The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 199712

The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 199712
Name The Prague Stock Exchange RM System Graf
Min price Max price Volume Min price Max price Volume
1.IF MORAVIA INV. - - - 20.00 20.00 0 graf
1.IF ŽIVNOBANKA 381.00 408.00 6 812 892 368.00 405.00 3 859 938 graf
1.STAVEBNÍ - - - 20.00 44.00 1 055 graf
1.VŠEOB.DRUŽST.IF - - - 81.00 90.00 450 graf
2.SPOŘIT.PRIVAT.IF 743.00 808.00 9 587 748 728.00 801.00 6 122 712 graf
A&A - - - 2 700.00 2 700.00 0 graf
A+A IF - - - 110.00 110.00 0 graf
A+A INVESTČNÍ FOND - - - 133.00 140.00 40 775 graf
AB INVEST IS - - - 153.00 180.00 331 624 graf
ABATIS - - - 32.00 34.00 0 graf
ACTUS - - - 3.00 3.00 0 graf
ADAM.STROJ.VAR/00 98.00 98.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ADAMOVSKÉ STROJ. 131.00 158.00 70 628 140.00 168.00 120 273 graf
ADAST-SYSTEM 12/97 - - - 200 000.00 200 000.00 0 graf
AERO HOLDING 55.00 63.00 721 840 54.00 63.00 472 071 graf
AGB IF II - - - 35.00 46.00 166 913 graf
AGB, PODÍLOVÝ FOND - - - 859.00 923.00 11 524 961 graf
AGRA PŘELOUČ - - - 20.00 20.00 99 280 graf
AGREGA BLUDOV - - - 100.00 115.00 1 020 graf
AGRO BON SENS - - - 79.00 80.00 0 graf
AGROBANKA PRAHA 5.00 8.00 379 728 5.00 8.00 245 144 graf
AGRODAT - - - 67.00 72.00 32 633 graf
AGROGALAS FRÝDLANT - - - 16.00 18.00 0 graf
AGROKLAS SLAVKOV - - - 171.00 272.00 39 942 graf
AGROMA OSTRAVA - - - 25.00 31.00 1 893 graf
AGRO-MORAVOINVEST - - - 4.00 6.00 0 graf
AGROMOTOR VEL.MEZ. - - - 40.00 70.00 4 540 graf
AGRONA - - - 31.00 31.00 93 graf
AGROPODNIK DVORCE - - - 13.00 13.00 0 graf
AGROPRODUKT - - - 32.00 34.00 0 graf
AGROSERVIS TACHOV - - - 86.00 93.00 62 826 graf
AGROSLUŽ. TRNOVANY - - - 129.00 129.00 0 graf
AGROSLUŽBY - - - 10 003.00 10 003.00 0 graf
AGROSLUŽBY BRUNTÁL - - - 49.00 49.00 0 graf
AGROSLUŽBY CHEB - - - 257.00 300.00 3 341 graf
AGROSLUŽBY KAPLICE - - - 81.00 119.00 486 graf
AGROSTAT N.BYST. - - - 8.00 10.00 357 graf
AGROSTAV HUSTOPEČE - - - 271.00 271.00 0 graf
AGROSTROJ PELHŘIM. - - - 52.00 59.00 34 765 graf
AGRO-TEX - - - 12.00 15.00 228 graf
AGROTONZ TLUMAČOV - - - 7.00 7.00 428 graf
AGROVYSOČINA - - - 1.00 9.00 35 graf
AGROWEST - - - 93.00 96.00 9 704 graf
AGROZET Č.BUDĚJ. - - - 71.00 76.00 11 828 graf
AGROZET CHABAŘOV. - - - 30.00 37.00 306 graf
AGROZET OLOMOUC - - - 1.00 3.00 0 graf
AGS JIČÍN 19.00 27.00 208 25.00 41.00 45 932 graf
AGT - - - 31.00 32.00 0 graf
AIR SPECIÁL - - - 27.00 31.00 3 904 graf
AKADEM. IF BLANSKO - - - 162.00 163.00 0 graf
AKRO OPF GLOBAL. - - - 46.00 53.00 1 092 055 graf
AKRO OPF PROG.SPOL - - - 43.00 50.00 172 573 graf
ALBATROS - - - 10.00 22.00 0 graf
ALIACHEM 127.00 150.00 2 673 995 119.00 155.00 1 331 815 graf
ALIBONA LITOVEL - - - 36.00 37.00 1 286 graf
ALLFROST - - - 22.00 24.00 0 graf
ALMET - - - 182.00 195.00 3 362 graf
ALPHA-EFFECT 738.00 808.00 8 999 979 687.00 810.00 9 240 647 graf
ALPINE-IPS OSTRAVA - - - 540.00 600.00 10 800 graf
ALPINE-IPS OSTRAVA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ALPINE-IPS OSTRAVA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
AMBIT Č. KRUMLOV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
AMBIT Č. KRUMLOV - - - 100.00 110.00 0 graf
AMRO BANK 11.0/97 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
AMYLON - - - 50.00 50.00 9 800 graf
ANENSKÉ SLAT.LÁZNĚ - - - 183.00 196.00 11 706 graf
ANENSKÉ SLAT.LÁZNĚ - - - 971.00 971.00 0 graf
APOLLÓN HOLDING 19.00 22.00 184 408 19.00 23.00 502 163 graf
AQUA SERVIS R.N.KN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
AQUA SERVIS R.N.KN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
AQUASERV - - - 113.00 128.00 5 878 graf
ARCELORMITTAL 405.00 459.00 10 823 336 379.00 442.00 2 656 830 graf
AREÁL ŘEPY - - - 33.00 50.00 6 560 graf
AREMS TŘEBOŇ - - - 23.00 23.00 345 graf
ARKA - - - 45.00 45.00 0 graf
ARKA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ARKUS - - - 21.00 32.00 26 584 graf
ARMABETON PRAHA 99.00 123.00 500 802 92.00 110.00 119 784 graf
ARMATURKA Č.TŘEB. - - - 4.00 4.00 1 007 graf
ARMATURKA Č.TŘEB. - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ARMEX HOLDING - - - 63.00 70.00 210 graf
ARNOLD IF - - - 78.00 116.00 208 800 graf
AROMA PRAHA - - - 86.00 94.00 5 346 graf
ARPO - - - 26.00 26.00 0 graf
ART CENTRUM - - - 20.00 20.00 0 graf
ART CENTRUM - - - 1 002.00 1 002.00 0 graf
ASPEKTA H.13,4/00 31.00 31.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ASPEKTA HOLDING 75.00 75.00 0 56.00 67.00 4 633 graf
ASSIDOMÄN SEPAP 1 118.00 1 239.00 1 439 668 1 102.00 1 225.00 914 513 graf
ASTRA SERVIS - - - 135.00 135.00 0 graf
ATAS NÁCHOD - - - 220.00 302.00 42 484 graf
ATEKO - - - 22.00 24.00 924 graf
ATELIÉRY ZLÍN - - - 20.00 35.00 698 graf
ATESO 362.00 463.00 581 459 311.00 423.00 46 013 graf
AUTIA - - - 47.00 57.00 0 graf
AUTO MOTORS ÚSTÍ - - - 9.00 10.00 0 graf
AUTOCENTRUM LIBOU. 129.00 129.00 0 86.00 135.00 0 graf
AUTOMOT - - - 38.00 44.00 16 140 graf
AUTOOPRAVNA TURNOV - - - 19.00 19.00 185 graf
AUTOREMONT 1.BRUN. - - - 100.00 201.00 3 668 graf
AUTOREPARIN - - - 55.00 82.00 0 graf
AUTOSLUŽBA PRAHA - - - 48.00 50.00 2 438 graf
AUTOTECH PRAHA - - - 55.00 57.00 5 475 graf
AVE SB.SUROVINY - - - 70.00 100.00 58 704 graf
AVIA 380.00 524.00 2 914 371 348.00 498.00 972 290 graf
AVIA KUTNÁ HORA - - - 10.00 15.00 555 graf
AVIA NOVOSEDLY - - - 33.00 64.00 5 227 graf
AVICOM JÁNSKÁ - - - 7.00 7.00 0 graf
AXL - - - 900.00 900.00 0 graf
B.G.M. CAPITAL - - - 134.00 388.00 2 229 171 graf
B.G.M. CAPITAL - - - 500.00 500.00 0 graf
B.G.M. HOLDING - - - 40.00 94.00 167 112 graf
B.G.M. HOLDING - - - 682.00 682.00 0 graf
B.O.I.S. VIF BRNO - - - 16.00 17.00 96 graf
BALÍRNY TCHIBO - - - 225.00 270.00 57 374 graf
BALNEA - - - 14.00 25.00 290 graf
BALNEA - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
BÁŇ. PROJ. TEPLICE - - - 39.00 45.00 61 775 graf
BÁŇ.PROJ.VAL.MEZ. - - - 63.00 116.00 13 931 graf
BÁŇ.STAVBY MOST 58.00 61.00 6 900 54.00 83.00 39 020 graf
BANKA HANÁ KOMB/98 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
BANKA HANÁ.13,0/97 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
BANKOVNÍ HOLDING 1 080.00 1 403.00 16 698 071 1 045.00 1 321.00 5 327 207 graf
BARTOŇ TEXT.ZÁVODY - - - 44.00 49.00 502 graf
BARTOŇ TEXT.ZÁVODY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BASK - - - 744.00 908.00 127 771 graf
BEKON - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BELAGRA - - - 22.00 26.00 0 graf
BEMAGRO - - - 60.00 87.00 161 202 graf
BENAR - - - 28.00 34.00 29 592 graf
BENZINA - - - 2.00 2.00 0 graf
BENZINA 12,7/00 90.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
BENZINA 14,75/02 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
BERGER BOHEMIA - - - 276.00 296.00 4 350 graf
BESKYDSKÁ STAVEBNÍ - - - 16.00 16.00 0 graf
BETA ČESKÝ IF - - - 12.00 14.00 244 graf
BETA OLOMOUC - - - 63.00 71.00 2 777 graf
BH CAPITAL 771.00 771.00 0 1 250.00 1 250.00 0 graf
BIJO TC - - - 24.00 24.00 0 graf
BIJOUDATA - - - 26.00 31.00 0 graf
BIOCEL 423.00 540.00 2 337 679 373.00 550.00 839 356 graf
BIOMA DŘEVOHOSTICE - - - 22.00 22.00 0 graf
BIOPHARM VÚBVL - - - 121.00 150.00 2 897 graf
BIOSTER. 397.00 479.00 0 437.00 781.00 1 836 742 graf
BIVOJ OPAVA - - - 113.00 120.00 38 837 graf
BIŽUTERIE ČS.MINC 173.00 200.00 5 336 163.00 212.00 7 212 graf
BMT - - - 15.00 44.00 3 136 graf
BMT BRNO - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BOHEMIA GLASS - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BOHEMIA SEKT 2 105.00 2 650.00 364 234 1 830.00 2 520.00 109 358 graf
BOHEMIA VENTURE 197.00 211.00 934 509 183.00 212.00 1 847 085 graf
BOHEMIA VIDEO ART - - - 240.00 255.00 50 485 graf
BOHEMIA-LÁZNĚ - - - 370.00 410.00 57 213 graf
BOHUŠOV. MLÉKÁRNA - - - 17.00 39.00 400 graf
BOHUŠOV. MLÉKÁRNA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BONECO - - - 38.00 38.00 570 graf
BOPO 40.00 53.00 11 626 36.00 85.00 13 726 graf
BOR - - - 35.00 80.00 80 graf
BOR - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
BOTAS - - - 21.00 22.00 2 915 graf
BRANO - - - 153.00 175.00 65 740 graf
BRISK TÁBOR - - - 86.00 100.00 19 509 graf
BRISTOL - - - 116.00 210.00 11 542 graf
BRNĚN.VODÁR.A KAN. - - - 410.00 430.00 25 080 graf
BRNO 11,1/03 94.00 94.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
BSH HOLICE - - - 15.00 15.00 360 graf
BUZULUK KOMÁROV - - - 101.00 143.00 39 172 graf
BV FINANCE 11/97 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
BVV BRNO 2 363.00 3 000.00 1 585 824 2 278.00 2 724.00 750 891 graf
BVV INVEST IS - - - 49.00 55.00 769 586 graf
BYTEX - - - 16.00 17.00 2 680 graf
BYTOSTAV PORUBA - - - 93.00 337.00 0 graf
BYZI - - - 10.00 11.00 0 graf
C.A.S. 2 HOLDING - - - 2.00 5.00 72 270 graf
C.A.S.5.HOLDING - - - 27.00 33.00 872 graf
C.A.S.6. HOLDING - - - 9.00 17.00 1 276 graf
CA CIIF - - - 470.00 530.00 23 890 370 graf
CAC 11,9/98 102.00 102.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
CALOFRIG BOROVANY 919.00 1 101.00 1 159 877 746.00 1 041.00 46 047 graf
CARBORUNDUM ELECT. - - - 16.00 44.00 6 226 graf
CEMBRIT MORAVIA - - - 3.00 8.00 3 704 graf
CEMENT BOHEMIA PHA 1 151.00 1 400.00 6 997 421 1 075.00 1 380.00 2 764 514 graf
CEMENT HRANICE 787.00 787.00 18 888 722.00 830.00 129 566 graf
CEMOS - - - 180.00 227.00 54 334 graf
CENTEX 195.00 325.00 3 632 717 143.00 351.00 73 828 graf
CENTEX - - - 1 065.00 1 157.00 1 065 graf
CENTO IF - - - 73.00 73.00 0 graf
CENTROPROJEKT ZLÍN - - - 135.00 232.00 11 195 graf
CENTRUM ST.INŽ.ZK. - - - 194.00 231.00 24 838 graf
CERAM - - - 37.00 54.00 13 802 graf
CEVA KRÁLŮV DVŮR - - - 13.00 16.00 5 254 graf
CGH - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
CIDEM HRANICE - - - 16.00 21.00 6 503 graf
CIHLÁŘ. ZÁV. PRAHA - - - 17.00 18.00 1 767 graf
CIMEX KONCERN - - - 35.00 36.00 53 880 graf
CIMEX KONCERN - - - 89.00 110.00 598 018 graf
CINEMART - - - 106.00 283.00 9 846 graf
CIV.17,5/99 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
COLORBETON - - - 25.00 65.00 0 graf
COLORLAK - - - 11.00 17.00 954 graf
CONCORDIA INV.IF - - - 95.00 125.00 10 810 graf
CONCORDIA LESOV - - - 26.00 70.00 0 graf
CONSUS IF - - - 32.00 55.00 87 662 graf
COOP 94 PFU 2.00 3.00 134 402 2.00 3.00 402 900 graf
COR/US GARANT IF - - - 230.00 294.00 1 021 380 graf
COR/US PROGRES IF - - - 231.00 275.00 623 916 graf
COTTEX - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
CREDIT SUISSE - - - 59.00 66.00 8 805 626 graf
CRISTAL PALACE - - - 57.00 111.00 3 347 graf
CRYSTALEX 146.00 170.00 3 944 130.00 164.00 14 863 graf
CRYSTALEX NOVÝ BOR - - - 1 008.00 1 008.00 0 graf
CS TRADING - - - 191.00 477.00 13 481 graf
CS.FOND PRAV.DIVID - - - 43.00 49.00 40 317 graf
CUKR. OVČÁRY - - - 11.00 12.00 0 graf
CUKR. PROSENICE - - - 8.00 8.00 0 graf
CUKR. UNIČOV - - - 18.00 23.00 144 graf
CUKRÁRNA KARLÍN - - - 15.00 16.00 0 graf
CUKROVAR A RAFIN. - - - 107.00 116.00 1 684 graf
CUKROVAR A RAFIN. - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
CUKROVAR BRODCE - - - 122.00 135.00 0 graf
CUKROVAR BRODEK - - - 32.00 38.00 1 286 graf
CUKROVAR DRAHAN. - - - 1.00 3.00 0 graf
CUKROVAR HODONÍN - - - 5.00 6.00 1 933 graf
CUKROVAR HRUŠOVANY - - - 260.00 314.00 2 198 graf
CUKROVAR KOJETÍN - - - 149.00 311.00 56 424 graf
CUKROVAR LITOVEL - - - 37.00 81.00 3 243 graf
CUKROVAR NĚMČICE - - - 40.00 58.00 3 666 graf
CUKROVAR VRBÁTKY - - - 54.00 68.00 4 495 graf
CUKRSPOL PRAHA - - - 109.00 121.00 40 966 graf
CZ 92/91 - - - 15.00 2 005.00 192 graf
CZECH INTER.TRAVEL - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
CZECH PROPERTY - - - 80.00 88.00 0 graf
ČÁSLAV VARD/02 99.00 99.00 0 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČEDOK 255.00 255.00 12 240 238.00 268.00 110 972 graf
ČECHOFRACHT 950.00 1 000.00 9 932 894.00 1 112.00 30 489 graf
ČEPRO PRAHA - - - 2.00 2.00 0 graf
ČES.CHMEL.INV.SPOL - - - 486.00 606.00 80 659 graf
ČESKÁ GUMÁR.SPOL. 104.00 121.00 1 760 211 96.00 120.00 641 514 graf
ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA 290.00 339.00 458 529 283.00 325.00 536 111 graf
ČESKÁ NÁR.PRŮM. - - - 16.00 19.00 17 578 graf
ČESKÁ POJIŠŤOVNA 2 150.00 2 450.00 1 268 856 2 095.00 2 406.00 196 740 graf
ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ - - - 33.00 42.00 10 342 graf
ČESKÁ SPOŘITELNA 221.00 240.00 47 596 293 209.00 243.00 2 250 556 graf
ČESKÁ SPR.NEMOVIT. - - - 49.00 55.00 2 047 graf
ČESKÁ SPRÁVCOVSKÁ 1 566.00 1 595.00 5 040 730 1 393.00 1 555.00 0 graf
ČESKÁ ZBROJOVKA 1 421.00 1 777.00 10 256 478 1 400.00 1 678.00 2 304 270 graf
ČESKÉ CUKROVARY - - - 210.00 315.00 19 499 graf
ČESKÉ DŘEV.ZÁVODY 59.00 87.00 111 199 55.00 95.00 18 465 graf
ČESKÉ LODĚNICE - - - 28.00 50.00 4 526 graf
ČESKÉ LUPKOVÉ ZÁV. - - - 84.00 96.00 36 496 graf
ČESKÉ PŘÍSTAVY 165.00 175.00 55 055 159.00 182.00 73 501 graf
ČESKÉ PŘÍSTAVY - - - 1 003.00 1 003.00 0 graf
ČESKÉ RADIOKOMUN. 3 900.00 4 349.00 897 402 3 535.00 4 100.00 406 836 graf
ČESKÉ VINAŘ.ZÁVODY - - - 36.00 62.00 52 195 graf
ČESKO-HOLANDSKÁ IS - - - 17.00 18.00 0 graf
ČESKOMOR.CEMENT 1 245.00 1 478.00 206 267 1 075.00 1 522.00 300 262 graf
ČESKOMOR.PRŮM.KAM. - - - 50.00 51.00 0 graf
ČESKOMOR.VYBER.PF - - - 81.00 270.00 0 graf
ČESKOMORAVSKÁ INV. - - - 11.00 18.00 4 275 graf
ČESKOMORAVSKÝ IF - - - 150.00 170.00 14 190 graf
ČESKOMORAVSKÝ LEN 230.00 240.00 68 947 201.00 338.00 101 902 graf
ČESKÝ FOND (PIAS) 580.00 680.00 560 430 - - - graf
ČESKÝ HOLDING 90.00 107.00 1 414 277 89.00 100.00 2 063 475 graf
ČESKÝ INVEST.TRUST - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČESKÝ NÁROD.VÝB.IF - - - 12.00 15.00 120 750 graf
ČESKÝ UPF 731.00 794.00 8 036 907 698.00 763.00 4 579 609 graf
ČETRANS ÚSTÍ N.L. 19.00 26.00 32 503 21.00 27.00 13 332 graf
ČEZ 970.00 1 153.00 66 164 659 952.00 1 240.00 7 160 882 graf
ČEZ 10,90/01 94.00 94.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČEZ 11,0625/08 93.00 99.00 1 045 078 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČEZ 11,3/05 95.00 95.00 0 10 100.00 10 100.00 0 graf
ČEZ 14 3/8 /01 98.00 99.00 213 232 - - - graf
ČEZ 2 714.00 790.00 10 711 538 700.00 790.00 4 409 480 graf
ČISTÍRNY OSTRAVA - - - 55.00 59.00 5 610 graf
ČKD DOPR.SYSTÉMY 99.00 114.00 126 031 95.00 112.00 140 122 graf
ČKD DUKLA PRAHA 60.00 74.00 214 501 49.00 63.00 67 419 graf
ČKD DUKLA PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČKD ELTECHNIKA - - - 11.00 15.00 2 048 graf
ČKD HOŘOVICE - - - 24.00 25.00 8 592 graf
ČKD HRAD.KRÁLOVÉ - - - 15.00 16.00 2 523 graf
ČKD HRONOV - - - 45.00 45.00 810 graf
ČKD CHOCEŇ - - - 28.00 104.00 2 513 graf
ČKD KOMPRESORY - - - 34.00 52.00 26 072 graf
ČKD KUTNÁ HORA - - - 19.00 20.00 1 274 graf
ČKD OBCHOD.SLUŽBY - - - 13.00 17.00 11 702 graf
ČKD POLOVODIČE PHA - - - 3.00 4.00 0 graf
ČKD PRAHA DIZ 224.00 235.00 4 480 197.00 240.00 41 874 graf
ČKD PRAHA HOLDING 1 029.00 1 170.00 38 425 308 1 005.00 1 149.00 5 352 392 graf
ČKD SLUŽBY - - - 65.00 111.00 50 317 graf
ČKD TECH.LABORAT. - - - 1 002.00 1 002.00 0 graf
ČMD 75.00 79.00 420 764 72.00 76.00 411 145 graf
ČMD 13,75/98 95.00 98.00 18 985 10 300.00 10 300.00 0 graf
ČNIMF 96.00 110.00 21 573 - - - graf
ČNIOPF 107.00 116.00 9 018 - - - graf
ČOKOLÁDOVNY 4 608.00 4 798.00 3 482 008 4 201.00 4 700.00 1 440 012 graf
ČS 10,75/02 - - 0 - - - graf
ČS.KERAMIKA - - - 15.00 25.00 60 graf
ČS.PLAVBA LABSKÁ 82.00 95.00 75 546 78.00 97.00 158 570 graf
ČS.SPRÁVCOV.VAR/01 100.00 101.00 637 720 10 040.00 10 040.00 0 graf
ČSAD AUTOBUSY PLZ. - - - 21.00 27.00 4 894 graf
ČSAD BENEŠOV - - - 61.00 61.00 0 graf
ČSAD BLANSKO - - - 49.00 49.00 0 graf
ČSAD BOSKOVICE - - - 49.00 52.00 2 182 graf
ČSAD BRNO ČERNOV. - - - 22.00 22.00 0 graf
ČSAD BŘECLAV - - - 93.00 93.00 0 graf
ČSAD BUS CHRUDIM - - - 46.00 54.00 1 759 graf
ČSAD BUS CHRUDIM - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČSAD BUS SEMILY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČSAD BUS SEMILY - - - 30.00 30.00 0 graf
ČSAD BUS ÚSTÍ N.L. 91.00 111.00 23 561 96.00 108.00 67 454 graf
ČSAD BUS ÚSTÍ N.O - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČSAD BUS ÚSTÍ N.O. - - - 60.00 60.00 0 graf
ČSAD Č. BUDĚJOVICE - - - 29.00 32.00 4 872 graf
ČSAD ČAS ZNOJMO - - - 35.00 35.00 0 graf
ČSAD FRÝDEK MÍSTEK - - - 54.00 57.00 9 774 graf
ČSAD HAVÍŘOV - - - 195.00 518.00 921 810 graf
ČSAD HODONÍN - - - 67.00 70.00 6 636 graf
ČSAD JABLONEC N.N. - - - 89.00 103.00 16 874 graf
ČSAD JINDŘ.HRADEC - - - 26.00 50.00 3 218 graf
ČSAD KARVINÁ - - - 30.00 33.00 2 488 graf
ČSAD KLADNO - - - 35.00 75.00 2 651 graf
ČSAD KUTNÁ HORA - - - 13.00 15.00 112 graf
ČSAD KYJOV - - - 30.00 30.00 0 graf
ČSAD OPAVA - - - 14.00 40.00 1 700 graf
ČSAD OSTRAVA - - - 63.00 70.00 60 200 graf
ČSAD PRAHA VRŠOV. - - - 107.00 126.00 802 graf
ČSAD PRACHATICE - - - 24.00 30.00 0 graf
ČSAD ROSICE - - - 27.00 27.00 0 graf
ČSAD SLANÝ - - - 62.00 69.00 256 graf
ČSAD TELNICE - - - 49.00 88.00 0 graf
ČSAD TŘINEC - - - 28.00 30.00 0 graf
ČSAD UHER.HRADIŠTĚ - - - 40.00 40.00 80 000 graf
ČSAD VSETÍN - - - 55.00 60.00 5 500 graf
ČSAD VYŠKOV - - - 36.00 36.00 0 graf
ČSAO PHA HOSTIVAŘ - - - 40.00 40.00 0 graf
ČSKD - INTRANS - - - 44.00 50.00 6 661 graf
ČSOB 11,00/00 90.00 90.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČSOB Č.PEN.TRH OPF - - - 152.00 172.00 138 325 graf
ČSOB SVĚT.AKC.OPF 217.00 250.00 337 592 215.00 243.00 563 842 graf
ČSOB VAR/02 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČZ STRAKONICE 54.00 79.00 445 600 54.00 77.00 413 215 graf
D.S.LEASING - - - 1 210.00 2 730.00 54 230 graf
D.S.LEASING 15/98 100.00 100.00 0 9 500.00 9 500.00 0 graf
DAKO-CZ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
DAKO-CZ - - - 43.00 49.00 26 610 graf
DALKIA 13,90/02 - - 0 - - - graf
DAS PŘÍBRAM - - - 14.00 15.00 0 graf
DATAINVEST IF - - - 1 800.00 1 800.00 0 graf
DĚČÍN 12,5/03 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
DELTA CLIMATIZER - - - 17.00 27.00 0 graf
DELVITA 12,5/01 86.00 95.00 0 - - - graf
DENTAL - - - 38.00 131.00 232 404 graf
DERMACOL - - - 42.00 48.00 1 111 graf
DESKO - - - 178.00 499.00 40 404 graf
DESNÁ - - - 1.00 4.00 2 graf
DESNÁ - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
DESTA 13,75/00 77.00 77.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
DEZA - - - 328.00 400.00 56 333 graf
DEZA 2 020.00 2 470.00 24 418 880 1 960.00 2 350.00 1 836 438 graf
DG JIHOVEL - - - 18.00 18.00 0 graf
DIMENSION - - - 490.00 750.00 3 616 graf
DIOPTRA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
DIOPTRA - - - 25.00 57.00 11 056 graf
DKF HOLDING - - - 134.00 155.00 60 797 graf
DL.HYPOVERE10,4/02 - - 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
DL.PREFA 3,00/11 - - - 800.00 1 000.00 0 graf
DMP - - - 19.00 29.00 0 graf
DOBA BAKOV N.JIZ. - - - 38.00 40.00 624 graf
DOBRUŠSKÉ STROJÍR. - - - 92.00 100.00 14 223 graf
DOM.POTŘ.UNI PLZEŇ - - - 104.00 145.00 74 382 graf
DOMINO TŘEBÍČ - - - 28.00 28.00 0 graf
DOMOV PRAHA - - - 95.00 110.00 1 881 graf
DOP.PODNIK M.LÁZNĚ - - - 60.00 90.00 2 160 graf
DOP.PODNIK M.LÁZNĚ - - - 1 003.00 1 003.00 0 graf
DOP.STAVBY A MOSTY - - - 30.00 33.00 2 508 graf
DOPLA PAP - - - 342.00 405.00 11 687 graf
DOPRAVA A MECHAN. - - - 310.00 310.00 0 graf
DOSTA DOP.STAV.UH - - - 60.00 66.00 0 graf
DOSTAV PRAHA - - - 85.00 85.00 2 040 graf
DOTEX - - - 85.00 85.00 0 graf
DOWO - - - 3.00 3.00 0 graf
DROBNÉ ZBOŽÍ 94 - - - 31.00 32.00 0 graf
DROBNÉ ZBOŽÍ PELH. - - - 28.00 28.00 0 graf
DROBNÉ ZBOŽÍ TRADE - - - 79.00 79.00 0 graf
DROGERIE IK ÚS.N.L - - - 95.00 168.00 254 610 graf
DROGERIE N.JIČÍN - - - 11.00 12.00 0 graf
DROGERIE OSTRAVA - - - 40.00 90.00 224 238 graf
DRŮBEŽ.POD.LIBUŠ - - - 30.00 37.00 10 466 graf
DRŮBEŽ.POD.LIBUŠ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
DRŮBEŽ.ZÁV.KLATOVY 532.00 659.00 84 799 449.00 635.00 84 322 graf
DRŮBEŽ-VEJCE - - - 242.00 290.00 0 graf
DRUHÝ F. KSIO OPF - - - 44.00 67.00 563 245 graf
DŘEVOKOMB. VRBNO - - - 30.00 35.00 3 998 graf
DŘEVOSTROJ ČKYNĚ - - - 77.00 90.00 2 012 graf
DŘEVOZPRAC. ZÁVODY - - - 11.00 11.00 0 graf
DŘEVOZPRAC.POD.PHA - - - 2.00 2.00 0 graf
DST TRUTNOV - - - 81.00 91.00 2 700 graf
DŮM MÓDY - - - 170.00 204.00 23 415 graf
DYAS UHER. OSTROH - - - 64.00 71.00 0 graf
DYWIDAG PREFA - - - 10.00 10.00 0 graf
ECOTRADE - - - 36.00 40.00 1 870 graf
ECOTRADE - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
EGO - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
EGO - - - 7.00 14.00 0 graf
EGRETTA KOLÍN.DOP. - - - 20.00 20.00 0 graf
EGRETTA PORTFOL - - - 24.00 28.00 33 651 graf
EGÚ BRNO - - - 36.00 39.00 144 graf
EGÚ PRAHA - - - 15.00 17.00 913 graf
EKOAGROBANKA - - - 36.00 38.00 0 graf
EKOAGROBANKA - - - 15.00 16.00 7 754 graf
EKOAGROFOND ÚSTÍ - - - 53.00 63.00 80 806 graf
EKOFLORA HR.KRÁL. - - - 6.00 6.00 66 graf
EKOFOND - - - 36.00 56.00 39 188 graf
EKOINGSTAV BRNO - - - 42.00 42.00 1 512 graf
EKOINVEST IF - - - 52.00 141.00 350 graf
EKOPROJEKT PRAHA - - - 44.00 60.00 882 graf
EKOS - - - 12.00 12.00 199 graf
EKOS KROMĚŘÍŽ - - - 27.00 27.00 0 graf
EKOSTAVBY BRNO - - - 22.00 22.00 1 592 graf
EKOSTAVBY KAPLICE - - - 7.00 13.00 126 graf
EL.PŘÍSTR.ROKYTN. - - - 13.00 14.00 0 graf
ELEGA ŽIROVNICE - - - 3.00 23.00 90 graf
ELEKTRÁRNA KOLÍN 140.00 160.00 7 859 120.00 185.00 15 512 graf
ELEKTRÁRNY OPATOV. 3 602.00 4 282.00 3 997 350 3 545.00 4 250.00 888 070 graf
ELEKTRÁRNY OPATOV. - - - 4 215.00 4 215.00 0 graf
ELEKTROKERAMIKA - - - 2 481.00 2 481.00 0 graf
ELEKTROKOV - - - 132.00 132.00 0 graf
ELEKTROPORC.LOUNY - - - 109.00 410.00 18 745 graf
ELITE - - - 18.00 20.00 3 318 graf
ELITEX Č.KOSTELEC - - - 12.00 14.00 3 223 graf
ELROZ - - - 12.00 15.00 0 graf
ELTOP PLZEŇ - - - 90.00 90.00 0 graf
EMKAM - - - 26.00 26.00 0 graf
ENERG. STROJ. BRNO - - - 57.00 63.00 6 291 graf
ENERGOAQUA 47.00 49.00 69 752 43.00 51.00 970 638 graf
ENERGOAQUA 18,0/02 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
ENERGOMONTÁŽE LIB. 179.00 199.00 7 153 159.00 205.00 1 929 graf
ENERGOPROJEKT PHA - - - 94.00 100.00 23 855 graf
ENERGOSTROJ. PARD. - - - 35.00 55.00 1 096 graf
ENERGOTRANS - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ENERGOVOD - - - 330.00 770.00 75 224 graf
ENTEC STARÉ MĚSTO - - - 24.00 28.00 6 240 graf
EP ROŽNOV - - - 41.00 41.00 0 graf
EP ROŽNOV - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
EPA - - - 50.00 50.00 0 graf
EPOS BRNO - - - 3.00 24.00 0 graf
EQUIL INVEST - - - 130.00 149.00 60 484 graf
ERGON 531.00 540.00 37 800 466.00 536.00 21 438 graf
ESAB VAMBERK - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ESTRELA ŽEL.BROD - - - 1 210.00 1 210.00 0 graf
ETA 352.00 500.00 3 352 434 360.00 425.00 133 049 graf
ETS OSTRAVA - - - 47.00 52.00 0 graf
EUROGARANT - - - 129.00 200.00 31 466 graf
EUROINVEST KOSMON. - - - 8.00 11.00 1 380 graf
EUROVIA CS 741.00 839.00 468 143 714.00 850.00 21 978 graf
EUTECH ŠTERBERK - - - 6.00 7.00 1 164 graf
EVBAK SPECIÁLNÍ - - - 404.00 450.00 488 079 graf
EVBAK SUPER-EXTRA - - - 216.00 285.00 261 960 graf
EVBAK-VŠEOBOROVÝ - - - 365.00 473.00 2 273 761 graf
EXCELSIOR - - - 249.00 322.00 0 graf
EXPANDIA RŮST. PF - - - 2 140.00 2 205.00 2 453 423 graf
EXPANDIA VÝNOS. PF - - - 2 164.00 2 340.00 6 146 598 graf
EZ PRAHA 250.00 275.00 327 306 233.00 270.00 354 537 graf
FAB 1 195.00 1 715.00 55 908 1 217.00 1 855.00 62 014 graf
FAGRON - - - 7.00 78.00 35 842 graf
FALCON MIMOŇ - - - 33.00 33.00 0 graf
FANDA-GROUP OSTR. - - - 30.00 30.00 0 graf
FARMET - - - 52.00 54.00 309 graf
FASÁDOSTAV PRAHA - - - 95.00 178.00 30 026 graf
FATRA 310.00 459.00 125 690 305.00 535.00 75 576 graf
FAVORIT ROKYCANY - - - 33.00 34.00 1 019 graf
FERONA 51.00 59.00 2 171 672 41.00 55.00 137 902 graf
FERROMET PRAHA - - - 230.00 254.00 15 146 graf
FERRUM - - - 19.00 21.00 1 885 graf
FEZKO SERVIS 95.00 110.00 32 028 80.00 105.00 57 497 graf
FINANCE ENG.-1.PF - - - 34.00 57.00 334 297 graf
FINANCE ENG.-2.PF - - - 36.00 66.00 524 698 graf
FINOP HOLDING 157.00 169.00 746 862 155.00 165.00 673 485 graf
FINPEN PŘEROV - - - 21.00 37.00 0 graf
FIO IF - - - 45.00 48.00 0 graf
FIRN - - - 12.00 13.00 390 graf
FLORIA KROMĚŘÍŽ - - - 62.00 68.00 0 graf
FORES - - - 844.00 844.00 0 graf
FORESINVEST - - - 39.00 40.00 6 380 graf
FORESTA - - - 32.00 32.00 0 graf
FORESTINVEST - - - 203.00 325.00 26 788 graf
FORESTINVEST - - - 34.00 41.00 6 702 graf
FORM - - - 19.00 35.00 8 168 graf
FORMTRADE - - - 72.00 101.00 3 221 graf
FORT KAPITÁL BRNO - - - 24.00 30.00 102 351 graf
FORTUNA HOTELS 1 027.00 1 097.00 6 448 539 472.00 1 051.00 0 graf
FOSFA - - - 31.00 51.00 3 446 graf
FRANZ EDER TACHOV - - - 19.00 19.00 0 graf
FRENŠTÁTSKÁ LESNÍ - - - 20.00 20.00 1 400 graf
FRIGERA - - - 15.00 18.00 50 945 graf
FRIGERA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
FRIGOTRANS PRAHA - - - 12.00 12.00 0 graf
FRUTA MODŘICE - - - 10.00 10.00 141 graf
FRUTA PODIVÍN - - - 27.00 42.00 15 084 graf
FRÝDEK-MÍS.11,8/01 97.00 97.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
FRYGESTA - - - 27.00 27.00 0 graf
FTL PROSTĚJOV - - - 204.00 238.00 4 080 graf
GALA - - - 42.00 42.00 4 242 graf
GALANT MIKULOV - - - 49.00 51.00 1 275 graf
GALEKO - - - 30.00 32.00 0 graf
GAMA 300.00 305.00 48 839 271.00 315.00 45 316 graf
GAMEX - - - 35.00 36.00 177 graf
GAS-MĚŘENÍ,REGUL. - - - 40.00 63.00 4 280 graf
GASTRONOMIA - - - 63.00 66.00 3 941 graf
GENERAČNÍ INV.SPOL - - - 2.00 2.00 0 graf
GENNEX IF - - - 30.00 31.00 0 graf
GENOSERVIS 528.00 680.00 8 956 330.00 442.00 22 831 graf
GEODEZIE BRNO - - - 285.00 310.00 23 216 graf
GEODEZIE LIBEREC - - - 507.00 625.00 6 379 graf
GEOFYZIKA 31.00 35.00 1 748 39.00 41.00 1 222 graf
GEOINDUSTRIA 68.00 80.00 547 63.00 97.00 162 782 graf
GEOL.PRŮZ.OSTRAVA - - - 19.00 21.00 285 graf
GEOL.PRŮZ.ZL.HORY - - - 29.00 32.00 0 graf
GEOTEST BRNO - - - 430.00 440.00 16 120 graf
GEOTEST SLATINA - - - 50.00 55.00 3 850 graf
GEOTRADE - - - 40.00 40.00 0 graf
GESTA - - - 42.00 42.00 0 graf
GLAVERBEL 8,5/00 98.00 98.00 0 - - - graf
GMS PRAHA - - - 3.00 3.00 0 graf
GMS PRAHA - - - 1.00 1.00 1 graf
GRAFIATISK - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
GRAFIATISK - - - 1.00 4.00 8 021 graf
GRAFIT - - - 25.00 33.00 1 137 graf
GRAFIT - - - 2 009.00 2 009.00 0 graf
GRAFOSTROJ - - - 26.00 28.00 385 graf
GRAMOFONOVÉ ZÁVODY 616.00 1 047.00 551 783 655.00 1 047.00 578 759 graf
GRANDHOTEL PUPP - - - 102.00 138.00 29 815 graf
GRANDHOTEL ZL. LEV - - - 81.00 90.00 0 graf
GRANDHOTEL ZL. LEV - - - 1 268.00 1 268.00 0 graf
GRANITOL - - - 44.00 54.00 4 184 graf
GUMÁRNY ZUBŘÍ - - - 77.00 120.00 116 868 graf
GUMOKOV - - - 58.00 65.00 19 285 graf
GUMOTEX - - - 103.00 135.00 35 804 graf
H.J. HEINZ CR/SR - - - 35.00 50.00 1 594 graf
HACAR - - - 165.00 165.00 0 graf
HANÁ LEAS. 14,5/98 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
HANÁ ZZN OLOMOUC - - - 5.00 12.00 151 graf
HANÁCKÉ DRŮBEŽÁŘ. - - - 72.00 72.00 0 graf
HANÁCKÉ DRŮBEŽÁŘ. - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
HANÁCKÉ ŽELEZÁRNY - - - 11.00 11.00 0 graf
HANSON ČR - - - 324.00 399.00 41 426 graf
HANUŠOVICKÁ LESNÍ - - - 32.00 59.00 392 graf
HARV.SPOL.ARBITR - - - 300.00 370.00 67 144 graf
HARV.SPOL.CONTRAR - - - 288.00 364.00 217 314 graf
HARV.SPOL.DIAMANT - - - 300.00 368.00 376 251 graf
HARV.SPOL.FINANČNÍ - - - 302.00 387.00 29 534 604 graf
HARV.SPOL.MEN.SPOL - - - 284.00 357.00 168 166 graf
HARVARD.PRŮM.HOLD. 330.00 346.00 11 960 134 306.00 400.00 47 144 478 graf
HEDVA - - - 19.00 24.00 67 423 graf
HIKOR PÍSEK - - - 48.00 55.00 5 284 graf
HMO LOGISTIKA OL 314.00 486.00 322 324 340.00 535.00 911 874 graf
HMZ - - - 4.00 10.00 2 368 graf
HOBÉ PARDUBICE - - - 1 373.00 1 373.00 0 graf
HOCHTIEF CZ A. S. 329.00 467.00 115 536 281.00 434.00 39 535 graf
Holcim (Česko) 680.00 911.00 34 040 556.00 762.00 83 864 graf
HOLCIM ČESKO 433.00 550.00 1 968 794 415.00 550.00 869 778 graf
HOME - - - 16.00 23.00 315 graf
HOT.INTERNATIONAL - - - 158.00 206.00 34 438 graf
HOTEL BAVOR - - - 20.00 24.00 1 642 graf
HOTEL ČERNIGOV - - - 21.00 23.00 0 graf
HOTEL FORUM PRAHA 136.00 170.00 31 348 136.00 148.00 84 347 graf
HOTEL IMPERIAL - - - 29.00 51.00 288 graf
HOTEL INTERNAT.BRN - - - 499.00 616.00 94 636 graf
HOTEL JALTA PRAHA - - - 489.00 536.00 16 544 graf
HOTEL MÁJ - - - 600.00 600.00 0 graf
HOTEL PALACE OVA - - - 1.00 4.00 4 graf
HOTEL PALCÁT1 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
HOTEL PALCÁT2 - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
HOTEL PANORAMA - - - 46.00 55.00 12 723 graf
HOTEL PANORAMA BK - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
HOTELOVÝ PORCEL.KV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
HOTELOVÝ PORCEL.KV - - - 100.00 118.00 25 277 graf
HP - - - 263.00 272.00 0 graf
HRADECKÝ FOND - - - 64.00 84.00 7 000 graf
HŘEBČÍN NAPAJEDLA - - - 105.00 112.00 4 068 graf
HUTNÍ MONTÁŽE - - - 14.00 24.00 2 666 graf
HUTNÍ PROJ. PLZEŇ - - - 30.00 49.00 0 graf
HUTNÍ PROJEKT - - - 540.00 540.00 0 graf
HUTNÍ PROJEKT OVA - - - 27.00 33.00 135 graf
HYDROPROJEKT - - - 400.00 485.00 4 700 graf
HYDROPROJEKT - - - 100.00 100.00 0 graf
HYPOTEČNÍ BANKA - - - 1 200.00 1 597.00 4 369 graf
HZL1 ČMHB 11,00/01 99.00 100.00 61 852 8 001.00 10 000.00 0 graf
HZL2 ČMHB 11,00/01 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
CHABAŘOVICKÉ STR. - - - 32.00 32.00 0 graf
CHEMAPOL GROUP PHA 946.00 1 352.00 1 327 951 1 134.00 1 923.00 0 graf
CHEMO - - - 84.00 84.00 0 graf
CHEMOFOND 250.00 318.00 152 221 205.00 315.00 155 244 graf
CHEMONT BRNO - - - 27.00 29.00 0 graf
CHEMONT BRNO - - - 1 100.00 1 100.00 0 graf
CHEMOPROJEKT - - - 680.00 755.00 0 graf
CHEPOS BRNO - - - 18.00 30.00 1 602 graf
CHEVAK CHEB - - - 20.00 20.00 0 graf
CHIRANA MODŘANY - - - 20.00 25.00 2 479 graf
CHIRANA STRAŠNICE - - - 50.00 74.00 23 545 graf
CHIRONAX PRAHA - - - 9.00 10.00 4 140 graf
CHLADÍCÍ VĚŽE PHA - - - 37.00 41.00 5 516 graf
CHLUMČAN.KER.ZÁV. 3 187.00 3 790.00 3 238 449 2 737.00 3 424.00 61 684 graf
CHODSKÉ VOD.A KAN. - - - 30.00 30.00 0 graf
CHOTĚBOŘ.STR.SLUŽ. - - - 89.00 89.00 1 602 graf
I.EPIC HOLDING - - - 156.00 165.00 1 157 526 graf
I.SZT 13/99 94.00 103.00 38 343 10 000.00 11 100.00 0 graf
ICEC ŠLAPANICE - - - 1.00 2.00 10 graf
ICOM REALITY - - - 5.00 10.00 25 graf
ICOM STAVEBNÍ - - - 66.00 85.00 0 graf
ICOM TRANSPORT - - - 43.00 77.00 41 246 graf
ICOM TRANSPORT - - - 1 003.00 1 003.00 0 graf
IDEAL STANDARD - - - 105.00 107.00 0 graf
IF AB-UNIFOND - - - 128.00 174.00 108 519 graf
IF BOH.DOP.KOMEN. - - - 96.00 116.00 521 220 graf
IF BOHATSTVÍ 871.00 1 035.00 11 882 197 851.00 965.00 4 774 997 graf
IF CTP - - - 80.00 80.00 0 graf
IF CTP - - - 845.00 845.00 0 graf
IF ČEMONIF - - - 229.00 263.00 714 339 graf
IF ČKD KUTNÁ HORA - - - 73.00 100.00 0 graf
IF ČS.PRIVAT.SPOL - - - 13.00 13.00 0 graf
IF DIALOG - INVEST - - - 107.00 130.00 505 305 graf
IF ENERGETIKY 627.00 705.00 123 620 615.00 699.00 333 830 graf
IF GOLD - - - 66.00 66.00 0 graf
IF JABLONECKÁ BIŽ. 142.00 152.00 70 621 141.00 165.00 298 720 graf
IF KIP - - - 480.00 613.00 70 678 graf
IF KREDIT - - - 26.00 30.00 34 232 graf
IF MERCIA H.K. - - - 26.00 33.00 51 545 graf
IF METALL - - - 360.00 421.00 127 093 graf
IF OBCHODU 571.00 705.00 4 115 067 534.00 665.00 1 151 352 graf
IF PIVO-MORAVA - - - 33.00 45.00 10 773 graf
IF PORTFOLIOVÝ - - - 30.00 35.00 7 927 graf
IF PRO EKOL.A REC - - - 64.00 80.00 384 graf
IF PRO PROSPE PRŮM 31.00 40.00 1 923 061 30.00 36.00 2 096 028 graf
IF SKPM - - - 78.00 104.00 148 878 graf
IF STAVEBNÍ - - - 24.00 24.00 0 graf
IF TOP PROFIT - - - 15.00 19.00 4 932 graf
IF ZÁRUKA - - - 17.00 18.00 0 graf
IF ZBROJOV.VSETÍN - - - 50.00 56.00 501 graf
IF ZLATÁ BRÁNA - - - 720.00 799.00 0 graf
IFPM BRNO - - - 97.00 123.00 97 356 graf
IH MOSKVA ZLÍN - - - 80.00 110.00 17 066 graf
II.EPIC HOLDING - - - 68.00 70.00 1 096 365 graf
IKS KB GARANT PFU 8 500.00 8 500.00 8 500 6 750.00 8 803.00 0 graf
ILBAU LIBEREC - - - 28.00 28.00 0 graf
IMADOS - - - 7.00 37.00 0 graf
IMEX - - - 26.00 51.00 970 graf
IMO CHOMUTOV - - - 53.00 95.00 16 753 graf
IMOB PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
IMPERIAL K. VARY - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
IMPERIAL K. VARY - - - 163.00 179.00 3 148 graf
IMPERIAL K.VARY - - - 250.00 278.00 1 344 graf
IMPRESS METAL PAC. - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
IMPRESS METAL PAC. - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
IMPS - - - 17.00 17.00 0 graf
IMREK - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
INFUSIA - - - 158.00 650.00 27 862 graf
INGSTAV BRNO 200.00 200.00 14 000 136.00 161.00 0 graf
INGSTAV OPAVA - - - 42.00 47.00 1 302 graf
INGSTAV OSTRAVA 11.00 12.00 315 10.00 13.00 4 160 graf
INGSTAV UHER.HRAD. 365.00 906.00 0 868.00 1 629.00 0 graf
INGSTAV UHER.HRAD. - - - 1 103.00 1 103.00 0 graf
INOV.CENTR. VVÚPS - - - 35.00 35.00 0 graf
INOV.CENTR.VÚK - - - 1.00 2.00 0 graf
INOVA - - - 37.00 40.00 162 graf
INSPEKTA - - - 512.00 685.00 3 003 graf
INTEA - - - 40.00 56.00 0 graf
INTERGAL VRCHOVINA - - - 40.00 40.00 0 graf
INTERGEO - - - 20.00 20.00 0 graf
INTERHOT.PARKHOTEL - - - 219.00 250.00 28 564 graf
INTERHOTEL OLYMPIK - - - 80.00 97.00 24 599 graf
INTERHOTEL TRANSIT - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
INTERHOTEL VORONĚŽ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
INTERHOTEL VORONĚŽ - - - 59.00 122.00 2 860 graf
INTERIER PRAHA - - - 30.00 65.00 224 912 graf
INTERKUPON HOLDING - - - 19.00 24.00 9 024 graf
INTERSIGMA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
INTERSIGMA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
INTERSIGMA - - - 25.00 33.00 17 930 graf
INTERSIGMA - - - 12.00 12.00 0 graf
INTERSIGMA IS - - - 20.00 61.00 0 graf
INTEX - - - 12.00 13.00 0 graf
INV.FOND ¬ECHY - - - 84.00 95.00 794 428 graf
INV.FOND AGREKO - - - 148.00 155.00 2 950 graf
INV.FOND ALFA ZLÍN - - - 46.00 105.00 0 graf
INV.SPOL.PODNIKAT - - - 156.00 188.00 0 graf
INV.SPOL.PODNIKAT. - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
INV.SPOL.RENTIA - - - 138.00 163.00 489 864 graf
INV.SPOL.UNION - - - 90.00 92.00 0 graf
INV.SPOL.UNION - - - 119.00 146.00 266 364 graf
INVEST.PODNIK.FOND - - - 30.00 35.00 2 830 graf
INVESTWAY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
INVESTWAY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
INWEST SHOP - - - 10 352.00 10 528.00 0 graf
IP BANKA 191.00 226.00 33 954 557 174.00 224.00 6 349 864 graf
IPB 11,125/98 96.00 100.00 29 109 8 001.00 10 000.00 20 000 graf
IPB VAR/01 99.00 99.00 0 8 001.00 10 189.00 20 379 graf
IPS 12,1/00 95.00 95.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
IPS KARLOVY VARY - - - 16.00 17.00 0 graf
IPS SKANSKA 190.00 218.00 11 694 800 177.00 218.00 709 954 graf
IRIDIUM INVEST 1 807.00 1 923.00 77 551 - - - graf
IS INPRO PF - - - 810.00 810.00 0 graf
IS LINH ART - - - 286.00 340.00 339 981 graf
IS MORAVA - - - 154.00 196.00 156 607 graf
IS SEDIA INVEST - - - 98.00 98.00 0 graf
IS T.C.I. PF - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ITEC GROUP 40.00 47.00 27 919 30.00 51.00 37 555 graf
IVAX - CR 1 800.00 1 975.00 3 102 294 1 621.00 1 950.00 1 549 584 graf
IZOLACE ÚSTÍ - - - 36.00 49.00 2 592 graf
J.B.IF - - - 95.00 100.00 5 811 graf
JABLON.BIZUTER. IS - - - 145.00 164.00 157 690 graf
JABLONEX - - - 61.00 69.00 3 464 graf
JÁCHYMOV PM 402.00 445.00 199 829 406.00 429.00 88 716 graf
JAKL KARVINÁ - - - 250.00 264.00 6 707 graf
JÄKL KARVINÁ 42.00 43.00 2 832 39.00 51.00 63 822 graf
JAN BECHER - - - 1 155.00 1 155.00 0 graf
JANKA 69.00 77.00 13 282 74.00 126.00 46 175 graf
JAS-JESNICKÁ STROJ - - - 1.00 3.00 44 graf
JATKY PLZEŇ - - - 30.00 32.00 1 104 graf
JČ ENERGETIKA 2 342.00 2 730.00 850 559 2 181.00 2 537.00 449 456 graf
JČ PLYNÁRENSKÁ 2 280.00 2 400.00 181 846 1 771.00 2 363.00 61 826 graf
JEMČA 556.00 556.00 0 501.00 552.00 8 043 graf
JESAN ADOLFOVICE - - - 48.00 64.00 0 graf
JESDREV JESENÍK - - - 3.00 8.00 0 graf
JESENIC.MLÉKÁRNY - - - 75.00 90.00 25 057 graf
JESENIC.ZÁS.A NÁK. - - - 1.00 2.00 0 graf
JIHLAVAN - - - 29.00 35.00 10 956 graf
JIHLAVSKÉ AUTOOPR. - - - 14.00 14.00 0 graf
JIHLAVSKÉ DZ - - - 45.00 50.00 23 439 graf
JIHLAVSKÉ MLÉKÁRNY - - - 60.00 293.00 40 200 graf
JIHOČESKÁ KERAMIKA - - - 618.00 695.00 11 025 graf
JIHOČESKÉ LESY - - - 45.00 55.00 10 768 graf
JIHOČESKÉ LESY - - - 2 757.00 3 800.00 2 757 graf
JIHOČESKÉ TISKÁRNY - - - 320.00 421.00 10 695 graf
JIHOČESKÝ CHOVATEL - - - 50.00 60.00 650 graf
JIHOSTROJ 37.00 46.00 2 509 42.00 44.00 16 435 graf
JILANA - - - 70.00 70.00 15 506 graf
JIP 13,875/01 85.00 85.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
JIRČANY - - - 19.00 30.00 270 graf
JIS INVEST.FOND - - - 101.00 101.00 0 graf
JITEX PÍSEK 64.00 74.00 132 338 63.00 68.00 33 744 graf
JITKA JINDŘ.HRADEC - - - 32.00 49.00 43 236 graf
JITONA 40.00 50.00 220 525 38.00 71.00 31 075 graf
JITŘENKA PRAHA - - - 13.00 20.00 1 520 graf
JIZERSKÉ SKLO - - - 1 073.00 1 389.00 21 672 graf
JLV - - - 147.00 217.00 14 820 graf
JM ENERGETIKA 1 881.00 1 916.00 2 350 716 1 721.00 1 943.00 306 032 graf
JM PLYNÁRENSKÁ 2 562.00 2 800.00 106 539 2 377.00 2 995.00 273 500 graf
JME 10,8/01 89.00 89.00 0 - - - graf
JUNIORSKÝ UPF - - - 55.00 64.00 384 377 graf
JUPITER PODÍL.LIST - - - - - 0 graf
JUTA 950.00 1 390.00 225 518 940.00 1 165.00 141 878 graf
K.C.B.LS 13,5/01 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
K.S.I.O.-1.PF - - - 44.00 63.00 644 026 graf
K.V. RESTAV - - - 3.00 3.00 0 graf
KABEL PLUS - - - 73 705.00 100 000.00 0 graf
KABELOVNA DĚČÍN - - - 4 202.00 5 700.00 0 graf
KABLO ELEKTRO 805.00 930.00 7 538 460 728.00 900.00 100 056 graf
KABLO KLADNO - - - 950.00 950.00 0 graf
KANAL.A VOD.ST.PLZ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KAOLIN HLUBANY - - - 175.00 200.00 1 831 graf
KAPITÁL HOLDING - - - 60.00 70.00 101 752 graf
KAPP - - - 1.00 2.00 0 graf
KAPPEL - - - 18.00 23.00 7 060 graf
KARA - - - 16.00 24.00 10 521 graf
KARLOVAR. MIN.VODY 1 565.00 1 861.00 188 060 1 364.00 1 859.00 236 351 graf
KARLOVAR. PORCELÁN 45.00 60.00 16 602 50.00 58.00 32 409 graf
KARLOVAR. PORCELÁN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KARLOVAR. SILNICE - - - 36.00 42.00 0 graf
KARMA - - - 420.00 420.00 3 780 graf
KARNOLA KRNOV - - - 13.00 16.00 2 115 graf
KAROSERIA - - - 9.00 15.00 1 880 graf
KARTOGRAFIE PRAHA - - - 56.00 62.00 4 366 graf
KARVINSKÁ STAVEBNÍ - - - 16.00 35.00 0 graf
KAVOZ - - - 13.00 20.00 1 134 graf
KB 11,1/98 96.00 96.00 0 8 001.00 9 002.00 0 graf
KB 11,2/97 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB 11,4/01 91.00 99.00 1 184 364 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB 2 VAR/99 99.00 99.00 0 8 001.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/00 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/02 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/02 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/98 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/98 99.00 99.00 0 8 541.00 9 905.00 46 780 graf
KB VAR/99 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/99 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KDYNIUM - - - 260.00 267.00 780 graf
KERAM.KONDENZÁTORY - - - 1 008.00 1 008.00 0 graf
KERAM.ZÁV.ZNOJMO - - - 399.00 442.00 41 420 graf
KERAMIKA HOB 1 977.00 2 320.00 640 786 1 855.00 2 200.00 674 385 graf
KERAMOST - - - 26.00 28.00 2 816 graf
KF - - - 11.00 12.00 341 graf
KF - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KF - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
KH BŘIDLIČNÁ 18/99 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KIF - - - 880.00 880.00 0 graf
KIF MOST 111.00 118.00 329 278 112.00 120.00 593 559 graf
KINOTECHNIKA PRAHA - - - 122.00 122.00 610 graf
KIS INVEST - - - 1 585.00 1 585.00 0 graf
KIS TIPAINVEST - - - 209.00 363.00 751 540 graf
KLADNO 12,5/03 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KLATOVSKÉ RYBÁŘST. - - - 51.00 66.00 10 622 graf
KLENOTY AURUM - - - 16.00 17.00 701 graf
KLENOTY BRNO - - - 1.00 2.00 40 graf
KLIMA - - - 17.00 39.00 1 846 graf
KNOF.PRŮM.ŽIROV. - - - 26.00 28.00 442 graf
KOB 10,75/01 - - 0 - - - graf
KOB 10,875/04 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KOH-I-NOOR ML.VOŽ. - - - 58.00 61.00 1 263 graf
KOH-I-NOOR PRAHA - - - 98.00 105.00 124 255 graf
KOLBENKA 41.00 47.00 9 643 38.00 186.00 14 299 graf
KOLI HOLD. N.MĚSTO 39.00 59.00 455 34.00 56.00 7 139 graf
KOLÍNSKÁ MLÉKÁRNA - - - 11.00 22.00 0 graf
KOLORA SEMILY - - - 26.00 33.00 99 056 graf
KOMERČNÍ BANKA 1 195.00 1 305.00 143 983 419 1 185.00 1 350.00 21 165 368 graf
KOMERČNÍ BANKA IF 565.00 685.00 175 263 286 543.00 655.00 18 448 953 graf
KOMERO VKLAD.PROG - - - 10.00 10.00 0 graf
KOMPAS OK - - - 10.00 10.00 0 graf
KONAX - - - 4.00 4.00 0 graf
KONE LIFTS - - - 46.00 76.00 154 graf
KORAMIC ŘEPOV - - - 14.00 57.00 4 545 graf
KORAMIC ŘEPOV - - - 10 003.00 10 003.00 0 graf
KORAMO KOLÍN - - - 1 030.00 1 030.00 0 graf
KORINT LIBEREC - - - 9.00 9.00 270 graf
KORNOLIT - - - 139.00 354.00 0 graf
KOSMOS ČÁSLAV - - - 16.00 19.00 736 graf
KOVÁRSKO - - - 17.00 18.00 0 graf
KOVO CHEB - - - 27.00 33.00 135 graf
KOVO PRAHA - - - 18.00 21.00 323 graf
KOVOBEL - - - 74.00 89.00 332 graf
KOVOFINIŠ LEDEČ - - - 8.00 17.00 7 780 graf
KOVOHUTĚ BŘIDLIČNÁ 310.00 405.00 1 677 280 285.00 408.00 532 561 graf
KOVOHUTĚ ČELAKOV. - - - 19.00 22.00 8 760 graf
KOVOHUTĚ DĚČÍN - - - 149.00 192.00 85 602 graf
KOVOHUTĚ MNÍŠEK - - - 49.00 77.00 83 522 graf
KOVOHUTĚ POVRLY - - - 29.00 40.00 18 773 graf
KOVOHUTĚ PŘÍBRAM - - - 162.00 170.00 229 265 graf
KOVOHUTĚ ROKYCANY - - - 21.00 25.00 5 308 graf
KOVOLIT MODŘICE - - - 41.00 56.00 6 530 graf
KOVOMAT - - - 4.00 8.00 0 graf
KOVONA - - - 58.00 122.00 2 562 graf
KOVONA KARVINÁ - - - 39.00 56.00 28 098 graf
KOVOPETROL PLZEŇ - - - 89.00 116.00 457 144 graf
KOVOPLAST CHLUMEC - - - 28.00 35.00 2 002 graf
KOVOPOL - - - 54.00 54.00 1 024 graf
KOVOPROJEKTA BRNO - - - 219.00 289.00 0 graf
KOVOSLUŽBA A.V. - - - 17.00 24.00 1 236 graf
KOVOSLUŽBA PRAHA - - - 169.00 252.00 4 086 graf
KOVOSVIT - - - 78.00 100.00 7 516 graf
KOVOŠROT DĚČÍN - - - 45.00 61.00 3 644 graf
KOVOŠROT KLADNO - - - 88.00 92.00 4 519 graf
KOVOTERM - - - 33.00 55.00 612 graf
KOZAK KLATOVY - - - 15.00 15.00 860 graf
KRAJKA - - - 42.00 86.00 61 514 graf
KRÁLODVORSKÉ ŽEL. 24.00 30.00 232 591 21.00 28.00 96 330 graf
KRÁLOVOPOLSKÁ 98.00 131.00 562 274 98.00 132.00 791 910 graf
KRED.BANKA 15,0/98 - - - 8 000.00 10 000.00 0 graf
KREDITAL IF - - - 53.00 62.00 9 332 graf
KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY - - - 78.00 89.00 20 471 graf
KRKONOŠSKÉ VÁPENKY - - - 38.00 200.00 5 655 graf
KROMEXIM - - - 45.00 50.00 8 592 graf
KRUŠNOH.STROJ.MOST 30.00 52.00 17 805 30.00 55.00 38 807 graf
KRUŠNOHORSKÉ LESY - - - 25.00 118.00 17 696 graf
KRYSTALY - - - 1 250.00 1 250.00 0 graf
KRYTINA ŠLAPANICE - - - 47.00 60.00 942 graf
KŘIŠŤÁLOVÝ IF 703.00 890.00 5 115 053 646.00 843.00 1 364 622 graf
K-T-V INVEST 1 549.00 2 025.00 267 608 1 660.00 2 010.00 626 292 graf
KUNZ HRANICE - - - 16.00 22.00 5 119 graf
KUPONINVEST - - - 166.00 280.00 363 857 graf
KUPONINVEST IF - - - 138.00 138.00 0 graf
KVANTO IPF 289.00 329.00 3 354 034 290.00 331.00 3 040 756 graf
KVANTO OTEVŘENÝ PF - - - 304.00 331.00 1 451 694 graf
Kyselka Praga, a.s - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
LABENA KR.BŘEZNO - - - 3.00 4.00 0 graf
LABIT - - - 15.00 16.00 240 graf
LACRUM BRNO - - - 24.00 33.00 136 graf
LADA - - - 12.00 17.00 15 111 graf
LANAREST BRNO - - - 28.00 33.00 5 798 graf
LANEX - - - 290.00 306.00 33 811 graf
LARM - - - 111.00 123.00 2 576 graf
LATER CHRUDIM - - - 225.00 265.00 98 680 graf
LÁZ.SAN.SANSSOUCI - - - 1 006.00 1 216.00 89 051 graf
LÁZ.SAN.ŠVÝC.DVŮR 800.00 926.00 0 568.00 823.00 52 913 graf
LÁZNĚ FRANT.LÁZNĚ - - - 202.00 651.00 318 962 graf
LÁZNĚ KONST.LÁZNĚ - - - 288.00 360.00 1 194 graf
LÁZNĚ KUNDRATICE - - - 80.00 104.00 10 688 graf
LÁZNĚ LIBVERDA - - - 480.00 560.00 37 129 graf
LÁZNĚ LIBVERDA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
LÁZNĚ LUHAČOVICE 272.00 302.00 4 251 287.00 344.00 66 820 graf
LÁZNĚ PODĚBRADY - - - 93.00 114.00 3 045 graf
LÁZNĚ TEPLICE N.B. - - - 54.00 90.00 10 443 graf
LÁZNĚ TEPLICE V Č. 112.00 190.00 39 853 119.00 167.00 28 874 graf
LÁZNĚ TEPLICE V Č. - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
LÁZNĚ VELICHOVKY - - - 144.00 180.00 7 024 graf
LCS BUS. CENTRE - - - 9.00 10.00 0 graf
LCS HOLDING - - - 39.00 42.00 11 412 graf
LDP VLTAVA VLAŠIM - - - 41.00 48.00 19 936 graf
LE CYGNE SPORT.GR. - - - 900.00 900.00 0 graf
LEAVIA - - - 31.00 35.00 627 graf
LECOTEX - - - 87.00 96.00 0 graf
LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ - - - 199.00 320.00 151 424 graf
LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
LÉČEBNÉ L.BOHDANEČ - - - 155.00 193.00 15 332 graf
LÉČIVA PRAHA 2 100.00 2 366.00 5 992 290 1 960.00 2 280.00 735 410 graf
LEDEČSKÝ IF - - - 209.00 233.00 0 graf
LEMEX - - - 2 100.00 2 100.00 0 graf
LENAS - - - 35.00 50.00 2 540 graf
LES. SPOL.BUCHLOV. - - - 11.00 21.00 0 graf
LES. SPOL.FR.LÁZNĚ - - - 57.00 59.00 2 453 graf
LES. SPOL.H.BLATNÁ - - - 18.00 18.00 90 graf
LES. SPOL.HORŠ.TÝN - - - 25.00 26.00 1 858 graf
LES. SPOL.HOŘICE - - - 18.00 19.00 72 graf
LES. SPOL.JIHLAVA - - - 19.00 20.00 506 graf
LES. SPOL.KRASLICE - - - 21.00 21.00 760 graf
LES. SPOL.LANŠKR. - - - 9.00 13.00 0 graf
LES. SPOL.LEDEČ - - - 50.00 52.00 2 896 graf
LES. SPOL.LITOMĚŘ. - - - 35.00 69.00 8 231 graf
LES. SPOL.POLIČKA - - - 40.00 45.00 0 graf
LES. SPOL.PŘIBYSL. - - - 37.00 37.00 111 graf
LES. SPOL.STŘÍBRO - - - 35.00 36.00 1 588 graf
LES. SPOL.SVITAVY - - - 41.00 45.00 4 366 graf
LES. SPOL.TELČ - - - 25.00 27.00 0 graf
LES. SPOL.TRHANOV - - - 57.00 60.00 1 302 graf
LES.SPOL.LANŠKROUN - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
LESNÍ SP.KRÁL.HVO. - - - 43.00 45.00 4 172 graf
LESNÍ SP.OPOČNO - - - 165.00 223.00 2 948 graf
LESNÍ SP.TEP.U T. - - - 12.00 26.00 755 graf
LESNÍ SP.ŽEL.RUDA - - - 18.00 18.00 36 graf
LESNÍ SPOL. BRUMOV - - - 16.00 17.00 0 graf
LESNÍ SPOL.BROUMOV - - - 11.00 14.00 0 graf
LESNÍ SPOL.H.KRÁL 3 953.00 4 610.00 12 494 4 357.00 5 095.00 0 graf
LESNÍ SPOL.H.KRÁL. - - - 51.00 57.00 4 914 graf
LESNÍ SPOL.HOŘICE - - - 2 158.00 2 158.00 0 graf
LESNÍ SPOL.JAROM. - - - 50.00 51.00 0 graf
LESNÍ SPOL.JM LESY - - - 32.00 34.00 10 863 graf
LESNÍ SPOL.NOVÉ M. - - - 50.00 52.00 0 graf
LESNÍ SPOL.PLANÁ - - - 13.00 19.00 611 graf
LESNÍ SPOL.PLASY - - - 56.00 56.00 1 960 graf
LESNÍ SPOL.PŘEŠTI. - - - 21.00 21.00 2 100 graf
LESNÍ SPOL.PŘIMDA - - - 11.00 17.00 252 graf
LESNÍ SPOL.SVITAVY - - - 2 016.00 2 016.00 0 graf
LESNÖ SPOL.JIHLAVA - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
LESOSTAVBY F.MÍST. - - - 9.00 28.00 648 graf
LESOSTAVBY HR.KRÁL - - - 10.00 20.00 216 graf
LESOSTAVBY PLZEŇ - - - 45.00 46.00 920 graf
LESOSTAVBY ŠUMPERK - - - 1.00 6.00 0 graf
LESOSTAVBY TŘEBOŇ - - - 38.00 47.00 4 782 graf
LESTA OLOMOUC - - - 120.00 133.00 0 graf
LESY C.RUDOLEC A.S - - - 2 156.00 2 156.00 0 graf
LESY Č. RUDOLEC - - - 29.00 30.00 477 graf
LESY DŘEVO BRUNTÁL - - - 21.00 21.00 675 graf
LESY FRÝDEK-MÍSTEK - - - 39.00 43.00 29 321 graf
LESY HLUBOKÁ - - - 19.00 19.00 333 graf
LESY CHLUMEC N.C. - - - 142.00 226.00 906 graf
LESY JINDŘ. HRADEC - - - 37.00 39.00 0 graf
LESY JINDŘ.HRADEC - - - 1 910.00 2 032.00 19 100 graf
LESY KAPLICE - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
LESY KAPLICE - - - 36.00 41.00 1 736 graf
LESY KRNOV - - - 12.00 15.00 17 066 graf
LESY KŘIVOKLÁT - - - 30.00 30.00 0 graf
LESY KŘIVOKLÁT - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
LESY MĚLNÍK - - - 17.00 63.00 383 086 graf
LESY ML. BOLESLAV - - - 35.00 35.00 0 graf
LESY NIŽBOR - - - 22.00 55.00 0 graf
LESY PELHŘIMOV - - - 39.00 52.00 1 862 graf
LESY PROTIVÍN - - - 37.00 106.00 1 108 graf
LESY PROTIVÍN - - - 2 010.00 2 154.00 20 100 graf
LESY SPÁL.POŘÍČÍ - - - 21.00 24.00 1 606 graf
LESY TÁBOR - - - 25.00 30.00 1 516 graf
LESY TÁBOR - - - 1 810.00 2 159.00 27 150 graf
LESY VYŠŠÍ BROD - - - 2 150.00 2 150.00 0 graf
LESY VYŠŠÍ BROD - - - 53.00 56.00 1 419 graf
LIBER.VZDUCH.ZÁV. - - - 13.00 37.00 0 graf
LIBEREC.MASNÝ POD. - - - 19.00 22.00 516 graf
LIBERTA - - - 1.00 2.00 20 graf
LICOLOR LIBEREC - - - 1.00 20.00 44 graf
LIF - 2 - - - 189.00 189.00 0 graf
LIGLASS - - - 27.00 27.00 0 graf
LIGMET - - - 41.00 41.00 533 graf
LIGNA PRAHA - - - 60.00 75.00 360 graf
LIGNUM HODONÍN - - - 6.00 6.00 0 graf
LIGRA STARÉ MĚSTO - - - 15.00 32.00 11 500 graf
LIHOVAR M.BOLESLAV - - - 19.00 22.00 242 graf
LIMONA MN.HRADIŠTĚ - - - 678.00 678.00 0 graf
LINASET 77.00 77.00 464 72.00 73.00 1 524 graf
LINEA NIVNICE - - - 109.00 130.00 15 964 graf
LINEA ÚBOK - - - 5 248.00 5 248.00 0 graf
LINETA - - - 11.00 11.00 414 graf
LIRA - - - 750.00 790.00 7 070 graf
LISOVNY N.HM.VRBNO - - - 36.00 36.00 0 graf
LIT.C.REITENBERGER - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
LITES - - - 23.00 26.00 552 graf
LOKOMOTIVKA PRAHA 20.00 46.00 76 278 22.00 32.00 144 890 graf
LOMBARD INDUSTRIAL - - - 73.00 80.00 171 712 graf
LONKA PŘÍBOR - - - 122.00 136.00 4 758 graf
LOVOCHEMIE LOVOS. 81.00 92.00 169 126 89.00 104.00 39 479 graf
LS ROYAL MAR.LÁZNĚ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
LUČEBNÍ Z.DRASLOV. - - - 10.00 15.00 71 graf
LUČEBNÍ ZÁV. KOLÍN - - - 20.00 48.00 8 363 graf
LUHOV - - - 30.00 36.00 0 graf
LUKRATIV - - - 5.00 6.00 2 197 graf
LUŽAN VESELÍ N.L. - - - 115.00 146.00 16 260 graf
M - INVEST - - - 200.00 200.00 0 graf
MADETA 266.00 283.00 82 273 235.00 290.00 204 138 graf
MAGNET - - - 28.00 57.00 4 393 graf
MAGNET - - - 47.00 47.00 0 graf
MAGNETON 46.00 51.00 42 249 35.00 45.00 125 260 graf
MAJETKOVÁ ŽDÍREC - - - 14.00 25.00 0 graf
MANHATTAN IF - - - 722.00 1 350.00 1 746 736 graf
MANUF.PIRKENHAMMER - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MAR.LÁZNĚ 12,5/00 98.00 98.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
MARS SVRATKA - - - 19.00 66.00 132 graf
MASNA BRNO - - - 10.00 16.00 0 graf
MASNA KROMĚŘÍŽ - - - 206.00 300.00 3 424 graf
MASNA STUDENÁ - - - 64.00 85.00 3 071 graf
MASNÝ PRŮM.ŠUMPERK - - - 20.00 36.00 0 graf
MASNÝ PRŮM.VIMPERK - - - 70.00 102.00 5 276 graf
MASNÝ PRŮMYSL CHEB - - - 117.00 130.00 3 682 graf
MASO PLANÁ - - - 114.00 186.00 3 512 graf
MASOKOMB. KLADNO - - - 2.00 4.00 4 graf
MASOKOMB. KOSMON. - - - 6.00 6.00 24 graf
MASOKOMB. LOUNY - - - 29.00 90.00 1 017 graf
MASOKOMB. PŘÍBRAM - - - 15.00 16.00 285 graf
MASOKOMB.KLATOVY - - - 17.00 30.00 204 graf
MASOKOMB.MARTINOV - - - 60.00 72.00 12 757 graf
MASOKOMB.POLIČKA - - - 25.00 51.00 0 graf
MASOSPOL PÍSNICE - - - 16.00 19.00 45 364 graf
MASSAG - - - 33.00 42.00 16 446 graf
MATE - - - 5.00 5.00 0 graf
MAXIMA POJIŠŤOVNA - - - 1 000.00 1 060.00 332 075 graf
MEDICAMENTA 80.00 88.00 4 493 77.00 85.00 4 829 graf
MEGA - - - 54.00 54.00 0 graf
MECH.ZÁV.DOBROVICE - - - 51.00 54.00 1 242 graf
MEOPTA PŘEROV 42.00 47.00 34 095 35.00 44.00 40 964 graf
MERKUR PRAHA - - - 23.00 24.00 4 557 graf
MERKURIA - - - 5.00 13.00 12 graf
MERO ČR 10,30/11 86.00 86.00 0 - - - graf
MESPAS - - - 23.00 23.00 0 graf
METAL ZNOJMO - - - 36.00 41.00 4 260 graf
METALIMEX - - - 960.00 1 101.00 48 630 graf
METALŠROT TLUMAČOV - - - 56.00 69.00 18 096 graf
METAZ - - - 17.00 19.00 232 graf
METRA BLANSKO - - - 18.00 30.00 9 907 graf
METROPROJEKT - - - 32.00 72.00 0 graf
METROSTAV 2 100.00 2 321.00 2 012 884 - - - graf
MEVA - - - 27.00 40.00 29 978 graf
MGM HOLEŠOV - - - 11.00 11.00 0 graf
MICHELSKÉ PEKÁRNY - - - 215.00 321.00 53 438 graf
MICHELSKÉ PEKÁRNY - - - 810.00 810.00 0 graf
MIKROP ČEBÍN - - - 16.00 41.00 0 graf
MILAGRO - - - 35.00 40.00 700 graf
MILETA - - - 30.00 33.00 8 990 graf
MILO OLOMOUC 480.00 809.00 284 332 422.00 722.00 179 456 graf
MILPA PARDUBICE - - - 11.00 11.00 968 graf
MINERVA BOSKOVICE 164.00 195.00 133 289 137.00 166.00 73 129 graf
MINVEST BRAND.N.L - - - 41.00 80.00 656 graf
MITOP MIMOŇ - - - 25.00 39.00 820 graf
MJM LITOVEL - - - 33.00 58.00 0 graf
MLÉKÁRNA F.MÍSTEK - - - 110.00 123.00 2 232 graf
MLÉKÁRNA HR.KRÁL. - - - 206.00 240.00 1 824 graf
MLÉKÁRNA KLATOVY - - - 41.00 68.00 60 773 graf
MLÉKÁRNA KUNÍN - - - 114.00 114.00 1 140 graf
MLÉKÁRNA MAR.LÁZNĚ - - - 7.00 7.00 0 graf
MLÉKÁRNA STŘÍBRO - - - 32.00 46.00 44 763 graf
MLÝNY ČERČANY - - - 4.00 10.00 5 138 graf
MOCHOVSKÉ MRAZÍRNY - - - 11.00 12.00 1 572 graf
MONTÁŽE PŘEROV - - - 18.00 39.00 54 graf
MONTÁŽE PŘÍBRAM - - - 30.00 35.00 0 graf
MONTI THERMAE - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MONTOVANÉ STAVBY - - - 167.00 185.00 1 336 graf
MOPAS HOLEŠOV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MOR. POTRAVIN. ST - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MOR.CUKERNÍ SDRUŽ. - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
MOR.CHEM.Z.12,4/01 100.00 100.00 103 548 - - - graf
MOR.POTRAVIN.ST. - - - 466.00 500.00 227 820 graf
MOR.ZEM.HOLDING - - - 37.00 46.00 30 648 graf
MORAGRO PROSTĚJOV - - - 37.00 37.00 3 654 graf
MORAV. PLYNOSTAV - - - 347.00 428.00 0 graf
MORAV.CHEMIC. ZÁV. 189.00 227.00 262 272 173.00 220.00 260 199 graf
MORAV.KERAM.ZÁVODY - - - 35.00 60.00 817 graf
MORAV.SPOL.PRO KI - - - 37.00 40.00 19 102 graf
MORAVEL OLOMOUC - - - 62.00 65.00 2 170 graf
MORAVIA BANKA 10 000.00 11 576.00 160 380 - - - graf
MORAVIA BANKA - - - 934.00 1 215.00 528 266 graf
MORAVIA CANS - - - 50.00 50.00 0 graf
MORAVIA GLASS 36.00 38.00 540 32.00 37.00 1 872 graf
MORAVIA VAR/00 99.00 99.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
MORAVIAFLOR - - - 134.00 182.00 18 000 graf
MORAVIAFLOR - - - 2 010.00 2 010.00 0 graf
MORAVIAFROST - - - 1.00 11.00 15 graf
MORÁVKA CENTRUM - - - 8 550.00 10 000.00 8 550 graf
MORAVOLEN ŠUMPERK - - - 14.00 16.00 4 600 graf
MORAVOSTAV BRNO - - - 41.00 41.00 0 graf
MORAVSKÁ AGRA - - - 51.00 54.00 10 192 graf
MORAVSKÁ PRŮM. - - - 81.00 98.00 15 170 graf
MORAVSKÉ AUTOOPR. - - - 14.00 14.00 0 graf
MORAVSKÉ KOVÁRNY - - - 76.00 103.00 0 graf
MORAVSKÉ NAFT.DOLY 800.00 842.00 106 646 705.00 885.00 133 344 graf
MORAVSKÉ ŽELEZÁRNY 95.00 130.00 21 409 88.00 129.00 43 844 graf
MORAVSKOČESKÝ IF - - - 12.00 13.00 142 291 graf
MORAVSKOSL.POTR.IF - - - 71.00 71.00 0 graf
MORAVSKOSLEZ. UPF 731.00 752.00 2 197 427 720.00 741.00 1 590 508 graf
MORAVSKOTŘ.STAVBY - - - 371.00 371.00 0 graf
MORAVSKÝ DRUŽ.IF - - - 237.00 340.00 56 982 graf
MORAVSKÝ ZEM.HOLD. - - - 14.00 24.00 1 120 graf
MORSLEZ.TE.13,0/99 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
MORSLEZS. PIVOVARY 31.00 42.00 49 791 33.00 39.00 60 983 graf
MORSLEZS.REGIONÁL. - - - 25.00 25.00 0 graf
MORSLEZS.TEPLÁRNY 570.00 740.00 1 298 406 562.00 730.00 1 374 940 graf
MOSTÁRNA HUSTOPEČE - - - 14.00 17.00 2 961 graf
MOSTECKÁ UHEL.SP. 331.00 379.00 15 123 294 318.00 400.00 5 064 407 graf
MOSTECKÁ UHEL.SPOL - - - 1 063.00 1 063.00 0 graf
MOTOFOND IF - - - 48.00 66.00 10 893 graf
MOTOKOV INTER. - - - 110.00 130.00 16 152 graf
MOTOKOV PRAHA 111.00 142.00 23 659 97.00 128.00 30 316 graf
MOTORPAL 93.00 190.00 21 672 92.00 200.00 95 792 graf
MRAZÍRNY DAŠICE - - - 52.00 83.00 7 145 graf
MRAZÍRNY PRAHA - - - 19.00 20.00 152 graf
MRAZÍRNY PRAHA - - - 375.00 375.00 0 graf
MRAZÍRNY VIŠŇOVÉ - - - 98.00 105.00 53 758 graf
MS FOND (PIAS) 640.00 730.00 212 520 - - - graf
MSA 223.00 298.00 32 546 228.00 282.00 66 001 graf
MSDZ ŠUMPERK - - - 12.00 12.00 568 graf
MŠLZ - - - 45.00 51.00 5 489 graf
MTH PRAHA - - - 41.00 43.00 50 334 graf
MULTISYSL14,875/99 81.00 81.00 0 - - - graf
MUROM - - - 39.00 48.00 14 432 graf
MUZO - - - 901.00 924.00 21 771 graf
MYKANA - - - 7.00 11.00 186 graf
NAKLADATEL.OLYMPIA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
NAREX ČESKÁ LÍPA - - - 99 994.00 99 994.00 0 graf
NAREX ČESKÁ LÍPA - - - 39.00 50.00 469 graf
NÁRODNÍ SPOL.DOMOV - - - 27.00 33.00 6 883 graf
NÁŠ INVEST.FOND AS - - - 140.00 141.00 196 000 graf
NATE CHOTĚBOŘ - - - 52.00 62.00 0 graf
NATURAMYL - - - 8.00 25.00 0 graf
NAVOS - - - 126.00 292.00 13 468 graf
NEALKO OLOMOUC - - - 23.00 38.00 21 756 graf
NEMOHOLD - - - 73.00 85.00 8 086 graf
NEPTUN BYLANY - - - 20.00 50.00 1 994 graf
NISA - - - 1.00 2.00 2 554 graf
NKT CABLES 604.00 742.00 1 094 815 563.00 706.00 269 665 graf
NOVÁ HUŤ 415.00 435.00 0 370.00 392.00 0 graf
NOVÁ HUŤ 12,70/03 95.00 105.00 0 10 250.00 10 250.00 0 graf
NOVAMYL - - - 18.00 18.00 108 graf
NOVING - - - 47.00 47.00 0 graf
NOWACO MRAZÍRNY - - - 55.00 101.00 399 738 graf
NYCOM - - - 50.00 50.00 750 graf
O2 C.R. 3 390.00 3 730.00 110 101 979 3 393.00 3 667.00 9 734 932 graf
OBAL ROZKOŠ 200.00 210.00 4 095 198.00 231.00 20 090 graf
OBAL ROZKOŠ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OBALEX ZNOJMO - - - 169.00 177.00 1 522 graf
OBCHOD OBUVÍ ZLÍN - - - 17.00 18.00 1 305 graf
OBCHOD S PALIVY - - - 123.00 123.00 0 graf
OBCHODNÍ SLADOVNY 325.00 438.00 57 721 306.00 591.00 116 154 graf
OBCHODNÍ TISKÁRNY - - - 44.00 58.00 4 642 graf
OBIL.LIHOV.KRALUPY - - - 12.00 50.00 132 graf
OBILA KUTNÁ HORA - - - 40.00 44.00 2 094 graf
OBL.PRŮM.P.POLIČKA - - - 38.00 46.00 0 graf
OBNOVA BRNO - - - 9.00 9.00 0 graf
OD PRIOR JIHLAVA - - - 67.00 90.00 5 826 graf
OD RIO MOST - - - 77.00 77.00 0 graf
ODETKA - - - 27.00 50.00 2 270 graf
ODĚVNÍ PRŮMYSL - - - - - 0 graf
ODĚVY HRADEC KRÁL. - - - 23.00 25.00 0 graf
ODĚVY ÚSTÍ N.L. - - - 20.00 20.00 0 graf
ODKOLEK - - - 61.00 68.00 9 928 graf
OFT HOLDING PRAHA - - - 26.00 50.00 1 786 graf
OHL ŽS 504.00 546.00 38 848 530.00 600.00 56 676 graf
OK STS TOUŽIM - - - 46.00 50.00 6 260 graf
OKD 144.00 163.00 14 405 434 140.00 165.00 8 345 296 graf
OKD - - - 137.00 165.00 3 080 graf
OKD 14,5/99 100.00 104.00 10 646 - - - graf
OKULA NÝRSKO - - - 67.00 82.00 6 146 graf
OL - INVEST - - - 72.00 124.00 134 973 graf
OLEASPOL - - - 30 000.00 30 000.00 0 graf
OLEASPOL - - - 30 000.00 30 000.00 0 graf
OLMA MLÉK.PRŮMYSL - - - 81.00 127.00 3 080 graf
OLŠANSKÉ PAPÍRNY 36.00 45.00 11 070 36.00 41.00 19 381 graf
OLYMPIK HOLDING - - - 8.00 8.00 0 graf
OMNIPOL 60.00 77.00 24 753 61.00 85.00 12 039 graf
OMYA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OMYA.VÁPENNÁ - - - 180.00 200.00 5 670 graf
ON SEMICONDUCT. CR - - - 266.00 300.00 508 607 graf
OPAVLEN OPAVA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OPAVSKÁ LESNÍ - - - 57.00 60.00 3 930 graf
OPRAVY ZÁCHLUMÍ - - - 60.00 86.00 3 040 graf
OPZ PLUS - - - 3.00 3.00 0 graf
ORCA - - - 34.00 34.00 0 graf
ORGATEX - - - 4.00 4.00 0 graf
ORGREZ - - - 228.00 353.00 53 646 graf
ORPA - - - 30.00 31.00 620 graf
ORTAS PŘÍBRAM - - - 99 998.00 99 998.00 0 graf
ORTAS PŘÍBRAM - - - 8.00 10.00 4 857 graf
OSEVA - - - 53.00 55.00 11 970 graf
OSEVA AGRI CHRUDIM - - - 100.00 125.00 0 graf
OSONA - - - 20.00 20.00 4 000 graf
OSP Č. BUDĚJOVICE - - - 62.00 66.00 1 121 graf
OSPAP VELKOOBCH.P. - - - 23.00 25.00 1 291 graf
OSTRAV.VOD.A KAN. - - - 168.00 220.00 40 268 graf
OSTROJ 64.00 80.00 34 099 66.00 82.00 112 434 graf
OSTROV.TEPLÁREN - - - 33.00 57.00 0 graf
OTAVAN TŘEBOŇ - - - 135.00 168.00 24 221 graf
OTAVA-PATRIA 117.00 136.00 5 850 104.00 147.00 21 036 graf
OTAVSKÉ STROJÍRNY - - - 19.00 22.00 613 graf
OTMA SLOV. FRUTA - - - 90.00 100.00 1 260 graf
OXFORDSKÁ INV.SPOL - - - 266.00 291.00 18 584 graf
P.I.F. 400.00 425.00 19 114 667 382.00 428.00 8 006 354 graf
PACOVSKÉ STROJÍRNY - - - 34.00 38.00 1 569 graf
PALABA SLANÝ - - - 68.00 74.00 6 644 graf
PAMELA - - - 4.00 6.00 0 graf
PANAV - - - 33.00 50.00 1 105 graf
PANKRÁC - - - 3.00 100.00 24 graf
PANKRÁC - - - 6.00 19.00 0 graf
PAPÍRNY BRNO - - - 37.00 39.00 16 626 graf
PARAMO 361.00 465.00 816 388 358.00 420.00 130 834 graf
PARDUBICE 12,7/99 86.00 86.00 0 1 000.00 1 000.00 0 graf
PARKHOTEL GOLF ML - - - 110.00 130.00 920 graf
PARKING CENTRUM - - - 900.00 900.00 0 graf
PAS ZÁBŘEH NA MOR. - - - 99.00 110.00 3 248 graf
PASO BRNO - - - 36.00 37.00 504 graf
PAVUS PRAHA - - - 92.00 150.00 897 graf
PBS BRNO DIZ 28.00 30.00 27 378 28.00 32.00 13 325 graf
PCB BENEŠOV - - - 40.00 40.00 2 120 graf
PEGA 69.00 86.00 2 483 59.00 93.00 4 814 graf
PEK.A CUK. NÁCHOD - - - 36.00 36.00 0 graf
PEKÁRNA CHOMUTOV - - - 16.00 16.00 283 graf
PEKÁRNA LIBEREC - - - 26.00 29.00 2 622 graf
PEKÁRNA TŘEBÍČ - - - 74.00 74.00 0 graf
PEKÁRNA TŘEBÍČ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PEKÁRNA ŽATEC - - - 48.00 79.00 39 122 graf
PEKÁRNY CUKRÁRNY - - - 24.00 24.00 0 graf
PEKÁRNY CUKRÁRNY 2 - - - 100.00 105.00 2 820 graf
PEKÁRNY ŠUMPERK - - - 15.00 46.00 6 838 graf
PEREX - - - 57.00 60.00 18 369 graf
PERFEKTA - - - 10.00 10.00 0 graf
PERLA BAVLNÁŘ.ZÁV. - - - 23.00 34.00 84 542 graf
PETRA STRÁNÍ - - - 2.00 2.00 0 graf
PF AAA 449.00 497.00 500 130 426.00 487.00 414 630 graf
PF IKS KB PLUS 175.00 194.00 8 181 898 169.00 192.00 4 588 017 graf
PF MAJETKU 1.IN 152.00 210.00 1 826 018 148.00 210.00 1 139 246 graf
PF PRAVID.PŘ. 1.IN 219.00 271.00 8 437 470 218.00 275.00 5 071 362 graf
PF PROSPERITY 1.IN 171.00 228.00 6 895 480 173.00 225.00 3 678 301 graf
PGH - - - 83.00 83.00 0 graf
PHARMING - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PHILIP MORRIS ČR A 7 301.00 7 900.00 13 465 179 7 001.00 8 000.00 600 514 graf
PHOENIX LÉKÁR. VO - - - 62.00 62.00 124 graf
PIF GARANCE 100.00 110.00 800 71.00 160.00 30 874 graf
PILANA TOOLS 91.00 142.00 6 801 135.00 157.00 20 554 graf
PIONEER TRUST - - - - - 0 graf
PIV.A SOD.BRNO - - - 23.00 49.00 0 graf
PIV.A SOD.BŘECLAV - - - 1.00 15.00 6 graf
PIV.A SOD.JIHLAVA - - - 47.00 50.00 1 725 graf
PIV.RADEGAST SEDL. - - - 52.00 98.00 4 326 graf
PIVOV. PARDUBICE - - - 1 100.00 1 100.00 0 graf
PIVOV.A SOD.SVIT. - - - 60.00 66.00 600 graf
PIVOV.KRUŠOVICE - - - 452.00 548.00 7 711 graf
PIVOV.LOUNY - - - 77.00 81.00 559 graf
PIVOV.PARDUBICE - - - 42.00 134.00 2 310 graf
PIVOV.PROSTĚJOV - - - 13.00 14.00 112 graf
PIVOV.STAROBRNO 281.00 379.00 70 420 219.00 361.00 66 582 graf
PIVOVAR RADEGAST 4 333.00 4 700.00 8 099 327 4 271.00 4 600.00 2 105 358 graf
PIVOVAR V.POPOVICE 384.00 417.00 132 994 381.00 400.00 328 620 graf
PIVOVARSKÝ HOLDING 1 254.00 1 320.00 1 270 920 1 170.00 1 300.00 1 365 418 graf
PIVOVARY BOH.PRAHA - - - 72.00 118.00 27 148 graf
PK TRADE BRNO - - - 250.00 250.00 0 graf
PLASTIK HT - - - 133.00 151.00 27 808 graf
PLEMENÁŘI BRNO - - - 28.00 28.00 0 graf
PLEMENÁŘSKÉ SLUŽBY - - - 47.00 60.00 11 147 graf
PLEMENÁŘSKÉ SLUŽBY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PLIVA - LACHEMA 318.00 351.00 82 034 280.00 335.00 45 647 graf
PLOMA - - - 54.00 90.00 15 320 graf
PLYNOPROJEKT PRAHA - - - 256.00 298.00 107 074 graf
PLYNOSTAV PARDUB. 88.00 93.00 5 502 103.00 110.00 46 224 graf
PLZEŇ 11,5/00 96.00 96.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
PLZEŇ.PROJ.ATELIÉR - - - 126.00 220.00 119 351 graf
PLZEŇSKÁ IS - - - 177.00 194.00 151 256 graf
PLZEŇSKÁ IS - - - 168.00 202.00 95 582 graf
PLZEŇSKÁ IS - - - 108.00 162.00 114 147 graf
PLZEŇSKÁ KAP.SPOL. - - - 55.00 56.00 50 441 graf
PLZEŇSKÁ TEPLÁREN. 486.00 492.00 8 760 338.00 400.00 12 528 graf
PLZEŇSKÝ PRAZDROJ 3 110.00 3 140.00 468 699 2 975.00 3 420.00 583 414 graf
PNP PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
POD.EKOLOG. VÝST. - - - 40.00 68.00 723 graf
PODNIK SPEC.PRACÍ - - - 291.00 309.00 105 120 graf
PODNIKAT.TRŽNÍ PF 71.00 88.00 20 589 255 71.00 85.00 18 870 790 graf
POLAB.CUKR.BEŘKOV. - - - 17.00 30.00 960 graf
POLAB.DZ NYMBURK - - - 40.00 40.00 0 graf
POLABSKÉ MLÉKÁRNY - - - 117.00 135.00 1 404 graf
POLIČSKÉ STROJÍRNY - - - 44.00 52.00 19 975 graf
POLOVODIČE PRAHA - - - 10.00 11.00 303 graf
POLYGON STAVEBNÍ - - - 12.00 12.00 0 graf
POLYGRAFIA - - - 20.00 20.00 0 graf
POLYTECHNA - - - 73.00 108.00 0 graf
PORCEL.MANUFAKTURA - - - 808.00 850.00 16 445 graf
PORTFOLIO MORAVA - - - 17.00 25.00 1 160 graf
POŠT.TISK.CENIN - - - 350.00 355.00 1 750 graf
POŠTOREN. KER.ZÁV. 105.00 105.00 11 970 83.00 110.00 19 320 graf
POTIS - - - 25.00 26.00 381 graf
POTRAVINÁŘSKÝ PF - - - 75.00 86.00 26 462 graf
POTRAVINY CENTRUM - - - 2.00 3.00 0 graf
POVLTAVSKÉ MLÉKÁR. - - - 281.00 316.00 14 924 graf
PÖYRY ENVIRONMENT - - - 274.00 320.00 4 816 graf
POZ.STAVBY PŘEROV - - - 7.00 7.00 0 graf
POZ.STAVBY ZLÍN - - - 67.00 88.00 7 626 graf
POZ.STAVIT. ZLÍN - - - 140.00 150.00 840 graf
POZEM.ST.OLOMOUC - - - 45.00 92.00 193 258 graf
POZEM.ST.STAVOSER. - - - 59.00 62.00 0 graf
POZEM.ST.ÚSTÍ N.L. - - - 11.00 11.00 0 graf
POZES RADONICE - - - 1.00 2.00 26 graf
PPF INVEST.HOLDING 249.00 319.00 4 968 967 238.00 308.00 1 795 097 graf
PPF INVEST.HOLDING - - - 1 430.00 1 430.00 0 graf
PRÁCE A PODNIK.IF - - - 41.00 45.00 3 467 graf
PRÁD.A ČIST.NÁCHOD - - - 90.00 225.00 5 902 graf
PRAG REAL VYSOČANY 105.00 123.00 88 696 114.00 131.00 67 921 graf
PRAGA ČÁSLAV - - - 43.00 46.00 3 101 graf
PRAGA HOSTIVAŘ - - - 8.00 10.00 5 082 graf
PRAGA HRÁDEK N.N. - - - 17.00 37.00 3 009 graf
PRAGA LOUNY 245.00 313.00 6 548 377.00 200 332.00 0 graf
PRAGOCOOP INV.SPOL - - - 111.00 162.00 4 470 graf
PRAGOEXPORT - - - 490.00 548.00 18 208 graf
PRAGOFOND IF - - - 55.00 61.00 65 697 graf
PRAGOIMEX - - - 110.00 110.00 0 graf
PRAGOLAKTOS - - - 15.00 17.00 6 093 graf
PRAKOM BRNO - - - 79.00 79.00 0 graf
PRAMEN BRNO - - - 24.00 82.00 2 860 graf
PRAMEN CZ Č.BUDĚJ. - - - 81.00 134.00 40 456 graf
PRAMEN IK MOR.SEV. - - - 234.00 500.00 20 555 graf
PRAMEN IK PRAHA - - - 942.00 1 369.00 32 756 graf
PRAMEN ORLOVÁ POR. - - - 6.00 11.00 1 212 graf
PRAMEN PHA-Č.DVŮR - - - 52.00 165.00 16 536 graf
PRAMEN PÍSEK - - - 60.00 60.00 0 graf
PRAZSKE SLUZBY 93.00 99.00 123 405 82.00 99.00 128 391 graf
PRAŽSKÁ ENERGETIKA 1 741.00 1 900.00 622 214 1 687.00 1 840.00 363 826 graf
PRAŽSKÁ IS - - - 128.00 152.00 3 903 graf
PRAŽSKÁ PLYNÁREN. 1 800.00 1 820.00 54 120 1 700.00 1 820.00 119 539 graf
PRAŽSKÁ TEPLÁREN. 905.00 1 450.00 1 240 586 901.00 1 800.00 4 584 567 graf
PRAŽSKÉ PIVOVARY 113.00 132.00 2 159 422 107.00 128.00 408 512 graf
PRAŽSKÝ STAVEB.P. - - - 8.00 12.00 372 graf
PRECIOSA-LUSTRY - - - 42.00 56.00 15 392 graf
PREFA BRNO - - - 25.00 31.00 7 905 graf
PREFA GRYGOV - - - 312.00 424.00 61 631 graf
PREFA PARDUBICE - - - 48.00 55.00 3 594 graf
PREFA PRAHA 32.00 63.00 1 062 41.00 83.00 0 graf
PREFABRIKACE OVA - - - 16.00 18.00 0 graf
PRECHEZA 77.00 110.00 247 744 70.00 103.00 49 656 graf
PREMING - - - 124.00 130.00 23 140 graf
PREMOT FR. LÁZNĚ - - - 40.00 50.00 2 342 graf
PRIESSNITZOVY LÁZ. - - - 209.00 242.00 19 805 graf
PRIESSNITZOVY LÁZ. - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
PRIMA KARVINÁ - - - 9.00 19.00 438 graf
PRIMONA - - - 14.00 15.00 750 graf
PRINGTON VAR/00 100.00 101.00 559 902 10 000.00 10 000.00 0 graf
PRIOR ČR - - - 145.00 167.00 145 graf
PRIOR IK 201.00 243.00 7 507 196.00 244.00 90 524 graf
PRIVAT - - - 25.00 25.00 0 graf
PRO INVEST - - - 29.00 36.00 157 326 graf
PROAGRO - - - 27.00 30.00 252 graf
PROAGRO LIBEREC - - - 44.00 50.00 704 graf
PROFILPROJ. PRAHA - - - 648.00 800.00 1 368 graf
PROFIT FOND IF - - - 179.00 330.00 264 756 graf
PROGRESS OSTRAVA - - - 15.00 16.00 0 graf
PROJEKTA OSTRAVA - - - 3.00 3.00 0 graf
PROLES - - - 37.00 37.00 0 graf
PROMBAK REAL ESTAT - - - 92.00 92.00 0 graf
PROREGIO - - - 15.00 16.00 0 graf
PROSPERITA IF 260.00 286.00 3 793 559 245.00 283.00 2 120 294 graf
PRUM. A INVEST.HOL - - - 45.00 57.00 0 graf
PRŮM.STAVBY OVA - - - 110.00 110.00 0 graf
PRŮMYSL KAMENE - - - 16.00 16.00 160 graf
PRV.BRN.ST.V.BÍTEŠ - - - 1 331.00 1 331.00 0 graf
PRV.BRN.STR.TŘEBÍČ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PRV.INV.STAV.FOND - - - 80.00 80.00 0 graf
PRVNÍ ČESKOMOR.IF - - - 52.00 60.00 5 812 graf
PRVNÍ JIHO-ZÁPADNÍ - - - 50.00 55.00 0 graf
PRVNÍ NÁRODNÍ - - - 27.00 34.00 17 079 graf
PRVNÍ NOVIN.SP.PHA - - - 206.00 440.00 15 630 graf
PRVNÍ PETROV.ZEM. - - - 45.00 72.00 0 graf
PRVNÍ STAV.CHRUDIM - - - 305.00 403.00 18 405 graf
PRVNÍ STAV.K.HORA - - - 59.00 60.00 0 graf
PRVNÍ ZDRAVOT.IPF - - - 28.00 28.00 0 graf
PŘER.STROJ.13,0/99 - - - 8 000.00 8 000.00 0 graf
PŘEROVSKÉ STROJÍR. 104.00 117.00 410 603 100.00 122.00 158 785 graf
PS PARDUBICE - - - 6.00 6.00 884 graf
PSG - - - 60.00 123.00 39 720 graf
PSV PRŮMSTAV PARD. - - - 11.00 12.00 1 220 graf
PSVS - - - 40.00 44.00 3 542 graf
PTR - - - 11.00 11.00 0 graf
PUDIS - - - 47.00 47.00 0 graf
PUDIS - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
PZ OSTRAVA - - - 16.00 29.00 984 graf
RAAB KARCH.STAVIVA 45.00 55.00 6 631 43.00 54.00 14 775 graf
RADEGAST PF 247.00 260.00 2 849 700 231.00 260.00 935 066 graf
RADLICKÁ MLÉKÁRNA - - - 1.00 11.00 0 graf
RAIFFEISEN ALFA IF - - - 165.00 243.00 503 464 graf
RAIFFEISEN ALFA PF - - - 186.00 259.00 1 008 236 graf
RAKO 779.00 862.00 285 570 676.00 855.00 191 097 graf
RAPID - - - 107.00 247.00 0 graf
RAŠELINA - - - 33.00 38.00 10 391 graf
RAŠKA - - - 1.00 16.00 0 graf
REAS - - - 25.00 30.00 1 118 graf
REDASH - - - 30.00 31.00 29 884 graf
REGION - - - 500.00 500.00 0 graf
REGIONµL.INV.SPOL - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
REKORD - - - 33.00 38.00 1 698 graf
REKULT.VÝSTAV.MOST - - - 66.00 176.00 2 240 graf
RENTIÉRSKÝ HOLDING - - - 23.00 29.00 11 505 graf
RENTIÉRSKÝ IF 1.IN 624.00 699.00 11 364 579 582.00 698.00 3 993 169 graf
REPROGEN - - - 34.00 43.00 0 graf
RESONANČNÍ PILA - - - 27.00 30.00 216 graf
RESTAMO HOLDING - - - 6.00 11.00 0 graf
RETEX - - - 13.00 15.00 10 134 graf
RIF 830.00 904.00 47 851 941 811.00 890.00 12 739 885 graf
RMS MEZZANINE 1 812.00 2 187.00 413 515 1 688.00 2 101.00 241 360 graf
ROCKWOOL PREFIZOL 96.00 134.00 17 656 77.00 127.00 20 562 graf
RODINNÝ HOSPODÁŘ - - - 22.00 22.00 6 148 graf
ROKYTNICE 12/01 94.00 94.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ROLNICKÝ IF - - - 93.00 109.00 0 graf
ROMO FULNEK - - - 18.00 23.00 2 388 graf
ROSTROJ ROUSÍNOV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ROTEXTILE - - - 22.00 22.00 0 graf
ROUČKA SLATINA - - - 9.00 17.00 150 graf
ROUDNIC.STROJ.A SL - - - 38.00 43.00 2 446 graf
RUBENA - - - 39.00 50.00 13 199 graf
RUBÍN DYN.IF - - - 276.00 290.00 15 744 graf
RUDOLF JELÍNEK - - - 950.00 950.00 0 graf
RUDOLF JELÍNEK - - - 950.00 950.00 0 graf
RUDOLF JELÍNEK 455.00 595.00 41 410 480.00 562.00 59 213 graf
RUKAVIČKÁŘSKÉ ZÁV - - - 9.00 9.00 0 graf
RŮST.OPF AKCIÍ 99 924.00 100 000.00 200 000 100 000.00 100 000.00 0 graf
RŮST.OPF DLUHOPISŮ 99 924.00 100 000.00 300 000 100 000.00 100 000.00 0 graf
RŮST.OPF PEN.TRHU 99 924.00 100 000.00 300 000 100 000.00 100 000.00 0 graf
RUVE - - - 10.00 10.00 0 graf
RYBÁŘ. TŘEBOŇ HLD 118.00 128.00 13 185 120.00 129.00 59 789 graf
RYBÁŘSTVÍ CHL.N.C. - - - 45.00 45.00 675 graf
RYBÁŘSTVÍ PRAHA - - - 15.00 16.00 0 graf
RYBÁŘSTVÍ PŘEROV - - - 25.00 25.00 325 graf
RYBÁŘSTVÍ TÁBOR - - - 49.00 65.00 6 818 graf
RYBÁŘSTVÍ TELČ - - - 59.00 69.00 4 947 graf
RYBÁŘSTVÍ VEL.MEZ. - - - 33.00 39.00 5 828 graf
RYBENA RUMBURK - - - 312.00 500.00 138 377 graf
RYBNIKÁŘ.HLUBOKÁ 65.00 69.00 3 423 69.00 83.00 5 106 graf
RYCHNOV 13,1/02 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ŘEMPO - - - 6.00 10.00 13 194 graf
ŘEMPO - - - 675.00 675.00 0 graf
S.P.M.B. - - - 56.00 56.00 280 graf
S.P.M.B. - - - 99 992.00 99 992.00 0 graf
SAFINA - - - 43.00 50.00 14 210 graf
SAKAS - - - 80.00 80.00 0 graf
SALMA - - - 25.00 27.00 0 graf
SAMKA - - - 70.00 88.00 75 990 graf
SANATORIUM ASTORIA - - - 527.00 990.00 4 509 graf
SANATORIUM ASTORIA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SANATORIUM MŠENÉ - - - 130.00 207.00 287 graf
SANITAS - - - 10.00 16.00 0 graf
SANITAS - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SANJO KUTNÁ HORA - - - 5.00 5.00 0 graf
SAS UH. HRADIŠTĚ - - - 15.00 15.00 0 graf
SATIVA KEŘKOV - - - 153.00 153.00 18 972 graf
SATOS - - - 28.00 29.00 504 graf
SATOS - - - 1 978.00 1 978.00 0 graf
SATRAPA PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SATT - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SAUER ŽANDOV - - - 27.00 30.00 572 graf
SÁZAVAN - - - 32.00 55.00 128 graf
SAZKA 12,7/01 87.00 101.00 1 104 048 10 000.00 10 000.00 0 graf
SBĚR. SUROV. BRNO - - - 31.00 60.00 0 graf
SBĚRNÉ SUROV. ČB - - - 26.00 45.00 3 132 graf
SBĚRNÉ SUROV.PRAHA - - - 59.00 80.00 0 graf
SČ ARMATURKA - - - 54.00 80.00 8 290 graf
SČ ENERGETIKA 1 680.00 1 890.00 622 694 1 524.00 1 890.00 544 229 graf
SČ INVESTORSKÁ - - - 29.00 31.00 21 906 graf
SČ PLYN. 11,85/03 102.00 102.00 11 267 10 000.00 10 000.00 0 graf
SČ PLYNÁRENSKÁ 1 975.00 2 890.00 382 793 1 758.00 2 547.00 153 516 graf
SČC - - - 16.00 20.00 1 986 graf
SDRUŽENY IF - - - 102.00 148.00 6 080 graf
SEBA - - - 7.00 7.00 0 graf
SECO TRANS - - - 45.00 52.00 2 344 graf
SEED LYSÁ N.L. - - - 5.00 5.00 40 graf
SEKOZ VYSOKÉ MÝTO - - - 22.00 22.00 0 graf
SELEKTA - - - 30.00 31.00 2 716 graf
SELEKTA PACOV - - - 80.00 80.00 0 graf
SELGEN - - - 78.00 100.00 4 384 graf
SELIKO 12/01 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
SELIKO OLOMOUC 690.00 800.00 48 246 650.00 765.00 24 257 graf
SELLIER & BELLOT 190.00 224.00 154 335 180.00 220.00 181 758 graf
SEMENA VELELIBY - - - 8.00 8.00 64 graf
SEMOMA OLOMOUC - - - 7.00 21.00 145 graf
SEMOR. SBĚR.SUROV. - - - 38.00 38.00 0 graf
SEMPERFLEX OPTIMIT - - - 81.00 145.00 26 340 graf
SEMPRA PRAHA - - - 7.00 18.00 284 graf
SEPAP 14,10/99 - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SERVIS.TECH.A SL. - - - 1.00 3.00 85 graf
SETUZA 650.00 750.00 419 735 627.00 755.00 680 787 graf
SETUZA 12,2/00 102.00 102.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
SEVAC - - - 98.00 129.00 6 730 graf
SEVČES.SBĚRNÉ SUR. - - - 50.00 57.00 2 520 graf
SEVERNÍ ČECHY - - - 17.00 23.00 4 088 graf
SEVEROCUKR - - - 35.00 45.00 1 785 graf
SEVEROČ. SDR.CHOV. - - - 13.00 13.00 0 graf
SEVEROČ. VOD.A KAN 1 400.00 1 702.00 192 236 1 320.00 1 563.00 198 080 graf
SEVEROČES.TEPLÁRNY 610.00 640.00 1 514 166 591.00 645.00 292 208 graf
SEVEROČESKÉ DOLY 815.00 905.00 10 878 707 775.00 894.00 2 644 143 graf
SEVEROPROJEKT - - - 4.00 7.00 1 137 graf
SEVEROSKLO - - - 41.00 42.00 126 graf
SEVEROTEX LIBEREC - - - 6.00 6.00 0 graf
SEVEROZÁPADNÍ IF - - - 219.00 219.00 0 graf
SEVT 134.00 192.00 3 063 107.00 181.00 10 635 graf
SFINX - - - 16.00 17.00 820 graf
SG - INDUSTRY 117.00 144.00 2 622 430 112.00 142.00 1 553 807 graf
SHD-KOMES 87.00 102.00 262 79.00 113.00 765 graf
SCHAFFER SOF ZNOJM - - - 40.00 41.00 0 graf
SIDIA - - - 90.00 180.00 0 graf
SIDIA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SIGMA BRNO - - - 11.00 11.00 8 250 graf
SIGMA ENGINEERING - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SIGMA ENGINEERING - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SIGMA LUTÍN 24.00 38.00 27 602 25.00 38.00 145 966 graf
SIGMIA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SIGMIA IF - - - 157.00 171.00 21 081 graf
SIL.STAVBY TEPLICE - - - 29.00 30.00 2 229 graf
SIL.STAVITEL. PHA - - - 35.00 66.00 504 graf
SILKA - - - 15.00 20.00 2 398 graf
SILNICE HORŠOV.TÝN - - - 405.00 491.00 0 graf
SILNICE CHEB - - - 18.00 18.00 0 graf
SILNICE JIČÍN - - - 32.00 32.00 1 440 graf
SILNICE JIHLAVA - - - 117.00 117.00 0 graf
SILNICE KLATOVY - - - 60.00 64.00 0 graf
SILNICE LITOMYŠL - - - 45.00 47.00 0 graf
SILNICE NEPOMUK - - - 148.00 148.00 444 graf
SILNICE OSTRAVA 165.00 170.00 28 045 132.00 200.00 11 882 graf
SILNICE STŘÍBRO - - - 137.00 150.00 1 200 graf
SILNICE ZNOJMO - - - 65.00 65.00 455 graf
SILNIČNÍ TECHNIKA - - - 15.00 21.00 2 951 graf
SILON - - - 86.00 120.00 93 883 graf
SILVA SERVIS - - - 100.00 100.00 0 graf
SILVACO - - - 3.00 3.00 0 graf
SKALIČAN - - - 25.00 28.00 1 115 graf
SKLÁRNY BYDŽOV - - - 5.00 5.00 0 graf
SKLÁRNY KAVALIER 1 445.00 1 600.00 354 367 1 190.00 1 496.00 130 657 graf
SKLENĚNÁ BIŽUTERIE - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SKLO BOHEMIA 520.00 654.00 242 432 450.00 629.00 74 748 graf
SKLO UNION TEPLICE - - - 311.00 400.00 9 400 151 graf
SL.KÁMEN 10,125/02 - - 0 - - - graf
SLADOVNA HODONICE - - - 47.00 83.00 3 017 graf
SLAVATA - - - 16.00 16.00 0 graf
SLAVIA NAPAJEDLA - - - 12.00 30.00 0 graf
SLAVIE HOLDING - - - 24.00 34.00 28 609 graf
SLÉVÁRNA HEUNISCH - - - 86.00 90.00 891 graf
SLÉVÁRNA KUŘIM - - - 14.00 19.00 81 graf
SLÉVÁRNA KUŘIM - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SLÉVÁRNA LIBEREC - - - 29.00 40.00 1 205 graf
SLEZAN FRÝDEK-MÍS. 64.00 79.00 114 947 61.00 75.00 77 585 graf
SLEZSKÝ KÁMEN - - - 18.00 19.00 0 graf
SLOVÁC.VOD.A KAN. - - - 17.00 36.00 119 graf
SLOVÁCKÁ FRUTA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SLOVÁCKÉ STROJÍRNY - - - 29.00 35.00 57 592 graf
SLOVÁCKÝ IF - - - 100.00 117.00 155 426 graf
SLUVIS PRAHA - - - 9.00 9.00 1 716 graf
SM ENERGETIKA 2 136.00 2 710.00 1 684 164 1 900.00 2 510.00 639 930 graf
SM PLYNÁRENSKÁ 2 058.00 2 400.00 178 088 1 653.00 2 503.00 64 655 graf
SM VOD.A KAN. OVA - - - 111.00 111.00 0 graf
SM VOD.A KAN.OVA 92.00 112.00 109 597 93.00 121.00 664 076 graf
SMP CONSTRUCTION - - - 67.00 89.00 288 254 graf
SMRŽOVKA 14,25/01 89.00 89.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
SOBONA - - - 35.00 50.00 4 004 graf
SOFTWARE 602 - - - 352.00 392.00 7 513 137 graf
SOKOLOV. STROJÍRNY - - - 36.00 95.00 13 301 graf
SOKOLOV.BÁŇ.STAVBY - - - 27.00 28.00 2 836 graf
SOKOLOVSKµ OBCHOD - - - 80.00 99.00 59 993 graf
SOKOLOVSKÁ UHELNÁ 551.00 598.00 6 222 052 500.00 590.00 1 679 915 graf
SOLNÉ MLÝNY - - - 254.00 404.00 134 644 graf
SOLO 68.00 87.00 23 515 54.00 85.00 19 802 graf
SPALOVNA VYSOČANY 44.00 46.00 484 40.00 55.00 8 769 graf
SPALOVNA VYSOČANY - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
SPEC.ÚST.PRO REK. - - - 41.00 45.00 43 graf
SPECIÁL INVEST - - - 30.00 35.00 59 232 graf
SPECIALTRANS.NOS. - - - 77.00 80.00 640 graf
SPEKT.ČESKÝ RÁJ PF - - - 106.00 135.00 715 586 graf
SPEKT.HORNICKÝ PF - - - 81.00 99.00 31 970 graf
SPEKT.VELKOMOR.PF - - - 76.00 105.00 625 523 graf
SPIF ČESKÝ 372.00 401.00 40 222 718 362.00 387.00 11 326 187 graf
SPIF VŠEOBECNÝ 78.00 85.00 2 924 142 75.00 85.00 2 003 650 graf
SPIF VÝNOSOVÝ 176.00 188.00 8 161 991 171.00 186.00 3 950 399 graf
SPOFA 130.00 150.00 23 174 140.00 164.00 18 427 graf
SPOJENÉ KARTÁČOVNY 251.00 251.00 0 216.00 272.00 25 448 graf
SPOJPROJEKT PRAHA - - - 216.00 241.00 0 graf
SPOL.KAP.SLUŽEB - - - 8.00 16.00 276 graf
SPOLANA 118.00 133.00 511 690 103.00 133.00 135 146 graf
SPOLANA - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
SPOLEČNÝ INV.FOND - - - 49.00 70.00 0 graf
SPOLEK CH.HUT.VÝR. 81.00 95.00 265 200 82.00 95.00 245 328 graf
SPOLINVEST - - - 124.00 124.00 0 graf
SPORT IF - - - 490.00 540.00 540 graf
SPOTŘEB.INV.FOND - - - 108.00 366.00 176 692 graf
SPOTŘEB.INV.SPOL - - - 80.00 97.00 0 graf
SPRÁVA FONDŮ IS - - - 206.00 228.00 449 912 graf
S-PRODUCTION - - - 54.00 305.00 3 240 graf
SPT TELCOM 11,3/04 90.00 90.00 0 - - - graf
SPT TELCOM 12,5/99 90.00 102.00 1 218 794 6 909.00 7 400.00 0 graf
SPUR - - - 427.00 600.00 0 graf
ST.DLUHOP. 8,7/00 97.00 97.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 9,40/98 93.00 98.00 10 382 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. VAR/02 95.00 95.00 0 - - - graf
ST.DLUHOP. VAR/02 104.00 110.00 0 1 000.00 1 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. VAR/02 90.00 90.00 0 - - - graf
ST.DLUHOP.10,55/02 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.10,95/01 98.00 103.00 10 718 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.11,10/99 - - 0 10 000.00 11 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.11,4/98 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.12,20/02 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.15,20/99 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.9,15/00 99.00 99.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.9,25/99 105.00 105.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.9,45/01 98.00 98.00 0 9 760.00 9 760.00 0 graf
STABE-BER.STAVEBNÍ - - - 36.00 36.00 0 graf
STAMEDOP - - - 95.00 110.00 15 162 graf
STAOPRA - - - 28.00 50.00 2 240 graf
STAP - - - 94.00 312.00 22 294 graf
STAPO - - - 40.00 40.00 0 graf
STAPO ROKYCANY - - - 39.00 41.00 0 graf
STAPRO SERVIS - - - 106.00 173.00 693 graf
STAROPRAŽ.UZEN.IF - - - 15.00 18.00 12 062 graf
STAROROL.PORCELÁN - - - 58.00 121.00 16 655 graf
STAS ZLIČÍN - - - 6.00 10.00 37 graf
STASS - - - 126.00 257.00 2 432 graf
STAST PRAHA - - - 2.00 2.00 160 graf
STATEK DALOVICE - - - 22.00 23.00 4 356 graf
STATEK KAMÝK N.V. - - - 15.00 15.00 0 graf
STATEK MIROSLAV - - - 60.00 60.00 0 graf
STATEK UHŘÍNOV - - - 83.00 83.00 0 graf
STATKY BĚLOTÍN - - - 101.00 101.00 0 graf
STATKY POTŠTÁT - - - 101.00 101.00 0 graf
STATUS - - - 180.00 180.00 0 graf
STAV. IZOL. K.HORA - - - 21.00 21.00 0 graf
STAV. VÝROBA PRAHA - - - 11.00 17.00 1 104 graf
STAV.DOP.A MECH. - - - 21.00 21.00 504 graf
STAV.IZOL.K.HORA - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
STAV.POD.HRANICE - - - 35.00 35.00 0 graf
STAV.POD.JABLONEC - - - 22.00 23.00 345 graf
STAV.POD.KLATOVY - - - 47.00 52.00 146 graf
STAV.POD.OPAVA - - - 23.00 25.00 0 graf
STAV.POD.PÍSEK - - - 17.00 19.00 0 graf
STAV.POD.PRAHA - - - 34.00 38.00 4 572 graf
STAV.POD.ZÁBŘEH - - - 79.00 80.00 1 185 graf
STAV.POD.ŽĎÁR - - - 11.00 11.00 858 graf
STAV.PODNIK - - - 21.00 23.00 0 graf
STAV.SDRUŽ.PŘÍBRAM - - - 6 561.00 6 561.00 0 graf
STAVBY A MON.PARD. - - - 4.00 9.00 204 graf
STAVBY BRNO - - - 31.00 31.00 0 graf
STAVBY MOSTŮ HOD. - - - 54.00 54.00 1 566 graf
STAVCENT - - - 23.00 25.00 0 graf
STAVEBNÍ P.KROMĚŘ. - - - 28.00 28.00 0 graf
STAVEBNÍ P.PRACHA. - - - 130.00 225.00 3 278 graf
STAVEBNÍ P.TEPLICE - - - 28.00 30.00 0 graf
STAVEBNÍ STR.BRNO - - - 11.00 11.00 0 graf
STAVEBNÍ STR.ÚSTÍ - - - 3.00 3.00 0 graf
STAVEBNÍ ÚDRŽ. PHA - - - 45.00 74.00 0 graf
STAVIMO - - - 17.00 27.00 580 graf
STAVIVA - - - 26.00 28.00 14 823 graf
STAVO FRÝDLANT V Č - - - 34.00 34.00 0 graf
STAVO PLANÁ - - - 42.00 42.00 4 746 graf
STAVOKOMB.LIBEREC - - - 11.00 14.00 55 graf
STAVOKONSTRUKCE - - - 63.00 63.00 0 graf
STAVOMAT CHEB - - - 16.00 17.00 800 graf
STAVOMONT OSTRAVA - - - 23.00 27.00 0 graf
STAVOMONTÁŽE Č.B. - - - 30.00 42.00 723 graf
STAVOMONTÁŽE KV - - - 34.00 45.00 204 graf
STAVOMONTÁŽE OL - - - 6.00 18.00 441 graf
STAVOMONTÁŽE ZLÍN - - - 1.00 3.00 88 240 graf
STAVOPROJEKT HK - - - 220.00 267.00 0 graf
STAVOPROJEKT OL - - - 196.00 509.00 0 graf
STAVOSTROJ - - - 45.00 65.00 75 856 graf
STAVUS PŘÍBRAM - - - 150.00 150.00 0 graf
STČ ENERGETICKÁ 1 506.00 1 660.00 435 900 1 496.00 1 616.00 412 890 graf
STČ PLYNÁRENSKÁ 1 645.00 1 797.00 185 769 1 571.00 1 790.00 266 160 graf
STČ.CHOV.SDRUŽENÍ - - - 20.00 20.00 0 graf
STČ.SBĚRNÉ SUROV. - - - 51.00 52.00 255 graf
STOCK PLZEŇ 1 201.00 1 229.00 13 258 1 101.00 1 280.00 71 932 graf
STOCK PLZEŇ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
STRABAG BOHEMIA - - - 117.00 200.00 33 114 graf
STRABAG RYCHNOV - - - 60.00 123.00 4 721 graf
STRABAG UH.HRAD. - - - 40.00 72.00 0 graf
STRATEGIC HOT.CAP. 1 451.00 1 451.00 596 361 1 330.00 1 408.00 277 264 graf
STROJ. CHRUSTENICE - - - 153.00 178.00 0 graf
STROJ.PROSTĚJOV - - - 14.00 15.00 980 graf
STROJEXPORT PRAHA - - - 35.00 36.00 318 graf
STROJIMPORT - - - 12.00 17.00 3 708 graf
STROJIMPORT - - - 28.00 61.00 9 324 graf
STROJINGSTAV BRNO - - - 45.00 50.00 0 graf
STROJINTEX IDP - - - 35.00 36.00 0 graf
STROJÍRNA SEDLICE - - - 72.00 76.00 0 graf
STROJÍRNY A O.KAPL - - - 27.00 33.00 2 175 graf
STROJÍRNY BOHDAL. - - - 73.00 80.00 0 graf
STROJPLAST - - - 30.00 33.00 2 884 graf
STROJTEX - - - 52.00 60.00 1 656 graf
STS HOSTIVICE - - - 6.00 7.00 0 graf
STS OLOMOUC - - - 31.00 31.00 0 graf
STS PRACHATICE - - - 78.00 84.00 0 graf
STS PRUNÉŘOV - - - 12.00 12.00 196 graf
STS PŘEROV - - - 40.00 40.00 0 graf
STS STRAKONICE - - - 14.00 14.00 3 280 graf
STS ŠUMPERK - - - 76.00 95.00 63 444 graf
STUHA - - - 161.00 203.00 1 851 337 graf
SUBEKO KLÁŠTEREC - - - 31.00 40.00 1 165 graf
SUBTERRA 120.00 163.00 20 270 108.00 144.00 26 228 graf
SUPRAPHON - - - 79.00 79.00 0 graf
SUZOP - - - 22.00 24.00 176 graf
SUZOP - - - 2 153.00 2 153.00 0 graf
SVA - - - 22.00 30.00 4 627 graf
SVA HOLÝŠOV - - - 99 992.00 99 992.00 0 graf
SVAS - - - 16.00 17.00 0 graf
SVIT ZLÍN 25.00 29.00 61 277 26.00 32.00 121 505 graf
SVITEX - - - 3.00 3.00 0 graf
SVOBODA GRAF. ZÁV. - - - 111.00 281.00 259 981 graf
SVÚM - - - 3.00 3.00 0 graf
SVÚOM PRAHA - - - 32.00 32.00 0 graf
SVÚSS - - - 30.00 30.00 3 000 graf
SYNPO - - - 35.00 40.00 0 graf
ŠKODA 516.00 628.00 40 069 287 522.00 700.00 5 809 776 graf
ŠKODA - - - - - - graf
ŠKODA LIAZ 60.00 66.00 84 272 58.00 67.00 89 727 graf
ŠKODA PLZEŇ VAR/02 - - - 10 000.00 10 001.00 0 graf
ŠKODA PRAHA 738.00 985.00 251 287 720.00 920.00 286 436 graf
ŠKOFIN 11,625/98 99.00 99.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ŠKROBÁRNA BRNO - - - 20.00 22.00 3 504 graf
ŠKROBÁRNY HORAŽĎ. - - - 9.00 16.00 612 graf
ŠKROBÁRNY HORAŽĎO - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ŠKROBÁRNY PELHŘIM. - - - 15.00 22.00 763 graf
ŠMERAL BRNO - - - 25.00 29.00 19 819 graf
ŠREJBEROVA IS OPF 718.00 927.00 2 203 005 643.00 970.00 5 921 120 graf
ŠREJBEROVA IS OPF 785.00 1 181.00 1 733 638 780.00 1 194.00 3 422 456 graf
ŠROUBÁRNA TURNOV - - - 46.00 61.00 8 304 graf
ŠROUBÁRNA ŽATEC - - - 44.00 67.00 4 136 graf
ŠROUBÁRNA ŽDÁNICE - - - 40.00 42.00 0 graf
ŠTĚRK.A PÍSK.OLOM. - - - 252.00 292.00 21 002 graf
ŠTERNBERSKÉ LESY - - - 19.00 21.00 299 graf
ŠTI HOLDING 522.00 550.00 1 572 762 483.00 550.00 4 754 808 graf
ŠUMPER.PR.VOD.SP. - - - 143.00 150.00 9 675 graf
ŠUMSTAV - - - 18.00 18.00 528 graf
T STRING PARDUBICE - - - 190.00 200.00 8 700 graf
TANEX - - - 11.00 12.00 468 graf
TANEX PLASTY - - - 214.00 242.00 856 graf
TARMAC SEVEROKÁMEN 220.00 245.00 52 913 220.00 265.00 115 545 graf
TATRA 61.00 73.00 359 711 58.00 70.00 391 889 graf
TECH.INŽ.ÚSTAV - - - 22.00 22.00 0 graf
TECH.INŽ.ÚSTAV NER - - - 51.00 51.00 0 graf
TECHMAT Č.BUDĚJOV. - - - 38.00 41.00 14 308 graf
TECHNIA OSTRAVA - - - 6.00 6.00 0 graf
TECHNOCOM - - - 30.00 30.00 0 graf
TECHNOLEN - - - 113.00 148.00 464 431 graf
TECHNOMAX - - - 7.00 10.00 530 graf
TECHTRANS DUBÁ - - - 28.00 33.00 0 graf
TEKO PLESNÁ - - - 3.00 5.00 0 graf
TELTRAS - - - 30.00 33.00 600 graf
TEMACOM - - - 14.00 80.00 0 graf
TENAS - - - 23.00 25.00 4 050 graf
TENEZ CHOTĚBOŘ - - - 37.00 37.00 0 graf
TEP - - - 25.00 31.00 0 graf
TEPL.ÚSTÍ 11,7/04 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
TEPLÁRNA Č.BUDĚJ. 421.00 426.00 36 438 306.00 442.00 31 951 graf
TEPLÁRNA OTROKOV. 260.00 315.00 18 103 242.00 284.00 25 418 graf
TEPLÁRNA PÍSEK 230.00 253.00 57 144 190.00 271.00 9 739 graf
TEPLÁRNA STRAKON. 190.00 192.00 3 058 179.00 196.00 16 674 graf
TEPLÁRNA ÚSTÍ N.L. 295.00 380.00 674 398 254.00 370.00 281 650 graf
TEPLÁRNY BRNO 760.00 1 203.00 179 734 940.00 1 235.00 34 687 graf
TEPLÁRNY KARVINÁ 335.00 366.00 45 091 291.00 386.00 35 824 graf
TEPLOTECHNA PRAHA - - - 19.00 30.00 359 graf
TEPNA - - - 12.00 13.00 2 777 graf
TEPNA - - - 337.00 835.00 0 graf
TERCO TELČ NÁBYTEK - - - 100.00 110.00 440 graf
TEREOS TTD 28.00 35.00 7 966 29.00 46.00 25 096 graf
TERMOSERVIS ČÁSLAV - - - 30.00 31.00 442 graf
TERPLAN - - - 382.00 382.00 0 graf
TERRONIC - - - 33.00 33.00 0 graf
TES PRAHA - - - 15.00 20.00 0 graf
TESLA - - - 78.00 110.00 54 037 graf
TESLA ELMI BRNO - - - 52.00 79.00 4 431 graf
TESLA HOLEŠOVICE - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
TESLA HOLEŠOVICE - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
TESLA HOLEŠOVICE - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
TESLA JIHLAVA - - - 30.00 66.00 30 257 graf
TESLA KARLÍN - - - 37.00 49.00 474 192 graf
TESLA KOLÍN - - - 2.00 4.00 0 graf
TESLA LANŠKROUN 67.00 103.00 370 090 60.00 95.00 262 316 graf
TESLA SEZAM 360.00 559.00 4 438 196 332.00 534.00 531 377 graf
TESLA STRAŠNICE - - - 3.00 4.00 888 graf
TESLA VAK.TECH.PHA - - - 2.00 2.00 0 graf
TESLA VOTICE - - - 23.00 40.00 1 120 graf
TĚŠÍNSKÁ TISKÁRNA - - - 17.00 36.00 52 graf
TETRASPOL - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
TEXINVEST IF - - - 50.00 51.00 0 graf
TEXLEN - - - 16.00 26.00 5 382 graf
TEXTILANA 22.00 23.00 7 998 20.00 22.00 8 273 graf
TEZAS - - - 18.00 79.00 912 graf
THEMOS - - - 316.00 374.00 847 916 graf
THESAURUS 538.00 630.00 3 848 043 530.00 624.00 1 383 252 graf
THRALL VAGONKA ST. 48.00 57.00 64 222 47.00 59.00 120 749 graf
TIBA 14.00 19.00 22 659 13.00 16.00 21 946 graf
TICKETPRO - - - 85 000.00 85 000.00 0 graf
TIF INVEST PLZEŇ - - - 23.00 27.00 2 778 graf
TILIA-LDS - - - 7.00 16.00 70 graf
TIPA VAR/99 102.00 102.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
TISKÁRNY HAVL.BROD - - - 75.00 77.00 0 graf
TLAK.PLYNÁRNA ÚSTÍ - - - 25.00 57.00 16 933 graf
TMP-TEL. MONTÁŽE 2 024.00 2 225.00 1 454 150 1 900.00 2 251.00 449 334 graf
TOFA SEMILY - - - 4.00 11.00 126 graf
TOFA SEMILY - - - 1 084.00 1 084.00 0 graf
TOMA 37.00 57.00 75 714 35.00 57.00 260 041 graf
TOMOS PRAHA - - - 28.00 28.00 0 graf
TON 130.00 137.00 2 436 115.00 140.00 9 035 graf