The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 200109

The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 200109
Name The Prague Stock Exchange RM System Graf
Min price Max price Volume Min price Max price Volume
None 99.00 99.00 0 - - - graf
None - - 0 - - - graf
1.IF MORAVIA INV. - - - 8.00 8.00 680 graf
1.IF ŽIVNOBANKA 600.00 750.00 4 006 097 602.00 635.00 3 921 197 graf
770000001873 - 0.00 - - - - graf
A&A - - - 2 700.00 2 700.00 0 graf
A+A INVESTČNÍ FOND - - - - - 0 graf
ABATIS - - - 59.00 150.00 7 022 graf
ADAMOVSKÉ STROJ. 90.00 113.00 0 78.00 100.00 33 653 graf
AERO HOLDING - - - 14.00 16.00 2 393 439 graf
AG7 FOND OPF - - - 1 009.00 1 487.00 0 graf
AG7 OPF 1 426.00 1 500.00 450 000 - - - graf
AGRA PŘELOUČ - - - 2.00 2.00 0 graf
AGREGA BLUDOV - - - 150.00 150.00 0 graf
AGROBANKA PRAHA - - - 0.00 1.00 31 331 graf
AGROGALAS FRÝDLANT - - - 32.00 32.00 0 graf
AGROKLAS SLAVKOV - - - 86.00 96.00 0 graf
AGRO-MORAVOINVEST - - - 12.00 12.00 0 graf
AGROMOTOR VEL.MEZ. - - - 20.00 20.00 0 graf
AGROSLUŽBY BRUNTÁL - - - 25.00 25.00 0 graf
AGROSTAT N.BYST. - - - 51.00 51.00 0 graf
AGROSTAV HUSTOPEČE - - - 61.00 61.00 0 graf
AGROSTROJ PELHŘIM. - - - 63.00 68.00 43 298 graf
AGRO-TEX - - - 37.00 40.00 1 554 graf
AGROTONZ TLUMAČOV - - - 12.00 18.00 1 338 graf
AGROWEST - - - 30.00 30.00 0 graf
AGROZET Č.BUDĚJ. - - - 65.00 65.00 13 139 graf
AKRO OPF GLOBAL. - - - 61.00 81.00 1 529 551 graf
AKRO OPF PROG.SPOL - - - 25.00 51.00 328 220 graf
ALFA - INVEST - - - 4.00 5.00 77 698 graf
ALIACHEM 5.00 9.00 135 980 6.00 7.00 29 376 graf
ALIACHEM 59.00 98.00 414 62.00 67.00 59 542 graf
ALIBONA LITOVEL - - - 164.00 230.00 19 493 graf
ALMET - - - 200.00 216.00 2 000 graf
ALPHA-EFFECT - - - 990.00 1 247.00 1 599 882 graf
ALPINE-IPS OSTRAVA - - - 50.00 50.00 0 graf
ALPINE-IPS OSTRAVA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ALPINE-IPS OSTRAVA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
ANENSKÉ SLAT.LÁZNĚ - - - 971.00 971.00 0 graf
ANENSKÉ SLAT.LÁZNĚ - - - 188.00 259.00 6 355 graf
APOLLÓN HOLDING 17.00 23.00 308 20.00 26.00 523 934 graf
AQUA SERVIS R.N.KN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
AQUASERV - - - 850.00 1 061.00 5 940 graf
ARCELORMITTAL 23.00 107.00 32 437 23.00 38.00 98 487 graf
AREÁL ŘEPY - - - 527.00 571.00 16 960 graf
ARKUS - - - 37.00 39.00 21 846 graf
ASTRA SERVIS - - - 2.00 2.00 0 graf
ATAS NÁCHOD - - - 105.00 105.00 10 930 graf
AUTIA - - - 33.00 37.00 0 graf
AUTO MOTORS ÚSTÍ - - - 25.00 25.00 0 graf
AUTOCENTRUM LIBOU. - - - 6.00 6.00 0 graf
AUTOMOT - - - 25.00 25.00 1 800 graf
AUTOOPRAVNA TURNOV - - - 17.00 17.00 0 graf
AUTOREMONT 1.BRUN. - - - 320.00 320.00 0 graf
AVE SB.SUROVINY - - - 41.00 41.00 0 graf
AVIA 12.00 124.00 0 15.00 21.00 18 562 graf
AVIA KUTNÁ HORA - - - 18.00 20.00 0 graf
AVIA NOVOSEDLY - - - 21.00 21.00 0 graf
B.G.M. CAPITAL - - - 166.00 190.00 358 577 graf
B.G.M. CAPITAL - - - 500.00 500.00 0 graf
B.G.M. HOLDING - - - 158.00 186.00 583 628 graf
B.G.M. HOLDING - - - 682.00 682.00 0 graf
BALNEA - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
BALNEA - - - 65.00 65.00 0 graf
BÁŇ.STAVBY MOST - - - 32.00 40.00 68 712 graf
BANKOVNÍ HOLDING 44.00 44.00 41 893 - - - graf
BARTOŇ TEXT.ZÁVODY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BARTOŇ TEXT.ZÁVODY - - - 100.00 101.00 1 910 graf
BELAGRA - - - 153.00 208.00 26 917 graf
BENAR - - - 47.00 59.00 114 819 graf
BESKYDSKÁ STAVEBNÍ - - - 267.00 344.00 1 314 graf
BETA OLOMOUC - - - 132.00 199.00 0 graf
BH CAPITAL - - - 110.00 110.00 0 graf
BIJO TC - - - 75.00 75.00 0 graf
BIOCEL 485.00 510.00 305 520 466.00 555.00 531 212 graf
BIOMA DŘEVOHOSTICE - - - 2.00 2.00 0 graf
BIOPHARM VÚBVL - - - 482.00 679.00 7 737 graf
BIŽUTERIE ČS.MINC - - - 252.00 295.00 13 043 graf
BMT - - - 100.00 104.00 5 144 graf
BOHEMIA CRYS.GROUP - - - 84.00 100.00 228 792 graf
BOHEMIA-LÁZNĚ - - - 469.00 560.00 38 641 graf
BONECO - - - 159.00 160.00 956 graf
BOPO - - - 6.00 6.00 0 graf
BOTAS - - - 39.00 43.00 0 graf
BRISK TÁBOR - - - 265.00 473.00 21 624 graf
BRISTOL - - - 129.00 175.00 9 972 graf
BRNĚN.VODÁR.A KAN. - - - 375.00 486.00 36 059 graf
BUD.MĚŠŤAN.PIVOVAR - - - 21.00 31.00 290 graf
BUKOVECKÉ PAPÍRNY - - - 13.00 18.00 69 473 graf
BVV INVEST IS - - - - - 0 graf
BYTOSTAV PORUBA - - - 750.00 788.00 0 graf
BYZI - - - 90.00 109.00 8 699 graf
C.A.S.6. HOLDING - - - 20.00 20.00 1 000 graf
CALOFRIG BOROVANY 723.00 760.00 72 250 672.00 819.00 319 539 graf
CARBORUNDUM ELECT. - - - 27.00 28.00 648 graf
CEMBRIT MORAVIA - - - 279.00 320.00 5 029 graf
CEMOS - - - 250.00 400.00 5 312 graf
CENTEX 706.00 731.00 0 700.00 975.00 0 graf
CENTEX - - - 8.00 8.00 0 graf
CENTO IF - - - 73.00 73.00 0 graf
CENTROPROJEKT ZLÍN - - - 82.00 100.00 0 graf
CIHLÁŘ. ZÁV. PRAHA - - - 4.00 4.00 0 graf
CIMEX KONCERN - - - 91.00 101.00 77 640 graf
CIMEX KONCERN - - - 30.00 40.00 2 400 graf
CITILEAS. 10,45/03 111.00 111.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
COLORBETON - - - 500.00 632.00 149 912 graf
COLORLAK - - - 12.00 15.00 1 256 graf
CONCORDIA INV.IF - - - 195.00 195.00 0 graf
CONSUS IF - - - 49.00 51.00 67 694 graf
CPI VAR/06 116.00 116.00 0 - - - graf
CREST 7,79/22 100.00 100.00 0 - - - graf
CRISTAL PALACE - - - 94.00 103.00 376 graf
CS TRADING - - - - - 0 graf
CUKRÁRNA KARLÍN - - - 1.00 1.00 0 graf
CUKROVAR A RAFIN. - - - 162.00 201.00 6 101 graf
CUKROVAR VRBÁTKY - - - 522.00 600.00 9 362 graf
CZ 92/91 - - - 20.00 20.00 0 graf
CZECH INTER.TRAVEL - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
CZECH PROPERTY - - - 946.00 1 050.00 166 938 graf
CZECHIRES 8,25/09 100.00 100.00 0 - - - graf
ČEB 6,95/10 100.00 100.00 0 - - - graf
ČEDOK - - - 97.00 105.00 17 309 graf
ČECHOFRACHT - - - 935.00 1 112.00 33 759 graf
ČEPRO PRAHA - - - 2.00 2.00 0 graf
ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA 255.00 324.00 3 573 290.00 319.00 418 766 graf
ČESKÁ POJIŠŤOVNA 2 330.00 2 570.00 204 823 2 550.00 2 956.00 611 780 graf
ČESKÁ SPOŘITELNA 261.00 493.00 1 566 772 292 259.00 269.00 6 404 863 graf
ČESKÁ SPR.NEMOVIT. - - - 90.00 100.00 1 180 graf
ČESKÁ SPR.NEMOVIT. - - - 1.00 1.00 0 graf
ČESKÁ SPRÁVCOVSKÁ 771.00 1 048.00 0 485.00 485.00 0 graf
ČESKÁ ZBROJOVKA 345.00 371.00 90 078 363.00 400.00 783 493 graf
ČESKÉ LODĚNICE - - - 14.00 15.00 0 graf
ČESKÉ RADIOKOMUN. 250.00 499.00 1 020 735 137 255.00 404.00 9 025 624 graf
ČESKÉ VINAŘ.ZÁVODY - - - 72.00 80.00 207 310 graf
ČESKOMOR.CEMENT 325.00 660.00 0 451.00 512.00 144 195 graf
ČESKOMOR.PRŮM.KAM. - - - 70.00 70.00 0 graf
ČESKOMORAVSKÁ INV. - - - 52.00 56.00 16 752 graf
ČESKÝ UPF 1 070.00 1 201.00 1 248 550 960.00 1 140.00 919 699 graf
ČETRANS ÚSTÍ N.L. 20.00 30.00 700 25.00 33.00 8 789 graf
ČEZ 60.00 77.00 1 251 329 794 61.00 76.00 13 016 844 graf
ČEZ 0,00/09 42.00 42.00 0 - - - graf
ČEZ 11,0625/08 104.00 105.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČEZ 2 892.00 892.00 0 - - - graf
ČEZ 8,75/04 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 32 337 175 graf
ČEZ VAR/14 105.00 110.00 0 - - - graf
ČISTÍRNY OSTRAVA - - - 33.00 44.00 5 813 graf
ČKD HRONOV - - - 141.00 141.00 8 178 graf
ČKD KUTNÁ HORA - - - 96.00 125.00 20 030 graf
ČKD PRAHA DIZ - - - 1 110.00 1 205.00 83 315 graf
ČKD PRAHA HOLDING 11.00 230.00 25 398 10.00 13.00 25 259 graf
ČKD TECH.LABORAT. - - - 1 002.00 1 002.00 0 graf
ČMD 32.00 40.00 5 850 40.00 42.00 38 683 graf
ČNIOPF 41.00 90.00 0 - - - graf
ČP LEASING VAR/05 100.00 100.00 0 - - - graf
ČP VAR/06 100.00 100.00 0 - - - graf
ČS 10,75/02 109.00 109.00 0 - - - graf
ČS.KERAMIKA - - - 48.00 50.00 0 graf
ČS.PLAVBA LABSKÁ 10.00 92.00 0 9.00 10.00 832 graf
ČSAD BRNO ČERNOV. - - - 33.00 85.00 56 680 graf
ČSAD Č. BUDĚJOVICE - - - 89.00 131.00 13 959 graf
ČSAD JABLONEC N.N. - - - 105.00 105.00 6 720 graf
ČSAD KLADNO - - - 51.00 89.00 0 graf
ČSAD KYJOV - - - 50.00 79.00 0 graf
ČSAD LIBEREC - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČSAD TELNICE - - - 37.00 41.00 0 graf
ČSAD TŘINEC - - - 77.00 128.00 8 074 graf
ČSAD UHER.HRADIŠTĚ - - - 137.00 152.00 67 854 graf
ČSAD VYŠKOV - - - 110.00 148.00 2 640 graf
ČSKD - INTRANS - - - 90.00 110.00 18 532 graf
ČSOB Č.PEN.TRH OPF - - - 1.00 1.00 16 500 graf
ČSOB ČES.AKC.OPF - - - 1.00 1.00 0 graf
ČSOB ČES.DLUH.OPF - - - 1.00 1.00 341 250 graf
ČSOB SMÍŠENÝ OPF - - - 1.00 1.00 0 graf
ČSOB SVĚT.AKC.OPF - - - 0.00 1.00 15 300 graf
ČSOB VAR/02 95.00 95.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČZ STRAKONICE 50.00 71.00 0 61.00 71.00 490 744 graf
DAKO-CZ - - - 100.00 110.00 17 200 graf
DAKO-CZ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
DALKIA 11,375/08 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
DALKIA 13,90/02 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
DAS PŘÍBRAM - - - 5.00 5.00 0 graf
DĚČÍN 12,5/03 94.00 94.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
DENTAL - - - 473.00 907.00 4 432 graf
DERMACOL - - - 1 200.00 1 505.00 251 453 graf
DESKO - - - 140.00 179.00 5 127 graf
DESNÁ - - - 106.00 117.00 7 416 graf
DESTA-CZ - - - 1.00 4.00 292 graf
DG JIHOVEL - - - 162.00 190.00 136 467 graf
DIMENSION - - - 410.00 477.00 21 700 graf
DKF HOLDING - - - 6.00 8.00 62 171 graf
DL.HYPOVERE10,4/02 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
DL.PREFA 3,00/11 - - - 159.00 159.00 0 graf
DOBA BAKOV N.JIZ. - - - 80.00 80.00 0 graf
DOM.POTŘ.UNI PLZEŇ - - - 152.00 165.00 339 075 graf
DOMINO TŘEBÍČ - - - 23.00 23.00 0 graf
DOMOV PRAHA - - - 115.00 127.00 126 graf
DOPLA PAP - - - 129.00 129.00 258 graf
DOWO - - - 38.00 45.00 1 412 graf
DP MOSTU A LITVÍN. - - - 128.00 128.00 0 graf
DROBNÉ ZBOŽÍ TRADE - - - 58.00 58.00 1 392 graf
DROGERIE IK ÚS.N.L - - - 113.00 150.00 0 graf
DROGERIE N.JIČÍN - - - 115.00 143.00 32 915 graf
DRŮBEŽ.POD.LIBUŠ - - - 38.00 40.00 3 647 graf
DRŮBEŽ.POD.LIBUŠ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
DRŮBEŽ.ZÁV.KLATOVY - - - 361.00 560.00 28 864 graf
DŘEVOKOMB. VRBNO - - - 18.00 18.00 0 graf
DYAS UHER. OSTROH - - - 7.00 7.00 0 graf
DYWIDAG PREFA - - - 152.00 170.00 11 732 graf
EGRETTA KOLÍN.DOP. - - - 159.00 230.00 0 graf
EGRETTA PORTFOL - - - 20.00 21.00 2 000 graf
EGÚ PRAHA - - - 50.00 117.00 0 graf
EIB 6,50/15 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
EIB 8,20/09 100.00 100.00 0 25 000.00 25 000.00 0 graf
EKOAGROBANKA - - - 2.00 2.00 0 graf
EKOAGROBANKA - - - 3.00 4.00 0 graf
EKOINGSTAV BRNO - - - 33.00 33.00 0 graf
EKOINVEST IF - - - 34.00 34.00 0 graf
EKOPROJEKT PRAHA - - - 145.00 145.00 0 graf
ELEKTROPORC.LOUNY - - - 65.00 78.00 2 084 graf
ELITE - - - 18.00 19.00 0 graf
ELROZ - - - 50.00 51.00 2 506 graf
ENERGOAQUA 142.00 357.00 0 302.00 356.00 148 568 graf
ENERGOAQUA 18,0/02 - - - 10 100.00 10 100.00 2 653 750 graf
ENERGOMONTÁŽE LIB. 191.00 304.00 0 114.00 146.00 10 745 graf
ENERGOTRANS - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ENERGOVOD - - - 38.00 49.00 283 graf
ENTEC STARÉ MĚSTO - - - 35.00 144.00 0 graf
EP ROŽNOV - - - 52.00 65.00 0 graf
EP ROŽNOV - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
ETA 171.00 432.00 170 970 177.00 246.00 50 238 graf
EURO RŮSTOVÝ OPF - - - - - 0 graf
EUROGARANT - - - 70.00 70.00 0 graf
EUROINVEST KOSMON. - - - 15.00 15.00 0 graf
EUROVIA CS 490.00 577.00 0 565.00 616.00 248 776 graf
EUTECH ŠTERBERK - - - 6.00 8.00 912 graf
EZ PRAHA 330.00 330.00 356 400 - - - graf
FAGRON - - - 16.00 19.00 27 984 graf
FALCON MIMOŇ - - - 52.00 52.00 520 graf
FANDA-GROUP OSTR. - - - 185.00 185.00 0 graf
FARMET - - - 64.00 65.00 900 graf
FERONA - - - 623.00 623.00 1 709 995 graf
FEZKO SERVIS 140.00 663.00 0 84.00 129.00 138 523 graf
FINOP HOLDING 488.00 516.00 0 550.00 552.00 779 206 graf
FINPEN PŘEROV - - - 50.00 50.00 0 graf
FLORIA KROMĚŘÍŽ - - - 119.00 119.00 0 graf
FORES - - - 34.00 34.00 0 graf
FORESTA - - - 45.00 67.00 4 881 graf
FORMTRADE - - - 65.00 70.00 0 graf
FORT KAPITÁL BRNO - - - 18.00 21.00 28 122 graf
FORTE - - - 19.00 19.00 0 graf
FORTUNA HOTELS - - - 502.00 557.00 0 graf
FORTUNA VAR/05 - - - 8 500.00 8 500.00 93 554 graf
FOSFA - - - 26.00 30.00 3 101 graf
FRENŠTÁTSKÁ LESNÍ - - - 155.00 163.00 1 900 graf
FRIGERA - - - 15.00 19.00 596 graf
FRIGERA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
FRIGOTRANS PRAHA - - - 7.00 7.00 0 graf
FRUTA MODŘICE - - - 8.00 8.00 0 graf
FTL PROSTĚJOV - - - 119.00 170.00 3 404 graf
GALA - - - 98.00 108.00 0 graf
GALANT MIKULOV - - - 20.00 20.00 200 graf
GALEKO - - - 143.00 143.00 0 graf
GENOSERVIS - - - 67.00 81.00 1 171 graf
GEODEZIE BRNO - - - 491.00 821.00 15 898 graf
GEOTEST BRNO - - - 160.00 487.00 5 888 graf
GEOTEST SLATINA - - - 16.00 16.00 0 graf
GEOTRADE - - - 21.00 21.00 0 graf
GLAVER.CZ VAR/08 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
GRAFIATISK - - - 1 050.00 1 050.00 0 graf
GRAFIATISK - - - 531.00 531.00 0 graf
GRAFOSTROJ - - - 15.00 15.00 0 graf
GRANITOL - - - 280.00 360.00 19 781 graf
GUMÁRNY ZUBŘÍ - - - 121.00 161.00 94 663 graf
GUMOTEX - - - 184.00 191.00 4 843 graf
H.J. HEINZ CR/SR - - - 29.00 30.00 2 271 graf
HACAR - - - 52.00 56.00 3 678 graf
HANÁ ZZN OLOMOUC - - - 2.00 2.00 0 graf
HANÁCKÉ ŽELEZÁRNY - - - 891.00 891.00 0 graf
HANSON ČR - - - 499.00 500.00 0 graf
HANUŠOVICKÁ LESNÍ - - - 169.00 197.00 2 085 graf
HIKOR PÍSEK - - - 30.00 30.00 0 graf
HL.M.PRAHA 6,85/11 100.00 100.00 0 - - - graf
HL.M.PRAHA VAR/11 100.00 100.00 0 - - - graf
HMO LOGISTIKA OL - - - 20.00 20.00 1 400 graf
HOCHTIEF CZ A. S. 725.00 747.00 0 289.00 610.00 15 127 graf
Holcim (Česko) 1 089.00 1 301.00 2 602 1 341.00 1 570.00 196 064 graf
HOLCIM ČESKO 1 159.00 1 590.00 0 1 204.00 1 326.00 531 153 graf
HOME - - - 45.00 45.00 3 510 graf
HOT.INTERNATIONAL - - - 13.00 14.00 9 581 graf
HOTEL BAVOR - - - 50.00 57.00 10 030 graf
HOTEL ČERNIGOV - - - 142.00 325.00 15 304 graf
HOTEL FORUM PRAHA - - - 364.00 425.00 2 053 859 graf
HOTEL JALTA PRAHA - - - 1 400.00 1 750.00 57 866 graf
HOTEL MÁJ - - - 1 422.00 1 422.00 0 graf
HOTEL PALCÁT1 - - - 81 000.00 81 000.00 0 graf
HOTEL PALCÁT2 - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
HOTEL PANORAMA - - - 236.00 294.00 60 517 graf
HOTELOVÝ PORCEL.KV - - - 80.00 100.00 5 910 graf
HOTELOVÝ PORCEL.KV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
HP - - - 314.00 613.00 16 743 graf
HŘEBČÍN NAPAJEDLA - - - 270.00 400.00 1 986 143 graf
HUTNÍ MONTÁŽE - - - 15.00 15.00 0 graf
HUTNÍ PROJ. PLZEŇ - - - 49.00 49.00 0 graf
HYDROPROJEKT - - - 505.00 683.00 0 graf
HYDROPROJEKT - - - 100.00 100.00 0 graf
HYPOTEČNÍ BANKA - - - 752.00 836.00 9 777 graf
HZL BACA 8,50/04 109.00 109.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 12,00/03 121.00 121.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 6,40/05 100.00 100.00 0 9 990.00 9 990.00 0 graf
HZL ČMHB 6,85/05 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 8,20/04 100.00 106.00 0 10 500.00 10 500.00 0 graf
HZL ČMHB 8,90/04 105.00 105.00 0 10 440.00 10 675.00 10 440 graf
HZL ČS 11,85/03 105.00 105.00 0 10 760.00 10 760.00 0 graf
HZL KB 8,00/04 109.00 128.00 0 10 510.00 10 750.00 0 graf
HZL KB 8,125/04 105.00 105.00 0 10 575.00 10 625.00 106 000 graf
HZL KB VAR/07 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
HZL RBCZ 7,50/06 109.00 109.00 0 - - - graf
HZL2 ČMHB 11,00/01 105.00 105.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL2HYPO 11,0/02 100.00 100.00 0 - - - graf
HZL3HYPO 11,0/03 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
HZL3VEREIN 10,9/03 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
CHABAŘOVICKÉ STR. - - - 75.00 100.00 3 272 graf
CHEMONT BRNO - - - 10.00 10.00 0 graf
CHEMONT BRNO - - - 1 100.00 1 100.00 0 graf
CHEMOPROJEKT - - - 300.00 435.00 17 545 graf
CHEPOS BRNO - - - 20.00 20.00 720 graf
CHEVAK CHEB - - - 109.00 119.00 6 786 graf
CHIRONAX PRAHA - - - 19.00 19.00 0 graf
CHLUMČAN.KER.ZÁV. 1 305.00 1 765.00 0 1 713.00 2 080.00 3 078 302 graf
CHODSKÉ VOD.A KAN. - - - 82.00 119.00 79 159 graf
CHOTĚBOŘ.STR.SLUŽ. - - - 400.00 400.00 0 graf
I.EPIC HOLDING - - - 421.00 466.00 287 392 graf
ICEC ŠLAPANICE - - - 21.00 21.00 0 graf
ICOM REALITY - - - 30.00 30.00 0 graf
ICOM STAVEBNÍ - - - 90.00 90.00 0 graf
ICOM TRANSPORT - - - 104.00 106.00 27 280 graf
ICOM TRANSPORT - - - 1 003.00 1 003.00 0 graf
IDEAL STANDARD - - - 700.00 700.00 4 200 graf
IF AB-UNIFOND - - - 160.00 191.00 198 203 graf
IF BOH.DOP.KOMEN. - - - 515.00 560.00 1 292 972 graf
IF BOHATSTVÍ 1 160.00 1 587.00 1 385 980 1 200.00 1 337.00 2 741 887 graf
IF ČKD KUTNÁ HORA - - - 82.00 158.00 815 graf
IF ČS.PRIVAT.SPOL - - - 25.00 25.00 2 000 graf
IF KREDIT - - - 26.00 34.00 13 965 graf
IF OBCHODU 924.00 1 050.00 94 361 990.00 1 045.00 1 364 409 graf
IF SKPM - - - 147.00 149.00 231 038 graf
IF TERCIER INVEST - - - 168.00 169.00 3 373 graf
IF TOP PROFIT - - - 20.00 20.00 580 graf
IH MOSKVA ZLÍN - - - 108.00 150.00 13 412 graf
II.EPIC HOLDING - - - 191.00 240.00 631 726 graf
IMEX - - - 21.00 21.00 0 graf
IMPERIAL K.VARY - - - 2.00 2.00 464 987 graf
IMPERIAL K.VARY - - - 34.00 34.00 0 graf
IMPRESS METAL PAC. - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
IMPRESS METAL PAC. - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
IMPS - - - 45.00 93.00 0 graf
IMREK - - - 220.00 220.00 0 graf
INFUSIA - - - 140.00 167.00 23 022 graf
ING BANK 4,50/19 70.00 70.00 0 - - - graf
ING BANK VAR/04 100.00 100.00 0 - - - graf
INGSTAV BRNO - - - 23.00 25.00 0 graf
INGSTAV OSTRAVA - - - 19.00 19.00 0 graf
INGSTAV UHER.HRAD. - - - 15.00 59.00 0 graf
INGSTAV UHER.HRAD. - - - 1 103.00 1 103.00 0 graf
INOV.CENTR.VÚK - - - 20.00 22.00 808 graf
INOVA - - - 562.00 562.00 0 graf
INPRO PRAHA - - - 2.00 2.00 32 graf
INSPEKTA - - - 4 090.00 4 232.00 3 730 519 graf
INTERGEO - - - 30.00 33.00 0 graf
INTERHOTEL OLYMPIK - - - 250.00 348.00 37 649 graf
INTERHOTEL VORONĚŽ - - - 253.00 380.00 194 948 graf
INTERHOTEL VORONĚŽ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
INTERSIGMA - - - 96.00 105.00 41 828 graf
INTEX - - - 65.00 77.00 18 800 graf
INV.FOND ALFA ZLÍN - - - 39.00 50.00 0 graf
IP BANKA 57.00 293.00 0 - - - graf
IPB 8,90/04 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
IPB VAR/08 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
IPS SKANSKA 177.00 963.00 98 325 185.00 185.00 340 770 graf
IRIDIUM INVEST 300.00 303.00 0 - - - graf
IVAX - CR 760.00 1 046.00 0 950.00 1 068.00 182 129 graf
IZOLACE ÚSTÍ - - - 15.00 17.00 0 graf
JÁCHYMOV PM 465.00 725.00 0 383.00 451.00 71 492 graf
JAKL KARVINÁ - - - 57.00 57.00 0 graf
JÄKL KARVINÁ - - - 155.00 183.00 32 291 graf
JAN BECHER - - - 1 200.00 1 200.00 0 graf
JANKA - - - 43.00 65.00 312 351 graf
JČ ENERGETIKA 1 720.00 3 652.00 137 560 1 530.00 1 905.00 121 724 graf
JČ PLYNÁRENSKÁ 1 350.00 3 500.00 20 325 1 222.00 1 780.00 13 787 graf
JESDREV JESENÍK - - - 22.00 22.00 0 graf
JESENIC.MLÉKÁRNY - - - 20.00 20.00 300 graf
JIHLAVAN - - - 36.00 40.00 61 239 graf
JIHLAVSKÉ AUTOOPR. - - - 35.00 35.00 0 graf
JIHLAVSKÉ DZ - - - 55.00 55.00 3 300 graf
JIHOČESKÁ KERAMIKA - - - 1 301.00 1 357.00 71 951 graf
JIHOČESKÉ LESY - - - 50.00 61.00 5 450 graf
JIHOČESKÉ LESY - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
JIHOČESKÉ TISKÁRNY - - - 450.00 590.00 8 884 graf
JIHOSTROJ - - - 52.00 57.00 75 976 graf
JILANA - - - 40.00 45.00 2 103 graf
JIRČANY - - - - - 0 graf
JIS INVEST.FOND - - - 90.00 90.00 0 graf
JITKA JINDŘ.HRADEC - - - 163.00 196.00 59 762 graf
JIZERSKÉ SKLO - - - 239.00 278.00 1 356 graf
JLV - - - 252.00 280.00 17 067 graf
JM ENERGETIKA 1 716.00 2 011.00 1 850 1 964.00 2 390.00 432 816 graf
JM PLYN. VAR/03 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
JM PLYNÁRENSKÁ 2 280.00 3 255.00 0 3 501.00 3 800.00 116 634 graf
JUNIORSKÝ UPF - - - 132.00 136.00 2 767 566 graf
JUTA 610.00 610.00 0 - - - graf
JUTA 470.00 470.00 0 702.00 819.00 560 314 graf
KABELOVNA DĚČÍN - - - 1 202.00 1 330.00 1 225 803 graf
KABELOVNA DĚČÍN - - - 1 200.00 1 200.00 0 graf
KABLO ELEKTRO 1 170.00 1 191.00 0 1 200.00 1 400.00 1 494 361 graf
KABLO KLADNO - - - 950.00 950.00 0 graf
KANAL.A VOD.ST.PLZ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KAOLIN HLUBANY - - - 701.00 800.00 26 947 graf
KAPITÁL HOLDING - - - 49.00 66.00 11 621 graf
KAPP - - - 10.00 10.00 0 graf
KAPPEL - - - 1.00 1.00 0 graf
KARLOVAR. SILNICE - - - 52.00 58.00 0 graf
KAROSERIA - - - 42.00 58.00 40 065 graf
KARVINSKÁ STAVEBNÍ - - - 233.00 300.00 2 400 graf
KAVOZ - - - 14.00 22.00 0 graf
KB 8,00/04 95.00 100.00 0 10 385.00 10 525.00 260 250 graf
KB VAR/02 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/02 104.00 104.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KDYNIUM - - - 1 150.00 1 400.00 389 457 graf
KERAM.ZÁV.ZNOJMO - - - 453.00 980.00 10 970 graf
KERAMIKA HOB 900.00 900.00 3 600 963.00 1 097.00 336 117 graf
KF - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KF - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
KF - - - 2.00 2.00 20 graf
KIF - - - 50.00 56.00 1 114 graf
KINOTECHNIKA PRAHA - - - 27.00 28.00 729 graf
KLATOVSKÉ RYBÁŘST. - - - 66.00 109.00 7 809 graf
KLENOTY AURUM - - - 241.00 350.00 14 907 graf
KLENOTY BRNO - - - 17.00 19.00 0 graf
KNOF.PRŮM.ŽIROV. - - - 74.00 129.00 12 786 graf
KOB 10,875/04 118.00 118.00 0 10 000.00 10 000.00 69 599 400 graf
KOB VAR/05 99.00 99.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KOH-I-NOOR PRAHA - - - 116.00 150.00 983 114 graf
KOLBENKA - - - 5.00 5.00 270 graf
KOLORA SEMILY - - - 9.00 9.00 0 graf
KOMERČNÍ BANKA 807.00 993.00 2 005 596 293 793.00 964.00 26 581 702 graf
KON.AHOLD VAR/05 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KONE LIFTS - - - 55.00 73.00 11 940 graf
KORAMO KOLÍN - - - 1 001.00 1 001.00 0 graf
KORINT LIBEREC - - - 41.00 46.00 4 453 graf
KOSÍŘ PFO - - - - - 0 graf
KOVÁRSKO - - - 19.00 21.00 794 graf
KOVO CHEB - - - 27.00 27.00 2 160 graf
KOVO PRAHA - - - 120.00 120.00 0 graf
KOVOHUTĚ ČELAKOV. - - - 66.00 73.00 50 262 graf
KOVOHUTĚ MNÍŠEK - - - 38.00 45.00 16 128 graf
KOVOHUTĚ ROKYCANY - - - 24.00 25.00 384 000 graf
KOVOLIT MODŘICE - - - 72.00 120.00 215 470 graf
KOVOPETROL PLZEŇ - - - 14.00 14.00 140 graf
KOVOPLAST CHLUMEC - - - 101.00 101.00 5 647 graf
KOVOSLUŽBA PRAHA - - - 128.00 129.00 0 graf
KOVOSVIT - - - 165.00 206.00 66 869 graf
KOVOSVIT - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KOVOŠROT DĚČÍN - - - 300.00 340.00 6 720 graf
KOVOŠROT KLADNO - - - 3.00 3.00 0 graf
KOVOTERM - - - 30.00 30.00 1 980 graf
KRÁLOVOPOLSKÁ - - - 6.00 8.00 1 446 graf
KREDITAL IF - - - 68.00 78.00 641 702 graf
KRKONOŠSKÉ VÁPENKY - - - 423.00 478.00 34 003 graf
KROMEXIM - - - 30.00 158.00 16 741 graf
KRUŠNOH.STROJ.MOST 8.00 23.00 0 5.00 7.00 3 637 graf
KRUŠNOHORSKÉ LESY - - - 30.00 36.00 6 331 graf
KŘIŠŤÁLOVÝ IF 952.00 1 060.00 385 090 919.00 1 060.00 1 416 336 graf
K-T-V INVEST 299.00 451.00 0 325.00 400.00 29 203 graf
LÁZNĚ KUNDRATICE - - - 1 130.00 1 138.00 0 graf
LÁZNĚ LIBVERDA - - - 353.00 400.00 11 589 graf
LÁZNĚ LIBVERDA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
LÁZNĚ LUHAČOVICE - - - 282.00 358.00 1 141 888 graf
LÁZNĚ PODĚBRADY - - - 405.00 514.00 145 874 graf
LÁZNĚ TEPLICE N.B. - - - 335.00 460.00 97 240 graf
LÁZNĚ TEPLICE V Č. 220.00 276.00 0 301.00 380.00 193 690 graf
LÁZNĚ VELICHOVKY - - - 380.00 434.00 15 574 graf
LDP VLTAVA VLAŠIM - - - 63.00 78.00 66 199 graf
LE CYGNE SPORT.GR. - - - 171.00 200.00 25 461 graf
LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ - - - 1 072.00 1 072.00 0 graf
LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ - - - 770.00 951.00 80 621 graf
LESNÍ SP.KRÁL.HVO. - - - 100.00 100.00 0 graf
LESNÍ SP.OPOČNO - - - 142.00 174.00 5 517 graf
LESNÍ SPOL.BROUMOV - - - 340.00 400.00 21 410 graf
LESNÍ SPOL.H.KRÁL - - - 5 500.00 5 500.00 0 graf
LESNÍ SPOL.H.KRÁL. - - - 82.00 90.00 2 706 graf
LESNÍ SPOL.JAROM. - - - 110.00 120.00 7 357 graf
LESNÍ SPOL.JM LESY - - - 77.00 181.00 92 053 graf
LESNÍ SPOL.NOVÉ M. - - - 200.00 220.00 800 graf
LESNÍ SPOL.PLANÁ - - - 113.00 146.00 4 901 graf
LESNÍ SPOL.PLASY - - - 155.00 174.00 0 graf
LESNÍ SPOL.PŘEŠTI. - - - 123.00 139.00 6 842 graf
LESNÍ SPOL.PŘIMDA - - - 185.00 262.00 61 149 graf
LESOSTAVBY ŠUMPERK - - - 24.00 25.00 6 622 graf
LESOSTAVBY TŘEBOŇ - - - 69.00 70.00 46 609 graf
LESY FRÝDEK-MÍSTEK - - - 104.00 125.00 107 368 graf
LESY KRNOV - - - 51.00 77.00 8 134 graf
LESY MĚLNÍK - - - 84.00 92.00 38 209 graf
LESY SPÁL.POŘÍČÍ - - - 65.00 100.00 2 700 graf
LICOLOR LIBEREC - - - 38.00 42.00 59 854 graf
LIGLASS - - - 36.00 36.00 0 graf
LIGNA PRAHA - - - 520.00 560.00 11 475 graf
LIGRA STARÉ MĚSTO - - - 15.00 15.00 0 graf
LIHOVAR M.BOLESLAV - - - 18.00 18.00 0 graf
LINEA NIVNICE - - - 566.00 632.00 53 609 graf
LINEA ÚBOK - - - 5 248.00 5 248.00 0 graf
LISOVNY N.HM.VRBNO - - - 34.00 34.00 0 graf
LITES - - - 35.00 39.00 2 902 graf
LOMBARD INDUSTRIAL - - - 22.00 24.00 880 graf
LOVOCHEMIE LOVOS. 102.00 180.00 0 151.00 200.00 220 263 graf
LUČEBNÍ ZÁV. KOLÍN - - - 60.00 60.00 0 graf
M - INVEST - - - 75.00 90.00 0 graf
MADETA 236.00 309.00 12 825 251.00 276.00 39 182 graf
MAGNET - - - 10.00 10.00 0 graf
MAGNET - - - 52.00 52.00 0 graf
MAGNETON - - - 56.00 82.00 80 916 graf
MAJETKOVÁ ŽDÍREC - - - 120.00 120.00 0 graf
MANHATTAN IF - - - 1 221.00 1 331.00 59 204 graf
MASNA BRNO - - - 17.00 17.00 0 graf
MASNA KROMĚŘÍŽ - - - 200.00 200.00 0 graf
MASNA STUDENÁ - - - 61.00 68.00 6 550 graf
MASO PLANÁ - - - 65.00 65.00 780 graf
MASOKOMB. KLADNO - - - 2.00 2.00 0 graf
MASOKOMB.POLIČKA - - - 128.00 128.00 0 graf
MASOSPOL PÍSNICE - - - 14.00 14.00 0 graf
MASSAG - - - 25.00 25.00 500 graf
MATE - - - 30.00 35.00 308 666 graf
MAXIMA POJIŠŤOVNA - - - 41.00 45.00 0 graf
MEDICAMENTA - - - 218.00 242.00 75 068 graf
MEGA - - - 32.00 32.00 0 graf
MEOPTA PŘEROV 70.00 83.00 0 100.00 100.00 78 602 graf
MERO ČR 10,30/11 105.00 105.00 0 - - - graf
METAL ZNOJMO - - - 61.00 61.00 0 graf
METALIMEX 856.00 2 000.00 74 000 1 925.00 2 171.00 723 488 graf
METALŠROT TLUMAČOV - - - 64.00 76.00 58 208 graf
METRA BLANSKO - - - 37.00 55.00 22 783 graf
METROSTAV 98.00 154.00 0 107.00 118.00 311 986 graf
METROSTAV - - - 118.00 118.00 0 graf
MEVA - - - 235.00 245.00 28 834 graf
MILETA - - - 92.00 105.00 60 242 graf
MILO OLOMOUC - - - 2.00 3.00 0 graf
MINERVA BOSKOVICE - - - 227.00 250.00 141 287 graf
MINVEST BRAND.N.L - - - 16.00 16.00 0 graf
MJM LITOVEL - - - 300.00 350.00 52 501 graf
MLÉKÁRNA F.MÍSTEK - - - 100.00 100.00 0 graf
MLÉKÁRNA KUNÍN - - - 84.00 124.00 2 901 graf
MLÉKÁRNA MAR.LÁZNĚ - - - 51.00 51.00 0 graf
MLÝNY ČERČANY - - - 20.00 28.00 1 414 graf
MOCHOVSKÉ MRAZÍRNY - - - 28.00 33.00 1 712 graf
MOPAS HOLEŠOV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MOR.POTRAVIN.ST. - - - 26.00 26.00 204 graf
MORAGRO PROSTĚJOV - - - 42.00 42.00 0 graf
MORAV. PLYNOSTAV - - - 498.00 582.00 9 008 graf
MORAV.KERAM.ZÁVODY - - - 486.00 540.00 0 graf
MORAV.SPOL.PRO KI - - - 36.00 40.00 8 289 graf
MORAVEL OLOMOUC - - - 50.00 50.00 0 graf
MORAVIA CANS - - - 1 100.00 1 310.00 98 993 graf
MORAVIAFROST - - - 42.00 42.00 3 948 graf
MORAVOLEN ŠUMPERK - - - 10.00 10.00 0 graf
MORAVSKÉ NAFT.DOLY 1 260.00 2 750.00 81 000 2 375.00 2 685.00 373 876 graf
MORAVSKÉ ŽELEZÁRNY - - - 30.00 30.00 6 360 graf
MORAVSKOSLEZ. UPF 1 070.00 1 359.00 847 639 991.00 1 143.00 382 410 graf
MORAVSKÝ ZEM.HOLD. - - - 55.00 64.00 276 656 graf
MORSLEZS.REGIONÁL. - - - 29.00 29.00 0 graf
MOSTÁRNA HUSTOPEČE - - - 16.00 16.00 0 graf
MOSTECKÁ UHEL.SP. 87.00 105.00 400 121.00 176.00 286 328 graf
MOSTECKÁ UHEL.SPOL - - - 1 113.00 1 113.00 0 graf
MOTOKOV INTER. - - - 114.00 167.00 30 352 graf
MOTOKOV PRAHA 25.00 126.00 0 16.00 21.00 240 graf
MOTORPAL - - - 158.00 210.00 234 723 graf
MRAZÍRNY DAŠICE - - - 8.00 10.00 40 graf
MRAZÍRNY VIŠŇOVÉ - - - 35.00 35.00 0 graf
MSA - - - 270.00 314.00 173 106 graf
MSDZ ŠUMPERK - - - 3.00 6.00 0 graf
MŠLZ - - - 47.00 67.00 20 875 graf
MUZO - - - 2 606.00 3 501.00 34 000 graf
MYKANA - - - 20.00 20.00 0 graf
NÁRODNÍ SPOL.DOMOV - - - 22.00 22.00 0 graf
NATE CHOTĚBOŘ - - - 52.00 57.00 0 graf
NATURAMYL - - - 141.00 174.00 98 428 graf
NAVOS - - - 52.00 77.00 4 575 graf
NEALKO OLOMOUC - - - 3.00 3.00 0 graf
NEMOHOLD - - - 75.00 75.00 0 graf
NKT CABLES 511.00 620.00 0 500.00 509.00 64 256 graf
NOVÁ HUŤ 12,70/03 103.00 103.00 0 10 250.00 10 250.00 0 graf
NOWACO MRAZÍRNY - - - 400.00 468.00 72 667 graf
O2 C.R. 103.00 250.00 1 696 221 626 185.00 251.00 26 939 349 graf
OBCHOD OBUVÍ ZLÍN - - - 30.00 34.00 0 graf
OBCHOD S PALIVY - - - 41.00 41.00 0 graf
OBCHODNÍ SLADOVNY 166.00 430.00 0 440.00 495.00 215 044 graf
OBCHODNÍ TISKÁRNY - - - 302.00 363.00 25 563 graf
OBL.PRŮM.P.POLIČKA - - - 52.00 62.00 1 182 graf
ODĚVY HRADEC KRÁL. - - - 45.00 50.00 0 graf
ODKOLEK - - - 245.00 256.00 16 811 graf
OHL ŽS 335.00 584.00 0 313.00 398.00 120 560 graf
OKD - - - 120.00 120.00 0 graf
OKD 53.00 78.00 11 537 53.00 64.00 209 176 graf
OL - INVEST - - - 130.00 130.00 27 300 graf
OLEASPOL - - - 29 000.00 29 000.00 0 graf
OLEASPOL - - - 28 033.00 28 033.00 0 graf
OLMA MLÉK.PRŮMYSL - - - 76.00 206.00 1 908 graf
OLŠANSKÉ PAPÍRNY - - - 20.00 20.00 2 632 graf
OLYMPIK HOLDING - - - 8.00 8.00 0 graf
OMNIPOL - - - 166.00 309.00 259 635 graf
ON SEMICONDUCT. CR - - - 1 500.00 1 600.00 250 600 graf
OPAVLEN OPAVA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OPF INTERNATIONAL - - - - - 0 graf
OPRAVY ZÁCHLUMÍ - - - 100.00 102.00 5 000 graf
ORCA - - - 24.00 24.00 0 graf
ORGREZ - - - 50.00 50.00 0 graf
ORPA - - - 177.00 205.00 9 022 graf
ORTAS PŘÍBRAM - - - 99 998.00 99 998.00 0 graf
ORTAS PŘÍBRAM - - - 6.00 6.00 0 graf
OSEVA - - - 26.00 26.00 0 graf
OSEVA AGRI CHRUDIM - - - 67.00 67.00 29 356 graf
OSEVA UNI - - - 138.00 145.00 12 393 graf
OSPAP VELKOOBCH.P. - - - 315.00 400.00 61 914 graf
OSTRAV.VOD.A KAN. - - - 1 320.00 1 550.00 520 017 graf
OSTROJ 18.00 25.00 0 18.00 22.00 7 702 graf
OSTROV.TEPLÁREN - - - 248.00 248.00 0 graf
OTAVAN TŘEBOŇ - - - 61.00 75.00 7 753 graf
OTAVA-PATRIA - - - 109.00 178.00 10 384 graf
OTMA SLOV. FRUTA - - - 251.00 502.00 66 041 graf
P.I.F. 810.00 847.00 2 481 979 792.00 826.00 8 226 819 graf
PACOVSKÉ STROJÍRNY - - - 140.00 156.00 23 276 graf
PANKRÁC - - - 400.00 401.00 8 808 graf
PANKRÁC - - - 705.00 705.00 0 graf
PAPÍRNY BRNO - - - 47.00 57.00 94 434 graf
PARAMO 139.00 657.00 570 144.00 156.00 60 468 graf
PARKHOTEL GOLF ML - - - 270.00 270.00 8 640 graf
PARKING CENTRUM - - - 900.00 900.00 0 graf
PAS ZÁBŘEH NA MOR. - - - 54.00 54.00 0 graf
PBS BRNO DIZ 13.00 18.00 0 10.00 11.00 1 314 graf
PCB BENEŠOV - - - 83.00 112.00 6 662 graf
PEKÁRNA CHOMUTOV - - - 42.00 67.00 0 graf
PEKÁRNA LIBEREC - - - 67.00 94.00 3 255 graf
PEKÁRNA TŘEBÍČ - - - 72.00 147.00 0 graf
PEKÁRNA TŘEBÍČ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PEKÁRNY ŠUMPERK - - - 44.00 64.00 2 282 graf
PEREX - - - 19.00 28.00 282 graf
PERFEKTA - - - 25.00 25.00 0 graf
PERLA BAVLNÁŘ.ZÁV. - - - 38.00 67.00 55 892 graf
PERSPEKTIVA-P OPF - - - - - 0 graf
PERSPEKTIVA-S OPF - - - - - 0 graf
PETRA STRÁNÍ - - - 22.00 22.00 0 graf
PF AAA 761.00 804.00 238 193 750.00 810.00 583 281 graf
PGH - - - 90.00 100.00 6 000 graf
PHA FIN.BV 6,95/10 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
PHILIP MORRIS ČR A 6 003.00 6 563.00 512 066 839 6 144.00 6 587.00 7 556 451 graf
PIONEER TRUST - - - - - 0 graf
PIV.A SOD.BRNO - - - 54.00 60.00 960 graf
PIV.A SOD.JIHLAVA - - - 23.00 23.00 0 graf
PIVOV. PARDUBICE - - - 1 100.00 1 100.00 0 graf
PIVOV.LOUNY - - - 56.00 57.00 225 graf
PIVOV.PARDUBICE - - - 30.00 30.00 0 graf
PIVOVAR RADEGAST 1 600.00 3 325.00 0 1 540.00 1 700.00 215 307 graf
PIVOVAR V.POPOVICE - - - 158.00 192.00 39 504 graf
PIVOVARY BOH.PRAHA - - - 12.00 13.00 4 800 graf
PLEMENÁŘSKÉ SLUŽBY - - - 76.00 80.00 13 520 graf
PLEMENÁŘSKÉ SLUŽBY - - - 700.00 700.00 0 graf
PLIVA - LACHEMA 475.00 475.00 0 465.00 489.00 42 177 graf
PLOMA - - - 122.00 141.00 41 479 graf
PLYNOPROJEKT PRAHA - - - 562.00 638.00 126 645 graf
PLYNOSTAV PARDUB. - - - 98.00 124.00 39 560 graf
PLZEŇSKÁ TEPLÁREN. 480.00 1 054.00 960 487.00 544.00 47 918 graf
POD.EKOLOG. VÝST. - - - 15.00 15.00 0 graf
POLIČSKÉ STROJÍRNY - - - 45.00 61.00 24 158 graf
POLOVODIČE PRAHA - - - 40.00 40.00 0 graf
POLYGRAFIA - - - 56.00 77.00 1 124 graf
PORCEL.MANUFAKTURA - - - 305.00 436.00 680 graf
POŠT.TISK.CENIN - - - 630.00 828.00 6 692 graf
PÖYRY ENVIRONMENT - - - 901.00 950.00 6 308 graf
POZ.STAVIT. ZLÍN - - - 72.00 72.00 0 graf
POZEM.ST.STAVOSER. - - - 100.00 100.00 0 graf
POZEM.ST.ÚSTÍ N.L. - - - 45.00 45.00 0 graf
POZES RADONICE - - - 70.00 200.00 0 graf
PPC TR 14 3/8 /04 104.00 104.00 0 - - - graf
PPF CAP.M. VAR/05 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
PPF INVEST.HOLDING - - - 1 430.00 1 430.00 0 graf
PPF INVEST.HOLDING 454.00 486.00 40 373 472.00 501.00 1 619 160 graf
PRÁD.A ČIST.NÁCHOD - - - 78.00 100.00 0 graf
PRADĚD PFO - - - - - 0 graf
PRAGA ČÁSLAV - - - 27.00 27.00 0 graf
PRAGA HOSTIVAŘ - - - 7.00 8.00 0 graf
PRAGA HRÁDEK N.N. - - - 26.00 26.00 0 graf
PRAGA LOUNY - - - 549.00 549.00 1 443 000 graf
PRAGOEXPORT - - - - - 0 graf
PRAGOIMEX - - - 400.00 400.00 0 graf
PRAGOLAKTOS - - - 21.00 25.00 1 106 graf
PRAMEN IK PRAHA - - - 43.00 43.00 0 graf
PRAMEN ORLOVÁ POR. - - - 55.00 55.00 0 graf
PRAZSKE SLUZBY 151.00 600.00 70 800 531.00 615.00 2 403 973 graf
PRAŽSKÁ ENERGETIKA 1 831.00 1 980.00 7 640 1 870.00 2 050.00 2 091 302 graf
PRAŽSKÁ PLYNÁREN. 2 400.00 2 413.00 0 2 250.00 2 350.00 260 252 graf
PRAŽSKÁ TEPLÁREN. 1 093.00 1 520.00 0 1 000.00 1 138.00 362 063 graf
PRAŽSKÉ PIVOVARY 21.00 52.00 0 22.00 24.00 33 136 graf
PRECIOSA-LUSTRY - - - 60.00 77.00 1 386 graf
PREFA BRNO - - - 62.00 89.00 119 754 graf
PREFA GRYGOV - - - 100.00 100.00 600 graf
PREFA PARDUBICE - - - 44.00 45.00 6 230 graf
PREFA PRAHA - - - 138.00 176.00 29 050 graf
PRIMA KARVINÁ - - - 41.00 41.00 0 graf
PRIMONA - - - 21.00 23.00 0 graf
PRIOR ČR - - - 180.00 180.00 0 graf
PROAGRO - - - 41.00 54.00 1 436 graf
PROAGRO LIBEREC - - - 46.00 84.00 3 221 graf
PROLES - - - 45.00 45.00 0 graf
PROREGIO - - - 38.00 38.00 1 140 graf
PRV.BRN.ST.V.BÍTEŠ - - - 220.00 220.00 0 graf
PRV.BRN.STR.TŘEBÍČ - - - 288.00 288.00 0 graf
PRVNÍ JIHO-ZÁPADNÍ - - - 23.00 23.00 0 graf
PRVNÍ JIHO-ZÁPADNÍ - - - 56.00 56.00 0 graf
PRVNÍ NOVIN.SP.PHA - - - 100.00 110.00 0 graf
PRVNÍ PETROV.ZEM. - - - 25.00 25.00 0 graf
PRVNÍ STAV.CHRUDIM - - - 150.00 150.00 0 graf
PRVNÍ STAV.K.HORA - - - 9.00 9.00 0 graf
PSG - - - 44.00 57.00 10 065 graf
PSVS - - - 513.00 578.00 67 603 graf
PUDIS - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
PUDIS - - - 170.00 170.00 0 graf
PZ OSTRAVA - - - 24.00 24.00 0 graf
RAAB KARCH.STAVIVA - - - 86.00 95.00 15 306 graf
RADIOMOBIL 8,20/04 99.00 100.00 0 - - - graf
RADLICKÁ MLÉKÁRNA - - - 25.00 25.00 490 graf
RAKO 716.00 716.00 0 773.00 813.00 553 746 graf
RAPID - - - 6 400.00 7 700.00 89 770 graf
RAŠELINA - - - 141.00 250.00 418 811 graf
REAS - - - 9.00 9.00 0 graf
REKULT.VÝSTAV.MOST - - - 150.00 189.00 15 638 graf
RENTIÉRSKÝ IF 1.IN 913.00 1 040.00 2 838 285 911.00 996.00 5 262 830 graf
RESONANČNÍ PILA - - - 109.00 223.00 0 graf
RESTAMO HOLDING - - - 44.00 44.00 0 graf
RETEX - - - 25.00 25.00 2 245 graf
RMS MEZZANINE 2 004.00 4 500.00 2 252 500 1 661.00 1 985.00 1 163 778 graf
RODINNÝ HOSPODÁŘ - - - 21.00 21.00 0 graf
ROLNICKÝ IF - - - 242.00 242.00 0 graf
ROMO FULNEK - - - 4.00 4.00 242 graf
ROSTROJ ROUSÍNOV - - - 122.00 122.00 0 graf
ROTEXTILE - - - 40.00 40.00 0 graf
RUBÍN DYN.IF - - - 403.00 427.00 15 475 graf
RUKAVIČKÁŘSKÉ ZÁV - - - 13.00 14.00 0 graf
RŮST.OPF AKCIÍ 63 821.00 82 000.00 24 600 000 69 885.00 100 000.00 0 graf
RŮST.OPF DLUHOPISŮ 134 000.00 138 392.00 40 200 000 100 000.00 136 756.00 0 graf
RŮST.OPF PEN.TRHU 115 000.00 122 457.00 34 500 000 100 000.00 122 238.00 0 graf
RŮSTOVÝ PKIS OPF - - - - - 0 graf
RUVE - - - 150.00 200.00 400 graf
RYBÁŘ. TŘEBOŇ HLD - - - 233.00 260.00 73 758 graf
RYBÁŘSTVÍ PŘEROV - - - 126.00 179.00 0 graf
RYBÁŘSTVÍ TÁBOR - - - 126.00 180.00 102 266 graf
RYBÁŘSTVÍ TELČ - - - 265.00 370.00 46 099 graf
RYBÁŘSTVÍ VEL.MEZ. - - - 114.00 134.00 58 300 graf
RYBENA RUMBURK - - - 28.00 34.00 0 graf
RYBNIKÁŘ.HLUBOKÁ - - - 78.00 136.00 26 857 graf
S.P.M.B. - - - 248.00 313.00 5 630 graf
S.P.M.B. - - - 99 992.00 99 992.00 0 graf
SAFINA - - - 127.00 140.00 22 944 graf
SAKAS - - - 44.00 44.00 0 graf
SALMA - - - 3.00 3.00 0 graf
SAMKA - - - 28.00 28.00 0 graf
SANATORIUM ASTORIA - - - 1 200.00 1 420.00 0 graf
SANITAS - - - 51.00 53.00 505 graf
SANJO KUTNÁ HORA - - - 6.00 6.00 0 graf
SAUER ŽANDOV - - - 68.00 68.00 0 graf
SBĚRNÉ SUROV. ČB - - - 72.00 112.00 13 188 graf
SBĚRNÉ SUROV.PRAHA - - - 36.00 40.00 0 graf
SČ ARMATURKA - - - 131.00 192.00 32 384 graf
SČ ENERGETIKA 1 500.00 1 780.00 0 1 361.00 1 480.00 149 790 graf
SČ INVESTORSKÁ - - - 27.00 30.00 828 graf
SČ PLYN. 11,85/03 112.00 112.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
SČ PLYNÁRENSKÁ 2 328.00 2 893.00 5 000 1 406.00 1 900.00 60 880 graf
SČC - - - 24.00 30.00 1 865 graf
SEBA - - - 8.00 9.00 0 graf
SEED LYSÁ N.L. - - - 3.00 3.00 0 graf
SEKOZ VYSOKÉ MÝTO - - - 41.00 41.00 0 graf
SELEKTA - - - 40.00 40.00 1 975 graf
SELEKTA PACOV - - - 73.00 73.00 0 graf
SELGEN - - - 221.00 253.00 6 068 graf
SELIKO OLOMOUC - - - 80.00 80.00 0 graf
SELLIER & BELLOT 97.00 132.00 504 142.00 150.00 308 377 graf
SEMOMA OLOMOUC - - - 29.00 29.00 438 graf
SEMPERFLEX OPTIMIT - - - 463.00 520.00 133 088 graf
SETUZA 361.00 480.00 0 404.00 413.00 184 212 graf
SEVAC - - - 44.00 45.00 0 graf
SEVEROČESKÉ DOLY 226.00 664.00 6 900 223.00 245.00 253 601 graf
SEVEROZÁPADNÍ IF - - - 130.00 130.00 0 graf
SFINX - - - 161.00 167.00 12 932 graf
SG - INDUSTRY 11.00 52.00 2 684 11.00 15.00 186 316 graf
SHD-KOMES - - - 54.00 101.00 11 072 graf
SCHAFFER SOF ZNOJM - - - 21.00 21.00 420 graf
SIDIA - - - 290.00 425.00 0 graf
SIDIA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SIGMA ENGINEERING - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SIGMA ENGINEERING - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SIGMIA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SILNICE CHEB - - - 44.00 49.00 882 graf
SILNICE KLATOVY - - - 769.00 900.00 0 graf
SILNICE NEPOMUK - - - 389.00 466.00 12 750 graf
SILNIČNÍ TECHNIKA - - - 22.00 22.00 4 202 graf
SILON - - - 290.00 310.00 145 436 graf
SILVACO - - - 61.00 62.00 979 graf
SKALIČAN - - - 60.00 61.00 1 620 graf
SKLENĚNÁ BIŽUTERIE - - - 900.00 900.00 0 graf
SKLO BOHEMIA - - - 381.00 500.00 35 289 graf
SL.KÁMEN 10,125/02 100.00 100.00 0 - - - graf
SLADOVNA HODONICE - - - 410.00 433.00 127 007 graf
SLAVATA - - - 25.00 25.00 0 graf
SLÉVÁRNA HEUNISCH - - - 402.00 513.00 7 813 graf
SLÉVÁRNA KUŘIM - - - 46.00 46.00 0 graf
SLÉVÁRNA KUŘIM - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SLÉVÁRNA LIBEREC - - - 12.00 12.00 0 graf
SLEZAN FRÝDEK-MÍS. 67.00 182.00 0 181.00 216.00 1 774 845 graf
SLEZSKÝ KÁMEN - - - 32.00 32.00 193 graf
SLOV.EL.ČR VAR/03 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
SLOVÁC.VOD.A KAN. - - - 54.00 90.00 3 510 graf
SLOVÁCKÁ FRUTA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SLUVIS PRAHA - - - 8.00 8.00 0 graf
SM ENERG. VAR/05 100.00 102.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
SM ENERGETIKA 1 615.00 1 930.00 17 790 1 421.00 1 660.00 199 635 graf
SM PLYNÁRENSKÁ 1 890.00 2 100.00 0 1 370.00 2 083.00 89 644 graf
SM VOD.A KAN. OVA - - - 660.00 660.00 0 graf
SM VOD.A KAN.OVA 446.00 1 224.00 2 153 100 380.00 433.00 156 710 graf
SMP CONSTRUCTION - - - 220.00 305.00 119 150 graf
SOFTWARE 602 - - - 250.00 250.00 0 graf
SOKOLOV.BÁŇ.STAVBY - - - 76.00 76.00 0 graf
SOKOLOVSKÁ UHELNÁ 195.00 225.00 203 948 190.00 210.00 5 037 063 graf
SOLO - - - 7.00 7.00 0 graf
SPALOVNA VYSOČANY - - - 13.00 13.00 0 graf
SPALOVNA VYSOČANY - - - 81.00 81.00 0 graf
SPEC.ÚST.PRO REK. - - - 181.00 181.00 0 graf
SPOJENÉ KARTÁČOVNY - - - 200.00 211.00 3 800 graf
SPOJPROJEKT PRAHA - - - 641.00 1 279.00 6 130 graf
SPOLANA 78.00 125.00 36 400 103.00 122.00 93 721 graf
SPOLANA - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
SPOLEK CH.HUT.VÝR. 51.00 65.00 26 489 62.00 67.00 6 877 027 graf
SPT TELCOM 11,3/04 99.00 107.00 0 - - - graf
ST.DLUHOP. 6,05/04 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,30/07 101.00 101.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,40/10 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 4 452 689 graf
ST.DLUHOP. 6,50/01 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,75/05 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,90/03 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,95/16 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 7,30/04 100.00 100.00 0 10 300.00 10 445.00 0 graf
ST.DLUHOP. 7,95/04 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. VAR/02 91.00 98.00 0 970.00 1 000.00 50 000 graf
ST.DLUHOP. VAR/02 90.00 100.00 0 - - - graf
ST.DLUHOP. VAR/02 99.00 100.00 0 - - - graf
ST.DLUHOP.10,55/02 99.00 102.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.10,90/03 115.00 134.00 0 11 350.00 11 350.00 0 graf
ST.DLUHOP.12,20/02 118.00 118.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.14,85/03 126.00 127.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.7,95/04 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
STABE-BER.STAVEBNÍ - - - 160.00 160.00 0 graf
STAROROL.PORCELÁN - - - 65.00 78.00 4 564 graf
STASS - - - 30.00 30.00 0 graf
STATEK KAMÝK N.V. - - - 243.00 270.00 0 graf
STATEK MIROSLAV - - - 46.00 46.00 0 graf
STATEK UHŘÍNOV - - - 76.00 76.00 0 graf
STATKY BĚLOTÍN - - - 230.00 230.00 0 graf
STATKY POTŠTÁT - - - 165.00 165.00 0 graf
STATUS - - - 11.00 11.00 0 graf
STAV.POD.JABLONEC - - - 32.00 35.00 2 277 graf
STAV.POD.OPAVA - - - 18.00 18.00 0 graf
STAV.POD.PRAHA - - - 45.00 50.00 0 graf
STAV.SDRUŽ.PŘÍBRAM - - - 6 561.00 6 561.00 0 graf
STAVBY BRNO - - - 12.00 13.00 0 graf
STAVCENT - - - 20.00 20.00 0 graf
STAVEBNÍ P.KROMĚŘ. - - - 200.00 200.00 0 graf
STAVEBNÍ STR.ÚSTÍ - - - 25.00 27.00 0 graf
STAVEBNÍ ÚDRŽ. PHA - - - 80.00 80.00 0 graf
STAVIMO - - - 120.00 120.00 0 graf
STAVOKOMB.LIBEREC - - - 452.00 452.00 0 graf
STAVOKONSTRUKCE - - - 40.00 40.00 0 graf
STAVOMONTÁŽE KV - - - 135.00 135.00 0 graf
STAVOSTROJ - - - 250.00 265.00 224 646 graf
STAVOSTROJ - - - 205.00 205.00 0 graf
STAVUS PŘÍBRAM - - - 23.00 23.00 0 graf
STČ ENERGETICKÁ 1 375.00 1 500.00 5 500 1 321.00 1 468.00 1 646 966 graf
STČ PLYNÁRENSKÁ 1 816.00 2 450.00 17 036 1 835.00 2 101.00 38 910 graf
STČ.CHOV.SDRUŽENÍ - - - 189.00 210.00 0 graf
STČ.SBĚRNÉ SUROV. - - - 42.00 42.00 0 graf
STOCK PLZEŇ 4 930.00 6 003.00 0 4 590.00 6 445.00 225 517 graf
STOCK PLZEŇ - - - 1 433.00 1 433.00 0 graf
STROJEXPORT PRAHA - - - 29.00 29.00 0 graf
STROJIMPORT - - - 9.00 10.00 513 graf
STROJIMPORT - - - 18.00 18.00 0 graf
STROJINTEX IDP - - - 51.00 73.00 1 226 graf
STROJÍRNY A O.KAPL - - - 30.00 30.00 0 graf
STROJÍRNY BOHDAL. - - - 30.00 30.00 1 032 graf
STROJPLAST - - - 30.00 34.00 1 280 graf
STROJPLAST - - - 500.00 500.00 0 graf
STROJTEX - - - 33.00 33.00 0 graf
STS HOSTIVICE - - - 35.00 35.00 315 graf
STS OLOMOUC - - - 768.00 954.00 0 graf
STS PRACHATICE - - - 19.00 25.00 874 graf
STS PRUNÉŘOV - - - 45.00 45.00 1 537 graf
STS STRAKONICE - - - 21.00 21.00 0 graf
STS ŠUMPERK - - - 220.00 220.00 0 graf
SUBEKO KLÁŠTEREC - - - 12.00 14.00 129 graf
SUBTERRA - - - 410.00 487.00 2 376 917 graf
SVA - - - 50.00 57.00 17 917 graf
SVA HOLÝŠOV - - - 99 992.00 99 992.00 0 graf
SVAS - - - 5.00 5.00 0 graf
SVOBODA GRAF. ZÁV. - - - 198.00 297.00 9 252 graf
SVÚSS - - - 22.00 22.00 0 graf
SYNPO - - - 57.00 64.00 1 544 graf
ŠKODA 20.00 26.00 63 155 - - - graf
ŠKODA AUTO 7,25/05 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠKODA AUTO VAR/07 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠKODA AUTO VAR/10 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠKODA PLZEŇ VAR/02 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ŠKODA PRAHA 196.00 395.00 0 90.00 121.00 4 093 graf
ŠKROBÁRNA BRNO - - - 71.00 100.00 19 558 graf
ŠKROBÁRNY PELHŘIM. - - - 76.00 84.00 6 879 graf
ŠMERAL BRNO - - - 35.00 41.00 32 880 graf
ŠROUBÁRNA TURNOV - - - 59.00 63.00 5 832 graf
ŠROUBÁRNA ŽATEC - - - 30.00 30.00 720 graf
ŠROUBÁRNA ŽDÁNICE - - - 40.00 100.00 7 000 graf
ŠTERNBERSKÉ LESY - - - 214.00 214.00 27 392 graf
ŠTI HOLDING 801.00 1 460.00 0 1 320.00 1 419.00 543 330 graf
ŠUMSTAV - - - 29.00 58.00 445 graf
T STRING PARDUBICE - - - 41.00 45.00 0 graf
TANEX - - - 6.00 6.00 156 graf
TARMAC SEVEROKÁMEN 330.00 490.00 0 501.00 564.00 99 445 graf
TATRA 35.00 68.00 54 788 40.00 50.00 102 366 graf
TECH.INŽ.ÚSTAV NER - - - 71.00 71.00 0 graf
TECHMAT Č.BUDĚJOV. - - - 33.00 33.00 462 graf
TECHNOLEN - - - 23.00 25.00 0 graf
TEKO PLESNÁ - - - 3.00 3.00 0 graf
TENEZ CHOTĚBOŘ - - - 76.00 114.00 15 335 graf
TEPL.BRNO 10,80/05 100.00 100.00 0 - - - graf
TEPL.BRNO VAR/02 100.00 100.00 0 - - - graf
TEPL.ÚSTÍ 11,7/04 102.00 102.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
TEPLÁRNA Č.BUDĚJ. 511.00 720.00 0 408.00 517.00 12 326 graf
TEPLÁRNA OTROKOV. 276.00 501.00 0 311.00 342.00 11 152 graf
TEPLÁRNA PÍSEK 252.00 278.00 0 291.00 312.00 42 410 graf
TEPLÁRNA STRAKON. - - - 423.00 530.00 21 485 graf
TEPLÁRNA ÚSTÍ N.L. 148.00 332.00 0 334.00 370.00 256 774 graf
TEPLÁRNY BRNO 466.00 536.00 0 675.00 848.00 1 362 718 graf
TEPNA - - - 24.00 25.00 9 330 graf
TEPNA - - - 344.00 344.00 0 graf
TERCO TELČ NÁBYTEK - - - 62.00 133.00 0 graf
TEREOS TTD - - - 21.00 27.00 18 244 graf
TERMOSERVIS ČÁSLAV - - - 30.00 30.00 0 graf
TERPLAN - - - 95.00 95.00 0 graf
TES PRAHA - - - 18.00 18.00 0 graf
TESLA ELMI BRNO - - - 50.00 50.00 0 graf
TESLA JIHLAVA - - - 93.00 167.00 72 994 graf
TESLA KARLÍN - - - 50.00 60.00 20 522 graf
TESLA SEZAM 444.00 627.00 0 460.00 540.00 158 770 graf
TESLA STRAŠNICE - - - 0.00 0.00 0 graf
TESLA VAK.TECH.PHA - - - 3.00 3.00 0 graf
TEXTILANA - - - 20.00 20.00 5 787 graf
TEZAS - - - 200.00 218.00 0 graf
THESAURUS 907.00 987.00 135 762 902.00 960.00 1 666 787 graf
THRALL VAGONKA ST. - - - 14.00 18.00 6 326 graf
TIBA - - - 21.00 30.00 295 077 graf
TIF INVEST PLZEŇ - - - 18.00 22.00 0 graf
TILIA-LDS - - - 150.00 248.00 50 900 graf
TLAK.PLYNÁRNA ÚSTÍ - - - 26.00 30.00 19 273 graf
TOFA SEMILY - - - 2.00 2.00 0 graf
TOFA SEMILY - - - 1 084.00 1 084.00 0 graf
TOMA 52.00 61.00 7 800 61.00 69.00 69 374 graf
TOMOS PRAHA - - - 175.00 175.00 0 graf
TONA - - - 102.00 145.00 6 244 graf
TONA PEČKY - - - 9 100.00 9 100.00 0 graf
TONAK 11.00 34.00 0 32.00 35.00 9 306 graf
TONASO - - - 7.00 8.00 52 551 graf
TOS ČELÁKOVICE - - - 50.00 50.00 0 graf
TOS ČELÁKOVICE - - - 47.00 47.00 0 graf
TOS SVITAVY - - - 42.00 60.00 3 805 graf
TPO CONSULT - - - 2.00 2.00 0 graf
TRANSAKTA - - - 220.00 330.00 55 420 graf
TRANZA - - - 47.00 79.00 40 564 graf
TRESO V-O OBU.ZLÍN - - - 32.00 37.00 10 458 graf
TRIOLA - - - 19.00 20.00 0 graf
TŘIN.ŽEL. 10,65/09 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY 79.00 140.00 37 810 136.00 160.00 649 992 graf
TTP ELITEX - - - 17.00 17.00 0 graf
TUSCULUM - - - 18.00 43.00 1 714 graf
TYLEX LETOVICE - - - 101.00 119.00 22 536 graf
TYPOS TISKAŘ.ZÁV. - - - 650.00 700.00 14 513 graf
TZP - - - 91.00 100.00 37 614 graf
UHEL.SKL.H.KRÁLOVÉ - - - 77.00 89.00 774 graf
UHEL.SKL.JIHLAVA - - - 89.00 401.00 1 327 graf
ÚJI - - - 74.00 82.00 0 graf
ÚNĚŠOVICKÝ STATEK - - - 31.00 40.00 37 164 graf
UNIGEO - - - 32.00 32.00 0 graf
UNION BANKA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
UNION LEAS. VAR/05 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
UNIPETROL 42.00 113.00 209 811 044 41.00 50.00 10 592 750 graf
UNIPETROL 0,00/07 66.00 69.00 0 - - - graf
UNIPETROL 9,00/04 99.00 99.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
UNIPETROL VAR/13 100.00 100.00 0 - - - graf
UNIPLET TŘEBÍČ - - - 38.00 66.00 5 715 graf
UNITED ENERGY - - - 55.00 62.00 3 765 297 graf
UNITED ENERGY 551.00 573.00 0 551.00 629.00 404 439 graf
UNIVERSÁLNÍ OPF - - - 632.00 736.00 0 graf
UP BUČOVICE - - - 2.00 2.00 0 graf
USIP STUDIO AIP - - - 72.00 79.00 0 graf
ÚSTAV NEROST.SUR. - - - 41.00 50.00 0 graf
ÚSTECKÉ PIVOVARY - - - 125.00 125.00 0 graf
ÚVMV CONSULTING - - - 200.00 254.00 200 graf
ÚVR MNÍŠEK P.BRDY - - - 6.00 20.00 0 graf
VAGÓNKA ČESKÁ LÍPA - - - - - 0 graf
VÁLCOVNY PLECHU 15.00 23.00 0 17.00 21.00 2 329 graf
VAN LEER OBALY - - - 1 202.00 1 360.00 18 032 graf
VARI - - - 39.00 69.00 0 graf
VČ ENERGETIKA 1 353.00 1 645.00 31 406 1 250.00 1 540.00 243 855 graf
VČ PLYNÁRENSKÁ 1 920.00 2 188.00 0 1 220.00 1 760.00 46 931 graf
VEBA TEXTILNÍ ZÁV. - - - 158.00 245.00 152 867 graf
VELAMOS SOBOTÍN - - - 35.00 36.00 0 graf
VELETRŽNÍ FINANČNÍ 72.00 83.00 0 54.00 84.00 36 096 graf
VELICHOVKY 13,4/04 97.00 97.00 0 8 750.00 10 000.00 20 341 800 graf
VELKOOBCH.IVANČICE - - - 29.00 30.00 1 769 graf
VELKOVÝKRM.ZÁKUPY - - - 10.00 10.00 233 graf
VELVANA - - - 18.00 18.00 217 graf
VENNUS - - - 18.00 26.00 0 graf
VENNUS - - - 25.00 36.00 5 282 graf
VESEKO VELKÝ ŠENOV - - - 145.00 404.00 61 688 graf
VET ASSETS 46.00 104.00 2 723 54.00 62.00 157 036 graf
VET.ASAN.ÚS.TIŠICE - - - 14.00 14.00 0 graf
VET.ASAN.ÚS.VĚROV. - - - 40.00 40.00 0 graf
VHOS - - - 900.00 1 000.00 0 graf
VINIUM - - - 260.00 290.00 1 882 533 graf
VINNÉ SKL.VALTICE - - - 751.00 1 000.00 219 967 graf
VÍNO BZENEC - - - 75.00 81.00 268 818 graf
VÍNO MIKULOV - - - 370.00 420.00 83 026 graf
VINOFRUKT DUNAJOV. - - - 40.00 45.00 1 894 graf
VITKA BRNĚNEC - - - 46.00 67.00 10 102 graf
VÍTKOVICE - - - 7.00 9.00 58 277 graf
VÍTKOVSKÉ LESY - - - 101.00 142.00 18 670 graf
VLNAP 15.00 36.00 0 20.00 31.00 6 542 graf
VOD.A KAN. H.BROD - - - 75.00 105.00 62 755 graf
VOD.A KAN.BEROUN - - - 100.00 135.00 15 911 graf
VOD.A KAN.BRUNTÁL - - - 64.00 100.00 12 401 graf
VOD.A KAN.BŘECLAV - - - 87.00 109.00 14 898 graf
VOD.A KAN.BŘECLAV - - - 43.00 43.00 0 graf
VOD.A KAN.HODONÍN - - - 90.00 177.00 879 graf
VOD.A KAN.HR.KRÁL. - - - 172.00 220.00 86 236 graf
VOD.A KAN.CHRUDIM - - - 101.00 125.00 32 828 graf
VOD.A KAN.JABLONNÉ - - - 73.00 95.00 4 260 graf
VOD.A KAN.K.VARY - - - 560.00 642.00 9 112 graf
VOD.A KAN.KROMĚŘÍŽ - - - 76.00 130.00 84 345 graf
VOD.A KAN.M.BOLES. - - - 151.00 167.00 17 150 graf
VOD.A KAN.NÁCHOD - - - 113.00 136.00 62 192 graf
VOD.A KAN.NYMBURK - - - 131.00 200.00 12 401 graf
VOD.A KAN.PARDUBIC - - - 156.00 178.00 23 388 graf
VOD.A KAN.PROST. - - - 100.00 127.00 1 001 graf
VOD.A KAN.PŘEROV - - - 87.00 103.00 4 561 graf
VOD.A KAN.TRUTNOV - - - 67.00 103.00 96 240 graf
VOD.A KAN.VSETÍN - - - 151.00 175.00 50 294 graf
VOD.A KAN.VYŠKOV - - - 65.00 96.00 0 graf
VOD.A KAN.ZLÍN - - - 380.00 620.00 661 440 graf
VODÁR.KLADNO-MĚLN. - - - 150.00 174.00 18 742 graf
VODÁRENSKÁ - - - 366.00 462.00 64 994 graf
VODÁRENSKÁ A K.PLZ - - - 60.00 62.00 2 554 graf
VODHOSP.INŽ.SLUŽBY - - - 90.00 118.00 45 409 graf
VODHOSP.SPOL.VRCH. - - - 81.00 136.00 973 graf
VODNÍ STAVBY - - - 10.00 11.00 0 graf
VODNÍ ZDR. HOLEŠOV - - - 127.00 165.00 50 729 graf
VODNÍ ZDR.GLS PHA - - - 227.00 290.00 238 graf
VODNÍ ZDROJE - - - 46.00 53.00 49 079 graf
VODOH.OPR.A STROJ. - - - 36.00 47.00 13 826 graf
VODOH.SP.OLOMOUC - - - 41.00 46.00 1 233 graf
VODOH.ZAR.ŠUMPERK - - - 1 500.00 1 500.00 0 graf
VODOHOSP.OBCH.SPOL - - - 253.00 253.00 0 graf
VODOHOSP.STAV.H.K. - - - 765.00 765.00 0 graf
VOJ.STAVBY 13,4/01 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
VOJENSKÉ STAV.PHA - - - 3.00 3.00 0 graf
VPIP PLZEŇ - - - 40.00 40.00 0 graf
VPÚ-DECO PARDUBICE - - - 80.00 88.00 0 graf
VÚ HNĚDÉ UHLÍ MOST - - - 60.00 60.00 0 graf
VUES BRNO - - - 91.00 91.00 0 graf
VUCHZ - - - 33.00 38.00 0 graf
VÚKV - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
VULKAN - - - 113.00 140.00 10 826 graf
VUPEK PRAHA - - - 2.00 2.00 0 graf
VYSOČINA VYKLANT. - - - 129.00 129.00 1 290 graf
VÝSTAVIŠTĚ Č.BUD. - - - 282.00 363.00 82 272 graf
VÝZBROJNA PO - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
VÝZK.ÚST.PIV.A SL. - - - 14.00 14.00 0 graf
WIENERBERGER C.P. 1 405.00 1 416.00 0 1 349.00 1 510.00 282 438 graf
WIENERBERGER C.P. - - - 12.00 15.00 271 441 graf
XAVEROV 33.00 39.00 31 200 41.00 43.00 5 249 graf
YSE AKCIONÁŘŮ OPF - - - 239.00 274.00 319 576 graf
YTONG - - - 1 800.00 2 000.00 1 164 768 graf
ZÁBŘEŽSKÁ LESNÍ - - - 153.00 187.00 16 116 graf
ZAKLÁDÁNÍ STAVEB - - - 422.00 500.00 30 167 graf
ZÁPADOKÁMEN - - - 142.00 191.00 150 graf
ZÁS. TEPLEM VSETÍN - - - 165.00 232.00 1 998 graf
ZAT - - - 53.00 54.00 10 986 graf
ZÁV.LES.TECH.TACH. - - - 75.00 75.00 0 graf
ZBROJOVKA BRNO 18.00 38.00 114 000 20.00 25.00 18 063 graf
ZČ ENERGETIKA 2 136.00 2 625.00 61 516 2 510.00 2 700.00 325 794 graf
ZČ PLYNÁRENSKÁ 1 450.00 2 385.00 14 665 1 320.00 1 850.00 33 226 graf
ZEAS ST.HRADIŠTĚ - - - 150.00 150.00 0 graf
ZEKOS STAVEBNÍ - - - 50.00 55.00 0 graf
ZEM.A INŽ.ST.OLOM. - - - 40.00 40.00 2 600 graf
ZEM.POD.ALBRECHT. - - - 100.00 100.00 18 000 graf
ZEM.POT.IF KLATOVY - - - 50.00 73.00 5 117 graf
ZEM.SLUŽ.BĚSTOVICE - - - 66.00 66.00 0 graf
ZEM.STAV.CHEB - - - 400.00 400.00 0 graf
ZEMAP-INVEST - - - - - 0 graf
ZEMĚDĚLSKÉ ZÁSOB - - - 3.00 6.00 0 graf
ZEMSKÁ - - - 31.00 31.00 0 graf
ZENA-ZEMĚDĚL.NÁKUP - - - 140.00 150.00 39 300 graf
ZENZA ZNOJMO - - - 41.00 41.00 615 graf
ZES BRNO - - - 63.00 78.00 0 graf
ZETAS MIMOŇ - - - 1 900.00 1 900.00 0 graf
ZETOR - - - 8.00 10.00 8 599 graf
ZETOR - - - 116.00 116.00 0 graf
ZKUŠEBNICTVÍ - - - 63.00 64.00 570 graf
ZLATÝ IF KVANTO 400.00 483.00 351 275 418.00 435.00 2 538 505 graf
ZLATÝ UPF - - - 112.00 117.00 5 709 393 graf
ZNOJEM.OBCH.SPOL - - - 47.00 47.00 3 196 graf
ZNOVÍN ZNOJMO - - - 440.00 536.00 166 212 graf
ZNZ PŘEŠTICE - - - 36.00 36.00 0 graf
ZNZ VAL. MEZIŘÍČÍ - - - 125.00 137.00 10 630 graf
ZPA NOVÁ PAKA - - - 61.00 88.00 1 976 053 graf
ZPA PEČKY - - - 129.00 223.00 10 145 graf
ZPRACOVNA RYB - - - 36.00 63.00 0 graf
ZUD - - - 21.00 42.00 0 graf
ZVU - - - 8.00 8.00 0 graf
ZVVZ 371.00 540.00 0 500.00 500.00 2 000 graf
ZZN BEROUN - - - 51.00 95.00 0 graf
ZZN DĚČÍN - - - 55.00 55.00 1 212 graf
ZZN HAVL. BROD - - - 106.00 117.00 13 285 graf
ZZN CHOMUTOV - - - 41.00 42.00 0 graf
ZZN JIHLAVA - - - 97.00 252.00 43 906 graf
ZZN JIHLAVA - - - 89.00 89.00 0 graf
ZZN NOVÝ JIČÍN - - - 76.00 84.00 5 168 graf
ZZN PARDUBICE - - - 151.00 171.00 6 965 graf
ZZN PELHŘIMOV - - - 70.00 70.00 0 graf
ZZN POLABÍ - - - 14.00 14.00 0 graf
ZZN POLEPY - - - 40.00 41.00 960 graf
ZZN POMORAVÍ - - - 113.00 151.00 14 615 graf
ZZN PRAHA - - - 8.00 8.00 0 graf
ZZN RAKOVNÍK - - - 58.00 63.00 0 graf
ZZN STRAKONICE - - - 81.00 81.00 0 graf
ZZN SVITAVY - - - 73.00 88.00 1 168 graf
ZZN ŠUMPERK - - - 150.00 171.00 8 709 graf
ZZN TEPLICE - - - 26.00 34.00 0 graf
ZZN TRUTNOV - - - 100.00 168.00 51 539 graf
ZZN VE VYS. MÝTĚ - - - 40.00 42.00 4 132 graf
ZZN VYŠKOV - - - 45.00 45.00 0 graf
ZZV PRACHATICE - - - 30.00 30.00 0 graf
ŽĎAS 135.00 264.00 116 090 157.00 188.00 216 113 graf
ŽDB - - - 34.00 38.00 4 461 graf
ŽELEZNOBROD. SKLO - - - 1 172.00 1 172.00 0 graf
ŽIVNOSTENSKÁ BANKA 1 730.00 1 895.00 106 232 1 808.00 1 900.00 916 424 graf
ŽOS NYMBURK 28.00 37.00 0 21.00 35.00 1 837 graf
ŽOSKA - - - 22.00 24.00 4 214 graf
ŽPSV UH. OSTROH - - - 368.00 480.00 1 744 180 graf
Zobrazit sloupec