The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 200201

The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 200201
Name The Prague Stock Exchange RM System Graf
Min price Max price Volume Min price Max price Volume
1.IF ŽIVNOBANKA 632.00 660.00 4 502 408 630.00 660.00 4 032 856 graf
ADAMOVSKÉ STROJ. 42.00 51.00 252 50.00 57.00 59 889 graf
AG7 FOND OPF - - - 1 009.00 1 009.00 0 graf
AGROSTROJ PELHŘIM. - - - 108.00 158.00 548 308 graf
AKRO OPF GLOBAL. - - - 85.00 90.00 533 360 graf
AKRO OPF PROG.SPOL - - - 57.00 64.00 195 763 graf
ALIACHEM 6.00 6.00 864 6.00 7.00 4 703 429 graf
ALIACHEM 59.00 59.00 0 57.00 70.00 72 750 graf
ALMET - - - 601.00 630.00 20 550 graf
ANENSKÉ SLAT.LÁZNĚ - - - 183.00 285.00 0 graf
APOLLÓN HOLDING 21.00 27.00 16 442 22.00 30.00 719 301 graf
AQUASERV - - - 489.00 735.00 53 535 graf
ARCELORMITTAL 16.00 26.00 8 481 21.00 27.00 2 701 005 graf
ATAS NÁCHOD - - - 90.00 118.00 54 364 graf
AVIA - - - 10.00 12.00 10 914 graf
AVIA KUTNÁ HORA - - - 14.00 14.00 0 graf
B.G.M. CAPITAL - - - 165.00 180.00 182 542 graf
B.G.M. HOLDING - - - 160.00 179.00 101 161 graf
BARTOŇ TEXT.ZÁVODY - - - 92.00 92.00 367 graf
BELAGRA - - - 485.00 670.00 2 923 709 graf
BESKYDSKÁ STAVEBNÍ - - - 214.00 238.00 654 graf
BIOCEL - - - 525.00 569.00 1 168 660 graf
BIOPHARM VÚBVL - - - 627.00 1 089.00 1 075 331 graf
BIŽUTERIE ČS.MINC - - - 401.00 473.00 196 520 graf
BMT - - - 105.00 193.00 13 568 graf
BOHEMIA CRYS.GROUP - - - 86.00 101.00 660 012 graf
BOHEMIA-LÁZNĚ - - - 475.00 621.00 347 098 graf
BRISK TÁBOR - - - 201.00 221.00 12 123 graf
BRISTOL - - - 203.00 231.00 21 274 graf
BRNĚN.VODÁR.A KAN. - - - 481.00 551.00 71 297 graf
CEMBRIT MORAVIA - - - 343.00 508.00 62 534 graf
CEMOS - - - 60.00 103.00 53 131 graf
CIMEX KONCERN - - - 110.00 110.00 171 050 graf
CIMEX KONCERN - - - 40.00 40.00 13 920 graf
CITILEAS. 10,45/03 111.00 111.00 178 413 056 100 000.00 100 000.00 0 graf
CONCORDIA INV.IF - - - 145.00 180.00 91 889 graf
CONSUS IF - - - 41.00 49.00 204 146 graf
CPI VAR/06 100.00 100.00 0 - - - graf
CREST 7,79/22 100.00 100.00 0 - - - graf
CREST VAR/05 100.00 100.00 0 - - - graf
CREST VAR/05 100.00 100.00 0 - - - graf
CREST VAR/06 100.00 100.00 0 - - - graf
CUKROVAR A RAFIN. - - - 116.00 128.00 257 graf
CUKROVAR VRBÁTKY - - - 478.00 808.00 45 849 graf
CZECH PROPERTY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
CZECHIRES 8,25/09 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČEB 6,95/10 100.00 100.00 273 410 139 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČEDOK - - - 74.00 100.00 9 395 graf
ČECHOFRACHT - - - 1 400.00 1 800.00 93 690 graf
ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA 289.00 303.00 0 290.00 320.00 375 003 graf
ČESKÁ POJIŠŤOVNA 2 944.00 3 200.00 8 625 044 3 070.00 3 500.00 1 042 381 graf
ČESKÁ SPOŘITELNA 295.00 333.00 3 216 477 217 292.00 330.00 3 910 314 graf
ČESKÁ SPR.NEMOVIT. - - - 72.00 78.00 525 graf
ČESKÁ SPR.NEMOVIT. - - - 1.00 1.00 5 852 graf
ČESKÁ ZBROJOVKA 381.00 429.00 92 690 393.00 428.00 1 243 339 graf
ČESKÉ RADIOKOMUN. 345.00 392.00 761 742 223 346.00 390.00 7 356 721 graf
ČESKÉ VINAŘ.ZÁVODY - - - 52.00 66.00 35 353 graf
ČESKOMORAVSKÁ INV. - - - 41.00 45.00 27 203 graf
ČESKÝ UPF 1 185.00 1 259.00 161 957 1 141.00 1 280.00 6 112 071 graf
ČETRANS ÚSTÍ N.L. 21.00 21.00 0 22.00 30.00 6 013 graf
ČEZ 74.00 83.00 2 474 938 079 74.00 83.00 26 756 106 graf
ČEZ 0,00/09 42.00 42.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČEZ 11,0625/08 104.00 108.00 277 978 341 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČEZ 8,75/04 100.00 100.00 530 339 182 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČEZ VAR/14 105.00 105.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČKD HRONOV - - - 121.00 204.00 5 715 graf
ČKD KUTNÁ HORA - - - 122.00 179.00 110 151 graf
ČKD PRAHA DIZ - - - 614.00 782.00 34 394 graf
ČKD PRAHA HOLDING 10.00 12.00 23 138 - - - graf
ČMD 29.00 29.00 0 30.00 38.00 59 741 graf
ČP LEASING VAR/05 100.00 100.00 1 067 694 871 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČP LEASING VAR/06 - - - 100 000.00 100 000.00 60 300 000 graf
ČP VAR/06 100.00 100.00 108 054 250 - - - graf
ČS 10,75/02 109.00 109.00 1 619 807 047 - - - graf
ČSAD Č. BUDĚJOVICE - - - 69.00 130.00 59 411 graf
ČSAD KLADNO - - - 76.00 84.00 2 289 graf
ČSAD LIBEREC - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČSAD TELNICE - - - 22.00 37.00 0 graf
ČSKD - INTRANS - - - 81.00 99.00 47 994 graf
ČSOB Č.PEN.TRH OPF - - - 1.00 1.00 18 000 graf
ČSOB ČES.AKC.OPF - - - 1.00 1.00 0 graf
ČSOB ČES.DLUH.OPF - - - 1.00 1.00 228 900 graf
ČSOB SMÍŠENÝ OPF - - - 1.00 1.00 0 graf
ČSOB SVĚT.AKC.OPF - - - 1.00 1.00 30 000 graf
ČSOB VAR/02 95.00 95.00 854 294 552 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČZ STRAKONICE 115.00 115.00 0 - - - graf
DAKO-CZ - - - 70.00 70.00 26 579 graf
DAKO-CZ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
DALKIA 11,375/08 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
DALKIA 13,90/02 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
DENTAL - - - 451.00 525.00 13 376 graf
DERMACOL - - - 220.00 260.00 12 486 graf
DESKO - - - 98.00 109.00 0 graf
DIMENSION - - - 55.00 67.00 8 550 graf
DKF HOLDING - - - 5.00 6.00 33 512 graf
DL.HYPOVERE10,4/02 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
DRŮBEŽ.ZÁV.KLATOVY - - - 545.00 722.00 5 578 graf
EIB 6,50/15 100.00 100.00 1 244 297 196 100 000.00 100 000.00 0 graf
EIB 8,20/09 100.00 100.00 6 831 573 057 25 000.00 25 000.00 0 graf
ELEKTROPORC.LOUNY - - - 58.00 78.00 2 840 graf
ELROZ - - - 52.00 87.00 4 348 graf
ENERGOAQUA 330.00 347.00 0 400.00 430.00 1 239 628 graf
ENERGOAQUA 18,0/02 - - - 10 100.00 10 100.00 0 graf
ENERGOMONTÁŽE LIB. 93.00 98.00 0 - - - graf
ETA 90.00 140.00 91 020 81.00 135.00 26 661 graf
EUROVIA CS 640.00 740.00 30 278 954 606.00 735.00 107 138 447 graf
FAGRON - - - 17.00 21.00 117 537 graf
FARMET - - - 72.00 125.00 0 graf
FEZKO SERVIS 133.00 133.00 0 120.00 134.00 5 292 graf
FINOP HOLDING 447.00 532.00 21 013 511.00 560.00 518 231 graf
FORTUNA HOTELS - - - 990.00 990.00 3 267 graf
FORTUNA VAR/05 - - - 8 500.00 8 500.00 22 937 148 graf
FOSFA - - - 35.00 40.00 4 888 graf
FTL PROSTĚJOV - - - 146.00 200.00 0 graf
GENOSERVIS - - - 64.00 70.00 2 879 graf
GEODEZIE BRNO - - - 378.00 741.00 2 223 822 graf
GEOTEST BRNO - - - 280.00 429.00 5 794 graf
GEOTEST SLATINA - - - 9.00 9.00 0 graf
GLAVER.CZ VAR/08 100.00 100.00 646 976 884 10 000.00 10 000.00 0 graf
GRANITOL - - - 145.00 305.00 72 637 graf
GUMÁRNY ZUBŘÍ - - - 222.00 245.00 362 810 graf
GUMOTEX - - - 160.00 200.00 6 867 graf
H.J. HEINZ CR/SR - - - 25.00 25.00 250 graf
HL.M.PRAHA 6,85/11 100.00 100.00 652 147 694 - - - graf
HL.M.PRAHA VAR/11 100.00 100.00 81 149 400 - - - graf
HOLCIM ČESKO 1 332.00 1 332.00 0 1 400.00 1 700.00 2 346 496 graf
HOME CR. VAR/05 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
HOME CR.FIN.VAR/06 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
HOT.INTERNATIONAL - - - 9.00 11.00 3 166 graf
HOTEL FORUM PRAHA - - - 380.00 460.00 488 438 graf
HOTEL JALTA PRAHA - - - 1 001.00 1 875.00 194 509 graf
HOTEL PANORAMA - - - 255.00 321.00 100 666 graf
HP - - - 2 522.00 3 133.00 112 763 graf
HUTNÍ PROJ. PLZEŇ - - - 51.00 55.00 0 graf
HYPOTEČNÍ BANKA - - - 520.00 520.00 0 graf
HZL BACA 8,50/04 109.00 109.00 150 247 976 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 12,00/03 121.00 121.00 23 715 003 7 750.00 9 300.00 0 graf
HZL ČMHB 6,40/05 100.00 100.00 156 394 227 8 000.00 9 990.00 556 013 graf
HZL ČMHB 6,85/05 100.00 100.00 198 899 217 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 8,20/04 106.00 106.00 229 959 674 8 472.00 8 472.00 0 graf
HZL ČMHB 8,90/04 105.00 105.00 1 304 254 468 10 000.00 10 990.00 667 790 graf
HZL ČS 11,85/03 105.00 105.00 0 10 760.00 10 760.00 0 graf
HZL KB 8,00/04 109.00 109.00 11 423 330 10 510.00 10 510.00 0 graf
HZL KB 8,125/04 105.00 105.00 333 837 333 10 885.00 11 864.00 0 graf
HZL KB VAR/07 100.00 100.00 1 305 421 073 100 000.00 100 000.00 0 graf
HZL RBCZ 7,50/06 109.00 109.00 82 982 503 - - - graf
HZL2HYPO 11,0/02 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
HZL3HYPO 11,0/03 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
HZL3VEREIN 10,9/03 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
CHABAŘOVICKÉ STR. - - - 187.00 285.00 185 854 graf
CHEMOPROJEKT - - - 335.00 529.00 40 724 graf
CHEVAK CHEB - - - 91.00 218.00 8 148 graf
I.EPIC HOLDING - - - 302.00 372.00 222 306 graf
ICOM TRANSPORT - - - 440.00 680.00 2 423 717 graf
IDEAL STANDARD - - - 644.00 842.00 14 305 graf
IF BOHATSTVÍ 1 310.00 1 400.00 1 113 367 1 277.00 1 380.00 4 737 984 graf
IF OBCHODU 1 010.00 1 140.00 260 440 1 031.00 1 137.00 2 156 752 graf
IH MOSKVA ZLÍN - - - 60.00 106.00 3 557 graf
II.EPIC HOLDING - - - 160.00 185.00 258 878 graf
ING BANK 4,50/19 70.00 70.00 0 - - - graf
ING BANK VAR/04 100.00 100.00 61 759 244 100 000.00 100 000.00 0 graf
INSPEKTA - - - 4 300.00 4 300.00 30 100 graf
INTERHOTEL OLYMPIK - - - 330.00 440.00 193 489 graf
INTERHOTEL VORONĚŽ - - - 212.00 326.00 46 699 graf
INTEX - - - 50.00 67.00 13 221 graf
IP BANKA 57.00 57.00 0 - - - graf
IPB 8,90/04 100.00 100.00 473 353 098 10 000.00 10 000.00 0 graf
IPB VAR/08 100.00 100.00 31 986 354 10 000.00 10 000.00 0 graf
IVAX - CR 850.00 893.00 9 563 1 060.00 1 130.00 241 076 graf
JÁCHYMOV PM 400.00 400.00 0 470.00 623.00 240 144 graf
JÄKL KARVINÁ - - - 71.00 96.00 34 282 graf
JAN BECHER - - - 662.00 1 200.00 0 graf
JANKA - - - 41.00 52.00 24 986 graf
JČ ENERGETIKA 1 147.00 1 312.00 7 500 1 200.00 1 633.00 146 964 graf
JČ PLYNÁRENSKÁ 1 483.00 2 083.00 0 1 500.00 2 105.00 65 978 graf
JIHLAVAN - - - 60.00 60.00 3 900 graf
JIHOČESKÉ TISKÁRNY - - - 425.00 561.00 6 376 graf
JIHOSTROJ - - - 39.00 50.00 14 124 graf
JILANA - - - 26.00 46.00 0 graf
JITKA JINDŘ.HRADEC - - - 165.00 199.00 214 592 graf
JIZERSKÉ SKLO - - - 290.00 322.00 1 187 graf
JLV - - - 245.00 286.00 15 947 graf
JM ENERGETIKA 1 596.00 1 801.00 13 988 1 662.00 2 025.00 182 252 graf
JM PLYN. VAR/03 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
JM PLYNÁRENSKÁ 3 032.00 3 360.00 160 764 1 951.00 3 333.00 343 278 graf
JUNIORSKÝ UPF - - - 136.00 139.00 5 546 147 graf
JUTA 544.00 544.00 0 676.00 766.00 125 728 graf
KABELOVNA DĚČÍN - - - 1 750.00 1 970.00 1 665 050 graf
KABLO ELEKTRO 1 198.00 1 198.00 0 1 240.00 1 573.00 165 556 graf
KAOLIN HLUBANY - - - 633.00 725.00 13 516 graf
KAPITÁL HOLDING - - - 49.00 65.00 8 835 graf
KAPPEL - - - 8.00 8.00 0 graf
KAROSERIA - - - 80.00 88.00 67 518 graf
KARVINSKÁ STAVEBNÍ - - - 150.00 226.00 0 graf
KAVOZ - - - 8.00 8.00 0 graf
KB 8,00/04 95.00 95.00 737 836 307 10 640.00 10 750.00 0 graf
KB VAR/02 100.00 100.00 742 952 104 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/02 104.00 104.00 4 113 726 102 10 000.00 10 000.00 0 graf
KDYNIUM - - - 1 323.00 1 550.00 477 289 graf
KINOTECHNIKA PRAHA - - - 23.00 23.00 300 graf
KLATOVSKÉ RYBÁŘST. - - - 72.00 90.00 8 720 graf
KLENOTY AURUM - - - 360.00 360.00 5 400 graf
KOB 10,875/04 118.00 118.00 1 075 242 771 10 000.00 10 000.00 0 graf
KOB VAR/05 99.00 99.00 112 652 441 10 000.00 10 000.00 0 graf
KOH-I-NOOR PRAHA - - - 140.00 175.00 4 100 graf
KOMERČNÍ BANKA 1 016.00 1 299.00 5 537 416 570 1 005.00 1 282.00 54 000 634 graf
KON.AHOLD VAR/05 100.00 100.00 91 317 867 10 000.00 10 000.00 0 graf
KORAMO KOLÍN - - - 1 001.00 1 001.00 0 graf
KOVOHUTĚ ČELAKOV. - - - 67.00 84.00 53 223 graf
KOVOHUTĚ MNÍŠEK - - - 44.00 64.00 48 654 graf
KOVOPLAST CHLUMEC - - - 130.00 131.00 63 460 graf
KOVOSVIT - - - 272.00 510.00 55 122 graf
KOVOSVIT - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KOVOŠROT DĚČÍN - - - 200.00 201.00 12 422 graf
KRKONOŠSKÉ VÁPENKY - - - 406.00 654.00 47 168 graf
KRUŠNOHORSKÉ LESY - - - 44.00 68.00 51 939 graf
KŘIŠŤÁLOVÝ IF 1 050.00 1 134.00 1 444 747 1 014.00 1 140.00 2 204 132 graf
K-T-V INVEST 281.00 281.00 0 260.00 301.00 19 443 graf
LAFARGE CEMENT 1 350.00 1 500.00 12 000 1 500.00 1 576.00 141 369 graf
LÁZNĚ LIBVERDA - - - 250.00 400.00 3 574 graf
LÁZNĚ LIBVERDA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
LÁZNĚ PODĚBRADY - - - 332.00 606.00 74 947 graf
LÁZNĚ TEPLICE N.B. - - - 451.00 505.00 186 325 graf
LÁZNĚ TEPLICE V Č. 232.00 243.00 0 250.00 292.00 74 294 graf
LÁZNĚ VELICHOVKY - - - 332.00 453.00 56 481 graf
LE CYGNE SPORT.GR. - - - 124.00 138.00 5 080 graf
LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ - - - 1 072.00 1 072.00 0 graf
LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ - - - 764.00 908.00 214 829 graf
LESNÍ SP.KRÁL.HVO. - - - 145.00 145.00 13 920 graf
LESNÍ SP.OPOČNO - - - 132.00 275.00 3 050 graf
LESNÍ SPOL.BROUMOV - - - 204.00 295.00 9 792 graf
LESNÍ SPOL.JM LESY - - - 171.00 277.00 346 858 graf
LESOSTAVBY ŠUMPERK - - - 19.00 22.00 7 280 graf
LESY FRÝDEK-MÍSTEK - - - 80.00 263.00 945 189 graf
LESY KRNOV - - - 64.00 240.00 314 660 graf
LESY MĚLNÍK - - - 99.00 319.00 223 329 graf
LESY SPÁL.POŘÍČÍ - - - 100.00 279.00 78 936 graf
MADETA 157.00 245.00 1 099 145.00 238.00 66 893 graf
MAGNETON - - - 48.00 79.00 12 226 graf
MANHATTAN IF - - - 1 010.00 1 270.00 95 388 graf
MASOKOMB.POLIČKA - - - 116.00 155.00 465 graf
MASSAG - - - 30.00 30.00 173 130 graf
MATE - - - 33.00 45.00 0 graf
MAXIMA POJIŠŤOVNA - - - 41.00 41.00 0 graf
MEDICAMENTA - - - 200.00 221.00 30 561 graf
MEOPTA PŘEROV 69.00 90.00 0 66.00 81.00 32 658 graf
MERO ČR 10,30/11 105.00 105.00 587 245 137 - - - graf
METALIMEX 1 711.00 2 000.00 2 000 1 943.00 2 150.00 300 162 graf
METRA BLANSKO - - - 34.00 35.00 120 637 graf
METROSTAV 90.00 110.00 0 106.00 121.00 217 575 graf
MEVA - - - 272.00 577.00 339 457 graf
MILETA - - - 101.00 116.00 146 452 graf
MINERVA BOSKOVICE - - - 175.00 215.00 14 864 graf
MJM LITOVEL - - - 175.00 190.00 0 graf
MLÉKÁRNA KUNÍN - - - 64.00 89.00 286 graf
MORAV. PLYNOSTAV - - - 227.00 456.00 4 012 graf
MORAV.KERAM.ZÁVODY - - - 215.00 378.00 51 387 graf
MORAVIA CANS - - - 1 000.00 1 305.00 43 153 graf
MORAVSKÁ PRŮM. - - - 50.00 50.00 0 graf
MORAVSKÉ NAFT.DOLY 2 419.00 2 680.00 26 800 2 415.00 2 700.00 527 112 graf
MORAVSKÉ ŽELEZÁRNY - - - 31.00 38.00 58 908 graf
MORAVSKOSLEZ. UPF 1 233.00 1 253.00 41 149 1 139.00 1 276.00 1 065 079 graf
MORAVSKÝ ZEM.HOLD. - - - 35.00 36.00 3 930 graf
MOTOKOV INTER. - - - 112.00 124.00 1 235 graf
MOTORPAL - - - 97.00 220.00 111 722 graf
MSA - - - 187.00 211.00 708 124 graf
MŠLZ - - - 50.00 53.00 9 610 graf
MUZO - - - 3 447.00 3 447.00 0 graf
NATE CHOTĚBOŘ - - - 60.00 60.00 2 760 graf
NATURAMYL - - - 349.00 462.00 1 695 923 graf
NKT CABLES 465.00 513.00 296 861 385.00 478.00 228 162 graf
NOVÁ HUŤ 12,70/03 103.00 103.00 0 10 250.00 10 250.00 0 graf
NOWACO MRAZÍRNY - - - 372.00 482.00 61 184 graf
O2 C.R. 358.00 384.00 3 366 870 367 352.00 378.00 18 128 064 graf
OBCHODNÍ SLADOVNY 450.00 475.00 1 426 582.00 732.00 1 883 583 graf
OBCHODNÍ TISKÁRNY - - - 251.00 302.00 41 024 graf
ODKOLEK - - - 239.00 262.00 31 000 graf
OHL ŽS 600.00 861.00 205 676 367.00 673.00 76 645 graf
OKD 48.00 53.00 7 672 44.00 60.00 456 050 graf
OLŠANSKÉ PAPÍRNY - - - 19.00 29.00 37 057 graf
OMNIPOL - - - 230.00 280.00 415 042 graf
ON SEMICONDUCT. CR - - - 1 140.00 1 250.00 59 200 graf
OPAVLEN OPAVA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ORPA - - - 124.00 198.00 3 290 graf
OSPAP VELKOOBCH.P. - - - 262.00 326.00 24 034 graf
OSTRAV.VOD.A KAN. - - - 1 151.00 1 205.00 85 441 graf
OSTROJ 18.00 18.00 0 24.00 34.00 54 587 graf
OTAVAN TŘEBOŇ - - - 45.00 50.00 2 046 graf
OTAVA-PATRIA - - - 188.00 207.00 34 301 graf
PANKRÁC - - - 292.00 333.00 36 409 graf
PANKRÁC - - - 460.00 519.00 9 400 graf
PARAMO 170.00 201.00 10 830 170.00 256.00 127 039 graf
PCB BENEŠOV - - - 94.00 129.00 0 graf
PEKÁRNA CHOMUTOV - - - 39.00 77.00 0 graf
PEKÁRNA LIBEREC - - - 34.00 59.00 343 graf
PEKÁRNA TŘEBÍČ - - - 85.00 95.00 0 graf
PERLA BAVLNÁŘ.ZÁV. - - - 37.00 59.00 55 972 graf
PHA FIN.BV 6,95/10 100.00 100.00 44 524 556 100 000.00 100 000.00 0 graf
PHILIP MORRIS ČR A 7 675.00 8 205.00 641 234 437 7 701.00 8 100.00 5 067 067 graf
PIV.A SOD.BRNO - - - 70.00 80.00 3 304 graf
PIVOV.LOUNY - - - 99.00 122.00 364 graf
PIVOVAR RADEGAST 1 350.00 1 400.00 2 700 1 420.00 1 600.00 289 480 graf
PIVOVAR V.POPOVICE - - - 122.00 177.00 25 890 graf
PLIVA - LACHEMA 380.00 380.00 0 370.00 462.00 71 680 graf
PLOMA - - - 113.00 162.00 21 210 graf
PLYNOPROJEKT PRAHA - - - 700.00 820.00 11 959 009 graf
PLYNOSTAV PARDUB. - - - 108.00 145.00 25 038 graf
PLZEŇSKÁ TEPLÁREN. 400.00 400.00 0 400.00 455.00 32 177 graf
POLIČSKÉ STROJÍRNY - - - 35.00 56.00 16 411 graf
PORCEL.MANUFAKTURA - - - 140.00 309.00 1 269 graf
POŠT.TISK.CENIN - - - 902.00 1 050.00 78 276 graf
PPF CAP.M. VAR/05 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
PPF INVEST.HOLDING 398.00 750.00 615 087 451.00 750.00 74 030 784 graf
PRAGA ČÁSLAV - - - 24.00 25.00 350 graf
PRAGA LOUNY - - - 5.00 8.00 22 106 graf
PRAGOIMEX - - - 245.00 300.00 785 graf
PRAZSKE SLUZBY 441.00 450.00 42 260 395.00 456.00 321 398 graf
PRAŽSKÁ ENERGETIKA 1 500.00 2 100.00 16 726 1 395.00 1 770.00 281 662 graf
PRAŽSKÁ PLYNÁREN. 1 800.00 2 032.00 3 600 1 536.00 2 015.00 72 030 graf
PRAŽSKÁ TEPLÁREN. 916.00 1 074.00 10 642 1 103.00 1 207.00 1 408 846 graf
PRAŽSKÉ PIVOVARY 18.00 18.00 0 18.00 23.00 33 408 graf
PREFA PRAHA - - - 120.00 164.00 29 344 graf
PRIOR ČR - - - 91.00 110.00 1 147 graf
PROAGRO KLATOVY - - - 7.00 28.00 16 042 graf
PROAGRO LIBEREC - - - 95.00 122.00 2 664 graf
PROLES - - - 50.00 50.00 0 graf
PSVS - - - 385.00 840.00 500 302 graf
RAAB KARCH.STAVIVA - - - 75.00 83.00 67 965 graf
RADIOMOBIL 8,20/04 100.00 100.00 1 036 228 445 100 000.00 100 000.00 0 graf
RAPID - - - 3 950.00 4 000.00 0 graf
RAŠELINA - - - 149.00 212.00 79 912 graf
REKULT.VÝSTAV.MOST - - - 125.00 175.00 465 graf
RENTIÉRSKÝ IF 1.IN - - - 1 000.00 1 053.00 8 061 876 graf
RMS MEZZANINE 1 830.00 1 850.00 363 000 1 500.00 2 125.00 148 767 graf
ROLNICKÝ IF - - - 170.00 170.00 0 graf
RUBÍN DYN.IF - - - 499.00 540.00 8 100 graf
RUVE - - - 163.00 170.00 1 672 graf
RYBÁŘ. TŘEBOŇ HLD - - - 214.00 240.00 61 729 graf
RYBÁŘSTVÍ TELČ - - - 124.00 230.00 28 160 graf
RYBNIKÁŘ.HLUBOKÁ - - - 135.00 154.00 45 253 graf
SANATORIUM ASTORIA - - - 380.00 1 056.00 118 575 graf
SBĚRNÉ SUROV. ČB - - - 50.00 50.00 2 203 graf
SČ ARMATURKA - - - 76.00 115.00 13 776 graf
SČ ENERGETIKA 1 050.00 1 214.00 4 800 1 145.00 1 467.00 315 943 graf
SČ PLYN. 11,85/03 112.00 112.00 16 008 460 10 000.00 10 000.00 0 graf
SČ PLYNÁRENSKÁ 1 570.00 1 918.00 6 432 1 501.00 2 133.00 60 997 graf
SELGEN - - - 410.00 517.00 33 873 graf
SEMPERFLEX OPTIMIT - - - 401.00 460.00 81 361 graf
SETUZA 246.00 272.00 1 502 954 240.00 380.00 61 267 graf
SEVEROČESKÉ DOLY 259.00 272.00 1 602 267.00 321.00 447 352 graf
SFINX - - - 90.00 169.00 36 617 graf
SG - INDUSTRY 6.00 7.00 132 7.00 8.00 83 114 graf
SHD-KOMES - - - 60.00 112.00 33 000 graf
SIGMIA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SILNICE NEPOMUK - - - 450.00 520.00 0 graf
SILON - - - 241.00 330.00 113 539 graf
SKALIČAN - - - 60.00 81.00 0 graf
SL.KÁMEN 10,125/02 100.00 100.00 0 - - - graf
SLADOVNA HODONICE - - - 400.00 586.00 95 940 graf
SLÉVÁRNA HEUNISCH - - - 250.00 462.00 0 graf
SLÉVÁRNA KUŘIM - - - 211.00 219.00 0 graf
SLÉVÁRNA KUŘIM - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SLEZAN FRÝDEK-MÍS. 190.00 191.00 13 110 166.00 229.00 458 727 graf
SLOV.EL.ČR VAR/03 100.00 100.00 243 810 426 10 000.00 10 000.00 0 graf
SM ENERG. VAR/05 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
SM ENERGETIKA 1 250.00 1 250.00 0 1 211.00 1 501.00 458 649 graf
SM PLYNÁRENSKÁ 1 727.00 2 296.00 39 480 1 503.00 2 001.00 168 753 graf
SM VOD.A KAN.OVA 400.00 400.00 12 000 421.00 518.00 170 257 graf
SMP CONSTRUCTION - - - 250.00 297.00 76 390 graf
SOFTWARE 602 - - - 240.00 250.00 0 graf
SOKOLOVSKÁ UHELNÁ 199.00 200.00 5 572 191.00 210.00 2 081 508 graf
SPOJENÉ KARTÁČOVNY - - - 162.00 249.00 5 902 graf
SPOJPROJEKT PRAHA - - - 792.00 1 098.00 12 024 graf
SPOLANA 60.00 75.00 14 411 71.00 86.00 155 571 graf
SPOLANA - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
SPOLEK CH.HUT.VÝR. 84.00 95.00 118 908 93.00 100.00 880 826 graf
SPT TELCOM 11,3/04 99.00 99.00 5 801 187 658 - - - graf
ST.DLUHOP. 5,70/06 100.00 100.00 5 182 056 207 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,05/04 100.00 100.00 8 053 901 560 10 000.00 10 000.00 206 651 500 graf
ST.DLUHOP. 6,30/07 101.00 101.00 9 431 221 670 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,40/10 100.00 100.00 30 066 207 403 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,55/11 100.00 100.00 52 210 948 052 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,75/05 100.00 100.00 6 684 836 519 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,90/03 100.00 100.00 1 252 793 538 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,95/16 100.00 100.00 43 266 009 426 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 7,30/04 100.00 100.00 923 984 778 10 595.00 10 750.00 0 graf
ST.DLUHOP. 7,95/04 100.00 100.00 814 806 128 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. VAR/02 99.00 99.00 136 883 989 990.00 1 005.00 0 graf
ST.DLUHOP. VAR/02 100.00 100.00 0 - - - graf
ST.DLUHOP. VAR/02 95.00 95.00 0 - - - graf
ST.DLUHOP.10,55/02 102.00 102.00 7 890 323 829 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.10,90/03 109.00 109.00 282 603 551 11 350.00 11 350.00 0 graf
ST.DLUHOP.12,20/02 118.00 118.00 126 794 874 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.14,85/03 120.00 120.00 462 232 766 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.7,95/04 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
STAROROL.PORCELÁN - - - 48.00 61.00 1 922 graf
STAV.POD.JABLONEC - - - 45.00 55.00 0 graf
STAVOSTROJ - - - 202.00 251.00 580 946 graf
STČ ENERGETICKÁ 1 070.00 1 330.00 22 431 1 047.00 1 392.00 745 560 graf
STČ PLYNÁRENSKÁ 2 800.00 3 241.00 0 2 012.00 3 950.00 1 777 136 graf
STOCK PLZEŇ 6 003.00 6 003.00 0 6 001.00 7 000.00 516 354 graf
STROJÍRNY BOHDAL. - - - 60.00 65.00 0 graf
STROJPLAST - - - 10.00 20.00 0 graf
STROJPLAST - - - 500.00 500.00 0 graf
STROJTEX - - - 67.00 82.00 6 678 graf
STS PRUNÉŘOV - - - 42.00 46.00 2 469 graf
SUBEKO KLÁŠTEREC - - - 12.00 12.00 0 graf
SUBTERRA - - - 392.00 483.00 127 966 graf
SVA - - - 68.00 125.00 85 919 graf
SVOBODA GRAF. ZÁV. - - - 177.00 204.00 35 850 graf
SYNPO - - - 91.00 120.00 0 graf
ŠKODA AUTO 7,25/05 100.00 100.00 2 534 521 744 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠKODA AUTO VAR/07 100.00 100.00 130 042 818 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠKODA AUTO VAR/10 100.00 100.00 325 191 911 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠKODA PRAHA 80.00 80.00 0 96.00 126.00 9 176 graf
ŠKROBÁRNY PELHŘIM. - - - 56.00 88.00 7 451 graf
ŠMERAL BRNO - - - 55.00 66.00 77 966 graf
ŠROUBÁRNA ŽATEC - - - 33.00 34.00 903 graf
ŠROUBÁRNA ŽDÁNICE - - - 121.00 150.00 0 graf
ŠTERNBERSKÉ LESY - - - 117.00 344.00 26 385 graf
ŠTI HOLDING 834.00 877.00 0 572.00 815.00 175 162 graf
TARMAC SEVEROKÁMEN 364.00 382.00 0 440.00 501.00 45 637 graf
TATRA 30.00 45.00 78 458 32.00 49.00 370 730 graf
TECH.INŽ.ÚSTAV NER - - - 236.00 361.00 78 694 graf
TENEZ CHOTĚBOŘ - - - 160.00 221.00 73 857 graf
TEPL.BRNO 10,80/05 100.00 100.00 0 - - - graf
TEPL.BRNO VAR/02 100.00 100.00 0 - - - graf
TEPL.ÚSTÍ 11,7/04 102.00 102.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
TEPLÁRNA Č.BUDĚJ. 751.00 751.00 0 540.00 720.00 11 160 graf
TEPLÁRNA OTROKOV. - - - 301.00 367.00 15 156 graf
TEPLÁRNA PÍSEK 250.00 250.00 1 500 300.00 400.00 276 876 graf
TEPLÁRNA STRAKON. - - - 423.00 455.00 33 315 graf
TEPLÁRNA ÚSTÍ N.L. 213.00 248.00 3 189 237.00 358.00 51 178 graf
TEPLÁRNY BRNO 682.00 1 100.00 2 200 940.00 1 152.00 391 960 graf
TEPNA - - - 26.00 36.00 6 916 graf
TEPNA - - - 344.00 344.00 0 graf
TERCO TELČ NÁBYTEK - - - 225.00 270.00 8 618 graf
TEREOS TTD - - - 22.00 30.00 93 295 graf
TESLA JIHLAVA - - - 156.00 192.00 94 120 graf
TESLA KARLÍN - - - 41.00 53.00 52 637 graf
TESLA SEZAM 461.00 461.00 0 441.00 462.00 59 891 graf
TILIA-LDS - - - 111.00 334.00 39 274 graf
TOMA 60.00 77.00 85 576 73.00 84.00 414 396 graf
TONA - - - 89.00 180.00 2 838 graf
TONAK 25.00 25.00 0 18.00 27.00 26 002 graf
TONASO - - - 7.00 8.00 0 graf
TOS SVITAVY - - - 79.00 120.00 39 956 graf
TRANSAKTA - - - 324.00 701.00 103 297 graf
TRANZA - - - 26.00 82.00 66 595 graf
TŘIN.ŽEL. 10,65/09 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY 105.00 131.00 13 817 113.00 150.00 2 869 166 graf
TUSCULUM - - - 26.00 30.00 650 graf
TYLEX LETOVICE - - - 50.00 62.00 2 599 graf
TYPOS TISKAŘ.ZÁV. - - - 600.00 803.00 10 641 graf
TZP - - - 188.00 285.00 8 164 graf
UNION BANKA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
UNION LEAS. VAR/05 100.00 100.00 39 873 892 10 000.00 10 000.00 0 graf
UNIPETROL 38.00 44.00 531 679 076 38.00 46.00 11 409 615 graf
UNIPETROL 0,00/07 66.00 66.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
UNIPETROL 9,00/04 99.00 99.00 310 538 600 100 000.00 100 000.00 0 graf
UNIPETROL VAR/13 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
UNIPLET TŘEBÍČ - - - 73.00 107.00 97 556 graf
UNITED ENERGY 580.00 580.00 0 600.00 685.00 127 754 graf
UNITED ENERGY - - - 60.00 72.00 228 645 graf
UNIVERSÁLNÍ OPF - - - 616.00 632.00 186 888 000 graf
VAN LEER OBALY - - - 1 556.00 1 556.00 0 graf
VARI - - - 116.00 162.00 6 451 graf
VČ ENERGETIKA 977.00 1 360.00 17 380 1 150.00 1 439.00 247 494 graf
VČ PLYNÁRENSKÁ 1 612.00 1 650.00 9 786 1 617.00 2 275.00 163 476 graf
VEBA TEXTILNÍ ZÁV. - - - 177.00 230.00 662 500 graf
VELICHOVKY 13,4/04 97.00 97.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
VELKOOBCH.IVANČICE - - - 28.00 30.00 1 140 graf
VET ASSETS 44.00 46.00 0 54.00 68.00 196 458 graf
VHOS - - - 750.00 937.00 1 743 graf
VINIUM - - - 139.00 163.00 28 909 graf
VINNÉ SKL.VALTICE - - - 652.00 730.00 21 735 graf
VÍNO MIKULOV - - - 425.00 589.00 403 404 graf
VITKA BRNĚNEC - - - 58.00 60.00 10 336 graf
VÍTKOVICE - - - 6.00 8.00 260 195 graf
VÍTKOVSKÉ LESY - - - 93.00 277.00 193 593 graf
VLNAP - - - 23.00 32.00 12 077 graf
VOD.A KAN.BEROUN - - - 150.00 170.00 5 781 graf
VOD.A KAN.BŘECLAV - - - 125.00 159.00 19 562 graf
VOD.A KAN.HODONÍN - - - 216.00 294.00 0 graf
VOD.A KAN.HR.KRÁL. - - - 184.00 220.00 217 767 graf
VOD.A KAN.CHRUDIM - - - 106.00 143.00 102 067 graf
VOD.A KAN.K.VARY - - - 462.00 678.00 0 graf
VOD.A KAN.KROMĚŘÍŽ - - - 115.00 160.00 71 703 graf
VOD.A KAN.M.BOLES. - - - 165.00 180.00 5 091 graf
VOD.A KAN.NÁCHOD - - - 131.00 154.00 94 301 graf
VOD.A KAN.PARDUBIC - - - 141.00 178.00 74 595 graf
VOD.A KAN.PŘEROV - - - 279.00 335.00 2 398 587 graf
VOD.A KAN.TRUTNOV - - - 103.00 135.00 119 570 graf
VOD.A KAN.VSETÍN - - - 122.00 233.00 852 graf
VOD.A KAN.ZLÍN - - - 162.00 258.00 26 471 graf
VODÁR.KLADNO-MĚLN. - - - 140.00 163.00 104 248 graf
VODÁRENSKÁ - - - 400.00 510.00 101 017 graf
VODHOSP.INŽ.SLUŽBY - - - 86.00 152.00 114 820 graf
VODNÍ ZDR. HOLEŠOV - - - 102.00 195.00 42 998 graf
VODOH.OPR.A STROJ. - - - 41.00 43.00 52 412 graf
VUES BRNO - - - 110.00 141.00 3 810 graf
VULKAN - - - 83.00 111.00 6 971 graf
VÝSTAVIŠTĚ Č.BUD. - - - 330.00 400.00 175 048 graf
VÝZBROJNA PO - - - 1 000.00 1 050.00 21 000 graf
WIENERBERGER C.P. - - - 13.00 15.00 277 959 graf
WIENERBERGER C.P. 1 421.00 1 421.00 0 1 401.00 1 608.00 262 422 graf
XAVEROV - - - 41.00 42.00 46 700 graf
YSE AKCIONÁŘŮ OPF - - - 270.00 283.00 229 737 graf
YTONG - - - 2 100.00 2 680.00 4 448 968 graf
ZAKLÁDÁNÍ STAVEB - - - 430.00 473.00 3 301 542 graf
ZÁPADOKÁMEN - - - 440.00 484.00 7 480 graf
ZÁS. TEPLEM VSETÍN - - - 135.00 195.00 3 614 graf
ZBROJOVKA BRNO - - - 15.00 19.00 20 606 graf
ZČ ENERGETIKA 1 462.00 1 917.00 6 950 1 646.00 1 880.00 357 261 graf
ZČ PLYNÁRENSKÁ 1 450.00 2 244.00 0 1 511.00 2 200.00 135 579 graf
ZETAS MIMOŇ - - - 567.00 567.00 0 graf
ZLATÝ IF KVANTO 385.00 440.00 1 745 474 416.00 433.00 2 772 163 graf
ZLATÝ UPF - - - 115.00 118.00 16 614 261 graf
ZZN DĚČÍN - - - 147.00 225.00 12 486 graf
ZZN HAVL. BROD - - - 75.00 120.00 17 676 graf
ZZN CHOMUTOV - - - 66.00 66.00 1 980 graf
ZZN PARDUBICE - - - 190.00 221.00 12 254 graf
ZZN PELHŘIMOV - - - 110.00 162.00 13 440 graf
ZZN POLABÍ - - - 11.00 14.00 25 904 graf
ZZN POMORAVÍ - - - 200.00 250.00 251 454 graf
ZZN PRAHA - - - 15.00 105.00 6 909 graf
ZZN RAKOVNÍK - - - 301.00 340.00 5 420 graf
ŽĎAS 132.00 162.00 8 090 156.00 196.00 341 698 graf
ŽIVNOSTENSKÁ BANKA 1 700.00 1 720.00 61 046 1 685.00 1 806.00 516 919 graf
ŽOS NYMBURK - - - 58.00 86.00 108 502 graf
ŽPSV UH. OSTROH - - - 358.00 500.00 474 354 graf
 Prague Stock Exchange 11:11 
Name Price Change
 AVAST  145.55  -0.21% 
 ČESKÁ ZBROJOVKA GR  429.00  +1.66% 
 ČEZ  633.50  +0.08% 
 ERSTE GROUP BANK A  821.60  -0.19% 
 KOFOLA CS  280.00  0.00% 
 KOMERČNÍ BANKA  772.00  -0.06% 
 MONETA MONEY BANK  79.60  +0.25% 
 O2 C.R.  271.00  0.00% 
 PHILIP MORRIS ČR A  14 480.00  +0.14% 
 VIG  595.00  +0.42% 
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.