The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 200108

The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 200108
Name The Prague Stock Exchange RM System Graf
Min price Max price Volume Min price Max price Volume
1.IF MORAVIA INV. - - - 8.00 8.00 1 520 graf
1.IF ŽIVNOBANKA 620.00 646.00 7 677 718 594.00 630.00 7 426 804 graf
770000000081 - 0.00 - - - - graf
A&A - - - 2 700.00 2 700.00 0 graf
A+A INVESTČNÍ FOND - - - - - 0 graf
ABATIS - - - 40.00 59.00 2 393 graf
ADAMOVSKÉ STROJ. 88.00 120.00 270 92.00 118.00 112 288 graf
AERO HOLDING - - - 15.00 17.00 942 264 graf
AG7 FOND OPF - - - 1 009.00 1 009.00 0 graf
AG7 OPF 1 466.00 1 503.00 0 - - - graf
AGRA PŘELOUČ - - - 2.00 2.00 0 graf
AGREGA BLUDOV - - - 150.00 150.00 0 graf
AGROBANKA PRAHA - - - 0.00 1.00 4 070 graf
AGROGALAS FRÝDLANT - - - 32.00 36.00 0 graf
AGROKLAS SLAVKOV - - - 96.00 96.00 0 graf
AGRO-MORAVOINVEST - - - 12.00 12.00 0 graf
AGROMOTOR VEL.MEZ. - - - 19.00 20.00 2 525 graf
AGROSLUŽBY BRUNTÁL - - - 25.00 25.00 1 000 graf
AGROSTAT N.BYST. - - - 51.00 51.00 0 graf
AGROSTAV HUSTOPEČE - - - 61.00 61.00 0 graf
AGROSTROJ PELHŘIM. - - - 68.00 77.00 98 718 graf
AGRO-TEX - - - 36.00 40.00 10 080 graf
AGROTONZ TLUMAČOV - - - 19.00 31.00 6 503 graf
AGROWEST - - - 30.00 33.00 0 graf
AGROZET Č.BUDĚJ. - - - 62.00 65.00 18 089 graf
AIR SPECIÁL - - - 50.00 54.00 41 828 graf
AKRO OPF GLOBAL. - - - 78.00 83.00 1 522 726 graf
AKRO OPF PROG.SPOL - - - 45.00 55.00 401 921 graf
ALFA - INVEST - - - 4.00 5.00 128 995 graf
ALIACHEM 4.00 5.00 59 880 6.00 7.00 68 104 graf
ALIACHEM 48.00 59.00 4 345 61.00 67.00 134 993 graf
ALIBONA LITOVEL - - - 130.00 230.00 36 699 graf
ALLFROST - - - 22.00 22.00 0 graf
ALMET - - - 174.00 233.00 5 756 graf
ALPHA-EFFECT - - - 1 210.00 1 312.00 2 826 766 graf
ALPINE-IPS OSTRAVA - - - 47.00 50.00 47 graf
ALPINE-IPS OSTRAVA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ALPINE-IPS OSTRAVA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
ANENSKÉ SLAT.LÁZNĚ - - - 971.00 971.00 0 graf
ANENSKÉ SLAT.LÁZNĚ - - - 139.00 273.00 32 663 graf
APOLLÓN HOLDING 15.00 21.00 0 19.00 22.00 266 076 graf
AQUA SERVIS R.N.KN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
AQUASERV - - - 822.00 975.00 110 647 graf
ARCELORMITTAL 28.00 36.00 3 746 29.00 36.00 159 519 graf
AREÁL ŘEPY - - - 506.00 558.00 29 060 graf
ARKUS - - - 33.00 41.00 24 690 graf
ASTRA SERVIS - - - 2.00 2.00 0 graf
ATAS NÁCHOD - - - 105.00 115.00 25 061 graf
ATESO 179.00 179.00 2 685 - - - graf
AUTIA - - - 34.00 45.00 7 642 graf
AUTO MOTORS ÚSTÍ - - - 25.00 25.00 0 graf
AUTOCENTRUM LIBOU. - - - 6.00 6.00 0 graf
AUTOMOT - - - 25.00 25.00 3 907 graf
AUTOOPRAVNA TURNOV - - - 17.00 17.00 0 graf
AUTOREMONT 1.BRUN. - - - 320.00 320.00 0 graf
AVE SB.SUROVINY - - - 41.00 41.00 0 graf
AVIA 15.00 24.00 4 068 19.00 25.00 24 011 graf
AVIA KUTNÁ HORA - - - 17.00 19.00 1 344 graf
AVIA NOVOSEDLY - - - 21.00 21.00 0 graf
B.G.M. CAPITAL - - - 160.00 189.00 371 178 graf
B.G.M. CAPITAL - - - 500.00 500.00 0 graf
B.G.M. HOLDING - - - 174.00 199.00 242 318 graf
B.G.M. HOLDING - - - 682.00 682.00 0 graf
BALNEA - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
BALNEA - - - 65.00 65.00 0 graf
BÁŇ.STAVBY MOST - - - 32.00 37.00 23 283 graf
BANKOVNÍ HOLDING 44.00 44.00 16 054 - - - graf
BARTOŇ TEXT.ZÁVODY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BARTOŇ TEXT.ZÁVODY - - - 100.00 101.00 13 439 graf
BELAGRA - - - 108.00 226.00 136 106 graf
BENAR - - - 47.00 54.00 133 519 graf
BESKYDSKÁ STAVEBNÍ - - - 219.00 307.00 7 064 graf
BETA OLOMOUC - - - 123.00 252.00 0 graf
BH CAPITAL - - - 86.00 110.00 0 graf
BIJO TC - - - 74.00 75.00 0 graf
BIOCEL 485.00 485.00 0 440.00 470.00 584 996 graf
BIOMA DŘEVOHOSTICE - - - 2.00 2.00 0 graf
BIOPHARM VÚBVL - - - 540.00 735.00 23 034 graf
BIŽUTERIE ČS.MINC - - - 252.00 372.00 51 486 graf
BMT - - - 102.00 114.00 18 214 graf
BOHEMIA CRYS.GROUP - - - 82.00 101.00 374 747 graf
BOHEMIA VIDEO ART - - - 28.00 28.00 0 graf
BOHEMIA-LÁZNĚ - - - 461.00 519.00 75 252 graf
BONECO - - - 106.00 195.00 10 508 graf
BOPO - - - 6.00 6.00 0 graf
BOTAS - - - 43.00 43.00 11 997 graf
BRISK TÁBOR - - - 255.00 300.00 39 058 graf
BRISTOL - - - 114.00 186.00 10 612 graf
BRNĚN.VODÁR.A KAN. - - - 300.00 379.00 81 636 graf
BUD.MĚŠŤAN.PIVOVAR - - - 15.00 21.00 0 graf
BUKOVECKÉ PAPÍRNY - - - 13.00 29.00 0 graf
BVV INVEST IS - - - - - 0 graf
BYTOSTAV PORUBA - - - 667.00 870.00 667 graf
BYZI - - - 91.00 99.00 2 466 graf
C.A.S.6. HOLDING - - - 20.00 21.00 3 226 graf
CALOFRIG BOROVANY 562.00 872.00 14 114 643.00 735.00 628 807 graf
CARBORUNDUM ELECT. - - - 28.00 28.00 0 graf
CEMBRIT MORAVIA - - - 271.00 298.00 428 746 graf
CEMOS - - - 179.00 400.00 19 564 graf
CENTEX 706.00 706.00 0 700.00 700.00 0 graf
CENTEX - - - 8.00 8.00 0 graf
CENTO IF - - - 73.00 73.00 0 graf
CENTROPROJEKT ZLÍN - - - 82.00 93.00 2 703 graf
CIHLÁŘ. ZÁV. PRAHA - - - 4.00 4.00 0 graf
CIMEX KONCERN - - - 85.00 101.00 105 809 graf
CIMEX KONCERN - - - 40.00 40.00 16 751 graf
CITILEAS. 10,45/03 111.00 111.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
COLORBETON - - - 292.00 651.00 203 157 graf
COLORLAK - - - 12.00 12.00 684 graf
CONSUS IF - - - 49.00 51.00 81 860 graf
CREST 7,79/22 100.00 100.00 0 - - - graf
CRISTAL PALACE - - - 94.00 105.00 472 graf
CS TRADING - - - - - 0 graf
CUKRÁRNA KARLÍN - - - 1.00 1.00 0 graf
CUKROVAR A RAFIN. - - - 95.00 180.00 6 881 graf
CUKROVAR VRBÁTKY - - - 340.00 604.00 27 566 graf
CZ 92/91 - - - 20.00 20.00 2 794 graf
CZECH INTER.TRAVEL - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
CZECH PROPERTY - - - 642.00 1 000.00 290 420 graf
CZECHIRES 8,25/09 100.00 100.00 0 - - - graf
ČEB 6,95/10 100.00 100.00 0 - - - graf
ČEDOK - - - 101.00 125.00 28 079 graf
ČECHOFRACHT - - - 758.00 1 100.00 34 399 graf
ČEPRO PRAHA - - - 2.00 2.00 0 graf
ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA 324.00 324.00 0 291.00 319.00 196 631 graf
ČESKÁ POJIŠŤOVNA 2 570.00 2 700.00 2 570 2 601.00 3 000.00 266 296 graf
ČESKÁ SPOŘITELNA 253.00 283.00 1 006 472 498 249.00 278.00 5 609 751 graf
ČESKÁ SPR.NEMOVIT. - - - 95.00 100.00 0 graf
ČESKÁ SPR.NEMOVIT. - - - 1.00 1.00 0 graf
ČESKÁ SPRÁVCOVSKÁ 771.00 771.00 0 485.00 485.00 0 graf
ČESKÁ ZBROJOVKA 300.00 363.00 69 780 343.00 386.00 4 191 714 graf
ČESKÉ LODĚNICE - - - 12.00 17.00 1 650 graf
ČESKÉ RADIOKOMUN. 335.00 437.00 1 077 584 789 339.00 444.00 9 823 176 graf
ČESKÉ VINAŘ.ZÁVODY - - - 65.00 88.00 265 277 graf
ČESKOMOR.CEMENT 660.00 660.00 0 475.00 650.00 209 046 graf
ČESKOMOR.PRŮM.KAM. - - - 70.00 70.00 0 graf
ČESKOMORAVSKÁ INV. - - - 55.00 65.00 87 636 graf
ČESKOMORAVSKÝ LEN - - - 184.00 205.00 1 996 005 graf
ČESKÝ UPF 1 130.00 1 160.00 732 382 1 086.00 1 150.00 1 919 852 graf
ČETRANS ÚSTÍ N.L. 17.00 22.00 600 18.00 27.00 129 168 graf
ČEZ 77.00 83.00 2 016 344 035 77.00 83.00 9 816 310 graf
ČEZ 0,00/09 42.00 42.00 0 - - - graf
ČEZ 11,0625/08 104.00 104.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČEZ 8,75/04 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 1 852 980 graf
ČEZ VAR/14 105.00 105.00 0 - - - graf
ČISTÍRNY OSTRAVA - - - 33.00 33.00 463 graf
ČKD HRONOV - - - 141.00 216.00 712 764 graf
ČKD KUTNÁ HORA - - - 101.00 111.00 149 233 graf
ČKD PRAHA DIZ - - - 832.00 1 200.00 102 696 graf
ČKD PRAHA HOLDING 10.00 12.00 14 735 9.00 11.00 30 001 graf
ČKD TECH.LABORAT. - - - 1 002.00 1 002.00 0 graf
ČMD 37.00 40.00 1 080 36.00 42.00 145 565 graf
ČNIOPF 41.00 41.00 0 - - - graf
ČP LEASING VAR/05 100.00 100.00 0 - - - graf
ČP VAR/06 100.00 100.00 0 - - - graf
ČS 10,75/02 109.00 109.00 0 - - - graf
ČS.KERAMIKA - - - 46.00 50.00 3 052 graf
ČS.PLAVBA LABSKÁ 11.00 13.00 4 554 10.00 16.00 28 122 graf
ČS.SPRÁVCOV.VAR/01 101.00 101.00 0 - - - graf
ČSAD BRNO ČERNOV. - - - 60.00 85.00 14 570 graf
ČSAD Č. BUDĚJOVICE - - - 86.00 154.00 69 516 graf
ČSAD JABLONEC N.N. - - - 98.00 215.00 15 554 graf
ČSAD KLADNO - - - 51.00 92.00 4 980 graf
ČSAD KYJOV - - - 50.00 61.00 0 graf
ČSAD LIBEREC - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČSAD TELNICE - - - 41.00 41.00 2 307 graf
ČSAD TŘINEC - - - 84.00 84.00 0 graf
ČSAD UHER.HRADIŠTĚ - - - 130.00 346.00 12 806 graf
ČSAD VYŠKOV - - - 148.00 164.00 0 graf
ČSKD - INTRANS - - - 96.00 141.00 21 665 graf
ČSOB Č.PEN.TRH OPF - - - 1.00 1.00 57 750 graf
ČSOB ČES.AKC.OPF - - - 1.00 1.00 0 graf
ČSOB ČES.DLUH.OPF - - - 1.00 1.00 358 050 graf
ČSOB SMÍŠENÝ OPF - - - 1.00 1.00 0 graf
ČSOB SVĚT.AKC.OPF - - - 1.00 1.00 173 183 graf
ČSOB VAR/02 95.00 95.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČZ STRAKONICE 64.00 66.00 14 068 60.00 71.00 513 894 graf
DAKO-CZ - - - 110.00 122.00 23 176 graf
DAKO-CZ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
DALKIA 11,375/08 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
DALKIA 13,90/02 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 250 601 graf
DAS PŘÍBRAM - - - 5.00 5.00 0 graf
DĚČÍN 12,5/03 94.00 94.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
DENTAL - - - 475.00 475.00 9 026 graf
DERMACOL - - - 797.00 1 458.00 1 969 333 graf
DESKO - - - 142.00 182.00 150 548 graf
DESNÁ - - - 117.00 129.00 3 640 graf
DESTA-CZ - - - 4.00 9.00 0 graf
DG JIHOVEL - - - 154.00 185.00 49 877 graf
DIMENSION - - - 410.00 450.00 0 graf
DKF HOLDING - - - 8.00 8.00 673 936 graf
DL.HYPOVERE10,4/02 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
DL.PREFA 3,00/11 - - - 159.00 159.00 0 graf
DOBA BAKOV N.JIZ. - - - 80.00 80.00 0 graf
DOM.POTŘ.UNI PLZEŇ - - - 157.00 190.00 137 004 graf
DOMINO TŘEBÍČ - - - 23.00 30.00 0 graf
DOMOV PRAHA - - - 115.00 115.00 0 graf
DOPLA PAP - - - 126.00 144.00 4 576 graf
DOWO - - - 45.00 83.00 1 465 graf
DP MOSTU A LITVÍN. - - - 128.00 150.00 0 graf
DROBNÉ ZBOŽÍ TRADE - - - 58.00 58.00 0 graf
DROGERIE IK ÚS.N.L - - - 68.00 125.00 110 988 graf
DROGERIE N.JIČÍN - - - 90.00 120.00 13 363 graf
DRŮBEŽ.POD.LIBUŠ - - - 38.00 41.00 5 159 graf
DRŮBEŽ.POD.LIBUŠ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
DRŮBEŽ.ZÁV.KLATOVY - - - 399.00 518.00 41 379 graf
DŘEVOKOMB. VRBNO - - - 18.00 18.00 558 graf
DYAS UHER. OSTROH - - - 7.00 7.00 0 graf
DYWIDAG PREFA - - - 135.00 169.00 38 386 graf
EGRETTA KOLÍN.DOP. - - - 230.00 230.00 0 graf
EGRETTA PORTFOL - - - 20.00 21.00 2 000 graf
EGÚ PRAHA - - - 35.00 45.00 703 graf
EIB 6,50/15 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
EIB 8,20/09 100.00 100.00 0 25 000.00 25 000.00 0 graf
EKOAGROBANKA - - - 2.00 2.00 0 graf
EKOAGROBANKA - - - 3.00 4.00 0 graf
EKOINGSTAV BRNO - - - 33.00 33.00 264 graf
EKOINVEST IF - - - 34.00 34.00 0 graf
EKOPROJEKT PRAHA - - - 145.00 160.00 0 graf
ELEKTROPORC.LOUNY - - - 64.00 67.00 9 153 graf
ELITE - - - 19.00 20.00 0 graf
ELROZ - - - 47.00 53.00 4 120 graf
ENERGOAQUA 357.00 357.00 0 325.00 370.00 785 334 graf
ENERGOAQUA 18,0/02 - - - 10 100.00 10 100.00 0 graf
ENERGOMONTÁŽE LIB. 222.00 222.00 0 155.00 201.00 24 480 graf
ENERGOTRANS - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ENERGOVOD - - - 38.00 53.00 1 132 graf
ENTEC STARÉ MĚSTO - - - 15.00 35.00 0 graf
EP ROŽNOV - - - 57.00 66.00 0 graf
EP ROŽNOV - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
ETA 280.00 310.00 145 975 220.00 323.00 373 091 graf
EURO RŮSTOVÝ OPF - - - - - 0 graf
EUROGARANT - - - 70.00 70.00 0 graf
EUROINVEST KOSMON. - - - 16.00 20.00 0 graf
EUROVIA CS 571.00 577.00 3 462 550.00 620.00 519 016 graf
EUTECH ŠTERBERK - - - 5.00 7.00 618 graf
EZ PRAHA 285.00 330.00 35 640 253.00 306.00 206 070 graf
FAGRON - - - 18.00 24.00 266 000 graf
FALCON MIMOŇ - - - 52.00 52.00 936 graf
FANDA-GROUP OSTR. - - - 67.00 189.00 72 000 graf
FARMET - - - 64.00 71.00 2 248 graf
FERONA - - - 540.00 630.00 7 294 308 graf
FEZKO SERVIS 221.00 585.00 111 160 144.00 780.00 1 135 740 graf
FINOP HOLDING 488.00 527.00 66 222 490.00 550.00 28 359 544 graf
FINPEN PŘEROV - - - 50.00 55.00 0 graf
FLORIA KROMĚŘÍŽ - - - 117.00 128.00 0 graf
FORES - - - 34.00 34.00 0 graf
FORESTA - - - 60.00 85.00 21 287 graf
FORMTRADE - - - 65.00 68.00 3 250 graf
FORT KAPITÁL BRNO - - - 16.00 28.00 21 827 graf
FORTE - - - 19.00 19.00 0 graf
FORTUNA HOTELS - - - 557.00 557.00 0 graf
FORTUNA VAR/05 - - - 8 500.00 8 500.00 2 344 886 graf
FOSFA - - - 28.00 32.00 2 256 graf
FRENŠTÁTSKÁ LESNÍ - - - 163.00 163.00 3 099 graf
FRIGERA - - - 19.00 27.00 1 532 graf
FRIGERA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
FRIGOTRANS PRAHA - - - 7.00 7.00 0 graf
FRUTA MODŘICE - - - 8.00 8.00 0 graf
FTL PROSTĚJOV - - - 144.00 176.00 2 457 graf
GALA - - - 108.00 120.00 2 880 graf
GALANT MIKULOV - - - 20.00 20.00 0 graf
GALEKO - - - 143.00 143.00 0 graf
GENOSERVIS - - - 90.00 90.00 6 848 graf
GEODEZIE BRNO - - - 545.00 1 187.00 56 423 graf
GEOTEST BRNO - - - 159.00 600.00 35 606 graf
GEOTEST SLATINA - - - 16.00 16.00 0 graf
GEOTRADE - - - 21.00 21.00 0 graf
GLAVER.CZ VAR/08 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
GRAFIATISK - - - 1 050.00 1 050.00 0 graf
GRAFIATISK - - - 531.00 590.00 0 graf
GRAFOSTROJ - - - 15.00 15.00 0 graf
GRANITOL - - - 300.00 354.00 42 541 graf
GUMÁRNY ZUBŘÍ - - - 105.00 150.00 38 470 graf
GUMOTEX - - - 180.00 183.00 21 380 graf
H.J. HEINZ CR/SR - - - 30.00 30.00 2 490 graf
HACAR - - - 50.00 56.00 3 346 graf
HANÁ ZZN OLOMOUC - - - 2.00 2.00 0 graf
HANÁCKÉ ŽELEZÁRNY - - - 891.00 891.00 0 graf
HANSON ČR - - - 480.00 500.00 24 000 graf
HANUŠOVICKÁ LESNÍ - - - 197.00 298.00 10 991 graf
HIKOR PÍSEK - - - 30.00 30.00 150 graf
HL.M.PRAHA 6,85/11 100.00 100.00 0 - - - graf
HL.M.PRAHA VAR/11 100.00 100.00 0 - - - graf
HMO LOGISTIKA OL - - - 20.00 20.00 0 graf
HOCHTIEF CZ A. S. 725.00 725.00 0 469.00 774.00 100 275 graf
Holcim (Česko) 1 107.00 1 281.00 5 124 1 242.00 1 412.00 351 829 graf
HOLCIM ČESKO 1 159.00 1 159.00 2 318 1 103.00 1 399.00 261 098 graf
HOME - - - 35.00 45.00 2 068 graf
HOT.INTERNATIONAL - - - 14.00 14.00 560 graf
HOTEL BAVOR - - - 53.00 59.00 5 652 graf
HOTEL ČERNIGOV - - - 122.00 135.00 4 696 graf
HOTEL FORUM PRAHA - - - 280.00 345.00 471 641 graf
HOTEL JALTA PRAHA - - - 1 350.00 1 560.00 161 610 graf
HOTEL MÁJ - - - 1 422.00 1 422.00 0 graf
HOTEL PALCÁT1 - - - 81 000.00 81 000.00 0 graf
HOTEL PALCÁT2 - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
HOTEL PANORAMA - - - 163.00 242.00 30 386 graf
HOTELOVÝ PORCEL.KV - - - 94.00 120.00 28 423 graf
HOTELOVÝ PORCEL.KV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
HP - - - 273.00 405.00 1 716 graf
HŘEBČÍN NAPAJEDLA - - - 387.00 387.00 15 480 graf
HUTNÍ MONTÁŽE - - - 15.00 23.00 0 graf
HUTNÍ PROJ. PLZEŇ - - - 49.00 60.00 430 graf
HYDROPROJEKT - - - 202.00 466.00 3 370 graf
HYDROPROJEKT - - - 100.00 100.00 0 graf
HYPOTEČNÍ BANKA - - - 300.00 836.00 1 671 graf
HZL BACA 8,50/04 109.00 109.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 12,00/03 121.00 121.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 6,40/05 100.00 100.00 0 9 990.00 9 990.00 0 graf
HZL ČMHB 6,85/05 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 8,20/04 106.00 106.00 0 10 500.00 10 500.00 21 000 graf
HZL ČMHB 8,90/04 105.00 105.00 0 10 440.00 10 440.00 0 graf
HZL ČS 11,85/03 105.00 105.00 0 10 760.00 10 760.00 0 graf
HZL KB 8,00/04 109.00 109.00 0 10 510.00 10 510.00 0 graf
HZL KB 8,125/04 105.00 105.00 0 10 405.00 10 745.00 0 graf
HZL KB VAR/07 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
HZL RBCZ 7,50/06 109.00 109.00 0 - - - graf
HZL1 ČMHB 11,00/01 - - - 9 997.00 9 997.00 0 graf
HZL2 ČMHB 11,00/01 105.00 105.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL2HYPO 11,0/02 100.00 100.00 0 - - - graf
HZL3HYPO 11,0/03 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
HZL3VEREIN 10,9/03 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
CHABAŘOVICKÉ STR. - - - 67.00 75.00 7 685 graf
CHEMONT BRNO - - - 10.00 10.00 0 graf
CHEMONT BRNO - - - 1 100.00 1 100.00 0 graf
CHEMOPROJEKT - - - 309.00 578.00 37 520 graf
CHEPOS BRNO - - - 7.00 20.00 3 344 graf
CHEVAK CHEB - - - 116.00 117.00 8 192 graf
CHIRONAX PRAHA - - - 17.00 19.00 8 325 graf
CHLUMČAN.KER.ZÁV. 1 765.00 1 937.00 21 660 1 825.00 1 986.00 24 311 690 graf
CHODSKÉ VOD.A KAN. - - - 39.00 107.00 13 938 graf
CHOTĚBOŘ.STR.SLUŽ. - - - 400.00 400.00 0 graf
I.EPIC HOLDING - - - 467.00 525.00 610 753 graf
ICEC ŠLAPANICE - - - 21.00 21.00 0 graf
ICOM REALITY - - - 30.00 30.00 0 graf
ICOM STAVEBNÍ - - - 90.00 90.00 0 graf
ICOM TRANSPORT - - - 101.00 115.00 38 180 graf
ICOM TRANSPORT - - - 1 003.00 1 003.00 0 graf
IDEAL STANDARD - - - 655.00 700.00 16 780 graf
IF AB-UNIFOND - - - 170.00 195.00 36 535 graf
IF BOH.DOP.KOMEN. - - - 521.00 551.00 794 914 graf
IF BOHATSTVÍ 1 301.00 1 479.00 9 051 033 1 320.00 1 402.00 4 220 045 graf
IF ČKD KUTNÁ HORA - - - 91.00 121.00 0 graf
IF ČS.PRIVAT.SPOL - - - 25.00 25.00 0 graf
IF KREDIT - - - 20.00 30.00 4 271 graf
IF MERCIA H.K. - - - 13.00 16.00 1 618 520 graf
IF OBCHODU 1 020.00 1 090.00 653 809 1 010.00 1 061.00 1 584 338 graf
IF SKPM - - - 145.00 149.00 104 161 graf
IF TERCIER INVEST - - - 162.00 168.00 9 108 graf
IF TOP PROFIT - - - 20.00 26.00 1 052 graf
IH MOSKVA ZLÍN - - - 100.00 162.00 9 102 graf
II.EPIC HOLDING - - - 195.00 221.00 397 065 graf
IMEX - - - 21.00 21.00 1 008 graf
IMOB PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
IMPERIAL K.VARY - - - 34.00 34.00 0 graf
IMPERIAL K.VARY - - - 2.00 2.00 885 302 graf
IMPRESS METAL PAC. - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
IMPRESS METAL PAC. - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
IMPS - - - 45.00 45.00 97 605 graf
IMREK - - - 220.00 220.00 0 graf
INFUSIA - - - 151.00 186.00 16 182 graf
ING BANK 4,50/19 70.00 70.00 0 - - - graf
ING BANK VAR/04 100.00 100.00 0 - - - graf
INGSTAV BRNO - - - 25.00 31.00 14 756 graf
INGSTAV OSTRAVA - - - 19.00 22.00 2 100 graf
INGSTAV UHER.HRAD. - - - 66.00 220.00 0 graf
INGSTAV UHER.HRAD. - - - 1 103.00 1 103.00 0 graf
INOV.CENTR.VÚK - - - 14.00 20.00 182 graf
INOVA - - - 562.00 562.00 13 488 graf
INPRO PRAHA - - - 2.00 2.00 0 graf
INSPEKTA - - - 4 070.00 4 747.00 2 424 057 graf
INTERGEO - - - 30.00 33.00 0 graf
INTERHOTEL OLYMPIK - - - 234.00 282.00 82 237 graf
INTERHOTEL VORONĚŽ - - - 232.00 316.00 63 797 graf
INTERHOTEL VORONĚŽ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
INTERSIGMA - - - 97.00 101.00 19 400 graf
INTEX - - - 45.00 69.00 14 278 graf
INV.FOND ALFA ZLÍN - - - 35.00 35.00 0 graf
IP BANKA 57.00 57.00 0 - - - graf
IPB 8,90/04 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
IPB VAR/08 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
IPS SKANSKA 185.00 252.00 0 185.00 185.00 2 208 129 graf
IRIDIUM INVEST 303.00 303.00 0 - - - graf
IVAX - CR 1 046.00 1 046.00 0 953.00 1 135.00 1 742 337 graf
IZOLACE ÚSTÍ - - - 17.00 17.00 0 graf
JÁCHYMOV PM 465.00 465.00 0 356.00 438.00 105 615 graf
JAKL KARVINÁ - - - 57.00 57.00 0 graf
JÄKL KARVINÁ - - - 153.00 190.00 83 935 graf
JAN BECHER - - - 1 200.00 1 200.00 0 graf
JANKA - - - 40.00 54.00 759 420 graf
JČ ENERGETIKA 1 834.00 1 834.00 34 846 1 705.00 1 840.00 703 031 graf
JČ PLYNÁRENSKÁ 1 496.00 1 496.00 0 1 555.00 1 704.00 203 132 graf
JESDREV JESENÍK - - - 22.00 22.00 0 graf
JESENIC.MLÉKÁRNY - - - 12.00 20.00 580 graf
JIHLAVAN - - - 38.00 52.00 15 560 graf
JIHLAVSKÉ AUTOOPR. - - - 35.00 35.00 245 graf
JIHLAVSKÉ DZ - - - 55.00 65.00 14 125 graf
JIHOČESKÁ KERAMIKA - - - 1 286.00 1 528.00 1 928 608 graf
JIHOČESKÉ LESY - - - 60.00 64.00 4 675 graf
JIHOČESKÉ LESY - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
JIHOČESKÉ TISKÁRNY - - - 441.00 503.00 9 796 graf
JIHOSTROJ - - - 46.00 52.00 80 546 graf
JILANA - - - 40.00 45.00 6 078 graf
JIRČANY - - - - - 0 graf
JIS INVEST.FOND - - - 90.00 90.00 0 graf
JITKA JINDŘ.HRADEC - - - 163.00 220.00 104 400 graf
JIZERSKÉ SKLO - - - 163.00 239.00 327 graf
JLV - - - 241.00 298.00 17 855 graf
JM ENERGETIKA 1 716.00 1 900.00 26 232 1 820.00 2 200.00 1 481 620 graf
JM PLYN. VAR/03 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
JM PLYNÁRENSKÁ 3 255.00 3 255.00 0 3 501.00 3 853.00 602 740 graf
JUNIORSKÝ UPF - - - 125.00 139.00 224 078 graf
JUTA 470.00 470.00 0 625.00 749.00 437 542 graf
KABELOVNA DĚČÍN - - - 1 145.00 1 236.00 470 774 graf
KABELOVNA DĚČÍN - - - 819.00 1 200.00 0 graf
KABLO ELEKTRO 1 110.00 1 170.00 6 840 1 200.00 1 356.00 326 249 graf
KABLO KLADNO - - - 950.00 950.00 0 graf
KANAL.A VOD.ST.PLZ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KAOLIN HLUBANY - - - 665.00 745.00 7 616 graf
KAPITÁL HOLDING - - - 55.00 76.00 20 136 graf
KAPP - - - 10.00 10.00 0 graf
KAPPEL - - - 1.00 2.00 54 graf
KARLOVAR. SILNICE - - - 46.00 60.00 23 309 graf
KAROSERIA - - - 40.00 43.00 27 538 graf
KARVINSKÁ STAVEBNÍ - - - 75.00 212.00 4 882 graf
KAVOZ - - - 10.00 13.00 11 500 graf
KB 8,00/04 95.00 95.00 0 10 225.00 10 521.00 123 650 graf
KB VAR/02 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/02 104.00 104.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KDYNIUM - - - 1 120.00 1 376.00 297 693 graf
KERAM.ZÁV.ZNOJMO - - - 921.00 1 120.00 140 908 555 graf
KERAMIKA HOB 848.00 940.00 2 604 736.00 969.00 5 958 653 graf
KF - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KF - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
KF - - - 2.00 7.00 0 graf
KIF - - - 45.00 58.00 4 250 graf
KINOTECHNIKA PRAHA - - - 27.00 33.00 0 graf
KLATOVSKÉ RYBÁŘST. - - - 81.00 110.00 18 055 graf
KLENOTY AURUM - - - 240.00 265.00 14 400 graf
KLENOTY BRNO - - - 19.00 24.00 24 graf
KNOF.PRŮM.ŽIROV. - - - 61.00 82.00 7 195 graf
KOB 10,875/04 118.00 118.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KOB VAR/05 99.00 99.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KOH-I-NOOR PRAHA - - - 76.00 126.00 85 957 graf
KOLBENKA - - - 5.00 5.00 572 graf
KOLORA SEMILY - - - 8.00 9.00 1 888 graf
KOMERČNÍ BANKA 950.00 993.00 2 373 395 339 930.00 985.00 12 087 626 graf
KON.AHOLD VAR/05 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KONE LIFTS - - - 60.00 60.00 1 800 graf
KORAMO KOLÍN - - - 1 001.00 1 001.00 0 graf
KORINT LIBEREC - - - 44.00 47.00 3 192 graf
KOSÍŘ PFO - - - - - 0 graf
KOVÁRSKO - - - 21.00 24.00 2 521 graf
KOVO CHEB - - - 26.00 27.00 2 987 graf
KOVO PRAHA - - - 120.00 130.00 0 graf
KOVOHUTĚ ČELAKOV. - - - 68.00 84.00 83 592 graf
KOVOHUTĚ MNÍŠEK - - - 38.00 49.00 114 396 graf
KOVOHUTĚ PŘÍBRAM - - - 206.00 250.00 41 419 graf
KOVOHUTĚ ROKYCANY - - - 24.00 28.00 14 312 graf
KOVOLIT MODŘICE - - - 79.00 95.00 376 306 graf
KOVOPETROL PLZEŇ - - - 14.00 15.00 2 380 graf
KOVOPLAST CHLUMEC - - - 100.00 117.00 14 855 graf
KOVOSLUŽBA PRAHA - - - 128.00 128.00 1 920 graf
KOVOSVIT - - - 155.00 190.00 86 024 graf
KOVOSVIT - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KOVOŠROT DĚČÍN - - - 300.00 300.00 5 400 graf
KOVOŠROT KLADNO - - - 3.00 3.00 0 graf
KOVOTERM - - - 30.00 30.00 2 280 graf
KRÁLOVOPOLSKÁ - - - 8.00 10.00 111 760 graf
KREDITAL IF - - - 68.00 77.00 477 581 graf
KRKONOŠSKÉ VÁPENKY - - - 392.00 427.00 133 623 graf
KROMEXIM - - - 27.00 65.00 1 050 graf
KRUŠNOH.STROJ.MOST 8.00 10.00 0 5.00 7.00 2 636 graf
KRUŠNOHORSKÉ LESY - - - 35.00 49.00 61 079 graf
KŘIŠŤÁLOVÝ IF 1 070.00 1 154.00 448 138 1 045.00 1 105.00 1 813 696 graf
K-T-V INVEST 451.00 451.00 0 380.00 520.00 197 713 graf
LÁZNĚ KUNDRATICE - - - 707.00 1 035.00 0 graf
LÁZNĚ LIBVERDA - - - 162.00 400.00 6 868 graf
LÁZNĚ LIBVERDA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
LÁZNĚ LUHAČOVICE - - - 335.00 381.00 426 730 graf
LÁZNĚ PODĚBRADY - - - 385.00 425.00 260 056 graf
LÁZNĚ TEPLICE N.B. - - - 332.00 358.00 131 439 graf
LÁZNĚ TEPLICE V Č. 276.00 276.00 1 104 333.00 380.00 338 558 graf
LÁZNĚ VELICHOVKY - - - 313.00 381.00 22 195 graf
LDP VLTAVA VLAŠIM - - - 77.00 80.00 68 333 graf
LE CYGNE SPORT.GR. - - - 200.00 239.00 14 437 graf
LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ - - - 1 072.00 1 072.00 0 graf
LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ - - - 711.00 835.00 146 270 graf
LESNÍ SP.KRÁL.HVO. - - - 100.00 110.00 15 480 graf
LESNÍ SP.OPOČNO - - - 114.00 156.00 1 552 graf
LESNÍ SPOL.BROUMOV - - - 220.00 309.00 5 475 graf
LESNÍ SPOL.H.KRÁL - - - 5 500.00 5 500.00 0 graf
LESNÍ SPOL.H.KRÁL. - - - 87.00 110.00 10 599 graf
LESNÍ SPOL.JAROM. - - - 98.00 110.00 7 097 graf
LESNÍ SPOL.JM LESY - - - 85.00 143.00 66 127 graf
LESNÍ SPOL.NOVÉ M. - - - 179.00 200.00 6 258 graf
LESNÍ SPOL.PLANÁ - - - 111.00 113.00 10 490 graf
LESNÍ SPOL.PLASY - - - 155.00 155.00 0 graf
LESNÍ SPOL.PŘEŠTI. - - - 117.00 135.00 2 934 graf
LESNÍ SPOL.PŘIMDA - - - 143.00 185.00 15 421 graf
LESOSTAVBY ŠUMPERK - - - 21.00 25.00 27 173 graf
LESOSTAVBY TŘEBOŇ - - - 67.00 69.00 31 214 graf
LESY FRÝDEK-MÍSTEK - - - 92.00 110.00 150 184 graf
LESY KRNOV - - - 51.00 126.00 58 243 graf
LESY MĚLNÍK - - - 82.00 184.00 44 424 graf
LESY SPÁL.POŘÍČÍ - - - 100.00 109.00 9 308 graf
LICOLOR LIBEREC - - - 39.00 44.00 35 123 graf
LIGLASS - - - 40.00 67.00 896 graf
LIGNA PRAHA - - - 500.00 560.00 7 664 graf
LIGRA STARÉ MĚSTO - - - 15.00 15.00 6 480 graf
LIHOVAR M.BOLESLAV - - - 18.00 18.00 0 graf
LINEA NIVNICE - - - 550.00 610.00 247 749 graf
LINEA ÚBOK - - - 5 248.00 5 248.00 0 graf
LISOVNY N.HM.VRBNO - - - 34.00 34.00 0 graf
LITES - - - 33.00 45.00 365 813 graf
LOMBARD INDUSTRIAL - - - 21.00 33.00 1 203 graf
LOVOCHEMIE LOVOS. 105.00 105.00 0 147.00 195.00 604 422 graf
LUČEBNÍ ZÁV. KOLÍN - - - 60.00 71.00 4 676 graf
M - INVEST - - - 100.00 110.00 0 graf
MADETA 181.00 225.00 14 665 204.00 304.00 145 244 graf
MAGNET - - - 10.00 10.00 0 graf
MAGNET - - - 52.00 52.00 0 graf
MAGNETON - - - 51.00 63.00 131 306 graf
MAJETKOVÁ ŽDÍREC - - - 120.00 138.00 4 727 graf
MANHATTAN IF - - - 1 290.00 1 352.00 141 465 graf
MASNA BRNO - - - 14.00 20.00 20 graf
MASNA KROMĚŘÍŽ - - - 200.00 200.00 0 graf
MASNA STUDENÁ - - - 55.00 74.00 12 477 graf
MASO PLANÁ - - - 65.00 65.00 2 731 graf
MASOKOMB. KLADNO - - - 2.00 2.00 0 graf
MASOKOMB.POLIČKA - - - 128.00 183.00 0 graf
MASOSPOL PÍSNICE - - - 14.00 14.00 0 graf
MASSAG - - - 24.00 25.00 4 530 graf
MATE - - - 28.00 30.00 1 595 graf
MAXIMA POJIŠŤOVNA - - - 45.00 45.00 0 graf
MEDICAMENTA - - - 200.00 230.00 56 726 graf
MEGA - - - 32.00 32.00 0 graf
MEOPTA PŘEROV 70.00 70.00 0 72.00 94.00 53 699 graf
MERO ČR 10,30/11 105.00 105.00 0 - - - graf
METAL ZNOJMO - - - 41.00 61.00 0 graf
METALIMEX 1 949.00 1 949.00 0 1 851.00 2 009.00 536 293 graf
METALŠROT TLUMAČOV - - - 57.00 76.00 46 343 graf
METRA BLANSKO - - - 51.00 59.00 33 395 graf
METROSTAV 98.00 115.00 19 268 106.00 120.00 377 228 graf
METROSTAV - - - 118.00 118.00 0 graf
MEVA - - - 230.00 240.00 7 133 graf
MILETA - - - 88.00 103.00 44 030 graf
MILO OLOMOUC - - - 4.00 6.00 0 graf
MINERVA BOSKOVICE - - - 225.00 233.00 167 185 graf
MINVEST BRAND.N.L - - - 16.00 16.00 0 graf
MJM LITOVEL - - - 280.00 350.00 6 262 graf
MLÉKÁRNA F.MÍSTEK - - - 100.00 100.00 0 graf
MLÉKÁRNA KUNÍN - - - 55.00 103.00 1 681 graf
MLÉKÁRNA MAR.LÁZNĚ - - - 46.00 51.00 922 graf
MLÝNY ČERČANY - - - 20.00 20.00 3 700 graf
MOCHOVSKÉ MRAZÍRNY - - - 35.00 44.00 110 002 graf
MONTÁŽE PŘEROV - - - 110.00 110.00 0 graf
MOPAS HOLEŠOV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MOR.CHEM.Z.12,4/01 80.00 80.00 0 - - - graf
MOR.POTRAVIN.ST. - - - 26.00 30.00 660 graf
MORAGRO PROSTĚJOV - - - 42.00 42.00 840 graf
MORAV. PLYNOSTAV - - - 432.00 550.00 9 852 graf
MORAV.KERAM.ZÁVODY - - - 358.00 515.00 33 274 graf
MORAV.SPOL.PRO KI - - - 32.00 40.00 9 720 graf
MORAVEL OLOMOUC - - - 50.00 50.00 0 graf
MORAVIA CANS - - - 620.00 1 100.00 117 976 graf
MORAVIAFROST - - - 41.00 43.00 5 260 graf
MORÁVKA CENTRUM - - - 8 217.00 8 217.00 0 graf
MORAVOLEN ŠUMPERK - - - 10.00 12.00 619 graf
MORAVSKÉ NAFT.DOLY 2 374.00 2 499.00 23 800 2 403.00 2 700.00 998 056 graf
MORAVSKÉ ŽELEZÁRNY - - - 30.00 34.00 14 261 graf
MORAVSKOSLEZ. UPF 1 130.00 1 160.00 508 210 1 082.00 1 151.00 448 967 graf
MORAVSKÝ ZEM.HOLD. - - - 60.00 64.00 24 956 graf
MORSLEZS.REGIONÁL. - - - 29.00 29.00 0 graf
MOSTÁRNA HUSTOPEČE - - - 16.00 16.00 0 graf
MOSTECKÁ UHEL.SP. 87.00 87.00 0 106.00 130.00 435 812 graf
MOSTECKÁ UHEL.SPOL - - - 1 113.00 1 113.00 0 graf
MOTOKOV INTER. - - - 106.00 130.00 7 200 graf
MOTOKOV PRAHA 25.00 25.00 0 16.00 18.00 946 graf
MOTORPAL - - - 109.00 195.00 119 646 graf
MRAZÍRNY DAŠICE - - - 10.00 45.00 1 170 graf
MRAZÍRNY VIŠŇOVÉ - - - 35.00 35.00 560 graf
MSA - 0.00 - 203.00 310.00 347 399 graf
MSDZ ŠUMPERK - - - 7.00 9.00 0 graf
MŠLZ - - - 40.00 51.00 97 319 graf
MUZO - - - 1 447.00 3 301.00 0 graf
MYKANA - - - 20.00 20.00 0 graf
NÁRODNÍ SPOL.DOMOV - - - 22.00 22.00 0 graf
NATE CHOTĚBOŘ - - - 56.00 57.00 456 graf
NATURAMYL - - - 130.00 168.00 24 673 graf
NAVOS - - - 47.00 63.00 32 730 graf
NEALKO OLOMOUC - - - 3.00 3.00 0 graf
NEMOHOLD - - - 75.00 75.00 0 graf
NKT CABLES 511.00 511.00 1 022 500.00 512.00 235 649 graf
NOVÁ HUŤ 12,70/03 103.00 103.00 0 10 250.00 10 250.00 0 graf
NOWACO MRAZÍRNY - - - 378.00 442.00 163 532 graf
O2 C.R. 249.00 295.00 2 757 100 607 254.00 302.00 27 810 816 graf
OBCHOD OBUVÍ ZLÍN - - - 25.00 34.00 0 graf
OBCHOD S PALIVY - - - 21.00 41.00 0 graf
OBCHODNÍ SLADOVNY 430.00 430.00 0 425.00 470.00 314 684 graf
OBCHODNÍ TISKÁRNY - - - 301.00 348.00 168 142 graf
OBL.PRŮM.P.POLIČKA - - - 52.00 58.00 2 714 graf
ODĚVY HRADEC KRÁL. - - - 50.00 55.00 0 graf
ODKOLEK - - - 245.00 298.00 50 630 graf
OHL ŽS 584.00 584.00 0 304.00 359.00 33 844 graf
OKD - - - 120.00 120.00 0 graf
OKD 61.00 68.00 4 636 61.00 71.00 484 336 graf
OL - INVEST - - - 110.00 130.00 37 049 graf
OLEASPOL - - - 29 000.00 29 000.00 0 graf
OLEASPOL - - - 28 033.00 28 033.00 0 graf
OLMA MLÉK.PRŮMYSL - - - 76.00 92.00 7 841 graf
OLŠANSKÉ PAPÍRNY - - - 20.00 20.00 8 624 graf
OLYMPIK HOLDING - - - 8.00 8.00 0 graf
OMNIPOL - - - 153.00 190.00 117 583 graf
ON SEMICONDUCT. CR - - - 1 500.00 1 600.00 145 440 graf
OPAVLEN OPAVA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OPF INTERNATIONAL - - - - - 0 graf
OPRAVY ZÁCHLUMÍ - - - 102.00 104.00 0 graf
ORCA - - - 24.00 24.00 0 graf
ORGREZ - - - 50.00 62.00 8 460 graf
ORPA - - - 186.00 196.00 8 018 graf
ORTAS PŘÍBRAM - - - 99 998.00 99 998.00 0 graf
ORTAS PŘÍBRAM - - - 6.00 6.00 0 graf
OSEVA - - - 22.00 27.00 0 graf
OSEVA AGRI CHRUDIM - - - 67.00 67.00 0 graf
OSEVA UNI - - - 90.00 154.00 14 106 graf
OSPAP VELKOOBCH.P. - - - 262.00 352.00 37 807 graf
OSTRAV.VOD.A KAN. - - - 1 170.00 1 323.00 169 003 graf
OSTROJ 18.00 18.00 0 16.00 18.00 7 188 graf
OSTROV.TEPLÁREN - - - 248.00 280.00 0 graf
OTAVAN TŘEBOŇ - - - 75.00 83.00 14 753 graf
OTAVA-PATRIA - - - 161.00 229.00 45 602 graf
OTMA SLOV. FRUTA - - - 270.00 350.00 5 563 graf
P.I.F. 805.00 840.00 1 820 915 800.00 825.00 6 986 028 graf
PACOVSKÉ STROJÍRNY - - - 131.00 159.00 81 016 graf
PANKRÁC - - - 400.00 400.00 88 400 graf
PANKRÁC - - - 705.00 705.00 0 graf
PAPÍRNY BRNO - - - 63.00 99.00 18 484 graf
PARAMO 145.00 150.00 6 000 134.00 170.00 41 864 graf
PARKHOTEL GOLF ML - - - 220.00 266.00 1 258 graf
PARKING CENTRUM - - - 900.00 900.00 0 graf
PAS ZÁBŘEH NA MOR. - - - 54.00 54.00 0 graf
PBS BRNO DIZ 13.00 13.00 0 10.00 11.00 7 272 graf
PCB BENEŠOV - - - 77.00 122.00 21 314 graf
PEKÁRNA CHOMUTOV - - - 42.00 76.00 0 graf
PEKÁRNA LIBEREC - - - 44.00 67.00 5 002 graf
PEKÁRNA TŘEBÍČ - - - 72.00 150.00 2 863 graf
PEKÁRNA TŘEBÍČ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PEKÁRNY ŠUMPERK - - - 47.00 52.00 7 318 graf
PEREX - - - 32.00 50.00 1 754 graf
PERFEKTA - - - 25.00 25.00 0 graf
PERLA BAVLNÁŘ.ZÁV. - - - 39.00 64.00 44 711 graf
PERSPEKTIVA-P OPF - - - - - 0 graf
PERSPEKTIVA-S OPF - - - - - 0 graf
PETRA STRÁNÍ - - - 22.00 22.00 0 graf
PF AAA 771.00 809.00 9 310 754.00 800.00 466 315 graf
PF MAJETKU 1.IN - - - - - 0 graf
PF PRAVID.PŘ. 1.IN - - - - - 0 graf
PF PROSPERITY 1.IN - - - - - 0 graf
PGH - - - 90.00 90.00 0 graf
PHA FIN.BV 6,95/10 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
PHILIP MORRIS ČR A 6 165.00 6 325.00 346 890 318 6 084.00 6 350.00 3 193 060 graf
PIONEER TRUST - - - - - 0 graf
PIV.A SOD.BRNO - - - 60.00 60.00 2 880 graf
PIV.A SOD.JIHLAVA - - - 23.00 23.00 253 graf
PIVOV. PARDUBICE - - - 1 100.00 1 100.00 0 graf
PIVOV.LOUNY - - - 57.00 113.00 427 graf
PIVOV.PARDUBICE - - - 30.00 30.00 0 graf
PIVOVAR RADEGAST 1 600.00 1 600.00 0 1 458.00 1 650.00 437 464 graf
PIVOVAR V.POPOVICE - - - 161.00 267.00 54 836 graf
PIVOVARY BOH.PRAHA - - - 13.00 13.00 2 088 graf
PLEMENÁŘSKÉ SLUŽBY - - - 77.00 80.00 5 949 graf
PLEMENÁŘSKÉ SLUŽBY - - - 700.00 760.00 0 graf
PLIVA - LACHEMA 475.00 475.00 0 433.00 480.00 119 335 graf
PLOMA - - - 126.00 157.00 105 348 graf
PLYNOPROJEKT PRAHA - - - 560.00 637.00 134 178 graf
PLYNOSTAV PARDUB. - - - 96.00 106.00 38 688 graf
PLZEŇSKÁ TEPLÁREN. 510.00 510.00 0 430.00 512.00 80 107 graf
POD.EKOLOG. VÝST. - - - 14.00 15.00 68 graf
POLIČSKÉ STROJÍRNY - - - 37.00 45.00 34 950 graf
POLOVODIČE PRAHA - - - 35.00 40.00 47 868 graf
POLYGRAFIA - - - 77.00 85.00 6 353 graf
PORCEL.MANUFAKTURA - - - 278.00 452.00 4 976 graf
POŠT.TISK.CENIN - - - 660.00 688.00 10 147 graf
PÖYRY ENVIRONMENT - - - 390.00 958.00 1 564 graf
POZ.STAVIT. ZLÍN - - - 72.00 72.00 1 864 graf
POZEM.ST.STAVOSER. - - - 100.00 100.00 0 graf
POZEM.ST.ÚSTÍ N.L. - - - 45.00 45.00 0 graf
POZES RADONICE - - - 25.00 70.00 0 graf
PPC TR 14 3/8 /04 104.00 104.00 0 - - - graf
PPF CAP.M. VAR/05 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
PPF INVEST.HOLDING - - - 1 430.00 1 430.00 0 graf
PPF INVEST.HOLDING 466.00 490.00 73 707 461.00 510.00 2 272 659 graf
PRÁD.A ČIST.NÁCHOD - - - 100.00 114.00 1 500 graf
PRADĚD PFO - - - - - 0 graf
PRAGA ČÁSLAV - - - 27.00 30.00 630 graf
PRAGA HOSTIVAŘ - - - 5.00 7.00 25 692 graf
PRAGA HRÁDEK N.N. - - - 26.00 26.00 2 652 graf
PRAGA LOUNY - - - 549.00 576.00 1 456 576 graf
PRAGOEXPORT - - - - - 0 graf
PRAGOIMEX - - - 400.00 418.00 836 graf
PRAGOLAKTOS - - - 21.00 23.00 7 140 graf
PRAMEN IK PRAHA - - - 43.00 43.00 0 graf
PRAMEN ORLOVÁ POR. - - - 55.00 57.00 1 320 graf
PRAZSKE SLUZBY 600.00 600.00 171 600 541.00 620.00 1 329 859 graf
PRAŽSKÁ ENERGETIKA 1 980.00 1 980.00 318 780 1 806.00 1 950.00 790 162 graf
PRAŽSKÁ PLYNÁREN. 2 413.00 2 413.00 0 1 957.00 2 450.00 259 436 graf
PRAŽSKÁ TEPLÁREN. 1 093.00 1 093.00 0 994.00 1 150.00 221 503 graf
PRAŽSKÉ PIVOVARY 21.00 23.00 1 050 19.00 22.00 66 011 graf
PRECIOSA-LUSTRY - - - 75.00 109.00 109 740 graf
PREFA BRNO - - - 55.00 69.00 89 730 graf
PREFA GRYGOV - - - 44.00 97.00 381 graf
PREFA PARDUBICE - - - 44.00 45.00 9 986 graf
PREFA PRAHA - - - 158.00 200.00 0 graf
PRIMA KARVINÁ - - - 41.00 41.00 0 graf
PRIMONA - - - 23.00 25.00 3 873 graf
PRIOR ČR - - - 180.00 200.00 0 graf
PROAGRO - - - 50.00 60.00 2 605 graf
PROAGRO LIBEREC - - - 35.00 89.00 1 820 graf
PROLES - - - 45.00 45.00 0 graf
PROREGIO - - - 38.00 38.00 760 graf
PRV.BRN.ST.V.BÍTEŠ - - - 220.00 220.00 0 graf
PRV.BRN.STR.TŘEBÍČ - - - 288.00 288.00 0 graf
PRVNÍ JIHO-ZÁPADNÍ - - - 23.00 23.00 0 graf
PRVNÍ JIHO-ZÁPADNÍ - - - 56.00 56.00 0 graf
PRVNÍ NOVIN.SP.PHA - - - 110.00 120.00 0 graf
PRVNÍ PETROV.ZEM. - - - 25.00 25.00 0 graf
PRVNÍ STAV.CHRUDIM - - - 150.00 250.00 224 100 graf
PRVNÍ STAV.K.HORA - - - 9.00 10.00 0 graf
PSG - - - 37.00 48.00 18 266 graf
PSVS - - - 513.00 600.00 147 701 graf
PUDIS - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
PUDIS - - - 126.00 170.00 0 graf
PZ OSTRAVA - - - 24.00 24.00 0 graf
RAAB KARCH.STAVIVA - - - 95.00 96.00 61 214 graf
RADIOMOBIL 8,20/04 100.00 100.00 0 - - - graf
RADLICKÁ MLÉKÁRNA - - - 25.00 32.00 0 graf
RAKO 716.00 716.00 20 764 650.00 799.00 1 161 407 graf
RAPID - - - 7 000.00 7 700.00 300 953 graf
RAŠELINA - - - 129.00 251.00 271 420 graf
REAS - - - 8.00 9.00 1 720 graf
REDASH - - - 50.00 58.00 242 591 graf
REKULT.VÝSTAV.MOST - - - 125.00 202.00 10 647 graf
RENTIÉRSKÝ IF 1.IN 1 020.00 1 078.00 2 057 325 1 000.00 1 060.00 6 297 583 graf
RESONANČNÍ PILA - - - 59.00 109.00 5 799 graf
RESTAMO HOLDING - - - 44.00 49.00 0 graf
RETEX - - - 21.00 25.00 2 298 graf
RMS MEZZANINE 2 004.00 2 219.00 0 1 600.00 2 015.00 127 795 graf
RODINNÝ HOSPODÁŘ - - - 21.00 21.00 0 graf
ROLNICKÝ IF - - - 231.00 256.00 0 graf
ROMO FULNEK - - - 4.00 4.00 400 graf
ROSTROJ ROUSÍNOV - - - 122.00 122.00 0 graf
ROTEXTILE - - - 40.00 40.00 0 graf
RUBÍN DYN.IF - - - 417.00 469.00 46 809 graf
RUKAVIČKÁŘSKÉ ZÁV - - - 14.00 14.00 0 graf
RŮST.OPF AKCIÍ 68 345.00 71 431.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
RŮST.OPF DLUHOPISŮ 135 636.00 136 904.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
RŮST.OPF PEN.TRHU 121 915.00 122 203.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
RŮSTOVÝ PKIS OPF - - - - - 0 graf
RUVE - - - 217.00 373.00 83 907 graf
RYBÁŘ. TŘEBOŇ HLD - - - 230.00 235.00 114 908 graf
RYBÁŘSTVÍ PŘEROV - - - 113.00 173.00 7 077 graf
RYBÁŘSTVÍ TÁBOR - - - 81.00 157.00 39 485 graf
RYBÁŘSTVÍ TELČ - - - 265.00 291.00 48 736 graf
RYBÁŘSTVÍ VEL.MEZ. - - - 52.00 122.00 12 435 graf
RYBENA RUMBURK - - - 31.00 38.00 744 graf
RYBNIKÁŘ.HLUBOKÁ - - - 78.00 88.00 11 948 graf
S.P.M.B. - - - 240.00 313.00 3 920 graf
S.P.M.B. - - - 99 992.00 99 992.00 0 graf
SAFINA - - - 127.00 150.00 60 730 graf
SAKAS - - - 44.00 44.00 572 graf
SALMA - - - 3.00 3.00 0 graf
SAMKA - - - 28.00 31.00 0 graf
SANATORIUM ASTORIA - - - 1 201.00 1 481.00 11 289 graf
SANITAS - - - 52.00 69.00 12 416 graf
SANJO KUTNÁ HORA - - - 6.00 6.00 0 graf
SATRAPA PRAHA - - - 1 033.00 1 033.00 0 graf
SAUER ŽANDOV - - - 68.00 68.00 0 graf
SBĚRNÉ SUROV. ČB - - - 36.00 92.00 5 644 graf
SBĚRNÉ SUROV.PRAHA - - - 40.00 47.00 0 graf
SČ ARMATURKA - - - 105.00 193.00 110 388 graf
SČ ENERGETIKA 1 500.00 1 500.00 171 000 1 379.00 1 500.00 359 827 graf
SČ INVESTORSKÁ - - - 30.00 32.00 8 311 graf
SČ PLYN. 11,85/03 112.00 112.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
SČ PLYNÁRENSKÁ 2 328.00 2 450.00 0 1 500.00 1 892.00 85 144 graf
SČC - - - 30.00 33.00 12 841 graf
SEBA - - - 9.00 9.00 0 graf
SEED LYSÁ N.L. - - - 3.00 3.00 0 graf
SEKOZ VYSOKÉ MÝTO - - - 41.00 41.00 0 graf
SELEKTA - - - 40.00 49.00 8 659 graf
SELEKTA PACOV - - - 73.00 81.00 0 graf
SELGEN - - - 210.00 248.00 34 788 graf
SELIKO OLOMOUC - - - 80.00 80.00 0 graf
SELLIER & BELLOT 120.00 126.00 0 145.00 152.00 503 660 graf
SEMOMA OLOMOUC - - - 32.00 32.00 323 graf
SEMPERFLEX OPTIMIT - - - 442.00 520.00 243 601 graf
SETUZA 361.00 400.00 5 415 377.00 417.00 278 722 graf
SEVAC - - - 45.00 48.00 0 graf
SEVEROČESKÉ DOLY 226.00 235.00 22 600 221.00 240.00 233 116 graf
SEVEROZÁPADNÍ IF - - - 130.00 130.00 0 graf
SFINX - - - 179.00 219.00 29 374 graf
SG - INDUSTRY 11.00 13.00 451 13.00 17.00 333 845 graf
SHD-KOMES - - - 54.00 109.00 8 743 graf
SCHAFFER SOF ZNOJM - - - 21.00 23.00 0 graf
SIDIA - - - 400.00 440.00 2 400 graf
SIDIA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SIGMA ENGINEERING - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SIGMA ENGINEERING - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SIGMIA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SILNICE CHEB - - - 49.00 49.00 0 graf
SILNICE KLATOVY - - - 900.00 990.00 0 graf
SILNICE NEPOMUK - - - 375.00 466.00 0 graf
SILNIČNÍ TECHNIKA - - - 20.00 22.00 4 659 graf
SILON - - - 259.00 363.00 181 693 graf
SILVACO - - - 61.00 93.00 2 556 graf
SKALIČAN - - - 60.00 60.00 540 graf
SKLÁRNY KAVALIER 415.00 530.00 8 951 - - - graf
SKLENĚNÁ BIŽUTERIE - - - 900.00 900.00 0 graf
SKLO BOHEMIA - - - 401.00 454.00 48 538 graf
SL.KÁMEN 10,125/02 100.00 100.00 0 - - - graf
SLADOVNA HODONICE - - - 379.00 420.00 326 458 graf
SLAVATA - - - 25.00 25.00 0 graf
SLÉVÁRNA HEUNISCH - - - 189.00 445.00 6 249 graf
SLÉVÁRNA KUŘIM - - - 46.00 50.00 0 graf
SLÉVÁRNA KUŘIM - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SLÉVÁRNA LIBEREC - - - 12.00 12.00 9 720 graf
SLEZAN FRÝDEK-MÍS. 150.00 150.00 0 176.00 212.00 733 706 graf
SLEZSKÝ KÁMEN - - - 32.00 40.00 4 922 graf
SLOV.EL.ČR VAR/03 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
SLOVÁC.VOD.A KAN. - - - 64.00 105.00 103 031 graf
SLOVÁCKÁ FRUTA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SLUVIS PRAHA - - - 8.00 8.00 0 graf
SM ENERG. VAR/05 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
SM ENERGETIKA 1 700.00 1 700.00 110 500 1 576.00 1 694.00 470 407 graf
SM PLYNÁRENSKÁ 1 890.00 1 890.00 0 1 570.00 1 881.00 351 702 graf
SM VOD.A KAN. OVA - - - 660.00 660.00 0 graf
SM VOD.A KAN.OVA 446.00 446.00 0 386.00 450.00 183 101 graf
SMP CONSTRUCTION - - - 221.00 294.00 164 068 graf
SOFTWARE 602 - - - 249.00 250.00 0 graf
SOKOLOV.BÁŇ.STAVBY - - - 76.00 76.00 0 graf
SOKOLOVSKÁ UHELNÁ 185.00 196.00 52 104 200.00 210.00 5 447 374 graf
SOLO - - - 7.00 7.00 0 graf
SPALOVNA VYSOČANY - - - 13.00 13.00 0 graf
SPALOVNA VYSOČANY - - - 81.00 81.00 0 graf
SPEC.ÚST.PRO REK. - - - 181.00 181.00 0 graf
SPOJENÉ KARTÁČOVNY - - - 211.00 271.00 36 641 graf
SPOJPROJEKT PRAHA - - - 671.00 1 105.00 83 692 graf
SPOLANA 120.00 147.00 960 100.00 134.00 296 875 graf
SPOLANA - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
SPOLEK CH.HUT.VÝR. 48.00 56.00 2 415 52.00 62.00 1 240 488 graf
SPT TELCOM 11,3/04 99.00 99.00 0 - - - graf
ST.DLUHOP. 6,30/07 101.00 101.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,40/10 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 322 960 200 graf
ST.DLUHOP. 6,50/01 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,75/05 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,90/03 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,95/16 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 7,30/04 100.00 100.00 0 10 225.00 10 575.00 102 750 graf
ST.DLUHOP. 7,95/04 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. VAR/02 98.00 98.00 0 970.00 985.00 49 250 graf
ST.DLUHOP. VAR/02 100.00 100.00 0 - - - graf
ST.DLUHOP. VAR/02 100.00 100.00 100 489 - - - graf
ST.DLUHOP.10,55/02 102.00 102.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.10,90/03 115.00 115.00 0 11 350.00 11 350.00 0 graf
ST.DLUHOP.12,20/02 118.00 118.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.14,85/03 127.00 127.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.7,95/04 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
STABE-BER.STAVEBNÍ - - - 160.00 160.00 0 graf
STAROROL.PORCELÁN - - - 65.00 86.00 18 418 graf
STASS - - - 30.00 30.00 0 graf
STATEK KAMÝK N.V. - - - 270.00 270.00 0 graf
STATEK MIROSLAV - - - 46.00 46.00 0 graf
STATEK UHŘÍNOV - - - 76.00 76.00 0 graf
STATKY BĚLOTÍN - - - 230.00 230.00 0 graf
STATKY POTŠTÁT - - - 165.00 169.00 2 640 graf
STATUS - - - 12.00 12.00 0 graf
STAV.POD.JABLONEC - - - 30.00 35.00 7 819 graf
STAV.POD.OPAVA - - - 18.00 18.00 245 graf
STAV.POD.PRAHA - - - 41.00 50.00 4 861 graf
STAV.SDRUŽ.PŘÍBRAM - - - 6 561.00 6 561.00 0 graf
STAVBY BRNO - - - 12.00 12.00 0 graf
STAVCENT - - - 17.00 20.00 0 graf
STAVEBNÍ P.KROMĚŘ. - - - 200.00 200.00 0 graf
STAVEBNÍ STR.ÚSTÍ - - - 27.00 27.00 0 graf
STAVEBNÍ ÚDRŽ. PHA - - - 80.00 80.00 0 graf
STAVIMO - - - 115.00 270.00 0 graf
STAVOKOMB.LIBEREC - - - 452.00 452.00 0 graf
STAVOKONSTRUKCE - - - 40.00 40.00 0 graf
STAVOMONTÁŽE KV - - - 135.00 150.00 0 graf
STAVOSTROJ - - - 229.00 262.00 264 488 graf
STAVOSTROJ - - - 205.00 205.00 0 graf
STAVUS PŘÍBRAM - - - 23.00 23.00 0 graf
STČ ENERGETICKÁ 1 500.00 1 500.00 339 000 1 287.00 1 441.00 572 951 graf
STČ PLYNÁRENSKÁ 1 825.00 2 022.00 3 832 1 770.00 2 030.00 320 782 graf
STČ.CHOV.SDRUŽENÍ - - - 210.00 282.00 420 graf
STČ.SBĚRNÉ SUROV. - - - 42.00 42.00 504 graf
STOCK PLZEŇ 5 544.00 6 003.00 52 192 5 675.00 6 495.00 1 263 471 graf
STOCK PLZEŇ - - - 1 433.00 1 433.00 0 graf
STROJEXPORT PRAHA - - - 29.00 29.00 3 248 graf
STROJIMPORT - - - 9.00 9.00 0 graf
STROJIMPORT - - - 18.00 18.00 0 graf
STROJINTEX IDP - - - 55.00 83.00 19 491 graf
STROJÍRNY A O.KAPL - - - 30.00 30.00 1 380 graf
STROJÍRNY BOHDAL. - - - 30.00 36.00 260 graf
STROJPLAST - - - 30.00 30.00 754 graf
STROJPLAST - - - 500.00 500.00 0 graf
STROJTEX - - - 21.00 33.00 455 graf
STS HOSTIVICE - - - 35.00 35.00 4 025 graf
STS OLOMOUC - - - 768.00 768.00 1 986 509 graf
STS PRACHATICE - - - 19.00 21.00 1 638 graf
STS PRUNÉŘOV - - - 45.00 45.00 2 717 graf
STS STRAKONICE - - - 21.00 24.00 426 graf
STS ŠUMPERK - - - 220.00 220.00 0 graf
SUBEKO KLÁŠTEREC - - - 15.00 24.00 0 graf
SUBTERRA - - - 335.00 463.00 1 722 151 graf
SVA - - - 48.00 57.00 9 096 graf
SVA HOLÝŠOV - - - 99 992.00 99 992.00 0 graf
SVAS - - - 5.00 5.00 0 graf
SVOBODA GRAF. ZÁV. - - - 278.00 327.00 25 631 graf
SVÚSS - - - 22.00 22.00 0 graf
SYNPO - - - 70.00 96.00 1 420 graf
ŠKODA 19.00 40.00 7 398 - - - graf
ŠKODA AUTO 7,25/05 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠKODA AUTO VAR/07 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠKODA AUTO VAR/10 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠKODA PLZEŇ VAR/02 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ŠKODA PRAHA 206.00 240.00 0 110.00 125.00 26 140 graf
ŠKROBÁRNA BRNO - - - 69.00 77.00 9 685 graf
ŠKROBÁRNY PELHŘIM. - - - 67.00 76.00 7 113 graf
ŠMERAL BRNO - - - 33.00 37.00 27 144 graf
ŠROUBÁRNA TURNOV - - - 62.00 66.00 4 669 graf
ŠROUBÁRNA ŽATEC - - - 29.00 32.00 3 322 graf
ŠROUBÁRNA ŽDÁNICE - - - 39.00 59.00 630 graf
ŠTERNBERSKÉ LESY - - - 214.00 245.00 14 731 graf
ŠTI HOLDING 1 460.00 1 460.00 0 1 300.00 1 412.00 329 378 graf
ŠUMSTAV - - - 32.00 38.00 533 graf
T STRING PARDUBICE - - - 41.00 110.00 21 776 graf
TANEX - - - 6.00 6.00 73 253 graf
TARMAC SEVEROKÁMEN 330.00 330.00 0 440.00 524.00 122 820 graf
TATRA 50.00 63.00 10 524 44.00 50.00 242 701 graf
TECH.INŽ.ÚSTAV NER - - - 71.00 79.00 2 555 graf
TECHMAT Č.BUDĚJOV. - - - 30.00 33.00 2 310 graf
TECHNOLEN - - - 25.00 25.00 0 graf
TEKO PLESNÁ - - - 3.00 3.00 0 graf
TENEZ CHOTĚBOŘ - - - 76.00 101.00 14 504 graf
TEPL.BRNO 10,80/05 100.00 100.00 0 - - - graf
TEPL.BRNO VAR/02 100.00 100.00 0 - - - graf
TEPL.ÚSTÍ 11,7/04 102.00 102.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
TEPLÁRNA Č.BUDĚJ. 511.00 511.00 0 419.00 508.00 22 116 graf
TEPLÁRNA OTROKOV. 275.00 276.00 17 077 335.00 418.00 63 632 graf
TEPLÁRNA PÍSEK 240.00 252.00 0 266.00 315.00 119 000 graf
TEPLÁRNA STRAKON. - - - 407.00 445.00 138 516 graf
TEPLÁRNA ÚSTÍ N.L. 176.00 260.00 0 320.00 409.00 1 020 969 graf
TEPLÁRNY BRNO 486.00 486.00 0 571.00 720.00 321 762 graf
TEPNA - - - 25.00 25.00 3 375 graf
TEPNA - - - 344.00 344.00 0 graf
TERCO TELČ NÁBYTEK - - - 60.00 86.00 3 706 graf
TEREOS TTD - - - 18.00 24.00 24 768 graf
TERMOSERVIS ČÁSLAV - - - 30.00 30.00 0 graf
TERPLAN - - - 95.00 95.00 0 graf
TES PRAHA - - - 18.00 18.00 0 graf
TESLA ELMI BRNO - - - 50.00 55.00 4 520 graf
TESLA JIHLAVA - - - 130.00 150.00 142 511 graf
TESLA KARLÍN - - - 57.00 66.00 198 538 graf
TESLA SEZAM 627.00 627.00 0 501.00 650.00 63 629 graf
TESLA STRAŠNICE - - - 0.00 2.00 2 405 graf
TESLA VAK.TECH.PHA - - - 3.00 3.00 0 graf
TEXTILANA - - - 17.00 23.00 20 889 graf
TEZAS - - - 107.00 242.00 135 658 graf
THESAURUS 915.00 930.00 891 195 885.00 945.00 1 912 214 graf
THRALL VAGONKA ST. - - - 16.00 22.00 15 969 graf
TIBA - - - 21.00 31.00 544 920 graf
TIF INVEST PLZEŇ - - - 22.00 23.00 0 graf
TILIA-LDS - - - 104.00 150.00 11 446 graf
TLAK.PLYNÁRNA ÚSTÍ - - - 25.00 32.00 32 776 graf
TMP-TEL. MONTÁŽE 1 700.00 2 000.00 493 678 - - - graf
TOFA SEMILY - - - 2.00 2.00 0 graf
TOFA SEMILY - - - 1 084.00 1 084.00 0 graf
TOMA 64.00 77.00 15 317 68.00 92.00 314 000 graf
TOMOS PRAHA - - - 175.00 175.00 0 graf
TONA - - - 102.00 139.00 5 974 graf
TONA PEČKY - - - 9 100.00 9 100.00 0 graf
TONAK 23.00 26.00 0 33.00 37.00 22 636 graf
TONASO - - - 9.00 15.00 0 graf
TOS ČELÁKOVICE - - - 35.00 50.00 0 graf
TOS ČELÁKOVICE - - - 47.00 47.00 0 graf
TOS SVITAVY - - - 35.00 42.00 305 398 graf
TPO CONSULT - - - 2.00 2.00 0 graf
TRANSAKTA - - - 120.00 300.00 309 885 graf
TRANZA - - - 49.00 59.00 101 182 graf
TRESO V-O OBU.ZLÍN - - - 16.00 41.00 30 053 graf
TRIOLA - - - 20.00 22.00 0 graf
TŘIN.ŽEL. 10,65/09 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY 140.00 140.00 25 620 135.00 160.00 1 124 019 graf
TTP ELITEX - - - 17.00 17.00 102 graf
TUSCULUM - - - 43.00 43.00 445 050 graf
TYLEX LETOVICE - - - 90.00 115.00 37 910 graf
TYPOS TISKAŘ.ZÁV. - - - 604.00 651.00 42 274 graf
TZP - - - 93.00 112.00 53 880 graf
UHEL.SKL.H.KRÁLOVÉ - - - 76.00 77.00 385 graf
UHEL.SKL.JIHLAVA - - - 27.00 81.00 0 graf
ÚJI - - - 40.00 86.00 652 graf
ÚNĚŠOVICKÝ STATEK - - - 31.00 34.00 0 graf
UNIGEO - - - 32.00 38.00 0 graf
UNION BANKA - - - 1 000.00 1 200.00 0 graf
UNION LEAS. VAR/05 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
UNIPETROL 46.00 52.00 290 978 169 46.00 52.00 6 580 591 graf
UNIPETROL 0,00/07 66.00 66.00 0 - - - graf
UNIPETROL 9,00/04 99.00 99.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
UNIPETROL VAR/13 100.00 100.00 0 - - - graf
UNIPLET TŘEBÍČ - - - 18.00 35.00 0 graf
UNITED ENERGY - - - 51.00 59.00 207 592 graf
UNITED ENERGY 496.00 551.00 8 265 515.00 597.00 214 767 graf
UNIVERSÁLNÍ OPF - - - 736.00 736.00 0 graf
UP BUČOVICE - - - 2.00 2.00 0 graf
USIP STUDIO AIP - - - 79.00 87.00 173 graf
ÚSTAV NEROST.SUR. - - - 50.00 59.00 0 graf
ÚSTECKÉ PIVOVARY - - - 125.00 125.00 0 graf
ÚVMV CONSULTING - - - 282.00 415.00 2 634 graf
ÚVR MNÍŠEK P.BRDY - - - 3.00 13.00 418 graf
VAGÓNKA ČESKÁ LÍPA - - - - - 0 graf
VÁLCOVNY PLECHU 15.00 15.00 0 21.00 25.00 4 486 graf
VAN LEER OBALY - - - 1 202.00 1 300.00 8 415 graf
VARI - - - 41.00 62.00 3 262 graf
VČ ENERGETIKA 1 406.00 1 480.00 42 920 1 403.00 1 480.00 602 083 graf
VČ PLYNÁRENSKÁ 2 188.00 2 188.00 0 1 377.00 1 650.00 682 226 graf
VEBA TEXTILNÍ ZÁV. - - - 170.00 194.00 237 512 graf
VELAMOS SOBOTÍN - - - 36.00 36.00 0 graf
VELETRŽNÍ FINANČNÍ 83.00 83.00 498 71.00 102.00 245 684 graf
VELICHOVKY 13,4/04 97.00 97.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
VELKOOBCH.IVANČICE - - - 32.00 32.00 2 131 graf
VELKOVÝKRM.ZÁKUPY - - - 9.00 11.00 17 832 graf
VELVANA - - - 18.00 18.00 0 graf
VENNUS - - - 18.00 18.00 0 graf
VENNUS - - - 30.00 32.00 0 graf
VESEKO VELKÝ ŠENOV - - - 90.00 138.00 9 834 graf
VET ASSETS 53.00 68.00 0 53.00 55.00 90 218 graf
VET.ASAN.ÚS.TIŠICE - - - 14.00 22.00 0 graf
VET.ASAN.ÚS.VĚROV. - - - 40.00 40.00 0 graf
VHOS - - - 640.00 1 050.00 13 944 graf
VINIUM - - - 237.00 290.00 3 379 573 graf
VINNÉ SKL.VALTICE - - - 640.00 787.00 159 331 graf
VÍNO BZENEC - - - 49.00 75.00 27 763 graf
VÍNO MIKULOV - - - 397.00 438.00 104 783 graf
VINOFRUKT DUNAJOV. - - - 40.00 54.00 15 064 graf
VITKA BRNĚNEC - - - 45.00 54.00 26 884 graf
VÍTKOVICE - - - 7.00 9.00 175 429 graf
VÍTKOVSKÉ LESY - - - 81.00 101.00 14 898 graf
VLNAP 36.00 36.00 0 28.00 35.00 14 880 graf
VOD.A KAN. H.BROD - - - 86.00 105.00 29 530 graf
VOD.A KAN.BEROUN - - - 91.00 135.00 11 215 graf
VOD.A KAN.BRUNTÁL - - - 49.00 82.00 4 146 graf
VOD.A KAN.BŘECLAV - - - 81.00 96.00 12 433 graf
VOD.A KAN.BŘECLAV - - - 43.00 43.00 0 graf
VOD.A KAN.HODONÍN - - - 82.00 91.00 1 057 graf
VOD.A KAN.HR.KRÁL. - - - 155.00 200.00 94 004 graf
VOD.A KAN.CHRUDIM - - - 100.00 116.00 48 596 graf
VOD.A KAN.JABLONNÉ - - - 57.00 84.00 3 718 graf
VOD.A KAN.K.VARY - - - 505.00 582.00 26 276 graf
VOD.A KAN.KROMĚŘÍŽ - - - 90.00 143.00 26 271 graf
VOD.A KAN.M.BOLES. - - - 151.00 151.00 8 758 graf
VOD.A KAN.NÁCHOD - - - 109.00 131.00 11 071 graf
VOD.A KAN.NYMBURK - - - 56.00 150.00 6 508 graf
VOD.A KAN.PARDUBIC - - - 184.00 197.00 36 382 graf
VOD.A KAN.PROST. - - - 90.00 100.00 2 632 graf
VOD.A KAN.PŘEROV - - - 81.00 90.00 10 224 graf
VOD.A KAN.TRUTNOV - - - 66.00 100.00 12 436 graf
VOD.A KAN.VSETÍN - - - 140.00 150.00 12 396 graf
VOD.A KAN.VYŠKOV - - - 70.00 103.00 0 graf
VOD.A KAN.ZLÍN - - - 314.00 370.00 142 266 graf
VODÁR.KLADNO-MĚLN. - - - 112.00 150.00 55 682 graf
VODÁRENSKÁ - - - 281.00 420.00 105 800 graf
VODÁRENSKÁ A K.PLZ - - - 60.00 62.00 4 352 graf
VODHOSP.INŽ.SLUŽBY - - - 80.00 100.00 5 888 graf
VODHOSP.SPOL.VRCH. - - - 125.00 136.00 1 580 graf
VODNÍ STAVBY - - - 10.00 13.00 0 graf
VODNÍ ZDR. HOLEŠOV - - - 97.00 146.00 24 959 graf
VODNÍ ZDR.GLS PHA - - - 163.00 362.00 6 148 graf
VODNÍ ZDROJE - - - 36.00 51.00 17 658 graf
VODOH.OPR.A STROJ. - - - 35.00 38.00 16 833 graf
VODOH.SP.OLOMOUC - - - 34.00 46.00 2 086 graf
VODOH.ZAR.ŠUMPERK - - - 1 500.00 1 500.00 0 graf
VODOHOSP.OBCH.SPOL - - - 253.00 253.00 0 graf
VODOHOSP.STAV.H.K. - - - 765.00 765.00 0 graf
VOJ.STAVBY 13,4/01 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
VOJENSKÉ STAV.PHA - - - 3.00 4.00 0 graf
VPIP PLZEŇ - - - 40.00 40.00 0 graf
VPÚ-DECO PARDUBICE - - - 80.00 80.00 0 graf
VÚ HNĚDÉ UHLÍ MOST - - - 60.00 60.00 360 graf
VUES BRNO - - - 74.00 91.00 0 graf
VUCHZ - - - 35.00 38.00 0 graf
VÚKV - - - 2 000.00 2 200.00 51 200 graf
VULKAN - - - 140.00 165.00 39 485 graf
VUPEK PRAHA - - - 2.00 2.00 0 graf
VYSOČINA VYKLANT. - - - 100.00 129.00 3 080 graf
VÝSTAVIŠTĚ Č.BUD. - - - 312.00 355.00 76 473 graf
VÝZBROJNA PO - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
VÝZK.ÚST.PIV.A SL. - - - 14.00 14.00 0 graf
WIENERBERGER C.P. 1 415.00 1 416.00 15 566 1 267.00 1 550.00 512 674 graf
WIENERBERGER C.P. - - - 13.00 15.00 1 529 110 graf
XAVEROV 33.00 33.00 0 40.00 42.00 16 808 graf
YSE AKCIONÁŘŮ OPF - - - 273.00 278.00 562 195 graf
YTONG - - - 1 800.00 1 909.00 1 059 061 graf
ZÁBŘEŽSKÁ LESNÍ - - - 160.00 170.00 10 200 graf
ZAKLÁDÁNÍ STAVEB - - - 404.00 445.00 57 975 graf
ZÁPADOKÁMEN - - - 137.00 260.00 4 712 graf
ZÁS. TEPLEM VSETÍN - - - 164.00 260.00 16 773 graf
ZAT - - - 50.00 54.00 9 943 graf
ZÁV.LES.TECH.TACH. - - - 50.00 75.00 4 382 graf
ZBROJOVKA BRNO 18.00 18.00 0 20.00 20.00 7 623 graf
ZČ ENERGETIKA 2 489.00 2 625.00 12 500 2 500.00 2 905.00 520 328 graf
ZČ PLYNÁRENSKÁ 1 483.00 1 483.00 0 1 551.00 1 801.00 512 298 graf
ZEAS ST.HRADIŠTĚ - - - 150.00 150.00 0 graf
ZEKOS STAVEBNÍ - - - 55.00 55.00 0 graf
ZEM.A INŽ.ST.OLOM. - - - 40.00 40.00 200 graf
ZEM.POD.ALBRECHT. - - - 100.00 110.00 36 810 graf
ZEM.POT.IF KLATOVY - - - 41.00 58.00 2 512 graf
ZEM.SLUŽ.BĚSTOVICE - - - 66.00 66.00 925 graf
ZEM.STAV.CHEB - - - 400.00 400.00 0 graf
ZEMAP-INVEST - - - - - 0 graf
ZEMĚDĚLSKÉ ZÁSOB - - - 6.00 45.00 0 graf
ZEMSKÁ - - - 31.00 36.00 682 graf
ZENA-ZEMĚDĚL.NÁKUP - - - 70.00 145.00 38 649 graf
ZENZA ZNOJMO - - - 41.00 41.00 410 graf
ZES BRNO - - - 58.00 87.00 0 graf
ZETAS MIMOŇ - - - 1 899.00 1 900.00 0 graf
ZETOR - - - 7.00 11.00 44 918 graf
ZETOR - - - 116.00 116.00 0 graf
ZKUŠEBNICTVÍ - - - 62.00 70.00 11 344 graf
ZLATÝ IF KVANTO 415.00 445.00 694 335 420.00 436.00 2 531 157 graf
ZLATÝ UPF - - - 113.00 117.00 540 410 graf
ZNOJEM.OBCH.SPOL - - - 47.00 47.00 3 290 graf
ZNOVÍN ZNOJMO - - - 408.00 577.00 209 305 graf
ZNZ PŘEŠTICE - - - 28.00 49.00 2 191 graf
ZNZ VAL. MEZIŘÍČÍ - - - 84.00 148.00 7 575 graf
ZPA NOVÁ PAKA - - - 17.00 66.00 2 086 graf
ZPA PEČKY - - - 123.00 304.00 0 graf
ZPRACOVNA RYB - - - 36.00 40.00 0 graf
ZUD - - - 42.00 58.00 0 graf
ZVU - - - 8.00 9.00 1 540 graf
ZVVZ 371.00 371.00 0 499.00 505.00 17 800 graf
ZZN BEROUN - - - 95.00 100.00 0 graf
ZZN DĚČÍN - - - 45.00 55.00 855 graf
ZZN HAVL. BROD - - - 87.00 106.00 7 759 graf
ZZN CHOMUTOV - - - 41.00 41.00 0 graf
ZZN JIHLAVA - - - 89.00 89.00 0 graf
ZZN JIHLAVA - - - 20.00 88.00 20 graf
ZZN NOVÝ JIČÍN - - - 84.00 101.00 5 538 graf
ZZN PARDUBICE - - - 141.00 151.00 6 486 graf
ZZN PELHŘIMOV - - - 59.00 70.00 5 487 graf
ZZN POLABÍ - - - 10.00 14.00 17 255 graf
ZZN POLEPY - - - 40.00 43.00 996 graf
ZZN POMORAVÍ - - - 135.00 201.00 6 454 graf
ZZN PRAHA - - - 8.00 8.00 312 graf
ZZN RAKOVNÍK - - - 63.00 63.00 0 graf
ZZN STRAKONICE - - - 81.00 90.00 4 302 graf
ZZN SVITAVY - - - 73.00 216.00 3 835 graf
ZZN ŠUMPERK - - - 123.00 150.00 30 078 graf
ZZN TEPLICE - - - 26.00 31.00 612 graf
ZZN TRUTNOV - - - 97.00 150.00 100 803 graf
ZZN VE VYS. MÝTĚ - - - 40.00 40.00 9 280 graf
ZZN VYŠKOV - - - 45.00 45.00 0 graf
ZZV PRACHATICE - - - 30.00 50.00 0 graf
ŽĎAS 131.00 175.00 1 732 140.00 174.00 348 382 graf
ŽDB - - - 35.00 37.00 13 994 358 graf
ŽELEZNOBROD. SKLO - - - 1 172.00 1 172.00 0 graf
ŽIVNOSTENSKÁ BANKA 1 712.00 1 802.00 368 442 1 706.00 1 800.00 939 390 graf
ŽOS NYMBURK 37.00 37.00 0 35.00 49.00 8 295 graf
ŽOSKA - - - 24.00 24.00 3 172 graf
ŽPSV UH. OSTROH - - - 364.00 430.00 1 930 964 graf
Zobrazit sloupec