The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 200206

The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 200206
Name The Prague Stock Exchange RM System Graf
Min price Max price Volume Min price Max price Volume
AG7 FOND OPF - - - 1 009.00 1 009.00 0 graf
AGROSTROJ PELHŘIM. - - - 129.00 150.00 59 818 graf
AKRO OPF GLOBAL. - - - 87.00 93.00 539 279 graf
AKRO OPF PROG.SPOL - - - 59.00 70.00 205 160 graf
ALIACHEM 65.00 67.00 804 846 69.00 76.00 207 986 graf
ALIACHEM 7.00 7.00 0 8.00 10.00 251 749 graf
ALIATEL VAR/08 100.00 100.00 120 267 074 - - - graf
APOLLÓN HOLDING 38.00 44.00 302 185 38.00 54.00 832 976 graf
ARCELORMITTAL 50.00 70.00 72 528 49.00 73.00 1 196 213 graf
ATAS NÁCHOD - - - 255.00 290.00 16 949 graf
AVIA - - - 24.00 47.00 62 844 graf
B.G.M. CAPITAL - - - 220.00 292.00 78 539 graf
B.G.M. HOLDING - - - 186.00 208.00 90 344 graf
BELAGRA - - - 300.00 407.00 13 431 graf
BIOCEL - - - 532.00 575.00 1 152 710 graf
BIOPHARM VÚBVL - - - 830.00 922.00 1 664 graf
BMT - - - 465.00 531.00 186 099 graf
BOHEMIA CRYS.GROUP - - - 104.00 170.00 204 106 graf
BOHEMIA-LÁZNĚ - - - 571.00 653.00 8 917 graf
BRISK TÁBOR - - - 351.00 396.00 33 809 graf
BRNĚN.VODÁR.A KAN. - - - 611.00 679.00 456 430 graf
C.A.S. 2 HOLDING - - - - - 0 graf
CIMEX KONCERN - - - 37.00 43.00 11 484 graf
CIMEX KONCERN - - - 106.00 123.00 71 602 graf
CITILEAS. 10,45/03 111.00 111.00 115 785 368 100 000.00 100 000.00 0 graf
CONCORDIA INV.IF - - - 201.00 224.00 147 672 graf
CONSEQ BOND OPF A - - - - - 0 graf
CONSEQ BOND OPF B - - - - - 0 graf
CONSEQ BOND OPF C - - - - - 0 graf
CONSEQ BOND OPF D - - - - - 0 graf
CONSEQ EQITY OPFA - - - - - 0 graf
CONSEQ EQITY OPFB - - - - - 0 graf
CONSEQ EQITY OPFD - - - - - 0 graf
CONSUS IF - - - 41.00 47.00 19 796 graf
CPI VAR/06 103.00 103.00 0 - - - graf
CREST 7,79/22 100.00 100.00 0 - - - graf
CREST VAR/05 100.00 100.00 0 - - - graf
CREST VAR/05 100.00 100.00 0 - - - graf
CREST VAR/06 100.00 100.00 0 - - - graf
CUKROVAR VRBÁTKY - - - 897.00 1 668.00 140 366 graf
CZECH PROPERTY - - - 990.00 1 090.00 25 734 009 graf
CZECHIRES 8,25/09 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČEB 6,95/10 100.00 100.00 643 878 222 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČEDOK - - - 205.00 286.00 15 457 graf
ČECHOFRACHT - - - 2 602.00 2 887.00 258 824 graf
ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA 385.00 447.00 2 696 412.00 525.00 76 772 graf
ČESKÁ NÁR.PRŮM. - - - - - 0 graf
ČESKÁ POJIŠŤOVNA 4 302.00 4 601.00 5 649 561 4 130.00 4 777.00 1 110 378 graf
ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ - - - - - 0 graf
ČESKÁ SPOŘITELNA 365.00 373.00 203 141 605 361.00 374.00 172 570 174 graf
ČESKÁ SPR.NEMOVIT. - - - 99.00 100.00 700 graf
ČESKÁ SPR.NEMOVIT. - - - 1.00 1.00 14 437 graf
ČESKÁ ZBROJOVKA 390.00 390.00 0 390.00 473.00 102 835 graf
ČESKÉ RADIOKOMUN. 282.00 345.00 394 721 756 277.00 345.00 10 467 905 graf
ČESKÉ VINAŘ.ZÁVODY - - - 85.00 108.00 37 414 graf
ČESKOMORAVSKÁ INV. - - - 84.00 100.00 38 496 graf
ČESKÝ HOLDING - - - - - 0 graf
ČESKÝ UPF 1 420.00 1 485.00 2 357 479 1 415.00 1 461.00 5 701 821 graf
ČETRANS ÚSTÍ N.L. - - - 47.00 52.00 58 200 graf
ČEZ 87.00 95.00 2 832 484 210 87.00 95.00 24 250 721 graf
ČEZ 0,00/09 42.00 42.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČEZ 11,0625/08 104.00 104.00 143 864 898 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČEZ 8,75/04 100.00 100.00 685 276 490 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČEZ VAR/14 105.00 105.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČKA 5,05/07 100.00 100.00 4 352 541 277 - - - graf
ČKA VAR/05 - 0.00 - - - - graf
ČKD HRONOV - - - 628.00 710.00 282 808 graf
ČKD KUTNÁ HORA - - - 271.00 349.00 222 155 graf
ČKD PRAHA DIZ - - - 1 265.00 1 529.00 99 086 graf
ČMD 43.00 45.00 516 50.00 58.00 79 359 graf
ČP LEASING VAR/05 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČP LEASING VAR/06 - - - 100 000.00 100 000.00 500 000 graf
ČP VAR/06 100.00 100.00 35 868 550 - - - graf
ČSAD Č. BUDĚJOVICE - - - 206.00 250.00 119 200 graf
ČSAD LIBEREC - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČSKD - INTRANS - - - 50.00 55.00 1 015 graf
ČSOB VAR/02 95.00 95.00 4 895 373 087 10 000.00 10 000.00 0 graf
DAKO-CZ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
DAKO-CZ - - - 91.00 220.00 23 325 graf
DALKIA 11,375/08 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
DALKIA 13,90/02 100.00 100.00 0 8 001.00 10 000.00 0 graf
DERMACOL - - - 271.00 376.00 5 668 graf
DIMENSION - - - 50.00 50.00 0 graf
DKF HOLDING - - - 5.00 7.00 46 929 graf
DL.HYPOVERE10,4/02 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
DRŮBEŽ.ZÁV.KLATOVY - - - 1 170.00 1 170.00 3 510 graf
DŮM KULTURY MĚSTA - 0.00 - - - - graf
EIB 6,50/15 100.00 100.00 634 490 722 100 000.00 100 000.00 0 graf
EIB 8,20/09 100.00 100.00 5 406 979 754 25 000.00 25 000.00 0 graf
ELEKTROPORC.LOUNY - - - 184.00 237.00 955 020 graf
ENERGOAQUA 500.00 545.00 6 000 560.00 600.00 356 524 graf
ETA 85.00 106.00 303 100.00 156.00 141 154 graf
EUROVIA CS 780.00 780.00 0 777.00 850.00 242 786 graf
FEZKO SERVIS 137.00 137.00 0 150.00 151.00 1 962 graf
FINOP HOLDING 550.00 564.00 5 076 561.00 600.00 285 153 graf
FORTUNA HOTELS - - - 1 000.00 1 000.00 2 000 graf
FORTUNA VAR/05 - - - 8 500.00 8 500.00 0 graf
FOSFA - - - 50.00 64.00 37 547 graf
GEODEZIE BRNO - - - 340.00 470.00 4 553 graf
GLAVER.CZ VAR/08 100.00 100.00 155 865 096 10 000.00 10 000.00 0 graf
GUMÁRNY ZUBŘÍ - - - 190.00 232.00 79 073 graf
GUMOTEX - - - 215.00 240.00 6 051 graf
H.J. HEINZ CR/SR - - - 21.00 24.00 168 graf
HARVARD.PRŮM.HOLD. - - - - - 0 graf
HL.M.PRAHA 6,85/11 100.00 100.00 221 718 264 - - - graf
HL.M.PRAHA VAR/11 100.00 100.00 30 320 400 - - - graf
Holcim (Česko) 1 818.00 1 818.00 0 1 926.00 2 150.00 498 112 graf
HOME CR. VAR/05 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
HOME CR.FIN.VAR/06 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
HOTEL FORUM PRAHA - - - 539.00 560.00 321 855 graf
HOTEL JALTA PRAHA - - - 1 557.00 1 900.00 62 626 graf
HOTEL PANORAMA - - - 420.00 472.00 48 147 graf
HYPOTEČNÍ BANKA - - - 560.00 601.00 5 701 graf
HZL BACA 8,50/04 109.00 109.00 22 081 528 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 12,00/03 121.00 121.00 43 434 161 6 200.00 9 300.00 0 graf
HZL ČMHB 6,40/05 100.00 100.00 118 025 250 9 670.00 9 670.00 0 graf
HZL ČMHB 6,85/05 100.00 100.00 1 342 227 037 10 000.00 10 003.00 0 graf
HZL ČMHB 6,85/07 111.00 111.00 190 346 538 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 8,20/04 106.00 106.00 0 8 400.00 11 800.00 466 880 graf
HZL ČMHB 8,90/04 105.00 105.00 95 822 565 10 660.00 12 000.00 425 060 graf
HZL ČS 11,85/03 105.00 105.00 0 10 760.00 10 760.00 0 graf
HZL HVB 6,0/09 109.00 109.00 421 343 283 - - - graf
HZL KB 8,00/04 109.00 109.00 151 780 609 10 510.00 10 510.00 0 graf
HZL KB 8,125/04 105.00 105.00 74 277 389 10 780.00 10 890.00 3 254 700 graf
HZL KB VAR/07 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
HZL RBCZ 7,50/06 109.00 109.00 133 330 958 - - - graf
HZL2HYPO 11,0/02 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
HZL3HYPO 11,0/03 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
HZL3VEREIN 10,9/03 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
CHEVAK CHEB - - - 180.00 200.00 9 000 graf
I.EPIC HOLDING - - - 366.00 426.00 348 969 graf
IDEAL STANDARD - - - 1 710.00 2 465.00 121 622 graf
IF BOHATSTVÍ 1 350.00 1 400.00 3 116 939 1 355.00 1 390.00 2 634 316 graf
IF OBCHODU 1 023.00 1 125.00 691 198 1 054.00 1 095.00 1 291 657 graf
II.EPIC HOLDING - - - 190.00 205.00 369 955 graf
ING BANK 4,50/19 70.00 70.00 0 - - - graf
ING BANK VAR/04 100.00 100.00 10 198 167 100 000.00 100 000.00 0 graf
INSPEKTA - - - 2 375.00 4 300.00 15 076 graf
INTERHOTEL OLYMPIK - - - 521.00 660.00 149 773 graf
INTERHOTEL VORONĚŽ - - - 387.00 478.00 29 036 graf
INVEST.PODNIK.FOND - - - - - 0 graf
IP BANKA 57.00 57.00 0 - - 0 graf
IPB 8,90/04 100.00 100.00 743 820 347 10 000.00 10 000.00 0 graf
IPB VAR/08 100.00 100.00 338 047 847 10 000.00 10 000.00 0 graf
IVAX - CR 1 300.00 1 350.00 1 064 231 1 320.00 1 577.00 350 679 graf
JÁCHYMOV PM 684.00 684.00 0 595.00 704.00 114 483 graf
JÄKL KARVINÁ - - - 213.00 331.00 489 454 graf
JAN BECHER - - - 1 695.00 3 008.00 0 graf
JČ ENERGETIKA 1 377.00 1 517.00 0 1 450.00 1 810.00 266 128 graf
JČ PLYNÁRENSKÁ 2 194.00 2 194.00 0 2 010.00 2 211.00 54 615 graf
JIHOSTROJ - - - 35.00 48.00 26 342 graf
JITKA JINDŘ.HRADEC - - - 251.00 333.00 118 347 graf
JLV - - - 332.00 369.00 31 724 graf
JM ENERGETIKA 2 030.00 2 131.00 0 2 170.00 2 406.00 121 806 graf
JM ENERGETIKA - 0.00 - - - - graf
JM PLYN. VAR/03 100.00 100.00 70 904 873 10 000.00 10 000.00 0 graf
JM PLYNÁRENSKÁ 3 200.00 3 200.00 0 2 818.00 3 410.00 78 820 graf
JUNIORSKÝ UPF - - - 139.00 145.00 76 716 graf
JUTA 766.00 1 025.00 0 1 300.00 1 601.00 68 677 graf
KABELOVNA DĚČÍN - - - 2 133.00 2 476.00 352 224 graf
KABLO ELEKTRO 1 544.00 1 621.00 0 1 734.00 1 907.00 478 664 graf
KAPITÁL HOLDING - - - 58.00 58.00 0 graf
KAROSERIA - - - 251.00 304.00 348 347 graf
KB 8,00/04 95.00 95.00 2 662 520 523 10 685.00 10 750.00 0 graf
KB VAR/02 100.00 100.00 60 668 220 10 000.00 10 000.00 0 graf
KDYNIUM - - - 1 741.00 1 975.00 29 147 graf
KOB 10,875/04 118.00 118.00 777 329 461 8 005.00 10 000.00 0 graf
KOB VAR/05 99.00 99.00 30 457 609 10 000.00 10 000.00 0 graf
KOMERČNÍ BANKA 1 508.00 1 770.00 4 320 738 788 1 496.00 1 759.00 16 475 174 graf
KON.AHOLD VAR/05 100.00 100.00 181 774 823 10 000.00 10 000.00 0 graf
KORAMO KOLÍN - - - 1 001.00 1 001.00 0 graf
KOVOSVIT - - - 555.00 650.00 141 915 graf
KOVOŠROT DĚČÍN - - - 230.00 300.00 18 236 graf
KRKONOŠSKÉ VÁPENKY - - - 582.00 787.00 20 974 graf
KRUŠNOHORSKÉ LESY - - - 110.00 142.00 187 036 graf
KŘIŠŤÁLOVÝ IF 1 000.00 1 119.00 1 005 545 1 015.00 1 095.00 848 964 graf
K-T-V INVEST 310.00 320.00 640 339.00 365.00 25 992 graf
LÁZNĚ PODĚBRADY - - - 782.00 831.00 72 922 graf
LÁZNĚ TEPLICE N.B. - - - 766.00 850.00 43 791 graf
LÁZNĚ TEPLICE V Č. 268.00 295.00 0 420.00 510.00 174 050 graf
LE CYGNE SPORT.GR. - - - 217.00 300.00 245 813 graf
LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ - - - 1 221.00 1 410.00 177 968 graf
LESOSTAVBY ŠUMPERK - - - 19.00 21.00 6 210 graf
MADETA 180.00 180.00 0 326.00 358.00 188 752 graf
MAGNETON - - - 63.00 80.00 69 655 graf
MANHATTAN IF - - - 1 150.00 1 201.00 39 832 graf
MASOKOMB.POLIČKA - - - 112.00 161.00 0 graf
MAXIMA POJIŠŤOVNA - - - 63.00 212.00 197 404 graf
MEDICAMENTA - - - 441.00 550.00 72 019 graf
MEOPTA PŘEROV 84.00 84.00 0 143.00 150.00 58 297 graf
MERO ČR 10,30/11 105.00 105.00 231 219 861 - - - graf
METALIMEX 2 200.00 2 270.00 6 600 1 702.00 2 125.00 275 797 graf
METRA BLANSKO - - - 32.00 37.00 24 416 graf
METROSTAV 122.00 157.00 276 850 132.00 159.00 328 922 graf
MILETA - - - 103.00 132.00 34 535 graf
MINERVA BOSKOVICE - - - 135.00 151.00 5 681 graf
MJM LITOVEL - - - 163.00 223.00 3 410 graf
MOR.ZEM.HOLDING - - - - - 0 graf
MORAV.KERAM.ZÁVODY - - - 655.00 894.00 38 486 graf
MORAVSKÁ PRŮM. - - - 50.00 50.00 0 graf
MORAVSKÉ NAFT.DOLY 3 399.00 3 400.00 27 197 3 120.00 3 550.00 478 876 graf
MORAVSKÉ ŽELEZÁRNY - - - 49.00 80.00 70 518 graf
MORAVSKOSLEZ. UPF 1 425.00 1 470.00 204 600 1 411.00 1 476.00 1 589 295 graf
MORAVSKÝ ZEM.HOLD. - - - 40.00 48.00 6 849 graf
MOTOKOV INTER. - - - 207.00 240.00 24 275 graf
MOTORPAL - - - 400.00 455.00 1 491 311 graf
MSA - - - 216.00 273.00 96 908 graf
MUZO - - - 4 300.00 5 305.00 9 400 graf
NKT CABLES 460.00 511.00 26 927 483.00 518.00 260 674 graf
NOVÁ HUŤ 12,70/03 103.00 103.00 0 10 250.00 10 250.00 0 graf
NOWACO MRAZÍRNY - - - 801.00 930.00 178 176 graf
O2 C.R. 243.00 337.00 2 366 235 533 251.00 335.00 22 347 633 graf
OBCHODNÍ SLADOVNY 650.00 717.00 0 700.00 782.00 329 536 graf
OBCHODNÍ TISKÁRNY - - - 411.00 511.00 68 083 graf
ODKOLEK - - - 350.00 431.00 21 394 graf
OHL ŽS 515.00 817.00 515 621.00 811.00 775 graf
OKD 71.00 82.00 0 80.00 111.00 1 580 558 graf
ON SEMICONDUCT. CR - - - 960.00 999.00 0 graf
OPAVLEN OPAVA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OSPAP VELKOOBCH.P. - - - 502.00 570.00 5 601 graf
OSTRAV.VOD.A KAN. - - - 1 802.00 2 035.00 73 013 graf
OSTROJ - - - 113.00 160.00 549 606 graf
OTAVAN TŘEBOŇ - - - 48.00 49.00 1 536 graf
OTAVA-PATRIA - - - 201.00 243.00 5 737 graf
PANKRÁC - - - 325.00 440.00 23 083 graf
PANKRÁC - - - 612.00 795.00 13 277 graf
PARAMO 271.00 352.00 1 246 360.00 391.00 846 272 graf
PERLA BAVLNÁŘ.ZÁV. - - - 87.00 102.00 56 828 graf
PHA FIN.BV 6,95/10 100.00 100.00 155 011 333 100 000.00 100 000.00 0 graf
PHILIP MORRIS ČR A 9 165.00 10 663.00 1 931 439 072 9 011.00 10 673.00 9 501 264 graf
PIVOVAR RADEGAST 1 852.00 2 041.00 0 1 965.00 2 645.00 537 559 graf
PIVOVAR V.POPOVICE - - - 225.00 317.00 468 300 graf
PLIVA - LACHEMA 496.00 547.00 0 490.00 684.00 35 632 graf
PLOMA - - - 330.00 451.00 305 148 graf
PLYNOPROJEKT PRAHA - - - 502.00 845.00 19 176 graf
PLYNOSTAV PARDUB. - - - 125.00 130.00 13 494 graf
PLZEŇSKÁ TEPLÁREN. 420.00 441.00 0 721.00 800.00 72 770 graf
POLIČSKÉ STROJÍRNY - - - 80.00 117.00 49 900 graf
POŠT.TISK.CENIN - - - 919.00 1 270.00 3 510 graf
PPF CAP.M. VAR/05 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
PPF INVEST.HOLDING 365.00 389.00 17 121 381.00 415.00 121 095 188 graf
PRAZSKE SLUZBY 551.00 551.00 0 427.00 512.00 1 615 099 graf
PRAŽSKÁ ENERGETIKA 1 545.00 1 545.00 0 1 818.00 1 899.00 154 340 graf
PRAŽSKÁ PLYNÁREN. 2 146.00 2 146.00 0 2 057.00 2 284.00 50 722 graf
PRAŽSKÁ TEPLÁREN. 1 230.00 1 291.00 30 000 1 109.00 1 280.00 240 663 graf
PRAŽSKÉ PIVOVARY 26.00 26.00 0 31.00 37.00 87 980 graf
PRIOR ČR - - - 173.00 275.00 365 361 graf
PRIVAT - - - - - 0 graf
PSVS - - - 880.00 888.00 485 006 graf
RAAB KARCH.STAVIVA - - - 79.00 97.00 11 619 graf
RADIOMOBIL 8,20/04 100.00 100.00 726 500 488 100 000.00 100 000.00 428 800 graf
RAPID - - - 3 200.00 3 400.00 0 graf
RAŠELINA - - - 210.00 281.00 45 960 graf
RENTIÉRSKÝ IF 1.IN - - - 950.00 1 012.00 7 137 310 graf
RMS MEZZANINE 1 900.00 1 900.00 0 1 784.00 1 980.00 240 444 graf
RUBÍN DYN.IF - - - 460.00 500.00 2 300 graf
RYBÁŘ. TŘEBOŇ HLD - - - 360.00 456.00 121 523 graf
RYBÁŘSTVÍ TELČ - - - 333.00 445.00 16 636 graf
RYBNIKÁŘ.HLUBOKÁ - - - 229.00 280.00 20 974 graf
SČ ARMATURKA - - - 120.00 150.00 10 300 graf
SČ ENERGETIKA 1 302.00 1 302.00 0 1 400.00 1 622.00 128 069 graf
SČ ENERGETIKA - 0.00 - - - - graf
SČ PLYN. 11,85/03 112.00 112.00 141 375 292 10 000.00 10 000.00 0 graf
SČ PLYNÁRENSKÁ 2 281.00 2 395.00 0 2 260.00 2 323.00 32 863 graf
SELGEN - - - 377.00 396.00 10 594 graf
SEMPERFLEX OPTIMIT - - - 563.00 635.00 427 100 graf
SETUZA 182.00 182.00 0 230.00 256.00 47 624 graf
SEVEROČESKÉ DOLY 326.00 341.00 3 410 340.00 374.00 303 122 graf
SFINX - - - 183.00 213.00 113 200 graf
SG - INDUSTRY 7.00 7.00 0 6.00 7.00 457 126 graf
SIGMIA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SILON - - - 268.00 303.00 127 500 graf
SL.KÁMEN 10,125/02 100.00 100.00 0 - - - graf
SLADOVNA HODONICE - - - 551.00 1 215.00 213 743 graf
SLEZAN FRÝDEK-MÍS. 190.00 232.00 833 490 205.00 384.00 9 643 634 graf
SLOV.EL.ČR VAR/03 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
SM ENERG. VAR/05 100.00 100.00 20 281 874 10 000.00 10 000.00 0 graf
SM ENERGETIKA 1 400.00 1 400.00 0 1 500.00 1 650.00 305 793 graf
SM ENERGETIKA - 0.00 - - - - graf
SM ENERGETIKA - 0.00 - - - - graf
SM PLYNÁRENSKÁ 2 000.00 2 000.00 0 1 994.00 2 195.00 65 244 graf
SM VOD.A KAN.OVA 420.00 420.00 0 605.00 670.00 32 638 graf
SMP CONSTRUCTION - - - 455.00 632.00 2 499 143 graf
SOFTWARE 602 - - - 290.00 320.00 0 graf
SOKOLOVSKÁ UHELNÁ 233.00 264.00 57 776 230.00 257.00 944 084 graf
SPOJENÉ KARTÁČOVNY - - - 288.00 351.00 37 228 graf
SPOLANA 45.00 60.00 6 402 70.00 84.00 89 203 graf
SPOLANA - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
SPOLEK CH.HUT.VÝR. 110.00 136.00 35 698 121.00 129.00 2 877 119 graf
ST.DLUHOP. 5,70/06 100.00 100.00 8 206 037 682 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,05/04 100.00 100.00 9 853 334 293 8 001.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,30/07 101.00 101.00 6 350 052 750 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,40/10 100.00 100.00 12 472 519 780 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,55/11 100.00 100.00 49 315 699 479 10 000.00 10 000.00 196 626 500 graf
ST.DLUHOP. 6,75/05 100.00 100.00 4 201 880 016 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,90/03 102.00 102.00 483 027 655 8 001.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,95/16 100.00 100.00 22 321 598 366 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 7,30/04 100.00 100.00 631 404 653 10 595.00 10 620.00 0 graf
ST.DLUHOP. 7,95/04 100.00 100.00 45 022 019 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. VAR/02 99.00 99.00 0 970.00 970.00 0 graf
ST.DLUHOP. VAR/02 100.00 100.00 0 - - - graf
ST.DLUHOP. VAR/02 95.00 95.00 0 - - - graf
ST.DLUHOP.10,90/03 109.00 109.00 420 612 512 11 350.00 11 350.00 0 graf
ST.DLUHOP.12,20/02 118.00 118.00 67 044 900 8 001.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.14,85/03 120.00 120.00 404 855 102 10 000.00 10 000.00 0 graf
STAROROL.PORCELÁN - - - 123.00 166.00 31 144 graf
STAVOSTROJ - - - 240.00 285.00 9 760 144 graf
STČ ENERGETICKÁ 1 320.00 1 330.00 10 640 1 320.00 1 535.00 183 026 graf
STČ PLYNÁRENSKÁ 2 700.00 2 700.00 0 2 400.00 2 802.00 130 752 graf
STOCK PLZEŇ 8 700.00 9 400.00 18 100 8 501.00 9 400.00 443 714 graf
STROJPLAST - - - 11.00 14.00 0 graf
STROJPLAST - - - 500.00 500.00 0 graf
STŘČ ENERGETICKÁ - 0.00 - - - - graf
STŘČ ENERGETICKÁ - 0.00 - - - - graf
SUBTERRA - - - 560.00 653.00 110 160 graf
ŠKODA AUTO 7,25/05 100.00 100.00 1 700 460 020 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠKODA AUTO VAR/07 100.00 100.00 168 641 422 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠKODA AUTO VAR/10 100.00 100.00 118 990 166 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠKODA PRAHA 85.00 120.00 426 111.00 183.00 9 653 graf
ŠMERAL BRNO - - - 85.00 90.00 19 704 graf
ŠTI HOLDING 850.00 850.00 0 900.00 916.00 113 255 graf
TARMAC SEVEROKÁMEN 592.00 592.00 0 791.00 843.00 39 411 graf
TATRA 42.00 57.00 27 568 46.00 55.00 499 494 graf
TEPL.BRNO 10,80/05 100.00 100.00 0 - - - graf
TEPL.BRNO VAR/02 100.00 100.00 0 - - - graf
TEPLÁRNA Č.BUDĚJ. - - - 900.00 1 210.00 251 016 graf
TEPLÁRNA OTROKOV. - - - 1 400.00 1 669.00 270 383 graf
TEPLÁRNA PÍSEK 276.00 276.00 0 329.00 396.00 18 133 graf
TEPLÁRNA STRAKON. - - - 616.00 643.00 118 567 graf
TEPLÁRNA ÚSTÍ N.L. 348.00 348.00 0 360.00 484.00 155 969 graf
TEPLÁRNY BRNO 1 044.00 1 044.00 0 822.00 940.00 107 614 graf
TEPNA - - - 40.00 49.00 133 757 graf
TEPNA - - - 344.00 344.00 0 graf
TEREOS TTD - - - 95.00 141.00 127 390 graf
TESLA JIHLAVA - - - 205.00 224.00 34 131 graf
TESLA KARLÍN - - - 35.00 61.00 78 398 graf
TESLA SEZAM 461.00 461.00 0 430.00 488.00 81 200 graf
TOMA 115.00 115.00 0 97.00 102.00 168 589 graf
TONAK 25.00 25.00 0 25.00 31.00 19 866 graf
TRANSAKTA - - - 1 166.00 1 600.00 346 500 graf
TRANZA - - - 106.00 117.00 49 814 graf
TŘIN.ŽEL. 10,65/09 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY 180.00 219.00 370 572 192.00 240.00 5 504 318 graf
TYLEX LETOVICE - - - 108.00 120.00 0 graf
TYPOS TISKAŘ.ZÁV. - - - 744.00 1 100.00 11 740 graf
UNION BANKA - - - 930.00 1 000.00 24 180 graf
UNION LEAS. VAR/05 100.00 100.00 1 023 688 10 000.00 10 000.00 0 graf
UNIPETROL 39.00 43.00 581 040 539 38.00 42.00 12 727 059 graf
UNIPETROL 0,00/07 66.00 66.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
UNIPETROL 9,00/04 99.00 99.00 461 518 500 100 000.00 100 000.00 0 graf
UNIPETROL VAR/13 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
UNIPLET TŘEBÍČ - - - 150.00 207.00 25 657 graf
UNIRELEX - - - - - 0 graf
UNITED ENERGY 609.00 899.00 1 409 800.00 1 070.00 393 028 graf
UNITED ENERGY - - - 85.00 109.00 694 258 graf
UNIVERSÁLNÍ OPF - - - 616.00 616.00 0 graf
VČ ENERGETIKA 1 348.00 1 418.00 1 348 1 461.00 1 650.00 631 410 graf
VČ ENERGETIKA H.K. - 0.00 - - - - graf
VČ PLYNÁRENSKÁ 3 150.00 3 150.00 0 2 450.00 2 785.00 58 082 graf
VEBA TEXTILNÍ ZÁV. - - - 303.00 360.00 226 202 graf
VELICHOVKY 13,4/04 97.00 97.00 0 10 000.00 10 000.00 18 800 000 graf
VET ASSETS 75.00 79.00 0 81.00 93.00 193 637 graf
VHOS - - - 800.00 902.00 13 702 graf
VINIUM - - - 236.00 313.00 50 414 graf
VINNÉ SKL.VALTICE - - - 1 255.00 1 400.00 115 587 graf
VÍNO MIKULOV - - - 734.00 813.00 74 055 graf
VÍTKOVICE - - - 10.00 12.00 377 182 graf
VLNAP - - - 60.00 93.00 17 084 graf
VOD.A KAN.BŘECLAV - - - 126.00 160.00 7 826 graf
VOD.A KAN.HODONÍN - - - 289.00 289.00 5 780 graf
VOD.A KAN.HR.KRÁL. - - - 203.00 223.00 56 588 graf
VOD.A KAN.CHRUDIM - - - 190.00 202.00 4 834 graf
VOD.A KAN.KROMĚŘÍŽ - - - 149.00 170.00 367 182 graf
VOD.A KAN.NÁCHOD - - - 172.00 181.00 12 313 graf
VOD.A KAN.PARDUBIC - - - 200.00 235.00 29 062 graf
VOD.A KAN.PŘEROV - - - 228.00 330.00 13 561 graf
VOD.A KAN.TRUTNOV - - - 131.00 168.00 16 877 graf
VOD.A KAN.VSETÍN - - - 161.00 194.00 5 808 graf
VOD.A KAN.ZLÍN - - - 210.00 237.00 15 406 270 graf
VODÁRENSKÁ - - - 488.00 501.00 4 950 graf
VULKAN - - - 171.00 221.00 16 393 graf
VÝSTAVIŠTĚ Č.BUD. - - - 401.00 440.00 24 964 graf
VÝZBROJNA PO - - - 1 050.00 1 050.00 0 graf
WIENERBERGER C.P. 1 421.00 1 421.00 0 1 650.00 1 910.00 229 468 graf
WIENERBERGER C.P. - - - 17.00 19.00 23 446 graf
XAVEROV - - - 74.00 83.00 53 469 graf
YSE AKCIONÁŘŮ OPF - - - 255.00 275.00 239 166 graf
YTONG - - - 2 660.00 2 800.00 21 980 graf
ZAKLÁDÁNÍ STAVEB - - - 870.00 1 080.00 80 522 graf
ZBROJOVKA BRNO - - - 13.00 17.00 31 840 graf
ZČ ENERGETIKA 1 840.00 2 000.00 3 680 1 970.00 2 450.00 118 334 graf
ZČ ENERGETIKA - 0.00 - - - - graf
ZČ PLYNÁRENSKÁ 2 593.00 2 729.00 0 2 177.00 2 392.00 61 006 graf
ZLATÝ IF KVANTO 425.00 453.00 278 051 425.00 446.00 1 399 617 graf
ZLATÝ UPF - - - 114.00 116.00 133 288 graf
ZZN POLABÍ - - - 30.00 34.00 12 525 graf
ZZN POMORAVÍ - - - 191.00 221.00 7 026 graf
ŽĎAS 182.00 216.00 546 524 204.00 240.00 1 623 809 graf
ŽIVNOSTENSKÁ BANKA 3 000.00 3 104.00 813 305 2 864.00 3 112.00 1 912 765 graf
ŽOS NYMBURK - - - 33.00 50.00 7 738 graf
ŽPSV UH. OSTROH - - - 590.00 661.00 683 589 graf
Zobrazit sloupec