The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 199802

The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 199802
Name The Prague Stock Exchange RM System Graf
Min price Max price Volume Min price Max price Volume
1.IF MORAVIA INV. - - - 20.00 20.00 1 427 graf
1.IF ŽIVNOBANKA 370.00 393.00 5 487 812 360.00 389.00 4 374 220 graf
1.STAVEBNÍ - - - 40.00 40.00 960 graf
1.VŠEOB.DRUŽST.IF - - - 77.00 106.00 0 graf
2.SPOŘIT.PRIVAT.IF 779.00 795.00 4 796 333 723.00 796.00 6 055 280 graf
A&A - - - 2 700.00 2 700.00 0 graf
A+A IF - - - 110.00 110.00 0 graf
A+A INVESTČNÍ FOND - - - 110.00 121.00 51 672 graf
AB INVEST IS - - - 149.00 176.00 110 046 graf
ABATIS - - - 30.00 51.00 91 graf
ABC - IF SLEZSKO - - - 150.00 200.00 0 graf
ACTUS - - - 3.00 3.00 0 graf
ADAM.STROJ.VAR/00 98.00 98.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ADAMOVSKÉ STROJ. 102.00 127.00 36 854 110.00 127.00 101 829 graf
AERO HOLDING 45.00 54.00 998 268 41.00 55.00 855 526 graf
AG1 OPF - - 0 - - - graf
AG3 OPF - - 0 - - - graf
AG5 OPF - - 0 - - - graf
AG7 OPF 1 373.00 1 393.00 2 616 380 - - - graf
AGB IF II - - - 39.00 44.00 136 512 graf
AGB, PODÍLOVÝ FOND - - - 925.00 1 085.00 14 895 012 graf
AGRA PŘELOUČ - - - 19.00 19.00 0 graf
AGREGA BLUDOV - - - 130.00 130.00 0 graf
AGRO BON SENS - - - 79.00 79.00 0 graf
AGROBANKA PRAHA 6.00 8.00 1 448 985 6.00 8.00 355 265 graf
AGRODAT - - - 29.00 50.00 3 036 graf
AGROGALAS FRÝDLANT - - - 16.00 20.00 384 graf
AGROKLAS SLAVKOV - - - 159.00 215.00 4 270 graf
AGROMA OSTRAVA - - - 26.00 28.00 12 927 graf
AGRO-MORAVOINVEST - - - 1.00 5.00 308 graf
AGROMOTOR VEL.MEZ. - - - 33.00 55.00 3 652 graf
AGRONA - - - 28.00 31.00 0 graf
AGROPODNIK DVORCE - - - 14.00 14.00 0 graf
AGROPRODUKT - - - 19.00 35.00 1 348 graf
AGROSERVIS TACHOV - - - 90.00 92.00 32 209 graf
AGROSLUŽ. TRNOVANY - - - 129.00 129.00 0 graf
AGROSLUŽBY - - - 10 003.00 10 003.00 0 graf
AGROSLUŽBY BRUNTÁL - - - 45.00 45.00 0 graf
AGROSLUŽBY CHEB - - - 200.00 257.00 5 200 graf
AGROSLUŽBY KAPLICE - - - 98.00 112.00 3 468 graf
AGROSTAT N.BYST. - - - 11.00 12.00 0 graf
AGROSTAV HUSTOPEČE - - - 271.00 271.00 0 graf
AGROSTROJ PELHŘIM. - - - 50.00 56.00 76 372 graf
AGRO-TEX - - - 21.00 31.00 589 graf
AGROTONZ TLUMAČOV - - - 5.00 7.00 540 graf
AGROVYSOČINA - - - 2.00 3.00 0 graf
AGROWEST - - - 81.00 90.00 3 326 graf
AGROZET Č.BUDĚJ. - - - 76.00 98.00 16 220 graf
AGROZET CHABAŘOV. - - - 21.00 21.00 0 graf
AGROZET OLOMOUC - - - 1.00 2.00 0 graf
AGS JIČÍN 19.00 23.00 3 068 23.00 29.00 19 709 graf
AGT - - - 41.00 41.00 984 graf
AIR SPECIÁL - - - 25.00 29.00 2 001 graf
AKADEM. IF BLANSKO - - - 163.00 163.00 0 graf
AKRO OPF GLOBAL. - - - 40.00 45.00 420 508 graf
AKRO OPF PROG.SPOL - - - 38.00 44.00 171 483 graf
ALBATROS - - - 18.00 20.00 0 graf
ALIACHEM 128.00 148.00 2 003 391 128.00 143.00 718 915 graf
ALIBONA LITOVEL - - - 37.00 48.00 2 226 graf
ALLFROST - - - 18.00 20.00 280 graf
ALMET - - - 129.00 201.00 7 276 graf
ALPHA-EFFECT - - - 803.00 824.00 16 690 070 graf
ALPINE-IPS OSTRAVA - - - 442.00 540.00 40 378 graf
ALPINE-IPS OSTRAVA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ALPINE-IPS OSTRAVA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
AMBIT Č. KRUMLOV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
AMBIT Č. KRUMLOV - - - 93.00 156.00 6 293 graf
AMRO BANK 11.0/97 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
AMYLON - - - 36.00 50.00 4 727 graf
ANENSKÉ SLAT.LÁZNĚ - - - 198.00 266.00 6 546 graf
ANENSKÉ SLAT.LÁZNĚ - - - 971.00 971.00 0 graf
APOLLÓN HOLDING 19.00 23.00 191 630 19.00 23.00 416 559 graf
AQUA SERVIS R.N.KN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
AQUA SERVIS R.N.KN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
AQUASERV - - - 124.00 136.00 13 802 graf
ARCELORMITTAL 400.00 420.00 3 804 380 372.00 411.00 2 484 724 graf
AREÁL ŘEPY - - - 21.00 62.00 0 graf
AREMS TŘEBOŇ - - - 22.00 24.00 221 graf
ARKA - - - 13.00 18.00 0 graf
ARKA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ARKUS - - - 22.00 25.00 24 903 graf
ARMABETON PRAHA 108.00 112.00 517 874 92.00 107.00 66 129 graf
ARMATURKA Č.TŘEB. - - - 3.00 4.00 10 800 graf
ARMATURKA Č.TŘEB. - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ARMEX HOLDING - - - 74.00 80.00 2 396 graf
ARNOLD IF - - - 90.00 97.00 63 174 graf
AROMA PRAHA - - - 100.00 146.00 106 650 graf
ARPO - - - 26.00 26.00 0 graf
ART CENTRUM - - - 100.00 100.00 8 600 graf
ART CENTRUM - - - 1 002.00 1 002.00 0 graf
ASPEKTA H.13,4/00 31.00 31.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ASPEKTA HOLDING 60.00 71.00 3 600 66.00 66.00 0 graf
ASSIDOMÄN SEPAP 818.00 1 022.00 1 017 329 743.00 973.00 967 720 graf
ASTRA SERVIS - - - 126.00 126.00 0 graf
ATAS NÁCHOD - - - 199.00 230.00 110 726 graf
ATEKO - - - 11.00 18.00 168 graf
ATELIÉRY ZLÍN - - - 82.00 94.00 11 245 graf
ATESO 302.00 420.00 219 051 282.00 393.00 82 362 graf
AUTIA - - - 24.00 43.00 0 graf
AUTO MOTORS ÚSTÍ - - - 3.00 10.00 43 graf
AUTOCENTRUM LIBOU. 123.00 129.00 861 110.00 130.00 56 980 graf
AUTOMOT - - - 18.00 38.00 1 751 graf
AUTOOPRAVNA TURNOV - - - 19.00 19.00 0 graf
AUTOREMONT 1.BRUN. - - - 155.00 200.00 200 graf
AUTOREPARIN - - - 41.00 41.00 41 graf
AUTOSLUŽBA PRAHA - - - 50.00 50.00 0 graf
AUTOTECH PRAHA - - - 48.00 55.00 1 252 graf
AVE SB.SUROVINY - - - 70.00 82.00 0 graf
AVIA 420.00 461.00 2 041 982 410.00 450.00 1 095 771 graf
AVIA KUTNÁ HORA - - - 26.00 100.00 4 049 graf
AVIA NOVOSEDLY - - - 23.00 26.00 418 graf
AVICOM JÁNSKÁ - - - 6.00 6.00 0 graf
AXL - - - 119.00 667.00 4 007 graf
B.G.M. CAPITAL - - - 107.00 133.00 117 646 graf
B.G.M. CAPITAL - - - 500.00 500.00 0 graf
B.G.M. HOLDING - - - 48.00 53.00 97 529 graf
B.G.M. HOLDING - - - 682.00 682.00 0 graf
B.O.I.S. VIF BRNO - - - 17.00 17.00 255 graf
BALÍRNY TCHIBO - - - 209.00 260.00 65 774 graf
BALNEA - - - 33.00 33.00 0 graf
BALNEA - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
BÁŇ.PROJ.VAL.MEZ. - - - 63.00 63.00 0 graf
BÁŇ.STAVBY MOST 49.00 57.00 1 233 43.00 70.00 18 508 graf
BANKA HANÁ KOMB/98 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
BANKA HANÁ.13,0/97 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
BANKOVNÍ HOLDING 1 375.00 1 385.00 41 218 144 1 269.00 1 376.00 5 771 882 graf
BARTOŇ TEXT.ZÁVODY - - - 35.00 35.00 420 graf
BARTOŇ TEXT.ZÁVODY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BASK - - - 513.00 939.00 17 624 graf
BEKON - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BELAGRA - - - 35.00 41.00 2 833 graf
BEMAGRO - - - 50.00 60.00 63 180 graf
BENAR - - - 30.00 32.00 21 451 graf
BENZINA - - - 1.00 2.00 0 graf
BENZINA 12,7/00 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
BENZINA 14,75/02 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
BERGER BOHEMIA - - - 248.00 248.00 0 graf
BESKYDSKÁ STAVEBNÍ - - - 16.00 16.00 0 graf
BETA ČESKÝ IF - - - 15.00 17.00 3 926 graf
BETA OLOMOUC - - - 195.00 372.00 192 856 graf
BH CAPITAL 421.00 442.00 0 1 250.00 1 410.00 0 graf
BIJO TC - - - 24.00 24.00 0 graf
BIJOUDATA - - - 31.00 31.00 0 graf
BIOCEL 450.00 493.00 1 897 578 410.00 475.00 664 823 graf
BIOMA DŘEVOHOSTICE - - - 9.00 21.00 0 graf
BIOPHARM VÚBVL - - - 160.00 170.00 1 450 graf
BIOSTER. 479.00 479.00 0 292.00 400.00 0 graf
BIVOJ OPAVA - - - 25.00 68.00 2 060 graf
BIŽUTERIE ČS.MINC 161.00 198.00 2 479 162.00 186.00 20 836 graf
BMT - - - 19.00 20.00 437 graf
BMT BRNO - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BOHEMIA GLASS - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BOHEMIA SEKT 2 150.00 2 600.00 348 976 2 061.00 2 503.00 182 624 graf
BOHEMIA VENTURE 206.00 235.00 518 711 201.00 235.00 1 699 217 graf
BOHEMIA VIDEO ART - - - 270.00 300.00 4 294 graf
BOHEMIA-LÁZNĚ - - - 430.00 470.00 93 091 graf
BOHUŠOV. MLÉKÁRNA - - - 10.00 10.00 136 graf
BOHUŠOV. MLÉKÁRNA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BONECO - - - 37.00 41.00 3 198 graf
BOPO 40.00 42.00 12 845 38.00 127.00 25 123 graf
BOR - - - 13.00 18.00 315 graf
BOR - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
BOTAS - - - 20.00 20.00 80 graf
BRANO - - - 158.00 242.00 110 784 graf
BRISK TÁBOR - - - 98.00 105.00 10 701 graf
BRISTOL - - - 437.00 1 160.00 1 872 252 graf
BRNĚN.VODÁR.A KAN. - - - 310.00 346.00 46 540 graf
BRNO 11,1/03 94.00 94.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
BSH HOLICE - - - 15.00 15.00 352 graf
BUZULUK KOMÁROV - - - 90.00 102.00 24 501 graf
BVV BRNO 2 949.00 3 003.00 3 419 955 2 626.00 2 990.00 1 318 095 graf
BVV INVEST IS - - - 42.00 49.00 525 834 graf
BYTEX - - - 16.00 17.00 0 graf
BYTOSTAV PORUBA - - - 19.00 37.00 0 graf
BYZI - - - 10.00 10.00 0 graf
C.A.S. 2 HOLDING - - - 3.00 4.00 214 409 graf
C.A.S.5.HOLDING - - - 40.00 50.00 9 808 graf
C.A.S.6. HOLDING - - - 4.00 10.00 0 graf
CA CIIF - - - 530.00 623.00 24 095 568 graf
CAC 11,9/98 102.00 102.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
CALOFRIG BOROVANY 879.00 940.00 71 970 855.00 1 156.00 0 graf
CARBORUNDUM ELECT. - - - 25.00 35.00 1 842 graf
CEMBRIT MORAVIA - - - 33.00 94.00 15 592 graf
CEMENT BOHEMIA PHA 834.00 1 131.00 698 307 799.00 1 210.00 451 477 graf
CEMENT HRANICE 554.00 613.00 62 275 547.00 630.00 90 825 graf
CEMOS - - - 200.00 215.00 67 677 graf
CENTEX 532.00 607.00 43 265 515.00 547.00 53 166 graf
CENTEX - - - 1 065.00 1 065.00 0 graf
CENTO IF - - - 73.00 73.00 0 graf
CENTROPROJEKT ZLÍN - - - 164.00 170.00 2 311 graf
CENTRUM ST.INŽ.ZK. - - - 200.00 220.00 40 420 graf
CERAM - - - 12.00 20.00 1 067 graf
CEVA KRÁLŮV DVŮR - - - 14.00 19.00 7 103 graf
CGH - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
CIDEM HRANICE - - - 19.00 19.00 1 369 graf
CIHLÁŘ. ZÁV. PRAHA - - - 18.00 18.00 390 graf
CIMEX KONCERN - - - 104.00 110.00 685 958 graf
CIMEX KONCERN - - - 32.00 35.00 76 273 graf
CINEMART - - - 162.00 260.00 9 905 graf
CIV.17,5/99 - - - 8 000.00 10 000.00 0 graf
COLORBETON - - - 30.00 36.00 1 716 graf
COLORLAK - - - 15.00 69.00 4 878 graf
CONCORDIA INV.IF - - - 127.00 141.00 14 558 graf
CONCORDIA LESOV - - - 26.00 26.00 0 graf
CONSUS IF - - - 59.00 69.00 245 173 graf
COOP 94 PFU 3.00 3.00 64 878 3.00 3.00 1 039 950 graf
COR/US GARANT IF - - - 294.00 340.00 1 774 076 graf
COR/US PROGRES IF - - - 288.00 336.00 1 192 908 graf
CREDIT S.Č.DL.PFO - - - - - 0 graf
CREDIT SUISSE - - - 70.00 72.00 6 219 509 graf
CRISTAL PALACE - - - 100.00 166.00 8 472 graf
CRYSTALEX 129.00 136.00 1 733 121.00 160.00 31 144 graf
CRYSTALEX NOVÝ BOR - - - 1 008.00 1 008.00 0 graf
CS TRADING - - - 429.00 460.00 3 149 graf
CS.FOND PRAV.DIVID - - - 36.00 40.00 28 499 graf
CUKR. OVČÁRY - - - 10.00 11.00 80 graf
CUKR. PROSENICE - - - 5.00 7.00 0 graf
CUKR. UNIČOV - - - 20.00 33.00 400 graf
CUKRÁRNA KARLÍN - - - 16.00 17.00 0 graf
CUKROVAR A RAFIN. - - - 86.00 100.00 1 350 graf
CUKROVAR A RAFIN. - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
CUKROVAR BRODCE - - - 100.00 100.00 0 graf
CUKROVAR BRODEK - - - 43.00 95.00 6 108 graf
CUKROVAR DRAHAN. - - - 1.00 3.00 0 graf
CUKROVAR HODONÍN - - - 2.00 3.00 672 graf
CUKROVAR HRUŠOVANY - - - 72.00 140.00 432 graf
CUKROVAR KOJETÍN - - - 300.00 570.00 310 357 graf
CUKROVAR LITOVEL - - - 53.00 92.00 15 005 graf
CUKROVAR NĚMČICE - - - 42.00 50.00 5 795 graf
CUKROVAR VRBÁTKY - - - 70.00 103.00 7 925 graf
CUKRSPOL PRAHA - - - 114.00 122.00 33 518 graf
CZ 92/91 - - - 14.00 15.00 656 graf
CZECH INTER.TRAVEL - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
CZECH PROPERTY - - - 80.00 80.00 0 graf
ČÁSLAV VARD/02 99.00 99.00 0 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČEDOK 255.00 255.00 13 260 253.00 255.00 113 285 graf
ČECHOFRACHT 1 043.00 1 344.00 27 616 904.00 1 203.00 33 287 graf
ČEPRO PRAHA - - - 2.00 2.00 0 graf
ČES.CHMEL.INV.SPOL - - - 360.00 499.00 69 872 graf
ČESKÁ GUMÁR.SPOL. 108.00 133.00 2 569 218 103.00 135.00 863 900 graf
ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA 197.00 300.00 254 856 195.00 301.00 304 634 graf
ČESKÁ NÁR.PRŮM. - - - 17.00 19.00 28 907 graf
ČESKÁ POJIŠŤOVNA 2 450.00 2 677.00 698 265 2 345.00 2 529.00 135 647 graf
ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ - - - 99.00 146.00 255 843 graf
ČESKÁ SPOŘITELNA 161.00 202.00 14 183 012 167.00 200.00 2 347 290 graf
ČESKÁ SPR.NEMOVIT. - - - 55.00 55.00 1 155 graf
ČESKÁ SPRÁVCOVSKÁ 1 569.00 1 597.00 11 104 000 1 109.00 1 456.00 0 graf
ČESKÁ ZBROJOVKA 1 001.00 1 350.00 10 393 423 986.00 1 320.00 1 072 515 graf
ČESKÉ CUKROVARY - - - 177.00 246.00 16 238 graf
ČESKÉ DŘEV.ZÁVODY 117.00 125.00 637 405 110.00 128.00 41 358 graf
ČESKÉ LODĚNICE - - - 28.00 34.00 8 539 graf
ČESKÉ LUPKOVÉ ZÁV. - - - 58.00 74.00 0 graf
ČESKÉ PŘÍSTAVY 169.00 178.00 36 600 159.00 205.00 36 276 graf
ČESKÉ PŘÍSTAVY - - - 1 003.00 1 003.00 0 graf
ČESKÉ RADIOKOMUN. 3 580.00 4 100.00 1 588 301 3 278.00 4 000.00 641 426 graf
ČESKÉ VINAŘ.ZÁVODY - - - 53.00 60.00 56 901 graf
ČESKO-HOLANDSKÁ IS - - - 15.00 16.00 3 909 graf
ČESKOMOR.CEMENT 1 120.00 1 150.00 223 260 1 100.00 1 165.00 154 490 graf
ČESKOMOR.PRŮM.KAM. - - - 36.00 43.00 823 graf
ČESKOMOR.VYBER.PF - - - 69.00 99.00 1 029 graf
ČESKOMORAVSKÁ INV. - - - 10.00 12.00 2 529 graf
ČESKOMORAVSKÝ IF - - - 140.00 150.00 51 000 graf
ČESKOMORAVSKÝ LEN 250.00 422.00 615 240 240.00 428.00 86 229 graf
ČESKÝ FOND (PIAS) 665.00 690.00 1 868 759 - - - graf
ČESKÝ HOLDING - - - 71.00 81.00 2 986 198 graf
ČESKÝ INVEST.TRUST - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČESKÝ NÁROD.VÝB.IF - - - 12.00 15.00 179 280 graf
ČESKÝ UPF 659.00 693.00 2 987 559 627.00 685.00 2 754 936 graf
ČETRANS ÚSTÍ N.L. 25.00 30.00 20 740 22.00 27.00 10 531 graf
ČEZ 930.00 1 030.00 72 991 479 882.00 1 015.00 5 487 891 graf
ČEZ 10,90/01 94.00 94.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČEZ 11,0625/08 99.00 99.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČEZ 11,3/05 81.00 85.00 53 709 10 100.00 10 100.00 0 graf
ČEZ 14 3/8 /01 94.00 104.00 92 943 - - - graf
ČEZ 2 702.00 780.00 10 936 328 688.00 769.00 4 151 944 graf
ČISTÍRNY OSTRAVA - - - 44.00 58.00 7 784 graf
ČKD DOPR.SYSTÉMY 110.00 136.00 127 336 100.00 136.00 303 949 graf
ČKD DUKLA PRAHA 76.00 82.00 68 487 70.00 90.00 148 117 graf
ČKD DUKLA PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČKD ELTECHNIKA - - - 11.00 17.00 3 646 graf
ČKD HOŘOVICE - - - 17.00 25.00 47 344 graf
ČKD HRAD.KRÁLOVÉ - - - 6.00 11.00 1 306 graf
ČKD HRONOV - - - 36.00 37.00 1 542 graf
ČKD CHOCEŇ - - - 188.00 215.00 5 126 graf
ČKD KOMPRESORY - - - 15.00 39.00 6 714 graf
ČKD KUTNÁ HORA - - - 23.00 24.00 4 606 graf
ČKD OBCHOD.SLUŽBY - - - 8.00 11.00 10 803 graf
ČKD POLOVODIČE PHA - - - 1.00 1.00 0 graf
ČKD PRAHA DIZ 203.00 296.00 46 449 165.00 287.00 26 911 graf
ČKD PRAHA HOLDING 1 134.00 1 220.00 29 316 334 1 091.00 1 200.00 9 184 234 graf
ČKD SLUŽBY - - - 65.00 72.00 910 graf
ČKD TECH.LABORAT. - - - 1 002.00 1 002.00 0 graf
ČMD 59.00 78.00 135 559 54.00 77.00 226 120 graf
ČMD 13,75/98 95.00 95.00 0 10 300.00 10 300.00 0 graf
ČNIMF 102.00 109.00 95 661 - - - graf
ČNIOPF 125.00 140.00 90 806 - - - graf
ČOKOLÁDOVNY 5 100.00 5 900.00 64 210 770 4 900.00 5 613.00 6 139 509 graf
ČS 10,75/02 - - 0 - - - graf
ČS.KERAMIKA - - - 27.00 30.00 0 graf
ČS.PLAVBA LABSKÁ 84.00 92.00 514 014 74.00 89.00 168 273 graf
ČS.SPRÁVCOV.VAR/01 101.00 101.00 493 076 10 040.00 10 040.00 0 graf
ČSAD AUTOBUSY PLZ. - - - 30.00 39.00 7 859 graf
ČSAD BENEŠOV - - - 61.00 61.00 0 graf
ČSAD BLANSKO - - - 40.00 53.00 0 graf
ČSAD BOSKOVICE - - - 50.00 50.00 250 graf
ČSAD BRNO ČERNOV. - - - 20.00 22.00 560 graf
ČSAD BUS CHRUDIM - - - 60.00 95.00 4 266 graf
ČSAD BUS CHRUDIM - - - 1 100.00 1 100.00 0 graf
ČSAD BUS SEMILY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČSAD BUS SEMILY - - - 39.00 39.00 780 graf
ČSAD BUS ÚSTÍ N.L. 96.00 101.00 18 180 91.00 109.00 97 704 graf
ČSAD BUS ÚSTÍ N.O - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČSAD BUS ÚSTÍ N.O. - - - 50.00 67.00 5 458 graf
ČSAD Č. BUDĚJOVICE - - - 33.00 36.00 12 732 graf
ČSAD ČAS ZNOJMO - - - 35.00 35.00 0 graf
ČSAD FRÝDEK MÍSTEK - - - 41.00 54.00 1 014 graf
ČSAD HAVÍŘOV - - - 195.00 415.00 600 190 graf
ČSAD HODONÍN - - - 70.00 70.00 0 graf
ČSAD JABLONEC N.N. - - - 90.00 90.00 10 862 graf
ČSAD JINDŘ.HRADEC - - - 30.00 30.00 1 350 graf
ČSAD KARVINÁ - - - 31.00 37.00 8 416 graf
ČSAD KLADNO - - - 38.00 40.00 76 graf
ČSAD KUTNÁ HORA - - - 18.00 22.00 362 graf
ČSAD KYJOV - - - 30.00 30.00 0 graf
ČSAD OPAVA - - - 40.00 50.00 2 898 graf
ČSAD OSTRAVA - - - 62.00 70.00 39 993 graf
ČSAD PRAHA VRŠOV. - - - 46.00 46.00 1 288 graf
ČSAD PRACHATICE - - - 36.00 76.00 0 graf
ČSAD ROSICE - - - 27.00 27.00 0 graf
ČSAD SLANÝ - - - 69.00 70.00 3 890 graf
ČSAD TELNICE - - - 96.00 96.00 0 graf
ČSAD TŘINEC - - - 42.00 44.00 2 856 graf
ČSAD UHER.HRADIŠTĚ - - - 38.00 40.00 80 000 graf
ČSAD VSETÍN - - - 66.00 68.00 2 856 graf
ČSAD VYŠKOV - - - 39.00 41.00 3 606 graf
ČSAO PHA HOSTIVAŘ - - - 40.00 40.00 2 000 graf
ČSKD - INTRANS - - - 49.00 55.00 1 744 graf
ČSOB 11,00/00 90.00 90.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČSOB Č.PEN.TRH OPF - - - 141.00 190.00 74 995 graf
ČSOB SVĚT.AKC.OPF 250.00 278.00 362 709 249.00 270.00 826 080 graf
ČSOB VAR/02 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČZ STRAKONICE 60.00 69.00 213 790 57.00 66.00 307 792 graf
D.S.LEASING - - - 1 311.00 1 311.00 0 graf
D.S.LEASING 15/98 95.00 95.00 1 965 000 9 500.00 9 500.00 0 graf
D.S.LEASING VAR/00 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
DAKO-CZ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
DAKO-CZ - - - 34.00 75.00 3 714 graf
DALKIA 13,90/02 - - 0 - - - graf
DAS PŘÍBRAM - - - 13.00 15.00 1 302 graf
DATAINVEST IF - - - 1 800.00 1 800.00 0 graf
DĚČÍN 12,5/03 91.00 95.00 38 246 10 000.00 10 000.00 0 graf
DELTA CLIMATIZER - - - 42.00 53.00 590 graf
DELVITA 12,5/01 86.00 86.00 0 - - - graf
DENTAL - - - 91.00 207.00 133 034 graf
DERMACOL - - - 48.00 56.00 4 428 graf
DESKO - - - 465.00 484.00 0 graf
DESNÁ - - - 3.00 4.00 0 graf
DESNÁ - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
DESTA 13,75/00 77.00 77.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
DEZA - - - 290.00 321.00 31 929 graf
DEZA 1 788.00 2 276.00 18 844 781 1 770.00 2 205.00 2 296 536 graf
DG JIHOVEL - - - 18.00 18.00 0 graf
DIMENSION - - - 555.00 644.00 0 graf
DIOPTRA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
DIOPTRA - - - 27.00 40.00 3 668 graf
DKF HOLDING - - - 176.00 202.00 182 418 graf
DL.HYPOVERE10,4/02 - - 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
DL.PREFA 3,00/11 - - - 159.00 1 000.00 34 920 graf
DMP - - - 19.00 20.00 651 graf
DOBA BAKOV N.JIZ. - - - 40.00 40.00 520 graf
DOBRUŠSKÉ STROJÍR. - - - 100.00 104.00 29 507 graf
DOM.POTŘ.UNI PLZEŇ - - - 73.00 95.00 14 777 graf
DOMINO TŘEBÍČ - - - 30.00 32.00 295 graf
DOMOV PRAHA - - - 144.00 149.00 7 714 graf
DOP.PODNIK M.LÁZNĚ - - - 90.00 99.00 1 503 graf
DOP.PODNIK M.LÁZNĚ - - - 1 003.00 1 003.00 0 graf
DOP.STAVBY A MOSTY - - - 30.00 32.00 750 graf
DOPLA PAP - - - 272.00 300.00 8 661 graf
DOPRAVA A MECHAN. - - - 300.00 300.00 0 graf
DOSTA DOP.STAV.UH - - - 57.00 60.00 1 659 graf
DOSTAV PRAHA - - - 90.00 90.00 2 700 graf
DOWO - - - 3.00 14.00 0 graf
DROBNÉ ZBOŽÍ TRADE - - - 80.00 80.00 0 graf
DROGERIE IK ÚS.N.L - - - 56.00 87.00 5 020 graf
DROGERIE N.JIČÍN - - - 12.00 12.00 0 graf
DROGERIE OSTRAVA - - - 47.00 48.00 658 graf
DRŮBEŽ.POD.LIBUŠ - - - 53.00 91.00 6 983 graf
DRŮBEŽ.POD.LIBUŠ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
DRŮBEŽ.ZÁV.KLATOVY 565.00 594.00 0 487.00 630.00 52 552 graf
DRŮBEŽ-VEJCE - - - 241.00 241.00 0 graf
DRUHÝ F. KSIO OPF - - - 80.00 89.00 1 003 620 graf
DŘEVOKOMB. VRBNO - - - 26.00 36.00 9 430 graf
DŘEVOSTROJ ČKYNĚ - - - 77.00 84.00 2 589 graf
DŘEVOZPRAC. ZÁVODY - - - 11.00 11.00 0 graf
DŘEVOZPRAC.POD.PHA - - - 1.00 2.00 0 graf
DST TRUTNOV - - - 81.00 89.00 6 142 graf
DŮM MÓDY - - - 200.00 211.00 13 288 graf
DYAS UHER. OSTROH - - - 40.00 63.00 1 960 graf
DYWIDAG PREFA - - - 10.00 16.00 508 graf
ECOTRADE - - - 36.00 39.00 0 graf
ECOTRADE - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
EGO - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
EGO - - - 13.00 25.00 2 893 graf
EGRETTA KOLÍN.DOP. - - - 20.00 20.00 0 graf
EGRETTA PORTFOL - - - 29.00 34.00 26 520 graf
EGÚ BRNO - - - 36.00 39.00 289 graf
EGÚ PRAHA - - - 16.00 16.00 0 graf
EKOAGROBANKA - - - 36.00 36.00 0 graf
EKOAGROBANKA - - - 14.00 14.00 0 graf
EKOAGROFOND ÚSTÍ - - - 20.00 35.00 17 988 graf
EKOFLORA HR.KRÁL. - - - 6.00 7.00 258 graf
EKOFOND - - - 34.00 68.00 18 550 graf
EKOINGSTAV BRNO - - - 40.00 42.00 1 114 graf
EKOINVEST IF - - - 52.00 52.00 0 graf
EKOPROJEKT PRAHA - - - 58.00 61.00 6 494 graf
EKOS - - - 12.00 13.00 92 graf
EKOS KROMĚŘÍŽ - - - 27.00 27.00 0 graf
EKOSTAVBY BRNO - - - 2.00 2.00 52 graf
EKOSTAVBY KAPLICE - - - 18.00 36.00 1 440 graf
EL.PŘÍSTR.ROKYTN. - - - 12.00 12.00 0 graf
ELEGA ŽIROVNICE - - - 4.00 4.00 0 graf
ELEKTRÁRNA KOLÍN 139.00 145.00 30 962 131.00 154.00 33 019 graf
ELEKTRÁRNY OPATOV. 3 700.00 3 965.00 4 435 451 3 501.00 3 879.00 1 251 525 graf
ELEKTRÁRNY OPATOV. - - - 4 215.00 4 215.00 0 graf
ELEKTROKERAMIKA - - - 2 481.00 2 481.00 0 graf
ELEKTROKOV - - - 132.00 132.00 0 graf
ELEKTROPORC.LOUNY - - - 151.00 467.00 0 graf
ELITE - - - 18.00 18.00 882 graf
ELITEX Č.KOSTELEC - - - 6.00 15.00 4 626 graf
ELROZ - - - 9.00 14.00 685 graf
ELTOP PLZEŇ - - - 90.00 189.00 0 graf
EMKAM - - - 28.00 28.00 0 graf
ENERG. STROJ. BRNO - - - 55.00 58.00 4 352 graf
ENERGOAQUA 48.00 58.00 68 085 46.00 55.00 95 476 graf
ENERGOAQUA 18,0/02 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
ENERGOMONTÁŽE LIB. 181.00 236.00 8 239 156.00 204.00 8 190 graf
ENERGOPROJEKT PHA - - - 105.00 110.00 27 895 graf
ENERGOSTROJ. PARD. - - - 77.00 116.00 6 193 graf
ENERGOTRANS - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ENERGOVOD - - - 379.00 620.00 44 938 graf
ENTEC STARÉ MĚSTO - - - 24.00 25.00 0 graf
EP ROŽNOV - - - 41.00 41.00 0 graf
EP ROŽNOV - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
EPA - - - 50.00 50.00 0 graf
EPOS BRNO - - - 40.00 40.00 6 120 graf
EQUIL INVEST - - - 125.00 155.00 42 073 graf
ERGON 326.00 464.00 8 550 195.00 572.00 47 930 graf
ESAB VAMBERK - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ESTRELA ŽEL.BROD - - - 130.00 932.00 0 graf
ETA 366.00 413.00 402 577 341.00 387.00 142 608 graf
ETS OSTRAVA - - - 45.00 45.00 0 graf
EUROGARANT - - - 180.00 180.00 4 140 graf
EUROINVEST KOSMON. - - - 11.00 14.00 2 400 graf
EUROVIA CS 565.00 656.00 281 836 531.00 610.00 64 023 graf
EUTECH ŠTERBERK - - - 16.00 42.00 7 317 graf
EVBAK SPECIÁLNÍ - - - 383.00 443.00 601 341 graf
EVBAK SUPER-EXTRA - - - 253.00 281.00 399 911 graf
EVBAK-VŠEOBOROVÝ - - - 410.00 474.00 812 962 graf
EXCELSIOR - - - 249.00 249.00 0 graf
EXPANDIA RŮST. PF - - - 2 197.00 2 312.00 327 540 graf
EXPANDIA VÝNOS. PF - - - 2 400.00 2 425.00 560 453 graf
EZ PRAHA 285.00 287.00 1 432 184 274.00 299.00 519 866 graf
FAB 980.00 1 137.00 56 607 748.00 1 200.00 72 654 graf
FAGRON - - - 6.00 8.00 113 850 graf
FALCON MIMOŇ - - - 33.00 33.00 0 graf
FANDA-GROUP OSTR. - - - 8.00 14.00 1 060 graf
FARMET - - - 54.00 54.00 0 graf
FASÁDOSTAV PRAHA - - - 125.00 151.00 302 139 graf
FATRA 246.00 323.00 112 039 249.00 339.00 152 276 graf
FAVORIT ROKYCANY - - - 30.00 33.00 0 graf
FERONA 47.00 54.00 47 633 44.00 53.00 96 416 graf
FERROMET PRAHA - - - 254.00 281.00 38 723 graf
FERRUM - - - 18.00 20.00 2 440 graf
FEZKO SERVIS 70.00 109.00 72 516 68.00 115.00 94 030 graf
FINANCE ENG.-1.PF - - - 60.00 67.00 743 292 graf
FINANCE ENG.-2.PF - - - 59.00 67.00 720 061 graf
FINOP HOLDING 186.00 208.00 552 929 180.00 196.00 870 378 graf
FINPEN PŘEROV - - - 21.00 21.00 0 graf
FIO IF - - - 45.00 49.00 0 graf
FIRN - - - 12.00 12.00 0 graf
FLORIA KROMĚŘÍŽ - - - 68.00 68.00 0 graf
FORES - - - 844.00 844.00 0 graf
FORESINVEST - - - 37.00 39.00 1 295 graf
FORESTA - - - 75.00 302.00 18 190 graf
FORESTINVEST - - - 323.00 411.00 167 857 graf
FORESTINVEST - - - 32.00 35.00 640 graf
FORM - - - 30.00 32.00 5 529 graf
FORMTRADE - - - 85.00 106.00 11 863 graf
FORT KAPITÁL BRNO - - - 27.00 36.00 76 339 graf
FORTE - - - 187.00 800.00 0 graf
FORTE - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
FORTUNA HOTELS 1 064.00 1 096.00 5 436 641 843.00 1 066.00 0 graf
FOSFA - - - 39.00 55.00 5 149 graf
FRANZ EDER TACHOV - - - 17.00 19.00 340 graf
FRENŠTÁTSKÁ LESNÍ - - - 25.00 25.00 850 graf
FRIGERA - - - 16.00 25.00 26 187 graf
FRIGERA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
FRIGOTRANS PRAHA - - - 12.00 12.00 0 graf
FRUTA MODŘICE - - - 9.00 11.00 176 graf
FRUTA PODIVÍN - - - 36.00 55.00 44 852 graf
FRÝDEK-MÍS.11,8/01 97.00 97.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
FRYGESTA - - - 29.00 29.00 0 graf
FTL PROSTĚJOV - - - 483.00 1 146.00 0 graf
GALA - - - 40.00 64.00 4 372 graf
GALANT MIKULOV - - - 46.00 46.00 322 graf
GALEKO - - - 87.00 215.00 0 graf
GAMA 290.00 307.00 147 624 282.00 306.00 197 251 graf
GAMEX - - - 33.00 36.00 66 graf
GAS-MĚŘENÍ,REGUL. - - - 83.00 100.00 17 333 graf
GASTRONOMIA - - - 66.00 66.00 1 980 graf
GENERAČNÍ INV.SPOL - - - 2.00 2.00 0 graf
GENNEX IF - - - 25.00 28.00 0 graf
GENOSERVIS 535.00 728.00 0 350.00 548.00 40 312 graf
GEODEZIE BRNO - - - 227.00 297.00 16 498 graf
GEODEZIE LIBEREC - - - 360.00 430.00 5 900 graf
GEOFYZIKA 77.00 85.00 16 955 60.00 72.00 4 386 graf
GEOINDUSTRIA 90.00 95.00 10 890 65.00 91.00 723 790 graf
GEOL.PRŮZ.OSTRAVA - - - 19.00 20.00 6 620 graf
GEOL.PRŮZ.ZL.HORY - - - 27.00 29.00 1 932 graf
GEOTEST BRNO - - - 400.00 430.00 40 460 graf
GEOTEST SLATINA - - - 45.00 45.00 0 graf
GEOTRADE - - - 40.00 40.00 0 graf
GESTA - - - 42.00 42.00 840 graf
GLAVERBEL 8,5/00 98.00 98.00 0 - - - graf
GMS PRAHA - - - 2.00 3.00 0 graf
GMS PRAHA - - - 1.00 2.00 0 graf
GRAFIATISK - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
GRAFIATISK - - - 3.00 4.00 0 graf
GRAFIT - - - 27.00 28.00 660 graf
GRAFIT - - - 1 719.00 2 009.00 0 graf
GRAFOSTROJ - - - 20.00 28.00 0 graf
GRAMOFONOVÉ ZÁVODY 1 047.00 1 080.00 357 036 1 047.00 1 047.00 634 804 graf
GRANDHOTEL PUPP - - - 126.00 160.00 38 625 graf
GRANDHOTEL ZL. LEV - - - 85.00 85.00 510 graf
GRANDHOTEL ZL. LEV - - - 1 268.00 1 268.00 0 graf
GRANITOL - - - 113.00 141.00 144 051 graf
GUMÁRNY ZUBŘÍ - - - 95.00 107.00 174 572 graf
GUMOKOV - - - 67.00 80.00 9 844 graf
GUMOTEX - - - 200.00 290.00 392 096 graf
H.J. HEINZ CR/SR - - - 41.00 55.00 1 460 graf
HACAR - - - 165.00 181.00 1 629 graf
HANÁ LEAS. 14,5/98 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
HANÁ ZZN OLOMOUC - - - 30.00 124.00 13 466 graf
HANÁCKÉ DRŮBEŽÁŘ. - - - 45.00 79.00 2 392 graf
HANÁCKÉ DRŮBEŽÁŘ. - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
HANÁCKÉ ŽELEZÁRNY - - - 11.00 11.00 0 graf
HANSON ČR - - - 217.00 300.00 9 044 graf
HANUŠOVICKÁ LESNÍ - - - 32.00 35.00 324 graf
HARV.SPOL.ARBITR - - - 265.00 316.00 13 590 graf
HARV.SPOL.CONTRAR - - - 254.00 285.00 105 583 graf
HARV.SPOL.DIAMANT - - - 256.00 286.00 223 737 graf
HARV.SPOL.FINANČNÍ - - - 253.00 295.00 8 099 955 graf
HARV.SPOL.MEN.SPOL - - - 237.00 300.00 41 241 graf
HARVARD.PRŮM.HOLD. - - - 263.00 297.00 16 673 392 graf
HEDVA - - - 14.00 26.00 56 867 graf
HIKOR PÍSEK - - - 51.00 55.00 2 341 graf
HMO LOGISTIKA OL 380.00 530.00 473 619 380.00 603.00 813 631 graf
HMZ - - - 12.00 23.00 2 701 graf
HOBÉ PARDUBICE - - - 1 373.00 1 373.00 0 graf
HOCHTIEF CZ A. S. 255.00 315.00 474 025 246.00 350.00 53 104 graf
Holcim (Česko) 694.00 744.00 107 778 690.00 750.00 255 566 graf
HOLCIM ČESKO 452.00 550.00 1 167 405 442.00 550.00 928 822 graf
HOME - - - 22.00 22.00 1 364 graf
HORIZONT OPF - - - - - 0 graf
HOT.INTERNATIONAL - - - 163.00 185.00 33 496 graf
HOTEL BAVOR - - - 24.00 26.00 312 graf
HOTEL ČERNIGOV - - - 24.00 27.00 500 graf
HOTEL FORUM PRAHA 105.00 130.00 66 033 94.00 139.00 95 497 graf
HOTEL IMPERIAL - - - 46.00 50.00 0 graf
HOTEL INTERNAT.BRN - - - 774.00 1 008.00 316 062 graf
HOTEL JALTA PRAHA - - - 514.00 566.00 29 484 graf
HOTEL MÁJ - - - 323.00 323.00 0 graf
HOTEL PALACE OVA - - - 5.00 6.00 0 graf
HOTEL PALCÁT1 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
HOTEL PALCÁT2 - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
HOTEL PANORAMA - - - 58.00 88.00 48 526 graf
HOTEL PANORAMA BK - - - 7 738.00 7 738.00 0 graf
HOTELOVÝ PORCEL.KV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
HOTELOVÝ PORCEL.KV - - - 138.00 182.00 40 643 graf
HP - - - 160.00 175.00 3 471 graf
HRADECKÝ FOND - - - 60.00 66.00 2 568 graf
HŘEBČÍN NAPAJEDLA - - - 125.00 143.00 4 342 graf
HUTNÍ MONTÁŽE - - - 9.00 19.00 250 graf
HUTNÍ PROJ. PLZEŇ - - - 31.00 31.00 186 graf
HUTNÍ PROJEKT - - - 349.00 557.00 0 graf
HUTNÍ PROJEKT OVA - - - 36.00 41.00 0 graf
HYDROPROJEKT - - - 474.00 536.00 31 042 graf
HYDROPROJEKT - - - 100.00 100.00 0 graf
HYPOTEČNÍ BANKA - - - 1 340.00 1 350.00 13 400 graf
HZL1 ČMHB 11,00/01 100.00 100.00 0 8 004.00 9 004.00 0 graf
HZL2 ČMHB 11,00/01 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL2HYPO 11,0/02 - - 0 - - - graf
CHABAŘOVICKÉ STR. - - - 27.00 29.00 1 407 graf
CHEMAPOL GROUP PHA 993.00 1 285.00 350 822 805.00 1 300.00 146 311 graf
CHEMOFOND 328.00 345.00 163 431 322.00 348.00 595 110 graf
CHEMONT BRNO - - - 22.00 25.00 0 graf
CHEMONT BRNO - - - 1 100.00 1 100.00 0 graf
CHEMOPROJEKT - - - 554.00 748.00 33 475 graf
CHEPOS BRNO - - - 18.00 18.00 0 graf
CHEVAK CHEB - - - 21.00 21.00 1 646 graf
CHIRANA MODŘANY - - - 21.00 21.00 2 076 graf
CHIRANA STRAŠNICE - - - 38.00 49.00 3 939 graf
CHIRONAX PRAHA - - - 14.00 15.00 630 graf
CHLADÍCÍ VĚŽE PHA - - - 36.00 43.00 6 068 graf
CHLUMČAN.KER.ZÁV. 3 166.00 3 730.00 1 289 927 2 861.00 3 700.00 656 624 graf
CHODSKÉ VOD.A KAN. - - - 22.00 30.00 110 graf
CHOTĚBOŘ.STR.SLUŽ. - - - 89.00 89.00 0 graf
I.EPIC HOLDING - - - 157.00 166.00 681 450 graf
I.SZT 13/99 94.00 94.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ICEC ŠLAPANICE - - - 1.00 2.00 0 graf
ICOM REALITY - - - 5.00 5.00 0 graf
ICOM STAVEBNÍ - - - 380.00 399.00 3 800 graf
ICOM TRANSPORT - - - 70.00 75.00 24 782 graf
ICOM TRANSPORT - - - 1 003.00 1 003.00 0 graf
IDEAL STANDARD - - - 90.00 160.00 26 992 graf
IF AB-UNIFOND - - - 164.00 202.00 112 007 graf
IF BOH.DOP.KOMEN. - - - 137.00 165.00 1 484 494 graf
IF BOHATSTVÍ 973.00 1 010.00 10 478 736 879.00 1 001.00 5 002 212 graf
IF CTP - - - 80.00 80.00 0 graf
IF CTP - - - 845.00 845.00 0 graf
IF ČEMONIF - - - 250.00 268.00 608 278 graf
IF ČKD KUTNÁ HORA - - - 79.00 79.00 0 graf
IF ČS.PRIVAT.SPOL - - - 12.00 13.00 0 graf
IF DIALOG - INVEST 120.00 161.00 309 881 128.00 162.00 567 512 graf
IF ENERGETIKY 541.00 660.00 116 119 505.00 643.00 202 572 graf
IF GOLD - - - 66.00 205.00 0 graf
IF JABLONECKÁ BIŽ. 140.00 152.00 84 463 145.00 158.00 311 500 graf
IF KIP - - - 435.00 500.00 65 625 graf
IF KREDIT - - - 20.00 28.00 7 428 graf
IF MERCIA H.K. - - - 31.00 43.00 301 767 graf
IF METALL - - - 373.00 461.00 166 854 graf
IF OBCHODU 760.00 780.00 2 926 473 708.00 770.00 1 389 673 graf
IF PIVO-MORAVA - - - 25.00 35.00 8 974 graf
IF PORTFOLIOVÝ - - - 27.00 39.00 40 402 graf
IF PRO EKOL.A REC - - - 99.00 150.00 0 graf
IF PRO PROSPE PRŮM 34.00 36.00 767 993 33.00 36.00 1 665 528 graf
IF SKPM - - - 70.00 98.00 265 076 graf
IF STAVEBNÍ - - - 24.00 24.00 0 graf
IF TERCIER HOLDING - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
IF TERCIER INVEST - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
IF TOP PROFIT - - - 6.00 18.00 975 graf
IF ZÁRUKA - - - 18.00 20.00 0 graf
IF ZBROJOV.VSETÍN - - - 50.00 52.00 9 598 graf
IF ZLATÁ BRÁNA - - - 720.00 756.00 0 graf
IFPM BRNO - - - 120.00 190.00 45 969 graf
IH MOSKVA ZLÍN - - - 101.00 110.00 32 832 graf
II.EPIC HOLDING - - - 69.00 69.00 508 280 graf
IKS KB GARANT PFU 8 925.00 8 925.00 0 8 950.00 8 952.00 0 graf
ILBAU LIBEREC - - - 36.00 40.00 0 graf
IMADOS - - - 20.00 20.00 0 graf
IMEX - - - 16.00 17.00 299 graf
IMO CHOMUTOV - - - 68.00 75.00 10 995 graf
IMOB PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
IMPERIAL K. VARY - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
IMPERIAL K. VARY - - - 110.00 154.00 2 678 graf
IMPERIAL K.VARY - - - 154.00 210.00 6 442 graf
IMPRESS METAL PAC. - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
IMPRESS METAL PAC. - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
IMPS - - - 8.00 18.00 105 graf
IMREK - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
INFUSIA - - - 170.00 180.00 5 723 graf
INGSTAV BRNO 181.00 200.00 24 893 103.00 151.00 3 600 graf
INGSTAV OPAVA - - - 41.00 46.00 5 684 graf
INGSTAV OSTRAVA 11.00 11.00 0 14.00 14.00 1 120 graf
INGSTAV UHER.HRAD. 563.00 1 106.00 9 411 745.00 954.00 5 724 graf
INGSTAV UHER.HRAD. - - - 1 103.00 1 103.00 0 graf
INOV.CENTR. VVÚPS - - - 29.00 32.00 458 graf
INOV.CENTR.VÚK - - - 3.00 3.00 24 graf
INOVA - - - 37.00 52.00 948 graf
INSPEKTA - - - 836.00 1 230.00 38 991 graf
INTEA - - - 80.00 110.00 78 574 graf
INTERGAL VRCHOVINA - - - 36.00 40.00 3 521 graf
INTERGEO - - - 20.00 20.00 0 graf
INTERHOT.PARKHOTEL - - - 220.00 300.00 41 151 graf
INTERHOTEL OLYMPIK - - - 70.00 89.00 19 289 graf
INTERHOTEL TRANSIT - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
INTERHOTEL VORONĚŽ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
INTERHOTEL VORONĚŽ - - - 70.00 88.00 37 320 graf
INTERIER PRAHA - - - 38.00 72.00 4 423 graf
INTERKUPON HOLDING - - - 38.00 41.00 45 174 graf
INTERSIGMA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
INTERSIGMA - - - 9 000.00 10 000.00 0 graf
INTERSIGMA - - - 27.00 41.00 29 781 graf
INTERSIGMA - - - 11.00 12.00 0 graf
INTERSIGMA IS - - - 52.00 63.00 28 100 graf
INTEX - - - 6.00 13.00 1 410 graf
INV.FOND ¬ECHY - - - 86.00 95.00 520 593 graf
INV.FOND AGREKO - - - 91.00 176.00 0 graf
INV.FOND ALFA ZLÍN - - - 27.00 27.00 0 graf
INV.SPOL.PODNIKAT - - - 169.00 202.00 0 graf
INV.SPOL.PODNIKAT. - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
INV.SPOL.RENTIA - - - 156.00 196.00 272 909 graf
INV.SPOL.UNION - - - 121.00 136.00 172 221 graf
INV.SPOL.UNION - - - 90.00 90.00 0 graf
INVEST.PODNIK.FOND - - - 29.00 41.00 8 626 graf
INVESTWAY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
INVESTWAY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
INWEST SHOP - - - 10 352.00 10 352.00 0 graf
IP BANKA 164.00 179.00 9 558 833 151.00 180.00 3 913 650 graf
IPB 11,125/98 96.00 96.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
IPB VAR/01 99.00 99.00 0 10 189.00 10 189.00 0 graf
IPS 12,1/00 95.00 95.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
IPS SKANSKA 165.00 187.00 9 497 048 149.00 188.00 917 883 graf
IRIDIUM INVEST 1 805.00 1 905.00 101 579 - - - graf
IS INPRO PF - - - 600.00 810.00 0 graf
IS LINH ART - - - 280.00 317.00 294 424 graf
IS MORAVA - - - 201.00 225.00 112 579 graf
IS SEDIA INVEST - - - 98.00 98.00 0 graf
IS T.C.I. PF - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ITEC GROUP 38.00 40.00 8 060 36.00 40.00 2 451 graf
IVAX - CR 1 911.00 2 060.00 5 616 504 1 853.00 2 022.00 1 998 975 graf
IZOLACE ÚSTÍ - - - 35.00 35.00 0 graf
J.B.IF - - - 95.00 100.00 15 220 graf
JABLON.BIZUTER. IS - - - 147.00 180.00 167 358 graf
JABLONEX - - - 59.00 68.00 5 704 graf
JÁCHYMOV PM 394.00 452.00 64 460 365.00 450.00 265 098 graf
JAKL KARVINÁ - - - 251.00 251.00 0 graf
JÄKL KARVINÁ 56.00 116.00 80 040 55.00 129.00 112 744 graf
JAN BECHER - - - 1 155.00 1 155.00 0 graf
JANKA 91.00 98.00 9 923 88.00 113.00 124 068 graf
JAS-JESNICKÁ STROJ - - - 1.00 1.00 0 graf
JATKY PLZEŇ - - - 30.00 35.00 462 graf
JČ ENERGETIKA 2 700.00 2 744.00 2 627 003 2 394.00 2 700.00 2 022 112 graf
JČ PLYNÁRENSKÁ 1 985.00 2 312.00 338 423 1 801.00 2 210.00 244 387 graf
JEMČA 556.00 556.00 0 480.00 511.00 11 574 graf
JESAN ADOLFOVICE - - - 46.00 48.00 0 graf
JESDREV JESENÍK - - - 2.00 2.00 0 graf
JESENIC.MLÉKÁRNY - - - 74.00 75.00 20 620 graf
JESENIC.ZÁS.A NÁK. - - - 1.00 2.00 0 graf
JIHLAVAN - - - 27.00 35.00 735 graf
JIHLAVSKÉ AUTOOPR. - - - 14.00 15.00 280 graf
JIHLAVSKÉ DZ - - - 32.00 46.00 19 322 graf
JIHLAVSKÉ MLÉKÁRNY - - - 48.00 55.00 0 graf
JIHOČESKÁ KERAMIKA - - - 665.00 721.00 34 979 graf
JIHOČESKÉ LESY - - - 37.00 42.00 9 329 graf
JIHOČESKÉ LESY - - - 3 418.00 5 045.00 0 graf
JIHOČESKÉ TISKÁRNY - - - 450.00 511.00 13 653 graf
JIHOČESKÝ CHOVATEL - - - 59.00 59.00 1 237 graf
JIHOSTROJ 47.00 58.00 6 175 47.00 60.00 37 319 graf
JILANA - - - 63.00 70.00 9 054 graf
JIP 13,875/01 85.00 85.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
JIRČANY - - - 17.00 20.00 1 324 graf
JIS INVEST.FOND - - - 101.00 101.00 0 graf
JITEX PÍSEK 70.00 78.00 86 235 70.00 75.00 63 206 graf
JITKA JINDŘ.HRADEC - - - 35.00 45.00 32 341 graf
JITONA 38.00 42.00 19 693 37.00 50.00 32 054 graf
JITŘENKA PRAHA - - - 18.00 25.00 10 450 graf
JIZERSKÉ SKLO - - - 52.00 141.00 52 graf
JLV - - - 123.00 150.00 26 637 graf
JM ENERGETIKA 1 903.00 2 434.00 3 988 913 1 815.00 2 299.00 461 622 graf
JM PLYNÁRENSKÁ 2 713.00 2 803.00 345 899 2 375.00 2 861.00 378 830 graf
JME 10,8/01 89.00 89.00 0 - - - graf
JUNIORSKÝ UPF - - - 63.00 69.00 489 139 graf
JUPITER PODÍL.LIST - - - - - 0 graf
JUTA 1 235.00 1 445.00 255 672 1 121.00 1 319.00 103 698 graf
K.C.B.LS 13,5/01 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
K.S.I.O.-1.PF - - - 80.00 90.00 1 333 794 graf
K.V. RESTAV - - - 3.00 3.00 0 graf
KABEL PLUS - - - 54 324.00 58 135.00 0 graf
KABELOVNA DĚČÍN - - - 2 043.00 3 000.00 0 graf
KABLO ELEKTRO 965.00 1 005.00 832 090 887.00 1 000.00 154 363 graf
KABLO KLADNO - - - 950.00 950.00 0 graf
KANAL.A VOD.ST.PLZ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KAOLIN HLUBANY - - - 137.00 469.00 34 526 graf
KAPITÁL HOLDING - - - 49.00 62.00 88 328 graf
KAPP - - - 3.00 3.00 0 graf
KAPPEL - - - 19.00 22.00 13 810 graf
KARA - - - 12.00 18.00 8 372 graf
KARLOVAR. MIN.VODY 1 474.00 1 554.00 83 561 1 500.00 1 615.00 268 172 graf
KARLOVAR. PORCELÁN 48.00 69.00 24 651 45.00 65.00 35 464 graf
KARLOVAR. PORCELÁN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KARLOVAR. SILNICE - - - 29.00 33.00 291 graf
KARMA - - - 420.00 759.00 2 601 graf
KARNOLA KRNOV - - - 20.00 24.00 5 618 graf
KAROSERIA - - - 8.00 45.00 0 graf
KARTOGRAFIE PRAHA - - - 39.00 60.00 1 570 graf
KARVINSKÁ STAVEBNÍ - - - 13.00 15.00 0 graf
KAVOZ - - - 16.00 16.00 0 graf
KB 11,1/98 93.00 98.00 351 218 8 030.00 9 350.00 0 graf
KB 11,4/01 93.00 97.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB 2 VAR/99 99.00 99.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/00 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/02 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/02 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/98 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/98 99.00 99.00 52 238 9 967.00 10 345.00 60 206 graf
KB VAR/99 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/99 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KDYNIUM - - - 260.00 280.00 1 680 graf
KERAM.KONDENZÁTORY - - - 1 008.00 1 008.00 0 graf
KERAM.ZÁV.ZNOJMO - - - 433.00 493.00 67 788 graf
KERAMIKA HOB 1 718.00 1 903.00 250 963 1 610.00 1 830.00 512 036 graf
KERAMOST - - - 24.00 27.00 3 081 graf
KF - - - 45.00 60.00 12 964 graf
KF - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KF - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
KH BŘIDLIČNÁ 18/99 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KIF - - - 197.00 800.00 0 graf
KIF MOST 176.00 200.00 335 025 175.00 215.00 2 663 612 graf
KINOTECHNIKA PRAHA - - - 110.00 122.00 0 graf
KIS INVEST - - - 1 585.00 1 585.00 0 graf
KIS TIPAINVEST - - - 254.00 295.00 67 976 graf
KLADNO 12,5/03 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KLATOVSKÉ RYBÁŘST. - - - 58.00 65.00 8 118 graf
KLENOTY AURUM - - - 17.00 17.00 250 graf
KLENOTY BRNO - - - 9.00 12.00 9 823 graf
KLIMA - - - 38.00 42.00 0 graf
KNOF.PRŮM.ŽIROV. - - - 68.00 100.00 9 913 graf
KOB 10,75/01 - - 0 - - - graf
KOB 10,875/04 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KOH-I-NOOR ML.VOŽ. - - - 50.00 61.00 3 758 graf
KOH-I-NOOR PRAHA - - - 99.00 114.00 193 195 graf
KOLBENKA 41.00 41.00 1 487 37.00 48.00 51 245 graf
KOLI HOLD. N.MĚSTO 114.00 194.00 29 411 91.00 155.00 58 709 graf
KOLÍNSKÁ MLÉKÁRNA - - - 15.00 19.00 0 graf
KOLORA SEMILY - - - 29.00 33.00 11 155 graf
KOMERČNÍ BANKA 841.00 1 172.00 111 430 647 850.00 1 170.00 24 291 690 graf
KOMERČNÍ BANKA IF 516.00 540.00 39 444 480 488.00 540.00 12 493 680 graf
KOMERO VKLAD.PROG - - - 10.00 10.00 0 graf
KOMPAS OK - - - 9.00 9.00 0 graf
KONAX - - - 1.00 4.00 24 graf
KONE LIFTS - - - 50.00 55.00 250 graf
KORAMIC ŘEPOV - - - 5.00 6.00 910 graf
KORAMIC ŘEPOV - - - 5 408.00 7 741.00 0 graf
KORAMO KOLÍN - - - 1 030.00 1 030.00 0 graf
KORINT LIBEREC - - - 9.00 10.00 0 graf
KORNOLIT - - - 261.00 600.00 3 844 graf
KOSMOS ČÁSLAV - - - 30.00 33.00 1 254 graf
KOVÁRSKO - - - 10.00 10.00 1 290 graf
KOVO CHEB - - - 20.00 31.00 8 700 graf
KOVO PRAHA - - - 16.00 20.00 2 875 graf
KOVOBEL - - - 90.00 99.00 7 461 graf
KOVOFINIŠ LEDEČ - - - 1.00 9.00 5 918 graf
KOVOHUTĚ BŘIDLIČNÁ 400.00 446.00 2 606 687 337.00 431.00 485 035 graf
KOVOHUTĚ ČELAKOV. - - - 15.00 15.00 4 953 graf
KOVOHUTĚ DĚČÍN - - - 165.00 180.00 84 465 graf
KOVOHUTĚ MNÍŠEK - - - 44.00 88.00 118 987 graf
KOVOHUTĚ POVRLY - - - 31.00 38.00 15 814 graf
KOVOHUTĚ PŘÍBRAM - - - 173.00 182.00 82 196 graf
KOVOHUTĚ ROKYCANY - - - 18.00 22.00 2 624 graf
KOVOLIT MODŘICE - - - 39.00 41.00 3 995 graf
KOVOMAT - - - 3.00 3.00 0 graf
KOVONA - - - 140.00 158.00 20 063 graf
KOVONA KARVINÁ - - - 54.00 71.00 100 145 graf
KOVOPETROL PLZEŇ - - - 118.00 135.00 713 291 graf
KOVOPLAST CHLUMEC - - - 36.00 42.00 2 064 graf
KOVOPOL - - - 55.00 60.00 10 784 graf
KOVOPROJEKTA BRNO - - - 228.00 260.00 0 graf
KOVOSLUŽBA A.V. - - - 13.00 21.00 1 316 graf
KOVOSLUŽBA PRAHA - - - 250.00 310.00 28 010 graf
KOVOSVIT - - - 70.00 88.00 30 902 graf
KOVOŠROT DĚČÍN - - - 10.00 21.00 705 graf
KOVOŠROT KLADNO - - - 60.00 66.00 0 graf
KOVOTERM - - - 30.00 39.00 4 976 graf
KOZAK KLATOVY - - - 9.00 20.00 109 graf
KRAJKA - - - 15.00 19.00 2 577 graf
KRÁLODVORSKÉ ŽEL. 21.00 28.00 15 069 22.00 30.00 52 550 graf
KRÁLOVOPOLSKÁ 104.00 140.00 196 736 99.00 140.00 976 449 graf
KRED.BANKA 15,0/98 - - - 8 000.00 8 000.00 0 graf
KREDITAL IF - - - 62.00 69.00 46 264 graf
KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY - - - 56.00 81.00 47 828 graf
KRKONOŠSKÉ VÁPENKY - - - 43.00 69.00 3 217 graf
KROMEXIM - - - 52.00 63.00 16 377 graf
KRUŠNOH.STROJ.MOST 34.00 42.00 9 294 30.00 46.00 59 699 graf
KRUŠNOHORSKÉ LESY - - - 29.00 127.00 0 graf
KRYSTALY - - - 1 250.00 1 250.00 0 graf
KRYTINA ŠLAPANICE - - - 57.00 66.00 4 926 graf
KŘIŠŤÁLOVÝ IF 861.00 880.00 4 988 936 765.00 870.00 2 544 022 graf
K-T-V INVEST 485.00 589.00 22 498 437.00 525.00 56 559 graf
KUNZ HRANICE - - - 21.00 32.00 15 317 graf
KUPONINVEST - - - 175.00 218.00 206 494 graf
KUPONINVEST IF - - - 138.00 138.00 0 graf
KVANTO IPF 302.00 322.00 5 059 497 276.00 306.00 3 777 154 graf
KVANTO OTEVŘENÝ PF - - - 320.00 326.00 1 482 547 graf
Kyselka Praga, a.s - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
LABENA KR.BŘEZNO - - - 2.00 3.00 74 graf
LABIT - - - 14.00 15.00 1 188 graf
LACRUM BRNO - - - 25.00 25.00 500 graf
LADA - - - 14.00 19.00 1 474 graf
LANAREST BRNO - - - 20.00 22.00 4 773 graf
LANEX - - - 307.00 385.00 29 353 graf
LARM - - - 119.00 132.00 2 585 graf
LATER CHRUDIM - - - 200.00 230.00 137 197 graf
LÁZ.SAN.SANSSOUCI - - - 395.00 973.00 36 516 graf
LÁZ.SAN.ŠVÝC.DVŮR 530.00 681.00 1 590 422.00 650.00 8 573 graf
LÁZNĚ FRANT.LÁZNĚ - - - 161.00 680.00 86 013 graf
LÁZNĚ KONST.LÁZNĚ - - - 349.00 516.00 14 995 graf
LÁZNĚ KUNDRATICE - - - 82.00 132.00 2 426 graf
LÁZNĚ LIBVERDA - - - 372.00 480.00 15 365 graf
LÁZNĚ LIBVERDA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
LÁZNĚ LUHAČOVICE 272.00 350.00 6 975 300.00 351.00 51 830 graf
LÁZNĚ PODĚBRADY - - - 127.00 165.00 28 442 graf
LÁZNĚ TEPLICE N.B. - - - 61.00 170.00 22 438 graf
LÁZNĚ TEPLICE V Č. 120.00 133.00 2 976 111.00 140.00 37 703 graf
LÁZNĚ TEPLICE V Č. - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
LÁZNĚ VELICHOVKY - - - 171.00 180.00 4 254 graf
LCS HOLDING - - - 44.00 50.00 24 399 graf
LDP VLTAVA VLAŠIM - - - 19.00 37.00 6 646 graf
LE CYGNE SPORT.GR. - - - 900.00 900.00 0 graf
LEAVIA - - - 28.00 31.00 2 140 graf
LECOTEX - - - 72.00 93.00 72 graf
LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ - - - 291.00 336.00 103 061 graf
LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
LÉČEBNÉ L.BOHDANEČ - - - 167.00 200.00 5 350 graf
LÉČIVA PRAHA 2 222.00 2 425.00 5 537 123 2 170.00 2 290.00 1 093 488 graf
LEDEČSKÝ IF - - - 270.00 378.00 2 700 graf
LEMEX - - - 2 100.00 2 100.00 0 graf
LENAS - - - 35.00 35.00 0 graf
LES. SPOL.BUCHLOV. - - - 20.00 50.00 376 graf
LES. SPOL.FR.LÁZNĚ - - - 53.00 54.00 5 168 graf
LES. SPOL.H.BLATNÁ - - - 5.00 10.00 0 graf
LES. SPOL.HORŠ.TÝN - - - 17.00 22.00 1 452 graf
LES. SPOL.HOŘICE - - - 17.00 18.00 0 graf
LES. SPOL.JIHLAVA - - - 22.00 24.00 552 graf
LES. SPOL.KRASLICE - - - 21.00 22.00 3 740 graf
LES. SPOL.LANŠKR. - - - 7.00 13.00 160 graf
LES. SPOL.LEDEČ - - - 50.00 52.00 2 304 graf
LES. SPOL.LITOMĚŘ. - - - 27.00 32.00 384 graf
LES. SPOL.POLIČKA - - - 9.00 29.00 117 graf
LES. SPOL.PŘIBYSL. - - - 34.00 37.00 6 392 graf
LES. SPOL.STŘÍBRO - - - 15.00 15.00 0 graf
LES. SPOL.SVITAVY - - - 39.00 41.00 1 788 graf
LES. SPOL.TELČ - - - 21.00 22.00 3 310 graf
LES. SPOL.TRHANOV - - - 54.00 60.00 0 graf
LES.SPOL.LANŠKROUN - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
LESNÍ SP.KRÁL.HVO. - - - 34.00 40.00 1 700 graf
LESNÍ SP.OPOČNO - - - 170.00 178.00 680 graf
LESNÍ SP.TEP.U T. - - - 35.00 77.00 444 graf
LESNÍ SP.ŽEL.RUDA - - - 44.00 46.00 0 graf
LESNÍ SPOL. BRUMOV - - - 36.00 79.00 5 451 graf
LESNÍ SPOL.BROUMOV - - - 12.00 12.00 1 528 graf
LESNÍ SPOL.H.KRÁL 3 777.00 3 777.00 0 4 628.00 4 628.00 0 graf
LESNÍ SPOL.H.KRÁL. - - - 49.00 53.00 51 748 graf
LESNÍ SPOL.HOŘICE - - - 2 158.00 2 158.00 0 graf
LESNÍ SPOL.JAROM. - - - 48.00 48.00 0 graf
LESNÍ SPOL.JM LESY - - - 21.00 25.00 3 863 graf
LESNÍ SPOL.NOVÉ M. - - - 36.00 38.00 0 graf
LESNÍ SPOL.PLANÁ - - - 13.00 17.00 0 graf
LESNÍ SPOL.PLASY - - - 56.00 56.00 0 graf
LESNÍ SPOL.PŘEŠTI. - - - 21.00 21.00 0 graf
LESNÍ SPOL.PŘIMDA - - - 13.00 15.00 980 graf
LESNÍ SPOL.SVITAVY - - - 2 016.00 2 016.00 0 graf
LESNÖ SPOL.JIHLAVA - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
LESOSTAVBY F.MÍST. - - - 7.00 33.00 0 graf
LESOSTAVBY HR.KRÁL - - - 20.00 22.00 0 graf
LESOSTAVBY PLZEŇ - - - 37.00 40.00 1 200 graf
LESOSTAVBY ŠUMPERK - - - 1.00 1.00 0 graf
LESOSTAVBY TŘEBOŇ - - - 25.00 29.00 2 352 graf
LESTA OLOMOUC - - - 15.00 28.00 840 graf
LESY C.RUDOLEC A.S - - - 2 156.00 2 156.00 0 graf
LESY Č. RUDOLEC - - - 31.00 31.00 496 graf
LESY DŘEVO BRUNTÁL - - - 18.00 18.00 0 graf
LESY FRÝDEK-MÍSTEK - - - 39.00 42.00 21 823 graf
LESY HLUBOKÁ - - - 20.00 21.00 1 810 graf
LESY CHLUMEC N.C. - - - 209.00 250.00 4 997 graf
LESY JINDŘ. HRADEC - - - 30.00 30.00 1 080 graf
LESY JINDŘ.HRADEC - - - 1 910.00 1 910.00 0 graf
LESY KAPLICE - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
LESY KAPLICE - - - 41.00 41.00 820 graf
LESY KRNOV - - - 14.00 16.00 1 766 graf
LESY KŘIVOKLÁT - - - 22.00 57.00 2 483 graf
LESY KŘIVOKLÁT - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
LESY MĚLNÍK - - - 29.00 33.00 2 658 graf
LESY ML. BOLESLAV - - - 32.00 32.00 0 graf
LESY NIŽBOR - - - 30.00 42.00 396 graf
LESY PELHŘIMOV - - - 30.00 33.00 720 graf
LESY PROTIVÍN - - - 39.00 53.00 3 341 graf
LESY PROTIVÍN - - - 1 910.00 3 900.00 100 740 graf
LESY SPÁL.POŘÍČÍ - - - 19.00 21.00 0 graf
LESY TÁBOR - - - 23.00 23.00 2 070 graf
LESY TÁBOR - - - 1 810.00 1 810.00 0 graf
LESY VYŠŠÍ BROD - - - 2 150.00 2 150.00 0 graf
LESY VYŠŠÍ BROD - - - 43.00 47.00 0 graf
LIBER.VZDUCH.ZÁV. - - - 20.00 89.00 262 graf
LIBEREC.MASNÝ POD. - - - 45.00 100.00 4 617 graf
LIBERTA - - - 17.00 21.00 38 209 graf
LICOLOR LIBEREC - - - 12.00 13.00 0 graf
LIF - 2 - - - 189.00 189.00 0 graf
LIGLASS - - - 27.00 27.00 0 graf
LIGMET - - - 32.00 40.00 1 762 graf
LIGNA PRAHA - - - 50.00 55.00 200 graf
LIGNUM HODONÍN - - - 6.00 6.00 110 graf
LIGRA STARÉ MĚSTO - - - 22.00 27.00 7 175 graf
LIHOVAR M.BOLESLAV - - - 18.00 20.00 177 graf
LIMONA MN.HRADIŠTĚ - - - 50.00 167.00 100 graf
LINASET 66.00 85.00 1 321 68.00 73.00 6 557 graf
LINEA NIVNICE - - - 97.00 131.00 14 006 graf
LINEA ÚBOK - - - 5 248.00 5 248.00 0 graf
LINETA - - - 11.00 11.00 0 graf
LIRA - - - 787.00 835.00 3 263 graf
LISOVNY N.HM.VRBNO - - - 1.00 10.00 14 graf
LIT.C.REITENBERGER - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
LITES - - - 20.00 24.00 1 100 graf
LOKOMOTIVKA PRAHA 11.00 17.00 2 956 14.00 22.00 11 821 graf
LOMBARD INDUSTRIAL - - - 40.00 60.00 9 988 graf
LONKA PŘÍBOR - - - 18.00 102.00 342 graf
LOVOCHEMIE LOVOS. 92.00 105.00 111 032 93.00 104.00 172 358 graf
LS ROYAL MAR.LÁZNĚ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
LUČEBNÍ Z.DRASLOV. - - - 14.00 16.00 2 917 graf
LUČEBNÍ ZÁV. KOLÍN - - - 105.00 134.00 29 194 graf
LUHOV - - - 30.00 33.00 1 950 graf
LUKRATIV - - - 4.00 7.00 700 graf
LUŽAN VESELÍ N.L. - - - 59.00 65.00 0 graf
M - INVEST - - - 200.00 200.00 0 graf
MADETA 245.00 283.00 75 873 244.00 296.00 89 165 graf
MAGNET - - - 53.00 64.00 29 421 graf
MAGNET - - - 47.00 47.00 0 graf
MAGNETON 50.00 50.00 5 550 45.00 50.00 23 067 graf
MAJETKOVÁ ŽDÍREC - - - 15.00 17.00 0 graf
MANHATTAN IF - - - 1 085.00 1 256.00 798 000 graf
MANUF.PIRKENHAMMER - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MAR.LÁZNĚ 12,5/00 98.00 98.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
MARS SVRATKA - - - 80.00 86.00 0 graf
MASNA BRNO - - - 8.00 9.00 450 graf
MASNA KROMĚŘÍŽ - - - 162.00 451.00 20 776 graf
MASNA STUDENÁ - - - 46.00 82.00 2 870 graf
MASNÝ PRŮM.ŠUMPERK - - - 200.00 3 000.00 115 561 graf
MASNÝ PRŮM.VIMPERK - - - 35.00 35.00 6 599 graf
MASNÝ PRŮMYSL CHEB - - - 133.00 144.00 1 488 graf
MASO PLANÁ - - - 108.00 120.00 0 graf
MASOKOMB. KLADNO - - - 7.00 8.00 1 400 graf
MASOKOMB. KOSMON. - - - 5.00 6.00 500 graf
MASOKOMB. LOUNY - - - 88.00 100.00 5 016 graf
MASOKOMB. PŘÍBRAM - - - 16.00 18.00 0 graf
MASOKOMB.KLATOVY - - - 29.00 30.00 771 graf
MASOKOMB.MARTINOV - - - 87.00 97.00 8 528 graf
MASOKOMB.POLIČKA - - - 12.00 14.00 0 graf
MASOSPOL PÍSNICE - - - 19.00 21.00 8 587 graf
MASSAG - - - 34.00 60.00 315 911 graf
MATE - - - 6.00 20.00 190 graf
MAXIMA POJIŠŤOVNA - - - 1 066.00 1 156.00 89 848 graf
MEDICAMENTA 56.00 84.00 4 233 76.00 83.00 10 033 graf
MEGA - - - 54.00 54.00 0 graf
MECH.ZÁV.DOBROVICE - - - 27.00 44.00 1 085 graf
MEOPTA PŘEROV 56.00 67.00 240 657 50.00 66.00 316 539 graf
MERKUR PRAHA - - - 25.00 25.00 300 graf
MERKURIA - - - 4.00 5.00 0 graf
MERO ČR 10,30/11 86.00 86.00 0 - - - graf
MESPAS - - - 23.00 23.00 0 graf
METAL ZNOJMO - - - 39.00 42.00 0 graf
METALIMEX - - - 1 300.00 1 401.00 35 350 graf
METALŠROT TLUMAČOV - - - 38.00 76.00 15 586 graf
METAZ - - - 22.00 23.00 1 544 graf
METRA BLANSKO - - - 15.00 24.00 9 201 graf
METROPROJEKT - - - 34.00 58.00 0 graf
METROSTAV 125.00 153.00 581 062 107.00 150.00 372 731 graf
METROSTAV - - - 98.00 98.00 0 graf
MEVA - - - 24.00 55.00 0 graf
MGM HOLEŠOV - - - 11.00 11.00 0 graf
MICHELSKÉ PEKÁRNY - - - 129.00 160.00 17 848 graf
MICHELSKÉ PEKÁRNY - - - 810.00 810.00 0 graf
MIKROP ČEBÍN - - - 17.00 20.00 160 graf
MILAGRO - - - 35.00 35.00 0 graf
MILETA - - - 31.00 34.00 10 552 graf
MILO OLOMOUC 316.00 400.00 132 747 295.00 435.00 132 441 graf
MILPA PARDUBICE - - - 11.00 13.00 704 graf
MINERVA BOSKOVICE 128.00 170.00 38 782 132.00 155.00 18 373 graf
MINVEST BRAND.N.L - - - 120.00 241.00 0 graf
MITOP MIMOŇ - - - 38.00 42.00 1 962 graf
MJM LITOVEL - - - 53.00 55.00 0 graf
MLÉKÁRNA F.MÍSTEK - - - 110.00 110.00 0 graf
MLÉKÁRNA HR.KRÁL. - - - 72.00 78.00 0 graf
MLÉKÁRNA KLATOVY - - - 20.00 55.00 2 358 graf
MLÉKÁRNA KUNÍN - - - 93.00 103.00 0 graf
MLÉKÁRNA MAR.LÁZNĚ - - - 7.00 7.00 0 graf
MLÉKÁRNA STŘÍBRO - - - 36.00 40.00 1 283 graf
MLÝNY ČERČANY - - - 6.00 6.00 346 graf
MOCHOVSKÉ MRAZÍRNY - - - 12.00 15.00 1 191 graf
MONTÁŽE PŘEROV - - - 80.00 114.00 0 graf
MONTÁŽE PŘÍBRAM - - - 60.00 80.00 25 965 graf
MONTI THERMAE - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MONTOVANÉ STAVBY - - - 167.00 167.00 0 graf
MOPAS HOLEŠOV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MOR. POTRAVIN. ST - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MOR.CUKERNÍ SDRUŽ. - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
MOR.CHEM.Z.12,4/01 100.00 100.00 0 - - - graf
MOR.POTRAVIN.ST. - - - 475.00 505.00 170 745 graf
MOR.ZEM.HOLDING - - - 43.00 45.00 29 532 graf
MORAGRO PROSTĚJOV - - - 17.00 27.00 1 259 graf
MORAV. PLYNOSTAV - - - 273.00 324.00 1 365 graf
MORAV.CHEMIC. ZÁV. 155.00 166.00 102 840 152.00 170.00 170 446 graf
MORAV.KERAM.ZÁVODY - - - 70.00 92.00 5 938 graf
MORAV.SPOL.PRO KI - - - 40.00 120.00 15 120 graf
MORAVEL OLOMOUC - - - 65.00 70.00 14 305 graf
MORAVIA BANKA 6 935.00 8 027.00 0 - - - graf
MORAVIA BANKA - - - 930.00 1 100.00 1 019 graf
MORAVIA CANS - - - 45.00 50.00 0 graf
MORAVIA GLASS 28.00 32.00 144 352 28.00 38.00 2 683 graf
MORAVIA VAR/00 99.00 99.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
MORAVIAFLOR - - - 150.00 180.00 0 graf
MORAVIAFLOR - - - 2 010.00 2 010.00 0 graf
MORAVIAFROST - - - 2.00 2.00 0 graf
MORÁVKA CENTRUM - - - 5 111.00 6 184.00 0 graf
MORAVOLEN ŠUMPERK - - - 19.00 25.00 10 158 graf
MORAVOSTAV BRNO - - - 21.00 41.00 0 graf
MORAVSKÁ AGRA - - - 41.00 54.00 2 096 graf
MORAVSKÁ PRŮM. - - - 70.00 87.00 32 077 graf
MORAVSKÉ AUTOOPR. - - - 11.00 14.00 288 graf
MORAVSKÉ KOVÁRNY - - - 54.00 77.00 9 711 graf
MORAVSKÉ NAFT.DOLY 866.00 914.00 323 570 826.00 927.00 202 239 graf
MORAVSKÉ ŽELEZÁRNY 108.00 133.00 29 088 106.00 130.00 235 468 graf
MORAVSKOČESKÝ IF - - - 8.00 12.00 75 472 graf
MORAVSKOSL.POTR.IF - - - 75.00 80.00 0 graf
MORAVSKOSLEZ. UPF 642.00 706.00 1 133 399 627.00 684.00 1 260 736 graf
MORAVSKOTŘ.STAVBY - - - 324.00 360.00 0 graf
MORAVSKÝ DRUŽ.IF - - - 270.00 340.00 55 909 graf
MORAVSKÝ ZEM.HOLD. - - - 30.00 31.00 17 658 graf
MORSLEZ.TE.13,0/99 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
MORSLEZS. PIVOVARY 27.00 40.00 15 633 33.00 50.00 14 174 graf
MORSLEZS.REGIONÁL. - - - 25.00 25.00 300 graf
MORSLEZS.TEPLÁRNY 630.00 828.00 4 387 396 636.00 828.00 2 555 997 graf
MOSTÁRNA HUSTOPEČE - - - 18.00 26.00 1 656 graf
MOSTECKÁ UHEL.SP. 357.00 374.00 11 468 751 353.00 378.00 4 928 792 graf
MOSTECKÁ UHEL.SPOL - - - 1 042.00 1 042.00 0 graf
MOTOFOND IF - - - 67.00 75.00 16 073 graf
MOTOKOV INTER. - - - 96.00 120.00 93 964 graf
MOTOKOV PRAHA 102.00 120.00 26 118 98.00 126.00 43 052 graf
MOTORPAL 60.00 102.00 11 683 80.00 94.00 39 279 graf
MRAZÍRNY DAŠICE - - - 47.00 70.00 28 596 graf
MRAZÍRNY PRAHA - - - 20.00 20.00 0 graf
MRAZÍRNY PRAHA - - - 375.00 375.00 0 graf
MRAZÍRNY VIŠŇOVÉ - - - 95.00 105.00 16 040 graf
MS FOND (PIAS) 652.00 800.00 159 584 - - - graf
MSA 189.00 242.00 39 905 180.00 230.00 72 136 graf
MSDZ ŠUMPERK - - - 6.00 12.00 47 391 graf
MŠLZ - - - 36.00 50.00 27 793 graf
MTH PRAHA - - - 48.00 55.00 48 380 graf
MULTISYSL14,875/99 81.00 81.00 0 - - - graf
MUROM - - - 30.00 41.00 18 928 graf
MUZO - - - 1 005.00 1 100.00 22 111 graf
MYKANA - - - 10.00 11.00 0 graf
NAKLADATEL.OLYMPIA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
NAREX ČESKÁ LÍPA - - - 99 994.00 99 994.00 0 graf
NAREX ČESKÁ LÍPA - - - 43.00 99.00 2 490 graf
NÁRODNÍ SPOL.DOMOV - - - 23.00 25.00 7 062 graf
NÁŠ INVEST.FOND AS - - - 140.00 140.00 0 graf
NATE CHOTĚBOŘ - - - 54.00 59.00 540 graf
NATURAMYL - - - 11.00 12.00 21 graf
NAVOS - - - 290.00 303.00 0 graf
NEALKO OLOMOUC - - - 22.00 32.00 8 813 graf
NEMOHOLD - - - 50.00 75.00 0 graf
NEPTUN BYLANY - - - 13.00 18.00 3 485 graf
NISA - - - 3.00 4.00 0 graf
NKT CABLES 602.00 669.00 670 315 578.00 623.00 346 780 graf
NOVÁ HUŤ 357.00 374.00 0 540.00 565.00 0 graf
NOVÁ HUŤ 12,70/03 90.00 95.00 0 10 250.00 10 250.00 0 graf
NOVAMYL - - - 18.00 20.00 318 graf
NOVING - - - 40.00 47.00 210 graf
NOWACO MRAZÍRNY - - - 78.00 103.00 131 810 graf
NYCOM - - - 60.00 60.00 0 graf
O2 C.R. 3 820.00 4 125.00 173 451 092 3 633.00 4 100.00 17 469 496 graf
OBAL ROZKOŠ 230.00 367.00 23 736 246.00 385.00 63 156 graf
OBAL ROZKOŠ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OBALEX ZNOJMO - - - 141.00 177.00 0 graf
OBCHOD OBUVÍ ZLÍN - - - 16.00 17.00 0 graf
OBCHOD S PALIVY - - - 123.00 123.00 0 graf
OBCHODNÍ SLADOVNY 319.00 445.00 23 550 370.00 452.00 97 121 graf
OBCHODNÍ TISKÁRNY - - - 46.00 52.00 2 944 graf
OBIL.LIHOV.KRALUPY - - - 31.00 35.00 1 707 graf
OBILA KUTNÁ HORA - - - 43.00 43.00 6 966 graf
OBL.PRŮM.P.POLIČKA - - - 32.00 35.00 2 345 graf
OBNOVA BRNO - - - 8.00 10.00 2 178 graf
OD PRIOR JIHLAVA - - - 59.00 96.00 4 892 graf
OD RIO MOST - - - 77.00 80.00 0 graf
ODETKA - - - 35.00 35.00 688 graf
ODĚVNÍ PRŮMYSL - - - - - 0 graf
ODĚVY HRADEC KRÁL. - - - 23.00 23.00 0 graf
ODĚVY ÚSTÍ N.L. - - - 22.00 22.00 0 graf
ODKOLEK - - - 73.00 86.00 59 138 graf
OFT HOLDING PRAHA - - - 36.00 56.00 20 818 graf
OHL ŽS 556.00 585.00 18 368 423.00 527.00 18 376 graf
OK STS TOUŽIM - - - 50.00 50.00 1 300 graf
OKD 170.00 190.00 15 804 732 163.00 189.00 19 303 839 graf
OKD - - - 132.00 163.00 326 graf
OKD 14,5/99 104.00 104.00 0 - - - graf
OKULA NÝRSKO - - - 45.00 51.00 2 228 graf
OL - INVEST - - - 70.00 90.00 72 486 graf
OLEASPOL - - - 30 000.00 30 000.00 0 graf
OLEASPOL - - - 30 000.00 30 000.00 0 graf
OLMA MLÉK.PRŮMYSL - - - 92.00 450.00 7 745 graf
OLŠANSKÉ PAPÍRNY 36.00 44.00 13 149 36.00 47.00 29 360 graf
OLYMPIK HOLDING - - - 8.00 8.00 0 graf
OMNIPOL 61.00 67.00 9 907 52.00 76.00 23 697 graf
OMYA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OMYA.VÁPENNÁ - - - 190.00 200.00 6 690 graf
ON SEMICONDUCT. CR - - - 328.00 400.00 685 707 graf
OPAVLEN OPAVA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OPAVSKÁ LESNÍ - - - 13.00 68.00 312 graf
OPF INTERNATIONAL - - - - - 0 graf
OPRAVY ZÁCHLUMÍ - - - 60.00 67.00 1 410 graf
OPZ PLUS - - - 1.00 2.00 0 graf
ORCA - - - 34.00 34.00 0 graf
ORGATEX - - - 4.00 4.00 5 952 graf
ORGREZ - - - 100.00 201.00 11 210 graf
ORPA - - - 36.00 38.00 919 graf
ORTAS PŘÍBRAM - - - 99 998.00 99 998.00 0 graf
ORTAS PŘÍBRAM - - - 10.00 11.00 6 090 graf
OSEVA - - - 53.00 55.00 13 685 graf
OSEVA AGRI CHRUDIM - - - 70.00 91.00 0 graf
OSONA - - - 22.00 27.00 3 116 graf
OSP Č. BUDĚJOVICE - - - 92.00 101.00 6 196 graf
OSPAP VELKOOBCH.P. - - - 24.00 25.00 1 006 graf
OSTRAV.VOD.A KAN. - - - 200.00 220.00 113 099 graf
OSTROJ 84.00 88.00 37 198 75.00 90.00 295 636 graf
OSTROV.TEPLÁREN - - - 372.00 1 020.00 3 740 graf
OTAVAN TŘEBOŇ - - - 130.00 160.00 68 768 graf
OTAVA-PATRIA 200.00 298.00 88 599 201.00 341.00 266 884 graf
OTAVSKÉ STROJÍRNY - - - 23.00 25.00 920 graf
OTMA SLOV. FRUTA - - - 41.00 80.00 480 graf
OXFORDSKÁ INV.SPOL - - - 265.00 285.00 8 332 graf
P.I.F. 428.00 456.00 11 852 626 422.00 455.00 8 752 097 graf
PACOVSKÉ STROJÍRNY - - - 38.00 38.00 912 graf
PALABA SLANÝ - - - 65.00 75.00 8 575 graf
PAMELA - - - 4.00 4.00 0 graf
PANAV - - - 31.00 74.00 5 188 graf
PANKRÁC - - - 70.00 100.00 113 420 graf
PANKRÁC - - - 113.00 150.00 31 058 graf
PAPÍRNY BRNO - - - 39.00 43.00 11 020 graf
PARAMO 333.00 396.00 692 744 307.00 377.00 135 407 graf
PARDUBICE 12,7/99 86.00 86.00 0 1 000.00 1 000.00 0 graf
PARKHOTEL GOLF ML - - - 130.00 143.00 0 graf
PARKING CENTRUM - - - 900.00 900.00 0 graf
PAS ZÁBŘEH NA MOR. - - - 77.00 86.00 564 graf
PASO BRNO - - - 37.00 37.00 2 294 graf
PAVUS PRAHA - - - 160.00 187.00 4 480 graf
PBS BRNO DIZ 28.00 33.00 9 933 28.00 31.00 23 416 graf
PCB BENEŠOV - - - 39.00 40.00 1 621 graf
PEGA 75.00 103.00 12 134 68.00 106.00 13 499 graf
PEK.A CUK. NÁCHOD - - - 36.00 36.00 0 graf
PEKÁRNA CHOMUTOV - - - 16.00 17.00 342 graf
PEKÁRNA LIBEREC - - - 27.00 33.00 2 412 graf
PEKÁRNA TŘEBÍČ - - - 63.00 74.00 3 220 graf
PEKÁRNA TŘEBÍČ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PEKÁRNA ŽATEC - - - 93.00 117.00 24 786 graf
PEKÁRNY CUKRÁRNY - - - 24.00 24.00 0 graf
PEKÁRNY CUKRÁRNY 2 - - - 103.00 113.00 3 132 graf
PEKÁRNY ŠUMPERK - - - 21.00 47.00 264 graf
PEREX - - - 49.00 54.00 2 050 graf
PERFEKTA - - - 10.00 10.00 100 graf
PERLA BAVLNÁŘ.ZÁV. - - - 34.00 43.00 89 778 graf
PETRA STRÁNÍ - - - 3.00 21.00 2 662 graf
PF AAA 436.00 472.00 123 826 441.00 463.00 394 521 graf
PF IKS KB PLUS 187.00 196.00 9 692 094 179.00 194.00 4 948 858 graf
PF MAJETKU 1.IN 192.00 217.00 1 564 850 193.00 205.00 941 418 graf
PF PRAVID.PŘ. 1.IN 259.00 279.00 4 776 582 248.00 275.00 2 838 733 graf
PF PROSPERITY 1.IN 224.00 237.00 3 843 854 216.00 235.00 1 897 557 graf
PGH - - - 83.00 83.00 0 graf
PHARMING - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PHILIP MORRIS ČR A 7 500.00 8 353.00 18 472 252 7 400.00 8 100.00 1 035 089 graf
PHOENIX LÉKÁR. VO - - - 60.00 75.00 1 357 graf
PIF GARANCE - - - 100.00 120.00 2 052 graf
PILANA TOOLS 170.00 170.00 0 110.00 161.00 57 632 graf
PIONEER TRUST - - - - - 0 graf
PIV.A SOD.BRNO - - - 25.00 27.00 945 graf
PIV.A SOD.BŘECLAV - - - 14.00 15.00 308 graf
PIV.A SOD.JIHLAVA - - - 20.00 50.00 2 843 graf
PIV.RADEGAST SEDL. - - - 31.00 47.00 1 655 graf
PIVOV. PARDUBICE - - - 1 100.00 1 100.00 0 graf
PIVOV.A SOD.SVIT. - - - 33.00 50.00 1 950 graf
PIVOV.KRUŠOVICE - - - 323.00 373.00 15 001 graf
PIVOV.LOUNY - - - 81.00 90.00 811 graf
PIVOV.PARDUBICE - - - 32.00 35.00 2 988 graf
PIVOV.PROSTĚJOV - - - 9.00 13.00 40 graf
PIVOV.STAROBRNO 317.00 485.00 122 470 264.00 460.00 132 868 graf
PIVOVAR RADEGAST 3 000.00 3 620.00 676 715 2 980.00 3 575.00 992 762 graf
PIVOVAR V.POPOVICE 177.00 217.00 18 642 165.00 218.00 40 003 graf
PIVOVARSKÝ HOLDING 1 254.00 1 610.00 1 551 296 1 160.00 1 500.00 1 532 378 graf
PIVOVARY BOH.PRAHA - - - 89.00 108.00 33 666 graf
PK TRADE BRNO - - - 250.00 255.00 0 graf
PLASTIK HT - - - 145.00 167.00 15 930 graf
PLEMENÁŘI BRNO - - - 28.00 28.00 0 graf
PLEMENÁŘSKÉ SLUŽBY - - - 37.00 41.00 1 961 graf
PLEMENÁŘSKÉ SLUŽBY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PLIVA - LACHEMA 271.00 330.00 16 938 273.00 338.00 86 539 graf
PLOMA - - - 48.00 60.00 9 387 graf
PLYNOPROJEKT PRAHA - - - 249.00 271.00 28 592 graf
PLYNOSTAV PARDUB. 84.00 84.00 0 86.00 95.00 31 722 graf
PLZEŇ 11,5/00 96.00 96.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
PLZEŇ.PROJ.ATELIÉR - - - 697.00 1 710.00 85 680 graf
PLZEŇSKÁ IS - - - 129.00 195.00 162 167 graf
PLZEŇSKÁ IS - - - 172.00 190.00 65 261 graf
PLZEŇSKÁ IS - - - 98.00 149.00 101 863 graf
PLZEŇSKÁ KAP.SPOL. - - - 48.00 54.00 80 648 graf
PLZEŇSKÁ TEPLÁREN. 445.00 470.00 63 272 443.00 459.00 28 269 graf
PLZEŇSKÝ PRAZDROJ 3 156.00 3 270.00 5 415 347 2 800.00 3 150.00 914 169 graf
PNP PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
POD.EKOLOG. VÝST. - - - 20.00 66.00 0 graf
PODNIK SPEC.PRACÍ - - - 200.00 200.00 12 400 graf
PODNIKAT.TRŽNÍ PF 86.00 91.00 4 122 029 84.00 91.00 7 377 130 graf
POLAB.CUKR.BEŘKOV. - - - 13.00 16.00 0 graf
POLAB.DZ NYMBURK - - - 40.00 40.00 0 graf
POLABSKÉ MLÉKÁRNY - - - 101.00 117.00 1 755 graf
POLIČSKÉ STROJÍRNY - - - 48.00 61.00 33 125 graf
POLOVODIČE PRAHA - - - 12.00 16.00 6 228 graf
POLYGON STAVEBNÍ - - - 13.00 13.00 0 graf
POLYGRAFIA - - - 18.00 18.00 0 graf
POLYTECHNA - - - 75.00 200.00 5 120 graf
PORCEL.MANUFAKTURA - - - 822.00 874.00 20 554 graf
PORTFOLIO MORAVA - - - 18.00 18.00 540 graf
POŠT.TISK.CENIN - - - 341.00 353.00 19 758 graf
POŠTOREN. KER.ZÁV. 95.00 100.00 2 980 94.00 100.00 14 299 graf
POTRAVINÁŘSKÝ PF - - - 80.00 80.00 26 000 graf
POTRAVINY CENTRUM - - - 1.00 3.00 0 graf
POVLTAVSKÉ MLÉKÁR. - - - 240.00 292.00 19 487 graf
PÖYRY ENVIRONMENT - - - 280.00 292.00 0 graf
POZ.STAVBY PŘEROV - - - 7.00 7.00 0 graf
POZ.STAVBY ZLÍN - - - 194.00 270.00 8 798 graf
POZ.STAVIT. ZLÍN - - - 94.00 115.00 12 601 graf
POZEM.ST.OLOMOUC - - - 39.00 61.00 17 251 graf
POZEM.ST.STAVOSER. - - - 67.00 78.00 2 232 graf
POZEM.ST.ÚSTÍ N.L. - - - 11.00 11.00 0 graf
POZES RADONICE - - - 13.00 13.00 0 graf
PPF INVEST.HOLDING 230.00 240.00 3 181 576 206.00 238.00 1 667 406 graf
PPF INVEST.HOLDING - - - 1 430.00 1 430.00 0 graf
PRÁCE A PODNIK.IF - - - 36.00 39.00 5 379 graf
PRÁD.A ČIST.NÁCHOD - - - 210.00 210.00 630 graf
PRAG REAL VYSOČANY 46.00 68.00 275 832 46.00 79.00 212 062 graf
PRAGA ČÁSLAV - - - 18.00 44.00 0 graf
PRAGA HOSTIVAŘ - - - 10.00 13.00 2 570 graf
PRAGA HRÁDEK N.N. - - - 20.00 20.00 724 graf
PRAGA LOUNY 106.00 177.00 2 743 438.00 480.00 0 graf
PRAGOCOOP INV.SPOL - - - 113.00 158.00 10 136 graf
PRAGOEXPORT - - - 423.00 800.00 35 406 graf
PRAGOFOND IF - - - 60.00 70.00 149 618 graf
PRAGOIMEX - - - 420.00 440.00 0 graf
PRAGOLAKTOS - - - 16.00 22.00 1 253 graf
PRAKOM BRNO - - - 79.00 79.00 0 graf
PRAMEN BRNO - - - 150.00 270.00 13 888 graf
PRAMEN CZ Č.BUDĚJ. - - - 90.00 96.00 0 graf
PRAMEN IK MOR.SEV. - - - 75.00 405.00 450 graf
PRAMEN IK PRAHA - - - 1 120.00 1 294.00 0 graf
PRAMEN ORLOVÁ POR. - - - 8.00 8.00 0 graf
PRAMEN PHA-Č.DVŮR - - - 126.00 170.00 176 544 graf
PRAMEN PÍSEK - - - 60.00 60.00 0 graf
PRAZSKE SLUZBY 101.00 104.00 76 426 93.00 105.00 139 310 graf
PRAŽSKÁ ENERGETIKA 1 787.00 2 501.00 2 136 077 1 559.00 2 430.00 651 526 graf
PRAŽSKÁ IS - - - 122.00 126.00 0 graf
PRAŽSKÁ PLYNÁREN. 1 920.00 2 000.00 182 230 1 859.00 2 090.00 388 166 graf
PRAŽSKÁ TEPLÁREN. 1 162.00 1 800.00 1 834 543 1 098.00 1 700.00 906 735 graf
PRAŽSKÉ PIVOVARY 105.00 120.00 2 253 807 100.00 118.00 326 846 graf
PRAŽSKÝ STAVEB.P. - - - 7.00 7.00 0 graf
PRECIOSA-LUSTRY - - - 55.00 62.00 7 694 graf
PREFA BRNO - - - 20.00 23.00 8 528 graf
PREFA GRYGOV - - - 209.00 486.00 62 910 graf
PREFA PARDUBICE - - - 45.00 49.00 4 204 graf
PREFA PRAHA 25.00 37.00 2 235 29.00 32.00 3 732 graf
PREFABRIKACE OVA - - - 5.00 15.00 212 graf
PRECHEZA 87.00 94.00 93 776 90.00 95.00 145 526 graf
PREMING - - - 145.00 155.00 54 476 graf
PREMOT FR. LÁZNĚ - - - 43.00 50.00 5 466 graf
PRIESSNITZOVY LÁZ. - - - 443.00 600.00 373 807 graf
PRIESSNITZOVY LÁZ. - - - 1 054.00 1 054.00 0 graf
PRIMA KARVINÁ - - - 18.00 18.00 0 graf
PRIMONA - - - 15.00 15.00 0 graf
PRINGTON VAR/00 101.00 101.00 1 491 936 10 000.00 10 000.00 0 graf
PRIOR ČR - - - 150.00 166.00 8 850 graf
PRIOR IK 208.00 300.00 144 553 163.00 235.00 74 707 graf
PRIVAT - - - 21.00 23.00 630 graf
PRO INVEST - - - 36.00 40.00 135 077 graf
PROAGRO - - - 30.00 30.00 0 graf
PROAGRO LIBEREC - - - 36.00 40.00 1 824 graf
PROFILPROJ. PRAHA - - - 648.00 648.00 0 graf
PROFIT FOND IF - - - 270.00 351.00 73 471 graf
PROGRESS OSTRAVA - - - 16.00 16.00 0 graf
PROJEKTA OSTRAVA - - - 3.00 4.00 0 graf
PROLES - - - 37.00 37.00 0 graf
PROMBAK REAL ESTAT - - - 55.00 91.00 61 519 graf
PROREGIO - - - 30.00 30.00 0 graf
PROSPERITA IF - - - 300.00 1 000.00 0 graf
PROSPERITA IF 269.00 291.00 2 692 628 260.00 285.00 1 974 283 graf
PRUM. A INVEST.HOL - - - 47.00 81.00 0 graf
PRŮM.STAVBY OVA - - - 110.00 110.00 0 graf
PRŮMYSL KAMENE - - - 16.00 16.00 0 graf
PRV.BRN.ST.V.BÍTEŠ - - - 1 030.00 1 030.00 0 graf
PRV.BRN.STR.TŘEBÍČ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PRV.INV.STAV.FOND - - - 80.00 80.00 0 graf
PRVNÍ ČESKOMOR.IF - - - 16.00 68.00 1 600 graf
PRVNÍ JIHO-ZÁPADNÍ - - - 50.00 50.00 1 400 graf
PRVNÍ NÁRODNÍ - - - 30.00 41.00 10 855 graf
PRVNÍ NOVIN.SP.PHA - - - 171.00 280.00 12 724 graf
PRVNÍ PETROV.ZEM. - - - 65.00 70.00 0 graf
PRVNÍ STAV.CHRUDIM - - - 300.00 320.00 31 956 graf
PRVNÍ STAV.K.HORA - - - 1.00 54.00 392 graf
PRVNÍ ZDRAVOT.IPF - - - 28.00 42.00 4 608 graf
PŘER.STROJ.13,0/99 - - - 8 000.00 8 000.00 0 graf
PŘEROVSKÉ STROJÍR. 105.00 126.00 628 976 101.00 130.00 234 246 graf
PS PARDUBICE - - - 4.00 7.00 84 graf
PSG - - - 70.00 100.00 114 778 graf
PSV PRŮMSTAV PARD. - - - 9.00 10.00 480 graf
PSVS - - - 46.00 48.00 2 606 graf
PTR - - - 10.00 10.00 0 graf
PUDIS - - - 47.00 47.00 0 graf
PUDIS - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
PZ OSTRAVA - - - 94.00 162.00 2 406 graf
RAAB KARCH.STAVIVA 56.00 68.00 6 638 55.00 61.00 31 444 graf
RADEGAST PF 208.00 261.00 2 270 191 218.00 261.00 2 137 981 graf
RADLICKÁ MLÉKÁRNA - - - 16.00 72.00 0 graf
RAIFFEISEN ALFA IF - - - 203.00 264.00 685 738 graf
RAIFFEISEN ALFA PF - - - 253.00 275.00 830 169 graf
RAKO 659.00 1 115.00 22 545 954 696.00 1 007.00 170 486 graf
RAPID - - - 250.00 251.00 500 graf
RAŠELINA - - - 29.00 35.00 7 372 graf
RAŠKA - - - 3.00 5.00 0 graf
REAS - - - 25.00 351.00 12 790 graf
REDASH - - - 24.00 30.00 22 230 graf
REGION - - - 500.00 500.00 0 graf
REGIONµL.INV.SPOL - - - 25.00 480.00 0 graf
REKORD - - - 16.00 29.00 0 graf
REKULT.VÝSTAV.MOST - - - 125.00 161.00 6 621 graf
RENTIÉRSKÝ HOLDING - - - 27.00 33.00 10 544 graf
RENTIÉRSKÝ IF 1.IN 676.00 700.00 13 611 209 656.00 691.00 5 598 729 graf
REPROGEN - - - 36.00 36.00 1 728 graf
RESONANČNÍ PILA - - - 27.00 28.00 28 graf
RESTAMO HOLDING - - - 52.00 145.00 39 862 graf
RETEX - - - 12.00 14.00 0 graf
RIF 860.00 895.00 34 216 608 841.00 892.00 16 966 445 graf
RMS MEZZANINE 2 075.00 2 110.00 965 635 1 854.00 2 048.00 312 273 graf
ROCKWOOL PREFIZOL 143.00 155.00 11 503 149.00 168.00 53 915 graf
RODINNÝ HOSPODÁŘ - - - 17.00 19.00 2 742 graf
ROKYTNICE 12/01 94.00 94.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ROLNICKÝ IF - - - 116.00 116.00 5 220 graf
ROMO FULNEK - - - 16.00 21.00 3 249 graf
ROSTROJ ROUSÍNOV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ROTEXTILE - - - 20.00 21.00 0 graf
ROUČKA SLATINA - - - 11.00 11.00 1 058 graf
ROUDNIC.STROJ.A SL - - - 21.00 23.00 716 graf
RUBENA - - - 60.00 77.00 63 066 graf
RUBÍN DYN.IF - - - 290.00 490.00 37 753 graf
RUDOLF JELÍNEK - - - 950.00 950.00 0 graf
RUDOLF JELÍNEK - - - 950.00 950.00 0 graf
RUDOLF JELÍNEK 475.00 519.00 272 338 475.00 521.00 51 900 graf
RUKAVIČKÁŘSKÉ ZÁV - - - 10.00 10.00 0 graf
RŮST.OPF AKCIÍ 99 568.00 104 991.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
RŮST.OPF DLUHOPISŮ 100 275.00 101 076.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
RŮST.OPF PEN.TRHU 100 412.00 101 202.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
RUVE - - - 11.00 11.00 297 graf
RYBÁŘ. TŘEBOŇ HLD 96.00 105.00 11 518 96.00 110.00 48 248 graf
RYBÁŘSTVÍ CHL.N.C. - - - 41.00 56.00 1 885 graf
RYBÁŘSTVÍ PRAHA - - - 13.00 14.00 0 graf
RYBÁŘSTVÍ PŘEROV - - - 18.00 21.00 72 graf
RYBÁŘSTVÍ TÁBOR - - - 54.00 62.00 10 662 graf
RYBÁŘSTVÍ TELČ - - - 66.00 69.00 6 285 graf
RYBÁŘSTVÍ VEL.MEZ. - - - 31.00 32.00 1 326 graf
RYBENA RUMBURK - - - 287.00 550.00 70 744 graf
RYBNIKÁŘ.HLUBOKÁ 65.00 69.00 3 029 67.00 258.00 16 721 graf
RYCHNOV 13,1/02 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
ŘEMPO - - - 6.00 10.00 13 416 graf
ŘEMPO - - - 675.00 675.00 0 graf
S.P.M.B. - - - 35.00 86.00 1 896 graf
S.P.M.B. - - - 99 992.00 99 992.00 0 graf
SAFINA - - - 45.00 49.00 12 516 graf
SAKAS - - - 80.00 80.00 0 graf
SALMA - - - 25.00 27.00 0 graf
SAMKA - - - 54.00 66.00 20 700 graf
SANATORIUM ASTORIA - - - 613.00 613.00 0 graf
SANATORIUM ASTORIA - - - 731.00 1 100.00 23 612 graf
SANATORIUM MŠENÉ - - - 112.00 170.00 4 878 graf
SANITAS - - - 1.00 3.00 0 graf
SANITAS - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SANJO KUTNÁ HORA - - - 4.00 4.00 0 graf
SAS UH. HRADIŠTĚ - - - 15.00 15.00 0 graf
SATIVA KEŘKOV - - - 150.00 153.00 6 040 graf
SATOS - - - 27.00 29.00 0 graf
SATOS - - - 2 175.00 2 175.00 2 175 graf
SATRAPA PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SATT - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SAUER ŽANDOV - - - 29.00 29.00 580 graf
SÁZAVAN - - - 49.00 54.00 0 graf
SAZKA 12,7/01 101.00 101.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
SBĚR. SUROV. BRNO - - - 43.00 75.00 2 448 graf
SBĚRNÉ SUROV. ČB - - - 29.00 29.00 1 334 graf
SBĚRNÉ SUROV.PRAHA - - - 47.00 47.00 0 graf
SČ ARMATURKA - - - 30.00 41.00 6 140 graf
SČ ENERGETIKA 2 185.00 2 415.00 6 954 561 1 987.00 2 312.00 2 440 460 graf
SČ INVESTORSKÁ - - - 25.00 30.00 348 613 graf
SČ PLYN. 11,85/03 102.00 102.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
SČ PLYNÁRENSKÁ 1 739.00 1 900.00 290 407 1 501.00 1 850.00 177 931 graf
SČC - - - 14.00 17.00 2 660 graf
SDRUŽENY IF - - - 100.00 100.00 800 graf
SEBA - - - 8.00 8.00 1 064 graf
SECO TRANS - - - 31.00 37.00 2 472 graf
SEED LYSÁ N.L. - - - 5.00 7.00 160 graf
SEKOZ VYSOKÉ MÝTO - - - 22.00 22.00 0 graf
SELEKTA - - - 24.00 29.00 606 graf
SELEKTA PACOV - - - 80.00 80.00 0 graf
SELGEN - - - 281.00 307.00 82 387 graf
SELIKO 12/01 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
SELIKO OLOMOUC 378.00 485.00 1 890 411.00 510.00 10 487 graf
SELLIER & BELLOT 204.00 215.00 447 211 190.00 211.00 213 293 graf
SEMENA VELELIBY - - - 8.00 10.00 72 graf
SEMOMA OLOMOUC - - - 21.00 21.00 316 graf
SEMOR. SBĚR.SUROV. - - - 43.00 122.00 1 220 graf
SEMPERFLEX OPTIMIT - - - 123.00 181.00 88 614 graf
SEMPRA PRAHA - - - 11.00 20.00 1 231 graf
SEPAP 14,10/99 - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SERVIS.TECH.A SL. - - - 1.00 2.00 0 graf
SETUZA 775.00 1 012.00 771 266 785.00 1 050.00 2 444 526 graf
SETUZA 12,2/00 102.00 102.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
SEVAC - - - 98.00 154.00 10 883 graf
SEVČES.SBĚRNÉ SUR. - - - 41.00 45.00 0 graf
SEVERNÍ ČECHY - - - 20.00 20.00 6 131 graf
SEVEROCUKR - - - 35.00 40.00 4 425 graf
SEVEROČ. SDR.CHOV. - - - 13.00 13.00 546 graf
SEVEROČ. VOD.A KAN 1 310.00 1 603.00 347 965 1 135.00 1 458.00 98 017 graf
SEVEROČES.TEPLÁRNY 605.00 650.00 772 123 607.00 650.00 1 069 527 graf
SEVEROČESKÉ DOLY 920.00 1 180.00 32 833 569 905.00 1 142.00 12 095 908 graf
SEVEROPROJEKT - - - 8.00 8.00 0 graf
SEVEROSKLO - - - 51.00 68.00 2 296 graf
SEVEROTEX LIBEREC - - - 4.00 4.00 0 graf
SEVEROZÁPADNÍ IF - - - 56.00 219.00 0 graf
SEVT 144.00 187.00 26 363 138.00 170.00 6 484 graf
SFINX - - - 16.00 16.00 0 graf
SG - INDUSTRY 112.00 125.00 2 194 658 105.00 120.00 1 812 085 graf
SHD-KOMES 75.00 87.00 900 85.00 85.00 17 850 graf
SCHAFFER SOF ZNOJM - - - 40.00 40.00 0 graf
SIDIA - - - 45.00 95.00 11 234 graf
SIDIA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SIGMA BRNO - - - 3.00 11.00 0 graf
SIGMA ENGINEERING - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SIGMA ENGINEERING - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SIGMA LUTÍN 32.00 45.00 21 851 34.00 47.00 66 052 graf
SIGMIA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SIGMIA IF - - - 144.00 250.00 132 504 graf
SIL.STAVBY TEPLICE - - - 30.00 34.00 720 graf
SIL.STAVITEL. PHA - - - 55.00 90.00 0 graf
SILKA - - - 29.00 99.00 444 graf
SILNICE HORŠOV.TÝN - - - 300.00 333.00 0 graf
SILNICE CHEB - - - 18.00 18.00 0 graf
SILNICE JIČÍN - - - 28.00 40.00 513 graf
SILNICE JIHLAVA - - - 112.00 117.00 0 graf
SILNICE KLATOVY - - - 33.00 48.00 0 graf
SILNICE LITOMYŠL - - - 41.00 41.00 41 graf
SILNICE NEPOMUK - - - 148.00 155.00 5 467 graf
SILNICE OSTRAVA 173.00 206.00 44 819 138.00 251.00 230 905 graf
SILNICE STŘÍBRO - - - 126.00 150.00 6 786 graf
SILNICE ZNOJMO - - - 65.00 65.00 1 950 graf
SILNIČNÍ TECHNIKA - - - 6.00 12.00 4 226 graf
SILON - - - 104.00 145.00 24 763 graf
SILVA SERVIS - - - 90.00 100.00 720 graf
SILVACO - - - 3.00 4.00 0 graf
SKALIČAN - - - 25.00 26.00 0 graf
SKLÁRNY BYDŽOV - - - 6.00 6.00 0 graf
SKLÁRNY KAVALIER 927.00 1 452.00 369 245 850.00 1 406.00 246 034 graf
SKLENĚNÁ BIŽUTERIE - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SKLO BOHEMIA 450.00 750.00 368 316 466.00 680.00 117 187 graf
SKLO UNION TEPLICE - - - 250.00 281.00 5 265 971 graf
SL.KÁMEN 10,125/02 - - 0 - - - graf
SLADOVNA HODONICE - - - 80.00 95.00 6 292 graf
SLAVATA - - - 16.00 16.00 0 graf
SLAVIA NAPAJEDLA - - - 16.00 18.00 0 graf
SLAVIE HOLDING - - - 43.00 54.00 474 676 graf
SLÉVÁRNA HEUNISCH - - - 90.00 95.00 180 graf
SLÉVÁRNA KUŘIM - - - 58.00 61.00 0 graf
SLÉVÁRNA KUŘIM - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SLÉVÁRNA LIBEREC - - - 16.00 18.00 3 536 graf
SLEZAN FRÝDEK-MÍS. 61.00 64.00 12 780 53.00 60.00 40 160 graf
SLEZSKÝ KÁMEN - - - 29.00 30.00 1 302 graf
SLOVÁC.VOD.A KAN. - - - 57.00 80.00 0 graf
SLOVÁCKÁ FRUTA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SLOVÁCKÉ STROJÍRNY - - - 27.00 30.00 41 508 graf
SLOVÁCKÝ IF - - - 108.00 117.00 232 925 graf
SLUVIS PRAHA - - - 8.00 13.00 6 631 graf
SM ENERGETIKA 2 565.00 2 938.00 3 205 180 2 406.00 2 910.00 1 450 426 graf
SM PLYNÁRENSKÁ 1 540.00 1 896.00 238 361 1 360.00 1 858.00 206 597 graf
SM VOD.A KAN. OVA - - - 115.00 115.00 0 graf
SM VOD.A KAN.OVA 123.00 134.00 241 360 109.00 133.00 577 046 graf
SMP CONSTRUCTION - - - 27.00 44.00 4 891 graf
SMRŽOVKA 14,25/01 89.00 89.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
SOBONA - - - 45.00 53.00 810 graf
SOFTWARE 602 - - - 352.00 391.00 2 094 392 graf
SOKOLOV. STROJÍRNY - - - 32.00 36.00 18 898 graf
SOKOLOV.BÁŇ.STAVBY - - - 16.00 20.00 272 graf
SOKOLOVSKµ OBCHOD - - - 58.00 75.00 31 340 graf
SOKOLOVSKÁ UHELNÁ 578.00 647.00 9 432 600 542.00 640.00 5 844 619 graf
SOLNÉ MLÝNY - - - 98.00 140.00 9 314 graf
SOLO 47.00 67.00 13 654 47.00 61.00 27 912 graf
SPALOVNA VYSOČANY 51.00 58.00 935 45.00 50.00 4 410 graf
SPALOVNA VYSOČANY - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
SPEC.ÚST.PRO REK. - - - 115.00 147.00 735 graf
SPECIÁL INVEST - - - 35.00 41.00 124 877 graf
SPECIALTRANS.NOS. - - - 80.00 80.00 880 graf
SPEKT.ČESKÝ RÁJ PF - - - 138.00 164.00 202 633 graf
SPEKT.HORNICKÝ PF - - - 130.00 159.00 35 921 graf
SPEKT.VELKOMOR.PF - - - 115.00 160.00 525 430 graf
SPIF ČESKÝ 345.00 370.00 23 613 761 322.00 365.00 9 209 992 graf
SPIF VŠEOBECNÝ 64.00 70.00 1 959 070 61.00 68.00 1 636 030 graf
SPIF VÝNOSOVÝ 192.00 199.00 8 022 905 183.00 196.00 4 818 336 graf
SPOFA 117.00 145.00 6 208 114.00 138.00 12 107 graf
SPOJENÉ KARTÁČOVNY 262.00 288.00 16 698 261.00 741.00 122 370 graf
SPOJPROJEKT PRAHA - - - 195.00 229.00 2 940 graf
SPOL.KAP.SLUŽEB - - - 55.00 55.00 2 475 graf
SPOLANA 127.00 149.00 147 970 118.00 140.00 213 958 graf
SPOLANA - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
SPOLEČNÝ INV.FOND - - - 100.00 100.00 6 000 graf
SPOLEK CH.HUT.VÝR. 72.00 90.00 251 176 70.00 88.00 219 266 graf
SPOLINVEST - - - 85.00 124.00 1 690 graf
SPORT IF - - - 539.00 539.00 0 graf
SPOTŘEB.INV.FOND - - - 225.00 235.00 0 graf
SPOTŘEB.INV.SPOL - - - 116.00 135.00 3 636 graf
SPRÁVA FONDŮ IS - - - 230.00 262.00 360 614 graf
S-PRODUCTION - - - 59.00 59.00 0 graf
SPT TELCOM 11,3/04 90.00 90.00 0 - - - graf
SPT TELCOM 12,5/99 92.00 97.00 50 672 8 285.00 9 950.00 16 570 graf
SPUR - - - 227.00 342.00 0 graf
ST.DLUHOP. 8,7/00 97.00 97.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 9,40/98 98.00 98.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. VAR/02 104.00 104.00 0 1 000.00 1 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. VAR/02 83.00 87.00 18 269 - - - graf
ST.DLUHOP. VAR/02 86.00 90.00 295 946 - - - graf
ST.DLUHOP.10,55/02 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.10,95/01 103.00 103.00 0 7 704.00 9 000.00 340 240 graf
ST.DLUHOP.11,10/99 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.11,4/98 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.12,20/02 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.14,85/03 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.15,20/99 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.9,15/00 99.00 99.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.9,25/99 105.00 105.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.9,45/01 98.00 98.00 0 9 760.00 9 760.00 0 graf
STABE-BER.STAVEBNÍ - - - 33.00 33.00 0 graf
STAMEDOP - - - 98.00 104.00 3 030 graf
STAOPRA - - - 28.00 28.00 0 graf
STAP - - - 190.00 201.00 73 175 graf
STAPO - - - 40.00 40.00 0 graf
STAPO ROKYCANY - - - 40.00 44.00 0 graf
STAPRO SERVIS - - - 218.00 218.00 0 graf
STAROPRAŽ.UZEN.IF - - - 21.00 25.00 11 332 graf
STAROROL.PORCELÁN - - - 40.00 60.00 2 847 graf
STAS ZLIČÍN - - - 27.00 36.00 14 368 graf
STASS - - - 199.00 199.00 0 graf
STATEK DALOVICE - - - 21.00 25.00 0 graf
STATEK KAMÝK N.V. - - - 15.00 15.00 0 graf
STATEK MIROSLAV - - - 60.00 60.00 0 graf
STATEK UHŘÍNOV - - - 70.00 83.00 0 graf
STATKY BĚLOTÍN - - - 101.00 101.00 0 graf
STATKY POTŠTÁT - - - 101.00 101.00 0 graf
STATUS - - - 180.00 180.00 0 graf
STAV. IZOL. K.HORA - - - 21.00 21.00 0 graf
STAV. VÝROBA PRAHA - - - 9.00 13.00 498 graf
STAV.DOP.A MECH. - - - 21.00 21.00 0 graf
STAV.IZOL.K.HORA - - - 610.00 2 000.00 24 400 graf
STAV.POD.HRANICE - - - 32.00 35.00 0 graf
STAV.POD.JABLONEC - - - 18.00 20.00 126 graf
STAV.POD.KLATOVY - - - 49.00 62.00 875 graf
STAV.POD.OPAVA - - - 14.00 15.00 3 400 graf
STAV.POD.PÍSEK - - - 15.00 16.00 1 183 graf
STAV.POD.PRAHA - - - 40.00 58.00 7 991 graf
STAV.POD.ZÁBŘEH - - - 67.00 72.00 737 graf
STAV.POD.ŽĎÁR - - - 11.00 11.00 0 graf
STAV.PODNIK - - - 25.00 25.00 0 graf
STAV.SDRUŽ.PŘÍBRAM - - - 6 561.00 6 561.00 0 graf
STAVBY A MON.PARD. - - - 1.00 1.00 0 graf
STAVBY BRNO - - - 31.00 31.00 0 graf
STAVBY MOSTŮ HOD. - - - 49.00 54.00 147 graf
STAVCENT - - - 23.00 23.00 0 graf
STAVEBNÍ P.KROMĚŘ. - - - 28.00 28.00 0 graf
STAVEBNÍ P.PRACHA. - - - 114.00 201.00 2 975 graf
STAVEBNÍ P.TEPLICE - - - 22.00 29.00 945 graf
STAVEBNÍ STR.BRNO - - - 11.00 11.00 0 graf
STAVEBNÍ STR.ÚSTÍ - - - 3.00 3.00 0 graf
STAVEBNÍ ÚDRŽ. PHA - - - 14.00 15.00 0 graf
STAVIMO - - - 7.00 13.00 0 graf
STAVIVA - - - 25.00 27.00 4 108 graf
STAVO FRÝDLANT V Č - - - 34.00 34.00 0 graf
STAVO PLANÁ - - - 36.00 39.00 5 931 graf
STAVOKOMB.LIBEREC - - - 5.00 11.00 150 graf
STAVOKONSTRUKCE - - - 63.00 69.00 0 graf
STAVOMAT CHEB - - - 16.00 17.00 0 graf
STAVOMONT OSTRAVA - - - 26.00 31.00 744 graf
STAVOMONTÁŽE Č.B. - - - 27.00 33.00 3 714 graf
STAVOMONTÁŽE KV - - - 22.00 27.00 594 graf
STAVOMONTÁŽE OL - - - 9.00 15.00 10 884 graf
STAVOMONTÁŽE ZLÍN - - - 3.00 3.00 0 graf
STAVOPROJEKT HK - - - 210.00 258.00 0 graf
STAVOPROJEKT OL - - - 230.00 250.00 0 graf
STAVOSTROJ - - - 45.00 49.00 17 470 graf
STAVUS PŘÍBRAM - - - 129.00 129.00 0 graf
STČ ENERGETICKÁ 1 482.00 1 800.00 1 496 955 1 440.00 1 705.00 476 712 graf
STČ PLYNÁRENSKÁ 1 663.00 1 890.00 169 459 1 615.00 1 837.00 163 875 graf
STČ.CHOV.SDRUŽENÍ - - - 22.00 22.00 330 graf
STČ.SBĚRNÉ SUROV. - - - 50.00 50.00 0 graf
STOCK PLZEŇ 1 302.00 1 372.00 51 008 1 200.00 1 350.00 112 433 graf
STOCK PLZEŇ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
STRABAG BOHEMIA - - - 200.00 382.00 457 958 graf
STRABAG RYCHNOV - - - 140.00 281.00 72 033 graf
STRABAG UH.HRAD. - - - 100.00 202.00 3 057 graf
STRATEGIC HOT.CAP. 1 016.00 1 451.00 508 483 918.00 1 456.00 279 101 graf
STROJ. CHRUSTENICE - - - 151.00 152.00 0 graf
STROJ.PROSTĚJOV - - - 15.00 15.00 0 graf
STROJEXPORT PRAHA - - - 31.00 36.00 1 688 graf
STROJIMPORT - - - 13.00 15.00 1 722 graf
STROJIMPORT - - - 28.00 28.00 0 graf
STROJINGSTAV BRNO - - - 35.00 50.00 0 graf
STROJINTEX IDP - - - 33.00 34.00 0 graf
STROJÍRNA SEDLICE - - - 70.00 72.00 0 graf
STROJÍRNY A O.KAPL - - - 27.00 30.00 0 graf
STROJÍRNY BOHDAL. - - - 72.00 80.00 0 graf
STROJPLAST - - - 32.00 33.00 2 309 graf
STROJTEX - - - 46.00 178.00 7 480 graf
STS HOSTIVICE - - - 8.00 8.00 0 graf
STS OLOMOUC - - - 20.00 28.00 0 graf
STS PRACHATICE - - - 78.00 78.00 0 graf
STS PRUNÉŘOV - - - 11.00 11.00 0 graf
STS PŘEROV - - - 36.00 40.00 576 graf
STS STRAKONICE - - - 16.00 16.00 0 graf
STS ŠUMPERK - - - 91.00 100.00 6 544 graf
STUHA - - - 200.00 230.00 9 210 graf
SUBEKO KLÁŠTEREC - - - 30.00 32.00 120 graf
SUBTERRA 147.00 155.00 3 410 154.00 198.00 66 410 graf
SUPRAPHON - - - 78.00 78.00 543 graf
SUZOP - - - 19.00 22.00 0 graf
SUZOP - - - 2 153.00 2 153.00 0 graf
SVA - - - 37.00 123.00 2 181 graf
SVA HOLÝŠOV - - - 99 992.00 99 992.00 0 graf
SVAS - - - 13.00 13.00 0 graf
SVIT ZLÍN 31.00 40.00 180 886 27.00 40.00 408 946 graf
SVOBODA GRAF. ZÁV. - - - 196.00 283.00 153 916 graf
SVÚM - - - 1.00 3.00 0 graf
SVÚOM PRAHA - - - 32.00 32.00 0 graf
SVÚSS - - - 30.00 30.00 0 graf
SYNPO - - - 40.00 40.00 2 200 graf
ŠKODA 463.00 535.00 29 996 681 465.00 545.00 3 703 996 graf
ŠKODA - - - - - 0 graf
ŠKODA LIAZ 58.00 66.00 56 858 58.00 63.00 62 142 graf
ŠKODA PLZEŇ VAR/02 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ŠKODA PRAHA 608.00 713.00 55 020 589.00 800.00 118 360 graf
ŠKOFIN 11,625/98 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
ŠKROBÁRNA BRNO - - - 18.00 20.00 5 815 graf
ŠKROBÁRNY HORAŽĎ. - - - 27.00 33.00 3 300 graf
ŠKROBÁRNY HORAŽĎO - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ŠKROBÁRNY PELHŘIM. - - - 17.00 17.00 2 440 graf
ŠMERAL BRNO - - - 26.00 31.00 35 680 graf
ŠREJBEROVA IS OPF - - - 800.00 1 000.00 1 774 671 graf
ŠREJBEROVA IS OPF - - - 952.00 1 229.00 1 677 677 graf
ŠROUBÁRNA TURNOV - - - 58.00 83.00 11 999 graf
ŠROUBÁRNA ŽATEC - - - 44.00 50.00 2 664 graf
ŠROUBÁRNA ŽDÁNICE - - - 34.00 42.00 1 980 graf
ŠTĚRK.A PÍSK.OLOM. - - - 265.00 491.00 307 431 graf
ŠTERNBERSKÉ LESY - - - 18.00 60.00 1 120 graf
ŠTI HOLDING 430.00 601.00 687 499 406.00 750.00 3 230 467 graf
ŠUMPER.PR.VOD.SP. - - - 133.00 140.00 10 395 graf
ŠUMSTAV - - - 18.00 19.00 630 graf
T STRING PARDUBICE - - - 200.00 254.00 22 000 graf
TANEX - - - 10.00 14.00 15 890 graf
TANEX PLASTY - - - 250.00 286.00 0 graf
TARMAC SEVEROKÁMEN 221.00 235.00 68 910 211.00 230.00 221 544 graf
TATRA 61.00 67.00 191 587 55.00 66.00 346 114 graf
TECH.INŽ.ÚSTAV - - - 22.00 22.00 0 graf
TECH.INŽ.ÚSTAV NER - - - 51.00 51.00 0 graf
TECHMAT Č.BUDĚJOV. - - - 37.00 41.00 8 302 graf
TECHNIA OSTRAVA - - - 1.00 6.00 100 graf
TECHNOCOM - - - 30.00 32.00 1 020 graf
TECHNOLEN - - - 47.00 50.00 4 714 graf
TECHNOMAX - - - 5.00 13.00 101 graf
TEKO PLESNÁ - - - 4.00 4.00 0 graf
TELTRAS - - - 30.00 30.00 0 graf
TEMACOM - - - 74.00 75.00 0 graf
TENAS - - - 25.00 27.00 0 graf
TENEZ CHOTĚBOŘ - - - 35.00 43.00 3 564 graf
TEP - - - 25.00 25.00 588 graf
TEPL.ÚSTÍ 11,7/04 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
TEPLÁRNA Č.BUDĚJ. 425.00 435.00 74 860 330.00 440.00 69 217 graf
TEPLÁRNA OTROKOV. 255.00 303.00 24 534 173.00 251.00 22 245 graf
TEPLÁRNA PÍSEK 243.00 255.00 2 187 211.00 230.00 26 268 graf
TEPLÁRNA STRAKON. 193.00 195.00 11 505 192.00 205.00 26 071 graf
TEPLÁRNA ÚSTÍ N.L. 263.00 373.00 332 071 250.00 375.00 455 152 graf
TEPLÁRNY BRNO 674.00 869.00 137 526 617.00 819.00 144 929 graf
TEPLÁRNY KARVINÁ 466.00 700.00 612 961 476.00 764.00 246 282 graf
TEPLOTECHNA PRAHA - - - 18.00 26.00 268 graf
TEPNA - - - 9.00 13.00 28 171 graf
TEPNA - - - 344.00 344.00 0 graf
TERCO TELČ NÁBYTEK - - - 117.00 133.00 2 909 graf
TEREOS TTD 16.00 22.00 6 134 18.00 42.00 18 484 graf
TERMOSERVIS ČÁSLAV - - - 31.00 31.00 0 graf
TERPLAN - - - 359.00 924.00 1 848 graf
TERRONIC - - - 32.00 32.00 2 624 graf
TES PRAHA - - - 20.00 20.00 0 graf
TESLA - - - 76.00 110.00 8 890 graf
TESLA ELMI BRNO - - - 52.00 52.00 468 graf
TESLA HOLEŠOVICE - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
TESLA HOLEŠOVICE - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
TESLA HOLEŠOVICE - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
TESLA JIHLAVA - - - 34.00 35.00 5 295 graf
TESLA KARLÍN - - - 37.00 51.00 70 926 graf
TESLA KOLÍN - - - 6.00 8.00 427 graf
TESLA LANŠKROUN 51.00 64.00 31 729 54.00 59.00 49 218 graf
TESLA SEZAM 346.00 410.00 643 413 324.00 383.00 107 395 graf
TESLA STRAŠNICE - - - 4.00 4.00 801 graf
TESLA VAK.TECH.PHA - - - 2.00 9.00 32 graf
TESLA VOTICE - - - 22.00 24.00 0 graf
TETRASPOL - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
TEXINVEST IF - - - 50.00 50.00 0 graf
TEXLEN - - - 15.00 17.00 4 332 graf
TEXTILANA 24.00 29.00 7 050 23.00 30.00 7 740 graf
TEZAS - - - 51.00 51.00 0 graf
THEMOS - - - 411.00 472.00 1 203 305 graf
THESAURUS 585.00 609.00 2 973 006 565.00 606.00 1 947 912 graf
THRALL VAGONKA ST. 63.00 73.00 30 310 65.00 89.00 210 971 graf
TIBA 16.00 19.00 4 427 15.00 19.00 53 792 graf
TICKETPRO - - - 69 234.00 69 234.00 0 graf
TIF INVEST PLZEŇ - - - 22.00 28.00 6 288 graf
TILIA-LDS - - - 8.00 9.00 0 graf
TIPA VAR/99 102.00 102.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
TISKÁRNY HAVL.BROD - - - 77.00 78.00 3 244 graf
TLAK.PLYNÁRNA ÚSTÍ - - - 23.00 31.00 17 860 graf
TMP-TEL. MONTÁŽE 1 970.00 2 193.00 1 165 517 1 801.00 2 107.00 787 348 graf
TOFA SEMILY - - - 10.00 11.00 0 graf
TOFA SEMILY - - - 1 084.00 1 084.00 0 graf
TOMA 40.00 44.00 64 623 41.00 48.00 151 724 graf
TOMOS PRAHA - - - 30.00 30.00 0 graf
TON 200.00 300.00 148 980 155.00 256.00 26 414 graf
TONA -