The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 199604

The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 199604
Name The Prague Stock Exchange RM System Graf
Min price Max price Volume Min price Max price Volume
1.IF MORAVIA INV. - - - 95.00 157.00 85 130 graf
1.IF ŽIVNOBANKA 455.00 467.00 24 050 253 445.00 464.00 12 436 162 graf
1.STAVEBNÍ 90.00 92.00 2 748 87.00 91.00 432 graf
1.VŠEOB.DRUŽST.IF - - - 150.00 150.00 0 graf
2.SPOŘIT.PRIVAT.IF 681.00 795.00 8 799 427 654.00 782.00 6 594 514 graf
A&A - - - 1 671.00 4 420.00 17 680 graf
A+A IF - - - 113.00 113.00 0 graf
A+A INVESTČNÍ FOND - - - 192.00 250.00 733 460 graf
AB INVEST IS - - - 23.00 45.00 28 263 graf
ABATIS 48.00 54.00 8 256 54.00 62.00 9 053 graf
ACTUS - - - 14.00 26.00 19 982 graf
ADAM.STROJ.VAR/00 100 300.00 100 300.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ADAMOVSKÉ STROJ. 287.00 384.00 1 226 930 300.00 345.00 540 452 graf
ADAST-SYSTEM 12/97 - - - 200 000.00 200 000.00 0 graf
AERO HOLDING 91.00 105.00 4 505 335 92.00 100.00 1 607 434 graf
AGB IF II - - - 195.00 376.00 3 382 054 graf
AGB, PODÍLOVÝ FOND 644.00 688.00 55 565 048 641.00 684.00 20 275 074 graf
AGRA PŘELOUČ 70.00 100.00 22 014 63.00 90.00 11 853 graf
AGREGA BLUDOV 260.00 286.00 0 310.00 315.00 0 graf
AGROBANKA 1 350.00 1 405.00 13 471 470 1 261.00 1 480.00 453 586 graf
AGROBANKA PRAHA - - - 121.00 139.00 2 184 042 graf
AGRODAT 139.00 180.00 126 965 134.00 180.00 48 692 graf
AGROGALAS FRÝDLANT 54.00 59.00 22 658 61.00 67.00 9 472 graf
AGROKLAS SLAVKOV 285.00 319.00 185 474 278.00 345.00 154 917 graf
AGROMA OSTRAVA - - - 117.00 150.00 370 767 graf
AGRO-MORAVOINVEST - - - 104.00 145.00 2 940 graf
AGROMOTOR VEL.MEZ. 261.00 271.00 309 564 255.00 272.00 194 056 graf
AGRONA 55.00 55.00 3 685 51.00 58.00 7 559 graf
AGROPODNIK DVORCE 61.00 90.00 146 205 77.00 88.00 173 160 graf
AGROPRODUKT 28.00 32.00 624 34.00 38.00 3 810 graf
AGROPROJEKT PARD. 107.00 132.00 20 121 115.00 187.00 3 740 graf
AGROSERVIS TACHOV 101.00 127.00 369 305 96.00 120.00 140 165 graf
AGROSLUŽ. TRNOVANY 159.00 159.00 0 124.00 124.00 0 graf
AGROSLUŽBY - - - 10 003.00 10 003.00 0 graf
AGROSLUŽBY BRUNTÁL 50.00 65.00 44 261 45.00 57.00 11 164 graf
AGROSLUŽBY CHEB 272.00 325.00 40 501 327.00 450.00 116 325 graf
AGROSLUŽBY KAPLICE 69.00 75.00 56 941 63.00 73.00 40 645 graf
AGROSTAT N.BYST. 51.00 65.00 50 773 50.00 61.00 70 729 graf
AGROSTAV HUSTOPEČE - - - 300.00 300.00 0 graf
AGROSTROJ PELHŘIM. 225.00 247.00 908 505 188.00 251.00 235 404 graf
AGROSTROJ PROSTĚJ. 32.00 40.00 36 117 36.00 43.00 52 038 graf
AGRO-TEX 210.00 246.00 237 234 196.00 260.00 392 705 graf
AGROTONZ TLUMAČOV 51.00 62.00 13 581 53.00 73.00 4 787 graf
AGROVYSOČINA 60.00 60.00 55 803 53.00 57.00 11 794 graf
AGROWEST 230.00 285.00 48 739 240.00 280.00 7 238 graf
AGROZET Č.BUDĚJ. 260.00 300.00 310 896 251.00 274.00 43 706 graf
AGROZET CHABAŘOV. 31.00 37.00 1 449 26.00 39.00 2 366 graf
AGROZET OLOMOUC - - - 15.00 27.00 6 989 graf
AGS JIČÍN 95.00 150.00 543 908 94.00 145.00 274 708 graf
AGT 109.00 185.00 29 179 216.00 240.00 5 278 graf
AIR SPECIÁL 165.00 226.00 553 097 151.00 243.00 150 146 graf
AKADEM. IF BLANSKO - - - 180.00 200.00 7 497 graf
AKRO OPF GLOBAL. - - - 121.00 175.00 3 162 001 graf
AKRO OPF PROG.SPOL - - - 124.00 180.00 1 020 676 graf
ALBATROS 73.00 100.00 3 420 85.00 100.00 1 775 graf
ALFA - INVEST - - - - - - graf
ALIACHEM 535.00 609.00 11 073 626 520.00 598.00 3 552 722 graf
ALIBONA LITOVEL 51.00 56.00 4 972 57.00 62.00 9 262 graf
ALLFROST 88.00 110.00 6 954 75.00 95.00 2 911 graf
ALMET 1 230.00 1 430.00 940 900 1 183.00 1 400.00 447 244 graf
ALPHA-EFFECT 763.00 803.00 24 697 102 747.00 794.00 18 414 648 graf
ALPINE-IPS OSTRAVA 367.00 443.00 115 254 300.00 412.00 59 297 graf
ALPINE-IPS OSTRAVA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ALPINE-IPS OSTRAVA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
AMBIT Č. KRUMLOV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
AMBIT Č. KRUMLOV 127.00 177.00 10 018 130.00 211.00 24 732 graf
AMRO BANK 11.0/97 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
AMYLON 147.00 190.00 176 467 152.00 175.00 114 380 graf
ANENSKÉ SLAT.LÁZNĚ 236.00 251.00 18 295 253.00 268.00 10 529 graf
ANENSKÉ SLAT.LÁZNĚ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
AO PRAHA 77.00 95.00 2 464 110.00 116.00 4 370 graf
APOLLÓN HOLDING 74.00 90.00 3 220 885 73.00 96.00 2 152 523 graf
AQUA SERVIS R.N.KN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
AQUA SERVIS R.N.KN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
AQUASERV 183.00 201.00 51 178 171.00 250.00 14 499 graf
ARCELORMITTAL 341.00 372.00 26 645 004 335.00 367.00 8 033 043 graf
AREÁL ŘEPY - - 0 30.00 41.00 0 graf
AREMS TŘEBOŇ 150.00 200.00 45 795 139.00 201.00 59 763 graf
ARKA 51.00 61.00 2 805 46.00 48.00 0 graf
ARKA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ARKUS - - - 29.00 58.00 173 105 graf
ARMABETON PRAHA 442.00 494.00 4 775 281 442.00 476.00 1 439 430 graf
ARMATURKA Č.TŘEB. - - - 3.00 5.00 5 805 graf
ARMATURKA Č.TŘEB. - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ARMEX HOLDING 41.00 45.00 59 964 38.00 47.00 27 365 graf
ARNOLD IF - - - 81.00 110.00 95 245 graf
AROMA PRAHA 119.00 120.00 60 714 120.00 126.00 27 282 graf
AROMKA BRNO 130.00 152.00 13 990 125.00 146.00 24 386 graf
ARPO 141.00 174.00 24 387 99.00 170.00 13 030 graf
ART CENTRUM 105.00 117.00 2 775 144.00 152.00 1 028 graf
ART CENTRUM - - - 1 002.00 1 002.00 0 graf
ARTIA - - - 15.00 19.00 208 graf
ASPEKTA 18,5/97 5 301.00 7 068.00 0 - - - graf
ASPEKTA HOLDING 710.00 817.00 1 016 532 - - - graf
ASSIDOMÄN SEPAP 1 300.00 1 600.00 10 307 725 1 170.00 1 570.00 2 704 059 graf
ASTRA - LIBÍN 59.00 80.00 5 835 60.00 70.00 3 692 graf
ASTRA SERVIS 316.00 480.00 173 280 373.00 520.00 15 000 graf
ATAS NÁCHOD 245.00 315.00 325 283 212.00 320.00 148 456 graf
ATEKO 197.00 275.00 106 317 210.00 298.00 206 989 graf
ATELIÉRY ZLÍN 99.00 160.00 14 079 83.00 125.00 10 673 graf
ATESO 618.00 694.00 7 074 622 633.00 703.00 1 970 073 graf
AUTIA 185.00 280.00 16 877 185.00 271.00 15 211 graf
AUTO MOTORS ÚSTÍ 41.00 47.00 95 843 54.00 58.00 3 596 graf
AUTOCENTRUM LIBOU. 45.00 94.00 15 624 37.00 87.00 2 486 graf
AUTOMOT 50.00 75.00 55 338 53.00 65.00 30 464 graf
AUTOOPRAVNA TURNOV 37.00 38.00 11 946 40.00 45.00 405 graf
AUTOREMONT 1.BRUN. 81.00 94.00 5 484 81.00 90.00 0 graf
AUTOREPARIN 70.00 80.00 9 782 72.00 79.00 720 graf
AUTOSLUŽBA PRAHA 71.00 83.00 19 685 60.00 80.00 8 412 graf
AUTOTECH PRAHA 67.00 76.00 37 713 59.00 70.00 12 022 graf
AVE SB.SUROVINY 195.00 217.00 1 758 210.00 210.00 0 graf
AVIA 231.00 280.00 4 119 429 233.00 276.00 1 269 173 graf
AVIA KUTNÁ HORA 154.00 235.00 94 720 202.00 258.00 166 584 graf
AVIA NOVOSEDLY 190.00 220.00 103 655 173.00 220.00 60 662 graf
AVICOM JÁNSKÁ 109.00 150.00 358 105 96.00 135.00 286 973 graf
B.G.M. CAPITAL - - - 53.00 62.00 1 385 652 graf
B.G.M. CAPITAL - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
B.O.I.S. VIF BRNO - - - 104.00 196.00 36 680 graf
BALÍRNY TCHIBO 220.00 225.00 59 443 223.00 248.00 60 839 graf
BALNEA 72.00 95.00 5 234 100.00 127.00 3 908 graf
BÁŇ. PROJ. TEPLICE 109.00 122.00 15 540 108.00 200.00 5 046 graf
BÁŇ.PROJ.VAL.MEZ. 350.00 371.00 7 476 296.00 371.00 17 695 graf
BÁŇ.STAVBY MOST 292.00 345.00 2 206 956 285.00 332.00 839 736 graf
BANKA HANÁ KOMB/98 9 950.00 9 950.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
BANKA HANÁ.13,0/97 8 964.00 10 000.00 209 342 10 000.00 10 000.00 0 graf
BANKOVNÍ HOLDING 1 185.00 1 270.00 26 440 420 1 187.00 1 226.00 9 872 605 graf
BARTOŇ TEXT.ZÁVODY 146.00 200.00 3 240 170.00 200.00 11 648 graf
BARTOŇ TEXT.ZÁVODY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BASK 786.00 1 045.00 246 615 728.00 1 100.00 122 853 graf
BEKON - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BELAGRA 81.00 109.00 38 498 88.00 111.00 40 578 graf
BEMAGRO 67.00 80.00 198 004 72.00 81.00 95 733 graf
BENAR 101.00 116.00 572 753 91.00 125.00 215 380 graf
BENZINA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BENZINSERVIS 108.00 225.00 22 241 80.00 210.00 13 335 graf
BERGER BOHEMIA 150.00 182.00 5 828 150.00 200.00 4 450 graf
BESKYD. LESY JABL. 106.00 162.00 27 804 112.00 151.00 25 258 graf
BESKYDSKÁ STAVEBNÍ 91.00 125.00 7 104 95.00 105.00 2 505 graf
BETA ČESKÝ IF - - - 52.00 82.00 207 565 graf
BETA OLOMOUC 100.00 128.00 28 753 103.00 157.00 50 439 graf
BH CAPITAL - - - 967.00 967.00 0 graf
BIJO TC 61.00 75.00 4 579 53.00 66.00 2 364 graf
BIJOUDATA 101.00 150.00 5 486 103.00 150.00 2 922 graf
BIOCEL 811.00 1 155.00 10 124 373 785.00 1 219.00 2 943 244 graf
BIOMA DŘEVOHOSTICE 24.00 47.00 12 025 20.00 34.00 958 graf
BIOPHARM VÚBVL 315.00 400.00 75 510 314.00 501.00 30 098 graf
BIOSTER. 110.00 136.00 20 917 122.00 140.00 13 708 graf
BIVOJ OPAVA 288.00 475.00 183 002 260.00 503.00 147 346 graf
BIŽUTERIE ČS.MINC 615.00 763.00 334 359 565.00 753.00 218 806 graf
BLAPIONE - - - - - - graf
BMT 37.00 42.00 29 606 38.00 45.00 7 960 graf
BMT BRNO - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BOHEMIA CRYS.GROUP 315.00 340.00 9 933 412 292.00 340.00 3 421 311 graf
BOHEMIA PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BOHEMIA SEKT 3 150.00 3 355.00 5 282 370 3 100.00 3 350.00 1 765 610 graf
BOHEMIA VENTURE 621.00 777.00 11 464 445 611.00 755.00 7 202 233 graf
BOHEMIA VIDEO ART 72.00 80.00 5 580 44.00 105.00 1 244 graf
BOHEMIA-LÁZNĚ 383.00 418.00 205 570 316.00 411.00 81 041 graf
BOHUŠOV. MLÉKÁRNA 166.00 199.00 44 736 150.00 185.00 24 443 graf
BOHUŠOV. MLÉKÁRNA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BONECO 208.00 430.00 0 329.00 449.00 2 025 graf
BOPO 188.00 453.00 2 405 714 169.00 461.00 1 069 785 graf
BOR 63.00 96.00 12 797 47.00 104.00 11 003 graf
BOTAS 80.00 95.00 17 342 57.00 79.00 7 408 graf
BRANO 234.00 255.00 76 517 224.00 253.00 48 110 graf
BRISK TÁBOR 170.00 210.00 99 560 178.00 200.00 39 242 graf
BRISTOL 450.00 583.00 201 845 443.00 550.00 97 092 graf
BRNĚN.VODÁR.A KAN. 200.00 241.00 20 362 216.00 270.00 1 822 graf
BRNO 11,1/03 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
BSH HOLICE 38.00 42.00 2 552 48.00 55.00 2 720 graf
BSS METACO BRANDÝS - - - - - - graf
BUDIJOVICKY IF - - - 132.00 132.00 0 graf
BUZULUK KOMÁROV 322.00 488.00 276 378 323.00 450.00 190 563 graf
BVV BRNO 3 190.00 4 065.00 3 897 045 3 000.00 4 016.00 1 504 225 graf
BVV INVEST IS - - - 20.00 27.00 231 806 graf
BYSERVIS HOLDING 78.00 101.00 8 190 88.00 101.00 8 035 graf
BYTEX 131.00 199.00 0 71.00 159.00 1 107 312 graf
BYTOSTAV PORUBA 1 305.00 1 305.00 0 1 013.00 1 098.00 8 480 graf
BYZI 131.00 131.00 0 110.00 135.00 0 graf
C.A.S. 2 HOLDING 13.00 17.00 986 745 13.00 17.00 583 502 graf
C.A.S.5.HOLDING - - - 96.00 165.00 0 graf
C.A.S.6. HOLDING - - - 45.00 54.00 56 758 graf
C.S.FOND POMOCI - - - 234.00 650.00 608 776 graf
CA CIIF - - - 371.00 462.00 31 729 519 graf
CAC 11,9/98 10 200.00 10 200.00 52 868 10 000.00 10 000.00 0 graf
CALOFRIG BOROVANY 873.00 897.00 430 468 760.00 896.00 72 487 graf
CARBORUNDUM ELECT. 58.00 73.00 48 809 55.00 68.00 11 102 graf
CEMBRIT MORAVIA 38.00 50.00 27 951 33.00 65.00 18 246 graf
CEMENT BOHEMIA PHA 227.00 396.00 314 920 239.00 360.00 149 170 graf
CEMENT HRANICE 583.00 787.00 2 422 416 520.00 780.00 904 066 graf
CEMOS 60.00 86.00 43 620 47.00 94.00 32 987 graf
CENTEX 78.00 130.00 4 680 116.00 189.00 0 graf
CENTO IF - - - 657.00 729.00 0 graf
CENTROPROJEKT ZLÍN 175.00 202.00 43 514 191.00 220.00 18 889 graf
CENTRUM ST.INŽ.ZK. 350.00 453.00 227 336 343.00 417.00 121 478 graf
CERAM 54.00 68.00 30 952 41.00 56.00 19 060 graf
CEVA KRÁLŮV DVŮR 160.00 174.00 353 616 151.00 182.00 198 734 graf
CIDEM HRANICE 80.00 109.00 271 274 71.00 111.00 104 009 graf
CIHLÁŘ. ZÁV. PRAHA 60.00 77.00 48 397 53.00 75.00 36 228 graf
CIMEX KONCERN - - - 91.00 104.00 1 190 420 graf
CINEMART 1 050.00 1 180.00 490 360 909.00 1 247.00 247 140 graf
CIV.17,5/99 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
CIVO 60.00 61.00 5 852 61.00 74.00 246 graf
COLORBETON 251.00 350.00 37 257 310.00 341.00 7 240 graf
COLORLAK 200.00 295.00 439 736 200.00 296.00 163 606 graf
CONCORDIA INV.IF - - - 71.00 115.00 60 542 graf
CONCORDIA LESOV 261.00 410.00 20 680 292.00 400.00 26 627 graf
CONSUS IF - - 0 144.00 256.00 868 036 graf
COOP 94 PFU 3.00 5.00 5 833 600 3.00 5.00 1 327 964 graf
COTTEX - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
CREDIT SUISSE - - - 16.00 24.00 2 730 336 graf
CRISTAL PALACE 220.00 291.00 12 039 189.00 235.00 4 806 graf
CRYSTALEX 634.00 702.00 712 880 615.00 701.00 141 282 graf
CRYSTALEX NOVÝ BOR - - - 1 008.00 1 008.00 0 graf
CS TRADING 73.00 89.00 679 76.00 83.00 1 098 graf
CS.FOND PRAV.DIVID - - - 69.00 189.00 9 273 graf
CS0005008663 - - - - - - graf
CS0005034263 - - - - - - graf
CS0008001541 - - - - - - graf
CS0008462263 - - - - - - graf
CUKR. M.HRADIŠTĚ 67.00 75.00 14 232 65.00 69.00 9 082 graf
CUKR. OVČÁRY 43.00 47.00 1 065 75.00 79.00 4 880 graf
CUKR. PROSENICE 74.00 74.00 370 57.00 90.00 0 graf
CUKR. UNIČOV 205.00 251.00 32 671 263.00 290.00 44 305 graf
CUKRÁRNA KARLÍN 293.00 325.00 30 550 283.00 341.00 65 568 graf
CUKROVAR A RAFIN. 77.00 100.00 50 572 58.00 95.00 3 099 graf
CUKROVAR A RAFIN. - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
CUKROVAR BRODCE 53.00 61.00 5 007 60.00 87.00 7 414 graf
CUKROVAR BRODEK 348.00 371.00 217 926 333.00 380.00 215 151 graf
CUKROVAR DRAHAN. 63.00 73.00 14 541 81.00 85.00 3 520 graf
CUKROVAR HODONÍN 25.00 32.00 225 127 25.00 30.00 75 071 graf
CUKROVAR HRUŠOVANY 201.00 219.00 45 479 167.00 202.00 34 596 graf
CUKROVAR KOJETÍN 127.00 211.00 34 109 150.00 220.00 32 844 graf
CUKROVAR LITOVEL 53.00 67.00 5 103 65.00 79.00 15 372 graf
CUKROVAR NĚMČICE 71.00 104.00 29 512 63.00 79.00 12 706 graf
CUKROVAR VRBÁTKY 58.00 70.00 6 555 57.00 70.00 17 444 graf
CUKROVAR VYŠKOV 27.00 28.00 15 300 17.00 29.00 732 graf
CUKRSPOL PRAHA 222.00 292.00 610 318 195.00 270.00 145 878 graf
CUTISIN 620.00 846.00 3 566 804 656.00 850.00 1 067 118 graf
CZ 92/91 83.00 120.00 158 125 77.00 116.00 45 550 graf
CZ0005108084 - - - - - - graf
CZ0008006889 - - - - - - graf
CZ0008012606 - - - 88.00 107.00 32 290 graf
CZ0008012648 - - - 316.00 1 000.00 0 graf
CZ0008015500 - - - 266.00 266.00 0 graf
CZ0008026184 - - - - - - graf
CZ0008456282 - - - - - - graf
CZ0009064861 - - - - - - graf
CZ0009079943 - - - - - - graf
CZECH INTER.TRAVEL - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
CZECH PROPERTY - - - 200.00 200.00 0 graf
ČÁSLAV VARD/02 1 040.00 1 040.00 0 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČEDOK 176.00 219.00 228 117 169.00 210.00 101 465 graf
ČECHOFRACHT 2 540.00 3 080.00 940 380 2 503.00 3 000.00 558 530 graf
ČEPRO PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČESKÁ GUMÁR.SPOL. 170.00 185.00 6 855 913 166.00 184.00 1 953 094 graf
ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA 1 535.00 1 640.00 4 266 665 1 482.00 1 620.00 1 823 055 graf
ČESKÁ NÁR.PRŮM. - - - 45.00 70.00 211 516 graf
ČESKÁ POJIŠŤOVNA 4 345.00 4 950.00 4 423 650 4 410.00 4 660.00 979 493 graf
ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ 268.00 390.00 471 746 256.00 397.00 411 932 graf
ČESKÁ SPOŘITELNA 241.00 300.00 209 331 616 237.00 318.00 13 642 650 graf
ČESKÁ SPR.NEMOVIT. 70.00 82.00 26 905 80.00 88.00 42 536 graf
ČESKÁ ZBROJOVKA 1 290.00 1 595.00 13 339 185 1 260.00 1 561.00 2 171 683 graf
ČESKÉ CUKROVARY 240.00 331.00 78 978 214.00 309.00 26 076 graf
ČESKÉ DŘEV.ZÁVODY 122.00 138.00 49 247 85.00 117.00 4 356 graf
ČESKÉ LODĚNICE - - - 35.00 41.00 27 178 graf
ČESKÉ LODĚNICE 100.00 105.00 135 920 95.00 119.00 4 128 graf
ČESKÉ LUPKOVÉ ZÁV. 194.00 358.00 531 204 183.00 356.00 591 546 graf
ČESKÉ PŘÍSTAVY 412.00 485.00 1 281 858 398.00 475.00 293 917 graf
ČESKÉ PŘÍSTAVY - - - 1 003.00 1 003.00 0 graf
ČESKÉ RADIOKOMUN. 2 530.00 3 260.00 15 300 780 2 487.00 3 300.00 2 550 652 graf
ČESKÉ VINAŘ.ZÁVODY 220.00 263.00 1 003 021 204.00 255.00 572 345 graf
ČESKO-HOLANDSKÁ IS - - - 12.00 15.00 11 973 graf
ČESKOMOR.CEMENT 1 590.00 1 640.00 5 310 170 1 558.00 1 602.00 1 789 442 graf
ČESKOMOR.PRŮM.KAM. 153.00 295.00 20 444 190.00 308.00 10 786 graf
ČESKOMOR.VYBER.PF - - - 900.00 1 178.00 42 829 graf
ČESKOMORAVSKÁ INV. 68.00 105.00 227 561 63.00 99.00 62 489 graf
ČESKOMORAVSKÝ IF - - - 126.00 150.00 78 115 graf
ČESKOMORAVSKÝ LEN 1 190.00 1 415.00 5 941 940 1 145.00 1 405.00 1 376 387 graf
ČESKÝ FOND (PIAS) 901.00 987.00 322 052 - - - graf
ČESKÝ HOLDING 362.00 481.00 15 879 583 350.00 482.00 10 177 723 graf
ČESKÝ PORCELÁN 3 640.00 4 000.00 0 - - - graf
ČESKÝ UPF 591.00 782.00 25 768 349 605.00 775.00 9 287 150 graf
ČETRANS ÚSTÍ N.L. 103.00 137.00 660 975 105.00 131.00 259 642 graf
ČEVIS 3 780.00 3 780.00 0 - - - graf
ČEZ 1 015.00 1 065.00 107 031 865 959.00 1 051.00 13 772 071 graf
ČEZ 11,3/05 10 120.00 10 300.00 223 117 10 000.00 10 100.00 10 100 graf
ČEZ 14 3/8 /01 10 450.00 10 800.00 43 710 - - - graf
ČEZ 16,5/98 10 070.00 10 800.00 12 708 469 - - - graf
ČEZ 2 820.00 840.00 55 311 869 793.00 835.00 8 979 951 graf
ČGF - - - 1 331.00 1 331.00 0 graf
ČISTÍRNY OSTRAVA 45.00 56.00 14 402 48.00 60.00 22 906 graf
ČKD BLANSKO - - - - - - graf
ČKD DOPR.SYSTÉMY 107.00 130.00 454 423 96.00 135.00 381 506 graf
ČKD DUKLA PRAHA 108.00 132.00 622 359 110.00 136.00 370 208 graf
ČKD DUKLA PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČKD ELTECHNIKA 32.00 43.00 51 483 31.00 45.00 20 147 graf
ČKD HOŘOVICE 51.00 71.00 16 171 45.00 65.00 10 769 graf
ČKD HRAD.KRÁLOVÉ 55.00 74.00 36 118 49.00 72.00 38 252 graf
ČKD HRONOV 72.00 81.00 6 256 74.00 100.00 19 272 graf
ČKD CHOCEŇ 86.00 101.00 4 354 80.00 101.00 8 422 graf
ČKD INTECH - - - 1 002.00 1 002.00 0 graf
ČKD KOMPRESORY 36.00 48.00 63 258 37.00 44.00 39 048 graf
ČKD KUTNÁ HORA 171.00 230.00 353 223 185.00 232.00 227 887 graf
ČKD OBCHOD.SLUŽBY 35.00 40.00 40 426 34.00 40.00 31 649 graf
ČKD POLOVODIČE PHA 14.00 18.00 16 761 12.00 30.00 80 464 graf
ČKD POLYSERVIS 7.00 10.00 490 9.00 11.00 0 graf
ČKD PRAHA DIZ 315.00 360.00 320 391 277.00 348.00 75 774 graf
ČKD PRAHA HOLDING 172.00 204.00 13 997 005 176.00 203.00 2 483 653 graf
ČKD SLANÝ 87.00 110.00 573 805 80.00 103.00 257 615 graf
ČKD SLUŽBY 30.00 35.00 60 246 32.00 39.00 30 305 graf
ČKD TECH.LABORAT. - - - 1 002.00 1 002.00 0 graf
ČMD 74.00 94.00 5 092 080 75.00 93.00 1 305 697 graf
ČMD 13,75/98 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČNIMF 146.00 204.00 256 407 - - - graf
ČNIOPF 128.00 184.00 202 856 - - - graf
ČOKOLÁDOVNY 2 970.00 3 655.00 22 954 125 2 575.00 3 600.00 4 062 631 graf
ČS.KERAMIKA 85.00 130.00 14 889 79.00 101.00 6 921 graf
ČS.PLAVBA LABSKÁ 331.00 377.00 10 476 572 328.00 375.00 3 491 184 graf
ČSAD AUTOBUSY PLZ. 166.00 181.00 577 897 140.00 190.00 121 010 graf
ČSAD BENEŠOV 105.00 108.00 23 262 94.00 105.00 30 143 graf
ČSAD BLANSKO 80.00 122.00 0 95.00 160.00 0 graf
ČSAD BOSKOVICE 73.00 75.00 4 035 82.00 88.00 25 248 graf
ČSAD BRNO ČERNOV. 67.00 75.00 35 717 59.00 77.00 21 700 graf
ČSAD BRNO HOLDING 73.00 81.00 4 234 80.00 101.00 4 433 graf
ČSAD BŘECLAV 69.00 72.00 1 224 65.00 100.00 2 500 graf
ČSAD BUS CHRUDIM 60.00 133.00 63 324 75.00 125.00 3 203 graf
ČSAD BUS CHRUDIM - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČSAD BUS SEMILY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČSAD BUS SEMILY 200.00 220.00 78 000 164.00 181.00 6 730 graf
ČSAD BUS ÚSTÍ N.L. 90.00 110.00 573 733 90.00 105.00 393 484 graf
ČSAD BUS ÚSTÍ N.O - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČSAD BUS ÚSTÍ N.O. 82.00 160.00 170 330 84.00 160.00 43 447 graf
ČSAD Č. BUDĚJOVICE 86.00 105.00 34 045 90.00 128.00 72 353 graf
ČSAD ČAS ZNOJMO - - - 46.00 46.00 0 graf
ČSAD FRÝDEK MÍSTEK 99.00 146.00 38 574 85.00 125.00 3 315 graf
ČSAD HAVÍŘOV 81.00 81.00 25 353 64.00 91.00 41 062 graf
ČSAD HODONÍN 72.00 78.00 2 688 59.00 81.00 15 676 graf
ČSAD JABLONEC N.N. 105.00 135.00 43 636 93.00 115.00 23 744 graf
ČSAD JINDŘ.HRADEC 98.00 112.00 158 174 84.00 115.00 112 877 graf
ČSAD KARVINÁ 86.00 90.00 78 838 69.00 87.00 35 490 graf
ČSAD KLADNO 151.00 158.00 108 069 148.00 156.00 40 294 graf
ČSAD KROMĚŘÍŽ 105.00 108.00 21 376 106.00 117.00 25 902 graf
ČSAD KUTNÁ HORA 205.00 210.00 66 400 165.00 200.00 5 878 graf
ČSAD KYJOV 122.00 122.00 1 701 102.00 112.00 4 750 graf
ČSAD OPAVA 59.00 62.00 40 127 57.00 66.00 7 362 graf
ČSAD OSTRAVA 140.00 149.00 366 863 135.00 156.00 414 710 graf
ČSAD PELHŘIMOV 62.00 75.00 12 841 58.00 73.00 9 273 graf
ČSAD PRAHA VRŠOV. 97.00 175.00 35 691 95.00 174.00 18 860 graf
ČSAD PRACHATICE 363.00 406.00 150 810 341.00 400.00 90 056 graf
ČSAD ROSICE 102.00 102.00 0 122.00 122.00 0 graf
ČSAD SLANÝ 59.00 73.00 28 870 65.00 72.00 6 104 graf
ČSAD TELNICE 70.00 91.00 62 512 74.00 81.00 4 210 graf
ČSAD TŘINEC 57.00 84.00 25 669 59.00 77.00 14 727 graf
ČSAD ÚAN PRAHA 162.00 187.00 115 259 155.00 181.00 61 352 graf
ČSAD ÚAN PRAHA - - - 54.00 60.00 2 934 graf
ČSAD UHER.HRADIŠTĚ 69.00 80.00 13 571 64.00 73.00 22 955 graf
ČSAD VSETÍN 54.00 82.00 1 620 48.00 70.00 4 345 graf
ČSAD VYŠKOV 206.00 251.00 62 096 167.00 253.00 40 113 graf
ČSAO PHA HOSTIVAŘ 40.00 40.00 16 440 37.00 41.00 8 796 graf
ČSAO TEPLICE 35.00 35.00 0 - - - graf
ČSKD - INTRANS 260.00 305.00 834 407 230.00 298.00 153 066 graf
ČSOB 11,00/00 10 225.00 10 225.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČSOB 11,125/97 20 300.00 20 300.00 0 20 000.00 20 000.00 0 graf
ČSOB Č.PEN.TRH OPF - - - 57.00 65.00 14 180 graf
ČSOB SVĚT.AKC.OPF - - - 150.00 167.00 816 030 graf
ČZ STRAKONICE 314.00 335.00 3 963 296 315.00 335.00 3 023 154 graf
D.S.LEASING 1 260.00 1 260.00 0 1 005.00 1 005.00 0 graf
D.S.LEASING 15/98 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
DAKO-CZ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
DAKO-CZ 60.00 78.00 63 776 60.00 82.00 12 718 graf
DAS PŘÍBRAM 54.00 65.00 4 521 45.00 55.00 28 383 graf
DELTA CLIMATIZER 138.00 183.00 10 043 75.00 120.00 3 527 graf
DENTAL 447.00 595.00 123 510 445.00 579.00 64 246 graf
DERMACOL 432.00 810.00 109 296 320.00 654.00 50 097 graf
DESKO 289.00 400.00 63 824 304.00 370.00 41 739 graf
DESNÁ 115.00 174.00 12 461 113.00 160.00 6 505 graf
DESNÁ - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
DESTA 13,75/00 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
DEZA - - - 215.00 275.00 71 366 graf
DEZA 2 100.00 2 340.00 12 305 255 2 070.00 2 240.00 3 664 129 graf
DG JIHOVEL 125.00 235.00 74 475 138.00 237.00 43 756 graf
DIMENSION - - - 135.00 210.00 12 880 graf
DIOPTRA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
DIOPTRA 270.00 302.00 23 648 247.00 300.00 27 292 graf
DKF HOLDING - - - 360.00 450.00 555 582 graf
DMP 95.00 126.00 29 878 89.00 120.00 39 165 graf
DOBA BAKOV N.JIZ. 53.00 53.00 0 55.00 61.00 0 graf
DOBRUŠSKÉ STROJÍR. 400.00 528.00 187 029 362.00 533.00 69 738 graf
DOM.POTŘ.UNI PLZEŇ 88.00 100.00 93 861 66.00 91.00 23 536 graf
DOMA 43.00 51.00 79 361 44.00 56.00 100 855 graf
DOMES KARLOVY VARY 63.00 95.00 8 316 55.00 71.00 17 448 graf
DOMINO TŘEBÍČ 146.00 200.00 13 926 165.00 198.00 14 548 graf
DOMOV PRAHA 252.00 341.00 51 858 251.00 288.00 10 239 graf
DOP.PODNIK M.LÁZNĚ 122.00 160.00 317 433 103.00 152.00 3 222 graf
DOP.PODNIK M.LÁZNĚ - - - 1 003.00 1 003.00 0 graf
DOP.STAVBY A MOSTY 407.00 493.00 292 379 405.00 460.00 149 777 graf
DOPLA PAP 944.00 1 105.00 1 229 410 950.00 1 080.00 259 797 graf
DOPRAVA A MECHAN. 295.00 300.00 87 750 260.00 300.00 18 000 graf
DOPRAVOPROJ. BRNO 1 170.00 1 435.00 76 710 1 000.00 1 205.00 18 320 graf
DOSTA DOP.STAV.UH 328.00 370.00 91 552 283.00 317.00 60 570 graf
DOSTAV PRAHA 113.00 125.00 17 625 130.00 131.00 8 876 graf
DOTEX 133.00 258.00 8 785 100.00 100.00 0 graf
DOWO 47.00 75.00 4 949 31.00 80.00 867 graf
DROBNÉ ZBOŽÍ 94 140.00 292.00 0 95.00 189.00 28 690 graf
DROBNÉ ZBOŽÍ PELH. 86.00 86.00 0 275.00 275.00 0 graf
DROBNÉ ZBOŽÍ TRADE 42.00 47.00 3 559 51.00 51.00 0 graf
DROGERIE IK ÚS.N.L 60.00 87.00 28 475 43.00 60.00 6 020 graf
DROGERIE N.JIČÍN 54.00 66.00 1 116 48.00 67.00 3 960 graf
DROGERIE OLOMOUC 100.00 100.00 38 800 56.00 77.00 7 453 graf
DROGERIE OSTRAVA 42.00 47.00 11 158 35.00 58.00 17 960 graf
DRŮBEŽ.POD.LIBUŠ 680.00 870.00 1 670 810 705.00 864.00 441 598 graf
DRŮBEŽ.POD.LIBUŠ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
DRŮBEŽ.ZÁV.KLATOVY 371.00 448.00 126 632 374.00 434.00 90 817 graf
DRŮBEŽ.ZÁVOD 32.00 63.00 48 272 39.00 51.00 31 327 graf
DRŮBEŽ-VEJCE 65.00 80.00 5 256 76.00 82.00 6 568 graf
DRUHÝ F. KSIO OPF 38.00 43.00 2 737 592 34.00 42.00 1 514 933 graf
DŘEVOKOMB. VRBNO 123.00 159.00 246 957 125.00 160.00 157 950 graf
DŘEVOSTROJ ČKYNĚ 207.00 241.00 86 925 175.00 242.00 14 888 graf
DŘEVOZPRAC. ZÁVODY 37.00 49.00 3 711 34.00 35.00 335 graf
DŘEVOZPRAC.POD.PHA 41.00 57.00 29 414 30.00 56.00 8 065 graf
DST TRUTNOV 134.00 149.00 11 939 172.00 235.00 2 637 graf
DŮM MÓDY 526.00 720.00 75 972 466.00 651.00 19 180 graf
DYAS UHER. OSTROH 361.00 430.00 182 778 355.00 404.00 106 151 graf
DYWIDAG PREFA 90.00 100.00 16 010 60.00 82.00 5 992 graf
ECOTRADE 135.00 157.00 108 668 120.00 159.00 29 592 graf
ECOTRADE - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
EFEKTA VAR/97 5 000.00 10 000.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
EFEKTAFOND - - - 86.00 120.00 15 460 graf
EGO - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
EGO 38.00 41.00 7 009 39.00 43.00 7 449 graf
EGRETTA KOLÍN.DOP. 247.00 350.00 121 287 258.00 310.00 61 366 graf
EGRETTA PORTFOL - - - 30.00 45.00 331 215 graf
EGÚ BRNO 516.00 616.00 111 346 561.00 720.00 298 064 graf
EGÚ PRAHA 75.00 110.00 7 123 97.00 108.00 0 graf
EKOAGROBANKA - - 0 129.00 764.00 2 050 graf
EKOAGROBANKA - - 0 29.00 62.00 405 471 graf
EKOAGROFOND ÚSTÍ - - - 41.00 49.00 113 616 graf
EKOFLORA HR.KRÁL. 27.00 36.00 6 133 25.00 36.00 11 269 graf
EKOFOND - - - 105.00 115.00 418 428 graf
EKOINGSTAV BRNO 600.00 671.00 558 883 503.00 660.00 176 132 graf
EKOINVEST IF - - - 77.00 121.00 20 120 graf
EKOPROJEKT PRAHA 39.00 48.00 20 917 21.00 30.00 343 graf
EKOS 210.00 299.00 23 101 167.00 245.00 4 446 graf
EKOS KROMĚŘÍŽ - - - 14.00 17.00 0 graf
EKOSTAVBY BRNO 117.00 190.00 50 776 130.00 180.00 50 065 graf
EKOSTAVBY KAPLICE 68.00 90.00 6 602 77.00 96.00 7 315 graf
EL. PRAGA 14,5/96 5 150.00 5 150.00 0 5 000.00 5 000.00 0 graf
EL.PŘÍSTR.ROKYTN. 66.00 82.00 0 90.00 161.00 0 graf
ELEGA ŽIROVNICE 60.00 80.00 52 224 64.00 88.00 48 527 graf
ELEKTRÁRNA KOLÍN 566.00 665.00 974 147 554.00 631.00 323 084 graf
ELEKTRÁRNY OPATOV. 4 095.00 4 500.00 19 020 020 4 017.00 4 500.00 2 463 081 graf
ELEKTRÁRNY OPATOV. - - - 4 050.00 4 050.00 0 graf
ELEKTROKERAMIKA - - - 1 986.00 1 986.00 0 graf
ELEKTROPORC.LOUNY 525.00 765.00 300 241 455.00 801.00 143 066 graf
ELITE 90.00 99.00 73 903 83.00 93.00 59 737 graf
ELITEX Č.KOSTELEC 39.00 60.00 4 231 54.00 70.00 6 008 graf
ELITRON LIBEREC 46.00 49.00 13 358 37.00 49.00 1 977 graf
ELROZ 47.00 53.00 6 494 41.00 43.00 3 975 graf
ELTOP PLZEŇ 80.00 88.00 640 95.00 164.00 0 graf
EMKAM 22.00 22.00 3 300 170.00 170.00 0 graf
ENERG. STROJ. BRNO 223.00 400.00 1 032 918 189.00 388.00 182 270 graf
ENERGOAQUA 128.00 141.00 432 708 118.00 140.00 249 530 graf
ENERGOMONTÁŽE LIB. 801.00 966.00 179 315 817.00 927.00 127 312 graf
ENERGOPROJEKT PHA 72.00 95.00 61 529 70.00 97.00 56 348 graf
ENERGOSTROJ. PARD. 71.00 95.00 13 152 81.00 102.00 14 673 graf
ENERGOTRANS - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ENERGOVOD 576.00 774.00 69 715 595.00 640.00 12 429 graf
ENTEC STARÉ MĚSTO 78.00 132.00 0 45.00 198.00 0 graf
EP ROŽNOV 56.00 56.00 0 65.00 65.00 0 graf
EP ROŽNOV - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
EPA 57.00 57.00 2 280 37.00 41.00 0 graf
EPOS BRNO - - - 69.00 69.00 0 graf
ERGON 273.00 351.00 236 981 290.00 345.00 96 087 graf
ESAB VAMBERK - - - - - - graf
ESAB VAMBERK - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ESTRELA ŽEL.BROD - - - 1 210.00 1 210.00 0 graf
ETA 513.00 684.00 3 917 288 500.00 660.00 386 699 graf
ETS OSTRAVA 94.00 125.00 11 635 103.00 143.00 72 016 graf
EUROINVEST KOSMON. - - - 39.00 58.00 48 431 graf
EUROVIA CS 1 120.00 1 295.00 5 043 080 1 100.00 1 215.00 423 882 graf
EVBAK SPECIÁLNÍ - - - 214.00 248.00 1 220 448 graf
EVBAK SUPER-EXTRA - - - 123.00 145.00 72 845 graf
EVBAK-VŠEOBOROVÝ - - - 202.00 264.00 1 230 802 graf
EXCELSIOR 1 940.00 1 940.00 0 1 000.00 1 000.00 0 graf
EXICO - - - 14.00 22.00 668 graf
EXPANDIA RŮST. PF - - - 552.00 610.00 3 361 411 graf
EXPANDIA VÝNOS. PF - - - 596.00 700.00 13 324 756 graf
EZ PRAHA 370.00 447.00 7 347 697 366.00 424.00 924 055 graf
FAB 3 135.00 3 830.00 2 516 600 3 250.00 3 726.00 813 466 graf
FAGRON 119.00 126.00 259 828 104.00 145.00 132 295 graf
FALCON MIMOŇ 67.00 82.00 3 778 77.00 82.00 5 984 graf
FANDA-GROUP OSTR. 94.00 159.00 0 41.00 135.00 90 graf
FARMET 18.00 21.00 558 25.00 25.00 375 graf
FASÁDOSTAV PRAHA 155.00 177.00 239 905 162.00 170.00 109 043 graf
FATRA 960.00 1 190.00 2 095 220 900.00 1 170.00 515 968 graf
FAVORIT ROKYCANY 146.00 200.00 40 426 106.00 180.00 8 520 graf
FBE HOLDING - - - 188.00 199.00 1 825 355 graf
FERONA 122.00 138.00 793 831 119.00 137.00 434 313 graf
FEROX DĚČÍN 68.00 100.00 26 605 50.00 66.00 6 371 graf
FERROMET PRAHA 424.00 650.00 175 280 399.00 573.00 60 939 graf
FERRUM 58.00 80.00 74 318 55.00 100.00 81 914 graf
FEZKO SERVIS 179.00 223.00 1 152 631 180.00 215.00 359 366 graf
FINANCE ENG.-1.PF 21.00 26.00 529 068 20.00 26.00 500 609 graf
FINANCE ENG.-2.PF 21.00 26.00 627 702 20.00 26.00 714 983 graf
FINOP HOLDING 142.00 188.00 1 024 978 129.00 188.00 579 499 graf
FIO IF - - - 120.00 120.00 2 400 graf
FIRN 162.00 225.00 117 191 160.00 220.00 74 411 graf
FLORIA KROMĚŘÍŽ 34.00 46.00 3 582 34.00 41.00 4 058 graf
FOND UNIVERSUM 695.00 720.00 783 740 - - - graf
FORES - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
FORESTA 175.00 240.00 68 436 181.00 190.00 370 graf
FORM 42.00 46.00 4 556 46.00 60.00 32 422 graf
FORMTRADE 82.00 125.00 17 027 65.00 84.00 6 484 graf
FORT KAPITÁL BRNO - - - 55.00 88.00 580 739 graf
FOSFA 208.00 292.00 73 993 186.00 310.00 57 111 graf
FRANZ EDER TACHOV 30.00 33.00 4 305 31.00 31.00 620 graf
FRENŠTÁTSKÁ LESNÍ 91.00 121.00 12 778 80.00 95.00 8 636 graf
FRIGERA 150.00 197.00 591 793 133.00 191.00 94 641 graf
FRIGERA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
FRIGOTRANS PRAHA 135.00 180.00 22 848 103.00 130.00 3 071 graf
FRUTA MODŘICE 208.00 365.00 277 044 204.00 359.00 136 636 graf
FRUTA PODIVÍN 78.00 106.00 39 051 73.00 100.00 19 548 graf
FRÝDLANTSKÁ LESNÍ 80.00 90.00 15 345 76.00 88.00 8 492 graf
FRYGESTA 60.00 78.00 3 587 65.00 68.00 13 613 graf
FTL PROSTĚJOV 225.00 249.00 13 500 243.00 300.00 75 120 graf
GALA 123.00 123.00 28 429 110.00 125.00 18 925 graf
GALANT MIKULOV 99.00 99.00 4 655 95.00 99.00 8 694 graf
GALEKO 59.00 66.00 120 75.00 316.00 0 graf
GAMA 664.00 840.00 373 077 647.00 828.00 101 932 graf
GAMEX 200.00 300.00 14 776 222.00 263.00 8 433 graf
GAS-MĚŘENÍ,REGUL. 477.00 700.00 435 636 484.00 632.00 211 858 graf
GASTRONOMIA 62.00 89.00 2 785 76.00 80.00 9 700 graf
GENNEX IF - - - 61.00 62.00 744 graf
GENOSERVIS 204.00 371.00 115 663 210.00 352.00 60 075 graf
GEODEZIE BRNO 567.00 700.00 49 442 580.00 800.00 29 078 graf
GEODEZIE LIBEREC 420.00 433.00 52 462 379.00 448.00 13 110 graf
GEOFYZIKA 250.00 314.00 321 214 241.00 320.00 99 408 graf
GEOINDUSTRIA 85.00 109.00 199 739 83.00 100.00 54 239 graf
GEOL.PRŮZ.OSTRAVA 100.00 116.00 24 526 95.00 115.00 18 110 graf
GEOL.PRŮZ.ZL.HORY 31.00 34.00 288 33.00 36.00 216 graf
GEOTEST BRNO 520.00 605.00 220 654 520.00 621.00 200 649 graf
GEOTEST SLATINA 50.00 55.00 5 450 52.00 72.00 15 524 graf
GEOTRADE 48.00 48.00 0 47.00 49.00 1 752 graf
GESTA 94.00 104.00 3 008 90.00 95.00 950 graf
GLASS TV COMPONENT - - - 4.00 8.00 33 917 graf
GLAVERBEL 8,5/00 - - 0 - - - graf
GMS PRAHA 23.00 25.00 150 33.00 37.00 525 graf
GMS PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
GRAFIATISK - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
GRAFIATISK 106.00 200.00 1 924 57.00 137.00 606 graf
GRAFIT 368.00 407.00 137 028 349.00 413.00 97 848 graf
GRAFO 380.00 544.00 103 134 308.00 423.00 12 656 graf
GRAFOSTROJ 66.00 73.00 2 983 73.00 91.00 2 712 graf
GRAMOFONOVÉ ZÁVODY 309.00 388.00 117 444 266.00 368.00 98 426 graf
GRANDHOTEL PUPP 515.00 608.00 378 642 453.00 650.00 133 713 graf
GRANDHOTEL ZL. LEV 217.00 300.00 2 100 187.00 201.00 2 358 graf
GRANDHOTEL ZL. LEV - - - 1 268.00 1 268.00 0 graf
GRANITOL 123.00 150.00 15 855 108.00 149.00 12 970 graf
GUMÁRNY ZUBŘÍ 133.00 176.00 183 866 115.00 185.00 85 324 graf
GUMOKOV 132.00 201.00 154 457 130.00 188.00 42 208 graf
GUMOTEX 250.00 304.00 779 858 225.00 312.00 120 127 graf
H.J. HEINZ CR/SR 183.00 250.00 51 641 187.00 220.00 23 144 graf
HACAR 500.00 551.00 109 769 415.00 500.00 26 290 graf
HANÁ LEAS. 14,5/98 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
HANÁ ZZN OLOMOUC 55.00 63.00 16 752 63.00 72.00 21 060 graf
HANÁCKÉ DRŮBEŽÁŘ. 145.00 161.00 26 262 157.00 185.00 28 766 graf
HANÁCKÉ DRŮBEŽÁŘ. - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
HANÁCKÉ ŽELEZÁRNY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
HANSON ČR 972.00 1 250.00 226 047 1 199.00 1 275.00 414 614 graf
HANUŠOVICKÁ LESNÍ 176.00 256.00 18 562 182.00 247.00 23 320 graf
HARV.BANK.FIN.PF 28.00 36.00 657 477 26.00 35.00 542 840 graf
HARV.DIVID.II PF 30.00 38.00 2 352 366 30.00 39.00 1 945 293 graf
HARV.DŮCH.SPOŘ.PF - - 0 26.00 30.00 7 877 graf
HARV.CHEM.BIO PF - - 0 26.00 35.00 14 910 graf
HARV.PAP.DŘEV.PF - - 0 22.00 30.00 4 091 graf
HARV.RŮST.II PF 29.00 37.00 1 218 480 29.00 38.00 962 130 graf
HARV.SPOL.ARBITR 411.00 504.00 92 265 372.00 497.00 23 600 graf
HARV.SPOL.CONTRAR 540.00 619.00 347 212 519.00 700.00 212 003 graf
HARV.SPOL.DIAMANT 576.00 720.00 541 030 622.00 765.00 775 705 graf
HARV.SPOL.FINANČNÍ 460.00 597.00 45 186 178 460.00 597.00 18 365 144 graf
HARV.SPOL.MEN.SPOL 540.00 660.00 183 783 493.00 700.00 126 211 graf
HARV.STAV.HMOT PF - - 0 35.00 36.00 0 graf
HARV.STAV.ÚSPOR PF - - 0 45.00 45.00 0 graf
HARV.STROJÍREN.PF - - 0 23.00 30.00 1 897 graf
HARV.ZAHR.KAP.PF 24.00 35.00 146 046 24.00 37.00 98 344 graf
HARVARD.CESTOV.PF 23.00 34.00 44 210 23.00 34.00 47 414 graf
HARVARD.POJIŠŤ.PF 23.00 34.00 195 891 25.00 34.00 168 112 graf
HARVARD.POTRAV.PF - - 0 23.00 32.00 45 958 graf
HARVARD.PRŮM.HOLD. 425.00 520.00 49 056 840 421.00 520.00 20 631 416 graf
HARVARD.SKLÁŘ.PF - - 0 25.00 30.00 60 829 graf
HARVARD.TELEKOM.PF - - 0 25.00 36.00 106 663 graf
HARVARD.TEXTIL.PF - - 0 81.00 81.00 0 graf
HEDVA 77.00 116.00 658 844 52.00 120.00 297 449 graf
HIKOR PÍSEK 380.00 522.00 111 009 430.00 540.00 88 546 graf
HMO LOGISTIKA OL 210.00 260.00 191 290 203.00 251.00 220 612 graf
HMZ 172.00 200.00 2 420 970 168.00 200.00 603 336 graf
HOBÉ PARDUBICE 2 075.00 2 075.00 0 1 373.00 1 373.00 0 graf
HOCHTIEF CZ A. S. 867.00 1 240.00 2 124 302 789.00 1 200.00 430 583 graf
Holcim (Česko) 743.00 1 000.00 1 474 907 660.00 982.00 365 325 graf
HOLCIM ČESKO 511.00 630.00 3 389 519 516.00 614.00 1 028 388 graf
HOME 151.00 204.00 282 136 147.00 201.00 55 894 graf
HOT.INTERNATIONAL 323.00 375.00 374 508 293.00 351.00 151 587 graf
HOTEL BAVOR 150.00 198.00 88 718 157.00 185.00 24 452 graf
HOTEL ČERNIGOV 360.00 530.00 100 290 335.00 520.00 36 755 graf
HOTEL ESPLANADE 640.00 651.00 34 008 622.00 719.00 20 575 graf
HOTEL FORUM PRAHA 475.00 580.00 1 635 338 460.00 590.00 872 555 graf
HOTEL IMPERIAL 144.00 269.00 6 513 115.00 210.00 8 441 graf
HOTEL INTERNAT.BRN 176.00 242.00 52 734 163.00 241.00 35 250 graf
HOTEL JALTA PRAHA 540.00 624.00 68 765 500.00 633.00 32 031 graf
HOTEL PALACE OVA 68.00 92.00 4 645 80.00 105.00 4 845 graf
HOTEL PANORAMA 296.00 383.00 198 256 295.00 367.00 149 202 graf
HOTEL PANORAMA BK - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
HOTELOVÝ PORCEL.KV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
HOTELOVÝ PORCEL.KV 109.00 143.00 120 041 118.00 149.00 100 849 graf
HP 52.00 63.00 156 45.00 47.00 1 464 graf
HRADECKÝ FOND - - 0 48.00 55.00 14 715 graf
HŘEBČÍN NAPAJEDLA 138.00 183.00 15 549 134.00 177.00 8 247 graf
HUMPOLECKÉ STROJ. 131.00 150.00 251 624 125.00 151.00 118 962 graf
HUTNÍ MONTÁŽE 144.00 198.00 116 558 143.00 199.00 53 023 graf
HUTNÍ PROJ. PLZEŇ 74.00 91.00 1 068 82.00 91.00 2 813 graf
HUTNÍ PROJEKT 360.00 419.00 26 951 333.00 401.00 14 059 graf
HUTNÍ PROJEKT OVA 325.00 370.00 6 210 325.00 392.00 14 517 graf
HYDROPROJEKT 721.00 897.00 64 985 695.00 800.00 0 graf
HYDROPROJEKT - - - 100.00 100.00 0 graf
CHABAŘOVICKÉ STR. 57.00 62.00 2 705 76.00 76.00 0 graf
CHEMAPOL 12,5/97 10 150.00 10 150.00 55 559 10 000.00 10 000.00 0 graf
CHEMAPOL GROUP PHA - - - 1 300.00 2 500.00 246 060 graf
CHEMO 216.00 240.00 5 904 231.00 260.00 0 graf
CHEMOFOND 260.00 400.00 1 056 181 270.00 400.00 631 628 graf
CHEMONT BRNO 150.00 229.00 355 191 190.00 273.00 53 383 graf
CHEMONT BRNO - - - 1 100.00 1 100.00 0 graf
CHEMOPETROL GROUP 1 070.00 1 195.00 68 959 830 1 061.00 1 165.00 11 211 593 graf
CHEMOPROJEKT 400.00 484.00 70 133 280.00 435.00 9 804 graf
CHEPOS BRNO 92.00 105.00 25 226 105.00 126.00 39 730 graf
CHEVAK CHEB 49.00 65.00 11 275 48.00 73.00 8 890 graf
CHIRANA MODŘANY 60.00 77.00 49 818 58.00 85.00 38 453 graf
CHIRANA STRAŠNICE 89.00 177.00 69 882 67.00 137.00 41 443 graf
CHIRONAX PRAHA 35.00 48.00 5 493 36.00 55.00 4 637 graf
CHLADÍCÍ VĚŽE PHA 314.00 348.00 44 441 263.00 405.00 10 672 graf
CHLUMČAN.KER.ZÁV. 4 085.00 4 545.00 8 569 020 4 007.00 4 516.00 1 890 650 graf
CHODSKÉ VOD.A KAN. 52.00 79.00 8 957 56.00 80.00 608 graf
CHOTĚBOŘ.STR.SLUŽ. 323.00 450.00 601 242 308.00 471.00 262 680 graf
CHOTĚBOŘ.STR.SMALT - - - - - - graf
CHRONOTECHNA 43.00 60.00 160 382 45.00 59.00 71 364 graf
I. EPIC HOLDING - - - 137.00 178.00 2 317 927 graf
I.SZT 13/99 10 250.00 10 250.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ICEC ŠLAPANICE 88.00 110.00 11 558 81.00 105.00 10 933 graf
ICOM REALITY 43.00 64.00 1 856 48.00 60.00 4 992 graf
ICOM STAVEBNÍ 62.00 65.00 3 756 50.00 79.00 4 131 graf
ICOM TRANSPORT 64.00 75.00 34 999 58.00 74.00 12 408 graf
ICOM TRANSPORT - - - 1 003.00 1 003.00 0 graf
IDEAL STANDARD 147.00 214.00 5 347 144.00 176.00 640 graf
IDOP OLOMOUC - - - - - - graf
IF AB-UNIFOND 75.00 102.00 88 172 72.00 110.00 234 370 graf
IF BOH.DOP.KOMEN. - - - 81.00 104.00 412 614 graf
IF BOHATSTVÍ 1 105.00 1 260.00 12 150 140 1 122.00 1 249.00 8 739 618 graf
IF BOHEMIA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
IF BOHEMIA 2.ZEMPO - - - 72.00 88.00 279 628 graf
IF BOHEMIA DOPRAVY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
IF BOHEMIA ZEMPOT. - - - 57.00 69.00 1 001 779 graf
IF BOHEMIA ZEMPOT. - - - 1 706.00 1 706.00 0 graf
IF CTP - - - 90.00 100.00 10 520 graf
IF CTP - - - 845.00 845.00 0 graf
IF ČEMONIF - - - 144.00 212.00 284 720 graf
IF ČKD KUTNÁ HORA - - - 120.00 120.00 0 graf
IF ČS.PRIVAT.SPOL - - - 100.00 120.00 22 480 graf
IF ENERGETIKY 740.00 970.00 1 952 894 762.00 929.00 885 599 graf
IF GOLD - - - 810.00 810.00 0 graf
IF JABLONECKÁ BIŽ. 141.00 179.00 711 445 140.00 165.00 408 682 graf
IF KIP - - - 130.00 172.00 53 146 graf
IF KREDIT - - - 37.00 52.00 138 213 graf
IF METALL - - - 161.00 180.00 338 477 graf
IF MINVEST - - - 65.00 75.00 2 944 graf
IF M-INVEST - - - 255.00 270.00 0 graf
IF OBCHODU 1 240.00 1 360.00 9 955 920 1 185.00 1 353.00 5 313 061 graf
IF PIVO-MORAVA - - - 99.00 112.00 295 532 graf
IF PORTFOLIOVÝ - - - 104.00 146.00 363 763 graf
IF PRO EKOL.A REC - - - 143.00 155.00 174 495 graf
IF PRO PROSPE.PRŮM - - - 72.00 72.00 1 800 graf
IF SKPM - - - 145.00 158.00 366 749 graf
IF STAVEBNÍ - - - 63.00 63.00 0 graf
IF TOP PROFIT - - - 35.00 62.00 36 640 graf
IF ZÁRUKA - - - 84.00 95.00 3 824 graf
IF ZBROJOV.VSETÍN - - - 150.00 192.00 45 879 graf
IF ZLATÁ BRÁNA - - - 491.00 586.00 295 292 graf
IFPM BRNO - - - 298.00 318.00 266 356 graf
IH MOSKVA ZLÍN 90.00 110.00 31 659 100.00 110.00 32 786 graf
II.EPIC HOLDING - - - 55.00 107.00 7 531 056 graf
ILBAU LIBEREC 36.00 56.00 9 544 48.00 60.00 3 923 graf
IMADOS 65.00 98.00 1 300 94.00 94.00 0 graf
IMEX 378.00 451.00 195 710 371.00 460.00 83 352 graf
IMO CHOMUTOV 42.00 46.00 23 572 42.00 45.00 9 980 graf
IMPERIAL K. VARY 680.00 690.00 58 606 599.00 750.00 50 096 graf
IMPERIAL K. VARY - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
IMPERIAL K.VARY 608.00 807.00 0 650.00 720.00 2 690 graf
IMPRESS METAL PAC. - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
IMPRESS METAL PAC. - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
IMPRESS METAL PAC. - - - - - - graf
IMPS 202.00 303.00 175 292 252.00 350.00 56 292 graf
INFUSIA 710.00 910.00 852 604 600.00 887.00 120 846 graf
INGSTAV BRNO 250.00 307.00 35 349 250.00 320.00 4 284 graf
INGSTAV OPAVA 153.00 180.00 64 486 155.00 180.00 24 142 graf
INGSTAV OSTRAVA 178.00 179.00 419 466 149.00 181.00 177 436 graf
INGSTAV UHER.HRAD. 1 100.00 1 645.00 572 575 623.00 767.00 6 318 graf
INGSTAV UHER.HRAD. - - - 1 103.00 1 103.00 0 graf
INOV.CENTR. VVÚPS 57.00 63.00 0 140.00 150.00 14 955 graf
INOV.CENTR.VÚK 51.00 63.00 1 126 56.00 75.00 0 graf
INOVA 86.00 91.00 7 831 68.00 71.00 11 216 graf
INSPEKTA 981.00 1 295.00 26 837 1 112.00 1 305.00 20 076 graf
INTEA 218.00 242.00 86 786 183.00 256.00 25 970 graf
INTERGAL VRCHOVINA 243.00 276.00 149 809 217.00 290.00 200 357 graf
INTERGEO 25.00 34.00 1 089 39.00 41.00 2 070 graf
INTERHOT.PARKHOTEL 206.00 227.00 43 409 190.00 225.00 32 532 graf
INTERHOTEL OLYMPIK 438.00 707.00 882 556 500.00 690.00 739 194 graf
INTERHOTEL TRANSIT - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
INTERHOTEL VORONĚŽ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
INTERHOTEL VORONĚŽ 582.00 680.00 1 406 866 519.00 650.00 314 814 graf
INTERIER PRAHA 104.00 148.00 304 950 96.00 145.00 120 524 graf
INTERKUPON HOLDING 110.00 140.00 366 526 100.00 134.00 159 348 graf
INTERSIGMA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
INTERSIGMA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
INTERSIGMA - - - 29.00 42.00 24 483 graf
INTERSIGMA 97.00 139.00 32 825 60.00 108.00 1 096 graf
INTERSIGMA IS - - - 26.00 30.00 9 755 graf
INTEX 140.00 183.00 579 997 149.00 181.00 134 991 graf
INV.SPOL.PODNIKAT - - - 118.00 145.00 142 635 graf
INV.SPOL.PODNIKAT. - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
INV.SPOL.RENTIA - - - 46.00 63.00 120 856 graf
INVEST.FOND LIF - - - 205.00 1 089.00 8 000 graf
INVEST.PODNIK.FOND - - - 98.00 140.00 69 751 graf
INVESTA - - - 1.00 9.00 0 graf
INVESTIK ROŽNOV - - - 30.00 31.00 1 820 graf
INVESTIM IF 90.00 137.00 14 122 55.00 177.00 1 791 graf
INVESTWAY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
IP BANKA 290.00 325.00 52 090 403 288.00 324.00 16 810 695 graf
IPB 11,125/98 10 150.00 10 155.00 10 489 10 000.00 10 000.00 0 graf
IPF SMR_INA - - - 288.00 342.00 38 120 graf
IPS 12,1/00 10 190.00 10 190.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
IPS KARLOVY VARY 1 100.00 1 210.00 837 000 1 050.00 1 280.00 127 218 graf
IPS SKANSKA 2 800.00 3 165.00 33 299 935 2 745.00 3 102.00 4 409 765 graf
IRIDIUM INVEST 1 995.00 2 625.00 998 795 - - - graf
IS INPRO PF - - - - - 0 graf
IS LINH ART - - - 474.00 600.00 928 990 graf
IS MORAVA - - - 215.00 215.00 0 graf
IS T.C.I. PF - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
IS UNION - - - 860.00 928.00 309 575 graf
ITEC GROUP 48.00 48.00 21 120 41.00 61.00 25 225 graf
IVAX - CR 1 005.00 1 060.00 6 428 930 1 000.00 1 041.00 2 323 832 graf
IVECO CZECH REP. - - - - - - graf
IZOLACE ÚSTÍ 36.00 45.00 4 584 43.00 52.00 6 710 graf
J.B.IF - - - 92.00 100.00 51 514 graf
JABLON.BIZUTER. IS - - - 137.00 195.00 450 656 graf
JABLONEX 205.00 227.00 84 351 201.00 219.00 54 898 graf
JÁCHYMOV PM 420.00 561.00 1 171 508 396.00 559.00 503 961 graf
JAKL KARVINÁ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
JÄKL KARVINÁ 150.00 175.00 297 620 128.00 175.00 131 276 graf
JAN BECHER - - - 1 155.00 1 155.00 0 graf
JANKA 371.00 444.00 1 628 723 356.00 465.00 533 533 graf
JAS-JESNICKÁ STROJ 29.00 35.00 2 960 37.00 38.00 6 370 graf
JATKY PLZEŇ 54.00 60.00 16 680 55.00 84.00 6 106 graf
JČ ENERGETIKA 1 410.00 1 555.00 3 796 930 1 310.00 1 550.00 1 183 756 graf
JČ PLYNÁRENSKÁ 1 255.00 1 405.00 376 775 1 161.00 1 360.00 191 383 graf
JEMČA 651.00 763.00 42 057 674.00 770.00 18 823 graf
JESAN ADOLFOVICE 270.00 300.00 68 151 299.00 340.00 110 753 graf
JESDREV JESENÍK 320.00 346.00 90 502 299.00 353.00 41 856 graf
JESENIC.MLÉKÁRNY 231.00 240.00 109 241 220.00 252.00 338 873 graf
JESENIC.ZÁS.A NÁK. 49.00 78.00 23 029 43.00 120.00 102 348 graf
JIF 310.00 313.00 3 130 217.00 229.00 4 725 graf
JIHLAVAN 99.00 126.00 495 213 100.00 120.00 154 066 graf
JIHLAVSKÉ AUTOOPR. 103.00 130.00 20 215 130.00 155.00 8 739 graf
JIHLAVSKÉ DZ 207.00 231.00 990 434 189.00 230.00 255 200 graf
JIHLAVSKÉ MLÉKÁRNY 124.00 170.00 20 478 68.00 220.00 5 774 graf
JIHOČESKÁ KERAMIKA 510.00 693.00 31 216 531.00 660.00 30 435 graf
JIHOČESKÉ LESY 120.00 190.00 187 220 123.00 186.00 110 456 graf
JIHOČESKÉ TISKÁRNY 410.00 450.00 273 650 345.00 440.00 35 620 graf
JIHOČESKÝ CHOVATEL 225.00 339.00 68 373 172.00 261.00 16 912 graf
JIHOSTROJ 257.00 306.00 2 626 884 245.00 301.00 729 720 graf
JILANA 48.00 100.00 5 005 90.00 100.00 0 graf
JIP 13,875/01 10 100.00 10 600.00 125 211 10 000.00 10 000.00 0 graf
JIRČANY 100.00 131.00 25 015 89.00 118.00 18 531 graf
JIS INVEST.FOND - - - 281.00 423.00 85 243 graf
JITEX PÍSEK 381.00 555.00 5 199 853 351.00 553.00 2 052 093 graf
JITKA JINDŘ.HRADEC 133.00 165.00 1 752 431 125.00 151.00 315 484 graf
JITONA 115.00 147.00 450 133 105.00 148.00 243 271 graf
JITŘENKA PRAHA 67.00 82.00 29 992 52.00 85.00 52 366 graf
JIZERSKÉ SKLO 241.00 275.00 5 628 229.00 271.00 8 314 graf
JIZERSKÉ SKLO - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
JLV 186.00 203.00 120 373 184.00 216.00 73 485 graf
JM ENERGETIKA 2 000.00 2 165.00 4 250 560 1 930.00 2 200.00 1 672 160 graf
JM PLYNÁRENSKÁ 1 520.00 1 635.00 580 575 1 383.00 1 610.00 391 819 graf
JUTA 1 490.00 1 750.00 3 901 425 1 465.00 1 674.00 946 573 graf
K.S.I.O.-1.PF 37.00 45.00 1 250 291 36.00 42.00 783 298 graf
K.V. RESTAV 51.00 57.00 1 120 54.00 56.00 428 graf
KABELOVNA DĚČÍN - - - 5 256.00 5 256.00 0 graf
KABLO ELEKTRO 1 265.00 1 380.00 1 118 925 1 215.00 1 360.00 794 186 graf
KABLO KLADNO - - - 950.00 950.00 0 graf
KANAL.A VOD.ST.PLZ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KAOLIN HLUBANY 640.00 650.00 69 910 541.00 679.00 61 118 graf
KAPITÁL HOLDING - - - 120.00 150.00 375 462 graf
KAPP 28.00 28.00 280 66.00 73.00 0 graf
KARA 59.00 83.00 159 092 60.00 87.00 163 489 graf
KARLOVAR. MIN.VODY 860.00 880.00 288 300 603.00 840.00 98 762 graf
KARLOVAR. PORCELÁN 253.00 295.00 502 431 242.00 300.00 276 226 graf
KARLOVAR. PORCELÁN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KARLOVAR. SILNICE 74.00 81.00 3 120 75.00 152.00 5 052 graf
KARMA 950.00 951.00 340 127 935.00 997.00 36 524 graf
KARNOLA KRNOV 182.00 332.00 598 271 156.00 302.00 257 511 graf
KAROSERIA 99.00 133.00 97 786 100.00 133.00 70 282 graf
KARTOGRAFIE PRAHA 325.00 331.00 37 831 288.00 324.00 29 490 graf
KARVINSKÁ STAVEBNÍ 81.00 92.00 6 412 190.00 198.00 0 graf
KAUČUK GROUP 1 100.00 1 210.00 13 447 175 1 040.00 1 190.00 2 146 595 graf
KAVOZ 51.00 96.00 1 728 45.00 104.00 5 463 graf
KB 10,7/96 9 990.00 9 990.00 394 868 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB 11,1/98 10 050.00 10 190.00 362 073 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB 11,2/97 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB 11,4/01 10 220.00 10 220.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB 7 - - - - - - graf
KB LIKÉR 240.00 286.00 144 555 228.00 255.00 22 524 graf
KB VAR/00 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/97 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/98 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/98 8 865.00 8 865.00 0 7 515.00 9 711.00 112 815 graf
KB VAR/99 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/99 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KDYNIUM 347.00 474.00 49 940 250.00 528.00 8 216 graf
KERAM.KONDENZÁTORY - - - 1 008.00 1 008.00 0 graf
KERAM.ZÁV.ZNOJMO 171.00 227.00 60 944 163.00 220.00 28 718 graf
KERAMIKA HOB 2 200.00 2 320.00 12 469 760 2 010.00 2 230.00 1 327 004 graf
KERAMOST 143.00 181.00 118 003 180.00 201.00 124 061 graf
KF 73.00 110.00 14 123 80.00 93.00 9 135 graf
KF - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KF - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
KH BŘIDLIČNÁ 14/97 9 829.00 9 850.00 10 284 10 000.00 10 000.00 0 graf
KIF MOST 116.00 150.00 2 386 221 110.00 153.00 1 286 357 graf
KINOTECHNIKA PRAHA 194.00 219.00 45 759 163.00 198.00 10 616 graf
KIS INVEST 1 420.00 1 420.00 0 1 623.00 1 623.00 0 graf
KIS TIPAINVEST - - - 49.00 64.00 20 414 graf
KLATOVSKÉ RYBÁŘST. 175.00 230.00 135 269 175.00 235.00 65 114 graf
KLENOTY AURUM 180.00 209.00 14 664 147.00 221.00 6 475 graf
KLENOTY BRNO 50.00 61.00 80 967 50.00 60.00 30 041 graf
KLIMA 228.00 236.00 199 951 219.00 238.00 41 374 graf
KLIMACENTRUM 49.00 65.00 6 435 50.00 70.00 12 378 graf
KNOF.PRŮM.ŽIROV. 95.00 131.00 12 692 81.00 120.00 8 089 graf
KOH-I-NOOR 150.00 163.00 74 284 138.00 180.00 63 808 graf
KOH-I-NOOR ML.VOŽ. 326.00 462.00 147 452 327.00 450.00 162 461 graf
KOH-I-NOOR PRAHA 360.00 665.00 1 455 394 300.00 543.00 2 597 223 graf
KO-HOLDING 261.00 364.00 241 648 218.00 330.00 39 006 graf
KOLBENKA 114.00 140.00 230 314 103.00 148.00 138 412 graf
KOLI HOLD. N.MĚSTO 52.00 79.00 11 512 49.00 66.00 9 154 graf
KOLÍNSKÁ MLÉKÁRNA 115.00 135.00 76 209 110.00 143.00 46 755 graf
KOLORA SEMILY 88.00 96.00 256 513 77.00 91.00 106 835 graf
KOMERČNÍ BANKA 2 030.00 2 290.00 169 930 155 2 043.00 2 311.00 20 743 016 graf
KOMERČNÍ BANKA IF 684.00 724.00 63 717 355 662.00 720.00 32 178 975 graf
KOMPAS-OK IF - - - 263.00 332.00 940 931 graf
KONAX - - - 1.00 3.00 3 graf
KONE LIFTS 55.00 82.00 4 859 70.00 82.00 5 945 graf
KORAMIC ŘEPOV 36.00 41.00 1 678 36.00 47.00 0 graf
KORAMIC ŘEPOV - - - 10 003.00 10 003.00 0 graf
KORAMO KOLÍN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KORINT LIBEREC 65.00 65.00 31 135 54.00 69.00 27 801 graf
KORNOLIT 551.00 566.00 49 039 482.00 553.00 17 752 graf
KOSMOS ČÁSLAV 162.00 246.00 132 704 179.00 220.00 20 631 graf
KOSTELECKÉ UZENINY 750.00 750.00 0 374.00 675.00 51 031 graf
KOVÁRSKO 151.00 181.00 169 999 156.00 204.00 153 170 graf
KOVO 2 - - 0 974.00 974.00 0 graf
KOVO CHEB 65.00 82.00 23 937 68.00 83.00 21 682 graf
KOVO PRAHA 150.00 180.00 33 299 162.00 180.00 9 743 graf
KOVOBEL 71.00 103.00 9 693 62.00 177.00 1 673 graf
KOVOFINIŠ LEDEČ 117.00 157.00 48 352 95.00 129.00 13 012 graf
KOVOHUTĚ BŘIDLIČNÁ 285.00 315.00 638 975 272.00 312.00 351 145 graf
KOVOHUTĚ ČELAKOV. 82.00 92.00 545 046 77.00 87.00 111 416 graf
KOVOHUTĚ DĚČÍN 70.00 100.00 21 588 63.00 105.00 9 447 graf
KOVOHUTĚ MNÍŠEK 135.00 190.00 823 566 118.00 161.00 116 243 graf
KOVOHUTĚ POVRLY 165.00 291.00 3 521 148 163.00 286.00 735 180 graf
KOVOHUTĚ PŘÍBRAM 397.00 853.00 620 560 326.00 674.00 571 013 graf
KOVOHUTĚ ROKYCANY 89.00 109.00 327 048 90.00 111.00 168 289 graf
KOVOLIT MODŘICE 86.00 94.00 45 874 86.00 95.00 43 953 graf
KOVOMAT 29.00 32.00 13 055 27.00 31.00 6 472 graf
KOVONA 524.00 627.00 250 031 495.00 610.00 147 155 graf
KOVONA KARVINÁ 74.00 100.00 111 574 79.00 96.00 88 216 graf
KOVOPETROL PLZEŇ - - - 1 000.00 1 182.00 0 graf
KOVOPLAST CHLUMEC 213.00 255.00 92 291 193.00 270.00 131 050 graf
KOVOPODNIK 27.00 33.00 743 38.00 38.00 0 graf
KOVOPOL 272.00 329.00 238 404 260.00 350.00 366 155 graf
KOVOPROJEKTA BRNO 197.00 270.00 22 901 275.00 280.00 6 440 graf
KOVOSLUŽBA A.V. 41.00 50.00 12 530 29.00 32.00 3 368 graf
KOVOSLUŽBA PRAHA 248.00 255.00 12 659 209.00 304.00 19 276 graf
KOVOSVIT 106.00 145.00 73 138 110.00 125.00 64 078 graf
KOVOŠROT DĚČÍN 176.00 299.00 215 641 174.00 260.00 53 163 graf
KOVOŠROT KLADNO 145.00 233.00 17 724 171.00 211.00 12 573 graf
KOVOTERM 93.00 126.00 86 388 92.00 164.00 70 977 graf
KOZAK KLATOVY 162.00 294.00 462 068 146.00 287.00 130 427 graf
KRAJKA 77.00 113.00 162 588 69.00 114.00 46 546 graf
KRÁLODVORSKÉ ŽEL. 115.00 133.00 1 463 860 110.00 133.00 1 142 628 graf
KRÁLOVOPOLSKÁ 170.00 212.00 1 067 410 157.00 210.00 584 604 graf
KRED.BANKA 15,0/98 10 050.00 10 050.00 0 10 000.00 10 025.00 0 graf
KREDITAKTIV 299 250.00 351 500.00 23 001 750 - - - graf
KREDITAL IF - - - 116.00 140.00 128 718 graf
KREDITNÍ BANKA 13 855.00 17 095.00 48 090 - - - graf
KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY 386.00 670.00 1 875 782 365.00 653.00 295 853 graf
KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KRKONOŠSKÉ VÁPENKY 476.00 824.00 518 661 503.00 800.00 195 542 graf
KROMEXIM 57.00 58.00 4 232 59.00 62.00 3 396 graf
KRUŠNOH.STROJ.MOST 155.00 210.00 461 304 139.00 210.00 170 070 graf
KRUŠNOHORSKÉ LESY 76.00 138.00 513 713 74.00 126.00 242 783 graf
KRYSTALY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KRYTINA ŠLAPANICE 180.00 200.00 78 241 149.00 225.00 21 503 graf
KŘIŠŤÁLOVÝ IF 1 060.00 1 190.00 18 468 385 1 060.00 1 165.00 4 018 876 graf
K-T-V INVEST 575.00 840.00 5 544 840 500.00 850.00 402 439 graf
KUNZ HRANICE 125.00 136.00 345 449 125.00 142.00 286 788 graf
KUPONINVEST - - - 215.00 250.00 3 631 312 graf
KUPONINVEST IF - - - 129.00 129.00 0 graf
KVANTO IPF 217.00 276.00 8 444 678 220.00 271.00 3 272 203 graf
KVANTO OTEVŘENÝ PF - - - 253.00 295.00 3 670 109 graf
LABENA KR.BŘEZNO 26.00 40.00 21 708 26.00 37.00 13 037 graf
LABIT 45.00 72.00 32 932 57.00 70.00 87 088 graf
LACRUM BRNO 305.00 339.00 27 193 306.00 345.00 67 759 graf
LACTEA CHOMUTOV - - - 42.00 42.00 0 graf
LADA 47.00 60.00 64 407 41.00 63.00 24 026 graf
LANAREST BRNO 60.00 74.00 280 615 50.00 70.00 64 275 graf
LANEX 455.00 687.00 156 555 424.00 512.00 111 600 graf
LARM 69.00 144.00 4 191 90.00 110.00 4 039 graf
LATER CHRUDIM 256.00 320.00 762 960 238.00 311.00 119 833 graf
LÁZ.SAN.SANSSOUCI 740.00 825.00 230 589 714.00 772.00 111 331 graf
LÁZ.SAN.ŠVÝC.DVŮR 951.00 986.00 163 970 900.00 970.00 105 395 graf
LÁZNĚ FRANT.LÁZNĚ 316.00 450.00 157 759 291.00 480.00 83 542 graf
LÁZNĚ KONST.LÁZNĚ 122.00 220.00 17 599 106.00 192.00 2 056 graf
LÁZNĚ KUNDRATICE 130.00 190.00 6 393 134.00 213.00 2 957 graf
LÁZNĚ LIBVERDA 263.00 352.00 185 146 226.00 252.00 27 620 graf
LÁZNĚ LIBVERDA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
LÁZNĚ LUHAČOVICE 270.00 330.00 80 937 264.00 323.00 55 975 graf
LÁZNĚ PODĚBRADY 170.00 305.00 155 449 168.00 288.00 57 624 graf
LÁZNĚ TEPLICE N.B. 321.00 600.00 469 461 244.00 604.00 448 587 graf
LÁZNĚ TEPLICE V Č. 175.00 200.00 603 410 165.00 188.00 153 176 graf
LÁZNĚ TEPLICE V Č. - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
LÁZNĚ VELICHOVKY 770.00 950.00 269 402 771.00 1 028.00 521 964 graf
LCS BUS. CENTRE 44.00 66.00 176 68.00 71.00 3 058 graf
LCS HOLDING - - - 77.00 96.00 179 077 graf
LDP VLTAVA VLAŠIM 143.00 236.00 80 516 143.00 235.00 69 406 graf
LE CYGNE SPORT.GR. - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
LEAVIA - - - 52.00 180.00 810 graf
LECOTEX 53.00 68.00 780 62.00 85.00 1 354 graf
LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ 369.00 510.00 829 067 336.00 483.00 100 962 graf
LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
LÉČEBNÉ L.BOHDANEČ 312.00 404.00 77 716 308.00 436.00 56 616 graf
LÉČIVA PRAHA 2 470.00 2 580.00 26 049 240 2 400.00 2 529.00 3 453 513 graf
LEMEX LÁZ.BĚLOHRAD - - - - - - graf
LENAS 172.00 356.00 4 698 119.00 554.00 1 586 graf
LES. SPOL.BUČOVICE 103.00 161.00 24 961 104.00 158.00 35 556 graf
LES. SPOL.BUCHLOV. 438.00 890.00 1 281 452 484.00 943.00 3 501 782 graf
LES. SPOL.FR.LÁZNĚ 180.00 205.00 119 973 180.00 193.00 39 494 graf
LES. SPOL.H.BLATNÁ 340.00 408.00 452 814 338.00 446.00 226 808 graf
LES. SPOL.HORŠ.TÝN 367.00 525.00 1 128 279 338.00 523.00 584 381 graf
LES. SPOL.HOŘICE 126.00 161.00 14 629 118.00 157.00 4 071 graf
LES. SPOL.JIHLAVA 180.00 205.00 31 660 180.00 250.00 13 048 graf
LES. SPOL.KRASLICE 73.00 105.00 42 638 95.00 108.00 3 128 graf
LES. SPOL.LANŠKR. 132.00 174.00 40 245 128.00 180.00 55 712 graf
LES. SPOL.LEDEČ 101.00 172.00 9 594 100.00 171.00 9 733 graf
LES. SPOL.LITOMĚŘ. 120.00 168.00 240 597 115.00 174.00 136 134 graf
LES. SPOL.NÁMĚŠŤ 312.00 321.00 321 389 264.00 319.00 102 794 graf
LES. SPOL.POLIČKA 240.00 247.00 29 839 249.00 286.00 50 126 graf
LES. SPOL.PŘIBYSL. 533.00 1 110.00 255 240 585.00 1 100.00 53 306 graf
LES. SPOL.RONOV 555.00 779.00 71 954 605.00 702.00 67 165 graf
LES. SPOL.STRÁŽN. - - - 95.00 107.00 58 248 graf
LES. SPOL.STŘÍBRO 90.00 150.00 25 185 96.00 182.00 18 670 graf
LES. SPOL.SVITAVY 116.00 128.00 20 118 118.00 145.00 14 854 graf
LES. SPOL.TELČ 386.00 475.00 113 312 354.00 450.00 92 003 graf
LES. SPOL.TRHANOV 151.00 154.00 45 653 130.00 160.00 25 981 graf
LESNA 102.00 146.00 101 885 81.00 136.00 110 279 graf
LESNÍ SP.KRÁL.HVO. 165.00 176.00 89 492 121.00 170.00 54 349 graf
LESNÍ SP.OPOČNO 495.00 550.00 188 485 442.00 530.00 72 913 graf
LESNÍ SP.TEP.U T. 421.00 771.00 1 923 205 336.00 895.00 1 312 710 graf
LESNÍ SP.ŽEL.RUDA 110.00 157.00 3 410 102.00 182.00 8 059 graf
LESNÍ SPOL. BRUMOV 117.00 144.00 5 446 140.00 238.00 0 graf
LESNÍ SPOL.BROUMOV 301.00 332.00 1 113 054 258.00 313.00 2 717 284 graf
LESNÍ SPOL.H.KRÁL. 141.00 160.00 26 333 123.00 159.00 9 235 graf
LESNÍ SPOL.JAROM. 136.00 145.00 31 631 130.00 149.00 16 833 graf
LESNÍ SPOL.JM LESY 159.00 183.00 188 581 153.00 200.00 127 672 graf
LESNÍ SPOL.NOVÉ M. 252.00 340.00 513 173 238.00 330.00 33 246 graf
LESNÍ SPOL.PLANÁ 99.00 130.00 22 637 102.00 130.00 15 966 graf
LESNÍ SPOL.PLASY 87.00 108.00 13 679 96.00 103.00 2 332 graf
LESNÍ SPOL.PŘEŠTI. 74.00 113.00 2 309 72.00 89.00 7 603 graf
LESNÍ SPOL.PŘIMDA 115.00 214.00 72 731 150.00 242.00 47 094 graf
LESNÍ SPOL.SVITAVY - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
LESOSTAVBY F.MÍST. 90.00 100.00 17 160 92.00 110.00 19 028 graf
LESOSTAVBY HR.KRÁL 58.00 99.00 10 719 60.00 84.00 10 596 graf
LESOSTAVBY PLZEŇ 95.00 95.00 0 120.00 125.00 375 graf
LESOSTAVBY ŠUMPERK 138.00 234.00 36 183 180.00 250.00 88 010 graf
LESOSTAVBY ŠUMPERK 30.00 40.00 3 636 41.00 43.00 0 graf
LESOSTAVBY TŘEBOŇ 350.00 500.00 1 442 494 311.00 449.00 286 267 graf
LESTA OLOMOUC 190.00 251.00 43 592 156.00 182.00 5 682 graf
LESY Č. KRUMLOV 394.00 732.00 457 855 440.00 701.00 277 055 graf
LESY Č. RUDOLEC 304.00 342.00 78 504 273.00 340.00 44 945 graf
LESY DŘEVO BRUNTÁL 126.00 135.00 25 712 126.00 138.00 45 530 graf
LESY FRÝDEK-MÍSTEK 110.00 120.00 218 557 104.00 130.00 171 953 graf
LESY HLUBOKÁ 200.00 215.00 169 780 189.00 206.00 26 607 graf
LESY CHLUMEC N.C. 700.00 891.00 76 440 704.00 800.00 62 561 graf
LESY JINDŘ. HRADEC 199.00 275.00 148 082 210.00 300.00 43 380 graf
LESY KÁCOV 176.00 201.00 47 349 165.00 205.00 37 359 graf
LESY KAPLICE 109.00 123.00 17 808 118.00 126.00 5 298 graf
LESY KRNOV 100.00 111.00 41 677 100.00 133.00 52 988 graf
LESY KŘIVOKLÁT 909.00 1 430.00 1 861 148 969.00 1 407.00 2 582 088 graf
LESY MĚLNÍK 116.00 128.00 44 414 104.00 138.00 34 296 graf
LESY ML. BOLESLAV 235.00 261.00 9 315 280.00 319.00 38 209 graf
LESY NIŽBOR 433.00 775.00 700 051 552.00 932.00 2 224 620 graf
LESY PELHŘIMOV 326.00 870.00 684 560 299.00 860.00 693 518 graf
LESY PROTIVÍN 129.00 197.00 34 790 145.00 188.00 29 271 graf
LESY SPÁL.POŘÍČÍ 231.00 342.00 773 199 234.00 349.00 369 319 graf
LESY TÁBOR 147.00 223.00 24 942 190.00 216.00 23 445 graf
LESY VLAŠIM 326.00 396.00 29 608 313.00 385.00 0 graf
LESY VYŠŠÍ BROD 193.00 372.00 22 868 188.00 360.00 14 716 graf
LIBER.VZDUCH.ZÁV. 270.00 270.00 33 480 280.00 300.00 62 938 graf
LIBEREC 14,25/99 10 450.00 10 450.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
LIBEREC.MASNÝ POD. 89.00 130.00 12 991 86.00 102.00 6 812 graf
LIBERTA 32.00 43.00 4 821 43.00 46.00 3 420 graf
LICOLOR LIBEREC 52.00 61.00 33 429 41.00 79.00 28 426 graf
LIGLASS 131.00 159.00 1 436 122.00 140.00 5 996 graf
LIGMET 403.00 446.00 230 774 318.00 403.00 58 274 graf
LIGNA PRAHA 700.00 727.00 58 298 605.00 701.00 16 989 graf
LIGNUM HODONÍN 38.00 58.00 1 647 35.00 52.00 604 graf
LIGRA STARÉ MĚSTO 38.00 49.00 111 160 36.00 52.00 47 390 graf
LIHOVAR M.BOLESLAV 130.00 157.00 37 842 120.00 180.00 8 852 graf
LIMONA MN.HRADIŠTĚ 160.00 186.00 21 074 122.00 166.00 8 620 graf
LINASET 278.00 518.00 0 230.00 511.00 150 087 graf
LINEA NIVNICE 290.00 315.00 79 818 280.00 316.00 56 934 graf
LINEA ÚBOK - - - 1 800.00 1 800.00 0 graf
LINETA 39.00 43.00 23 984 21.00 43.00 4 733 graf
LIRA 641.00 648.00 69 745 598.00 700.00 98 335 graf
LISOVNY N.HM.VRBNO 68.00 92.00 2 025 73.00 130.00 6 108 graf
LITES 54.00 75.00 17 656 49.00 62.00 9 339 graf
LOKOMOTIVKA PRAHA 59.00 93.00 159 727 51.00 107.00 96 433 graf
LOMBARD INDUSTRIAL 157.00 232.00 299 759 141.00 228.00 165 679 graf
LONKA PŘÍBOR 146.00 220.00 14 888 141.00 170.00 12 136 graf
LOVOCHEMIE LOVOS. 178.00 245.00 617 088 180.00 235.00 182 636 graf
LS ROYAL MAR.LÁZNĚ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
LUČEBNÍ Z.DRASLOV. 26.00 31.00 263 854 20.00 35.00 32 023 graf
LUČEBNÍ ZÁV. KOLÍN 121.00 150.00 393 546 90.00 132.00 92 401 graf
LUHOV 250.00 263.00 126 793 201.00 261.00 88 869 graf
LUKRATIV BRNO - - - 33.00 36.00 396 643 graf
LUŽAN VESELÍ N.L. 153.00 230.00 45 366 127.00 275.00 28 696 graf
MADETA 910.00 1 000.00 2 685 229 840.00 1 002.00 559 099 graf
MAGNET 138.00 164.00 315 048 123.00 145.00 129 194 graf
MAGNET - - - 467.00 620.00 0 graf
MAGNETON 127.00 141.00 556 331 122.00 139.00 302 387 graf
MAJETKOVÁ ŽDÍREC 49.00 60.00 16 099 47.00 63.00 17 712 graf
MALÉ LUXUS.HOTELY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MANHATTAN IF 773.00 1 000.00 957 679 651.00 990.00 571 428 graf
MAR.LÁZNĚ 12,5/00 10 195.00 10 195.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
MARILA ROKYCANY - - - 19.00 62.00 3 667 graf
MARS SVRATKA 330.00 380.00 82 416 297.00 410.00 68 514 graf
MASNA BRNO 24.00 42.00 15 905 23.00 30.00 16 497 graf
MASNA KROMĚŘÍŽ 139.00 174.00 12 043 135.00 170.00 2 328 graf
MASNA STUDENÁ 146.00 195.00 96 216 126.00 170.00 44 997 graf
MASNÝ PRŮM.ŠUMPERK 446.00 550.00 47 838 518.00 575.00 30 218 graf
MASNÝ PRŮM.VIMPERK 302.00 608.00 69 917 334.00 607.00 58 937 graf
MASNÝ PRŮMYSL CHEB 121.00 195.00 17 182 61.00 137.00 2 162 graf
MASO HROZNĚTÍN 81.00 110.00 5 985 114.00 138.00 7 072 graf
MASO PLANÁ 95.00 169.00 51 243 100.00 170.00 30 504 graf
MASOKOMB. KLADNO 20.00 26.00 34 498 22.00 28.00 14 878 graf
MASOKOMB. KOSMON. 180.00 246.00 270 997 147.00 226.00 96 634 graf
MASOKOMB. LOUNY 80.00 110.00 72 945 81.00 91.00 29 638 graf
MASOKOMB. PŘÍBRAM 73.00 81.00 9 812 76.00 81.00 18 744 graf
MASOKOMB.KLATOVY 115.00 135.00 40 687 92.00 130.00 18 311 graf
MASOKOMB.MARTINOV 171.00 276.00 59 724 179.00 272.00 96 746 graf
MASOKOMB.POLIČKA 294.00 495.00 176 576 271.00 450.00 64 937 graf
MASOSPOL PÍSNICE 97.00 162.00 268 699 80.00 133.00 92 556 graf
MASOZÁVOD KRAHULČÍ 332.00 489.00 389 871 310.00 525.00 198 358 graf
MASSAG 181.00 210.00 150 503 178.00 218.00 101 273 graf
MATE 65.00 75.00 9 098 75.00 78.00 15 704 graf
MEDICAMENTA 205.00 227.00 144 576 193.00 225.00 109 527 graf
MEGA 90.00 111.00 0 153.00 178.00 0 graf
MECH.ZÁV.DOBROVICE 220.00 300.00 83 960 210.00 293.00 23 188 graf
MEOPTA PŘEROV 105.00 115.00 822 965 104.00 116.00 591 184 graf
MEP POSTŘELMOV 95.00 106.00 384 072 86.00 101.00 167 808 graf
MERKUR PRAHA 22.00 24.00 7 432 16.00 22.00 1 166 graf
MERKURIA 85.00 149.00 36 950 79.00 120.00 9 140 graf
MERX IS - - - 90.00 90.00 0 graf
MESPAS 18.00 23.00 1 236 28.00 28.00 1 876 graf
METAL 405.00 520.00 110 071 410.00 485.00 69 781 graf
METAL ZNOJMO 77.00 77.00 0 42.00 63.00 0 graf
METALIMEX 1 750.00 2 250.00 166 295 1 971.00 2 400.00 122 851 graf
METALŠROT TLUMAČOV 91.00 142.00 144 346 86.00 130.00 54 453 graf
METAZ 104.00 119.00 68 878 89.00 121.00 32 270 graf
METRA BLANSKO 200.00 210.00 1 138 002 200.00 210.00 504 563 graf
METROPROJEKT 89.00 93.00 6 876 100.00 122.00 17 084 graf
METROSTAV 2 455.00 2 875.00 3 028 000 2 333.00 2 851.00 1 479 290 graf
METROSTAV - - - 980.00 980.00 0 graf
MEVA 99.00 152.00 27 011 90.00 156.00 6 428 graf
MGM HOLEŠOV 57.00 63.00 2 529 73.00 100.00 4 058 graf
MIDO 362.00 610.00 21 960 333.00 333.00 0 graf
MICHELSKÉ PEKÁRNY 590.00 620.00 575 188 527.00 610.00 216 747 graf
MIKROP ČEBÍN 162.00 217.00 6 282 197.00 218.00 7 122 graf
MILAGRO - - 0 420.00 420.00 0 graf
MILETA 193.00 497.00 2 301 571 175.00 460.00 1 293 609 graf
MILKO 54.00 81.00 10 250 36.00 70.00 4 094 graf
MILO OLOMOUC 1 360.00 1 600.00 10 206 320 1 360.00 1 566.00 2 782 658 graf
MILPA PARDUBICE 83.00 123.00 80 277 86.00 105.00 22 818 graf
MINERVA BOSKOVICE 379.00 436.00 915 871 335.00 470.00 367 651 graf
MITOP MIMOŇ 161.00 176.00 73 313 152.00 187.00 30 366 graf
MJM LITOVEL 293.00 354.00 1 216 236.00 450.00 369 636 graf
MLÉKÁRNA F.MÍSTEK 200.00 414.00 3 922 249.00 530.00 1 272 graf
MLÉKÁRNA HR.KRÁL. 158.00 229.00 3 150 145.00 212.00 24 386 graf
MLÉKÁRNA KLATOVY 126.00 180.00 98 236 121.00 188.00 55 922 graf
MLÉKÁRNA KUNÍN 415.00 541.00 34 213 319.00 603.00 135 714 graf
MLÉKÁRNA MAR.LÁZNĚ 87.00 148.00 19 536 39.00 124.00 1 750 graf
MLÉKÁRNA STŘÍBRO 120.00 134.00 235 485 98.00 130.00 11 690 graf
MLÝNY ČERČANY 42.00 68.00 19 181 33.00 81.00 6 662 graf
MOCHOVSKÉ MRAZÍRNY 91.00 123.00 123 627 87.00 145.00 68 004 graf
MOMENTIVE SPEC.CH. - - - - - - graf
MONTAS HR.KR_LOV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MONTAS HR.KRÁLOVÉ - - - 30.00 30.00 0 graf
MONTÁŽE PŘEROV 487.00 859.00 133 873 504.00 878.00 316 230 graf
MONTÁŽE PŘÍBRAM 114.00 125.00 12 338 124.00 160.00 26 366 graf
MONTI THERMAE - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MONTOVANÉ STAVBY 135.00 135.00 7 965 81.00 135.00 1 731 graf
MOPAS HOLEŠOV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MOR. POTRAVIN. ST - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MOR.CUKERNÍ SDRUŽ. - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
MOR.CUKERNÍ SDRUŽ. 17.00 30.00 38 720 - - - graf
MOR.POTRAVIN.ST. 47.00 52.00 5 236 39.00 41.00 4 329 graf
MOR.ZEM.HOLDING - - - 167.00 230.00 1 194 364 graf
MORAGRO PROSTĚJOV 88.00 110.00 12 753 105.00 124.00 49 243 graf
MORAV. PLYNOSTAV 792.00 872.00 12 745 704.00 971.00 27 092 graf
MORAV.CHEMIC. ZÁV. 689.00 730.00 7 845 399 640.00 719.00 2 212 028 graf
MORAV.KERAM.ZÁVODY 160.00 220.00 80 782 140.00 170.00 19 885 graf
MORAVEL OLOMOUC 60.00 67.00 2 440 94.00 114.00 35 916 graf
MORAVIA BANKA 8 865.00 10 725.00 0 - - - graf
MORAVIA BANKA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MORAVIA CANS 201.00 250.00 31 303 178.00 200.00 5 589 graf
MORAVIA GLASS 475.00 511.00 752 486 461.00 520.00 331 724 graf
MORAVIA INVEST IF 144.00 259.00 138 858 136.00 230.00 126 431 graf
MORAVIA VAR/00 9 595.00 9 595.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
MORAVIAFLOR 73.00 73.00 0 72.00 72.00 0 graf
MORAVIAFROST 181.00 330.00 87 059 174.00 291.00 32 240 graf
MORÁVKA CENTRUM - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
MORAVOLEN ŠUMPERK 104.00 224.00 894 008 60.00 204.00 88 700 graf
MORAVOSTAV BRNO 420.00 425.00 12 735 438.00 486.00 21 836 graf
MORAVSK_ ENERG.IF - - - 186.00 253.00 31 605 graf
MORAVSKÁ AGRA 34.00 34.00 3 264 36.00 42.00 10 824 graf
MORAVSKÁ PRŮM. - - - 203.00 235.00 195 136 graf
MORAVSKÉ AUTOOPR. 60.00 72.00 66 380 70.00 81.00 0 graf
MORAVSKÉ KOVÁRNY 510.00 536.00 75 072 513.00 580.00 63 172 graf
MORAVSKÉ NAFT.DOLY 1 080.00 1 320.00 2 234 980 1 040.00 1 203.00 820 652 graf
MORAVSKÉ ŽELEZÁRNY 140.00 152.00 613 532 135.00 161.00 290 085 graf
MORAVSKOČESKÝ IF - - - 39.00 43.00 7 872 932 graf
MORAVSKOSLEZ. UPF 602.00 775.00 7 464 201 608.00 770.00 4 258 932 graf
MORAVSKOTŘ.STAVBY 55.00 70.00 17 342 60.00 65.00 1 022 graf
MORAVSKÝ DRUŽ.IF - - - 141.00 300.00 237 990 graf
MORAVSKÝ IF - - - 50.00 70.00 378 816 graf
MORAVSKÝ ZEM.HOLD. - - - 103.00 121.00 246 678 graf
MORSLEZ.TE.13,0/99 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
MORSLEZS. PIVOVARY 255.00 434.00 4 904 418 232.00 450.00 689 763 graf
MORSLEZS.REGIONÁL. - - - 115.00 131.00 4 708 graf
MORSLEZS.TEPLÁRNY 830.00 920.00 12 821 880 811.00 891.00 4 252 452 graf
MORSTAR 411.00 432.00 162 439 390.00 420.00 88 697 graf
MOSTÁRNA HUSTOPEČE 146.00 236.00 133 359 160.00 225.00 47 075 graf
MOSTECKÁ UHEL.SP. 278.00 340.00 24 500 421 286.00 340.00 8 427 786 graf
MOSTECKÁ UHEL.SPOL - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MOTOFOND IF - - - 120.00 141.00 124 115 graf
MOTOKOV INTER. 206.00 240.00 48 568 173.00 254.00 27 910 graf
MOTOKOV PRAHA 185.00 201.00 890 053 173.00 195.00 391 320 graf
MOTOR JIKOV 108.00 126.00 155 694 108.00 127.00 92 194 graf
MOTORPAL 114.00 138.00 525 866 103.00 135.00 214 548 graf
MRAZÍRNY DAŠICE 51.00 70.00 39 751 49.00 55.00 24 690 graf
MRAZÍRNY PRAHA 53.00 72.00 212 33.00 66.00 3 344 graf
MRAZÍRNY PRAHA - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
MRAZÍRNY VIŠŇOVÉ 322.00 357.00 36 488 277.00 308.00 23 241 graf
MS FOND (PIAS) 990.00 1 030.00 39 710 - - - graf
MSA 705.00 811.00 2 076 795 690.00 818.00 785 227 graf
MSDZ ŠUMPERK 57.00 100.00 59 663 53.00 98.00 34 258 graf
MSP PŘEROV 21/97 5 100.00 7 466.00 21 673 - - - graf
MŠLZ 178.00 210.00 584 799 177.00 205.00 403 078 graf
MTH PRAHA 55.00 67.00 159 198 58.00 79.00 36 970 graf
MULTISYSL14,875/99 9 900.00 10 000.00 1 636 868 - - - graf
MUROM 83.00 104.00 117 062 81.00 112.00 267 548 graf
MUZO 824.00 1 015.00 204 952 643.00 801.00 15 771 graf
MYKANA 72.00 73.00 13 195 62.00 72.00 1 834 graf
NAKLADATEL.OLYMPIA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
NAREX ČESKÁ LÍPA - - - 99 994.00 99 994.00 0 graf
NAREX ČESKÁ LÍPA 200.00 230.00 53 438 169.00 241.00 22 032 graf
NÁRODNÍ SPOL.DOMOV - - - 58.00 380.00 1 718 graf
NATE CHOTĚBOŘ 729.00 1 000.00 55 636 597.00 840.00 38 248 graf
NATURAMYL 194.00 241.00 26 968 189.00 235.00 13 622 graf
NAVOS 130.00 162.00 64 459 106.00 160.00 5 079 graf
NEALKO OLOMOUC 645.00 760.00 891 704 593.00 849.00 848 881 graf
NEMOHOLD 135.00 155.00 95 670 119.00 159.00 39 789 graf
NEPTUN BYLANY 85.00 126.00 15 537 113.00 144.00 44 173 graf
NISA - - - 1.00 2.00 0 graf
NKT CABLES 681.00 890.00 9 409 312 655.00 851.00 1 622 690 graf
NOVÁ HUŤ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
NOVAMYL 186.00 191.00 93 646 130.00 164.00 27 067 graf
NOVING 172.00 225.00 21 509 238.00 258.00 100 612 graf
NOWACO MRAZÍRNY 38.00 52.00 20 662 39.00 54.00 40 767 graf
NYCOM 157.00 294.00 10 974 170.00 236.00 0 graf
O2 C.R. 3 125.00 3 400.00 181 915 090 3 042.00 3 385.00 44 278 410 graf
OBAL ROZKOŠ 214.00 262.00 113 553 203.00 244.00 59 557 graf
OBAL ROZKOŠ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OBALEX ZNOJMO 342.00 381.00 41 565 350.00 406.00 52 848 graf
OBČANSKÝ IF 200.00 297.00 244 483 201.00 295.00 51 536 graf
OBCH. A BROKER. IF - - - 78.00 78.00 0 graf
OBCH.ZAŘÍZENÍ PHA 23.00 34.00 9 913 24.00 30.00 991 graf
OBCHOD OBUVÍ ZLÍN 76.00 81.00 67 814 69.00 79.00 72 415 graf
OBCHOD S PALIVY 160.00 160.00 1 920 110.00 134.00 578 graf
OBCHODNÍ DŮM ALFA 110.00 129.00 52 327 100.00 107.00 4 643 graf
OBCHODNÍ SLADOVNY 703.00 940.00 711 619 690.00 1 000.00 579 862 graf
OBCHODNÍ TISKÁRNY 111.00 132.00 45 259 98.00 124.00 17 918 graf
OBIL.LIHOV.KRALUPY 221.00 250.00 89 264 214.00 253.00 21 087 graf
OBILA KUTNÁ HORA 153.00 210.00 79 646 141.00 229.00 29 655 graf
OBL.PRŮM.P.POLIČKA 100.00 110.00 0 125.00 145.00 9 826 graf
OBNOVA BRNO 52.00 69.00 15 829 56.00 65.00 19 854 graf
OD KRUŠNOHOR 342.00 350.00 68 600 255.00 330.00 28 112 graf
OD LASO 620.00 622.00 1 022 775 546.00 612.00 358 457 graf
OD PRIOR JIHLAVA 76.00 90.00 29 162 70.00 79.00 18 680 graf
OD PRIOR ZLÍN 235.00 300.00 94 537 152.00 258.00 24 542 graf
OD RIO MOST 98.00 121.00 2 372 97.00 110.00 2 829 graf
ODETKA 97.00 120.00 4 469 69.00 100.00 4 316 graf
ODĚVNÍ PRŮMYSL - - - - - - graf
ODĚVY HRADEC KRÁL. 53.00 54.00 1 292 61.00 62.00 1 220 graf
ODĚVY ÚSTÍ N.L. 23.00 40.00 20 101 18.00 22.00 1 710 graf
ODKOLEK 181.00 219.00 190 792 200.00 214.00 126 998 graf
ODVĚTVOVÝ IF 206.00 289.00 227 328 197.00 285.00 120 078 graf
OFT HOLDING PRAHA 540.00 658.00 534 958 516.00 665.00 582 291 graf
OHL ŽS 804.00 940.00 - 780.00 930.00 772 081 graf
OK STS TOUŽIM 82.00 91.00 19 000 69.00 75.00 5 850 graf
OKD 55.00 59.00 12 272 326 54.00 59.00 4 950 493 graf
OKD - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OKD 14,5/99 10 470.00 10 720.00 22 826 - - - graf
OKULA NÝRSKO 131.00 176.00 26 040 130.00 176.00 16 566 graf
OLEASPOL - - - 30 000.00 30 000.00 0 graf
OLEASPOL - - - 30 000.00 30 000.00 0 graf
OLMA MLÉK.PRŮMYSL 668.00 813.00 1 891 008 580.00 791.00 127 505 graf
OLŠANSKÉ PAPÍRNY 324.00 441.00 3 514 461 311.00 446.00 2 847 767 graf
OMNIPOL 341.00 399.00 808 117 362.00 385.00 437 000 graf
OMYA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OMYA.VÁPENNÁ 715.00 744.00 172 101 620.00 756.00 65 006 graf
ON SEMICONDUCT. CR 152.00 170.00 55 474 149.00 175.00 46 968 graf
OPAVLEN OPAVA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OPAVSKÁ LESNÍ 108.00 165.00 29 205 125.00 161.00 32 690 graf
OPRAVY ZÁCHLUMÍ 91.00 100.00 84 395 90.00 198.00 2 430 graf
OPZ PLUS 32.00 35.00 5 344 28.00 29.00 4 712 graf
ORCA - - - 297.00 297.00 0 graf
ORGATEX 325.00 431.00 86 859 325.00 380.00 29 204 graf
ORGREZ 155.00 159.00 44 205 133.00 190.00 24 722 graf
ORLIČAN CHOCEŇ 40.00 51.00 29 830 - - - graf
ORPA 231.00 238.00 76 310 206.00 241.00 38 462 graf
ORTAS PŘÍBRAM - - - 99 998.00 99 998.00 0 graf
ORTAS PŘÍBRAM 33.00 46.00 36 161 35.00 49.00 59 097 graf
OSEVA 78.00 107.00 27 541 74.00 97.00 31 342 graf
OSEVA AGRI CHRUDIM - - - 270.00 900.00 0 graf
OSEVA UNI 153.00 231.00 27 595 156.00 230.00 98 811 graf
OSONA 85.00 139.00 109 869 56.00 108.00 10 626 graf
OSP Č. BUDĚJOVICE 101.00 211.00 0 69.00 170.00 2 429 graf
OSPAP VELKOOBCH.P. 56.00 69.00 7 441 53.00 62.00 3 870 graf
OSTRAV.VOD.A KAN. 121.00 132.00 62 758 112.00 150.00 40 519 graf
OSTRAVAR 614.00 725.00 892 430 634.00 750.00 299 747 graf
OSTROJ 295.00 374.00 2 336 058 272.00 363.00 917 932 graf
OSTROV.TEPLÁREN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OTAVAN TŘEBOŇ 275.00 346.00 448 515 253.00 329.00 115 085 graf
OTAVA-PATRIA 250.00 367.00 120 918 255.00 367.00 78 574 graf
OTAVSKÉ STROJÍRNY 86.00 115.00 23 964 95.00 108.00 12 568 graf
OTMA SLOV. FRUTA 155.00 194.00 20 400 170.00 200.00 11 649 graf
P.I.F. 603.00 657.00 38 436 001 590.00 647.00 24 520 832 graf
PACOVSKÉ STROJÍRNY 62.00 83.00 77 940 77.00 90.00 7 858 graf
PALABA SLANÝ 280.00 440.00 1 050 401 282.00 380.00 96 116 graf
PAMELA 26.00 27.00 1 726 36.00 36.00 180 graf
PANAV 158.00 409.00 35 524 159.00 450.00 12 028 graf
PANKRÁC 36.00 60.00 16 797 36.00 66.00 114 583 graf
PANKRÁC 50.00 89.00 6 905 59.00 88.00 1 170 graf
PAPÍRNY BRNO 133.00 169.00 307 355 122.00 188.00 468 973 graf
PARAMO 1 020.00 1 300.00 1 870 205 963.00 1 246.00 914 951 graf
PARDUBICE 12,7/99 - - 0 1 000.00 1 000.00 0 graf
PARKHOTEL GOLF ML 346.00 473.00 11 115 330.00 395.00 8 106 graf
PARKING CENTRUM - - - 900.00 900.00 0 graf
PAS ZÁBŘEH NA MOR. 52.00 60.00 4 960 54.00 75.00 739 graf
PASO BRNO 63.00 70.00 20 727 55.00 71.00 35 694 graf
PAVUS PRAHA 82.00 88.00 3 458 77.00 101.00 6 266 graf
PBS BRNO DIZ 118.00 150.00 5 189 549 121.00 151.00 422 969 graf
PCB BENEŠOV 52.00 64.00 0 52.00 70.00 10 686 graf
PEGA 299.00 399.00 384 576 266.00 410.00 175 246 graf
PEKÁR.A CUKR.NÁCHO - - - - - - graf
PEKÁRNA CHOMUTOV 90.00 100.00 5 511 80.00 85.00 3 413 graf
PEKÁRNA LIBEREC 80.00 85.00 36 357 75.00 83.00 28 630 graf
PEKÁRNA TŘEBÍČ 145.00 173.00 12 938 165.00 258.00 6 075 graf
PEKÁRNA TŘEBÍČ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PEKÁRNA ŽATEC 432.00 650.00 7 246 384.00 480.00 3 058 graf
PEKÁRNY CUKRÁRNY 323.00 390.00 17 550 350.00 350.00 0 graf
PEKÁRNY CUKRÁRNY 2 - - - 134.00 178.00 2 680 graf
PEKÁRNY ŠUMPERK 62.00 91.00 14 638 65.00 99.00 15 405 graf
PEREX 56.00 56.00 1 568 48.00 51.00 6 345 graf
PERFEKTA 50.00 64.00 3 649 28.00 117.00 600 graf
PERLA BAVLNÁŘ.ZÁV. 259.00 315.00 18 698 286 256.00 300.00 7 390 741 graf
PETRA STRÁNÍ 48.00 65.00 2 809 46.00 100.00 13 435 graf
PF AAA 730.00 811.00 1 515 934 680.00 790.00 476 354 graf
PF IKS KB PLUS 148.00 161.00 11 715 040 144.00 160.00 6 630 610 graf
PF MAJETKU 1.IN 195.00 225.00 1 078 349 192.00 220.00 564 538 graf
PF PRAVID.PŘ. 1.IN 206.00 238.00 3 349 953 205.00 234.00 1 841 116 graf
PF PROSPERITY 1.IN 193.00 225.00 4 444 600 190.00 220.00 1 715 286 graf
PGH - - - 117.00 550.00 0 graf
PHARMING - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PHILIP MORRIS ČR A 5 080.00 6 225.00 56 565 950 5 000.00 6 199.00 5 427 704 graf
PHOENIX LÉKÁR. VO 212.00 261.00 9 327 267.00 300.00 3 040 graf
PIF GARANCE 200.00 396.00 154 460 165.00 205.00 28 724 graf
PIKAZ PRAHA 20.00 28.00 0 23.00 33.00 0 graf
PILANA TOOLS 205.00 208.00 63 434 203.00 220.00 104 533 graf
PIV.A SOD.BRNO 88.00 117.00 10 144 77.00 115.00 7 326 graf
PIV.A SOD.BŘECLAV 89.00 108.00 35 147 74.00 88.00 11 237 graf
PIV.A SOD.JIHLAVA 143.00 258.00 11 040 140.00 224.00 12 650 graf
PIV.RADEGAST SEDL. 203.00 280.00 34 505 188.00 235.00 19 736 graf
PIVOV. PARDUBICE - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PIVOV.A SOD.SVIT. 153.00 233.00 16 219 175.00 218.00 16 558 graf
PIVOV.KRUŠOVICE 1 400.00 1 505.00 324 045 1 239.00 1 666.00 74 708 graf
PIVOV.LOUNY 309.00 470.00 136 342 295.00 400.00 18 926 graf
PIVOV.PARDUBICE 167.00 220.00 128 833 180.00 205.00 78 914 graf
PIVOV.PROSTĚJOV 106.00 176.00 30 363 94.00 142.00 6 874 graf
PIVOV.STAROBRNO 610.00 730.00 467 456 590.00 731.00 177 198 graf
PIVOV.VRATISLAVICE 720.00 955.00 406 522 614.00 778.00 53 030 graf
PIVOVAR RADEGAST 4 230.00 4 400.00 20 533 960 4 000.00 4 311.00 3 701 083 graf
PIVOVAR V.POPOVICE 855.00 1 050.00 897 868 806.00 1 015.00 687 198 graf
PIVOVARSKÝ HOLDING 490.00 893.00 1 690 509 502.00 676.00 867 522 graf
PIVOVARY BOH.PRAHA 404.00 440.00 443 616 410.00 441.00 604 374 graf
PK TRADE BRNO - - - 300.00 300.00 0 graf
PLASTIK HT 93.00 108.00 11 605 73.00 99.00 10 106 graf
PLEMENÁŘI BRNO 380.00 465.00 14 160 406.00 454.00 17 934 graf
PLEMENÁŘSKÉ SLUŽBY 56.00 67.00 27 060 52.00 57.00 29 535 graf
PLIVA - LACHEMA 950.00 1 150.00 1 088 323 902.00 1 150.00 504 774 graf
PLOMA 133.00 158.00 535 802 122.00 170.00 357 800 graf
PLYNOPROJEKT PRAHA 244.00 300.00 136 211 210.00 285.00 84 153 graf
PLYNOSTAV PARDUB. 470.00 555.00 633 533 478.00 550.00 209 878 graf
PLYNOSTAV PARDUB. - - - 1 145.00 1 145.00 0 graf
PLZEŇ 11,5/00 10 100.00 10 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
PLZEŇ.PROJ.ATELIÉR 201.00 342.00 22 482 94.00 262.00 4 478 graf
PLZEŇSKÁ IS - - - 36.00 103.00 37 073 graf
PLZEŇSKÁ IS - - - 54.00 100.00 11 372 graf
PLZEŇSKÁ IS - - - 40.00 88.00 41 864 graf
PLZEŇSKÁ KAP.SPOL. 64.00 87.00 96 582 61.00 89.00 125 691 graf
PLZEŇSKÁ TEPLÁREN. 361.00 426.00 343 075 362.00 420.00 137 536 graf
PLZEŇSKÝ PRAZDROJ 2 835.00 3 150.00 4 566 840 2 846.00 3 195.00 1 650 812 graf
PNIF 298.00 575.00 0 234.00 391.00 1 089 746 graf
PNP PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
POD.EKOLOG. VÝST. 163.00 274.00 10 556 149.00 405.00 1 678 graf
PODNIK SPEC.PRACÍ 77.00 205.00 70 386 52.00 197.00 22 607 graf
PODNIKAT.TRŽNÍ PF 86.00 119.00 8 918 906 84.00 116.00 2 917 951 graf
POL.LESY DYMOKURY 102.00 193.00 2 553 92.00 207.00 4 515 graf
POLAB.CUKR.BEŘKOV. 41.00 56.00 1 968 52.00 57.00 2 866 graf
POLAB.DZ NYMBURK 63.00 86.00 3 574 57.00 62.00 0 graf
POLABSKÉ MLÉKÁRNY 155.00 200.00 25 603 144.00 182.00 14 686 graf
POLIČSKÉ STROJÍRNY 215.00 273.00 483 087 200.00 262.00 364 530 graf
POLOVODIČE PRAHA 34.00 47.00 21 842 23.00 36.00 5 975 graf
POLYGON STAVEBNÍ 67.00 91.00 18 032 65.00 100.00 92 706 graf
POLYGRAFIA 91.00 111.00 21 438 66.00 80.00 7 385 graf
POLYTECHNA 734.00 840.00 129 425 640.00 840.00 24 226 graf
POM - - - 135.00 135.00 0 graf
PORCEL.MANUFAKTURA 2 605.00 2 850.00 379 700 2 451.00 2 830.00 224 934 graf
PORTFOLIO MORAVA - - - 52.00 60.00 70 778 graf
POSTILION PO>T.IF - - - 618.00 720.00 1 259 437 graf
POŠT.TISK.CENIN 270.00 300.00 9 340 293.00 315.00 11 925 graf
POŠTOREN. KER.ZÁV. 405.00 501.00 771 201 356.00 480.00 306 226 graf
POŠTOVNÍ DVŮR KV 2 390.00 2 390.00 0 - - - graf
POTIS 72.00 80.00 3 848 65.00 120.00 2 793 graf
POTRAVINÁŘSKÝ IF 1 090.00 1 110.00 4 398 870 1 053.00 1 136.00 1 687 830 graf
POTRAVINÁŘSKÝ PF - - - 154.00 185.00 222 678 graf
POTRAVINY CENTRUM 20.00 26.00 646 31.00 32.00 349 graf
POVLTAVSKÉ MLÉKÁR. 357.00 467.00 647 288 300.00 381.00 54 580 graf
PÖYRY ENVIRONMENT 170.00 271.00 2 550 200.00 308.00 0 graf
POZ.STAVBY KLATOVY 94.00 124.00 8 580 77.00 100.00 6 123 graf
POZ.STAVBY PŘEROV 82.00 101.00 7 506 250.00 257.00 0 graf
POZ.STAVBY ZLÍN 203.00 237.00 11 797 180.00 211.00 12 165 graf
POZ.STAVIT. ZLÍN 245.00 255.00 37 988 248.00 276.00 34 536 graf
POZEM.ST.OLOMOUC 155.00 183.00 347 649 156.00 177.00 318 351 graf
POZEM.ST.STAVOSER. 105.00 144.00 8 372 148.00 156.00 16 038 graf
POZEM.ST.ÚSTÍ N.L. 233.00 248.00 382 650 241.00 272.00 344 266 graf
POZES RADONICE 63.00 69.00 1 510 76.00 76.00 0 graf
PPF INVEST.HOLDING 441.00 539.00 17 891 621 433.00 530.00 18 124 273 graf
PPF INVEST.HOLDING - - - 2 636.00 2 636.00 0 graf
PRÁCE A PODNIK.IF - - - 72.00 90.00 22 695 graf
PRÁD.A ČIST. ČB 66.00 75.00 1 785 61.00 70.00 3 524 graf
PRÁD.A ČIST.NÁCHOD 238.00 287.00 8 048 126.00 146.00 672 graf
PRAG REAL VYSOČANY 133.00 154.00 326 243 134.00 163.00 386 949 graf
PRAGA ČÁSLAV 178.00 343.00 0 106.00 315.00 40 414 graf
PRAGA HOSTIVAŘ 45.00 60.00 76 654 43.00 56.00 56 373 graf
PRAGA HRÁDEK N.N. 69.00 122.00 68 366 78.00 116.00 19 275 graf
PRAGOEXPORT 865.00 1 180.00 126 350 1 000.00 1 250.00 50 718 graf
PRAGOFOND IF 89.00 98.00 171 022 85.00 101.00 155 623 graf
PRAGOIMEX 116.00 120.00 840 47.00 66.00 208 graf
PRAGOLAKTOS 84.00 135.00 68 535 74.00 147.00 24 537 graf
PRAGOPROJEKT 76.00 127.00 11 760 94.00 146.00 0 graf
PRAKOM BRNO 136.00 218.00 27 865 167.00 180.00 8 456 graf
PRAMEN BRNO 127.00 145.00 18 600 92.00 115.00 9 898 graf
PRAMEN BRUNTÁL 446.00 495.00 69 300 450.00 545.00 0 graf
PRAMEN CZ Č.BUDĚJ. 275.00 350.00 193 379 177.00 333.00 65 128 graf
PRAMEN IK MOR.SEV. 122.00 237.00 23 568 76.00 170.00 11 566 graf
PRAMEN IK PRAHA 76.00 77.00 31 647 81.00 81.00 402 graf
PRAMEN ORLOVÁ POR. 61.00 68.00 2 342 40.00 65.00 6 054 graf
PRAMEN PHA-Č.DVŮR 78.00 132.00 6 188 189.00 300.00 0 graf
PRAMEN PÍSEK 605.00 972.00 389 169 430.00 1 021.00 18 232 graf
PRAMIX 31.00 42.00 0 31.00 64.00 186 graf
PRAZSKE SLUZBY 135.00 166.00 1 928 124 130.00 167.00 588 524 graf
PRAŽ.SIL.A VOD.ST. 100.00 112.00 48 394 94.00 138.00 16 852 graf
PRAŽSKÁ ENERGETIKA 1 580.00 1 625.00 10 343 915 1 500.00 1 610.00 900 544 graf
PRAŽSKÁ IS - - - 82.00 135.00 3 222 graf
PRAŽSKÁ PLYNÁREN. 1 090.00 1 295.00 899 430 1 005.00 1 298.00 259 030 graf
PRAŽSKÁ TEPLÁREN. 770.00 850.00 3 435 010 729.00 884.00 959 291 graf
PRAŽSKÉ PIVOVARY 1 500.00 1 605.00 3 370 750 1 350.00 1 600.00 1 100 591 graf
PRAŽSKÝ STAVEB.P. 242.00 297.00 41 714 229.00 314.00 21 964 graf
PRECIOSA-LUSTRY 137.00 166.00 151 976 115.00 155.00 55 029 graf
PREFA BRNO 90.00 125.00 83 275 90.00 139.00 114 943 graf
PREFA GRYGOV 280.00 340.00 294 503 238.00 297.00 63 305 graf
PREFA PARDUBICE 252.00 275.00 431 924 232.00 280.00 148 040 graf
PREFA PRAHA 215.00 304.00 264 721 209.00 320.00 113 723 graf
PREFABRIKACE OVA 67.00 74.00 5 611 56.00 73.00 40 480 graf
PRECHEZA 344.00 444.00 2 501 987 332.00 430.00 483 148 graf
PREMING 137.00 152.00 68 202 115.00 150.00 10 728 graf
PREMOT FR. LÁZNĚ 239.00 254.00 111 221 235.00 263.00 88 465 graf
PRESTA 33.00 33.00 0 25.00 26.00 4 583 graf
PRIESSNITZOVY LÁZ. 510.00 599.00 326 041 435.00 553.00 140 272 graf
PRIESSNITZOVY LÁZ. - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
PRIMA KARVINÁ 65.00 73.00 38 085 69.00 76.00 35 922 graf
PRIMONA 128.00 154.00 262 278 117.00 157.00 110 342 graf
PRINGTON VAR/00 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
PRIOR ČR 118.00 229.00 21 289 84.00 177.00 911 graf
PRIOR IK 258.00 376.00 96 856 215.00 312.00 32 590 graf
PRIOR OLOMOUC 252.00 334.00 211 250 220.00 315.00 3 934 graf
PRIOR PŘEROV 185.00 243.00 157 524 142.00 195.00 45 784 graf
PRIVAT - - - 72.00 110.00 26 599 graf
PRO INVEST - - - 77.00 86.00 510 937 graf
PROAGRO 240.00 290.00 414 332 205.00 271.00 50 090 graf
PROAGRO LIBEREC 50.00 59.00 19 934 65.00 70.00 30 443 graf
PROFILPROJ. PRAHA 289.00 325.00 5 848 200.00 293.00 4 632 graf
PROFIT FOND IF - - - 73.00 180.00 22 860 graf
PROGRESS OSTRAVA 41.00 45.00 6 325 43.00 46.00 16 701 graf
PROJEKTA OSTRAVA 172.00 210.00 6 829 144.00 268.00 3 565 graf
PROLES 60.00 106.00 1 116 150.00 232.00 0 graf
PROMBAK REAL ESTAT 76.00 84.00 532 355.00 394.00 0 graf
PROREGIO - - - 84.00 93.00 22 708 graf
PROSPERITA IF 246.00 320.00 1 457 795 197.00 320.00 1 385 284 graf
PROVODÍNSKÉ PÍSKY - - - - - - graf
PRUM. A INVEST.HOL - - - 29.00 78.00 26 784 graf
PRŮM. STAVBY BRNO 372.00 504.00 251 366 360.00 439.00 7 737 graf
PRŮM.STAVBY OVA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PRŮMYSL KAMENE 59.00 100.00 3 598 50.00 61.00 994 graf
PRŮMYSLOVÝ IF 845.00 1 035.00 2 431 865 845.00 1 078.00 836 666 graf
PRV.BRN.ST.V.BÍTEŠ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PRV.BRN.STR.TŘEBÍČ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PRVN< MORAVSK_ IF - - - 470.00 700.00 4 930 879 graf
PRVNÍ ČESKOMOR.IF - - - 33.00 50.00 17 941 graf
PRVNÍ JIHO-ZÁPADNÍ - - - 93.00 323.00 34 472 graf
PRVNÍ NOVIN.SP.PHA 950.00 1 000.00 520 350 927.00 988.00 229 136 graf
PRVNÍ PETROV.ZEM. 73.00 81.00 36 037 67.00 75.00 16 272 graf
PRVNÍ STAV.CHRUDIM 245.00 272.00 59 583 214.00 272.00 26 792 graf
PRVNÍ STAV.K.HORA 57.00 63.00 1 593 50.00 122.00 4 085 graf
PRVNÍ VÍTKOVSKÁ 64.00 92.00 24 930 71.00 100.00 7 769 graf
PRVNÍ ZDRAVOT.IPF - - - 6.00 7.00 0 graf
PŘER.STROJ.13,0/99 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
PŘEROVSKÉ STROJÍR. 570.00 601.00 8 299 105 555.00 590.00 2 493 673 graf
PS PARDUBICE 112.00 147.00 74 290 114.00 137.00 48 464 graf
PSG 67.00 89.00 90 551 57.00 78.00 32 242 graf
PSV PRŮMSTAV PARD. 181.00 268.00 14 030 235.00 258.00 41 298 graf
PTR 57.00 58.00 4 804 67.00 70.00 4 900 graf
PUDIS 61.00 70.00 1 604 62.00 65.00 186 graf
PUDIS - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
PZ OSTRAVA 39.00 75.00 281 20.00 33.00 904 graf
R.K.VELKOOB.SKLADY 14.00 22.00 183 5.00 12.00 0 graf
RAAB KARCH.STAVIVA 95.00 106.00 252 110 88.00 105.00 81 512 graf
RADEGAST PF 105.00 138.00 967 447 105.00 130.00 471 608 graf
RADLICKÁ MLÉKÁRNA 201.00 389.00 189 742 171.00 317.00 26 011 graf
RAIFFEISEN ALFA IF - - - 194.00 343.00 710 483 graf
RAIFFEISEN ALFA PF - - - 97.00 125.00 389 382 graf
RAKO 1 155.00 1 270.00 3 461 155 1 151.00 1 260.00 724 349 graf
RAPID 1 550.00 2 060.00 11 250 1 060.00 1 700.00 2 376 graf
RAŠELINA 105.00 175.00 203 640 120.00 181.00 91 581 graf
RAŠKA 117.00 176.00 12 675 96.00 135.00 5 488 graf
REAS 45.00 56.00 2 990 64.00 115.00 36 712 graf
RECAP TRADE - - - 86.00 125.00 33 032 graf
REDASH 66.00 114.00 123 630 63.00 112.00 125 573 graf
REGION - - - 500.00 500.00 0 graf
REKORD 82.00 130.00 10 228 121.00 135.00 42 312 graf
REKULT.VÝSTAV.MOST 800.00 1 060.00 2 008 392 750.00 1 050.00 544 964 graf
RENOVA 30.00 30.00 0 100.00 100.00 0 graf
RENTIÉRSKÝ HOLDING 166.00 228.00 196 710 150.00 218.00 105 198 graf
RENTIÉRSKÝ IF 1.IN 897.00 965.00 25 138 660 881.00 957.00 7 597 591 graf
REPROGEN 389.00 560.00 3 429 279 323.00 560.00 895 980 graf
RESONANČNÍ PILA 149.00 220.00 22 460 130.00 200.00 16 402 graf
RESTAMO HOLDING 47.00 58.00 57 938 43.00 77.00 4 285 graf
RETEX 64.00 91.00 81 736 49.00 85.00 20 632 graf
RIF 799.00 846.00 56 041 215 772.00 842.00 31 875 626 graf
RMS MEZZANINE 3 550.00 4 500.00 11 959 865 3 441.00 4 400.00 2 597 594 graf
ROCKWOOL PREFIZOL 399.00 596.00 1 903 342 374.00 590.00 1 485 253 graf
RODINNÝ HOSPODÁŘ - - - 145.00 570.00 1 262 graf
ROKYTNICE 12/01 10 050.00 10 050.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ROLNICKÝ IF - - - 99.00 107.00 275 075 graf
ROMO FULNEK 84.00 115.00 110 321 82.00 127.00 67 559 graf
ROTEXTILE 29.00 39.00 1 245 20.00 31.00 2 386 graf
ROUČKA SLATINA 72.00 181.00 250 315 50.00 181.00 136 789 graf
ROUDNIC.STROJ.A SL 133.00 171.00 186 988 132.00 170.00 24 758 graf
RUBENA 190.00 222.00 373 927 176.00 245.00 223 546 graf
RUD 55.00 71.00 29 018 53.00 65.00 37 046 graf
RUDOLF JELÍNEK 567.00 640.00 312 650 557.00 670.00 237 414 graf
RUDOLF JELÍNEK - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
RUDOLF JELÍNEK - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
RUKAVIČKÁŘSKÉ ZÁV 44.00 44.00 0 42.00 51.00 2 520 graf
RUVE 23.00 29.00 26 20.00 25.00 303 graf
RYBÁŘ. TŘEBOŇ HLD 599.00 780.00 6 093 753 550.00 765.00 3 721 659 graf
RYBÁŘSTVÍ CHL.N.C. 190.00 201.00 67 275 183.00 219.00 59 326 graf
RYBÁŘSTVÍ PRAHA 180.00 191.00 23 776 190.00 200.00 29 353 graf
RYBÁŘSTVÍ PŘEROV 590.00 591.00 129 309 545.00 650.00 129 449 graf
RYBÁŘSTVÍ TÁBOR 121.00 150.00 91 770 111.00 145.00 35 573 graf
RYBÁŘSTVÍ TELČ 208.00 230.00 97 368 180.00 210.00 40 779 graf
RYBÁŘSTVÍ VEL.MEZ. 77.00 121.00 51 200 90.00 116.00 55 680 graf
RYBENA RUMBURK 449.00 669.00 412 301 450.00 625.00 157 458 graf
RYBNIKÁŘ.HLUBOKÁ 353.00 501.00 474 761 365.00 471.00 159 721 graf
RYCHNOV 13,1/02 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ŘEMPO 58.00 75.00 451 093 53.00 68.00 138 992 graf
ŘEMPO - - - 750.00 750.00 0 graf
S.P.M.B. 174.00 200.00 38 708 175.00 215.00 58 834 graf
S.P.M.B. - - 0 99 992.00 99 992.00 0 graf
SAFINA 121.00 195.00 194 597 127.00 177.00 90 171 graf
SAKAS 180.00 188.00 18 744 153.00 216.00 3 145 graf
SALMA 87.00 129.00 30 850 97.00 121.00 13 027 graf
SAMA 282.00 352.00 109 420 218.00 308.00 31 577 graf
SAMKA 103.00 167.00 51 913 66.00 130.00 9 983 graf
SANATORIUM ASTORIA 765.00 860.00 83 560 729.00 853.00 44 517 graf
SANATORIUM ASTORIA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SANATORIUM MŠENÉ 110.00 133.00 21 088 65.00 169.00 3 978 graf
SANBORN - - - 1 600.00 1 600.00 0 graf
SANITAS - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SANITAS 66.00 98.00 40 042 66.00 84.00 31 963 graf
SANJO KUTNÁ HORA 45.00 45.00 0 37.00 41.00 16 680 graf
SAO PRAHA - - - 40.00 50.00 32 250 graf
SAPOR 34.00 38.00 1 965 29.00 66.00 1 926 graf
SAS UH. HRADIŠTĚ 54.00 70.00 1 296 57.00 60.00 4 428 graf
SATIVA KEŘKOV 603.00 630.00 324 756 560.00 672.00 123 810 graf
SATOS 51.00 62.00 3 221 72.00 75.00 14 930 graf
SAUER ŽANDOV 40.00 44.00 3 584 26.00 30.00 3 256 graf
SAVENA 94.00 141.00 300 228 103.00 120.00 6 373 graf
SÁZAVAN 185.00 235.00 371 027 183.00 230.00 98 966 graf
SBĚR. SUROV. BRNO 261.00 336.00 64 093 297.00 335.00 14 172 graf
SBĚRNÉ SUROV. ČB 181.00 223.00 50 672 155.00 235.00 59 716 graf
SBĚRNÉ SUROV.PRAHA 622.00 871.00 61 535 609.00 1 200.00 17 372 graf
SČ ARMATURKA 980.00 1 300.00 7 734 465 947.00 1 302.00 4 163 592 graf
SČ ENERGETIKA 1 635.00 1 755.00 10 335 235 1 540.00 1 800.00 1 876 039 graf
SČ INVESTORSKÁ 106.00 123.00 932 329 98.00 120.00 375 923 graf
SČ PLYNÁRENSKÁ 1 095.00 1 200.00 298 335 1 073.00 1 161.00 137 602 graf
SČC 73.00 105.00 122 873 66.00 124.00 48 042 graf
SDRUŽENY IF - - - 25.00 31.00 0 graf
SEBA 37.00 49.00 4 123 50.00 55.00 3 440 graf
SECO TRANS 78.00 151.00 420 299 82.00 151.00 204 245 graf
SEKOZ VYSOKÉ MÝTO 60.00 66.00 0 64.00 108.00 0 graf
SELEKTA 50.00 89.00 102 911 45.00 100.00 38 960 graf
SELEKTA PACOV 100.00 101.00 17 350 92.00 184.00 20 424 graf
SELGEN 770.00 993.00 1 507 520 701.00 1 000.00 595 500 graf
SELIKO 12/01 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
SELIKO OLOMOUC 1 065.00 1 345.00 7 411 285 1 051.00 1 310.00 639 334 graf
SELLIER & BELLOT 870.00 1 100.00 8 138 955 875.00 1 100.00 3 985 534 graf
SEMENA VELELIBY 95.00 100.00 8 050 81.00 98.00 7 784 graf
SEMOMA OLOMOUC 60.00 60.00 7 800 40.00 75.00 3 590 graf
SEMOR. SBĚR.SUROV. 891.00 1 020.00 279 851 697.00 943.00 44 475 graf
SEMPERFLEX OPTIMIT 310.00 420.00 2 388 005 249.00 429.00 392 231 graf
SEMPRA PRAHA 143.00 221.00 178 775 150.00 258.00 130 062 graf
SERVIS.TECH.A SL. 23.00 25.00 19 046 23.00 28.00 15 867 graf
SETUZA 1 525.00 1 900.00 9 450 285 1 502.00 1 900.00 4 565 294 graf
SETUZA 12,2/00 9 690.00 9 690.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
SEVAC 217.00 280.00 55 769 168.00 260.00 38 848 graf
SEVČES.SBĚRNÉ SUR. 292.00 481.00 84 042 161.00 451.00 6 939 graf
SEVERNÍ ČECHY - - - 160.00 400.00 168 199 graf
SEVEROCUKR 70.00 81.00 47 758 69.00 90.00 34 534 graf
SEVEROČ. MLÉKÁRNY 33.00 43.00 5 680 44.00 55.00 0 graf
SEVEROČ. SDR.CHOV. 90.00 120.00 6 600 63.00 106.00 23 600 graf
SEVEROČ. VOD.A KAN 680.00 1 225.00 424 192 633.00 1 250.00 492 206 graf
SEVEROČES.TEPLÁRNY 630.00 735.00 13 085 071 589.00 707.00 846 990 graf
SEVEROČESKÉ DOLY 470.00 605.00 31 201 476 456.00 600.00 5 886 144 graf
SEVEROPROJEKT 169.00 189.00 32 764 113.00 138.00 22 767 graf
SEVEROSKLO 235.00 450.00 220 039 225.00 445.00 53 161 graf
SEVEROTEX LIBEREC 66.00 94.00 62 960 72.00 89.00 28 279 graf
SEVEROZÁPADNÍ IF - - - 700.00 700.00 0 graf
SEVT 1 260.00 1 670.00 456 145 1 451.00 1 600.00 368 863 graf
SFINX 72.00 104.00 25 079 87.00 98.00 37 938 graf
SG - INDUSTRY 310.00 379.00 29 259 416 295.00 340.00 16 433 729 graf
SHD-KOMES 100.00 111.00 33 041 89.00 116.00 46 480 graf
SCHAFFER SOF ZNOJM 72.00 80.00 13 120 74.00 82.00 8 254 graf
SIDIA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SIDIA 426.00 565.00 373 209 377.00 501.00 105 027 graf
SIF 1 945.00 2 150.00 2 754 585 - - - graf
SIGMA BRNO 103.00 113.00 11 463 96.00 107.00 13 328 graf
SIGMA ENGINEERING - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SIGMA ENGINEERING - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SIGMA LUTÍN 260.00 345.00 6 098 707 260.00 352.00 1 766 082 graf
SIGMIA - - 0 1 000.00 1 000.00 0 graf
SIGMIA IF 75.00 82.00 7 579 59.00 87.00 2 272 graf
SIK IF PRAHA - - - - - - graf
SIL.STAVBY TEPLICE 220.00 236.00 77 846 218.00 242.00 40 174 graf
SIL.STAVITEL. PHA 65.00 78.00 7 551 63.00 82.00 7 792 graf
SILKA 80.00 102.00 5 052 69.00 80.00 6 935 graf
SILNICE HORŠOV.TÝN 171.00 190.00 10 830 232.00 300.00 2 778 graf
SILNICE CHEB 54.00 55.00 2 090 60.00 76.00 0 graf
SILNICE JIČÍN 128.00 175.00 13 825 126.00 190.00 22 234 graf
SILNICE JIHLAVA 82.00 118.00 15 758 105.00 115.00 2 993 graf
SILNICE KLATOVY 150.00 165.00 5 490 132.00 231.00 1 140 graf
SILNICE LITOMYŠL 86.00 97.00 10 630 92.00 147.00 7 820 graf
SILNICE NEPOMUK 250.00 250.00 27 000 242.00 275.00 16 375 graf
SILNICE OSTRAVA 280.00 321.00 456 356 270.00 323.00 142 823 graf
SILNICE STŘÍBRO 104.00 112.00 4 144 88.00 114.00 792 graf
SILNICE ZNOJMO 95.00 119.00 68 704 95.00 110.00 9 275 graf
SILNIČNÍ TECHNIKA 70.00 86.00 101 669 52.00 72.00 39 155 graf
SILON 140.00 177.00 399 864 130.00 171.00 89 958 graf
SILVA SERVIS 142.00 142.00 19 596 135.00 165.00 5 266 graf
SILVACO 58.00 80.00 3 168 49.00 51.00 2 392 graf
SKALIČAN 54.00 73.00 1 446 50.00 65.00 7 657 graf
SKLÁRNY BYDŽOV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SKLÁRNY KAVALIER 2 580.00 3 170.00 7 626 585 2 348.00 3 131.00 1 754 273 graf
SKLENĚNÁ BIŽUTERIE - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SKLO BOHEMIA 1 205.00 1 445.00 1 037 125 1 111.00 1 362.00 394 977 graf
SKLO UNION TEPLICE 350.00 410.00 8 083 783 354.00 406.00 2 234 465 graf
SLADOVNA HODONICE 295.00 424.00 135 331 256.00 375.00 85 499 graf
SLAVATA - - - 1 002.00 1 002.00 0 graf
SLAVIA NAPAJEDLA 35.00 41.00 55 129 30.00 46.00 4 994 graf
SLÉVÁRNA HEUNISCH 175.00 180.00 4 830 144.00 151.00 2 366 graf
SLÉVÁRNA KUŘIM 85.00 103.00 5 780 80.00 99.00 4 942 graf
SLÉVÁRNA KUŘIM - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SLÉVÁRNA LIBEREC 81.00 90.00 43 587 85.00 90.00 36 226 graf
SLEZAN FRÝDEK-MÍS. 270.00 325.00 1 530 650 - - - graf
SLEZSKY KAMEN - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
SLEZSKÝ KÁMEN 65.00 74.00 5 328 69.00 84.00 13 386 graf
SLOVÁC.VOD.A KAN. 95.00 104.00 44 556 64.00 85.00 3 798 graf
SLOVÁCKÁ FRUTA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SLOVÁCKÉ STROJÍRNY 290.00 340.00 901 906 286.00 331.00 340 257 graf
SLOVÁCKÝ IF - - - 49.00 74.00 18 516 graf
SLUVIS PRAHA 23.00 27.00 29 694 20.00 26.00 15 552 graf
SM ENERGETIKA 1 840.00 2 000.00 5 833 190 1 821.00 2 000.00 2 365 982 graf
SM- FONDU CIMEX - - - 100.00 131.00 346 562 graf
SM- L_ZEo. FONDU - - - 102.00 161.00 235 547 graf
SM PLYNÁRENSKÁ 1 755.00 1 860.00 9 382 685 1 740.00 1 850.00 949 224 graf
SM VOD.A KAN. OVA - - - 102.00 106.00 9 996 graf
SM VOD.A KAN.OVA 93.00 105.00 513 438 92.00 105.00 417 513 graf
SMP CONSTRUCTION 191.00 252.00 240 509 183.00 228.00 134 917 graf
SMRŽOVKA 14,25/01 11 400.00 11 400.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
SOBONA 44.00 75.00 9 750 63.00 86.00 19 424 graf
SOKOLOV. STROJÍRNY 65.00 79.00 187 446 71.00 100.00 135 194 graf
SOKOLOV.BÁŇ.STAVBY 103.00 123.00 203 545 100.00 120.00 166 078 graf
SOKOLOVSKÁ UHELNÁ 325.00 410.00 41 149 726 318.00 404.00 7 853 205 graf
SOKOLOVSKÝ IF - - - - - - graf
SOLNÉ MLÝNY 329.00 510.00 77 850 313.00 500.00 35 724 graf
SOLO 165.00 202.00 613 717 145.00 203.00 233 046 graf
SPALOVNA VYSOČANY 231.00 398.00 445 049 218.00 400.00 446 860 graf
SPALOVNA VYSOČANY - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
SPEC.ÚST.PRO REK. 166.00 280.00 1 608 194.00 301.00 1 367 graf
SPECIÁL INVEST - - - 80.00 90.00 525 822 graf
SPECIALTRANS.NOS. 68.00 75.00 1 899 81.00 85.00 9 404 graf
SPEKT.ČESKÝ RÁJ PF - - - 1.00 59.00 12 134 graf
SPEKT.HORNICKÝ PF - - - 400.00 720.00 0 graf
SPEKT.VELKOMOR.PF - - - 48.00 173.00 0 graf
SPIF ČESKÝ 330.00 345.00 51 792 677 313.00 346.00 19 747 291 graf
SPIF VŠEOBECNÝ 127.00 140.00 18 749 854 123.00 138.00 9 381 512 graf
SPIF VÝNOSOVÝ 142.00 153.00 24 177 203 137.00 151.00 9 223 755 graf
SPOFA 1 330.00 1 520.00 1 652 540 1 350.00 1 500.00 587 598 graf
SPOJENÉ KARTÁČOVNY 1 025.00 1 185.00 740 915 986.00 1 091.00 281 694 graf
SPOJPROJEKT PRAHA 218.00 300.00 21 167 253.00 326.00 10 195 graf
SPOL.KAP.SLUŽEB 60.00 61.00 9 794 58.00 64.00 12 180 graf
SPOLANA 349.00 379.00 3 347 186 324.00 375.00 908 693 graf
SPOLANA - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
SPOLEK CH.HUT.VÝR. 280.00 310.00 5 266 853 273.00 310.00 2 689 954 graf
SPOLINVEST - - - 87.00 100.00 19 495 graf
SPORTEN N.MĚSTO - - - - - - graf
SPRÁVA FONDŮ IS - - - 280.00 297.00 1 637 969 graf
S-PRODUCTION - - - 1 017.00 1 400.00 106 580 graf
SPT TELCOM 12,5/99 9 766.00 10 200.00 144 864 7 265.00 8 717.00 0 graf
SPUR 670.00 691.00 1 433 665 605.00 687.00 112 381 graf
ST.DLUHOP. 8,7/00 9 870.00 9 870.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.14,6/97 10 000.00 10 270.00 193 568 - - - graf
ST.DLUHOP.14/96 10 300.00 10 300.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.8,45/96 9 960.00 9 960.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.8,55/97 10 000.00 10 000.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.8,75/96 10 350.00 10 350.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.9,15/00 9 990.00 9 990.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.9,25/99 10 324.00 10 324.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.9,4/97 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.9,45/01 10 055.00 10 055.00 10 199 10 000.00 10 000.00 0 graf
STABE-BER.STAVEBNÍ 240.00 240.00 16 320 234.00 244.00 17 516 graf
STAMEDOP 111.00 121.00 19 252 109.00 123.00 33 734 graf
STAMONT BRNO 51.00 70.00 4 481 45.00 90.00 2 326 graf
STAOPRA 81.00 82.00 39 904 81.00 100.00 9 623 graf
STAP 135.00 135.00 7 425 119.00 135.00 18 131 graf
STAPO 35.00 36.00 11 128 36.00 38.00 4 685 graf
STAPO ROKYCANY 70.00 113.00 4 922 90.00 99.00 2 268 graf
STAPRO SERVIS 12.00 24.00 1 200 10.00 18.00 85 graf
STAROPRAŽ.UZEN.IF - - - 80.00 124.00 44 376 graf
STAROROL.PORCELÁN 173.00 243.00 275 799 170.00 233.00 62 361 graf
STAS ZLIČÍN 20.00 25.00 7 908 25.00 30.00 4 280 graf
STASS 160.00 165.00 11 510 150.00 170.00 3 300 graf
STAST PRAHA - - 0 33.00 100.00 0 graf
STATEK DALOVICE 51.00 74.00 35 774 59.00 87.00 51 824 graf
STATEK KAMÝK N.V. 126.00 167.00 36 870 114.00 150.00 13 700 graf
STATEK MIROSLAV 72.00 80.00 1 752 94.00 94.00 0 graf
STATEK UHŘÍNOV 112.00 154.00 2 741 129.00 136.00 11 294 graf
STATKY BĚLOTÍN 80.00 105.00 960 99.00 110.00 0 graf
STATKY POTŠTÁT 228.00 240.00 3 840 184.00 213.00 11 026 graf
STATUS 125.00 157.00 4 251 90.00 105.00 630 graf
STAV. IZOL. K.HORA 112.00 211.00 1 538 187.00 270.00 0 graf
STAV. VÝROBA PRAHA 75.00 100.00 57 427 41.00 90.00 19 115 graf
STAV. ZÁV. OLEŠOV. - - - - - - graf
STAV.DOP.A MECH. 70.00 95.00 1 400 99.00 132.00 21 904 graf
STAV.POD.DOMAŽLICE 80.00 80.00 16 800 54.00 65.00 1 854 graf
STAV.POD.HRANICE 55.00 62.00 935 41.00 73.00 616 graf
STAV.POD.JABLONEC 16.00 21.00 901 14.00 15.00 0 graf
STAV.POD.KLATOVY 139.00 174.00 8 700 150.00 175.00 480 graf
STAV.POD.OPAVA 38.00 47.00 10 782 51.00 57.00 22 578 graf
STAV.POD.PÍSEK 73.00 110.00 19 458 100.00 170.00 80 266 graf
STAV.POD.PLZEŇ 84.00 105.00 4 502 71.00 75.00 452 graf
STAV.POD.PRAHA 73.00 75.00 1 800 105.00 115.00 57 398 graf
STAV.POD.ZÁBŘEH 90.00 110.00 3 730 88.00 100.00 3 429 graf
STAV.POD.ZLÍN 125.00 125.00 0 289.00 289.00 0 graf
STAV.POD.ŽĎÁR 83.00 103.00 22 351 90.00 182.00 7 040 graf
STAV.PODNIK 45.00 45.00 2 790 59.00 62.00 177 graf
STAV.SDRUŽ.PŘÍBRAM - - - 7 290.00 7 290.00 0 graf
STAV.TECHN.ÚSTAV 713.00 1 010.00 8 126 600.00 950.00 5 964 graf
STAVBY A MON.PARD. 96.00 160.00 22 709 90.00 133.00 9 698 graf
STAVBY BRNO 58.00 70.00 1 160 23.00 94.00 230 graf
STAVBY MOSTŮ HOD. 180.00 200.00 19 800 192.00 225.00 0 graf
STAVCENT 69.00 95.00 22 539 80.00 96.00 17 924 graf
STAVEBNÍ P.KROMĚŘ. 96.00 146.00 4 226 129.00 135.00 0 graf
STAVEBNÍ P.PRACHA. 50.00 58.00 7 060 59.00 107.00 5 641 graf
STAVEBNÍ P.TEPLICE 81.00 135.00 21 797 96.00 107.00 5 381 graf
STAVEBNÍ STR.BRNO 28.00 31.00 3 377 28.00 30.00 2 130 graf
STAVEBNÍ STR.ÚSTÍ 56.00 62.00 0 55.00 68.00 1 463 graf
STAVEBNÍ ÚDRŽ. PHA 69.00 80.00 6 000 74.00 74.00 74 graf
STAVIMO 300.00 395.00 303 120 289.00 323.00 77 245 graf
STAVIVA 53.00 72.00 14 964 67.00 89.00 76 002 graf
STAVO FRÝDLANT V Č 71.00 78.00 0 83.00 83.00 0 graf
STAVO PLANÁ 90.00 110.00 54 280 76.00 100.00 42 469 graf
STAVOKOMB.LIBEREC 55.00 61.00 1 265 56.00 58.00 858 graf
STAVOKONSTRUKCE 47.00 58.00 0 54.00 57.00 5 166 graf
STAVOMAT CHEB 105.00 204.00 4 725 89.00 150.00 27 644 graf
STAVOMONT OSTRAVA 72.00 80.00 11 837 70.00 93.00 10 129 graf
STAVOMONT PRAHA 131.00 145.00 43 125 118.00 140.00 9 954 graf
STAVOMONTÁŽE Č.B. 93.00 122.00 78 289 95.00 102.00 13 381 graf
STAVOMONTÁŽE KV 100.00 111.00 34 868 88.00 105.00 9 564 graf
STAVOMONTÁŽE OL 63.00 71.00 30 931 66.00 75.00 23 834 graf
STAVOMONTÁŽE ZLÍN 46.00 57.00 8 755 46.00 59.00 25 934 graf
STAVOPROJEKT HK 150.00 206.00 3 364 180.00 180.00 0 graf
STAVOPROJEKT OL 189.00 228.00 1 030 263.00 263.00 263 graf
STAVOSTROJ 213.00 271.00 847 517 203.00 275.00 438 734 graf
STAVOUNION 9 710.00 9 710.00 0 - - - graf
STAVUS PŘÍBRAM 46.00 71.00 0 35.00 36.00 1 714 graf
STČ ENERGETICKÁ 1 400.00 1 595.00 9 171 330 1 356.00 1 573.00 1 448 342 graf
STČ PLYNÁRENSKÁ 1 020.00 1 160.00 479 425 1 005.00 1 115.00 185 773 graf
STČ.CHOV.SDRUŽENÍ 77.00 95.00 770 68.00 77.00 426 graf
STČ.SBĚRNÉ SUROV. 160.00 234.00 17 322 183.00 261.00 13 636 graf
STOCK PLZEŇ - - - 1 054.00 1 054.00 0 graf
STOCK PLZEŇ 1 150.00 1 225.00 267 085 1 173.00 1 240.00 145 012 graf
STRABAG BOHEMIA 239.00 370.00 414 182 249.00 346.00 76 958 graf
STRABAG RYCHNOV 104.00 128.00 6 671 133.00 250.00 0 graf
STRABAG UH.HRAD. 98.00 168.00 10 732 92.00 93.00 1 296 graf
STRATEGIC HOT.CAP. 918.00 1 025.00 3 054 158 857.00 985.00 826 205 graf
STROJ. CHRUSTENICE 138.00 210.00 27 196 57.00 93.00 4 707 graf
STROJ.PROSTĚJOV 39.00 44.00 4 109 35.00 41.00 4 442 graf
STROJEXPORT PRAHA 69.00 78.00 10 758 69.00 88.00 8 170 graf
STROJIMPORT 47.00 58.00 9 325 59.00 63.00 6 440 graf
STROJIMPORT - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
STROJINGSTAV BRNO 54.00 60.00 49 044 47.00 61.00 18 220 graf
STROJINTEX IDP 434.00 594.00 583 496 430.00 688.00 167 210 graf
STROJÍRNA SEDLICE 270.00 506.00 5 060 191.00 495.00 0 graf
STROJÍRNY A O.KAPL 56.00 62.00 11 540 49.00 52.00 0 graf
STROJÍRNY BOHDAL. 105.00 114.00 28 666 88.00 101.00 5 666 graf
STROJPLAST 80.00 105.00 134 285 71.00 106.00 109 287 graf
STROJTEX 188.00 256.00 35 489 351.00 388.00 0 graf
STROJTEX - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
STS HOSTIVICE 118.00 157.00 13 104 113.00 131.00 15 586 graf
STS OLOMOUC 43.00 63.00 5 750 305.00 338.00 0 graf
STS PRACHATICE 77.00 93.00 2 765 61.00 88.00 3 688 graf
STS PRUNÉŘOV 111.00 143.00 49 364 109.00 122.00 15 215 graf
STS PŘEROV 42.00 42.00 504 41.00 45.00 3 294 graf
STS STRAKONICE 80.00 100.00 17 400 60.00 130.00 24 695 graf
STS ŠUMPERK 60.00 82.00 10 958 76.00 101.00 11 893 graf
STUHA 150.00 151.00 14 721 100.00 108.00 2 872 graf
SUBEKO KLÁŠTEREC 99.00 150.00 61 540 87.00 150.00 27 175 graf
SUBTERRA 581.00 752.00 780 563 601.00 730.00 612 214 graf
SUPRAPHON 88.00 105.00 2 028 73.00 73.00 512 graf
SUZOP 81.00 111.00 2 959 106.00 126.00 7 412 graf
SVA 234.00 257.00 311 432 210.00 270.00 91 036 graf
SVA HOLÝŠOV 27 500.00 30 315.00 27 500 99 992.00 99 992.00 0 graf
SVAS 8.00