The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 200210

The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 200210
Name The Prague Stock Exchange RM System Graf
Min price Max price Volume Min price Max price Volume
AG7 FOND OPF - - - 1 009.00 1 009.00 0 graf
AGROSTROJ PELHŘIM. - - - 146.00 162.00 175 367 graf
AKRO OPF GLOBAL. - - - 87.00 100.00 1 665 722 graf
AKRO OPF PROG.SPOL - - - 70.00 81.00 90 824 graf
ALIACHEM 7.00 7.00 0 7.00 8.00 78 639 graf
ALIACHEM 70.00 77.00 1 636 230 75.00 77.00 30 000 graf
ALIATEL VAR/08 100.00 100.00 0 - - - graf
APOLLÓN HOLDING 65.00 68.00 22 766 67.00 75.00 1 430 978 graf
ARCELORMITTAL 70.00 75.00 783 828 60.00 78.00 903 891 graf
ATAS NÁCHOD - - - 255.00 312.00 79 331 graf
AVIA - - - 20.00 20.00 7 663 graf
B.G.M. CAPITAL - - - 226.00 250.00 339 159 graf
B.G.M. HOLDING - - - 115.00 150.00 30 373 graf
BELAGRA - - - 204.00 205.00 2 040 graf
BIOCEL - - - 530.00 590.00 1 068 122 graf
BIOPHARM VÚBVL - - - 751.00 1 350.00 11 824 graf
BMT - - - 266.00 401.00 5 743 graf
BOHEMIA CRYS.GROUP - - - 127.00 153.00 200 377 graf
BOHEMIA-LÁZNĚ - - - 469.00 625.00 14 851 graf
BRISK TÁBOR - - - 390.00 430.00 18 756 graf
BRNĚN.VODÁR.A KAN. - - - 638.00 680.00 260 960 graf
C.A.S. 2 HOLDING - - - - - 0 graf
CIMEX KONCERN - - - 104.00 105.00 29 330 graf
CIMEX KONCERN - - - 34.00 36.00 12 606 graf
CITILEAS. 10,45/03 111.00 111.00 85 716 336 100 000.00 100 000.00 0 graf
CONCORDIA INV.IF - - - 222.00 236.00 100 464 graf
CONSEQ BOND OPF A - - - - - 0 graf
CONSEQ BOND OPF B - - - - - 0 graf
CONSEQ BOND OPF C - - - - - 0 graf
CONSEQ BOND OPF D - - - - - 0 graf
CONSEQ EQITY OPFA - - - - - 0 graf
CONSEQ EQITY OPFB - - - - - 0 graf
CONSEQ EQITY OPFD - - - - - 0 graf
CONSUS IF - - - 46.00 47.00 11 586 graf
CPI VAR/06 103.00 103.00 0 - - - graf
CREST 7,79/22 100.00 100.00 0 - - - graf
CREST VAR/05 100.00 100.00 0 - - - graf
CREST VAR/06 100.00 100.00 0 - - - graf
CUKROVAR VRBÁTKY - - - 1 830.00 2 120.00 609 862 graf
CZECH PROPERTY - - - 850.00 1 050.00 54 100 graf
CZECHIRES 8,25/09 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
Č.TELECOM 4,55/05 100.00 100.00 1 631 274 559 - - - graf
ČEB 6,95/10 100.00 100.00 437 480 861 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČEDOK - - - 302.00 406.00 68 707 graf
ČECHOFRACHT - - - 2 752.00 3 090.00 189 969 graf
ČEPS - 0.00 - - - - graf
ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA 345.00 345.00 0 411.00 450.00 104 149 graf
ČESKÁ POJIŠŤOVNA 4 200.00 4 300.00 554 510 4 060.00 4 251.00 2 999 348 graf
ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ - - - - - 0 graf
ČESKÁ SPR.NEMOVIT. - - - 105.00 133.00 0 graf
ČESKÁ SPR.NEMOVIT. - - - 1.00 1.00 4 092 graf
ČESKÁ ZBROJOVKA 371.00 371.00 0 423.00 460.00 305 652 graf
ČESKÉ RADIOKOMUN. 179.00 222.00 342 389 042 181.00 228.00 7 787 327 graf
ČESKÉ VINAŘ.ZÁVODY - - - 98.00 119.00 54 822 graf
ČESKOMORAVSKÁ INV. - - - 70.00 103.00 26 820 graf
ČESKÝ HOLDING - - - - - 0 graf
ČETRANS ÚSTÍ N.L. - - - 51.00 56.00 17 268 graf
ČEZ 86.00 95.00 3 400 387 224 87.00 94.00 12 708 392 graf
ČEZ 0,00/09 42.00 42.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČEZ 11,0625/08 104.00 104.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČEZ 8,75/04 105.00 105.00 167 630 519 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČEZ VAR/14 105.00 105.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČKA 5,05/07 100.00 100.00 1 909 984 380 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČKA VAR/05 100.00 100.00 387 455 792 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČKD HRONOV - - - 190.00 523.00 0 graf
ČKD KUTNÁ HORA - - - 310.00 357.00 1 246 087 graf
ČKD PRAHA DIZ - - - 1 800.00 1 939.00 3 369 069 graf
ČMD 45.00 52.00 14 054 67.00 72.00 152 496 graf
ČP LEASING VAR/05 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČP LEASING VAR/06 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČP VAR/06 100.00 100.00 39 601 756 - - - graf
ČSAD Č. BUDĚJOVICE - - - 411.00 1 000.00 872 872 graf
ČSAD LIBEREC - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČSKD - INTRANS - - - 32.00 45.00 4 372 graf
DALKIA 11,375/08 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
DERMACOL - - - 366.00 469.00 5 473 graf
DIMENSION - - - 50.00 50.00 2 006 012 graf
DKF HOLDING - - - 6.00 6.00 12 010 graf
DRŮBEŽ.ZÁV.KLATOVY - - - 811.00 812.00 5 677 graf
EIB 6,50/15 100.00 100.00 217 723 445 100 000.00 100 000.00 0 graf
EIB 8,20/09 100.00 100.00 2 831 422 163 25 000.00 25 000.00 0 graf
ELEKTROPORC.LOUNY - - - 236.00 281.00 65 903 graf
ENERGOAQUA 500.00 500.00 0 552.00 596.00 1 438 114 graf
ERSTE GROUP BANK A 1 670.00 1 956.00 1 341 829 683 - - - graf
ETA 106.00 111.00 3 340 105.00 113.00 18 710 graf
EUROVIA CS 780.00 780.00 0 805.00 900.00 23 221 graf
FEZKO SERVIS - - - 190.00 220.00 4 480 graf
FINOP HOLDING 564.00 564.00 0 612.00 650.00 1 134 087 graf
FORTUNA HOTELS - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
FORTUNA VAR/05 - - - 8 500.00 8 500.00 0 graf
FOSFA - - - 45.00 45.00 495 graf
GEODEZIE BRNO - - - 348.00 597.00 2 467 graf
GLAVER.CZ VAR/08 100.00 100.00 150 380 442 10 000.00 10 000.00 0 graf
GUMÁRNY ZUBŘÍ - - - 162.00 174.00 9 996 graf
GUMOTEX - - - 370.00 400.00 15 200 graf
H.J. HEINZ CR/SR - - - 22.00 31.00 0 graf
HARVARD.PRŮM.HOLD. - - - - - 0 graf
HL.M.PRAHA 6,85/11 100.00 100.00 323 605 600 - - - graf
HL.M.PRAHA VAR/11 100.00 100.00 537 655 302 - - - graf
Holcim (Česko) 2 083.00 2 083.00 0 2 123.00 2 300.00 175 457 graf
HOME CR. VAR/05 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
HOME CR.FIN.VAR/06 - - - 100 000.00 100 000.00 500 000 graf
HOME CR.FIN.VAR/07 100.00 100.00 0 - - - graf
HOTEL FORUM PRAHA - - - 450.00 520.00 166 328 graf
HOTEL JALTA PRAHA - - - 1 700.00 1 715.00 6 807 graf
HOTEL PANORAMA - - - 460.00 530.00 52 804 graf
HYPOTEČNÍ BANKA - - - 500.00 620.00 0 graf
HZL BACA 8,50/04 109.00 109.00 565 824 809 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 12,00/03 121.00 121.00 77 228 690 7 750.00 11 140.00 339 690 graf
HZL ČMHB 6,40/05 100.00 100.00 55 730 230 9 670.00 9 670.00 0 graf
HZL ČMHB 6,85/05 100.00 100.00 247 628 033 10 000.00 12 000.00 286 130 graf
HZL ČMHB 6,85/07 111.00 111.00 319 514 204 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 8,20/04 106.00 106.00 56 155 936 7 850.00 9 450.00 307 750 graf
HZL ČMHB 8,90/04 105.00 105.00 245 401 184 10 440.00 10 440.00 0 graf
HZL ČS 11,85/03 105.00 105.00 483 562 10 760.00 10 760.00 0 graf
HZL HVB 6,0/09 109.00 109.00 71 633 333 - - - graf
HZL KB 8,00/04 109.00 109.00 44 765 333 10 510.00 10 510.00 0 graf
HZL KB 8,125/04 105.00 105.00 22 473 056 10 850.00 10 850.00 0 graf
HZL KB VAR/07 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
HZL RBCZ 7,50/06 109.00 109.00 457 404 792 11 300.00 11 300.00 0 graf
HZL2HYPO 11,0/02 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
HZL3HYPO 11,0/03 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
HZL3VEREIN 10,9/03 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
CHEVAK CHEB - - - 106.00 146.00 20 002 graf
I.EPIC HOLDING - - - 250.00 322.00 76 835 graf
IDEAL STANDARD - - - 2 335.00 2 577.00 45 916 graf
IF BOHATSTVÍ 1 456.00 1 510.00 894 521 1 466.00 1 510.00 9 545 854 graf
IF OBCHODU - - - 1 129.00 1 150.00 1 169 783 graf
II.EPIC HOLDING - - - 145.00 162.00 25 840 graf
ING BANK 4,50/19 70.00 70.00 0 - - - graf
ING BANK VAR/04 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
INTERHOTEL OLYMPIK - - - 476.00 506.00 72 602 graf
INTERHOTEL VORONĚŽ - - - 491.00 504.00 71 785 graf
IP BANKA 57.00 57.00 0 - - 0 graf
IPB 8,90/04 100.00 100.00 487 200 102 10 000.00 10 000.00 0 graf
IPB VAR/08 100.00 100.00 20 913 229 10 000.00 10 000.00 0 graf
IVAX - CR 1 350.00 1 350.00 0 1 250.00 1 380.00 9 207 394 graf
JÁCHYMOV PM 617.00 648.00 0 572.00 713.00 297 785 graf
JÄKL KARVINÁ - - - 310.00 334.00 130 014 graf
JČ ENERGETIKA 1 517.00 2 191.00 10 955 1 880.00 2 180.00 167 792 graf
JČ PLYNÁRENSKÁ 1 982.00 2 528.00 0 2 135.00 3 137.00 423 224 graf
JIHOSTROJ - - - 50.00 50.00 8 350 graf
JITKA JINDŘ.HRADEC - - - 275.00 275.00 26 434 graf
JLV - - - 326.00 385.00 23 371 graf
JM ENERGETIKA 2 194.00 2 538.00 0 1 996.00 2 689.00 100 873 graf
JM PLYN. VAR/03 100.00 100.00 20 260 756 10 000.00 10 000.00 0 graf
JM PLYNÁRENSKÁ 3 200.00 4 000.00 20 000 3 030.00 3 935.00 83 517 graf
JUTA 1 185.00 1 185.00 0 1 533.00 2 000.00 178 711 graf
KABELOVNA DĚČÍN - - - 1 733.00 1 900.00 65 649 graf
KABLO ELEKTRO 1 621.00 1 787.00 0 2 000.00 2 160.00 2 178 753 graf
KAPITÁL HOLDING - - - 66.00 67.00 0 graf
KAROSERIA - - - 320.00 350.00 74 123 graf
KB 8,00/04 95.00 95.00 459 820 808 10 895.00 10 895.00 207 723 graf
KDYNIUM - - - 1 530.00 2 090.00 74 756 graf
KOB 10,875/04 118.00 118.00 850 457 781 10 000.00 10 000.00 0 graf
KOB VAR/05 99.00 99.00 241 694 583 10 000.00 10 000.00 0 graf
KOMERČNÍ BANKA 1 586.00 1 967.00 8 340 783 015 1 592.00 1 950.00 20 241 555 graf
KON.AHOLD VAR/05 100.00 100.00 268 899 033 10 000.00 10 000.00 0 graf
KORAMO KOLÍN - - - 1 001.00 1 001.00 0 graf
KOVOSVIT - - - 521.00 584.00 141 699 graf
KOVOŠROT DĚČÍN - - - 450.00 495.00 5 040 graf
KRKONOŠSKÉ VÁPENKY - - - 605.00 717.00 22 589 graf
KRUŠNOHORSKÉ LESY - - - 89.00 140.00 2 083 340 graf
KŘIŠŤÁLOVÝ IF - - - 964.00 1 050.00 947 027 graf
K-T-V INVEST 320.00 320.00 0 337.00 373.00 42 583 graf
LÁZNĚ PODĚBRADY - - - 850.00 951.00 12 838 graf
LÁZNĚ TEPLICE N.B. - - - 720.00 870.00 70 372 graf
LÁZNĚ TEPLICE V Č. 326.00 342.00 0 439.00 515.00 131 040 graf
LE CYGNE SPORT.GR. - - - 256.00 302.00 46 198 graf
LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ - - - 1 202.00 1 455.00 36 921 graf
LESOSTAVBY ŠUMPERK - - - 18.00 20.00 34 249 graf
MADETA 180.00 208.00 0 279.00 400.00 96 273 graf
MANHATTAN IF - - - 1 120.00 1 150.00 17 101 graf
MAXIMA POJIŠŤOVNA - - - 300.00 301.00 301 graf
MEDICAMENTA - - - 531.00 600.00 24 585 graf
MEOPTA PŘEROV 84.00 84.00 0 111.00 133.00 65 717 graf
MERO ČR 10,30/11 105.00 105.00 101 160 956 - - - graf
METALIMEX 2 200.00 2 200.00 0 1 725.00 1 875.00 252 192 graf
METRA BLANSKO - - - 35.00 35.00 4 997 graf
METROSTAV 175.00 185.00 9 406 500 160.00 190.00 600 301 graf
MILETA - - - 71.00 84.00 5 220 graf
MINERVA BOSKOVICE - - - 169.00 250.00 215 251 graf
MJM LITOVEL - - - 231.00 296.00 0 graf
MORAVSKÁ PRŮM. - - - 28.00 50.00 500 graf
MORAVSKÉ NAFT.DOLY 3 069.00 3 552.00 10 560 3 350.00 3 665.00 4 470 313 graf
MORAVSKÉ ŽELEZÁRNY - - - 49.00 60.00 4 505 graf
MORAVSKÝ ZEM.HOLD. - - - - - 0 graf
MOTOKOV INTER. - - - 190.00 230.00 4 740 graf
MOTORPAL - - - 220.00 280.00 688 287 graf
MSA - - - 198.00 217.00 24 473 graf
MUZO - - - 8 302.00 9 132.00 33 208 graf
NKT CABLES 840.00 860.00 5 040 684.00 820.00 266 124 graf
NOVÁ HUŤ 12,70/03 103.00 103.00 0 10 250.00 10 250.00 0 graf
NOWACO MRAZÍRNY - - - 706.00 730.00 31 022 graf
O2 C.R. 211.00 239.00 2 330 189 038 212.00 243.00 10 546 563 graf
OBCHODNÍ SLADOVNY 550.00 550.00 0 610.00 690.00 110 310 graf
OBCHODNÍ TISKÁRNY - - - 546.00 573.00 36 036 graf
ODKOLEK - - - 350.00 385.00 25 417 graf
OHL ŽS 568.00 690.00 0 1 270.00 1 297.00 499 690 graf
OKD 84.00 93.00 0 95.00 104.00 668 866 graf
ON SEMICONDUCT. CR - - - 820.00 920.00 33 720 graf
OPAVLEN OPAVA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OSPAP VELKOOBCH.P. - - - 591.00 651.00 171 032 graf
OSTRAV.VOD.A KAN. - - - 1 870.00 2 100.00 229 699 graf
OSTROJ - - - 98.00 147.00 560 862 graf
OTAVAN TŘEBOŇ - - - 54.00 80.00 892 graf
OTAVA-PATRIA - - - 213.00 256.00 17 384 graf
PANKRÁC - - - 642.00 799.00 43 391 graf
PANKRÁC - - - 1 045.00 1 283.00 6 846 graf
PARAMO 308.00 308.00 0 378.00 408.00 680 349 graf
PERLA BAVLNÁŘ.ZÁV. - - - 82.00 105.00 33 572 graf
PHA FIN.BV 6,95/10 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
PHILIP MORRIS ČR A 10 865.00 12 766.00 1 317 894 229 10 855.00 12 650.00 16 166 612 graf
PLIVA - LACHEMA 750.00 750.00 0 606.00 677.00 47 675 graf
PLOMA - - - 321.00 389.00 42 000 graf
PLYNOPROJEKT PRAHA - - - 751.00 809.00 20 270 graf
PLYNOSTAV PARDUB. - - - 125.00 143.00 17 071 graf
PLZEŇSKÁ TEPLÁREN. 510.00 510.00 0 722.00 786.00 82 616 graf
POLIČSKÉ STROJÍRNY - - - 68.00 85.00 16 347 graf
POŠT.TISK.CENIN - - - 1 314.00 1 420.00 4 048 graf
PPF CAP.M. VAR/05 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
PRAZSKE SLUZBY 579.00 579.00 120 225 600 473.00 520.00 124 444 graf
PRAŽSKÁ ENERGETIKA 1 545.00 1 788.00 0 1 814.00 2 235.00 1 922 255 graf
PRAŽSKÁ PLYNÁREN. 2 253.00 2 253.00 0 2 388.00 3 230.00 24 508 graf
PRAŽSKÁ TEPLÁREN. 1 350.00 1 350.00 0 1 303.00 1 355.00 82 034 graf
PRAŽSKÉ PIVOVARY 26.00 50.00 3 960 38.00 55.00 166 147 graf
PRIOR ČR - - - 135.00 149.00 11 543 graf
PRIVAT - - - - - 0 graf
PSVS - - - 793.00 880.00 30 804 graf
RAAB KARCH.STAVIVA - - - 78.00 105.00 23 104 graf
RADIOMOBIL 8,20/04 100.00 100.00 341 286 134 100 000.00 100 000.00 0 graf
RAŠELINA - - - 291.00 321.00 41 827 graf
RENTIÉRSKÝ IF 1.IN - - - 922.00 1 048.00 9 865 668 graf
RMS MEZZANINE 1 805.00 1 900.00 18 050 1 562.00 1 867.00 746 303 graf
RUBÍN DYN.IF - - - 354.00 370.00 9 606 graf
RYBÁŘ. TŘEBOŇ HLD - - - 346.00 385.00 3 514 393 graf
RYBÁŘSTVÍ TELČ - - - 143.00 281.00 735 065 graf
SČ ARMATURKA - - - 110.00 111.00 13 792 graf
SČ ENERGETIKA 1 500.00 1 500.00 0 1 545.00 1 652.00 101 038 graf
SČ PLYN. 11,85/03 112.00 112.00 22 155 208 10 000.00 10 000.00 0 graf
SČ PLYNÁRENSKÁ 2 395.00 3 297.00 16 485 2 550.00 3 430.00 0 graf
SELGEN - - - 325.00 333.00 2 939 graf
SEMPERFLEX OPTIMIT - - - 525.00 628.00 1 582 351 graf
SETUZA 212.00 234.00 424 255.00 328.00 25 736 graf
SEVEROČESKÉ DOLY 350.00 368.00 1 400 000 317.00 365.00 322 360 graf
SFINX - - - 112.00 240.00 33 526 graf
SG - INDUSTRY - - - 7.00 7.00 115 268 graf
SIGMIA - - - 900.00 900.00 0 graf
SILON - - - 278.00 291.00 33 302 graf
SLADOVNA HODONICE - - - 833.00 1 000.00 100 364 graf
SLEZAN FRÝDEK-MÍS. 368.00 415.00 82 450 320.00 420.00 13 814 900 graf
SLOV.EL.ČR VAR/03 100.00 100.00 30 919 800 10 000.00 10 000.00 0 graf
SM ENERG. VAR/05 100.00 100.00 139 817 825 10 000.00 10 000.00 0 graf
SM ENERGETIKA 1 543.00 1 543.00 0 1 600.00 1 785.00 204 638 graf
SM PLYNÁRENSKÁ 2 678.00 2 951.00 0 2 866.00 3 346.00 105 862 graf
SM VOD.A KAN.OVA 441.00 684.00 0 640.00 750.00 212 770 graf
SOFTWARE 602 - - - 290.00 290.00 0 graf
SOKOLOVSKÁ UHELNÁ 251.00 255.00 7 142 244.00 269.00 549 082 graf
SPOLANA 53.00 53.00 0 66.00 68.00 8 876 graf
SPOLANA - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
SPOLEK CH.HUT.VÝR. 100.00 105.00 0 112.00 120.00 5 433 057 graf
ST.DLUHOP. 5,70/06 100.00 100.00 10 727 672 039 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,05/04 100.00 100.00 6 596 435 324 10 000.00 10 000.00 378 387 110 graf
ST.DLUHOP. 6,30/07 101.00 101.00 5 416 457 820 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,40/10 100.00 100.00 16 872 776 083 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,55/11 100.00 100.00 46 312 743 746 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,75/05 100.00 100.00 2 589 800 950 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,90/03 102.00 102.00 484 149 333 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,95/16 100.00 100.00 32 558 306 652 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 7,30/04 100.00 100.00 174 805 904 10 730.00 10 730.00 0 graf
ST.DLUHOP. 7,95/04 100.00 100.00 201 585 327 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.10,90/03 109.00 109.00 360 181 295 11 350.00 11 350.00 0 graf
ST.DLUHOP.14,85/03 120.00 120.00 159 481 250 10 000.00 10 000.00 0 graf
STAROROL.PORCELÁN - - - 191.00 191.00 14 350 graf
STAVOSTROJ - - - 246.00 256.00 108 529 graf
STČ ENERGETICKÁ 1 500.00 1 500.00 0 1 305.00 1 451.00 1 086 280 graf
STČ PLYNÁRENSKÁ 2 700.00 2 976.00 0 2 651.00 3 550.00 3 240 graf
STOCK PLZEŇ 9 400.00 9 400.00 0 - - - graf
STROJPLAST - - - 10.00 10.00 0 graf
STROJPLAST - - - 500.00 500.00 0 graf
SUBTERRA - - - 800.00 864.00 281 394 graf
ŠKODA AUTO 7,25/05 100.00 100.00 1 439 427 718 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠKODA AUTO VAR/07 100.00 100.00 702 245 889 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠKODA AUTO VAR/10 100.00 100.00 334 706 282 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠKODA PRAHA 115.00 120.00 46 000 143.00 158.00 8 847 graf
ŠMERAL BRNO - - - 79.00 89.00 45 388 graf
ŠTI HOLDING 850.00 850.00 0 670.00 858.00 91 214 graf
TARMAC SEVEROKÁMEN 719.00 719.00 0 807.00 882.00 43 320 graf
TATRA 37.00 37.00 0 37.00 44.00 270 220 graf
TEPL.BRNO 10,80/05 100.00 100.00 0 - - - graf
TEPL.BRNO VAR/02 100.00 100.00 0 - - - graf
TEPLÁRNA Č.BUDĚJ. - - - 811.00 811.00 21 086 graf
TEPLÁRNA OTROKOV. - - - 900.00 1 350.00 3 960 graf
TEPLÁRNA PÍSEK 369.00 369.00 0 315.00 381.00 35 754 graf
TEPLÁRNA STRAKON. - - - 530.00 578.00 16 256 graf
TEPLÁRNA ÚSTÍ N.L. 375.00 384.00 15 750 381.00 396.00 14 820 graf
TEPLÁRNY BRNO 1 044.00 1 044.00 0 848.00 945.00 64 998 graf
TEPNA - - - 50.00 62.00 12 051 graf
TEPNA - - - 344.00 344.00 0 graf
TESLA JIHLAVA - - - 164.00 190.00 34 087 graf
TESLA KARLÍN - - - 56.00 59.00 86 583 graf
TESLA SEZAM 461.00 461.00 0 328.00 461.00 28 572 graf
TOMA 90.00 90.00 0 86.00 94.00 76 904 graf
TONAK - - - 27.00 31.00 117 660 graf
TRANZA - - - 111.00 121.00 41 431 graf
TŘIN.ŽEL. 10,65/09 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY - - - 337.00 435.00 13 359 559 graf
TYLEX LETOVICE - - - 105.00 132.00 7 514 graf
TYPOS TISKAŘ.ZÁV. - - - 544.00 1 290.00 5 770 graf
UNION BANKA - - - 970.00 970.00 3 880 graf
UNION LEAS. VAR/05 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
UNIPETROL 33.00 37.00 318 785 319 32.00 36.00 3 410 375 graf
UNIPETROL 0,00/07 66.00 66.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
UNIPETROL 9,00/04 99.00 99.00 727 352 530 100 000.00 100 000.00 0 graf
UNIPETROL VAR/13 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
UNIPLET TŘEBÍČ - - - 136.00 160.00 7 969 graf
UNIRELEX - - - - - 0 graf
UNITED ENERGY 800.00 991.00 181 056 900.00 1 135.00 59 972 graf
UNITED ENERGY - - - 99.00 111.00 252 060 graf
UNIVERSÁLNÍ OPF - - - 616.00 616.00 0 graf
VČ ENERGETIKA 1 485.00 1 575.00 1 500 1 720.00 1 855.00 656 883 graf
VČ PLYNÁRENSKÁ 3 472.00 3 472.00 0 2 516.00 3 074.00 84 630 graf
VEBA TEXTILNÍ ZÁV. - - - 307.00 398.00 290 702 graf
VELICHOVKY 13,4/04 97.00 97.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
VET ASSETS 71.00 71.00 0 66.00 84.00 378 268 graf
VHOS - - - 605.00 1 070.00 21 363 graf
VINNÉ SKL.VALTICE - - - 1 465.00 1 626.00 156 973 graf
VÍNO MIKULOV - - - 700.00 801.00 43 704 graf
VÍTKOVICE - - - 8.00 10.00 656 778 graf
VLNAP - - - 55.00 62.00 27 002 graf
VOD.A KAN.BŘECLAV - - - 135.00 180.00 0 graf
VOD.A KAN.HODONÍN - - - 267.00 280.00 8 400 graf
VOD.A KAN.HR.KRÁL. - - - 213.00 226.00 38 694 graf
VOD.A KAN.CHRUDIM - - - 128.00 188.00 7 728 graf
VOD.A KAN.KROMĚŘÍŽ - - - 175.00 190.00 293 740 graf
VOD.A KAN.NÁCHOD - - - 162.00 181.00 75 234 graf
VOD.A KAN.PARDUBIC - - - 186.00 210.00 36 313 graf
VOD.A KAN.PŘEROV - - - 210.00 210.00 4 201 graf
VOD.A KAN.TRUTNOV - - - 120.00 180.00 31 379 graf
VOD.A KAN.VSETÍN - - - 132.00 180.00 0 graf
VOD.A KAN.ZLÍN - - - 131.00 182.00 15 854 graf
VODÁRENSKÁ - - - 260.00 392.00 37 481 graf
VULKAN - - - 163.00 201.00 18 878 graf
VÝSTAVIŠTĚ Č.BUD. - - - 265.00 303.00 54 347 graf
VÝZBROJNA PO - - - 1 050.00 1 050.00 0 graf
WIENERBERGER C.P. 1 421.00 1 726.00 0 1 955.00 2 116.00 102 573 graf
WIENERBERGER C.P. - - - 19.00 22.00 91 512 graf
YTONG - - - 3 401.00 3 645.00 370 810 graf
ZAKLÁDÁNÍ STAVEB - - - 997.00 1 177.00 220 850 graf
ZBROJOVKA BRNO - - - 13.00 14.00 767 graf
ZČ ENERGETIKA 1 932.00 2 346.00 0 2 170.00 2 750.00 145 002 graf
ZČ PLYNÁRENSKÁ 2 593.00 2 593.00 0 2 350.00 2 895.00 10 013 graf
ZLATÝ IF KVANTO 450.00 458.00 13 771 776 446.00 458.00 17 426 393 graf
ZZN POLABÍ - - - 30.00 33.00 18 900 graf
ZZN POMORAVÍ - - - 265.00 265.00 0 graf
ŽĎAS 217.00 240.00 63 139 238.00 256.00 161 041 graf
ŽIVNOSTENSKÁ BANKA 3 950.00 4 050.00 2 587 918 3 831.00 4 000.00 19 512 666 graf
ŽOS NYMBURK - - - 47.00 59.00 9 032 graf
ŽPSV UH. OSTROH - - - 860.00 950.00 254 640 graf
Zobrazit sloupec