The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 200110

The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 200110
Name The Prague Stock Exchange RM System Graf
Min price Max price Volume Min price Max price Volume
1.IF MORAVIA INV. - - - 8.00 8.00 1 080 graf
1.IF ŽIVNOBANKA 630.00 661.00 26 036 335 620.00 651.00 5 929 591 graf
A&A - - - 2 700.00 2 700.00 0 graf
A+A INVESTČNÍ FOND - - - - - 0 graf
ABATIS - - - 150.00 150.00 1 201 graf
ADAMOVSKÉ STROJ. 90.00 90.00 0 77.00 107.00 152 964 graf
AERO HOLDING - - - 14.00 16.00 1 871 677 graf
AG7 FOND OPF - - - 1 009.00 1 009.00 0 graf
AGRA PŘELOUČ - - - 2.00 2.00 0 graf
AGREGA BLUDOV - - - 135.00 150.00 675 graf
AGROBANKA PRAHA - - - 0.00 1.00 6 614 graf
AGROGALAS FRÝDLANT - - - 32.00 32.00 907 graf
AGROKLAS SLAVKOV - - - 30.00 86.00 1 037 graf
AGRO-MORAVOINVEST - - - 12.00 12.00 0 graf
AGROMOTOR VEL.MEZ. - - - 20.00 30.00 1 781 graf
AGROSLUŽBY BRUNTÁL - - - 25.00 25.00 0 graf
AGROSTAT N.BYST. - - - 40.00 51.00 0 graf
AGROSTAV HUSTOPEČE - - - 61.00 61.00 0 graf
AGROSTROJ PELHŘIM. - - - 57.00 73.00 58 735 graf
AGRO-TEX - - - 37.00 40.00 9 608 graf
AGROTONZ TLUMAČOV - - - 18.00 18.00 4 398 graf
AGROWEST - - - 30.00 35.00 12 823 graf
AGROZET Č.BUDĚJ. - - - 65.00 72.00 21 003 graf
AKRO OPF GLOBAL. - - - 78.00 102.00 4 757 314 graf
AKRO OPF PROG.SPOL - - - 49.00 60.00 651 602 graf
ALFA - INVEST - - - 4.00 5.00 120 617 graf
ALIACHEM 5.00 5.00 1 165 6.00 7.00 124 937 graf
ALIACHEM 59.00 65.00 39 820 62.00 75.00 116 420 graf
ALIBONA LITOVEL - - - 162.00 205.00 31 915 graf
ALMET - - - 202.00 465.00 810 graf
ALPHA-EFFECT - - - 1 130.00 1 227.00 2 768 428 graf
ALPINE-IPS OSTRAVA - - - 50.00 50.00 0 graf
ALPINE-IPS OSTRAVA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ALPINE-IPS OSTRAVA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
ANENSKÉ SLAT.LÁZNĚ - - - 971.00 971.00 0 graf
ANENSKÉ SLAT.LÁZNĚ - - - 176.00 280.00 6 175 graf
APOLLÓN HOLDING 21.00 23.00 23 23.00 28.00 768 696 graf
AQUA SERVIS R.N.KN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
AQUASERV - - - 600.00 850.00 38 503 graf
ARCELORMITTAL 21.00 23.00 1 009 18.00 28.00 124 528 graf
AREÁL ŘEPY - - - 503.00 680.00 51 954 graf
ARKUS - - - 39.00 39.00 64 818 graf
ASTRA SERVIS - - - 2.00 2.00 0 graf
ATAS NÁCHOD - - - 92.00 108.00 43 201 graf
AUTIA - - - 10.00 33.00 0 graf
AUTO MOTORS ÚSTÍ - - - 25.00 25.00 0 graf
AUTOCENTRUM LIBOU. - - - 6.00 6.00 0 graf
AUTOMOT - - - 25.00 25.00 600 graf
AUTOOPRAVNA TURNOV - - - 17.00 17.00 0 graf
AUTOREMONT 1.BRUN. - - - 320.00 320.00 0 graf
AVE SB.SUROVINY - - - 41.00 41.00 0 graf
AVIA 13.00 16.00 9 600 13.00 16.00 27 516 graf
AVIA KUTNÁ HORA - - - 18.00 18.00 0 graf
AVIA NOVOSEDLY - - - 21.00 21.00 0 graf
B.G.M. CAPITAL - - - 170.00 206.00 1 350 167 graf
B.G.M. CAPITAL - - - 500.00 500.00 0 graf
B.G.M. HOLDING - - - 170.00 175.00 483 862 graf
B.G.M. HOLDING - - - 682.00 682.00 0 graf
BÁŇ.STAVBY MOST - - - 28.00 33.00 52 628 graf
BARTOŇ TEXT.ZÁVODY - - - 100.00 101.00 905 graf
BARTOŇ TEXT.ZÁVODY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BELAGRA - - - 134.00 193.00 72 551 graf
BENAR - - - 47.00 55.00 203 322 graf
BESKYDSKÁ STAVEBNÍ - - - 303.00 406.00 16 889 graf
BETA OLOMOUC - - - 136.00 284.00 31 139 graf
BH CAPITAL - - - 110.00 110.00 0 graf
BIJO TC - - - 68.00 80.00 0 graf
BIOCEL 509.00 561.00 144 052 507.00 631.00 2 475 783 graf
BIOMA DŘEVOHOSTICE - - - 2.00 2.00 0 graf
BIOPHARM VÚBVL - - - 391.00 507.00 7 595 graf
BIŽUTERIE ČS.MINC - - - 301.00 450.00 55 994 graf
BMT - - - 82.00 100.00 18 090 graf
BOHEMIA CRYS.GROUP - - - 71.00 98.00 418 161 graf
BOHEMIA-LÁZNĚ - - - 522.00 574.00 64 261 graf
BONECO - - - 159.00 160.00 4 779 graf
BOPO - - - 6.00 6.00 0 graf
BOTAS - - - 35.00 39.00 0 graf
BRISK TÁBOR - - - 262.00 366.00 57 224 graf
BRISTOL - - - 149.00 174.00 20 078 graf
BRNĚN.VODÁR.A KAN. - - - 350.00 498.00 52 719 graf
BUD.MĚŠŤAN.PIVOVAR - - - 34.00 47.00 1 893 graf
BUKOVECKÉ PAPÍRNY - - - 15.00 20.00 51 336 graf
BVV INVEST IS - - - - - 0 graf
BYTOSTAV PORUBA - - - 788.00 873.00 0 graf
BYZI - - - 90.00 112.00 3 116 graf
C.A.S.6. HOLDING - - - 20.00 20.00 800 graf
CARBORUNDUM ELECT. - - - 25.00 30.00 990 graf
CEMBRIT MORAVIA - - - 281.00 513.00 104 523 graf
CEMOS - - - 241.00 278.00 31 415 graf
CENTEX 706.00 706.00 0 291.00 975.00 0 graf
CENTEX - - - 8.00 8.00 0 graf
CENTO IF - - - 73.00 73.00 0 graf
CENTROPROJEKT ZLÍN - - - 75.00 99.00 6 137 graf
CIHLÁŘ. ZÁV. PRAHA - - - 4.00 4.00 0 graf
CIMEX KONCERN - - - 83.00 100.00 102 792 graf
CIMEX KONCERN - - - 26.00 30.00 32 242 graf
CITILEAS. 10,45/03 111.00 111.00 985 251 914 100 000.00 100 000.00 0 graf
COLORBETON - - - 525.00 1 052.00 717 309 graf
COLORLAK - - - 15.00 20.00 17 650 graf
CONCORDIA INV.IF - - - 109.00 195.00 12 734 graf
CONSUS IF - - - 44.00 50.00 53 191 graf
CREST 7,79/22 100.00 100.00 0 - - - graf
CRISTAL PALACE - - - 103.00 411.00 3 873 graf
CS TRADING - - - - - 0 graf
CUKRÁRNA KARLÍN - - - 1.00 1.00 0 graf
CUKROVAR A RAFIN. - - - 180.00 210.00 12 287 graf
CUKROVAR VRBÁTKY - - - 585.00 703.00 59 049 graf
CZ 92/91 - - - 20.00 25.00 8 005 graf
CZECH INTER.TRAVEL - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
CZECH PROPERTY - - - 1 045.00 1 050.00 35 700 graf
CZECHIRES 8,25/09 100.00 100.00 0 - - - graf
ČEB 6,95/10 100.00 100.00 3 802 835 160 - - - graf
ČEDOK - - - 92.00 113.00 84 714 graf
ČECHOFRACHT - - - 1 015.00 1 416.00 127 975 graf
ČEPRO PRAHA - - - 2.00 2.00 0 graf
ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA 281.00 301.00 15 964 299.00 338.00 473 582 graf
ČESKÁ POJIŠŤOVNA 2 773.00 3 208.00 56 148 302 2 855.00 3 300.00 1 323 060 graf
ČESKÁ SPOŘITELNA 263.00 293.00 1 836 218 868 262.00 289.00 13 962 527 graf
ČESKÁ SPR.NEMOVIT. - - - 90.00 100.00 7 915 graf
ČESKÁ SPR.NEMOVIT. - - - 1.00 1.00 13 graf
ČESKÁ SPRÁVCOVSKÁ 771.00 771.00 0 485.00 485.00 0 graf
ČESKÁ ZBROJOVKA 330.00 371.00 660 333.00 368.00 5 723 714 graf
ČESKÉ LODĚNICE - - - 15.00 29.00 26 590 graf
ČESKÉ RADIOKOMUN. 270.00 327.00 591 866 206 266.00 331.00 11 037 298 graf
ČESKÉ VINAŘ.ZÁVODY - - - 72.00 83.00 104 572 graf
ČESKOMOR.CEMENT 660.00 660.00 0 516.00 685.00 396 165 graf
ČESKOMOR.PRŮM.KAM. - - - 50.00 70.00 0 graf
ČESKOMORAVSKÁ INV. - - - 45.00 54.00 87 682 graf
ČESKÝ UPF 1 070.00 1 151.00 588 970 1 039.00 1 139.00 2 080 591 graf
ČETRANS ÚSTÍ N.L. 21.00 21.00 0 25.00 33.00 20 212 graf
ČEZ 58.00 76.00 1 775 367 435 59.00 77.00 37 644 974 graf
ČEZ 0,00/09 42.00 42.00 0 - - - graf
ČEZ 11,0625/08 104.00 104.00 316 883 716 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČEZ 2 58.00 61.00 636 937 471 - - - graf
ČEZ 8,75/04 100.00 100.00 1 591 284 485 10 000.00 10 000.00 6 464 158 graf
ČEZ VAR/14 105.00 105.00 0 - - - graf
ČISTÍRNY OSTRAVA - - - 33.00 36.00 6 003 graf
ČKD HRONOV - - - 130.00 141.00 7 416 graf
ČKD KUTNÁ HORA - - - 113.00 131.00 152 518 graf
ČKD PRAHA DIZ - - - 921.00 1 400.00 31 935 graf
ČKD PRAHA HOLDING 9.00 10.00 2 668 7.00 11.00 248 264 graf
ČKD TECH.LABORAT. - - - 1 002.00 1 002.00 0 graf
ČMD 37.00 39.00 2 668 35.00 42.00 148 640 graf
ČNIOPF 41.00 41.00 0 - - - graf
ČP LEASING VAR/05 100.00 100.00 0 - - - graf
ČP VAR/06 100.00 100.00 251 221 250 - - - graf
ČS 10,75/02 109.00 109.00 337 194 195 - - - graf
ČS.PLAVBA LABSKÁ 13.00 14.00 0 - - - graf
ČSAD BRNO ČERNOV. - - - 27.00 45.00 68 142 graf
ČSAD Č. BUDĚJOVICE - - - 84.00 158.00 97 543 graf
ČSAD JABLONEC N.N. - - - 105.00 235.00 7 668 graf
ČSAD KLADNO - - - 63.00 89.00 375 graf
ČSAD KYJOV - - - 79.00 79.00 2 983 graf
ČSAD LIBEREC - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČSAD TELNICE - - - 41.00 41.00 3 602 graf
ČSAD TŘINEC - - - 100.00 130.00 5 810 graf
ČSAD UHER.HRADIŠTĚ - - - 112.00 150.00 5 189 graf
ČSAD VYŠKOV - - - 100.00 110.00 0 graf
ČSKD - INTRANS - - - 80.00 120.00 76 298 graf
ČSOB Č.PEN.TRH OPF - - - 1.00 1.00 41 250 graf
ČSOB ČES.AKC.OPF - - - 1.00 1.00 0 graf
ČSOB ČES.DLUH.OPF - - - 1.00 1.00 786 450 graf
ČSOB SMÍŠENÝ OPF - - - 1.00 1.00 0 graf
ČSOB SVĚT.AKC.OPF - - - 0.00 1.00 101 250 graf
ČSOB VAR/02 95.00 95.00 441 972 478 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČZ STRAKONICE 64.00 78.00 21 235 63.00 105.00 4 515 348 graf
DAKO-CZ - - - 73.00 100.00 24 285 graf
DAKO-CZ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
DALKIA 11,375/08 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
DALKIA 13,90/02 100.00 100.00 65 062 500 10 000.00 10 000.00 0 graf
DAS PŘÍBRAM - - - 5.00 5.00 0 graf
DĚČÍN 12,5/03 94.00 94.00 0 10 000.00 10 000.00 134 562 400 graf
DENTAL - - - 820.00 1 200.00 52 872 graf
DERMACOL - - - 1 362.00 1 525.00 549 822 graf
DESKO - - - 135.00 160.00 8 382 graf
DESTA-CZ - - - 1.00 1.00 0 graf
DG JIHOVEL - - - 94.00 170.00 198 768 graf
DIMENSION - - - 493.00 1 000.00 2 246 160 graf
DKF HOLDING - - - 5.00 8.00 92 145 graf
DL.HYPOVERE10,4/02 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
DL.PREFA 3,00/11 - - - 159.00 159.00 0 graf
DOBA BAKOV N.JIZ. - - - 80.00 80.00 0 graf
DOM.POTŘ.UNI PLZEŇ - - - 150.00 165.00 26 700 graf
DOMINO TŘEBÍČ - - - 23.00 23.00 180 graf
DOMOV PRAHA - - - 126.00 126.00 0 graf
DOPLA PAP - - - 95.00 129.00 2 842 graf
DOWO - - - 34.00 38.00 1 647 graf
DP MOSTU A LITVÍN. - - - 99.00 128.00 0 graf
DROBNÉ ZBOŽÍ TRADE - - - 58.00 58.00 0 graf
DROGERIE IK ÚS.N.L - - - 96.00 238.00 0 graf
DROGERIE N.JIČÍN - - - 115.00 135.00 118 916 graf
DRŮBEŽ.POD.LIBUŠ - - - 39.00 42.00 15 509 graf
DRŮBEŽ.POD.LIBUŠ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
DRŮBEŽ.ZÁV.KLATOVY - - - 560.00 563.00 26 967 graf
DŘEVOKOMB. VRBNO - - - 15.00 18.00 117 graf
DYAS UHER. OSTROH - - - 7.00 7.00 0 graf
DYWIDAG PREFA - - - 135.00 170.00 39 900 graf
EGRETTA KOLÍN.DOP. - - - 15.00 144.00 0 graf
EGRETTA PORTFOL - - - 18.00 21.00 0 graf
EGÚ PRAHA - - - 111.00 140.00 0 graf
EIB 6,50/15 100.00 100.00 2 574 450 729 100 000.00 100 000.00 0 graf
EIB 8,20/09 100.00 100.00 6 895 237 997 25 000.00 25 000.00 0 graf
EKOAGROBANKA - - - 2.00 2.00 0 graf
EKOAGROBANKA - - - 3.00 3.00 0 graf
EKOINGSTAV BRNO - - - 32.00 35.00 2 032 graf
EKOINVEST IF - - - 34.00 34.00 0 graf
EKOPROJEKT PRAHA - - - 139.00 139.00 0 graf
ELEKTROPORC.LOUNY - - - 68.00 81.00 9 506 graf
ELITE - - - 18.00 18.00 0 graf
ELROZ - - - 50.00 51.00 5 668 graf
ENERGOAQUA 357.00 357.00 0 285.00 345.00 834 220 graf
ENERGOAQUA 18,0/02 - - - 10 100.00 10 100.00 2 688 750 graf
ENERGOMONTÁŽE LIB. 191.00 191.00 0 93.00 117.00 11 518 graf
ENERGOTRANS - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ENERGOVOD - - - 46.00 57.00 2 692 graf
ENTEC STARÉ MĚSTO - - - 144.00 300.00 0 graf
EP ROŽNOV - - - 47.00 58.00 1 410 graf
EP ROŽNOV - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
ETA 154.00 171.00 0 149.00 200.00 351 923 graf
EURO RŮSTOVÝ OPF - - - - - 0 graf
EUROGARANT - - - 70.00 70.00 0 graf
EUROINVEST KOSMON. - - - 15.00 15.00 0 graf
EUROVIA CS 591.00 654.00 548 556 280 607.00 660.00 2 983 911 graf
EUTECH ŠTERBERK - - - 8.00 16.00 376 graf
FAGRON - - - 15.00 18.00 151 752 graf
FALCON MIMOŇ - - - 52.00 52.00 1 716 graf
FANDA-GROUP OSTR. - - - 69.00 185.00 0 graf
FARMET - - - 65.00 65.00 0 graf
FEZKO SERVIS 133.00 133.00 0 86.00 125.00 198 103 graf
FINOP HOLDING 488.00 511.00 3 066 550.00 560.00 939 597 graf
FINPEN PŘEROV - - - 50.00 50.00 0 graf
FLORIA KROMĚŘÍŽ - - - 100.00 110.00 0 graf
FORES - - - 34.00 34.00 0 graf
FORESTA - - - 38.00 79.00 18 893 graf
FORMTRADE - - - 50.00 70.00 1 250 graf
FORT KAPITÁL BRNO - - - 18.00 21.00 67 428 graf
FORTE - - - 19.00 19.00 0 graf
FORTUNA HOTELS - - - 502.00 1 000.00 7 000 graf
FORTUNA VAR/05 - - - 8 500.00 8 500.00 3 489 907 graf
FOSFA - - - 30.00 31.00 1 976 graf
FRENŠTÁTSKÁ LESNÍ - - - 120.00 149.00 4 152 graf
FRIGERA - - - 13.00 23.00 26 816 graf
FRIGERA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
FRIGOTRANS PRAHA - - - 7.00 7.00 0 graf
FRUTA MODŘICE - - - 8.00 8.00 0 graf
FTL PROSTĚJOV - - - 107.00 130.00 11 705 graf
GALA - - - 98.00 98.00 0 graf
GALANT MIKULOV - - - 20.00 20.00 0 graf
GALEKO - - - 143.00 173.00 0 graf
GENOSERVIS - - - 63.00 74.00 1 522 graf
GEODEZIE BRNO - - - 567.00 840.00 55 914 graf
GEOTEST BRNO - - - 450.00 535.00 82 534 graf
GEOTEST SLATINA - - - 16.00 16.00 0 graf
GEOTRADE - - - 21.00 21.00 0 graf
GLAVER.CZ VAR/08 100.00 100.00 193 910 536 10 000.00 10 000.00 0 graf
GRAFIATISK - - - 1 050.00 1 050.00 0 graf
GRAFIATISK - - - 530.00 530.00 0 graf
GRAFOSTROJ - - - 14.00 15.00 0 graf
GRANITOL - - - 205.00 360.00 25 152 graf
GUMÁRNY ZUBŘÍ - - - 161.00 192.00 133 218 graf
GUMOTEX - - - 140.00 191.00 39 294 graf
H.J. HEINZ CR/SR - - - 30.00 33.00 3 351 graf
HACAR - - - 52.00 52.00 2 340 graf
HANÁ ZZN OLOMOUC - - - 2.00 2.00 0 graf
HANÁCKÉ ŽELEZÁRNY - - - 891.00 891.00 0 graf
HANSON ČR - - - 362.00 499.00 9 204 graf
HANUŠOVICKÁ LESNÍ - - - 145.00 178.00 5 975 graf
HIKOR PÍSEK - - - 30.00 44.00 4 743 graf
HL.M.PRAHA 6,85/11 100.00 100.00 1 252 234 053 - - - graf
HL.M.PRAHA VAR/11 100.00 100.00 1 162 628 617 - - - graf
HMO LOGISTIKA OL - - - 20.00 22.00 0 graf
HOCHTIEF CZ A. S. 725.00 725.00 0 349.00 491.00 1 663 graf
Holcim (Česko) 1 301.00 1 301.00 0 1 421.00 2 088.00 100 632 graf
HOLCIM ČESKO 1 159.00 1 159.00 0 1 250.00 1 350.00 420 652 graf
HOME - - - 45.00 45.00 4 725 graf
HOT.INTERNATIONAL - - - 8.00 14.00 48 155 graf
HOTEL BAVOR - - - 55.00 59.00 7 736 graf
HOTEL ČERNIGOV - - - 215.00 357.00 18 679 graf
HOTEL FORUM PRAHA - - - 354.00 452.00 1 172 282 graf
HOTEL JALTA PRAHA - - - 1 550.00 1 785.00 115 157 graf
HOTEL MÁJ - - - 1 422.00 1 422.00 0 graf
HOTEL PALCÁT1 - - - 81 000.00 81 000.00 0 graf
HOTEL PALCÁT2 - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
HOTEL PANORAMA - - - 259.00 340.00 155 506 graf
HOTELOVÝ PORCEL.KV - - - 70.00 95.00 27 331 graf
HOTELOVÝ PORCEL.KV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
HP - - - 674.00 3 150.00 213 475 graf
HŘEBČÍN NAPAJEDLA - - - 300.00 300.00 25 200 graf
HUTNÍ MONTÁŽE - - - 15.00 15.00 0 graf
HUTNÍ PROJ. PLZEŇ - - - 44.00 49.00 2 484 graf
HYDROPROJEKT - - - 359.00 1 000.00 15 000 graf
HYDROPROJEKT - - - 47.00 100.00 4 000 graf
HYPOTEČNÍ BANKA - - - 752.00 752.00 0 graf
HZL BACA 8,50/04 109.00 109.00 22 312 780 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 12,00/03 121.00 121.00 207 423 140 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 6,40/05 100.00 100.00 101 776 991 9 990.00 9 990.00 0 graf
HZL ČMHB 6,85/05 100.00 100.00 178 668 352 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 8,20/04 106.00 106.00 0 10 500.00 12 000.00 480 000 graf
HZL ČMHB 8,90/04 105.00 105.00 1 166 115 652 10 700.00 10 785.00 182 740 graf
HZL ČS 11,85/03 105.00 105.00 0 10 760.00 10 760.00 0 graf
HZL KB 8,00/04 109.00 109.00 121 042 544 10 510.00 10 740.00 42 520 graf
HZL KB 8,125/04 105.00 105.00 292 058 004 10 595.00 10 765.00 53 700 graf
HZL KB VAR/07 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
HZL RBCZ 7,50/06 109.00 109.00 789 503 400 - - - graf
HZL2 ČMHB 11,00/01 105.00 105.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL2HYPO 11,0/02 100.00 100.00 0 - - - graf
HZL3HYPO 11,0/03 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
HZL3VEREIN 10,9/03 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
CHABAŘOVICKÉ STR. - - - 76.00 101.00 382 graf
CHEMONT BRNO - - - 10.00 14.00 0 graf
CHEMONT BRNO - - - 1 100.00 1 100.00 0 graf
CHEMOPROJEKT - - - 260.00 352.00 30 281 graf
CHEPOS BRNO - - - 20.00 20.00 600 graf
CHEVAK CHEB - - - 94.00 118.00 10 515 graf
CHIRONAX PRAHA - - - 19.00 19.00 0 graf
CHLUMČAN.KER.ZÁV. 1 717.00 1 892.00 31 671 1 937.00 2 125.00 454 188 graf
CHODSKÉ VOD.A KAN. - - - 78.00 105.00 56 729 graf
CHOTĚBOŘ.STR.SLUŽ. - - - 400.00 400.00 0 graf
I.EPIC HOLDING - - - 444.00 455.00 499 088 graf
ICEC ŠLAPANICE - - - 21.00 21.00 672 graf
ICOM REALITY - - - 30.00 30.00 0 graf
ICOM STAVEBNÍ - - - 90.00 90.00 0 graf
ICOM TRANSPORT - - - 105.00 116.00 60 921 graf
ICOM TRANSPORT - - - 1 003.00 1 003.00 0 graf
IDEAL STANDARD - - - 700.00 725.00 14 700 graf
IF AB-UNIFOND - - - 153.00 175.00 27 819 graf
IF BOH.DOP.KOMEN. - - - 545.00 560.00 2 707 744 graf
IF BOHATSTVÍ 1 247.00 1 365.00 3 059 085 1 252.00 1 332.00 4 180 663 graf
IF ČKD KUTNÁ HORA - - - 69.00 185.00 0 graf
IF ČS.PRIVAT.SPOL - - - 25.00 25.00 259 750 graf
IF KREDIT - - - 23.00 32.00 42 684 graf
IF OBCHODU 1 015.00 1 061.00 94 800 1 008.00 1 060.00 1 657 623 graf
IF SKPM - - - 141.00 151.00 670 844 graf
IF TERCIER INVEST - - - 168.00 170.00 2 706 graf
IF TOP PROFIT - - - 21.00 22.00 1 474 graf
IH MOSKVA ZLÍN - - - 62.00 103.00 20 070 graf
II.EPIC HOLDING - - - 192.00 206.00 817 866 graf
IMEX - - - 20.00 21.00 1 090 graf
IMPERIAL K.VARY - - - 2.00 2.00 3 300 graf
IMPERIAL K.VARY - - - 34.00 34.00 0 graf
IMPRESS METAL PAC. - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
IMPRESS METAL PAC. - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
IMPS - - - 41.00 102.00 1 476 graf
IMREK - - - 220.00 220.00 0 graf
INFUSIA - - - 126.00 246.00 21 628 graf
ING BANK 4,50/19 70.00 70.00 0 - - - graf
ING BANK VAR/04 100.00 100.00 384 510 692 - - - graf
INGSTAV BRNO - - - 14.00 23.00 417 graf
INGSTAV OSTRAVA - - - 16.00 19.00 0 graf
INGSTAV UHER.HRAD. - - - 15.00 15.00 0 graf
INGSTAV UHER.HRAD. - - - 1 103.00 1 103.00 0 graf
INOV.CENTR.VÚK - - - 23.00 28.00 440 graf
INOVA - - - 562.00 563.00 66 898 graf
INPRO PRAHA - - - 2.00 2.00 0 graf
INSPEKTA - - - 3 800.00 4 400.00 1 164 551 graf
INTERGEO - - - 30.00 30.00 0 graf
INTERHOTEL OLYMPIK - - - 265.00 371.00 131 280 graf
INTERHOTEL VORONĚŽ - - - 233.00 370.00 169 624 graf
INTERHOTEL VORONĚŽ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
INTERSIGMA - - - 102.00 114.00 311 943 graf
INTEX - - - 56.00 73.00 31 478 graf
INV.FOND ALFA ZLÍN - - - 50.00 50.00 0 graf
IP BANKA 57.00 57.00 0 - - - graf
IPB 8,90/04 100.00 100.00 227 879 853 10 000.00 10 000.00 0 graf
IPB VAR/08 100.00 100.00 336 380 608 10 000.00 10 000.00 0 graf
IPS SKANSKA 185.00 185.00 833 856 177.00 210.00 90 526 graf
IRIDIUM INVEST 303.00 303.00 0 - - - graf
IVAX - CR 1 046.00 1 046.00 299 100 991.00 1 169.00 1 077 559 graf
IZOLACE ÚSTÍ - - - 15.00 15.00 0 graf
JÁCHYMOV PM 379.00 465.00 0 356.00 422.00 1 228 144 graf
JAKL KARVINÁ - - - 57.00 57.00 5 700 graf
JÄKL KARVINÁ - - - 158.00 205.00 520 158 graf
JAN BECHER - - - 1 200.00 1 200.00 0 graf
JANKA - - - 49.00 61.00 54 505 graf
JČ ENERGETIKA 1 253.00 1 716.00 11 900 1 150.00 1 723.00 303 599 graf
JČ PLYNÁRENSKÁ 1 350.00 1 487.00 20 432 1 301.00 1 667.00 23 601 graf
JESDREV JESENÍK - - - 22.00 22.00 0 graf
JESENIC.MLÉKÁRNY - - - 20.00 20.00 300 graf
JIHLAVAN - - - 33.00 45.00 149 751 graf
JIHLAVSKÉ AUTOOPR. - - - 32.00 40.00 1 194 graf
JIHLAVSKÉ DZ - - - 55.00 68.00 41 210 graf
JIHOČESKÁ KERAMIKA - - - 1 303.00 1 520.00 130 221 graf
JIHOČESKÉ LESY - - - 50.00 50.00 8 153 graf
JIHOČESKÉ LESY - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
JIHOČESKÉ TISKÁRNY - - - 551.00 659.00 63 474 graf
JIHOSTROJ - - - 28.00 52.00 20 636 graf
JILANA - - - 41.00 55.00 15 526 graf
JIRČANY - - - - - 0 graf
JIS INVEST.FOND - - - 90.00 90.00 0 graf
JITKA JINDŘ.HRADEC - - - 151.00 193.00 232 116 graf
JIZERSKÉ SKLO - - - 226.00 273.00 1 501 graf
JLV - - - 250.00 300.00 18 690 graf
JM ENERGETIKA 1 850.00 2 039.00 0 1 781.00 2 090.00 321 713 graf
JM PLYN. VAR/03 100.00 100.00 91 563 710 10 000.00 10 000.00 0 graf
JM PLYNÁRENSKÁ 3 255.00 3 255.00 0 2 930.00 3 636.00 285 094 graf
JUNIORSKÝ UPF - - - 132.00 137.00 516 054 graf
JUTA 470.00 470.00 0 - - - graf
JUTA 470.00 544.00 0 815.00 900.00 213 360 graf
KABELOVNA DĚČÍN - - - 1 315.00 1 666.00 2 718 142 graf
KABELOVNA DĚČÍN - - - 1 080.00 1 200.00 0 graf
KABLO ELEKTRO 1 144.00 1 201.00 6 864 1 320.00 1 610.00 444 728 graf
KABLO KLADNO - - - 950.00 950.00 0 graf
KANAL.A VOD.ST.PLZ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KAOLIN HLUBANY - - - 705.00 833.00 22 153 graf
KAPITÁL HOLDING - - - 55.00 105.00 33 780 graf
KAPP - - - 10.00 10.00 0 graf
KAPPEL - - - 1.00 2.00 1 344 graf
KARLOVAR. SILNICE - - - 51.00 53.00 3 629 graf
KAROSERIA - - - 45.00 65.00 31 376 graf
KARVINSKÁ STAVEBNÍ - - - 300.00 303.00 45 070 graf
KAVOZ - - - 22.00 27.00 3 734 graf
KB 8,00/04 95.00 95.00 1 936 479 538 10 525.00 10 665.00 53 200 graf
KB VAR/02 100.00 100.00 339 360 132 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/02 104.00 104.00 95 188 394 10 000.00 10 000.00 0 graf
KDYNIUM - - - 1 301.00 1 580.00 110 896 graf
KERAM.ZÁV.ZNOJMO - - - 578.00 980.00 85 154 graf
KF - - - 2.00 2.00 0 graf
KF - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KF - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
KIF - - - 45.00 55.00 20 293 graf
KINOTECHNIKA PRAHA - - - 25.00 28.00 1 382 graf
KLATOVSKÉ RYBÁŘST. - - - 69.00 120.00 31 932 graf
KLENOTY AURUM - - - 280.00 400.00 39 064 graf
KLENOTY BRNO - - - 2.00 15.00 0 graf
KNOF.PRŮM.ŽIROV. - - - 100.00 140.00 28 947 graf
KOB 10,875/04 118.00 118.00 3 887 931 973 10 000.00 10 000.00 0 graf
KOB VAR/05 99.00 99.00 385 275 786 10 000.00 10 000.00 0 graf
KOH-I-NOOR PRAHA - - - 125.00 165.00 1 597 583 graf
KOLBENKA - - - 5.00 5.00 477 graf
KOLORA SEMILY - - - 9.00 9.00 0 graf
KOMERČNÍ BANKA 896.00 982.00 1 753 618 836 890.00 978.00 11 416 091 graf
KON.AHOLD VAR/05 100.00 100.00 34 496 824 10 000.00 10 000.00 0 graf
KONE LIFTS - - - 73.00 73.00 0 graf
KORAMO KOLÍN - - - 1 001.00 1 001.00 0 graf
KORINT LIBEREC - - - 41.00 41.00 15 784 graf
KOSÍŘ PFO - - - - - 0 graf
KOVÁRSKO - - - 19.00 26.00 6 990 graf
KOVO CHEB - - - 27.00 31.00 3 720 graf
KOVO PRAHA - - - 101.00 120.00 0 graf
KOVOHUTĚ ČELAKOV. - - - 64.00 72.00 132 828 graf
KOVOHUTĚ MNÍŠEK - - - 43.00 45.00 30 413 graf
KOVOHUTĚ ROKYCANY - - - 24.00 24.00 13 872 graf
KOVOLIT MODŘICE - - - 128.00 167.00 694 752 graf
KOVOPETROL PLZEŇ - - - 14.00 18.00 6 041 graf
KOVOPLAST CHLUMEC - - - 100.00 110.00 27 318 graf
KOVOSLUŽBA PRAHA - - - 129.00 135.00 262 graf
KOVOSVIT - - - 169.00 260.00 983 584 graf
KOVOSVIT - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KOVOŠROT DĚČÍN - - - 340.00 800.00 25 567 graf
KOVOŠROT KLADNO - - - 3.00 3.00 0 graf
KOVOTERM - - - 29.00 30.00 0 graf
KRÁLOVOPOLSKÁ - - - 6.00 6.00 6 184 graf
KREDITAL IF - - - 71.00 80.00 1 053 475 graf
KRKONOŠSKÉ VÁPENKY - - - 361.00 517.00 55 694 graf
KROMEXIM - - - 150.00 173.00 54 688 graf
KRUŠNOH.STROJ.MOST 8.00 8.00 0 5.00 7.00 1 536 graf
KRUŠNOHORSKÉ LESY - - - 31.00 45.00 29 050 graf
KŘIŠŤÁLOVÝ IF 981.00 1 050.00 681 866 972.00 1 040.00 1 936 500 graf
K-T-V INVEST 255.00 298.00 553 255.00 357.00 42 400 graf
LÁZNĚ KUNDRATICE - - - 900.00 1 130.00 0 graf
LÁZNĚ LIBVERDA - - - 360.00 400.00 16 040 graf
LÁZNĚ LIBVERDA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
LÁZNĚ LUHAČOVICE - - - 286.00 366.00 90 086 graf
LÁZNĚ PODĚBRADY - - - 365.00 473.00 54 617 graf
LÁZNĚ TEPLICE N.B. - - - 401.00 477.00 74 126 graf
LÁZNĚ TEPLICE V Č. 276.00 290.00 3 951 340.00 376.00 2 495 962 graf
LÁZNĚ VELICHOVKY - - - 380.00 443.00 51 641 graf
LDP VLTAVA VLAŠIM - - - 65.00 74.00 55 473 graf
LE CYGNE SPORT.GR. - - - 188.00 300.00 35 552 graf
LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ - - - 1 072.00 1 072.00 0 graf
LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ - - - 673.00 951.00 96 977 graf
LESNÍ SP.KRÁL.HVO. - - - 100.00 100.00 16 000 graf
LESNÍ SP.OPOČNO - - - 128.00 128.00 2 048 graf
LESNÍ SPOL.BROUMOV - - - 264.00 360.00 0 graf
LESNÍ SPOL.H.KRÁL - - - 5 500.00 5 500.00 0 graf
LESNÍ SPOL.JAROM. - - - 120.00 138.00 6 986 graf
LESNÍ SPOL.JM LESY - - - 118.00 182.00 330 427 graf
LESNÍ SPOL.NOVÉ M. - - - 200.00 280.00 6 621 graf
LESNÍ SPOL.PLANÁ - - - 147.00 149.00 2 373 graf
LESNÍ SPOL.PLASY - - - 174.00 177.00 0 graf
LESNÍ SPOL.PŘEŠTI. - - - 128.00 129.00 512 graf
LESNÍ SPOL.PŘIMDA - - - 215.00 241.00 147 464 graf
LESOSTAVBY ŠUMPERK - - - 23.00 26.00 31 250 graf
LESOSTAVBY TŘEBOŇ - - - 70.00 79.00 92 856 graf
LESY FRÝDEK-MÍSTEK - - - 72.00 116.00 148 285 graf
LESY KRNOV - - - 61.00 95.00 40 982 graf
LESY MĚLNÍK - - - 85.00 133.00 47 486 graf
LESY SPÁL.POŘÍČÍ - - - 55.00 65.00 5 305 graf
LICOLOR LIBEREC - - - 39.00 43.00 34 784 graf
LIGLASS - - - 33.00 48.00 718 graf
LIGNA PRAHA - - - 530.00 555.00 45 110 graf
LIGRA STARÉ MĚSTO - - - 13.00 15.00 3 965 graf
LIHOVAR M.BOLESLAV - - - 18.00 18.00 0 graf
LINEA NIVNICE - - - 550.00 605.00 255 754 graf
LINEA ÚBOK - - - 5 248.00 5 248.00 0 graf
LISOVNY N.HM.VRBNO - - - 34.00 34.00 0 graf
LITES - - - 27.00 39.00 6 432 graf
LOMBARD INDUSTRIAL - - - 20.00 22.00 0 graf
LOVOCHEMIE LOVOS. 180.00 180.00 0 190.00 190.00 86 924 graf
M - INVEST - - - 65.00 79.00 0 graf
MADETA 285.00 285.00 0 233.00 289.00 74 737 graf
MAGNET - - - 9.00 10.00 0 graf
MAGNET - - - 52.00 52.00 0 graf
MAGNETON - - - 80.00 98.00 5 995 776 graf
MANHATTAN IF - - - 1 230.00 1 310.00 87 602 graf
MASNA BRNO - - - 17.00 17.00 0 graf
MASNA KROMĚŘÍŽ - - - 200.00 200.00 0 graf
MASNA STUDENÁ - - - 60.00 71.00 11 546 graf
MASO PLANÁ - - - 65.00 65.00 1 820 graf
MASOKOMB. KLADNO - - - 2.00 2.00 8 000 graf
MASOKOMB.POLIČKA - - - 128.00 128.00 384 graf
MASOSPOL PÍSNICE - - - 14.00 16.00 0 graf
MASSAG - - - 25.00 25.00 1 250 graf
MATE - - - 35.00 38.00 4 012 graf
MAXIMA POJIŠŤOVNA - - - 41.00 41.00 0 graf
MEDICAMENTA - - - 222.00 245.00 74 138 graf
MEGA - - - 32.00 60.00 564 graf
MEOPTA PŘEROV 70.00 78.00 0 100.00 110.00 51 205 graf
MERO ČR 10,30/11 105.00 105.00 774 540 385 - - - graf
METAL ZNOJMO - - - 55.00 61.00 0 graf
METALIMEX 2 000.00 2 095.00 10 475 1 890.00 2 150.00 1 080 684 graf
METALŠROT TLUMAČOV - - - 66.00 78.00 63 209 graf
METRA BLANSKO - - - 40.00 51.00 247 272 graf
METROSTAV 98.00 108.00 0 114.00 120.00 689 026 graf
METROSTAV - - - 118.00 118.00 0 graf
MEVA - - - 245.00 245.00 98 741 graf
MILETA - - - 93.00 105.00 211 359 graf
MILO OLOMOUC - - - 2.00 2.00 0 graf
MINERVA BOSKOVICE - - - 200.00 240.00 513 754 graf
MINVEST BRAND.N.L - - - 16.00 16.00 0 graf
MJM LITOVEL - - - 221.00 305.00 3 997 graf
MLÉKÁRNA F.MÍSTEK - - - 100.00 100.00 0 graf
MLÉKÁRNA KUNÍN - - - 75.00 112.00 9 442 graf
MLÉKÁRNA MAR.LÁZNĚ - - - 45.00 55.00 9 347 graf
MLÝNY ČERČANY - - - 21.00 21.00 4 641 graf
MOCHOVSKÉ MRAZÍRNY - - - 26.00 55.00 17 592 graf
MOPAS HOLEŠOV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MOR.POTRAVIN.ST. - - - 26.00 26.00 408 graf
MORAGRO PROSTĚJOV - - - 40.00 57.00 5 456 graf
MORAV. PLYNOSTAV - - - 500.00 638.00 18 124 graf
MORAV.KERAM.ZÁVODY - - - 386.00 486.00 6 558 graf
MORAV.SPOL.PRO KI - - - 30.00 37.00 7 335 graf
MORAVEL OLOMOUC - - - 45.00 50.00 0 graf
MORAVIA CANS - - - 1 301.00 1 333.00 112 308 graf
MORAVIAFROST - - - 42.00 42.00 6 483 graf
MORAVOLEN ŠUMPERK - - - 10.00 10.00 0 graf
MORAVSKÉ NAFT.DOLY 2 530.00 2 750.00 3 542 000 2 496.00 2 651.00 1 446 487 graf
MORAVSKÉ ŽELEZÁRNY - - - 27.00 30.00 5 266 graf
MORAVSKOSLEZ. UPF 1 070.00 1 150.00 278 370 1 031.00 1 143.00 682 270 graf
MORAVSKÝ ZEM.HOLD. - - - 55.00 65.00 50 505 graf
MORSLEZS.REGIONÁL. - - - 29.00 29.00 0 graf
MOSTÁRNA HUSTOPEČE - - - 16.00 18.00 0 graf
MOSTECKÁ UHEL.SP. 105.00 134.00 2 200 170.00 195.00 535 928 graf
MOSTECKÁ UHEL.SPOL - - - 1 113.00 1 113.00 0 graf
MOTOKOV INTER. - - - 134.00 167.00 64 705 graf
MOTOKOV PRAHA 25.00 25.00 0 20.00 23.00 4 553 graf
MOTORPAL - - - 150.00 200.00 507 182 graf
MRAZÍRNY DAŠICE - - - 8.00 9.00 180 graf
MRAZÍRNY VIŠŇOVÉ - - - 32.00 35.00 0 graf
MSA - - - 226.00 341.00 1 200 016 graf
MSDZ ŠUMPERK - - - 2.00 4.00 3 632 graf
MŠLZ - - - 41.00 61.00 46 173 graf
MUZO - - - 2 301.00 3 504.00 175 175 graf
MYKANA - - - 20.00 20.00 0 graf
NÁRODNÍ SPOL.DOMOV - - - 22.00 22.00 0 graf
NATE CHOTĚBOŘ - - - 52.00 57.00 2 912 graf
NATURAMYL - - - 142.00 210.00 20 226 graf
NAVOS - - - 58.00 80.00 19 399 graf
NEALKO OLOMOUC - - - 3.00 3.00 0 graf
NEMOHOLD - - - 70.00 82.00 0 graf
NKT CABLES 416.00 486.00 2 621 412.00 509.00 231 841 graf
NOVÁ HUŤ 12,70/03 103.00 103.00 146 534 056 10 250.00 10 250.00 0 graf
NOWACO MRAZÍRNY - - - 420.00 469.00 66 802 graf
O2 C.R. 235.00 295.00 2 318 025 262 231.00 292.00 32 989 288 graf
OBCHOD OBUVÍ ZLÍN - - - 22.00 30.00 0 graf
OBCHOD S PALIVY - - - 41.00 41.00 0 graf
OBCHODNÍ SLADOVNY 430.00 452.00 2 580 371.00 475.00 303 106 graf
OBCHODNÍ TISKÁRNY - - - 300.00 345.00 44 208 graf
OBL.PRŮM.P.POLIČKA - - - 57.00 57.00 284 graf
ODĚVY HRADEC KRÁL. - - - 41.00 45.00 0 graf
ODKOLEK - - - 224.00 300.00 28 182 graf
OHL ŽS 584.00 630.00 32 610 320.00 428.00 136 634 graf
OKD - - - 120.00 120.00 0 graf
OKD 53.00 55.00 15 042 50.00 66.00 880 220 graf
OL - INVEST - - - 120.00 144.00 94 873 graf
OLEASPOL - - - 29 000.00 29 000.00 0 graf
OLEASPOL - - - 28 033.00 28 033.00 0 graf
OLMA MLÉK.PRŮMYSL - - - 157.00 217.00 15 809 graf
OLŠANSKÉ PAPÍRNY - - - 20.00 21.00 6 940 graf
OLYMPIK HOLDING - - - 8.00 8.00 0 graf
OMNIPOL - - - 228.00 305.00 422 320 graf
ON SEMICONDUCT. CR - - - 1 440.00 1 600.00 175 800 graf
OPAVLEN OPAVA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OPF INTERNATIONAL - - - - - 0 graf
OPRAVY ZÁCHLUMÍ - - - 100.00 100.00 1 000 graf
ORCA - - - 24.00 24.00 0 graf
ORGREZ - - - 39.00 48.00 0 graf
ORPA - - - 190.00 251.00 30 139 graf
ORTAS PŘÍBRAM - - - 99 998.00 99 998.00 0 graf
ORTAS PŘÍBRAM - - - 6.00 6.00 0 graf
OSEVA - - - 26.00 26.00 0 graf
OSEVA AGRI CHRUDIM - - - 58.00 67.00 0 graf
OSEVA UNI - - - 145.00 145.00 0 graf
OSPAP VELKOOBCH.P. - - - 296.00 400.00 52 121 graf
OSTRAV.VOD.A KAN. - - - 1 340.00 1 500.00 4 853 099 graf
OSTROJ 18.00 18.00 0 18.00 25.00 24 685 graf
OSTROV.TEPLÁREN - - - 248.00 248.00 0 graf
OTAVAN TŘEBOŇ - - - 56.00 62.00 8 374 graf
OTAVA-PATRIA - - - 127.00 199.00 36 718 graf
OTMA SLOV. FRUTA - - - 406.00 552.00 80 948 graf
P.I.F. 805.00 870.00 6 815 800 812.00 865.00 10 549 256 graf
PACOVSKÉ STROJÍRNY - - - 155.00 182.00 15 267 graf
PANKRÁC - - - 400.00 402.00 17 680 graf
PANKRÁC - - - 705.00 705.00 19 035 graf
PAPÍRNY BRNO - - - 47.00 56.00 155 833 graf
PARAMO 139.00 153.00 6 139 129.00 200.00 390 350 graf
PARKHOTEL GOLF ML - - - 270.00 478.00 2 529 graf
PARKING CENTRUM - - - 900.00 900.00 0 graf
PAS ZÁBŘEH NA MOR. - - - 54.00 54.00 0 graf
PBS BRNO DIZ 13.00 13.00 0 10.00 10.00 360 graf
PCB BENEŠOV - - - 91.00 120.00 28 128 graf
PEKÁRNA CHOMUTOV - - - 50.00 68.00 0 graf
PEKÁRNA LIBEREC - - - 93.00 138.00 18 769 graf
PEKÁRNA TŘEBÍČ - - - 94.00 140.00 2 044 graf
PEKÁRNA TŘEBÍČ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PEKÁRNY ŠUMPERK - - - 57.00 68.00 15 162 graf
PEREX - - - 21.00 21.00 1 575 graf
PERFEKTA - - - 25.00 25.00 0 graf
PERLA BAVLNÁŘ.ZÁV. - - - 46.00 68.00 141 371 graf
PERSPEKTIVA-P OPF - - - - - 0 graf
PERSPEKTIVA-S OPF - - - - - 0 graf
PETRA STRÁNÍ - - - 22.00 22.00 0 graf
PF AAA 761.00 820.00 13 940 761.00 855.00 768 065 graf
PGH - - - 100.00 100.00 9 000 graf
PHA FIN.BV 6,95/10 100.00 100.00 172 096 772 100 000.00 100 000.00 0 graf
PHILIP MORRIS ČR A 6 736.00 6 950.00 429 105 588 6 688.00 6 910.00 5 449 363 graf
PIONEER TRUST - - - - - 0 graf
PIV.A SOD.BRNO - - - 65.00 70.00 3 780 graf
PIV.A SOD.JIHLAVA - - - 23.00 23.00 0 graf
PIVOV. PARDUBICE - - - 1 100.00 1 100.00 0 graf
PIVOV.LOUNY - - - 54.00 150.00 1 031 graf
PIVOV.PARDUBICE - - - 25.00 30.00 250 graf
PIVOVAR RADEGAST 1 444.00 1 600.00 1 444 1 600.00 1 691.00 920 116 graf
PIVOVAR V.POPOVICE - - - 159.00 171.00 26 931 graf
PIVOVARY BOH.PRAHA - - - 12.00 13.00 0 graf
PLEMENÁŘSKÉ SLUŽBY - - - 49.00 80.00 14 568 graf
PLEMENÁŘSKÉ SLUŽBY - - - 700.00 700.00 0 graf
PLIVA - LACHEMA 475.00 475.00 0 400.00 504.00 2 054 930 graf
PLOMA - - - 120.00 149.00 79 096 graf
PLYNOPROJEKT PRAHA - - - 557.00 639.00 216 291 graf
PLYNOSTAV PARDUB. - - - 113.00 119.00 39 367 graf
PLZEŇSKÁ TEPLÁREN. 480.00 480.00 0 501.00 543.00 55 922 graf
POD.EKOLOG. VÝST. - - - 14.00 14.00 0 graf
POLIČSKÉ STROJÍRNY - - - 52.00 62.00 144 971 graf
POLOVODIČE PRAHA - - - 35.00 40.00 12 492 graf
POLYGRAFIA - - - 41.00 56.00 861 graf
PORCEL.MANUFAKTURA - - - 308.00 440.00 23 024 graf
POŠT.TISK.CENIN - - - 822.00 946.00 969 685 graf
PÖYRY ENVIRONMENT - - - 850.00 936.00 0 graf
POZ.STAVIT. ZLÍN - - - 72.00 81.00 12 001 graf
POZEM.ST.STAVOSER. - - - 100.00 100.00 0 graf
POZEM.ST.ÚSTÍ N.L. - - - 45.00 45.00 0 graf
POZES RADONICE - - - 210.00 215.00 193 500 graf
PPC TR 14 3/8 /04 104.00 104.00 0 - - - graf
PPF CAP.M. VAR/05 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
PPF INVEST.HOLDING - - - 1 430.00 1 430.00 0 graf
PPF INVEST.HOLDING 462.00 500.00 38 876 514 470.00 497.00 3 083 906 graf
PRÁD.A ČIST.NÁCHOD - - - 55.00 83.00 275 graf
PRADĚD PFO - - - - - 0 graf
PRAGA ČÁSLAV - - - 27.00 27.00 0 graf
PRAGA HOSTIVAŘ - - - 7.00 8.00 224 graf
PRAGA HRÁDEK N.N. - - - 26.00 26.00 3 952 graf
PRAGA LOUNY - - - 217.00 549.00 198 000 graf
PRAGOEXPORT - - - - - 0 graf
PRAGOIMEX - - - 400.00 400.00 0 graf
PRAGOLAKTOS - - - 19.00 23.00 6 352 graf
PRAMEN IK PRAHA - - - 43.00 43.00 0 graf
PRAMEN ORLOVÁ POR. - - - 55.00 63.00 0 graf
PRAZSKE SLUZBY 570.00 600.00 40 800 576.00 625.00 514 005 269 graf
PRAŽSKÁ ENERGETIKA 1 815.00 1 910.00 0 1 750.00 1 902.00 969 799 graf
PRAŽSKÁ PLYNÁREN. 2 250.00 2 413.00 4 500 2 250.00 2 390.00 504 622 graf
PRAŽSKÁ TEPLÁREN. 1 093.00 1 152.00 86 732 1 101.00 1 236.00 773 374 graf
PRAŽSKÉ PIVOVARY 21.00 27.00 0 21.00 26.00 109 427 graf
PRECIOSA-LUSTRY - - - 54.00 60.00 1 134 graf
PREFA BRNO - - - 69.00 95.00 95 313 graf
PREFA GRYGOV - - - 100.00 125.00 11 582 graf
PREFA PARDUBICE - - - 44.00 45.00 5 632 graf
PREFA PRAHA - - - 148.00 265.00 16 440 graf
PRIMA KARVINÁ - - - 41.00 41.00 492 graf
PRIMONA - - - 19.00 30.00 1 197 graf
PRIOR ČR - - - 170.00 180.00 0 graf
PROAGRO - - - 51.00 62.00 5 764 graf
PROAGRO LIBEREC - - - 43.00 85.00 10 259 graf
PROLES - - - 45.00 45.00 0 graf
PROREGIO - - - 38.00 38.00 0 graf
PRV.BRN.ST.V.BÍTEŠ - - - 220.00 220.00 10 854 350 graf
PRVNÍ JIHO-ZÁPADNÍ - - - 21.00 23.00 0 graf
PRVNÍ JIHO-ZÁPADNÍ - - - 56.00 56.00 0 graf
PRVNÍ NOVIN.SP.PHA - - - 100.00 195.00 17 728 graf
PRVNÍ PETROV.ZEM. - - - 22.00 25.00 0 graf
PRVNÍ STAV.CHRUDIM - - - 110.00 150.00 1 500 graf
PRVNÍ STAV.K.HORA - - - 9.00 9.00 360 graf
PSG - - - 48.00 95.00 0 graf
PSVS - - - 445.00 600.00 95 851 graf
PUDIS - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
PUDIS - - - 170.00 170.00 0 graf
PZ OSTRAVA - - - 24.00 24.00 0 graf
RAAB KARCH.STAVIVA - - - 59.00 91.00 63 335 graf
RADIOMOBIL 8,20/04 100.00 100.00 1 526 344 040 - - - graf
RADLICKÁ MLÉKÁRNA - - - 24.00 25.00 683 graf
RAPID - - - 5 220.00 6 400.00 10 460 graf
RAŠELINA - - - 188.00 253.00 490 362 graf
REAS - - - 9.00 9.00 0 graf
REKULT.VÝSTAV.MOST - - - 181.00 257.00 28 020 graf
RENTIÉRSKÝ IF 1.IN 880.00 1 049.00 3 397 525 951.00 1 011.00 8 639 591 graf
RESONANČNÍ PILA - - - 213.00 237.00 0 graf
RETEX - - - 25.00 38.00 13 679 graf
RMS MEZZANINE 2 004.00 2 004.00 1 052 100 1 650.00 2 087.00 200 036 graf
RODINNÝ HOSPODÁŘ - - - 18.00 21.00 0 graf
ROLNICKÝ IF - - - 218.00 242.00 0 graf
ROMO FULNEK - - - 4.00 4.00 0 graf
ROSTROJ ROUSÍNOV - - - 122.00 122.00 0 graf
ROTEXTILE - - - 40.00 40.00 0 graf
RUBÍN DYN.IF - - - 400.00 443.00 31 260 graf
RUKAVIČKÁŘSKÉ ZÁV - - - 13.00 13.00 0 graf
RŮST.OPF AKCIÍ 65 350.00 69 667.00 0 - - - graf
RŮST.OPF DLUHOPISŮ 138 716.00 140 417.00 0 - - - graf
RŮST.OPF PEN.TRHU 122 507.00 122 734.00 0 - - - graf
RŮSTOVÝ PKIS OPF - - - - - 0 graf
RUVE - - - 200.00 200.00 3 000 graf
RYBÁŘ. TŘEBOŇ HLD - - - 210.00 270.00 131 929 graf
RYBÁŘSTVÍ PŘEROV - - - 170.00 229.00 13 926 graf
RYBÁŘSTVÍ TÁBOR - - - 125.00 170.00 52 326 graf
RYBÁŘSTVÍ TELČ - - - 285.00 357.00 42 466 graf
RYBÁŘSTVÍ VEL.MEZ. - - - 131.00 178.00 266 060 graf
RYBENA RUMBURK - - - 34.00 40.00 1 542 graf
RYBNIKÁŘ.HLUBOKÁ - - - 133.00 180.00 82 630 graf
S.P.M.B. - - - 210.00 254.00 26 748 graf
S.P.M.B. - - - 99 992.00 99 992.00 0 graf
SAKAS - - - 44.00 52.00 0 graf
SALMA - - - 3.00 3.00 0 graf
SAMKA - - - 27.00 28.00 0 graf
SANATORIUM ASTORIA - - - 1 180.00 1 591.00 52 001 graf
SANITAS - - - 53.00 60.00 17 731 546 graf
SANJO KUTNÁ HORA - - - 6.00 6.00 0 graf
SAUER ŽANDOV - - - 68.00 68.00 0 graf
SBĚRNÉ SUROV. ČB - - - 72.00 80.00 8 381 graf
SBĚRNÉ SUROV.PRAHA - - - 36.00 40.00 0 graf
SČ ARMATURKA - - - 100.00 259.00 27 304 graf
SČ ENERGETIKA 1 425.00 1 425.00 0 1 100.00 1 539.00 467 978 graf
SČ INVESTORSKÁ - - - 21.00 25.00 11 789 graf
SČ PLYN. 11,85/03 112.00 112.00 92 856 470 10 000.00 10 000.00 0 graf
SČ PLYNÁRENSKÁ 2 145.00 2 500.00 0 1 203.00 1 580.00 72 936 graf
SČC - - - 23.00 25.00 4 569 graf
SEBA - - - 8.00 8.00 0 graf
SEED LYSÁ N.L. - - - 3.00 3.00 0 graf
SEKOZ VYSOKÉ MÝTO - - - 41.00 41.00 0 graf
SELEKTA - - - 37.00 40.00 0 graf
SELGEN - - - 253.00 271.00 129 461 graf
SELIKO OLOMOUC - - - 80.00 80.00 0 graf
SELLIER & BELLOT 126.00 139.00 1 890 123.00 150.00 99 769 graf
SEMOMA OLOMOUC - - - 29.00 29.00 0 graf
SEMPERFLEX OPTIMIT - - - 491.00 561.00 380 148 graf
SETUZA 343.00 361.00 1 373 375.00 408.00 180 226 graf
SEVAC - - - 43.00 44.00 15 078 graf
SEVEROČESKÉ DOLY 230.00 304.00 4 271 930 245.00 282.00 618 302 graf
SEVEROZÁPADNÍ IF - - - 130.00 130.00 0 graf
SFINX - - - 144.00 176.00 40 474 graf
SG - INDUSTRY 10.00 10.00 0 8.00 11.00 53 651 graf
SHD-KOMES - - - 65.00 92.00 41 870 graf
SCHAFFER SOF ZNOJM - - - 21.00 21.00 1 365 graf
SIDIA - - - 312.00 462.00 13 280 graf
SIDIA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SIGMA ENGINEERING - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SIGMA ENGINEERING - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SIGMIA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SILNICE CHEB - - - 44.00 44.00 0 graf
SILNICE KLATOVY - - - 342.00 692.00 2 419 graf
SILNICE NEPOMUK - - - 425.00 499.00 57 466 graf
SILNIČNÍ TECHNIKA - - - 22.00 29.00 7 357 graf
SILON - - - 258.00 304.00 246 297 graf
SILVACO - - - 55.00 62.00 1 573 graf
SKALIČAN - - - 61.00 62.00 22 647 graf
SKLENĚNÁ BIŽUTERIE - - - 900.00 900.00 0 graf
SKLO BOHEMIA - - - 440.00 500.00 64 194 graf
SL.KÁMEN 10,125/02 100.00 100.00 0 - - - graf
SLADOVNA HODONICE - - - 344.00 431.00 164 736 graf
SLAVATA - - - 25.00 25.00 0 graf
SLÉVÁRNA HEUNISCH - - - 413.00 581.00 50 796 graf
SLÉVÁRNA KUŘIM - - - 46.00 46.00 1 365 graf
SLÉVÁRNA KUŘIM - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SLÉVÁRNA LIBEREC - - - 10.00 12.00 0 graf
SLEZAN FRÝDEK-MÍS. 182.00 182.00 0 173.00 205.00 1 275 349 graf
SLEZSKÝ KÁMEN - - - 26.00 32.00 2 561 graf
SLOV.EL.ČR VAR/03 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
SLOVÁC.VOD.A KAN. - - - 70.00 110.00 4 602 graf
SLOVÁCKÁ FRUTA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SLUVIS PRAHA - - - 8.00 8.00 936 graf
SM ENERG. VAR/05 100.00 100.00 40 373 200 10 000.00 10 000.00 0 graf
SM ENERGETIKA 1 527.00 1 691.00 0 1 278.00 1 566.00 488 155 graf
SM PLYNÁRENSKÁ 1 500.00 1 890.00 3 000 1 306.00 1 663.00 242 764 graf
SM VOD.A KAN. OVA - - - 536.00 660.00 0 graf
SM VOD.A KAN.OVA 446.00 446.00 0 405.00 451.00 159 662 graf
SMP CONSTRUCTION - - - 250.00 316.00 79 295 graf
SOFTWARE 602 - - - 240.00 250.00 25 000 graf
SOKOLOV.BÁŇ.STAVBY - - - 39.00 76.00 0 graf
SOKOLOVSKÁ UHELNÁ 190.00 210.00 13 074 202.00 212.00 435 406 graf
SOLO - - - 7.00 7.00 9 970 graf
SPALOVNA VYSOČANY - - - 12.00 13.00 0 graf
SPALOVNA VYSOČANY - - - 81.00 81.00 0 graf
SPEC.ÚST.PRO REK. - - - 181.00 181.00 0 graf
SPOJENÉ KARTÁČOVNY - - - 200.00 226.00 18 644 graf
SPOJPROJEKT PRAHA - - - 850.00 1 160.00 17 902 graf
SPOLANA 98.00 114.00 16 967 105.00 117.00 14 178 709 graf
SPOLANA - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
SPOLEK CH.HUT.VÝR. 63.00 89.00 103 147 68.00 97.00 7 062 917 graf
SPT TELCOM 11,3/04 99.00 99.00 215 154 236 - - - graf
ST.DLUHOP. 5,70/06 100.00 100.00 2 928 228 133 - - 0 graf
ST.DLUHOP. 6,05/04 100.00 100.00 2 174 523 146 10 000.00 10 000.00 17 726 075 graf
ST.DLUHOP. 6,30/07 101.00 101.00 12 141 887 432 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,40/10 100.00 100.00 67 930 875 582 10 000.00 10 000.00 233 554 014 graf
ST.DLUHOP. 6,50/01 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,55/11 100.00 100.00 15 593 069 698 10 000.00 10 000.00 14 197 970 graf
ST.DLUHOP. 6,75/05 100.00 100.00 8 207 712 447 10 000.00 10 000.00 43 243 800 graf
ST.DLUHOP. 6,90/03 100.00 100.00 3 280 519 236 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,95/16 100.00 100.00 51 594 740 304 10 000.00 10 000.00 126 168 294 graf
ST.DLUHOP. 7,30/04 100.00 100.00 319 374 209 10 445.00 10 575.00 52 750 graf
ST.DLUHOP. 7,95/04 100.00 100.00 367 896 862 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. VAR/02 95.00 100.00 87 047 - - - graf
ST.DLUHOP. VAR/02 96.00 99.00 333 531 742 960.00 1 000.00 294 000 graf
ST.DLUHOP. VAR/02 100.00 100.00 0 - - - graf
ST.DLUHOP.10,55/02 102.00 102.00 108 798 780 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.10,90/03 115.00 115.00 1 582 032 265 11 350.00 11 350.00 109 000 graf
ST.DLUHOP.12,20/02 118.00 118.00 4 541 871 248 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.14,85/03 127.00 127.00 220 934 873 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.7,95/04 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
STABE-BER.STAVEBNÍ - - - 108.00 160.00 0 graf
STAROROL.PORCELÁN - - - 65.00 85.00 26 281 graf
STASS - - - 30.00 30.00 0 graf
STATEK KAMÝK N.V. - - - 243.00 243.00 0 graf
STATEK MIROSLAV - - - 46.00 46.00 0 graf
STATEK UHŘÍNOV - - - 65.00 76.00 1 295 graf
STATKY BĚLOTÍN - - - 230.00 230.00 0 graf
STATKY POTŠTÁT - - - 165.00 165.00 0 graf
STATUS - - - 11.00 11.00 0 graf
STAV.POD.JABLONEC - - - 32.00 50.00 28 508 graf
STAV.POD.OPAVA - - - 18.00 18.00 5 925 graf
STAV.POD.PRAHA - - - 41.00 45.00 0 graf
STAV.SDRUŽ.PŘÍBRAM - - - 6 561.00 6 561.00 0 graf
STAVBY BRNO - - - 10.00 12.00 0 graf
STAVCENT - - - 20.00 20.00 0 graf
STAVEBNÍ P.KROMĚŘ. - - - 200.00 200.00 0 graf
STAVEBNÍ STR.ÚSTÍ - - - 25.00 25.00 0 graf
STAVEBNÍ ÚDRŽ. PHA - - - 80.00 80.00 0 graf
STAVIMO - - - 120.00 120.00 2 399 974 graf
STAVOKOMB.LIBEREC - - - 295.00 452.00 0 graf
STAVOKONSTRUKCE - - - 40.00 40.00 0 graf
STAVOMONTÁŽE KV - - - 135.00 149.00 0 graf
STAVOSTROJ - - - 251.00 253.00 384 161 graf
STAVOSTROJ - - - 205.00 205.00 0 graf
STAVUS PŘÍBRAM - - - 23.00 23.00 0 graf
STČ ENERGETICKÁ 1 300.00 1 375.00 31 210 1 224.00 1 433.00 277 422 graf
STČ PLYNÁRENSKÁ 1 816.00 1 816.00 0 2 020.00 2 374.00 120 379 graf
STČ.CHOV.SDRUŽENÍ - - - 130.00 189.00 0 graf
STČ.SBĚRNÉ SUROV. - - - 42.00 42.00 3 192 graf
STOCK PLZEŇ 6 003.00 6 003.00 0 4 131.00 6 500.00 1 674 421 graf
STOCK PLZEŇ - - - 1 433.00 1 433.00 0 graf
STROJEXPORT PRAHA - - - 29.00 29.00 0 graf
STROJIMPORT - - - 7.00 10.00 21 410 graf
STROJIMPORT - - - 18.00 18.00 0 graf
STROJINTEX IDP - - - 70.00 79.00 26 227 graf
STROJÍRNY A O.KAPL - - - 30.00 30.00 270 graf
STROJÍRNY BOHDAL. - - - 30.00 30.00 50 238 graf
STROJPLAST - - - 34.00 36.00 3 747 graf
STROJPLAST - - - 500.00 500.00 0 graf
STROJTEX - - - 27.00 33.00 2 253 graf
STS HOSTIVICE - - - 35.00 35.00 0 graf
STS OLOMOUC - - - 256.00 954.00 0 graf
STS PRACHATICE - - - 21.00 24.00 378 graf
STS PRUNÉŘOV - - - 45.00 45.00 2 304 graf
STS STRAKONICE - - - 21.00 21.00 0 graf
STS ŠUMPERK - - - 197.00 219.00 0 graf
SUBEKO KLÁŠTEREC - - - 12.00 12.00 0 graf
SUBTERRA - - - 400.00 452.00 2 515 661 graf
SVA - - - 50.00 59.00 9 040 graf
SVA HOLÝŠOV - - - 99 992.00 99 992.00 0 graf
SVOBODA GRAF. ZÁV. - - - 185.00 237.00 12 258 graf
SVÚSS - - - 22.00 22.00 0 graf
SYNPO - - - 55.00 66.00 4 308 graf
ŠKODA AUTO 7,25/05 100.00 100.00 3 421 319 142 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠKODA AUTO VAR/07 100.00 100.00 477 010 200 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠKODA AUTO VAR/10 100.00 100.00 89 639 608 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠKODA PLZEŇ VAR/02 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
ŠKODA PRAHA 100.00 196.00 0 77.00 111.00 17 496 graf
ŠKROBÁRNA BRNO - - - 91.00 100.00 37 772 graf
ŠKROBÁRNY PELHŘIM. - - - 68.00 84.00 8 314 graf
ŠMERAL BRNO - - - 37.00 51.00 97 126 graf
ŠROUBÁRNA TURNOV - - - 56.00 63.00 8 050 graf
ŠROUBÁRNA ŽATEC - - - 30.00 31.00 5 278 graf
ŠROUBÁRNA ŽDÁNICE - - - 100.00 140.00 6 544 graf
ŠTERNBERSKÉ LESY - - - 158.00 214.00 27 919 graf
ŠTI HOLDING 1 460.00 1 460.00 0 1 005.00 1 367.00 3 238 098 graf
ŠUMSTAV - - - 63.00 122.00 0 graf
T STRING PARDUBICE - - - 47.00 95.00 7 098 graf
TANEX - - - 6.00 6.00 612 graf
TARMAC SEVEROKÁMEN 330.00 364.00 0 462.00 585.00 438 642 graf
TATRA 37.00 37.00 0 35.00 45.00 282 139 graf
TECH.INŽ.ÚSTAV NER - - - 71.00 97.00 3 545 graf
TECHMAT Č.BUDĚJOV. - - - 30.00 33.00 840 graf
TECHNOLEN - - - 23.00 23.00 0 graf
TEKO PLESNÁ - - - 3.00 3.00 0 graf
TENEZ CHOTĚBOŘ - - - 98.00 171.00 198 456 graf
TEPL.BRNO 10,80/05 100.00 100.00 0 - - - graf
TEPL.BRNO VAR/02 100.00 100.00 0 - - - graf
TEPL.ÚSTÍ 11,7/04 102.00 102.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
TEPLÁRNA Č.BUDĚJ. 396.00 511.00 2 375 408.00 458.00 57 604 graf
TEPLÁRNA OTROKOV. 276.00 276.00 0 331.00 378.00 19 473 graf
TEPLÁRNA PÍSEK 252.00 252.00 0 297.00 328.00 44 417 graf
TEPLÁRNA STRAKON. - - - 449.00 503.00 106 941 graf
TEPLÁRNA ÚSTÍ N.L. 300.00 347.00 2 697 344.00 400.00 569 748 graf
TEPLÁRNY BRNO 536.00 718.00 0 761.00 920.00 504 432 graf
TEPNA - - - 25.00 25.00 11 059 graf
TEPNA - - - 344.00 344.00 0 graf
TERCO TELČ NÁBYTEK - - - 126.00 166.00 5 122 graf
TEREOS TTD - - - 22.00 26.00 58 465 graf
TERMOSERVIS ČÁSLAV - - - 30.00 30.00 0 graf
TERPLAN - - - 86.00 95.00 0 graf
TES PRAHA - - - 18.00 18.00 0 graf
TESLA ELMI BRNO - - - 50.00 55.00 121 265 graf
TESLA JIHLAVA - - - 143.00 185.00 368 999 graf
TESLA KARLÍN - - - 45.00 57.00 171 999 graf
TESLA SEZAM 461.00 461.00 0 460.00 506.00 32 660 graf
TESLA STRAŠNICE - - - 0.00 1.00 2 296 graf
TESLA VAK.TECH.PHA - - - 3.00 3.00 0 graf
TEXTILANA - - - 20.00 24.00 11 656 graf
TEZAS - - - 189.00 259.00 0 graf
THESAURUS 921.00 965.00 176 434 937.00 1 059.00 1 074 114 graf
THRALL VAGONKA ST. - - - 7.00 12.00 47 850 graf
TIBA - - - 23.00 29.00 500 982 graf
TIF INVEST PLZEŇ - - - 14.00 18.00 0 graf
TILIA-LDS - - - 151.00 201.00 28 465 graf
TLAK.PLYNÁRNA ÚSTÍ - - - 26.00 30.00 13 896 graf
TOFA SEMILY - - - 2.00 2.00 0 graf
TOFA SEMILY - - - 1 084.00 1 084.00 0 graf
TOMA 61.00 67.00 5 008 65.00 71.00 181 455 graf
TOMOS PRAHA - - - 158.00 175.00 0 graf
TONA - - - 115.00 115.00 10 462 graf
TONA PEČKY - - - 9 100.00 9 100.00 0 graf
TONAK 34.00 34.00 0 26.00 32.00 33 726 graf
TONASO - - - 8.00 10.00 0 graf
TOS ČELÁKOVICE - - - 33.00 50.00 1 143 graf
TOS ČELÁKOVICE - - - 47.00 47.00 0 graf
TOS SVITAVY - - - 42.00 60.00 5 177 graf
TPO CONSULT - - - 2.00 2.00 0 graf
TRANSAKTA - - - 178.00 750.00 197 339 graf
TRANZA - - - 53.00 81.00 91 880 graf
TRESO V-O OBU.ZLÍN - - - 28.00 34.00 0 graf
TRIOLA - - - 18.00 20.00 360 graf
TŘIN.ŽEL. 10,65/09 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY 140.00 140.00 18 066 132.00 146.00 1 365 031 graf
TTP ELITEX - - - 17.00 17.00 918 graf
TUSCULUM - - - 18.00 20.00 43 418 graf
TYLEX LETOVICE - - - 75.00 103.00 31 655 graf
TYPOS TISKAŘ.ZÁV. - - - 652.00 670.00 25 897 graf
TZP - - - 91.00 135.00 26 155 graf
UHEL.SKL.H.KRÁLOVÉ - - - 77.00 86.00 9 090 graf
UHEL.SKL.JIHLAVA - - - 441.00 765.00 5 436 graf
ÚJI - - - 74.00 74.00 0 graf
ÚNĚŠOVICKÝ STATEK - - - 37.00 38.00 5 032 graf
UNIGEO - - - 31.00 32.00 2 264 graf
UNION BANKA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
UNION LEAS. VAR/05 100.00 100.00 50 324 700 10 000.00 10 000.00 0 graf
UNIPETROL 40.00 53.00 502 437 809 41.00 53.00 21 019 708 graf
UNIPETROL 0,00/07 66.00 66.00 0 - - - graf
UNIPETROL 9,00/04 99.00 99.00 4 310 202 190 100 000.00 100 000.00 0 graf
UNIPETROL VAR/13 100.00 100.00 0 - - - graf
UNIPLET TŘEBÍČ - - - 55.00 90.00 35 480 graf
UNITED ENERGY - - - 57.00 67.00 1 647 240 graf
UNITED ENERGY 552.00 580.00 0 584.00 651.00 217 425 graf
UNIVERSÁLNÍ OPF - - - 736.00 736.00 0 graf
UP BUČOVICE - - - 2.00 2.00 0 graf
USIP STUDIO AIP - - - 72.00 80.00 0 graf
ÚSTAV NEROST.SUR. - - - 15.00 41.00 0 graf
ÚSTECKÉ PIVOVARY - - - 125.00 125.00 0 graf
ÚVMV CONSULTING - - - 200.00 200.00 1 200 graf
ÚVR MNÍŠEK P.BRDY - - - 20.00 20.00 640 graf
VAGÓNKA ČESKÁ LÍPA - - - - - 0 graf
VÁLCOVNY PLECHU 15.00 15.00 0 11.00 18.00 58 974 graf
VAN LEER OBALY - - - 1 330.00 1 800.00 36 614 graf
VARI - - - 76.00 145.00 11 319 graf
VČ ENERGETIKA 1 300.00 1 435.00 32 505 1 200.00 1 495.00 166 051 graf
VČ PLYNÁRENSKÁ 2 188.00 2 188.00 0 1 475.00 1 524.00 164 470 graf
VEBA TEXTILNÍ ZÁV. - - - 203.00 231.00 390 653 graf
VELAMOS SOBOTÍN - - - 11.00 35.00 4 675 graf
VELETRŽNÍ FINANČNÍ 82.00 83.00 1 230 - - - graf
VELICHOVKY 13,4/04 97.00 97.00 0 8 750.00 10 000.00 0 graf
VELKOOBCH.IVANČICE - - - 29.00 36.00 20 305 graf
VELKOVÝKRM.ZÁKUPY - - - 10.00 10.00 4 344 graf
VELVANA - - - 16.00 18.00 0 graf
VENNUS - - - 24.00 26.00 0 graf
VENNUS - - - 25.00 30.00 165 graf
VESEKO VELKÝ ŠENOV - - - 400.00 463.00 125 497 graf
VET ASSETS 67.00 74.00 0 58.00 79.00 174 149 graf
VET.ASAN.ÚS.TIŠICE - - - 5.00 14.00 80 971 graf
VET.ASAN.ÚS.VĚROV. - - - 40.00 44.00 0 graf
VHOS - - - 850.00 900.00 0 graf
VINIUM - - - 250.00 290.00 326 396 graf
VINNÉ SKL.VALTICE - - - 815.00 1 000.00 384 700 graf
VÍNO BZENEC - - - 68.00 80.00 43 457 graf
VÍNO MIKULOV - - - 355.00 412.00 143 578 graf
VINOFRUKT DUNAJOV. - - - 42.00 52.00 6 266 graf
VITKA BRNĚNEC - - - 72.00 110.00 193 976 graf
VÍTKOVICE - - - 6.00 8.00 278 120 graf
VÍTKOVSKÉ LESY - - - 101.00 156.00 26 876 graf
VLNAP 36.00 36.00 0 20.00 29.00 17 744 graf
VOD.A KAN. H.BROD - - - 51.00 119.00 25 223 graf
VOD.A KAN.BEROUN - - - 101.00 123.00 21 923 graf
VOD.A KAN.BRUNTÁL - - - 74.00 116.00 2 769 graf
VOD.A KAN.BŘECLAV - - - 74.00 125.00 18 098 graf
VOD.A KAN.BŘECLAV - - - 43.00 43.00 0 graf
VOD.A KAN.HODONÍN - - - 150.00 277.00 13 372 110 graf
VOD.A KAN.HR.KRÁL. - - - 162.00 213.00 40 573 graf
VOD.A KAN.CHRUDIM - - - 90.00 117.00 66 053 graf
VOD.A KAN.JABLONNÉ - - - 69.00 100.00 3 041 graf
VOD.A KAN.K.VARY - - - 399.00 658.00 0 graf
VOD.A KAN.KROMĚŘÍŽ - - - 87.00 122.00 8 611 graf
VOD.A KAN.M.BOLES. - - - 167.00 174.00 20 154 graf
VOD.A KAN.NÁCHOD - - - 103.00 126.00 120 810 graf
VOD.A KAN.NYMBURK - - - 96.00 131.00 14 658 graf
VOD.A KAN.PARDUBIC - - - 160.00 194.00 76 810 graf
VOD.A KAN.PROST. - - - 140.00 272.00 55 309 graf
VOD.A KAN.PŘEROV - - - 71.00 150.00 37 310 graf
VOD.A KAN.TRUTNOV - - - 102.00 120.00 59 630 graf
VOD.A KAN.VSETÍN - - - 168.00 238.00 14 079 graf
VOD.A KAN.VYŠKOV - - - 82.00 95.00 9 547 graf
VOD.A KAN.ZLÍN - - - 400.00 525.00 1 400 graf
VODÁR.KLADNO-MĚLN. - - - 143.00 160.00 29 731 graf
VODÁRENSKÁ - - - 331.00 473.00 8 159 graf
VODÁRENSKÁ A K.PLZ - - - 61.00 71.00 3 171 graf
VODHOSP.INŽ.SLUŽBY - - - 66.00 96.00 17 038 graf
VODHOSP.SPOL.VRCH. - - - 57.00 81.00 1 306 graf
VODNÍ STAVBY - - - 8.00 10.00 0 graf
VODNÍ ZDR. HOLEŠOV - - - 134.00 168.00 49 910 graf
VODNÍ ZDR.GLS PHA - - - 225.00 236.00 1 350 graf
VODNÍ ZDROJE - - - 56.00 71.00 88 677 graf
VODOH.OPR.A STROJ. - - - 38.00 42.00 33 831 graf
VODOH.SP.OLOMOUC - - - 41.00 47.00 5 546 graf
VODOH.ZAR.ŠUMPERK - - - 1 218.00 1 500.00 0 graf
VODOHOSP.OBCH.SPOL - - - 253.00 253.00 0 graf
VODOHOSP.STAV.H.K. - - - 765.00 765.00 0 graf
VOJ.STAVBY 13,4/01 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
VOJENSKÉ STAV.PHA - - - 3.00 3.00 0 graf
VPIP PLZEŇ - - - 40.00 40.00 0 graf
VPÚ-DECO PARDUBICE - - - 93.00 300.00 482 600 graf
VÚ HNĚDÉ UHLÍ MOST - - - 60.00 60.00 1 380 graf
VUES BRNO - - - 90.00 91.00 1 084 graf
VUCHZ - - - 23.00 30.00 0 graf
VÚKV - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
VULKAN - - - 92.00 113.00 18 625 graf
VUPEK PRAHA - - - 2.00 2.00 0 graf
VYSOČINA VYKLANT. - - - 116.00 129.00 580 graf
VÝSTAVIŠTĚ Č.BUD. - - - 315.00 360.00 228 530 graf
VÝZBROJNA PO - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
VÝZK.ÚST.PIV.A SL. - - - 14.00 14.00 0 graf
WIENERBERGER C.P. 1 416.00 1 421.00 5 684 1 421.00 1 570.00 173 575 graf
WIENERBERGER C.P. - - - 12.00 16.00 458 925 graf
XAVEROV 33.00 33.00 0 40.00 45.00 26 128 graf
YSE AKCIONÁŘŮ OPF - - - 251.00 272.00 872 402 graf
YTONG - - - 1 711.00 2 010.00 227 179 graf
ZÁBŘEŽSKÁ LESNÍ - - - 170.00 185.00 20 960 graf
ZAKLÁDÁNÍ STAVEB - - - 435.00 641.00 88 860 graf
ZÁPADOKÁMEN - - - 129.00 226.00 4 815 graf
ZÁS. TEPLEM VSETÍN - - - 161.00 215.00 16 658 graf
ZAT - - - 54.00 54.00 0 graf
ZÁV.LES.TECH.TACH. - - - 63.00 75.00 6 331 graf
ZBROJOVKA BRNO 18.00 18.00 0 14.00 20.00 9 372 graf
ZČ ENERGETIKA 2 000.00 2 030.00 10 000 2 171.00 2 664.00 286 743 graf
ZČ PLYNÁRENSKÁ 1 450.00 1 450.00 0 1 414.00 1 800.00 70 757 graf
ZEAS ST.HRADIŠTĚ - - - 150.00 150.00 0 graf
ZEKOS STAVEBNÍ - - - 49.00 50.00 0 graf
ZEM.A INŽ.ST.OLOM. - - - 40.00 40.00 0 graf
ZEM.POD.ALBRECHT. - - - 100.00 100.00 15 300 graf
ZEM.POT.IF KLATOVY - - - 57.00 73.00 6 463 graf
ZEM.SLUŽ.BĚSTOVICE - - - 66.00 66.00 0 graf
ZEM.STAV.CHEB - - - 400.00 400.00 0 graf
ZEMAP-INVEST - - - - - 0 graf
ZEMĚDĚLSKÉ ZÁSOB - - - 3.00 3.00 13 graf
ZEMSKÁ - - - 28.00 31.00 278 graf
ZENA-ZEMĚDĚL.NÁKUP - - - 150.00 150.00 750 graf
ZENZA ZNOJMO - - - 41.00 41.00 2 788 graf
ZES BRNO - - - 78.00 78.00 0 graf
ZETAS MIMOŇ - - - 567.00 1 900.00 0 graf
ZETOR - - - 7.00 10.00 11 810 graf
ZETOR - - - 116.00 116.00 0 graf
ZKUŠEBNICTVÍ - - - 35.00 64.00 8 215 graf
ZLATÝ IF KVANTO 415.00 440.00 362 191 423.00 431.00 2 245 677 graf
ZLATÝ UPF - - - 113.00 117.00 356 316 graf
ZNOJEM.OBCH.SPOL - - - 47.00 49.00 0 graf
ZNOVÍN ZNOJMO - - - 443.00 450.00 33 874 graf
ZNZ PŘEŠTICE - - - 36.00 40.00 0 graf
ZNZ VAL. MEZIŘÍČÍ - - - 129.00 140.00 700 graf
ZPA NOVÁ PAKA - - - 80.00 100.00 1 586 463 graf
ZPA PEČKY - - - 95.00 213.00 22 396 graf
ZPRACOVNA RYB - - - 69.00 75.00 0 graf
ZUD - - - 22.00 23.00 4 159 graf
ZVU - - - 7.00 8.00 0 graf
ZVVZ 371.00 371.00 0 390.00 500.00 26 711 graf
ZZN BEROUN - - - 50.00 51.00 1 212 graf
ZZN DĚČÍN - - - 55.00 71.00 5 757 graf
ZZN HAVL. BROD - - - 120.00 154.00 19 110 graf
ZZN CHOMUTOV - - - 42.00 42.00 0 graf
ZZN JIHLAVA - - - 180.00 220.00 66 920 graf
ZZN JIHLAVA - - - 89.00 170.00 0 graf
ZZN NOVÝ JIČÍN - - - 62.00 76.00 2 016 graf
ZZN PARDUBICE - - - 104.00 180.00 12 762 graf
ZZN PELHŘIMOV - - - 63.00 70.00 441 graf
ZZN POLABÍ - - - 14.00 14.00 70 graf
ZZN POLEPY - - - 41.00 41.00 7 421 graf
ZZN POMORAVÍ - - - 93.00 125.00 40 856 graf
ZZN PRAHA - - - 8.00 8.00 0 graf
ZZN RAKOVNÍK - - - 65.00 71.00 3 305 graf
ZZN STRAKONICE - - - 81.00 81.00 0 graf
ZZN SVITAVY - - - 88.00 267.00 20 706 graf
ZZN ŠUMPERK - - - 135.00 177.00 13 120 graf
ZZN TEPLICE - - - 33.00 38.00 2 054 graf
ZZN TRUTNOV - - - 80.00 117.00 45 901 graf
ZZN VE VYS. MÝTĚ - - - 40.00 44.00 1 056 graf
ZZN VYŠKOV - - - 41.00 45.00 2 051 graf
ZZV PRACHATICE - - - 30.00 30.00 300 graf
ŽĎAS 167.00 176.00 6 832 165.00 249.00 622 526 graf
ŽDB - - - 29.00 39.00 13 874 graf
ŽELEZNOBROD. SKLO - - - 1 172.00 1 172.00 0 graf
ŽIVNOSTENSKÁ BANKA 1 870.00 1 953.00 110 943 336 1 820.00 1 952.00 1 264 788 graf
ŽOS NYMBURK 37.00 37.00 0 29.00 52.00 31 890 graf
ŽPSV UH. OSTROH - - - 400.00 485.00 1 352 835 graf
Zobrazit sloupec