The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 200203

The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 200203
Name The Prague Stock Exchange RM System Graf
Min price Max price Volume Min price Max price Volume
1.IF ŽIVNOBANKA 629.00 665.00 15 685 714 625.00 675.00 3 625 480 graf
ADAMOVSKÉ STROJ. 22.00 36.00 13 785 10.00 29.00 329 802 graf
AG7 FOND OPF - - - 1 009.00 1 009.00 0 graf
AGROSTROJ PELHŘIM. - - - 136.00 151.00 140 484 graf
AKRO OPF GLOBAL. - - - 82.00 95.00 823 740 graf
AKRO OPF PROG.SPOL - - - 58.00 64.00 114 814 graf
ALIACHEM 6.00 6.00 907 8.00 8.00 28 537 graf
ALIACHEM 59.00 62.00 1 235 620 69.00 82.00 78 439 graf
ALIATEL VAR/08 100.00 100.00 0 - - - graf
ALMET - - - 495.00 650.00 0 graf
ANENSKÉ SLAT.LÁZNĚ - - - 326.00 421.00 361 graf
APOLLÓN HOLDING 31.00 32.00 0 35.00 40.00 226 215 graf
AQUASERV - - - 476.00 766.00 2 778 graf
ARCELORMITTAL 30.00 40.00 28 368 27.00 37.00 128 644 graf
ATAS NÁCHOD - - - 130.00 142.00 17 069 graf
AVIA - - - 15.00 16.00 18 303 graf
AVIA KUTNÁ HORA - - - 14.00 14.00 0 graf
B.G.M. CAPITAL - - - 169.00 206.00 354 575 graf
B.G.M. HOLDING - - - 170.00 190.00 743 538 graf
BARTOŇ TEXT.ZÁVODY - - - 96.00 200.00 4 090 graf
BELAGRA - - - 487.00 690.00 361 967 graf
BESKYDSKÁ STAVEBNÍ - - - 210.00 450.00 4 057 graf
BIOCEL - - - 534.00 584.00 744 094 graf
BIOPHARM VÚBVL - - - 881.00 1 102.00 144 245 graf
BMT - - - 212.00 300.00 55 072 graf
BOHEMIA CRYS.GROUP - - - 101.00 116.00 248 883 graf
BOHEMIA-LÁZNĚ - - - 545.00 666.00 35 580 graf
BRISK TÁBOR - - - 278.00 413.00 20 192 graf
BRISTOL - - - 222.00 241.00 6 881 graf
BRNĚN.VODÁR.A KAN. - - - 590.00 702.00 324 008 graf
CEMBRIT MORAVIA - - - 560.00 749.00 47 516 graf
CEMOS - - - 189.00 300.00 9 849 graf
CIMEX KONCERN - - - 110.00 115.00 79 530 graf
CIMEX KONCERN - - - 40.00 40.00 345 360 graf
CITILEAS. 10,45/03 111.00 111.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
CONCORDIA INV.IF - - - 188.00 200.00 128 823 graf
CONSUS IF - - - 41.00 51.00 19 993 graf
CPI VAR/06 100.00 100.00 0 - - - graf
CREST 7,79/22 100.00 100.00 0 - - - graf
CREST VAR/05 100.00 100.00 0 - - - graf
CREST VAR/05 100.00 100.00 0 - - - graf
CREST VAR/06 100.00 100.00 0 - - - graf
CUKROVAR A RAFIN. - - - 290.00 290.00 0 graf
CUKROVAR VRBÁTKY - - - 610.00 672.00 15 498 graf
CZECH PROPERTY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
CZECHIRES 8,25/09 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČEB 6,95/10 100.00 100.00 366 613 639 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČEDOK - - - 158.00 208.00 109 496 graf
ČECHOFRACHT - - - 1 861.00 2 007.00 211 858 graf
ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA 303.00 303.00 0 328.00 385.00 108 524 graf
ČESKÁ POJIŠŤOVNA 3 500.00 3 899.00 1 143 490 3 405.00 3 850.00 432 043 graf
ČESKÁ SPOŘITELNA 372.00 391.00 4 702 153 761 367.00 388.00 6 515 925 graf
ČESKÁ SPR.NEMOVIT. - - - 75.00 88.00 1 824 graf
ČESKÁ SPR.NEMOVIT. - - - 0.00 1.00 2 873 graf
ČESKÁ ZBROJOVKA 350.00 350.00 2 100 325.00 450.00 7 602 708 graf
ČESKÉ RADIOKOMUN. 350.00 436.00 1 434 445 092 346.00 450.00 11 396 760 graf
ČESKÉ VINAŘ.ZÁVODY - - - 56.00 79.00 30 815 graf
ČESKOMORAVSKÁ INV. - - - 54.00 90.00 85 900 graf
ČESKÝ UPF 1 318.00 1 457.00 223 936 1 312.00 1 449.00 1 077 757 graf
ČETRANS ÚSTÍ N.L. 21.00 21.00 0 30.00 31.00 11 811 graf
ČEZ 73.00 82.00 2 232 288 230 74.00 81.00 17 880 284 graf
ČEZ 0,00/09 42.00 42.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČEZ 11,0625/08 104.00 104.00 268 151 983 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČEZ 8,75/04 100.00 100.00 92 882 448 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČEZ VAR/14 105.00 105.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČKD HRONOV - - - 371.00 371.00 27 454 graf
ČKD KUTNÁ HORA - - - 200.00 230.00 65 583 graf
ČKD PRAHA DIZ - - - 825.00 1 171.00 28 642 graf
ČMD 40.00 42.00 0 41.00 47.00 76 618 graf
ČP LEASING VAR/05 100.00 100.00 1 356 859 157 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČP LEASING VAR/06 - - - 100 000.00 100 000.00 58 015 780 graf
ČP VAR/06 100.00 100.00 29 908 167 - - - graf
ČSAD Č. BUDĚJOVICE - - - 112.00 180.00 60 520 graf
ČSAD KLADNO - - - 77.00 341.00 2 631 graf
ČSAD LIBEREC - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČSAD TELNICE - - - 22.00 118.00 4 260 graf
ČSKD - INTRANS - - - 84.00 115.00 59 061 graf
ČSOB VAR/02 95.00 95.00 191 484 616 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČZ STRAKONICE 115.00 115.00 0 - - - graf
DAKO-CZ - - - 63.00 70.00 0 graf
DAKO-CZ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
DALKIA 11,375/08 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
DALKIA 13,90/02 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
DENTAL - - - 502.00 670.00 10 462 graf
DERMACOL - - - 237.00 350.00 6 780 graf
DESKO - - - 104.00 115.00 312 graf
DIMENSION - - - 53.00 61.00 3 970 graf
DKF HOLDING - - - 5.00 6.00 9 620 graf
DL.HYPOVERE10,4/02 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
DRŮBEŽ.ZÁV.KLATOVY - - - 771.00 900.00 36 058 graf
EIB 6,50/15 100.00 100.00 186 527 056 100 000.00 100 000.00 0 graf
EIB 8,20/09 100.00 100.00 2 788 492 154 25 000.00 25 000.00 0 graf
ELEKTROPORC.LOUNY - - - 81.00 151.00 8 014 graf
ELROZ - - - 47.00 110.00 1 785 graf
ENERGOAQUA 313.00 362.00 0 411.00 510.00 1 403 146 graf
ENERGOAQUA 18,0/02 - - - 10 100.00 10 100.00 0 graf
ENERGOMONTÁŽE LIB. 93.00 93.00 0 - - - graf
ETA 104.00 135.00 0 90.00 121.00 76 997 graf
EUROVIA CS 800.00 840.00 4 000 831.00 853.00 351 355 graf
FAGRON - - - 19.00 23.00 274 801 graf
FARMET - - - 80.00 80.00 640 graf
FEZKO SERVIS 130.00 137.00 0 130.00 207.00 18 814 graf
FINOP HOLDING 485.00 485.00 0 520.00 574.00 536 610 graf
FORTUNA HOTELS - - - 990.00 990.00 34 800 000 graf
FORTUNA VAR/05 - - - 8 500.00 8 500.00 0 graf
FOSFA - - - 51.00 80.00 27 661 graf
FTL PROSTĚJOV - - - 172.00 240.00 0 graf
GENOSERVIS - - - 76.00 98.00 0 graf
GEODEZIE BRNO - - - 394.00 650.00 40 103 graf
GEOTEST BRNO - - - 500.00 540.00 9 660 graf
GEOTEST SLATINA - - - 9.00 9.00 0 graf
GLAVER.CZ VAR/08 100.00 100.00 159 796 961 10 000.00 10 000.00 0 graf
GRANITOL - - - 176.00 270.00 36 214 graf
GUMÁRNY ZUBŘÍ - - - 127.00 212.00 1 341 691 graf
GUMOTEX - - - 180.00 220.00 14 151 graf
H.J. HEINZ CR/SR - - - 23.00 25.00 0 graf
HL.M.PRAHA 6,85/11 100.00 100.00 185 892 082 - - - graf
HL.M.PRAHA VAR/11 100.00 100.00 0 - - - graf
Holcim (Česko) 1 500.00 1 500.00 0 1 610.00 1 818.00 185 627 graf
HOLCIM ČESKO 1 332.00 1 395.00 5 390 - - - graf
HOME CR. VAR/05 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
HOME CR.FIN.VAR/06 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
HOT.INTERNATIONAL - - - 11.00 16.00 739 202 graf
HOTEL FORUM PRAHA - - - 460.00 501.00 445 219 graf
HOTEL JALTA PRAHA - - - 1 291.00 2 083.00 50 337 graf
HOTEL PANORAMA - - - 379.00 385.00 125 988 graf
HP - - - 3 182.00 3 553.00 95 469 graf
HUTNÍ PROJ. PLZEŇ - - - 42.00 142.00 0 graf
HYPOTEČNÍ BANKA - - - 485.00 520.00 295 500 graf
HZL BACA 8,50/04 109.00 109.00 262 319 057 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 12,00/03 121.00 121.00 23 773 590 7 750.00 9 300.00 0 graf
HZL ČMHB 6,40/05 100.00 100.00 145 878 150 8 103.00 9 670.00 0 graf
HZL ČMHB 6,85/05 100.00 100.00 44 166 140 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 8,20/04 106.00 106.00 22 991 780 6 780.00 10 000.00 350 000 graf
HZL ČMHB 8,90/04 105.00 105.00 46 863 318 10 800.00 10 950.00 2 659 230 graf
HZL ČS 11,85/03 105.00 105.00 0 10 760.00 10 760.00 0 graf
HZL HVB 6,0/09 109.00 109.00 312 942 300 - - - graf
HZL KB 8,00/04 109.00 109.00 109 739 297 10 510.00 10 510.00 0 graf
HZL KB 8,125/04 105.00 105.00 186 366 045 10 890.00 10 890.00 0 graf
HZL KB VAR/07 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
HZL RBCZ 7,50/06 109.00 109.00 0 - - - graf
HZL2HYPO 11,0/02 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
HZL3HYPO 11,0/03 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
HZL3VEREIN 10,9/03 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
CHABAŘOVICKÉ STR. - - - 281.00 290.00 868 graf
CHEMOPROJEKT - - - 973.00 1 190.00 92 624 graf
CHEVAK CHEB - - - 134.00 196.00 107 904 graf
I.EPIC HOLDING - - - 412.00 471.00 183 238 graf
ICOM TRANSPORT - - - 407.00 580.00 278 167 graf
IDEAL STANDARD - - - 1 400.00 2 270.00 1 400 graf
IF BOHATSTVÍ 1 301.00 1 356.00 1 257 148 1 291.00 1 369.00 2 861 717 graf
IF OBCHODU 1 035.00 1 072.00 42 870 1 045.00 1 076.00 835 478 graf
IH MOSKVA ZLÍN - - - 98.00 158.00 9 775 graf
II.EPIC HOLDING - - - 163.00 166.00 175 275 graf
ING BANK 4,50/19 70.00 70.00 0 - - - graf
ING BANK VAR/04 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
INSPEKTA - - - 1 960.00 3 495.00 7 097 graf
INTERHOTEL OLYMPIK - - - 466.00 550.00 187 360 graf
INTERHOTEL VORONĚŽ - - - 338.00 435.00 153 315 graf
INTEX - - - 46.00 50.00 3 146 graf
IP BANKA 57.00 57.00 0 - - - graf
IPB 8,90/04 100.00 100.00 75 989 414 10 000.00 10 000.00 0 graf
IPB VAR/08 100.00 100.00 1 593 151 519 10 000.00 10 000.00 0 graf
IVAX - CR 1 200.00 1 200.00 0 1 261.00 1 449.00 647 598 graf
JÁCHYMOV PM 463.00 463.00 0 630.00 755.00 384 238 graf
JÄKL KARVINÁ - - - 95.00 117.00 11 433 graf
JAN BECHER - - - 152.00 988.00 0 graf
JANKA - - - 43.00 47.00 9 904 graf
JČ ENERGETIKA 1 312.00 1 312.00 0 1 220.00 1 450.00 74 888 graf
JČ PLYNÁREN.Č.BUD. - 0.00 - - - - graf
JČ PLYNÁRENSKÁ 1 984.00 2 430.00 2 430 1 951.00 2 250.00 76 079 graf
JIHLAVAN - - - 115.00 158.00 71 374 graf
JIHOČESKÉ TISKÁRNY - - - 369.00 734.00 31 256 graf
JIHOMORAVSKÁ PLYNÁ - 0.00 - - - - graf
JIHOSTROJ - - - 43.00 55.00 5 688 graf
JILANA - - - 44.00 125.00 7 502 graf
JITKA JINDŘ.HRADEC - - - 185.00 205.00 77 328 graf
JIZERSKÉ SKLO - - - 343.00 467.00 1 221 graf
JLV - - - 276.00 342.00 11 948 graf
JM ENERGETIKA 1 835.00 2 200.00 24 200 1 831.00 2 194.00 947 909 graf
JM PLYN. VAR/03 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
JM PLYNÁRENSKÁ 3 268.00 3 810.00 7 440 2 410.00 3 136.00 87 141 graf
JUNIORSKÝ UPF - - - 130.00 140.00 5 143 450 graf
JUTA 572.00 572.00 0 952.00 1 358.00 37 462 graf
KABELOVNA DĚČÍN - - - 2 000.00 2 133.00 54 679 913 graf
KABLO ELEKTRO 1 319.00 1 453.00 4 203 1 539.00 1 845.00 383 042 graf
KAOLIN HLUBANY - - - 660.00 749.00 3 394 graf
KAPITÁL HOLDING - - - 51.00 53.00 6 140 graf
KAPPEL - - - 7.00 8.00 0 graf
KAROSERIA - - - 106.00 125.00 34 227 graf
KARVINSKÁ STAVEBNÍ - - - 177.00 217.00 0 graf
KAVOZ - - - 8.00 8.00 0 graf
KB 8,00/04 95.00 95.00 1 174 532 974 10 625.00 10 700.00 53 125 graf
KB VAR/02 100.00 100.00 354 575 674 10 000.00 10 000.00 0 graf
KDYNIUM - - - 1 532.00 1 930.00 417 849 graf
KINOTECHNIKA PRAHA - - - 23.00 49.00 0 graf
KLATOVSKÉ RYBÁŘST. - - - 101.00 233.00 5 089 graf
KLENOTY AURUM - - - 360.00 396.00 0 graf
KOB 10,875/04 118.00 118.00 29 909 034 223 10 000.00 10 000.00 0 graf
KOB VAR/05 99.00 99.00 100 545 962 10 000.00 10 000.00 0 graf
KOMERČNÍ BANKA 1 381.00 1 584.00 6 018 384 702 1 367.00 1 541.00 54 548 018 graf
KON.AHOLD VAR/05 100.00 100.00 303 953 133 10 000.00 10 000.00 0 graf
KORAMO KOLÍN - - - 1 001.00 1 001.00 0 graf
KOVOHUTĚ ČELAKOV. - - - 88.00 122.00 49 532 graf
KOVOHUTĚ MNÍŠEK - - - 57.00 109.00 23 340 graf
KOVOPLAST CHLUMEC - - - 132.00 160.00 6 692 graf
KOVOSVIT - - - 440.00 490.00 295 283 graf
KOVOSVIT - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KOVOŠROT DĚČÍN - - - 203.00 237.00 1 421 graf
KRKONOŠSKÉ VÁPENKY - - - 525.00 565.00 34 796 graf
KRUŠNOHORSKÉ LESY - - - 72.00 78.00 27 302 graf
KŘIŠŤÁLOVÝ IF 1 055.00 1 110.00 344 187 1 052.00 1 075.00 805 921 graf
K-T-V INVEST 281.00 281.00 0 293.00 365.00 163 764 graf
LÁZNĚ LIBVERDA - - - 410.00 530.00 1 290 graf
LÁZNĚ LIBVERDA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
LÁZNĚ PODĚBRADY - - - 570.00 627.00 45 096 graf
LÁZNĚ TEPLICE N.B. - - - 570.00 695.00 73 365 graf
LÁZNĚ TEPLICE V Č. 243.00 243.00 0 301.00 341.00 80 738 graf
LÁZNĚ VELICHOVKY - - - 431.00 444.00 4 310 graf
LE CYGNE SPORT.GR. - - - 208.00 315.00 36 387 graf
LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ - - - 1 072.00 1 072.00 0 graf
LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ - - - 890.00 1 106.00 283 595 graf
LESNÍ SP.KRÁL.HVO. - - - 200.00 200.00 0 graf
LESNÍ SP.OPOČNO - - - 315.00 375.00 0 graf
LESNÍ SPOL.BROUMOV - - - 230.00 238.00 920 graf
LESNÍ SPOL.JM LESY - - - 135.00 135.00 0 graf
LESOSTAVBY ŠUMPERK - - - 22.00 22.00 11 802 graf
LESY FRÝDEK-MÍSTEK - - - 180.00 180.00 0 graf
LESY KRNOV - - - 140.00 140.00 0 graf
LESY MĚLNÍK - - - 160.00 160.00 0 graf
LESY SPÁL.POŘÍČÍ - - - 301.00 301.00 0 graf
MADETA 180.00 180.00 0 179.00 275.00 154 181 graf
MAGNETON - - - 61.00 74.00 35 278 graf
MANHATTAN IF - - - 1 000.00 1 261.00 20 360 graf
MASOKOMB.POLIČKA - - - 329.00 500.00 450 graf
MASSAG - - - 50.00 50.00 0 graf
MATE - - - 34.00 43.00 698 graf
MAXIMA POJIŠŤOVNA - - - 41.00 41.00 0 graf
MEDICAMENTA - - - 220.00 337.00 26 070 graf
MEOPTA PŘEROV 77.00 84.00 4 000 70.00 100.00 53 084 graf
MERO ČR 10,30/11 105.00 105.00 170 019 583 - - - graf
METALIMEX 2 100.00 2 100.00 0 2 150.00 2 398.00 964 820 graf
METRA BLANSKO - - - 34.00 44.00 19 907 graf
METROSTAV 115.00 121.00 113 620 123.00 143.00 529 075 graf
MEVA - - - 228.00 611.00 172 018 graf
MILETA - - - 109.00 113.00 12 244 graf
MINERVA BOSKOVICE - - - 170.00 193.00 39 593 graf
MJM LITOVEL - - - 200.00 223.00 1 338 graf
MLÉKÁRNA KUNÍN - - - 86.00 202.00 1 539 graf
MORAV. PLYNOSTAV - - - 420.00 559.00 40 206 graf
MORAV.KERAM.ZÁVODY - - - 401.00 557.00 100 588 graf
MORAVIA CANS - - - 1 200.00 1 225.00 38 605 graf
MORAVSKÁ PRŮM. - - - 50.00 50.00 0 graf
MORAVSKÉ NAFT.DOLY 2 600.00 2 600.00 0 2 616.00 3 100.00 1 751 464 graf
MORAVSKÉ ŽELEZÁRNY - - - 30.00 31.00 50 798 graf
MORAVSKOSLEZ. UPF 1 253.00 1 365.00 104 715 1 307.00 1 482.00 180 812 graf
MORAVSKÝ ZEM.HOLD. - - - 38.00 39.00 2 883 graf
MOTOKOV INTER. - - - 124.00 169.00 10 929 graf
MOTORPAL - - - 242.00 280.00 190 854 graf
MSA - - - 225.00 270.00 154 329 graf
MŠLZ - - - 62.00 74.00 4 379 graf
MUZO - - - 3 120.00 3 602.00 0 graf
NATE CHOTĚBOŘ - - - 60.00 108.00 962 graf
NATURAMYL - - - 165.00 165.00 330 graf
NKT CABLES 509.00 509.00 36 480 487.00 492.00 179 278 graf
NOVÁ HUŤ 12,70/03 103.00 103.00 0 10 250.00 10 250.00 0 graf
NOWACO MRAZÍRNY - - - 467.00 600.00 284 717 graf
O2 C.R. 309.00 353.00 3 281 268 201 312.00 353.00 14 027 811 graf
OBCHODNÍ SLADOVNY 475.00 475.00 0 662.00 738.00 172 899 graf
OBCHODNÍ TISKÁRNY - - - 338.00 408.00 30 268 graf
ODKOLEK - - - 185.00 275.00 22 825 graf
OHL ŽS 861.00 861.00 0 625.00 728.00 972 970 graf
OKD 60.00 63.00 0 57.00 75.00 474 976 graf
OLŠANSKÉ PAPÍRNY - - - 19.00 23.00 912 graf
OMNIPOL - - - 295.00 327.00 272 970 graf
ON SEMICONDUCT. CR - - - 999.00 999.00 0 graf
OPAVLEN OPAVA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ORPA - - - 157.00 242.00 12 470 graf
OSPAP VELKOOBCH.P. - - - 362.00 424.00 31 909 graf
OSTRAV.VOD.A KAN. - - - 1 350.00 1 805.00 43 050 graf
OSTROJ 18.00 26.00 0 28.00 35.00 31 326 graf
OTAVAN TŘEBOŇ - - - 45.00 50.00 4 266 graf
OTAVA-PATRIA - - - 209.00 217.00 6 001 graf
PANKRÁC - - - 381.00 445.00 19 890 graf
PANKRÁC - - - 461.00 635.00 52 346 graf
PARAMO 293.00 308.00 593 330.00 375.00 637 993 graf
PCB BENEŠOV - - - 106.00 142.00 1 900 graf
PEKÁRNA CHOMUTOV - - - 43.00 75.00 1 000 graf
PEKÁRNA LIBEREC - - - 49.00 94.00 2 961 graf
PEKÁRNA TŘEBÍČ - - - 94.00 132.00 0 graf
PERLA BAVLNÁŘ.ZÁV. - - - 64.00 74.00 95 697 graf
PHA FIN.BV 6,95/10 100.00 100.00 22 009 833 100 000.00 100 000.00 0 graf
PHILIP MORRIS ČR A 7 996.00 8 470.00 552 958 173 7 957.00 8 590.00 11 743 710 graf
PIV.A SOD.BRNO - - - 75.00 82.00 10 010 graf
PIVOV.LOUNY - - - 185.00 386.00 30 242 graf
PIVOVAR RADEGAST 1 600.00 1 639.00 1 600 1 651.00 2 000.00 1 022 234 graf
PIVOVAR V.POPOVICE - - - 225.00 256.00 167 160 graf
PLIVA - LACHEMA 440.00 450.00 1 800 441.00 501.00 39 468 graf
PLOMA - - - 197.00 279.00 164 398 graf
PLYNOPROJEKT PRAHA - - - 615.00 1 000.00 5 952 409 graf
PLYNOSTAV PARDUB. - - - 130.00 150.00 32 048 graf
PLZEŇSKÁ TEPLÁREN. 420.00 420.00 0 494.00 689.00 83 661 graf
POLIČSKÉ STROJÍRNY - - - 61.00 82.00 20 537 graf
PORCEL.MANUFAKTURA - - - 292.00 493.00 2 052 graf
POŠT.TISK.CENIN - - - 940.00 1 177.00 235 756 graf
PPF CAP.M. VAR/05 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
PPF INVEST.HOLDING 300.00 431.00 68 270 275.00 359.00 2 940 448 graf
PRAGA ČÁSLAV - - - 23.00 25.00 0 graf
PRAGA LOUNY - - - 39.00 75.00 0 graf
PRAGOIMEX - - - 200.00 221.00 400 graf
PRAZSKE SLUZBY 450.00 465.00 6 975 444.00 485.00 435 531 graf
PRAŽSKÁ ENERGETIKA 1 537.00 1 875.00 6 608 1 570.00 1 925.00 213 670 graf
PRAŽSKÁ PLYNÁREN. 1 800.00 2 650.00 7 243 1 827.00 2 041.00 36 364 graf
PRAŽSKÁ PLYNÁRENSK - 0.00 - - - - graf
PRAŽSKÁ TEPLÁREN. 1 183.00 1 183.00 0 1 179.00 1 315.00 627 146 graf
PRAŽSKÉ PIVOVARY 20.00 27.00 0 23.00 27.00 23 906 graf
PRIOR ČR - - - 115.00 132.00 4 685 graf
PROAGRO KLATOVY - - - 52.00 92.00 215 100 graf
PROAGRO LIBEREC - - - 145.00 173.00 0 graf
PROLES - - - 133.00 200.00 0 graf
PSVS - - - 880.00 890.00 300 080 graf
RAAB KARCH.STAVIVA - - - 76.00 77.00 14 127 graf
RADIOMOBIL 8,20/04 100.00 100.00 1 234 112 555 100 000.00 100 000.00 0 graf
RAPID - - - 3 900.00 4 000.00 0 graf
RAŠELINA - - - 190.00 248.00 35 198 graf
REKULT.VÝSTAV.MOST - - - 183.00 290.00 6 877 graf
RENTIÉRSKÝ IF 1.IN - - - 986.00 1 015.00 4 001 777 graf
RMS MEZZANINE 1 830.00 1 830.00 1 041 390 1 744.00 1 933.00 181 128 graf
ROLNICKÝ IF - - - 170.00 170.00 0 graf
RUBÍN DYN.IF - - - 450.00 460.00 4 500 graf
RUVE - - - 170.00 170.00 0 graf
RYBÁŘ. TŘEBOŇ HLD - - - 320.00 529.00 170 318 graf
RYBÁŘSTVÍ TELČ - - - 230.00 350.00 2 445 graf
RYBNIKÁŘ.HLUBOKÁ - - - 190.00 275.00 52 906 graf
SANATORIUM ASTORIA - - - 815.00 1 200.00 4 080 graf
SBĚRNÉ SUROV. ČB - - - 50.00 164.00 0 graf
SČ ARMATURKA - - - 125.00 140.00 27 650 graf
SČ ENERGETIKA 1 340.00 1 340.00 0 1 400.00 1 500.00 221 595 graf
SČ PLYN. 11,85/03 112.00 112.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
SČ PLYNÁREN. ÚSTÍ - 0.00 - - - - graf
SČ PLYNÁRENSKÁ 1 648.00 2 660.00 9 820 1 717.00 2 040.00 48 354 graf
SELGEN - - - 200.00 325.00 34 292 graf
SEMPERFLEX OPTIMIT - - - 492.00 540.00 98 130 graf
SETUZA 289.00 289.00 0 233.00 291.00 155 912 graf
SEVEROČESKÉ DOLY 345.00 345.00 0 320.00 349.00 1 063 168 graf
SFINX - - - 160.00 210.00 39 871 graf
SG - INDUSTRY 7.00 7.00 0 7.00 8.00 34 270 graf
SHD-KOMES - - - 173.00 174.00 13 588 graf
SIGMIA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SILNICE NEPOMUK - - - 770.00 930.00 0 graf
SILON - - - 289.00 311.00 88 306 graf
SKALIČAN - - - 55.00 60.00 0 graf
SL.KÁMEN 10,125/02 100.00 100.00 0 - - - graf
SLADOVNA HODONICE - - - 525.00 535.00 76 177 graf
SLÉVÁRNA HEUNISCH - - - 337.00 750.00 9 000 graf
SLÉVÁRNA KUŘIM - - - 113.00 722.00 4 598 graf
SLÉVÁRNA KUŘIM - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SLEZAN FRÝDEK-MÍS. 190.00 190.00 0 270.00 302.00 1 112 810 graf
SLOV.EL.ČR VAR/03 100.00 100.00 54 350 673 10 000.00 10 000.00 0 graf
SM ENERG. VAR/05 100.00 100.00 20 029 963 10 000.00 10 000.00 0 graf
SM ENERGETIKA 1 312.00 1 356.00 10 848 1 405.00 1 600.00 322 475 graf
SM PLYNÁRENSKÁ 2 075.00 2 520.00 26 751 1 890.00 2 096.00 92 279 graf
SM PLYNÁRENSKÁ - 0.00 - - - - graf
SM VOD.A KAN.OVA 400.00 400.00 0 501.00 549.00 245 826 graf
SMP CONSTRUCTION - - - 311.00 359.00 78 024 graf
SOFTWARE 602 - - - 330.00 350.00 0 graf
SOKOLOVSKÁ UHELNÁ 205.00 226.00 0 209.00 270.00 1 985 500 graf
SPOJENÉ KARTÁČOVNY - - - 235.00 301.00 33 472 graf
SPOJPROJEKT PRAHA - - - 950.00 1 020.00 2 850 graf
SPOLANA 64.00 80.00 1 959 80.00 85.00 88 654 graf
SPOLANA - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
SPOLEK CH.HUT.VÝR. 100.00 110.00 13 844 109.00 117.00 1 578 297 graf
ST.DLUHOP. 5,70/06 100.00 100.00 11 170 629 150 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,05/04 100.00 100.00 3 983 199 230 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,30/07 101.00 101.00 3 392 937 250 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,40/10 100.00 100.00 10 517 491 978 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,55/11 100.00 100.00 38 852 637 103 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,75/05 100.00 100.00 1 949 903 598 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,90/03 102.00 102.00 211 319 254 10 000.00 10 000.00 387 144 graf
ST.DLUHOP. 6,95/16 100.00 100.00 23 027 316 976 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 7,30/04 100.00 100.00 198 811 936 10 575.00 10 650.00 0 graf
ST.DLUHOP. 7,95/04 100.00 100.00 86 695 103 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. VAR/02 99.00 99.00 0 950.00 990.00 0 graf
ST.DLUHOP. VAR/02 100.00 100.00 0 - - - graf
ST.DLUHOP. VAR/02 95.00 95.00 0 - - - graf
ST.DLUHOP.10,90/03 109.00 109.00 241 792 939 11 350.00 11 350.00 0 graf
ST.DLUHOP.12,20/02 118.00 118.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.14,85/03 120.00 120.00 669 249 770 10 000.00 10 000.00 0 graf
STAROROL.PORCELÁN - - - 102.00 136.00 49 178 graf
STAV.POD.JABLONEC - - - 44.00 49.00 0 graf
STAVOSTROJ - - - 242.00 263.00 121 521 graf
STČ ENERGETICKÁ 1 300.00 1 300.00 13 000 1 261.00 1 440.00 450 318 graf
STČ PLYNÁRENSKÁ 3 241.00 4 090.00 23 137 2 136.00 2 881.00 128 099 graf
STOCK PLZEŇ 6 003.00 6 003.00 0 6 300.00 6 500.00 121 769 graf
STROJÍRNY BOHDAL. - - - 152.00 434.00 0 graf
STROJPLAST - - - 13.00 19.00 0 graf
STROJPLAST - - - 500.00 500.00 0 graf
STROJTEX - - - 83.00 392.00 16 554 graf
STŘEDOČESKÁ PLYN. - 0.00 - - - - graf
STŘEDOČESKÁ PLYN. - 0.00 - - - - graf
STS PRUNÉŘOV - - - 42.00 64.00 0 graf
SUBEKO KLÁŠTEREC - - - 12.00 12.00 0 graf
SUBTERRA - - - 432.00 575.00 68 780 797 graf
SVA - - - 101.00 176.00 25 104 graf
SVOBODA GRAF. ZÁV. - - - 292.00 340.00 21 100 graf
SYNPO - - - 133.00 253.00 1 382 graf
ŠKODA AUTO 7,25/05 100.00 100.00 814 544 300 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠKODA AUTO VAR/07 100.00 100.00 185 197 422 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠKODA AUTO VAR/10 100.00 100.00 475 303 067 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠKODA PRAHA 80.00 80.00 0 101.00 111.00 4 416 graf
ŠKROBÁRNY PELHŘIM. - - - 106.00 338.00 22 499 graf
ŠMERAL BRNO - - - 67.00 82.00 24 383 graf
ŠROUBÁRNA ŽATEC - - - 28.00 36.00 6 020 graf
ŠROUBÁRNA ŽDÁNICE - - - 201.00 254.00 2 828 graf
ŠTERNBERSKÉ LESY - - - 192.00 192.00 0 graf
ŠTI HOLDING 834.00 834.00 0 831.00 989.00 435 798 graf
TARMAC SEVEROKÁMEN 382.00 382.00 0 450.00 510.00 32 173 graf
TATRA 46.00 48.00 11 086 40.00 47.00 242 490 graf
TECH.INŽ.ÚSTAV NER - - - 251.00 347.00 20 910 graf
TENEZ CHOTĚBOŘ - - - 200.00 235.00 638 030 graf
TEPL.BRNO 10,80/05 100.00 100.00 0 - - - graf
TEPL.BRNO VAR/02 100.00 100.00 0 - - - graf
TEPL.ÚSTÍ 11,7/04 102.00 102.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
TEPLÁRNA Č.BUDĚJ. 751.00 751.00 0 530.00 600.00 18 162 graf
TEPLÁRNA OTROKOV. - - - 445.00 1 074.00 191 080 graf
TEPLÁRNA PÍSEK 276.00 276.00 0 360.00 367.00 30 280 graf
TEPLÁRNA STRAKON. - - - 400.00 517.00 30 743 graf
TEPLÁRNA ÚSTÍ N.L. 236.00 287.00 6 136 300.00 353.00 119 878 graf
TEPLÁRNY BRNO 1 044.00 1 044.00 0 777.00 1 140.00 3 516 205 graf
TEPNA - - - 33.00 37.00 14 766 graf
TEPNA - - - 344.00 344.00 0 graf
TERCO TELČ NÁBYTEK - - - 231.00 274.00 2 370 graf
TEREOS TTD - - - 48.00 66.00 49 770 graf
TESLA JIHLAVA - - - 178.00 199.00 90 404 graf
TESLA KARLÍN - - - 46.00 72.00 63 548 graf
TESLA SEZAM 461.00 461.00 0 501.00 550.00 15 413 graf
TILIA-LDS - - - 107.00 107.00 0 graf
TOMA 82.00 108.00 11 403 88.00 125.00 177 532 graf
TONA - - - 180.00 240.00 6 302 graf
TONAK 25.00 25.00 0 28.00 34.00 25 241 graf
TONASO - - - 7.00 8.00 0 graf
TOS SVITAVY - - - 82.00 100.00 10 061 graf
TRANSAKTA - - - 1 000.00 1 500.00 466 448 graf
TRANSGAS - 0.00 - - - - graf
TRANZA - - - 80.00 100.00 46 780 graf
TŘIN.ŽEL. 10,65/09 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY 146.00 160.00 15 820 155.00 187.00 2 142 909 graf
TUSCULUM - - - 21.00 26.00 780 graf
TYLEX LETOVICE - - - 56.00 150.00 8 229 graf
TYPOS TISKAŘ.ZÁV. - - - 681.00 733.00 14 130 graf
TZP - - - 81.00 225.00 1 000 graf
UNION BANKA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
UNION LEAS. VAR/05 100.00 100.00 10 018 490 10 000.00 10 000.00 0 graf
UNIPETROL 28.00 32.00 242 343 014 30.00 32.00 12 979 277 graf
UNIPETROL 0,00/07 66.00 66.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
UNIPETROL 9,00/04 99.00 99.00 51 262 500 100 000.00 100 000.00 0 graf
UNIPETROL VAR/13 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
UNIPLET TŘEBÍČ - - - 60.00 81.00 11 022 graf
UNITED ENERGY 580.00 609.00 0 662.00 756.00 93 181 graf
UNITED ENERGY - - - 63.00 74.00 123 909 graf
UNIVERSÁLNÍ OPF - - - 616.00 616.00 0 graf
VAN LEER OBALY - - - 1 600.00 1 660.00 11 214 graf
VARI - - - 215.00 250.00 17 373 graf
VČ ENERGETIKA 1 360.00 1 360.00 0 1 393.00 1 600.00 311 229 graf
VČ PLYNÁRENSKÁ 1 650.00 2 550.00 14 496 1 980.00 2 650.00 191 074 graf
VEBA TEXTILNÍ ZÁV. - - - 240.00 300.00 89 947 graf
VELICHOVKY 13,4/04 97.00 97.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
VELKOOBCH.IVANČICE - - - 40.00 46.00 0 graf
VET ASSETS 59.00 83.00 0 73.00 88.00 94 068 graf
VHOS - - - 740.00 893.00 34 312 graf
VINIUM - - - 192.00 219.00 73 914 graf
VINNÉ SKL.VALTICE - - - 850.00 851.00 19 575 graf
VÍNO MIKULOV - - - 710.00 770.00 97 750 graf
VITKA BRNĚNEC - - - 58.00 58.00 0 graf
VÍTKOVICE - - - 7.00 8.00 258 265 graf
VÍTKOVSKÉ LESY - - - 156.00 156.00 0 graf
VLNAP - - - 37.00 51.00 10 675 graf
VOD.A KAN.BEROUN - - - 161.00 162.00 1 127 graf
VOD.A KAN.BŘECLAV - - - 145.00 165.00 6 520 graf
VOD.A KAN.HODONÍN - - - 103.00 327.00 6 156 graf
VOD.A KAN.HR.KRÁL. - - - 202.00 224.00 34 577 graf
VOD.A KAN.CHRUDIM - - - 166.00 178.00 17 555 graf
VOD.A KAN.K.VARY - - - 694.00 802.00 0 graf
VOD.A KAN.KROMĚŘÍŽ - - - 117.00 177.00 49 903 graf
VOD.A KAN.M.BOLES. - - - 174.00 225.00 14 600 graf
VOD.A KAN.NÁCHOD - - - 128.00 181.00 3 204 graf
VOD.A KAN.PARDUBIC - - - 183.00 201.00 21 402 graf
VOD.A KAN.PŘEROV - - - 300.00 338.00 11 575 graf
VOD.A KAN.TRUTNOV - - - 118.00 149.00 82 149 graf
VOD.A KAN.VSETÍN - - - 140.00 183.00 0 graf
VOD.A KAN.ZLÍN - - - 208.00 236.00 29 872 graf
VODÁR.KLADNO-MĚLN. - - - 171.00 176.00 2 054 graf
VODÁRENSKÁ - - - 411.00 459.00 60 176 graf
VODHOSP.INŽ.SLUŽBY - - - 200.00 302.00 80 831 graf
VODNÍ ZDR. HOLEŠOV - - - 370.00 493.00 43 240 graf
VODOH.OPR.A STROJ. - - - 41.00 76.00 21 051 graf
VUES BRNO - - - 110.00 363.00 0 graf
VULKAN - - - 129.00 150.00 16 228 graf
VÝCHODOČESKÁ PLYNÁ - 0.00 - - - - graf
VÝSTAVIŠTĚ Č.BUD. - - - 327.00 361.00 161 783 graf
VÝZBROJNA PO - - - 1 050.00 1 050.00 0 graf
WIENERBERGER C.P. - - - 15.00 16.00 80 098 graf
WIENERBERGER C.P. 1 421.00 1 421.00 0 1 422.00 1 750.00 129 292 graf
XAVEROV - - - 44.00 72.00 32 706 graf
YSE AKCIONÁŘŮ OPF - - - 277.00 281.00 142 389 graf
YTONG - - - 2 300.00 3 303.00 474 159 graf
ZAKLÁDÁNÍ STAVEB - - - 602.00 710.00 107 019 graf
ZÁPADOKÁMEN - - - 462.00 467.00 0 graf
ZÁS. TEPLEM VSETÍN - - - 200.00 200.00 0 graf
ZBROJOVKA BRNO - - - 15.00 17.00 2 255 graf
ZČ ENERGETIKA 1 600.00 1 600.00 0 1 720.00 1 950.00 410 408 graf
ZČ PLYNÁRENSKÁ 2 244.00 2 880.00 11 100 1 915.00 2 360.00 38 940 graf
ZČ PLYNÁRENSKÁ PLZ - 0.00 - - - - graf
ZČ PLYNÁRENSKÁ PLZ - 0.00 - - - - graf
ZETAS MIMOŇ - - - 567.00 567.00 0 graf
ZLATÝ IF KVANTO 418.00 437.00 3 864 440 419.00 430.00 1 560 623 graf
ZLATÝ UPF - - - 118.00 120.00 64 040 graf
ZZN DĚČÍN - - - 210.00 210.00 0 graf
ZZN HAVL. BROD - - - 125.00 138.00 3 000 graf
ZZN CHOMUTOV - - - 82.00 115.00 0 graf
ZZN PARDUBICE - - - 183.00 225.00 5 278 graf
ZZN PELHŘIMOV - - - 125.00 125.00 0 graf
ZZN POLABÍ - - - 13.00 16.00 35 167 graf
ZZN POMORAVÍ - - - 129.00 257.00 5 430 graf
ZZN PRAHA - - - 127.00 177.00 7 330 graf
ZZN RAKOVNÍK - - - 242.00 333.00 9 573 graf
ŽĎAS 162.00 162.00 0 167.00 190.00 1 117 354 graf
ŽIVNOSTENSKÁ BANKA 1 761.00 1 900.00 27 468 1 920.00 2 095.00 775 725 graf
ŽOS NYMBURK - - - 36.00 42.00 10 122 graf
ŽPSV UH. OSTROH - - - 405.00 550.00 15 571 237 graf
Zobrazit sloupec