The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 199801

The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 199801
Name The Prague Stock Exchange RM System Graf
Min price Max price Volume Min price Max price Volume
1.IF MORAVIA INV. - - - 20.00 20.00 1 005 graf
1.IF ŽIVNOBANKA 374.00 401.00 5 658 938 349.00 405.00 3 325 418 graf
1.STAVEBNÍ - - - 40.00 40.00 0 graf
1.VŠEOB.DRUŽST.IF - - - 77.00 77.00 0 graf
2.SPOŘIT.PRIVAT.IF 780.00 802.00 3 910 900 733.00 801.00 4 922 467 graf
A&A - - - 2 700.00 2 700.00 0 graf
A+A IF - - - 110.00 110.00 0 graf
A+A INVESTČNÍ FOND - - - 120.00 140.00 26 265 graf
AB INVEST IS - - - 160.00 190.00 64 950 graf
ABATIS - - - 33.00 37.00 0 graf
ABC - IF SLEZSKO - - - 200.00 200.00 0 graf
ACTUS - - - 3.00 3.00 0 graf
ADAM.STROJ.VAR/00 98.00 98.00 0 100 000.00 100 657.00 0 graf
ADAMOVSKÉ STROJ. 125.00 135.00 19 674 114.00 140.00 72 059 graf
AERO HOLDING 53.00 64.00 1 190 311 52.00 63.00 1 055 371 graf
AG1 OPF - - 0 - - - graf
AG3 OPF - - 0 - - - graf
AG5 OPF - - 0 - - - graf
AG7 OPF 1 369.00 1 373.00 0 - - - graf
AGB IF II - - - 39.00 47.00 305 844 graf
AGB, PODÍLOVÝ FOND - - - 868.00 931.00 9 299 653 graf
AGRA PŘELOUČ - - - 19.00 22.00 1 148 graf
AGREGA BLUDOV - - - 108.00 139.00 0 graf
AGRO BON SENS - - - 79.00 79.00 0 graf
AGROBANKA PRAHA 6.00 10.00 3 669 892 7.00 20.00 764 400 graf
AGRODAT - - - 28.00 67.00 901 graf
AGROGALAS FRÝDLANT - - - 15.00 16.00 420 graf
AGROKLAS SLAVKOV - - - 172.00 191.00 1 056 graf
AGROMA OSTRAVA - - - 31.00 31.00 0 graf
AGROMA OSTRAVA - - - 28.00 31.00 1 026 graf
AGRO-MORAVOINVEST - - - 5.00 5.00 0 graf
AGROMOTOR VEL.MEZ. - - - 42.00 59.00 1 288 graf
AGRONA - - - 31.00 31.00 0 graf
AGROPODNIK DVORCE - - - 13.00 14.00 0 graf
AGROPRODUKT - - - 32.00 34.00 0 graf
AGROSERVIS TACHOV - - - 90.00 92.00 28 260 graf
AGROSLUŽ. TRNOVANY - - - 129.00 129.00 0 graf
AGROSLUŽBY - - - 10 003.00 10 003.00 0 graf
AGROSLUŽBY BRUNTÁL - - - 45.00 49.00 0 graf
AGROSLUŽBY CHEB - - - 245.00 263.00 0 graf
AGROSLUŽBY KAPLICE - - - 101.00 113.00 2 220 graf
AGROSTAT N.BYST. - - - 10.00 12.00 556 graf
AGROSTAV HUSTOPEČE - - - 271.00 271.00 0 graf
AGROSTROJ PELHŘIM. - - - 50.00 57.00 30 606 graf
AGRO-TEX - - - 12.00 21.00 3 680 graf
AGROTONZ TLUMAČOV - - - 7.00 8.00 406 graf
AGROVYSOČINA - - - 1.00 2.00 0 graf
AGROWEST - - - 90.00 96.00 5 130 graf
AGROZET Č.BUDĚJ. - - - 76.00 76.00 3 648 graf
AGROZET CHABAŘOV. - - - 22.00 28.00 828 graf
AGROZET OLOMOUC - - - 1.00 2.00 14 graf
AGS JIČÍN 25.00 27.00 518 20.00 25.00 8 656 graf
AGT - - - 31.00 40.00 0 graf
AIR SPECIÁL - - - 29.00 29.00 4 276 graf
AKADEM. IF BLANSKO - - - 163.00 163.00 0 graf
AKRO OPF GLOBAL. - - - 38.00 49.00 402 353 graf
AKRO OPF PROG.SPOL - - - 39.00 49.00 139 694 graf
ALBATROS - - - 18.00 24.00 180 graf
ALIACHEM 127.00 143.00 5 006 091 118.00 138.00 845 816 graf
ALIBONA LITOVEL - - - 37.00 37.00 74 graf
ALLFROST - - - 20.00 21.00 84 graf
ALMET - - - 195.00 201.00 1 365 graf
ALPHA-EFFECT - - - 778.00 840.00 14 311 267 graf
ALPINE-IPS OSTRAVA - - - 540.00 600.00 23 760 graf
ALPINE-IPS OSTRAVA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ALPINE-IPS OSTRAVA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
AMBIT Č. KRUMLOV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
AMBIT Č. KRUMLOV - - - 71.00 110.00 3 246 graf
AMRO BANK 11.0/97 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
AMYLON - - - 45.00 50.00 60 443 graf
ANENSKÉ SLAT.LÁZNĚ - - - 190.00 199.00 12 136 graf
ANENSKÉ SLAT.LÁZNĚ - - - 971.00 971.00 0 graf
APOLLÓN HOLDING 21.00 23.00 221 550 20.00 22.00 266 873 graf
AQUA SERVIS R.N.KN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
AQUA SERVIS R.N.KN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
AQUASERV - - - 128.00 136.00 16 732 graf
ARCELORMITTAL 405.00 433.00 4 122 062 383.00 426.00 1 874 355 graf
AREÁL ŘEPY - - - 20.00 40.00 3 744 graf
AREMS TŘEBOŇ - - - 22.00 23.00 890 graf
ARKA - - - 12.00 45.00 36 graf
ARKA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ARKUS - - - 21.00 22.00 12 985 graf
ARMABETON PRAHA 107.00 130.00 721 849 102.00 127.00 108 147 graf
ARMATURKA Č.TŘEB. - - - 1.00 4.00 46 graf
ARMATURKA Č.TŘEB. - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ARMEX HOLDING - - - 70.00 87.00 4 991 graf
ARNOLD IF - - - 75.00 96.00 67 091 graf
AROMA PRAHA - - - 86.00 120.00 26 814 graf
ARPO - - - 26.00 26.00 0 graf
ART CENTRUM - - - 20.00 95.00 0 graf
ART CENTRUM - - - 1 002.00 1 002.00 0 graf
ASPEKTA H.13,4/00 31.00 31.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ASPEKTA HOLDING 75.00 75.00 0 66.00 66.00 0 graf
ASSIDOMÄN SEPAP 1 001.00 1 179.00 657 077 1 063.00 1 212.00 499 798 graf
ASTRA SERVIS - - - 126.00 140.00 0 graf
ATAS NÁCHOD - - - 205.00 220.00 49 469 graf
ATEKO - - - 18.00 23.00 108 graf
ATELIÉRY ZLÍN - - - 38.00 82.00 2 549 graf
ATESO 335.00 409.00 54 126 293.00 368.00 108 107 graf
AUTIA - - - 43.00 45.00 0 graf
AUTO MOTORS ÚSTÍ - - - 9.00 10.00 0 graf
AUTOCENTRUM LIBOU. 129.00 129.00 0 122.00 143.00 41 740 graf
AUTOMOT - - - 37.00 44.00 5 474 graf
AUTOOPRAVNA TURNOV - - - 19.00 19.00 0 graf
AUTOREMONT 1.BRUN. - - - 79.00 146.00 166 graf
AUTOREPARIN - - - 41.00 69.00 0 graf
AUTOSLUŽBA PRAHA - - - 50.00 50.00 2 500 graf
AUTOTECH PRAHA - - - 53.00 57.00 9 488 graf
AVE SB.SUROVINY - - - 75.00 82.00 0 graf
AVIA 405.00 498.00 1 743 338 391.00 470.00 975 788 graf
AVIA KUTNÁ HORA - - - 13.00 24.00 0 graf
AVIA NOVOSEDLY - - - 23.00 33.00 2 529 graf
AVICOM JÁNSKÁ - - - 6.00 7.00 0 graf
AXL - - - 667.00 900.00 1 422 graf
B.G.M. CAPITAL - - - 116.00 150.00 183 961 graf
B.G.M. CAPITAL - - - 500.00 500.00 0 graf
B.G.M. HOLDING - - - 43.00 52.00 134 680 graf
B.G.M. HOLDING - - - 682.00 682.00 0 graf
B.O.I.S. VIF BRNO - - - 16.00 17.00 136 graf
BALÍRNY TCHIBO - - - 215.00 280.00 88 899 graf
BALNEA - - - 16.00 33.00 224 graf
BALNEA - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
BÁŇ.PROJ.VAL.MEZ. - - - 63.00 63.00 0 graf
BÁŇ.STAVBY MOST 60.00 60.00 5 760 46.00 96.00 912 graf
BANKA HANÁ KOMB/98 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
BANKA HANÁ.13,0/97 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
BANKOVNÍ HOLDING 1 378.00 1 405.00 16 098 420 1 238.00 1 420.00 5 129 600 graf
BANKOVNÍ HOLDING 1 395.00 1 399.00 1 397 000 - - - graf
BARTOŇ TEXT.ZÁVODY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BARTOŇ TEXT.ZÁVODY - - - 35.00 46.00 1 826 graf
BASK - - - 771.00 912.00 78 860 graf
BEKON - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BELAGRA - - - 22.00 38.00 572 graf
BEMAGRO - - - 57.00 86.00 58 026 graf
BENAR - - - 30.00 35.00 32 552 graf
BENZINA - - - 2.00 2.00 0 graf
BENZINA 12,7/00 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
BENZINA 14,75/02 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
BERGER BOHEMIA - - - 248.00 276.00 2 976 graf
BESKYDSKÁ STAVEBNÍ - - - 16.00 16.00 0 graf
BETA ČESKÝ IF - - - 13.00 18.00 6 253 graf
BETA OLOMOUC - - - 71.00 178.00 5 958 graf
BH CAPITAL 421.00 771.00 9 262 1 250.00 1 250.00 0 graf
BIJO TC - - - 24.00 24.00 0 graf
BIJOUDATA - - - 31.00 31.00 0 graf
BIOCEL 446.00 559.00 2 478 371 403.00 522.00 324 704 graf
BIOMA DŘEVOHOSTICE - - - 21.00 22.00 0 graf
BIOPHARM VÚBVL - - - 150.00 180.00 1 732 graf
BIOSTER. 479.00 479.00 0 370.00 506.00 10 232 graf
BIVOJ OPAVA - - - 71.00 119.00 52 676 graf
BIŽUTERIE ČS.MINC 180.00 189.00 1 260 142.00 230.00 22 848 graf
BMT - - - 19.00 65.00 3 317 graf
BMT BRNO - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BOHEMIA GLASS - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BOHEMIA SEKT 2 150.00 2 478.00 236 364 1 874.00 2 395.00 158 236 graf
BOHEMIA VENTURE 207.00 251.00 604 036 205.00 241.00 814 022 graf
BOHEMIA VIDEO ART - - - 249.00 275.00 3 088 graf
BOHEMIA-LÁZNĚ - - - 377.00 440.00 66 495 graf
BOHUŠOV. MLÉKÁRNA - - - 9.00 16.00 40 graf
BOHUŠOV. MLÉKÁRNA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BONECO - - - 38.00 42.00 14 492 graf
BOPO 38.00 55.00 8 491 38.00 44.00 31 437 graf
BOR - - - 18.00 33.00 4 428 graf
BOR - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
BOTAS - - - 20.00 23.00 0 graf
BRANO - - - 151.00 175.00 29 257 graf
BRISK TÁBOR - - - 95.00 100.00 6 150 graf
BRISTOL - - - 231.00 1 000.00 862 120 graf
BRNĚN.VODÁR.A KAN. - - - 300.00 440.00 18 085 graf
BRNO 11,1/03 94.00 94.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
BSH HOLICE - - - 15.00 15.00 391 graf
BUZULUK KOMÁROV - - - 95.00 140.00 102 923 graf
BVV BRNO 2 850.00 3 010.00 3 379 730 2 710.00 2 960.00 1 053 682 graf
BVV INVEST IS - - - 46.00 54.00 471 604 graf
BYTEX - - - 17.00 17.00 0 graf
BYTOSTAV PORUBA - - - 19.00 84.00 152 graf
BYZI - - - 10.00 10.00 0 graf
C.A.S. 2 HOLDING - - - 3.00 5.00 360 658 graf
C.A.S.5.HOLDING - - - 26.00 42.00 390 graf
C.A.S.6. HOLDING - - - 9.00 10.00 200 graf
CA CIIF - - - 512.00 580.00 10 368 428 graf
CAC 11,9/98 102.00 102.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
CALOFRIG BOROVANY 940.00 1 043.00 76 454 860.00 995.00 31 105 graf
CARBORUNDUM ELECT. - - - 20.00 48.00 22 792 graf
CEMBRIT MORAVIA - - - 9.00 47.00 216 graf
CEMENT BOHEMIA PHA 1 190.00 1 423.00 4 900 045 1 191.00 1 420.00 1 978 068 graf
CEMENT HRANICE 613.00 787.00 25 856 533.00 855.00 68 577 graf
CEMOS - - - 191.00 216.00 20 271 graf
CENTEX 328.00 579.00 992 249 323.00 600.00 62 185 graf
CENTEX - - - 1 065.00 1 065.00 0 graf
CENTO IF - - - 73.00 73.00 0 graf
CENTROPROJEKT ZLÍN - - - 163.00 165.00 4 890 graf
CENTRUM ST.INŽ.ZK. - - - 218.00 218.00 1 090 graf
CERAM - - - 19.00 37.00 304 graf
CEVA KRÁLŮV DVŮR - - - 13.00 17.00 6 361 graf
CGH - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
CIDEM HRANICE - - - 19.00 20.00 2 866 graf
CIHLÁŘ. ZÁV. PRAHA - - - 18.00 18.00 288 graf
CIMEX KONCERN - - - 32.00 35.00 32 910 graf
CIMEX KONCERN - - - 83.00 110.00 417 306 graf
CINEMART - - - 178.00 260.00 15 851 graf
CIV.17,5/99 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
COLORBETON - - - 19.00 30.00 364 graf
COLORLAK - - - 10.00 16.00 4 972 graf
CONCORDIA INV.IF - - - 121.00 140.00 3 732 graf
CONCORDIA LESOV - - - 26.00 26.00 105 graf
CONSUS IF - - - 50.00 63.00 122 199 graf
COOP 94 PFU 3.00 3.00 143 834 2.00 3.00 541 092 graf
COR/US GARANT IF - - - 211.00 308.00 1 375 486 graf
COR/US PROGRES IF - - - 235.00 295.00 707 381 graf
COTTEX - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
CREDIT SUISSE - - - 64.00 73.00 6 443 133 graf
CRISTAL PALACE - - - 103.00 125.00 55 216 graf
CRYSTALEX 123.00 151.00 4 795 142.00 160.00 9 960 graf
CRYSTALEX NOVÝ BOR - - - 1 008.00 1 008.00 0 graf
CS TRADING - - - 400.00 450.00 98 695 graf
CS.FOND PRAV.DIVID - - - 37.00 48.00 16 022 graf
CUKR. OVČÁRY - - - 11.00 12.00 0 graf
CUKR. PROSENICE - - - 7.00 8.00 35 graf
CUKR. UNIČOV - - - 18.00 20.00 0 graf
CUKRÁRNA KARLÍN - - - 15.00 16.00 0 graf
CUKROVAR A RAFIN. - - - 105.00 110.00 1 747 graf
CUKROVAR A RAFIN. - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
CUKROVAR BRODCE - - - 100.00 122.00 0 graf
CUKROVAR BRODEK - - - 39.00 115.00 11 864 graf
CUKROVAR DRAHAN. - - - 3.00 3.00 0 graf
CUKROVAR HODONÍN - - - 3.00 6.00 1 177 graf
CUKROVAR HRUŠOVANY - - - 155.00 360.00 4 644 graf
CUKROVAR KOJETÍN - - - 284.00 556.00 733 583 graf
CUKROVAR LITOVEL - - - 34.00 100.00 2 373 graf
CUKROVAR NĚMČICE - - - 48.00 55.00 24 800 graf
CUKROVAR VRBÁTKY - - - 59.00 75.00 1 735 graf
CUKRSPOL PRAHA - - - 116.00 122.00 37 495 graf
CZ 92/91 - - - 15.00 17.00 450 graf
CZECH INTER.TRAVEL - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
CZECH PROPERTY - - - 80.00 85.00 0 graf
ČÁSLAV VARD/02 99.00 99.00 0 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČEDOK 243.00 255.00 4 335 243.00 255.00 49 230 graf
ČECHOFRACHT 997.00 1 825.00 10 307 1 113.00 1 710.00 55 232 graf
ČEPRO PRAHA - - - 2.00 2.00 0 graf
ČES.CHMEL.INV.SPOL - - - 504.00 666.00 73 149 graf
ČESKÁ GUMÁR.SPOL. 120.00 127.00 1 725 808 110.00 125.00 870 694 graf
ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA 194.00 305.00 242 180 195.00 299.00 201 832 graf
ČESKÁ NÁR.PRŮM. - - - 15.00 18.00 16 632 graf
ČESKÁ POJIŠŤOVNA 2 350.00 2 472.00 5 563 546 2 250.00 2 582.00 221 627 graf
ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ - - - 40.00 96.00 25 632 graf
ČESKÁ SPOŘITELNA 180.00 235.00 6 351 057 172.00 234.00 1 301 902 graf
ČESKÁ SPR.NEMOVIT. - - - 55.00 55.00 1 925 graf
ČESKÁ SPRÁVCOVSKÁ 1 575.00 1 600.00 20 709 298 989.00 1 438.00 0 graf
ČESKÁ ZBROJOVKA 1 330.00 1 689.00 983 249 1 307.00 1 526.00 967 894 graf
ČESKÉ CUKROVARY - - - 185.00 203.00 0 graf
ČESKÉ DŘEV.ZÁVODY 92.00 125.00 483 622 92.00 129.00 3 066 graf
ČESKÉ LODĚNICE - - - 36.00 52.00 21 856 graf
ČESKÉ LUPKOVÉ ZÁV. - - - 71.00 87.00 0 graf
ČESKÉ PŘÍSTAVY 166.00 177.00 21 390 150.00 205.00 49 446 graf
ČESKÉ PŘÍSTAVY - - - 1 003.00 1 003.00 0 graf
ČESKÉ RADIOKOMUN. 3 534.00 4 350.00 1 245 639 3 225.00 4 150.00 599 625 graf
ČESKÉ VINAŘ.ZÁVODY - - - 39.00 65.00 38 141 graf
ČESKO-HOLANDSKÁ IS - - - 15.00 17.00 0 graf
ČESKOMOR.CEMENT 1 124.00 1 245.00 28 412 1 080.00 1 205.00 100 150 graf
ČESKOMOR.PRŮM.KAM. - - - 43.00 51.00 441 graf
ČESKOMOR.VYBER.PF - - - 71.00 78.00 2 417 graf
ČESKOMORAVSKÁ INV. - - - 10.00 12.00 2 685 graf
ČESKOMORAVSKÝ IF - - - 150.00 233.00 16 242 graf
ČESKOMORAVSKÝ LEN 240.00 255.00 179 480 215.00 255.00 46 474 graf
ČESKÝ FOND (PIAS) 650.00 680.00 789 327 - - - graf
ČESKÝ HOLDING 94.00 110.00 1 707 876 86.00 105.00 2 261 550 graf
ČESKÝ INVEST.TRUST - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČESKÝ NÁROD.VÝB.IF - - - 12.00 15.00 284 797 graf
ČESKÝ UPF 696.00 777.00 5 925 842 680.00 745.00 2 099 559 graf
ČETRANS ÚSTÍ N.L. 18.00 26.00 20 501 23.00 27.00 14 486 graf
ČEZ 960.00 1 100.00 64 139 446 951.00 1 098.00 5 633 728 graf
ČEZ 10,90/01 94.00 94.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČEZ 11,0625/08 99.00 99.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČEZ 11,3/05 82.00 95.00 80 135 10 100.00 10 100.00 0 graf
ČEZ 14 3/8 /01 99.00 99.00 476 974 - - - graf
ČEZ 2 750.00 790.00 6 637 277 703.00 770.00 2 703 392 graf
ČISTÍRNY OSTRAVA - - - 55.00 60.00 15 245 graf
ČKD DOPR.SYSTÉMY 102.00 118.00 47 885 102.00 121.00 156 678 graf
ČKD DUKLA PRAHA 64.00 85.00 240 714 56.00 82.00 222 039 graf
ČKD DUKLA PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČKD ELTECHNIKA - - - 10.00 12.00 2 246 graf
ČKD HOŘOVICE - - - 14.00 25.00 435 graf
ČKD HRAD.KRÁLOVÉ - - - 8.00 15.00 0 graf
ČKD HRONOV - - - 37.00 45.00 369 graf
ČKD CHOCEŇ - - - 113.00 216.00 4 103 graf
ČKD KOMPRESORY - - - 25.00 36.00 8 115 graf
ČKD KUTNÁ HORA - - - 19.00 24.00 2 943 graf
ČKD OBCHOD.SLUŽBY - - - 12.00 15.00 0 graf
ČKD POLOVODIČE PHA - - - 1.00 3.00 0 graf
ČKD PRAHA DIZ 203.00 224.00 2 476 165.00 210.00 3 346 graf
ČKD PRAHA HOLDING 1 130.00 1 201.00 20 064 159 1 090.00 1 200.00 7 405 444 graf
ČKD SLUŽBY - - - 72.00 95.00 15 968 graf
ČKD TECH.LABORAT. - - - 1 002.00 1 002.00 0 graf
ČMD 73.00 80.00 539 309 69.00 81.00 670 014 graf
ČMD 13,75/98 95.00 95.00 0 10 300.00 10 300.00 0 graf
ČNIMF 99.00 106.00 63 747 - - - graf
ČNIOPF 113.00 122.00 88 578 - - - graf
ČOKOLÁDOVNY 4 535.00 4 990.00 8 704 807 4 203.00 4 862.00 1 315 697 graf
ČS 10,75/02 - - 0 - - - graf
ČS.KERAMIKA - - - 27.00 30.00 17 161 graf
ČS.PLAVBA LABSKÁ 81.00 105.00 212 714 75.00 97.00 250 153 graf
ČS.SPRÁVCOV.VAR/01 101.00 101.00 753 156 10 040.00 10 040.00 0 graf
ČSAD AUTOBUSY PLZ. - - - 25.00 42.00 15 614 graf
ČSAD BENEŠOV - - - 61.00 61.00 0 graf
ČSAD BLANSKO - - - 49.00 53.00 0 graf
ČSAD BOSKOVICE - - - 50.00 50.00 1 100 graf
ČSAD BRNO ČERNOV. - - - 22.00 22.00 0 graf
ČSAD BŘECLAV - - - 93.00 93.00 0 graf
ČSAD BUS CHRUDIM - - - 58.00 81.00 9 234 graf
ČSAD BUS CHRUDIM - - - 1 000.00 1 100.00 0 graf
ČSAD BUS SEMILY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČSAD BUS SEMILY - - - 30.00 39.00 0 graf
ČSAD BUS ÚSTÍ N.L. 101.00 105.00 27 953 95.00 112.00 65 081 graf
ČSAD BUS ÚSTÍ N.O - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČSAD BUS ÚSTÍ N.O. - - - 60.00 68.00 3 384 graf
ČSAD Č. BUDĚJOVICE - - - 31.00 34.00 3 176 graf
ČSAD ČAS ZNOJMO - - - 35.00 35.00 0 graf
ČSAD FRÝDEK MÍSTEK - - - 54.00 54.00 0 graf
ČSAD HAVÍŘOV - - - 241.00 467.00 411 082 graf
ČSAD HODONÍN - - - 70.00 77.00 1 848 graf
ČSAD JABLONEC N.N. - - - 89.00 93.00 8 972 graf
ČSAD JINDŘ.HRADEC - - - 26.00 30.00 1 500 graf
ČSAD KARVINÁ - - - 31.00 31.00 1 953 graf
ČSAD KLADNO - - - 40.00 41.00 160 graf
ČSAD KUTNÁ HORA - - - 15.00 18.00 578 graf
ČSAD KYJOV - - - 30.00 30.00 0 graf
ČSAD OPAVA - - - 40.00 40.00 0 graf
ČSAD OSTRAVA - - - 62.00 65.00 16 445 graf
ČSAD PRAHA VRŠOV. - - - 40.00 110.00 0 graf
ČSAD PRACHATICE - - - 25.00 33.00 0 graf
ČSAD ROSICE - - - 27.00 27.00 0 graf
ČSAD SLANÝ - - - 62.00 70.00 1 680 graf
ČSAD TELNICE - - - 96.00 96.00 0 graf
ČSAD TŘINEC - - - 30.00 42.00 5 724 graf
ČSAD UHER.HRADIŠTĚ - - - 40.00 40.00 0 graf
ČSAD VSETÍN - - - 60.00 68.00 0 graf
ČSAD VYŠKOV - - - 36.00 41.00 0 graf
ČSAO PHA HOSTIVAŘ - - - 40.00 42.00 1 400 graf
ČSKD - INTRANS - - - 46.00 51.00 7 414 graf
ČSOB 11,00/00 90.00 90.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČSOB Č.PEN.TRH OPF - - - 165.00 183.00 38 850 graf
ČSOB SVĚT.AKC.OPF 224.00 250.00 679 169 219.00 257.00 712 159 graf
ČSOB VAR/02 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČZ STRAKONICE 56.00 68.00 187 985 52.00 64.00 232 838 graf
D.S.LEASING - - - 1 311.00 2 730.00 0 graf
D.S.LEASING 15/98 93.00 100.00 2 098 763 9 500.00 10 000.00 0 graf
D.S.LEASING VAR/00 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
DAKO-CZ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
DAKO-CZ - - - 37.00 59.00 3 479 graf
DALKIA 13,90/02 - - 0 - - - graf
DAS PŘÍBRAM - - - 15.00 15.00 2 580 graf
DATAINVEST IF - - - 1 800.00 1 800.00 0 graf
DĚČÍN 12,5/03 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
DELTA CLIMATIZER - - - 15.00 39.00 208 graf
DELVITA 12,5/01 86.00 86.00 0 - - - graf
DENTAL - - - 100.00 214.00 100 449 graf
DERMACOL - - - 43.00 51.00 1 717 graf
DESKO - - - 298.00 503.00 90 921 graf
DESNÁ - - - 1.00 4.00 0 graf
DESNÁ - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
DESTA 13,75/00 77.00 77.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
DEZA - - - 222.00 360.00 24 482 graf
DEZA 2 080.00 2 300.00 6 514 926 2 010.00 2 400.00 1 793 416 graf
DG JIHOVEL - - - 18.00 18.00 0 graf
DIMENSION - - - 644.00 750.00 0 graf
DIOPTRA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
DIOPTRA - - - 27.00 110.00 0 graf
DKF HOLDING - - - 139.00 200.00 151 096 graf
DL.HYPOVERE10,4/02 - - 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
DL.PREFA 3,00/11 - - - 933.00 1 000.00 0 graf
DMP - - - 19.00 20.00 1 379 graf
DOBA BAKOV N.JIZ. - - - 40.00 40.00 320 graf
DOBRUŠSKÉ STROJÍR. - - - 95.00 104.00 27 004 graf
DOM.POTŘ.UNI PLZEŇ - - - 90.00 109.00 900 graf
DOMINO TŘEBÍČ - - - 28.00 32.00 0 graf
DOMOV PRAHA - - - 121.00 202.00 11 948 graf
DOP.PODNIK M.LÁZNĚ - - - 66.00 90.00 963 graf
DOP.PODNIK M.LÁZNĚ - - - 1 003.00 1 003.00 0 graf
DOP.STAVBY A MOSTY - - - 26.00 30.00 2 863 graf
DOPLA PAP - - - 300.00 410.00 6 732 graf
DOPRAVA A MECHAN. - - - 300.00 310.00 0 graf
DOSTA DOP.STAV.UH - - - 60.00 60.00 3 060 graf
DOSTAV PRAHA - - - 85.00 90.00 4 235 graf
DOTEX - - - 85.00 107.00 2 354 graf
DOWO - - - 2.00 3.00 0 graf
DROBNÉ ZBOŽÍ TRADE - - - 79.00 80.00 0 graf
DROGERIE IK ÚS.N.L - - - 69.00 90.00 4 334 graf
DROGERIE N.JIČÍN - - - 12.00 12.00 0 graf
DROGERIE OSTRAVA - - - 44.00 48.00 43 000 graf
DRŮBEŽ.POD.LIBUŠ - - - 37.00 200.00 14 110 graf
DRŮBEŽ.POD.LIBUŠ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
DRŮBEŽ.ZÁV.KLATOVY 594.00 691.00 6 255 615.00 701.00 4 831 graf
DRŮBEŽ-VEJCE - - - 241.00 242.00 0 graf
DRUHÝ F. KSIO OPF - - - 64.00 90.00 1 379 220 graf
DŘEVOKOMB. VRBNO - - - 30.00 44.00 5 736 graf
DŘEVOSTROJ ČKYNĚ - - - 78.00 82.00 4 978 graf
DŘEVOZPRAC. ZÁVODY - - - 11.00 11.00 0 graf
DŘEVOZPRAC.POD.PHA - - - 1.00 2.00 0 graf
DST TRUTNOV - - - 77.00 87.00 1 505 graf
DŮM MÓDY - - - 157.00 210.00 7 522 graf
DYAS UHER. OSTROH - - - 70.00 75.00 7 488 graf
DYWIDAG PREFA - - - 10.00 10.00 585 graf
ECOTRADE - - - 36.00 40.00 0 graf
ECOTRADE - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
EGO - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
EGO - - - 7.00 13.00 1 266 graf
EGRETTA KOLÍN.DOP. - - - 20.00 20.00 0 graf
EGRETTA PORTFOL - - - 29.00 31.00 21 923 graf
EGÚ BRNO - - - 36.00 36.00 217 graf
EGÚ PRAHA - - - 15.00 16.00 0 graf
EKOAGROBANKA - - - 36.00 40.00 0 graf
EKOAGROBANKA - - - 14.00 15.00 1 260 graf
EKOAGROFOND ÚSTÍ - - - 38.00 80.00 20 574 graf
EKOFLORA HR.KRÁL. - - - 6.00 6.00 0 graf
EKOFOND - - - 41.00 57.00 33 477 graf
EKOINGSTAV BRNO - - - 40.00 42.00 446 graf
EKOINVEST IF - - - 52.00 52.00 0 graf
EKOPROJEKT PRAHA - - - 60.00 61.00 7 266 graf
EKOS - - - 12.00 12.00 0 graf
EKOS KROMĚŘÍŽ - - - 27.00 27.00 0 graf
EKOSTAVBY BRNO - - - 3.00 22.00 0 graf
EKOSTAVBY KAPLICE - - - 8.00 17.00 0 graf
EL.PŘÍSTR.ROKYTN. - - - 12.00 13.00 530 graf
ELEGA ŽIROVNICE - - - 3.00 4.00 0 graf
ELEKTRÁRNA KOLÍN 140.00 142.00 426 114.00 144.00 8 337 graf
ELEKTRÁRNY OPATOV. 3 537.00 4 010.00 2 978 316 3 411.00 3 999.00 1 167 873 graf
ELEKTRÁRNY OPATOV. - - - 4 215.00 4 215.00 0 graf
ELEKTROKERAMIKA - - - 2 481.00 2 481.00 0 graf
ELEKTROKOV - - - 132.00 132.00 0 graf
ELEKTROPORC.LOUNY - - - 110.00 558.00 39 165 graf
ELITE - - - 18.00 20.00 1 670 graf
ELITEX Č.KOSTELEC - - - 14.00 14.00 1 134 graf
ELROZ - - - 6.00 17.00 0 graf
ELTOP PLZEŇ - - - 90.00 90.00 0 graf
EMKAM - - - 26.00 28.00 0 graf
ENERG. STROJ. BRNO - - - 57.00 66.00 7 358 graf
ENERGOAQUA 48.00 58.00 65 533 42.00 53.00 41 299 graf
ENERGOAQUA 18,0/02 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
ENERGOMONTÁŽE LIB. 181.00 242.00 8 258 161.00 221.00 8 729 graf
ENERGOPROJEKT PHA - - - 86.00 110.00 47 309 graf
ENERGOSTROJ. PARD. - - - 55.00 75.00 2 110 graf
ENERGOTRANS - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ENERGOVOD - - - 620.00 657.00 0 graf
ENTEC STARÉ MĚSTO - - - 23.00 25.00 0 graf
EP ROŽNOV - - - 41.00 41.00 0 graf
EP ROŽNOV - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
EPA - - - 50.00 50.00 0 graf
EPOS BRNO - - - 26.00 40.00 2 412 graf
EQUIL INVEST - - - 131.00 144.00 40 253 graf
ERGON 464.00 540.00 0 320.00 460.00 60 745 graf
ESAB VAMBERK - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ESTRELA ŽEL.BROD - - - 1 035.00 1 210.00 0 graf
ETA 381.00 499.00 4 244 815 352.00 423.00 114 897 graf
ETS OSTRAVA - - - 45.00 47.00 0 graf
EUROGARANT - - - 180.00 180.00 0 graf
EUROINVEST KOSMON. - - - 11.00 11.00 3 630 graf
EUROVIA CS 624.00 741.00 716 568 597.00 780.00 28 610 graf
EUTECH ŠTERBERK - - - 6.00 17.00 0 graf
EVBAK SPECIÁLNÍ - - - 400.00 455.00 460 705 graf
EVBAK SUPER-EXTRA - - - 239.00 285.00 347 283 graf
EVBAK-VŠEOBOROVÝ - - - 432.00 490.00 665 834 graf
EXCELSIOR - - - 249.00 249.00 0 graf
EXPANDIA RŮST. PF - - - 2 098.00 2 311.00 1 278 758 graf
EXPANDIA VÝNOS. PF - - - 2 289.00 2 430.00 3 469 887 graf
EZ PRAHA 260.00 296.00 232 225 252.00 309.00 259 063 graf
FAB 893.00 1 254.00 31 876 1 200.00 1 957.00 2 536 graf
FAGRON - - - 4.00 7.00 10 259 graf
FALCON MIMOŇ - - - 33.00 33.00 0 graf
FANDA-GROUP OSTR. - - - 15.00 30.00 0 graf
FARMET - - - 54.00 54.00 0 graf
FASÁDOSTAV PRAHA - - - 119.00 125.00 37 716 graf
FATRA 340.00 459.00 56 040 324.00 533.00 83 384 graf
FAVORIT ROKYCANY - - - 33.00 36.00 0 graf
FERONA 45.00 55.00 481 618 47.00 55.00 124 614 graf
FERROMET PRAHA - - - 244.00 290.00 27 148 graf
FERRUM - - - 20.00 22.00 4 318 graf
FEZKO SERVIS 76.00 95.00 1 850 75.00 103.00 26 943 graf
FINANCE ENG.-1.PF - - - 56.00 69.00 943 855 graf
FINANCE ENG.-2.PF - - - 61.00 79.00 861 547 graf
FINOP HOLDING 150.00 199.00 728 061 157.00 200.00 1 468 899 graf
FINPEN PŘEROV - - - 21.00 21.00 0 graf
FIO IF - - - 45.00 50.00 0 graf
FIRN - - - 12.00 12.00 0 graf
FLORIA KROMĚŘÍŽ - - - 68.00 68.00 0 graf
FORES - - - 844.00 844.00 0 graf
FORESINVEST - - - 37.00 41.00 1 580 graf
FORESTA - - - 32.00 69.00 192 graf
FORESTINVEST - - - 35.00 35.00 1 400 graf
FORESTINVEST - - - 310.00 364.00 139 194 graf
FORM - - - 29.00 31.00 20 126 graf
FORMTRADE - - - 79.00 105.00 11 297 graf
FORT KAPITÁL BRNO - - - 24.00 30.00 50 531 graf
FORTE - - - 750.00 800.00 0 graf
FORTUNA HOTELS 1 071.00 1 100.00 6 235 605 472.00 988.00 844 graf
FOSFA - - - 48.00 55.00 4 162 graf
FRANZ EDER TACHOV - - - 19.00 19.00 0 graf
FRENŠTÁTSKÁ LESNÍ - - - 20.00 25.00 0 graf
FRIGERA - - - 15.00 20.00 64 508 graf
FRIGERA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
FRIGOTRANS PRAHA - - - 12.00 12.00 0 graf
FRUTA MODŘICE - - - 9.00 10.00 516 graf
FRUTA PODIVÍN - - - 27.00 44.00 11 367 graf
FRÝDEK-MÍS.11,8/01 97.00 97.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
FRYGESTA - - - 28.00 29.00 638 graf
FTL PROSTĚJOV - - - 207.00 460.00 66 678 graf
GALA - - - 40.00 43.00 5 894 graf
GALANT MIKULOV - - - 46.00 46.00 874 graf
GALEKO - - - 30.00 83.00 0 graf
GAMA 280.00 305.00 19 380 245.00 292.00 58 687 graf
GAMEX - - - 36.00 36.00 216 graf
GAS-MĚŘENÍ,REGUL. - - - 58.00 89.00 11 845 graf
GASTRONOMIA - - - 66.00 70.00 3 884 graf
GENERAČNÍ INV.SPOL - - - 2.00 2.00 0 graf
GENNEX IF - - - 30.00 30.00 0 graf
GENOSERVIS 432.00 630.00 3 632 298.00 418.00 2 736 graf
GEODEZIE BRNO - - - 280.00 398.00 10 070 graf
GEODEZIE LIBEREC - - - 450.00 507.00 5 169 graf
GEOFYZIKA 37.00 74.00 24 442 40.00 60.00 1 939 graf
GEOINDUSTRIA 68.00 90.00 4 940 80.00 99.00 568 171 graf
GEOL.PRŮZ.OSTRAVA - - - 19.00 19.00 0 graf
GEOL.PRŮZ.ZL.HORY - - - 28.00 32.00 1 260 graf
GEOTEST BRNO - - - 400.00 440.00 19 240 graf
GEOTEST SLATINA - - - 45.00 50.00 3 600 graf
GEOTRADE - - - 40.00 40.00 0 graf
GESTA - - - 42.00 42.00 2 310 graf
GLAVERBEL 8,5/00 98.00 98.00 0 - - - graf
GMS PRAHA - - - 3.00 3.00 186 graf
GMS PRAHA - - - 1.00 2.00 0 graf
GRAFIATISK - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
GRAFIATISK - - - 1.00 4.00 1 graf
GRAFIT - - - 27.00 28.00 674 graf
GRAFIT - - - 2 009.00 2 009.00 0 graf
GRAFOSTROJ - - - 28.00 28.00 0 graf
GRAMOFONOVÉ ZÁVODY 1 047.00 1 047.00 871 104 1 047.00 1 047.00 617 730 graf
GRANDHOTEL PUPP - - - 132.00 155.00 39 545 graf
GRANDHOTEL ZL. LEV - - - 85.00 90.00 0 graf
GRANDHOTEL ZL. LEV - - - 1 268.00 1 268.00 0 graf
GRANITOL - - - 53.00 111.00 24 350 graf
GUMÁRNY ZUBŘÍ - - - 93.00 123.00 304 559 graf
GUMOKOV - - - 65.00 84.00 32 374 graf
GUMOTEX - - - 104.00 206.00 212 242 graf
H.J. HEINZ CR/SR - - - 53.00 60.00 2 542 graf
HACAR - - - 165.00 165.00 990 graf
HANÁ LEAS. 14,5/98 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
HANÁ ZZN OLOMOUC - - - 6.00 32.00 0 graf
HANÁCKÉ DRŮBEŽÁŘ. - - - 72.00 79.00 0 graf
HANÁCKÉ DRŮBEŽÁŘ. - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
HANÁCKÉ ŽELEZÁRNY - - - 11.00 11.00 0 graf
HANSON ČR - - - 300.00 333.00 4 899 graf
HANUŠOVICKÁ LESNÍ - - - 31.00 32.00 250 graf
HARV.SPOL.ARBITR - - - 263.00 370.00 121 682 graf
HARV.SPOL.CONTRAR - - - 272.00 323.00 272 020 graf
HARV.SPOL.DIAMANT - - - 257.00 327.00 508 444 graf
HARV.SPOL.FINANČNÍ - - - 80.00 418.00 12 681 533 graf
HARV.SPOL.MEN.SPOL - - - 272.00 330.00 239 212 graf
HARVARD.PRŮM.HOLD. - - - 286.00 351.00 31 792 609 graf
HEDVA - - - 16.00 24.00 260 341 graf
HIKOR PÍSEK - - - 50.00 53.00 2 153 graf
HMO LOGISTIKA OL 360.00 485.00 133 640 358.00 500.00 186 568 graf
HMZ - - - 9.00 13.00 3 508 graf
HOBÉ PARDUBICE - - - 1 373.00 1 373.00 0 graf
HOCHTIEF CZ A. S. 268.00 362.00 37 906 255.00 339.00 10 181 graf
Holcim (Česko) 725.00 750.00 38 145 686.00 793.00 100 423 graf
HOLCIM ČESKO 550.00 550.00 1 569 150 518.00 550.00 426 421 graf
HOME - - - 22.00 22.00 484 graf
HORIZONT OPF - - - - - 0 graf
HOT.INTERNATIONAL - - - 170.00 205.00 35 662 graf
HOTEL BAVOR - - - 22.00 24.00 855 graf
HOTEL ČERNIGOV - - - 21.00 25.00 0 graf
HOTEL FORUM PRAHA 120.00 153.00 49 082 115.00 152.00 100 391 graf
HOTEL IMPERIAL - - - 49.00 71.00 344 graf
HOTEL INTERNAT.BRN - - - 719.00 1 079.00 394 010 graf
HOTEL JALTA PRAHA - - - 514.00 565.00 28 566 graf
HOTEL MÁJ - - - 323.00 570.00 1 609 graf
HOTEL PALACE OVA - - - 4.00 6.00 18 graf
HOTEL PALCÁT1 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
HOTEL PALCÁT2 - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
HOTEL PANORAMA - - - 50.00 60.00 5 278 graf
HOTEL PANORAMA BK - - - 7 738.00 9 500.00 0 graf
HOTELOVÝ PORCEL.KV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
HOTELOVÝ PORCEL.KV - - - 105.00 128.00 35 024 graf
HP - - - 161.00 263.00 3 408 graf
HRADECKÝ FOND - - - 60.00 79.00 2 802 graf
HŘEBČÍN NAPAJEDLA - - - 96.00 123.00 2 876 graf
HUTNÍ MONTÁŽE - - - 9.00 25.00 0 graf
HUTNÍ PROJ. PLZEŇ - - - 30.00 31.00 305 graf
HUTNÍ PROJEKT - - - 530.00 540.00 0 graf
HUTNÍ PROJEKT OVA - - - 33.00 36.00 180 graf
HYDROPROJEKT - - - 485.00 502.00 490 graf
HYDROPROJEKT - - - 100.00 100.00 0 graf
HYPOTEČNÍ BANKA - - - 1 340.00 1 498.00 0 graf
HZL1 ČMHB 11,00/01 100.00 100.00 0 8 004.00 10 000.00 0 graf
HZL2 ČMHB 11,00/01 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
CHABAŘOVICKÉ STR. - - - 28.00 32.00 1 160 graf
CHEMAPOL GROUP PHA 993.00 1 123.00 53 472 1 241.00 1 375.00 0 graf
CHEMOFOND 276.00 346.00 94 944 260.00 347.00 278 153 graf
CHEMONT BRNO - - - 26.00 29.00 0 graf
CHEMONT BRNO - - - 1 100.00 1 100.00 0 graf
CHEMOPROJEKT - - - 680.00 680.00 0 graf
CHEPOS BRNO - - - 18.00 18.00 0 graf
CHEVAK CHEB - - - 20.00 21.00 294 graf
CHIRANA MODŘANY - - - 20.00 25.00 960 graf
CHIRANA STRAŠNICE - - - 35.00 49.00 7 479 graf
CHIRONAX PRAHA - - - 10.00 14.00 4 726 graf
CHLADÍCÍ VĚŽE PHA - - - 38.00 43.00 1 000 graf
CHLUMČAN.KER.ZÁV. 3 650.00 3 790.00 1 341 788 3 160.00 3 640.00 444 290 graf
CHODSKÉ VOD.A KAN. - - - 30.00 30.00 0 graf
CHOTĚBOŘ.STR.SLUŽ. - - - 89.00 89.00 0 graf
I.EPIC HOLDING - - - 157.00 165.00 967 008 graf
I.SZT 13/99 94.00 94.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ICEC ŠLAPANICE - - - 1.00 2.00 0 graf
ICOM REALITY - - - 5.00 5.00 0 graf
ICOM STAVEBNÍ - - - 85.00 380.00 0 graf
ICOM TRANSPORT - - - 62.00 75.00 70 064 graf
ICOM TRANSPORT - - - 1 003.00 1 003.00 0 graf
IDEAL STANDARD - - - 108.00 110.00 329 graf
IF AB-UNIFOND - - - 132.00 194.00 122 910 graf
IF BOH.DOP.KOMEN. - - - 107.00 155.00 630 469 graf
IF BOHATSTVÍ 882.00 1 007.00 11 495 670 843.00 1 000.00 4 074 832 graf
IF CTP - - - 80.00 80.00 0 graf
IF CTP - - - 845.00 845.00 0 graf
IF ČEMONIF - - - 221.00 249.00 621 158 graf
IF ČKD KUTNÁ HORA - - - 79.00 79.00 0 graf
IF ČS.PRIVAT.SPOL - - - 13.00 13.00 0 graf
IF DIALOG - INVEST 105.00 105.00 0 96.00 140.00 496 030 graf
IF ENERGETIKY 641.00 671.00 156 800 630.00 708.00 271 086 graf
IF GOLD - - - 66.00 66.00 0 graf
IF JABLONECKÁ BIŽ. 143.00 155.00 44 163 138.00 153.00 236 864 graf
IF KIP - - - 500.00 528.00 0 graf
IF KREDIT - - - 26.00 26.00 0 graf
IF MERCIA H.K. - - - 28.00 52.00 299 511 graf
IF METALL - - - 360.00 399.00 161 209 graf
IF OBCHODU 656.00 770.00 4 763 327 650.00 759.00 1 303 480 graf
IF PIVO-MORAVA - - - 32.00 35.00 7 648 graf
IF PORTFOLIOVÝ - - - 29.00 40.00 47 050 graf
IF PRO EKOL.A REC - - - 73.00 90.00 2 211 graf
IF PRO PROSPE PRŮM 35.00 38.00 743 690 32.00 37.00 2 176 669 graf
IF SKPM - - - 78.00 99.00 129 027 graf
IF STAVEBNÍ - - - 24.00 24.00 0 graf
IF TOP PROFIT - - - 18.00 19.00 0 graf
IF ZÁRUKA - - - 19.00 20.00 0 graf
IF ZBROJOV.VSETÍN - - - 50.00 50.00 1 506 graf
IF ZLATÁ BRÁNA - - - 720.00 720.00 0 graf
IFPM BRNO - - - 103.00 150.00 24 172 graf
IH MOSKVA ZLÍN - - - 100.00 110.00 30 645 graf
II.EPIC HOLDING - - - 66.00 70.00 802 498 graf
IKS KB GARANT PFU 8 075.00 8 500.00 3 238 500 5 703.00 18 760.00 0 graf
ILBAU LIBEREC - - - 28.00 36.00 0 graf
IMADOS - - - 5.00 20.00 33 graf
IMEX - - - 16.00 51.00 350 graf
IMO CHOMUTOV - - - 35.00 104.00 31 177 graf
IMOB PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
IMPERIAL K. VARY - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
IMPERIAL K. VARY - - - 171.00 179.00 2 270 graf
IMPERIAL K.VARY - - - 172.00 275.00 318 747 graf
IMPRESS METAL PAC. - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
IMPRESS METAL PAC. - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
IMPS - - - 16.00 18.00 204 graf
IMREK - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
INFUSIA - - - 167.00 556.00 56 065 graf
INGSTAV BRNO 200.00 200.00 0 119.00 155.00 7 100 graf
INGSTAV OPAVA - - - 45.00 47.00 4 500 graf
INGSTAV OSTRAVA 11.00 11.00 0 14.00 15.00 0 graf
INGSTAV UHER.HRAD. 365.00 563.00 0 774.00 954.00 0 graf
INGSTAV UHER.HRAD. - - - 1 103.00 1 103.00 0 graf
INOV.CENTR. VVÚPS - - - 32.00 35.00 630 graf
INOV.CENTR.VÚK - - - 2.00 3.00 0 graf
INOVA - - - 37.00 39.00 0 graf
INSPEKTA - - - 440.00 1 250.00 31 846 graf
INTEA - - - 36.00 110.00 960 graf
INTERGAL VRCHOVINA - - - 36.00 40.00 0 graf
INTERGEO - - - 20.00 20.00 0 graf
INTERHOT.PARKHOTEL - - - 206.00 225.00 24 790 graf
INTERHOTEL OLYMPIK - - - 76.00 86.00 11 533 graf
INTERHOTEL TRANSIT - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
INTERHOTEL VORONĚŽ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
INTERHOTEL VORONĚŽ - - - 57.00 69.00 5 920 graf
INTERIER PRAHA - - - 21.00 46.00 4 619 graf
INTERKUPON HOLDING - - - 22.00 35.00 5 542 graf
INTERSIGMA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
INTERSIGMA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
INTERSIGMA - - - 23.00 38.00 10 769 graf
INTERSIGMA - - - 12.00 12.00 0 graf
INTERSIGMA IS - - - 59.00 63.00 14 288 graf
INTEX - - - 5.00 13.00 10 graf
INV.FOND ¬ECHY - - - 88.00 99.00 549 060 graf
INV.FOND AGREKO - - - 143.00 170.00 0 graf
INV.FOND ALFA ZLÍN - - - 27.00 42.00 0 graf
INV.SPOL.PODNIKAT - - - 172.00 201.00 24 991 graf
INV.SPOL.PODNIKAT. - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
INV.SPOL.RENTIA - - - 148.00 165.00 200 319 graf
INV.SPOL.UNION - - - 117.00 139.00 154 476 graf
INV.SPOL.UNION - - - 90.00 90.00 0 graf
INVEST.PODNIK.FOND - - - 30.00 41.00 7 053 graf
INVESTWAY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
INVESTWAY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
INWEST SHOP - - - 10 352.00 10 352.00 0 graf
IP BANKA 148.00 198.00 16 093 954 154.00 192.00 3 276 415 graf
IPB 11,125/98 96.00 96.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
IPB VAR/01 99.00 99.00 0 10 189.00 10 189.00 0 graf
IPS 12,1/00 95.00 95.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
IPS SKANSKA 167.00 194.00 7 958 497 168.00 193.00 1 038 169 graf
IRIDIUM INVEST 1 850.00 1 898.00 35 545 - - - graf
IS INPRO PF - - - 810.00 810.00 0 graf
IS LINH ART - - - 291.00 325.00 197 812 graf
IS MORAVA - - - 178.00 210.00 177 118 graf
IS SEDIA INVEST - - - 98.00 98.00 0 graf
IS T.C.I. PF - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ITEC GROUP 40.00 40.00 0 33.00 41.00 2 405 graf
IVAX - CR 1 865.00 1 986.00 3 775 609 1 758.00 1 940.00 1 571 062 graf
IZOLACE ÚSTÍ - - - 33.00 38.00 0 graf
J.B.IF - - - 90.00 100.00 28 370 graf
JABLON.BIZUTER. IS - - - 133.00 163.00 80 440 graf
JABLONEX - - - 62.00 65.00 4 440 graf
JÁCHYMOV PM 402.00 450.00 50 721 395.00 451.00 1 656 272 graf
JAKL KARVINÁ - - - 250.00 251.00 1 004 graf
JÄKL KARVINÁ 36.00 53.00 792 40.00 50.00 30 643 graf
JAN BECHER - - - 1 155.00 1 155.00 0 graf
JANKA 77.00 91.00 7 631 85.00 114.00 53 851 graf
JAS-JESNICKÁ STROJ - - - 1.00 1.00 0 graf
JATKY PLZEŇ - - - 32.00 32.00 640 graf
JČ ENERGETIKA 2 595.00 2 790.00 1 367 338 2 453.00 2 700.00 617 197 graf
JČ PLYNÁRENSKÁ 2 247.00 2 371.00 141 264 1 764.00 2 218.00 65 309 graf
JEMČA 556.00 556.00 0 476.00 521.00 18 683 graf
JESAN ADOLFOVICE - - - 48.00 48.00 1 680 graf
JESDREV JESENÍK - - - 1.00 3.00 0 graf
JESENIC.MLÉKÁRNY - - - 75.00 75.00 5 625 graf
JESENIC.ZÁS.A NÁK. - - - 2.00 2.00 0 graf
JIHLAVAN - - - 31.00 34.00 3 400 graf
JIHLAVSKÉ AUTOOPR. - - - 14.00 14.00 112 graf
JIHLAVSKÉ DZ - - - 41.00 45.00 14 250 graf
JIHLAVSKÉ MLÉKÁRNY - - - 52.00 60.00 2 385 graf
JIHOČESKÁ KERAMIKA - - - 653.00 698.00 15 351 graf
JIHOČESKÉ LESY - - - 38.00 45.00 958 graf
JIHOČESKÉ LESY - - - 1 916.00 3 418.00 4 256 graf
JIHOČESKÉ TISKÁRNY - - - 450.00 495.00 1 485 graf
JIHOČESKÝ CHOVATEL - - - 55.00 59.00 354 graf
JIHOSTROJ 40.00 47.00 3 242 41.00 51.00 10 650 graf
JILANA - - - 70.00 70.00 0 graf
JIP 13,875/01 85.00 85.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
JIRČANY - - - 18.00 19.00 0 graf
JIS INVEST.FOND - - - 101.00 101.00 0 graf
JITEX PÍSEK 64.00 74.00 17 594 63.00 73.00 92 607 graf
JITKA JINDŘ.HRADEC - - - 37.00 50.00 31 905 graf
JITONA 40.00 49.00 12 226 37.00 53.00 20 624 graf
JITŘENKA PRAHA - - - 9.00 17.00 934 graf
JIZERSKÉ SKLO - - - 156.00 1 073.00 0 graf
JLV - - - 140.00 181.00 24 860 graf
JM ENERGETIKA 1 895.00 1 928.00 419 388 1 870.00 1 900.00 450 799 graf
JM PLYNÁRENSKÁ 2 660.00 2 835.00 266 239 2 782.00 3 077.00 588 521 graf
JME 10,8/01 89.00 89.00 0 - - - graf
JUNIORSKÝ UPF - - - 62.00 72.00 586 016 graf
JUPITER PODÍL.LIST - - - - - 0 graf
JUTA 1 300.00 1 417.00 219 070 1 140.00 1 388.00 164 669 graf
K.C.B.LS 13,5/01 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
K.S.I.O.-1.PF - - - 67.00 89.00 1 563 858 graf
K.V. RESTAV - - - 3.00 3.00 0 graf
KABEL PLUS - - - 58 135.00 71 248.00 0 graf
KABELOVNA DĚČÍN - - - 2 950.00 4 062.00 0 graf
KABLO ELEKTRO 930.00 965.00 249 895 747.00 955.00 77 135 graf
KABLO KLADNO - - - 950.00 950.00 0 graf
KANAL.A VOD.ST.PLZ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KAOLIN HLUBANY - - - 131.00 200.00 3 468 graf
KAPITÁL HOLDING - - - 60.00 69.00 82 553 graf
KAPP - - - 2.00 3.00 0 graf
KAPPEL - - - 21.00 23.00 13 224 graf
KARA - - - 15.00 20.00 7 888 graf
KARLOVAR. MIN.VODY 1 444.00 1 600.00 55 176 1 300.00 1 705.00 212 946 graf
KARLOVAR. PORCELÁN 51.00 70.00 5 102 49.00 62.00 22 947 graf
KARLOVAR. PORCELÁN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KARLOVAR. SILNICE - - - 33.00 36.00 363 graf
KARMA - - - 420.00 779.00 20 220 graf
KARNOLA KRNOV - - - 14.00 21.00 1 725 graf
KAROSERIA - - - 7.00 9.00 224 graf
KARTOGRAFIE PRAHA - - - 45.00 62.00 1 647 graf
KARVINSKÁ STAVEBNÍ - - - 15.00 16.00 0 graf
KAVOZ - - - 16.00 18.00 16 graf
KB 11,1/98 93.00 97.00 150 465 8 001.00 8 278.00 16 002 graf
KB 11,4/01 97.00 97.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB 2 VAR/99 99.00 99.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/00 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/02 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/02 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/98 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/98 99.00 99.00 256 344 9 800.00 10 063.00 49 587 graf
KB VAR/99 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/99 100.00 100.00 62 318 10 000.00 10 000.00 0 graf
KDYNIUM - - - 260.00 260.00 0 graf
KERAM.KONDENZÁTORY - - - 1 008.00 1 008.00 0 graf
KERAM.ZÁV.ZNOJMO - - - 422.00 466.00 45 798 graf
KERAMIKA HOB 1 900.00 2 065.00 279 641 1 800.00 1 990.00 520 575 graf
KERAMOST - - - 26.00 27.00 1 600 graf
KF - - - 13.00 44.00 12 738 graf
KF - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KF - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
KH BŘIDLIČNÁ 18/99 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KIF - - - 793.00 968.00 0 graf
KIF MOST 110.00 206.00 3 161 655 100.00 278.00 3 072 899 graf
KINOTECHNIKA PRAHA - - - 122.00 122.00 0 graf
KIS INVEST - - - 1 585.00 1 585.00 0 graf
KIS TIPAINVEST - - - 229.00 305.00 228 893 graf
KLADNO 12,5/03 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KLATOVSKÉ RYBÁŘST. - - - 60.00 61.00 3 029 graf
KLENOTY AURUM - - - 17.00 17.00 50 graf
KLENOTY BRNO - - - 2.00 10.00 11 916 graf
KLIMA - - - 41.00 42.00 0 graf
KNOF.PRŮM.ŽIROV. - - - 25.00 62.00 2 634 graf
KOB 10,75/01 - - 0 - - - graf
KOB 10,875/04 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KOH-I-NOOR ML.VOŽ. - - - 61.00 62.00 2 436 graf
KOH-I-NOOR PRAHA - - - 94.00 108.00 78 567 graf
KOLBENKA 41.00 41.00 0 37.00 48.00 38 919 graf
KOLI HOLD. N.MĚSTO 61.00 114.00 37 805 56.00 83.00 4 296 graf
KOLÍNSKÁ MLÉKÁRNA - - - 12.00 15.00 0 graf
KOLORA SEMILY - - - 28.00 31.00 17 098 graf
KOMERČNÍ BANKA 990.00 1 272.00 105 654 462 981.00 1 288.00 22 217 790 graf
KOMERČNÍ BANKA IF 524.00 632.00 28 901 147 528.00 625.00 13 181 940 graf
KOMERO VKLAD.PROG - - - 10.00 10.00 0 graf
KOMPAS OK - - - 9.00 10.00 90 graf
KONAX - - - 4.00 4.00 0 graf
KONE LIFTS - - - 50.00 54.00 54 graf
KORAMIC ŘEPOV - - - 5.00 13.00 0 graf
KORAMIC ŘEPOV - - - 7 741.00 10 003.00 0 graf
KORAMO KOLÍN - - - 1 030.00 1 030.00 0 graf
KORINT LIBEREC - - - 9.00 9.00 1 201 graf
KORNOLIT - - - 139.00 249.00 996 graf
KOSMOS ČÁSLAV - - - 20.00 33.00 420 graf
KOVÁRSKO - - - 10.00 17.00 1 796 graf
KOVO CHEB - - - 20.00 30.00 275 graf
KOVO PRAHA - - - 17.00 17.00 425 graf
KOVOBEL - - - 97.00 167.00 116 graf
KOVOFINIŠ LEDEČ - - - 1.00 8.00 4 402 graf
KOVOHUTĚ BŘIDLIČNÁ 380.00 410.00 2 302 114 349.00 418.00 270 467 graf
KOVOHUTĚ ČELAKOV. - - - 14.00 22.00 3 078 graf
KOVOHUTĚ DĚČÍN - - - 180.00 194.00 42 495 graf
KOVOHUTĚ MNÍŠEK - - - 58.00 69.00 50 872 graf
KOVOHUTĚ POVRLY - - - 31.00 98.00 10 108 graf
KOVOHUTĚ PŘÍBRAM - - - 155.00 190.00 122 650 graf
KOVOHUTĚ ROKYCANY - - - 24.00 27.00 5 056 graf
KOVOLIT MODŘICE - - - 40.00 50.00 7 378 graf
KOVOMAT - - - 3.00 3.00 42 graf
KOVONA - - - 115.00 140.00 5 740 graf
KOVONA KARVINÁ - - - 38.00 188.00 34 656 graf
KOVOPETROL PLZEŇ - - - 98.00 149.00 730 304 graf
KOVOPLAST CHLUMEC - - - 32.00 35.00 728 graf
KOVOPOL - - - 52.00 69.00 10 712 graf
KOVOPROJEKTA BRNO - - - 240.00 289.00 4 437 graf
KOVOSLUŽBA A.V. - - - 20.00 21.00 1 110 graf
KOVOSLUŽBA PRAHA - - - 214.00 250.00 1 245 graf
KOVOSVIT - - - 76.00 95.00 1 464 graf
KOVOŠROT DĚČÍN - - - 23.00 41.00 0 graf
KOVOŠROT KLADNO - - - 63.00 100.00 4 980 graf
KOVOTERM - - - 30.00 33.00 5 306 graf
KOZAK KLATOVY - - - 15.00 20.00 2 526 graf
KRAJKA - - - 17.00 49.00 901 graf
KRÁLODVORSKÉ ŽEL. 23.00 25.00 72 289 21.00 28.00 96 316 graf
KRÁLOVOPOLSKÁ 128.00 155.00 324 843 129.00 156.00 1 433 283 graf
KRED.BANKA 15,0/98 - - - 8 000.00 8 000.00 0 graf
KREDITAL IF - - - 55.00 60.00 17 856 graf
KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY - - - 60.00 108.00 8 114 graf
KRKONOŠSKÉ VÁPENKY - - - 56.00 78.00 3 166 graf
KROMEXIM - - - 49.00 53.00 6 650 graf
KRUŠNOH.STROJ.MOST 42.00 54.00 2 444 48.00 102.00 9 518 graf
KRUŠNOHORSKÉ LESY - - - 26.00 104.00 8 141 graf
KRYSTALY - - - 1 250.00 1 250.00 0 graf
KRYTINA ŠLAPANICE - - - 60.00 61.00 2 372 graf
KŘIŠŤÁLOVÝ IF 790.00 885.00 4 574 104 743.00 870.00 2 058 574 graf
K-T-V INVEST 620.00 1 549.00 0 394.00 1 532.00 33 058 graf
KUNZ HRANICE - - - 18.00 44.00 159 088 graf
KUPONINVEST - - - 140.00 202.00 111 769 graf
KUPONINVEST IF - - - 138.00 138.00 0 graf
KVANTO IPF 308.00 328.00 3 702 891 293.00 330.00 2 932 429 graf
KVANTO OTEVŘENÝ PF - - - 301.00 329.00 1 177 718 graf
Kyselka Praga, a.s - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
LABENA KR.BŘEZNO - - - 3.00 3.00 37 graf
LABIT - - - 14.00 15.00 576 graf
LACRUM BRNO - - - 24.00 25.00 0 graf
LADA - - - 18.00 23.00 7 494 graf
LANAREST BRNO - - - 4.00 19.00 1 240 graf
LANEX - - - 290.00 326.00 22 303 graf
LARM - - - 123.00 126.00 0 graf
LATER CHRUDIM - - - 190.00 221.00 68 818 graf
LÁZ.SAN.SANSSOUCI - - - 904.00 1 070.00 31 086 graf
LÁZ.SAN.ŠVÝC.DVŮR 681.00 873.00 5 453 407.00 870.00 23 843 graf
LÁZNĚ FRANT.LÁZNĚ - - - 630.00 695.00 1 262 326 graf
LÁZNĚ KONST.LÁZNĚ - - - 290.00 678.00 121 852 graf
LÁZNĚ KUNDRATICE - - - 79.00 96.00 339 graf
LÁZNĚ LIBVERDA - - - 457.00 480.00 21 764 graf
LÁZNĚ LIBVERDA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
LÁZNĚ LUHAČOVICE 299.00 360.00 9 405 313.00 366.00 44 242 graf
LÁZNĚ PODĚBRADY - - - 113.00 170.00 16 161 graf
LÁZNĚ TEPLICE N.B. - - - 80.00 154.00 15 970 graf
LÁZNĚ TEPLICE V Č. 133.00 171.00 7 618 121.00 154.00 39 028 graf
LÁZNĚ TEPLICE V Č. - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
LÁZNĚ VELICHOVKY - - - 172.00 182.00 10 891 graf
LCS HOLDING - - - 39.00 44.00 8 918 graf
LDP VLTAVA VLAŠIM - - - 30.00 41.00 3 706 graf
LE CYGNE SPORT.GR. - - - 900.00 900.00 0 graf
LEAVIA - - - 31.00 33.00 324 graf
LECOTEX - - - 71.00 100.00 1 220 graf
LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ - - - 300.00 364.00 114 692 graf
LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
LÉČEBNÉ L.BOHDANEČ - - - 174.00 205.00 14 205 graf
LÉČIVA PRAHA 2 122.00 2 240.00 3 321 926 2 011.00 2 220.00 874 815 graf
LEDEČSKÝ IF - - - 210.00 420.00 210 graf
LEMEX - - - 2 100.00 2 100.00 0 graf
LENAS - - - 35.00 35.00 140 graf
LES. SPOL.BUCHLOV. - - - 6.00 33.00 314 graf
LES. SPOL.FR.LÁZNĚ - - - 54.00 59.00 0 graf
LES. SPOL.H.BLATNÁ - - - 2.00 18.00 48 graf
LES. SPOL.HORŠ.TÝN - - - 22.00 26.00 0 graf
LES. SPOL.HOŘICE - - - 18.00 18.00 0 graf
LES. SPOL.JIHLAVA - - - 18.00 22.00 0 graf
LES. SPOL.KRASLICE - - - 21.00 21.00 1 050 graf
LES. SPOL.LANŠKR. - - - 12.00 12.00 0 graf
LES. SPOL.LEDEČ - - - 50.00 52.00 2 240 graf
LES. SPOL.LITOMĚŘ. - - - 31.00 48.00 2 358 graf
LES. SPOL.POLIČKA - - - 30.00 40.00 0 graf
LES. SPOL.PŘIBYSL. - - - 37.00 37.00 0 graf
LES. SPOL.STŘÍBRO - - - 15.00 36.00 0 graf
LES. SPOL.SVITAVY - - - 39.00 41.00 320 graf
LES. SPOL.TELČ - - - 20.00 27.00 63 graf
LES. SPOL.TRHANOV - - - 60.00 60.00 0 graf
LES.SPOL.LANŠKROUN - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
LESNÍ SP.KRÁL.HVO. - - - 40.00 45.00 3 100 graf
LESNÍ SP.OPOČNO - - - 178.00 180.00 7 120 graf
LESNÍ SP.TEP.U T. - - - 28.00 39.00 1 368 graf
LESNÍ SP.ŽEL.RUDA - - - 42.00 200.00 0 graf
LESNÍ SPOL. BRUMOV - - - 17.00 33.00 0 graf
LESNÍ SPOL.BROUMOV - - - 11.00 12.00 0 graf
LESNÍ SPOL.H.KRÁL 3 445.00 3 986.00 29 650 3 394.00 4 628.00 4 628 graf
LESNÍ SPOL.H.KRÁL. - - - 43.00 51.00 3 079 graf
LESNÍ SPOL.HOŘICE - - - 2 158.00 2 158.00 0 graf
LESNÍ SPOL.JAROM. - - - 44.00 50.00 0 graf
LESNÍ SPOL.JM LESY - - - 25.00 35.00 835 575 graf
LESNÍ SPOL.NOVÉ M. - - - 36.00 50.00 2 497 graf
LESNÍ SPOL.PLANÁ - - - 13.00 13.00 0 graf
LESNÍ SPOL.PLASY - - - 56.00 56.00 0 graf
LESNÍ SPOL.PŘEŠTI. - - - 21.00 21.00 0 graf
LESNÍ SPOL.PŘIMDA - - - 9.00 17.00 287 graf
LESNÍ SPOL.SVITAVY - - - 2 016.00 2 016.00 0 graf
LESNÖ SPOL.JIHLAVA - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
LESOSTAVBY F.MÍST. - - - 4.00 8.00 0 graf
LESOSTAVBY HR.KRÁL - - - 20.00 20.00 480 graf
LESOSTAVBY PLZEŇ - - - 39.00 42.00 800 graf
LESOSTAVBY ŠUMPERK - - - 1.00 1.00 0 graf
LESOSTAVBY TŘEBOŇ - - - 29.00 38.00 105 graf
LESTA OLOMOUC - - - 31.00 120.00 0 graf
LESY C.RUDOLEC A.S - - - 2 156.00 2 156.00 0 graf
LESY Č. RUDOLEC - - - 30.00 31.00 1 589 graf
LESY DŘEVO BRUNTÁL - - - 19.00 21.00 1 120 graf
LESY FRÝDEK-MÍSTEK - - - 39.00 44.00 32 897 graf
LESY HLUBOKÁ - - - 19.00 20.00 0 graf
LESY CHLUMEC N.C. - - - 181.00 220.00 1 016 graf
LESY JINDŘ. HRADEC - - - 28.00 37.00 1 406 graf
LESY JINDŘ.HRADEC - - - 1 910.00 1 910.00 0 graf
LESY KAPLICE - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
LESY KAPLICE - - - 41.00 41.00 2 624 graf
LESY KRNOV - - - 11.00 14.00 161 754 graf
LESY KŘIVOKLÁT - - - 25.00 30.00 0 graf
LESY KŘIVOKLÁT - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
LESY MĚLNÍK - - - 17.00 30.00 3 848 graf
LESY ML. BOLESLAV - - - 32.00 35.00 0 graf
LESY NIŽBOR - - - 20.00 30.00 1 634 graf
LESY PELHŘIMOV - - - 33.00 39.00 33 graf
LESY PROTIVÍN - - - 52.00 111.00 14 988 graf
LESY PROTIVÍN - - - 2 010.00 2 967.00 29 670 graf
LESY SPÁL.POŘÍČÍ - - - 21.00 24.00 0 graf
LESY TÁBOR - - - 20.00 27.00 949 graf
LESY TÁBOR - - - 1 810.00 1 810.00 0 graf
LESY VYŠŠÍ BROD - - - 2 150.00 2 150.00 0 graf
LESY VYŠŠÍ BROD - - - 47.00 56.00 0 graf
LIBER.VZDUCH.ZÁV. - - - 7.00 45.00 1 447 graf
LIBEREC.MASNÝ POD. - - - 20.00 50.00 980 graf
LIBERTA - - - 1.00 16.00 252 graf
LICOLOR LIBEREC - - - 9.00 16.00 495 graf
LIF - 2 - - - 189.00 189.00 0 graf
LIGLASS - - - 27.00 27.00 0 graf
LIGMET - - - 40.00 41.00 528 graf
LIGNA PRAHA - - - 55.00 60.00 0 graf
LIGNUM HODONÍN - - - 6.00 6.00 0 graf
LIGRA STARÉ MĚSTO - - - 21.00 32.00 8 064 graf
LIHOVAR M.BOLESLAV - - - 12.00 18.00 158 graf
LIMONA MN.HRADIŠTĚ - - - 185.00 678.00 0 graf
LINASET 77.00 85.00 0 73.00 79.00 1 022 graf
LINEA NIVNICE - - - 131.00 141.00 5 664 graf
LINEA ÚBOK - - - 5 248.00 5 248.00 0 graf
LINETA - - - 11.00 12.00 891 graf
LIRA - - - 750.00 850.00 4 848 graf
LISOVNY N.HM.VRBNO - - - 11.00 36.00 0 graf
LIT.C.REITENBERGER - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
LITES - - - 24.00 26.00 1 300 graf
LOKOMOTIVKA PRAHA 12.00 20.00 0 14.00 24.00 58 626 graf
LOMBARD INDUSTRIAL - - - 55.00 76.00 49 778 graf
LONKA PŘÍBOR - - - 113.00 168.00 48 250 graf
LOVOCHEMIE LOVOS. 81.00 95.00 23 771 86.00 100.00 99 369 graf
LS ROYAL MAR.LÁZNĚ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
LUČEBNÍ Z.DRASLOV. - - - 10.00 15.00 12 683 graf
LUČEBNÍ ZÁV. KOLÍN - - - 51.00 137.00 26 594 graf
LUHOV - - - 32.00 33.00 0 graf
LUKRATIV - - - 4.00 10.00 3 220 graf
LUŽAN VESELÍ N.L. - - - 65.00 151.00 6 309 graf
M - INVEST - - - 200.00 200.00 0 graf
MADETA 238.00 290.00 164 152 243.00 290.00 206 302 graf
MAGNET - - - 45.00 71.00 190 044 graf
MAGNET - - - 47.00 47.00 0 graf
MAGNETON 48.00 50.00 55 904 39.00 48.00 15 086 graf
MAJETKOVÁ ŽDÍREC - - - 14.00 15.00 0 graf
MANHATTAN IF - - - 1 141.00 1 300.00 774 262 graf
MANUF.PIRKENHAMMER - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MAR.LÁZNĚ 12,5/00 98.00 98.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
MARS SVRATKA - - - 72.00 86.00 453 graf
MASNA BRNO - - - 9.00 10.00 500 graf
MASNA KROMĚŘÍŽ - - - 201.00 248.00 4 166 graf
MASNA STUDENÁ - - - 81.00 86.00 8 822 graf
MASNÝ PRŮM.ŠUMPERK - - - 39.00 187.00 1 554 graf
MASNÝ PRŮM.VIMPERK - - - 27.00 63.00 2 477 graf
MASNÝ PRŮMYSL CHEB - - - 130.00 130.00 4 420 graf
MASO PLANÁ - - - 120.00 176.00 8 766 graf
MASOKOMB. KLADNO - - - 1.00 6.00 18 000 graf
MASOKOMB. KOSMON. - - - 6.00 6.00 0 graf
MASOKOMB. LOUNY - - - 96.00 108.00 12 348 graf
MASOKOMB. PŘÍBRAM - - - 16.00 16.00 560 graf
MASOKOMB.KLATOVY - - - 30.00 30.00 660 graf
MASOKOMB.MARTINOV - - - 78.00 100.00 15 206 graf
MASOKOMB.POLIČKA - - - 14.00 24.00 0 graf
MASOSPOL PÍSNICE - - - 17.00 20.00 2 012 graf
MASSAG - - - 30.00 39.00 32 500 graf
MATE - - - 5.00 6.00 0 graf
MAXIMA POJIŠŤOVNA - - - 1 050.00 1 155.00 1 209 358 graf
MEDICAMENTA 80.00 80.00 800 72.00 84.00 4 558 graf
MEGA - - - 54.00 54.00 0 graf
MECH.ZÁV.DOBROVICE - - - 44.00 49.00 0 graf
MEOPTA PŘEROV 44.00 63.00 119 399 36.00 56.00 46 966 graf
MERKUR PRAHA - - - 24.00 25.00 2 925 graf
MERKURIA - - - 5.00 5.00 0 graf
MERO ČR 10,30/11 86.00 86.00 0 - - - graf
MESPAS - - - 23.00 23.00 0 graf
METAL ZNOJMO - - - 42.00 42.00 0 graf
METALIMEX - - - 1 100.00 1 400.00 30 158 graf
METALŠROT TLUMAČOV - - - 70.00 107.00 17 075 graf
METAZ - - - 17.00 23.00 5 087 graf
METRA BLANSKO - - - 19.00 30.00 6 679 graf
METROPROJEKT - - - 34.00 63.00 0 graf
METROSTAV 128.00 2 100.00 431 065 115.00 286.00 150 267 graf
METROSTAV - - - 98.00 98.00 0 graf
MEVA - - - 24.00 27.00 0 graf
MGM HOLEŠOV - - - 11.00 11.00 154 graf
MICHELSKÉ PEKÁRNY - - - 155.00 232.00 32 828 graf
MICHELSKÉ PEKÁRNY - - - 810.00 810.00 0 graf
MIKROP ČEBÍN - - - 16.00 17.00 527 graf
MILAGRO - - - 35.00 35.00 35 graf
MILETA - - - 31.00 32.00 4 772 graf
MILO OLOMOUC 399.00 555.00 59 972 372.00 550.00 205 451 graf
MILPA PARDUBICE - - - 11.00 12.00 294 graf
MINERVA BOSKOVICE 170.00 170.00 63 799 140.00 162.00 25 665 graf
MINVEST BRAND.N.L - - - 80.00 125.00 0 graf
MITOP MIMOŇ - - - 36.00 42.00 3 488 graf
MJM LITOVEL - - - 55.00 60.00 0 graf
MLÉKÁRNA F.MÍSTEK - - - 110.00 110.00 0 graf
MLÉKÁRNA HR.KRÁL. - - - 72.00 206.00 0 graf
MLÉKÁRNA KLATOVY - - - 50.00 69.00 0 graf
MLÉKÁRNA KUNÍN - - - 103.00 114.00 0 graf
MLÉKÁRNA MAR.LÁZNĚ - - - 7.00 7.00 0 graf
MLÉKÁRNA STŘÍBRO - - - 36.00 46.00 1 191 graf
MLÝNY ČERČANY - - - 5.00 6.00 120 graf
MOCHOVSKÉ MRAZÍRNY - - - 12.00 13.00 1 193 graf
MONTÁŽE PŘEROV - - - 31.00 139.00 114 graf
MONTÁŽE PŘÍBRAM - - - 35.00 62.00 6 752 graf
MONTI THERMAE - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MONTOVANÉ STAVBY - - - 167.00 167.00 0 graf
MOPAS HOLEŠOV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MOR. POTRAVIN. ST - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MOR.CUKERNÍ SDRUŽ. - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
MOR.CHEM.Z.12,4/01 100.00 100.00 0 - - - graf
MOR.POTRAVIN.ST. - - - 475.00 505.00 873 980 graf
MOR.ZEM.HOLDING - - - 42.00 50.00 32 608 graf
MORAGRO PROSTĚJOV - - - 29.00 37.00 0 graf
MORAV. PLYNOSTAV - - - 324.00 450.00 5 798 graf
MORAV.CHEMIC. ZÁV. 147.00 192.00 64 897 143.00 184.00 149 466 graf
MORAV.KERAM.ZÁVODY - - - 55.00 77.00 16 387 graf
MORAV.SPOL.PRO KI - - - 38.00 40.00 9 780 graf
MORAVEL OLOMOUC - - - 62.00 70.00 1 941 graf
MORAVIA BANKA 6 935.00 11 576.00 154 026 - - - graf
MORAVIA BANKA - - - 1 002.00 1 100.00 1 094 graf
MORAVIA CANS - - - 50.00 50.00 0 graf
MORAVIA GLASS 31.00 38.00 308 35.00 38.00 13 293 graf
MORAVIA VAR/00 99.00 99.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
MORAVIAFLOR - - - 176.00 180.00 0 graf
MORAVIAFLOR - - - 2 010.00 2 010.00 0 graf
MORAVIAFROST - - - 2.00 2.00 0 graf
MORÁVKA CENTRUM - - - 3 168.00 8 123.00 42 133 graf
MORAVOLEN ŠUMPERK - - - 16.00 22.00 11 001 graf
MORAVOSTAV BRNO - - - 41.00 41.00 0 graf
MORAVSKÁ AGRA - - - 54.00 54.00 4 328 graf
MORAVSKÁ PRŮM. - - - 81.00 97.00 14 823 graf
MORAVSKÉ AUTOOPR. - - - 14.00 14.00 0 graf
MORAVSKÉ KOVÁRNY - - - 69.00 78.00 2 536 graf
MORAVSKÉ NAFT.DOLY 841.00 905.00 186 193 852.00 903.00 140 152 graf
MORAVSKÉ ŽELEZÁRNY 117.00 182.00 62 565 112.00 180.00 108 264 graf
MORAVSKOČESKÝ IF - - - 11.00 13.00 84 846 graf
MORAVSKOSL.POTR.IF - - - 71.00 75.00 2 860 graf
MORAVSKOSLEZ. UPF 710.00 738.00 831 563 679.00 745.00 1 095 318 graf
MORAVSKOTŘ.STAVBY - - - 360.00 371.00 0 graf
MORAVSKÝ DRUŽ.IF - - - 320.00 340.00 79 126 graf
MORAVSKÝ ZEM.HOLD. - - - 20.00 31.00 8 185 graf
MORSLEZ.TE.13,0/99 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
MORSLEZS. PIVOVARY 28.00 36.00 58 24.00 37.00 1 162 graf
MORSLEZS.REGIONÁL. - - - 25.00 25.00 0 graf
MORSLEZS.TEPLÁRNY 640.00 750.00 1 240 120 616.00 766.00 1 042 632 graf
MOSTÁRNA HUSTOPEČE - - - 15.00 19.00 222 graf
MOSTECKÁ UHEL.SP. 323.00 357.00 3 069 599 321.00 357.00 1 534 725 graf
MOSTECKÁ UHEL.SPOL - - - 1 042.00 1 063.00 0 graf
MOTOFOND IF - - - 57.00 74.00 9 908 graf
MOTOKOV INTER. - - - 103.00 110.00 11 459 graf
MOTOKOV PRAHA 123.00 164.00 34 660 110.00 225.00 147 410 graf
MOTORPAL 60.00 93.00 3 828 70.00 110.00 22 660 graf
MRAZÍRNY DAŠICE - - - 70.00 75.00 11 488 graf
MRAZÍRNY PRAHA - - - 19.00 19.00 0 graf
MRAZÍRNY PRAHA - - - 375.00 375.00 0 graf
MRAZÍRNY VIŠŇOVÉ - - - 100.00 105.00 7 992 graf
MS FOND (PIAS) 720.00 798.00 72 820 - - - graf
MSA 241.00 306.00 22 641 245.00 287.00 62 149 graf
MSDZ ŠUMPERK - - - 12.00 12.00 257 graf
MŠLZ - - - 34.00 51.00 36 456 graf
MTH PRAHA - - - 35.00 52.00 16 586 graf
MULTISYSL14,875/99 81.00 81.00 0 - - - graf
MUROM - - - 36.00 40.00 19 995 graf
MUZO - - - 876.00 1 010.00 40 328 graf
MYKANA - - - 10.00 11.00 0 graf
NAKLADATEL.OLYMPIA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
NAREX ČESKÁ LÍPA - - - 99 994.00 99 994.00 0 graf
NAREX ČESKÁ LÍPA - - - 38.00 42.00 844 graf
NÁRODNÍ SPOL.DOMOV - - - 26.00 33.00 3 095 graf
NÁŠ INVEST.FOND AS - - - 140.00 140.00 0 graf
NATE CHOTĚBOŘ - - - 59.00 62.00 1 364 graf
NATURAMYL - - - 10.00 18.00 63 graf
NAVOS - - - 276.00 307.00 0 graf
NEALKO OLOMOUC - - - 19.00 25.00 13 426 graf
NEMOHOLD - - - 73.00 80.00 7 976 graf
NEPTUN BYLANY - - - 19.00 26.00 1 020 graf
NISA - - - 1.00 4.00 42 127 graf
NKT CABLES 600.00 660.00 500 083 540.00 645.00 289 585 graf
NOVÁ HUŤ 340.00 435.00 5 100 380.00 514.00 7 350 graf
NOVÁ HUŤ 12,70/03 95.00 95.00 0 10 250.00 10 250.00 0 graf
NOVAMYL - - - 18.00 19.00 370 graf
NOVING - - - 47.00 47.00 0 graf
NOWACO MRAZÍRNY - - - 83.00 110.00 139 731 graf
NYCOM - - - 50.00 60.00 0 graf
O2 C.R. 3 620.00 3 750.00 112 333 110 3 393.00 3 705.00 8 229 104 graf
OBAL ROZKOŠ 209.00 230.00 1 340 201.00 266.00 23 244 graf
OBAL ROZKOŠ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OBALEX ZNOJMO - - - 169.00 177.00 5 272 graf
OBCHOD OBUVÍ ZLÍN - - - 17.00 17.00 2 091 graf
OBCHOD S PALIVY - - - 123.00 123.00 0 graf
OBCHODNÍ SLADOVNY 382.00 459.00 43 521 387.00 650.00 219 551 graf
OBCHODNÍ TISKÁRNY - - - 44.00 52.00 2 114 graf
OBIL.LIHOV.KRALUPY - - - 24.00 30.00 650 graf
OBILA KUTNÁ HORA - - - 40.00 44.00 636 graf
OBL.PRŮM.P.POLIČKA - - - 37.00 38.00 0 graf
OBNOVA BRNO - - - 5.00 10.00 0 graf
OD PRIOR JIHLAVA - - - 61.00 67.00 2 948 graf
OD RIO MOST - - - 77.00 77.00 0 graf
ODETKA - - - 35.00 35.00 980 graf
ODĚVNÍ PRŮMYSL - - - - - 0 graf
ODĚVY HRADEC KRÁL. - - - 22.00 23.00 0 graf
ODĚVY ÚSTÍ N.L. - - - 20.00 22.00 0 graf
ODKOLEK - - - 68.00 86.00 31 742 graf
OFT HOLDING PRAHA - - - 34.00 56.00 5 959 graf
OHL ŽS 506.00 585.00 88 466 510.00 546.00 20 761 graf
OK STS TOUŽIM - - - 50.00 50.00 0 graf
OKD 155.00 170.00 13 841 793 151.00 170.00 7 458 907 graf
OKD - - - 76.00 124.00 0 graf
OKD 14,5/99 104.00 104.00 0 - - - graf
OKULA NÝRSKO - - - 51.00 77.00 1 156 graf
OL - INVEST - - - 77.00 145.00 88 283 graf
OLEASPOL - - - 30 000.00 30 000.00 0 graf
OLEASPOL - - - 30 000.00 30 000.00 0 graf
OLMA MLÉK.PRŮMYSL - - - 94.00 123.00 5 629 graf
OLŠANSKÉ PAPÍRNY 38.00 44.00 2 892 40.00 47.00 15 356 graf
OLYMPIK HOLDING - - - 8.00 8.00 0 graf
OMNIPOL 65.00 85.00 3 190 63.00 91.00 36 125 graf
OMYA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OMYA.VÁPENNÁ - - - 190.00 205.00 6 760 graf
ON SEMICONDUCT. CR - - - 271.00 330.00 79 747 graf
OPAVLEN OPAVA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OPAVSKÁ LESNÍ - - - 19.00 60.00 360 graf
OPRAVY ZÁCHLUMÍ - - - 57.00 69.00 4 669 graf
OPZ PLUS - - - 1.00 3.00 17 graf
ORCA - - - 34.00 34.00 0 graf
ORGATEX - - - 4.00 5.00 25 graf
ORGREZ - - - 96.00 240.00 12 604 graf
ORPA - - - 31.00 36.00 1 940 graf
ORTAS PŘÍBRAM - - - 99 998.00 99 998.00 0 graf
ORTAS PŘÍBRAM - - - 10.00 11.00 3 430 graf
OSEVA - - - 51.00 55.00 6 029 graf
OSEVA AGRI CHRUDIM - - - 91.00 100.00 0 graf
OSONA - - - 17.00 24.00 1 776 graf
OSP Č. BUDĚJOVICE - - - 47.00 84.00 0 graf
OSPAP VELKOOBCH.P. - - - 23.00 27.00 1 726 graf
OSTRAV.VOD.A KAN. - - - 185.00 200.00 30 277 graf
OSTROJ 61.00 85.00 29 182 60.00 83.00 118 990 graf
OSTROV.TEPLÁREN - - - 62.00 354.00 201 graf
OTAVAN TŘEBOŇ - - - 129.00 160.00 101 053 graf
OTAVA-PATRIA 117.00 191.00 15 143 100.00 202.00 38 232 graf
OTAVSKÉ STROJÍRNY - - - 19.00 23.00 528 graf
OTMA SLOV. FRUTA - - - 80.00 100.00 3 396 graf
OXFORDSKÁ INV.SPOL - - - 266.00 285.00 11 160 graf
P.I.F. 412.00 436.00 8 328 290 390.00 436.00 7 268 557 graf
PACOVSKÉ STROJÍRNY - - - 37.00 38.00 295 graf
PALABA SLANÝ - - - 53.00 67.00 6 264 graf
PAMELA - - - 4.00 4.00 20 graf
PANAV - - - 50.00 90.00 113 382 graf
PANKRÁC - - - 18.00 66.00 6 455 graf
PANKRÁC - - - 20.00 103.00 2 994 graf
PAPÍRNY BRNO - - - 39.00 43.00 18 535 graf
PARAMO 370.00 414.00 215 599 340.00 394.00 153 035 graf
PARDUBICE 12,7/99 86.00 86.00 0 1 000.00 1 000.00 0 graf
PARKHOTEL GOLF ML - - - 121.00 130.00 0 graf
PARKING CENTRUM - - - 900.00 900.00 0 graf
PAS ZÁBŘEH NA MOR. - - - 76.00 100.00 803 graf
PASO BRNO - - - 37.00 37.00 0 graf
PAVUS PRAHA - - - 131.00 169.00 4 513 graf
PBS BRNO DIZ 28.00 29.00 17 769 30.00 33.00 56 833 graf
PCB BENEŠOV - - - 40.00 40.00 0 graf
PEGA 86.00 109.00 30 562 99.00 161.00 57 578 graf
PEK.A CUK. NÁCHOD - - - 36.00 36.00 0 graf
PEKÁRNA CHOMUTOV - - - 16.00 16.00 671 graf
PEKÁRNA LIBEREC - - - 27.00 28.00 3 258 graf
PEKÁRNA TŘEBÍČ - - - 70.00 74.00 1 184 graf
PEKÁRNA TŘEBÍČ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PEKÁRNA ŽATEC - - - 70.00 103.00 794 graf
PEKÁRNY CUKRÁRNY - - - 24.00 24.00 0 graf
PEKÁRNY CUKRÁRNY 2 - - - 100.00 112.00 4 590 graf
PEKÁRNY ŠUMPERK - - - 36.00 40.00 7 500 graf
PEREX - - - 47.00 60.00 26 293 graf
PERFEKTA - - - 10.00 10.00 0 graf
PERLA BAVLNÁŘ.ZÁV. - - - 33.00 52.00 43 774 graf
PETRA STRÁNÍ - - - 2.00 2.00 0 graf
PF AAA 449.00 489.00 135 455 443.00 470.00 547 458 graf
PF IKS KB PLUS 183.00 192.00 6 633 680 176.00 193.00 4 510 295 graf
PF MAJETKU 1.IN 200.00 228.00 5 240 313 191.00 239.00 1 008 404 graf
PF PRAVID.PŘ. 1.IN 271.00 289.00 9 545 037 262.00 280.00 3 612 478 graf
PF PROSPERITY 1.IN 225.00 246.00 6 480 800 211.00 245.00 2 495 445 graf
PGH - - - 83.00 83.00 0 graf
PHARMING - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PHILIP MORRIS ČR A 7 126.00 7 862.00 6 396 706 6 960.00 7 650.00 739 203 graf
PHOENIX LÉKÁR. VO - - - 62.00 63.00 187 graf
PIF GARANCE 100.00 100.00 300 98.00 146.00 7 580 graf
PILANA TOOLS 122.00 170.00 4 720 108.00 151.00 22 581 graf
PIONEER TRUST - - - - - 0 graf
PIV.A SOD.BRNO - - - 21.00 25.00 460 graf
PIV.A SOD.BŘECLAV - - - 4.00 16.00 901 graf
PIV.A SOD.JIHLAVA - - - 50.00 50.00 2 050 graf
PIV.RADEGAST SEDL. - - - 31.00 49.00 10 940 graf
PIVOV. PARDUBICE - - - 1 100.00 1 100.00 0 graf
PIVOV.A SOD.SVIT. - - - 49.00 66.00 1 320 graf
PIVOV.KRUŠOVICE - - - 335.00 460.00 14 274 graf
PIVOV.LOUNY - - - 81.00 81.00 1 538 graf
PIVOV.PARDUBICE - - - 31.00 38.00 4 414 graf
PIVOV.PROSTĚJOV - - - 13.00 14.00 0 graf
PIVOV.STAROBRNO 312.00 445.00 105 032 290.00 390.00 105 735 graf
PIVOVAR RADEGAST 3 402.00 4 601.00 2 572 866 3 300.00 4 575.00 1 129 201 graf
PIVOVAR V.POPOVICE 228.00 397.00 43 211 214.00 403.00 138 956 graf
PIVOVARSKÝ HOLDING 1 254.00 1 483.00 1 257 753 1 116.00 1 600.00 1 556 586 graf
PIVOVARY BOH.PRAHA - - - 103.00 113.00 57 146 graf
PK TRADE BRNO - - - 250.00 250.00 0 graf
PLASTIK HT - - - 140.00 152.00 17 924 graf
PLEMENÁŘI BRNO - - - 28.00 28.00 0 graf
PLEMENÁŘSKÉ SLUŽBY - - - 41.00 55.00 4 354 graf
PLEMENÁŘSKÉ SLUŽBY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PLIVA - LACHEMA 325.00 336.00 118 234 273.00 352.00 44 840 graf
PLOMA - - - 45.00 60.00 15 715 graf
PLYNOPROJEKT PRAHA - - - 250.00 275.00 33 072 graf
PLYNOSTAV PARDUB. 84.00 88.00 1 257 94.00 110.00 22 698 graf
PLZEŇ 11,5/00 96.00 96.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
PLZEŇ.PROJ.ATELIÉR - - - 145.00 634.00 5 801 graf
PLZEŇSKÁ IS - - - 142.00 186.00 130 835 graf
PLZEŇSKÁ IS - - - 160.00 192.00 53 574 graf
PLZEŇSKÁ IS - - - 133.00 185.00 170 812 graf
PLZEŇSKÁ KAP.SPOL. - - - 31.00 57.00 15 427 graf
PLZEŇSKÁ TEPLÁREN. 457.00 495.00 55 418 363.00 464.00 49 106 graf
PLZEŇSKÝ PRAZDROJ 3 140.00 3 150.00 3 746 550 2 787.00 3 110.00 910 005 graf
PNP PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
POD.EKOLOG. VÝST. - - - 45.00 69.00 226 graf
PODNIK SPEC.PRACÍ - - - 108.00 300.00 4 928 graf
PODNIKAT.TRŽNÍ PF 87.00 98.00 10 870 676 86.00 98.00 13 516 166 graf
POLAB.CUKR.BEŘKOV. - - - 16.00 17.00 0 graf
POLAB.DZ NYMBURK - - - 40.00 40.00 0 graf
POLABSKÉ MLÉKÁRNY - - - 117.00 117.00 3 159 graf
POLIČSKÉ STROJÍRNY - - - 44.00 50.00 11 346 graf
POLOVODIČE PRAHA - - - 10.00 17.00 2 514 graf
POLYGON STAVEBNÍ - - - 12.00 13.00 0 graf
POLYGRAFIA - - - 18.00 20.00 0 graf
POLYTECHNA - - - 73.00 73.00 0 graf
PORCEL.MANUFAKTURA - - - 808.00 861.00 22 884 graf
PORTFOLIO MORAVA - - - 17.00 18.00 0 graf
POŠT.TISK.CENIN - - - 337.00 350.00 7 508 graf
POŠTOREN. KER.ZÁV. 100.00 105.00 998 87.00 105.00 16 784 graf
POTRAVINÁŘSKÝ PF - - - 76.00 88.00 19 300 graf
POTRAVINY CENTRUM - - - 2.00 3.00 10 735 graf
POVLTAVSKÉ MLÉKÁR. - - - 281.00 291.00 4 214 graf
PÖYRY ENVIRONMENT - - - 305.00 312.00 0 graf
POZ.STAVBY PŘEROV - - - 7.00 7.00 0 graf
POZ.STAVBY ZLÍN - - - 80.00 177.00 5 334 graf
POZ.STAVIT. ZLÍN - - - 120.00 130.00 4 320 graf
POZEM.ST.OLOMOUC - - - 39.00 98.00 2 451 graf
POZEM.ST.STAVOSER. - - - 60.00 67.00 504 graf
POZEM.ST.ÚSTÍ N.L. - - - 11.00 11.00 0 graf
POZES RADONICE - - - 1.00 13.00 0 graf
PPF INVEST.HOLDING 228.00 296.00 998 698 219.00 280.00 1 989 720 graf
PPF INVEST.HOLDING - - - 1 430.00 1 430.00 0 graf
PRÁCE A PODNIK.IF - - - 37.00 44.00 3 528 graf
PRÁD.A ČIST.NÁCHOD - - - 203.00 210.00 0 graf
PRAG REAL VYSOČANY 72.00 116.00 56 103 63.00 121.00 114 158 graf
PRAGA ČÁSLAV - - - 42.00 46.00 5 236 graf
PRAGA HOSTIVAŘ - - - 10.00 13.00 8 267 graf
PRAGA HRÁDEK N.N. - - - 18.00 20.00 1 635 graf
PRAGA LOUNY 187.00 374.00 5 963 438.00 438.00 0 graf
PRAGOCOOP INV.SPOL - - - 116.00 153.00 2 034 graf
PRAGOEXPORT - - - 491.00 551.00 31 763 graf
PRAGOFOND IF - - - 52.00 62.00 45 920 graf
PRAGOIMEX - - - 110.00 440.00 4 051 graf
PRAGOLAKTOS - - - 15.00 24.00 2 973 graf
PRAKOM BRNO - - - 79.00 79.00 0 graf
PRAMEN BRNO - - - 90.00 150.00 4 660 graf
PRAMEN CZ Č.BUDĚJ. - - - 96.00 133.00 0 graf
PRAMEN IK MOR.SEV. - - - 405.00 500.00 5 920 graf
PRAMEN IK PRAHA - - - 1 293.00 1 365.00 10 500 graf
PRAMEN ORLOVÁ POR. - - - 7.00 8.00 0 graf
PRAMEN PHA-Č.DVŮR - - - 135.00 165.00 5 325 graf
PRAMEN PÍSEK - - - 60.00 60.00 0 graf
PRAZSKE SLUZBY 99.00 104.00 23 084 95.00 105.00 93 581 graf
PRAŽSKÁ ENERGETIKA 1 600.00 1 870.00 667 415 1 440.00 1 850.00 231 788 graf
PRAŽSKÁ IS - - - 122.00 127.00 1 833 graf
PRAŽSKÁ PLYNÁREN. 1 615.00 2 058.00 275 180 1 650.00 2 300.00 828 667 graf
PRAŽSKÁ TEPLÁREN. 1 295.00 1 800.00 7 554 984 1 252.00 1 800.00 7 221 232 graf
PRAŽSKÉ PIVOVARY 117.00 125.00 1 604 247 111.00 129.00 380 646 graf
PRAŽSKÝ STAVEB.P. - - - 7.00 8.00 0 graf
PRECIOSA-LUSTRY - - - 45.00 59.00 5 107 graf
PREFA BRNO - - - 18.00 27.00 5 128 graf
PREFA GRYGOV - - - 209.00 344.00 46 965 graf
PREFA PARDUBICE - - - 44.00 55.00 5 476 graf
PREFA PRAHA 37.00 37.00 0 31.00 43.00 0 graf
PREFABRIKACE OVA - - - 7.00 16.00 144 graf
PRECHEZA 76.00 85.00 165 189 70.00 90.00 46 930 graf
PREMING - - - 103.00 140.00 14 521 graf
PREMOT FR. LÁZNĚ - - - 40.00 46.00 8 496 graf
PRIESSNITZOVY LÁZ. - - - 210.00 391.00 21 313 graf
PRIESSNITZOVY LÁZ. - - - 1 004.00 1 054.00 0 graf
PRIMA KARVINÁ - - - 9.00 18.00 96 graf
PRIMONA - - - 15.00 15.00 0 graf
PRINGTON VAR/00 100.00 101.00 656 814 10 000.00 10 000.00 0 graf
PRIOR ČR - - - 151.00 166.00 0 graf
PRIOR IK 179.00 260.00 28 613 177.00 230.00 20 761 graf
PRIVAT - - - 23.00 25.00 0 graf
PRO INVEST - - - 35.00 40.00 190 361 graf
PROAGRO - - - 30.00 30.00 570 graf
PROAGRO LIBEREC - - - 40.00 50.00 0 graf
PROFILPROJ. PRAHA - - - 648.00 648.00 0 graf
PROFIT FOND IF - - - 182.00 320.00 120 371 graf
PROGRESS OSTRAVA - - - 16.00 16.00 0 graf
PROJEKTA OSTRAVA - - - 3.00 3.00 0 graf
PROLES - - - 37.00 37.00 0 graf
PROMBAK REAL ESTAT - - - 92.00 100.00 1 400 graf
PROREGIO - - - 17.00 31.00 0 graf
PROSPERITA IF 272.00 289.00 1 950 681 266.00 284.00 2 062 479 graf
PRUM. A INVEST.HOL - - - 55.00 55.00 0 graf
PRŮM.STAVBY OVA - - - 110.00 110.00 0 graf
PRŮMYSL KAMENE - - - 16.00 16.00 0 graf
PRV.BRN.ST.V.BÍTEŠ - - - 1 030.00 1 331.00 46 350 graf
PRV.BRN.STR.TŘEBÍČ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PRV.INV.STAV.FOND - - - 80.00 80.00 0 graf
PRVNÍ ČESKOMOR.IF - - - 59.00 70.00 56 559 graf
PRVNÍ JIHO-ZÁPADNÍ - - - 50.00 55.00 3 800 graf
PRVNÍ NÁRODNÍ - - - 30.00 40.00 108 548 graf
PRVNÍ NOVIN.SP.PHA - - - 177.00 400.00 2 741 graf
PRVNÍ PETROV.ZEM. - - - 42.00 70.00 6 264 graf
PRVNÍ STAV.CHRUDIM - - - 320.00 403.00 27 840 graf
PRVNÍ STAV.K.HORA - - - 53.00 60.00 1 296 graf
PRVNÍ ZDRAVOT.IPF - - - 28.00 28.00 0 graf
PŘER.STROJ.13,0/99 - - - 8 000.00 8 000.00 0 graf
PŘEROVSKÉ STROJÍR. 101.00 110.00 291 477 96.00 111.00 291 069 graf
PS PARDUBICE - - - 1.00 6.00 76 graf
PSG - - - 46.00 106.00 24 524 graf
PSV PRŮMSTAV PARD. - - - 10.00 11.00 0 graf
PSVS - - - 42.00 49.00 5 324 graf
PTR - - - 10.00 11.00 30 085 graf
PUDIS - - - 47.00 47.00 0 graf
PUDIS - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
PZ OSTRAVA - - - 27.00 89.00 375 graf
RAAB KARCH.STAVIVA 53.00 68.00 41 224 42.00 65.00 16 406 graf
RADEGAST PF 210.00 247.00 460 885 205.00 230.00 681 076 graf
RADLICKÁ MLÉKÁRNA - - - 1.00 15.00 1 433 graf
RAIFFEISEN ALFA IF - - - 212.00 259.00 342 143 graf
RAIFFEISEN ALFA PF - - - 229.00 270.00 892 551 graf
RAKO 628.00 849.00 370 940 585.00 826.00 20 013 882 graf
RAPID - - - 247.00 250.00 750 graf
RAŠELINA - - - 26.00 38.00 4 357 graf
RAŠKA - - - 1.00 3.00 9 graf
REAS - - - 28.00 31.00 1 852 graf
REDASH - - - 25.00 31.00 18 335 graf
REGION - - - 500.00 500.00 0 graf
REGIONµL.INV.SPOL - - - 150.00 1 000.00 0 graf
REKORD - - - 32.00 40.00 0 graf
REKULT.VÝSTAV.MOST - - - 153.00 176.00 0 graf
RENTIÉRSKÝ HOLDING - - - 27.00 33.00 16 298 graf
RENTIÉRSKÝ IF 1.IN 635.00 695.00 10 484 538 594.00 690.00 4 082 583 graf
REPROGEN - - - 34.00 35.00 0 graf
RESONANČNÍ PILA - - - 27.00 27.00 0 graf
RESTAMO HOLDING - - - 12.00 70.00 460 graf
RETEX - - - 13.00 14.00 0 graf
RIF 865.00 890.00 25 790 522 860.00 883.00 12 327 904 graf
RMS MEZZANINE 2 050.00 2 187.00 407 798 1 770.00 2 040.00 194 997 graf
ROCKWOOL PREFIZOL 134.00 155.00 5 253 128.00 273.00 126 794 graf
RODINNÝ HOSPODÁŘ - - - 17.00 21.00 3 830 graf
ROKYTNICE 12/01 94.00 94.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ROLNICKÝ IF - - - 90.00 116.00 9 545 graf
ROMO FULNEK - - - 12.00 23.00 192 graf
ROSTROJ ROUSÍNOV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ROTEXTILE - - - 21.00 22.00 0 graf
ROUČKA SLATINA - - - 9.00 11.00 379 graf
ROUDNIC.STROJ.A SL - - - 1.00 39.00 2 838 graf
RUBENA - - - 41.00 71.00 44 731 graf
RUBÍN DYN.IF - - - 261.00 291.00 8 520 graf
RUDOLF JELÍNEK - - - 950.00 950.00 0 graf
RUDOLF JELÍNEK - - - 950.00 950.00 0 graf
RUDOLF JELÍNEK 462.00 502.00 16 597 477.00 505.00 51 712 graf
RUKAVIČKÁŘSKÉ ZÁV - - - 9.00 10.00 0 graf
RŮST.OPF AKCIÍ 99 889.00 100 476.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
RŮST.OPF DLUHOPISŮ 99 889.00 100 476.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
RŮST.OPF PEN.TRHU 99 889.00 100 476.00 301 320 100 000.00 100 000.00 0 graf
RUVE - - - 10.00 11.00 63 graf
RYBÁŘ. TŘEBOŇ HLD 97.00 128.00 35 477 84.00 132.00 35 972 graf
RYBÁŘSTVÍ CHL.N.C. - - - 41.00 45.00 5 160 graf
RYBÁŘSTVÍ PRAHA - - - 11.00 15.00 540 graf
RYBÁŘSTVÍ PŘEROV - - - 21.00 25.00 0 graf
RYBÁŘSTVÍ TÁBOR - - - 45.00 59.00 2 073 graf
RYBÁŘSTVÍ TELČ - - - 63.00 72.00 8 637 graf
RYBÁŘSTVÍ VEL.MEZ. - - - 31.00 33.00 1 530 graf
RYBENA RUMBURK - - - 343.00 599.00 51 381 graf
RYBNIKÁŘ.HLUBOKÁ 60.00 67.00 1 624 55.00 98.00 16 511 graf
RYCHNOV 13,1/02 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ŘEMPO - - - 3.00 11.00 389 graf
ŘEMPO - - - 675.00 675.00 0 graf
S.P.M.B. - - - 30.00 56.00 1 290 graf
S.P.M.B. - - - 99 992.00 99 992.00 0 graf
SAFINA - - - 36.00 49.00 6 342 graf
SAKAS - - - 75.00 80.00 0 graf
SALMA - - - 25.00 27.00 0 graf
SAMKA - - - 66.00 88.00 18 980 graf
SANATORIUM ASTORIA - - - 530.00 612.00 9 530 graf
SANATORIUM ASTORIA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SANATORIUM MŠENÉ - - - 162.00 187.00 2 195 graf
SANITAS - - - 1.00 10.00 2 graf
SANITAS - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SANJO KUTNÁ HORA - - - 4.00 5.00 0 graf
SAS UH. HRADIŠTĚ - - - 15.00 15.00 0 graf
SATIVA KEŘKOV - - - 146.00 153.00 5 022 graf
SATOS - - - 29.00 29.00 522 graf
SATOS - - - 1 978.00 2 097.00 1 660 824 graf
SATRAPA PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SATT - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SAUER ŽANDOV - - - 29.00 29.00 1 624 graf
SÁZAVAN - - - 54.00 55.00 0 graf
SAZKA 12,7/01 101.00 101.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
SBĚR. SUROV. BRNO - - - 31.00 63.00 8 185 graf
SBĚRNÉ SUROV. ČB - - - 27.00 30.00 9 696 graf
SBĚRNÉ SUROV.PRAHA - - - 37.00 54.00 834 graf
SČ ARMATURKA - - - 37.00 65.00 11 363 graf
SČ ENERGETIKA 1 840.00 2 206.00 875 758 1 773.00 2 100.00 1 043 623 graf
SČ INVESTORSKÁ - - - 28.00 31.00 12 408 graf
SČ PLYN. 11,85/03 102.00 102.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
SČ PLYNÁRENSKÁ 1 880.00 2 600.00 45 630 1 732.00 2 310.00 399 355 graf
SČC - - - 16.00 22.00 1 532 graf
SDRUŽENY IF - - - 95.00 102.00 3 950 graf
SEBA - - - 7.00 8.00 960 graf
SECO TRANS - - - 39.00 45.00 5 000 graf
SEED LYSÁ N.L. - - - 5.00 5.00 130 graf
SEKOZ VYSOKÉ MÝTO - - - 22.00 22.00 0 graf
SELEKTA - - - 25.00 33.00 290 graf
SELEKTA PACOV - - - 80.00 80.00 0 graf
SELGEN - - - 102.00 295.00 134 926 graf
SELIKO 12/01 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
SELIKO OLOMOUC 510.00 690.00 0 394.00 651.00 23 291 graf
SELLIER & BELLOT 204.00 220.00 116 845 187.00 215.00 200 621 graf
SEMENA VELELIBY - - - 8.00 8.00 0 graf
SEMOMA OLOMOUC - - - 20.00 21.00 305 graf
SEMOR. SBĚR.SUROV. - - - 38.00 41.00 4 100 graf
SEMPERFLEX OPTIMIT - - - 135.00 200.00 168 578 graf
SEMPRA PRAHA - - - 9.00 16.00 268 graf
SEPAP 14,10/99 - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SERVIS.TECH.A SL. - - - 1.00 1.00 51 graf
SETUZA 700.00 775.00 677 367 680.00 890.00 1 000 913 graf
SETUZA 12,2/00 102.00 102.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
SEVAC - - - 129.00 284.00 53 232 graf
SEVČES.SBĚRNÉ SUR. - - - 45.00 50.00 0 graf
SEVERNÍ ČECHY - - - 20.00 23.00 4 354 graf
SEVEROCUKR - - - 34.00 35.00 4 008 graf
SEVEROČ. SDR.CHOV. - - - 13.00 13.00 0 graf
SEVEROČ. VOD.A KAN 1 457.00 1 613.00 14 570 1 024.00 1 337.00 81 422 graf
SEVEROČES.TEPLÁRNY 600.00 699.00 1 301 568 576.00 678.00 530 020 graf
SEVEROČESKÉ DOLY 839.00 909.00 12 201 233 810.00 911.00 7 467 196 graf
SEVEROPROJEKT - - - 7.00 8.00 0 graf
SEVEROSKLO - - - 38.00 51.00 2 367 graf
SEVEROTEX LIBEREC - - - 3.00 6.00 99 graf
SEVEROZÁPADNÍ IF - - - 219.00 219.00 0 graf
SEVT 153.00 180.00 2 112 136.00 157.00 5 703 graf
SFINX - - - 14.00 16.00 414 graf
SG - INDUSTRY 120.00 145.00 1 082 166 120.00 141.00 1 651 124 graf
SHD-KOMES 87.00 87.00 0 85.00 93.00 4 080 graf
SCHAFFER SOF ZNOJM - - - 40.00 40.00 0 graf
SIDIA - - - 50.00 90.00 4 625 graf
SIDIA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SIGMA BRNO - - - 11.00 11.00 572 graf
SIGMA ENGINEERING - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SIGMA ENGINEERING - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SIGMA LUTÍN 31.00 38.00 16 642 32.00 38.00 57 590 graf
SIGMIA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SIGMIA IF - - - 173.00 221.00 47 225 graf
SIL.STAVBY TEPLICE - - - 30.00 30.00 0 graf
SIL.STAVITEL. PHA - - - 40.00 55.00 10 980 graf
SILKA - - - 18.00 27.00 228 graf
SILNICE HORŠOV.TÝN - - - 360.00 410.00 1 620 graf
SILNICE CHEB - - - 18.00 18.00 0 graf
SILNICE JIČÍN - - - 27.00 32.00 246 graf
SILNICE JIHLAVA - - - 117.00 117.00 0 graf
SILNICE KLATOVY - - - 48.00 61.00 0 graf
SILNICE LITOMYŠL - - - 41.00 45.00 328 graf
SILNICE NEPOMUK - - - 152.00 155.00 465 graf
SILNICE OSTRAVA 165.00 173.00 0 180.00 215.00 17 320 graf
SILNICE STŘÍBRO - - - 100.00 150.00 504 graf
SILNICE ZNOJMO - - - 65.00 65.00 0 graf
SILNIČNÍ TECHNIKA - - - 12.00 14.00 2 265 graf
SILON - - - 90.00 121.00 226 795 graf
SILVA SERVIS - - - 100.00 100.00 0 graf
SILVACO - - - 3.00 3.00 0 graf
SKALIČAN - - - 26.00 26.00 0 graf
SKLÁRNY BYDŽOV - - - 5.00 6.00 0 graf
SKLÁRNY KAVALIER 1 330.00 1 596.00 291 880 1 260.00 1 407.00 309 244 graf
SKLENĚNÁ BIŽUTERIE - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SKLO BOHEMIA 467.00 619.00 214 249 423.00 512.00 44 063 graf
SKLO UNION TEPLICE - - - 273.00 357.00 7 632 974 graf
SL.KÁMEN 10,125/02 - - 0 - - - graf
SLADOVNA HODONICE - - - 77.00 100.00 13 046 graf
SLAVATA - - - 16.00 16.00 0 graf
SLAVIA NAPAJEDLA - - - 15.00 18.00 0 graf
SLAVIE HOLDING - - - 31.00 45.00 67 160 graf
SLÉVÁRNA HEUNISCH - - - 90.00 95.00 270 graf
SLÉVÁRNA KUŘIM - - - 20.00 74.00 480 graf
SLÉVÁRNA KUŘIM - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SLÉVÁRNA LIBEREC - - - 19.00 40.00 0 graf
SLEZAN FRÝDEK-MÍS. 60.00 69.00 5 580 54.00 68.00 42 709 graf
SLEZSKÝ KÁMEN - - - 19.00 29.00 993 graf
SLOVÁC.VOD.A KAN. - - - 36.00 82.00 1 107 graf
SLOVÁCKÁ FRUTA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SLOVÁCKÉ STROJÍRNY - - - 29.00 32.00 8 932 graf
SLOVÁCKÝ IF - - - 100.00 119.00 145 996 graf
SLUVIS PRAHA - - - 7.00 9.00 1 607 graf
SM ENERGETIKA 2 204.00 2 583.00 2 032 838 2 094.00 2 650.00 692 333 graf
SM PLYNÁRENSKÁ 1 850.00 2 400.00 227 933 1 705.00 2 038.00 260 681 graf
SM VOD.A KAN. OVA - - - 111.00 115.00 0 graf
SM VOD.A KAN.OVA 111.00 124.00 210 911 100.00 135.00 430 313 graf
SMP CONSTRUCTION - - - 36.00 86.00 6 387 graf
SMRŽOVKA 14,25/01 89.00 89.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
SOBONA - - - 35.00 50.00 2 340 graf
SOFTWARE 602 - - - 355.00 395.00 4 859 706 graf
SOKOLOV. STROJÍRNY - - - 35.00 41.00 6 847 graf
SOKOLOV.BÁŇ.STAVBY - - - 22.00 28.00 2 240 graf
SOKOLOVSKµ OBCHOD - - - 67.00 89.00 46 504 graf
SOKOLOVSKÁ UHELNÁ 570.00 586.00 7 090 968 532.00 580.00 2 030 919 graf
SOLNÉ MLÝNY - - - 118.00 439.00 68 827 graf
SOLO 67.00 91.00 3 900 55.00 88.00 28 597 graf
SPALOVNA VYSOČANY 46.00 51.00 509 50.00 55.00 2 500 graf
SPALOVNA VYSOČANY - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
SPEC.ÚST.PRO REK. - - - 48.00 114.00 322 graf
SPECIÁL INVEST - - - 34.00 42.00 106 555 graf
SPECIALTRANS.NOS. - - - 80.00 80.00 480 graf
SPEKT.ČESKÝ RÁJ PF - - - 118.00 159.00 483 428 graf
SPEKT.HORNICKÝ PF - - - 106.00 234.00 222 469 graf
SPEKT.VELKOMOR.PF - - - 103.00 128.00 429 448 graf
SPIF ČESKÝ 351.00 388.00 12 954 718 340.00 395.00 8 131 552 graf
SPIF VŠEOBECNÝ 69.00 87.00 2 451 879 66.00 86.00 1 611 131 graf
SPIF VÝNOSOVÝ 186.00 201.00 6 704 627 175.00 200.00 4 090 025 graf
SPOFA 130.00 147.00 79 740 120.00 152.00 28 672 graf
SPOJENÉ KARTÁČOVNY 239.00 262.00 6 026 261.00 262.00 9 147 graf
SPOJPROJEKT PRAHA - - - 241.00 241.00 0 graf
SPOL.KAP.SLUŽEB - - - 17.00 58.00 0 graf
SPOLANA 131.00 151.00 200 939 113.00 150.00 204 776 graf
SPOLANA - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
SPOLEČNÝ INV.FOND - - - 77.00 100.00 0 graf
SPOLEK CH.HUT.VÝR. 86.00 101.00 366 729 83.00 102.00 279 875 graf
SPOLINVEST - - - 124.00 124.00 0 graf
SPORT IF - - - 539.00 539.00 0 graf
SPOTŘEB.INV.FOND - - - 111.00 234.00 0 graf
SPOTŘEB.INV.SPOL - - - 102.00 147.00 15 855 graf
SPRÁVA FONDŮ IS - - - 204.00 234.00 296 035 graf
S-PRODUCTION - - - 54.00 59.00 0 graf
SPT TELCOM 11,3/04 90.00 90.00 0 - - - graf
SPT TELCOM 12,5/99 92.00 102.00 19 757 6 909.00 10 000.00 0 graf
SPUR - - - 342.00 413.00 4 040 160 graf
ST.DLUHOP. 8,7/00 97.00 97.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 9,40/98 98.00 98.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. VAR/02 86.00 95.00 28 388 - - - graf
ST.DLUHOP. VAR/02 104.00 104.00 0 1 000.00 1 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. VAR/02 86.00 90.00 85 070 - - - graf
ST.DLUHOP.10,55/02 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.10,95/01 103.00 103.00 0 7 704.00 10 000.00 80 100 graf
ST.DLUHOP.11,10/99 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.11,4/98 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.12,20/02 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.15,20/99 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.9,15/00 99.00 99.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.9,25/99 105.00 105.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.9,45/01 98.00 98.00 0 9 760.00 9 760.00 0 graf
STABE-BER.STAVEBNÍ - - - 33.00 36.00 0 graf
STAMEDOP - - - 101.00 124.00 13 362 graf
STAOPRA - - - 28.00 28.00 0 graf
STAP - - - 157.00 211.00 33 840 graf
STAPO - - - 40.00 40.00 0 graf
STAPO ROKYCANY - - - 41.00 41.00 0 graf
STAPRO SERVIS - - - 181.00 218.00 872 graf
STAROPRAŽ.UZEN.IF - - - 16.00 20.00 10 793 graf
STAROROL.PORCELÁN - - - 33.00 53.00 2 806 graf
STAS ZLIČÍN - - - 11.00 30.00 4 729 graf
STASS - - - 130.00 200.00 15 600 graf
STAST PRAHA - - - 1.00 3.00 40 graf
STATEK DALOVICE - - - 23.00 25.00 1 380 graf
STATEK KAMÝK N.V. - - - 15.00 15.00 0 graf
STATEK MIROSLAV - - - 60.00 60.00 0 graf
STATEK UHŘÍNOV - - - 83.00 83.00 0 graf
STATKY BĚLOTÍN - - - 101.00 101.00 0 graf
STATKY POTŠTÁT - - - 101.00 101.00 0 graf
STATUS - - - 180.00 180.00 0 graf
STAV. IZOL. K.HORA - - - 21.00 21.00 0 graf
STAV. VÝROBA PRAHA - - - 13.00 17.00 1 480 graf
STAV.DOP.A MECH. - - - 21.00 21.00 567 graf
STAV.IZOL.K.HORA - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
STAV.POD.HRANICE - - - 35.00 35.00 0 graf
STAV.POD.JABLONEC - - - 19.00 22.00 0 graf
STAV.POD.KLATOVY - - - 47.00 49.00 1 443 graf
STAV.POD.OPAVA - - - 14.00 25.00 1 471 graf
STAV.POD.PÍSEK - - - 16.00 17.00 0 graf
STAV.POD.PRAHA - - - 38.00 40.00 1 368 graf
STAV.POD.ZÁBŘEH - - - 72.00 79.00 0 graf
STAV.POD.ŽĎÁR - - - 10.00 11.00 158 graf
STAV.PODNIK - - - 25.00 25.00 0 graf
STAV.SDRUŽ.PŘÍBRAM - - - 6 561.00 6 561.00 0 graf
STAVBY A MON.PARD. - - - 1.00 4.00 28 graf
STAVBY BRNO - - - 31.00 31.00 0 graf
STAVBY MOSTŮ HOD. - - - 54.00 54.00 0 graf
STAVCENT - - - 23.00 23.00 0 graf
STAVEBNÍ P.KROMĚŘ. - - - 28.00 28.00 0 graf
STAVEBNÍ P.PRACHA. - - - 114.00 140.00 9 800 graf
STAVEBNÍ P.TEPLICE - - - 29.00 30.00 0 graf
STAVEBNÍ STR.BRNO - - - 11.00 11.00 0 graf
STAVEBNÍ STR.ÚSTÍ - - - 3.00 3.00 0 graf
STAVEBNÍ ÚDRŽ. PHA - - - 15.00 41.00 45 graf
STAVIMO - - - 14.00 16.00 75 graf
STAVIVA - - - 25.00 26.00 5 680 graf
STAVO FRÝDLANT V Č - - - 34.00 34.00 0 graf
STAVO PLANÁ - - - 36.00 42.00 8 166 graf
STAVOKOMB.LIBEREC - - - 4.00 11.00 44 graf
STAVOKONSTRUKCE - - - 63.00 63.00 0 graf
STAVOMAT CHEB - - - 16.00 17.00 0 graf
STAVOMONT OSTRAVA - - - 23.00 31.00 4 557 graf
STAVOMONTÁŽE Č.B. - - - 36.00 42.00 5 128 graf
STAVOMONTÁŽE KV - - - 28.00 34.00 93 graf
STAVOMONTÁŽE OL - - - 6.00 18.00 18 914 graf
STAVOMONTÁŽE ZLÍN - - - 3.00 3.00 0 graf
STAVOPROJEKT HK - - - 258.00 258.00 0 graf
STAVOPROJEKT OL - - - 174.00 250.00 9 353 graf
STAVOSTROJ - - - 43.00 47.00 18 291 graf
STAVUS PŘÍBRAM - - - 129.00 150.00 0 graf
STČ ENERGETICKÁ 1 502.00 1 655.00 504 649 1 422.00 1 604.00 422 316 graf
STČ PLYNÁRENSKÁ 1 634.00 1 720.00 63 270 1 485.00 1 700.00 84 627 graf
STČ.CHOV.SDRUŽENÍ - - - 20.00 22.00 0 graf
STČ.SBĚRNÉ SUROV. - - - 50.00 58.00 6 194 graf
STOCK PLZEŇ 1 211.00 1 371.00 67 970 1 208.00 1 450.00 119 831 graf
STOCK PLZEŇ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
STRABAG BOHEMIA - - - 185.00 300.00 6 088 graf
STRABAG RYCHNOV - - - 123.00 150.00 5 522 graf
STRABAG UH.HRAD. - - - 72.00 100.00 0 graf
STRATEGIC HOT.CAP. 1 451.00 1 451.00 1 037 465 1 286.00 1 400.00 308 891 graf
STROJ. CHRUSTENICE - - - 152.00 168.00 0 graf
STROJ.PROSTĚJOV - - - 14.00 15.00 528 graf
STROJEXPORT PRAHA - - - 35.00 36.00 885 graf
STROJIMPORT - - - 14.00 15.00 264 graf
STROJIMPORT - - - 28.00 28.00 0 graf
STROJINGSTAV BRNO - - - 50.00 50.00 0 graf
STROJINTEX IDP - - - 34.00 39.00 0 graf
STROJÍRNA SEDLICE - - - 72.00 72.00 0 graf
STROJÍRNY A O.KAPL - - - 28.00 30.00 504 graf
STROJÍRNY BOHDAL. - - - 80.00 80.00 0 graf
STROJPLAST - - - 31.00 34.00 655 graf
STROJTEX - - - 38.00 60.00 2 945 graf
STS HOSTIVICE - - - 7.00 8.00 0 graf
STS OLOMOUC - - - 28.00 30.00 0 graf
STS PRACHATICE - - - 78.00 78.00 0 graf
STS PRUNÉŘOV - - - 11.00 12.00 1 260 graf
STS PŘEROV - - - 40.00 40.00 0 graf
STS STRAKONICE - - - 14.00 17.00 5 151 graf
STS ŠUMPERK - - - 92.00 102.00 30 308 graf
STUHA - - - 155.00 198.00 10 035 graf
SUBEKO KLÁŠTEREC - - - 31.00 32.00 1 457 graf
SUBTERRA 150.00 190.00 55 486 139.00 181.00 36 651 graf
SUPRAPHON - - - 75.00 79.00 7 095 graf
SUZOP - - - 22.00 22.00 0 graf
SUZOP - - - 2 153.00 2 153.00 0 graf
SVA - - - 33.00 124.00 2 480 graf
SVA HOLÝŠOV - - - 99 992.00 99 992.00 0 graf
SVAS - - - 12.00 19.00 19 graf
SVIT ZLÍN 27.00 35.00 39 147 27.00 35.00 314 170 graf
SVOBODA GRAF. ZÁV. - - - 248.00 308.00 406 249 graf
SVÚM - - - 3.00 3.00 0 graf
SVÚOM PRAHA - - - 32.00 32.00 0 graf
SVÚSS - - - 30.00 30.00 0 graf
SYNPO - - - 40.00 40.00 600 graf
ŠKODA 488.00 629.00 25 306 853 499.00 630.00 4 684 282 graf
ŠKODA - - - - - 0 graf
ŠKODA LIAZ 58.00 66.00 21 422 58.00 79.00 189 993 graf
ŠKODA PLZEŇ VAR/02 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ŠKODA PRAHA 672.00 1 077.00 2 332 744 637.00 1 069.00 75 064 graf
ŠKOFIN 11,625/98 99.00 99.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ŠKROBÁRNA BRNO - - - 15.00 26.00 20 216 graf
ŠKROBÁRNY HORAŽĎ. - - - 16.00 27.00 150 graf
ŠKROBÁRNY HORAŽĎO - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ŠKROBÁRNY PELHŘIM. - - - 16.00 17.00 0 graf
ŠMERAL BRNO - - - 26.00 33.00 24 392 graf
ŠREJBEROVA IS OPF - - - 893.00 996.00 1 878 194 graf
ŠREJBEROVA IS OPF - - - 1 097.00 1 203.00 2 817 922 graf
ŠROUBÁRNA TURNOV - - - 52.00 60.00 10 091 graf
ŠROUBÁRNA ŽATEC - - - 43.00 46.00 3 944 graf
ŠROUBÁRNA ŽDÁNICE - - - 40.00 42.00 0 graf
ŠTĚRK.A PÍSK.OLOM. - - - 253.00 285.00 47 525 graf
ŠTERNBERSKÉ LESY - - - 18.00 19.00 0 graf
ŠTI HOLDING 550.00 577.00 1 185 828 550.00 550.00 2 948 444 graf
ŠUMPER.PR.VOD.SP. - - - 133.00 150.00 13 555 graf
ŠUMSTAV - - - 18.00 18.00 0 graf
T STRING PARDUBICE - - - 200.00 231.00 22 000 graf
TANEX - - - 10.00 11.00 2 843 graf
TANEX PLASTY - - - 214.00 288.00 1 402 graf
TARMAC SEVEROKÁMEN 205.00 225.00 23 799 205.00 230.00 83 047 graf
TATRA 62.00 79.00 539 716 61.00 84.00 855 666 graf
TECH.INŽ.ÚSTAV - - - 22.00 22.00 0 graf
TECH.INŽ.ÚSTAV NER - - - 51.00 51.00 0 graf
TECHMAT Č.BUDĚJOV. - - - 41.00 41.00 2 137 graf
TECHNIA OSTRAVA - - - 6.00 6.00 0 graf
TECHNOCOM - - - 24.00 32.00 1 106 graf
TECHNOLEN - - - 46.00 140.00 9 166 graf
TECHNOMAX - - - 10.00 17.00 62 220 graf
TECHTRANS DUBÁ - - - 36.00 72.00 16 072 graf
TEKO PLESNÁ - - - 1.00 5.00 8 graf
TELTRAS - - - 30.00 30.00 0 graf
TEMACOM - - - 60.00 80.00 7 500 graf
TENAS - - - 25.00 27.00 0 graf
TENEZ CHOTĚBOŘ - - - 33.00 40.00 598 graf
TEP - - - 20.00 25.00 1 342 graf
TEPL.ÚSTÍ 11,7/04 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
TEPLÁRNA Č.BUDĚJ. 421.00 425.00 5 100 253.00 400.00 57 029 graf
TEPLÁRNA OTROKOV. 240.00 310.00 17 002 207.00 300.00 37 416 graf
TEPLÁRNA PÍSEK 221.00 241.00 21 453 220.00 235.00 9 523 graf
TEPLÁRNA STRAKON. 192.00 193.00 4 612 186.00 205.00 72 254 graf
TEPLÁRNA ÚSTÍ N.L. 247.00 281.00 114 883 228.00 330.00 105 686 graf
TEPLÁRNY BRNO 690.00 760.00 65 677 503.00 940.00 43 420 graf
TEPLÁRNY KARVINÁ 366.00 444.00 20 352 352.00 474.00 149 982 graf
TEPLOTECHNA PRAHA - - - 18.00 19.00 897 graf
TEPNA - - - 12.00 12.00 3 090 graf
TEPNA - - - 344.00 344.00 0 graf
TERCO TELČ NÁBYTEK - - - 93.00 130.00 1 803 graf
TEREOS TTD 22.00 28.00 6 853 20.00 48.00 8 877 graf
TERMOSERVIS ČÁSLAV - - - 31.00 31.00 0 graf
TERPLAN - - - 205.00 382.00 0 graf
TERRONIC - - - 32.00 33.00 1 984 graf
TES PRAHA - - - 20.00 20.00 0 graf
TESLA - - - 76.00 92.00 10 286 graf
TESLA ELMI BRNO - - - 52.00 52.00 156 graf
TESLA HOLEŠOVICE - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
TESLA HOLEŠOVICE - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
TESLA HOLEŠOVICE - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
TESLA JIHLAVA - - - 35.00 55.00 6 130 graf
TESLA KARLÍN - - - 37.00 47.00 40 252 graf
TESLA KOLÍN - - - 4.00 6.00 0 graf
TESLA LANŠKROUN 62.00 98.00 23 131 54.00 86.00 71 175 graf
TESLA SEZAM 356.00 559.00 489 713 347.00 518.00 178 364 graf
TESLA STRAŠNICE - - - 4.00 4.00 128 graf
TESLA VAK.TECH.PHA - - - 1.00 2.00 0 graf
TESLA VOTICE - - - 19.00 26.00 266 graf
TĚŠÍNSKÁ TISKÁRNA - - - 20.00 36.00 0 graf
TETRASPOL - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
TEXINVEST IF - - - 50.00 50.00 0 graf
TEXLEN - - - 16.00 26.00 1 232 graf
TEXTILANA 22.00 26.00 158 21.00 25.00 7 552 graf
TEZAS - - - 51.00 85.00 13 271 graf
THEMOS - - - 368.00 482.00 1 300 717 graf
THESAURUS 600.00 638.00 1 899 954 560.00 629.00 1 626 216 graf
THRALL VAGONKA ST. 56.00 77.00 135 360 56.00 82.00 399 003 graf
TIBA 13.00 18.00 8 230 12.00 20.00 37 867 graf
TICKETPRO - - - 69 234.00 80 750.00 0 graf
TIF INVEST PLZEŇ - - - 24.00 28.00 5 916 graf
TILIA-LDS - - - 6.00 8.00 14 792 graf
TIPA VAR/99 102.00 102.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
TISKÁRNY HAVL.BROD - - - 75.00 78.00 7 426 graf
TLAK.PLYNÁRNA ÚSTÍ - - - 24.00 37.00 27 376 graf
TMP-TEL. MONTÁŽE 1 900.00 2 200.00 2 229 958 1 901.00 2 136.00 537 779 graf
TOFA SEMILY - - - 10.00 10.00 0 graf
TOFA SEMILY - - - 1 084.00 1 084.00 0 graf
TOMA 44.00 68.00 210 406 43.00 62.00 193 553 graf
TOMOS PRAHA - - - 28.00 30.00 0 graf
TON 130.00 200.00 25 703 106.00 171.00 17 323 graf
TONA - - - 39.00 44.00 756