The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 200107

The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 200107
Name The Prague Stock Exchange RM System Graf
Min price Max price Volume Min price Max price Volume
1.IF MORAVIA INV. - - - 8.00 8.00 0 graf
1.IF ŽIVNOBANKA 612.00 648.00 3 211 644 590.00 650.00 4 700 815 graf
A&A - - - 2 700.00 2 700.00 0 graf
A+A INVESTČNÍ FOND - - - - - 0 graf
ABATIS - - - 40.00 40.00 320 graf
ADAMOVSKÉ STROJ. 120.00 124.00 3 360 115.00 131.00 135 490 graf
AERO HOLDING - - - 10.00 17.00 732 837 graf
AG7 FOND OPF - - - 1 009.00 1 009.00 0 graf
AG7 OPF 1 494.00 1 557.00 0 - - - graf
AGRA PŘELOUČ - - - 2.00 2.00 560 graf
AGREGA BLUDOV - - - 150.00 150.00 0 graf
AGROBANKA PRAHA - - - 1.00 1.00 5 900 graf
AGROGALAS FRÝDLANT - - - 36.00 36.00 0 graf
AGROKLAS SLAVKOV - - - 96.00 97.00 0 graf
AGRO-MORAVOINVEST - - - 12.00 12.00 0 graf
AGROMOTOR VEL.MEZ. - - - 20.00 20.00 420 graf
AGROSLUŽBY BRUNTÁL - - - 25.00 25.00 500 graf
AGROSTAT N.BYST. - - - 51.00 51.00 0 graf
AGROSTAV HUSTOPEČE - - - 61.00 61.00 0 graf
AGROSTROJ PELHŘIM. - - - 69.00 70.00 68 225 graf
AGRO-TEX - - - 40.00 40.00 3 320 graf
AGROTONZ TLUMAČOV - - - 31.00 31.00 4 665 graf
AGROWEST - - - 33.00 33.00 0 graf
AGROZET Č.BUDĚJ. - - - 62.00 76.00 19 258 graf
AIR SPECIÁL - - - 45.00 50.00 5 155 graf
AKRO OPF GLOBAL. - - - 75.00 85.00 2 515 771 graf
AKRO OPF PROG.SPOL - - - 50.00 55.00 111 040 graf
ALFA - INVEST - - - 4.00 5.00 85 196 graf
ALIACHEM 5.00 6.00 3 880 6.00 7.00 55 520 graf
ALIACHEM 44.00 75.00 8 175 60.00 68.00 118 784 graf
ALIBONA LITOVEL - - - 115.00 152.00 22 267 graf
ALLFROST - - - 22.00 22.00 0 graf
ALMET - - - 165.00 348.00 13 172 graf
ALPHA-EFFECT - - - 1 200.00 1 327.00 3 648 026 graf
ALPINE-IPS OSTRAVA - - - 49.00 54.00 0 graf
ALPINE-IPS OSTRAVA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ALPINE-IPS OSTRAVA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
ANENSKÉ SLAT.LÁZNĚ - - - 971.00 971.00 0 graf
ANENSKÉ SLAT.LÁZNĚ - - - 166.00 231.00 8 043 graf
APOLLÓN HOLDING 15.00 20.00 17 659 19.00 21.00 538 163 graf
AQUA SERVIS R.N.KN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
AQUASERV - - - 391.00 822.00 16 150 graf
ARCELORMITTAL 36.00 43.00 41 965 36.00 44.00 175 176 graf
AREÁL ŘEPY - - - 556.00 649.00 74 900 graf
ARKUS - - - 24.00 41.00 25 182 graf
ART CENTRUM - - - 46.00 51.00 0 graf
ASTRA SERVIS - - - 2.00 2.00 0 graf
ATAS NÁCHOD - - - 105.00 110.00 40 957 graf
ATESO 179.00 188.00 0 - - - graf
AUTIA - - - 45.00 50.00 1 077 graf
AUTO MOTORS ÚSTÍ - - - 25.00 25.00 150 graf
AUTOCENTRUM LIBOU. - - - 6.00 6.00 0 graf
AUTOMOT - - - 23.00 25.00 4 105 graf
AUTOOPRAVNA TURNOV - - - 17.00 17.00 0 graf
AUTOREMONT 1.BRUN. - - - 320.00 320.00 0 graf
AVE SB.SUROVINY - - - 41.00 41.00 0 graf
AVIA 20.00 28.00 948 20.00 26.00 20 572 graf
AVIA KUTNÁ HORA - - - 17.00 18.00 2 993 graf
AVIA NOVOSEDLY - - - 21.00 21.00 0 graf
B.G.M. CAPITAL - - - 166.00 189.00 99 393 graf
B.G.M. CAPITAL - - - 500.00 500.00 0 graf
B.G.M. HOLDING - - - 175.00 201.00 446 273 graf
B.G.M. HOLDING - - - 682.00 682.00 0 graf
BALNEA - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
BALNEA - - - 65.00 65.00 0 graf
BÁŇ.STAVBY MOST - - - 32.00 33.00 17 584 graf
BANKOVNÍ HOLDING 41.00 45.00 6 427 - - - graf
BARTOŇ TEXT.ZÁVODY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BARTOŇ TEXT.ZÁVODY - - - 70.00 101.00 1 785 graf
BELAGRA - - - 122.00 184.00 96 652 graf
BENAR - - - 40.00 53.00 78 542 graf
BESKYDSKÁ STAVEBNÍ - - - 220.00 301.00 8 330 graf
BETA OLOMOUC - - - 111.00 270.00 50 227 graf
BH CAPITAL - - - 84.00 97.00 0 graf
BIJO TC - - - 73.00 81.00 1 022 graf
BIOCEL 485.00 533.00 79 700 451.00 614.00 6 666 417 graf
BIOMA DŘEVOHOSTICE - - - 2.00 2.00 0 graf
BIOPHARM VÚBVL - - - 510.00 865.00 10 946 graf
BIŽUTERIE ČS.MINC - - - 256.00 327.00 40 802 graf
BMT - - - 114.00 155.00 15 246 graf
BOHEMIA CRYS.GROUP - - - 68.00 96.00 647 258 graf
BOHEMIA VIDEO ART - - - 28.00 31.00 0 graf
BOHEMIA-LÁZNĚ - - - 398.00 583.00 28 262 graf
BONECO - - - 83.00 98.00 5 314 graf
BOPO - - - 6.00 7.00 0 graf
BOTAS - - - 40.00 48.00 9 503 graf
BRISK TÁBOR - - - 263.00 300.00 92 377 graf
BRISTOL - - - 183.00 190.00 19 874 graf
BRNĚN.VODÁR.A KAN. - - - 272.00 338.00 32 389 graf
BUD.MĚŠŤAN.PIVOVAR - - - 15.00 48.00 108 graf
BUKOVECKÉ PAPÍRNY - - - 32.00 60.00 213 graf
BVV INVEST IS - - - - - 0 graf
BYTOSTAV PORUBA - - - 966.00 1 550.00 0 graf
BYZI - - - 85.00 99.00 1 851 graf
C.A.S.6. HOLDING - - - 21.00 21.00 1 983 graf
CALOFRIG BOROVANY 510.00 682.00 19 986 608.00 685.00 65 836 235 graf
CARBORUNDUM ELECT. - - - 28.00 28.00 0 graf
CEMBRIT MORAVIA - - - 263.00 322.00 59 934 graf
CEMOS - - - 154.00 231.00 23 687 graf
CENTEX 706.00 706.00 0 700.00 700.00 0 graf
CENTEX - - - 8.00 8.00 0 graf
CENTO IF - - - 73.00 73.00 0 graf
CENTROPROJEKT ZLÍN - - - 82.00 118.00 1 970 graf
CIHLÁŘ. ZÁV. PRAHA - - - 4.00 4.00 0 graf
CIMEX KONCERN - - - 91.00 103.00 104 780 graf
CIMEX KONCERN - - - 36.00 41.00 20 325 graf
CITILEAS. 10,45/03 111.00 111.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
COLORBETON - - - 205.00 374.00 26 160 graf
COLORLAK - - - 12.00 18.00 0 graf
CONCORDIA INV.IF - - - 176.00 211.00 45 428 graf
CONSUS IF - - - 49.00 52.00 157 344 graf
CREDIT HR. KRÁLOVÉ - - - 14.00 14.00 2 220 graf
CREST 7,79/22 100.00 100.00 0 - - - graf
CRISTAL PALACE - - - 105.00 105.00 735 graf
CS TRADING - - - - - 0 graf
CUKRÁRNA KARLÍN - - - 1.00 1.00 0 graf
CUKROVAR A RAFIN. - - - 95.00 164.00 1 710 graf
CUKROVAR VRBÁTKY - - - 303.00 532.00 17 980 graf
CZ 92/91 - - - 17.00 20.00 87 825 graf
CZ0008471687 - 0.00 - - - - graf
CZECH INTER.TRAVEL - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
CZECH PROPERTY - - - 471.00 665.00 25 426 graf
CZECHIRES 8,25/09 100.00 100.00 0 - - - graf
ČEB 6,95/10 100.00 100.00 0 - - - graf
ČEDOK - - - 95.00 131.00 30 980 graf
ČECHOFRACHT - - - 738.00 938.00 33 441 graf
ČEPRO PRAHA - - - 1.00 2.00 0 graf
ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA 324.00 341.00 0 314.00 320.00 144 300 graf
ČESKÁ POJIŠŤOVNA 2 430.00 2 700.00 558 630 2 348.00 2 777.00 269 913 graf
ČESKÁ SPOŘITELNA 242.00 268.00 761 432 632 238.00 264.00 4 634 337 graf
ČESKÁ SPR.NEMOVIT. - - - 100.00 102.00 7 346 graf
ČESKÁ SPR.NEMOVIT. - - - 1.00 1.00 7 820 graf
ČESKÁ SPRÁVCOVSKÁ 771.00 771.00 0 485.00 485.00 0 graf
ČESKÁ ZBROJOVKA 300.00 339.00 4 502 290.00 383.00 339 360 graf
ČESKÉ LODĚNICE - - - 11.00 15.00 0 graf
ČESKÉ RADIOKOMUN. 325.00 500.00 452 766 102 344.00 510.00 15 469 117 graf
ČESKÉ VINAŘ.ZÁVODY - - - 73.00 80.00 63 264 graf
ČESKOMOR.CEMENT 660.00 660.00 0 660.00 699.00 148 821 graf
ČESKOMOR.PRŮM.KAM. - - - 70.00 70.00 0 graf
ČESKOMORAVSKÁ INV. - - - 53.00 90.00 78 672 graf
ČESKOMORAVSKÝ LEN - - - 205.00 205.00 1 305 971 graf
ČESKÝ UPF 1 102.00 1 195.00 673 701 1 046.00 1 171.00 1 833 484 graf
ČETRANS ÚSTÍ N.L. 22.00 22.00 0 25.00 27.00 25 610 graf
ČEZ 69.00 88.00 1 454 635 838 76.00 89.00 13 062 552 graf
ČEZ 0,00/09 42.00 42.00 0 - - - graf
ČEZ 11,0625/08 104.00 104.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČEZ 8,75/04 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČEZ VAR/14 105.00 105.00 0 - - - graf
ČISTÍRNY OSTRAVA - - - 32.00 36.00 6 376 graf
ČKD HRONOV - - - 150.00 211.00 20 640 graf
ČKD KUTNÁ HORA - - - 108.00 111.00 39 695 graf
ČKD PRAHA DIZ - - - 811.00 1 106.00 58 185 graf
ČKD PRAHA HOLDING 12.00 18.00 12 237 10.00 15.00 37 286 graf
ČKD TECH.LABORAT. - - - 1 002.00 1 002.00 0 graf
ČMD 37.00 42.00 2 796 36.00 42.00 140 146 graf
ČNIOPF 41.00 41.00 0 - - - graf
ČP LEASING VAR/05 100.00 100.00 0 - - - graf
ČP VAR/06 100.00 100.00 0 - - - graf
ČS 10,75/02 109.00 109.00 0 - - - graf
ČS.KERAMIKA - - - 46.00 46.00 1 288 graf
ČS.PLAVBA LABSKÁ 14.00 20.00 687 15.00 21.00 46 927 graf
ČS.SPRÁVCOV.VAR/01 101.00 101.00 0 10 040.00 10 040.00 0 graf
ČSAD BRNO ČERNOV. - - - 60.00 65.00 4 147 graf
ČSAD Č. BUDĚJOVICE - - - 122.00 162.00 47 201 graf
ČSAD JABLONEC N.N. - - - 115.00 165.00 33 022 graf
ČSAD KLADNO - - - 78.00 91.00 0 graf
ČSAD KYJOV - - - 60.00 61.00 847 graf
ČSAD LIBEREC - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČSAD TELNICE - - - 41.00 41.00 3 955 graf
ČSAD TŘINEC - - - 84.00 84.00 0 graf
ČSAD UHER.HRADIŠTĚ - - - 329.00 517.00 2 007 521 graf
ČSAD VYŠKOV - - - 138.00 207.00 25 085 graf
ČSKD - INTRANS - - - 104.00 114.00 35 980 graf
ČSOB Č.PEN.TRH OPF - - - 1.00 1.00 61 500 graf
ČSOB ČES.AKC.OPF - - - 1.00 1.00 0 graf
ČSOB ČES.DLUH.OPF - - - 1.00 1.00 504 000 graf
ČSOB SMÍŠENÝ OPF - - - 1.00 1.00 0 graf
ČSOB SVĚT.AKC.OPF - - - 1.00 1.00 144 864 graf
ČSOB VAR/02 95.00 95.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČZ STRAKONICE 65.00 74.00 27 392 68.00 83.00 361 382 graf
DAKO-CZ - - - 100.00 135.00 7 185 graf
DAKO-CZ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
DALKIA 11,375/08 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
DALKIA 13,90/02 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
DAS PŘÍBRAM - - - 5.00 5.00 0 graf
DĚČÍN 12,5/03 94.00 94.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
DENTAL - - - 475.00 475.00 9 981 graf
DERMACOL - - - 147.00 748.00 239 975 graf
DESKO - - - 146.00 599.00 0 graf
DESNÁ - - - 128.00 129.00 6 810 graf
DESTA-CZ - - - 9.00 9.00 0 graf
DG JIHOVEL - - - 168.00 190.00 49 011 graf
DIMENSION - - - 450.00 450.00 0 graf
DKF HOLDING - - - 6.00 8.00 244 812 graf
DL.HYPOVERE10,4/02 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
DL.PREFA 3,00/11 - - - 159.00 159.00 0 graf
DOBA BAKOV N.JIZ. - - - 80.00 80.00 0 graf
DOM.POTŘ.UNI PLZEŇ - - - 177.00 190.00 242 610 graf
DOMINO TŘEBÍČ - - - 30.00 30.00 1 806 graf
DOMOV PRAHA - - - 115.00 115.00 19 090 graf
DOPLA PAP - - - 144.00 144.00 4 464 graf
DOWO - - - 73.00 83.00 38 000 graf
DP MOSTU A LITVÍN. - - - 150.00 150.00 0 graf
DROBNÉ ZBOŽÍ TRADE - - - 58.00 58.00 3 497 graf
DROGERIE IK ÚS.N.L - - - 47.00 75.00 20 641 graf
DROGERIE N.JIČÍN - - - 70.00 116.00 12 545 graf
DRŮBEŽ.POD.LIBUŠ - - - 32.00 38.00 3 803 graf
DRŮBEŽ.POD.LIBUŠ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
DRŮBEŽ.ZÁV.KLATOVY - - - 342.00 481.00 4 598 graf
DŘEVOKOMB. VRBNO - - - 18.00 21.00 0 graf
DYAS UHER. OSTROH - - - 7.00 7.00 0 graf
DYWIDAG PREFA - - - 76.00 161.00 89 278 graf
EGRETTA KOLÍN.DOP. - - - 230.00 230.00 0 graf
EGRETTA PORTFOL - - - 21.00 25.00 0 graf
EGÚ BRNO - - - 57.00 77.00 0 graf
EGÚ PRAHA - - - 34.00 38.00 339 graf
EIB 6,50/15 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
EIB 8,20/09 100.00 100.00 0 25 000.00 25 000.00 0 graf
EKOAGROBANKA - - - 2.00 3.00 0 graf
EKOAGROBANKA - - - 3.00 3.00 0 graf
EKOINGSTAV BRNO - - - 33.00 33.00 0 graf
EKOINVEST IF - - - 34.00 34.00 0 graf
EKOPROJEKT PRAHA - - - 160.00 160.00 0 graf
ELEKTROPORC.LOUNY - - - 67.00 70.00 6 569 graf
ELITE - - - 20.00 22.00 0 graf
ELROZ - - - 53.00 58.00 2 095 graf
ENERGOAQUA 357.00 357.00 0 291.00 427.00 1 590 150 graf
ENERGOAQUA 18,0/02 - - - 10 100.00 10 100.00 0 graf
ENERGOMONTÁŽE LIB. 222.00 222.00 0 202.00 300.00 31 886 graf
ENERGOTRANS - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ENERGOVOD - - - 38.00 51.00 578 graf
ENTEC STARÉ MĚSTO - - - 15.00 15.00 0 graf
EP ROŽNOV - - - 58.00 66.00 819 graf
EP ROŽNOV - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
EPA - - - 67.00 71.00 0 graf
ETA 277.00 334.00 65 703 276.00 340.00 428 042 graf
EURO RŮSTOVÝ OPF - - - - - 0 graf
EUROGARANT - - - 70.00 70.00 0 graf
EUROINVEST KOSMON. - - - 20.00 20.00 0 graf
EUROVIA CS 560.00 627.00 436 240 553.00 630.00 1 149 296 graf
EUTECH ŠTERBERK - - - 5.00 6.00 2 625 graf
EZ PRAHA 285.00 305.00 7 410 253.00 315.00 2 659 470 graf
FAGRON - - - 17.00 24.00 269 605 graf
FALCON MIMOŇ - - - 51.00 52.00 464 graf
FANDA-GROUP OSTR. - - - 24.00 61.00 0 graf
FARMET - - - 70.00 71.00 0 graf
FERONA - - - 620.00 655.00 3 953 765 graf
FEZKO SERVIS 585.00 585.00 0 721.00 783.00 1 687 490 graf
FINOP HOLDING 523.00 531.00 41 868 515.00 550.00 21 801 976 graf
FINPEN PŘEROV - - - 55.00 55.00 0 graf
FLORIA KROMĚŘÍŽ - - - 80.00 106.00 0 graf
FORES - - - 34.00 34.00 0 graf
FORESINVEST - - - 14.00 29.00 652 graf
FORESTA - - - 51.00 85.00 76 310 graf
FORESTINVEST - - - 16.00 30.00 546 graf
FORMTRADE - - - 68.00 70.00 1 820 graf
FORT KAPITÁL BRNO - - - 21.00 25.00 79 006 graf
FORTE - - - 19.00 19.00 0 graf
FORTUNA HOTELS - - - 557.00 557.00 0 graf
FORTUNA VAR/05 - - - 8 500.00 8 500.00 2 323 037 graf
FOSFA - - - 31.00 32.00 1 741 graf
FRENŠTÁTSKÁ LESNÍ - - - 163.00 180.00 1 142 graf
FRIGERA - - - 27.00 27.00 1 490 graf
FRIGERA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
FRIGOTRANS PRAHA - - - 7.00 7.00 0 graf
FRUTA MODŘICE - - - 8.00 8.00 0 graf
FTL PROSTĚJOV - - - 158.00 175.00 2 691 graf
GALA - - - 120.00 130.00 2 880 graf
GALANT MIKULOV - - - 20.00 20.00 0 graf
GALEKO - - - 143.00 143.00 0 graf
GENOSERVIS - - - 90.00 90.00 10 812 graf
GEODEZIE BRNO - - - 750.00 1 100.00 146 830 graf
GEOTEST BRNO - - - 460.00 550.00 43 168 graf
GEOTEST SLATINA - - - 16.00 16.00 0 graf
GEOTRADE - - - 21.00 21.00 0 graf
GLAVER.CZ VAR/08 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
GRAFIATISK - - - 1 050.00 1 050.00 0 graf
GRAFIATISK - - - 590.00 640.00 0 graf
GRAFOSTROJ - - - 15.00 15.00 0 graf
GRANITOL - - - 314.00 341.00 606 185 graf
GUMÁRNY ZUBŘÍ - - - 98.00 106.00 41 586 graf
GUMOTEX - - - 170.00 187.00 10 439 graf
H.J. HEINZ CR/SR - - - 30.00 33.00 1 380 graf
HACAR - - - 45.00 50.00 2 019 graf
HANÁ ZZN OLOMOUC - - - 2.00 2.00 0 graf
HANÁCKÉ ŽELEZÁRNY - - - 891.00 891.00 0 graf
HANSON ČR - - - 500.00 724.00 26 000 graf
HANUŠOVICKÁ LESNÍ - - - 269.00 298.00 8 784 graf
HIKOR PÍSEK - - - 30.00 30.00 600 graf
HL.M.PRAHA 6,85/11 100.00 100.00 0 - - - graf
HL.M.PRAHA VAR/11 100.00 100.00 0 - - - graf
HMO LOGISTIKA OL - - - 21.00 22.00 634 graf
HOCHTIEF CZ A. S. 680.00 749.00 6 525 699.00 801.00 46 742 graf
Holcim (Česko) 1 103.00 1 286.00 4 428 1 020.00 1 301.00 107 515 graf
HOLCIM ČESKO 1 220.00 1 225.00 4 880 1 001.00 1 350.00 261 834 graf
HOME - - - 45.00 47.00 11 340 graf
HOT.INTERNATIONAL - - - 14.00 14.00 0 graf
HOTEL BAVOR - - - 52.00 65.00 29 954 graf
HOTEL ČERNIGOV - - - 114.00 141.00 6 245 graf
HOTEL FORUM PRAHA - - - 285.00 402.00 537 507 graf
HOTEL JALTA PRAHA - - - 1 200.00 1 500.00 78 005 graf
HOTEL MÁJ - - - 1 422.00 1 422.00 0 graf
HOTEL PALCÁT1 - - - 81 000.00 81 000.00 0 graf
HOTEL PALCÁT2 - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
HOTEL PANORAMA - - - 192.00 234.00 51 353 graf
HOTELOVÝ PORCEL.KV - - - 100.00 121.00 32 708 graf
HOTELOVÝ PORCEL.KV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
HP - - - 373.00 470.00 7 293 graf
HŘEBČÍN NAPAJEDLA - - - 387.00 387.00 335 220 graf
HUTNÍ MONTÁŽE - - - 23.00 23.00 0 graf
HUTNÍ PROJ. PLZEŇ - - - 43.00 59.00 425 graf
HYDROPROJEKT - - - 146.00 231.00 0 graf
HYDROPROJEKT - - - 100.00 100.00 0 graf
HYPOTEČNÍ BANKA - - - 270.00 300.00 0 graf
HZL BACA 8,50/04 109.00 109.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 12,00/03 121.00 121.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 6,40/05 100.00 100.00 0 9 990.00 9 990.00 0 graf
HZL ČMHB 6,85/05 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 8,20/04 106.00 106.00 0 9 450.00 10 500.00 19 000 graf
HZL ČMHB 8,90/04 105.00 105.00 0 8 700.00 10 440.00 0 graf
HZL ČS 11,85/03 105.00 105.00 0 10 760.00 10 760.00 0 graf
HZL KB 8,00/04 109.00 109.00 0 10 510.00 10 510.00 0 graf
HZL KB 8,125/04 105.00 105.00 0 10 605.00 10 745.00 5 324 000 graf
HZL KB VAR/07 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
HZL RBCZ 7,50/06 109.00 109.00 0 - - - graf
HZL1 ČMHB 11,00/01 105.00 105.00 0 9 997.00 9 997.00 463 903 graf
HZL2 ČMHB 11,00/01 105.00 105.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL2HYPO 11,0/02 100.00 100.00 0 - - - graf
HZL3HYPO 11,0/03 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
HZL3VEREIN 10,9/03 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
CHABAŘOVICKÉ STR. - - - 70.00 71.00 2 324 graf
CHEMONT BRNO - - - 10.00 10.00 0 graf
CHEMONT BRNO - - - 1 100.00 1 100.00 0 graf
CHEMOPROJEKT - - - 577.00 920.00 0 graf
CHEPOS BRNO - - - 5.00 6.00 0 graf
CHEVAK CHEB - - - 114.00 151.00 9 677 graf
CHIRONAX PRAHA - - - 17.00 17.00 0 graf
CHLUMČAN.KER.ZÁV. 1 755.00 1 825.00 31 599 1 703.00 1 935.00 423 684 graf
CHODSKÉ VOD.A KAN. - - - 30.00 59.00 690 graf
CHOTĚBOŘ.STR.SLUŽ. - - - 400.00 400.00 0 graf
I.EPIC HOLDING - - - 496.00 515.00 755 330 graf
ICEC ŠLAPANICE - - - 21.00 21.00 252 graf
ICOM REALITY - - - 30.00 30.00 0 graf
ICOM STAVEBNÍ - - - 90.00 90.00 0 graf
ICOM TRANSPORT - - - 101.00 114.00 57 500 graf
ICOM TRANSPORT - - - 1 003.00 1 003.00 0 graf
IDEAL STANDARD - - - 655.00 700.00 8 920 graf
IF AB-UNIFOND - - - 160.00 197.00 38 099 graf
IF BOH.DOP.KOMEN. - - - 525.00 565.00 54 496 935 graf
IF BOHATSTVÍ 1 342.00 1 455.00 2 728 349 1 280.00 1 425.00 4 092 292 graf
IF ČKD KUTNÁ HORA - - - 121.00 121.00 0 graf
IF ČS.PRIVAT.SPOL - - - 25.00 25.00 0 graf
IF DIALOG - INVEST - - - 16.00 18.00 4 488 graf
IF KREDIT - - - 21.00 31.00 130 266 graf
IF MERCIA H.K. - - - 15.00 16.00 12 746 graf
IF OBCHODU 1 003.00 1 135.00 289 050 985.00 1 078.00 1 284 686 graf
IF PRO PROSPE PRŮM - - - 5.00 6.00 18 571 graf
IF SKPM - - - 133.00 148.00 226 548 graf
IF TERCIER HOLDING - - - 150.00 160.00 3 521 graf
IF TERCIER INVEST - - - 161.00 178.00 5 322 graf
IF TOP PROFIT - - - 25.00 26.00 1 892 graf
IH MOSKVA ZLÍN - - - 68.00 111.00 19 108 graf
II.EPIC HOLDING - - - 205.00 232.00 1 090 824 graf
IMEX - - - 21.00 22.00 1 554 graf
IMOB PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
IMPERIAL K.VARY - - - 34.00 34.00 0 graf
IMPERIAL K.VARY - - - 2.00 2.00 519 726 graf
IMPRESS METAL PAC. - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
IMPRESS METAL PAC. - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
IMPS - - - 45.00 45.00 0 graf
IMREK - - - 220.00 220.00 0 graf
INFUSIA - - - 181.00 200.00 22 387 graf
ING BANK 4,50/19 70.00 70.00 0 - - - graf
ING BANK VAR/04 100.00 100.00 0 - - - graf
INGSTAV BRNO - - - 31.00 45.00 1 193 graf
INGSTAV OSTRAVA - - - 20.00 25.00 0 graf
INGSTAV UHER.HRAD. - - - 200.00 200.00 0 graf
INGSTAV UHER.HRAD. - - - 1 103.00 1 103.00 0 graf
INOV.CENTR.VÚK - - - 10.00 13.00 799 graf
INOVA - - - 575.00 720.00 0 graf
INPRO PRAHA - - - 2.00 2.00 0 graf
INSPEKTA - - - 4 107.00 4 625.00 130 927 graf
INTERGEO - - - 30.00 30.00 270 graf
INTERHOTEL OLYMPIK - - - 226.00 282.00 100 074 graf
INTERHOTEL VORONĚŽ - - - 241.00 322.00 105 531 graf
INTERHOTEL VORONĚŽ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
INTERSIGMA - - - 96.00 106.00 92 066 graf
INTEX - - - 44.00 51.00 12 475 graf
INV.FOND ALFA ZLÍN - - - 35.00 35.00 0 graf
IP BANKA 57.00 57.00 0 - - - graf
IPB 8,90/04 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
IPB VAR/08 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
IPS SKANSKA 171.00 190.00 187 848 185.00 189.00 12 368 367 graf
IRIDIUM INVEST 303.00 303.00 0 - - - graf
IVAX - CR 1 046.00 1 046.00 0 936.00 1 091.00 270 585 graf
IZOLACE ÚSTÍ - - - 17.00 17.00 0 graf
JÁCHYMOV PM 422.00 465.00 0 385.00 496.00 172 668 graf
JAKL KARVINÁ - - - 57.00 57.00 0 graf
JÄKL KARVINÁ - - - 160.00 180.00 81 496 graf
JAN BECHER - - - 1 200.00 1 200.00 0 graf
JANKA - - - 46.00 55.00 53 028 graf
JČ ENERGETIKA 1 800.00 1 834.00 465 836 1 700.00 1 820.00 191 213 graf
JČ PLYNÁRENSKÁ 1 496.00 1 496.00 0 1 500.00 1 659.00 29 150 graf
JESDREV JESENÍK - - - 22.00 22.00 285 graf
JESENIC.MLÉKÁRNY - - - 7.00 11.00 0 graf
JIHLAVAN - - - 28.00 45.00 119 080 graf
JIHLAVSKÉ AUTOOPR. - - - 35.00 35.00 700 graf
JIHLAVSKÉ DZ - - - 68.00 89.00 99 845 graf
JIHOČESKÁ KERAMIKA - - - 910.00 1 229.00 21 581 graf
JIHOČESKÉ LESY - - - 55.00 64.00 13 596 graf
JIHOČESKÉ LESY - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
JIHOČESKÉ TISKÁRNY - - - 471.00 520.00 29 709 graf
JIHOSTROJ - - - 39.00 46.00 38 003 graf
JILANA - - - 40.00 40.00 6 166 graf
JIRČANY - - - - - 0 graf
JIS INVEST.FOND - - - 90.00 90.00 0 graf
JITKA JINDŘ.HRADEC - - - 180.00 204.00 86 184 graf
JIZERSKÉ SKLO - - - 196.00 319.00 473 graf
JLV - - - 250.00 310.00 1 278 384 graf
JM ENERGETIKA 1 850.00 1 900.00 9 500 1 501.00 2 075.00 598 382 graf
JM PLYN. VAR/03 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
JM PLYNÁRENSKÁ 3 255.00 3 255.00 0 3 200.00 3 600.00 338 432 graf
JUNIORSKÝ UPF - - - 128.00 141.00 248 052 graf
JUTA 470.00 470.00 0 634.00 735.00 854 871 graf
KABELOVNA DĚČÍN - - - 992.00 1 260.00 11 158 330 graf
KABELOVNA DĚČÍN - - - 700.00 803.00 0 graf
KABLO ELEKTRO 1 112.00 1 229.00 3 336 1 241.00 1 321.00 162 787 graf
KABLO KLADNO - - - 950.00 950.00 0 graf
KANAL.A VOD.ST.PLZ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KAOLIN HLUBANY - - - 515.00 666.00 17 140 graf
KAPITÁL HOLDING - - - 69.00 163.00 8 272 graf
KAPP - - - 10.00 10.00 0 graf
KAPPEL - - - 2.00 3.00 0 graf
KARLOVAR. SILNICE - - - 46.00 50.00 2 250 graf
KAROSERIA - - - 38.00 46.00 22 906 graf
KARVINSKÁ STAVEBNÍ - - - 73.00 84.00 5 858 graf
KAVOZ - - - 10.00 15.00 5 400 graf
KB 8,00/04 95.00 95.00 0 10 395.00 10 521.00 0 graf
KB VAR/02 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 15 229 679 graf
KB VAR/02 104.00 104.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KDYNIUM - - - 1 082.00 1 188.00 302 166 graf
KERAM.KONDENZÁTORY - - - 1 008.00 1 008.00 0 graf
KERAM.ZÁV.ZNOJMO - - - 800.00 1 125.00 61 965 graf
KERAMIKA HOB 940.00 1 041.00 0 710.00 873.00 369 506 graf
KF - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KF - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
KF - - - 7.00 7.00 0 graf
KIF - - - 55.00 65.00 4 928 graf
KINOTECHNIKA PRAHA - - - 33.00 33.00 232 graf
KLADNO 12,5/03 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KLATOVSKÉ RYBÁŘST. - - - 83.00 105.00 27 858 graf
KLENOTY AURUM - - - 240.00 295.00 10 962 graf
KLENOTY BRNO - - - 4.00 20.00 0 graf
KNOF.PRŮM.ŽIROV. - - - 58.00 62.00 4 232 graf
KOB 10,875/04 118.00 118.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KOB VAR/05 99.00 99.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KOH-I-NOOR PRAHA - - - 73.00 119.00 47 472 graf
KOLBENKA - - - 5.00 5.00 796 graf
KOLORA SEMILY - - - 8.00 9.00 0 graf
KOMERČNÍ BANKA 831.00 1 064.00 4 215 398 848 844.00 1 065.00 41 723 575 graf
KON.AHOLD VAR/05 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KONE LIFTS - - - 60.00 60.00 0 graf
KORAMO KOLÍN - - - 1 001.00 1 001.00 0 graf
KORINT LIBEREC - - - 41.00 47.00 6 407 graf
KOSÍŘ PFO - - - - - 0 graf
KOVÁRSKO - - - 23.00 24.00 2 459 graf
KOVO CHEB - - - 27.00 30.00 3 534 graf
KOVO PRAHA - - - 130.00 130.00 0 graf
KOVOHUTĚ ČELAKOV. - - - 61.00 79.00 79 591 graf
KOVOHUTĚ MNÍŠEK - - - 31.00 43.00 22 905 graf
KOVOHUTĚ POVRLY - - - 121.00 135.00 232 352 graf
KOVOHUTĚ PŘÍBRAM - - - 145.00 240.00 58 153 graf
KOVOHUTĚ ROKYCANY - - - 24.00 28.00 13 950 graf
KOVOLIT MODŘICE - - - 94.00 115.00 364 761 graf
KOVOPETROL PLZEŇ - - - 14.00 20.00 1 498 graf
KOVOPLAST CHLUMEC - - - 116.00 117.00 15 375 graf
KOVOSLUŽBA PRAHA - - - 128.00 135.00 0 graf
KOVOSVIT - - - 182.00 189.00 58 128 graf
KOVOSVIT - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KOVOŠROT DĚČÍN - - - 300.00 360.00 19 760 graf
KOVOŠROT KLADNO - - - 3.00 3.00 0 graf
KOVOTERM - - - 30.00 30.00 2 820 graf
KRÁLOVOPOLSKÁ - - - 10.00 10.00 1 860 graf
KREDITAL IF - - - 60.00 76.00 1 174 502 graf
KRKONOŠSKÉ VÁPENKY - - - 367.00 464.00 33 413 graf
KROMEXIM - - - 37.00 41.00 259 graf
KRUŠNOH.STROJ.MOST 10.00 10.00 0 5.00 10.00 856 graf
KRUŠNOHORSKÉ LESY - - - 35.00 50.00 78 856 graf
KŘIŠŤÁLOVÝ IF 1 100.00 1 190.00 3 073 329 1 050.00 1 158.00 1 822 427 graf
K-T-V INVEST 428.00 451.00 2 255 495.00 520.00 70 177 graf
LÁZNĚ KUNDRATICE - - - 530.00 707.00 0 graf
LÁZNĚ LIBVERDA - - - 210.00 256.00 6 407 graf
LÁZNĚ LIBVERDA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
LÁZNĚ LUHAČOVICE - - - 309.00 372.00 48 084 graf
LÁZNĚ PODĚBRADY - - - 360.00 415.00 82 597 graf
LÁZNĚ TEPLICE N.B. - - - 330.00 360.00 58 242 graf
LÁZNĚ TEPLICE V Č. 276.00 316.00 1 104 320.00 350.00 219 253 graf
LÁZNĚ VELICHOVKY - - - 302.00 366.00 31 554 graf
LDP VLTAVA VLAŠIM - - - 75.00 95.00 44 839 graf
LE CYGNE SPORT.GR. - - - 230.00 257.00 20 040 graf
LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ - - - 1 072.00 1 072.00 0 graf
LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ - - - 701.00 872.00 150 692 graf
LESNÍ SP.KRÁL.HVO. - - - 96.00 110.00 10 560 graf
LESNÍ SP.OPOČNO - - - 125.00 125.00 3 882 graf
LESNÍ SPOL.BROUMOV - - - 232.00 413.00 19 588 graf
LESNÍ SPOL.H.KRÁL - - - 5 500.00 5 500.00 0 graf
LESNÍ SPOL.H.KRÁL. - - - 110.00 122.00 0 graf
LESNÍ SPOL.JAROM. - - - 118.00 133.00 76 265 graf
LESNÍ SPOL.JM LESY - - - 119.00 187.00 216 846 graf
LESNÍ SPOL.NOVÉ M. - - - 179.00 220.00 1 444 graf
LESNÍ SPOL.PLANÁ - - - 110.00 111.00 3 192 graf
LESNÍ SPOL.PLASY - - - 110.00 155.00 1 922 graf
LESNÍ SPOL.PŘEŠTI. - - - 100.00 110.00 800 graf
LESNÍ SPOL.PŘIMDA - - - 91.00 141.00 9 396 graf
LESOSTAVBY ŠUMPERK - - - 20.00 22.00 9 182 graf
LESOSTAVBY TŘEBOŇ - - - 69.00 70.00 13 719 graf
LESY FRÝDEK-MÍSTEK - - - 90.00 122.00 263 646 graf
LESY KAPLICE - - - 1 933.00 1 933.00 0 graf
LESY KRNOV - - - 70.00 125.00 44 365 graf
LESY MĚLNÍK - - - 191.00 266.00 97 644 graf
LESY SPÁL.POŘÍČÍ - - - 75.00 109.00 7 105 graf
LICOLOR LIBEREC - - - 38.00 41.00 7 669 graf
LIGLASS - - - 74.00 82.00 1 640 graf
LIGNA PRAHA - - - 514.00 575.00 15 520 graf
LIGRA STARÉ MĚSTO - - - 15.00 15.00 6 480 graf
LIHOVAR M.BOLESLAV - - - 18.00 18.00 0 graf
LINEA NIVNICE - - - 481.00 560.00 237 725 graf
LINEA ÚBOK - - - 5 248.00 5 248.00 0 graf
LISOVNY N.HM.VRBNO - - - 34.00 38.00 34 graf
LITES - - - 30.00 43.00 11 127 graf
LOMBARD INDUSTRIAL - - - 37.00 50.00 2 400 graf
LOVOCHEMIE LOVOS. 95.00 105.00 3 152 149.00 197.00 577 324 graf
LUČEBNÍ ZÁV. KOLÍN - - - 71.00 71.00 6 201 graf
M - INVEST - - - 110.00 110.00 0 graf
MADETA 178.00 198.00 8 797 238.00 275.00 143 362 graf
MAGNET - - - 10.00 26.00 0 graf
MAGNET - - - 52.00 52.00 0 graf
MAGNETON - - - 48.00 55.00 25 640 graf
MAJETKOVÁ ŽDÍREC - - - 108.00 161.00 10 210 graf
MANHATTAN IF - - - 1 350.00 1 381.00 86 432 graf
MASNA BRNO - - - 2.00 12.00 0 graf
MASNA KROMĚŘÍŽ - - - 200.00 220.00 0 graf
MASNA STUDENÁ - - - 54.00 63.00 8 455 graf
MASO PLANÁ - - - 65.00 65.00 1 433 graf
MASOKOMB. KLADNO - - - 2.00 2.00 0 graf
MASOKOMB.POLIČKA - - - 192.00 560.00 0 graf
MASOSPOL PÍSNICE - - - 14.00 15.00 0 graf
MASSAG - - - 24.00 25.00 1 032 graf
MATE - - - 21.00 31.00 1 900 graf
MAXIMA POJIŠŤOVNA - - - 45.00 50.00 0 graf
MEDICAMENTA - - - 149.00 219.00 40 081 graf
MEGA - - - 36.00 36.00 0 graf
MEOPTA PŘEROV 70.00 70.00 0 89.00 95.00 34 494 graf
MERO ČR 10,30/11 105.00 105.00 0 - - - graf
METAL ZNOJMO - - - 41.00 41.00 5 293 graf
METALIMEX - - - 1 899.00 2 001.00 335 443 graf
METALŠROT TLUMAČOV - - - 54.00 63.00 4 746 graf
METRA BLANSKO - - - 51.00 70.00 185 707 graf
METROSTAV 110.00 130.00 6 713 105.00 125.00 391 297 graf
METROSTAV - - - 118.00 118.00 0 graf
MEVA - - - 210.00 248.00 105 601 graf
MILETA - - - 96.00 103.00 29 084 graf
MILO OLOMOUC - - - 6.00 16.00 0 graf
MINERVA BOSKOVICE - - - 202.00 277.00 143 562 graf
MINVEST BRAND.N.L - - - 16.00 16.00 0 graf
MJM LITOVEL - - - 247.00 321.00 12 669 graf
MLÉKÁRNA F.MÍSTEK - - - 100.00 100.00 0 graf
MLÉKÁRNA KUNÍN - - - 61.00 102.00 776 graf
MLÉKÁRNA MAR.LÁZNĚ - - - 46.00 51.00 0 graf
MLÝNY ČERČANY - - - 7.00 20.00 4 575 graf
MOCHOVSKÉ MRAZÍRNY - - - 40.00 59.00 16 765 graf
MONTÁŽE PŘEROV - - - 110.00 110.00 330 graf
MOPAS HOLEŠOV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MOR.CHEM.Z.12,4/01 80.00 80.00 0 - - - graf
MOR.POTRAVIN.ST. - - - 30.00 30.00 0 graf
MORAGRO PROSTĚJOV - - - 42.00 42.00 4 032 graf
MORAV. PLYNOSTAV - - - 373.00 480.00 3 646 graf
MORAV.KERAM.ZÁVODY - - - 343.00 427.00 54 578 graf
MORAV.SPOL.PRO KI - - - 40.00 40.00 2 400 graf
MORAVEL OLOMOUC - - - 50.00 55.00 297 graf
MORAVIA CANS - - - 538.00 620.00 42 193 graf
MORAVIAFROST - - - 41.00 43.00 6 185 graf
MORÁVKA CENTRUM - - - 8 217.00 8 217.00 0 graf
MORAVOLEN ŠUMPERK - - - 13.00 14.00 1 976 graf
MORAVSKÉ KOVÁRNY - - - 1 030.00 1 133.00 0 graf
MORAVSKÉ NAFT.DOLY 2 374.00 2 374.00 0 2 303.00 2 495.00 393 916 graf
MORAVSKÉ ŽELEZÁRNY - - - 33.00 34.00 999 graf
MORAVSKOSLEZ. UPF 1 127.00 1 191.00 113 120 1 052.00 1 175.00 1 315 958 graf
MORAVSKÝ ZEM.HOLD. - - - 62.00 62.00 32 364 graf
MORSLEZS.REGIONÁL. - - - 29.00 29.00 0 graf
MOSTÁRNA HUSTOPEČE - - - 16.00 16.00 0 graf
MOSTECKÁ UHEL.SP. 83.00 88.00 3 411 98.00 117.00 293 562 graf
MOSTECKÁ UHEL.SPOL - - - 1 113.00 1 113.00 0 graf
MOTOKOV INTER. - - - 118.00 145.00 32 429 graf
MOTOKOV PRAHA 25.00 30.00 0 16.00 18.00 481 graf
MOTORPAL - - - 155.00 176.00 203 928 graf
MRAZÍRNY DAŠICE - - - 45.00 45.00 14 130 graf
MRAZÍRNY VIŠŇOVÉ - - - 35.00 35.00 1 190 graf
MSA - - - 200.00 305.00 222 149 graf
MSDZ ŠUMPERK - - - 9.00 12.00 0 graf
MŠLZ - - - 36.00 44.00 36 042 graf
MUZO - - - 1 647.00 3 001.00 9 555 graf
MYKANA - - - 20.00 20.00 0 graf
NÁRODNÍ SPOL.DOMOV - - - 22.00 22.00 0 graf
NATE CHOTĚBOŘ - - - 56.00 56.00 1 960 graf
NATURAMYL - - - 93.00 130.00 1 858 graf
NAVOS - - - 41.00 48.00 3 480 graf
NEALKO OLOMOUC - - - 3.00 3.00 0 graf
NEMOHOLD - - - 75.00 75.00 0 graf
NKT CABLES 479.00 531.00 3 585 510.00 525.00 226 495 graf
NOVÁ HUŤ 12,70/03 103.00 103.00 0 10 250.00 10 250.00 0 graf
NOWACO MRAZÍRNY - - - 365.00 390.00 38 199 graf
O2 C.R. 324.00 378.00 1 842 180 375 325.00 374.00 22 580 184 graf
OBCHOD OBUVÍ ZLÍN - - - 31.00 34.00 0 graf
OBCHOD S PALIVY - - - 16.00 73.00 259 graf
OBCHODNÍ SLADOVNY 306.00 430.00 4 153 360.00 462.00 368 703 graf
OBCHODNÍ TISKÁRNY - - - 298.00 308.00 58 968 graf
OBL.PRŮM.P.POLIČKA - - - 58.00 64.00 3 058 graf
ODĚVY HRADEC KRÁL. - - - 50.00 50.00 0 graf
ODKOLEK - - - 315.00 360.00 36 520 graf
OHL ŽS 584.00 584.00 0 300.00 345.00 31 850 graf
OKD - - - 120.00 120.00 0 graf
OKD 62.00 72.00 17 847 66.00 85.00 1 213 493 graf
OL - INVEST - - - 118.00 151.00 33 403 graf
OLEASPOL - - - 29 000.00 29 000.00 0 graf
OLEASPOL - - - 28 033.00 28 033.00 0 graf
OLMA MLÉK.PRŮMYSL - - - 70.00 90.00 1 832 graf
OLŠANSKÉ PAPÍRNY - - - 20.00 20.00 2 720 graf
OLYMPIK HOLDING - - - 8.00 8.00 0 graf
OMNIPOL - - - 129.00 164.00 94 966 graf
OMYA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OMYA.VÁPENNÁ - - - 376.00 630.00 1 239 graf
ON SEMICONDUCT. CR - - - 1 400.00 1 520.00 147 800 graf
OPAVLEN OPAVA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OPF INTERNATIONAL - - - - - 0 graf
OPRAVY ZÁCHLUMÍ - - - 95.00 104.00 0 graf
ORCA - - - 24.00 24.00 0 graf
ORGREZ - - - 58.00 63.00 2 204 graf
ORPA - - - 162.00 199.00 22 230 graf
ORTAS PŘÍBRAM - - - 99 998.00 99 998.00 0 graf
ORTAS PŘÍBRAM - - - 6.00 7.00 498 graf
OSEVA - - - 20.00 20.00 0 graf
OSEVA AGRI CHRUDIM - - - 64.00 83.00 128 graf
OSEVA UNI - - - 90.00 114.00 0 graf
OSPAP VELKOOBCH.P. - - - 208.00 260.00 24 042 graf
OSTRAV.VOD.A KAN. - - - 1 101.00 1 223.00 233 793 graf
OSTROJ 18.00 18.00 0 16.00 18.00 11 894 graf
OSTROV.TEPLÁREN - - - 280.00 280.00 0 graf
OTAVAN TŘEBOŇ - - - 81.00 90.00 12 356 graf
OTAVA-PATRIA - - - 190.00 261.00 46 132 graf
OTMA SLOV. FRUTA - - - 233.00 317.00 35 164 graf
P.I.F. 770.00 833.00 775 810 771.00 818.00 11 270 521 graf
PACOVSKÉ STROJÍRNY - - - 81.00 150.00 16 992 graf
PANKRÁC - - - 409.00 513.00 48 416 graf
PANKRÁC - - - 721.00 904.00 81 552 graf
PAPÍRNY BRNO - - - 90.00 99.00 52 060 graf
PARAMO 141.00 145.00 1 595 138.00 157.00 442 850 graf
PARKHOTEL GOLF ML - - - 210.00 221.00 2 752 graf
PARKING CENTRUM - - - 900.00 900.00 0 graf
PAS ZÁBŘEH NA MOR. - - - 54.00 54.00 0 graf
PBS BRNO DIZ 13.00 13.00 0 11.00 13.00 458 graf
PCB BENEŠOV - - - 111.00 152.00 31 689 graf
PEKÁRNA CHOMUTOV - - - 56.00 79.00 0 graf
PEKÁRNA LIBEREC - - - 50.00 81.00 2 010 graf
PEKÁRNA TŘEBÍČ - - - 149.00 165.00 0 graf
PEKÁRNA TŘEBÍČ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PEKÁRNY ŠUMPERK - - - 42.00 54.00 4 831 graf
PEREX - - - 50.00 53.00 3 958 graf
PERFEKTA - - - 25.00 25.00 0 graf
PERLA BAVLNÁŘ.ZÁV. - - - 39.00 55.00 44 447 graf
PERSPEKTIVA-P OPF - - - - - 0 graf
PERSPEKTIVA-S OPF - - - - - 0 graf
PETRA STRÁNÍ - - - 22.00 22.00 352 graf
PF AAA 809.00 815.00 12 165 716.00 799.00 399 983 graf
PF MAJETKU 1.IN - - - - - 0 graf
PF PRAVID.PŘ. 1.IN - - - - - 0 graf
PF PROSPERITY 1.IN - - - - - 0 graf
PGH - - - 90.00 90.00 0 graf
PHA FIN.BV 6,95/10 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
PHILIP MORRIS ČR A 5 931.00 6 270.00 216 507 274 5 815.00 6 204.00 5 128 375 graf
PIONEER TRUST - - - - - 0 graf
PIV.A SOD.BRNO - - - 45.00 60.00 7 020 graf
PIV.A SOD.JIHLAVA - - - 23.00 24.00 368 graf
PIVOV. PARDUBICE - - - 1 100.00 1 100.00 0 graf
PIVOV.LOUNY - - - 63.00 113.00 1 474 graf
PIVOV.PARDUBICE - - - 30.00 30.00 0 graf
PIVOVAR RADEGAST 1 600.00 1 600.00 0 1 555.00 1 700.00 344 415 graf
PIVOVAR V.POPOVICE - - - 170.00 206.00 33 644 graf
PIVOVARSKÝ HOLDING - - - 240.00 286.00 230 715 graf
PIVOVARY BOH.PRAHA - - - 13.00 18.00 2 496 graf
PLEMENÁŘSKÉ SLUŽBY - - - 76.00 89.00 24 986 graf
PLEMENÁŘSKÉ SLUŽBY - - - 760.00 760.00 0 graf
PLIVA - LACHEMA 452.00 475.00 6 644 450.00 467.00 907 925 graf
PLOMA - - - 148.00 176.00 479 406 graf
PLYNOPROJEKT PRAHA - - - 565.00 640.00 58 918 graf
PLYNOSTAV PARDUB. - - - 84.00 114.00 29 393 graf
PLZEŇSKÁ TEPLÁREN. 510.00 510.00 0 418.00 513.00 55 964 graf
POD.EKOLOG. VÝST. - - - 15.00 17.00 0 graf
POLIČSKÉ STROJÍRNY - - - 32.00 47.00 12 295 graf
POLOVODIČE PRAHA - - - 29.00 38.00 12 880 graf
POLYGON STAVEBNÍ - - - 23.00 32.00 0 graf
POLYGRAFIA - - - 72.00 99.00 6 149 graf
PORCEL.MANUFAKTURA - - - 290.00 377.00 8 358 graf
POŠT.TISK.CENIN - - - 616.00 754.00 18 399 graf
POTRAVINY CENTRUM - - - 2.00 2.00 0 graf
PÖYRY ENVIRONMENT - - - 73.00 445.00 2 575 graf
POZ.STAVIT. ZLÍN - - - 72.00 79.00 5 595 graf
POZEM.ST.STAVOSER. - - - 100.00 100.00 0 graf
POZEM.ST.ÚSTÍ N.L. - - - 44.00 45.00 0 graf
POZES RADONICE - - - 9.00 23.00 183 graf
PPC TR 14 3/8 /04 104.00 104.00 0 - - - graf
PPF CAP.M. VAR/05 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
PPF INVEST.HOLDING - - - 1 430.00 1 430.00 0 graf
PPF INVEST.HOLDING 456.00 535.00 48 906 464.00 550.00 2 811 290 graf
PRÁD.A ČIST.NÁCHOD - - - 108.00 120.00 2 052 graf
PRADĚD PFO - - - - - 0 graf
PRAGA ČÁSLAV - - - 30.00 30.00 210 graf
PRAGA HOSTIVAŘ - - - 5.00 5.00 60 graf
PRAGA HRÁDEK N.N. - - - 26.00 26.00 4 966 graf
PRAGA LOUNY - - - 475.00 574.00 0 graf
PRAGOEXPORT - - - - - 0 graf
PRAGOIMEX - - - 363.00 450.00 15 526 graf
PRAGOLAKTOS - - - 21.00 24.00 1 744 graf
PRAMEN IK PRAHA - - - 43.00 43.00 0 graf
PRAMEN ORLOVÁ POR. - - - 55.00 68.00 1 540 graf
PRAZSKE SLUZBY 600.00 620.00 144 860 526.00 640.00 2 915 353 graf
PRAŽSKÁ ENERGETIKA 1 900.00 1 980.00 285 980 1 851.00 1 920.00 585 223 graf
PRAŽSKÁ PLYNÁREN. 2 413.00 2 413.00 0 1 850.00 2 041.00 44 170 graf
PRAŽSKÁ TEPLÁREN. 1 093.00 1 150.00 146 050 1 050.00 1 149.00 145 010 graf
PRAŽSKÉ PIVOVARY 23.00 23.00 0 20.00 25.00 83 190 graf
PRECIOSA-LUSTRY - - - 76.00 108.00 85 072 graf
PREFA BRNO - - - 55.00 64.00 35 824 graf
PREFA GRYGOV - - - 27.00 40.00 0 graf
PREFA PARDUBICE - - - 44.00 45.00 15 307 graf
PREFA PRAHA - - - 195.00 210.00 41 570 graf
PRIMA KARVINÁ - - - 41.00 41.00 984 graf
PRIMONA - - - 25.00 33.00 2 600 graf
PRIOR ČR - - - 190.00 201.00 0 graf
PROAGRO - - - 50.00 50.00 2 856 graf
PROAGRO LIBEREC - - - 55.00 180.00 4 720 graf
PROLES - - - 45.00 45.00 0 graf
PROREGIO - - - 38.00 38.00 760 graf
PRŮMYSL KAMENE - - - 381.00 420.00 26 580 graf
PRV.BRN.ST.V.BÍTEŠ - - - 220.00 220.00 10 900 000 graf
PRV.BRN.STR.TŘEBÍČ - - - 288.00 288.00 0 graf
PRVNÍ JIHO-ZÁPADNÍ - - - 23.00 23.00 0 graf
PRVNÍ JIHO-ZÁPADNÍ - - - 56.00 56.00 0 graf
PRVNÍ KAPIT. SPOL. - - - 80.00 80.00 0 graf
PRVNÍ NOVIN.SP.PHA - - - 67.00 117.00 431 graf
PRVNÍ PETROV.ZEM. - - - 25.00 25.00 0 graf
PRVNÍ STAV.CHRUDIM - - - 250.00 250.00 0 graf
PRVNÍ STAV.K.HORA - - - 9.00 10.00 400 graf
PSG - - - 31.00 40.00 6 816 graf
PSVS - - - 550.00 625.00 45 640 graf
PUDIS - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
PUDIS - - - 114.00 137.00 0 graf
PZ OSTRAVA - - - 24.00 24.00 0 graf
RAAB KARCH.STAVIVA - - - 91.00 110.00 72 792 graf
RADIOMOBIL 8,20/04 100.00 100.00 0 - - - graf
RADLICKÁ MLÉKÁRNA - - - 30.00 35.00 0 graf
RAKO 645.00 716.00 17 881 649.00 740.00 1 354 788 graf
RAPID - - - 6 041.00 7 501.00 2 788 993 graf
RAŠELINA - - - 127.00 230.00 109 978 graf
REAS - - - 8.00 8.00 0 graf
REDASH - - - 48.00 55.00 81 186 graf
REKULT.VÝSTAV.MOST - - - 116.00 201.00 7 508 graf
RENTIÉRSKÝ IF 1.IN 1 059.00 1 138.00 7 098 387 1 013.00 1 112.00 5 739 257 graf
RESONANČNÍ PILA - - - 67.00 101.00 5 238 graf
RESTAMO HOLDING - - - 49.00 49.00 1 764 graf
RETEX - - - 20.00 23.00 4 450 graf
RMS MEZZANINE 1 830.00 2 219.00 32 514 1 980.00 2 490.00 267 500 graf
ROCKWOOL PREFIZOL - - - 350.00 440.00 843 896 graf
RODINNÝ HOSPODÁŘ - - - 21.00 21.00 525 graf
ROLNICKÝ IF - - - 284.00 350.00 25 427 graf
ROMO FULNEK - - - 4.00 4.00 0 graf
ROSTROJ ROUSÍNOV - - - 122.00 122.00 0 graf
ROTEXTILE - - - 40.00 40.00 0 graf
RUBÍN DYN.IF - - - 447.00 495.00 14 850 graf
RUKAVIČKÁŘSKÉ ZÁV - - - 14.00 14.00 879 489 graf
RŮST.OPF AKCIÍ 68 379.00 75 480.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
RŮST.OPF DLUHOPISŮ 135 901.00 137 588.00 137 371 100 000.00 100 000.00 0 graf
RŮST.OPF PEN.TRHU 121 568.00 121 862.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
RŮSTOVÝ PKIS OPF - - - - - 0 graf
RUVE - - - 177.00 242.00 18 125 graf
RYBÁŘ. TŘEBOŇ HLD - - - 227.00 255.00 100 685 graf
RYBÁŘSTVÍ PŘEROV - - - 140.00 175.00 1 890 graf
RYBÁŘSTVÍ TÁBOR - - - 62.00 86.00 14 441 graf
RYBÁŘSTVÍ TELČ - - - 288.00 350.00 76 124 graf
RYBÁŘSTVÍ VEL.MEZ. - - - 50.00 52.00 9 538 graf
RYBENA RUMBURK - - - 36.00 42.00 1 124 graf
RYBNIKÁŘ.HLUBOKÁ - - - 80.00 85.00 137 165 graf
S.P.M.B. - - - 240.00 240.00 1 440 graf
S.P.M.B. - - - 99 992.00 99 992.00 0 graf
SAFINA - - - 126.00 145.00 48 833 graf
SAKAS - - - 44.00 44.00 616 graf
SALMA - - - 3.00 3.00 0 graf
SAMKA - - - 30.00 31.00 1 860 graf
SANATORIUM ASTORIA - - - 1 054.00 1 408.00 20 889 graf
SANITAS - - - 64.00 71.00 1 944 graf
SANJO KUTNÁ HORA - - - 6.00 7.00 0 graf
SATRAPA PRAHA - - - 1 033.00 1 033.00 0 graf
SAUER ŽANDOV - - - 68.00 68.00 0 graf
SBĚRNÉ SUROV. ČB - - - 37.00 61.00 3 799 graf
SBĚRNÉ SUROV.PRAHA - - - 52.00 107.00 2 246 graf
SČ ARMATURKA - - - 67.00 138.00 25 927 graf
SČ ENERGETIKA 1 500.00 1 550.00 324 500 1 328.00 1 500.00 375 297 graf
SČ INVESTORSKÁ - - - 32.00 32.00 8 186 graf
SČ PLYN. 11,85/03 112.00 112.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
SČ PLYNÁRENSKÁ 2 450.00 2 450.00 0 869.00 1 465.00 26 113 graf
SČC - - - 31.00 33.00 11 999 graf
SEBA - - - 9.00 9.00 0 graf
SEED LYSÁ N.L. - - - 3.00 3.00 0 graf
SEKOZ VYSOKÉ MÝTO - - - 41.00 41.00 0 graf
SELEKTA - - - 40.00 49.00 2 342 graf
SELEKTA PACOV - - - 75.00 90.00 2 052 graf
SELGEN - - - 210.00 225.00 20 604 graf
SELIKO OLOMOUC - - - 80.00 80.00 0 graf
SELLIER & BELLOT 120.00 130.00 2 630 148.00 164.00 265 539 graf
SEMOMA OLOMOUC - - - 32.00 32.00 1 771 graf
SEMPERFLEX OPTIMIT - - - 421.00 525.00 110 998 graf
SETUZA 400.00 407.00 5 600 402.00 452.00 308 269 graf
SEVAC - - - 44.00 48.00 0 graf
SEVEROČESKÉ DOLY 233.00 235.00 42 015 220.00 263.00 225 470 graf
SEVEROZÁPADNÍ IF - - - 130.00 130.00 0 graf
SFINX - - - 217.00 228.00 77 252 graf
SG - INDUSTRY 10.00 13.00 1 406 13.00 16.00 122 572 graf
SHD-KOMES - - - 75.00 94.00 6 718 graf
SCHAFFER SOF ZNOJM - - - 23.00 23.00 0 graf
SIDIA - - - 440.00 440.00 0 graf
SIDIA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SIGMA ENGINEERING - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SIGMA ENGINEERING - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SIGMIA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SILNICE CHEB - - - 49.00 73.00 0 graf
SILNICE KLATOVY - - - 980.00 990.00 0 graf
SILNICE NEPOMUK - - - 375.00 550.00 13 515 graf
SILNIČNÍ TECHNIKA - - - 21.00 21.00 3 439 graf
SILON - - - 305.00 353.00 888 391 graf
SILVACO - - - 93.00 140.00 1 135 graf
SKALIČAN - - - 60.00 62.00 1 260 graf
SKLÁRNY KAVALIER 510.00 730.00 0 472.00 563.00 73 399 graf
SKLENĚNÁ BIŽUTERIE - - - 900.00 900.00 0 graf
SKLO BOHEMIA - - - 386.00 460.00 45 657 graf
SL.KÁMEN 10,125/02 100.00 100.00 0 - - - graf
SLADOVNA HODONICE - - - 400.00 460.00 247 454 graf
SLAVATA - - - 25.00 25.00 0 graf
SLÉVÁRNA HEUNISCH - - - 189.00 307.00 4 679 graf
SLÉVÁRNA KUŘIM - - - 45.00 49.00 598 graf
SLÉVÁRNA KUŘIM - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SLÉVÁRNA LIBEREC - - - 12.00 12.00 1 344 graf
SLEZAN FRÝDEK-MÍS. 150.00 150.00 0 165.00 205.00 2 140 731 graf
SLEZSKÝ KÁMEN - - - 32.00 48.00 3 097 graf
SLOV.EL.ČR VAR/03 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
SLOVÁC.VOD.A KAN. - - - 58.00 80.00 5 045 graf
SLOVÁCKÁ FRUTA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SLOVÁCKÉ STROJÍRNY - - - 60.00 60.00 7 968 graf
SLUVIS PRAHA - - - 8.00 8.00 1 238 graf
SM ENERG. VAR/05 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
SM ENERGETIKA 1 700.00 1 720.00 833 000 1 525.00 1 663.00 750 204 graf
SM PLYNÁRENSKÁ 1 890.00 1 890.00 0 1 350.00 1 884.00 74 808 graf
SM VOD.A KAN. OVA - - - 660.00 660.00 0 graf
SM VOD.A KAN.OVA 446.00 446.00 0 405.00 457.00 125 546 graf
SMP CONSTRUCTION - - - 200.00 341.00 217 879 graf
SOFTWARE 602 - - - 250.00 332.00 0 graf
SOKOLOV.BÁŇ.STAVBY - - - 76.00 76.00 0 graf
SOKOLOVSKÁ UHELNÁ 152.00 195.00 49 373 170.00 202.00 931 528 graf
SOLO - - - 7.00 9.00 0 graf
SPALOVNA VYSOČANY - - - 13.00 13.00 0 graf
SPALOVNA VYSOČANY - - - 81.00 81.00 0 graf
SPEC.ÚST.PRO REK. - - - 181.00 181.00 362 graf
SPOJENÉ KARTÁČOVNY - - - 301.00 415.00 40 781 graf
SPOJPROJEKT PRAHA - - - 570.00 989.00 73 760 graf
SPOL.KAP.SLUŽEB - - - 79.00 79.00 0 graf
SPOLANA 147.00 172.00 199 022 135.00 174.00 400 864 graf
SPOLANA - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
SPOLEK CH.HUT.VÝR. 46.00 48.00 720 49.00 61.00 445 393 graf
SPT TELCOM 11,3/04 99.00 99.00 0 - - - graf
ST.DLUHOP. 6,30/07 101.00 101.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,40/10 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 52 551 819 graf
ST.DLUHOP. 6,50/01 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,75/05 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,90/03 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,95/16 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 7,30/04 100.00 100.00 0 10 365.00 10 575.00 0 graf
ST.DLUHOP. 7,95/04 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 3 590 300 graf
ST.DLUHOP. VAR/02 98.00 98.00 0 970.00 970.00 58 200 graf
ST.DLUHOP. VAR/02 100.00 100.00 0 - - - graf
ST.DLUHOP. VAR/02 100.00 100.00 10 004 - - - graf
ST.DLUHOP.10,55/02 102.00 102.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.10,90/03 115.00 115.00 0 11 350.00 11 350.00 0 graf
ST.DLUHOP.10,95/01 102.00 102.00 0 10 741.00 10 741.00 0 graf
ST.DLUHOP.12,20/02 118.00 118.00 0 10 000.00 10 000.00 22 702 709 graf
ST.DLUHOP.14,85/03 127.00 127.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.7,95/04 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
STABE-BER.STAVEBNÍ - - - 160.00 160.00 0 graf
STAROROL.PORCELÁN - - - 67.00 88.00 31 608 graf
STASS - - - 30.00 30.00 0 graf
STATEK KAMÝK N.V. - - - 200.00 293.00 0 graf
STATEK MIROSLAV - - - 46.00 46.00 0 graf
STATEK UHŘÍNOV - - - 69.00 117.00 3 512 graf
STATKY BĚLOTÍN - - - 230.00 230.00 0 graf
STATKY POTŠTÁT - - - 169.00 169.00 0 graf
STATUS - - - 10.00 11.00 0 graf
STAV.POD.JABLONEC - - - 30.00 32.00 4 332 graf
STAV.POD.OPAVA - - - 17.00 18.00 0 graf
STAV.POD.PRAHA - - - 41.00 41.00 0 graf
STAV.SDRUŽ.PŘÍBRAM - - - 6 561.00 6 561.00 0 graf
STAVBY BRNO - - - 12.00 12.00 0 graf
STAVCENT - - - 17.00 18.00 102 graf
STAVEBNÍ P.KROMĚŘ. - - - 200.00 200.00 0 graf
STAVEBNÍ STR.ÚSTÍ - - - 27.00 27.00 0 graf
STAVEBNÍ ÚDRŽ. PHA - - - 80.00 80.00 0 graf
STAVIMO - - - 270.00 270.00 0 graf
STAVOKOMB.LIBEREC - - - 452.00 452.00 0 graf
STAVOKONSTRUKCE - - - 40.00 40.00 720 graf
STAVOMONTÁŽE KV - - - 150.00 150.00 0 graf
STAVOSTROJ - - - 240.00 266.00 343 424 graf
STAVOSTROJ - - - 205.00 205.00 0 graf
STAVUS PŘÍBRAM - - - 23.00 23.00 0 graf
STČ ENERGETICKÁ 1 450.00 1 500.00 1 639 500 1 350.00 1 420.00 373 049 graf
STČ PLYNÁRENSKÁ 2 128.00 2 481.00 0 1 760.00 2 000.00 112 345 graf
STČ.CHOV.SDRUŽENÍ - - - 117.00 313.00 18 287 graf
STČ.SBĚRNÉ SUROV. - - - 42.00 42.00 1 932 graf
STOCK PLZEŇ 5 440.00 6 200.00 27 824 5 275.00 6 100.00 311 597 graf
STOCK PLZEŇ - - - 1 433.00 1 433.00 0 graf
STROJEXPORT PRAHA - - - 29.00 32.00 0 graf
STROJIMPORT - - - 9.00 9.00 0 graf
STROJIMPORT - - - 18.00 18.00 0 graf
STROJINTEX IDP - - - 52.00 79.00 21 343 graf
STROJÍRNY A O.KAPL - - - 30.00 30.00 0 graf
STROJÍRNY BOHDAL. - - - 35.00 36.00 276 graf
STROJPLAST - - - 20.00 30.00 2 751 graf
STROJPLAST - - - 500.00 500.00 0 graf
STROJTEX - - - 21.00 21.00 287 graf
STS HOSTIVICE - - - 35.00 35.00 1 645 graf
STS OLOMOUC - - - 666.00 768.00 0 graf
STS PRACHATICE - - - 21.00 21.00 0 graf
STS PRUNÉŘOV - - - 45.00 45.00 0 graf
STS PŘEROV - - - 46.00 46.00 0 graf
STS STRAKONICE - - - 16.00 24.00 0 graf
STS ŠUMPERK - - - 220.00 250.00 0 graf
SUBEKO KLÁŠTEREC - - - 24.00 24.00 0 graf
SUBTERRA - - - 313.00 415.00 216 374 graf
SVA - - - 54.00 55.00 17 422 graf
SVA HOLÝŠOV - - - 99 992.00 99 992.00 0 graf
SVAS - - - 5.00 5.00 0 graf
SVOBODA GRAF. ZÁV. - - - 280.00 285.00 24 670 graf
SVÚSS - - - 22.00 22.00 0 graf
SYNPO - - - 96.00 124.00 6 497 graf
ŠKODA 40.00 40.00 111 280 - - - graf
ŠKODA AUTO 7,25/05 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠKODA AUTO VAR/07 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠKODA AUTO VAR/10 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠKODA PLZEŇ VAR/02 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ŠKODA PRAHA 253.00 380.00 0 120.00 165.00 28 674 graf
ŠKROBÁRNA BRNO - - - 77.00 92.00 27 532 graf
ŠKROBÁRNY PELHŘIM. - - - 64.00 73.00 21 011 graf
ŠMERAL BRNO - - - 33.00 36.00 41 723 graf
ŠROUBÁRNA TURNOV - - - 61.00 67.00 9 428 graf
ŠROUBÁRNA ŽATEC - - - 28.00 31.00 1 965 graf
ŠROUBÁRNA ŽDÁNICE - - - 59.00 97.00 770 graf
ŠTERNBERSKÉ LESY - - - 244.00 250.00 48 276 graf
ŠTI HOLDING 1 460.00 1 460.00 0 1 269.00 1 463.00 730 006 graf
ŠUMSTAV - - - 38.00 38.00 0 graf
T STRING PARDUBICE - - - 81.00 144.00 11 328 graf
TANEX - - - 5.00 6.00 2 616 graf
TARMAC SEVEROKÁMEN 330.00 330.00 0 392.00 453.00 52 454 graf
TATRA 48.00 50.00 8 769 44.00 58.00 537 588 graf
TECH.INŽ.ÚSTAV NER - - - 79.00 79.00 6 344 graf
TECHMAT Č.BUDĚJOV. - - - 30.00 30.00 270 graf
TECHNOLEN - - - 27.00 27.00 0 graf
TEKO PLESNÁ - - - 3.00 3.00 0 graf
TENEZ CHOTĚBOŘ - - - 82.00 94.00 9 395 graf
TEPL.BRNO 10,80/05 100.00 100.00 0 - - - graf
TEPL.BRNO VAR/02 100.00 100.00 0 - - - graf
TEPL.ÚSTÍ 11,7/04 102.00 102.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
TEPLÁRNA Č.BUDĚJ. 511.00 511.00 0 413.00 532.00 35 282 graf
TEPLÁRNA OTROKOV. 275.00 289.00 4 513 341.00 404.00 118 909 graf
TEPLÁRNA PÍSEK 240.00 240.00 0 170.00 264.00 29 451 graf
TEPLÁRNA STRAKON. - - - 400.00 436.00 30 074 graf
TEPLÁRNA ÚSTÍ N.L. 160.00 176.00 0 175.00 363.00 803 405 graf
TEPLÁRNY BRNO 486.00 486.00 7 290 535.00 605.00 63 561 graf
TEPNA - - - 24.00 25.00 7 097 graf
TEPNA - - - 344.00 344.00 0 graf
TERCO TELČ NÁBYTEK - - - 68.00 94.00 603 graf
TEREOS TTD - - - 16.00 21.00 15 179 graf
TERMOSERVIS ČÁSLAV - - - 30.00 30.00 0 graf
TERPLAN - - - 95.00 104.00 0 graf
TES PRAHA - - - 18.00 18.00 0 graf
TESLA ELMI BRNO - - - 50.00 50.00 11 200 graf
TESLA JIHLAVA - - - 115.00 154.00 512 762 graf
TESLA KARLÍN - - - 55.00 63.00 75 388 graf
TESLA SEZAM 627.00 660.00 0 594.00 678.00 118 811 graf
TESLA STRAŠNICE - - - 2.00 3.00 0 graf
TESLA VAK.TECH.PHA - - - 3.00 3.00 0 graf
TEXTILANA - - - 16.00 33.00 25 371 graf
TEZAS - - - 28.00 112.00 18 731 graf
THESAURUS 900.00 975.00 169 004 875.00 945.00 826 683 graf
THRALL VAGONKA ST. - - - 20.00 26.00 168 156 graf
TIBA - - - 24.00 30.00 337 127 graf
TIF INVEST PLZEŇ - - - 25.00 26.00 0 graf
TILIA-LDS - - - 80.00 112.00 8 124 graf
TLAK.PLYNÁRNA ÚSTÍ - - - 24.00 33.00 32 908 graf
TMP-TEL. MONTÁŽE 1 041.00 1 775.00 38 028 1 512.00 2 013.00 1 544 633 graf
TOFA SEMILY - - - 2.00 2.00 0 graf
TOFA SEMILY - - - 1 084.00 1 084.00 0 graf
TOMA 57.00 70.00 2 107 70.00 87.00 422 361 graf
TOMOS PRAHA - - - 175.00 175.00 0 graf
TONA - - - 95.00 115.00 4 287 graf
TONA PEČKY - - - 9 100.00 9 100.00 0 graf
TONAK 23.00 23.00 0 30.00 37.00 51 594 graf
TONASO - - - 7.00 10.00 119 462 graf
TOS ČELÁKOVICE - - - 26.00 36.00 0 graf
TOS ČELÁKOVICE - - - 47.00 47.00 0 graf
TOS SVITAVY - - - 38.00 42.00 10 919 graf
TPO CONSULT - - - 2.00 2.00 0 graf
TRANSAKTA - - - 130.00 156.00 165 427 graf
TRANZA - - - 50.00 59.00 33 021 graf
TRESO V-O OBU.ZLÍN - - - 15.00 16.00 4 570 graf
TRIOLA - - - 22.00 25.00 396 graf
TŘIN.ŽEL. 10,65/09 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
TŘINEC.ŽEL.12,5/01 95.00 95.00 0 - - - graf
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY 125.00 154.00 39 037 131.00 169.00 1 600 687 graf
TTP ELITEX - - - 17.00 17.00 204 graf
TUSCULUM - - - 43.00 43.00 0 graf
TYLEX LETOVICE - - - 78.00 107.00 23 538 graf
TYPOS TISKAŘ.ZÁV. - - - 487.00 610.00 13 368 graf
TZP - - - 92.00 120.00 102 286 graf
UHEL.SKL.H.KRÁLOVÉ - - - 75.00 76.00 6 639 graf
UHEL.SKL.JIHLAVA - - - 21.00 25.00 0 graf
ÚJI - - - 31.00 37.00 0 graf
ÚNĚŠOVICKÝ STATEK - - - 34.00 35.00 0 graf
UNIGEO - - - 34.00 38.00 0 graf
UNION BANKA - - - 1 200.00 1 200.00 0 graf
UNION LEAS. VAR/05 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
UNIPETROL 44.00 58.00 586 827 403 46.00 57.00 12 898 168 graf
UNIPETROL 0,00/07 66.00 66.00 0 - - - graf
UNIPETROL 9,00/04 99.00 99.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
UNIPETROL VAR/13 100.00 100.00 0 - - - graf
UNIPLET TŘEBÍČ - - - 18.00 18.00 72 graf
UNITED ENERGY - - - 55.00 60.00 266 418 graf
UNITED ENERGY 450.00 496.00 0 501.00 552.00 687 435 graf
UNIVERSÁLNÍ OPF - - - 736.00 736.00 0 graf
UP BUČOVICE - - - 2.00 2.00 0 graf
USIP STUDIO AIP - - - 87.00 87.00 260 graf
ÚSTAV NEROST.SUR. - - - 53.00 64.00 11 742 graf
ÚSTECKÉ PIVOVARY - - - 125.00 125.00 0 graf
ÚVMV CONSULTING - - - 225.00 299.00 11 776 graf
ÚVR MNÍŠEK P.BRDY - - - 14.00 26.00 397 graf
VAGÓNKA ČESKÁ LÍPA - - - - - 0 graf
VÁLCOVNY PLECHU 14.00 23.00 86 20.00 28.00 31 905 graf
VAN LEER OBALY - - - 1 200.00 1 300.00 36 243 graf
VARI - - - 23.00 41.00 1 709 graf
VČ ENERGETIKA 1 480.00 1 520.00 16 280 1 334.00 1 422.00 371 816 graf
VČ PLYNÁRENSKÁ 2 188.00 2 188.00 0 1 500.00 1 800.00 65 111 graf
VEBA TEXTILNÍ ZÁV. - - - 172.00 195.00 99 376 graf
VELAMOS SOBOTÍN - - - 33.00 42.00 0 graf
VELETRŽNÍ FINANČNÍ 87.00 117.00 4 067 96.00 109.00 196 993 graf
VELICHOVKY 13,4/04 97.00 97.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
VELKOOBCH.IVANČICE - - - 32.00 32.00 3 296 graf
VELKOVÝKRM.ZÁKUPY - - - 11.00 11.00 3 352 graf
VELVANA - - - 18.00 18.00 0 graf
VENNUS - - - 18.00 18.00 0 graf
VENNUS - - - 32.00 32.00 0 graf
VESEKO VELKÝ ŠENOV - - - 73.00 90.00 553 graf
VET ASSETS 68.00 68.00 0 52.00 64.00 113 079 graf
VET.ASAN.ÚS.TIŠICE - - - 25.00 70.00 0 graf
VET.ASAN.ÚS.VĚROV. - - - 40.00 40.00 0 graf
VHOS - - - 600.00 1 017.00 6 104 graf
VINIUM - - - 136.00 260.00 1 876 772 graf
VINNÉ SKL.VALTICE - - - 640.00 684.00 54 445 graf
VÍNO BZENEC - - - 51.00 80.00 4 627 graf
VÍNO MIKULOV - - - 360.00 400.00 130 042 graf
VINOFRUKT DUNAJOV. - - - 44.00 55.00 111 365 graf
VITKA BRNĚNEC - - - 45.00 61.00 42 558 graf
VÍTKOVICE - - - 8.00 10.00 270 176 graf
VÍTKOVSKÉ LESY - - - 77.00 90.00 13 820 graf
VLNAP 36.00 36.00 0 30.00 39.00 22 305 graf
VOD.A KAN. H.BROD - - - 85.00 100.00 22 851 graf
VOD.A KAN.BEROUN - - - 100.00 100.00 2 803 graf
VOD.A KAN.BRUNTÁL - - - 31.00 44.00 244 graf
VOD.A KAN.BŘECLAV - - - 75.00 100.00 9 239 graf
VOD.A KAN.BŘECLAV - - - 43.00 74.00 0 graf
VOD.A KAN.HODONÍN - - - 91.00 91.00 0 graf
VOD.A KAN.HR.KRÁL. - - - 180.00 219.00 200 197 graf
VOD.A KAN.CHRUDIM - - - 95.00 121.00 21 557 graf
VOD.A KAN.JABLONNÉ - - - 65.00 77.00 5 716 graf
VOD.A KAN.K.VARY - - - 535.00 700.00 27 325 graf
VOD.A KAN.KROMĚŘÍŽ - - - 110.00 131.00 21 482 graf
VOD.A KAN.M.BOLES. - - - 131.00 151.00 8 859 graf
VOD.A KAN.NÁCHOD - - - 109.00 147.00 14 748 graf
VOD.A KAN.NYMBURK - - - 65.00 89.00 578 graf
VOD.A KAN.PARDUBIC - - - 165.00 190.00 190 700 graf
VOD.A KAN.PROST. - - - 84.00 98.00 178 graf
VOD.A KAN.PŘEROV - - - 77.00 81.00 6 245 graf
VOD.A KAN.TRUTNOV - - - 70.00 130.00 9 230 graf
VOD.A KAN.VSETÍN - - - 145.00 150.00 27 236 graf
VOD.A KAN.VYŠKOV - - - 74.00 100.00 183 330 graf
VOD.A KAN.ZLÍN - - - 230.00 357.00 199 489 graf
VODÁR.KLADNO-MĚLN. - - - 109.00 132.00 33 994 graf
VODÁRENSKÁ - - - 281.00 372.00 20 008 graf
VODÁRENSKÁ A K.PLZ - - - 60.00 73.00 2 488 graf
VODHOSP.INŽ.SLUŽBY - - - 77.00 105.00 12 491 graf
VODHOSP.SPOL.VRCH. - - - 135.00 164.00 25 375 graf
VODNÍ STAVBY - - - 12.00 14.00 11 187 graf
VODNÍ ZDR. HOLEŠOV - - - 100.00 134.00 32 405 graf
VODNÍ ZDR.GLS PHA - - - 53.00 148.00 1 227 graf
VODNÍ ZDROJE - - - 40.00 48.00 31 197 graf
VODOH.OPR.A STROJ. - - - 38.00 44.00 28 070 graf
VODOH.SP.OLOMOUC - - - 37.00 48.00 2 148 graf
VODOH.ZAR.ŠUMPERK - - - 1 500.00 1 500.00 0 graf
VODOHOSP.OBCH.SPOL - - - 253.00 253.00 0 graf
VODOHOSP.STAV.H.K. - - - 765.00 850.00 0 graf
VOJ.STAVBY 13,4/01 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
VOJENSKÉ STAV.PHA - - - 4.00 4.00 0 graf
VPIP PLZEŇ - - - 40.00 40.00 0 graf
VPÚ-DECO PARDUBICE - - - 76.00 80.00 0 graf
VÚ HNĚDÉ UHLÍ MOST - - - 55.00 60.00 5 340 graf
VUES BRNO - - - 74.00 91.00 735 graf
VUCHZ - - - 35.00 39.00 3 426 graf
VÚKV - - - 2 000.00 2 100.00 0 graf
VULKAN - - - 145.00 165.00 31 712 graf
VUPEK PRAHA - - - 2.00 2.00 0 graf
VYSOČINA VYKLANT. - - - 100.00 100.00 2 400 graf
VÝSTAVIŠTĚ Č.BUD. - - - 300.00 375.00 143 294 graf
VÝZBROJNA PO - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
VÝZK.ÚST.PIV.A SL. - - - 14.00 14.00 0 graf
WIENERBERGER C.P. 1 415.00 1 605.00 12 735 1 333.00 1 700.00 447 766 graf
WIENERBERGER C.P. - - - 13.00 15.00 1 921 957 graf
XAVEROV 33.00 34.00 1 148 41.00 48.00 22 212 graf
YSE AKCIONÁŘŮ OPF - - - 261.00 282.00 600 115 graf
YTONG - - - 1 761.00 1 840.00 399 173 graf
ZÁBŘEŽSKÁ LESNÍ - - - 162.00 200.00 37 904 graf
ZAKLÁDÁNÍ STAVEB - - - 410.00 451.00 104 918 graf
ZÁPADOKÁMEN - - - 150.00 152.00 900 graf
ZÁS. TEPLEM VSETÍN - - - 173.00 262.00 32 642 graf
ZAT - - - 50.00 53.00 14 196 graf
ZÁV.LES.TECH.TACH. - - - 50.00 71.00 1 000 graf
ZBROJOVKA BRNO 15.00 18.00 666 17.00 24.00 7 496 graf
ZČ ENERGETIKA 2 000.00 2 489.00 41 000 1 698.00 2 773.00 393 238 graf
ZČ PLYNÁRENSKÁ 1 483.00 1 483.00 0 1 300.00 1 660.00 40 235 graf
ZEAS ST.HRADIŠTĚ - - - 150.00 150.00 0 graf
ZEKOS STAVEBNÍ - - - 55.00 55.00 0 graf
ZEM.A INŽ.ST.OLOM. - - - 40.00 40.00 800 graf
ZEM.POD.ALBRECHT. - - - 80.00 104.00 18 011 graf
ZEM.POT.IF KLATOVY - - - 41.00 58.00 2 577 graf
ZEM.SLUŽ.BĚSTOVICE - - - 66.00 66.00 4 363 graf
ZEM.STAV.CHEB - - - 399.00 400.00 0 graf
ZEMAP-INVEST - - - - - 0 graf
ZEMĚDĚLSKÉ ZÁSOB - - - 45.00 45.00 2 970 graf
ZEMSKÁ - - - 36.00 38.00 0 graf
ZENA-ZEMĚDĚL.NÁKUP - - - 76.00 140.00 43 187 graf
ZENZA ZNOJMO - - - 41.00 41.00 10 045 graf
ZES BRNO - - - 73.00 87.00 1 038 graf
ZETAS MIMOŇ - - - 1 900.00 2 325.00 0 graf
ZETOR - - - 8.00 13.00 30 965 graf
ZETOR - - - 116.00 116.00 0 graf
ZKUŠEBNICTVÍ - - - 62.00 69.00 561 graf
ZLATÝ IF KVANTO 421.00 466.00 691 380 402.00 450.00 2 165 931 graf
ZLATÝ UPF - - - 108.00 117.00 627 029 graf
ZNOJEM.OBCH.SPOL - - - 45.00 47.00 0 graf
ZNOVÍN ZNOJMO - - - 325.00 408.00 37 828 graf
ZNZ PŘEŠTICE - - - 42.00 60.00 665 graf
ZNZ VAL. MEZIŘÍČÍ - - - 76.00 102.00 2 455 graf
ZPA NOVÁ PAKA - - - 16.00 17.00 258 graf
ZPA PEČKY - - - 150.00 252.00 7 235 graf
ZPRACOVNA RYB - - - 40.00 44.00 0 graf
ZUD - - - 58.00 59.00 0 graf
ZVU - - - 7.00 8.00 2 032 graf
ZVVZ 371.00 411.00 2 597 477.00 505.00 17 967 graf
ZZN BEROUN - - - 100.00 100.00 0 graf
ZZN DĚČÍN - - - 53.00 67.00 1 144 graf
ZZN HAVL. BROD - - - 93.00 112.00 13 436 graf
ZZN CHOMUTOV - - - 41.00 41.00 0 graf
ZZN JIHLAVA - - - 24.00 31.00 560 graf
ZZN JIHLAVA - - - 89.00 89.00 0 graf
ZZN NOVÝ JIČÍN - - - 101.00 110.00 330 graf
ZZN PARDUBICE - - - 131.00 144.00 10 857 graf
ZZN PELHŘIMOV - - - 60.00 60.00 2 880 graf
ZZN POLABÍ - - - 10.00 13.00 927 graf
ZZN POLEPY - - - 41.00 48.00 2 931 graf
ZZN POMORAVÍ - - - 116.00 183.00 11 537 graf
ZZN PRAHA - - - 8.00 8.00 448 graf
ZZN RAKOVNÍK - - - 60.00 150.00 364 graf
ZZN SKALICE - - - 23.00 23.00 0 graf
ZZN STRAKONICE - - - 49.00 90.00 0 graf
ZZN SVITAVY - - - 137.00 240.00 0 graf
ZZN ŠUMPERK - - - 100.00 126.00 24 700 graf
ZZN TEPLICE - - - 31.00 60.00 1 631 graf
ZZN TRUTNOV - - - 103.00 140.00 73 095 graf
ZZN VE VYS. MÝTĚ - - - 40.00 49.00 480 graf
ZZN VYŠKOV - - - 45.00 45.00 0 graf
ZZV PRACHATICE - - - 50.00 50.00 0 graf
ŽĎAS 131.00 152.00 1 305 137.00 151.00 116 811 graf
ŽDB - - - 28.00 38.00 33 439 graf
ŽELEZNOBROD. SKLO - - - 350.00 1 172.00 0 graf
ŽIVNOSTENSKÁ BANKA 1 680.00 1 730.00 83 839 1 660.00 1 752.00 971 951 graf
ŽOS NYMBURK 37.00 37.00 0 49.00 68.00 14 447 graf
ŽOSKA - - - 24.00 25.00 7 056 graf
ŽPSV UH. OSTROH - - - 287.00 420.00 1 538 467 graf
Zobrazit sloupec