 4,50/19 70.00 70.00 0 - - - graf
ING BANK VAR/04 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
INTERHOTEL OLYMPIK - - - 479.00 544.00 92 879 graf
INTERHOTEL VORONĚŽ - - - 504.00 566.00 89 982 graf
IP BANKA 57.00 57.00 0 - - 0 graf
IPB 8,90/04 100.00 100.00 662 298 397 10 000.00 10 000.00 0 graf
IPB VAR/08 100.00 100.00 26 434 871 10 000.00 10 000.00 0 graf
IVAX - CR 1 350.00 1 350.00 0 1 195.00 1 400.00 173 530 graf
JÁCHYMOV PM 648.00 648.00 0 406.00 611.00 122 616 graf
JÄKL KARVINÁ - - - 310.00 515.00 1 557 706 graf
JČ ENERGETIKA 1 990.00 2 191.00 1 990 1 940.00 2 212.00 410 296 graf
JČ PLYNÁRENSKÁ 2 528.00 2 528.00 0 2 800.00 3 029.00 8 611 graf
JIHOSTROJ - - - 50.00 53.00 3 442 graf
JITKA JINDŘ.HRADEC - - - 261.00 280.00 36 976 graf
JLV - - - 356.00 411.00 5 031 graf
JM ENERGETIKA 2 538.00 2 538.00 0 2 196.00 2 670.00 136 248 graf
JM PLYN. VAR/03 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
JM PLYNÁRENSKÁ 4 000.00 4 000.00 0 3 115.00 3 354.00 80 741 graf
JUTA 1 185.00 1 185.00 0 2 000.00 2 200.00 203 708 graf
KABELOVNA DĚČÍN - - - 1 720.00 1 925.00 1 803 321 graf
KABLO ELEKTRO 1 787.00 1 787.00 0 2 000.00 2 150.00 2 878 569 graf
KAPITÁL HOLDING - - - 55.00 61.00 0 graf
KAROSERIA - - - 282.00 326.00 39 764 graf
KB 8,00/04 95.00 95.00 1 572 615 476 10 895.00 10 895.00 0 graf
KDYNIUM - - - 1 362.00 2 020.00 76 050 graf
KOB 10,875/04 118.00 118.00 682 625 723 8 005.00 10 000.00 0 graf
KOB VAR/05 99.00 99.00 20 232 069 10 000.00 10 000.00 0 graf
KOMERČNÍ BANKA 1 890.00 2 141.00 6 553 602 552 1 871.00 2 134.00 55 668 222 graf
KON.AHOLD VAR/05 100.00 100.00 197 584 590 10 000.00 10 000.00 0 graf
KORAMO KOLÍN - - - 901.00 1 001.00 0 graf
KOVOSVIT - - - 408.00 551.00 51 134 graf
KRKONOŠSKÉ VÁPENKY - - - 634.00 712.00 15 840 graf
KRUŠNOHORSKÉ LESY - - - 110.00 150.00 118 025 graf
KŘIŠŤÁLOVÝ IF - - - 1 010.00 1 050.00 1 589 728 graf
K-T-V INVEST 320.00 394.00 680 355.00 378.00 8 167 graf
LÁZNĚ PODĚBRADY - - - 734.00 905.00 103 456 graf
LÁZNĚ TEPLICE N.B. - - - 680.00 731.00 74 821 graf
LÁZNĚ TEPLICE V Č. 342.00 342.00 0 434.00 486.00 53 069 graf
LE CYGNE SPORT.GR. - - - 275.00 315.00 63 978 graf
LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ - - - 1 130.00 1 251.00 37 456 graf
LESOSTAVBY ŠUMPERK - - - 18.00 20.00 3 038 graf
MADETA 208.00 230.00 0 352.00 418.00 192 312 graf
MANHATTAN IF - - - 1 120.00 1 125.00 17 935 graf
MAXIMA POJIŠŤOVNA - - - 300.00 300.00 0 graf
MEDICAMENTA - - - 457.00 567.00 87 176 graf
MEOPTA PŘEROV 84.00 84.00 0 97.00 111.00 18 090 graf
MERO ČR 10,30/11 105.00 105.00 278 513 028 - - - graf
METALIMEX 2 200.00 2 200.00 0 1 660.00 1 820.00 64 500 graf
METRA BLANSKO - - - 34.00 34.00 7 493 graf
METROSTAV 180.00 186.00 11 284 186 157.00 178.00 487 832 graf
MILETA - - - 79.00 83.00 5 364 graf
MINERVA BOSKOVICE - - - 194.00 195.00 16 185 graf
MJM LITOVEL - - - 244.00 282.00 0 graf
MORAVSKÁ PRŮM. - - - 29.00 32.00 0 graf
MORAVSKÉ NAFT.DOLY 3 520.00 3 520.00 0 3 250.00 3 600.00 1 228 111 graf
MORAVSKÉ ŽELEZÁRNY - - - 60.00 73.00 26 603 graf
MORAVSKÝ ZEM.HOLD. - - - - - 0 graf
MOTOKOV INTER. - - - 237.00 350.00 32 357 graf
MOTORPAL - - - 233.00 281.00 73 559 graf
MSA - - - 191.00 207.00 61 860 graf
MUZO - - - 8 551.00 9 850.00 145 755 graf
NKT CABLES 760.00 840.00 22 040 643.00 738.00 148 436 graf
NOVÁ HUŤ 12,70/03 103.00 103.00 0 10 250.00 10 250.00 0 graf
NOWACO MRAZÍRNY - - - 660.00 736.00 25 350 graf
O2 C.R. 228.00 291.00 2 859 489 718 226.00 293.00 15 032 492 graf
OBCHODNÍ SLADOVNY 550.00 578.00 1 650 630.00 795.00 506 264 graf
ODKOLEK - - - 360.00 429.00 71 436 graf
OHL ŽS 690.00 761.00 0 1 192.00 1 284.00 0 graf
OKD 93.00 97.00 0 95.00 105.00 951 397 graf
ON SEMICONDUCT. CR - - - 880.00 920.00 54 520 graf
OPAVLEN OPAVA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OSPAP VELKOOBCH.P. - - - 582.00 665.00 506 929 graf
OSTRAV.VOD.A KAN. - - - 2 020.00 2 080.00 68 802 graf
OSTROJ - - - 104.00 138.00 172 284 graf
OTAVAN TŘEBOŇ - - - 55.00 57.00 2 922 graf
OTAVA-PATRIA - - - 211.00 261.00 18 571 graf
PANKRÁC - - - 711.00 845.00 103 758 graf
PANKRÁC - - - 1 304.00 1 360.00 0 graf
PARAMO 308.00 308.00 0 380.00 417.00 699 507 graf
PERLA BAVLNÁŘ.ZÁV. - - - 95.00 110.00 575 013 graf
PHA FIN.BV 6,95/10 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
PHILIP MORRIS ČR A 11 100.00 11 726.00 1 131 152 151 11 140.00 11 900.00 2 674 434 graf
PLIVA - LACHEMA 750.00 750.00 0 601.00 661.00 73 507 graf
PLOMA - - - 279.00 350.00 118 099 graf
PLYNOPROJEKT PRAHA - - - 751.00 901.00 23 885 graf
PLYNOSTAV PARDUB. - - - 143.00 150.00 28 824 graf
PLZEŇSKÁ TEPLÁREN. 510.00 510.00 0 650.00 780.00 52 573 graf
POLIČSKÉ STROJÍRNY - - - 74.00 85.00 30 855 graf
POŠT.TISK.CENIN - - - 1 278.00 1 420.00 7 100 graf
PPF CAP.M. VAR/05 100.00 100.00 90 946 200 10 000.00 10 000.00 0 graf
PRAZSKE SLUZBY 522.00 579.00 0 402.00 506.00 212 131 graf
PRAŽSKÁ ENERGETIKA 1 788.00 1 788.00 0 1 884.00 1 965.00 280 725 graf
PRAŽSKÁ PLYNÁREN. 2 253.00 2 253.00 0 2 450.00 2 503.00 49 470 graf
PRAŽSKÁ TEPLÁREN. 1 350.00 1 400.00 1 400 1 229.00 1 346.00 210 959 graf
PRAŽSKÉ PIVOVARY 50.00 50.00 0 36.00 40.00 127 514 graf
PRIOR ČR - - - 99.00 149.00 0 graf
PSVS - - - 643.00 760.00 19 770 graf
RAAB KARCH.STAVIVA - - - 81.00 93.00 49 717 graf
RADIOMOBIL 8,20/04 100.00 100.00 316 940 722 100 000.00 100 000.00 0 graf
RAŠELINA - - - 260.00 333.00 48 072 graf
RMS MEZZANINE 1 700.00 1 715.00 1 157 774 1 627.00 1 800.00 44 302 graf
RUBÍN DYN.IF - - - 370.00 550.00 2 750 graf
RYBÁŘ. TŘEBOŇ HLD - - - 316.00 365.00 35 761 graf
RYBÁŘSTVÍ TELČ - - - 310.00 420.00 51 041 graf
SČ ARMATURKA - - - 110.00 111.00 5 526 graf
SČ ENERGETIKA 1 500.00 1 500.00 0 1 362.00 1 620.00 125 758 graf
SČ ENERGETIKA - 0.00 - - - - graf
SČ PLYN. 11,85/03 112.00 112.00 44 242 048 10 000.00 10 000.00 0 graf
SČ PLYNÁRENSKÁ 2 473.00 3 297.00 2 473 2 958.00 3 037.00 0 graf
SELGEN - - - 326.00 365.00 38 811 graf
SEMPERFLEX OPTIMIT - - - 505.00 660.00 363 354 graf
SETUZA 194.00 234.00 777 260.00 288.00 40 372 graf
SEVEROČESKÉ DOLY 350.00 375.00 6 231 188 336.00 419.00 1 185 971 graf
SFINX - - - 260.00 308.00 6 020 graf
SG - INDUSTRY - - - 6.00 7.00 24 482 graf
SIGMIA - - - 900.00 900.00 0 graf
SILON - - - 286.00 315.00 104 139 graf
SLADOVNA HODONICE - - - 804.00 1 108.00 664 165 graf
SLEZAN FRÝDEK-MÍS. 338.00 394.00 0 266.00 331.00 7 491 651 graf
SLOV.EL.ČR VAR/03 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
SM ENERG. VAR/05 100.00 100.00 20 032 920 10 000.00 10 000.00 0 graf
SM ENERGETIKA 1 543.00 1 543.00 0 1 660.00 1 845.00 400 660 graf
SM PLYNÁRENSKÁ 2 951.00 2 951.00 0 2 684.00 3 151.00 130 909 graf
SM VOD.A KAN.OVA 684.00 684.00 0 711.00 820.00 496 031 graf
SOFTWARE 602 - - - 234.00 290.00 0 graf
SOKOLOVSKÁ UHELNÁ 243.00 255.00 25 770 233.00 267.00 945 168 graf
SPOLANA 44.00 53.00 830 68.00 76.00 54 655 graf
SPOLANA - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
SPOLEK CH.HUT.VÝR. 105.00 106.00 2 216 102.00 127.00 13 756 060 graf
ST.DLUHOP. 5,70/06 100.00 100.00 14 452 229 186 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,05/04 100.00 100.00 9 387 010 843 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,30/07 101.00 101.00 4 751 875 050 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,40/10 100.00 100.00 7 370 242 232 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,55/11 100.00 100.00 26 198 685 337 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,75/05 100.00 100.00 2 624 889 350 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,90/03 102.00 102.00 957 808 233 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,95/16 100.00 100.00 18 238 873 524 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 7,30/04 100.00 100.00 219 251 887 10 730.00 10 730.00 0 graf
ST.DLUHOP. 7,95/04 100.00 100.00 495 627 000 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.10,90/03 109.00 109.00 5 428 220 11 350.00 11 350.00 0 graf
ST.DLUHOP.14,85/03 120.00 120.00 1 407 327 850 10 000.00 10 000.00 0 graf
STAROROL.PORCELÁN - - - 178.00 233.00 9 932 graf
STAVOSTROJ - - - 249.00 280.00 1 930 321 graf
STČ ENERGETICKÁ 1 380.00 1 500.00 4 140 1 400.00 1 530.00 1 119 837 graf
STČ PLYNÁRENSKÁ 2 976.00 2 976.00 0 2 301.00 3 550.00 24 067 graf
STOCK PLZEŇ 9 400.00 9 400.00 0 - - - graf
STROJPLAST - - - 7.00 11.00 0 graf
STROJPLAST - - - 500.00 500.00 0 graf
SUBTERRA - - - 786.00 870.00 345 564 graf
ŠKODA AUTO 7,25/05 100.00 100.00 428 945 957 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠKODA AUTO VAR/07 100.00 100.00 176 793 567 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠKODA AUTO VAR/10 100.00 100.00 39 203 075 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠKODA PRAHA 115.00 121.00 0 150.00 188.00 74 817 graf
ŠMERAL BRNO - - - 70.00 82.00 29 294 graf
ŠTI HOLDING 850.00 850.00 0 672.00 910.00 106 442 graf
TARMAC SEVEROKÁMEN 719.00 719.00 0 713.00 879.00 24 355 graf
TATRA 37.00 37.00 925 36.00 40.00 211 728 graf
TEPL.BRNO 10,80/05 100.00 100.00 0 - - - graf
TEPL.BRNO VAR/02 100.00 100.00 0 - - - graf
TEPLÁRNA Č.BUDĚJ. - - - 811.00 811.00 43 794 graf
TEPLÁRNA OTROKOV. - - - 810.00 1 025.00 3 076 graf
TEPLÁRNA PÍSEK 369.00 369.00 0 381.00 456.00 109 835 graf
TEPLÁRNA STRAKON. - - - 548.00 577.00 50 068 graf
TEPLÁRNA ÚSTÍ N.L. 375.00 375.00 0 400.00 431.00 247 708 graf
TEPLÁRNY BRNO 1 044.00 1 044.00 0 810.00 950.00 139 288 graf
TEPNA - - - 50.00 58.00 12 429 graf
TEPNA - - - 79.00 344.00 8 944 graf
TESLA JIHLAVA - - - 166.00 197.00 52 484 graf
TESLA KARLÍN - - - 38.00 66.00 28 568 graf
TESLA SEZAM 461.00 461.00 0 423.00 470.00 4 700 graf
TOMA 90.00 90.00 3 157 67.00 90.00 44 279 graf
TONAK - - - 25.00 29.00 64 795 graf
TRANZA - - - 110.00 121.00 8 250 graf
TŘIN.ŽEL. 10,65/09 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
TYLEX LETOVICE - - - 90.00 100.00 1 400 graf
TYPOS TISKAŘ.ZÁV. - - - 1 000.00 1 210.00 49 382 graf
UNION BANKA - - - 781.00 970.00 3 156 graf
UNION LEAS. VAR/05 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
UNIPETROL 33.00 37.00 319 672 386 32.00 37.00 4 586 397 graf
UNIPETROL 0,00/07 66.00 66.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
UNIPETROL 9,00/04 99.00 99.00 1 844 356 600 100 000.00 100 000.00 0 graf
UNIPETROL VAR/13 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
UNIPLET TŘEBÍČ - - - 151.00 151.00 35 183 graf
UNIRELEX - - - - - 0 graf
UNITED ENERGY 882.00 882.00 0 1 003.00 1 115.00 216 526 graf
UNITED ENERGY - - - 100.00 108.00 60 114 graf
UNIVERSÁLNÍ OPF - - - 616.00 616.00 0 graf
VČ ENERGETIKA 1 575.00 1 700.00 68 000 1 679.00 1 823.00 314 984 graf
VČ PLYNÁRENSKÁ 2 490.00 3 472.00 28 330 2 345.00 3 064.00 45 450 graf
VEBA TEXTILNÍ ZÁV. - - - 288.00 346.00 79 186 graf
VELICHOVKY 13,4/04 97.00 97.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
VET ASSETS 65.00 71.00 1 950 67.00 75.00 95 163 graf
VHOS - - - 950.00 1 050.00 950 graf
VINNÉ SKL.VALTICE - - - 1 265.00 1 545.00 110 370 graf
VÍNO MIKULOV - - - 701.00 805.00 63 941 graf
VÍTKOVICE - - - 8.00 9.00 232 882 graf
VLNAP - - - 50.00 58.00 13 347 graf
VOD.A KAN.BŘECLAV - - - 180.00 198.00 0 graf
VOD.A KAN.HODONÍN - - - 252.00 280.00 12 880 graf
VOD.A KAN.HR.KRÁL. - - - 161.00 213.00 634 812 graf
VOD.A KAN.CHRUDIM - - - 149.00 180.00 25 564 graf
VOD.A KAN.KROMĚŘÍŽ - - - 110.00 171.00 16 328 graf
VOD.A KAN.NÁCHOD - - - 155.00 190.00 138 199 graf
VOD.A KAN.PARDUBIC - - - 190.00 210.00 30 051 graf
VOD.A KAN.PŘEROV - - - 210.00 210.00 630 graf
VOD.A KAN.TRUTNOV - - - 120.00 167.00 4 642 graf
VOD.A KAN.VSETÍN - - - 91.00 154.00 5 996 graf
VOD.A KAN.ZLÍN - - - 140.00 181.00 122 742 graf
VODÁRENSKÁ - - - 305.00 371.00 6 124 graf
VULKAN - - - 163.00 192.00 3 203 graf
VÝSTAVIŠTĚ Č.BUD. - - - 281.00 298.00 22 473 graf
VÝZBROJNA PO - - - 1 050.00 1 050.00 0 graf
WIENERBERGER C.P. 1 726.00 1 726.00 0 2 000.00 2 200.00 333 760 graf
WIENERBERGER C.P. - - - 20.00 21.00 133 818 graf
YTONG - - - 3 541.00 3 689.00 175 078 graf
ZBROJOVKA BRNO - - - 14.00 24.00 3 958 graf
ZČ ENERGETIKA 2 346.00 2 346.00 0 2 500.00 2 830.00 244 593 graf
ZČ PLYNÁRENSKÁ 2 593.00 2 593.00 0 2 430.00 2 601.00 81 466 graf
ZZN POLABÍ - - - 30.00 33.00 8 220 graf
ZZN POMORAVÍ - - - 239.00 265.00 0 graf
ŽĎAS 204.00 250.00 63 864 213.00 258.00 21 657 298 graf
ŽIVNOSTENSKÁ BANKA 4 000.00 4 100.00 1 665 103 3 904.00 4 000.00 7 065 795 graf
ŽOS NYMBURK - - - 57.00 57.00 8 565 graf
ŽPSV UH. OSTROH - - - 880.00 950.00 400 120 graf
Zobrazit sloupec