The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 199704

The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 199704
Name The Prague Stock Exchange RM System Graf
Min price Max price Volume Min price Max price Volume
1.IF MORAVIA INV. - - - 34.00 37.00 0 graf
1.IF ŽIVNOBANKA 430.00 471.00 28 304 202 426.00 468.00 8 109 630 graf
1.STAVEBNÍ - - - 34.00 34.00 0 graf
1.VŠEOB.DRUŽST.IF - - - 24.00 85.00 9 880 graf
2.SPOŘIT.PRIVAT.IF 640.00 729.00 24 589 479 631.00 720.00 10 562 286 graf
A&A - - - 2 700.00 2 700.00 0 graf
A+A IF - - - 113.00 113.00 0 graf
A+A INVESTČNÍ FOND - - - 190.00 278.00 113 154 graf
AB INVEST IS - - - 40.00 46.00 56 960 graf
ABATIS - - - 20.00 21.00 923 graf
ACTUS - - - 3.00 3.00 0 graf
ADAM.STROJ.VAR/00 105.00 105.00 0 105 845.00 105 845.00 0 graf
ADAMOVSKÉ STROJ. 143.00 176.00 289 126 145.00 162.00 243 966 graf
ADAST-SYSTEM 12/97 - - - 200 000.00 200 000.00 0 graf
AERO HOLDING 75.00 91.00 3 840 167 75.00 92.00 1 326 038 graf
AGB IF II - - - 13.00 26.00 137 883 graf
AGB, PODÍLOVÝ FOND 677.00 773.00 32 659 220 672.00 768.00 14 257 466 graf
AGRA PŘELOUČ 16.00 26.00 1 915 18.00 19.00 2 280 graf
AGREGA BLUDOV - - - 360.00 771.00 8 931 graf
AGROBANKA PRAHA 9.00 22.00 1 148 828 7.00 14.00 822 823 graf
AGRODAT 30.00 51.00 8 204 34.00 53.00 9 007 graf
AGROGALAS FRÝDLANT - - - 12.00 18.00 182 graf
AGROKLAS SLAVKOV 201.00 301.00 16 926 178.00 345.00 8 290 graf
AGROMA OSTRAVA - - - 34.00 70.00 19 379 graf
AGRO-MORAVOINVEST - - - 1.00 6.00 0 graf
AGROMOTOR VEL.MEZ. 78.00 87.00 0 69.00 91.00 8 616 graf
AGRONA - - - 41.00 41.00 123 graf
AGROPODNIK DVORCE 28.00 40.00 5 480 30.00 41.00 33 681 graf
AGROPRODUKT - - - 30.00 31.00 2 403 graf
AGROSERVIS TACHOV 92.00 96.00 58 767 89.00 98.00 56 093 graf
AGROSLUŽ. TRNOVANY - - - 129.00 129.00 0 graf
AGROSLUŽBY - - - 10 003.00 10 003.00 0 graf
AGROSLUŽBY BRUNTÁL 27.00 38.00 12 301 44.00 48.00 0 graf
AGROSLUŽBY CHEB 53.00 56.00 1 383 100.00 180.00 0 graf
AGROSLUŽBY KAPLICE 66.00 78.00 11 270 68.00 100.00 147 766 graf
AGROSTAT N.BYST. 10.00 17.00 1 302 15.00 17.00 0 graf
AGROSTAV HUSTOPEČE - - - 301.00 301.00 0 graf
AGROSTROJ PELHŘIM. 81.00 89.00 59 515 74.00 93.00 76 778 graf
AGROSTROJ PROSTĚJ. 9.00 9.00 284 7.00 11.00 365 graf
AGRO-TEX 20.00 36.00 2 887 25.00 40.00 6 964 graf
AGROTONZ TLUMAČOV - - - 23.00 25.00 5 280 graf
AGROVYSOČINA 19.00 36.00 0 18.00 50.00 0 graf
AGROWEST 238.00 256.00 23 370 230.00 266.00 44 221 graf
AGROZET Č.BUDĚJ. 107.00 107.00 4 708 100.00 110.00 7 257 graf
AGROZET CHABAŘOV. - - - 7.00 8.00 300 graf
AGROZET OLOMOUC - - - 5.00 5.00 0 graf
AGS JIČÍN 37.00 44.00 37 507 30.00 43.00 62 120 graf
AGT 40.00 40.00 0 23.00 40.00 2 760 graf
AIR SPECIÁL 87.00 132.00 31 852 66.00 126.00 23 126 graf
AKADEM. IF BLANSKO - - - 100.00 101.00 5 200 graf
AKRO OPF GLOBAL. - - - 35.00 71.00 719 432 graf
AKRO OPF PROG.SPOL - - - 28.00 52.00 180 115 graf
ALBATROS 46.00 51.00 686 56.00 61.00 896 graf
ALIACHEM 176.00 255.00 3 671 715 181.00 246.00 1 170 240 graf
ALIBONA LITOVEL - - - 38.00 47.00 4 190 graf
ALLFROST - - - 20.00 26.00 1 856 graf
ALMET 357.00 837.00 5 262 1 058.00 1 058.00 0 graf
ALPHA-EFFECT 715.00 751.00 15 417 967 707.00 750.00 14 257 994 graf
ALPINE-IPS OSTRAVA 310.00 310.00 13 330 290.00 305.00 40 597 graf
ALPINE-IPS OSTRAVA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ALPINE-IPS OSTRAVA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
AMBIT Č. KRUMLOV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
AMBIT Č. KRUMLOV 271.00 415.00 98 572 216.00 384.00 61 140 graf
AMRO BANK 11.0/97 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
AMYLON 86.00 109.00 38 522 92.00 108.00 73 822 graf
ANENSKÉ SLAT.LÁZNĚ 213.00 237.00 12 313 195.00 230.00 13 472 graf
ANENSKÉ SLAT.LÁZNĚ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
APOLLÓN HOLDING 14.00 20.00 284 813 14.00 20.00 362 306 graf
AQUA SERVIS R.N.KN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
AQUA SERVIS R.N.KN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
AQUASERV 110.00 115.00 8 123 90.00 107.00 10 964 graf
ARCELORMITTAL 478.00 539.00 14 934 668 462.00 526.00 5 201 282 graf
AREÁL ŘEPY 72.00 72.00 0 60.00 72.00 0 graf
AREMS TŘEBOŇ 20.00 21.00 952 18.00 19.00 183 graf
ARKA - - - 46.00 46.00 0 graf
ARKA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ARKUS - - - 15.00 40.00 27 909 graf
ARMABETON PRAHA 185.00 220.00 1 300 796 171.00 210.00 279 259 graf
ARMATURKA Č.TŘEB. - - - 1.00 2.00 0 graf
ARMATURKA Č.TŘEB. - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ARMEX HOLDING 65.00 65.00 0 43.00 48.00 1 996 graf
ARNOLD IF - - - 89.00 98.00 180 graf
AROMA PRAHA 44.00 60.00 17 340 34.00 60.00 11 124 graf
AROMKA BRNO - - - 24.00 29.00 1 245 graf
ARPO 39.00 69.00 0 17.00 32.00 0 graf
ART CENTRUM - - - 33.00 36.00 33 graf
ART CENTRUM - - - 1 002.00 1 002.00 0 graf
ARTIA - - - 3.00 3.00 22 graf
ASPEKTA 18,5/97 106.00 106.00 0 - - - graf
ASPEKTA H.13,4/00 90.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ASPEKTA HOLDING 83.00 219.00 17 779 125.00 450.00 0 graf
ASSIDOMÄN SEPAP 1 199.00 1 300.00 8 227 416 1 124.00 1 270.00 2 561 507 graf
ASTRA - LIBÍN - - - 34.00 100.00 88 graf
ASTRA SERVIS 144.00 216.00 4 738 150.00 150.00 0 graf
ATAS NÁCHOD 115.00 245.00 186 324 101.00 230.00 66 857 graf
ATEKO 34.00 81.00 2 096 27.00 78.00 751 graf
ATELIÉRY ZLÍN 36.00 44.00 874 43.00 60.00 1 926 graf
ATESO 420.00 505.00 603 675 382.00 503.00 409 223 graf
AUTIA - - - 66.00 90.00 1 710 graf
AUTO MOTORS ÚSTÍ - - - 5.00 27.00 43 graf
AUTOCENTRUM LIBOU. 136.00 161.00 314 739 66.00 178.00 5 646 graf
AUTOMOT 55.00 55.00 11 220 53.00 61.00 28 884 graf
AUTOOPRAVNA TURNOV - - - 75.00 90.00 0 graf
AUTOREMONT 1.BRUN. - - - 19.00 19.00 0 graf
AUTOREPARIN - - - 60.00 73.00 24 794 graf
AUTOSLUŽBA PRAHA 55.00 78.00 545 50.00 76.00 8 306 graf
AUTOTECH PRAHA 46.00 63.00 13 482 65.00 82.00 40 202 graf
AVE SB.SUROVINY 62.00 99.00 94 98.00 252.00 0 graf
AVIA 310.00 341.00 5 257 862 290.00 330.00 1 210 181 graf
AVIA KUTNÁ HORA 34.00 51.00 12 865 35.00 47.00 17 089 graf
AVIA NOVOSEDLY 59.00 69.00 5 929 74.00 86.00 17 971 graf
AVICOM JÁNSKÁ 14.00 19.00 868 2.00 11.00 603 graf
AXL - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
B.G.M. CAPITAL - - - 51.00 77.00 373 445 graf
B.G.M. CAPITAL - - - 500.00 500.00 0 graf
B.G.M. HOLDING - - - 31.00 50.00 106 018 graf
B.G.M. HOLDING - - - 682.00 682.00 0 graf
B.O.I.S. VIF BRNO - - - 13.00 17.00 588 graf
BALÍRNY TCHIBO 60.00 81.00 18 767 65.00 90.00 12 279 graf
BALNEA - - - 28.00 37.00 336 graf
BALNEA - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
BÁŇ. PROJ. TEPLICE - - - 35.00 45.00 1 050 graf
BÁŇ.PROJ.VAL.MEZ. 101.00 130.00 0 108.00 140.00 25 716 graf
BÁŇ.STAVBY MOST 111.00 139.00 135 148 111.00 137.00 109 278 graf
BANKA HANÁ KOMB/98 132.00 132.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
BANKA HANÁ.13,0/97 100.00 101.00 20 831 10 000.00 10 000.00 0 graf
BANKOVNÍ HOLDING 1 223.00 1 247.00 71 545 810 1 155.00 1 230.00 9 531 513 graf
BARTOŇ TEXT.ZÁVODY - - - 56.00 66.00 2 716 graf
BARTOŇ TEXT.ZÁVODY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BASK 200.00 310.00 7 009 208.00 305.00 18 546 graf
BEKON - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BELAGRA 37.00 37.00 5 328 30.00 34.00 4 646 graf
BEMAGRO 51.00 52.00 49 083 45.00 51.00 86 710 graf
BENAR 23.00 30.00 28 438 25.00 28.00 43 700 graf
BENZINA - - - 17.00 25.00 0 graf
BENZINA 12,7/00 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
BERGER BOHEMIA 448.00 471.00 2 688 409.00 423.00 0 graf
BESKYD. LESY JABL. - - - 37.00 40.00 9 123 graf
BESKYDSKÁ STAVEBNÍ - - - 15.00 15.00 0 graf
BETA ČESKÝ IF - - - 16.00 30.00 0 graf
BETA OLOMOUC 191.00 321.00 80 577 182.00 299.00 69 226 graf
BH CAPITAL 767.00 1 150.00 76 110 1 250.00 1 250.00 0 graf
BIJO TC - - - 23.00 23.00 0 graf
BIJOUDATA - - - 51.00 51.00 306 graf
BIOCEL 705.00 821.00 4 002 349 700.00 800.00 1 144 796 graf
BIOMA DŘEVOHOSTICE - - - 9.00 9.00 68 graf
BIOPHARM VÚBVL 155.00 162.00 1 620 155.00 171.00 4 854 graf
BIOSTER. 580.00 610.00 60 710 550.00 582.00 88 008 graf
BIVOJ OPAVA 73.00 108.00 29 259 67.00 91.00 39 727 graf
BIŽUTERIE ČS.MINC 240.00 317.00 63 981 225.00 302.00 36 281 graf
BMT 14.00 37.00 2 372 8.00 27.00 933 graf
BMT BRNO - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BOHEMIA CRYS.GROUP 103.00 158.00 1 715 141 101.00 161.00 979 169 graf
BOHEMIA GLASS - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BOHEMIA PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BOHEMIA SEKT 4 400.00 5 000.00 2 908 418 3 968.00 4 800.00 816 866 graf
BOHEMIA VENTURE 65.00 90.00 799 420 50.00 100.00 185 455 graf
BOHEMIA VIDEO ART - - - 95.00 130.00 21 970 graf
BOHEMIA-LÁZNĚ 276.00 354.00 111 448 272.00 362.00 75 963 graf
BOHUŠOV. MLÉKÁRNA 72.00 201.00 9 270 98.00 190.00 9 630 graf
BOHUŠOV. MLÉKÁRNA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BONECO 82.00 82.00 0 72.00 87.00 1 638 graf
BOPO 33.00 52.00 75 066 35.00 48.00 88 604 graf
BOR - - - 30.00 45.00 0 graf
BOR - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
BOTAS 31.00 33.00 2 706 18.00 33.00 1 784 graf
BRANO 121.00 141.00 3 242 134.00 155.00 34 636 graf
BRISK TÁBOR 76.00 121.00 30 533 88.00 118.00 13 230 graf
BRISTOL 138.00 186.00 27 465 136.00 180.00 32 464 graf
BRNĚN.VODÁR.A KAN. 157.00 165.00 10 417 152.00 160.00 9 752 graf
BRNO 11,1/03 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
BSH HOLICE - - - 30.00 34.00 4 023 graf
BUZULUK KOMÁROV 97.00 128.00 32 291 104.00 125.00 41 396 graf
BV FINANCE 11/97 - - 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
BVV BRNO 2 600.00 3 100.00 1 353 555 2 545.00 3 052.00 689 717 graf
BVV INVEST IS - - - 24.00 32.00 397 447 graf
BYSERVIS HOLDING 73.00 77.00 438 95.00 100.00 570 graf
BYTEX 11.00 15.00 742 17.00 20.00 13 988 graf
BYTOSTAV PORUBA 542.00 542.00 0 407.00 440.00 0 graf
BYZI - - - 12.00 17.00 0 graf
C.A.S. 2 HOLDING 2.00 2.00 32 574 1.00 3.00 57 536 graf
C.A.S.5.HOLDING - - - 23.00 30.00 3 260 graf
C.A.S.6. HOLDING - - - 12.00 15.00 1 109 graf
CA CIIF - - - 62.00 101.00 2 887 701 graf
CAC 11,9/98 102.00 102.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
CALOFRIG BOROVANY 550.00 801.00 805 692 655.00 768.00 67 951 graf
CARBORUNDUM ELECT. 34.00 39.00 505 32.00 51.00 3 899 graf
CEMBRIT MORAVIA - - - 17.00 21.00 2 880 graf
CEMENT BOHEMIA PHA 235.00 287.00 341 855 238.00 273.00 159 609 graf
CEMENT HRANICE 667.00 1 150.00 613 032 666.00 1 091.00 323 474 graf
CEMOS 175.00 191.00 76 701 166.00 185.00 64 403 graf
CENTEX 220.00 221.00 1 405 296 209.00 230.00 1 045 graf
CENTO IF - - - 629.00 629.00 0 graf
CENTROPROJEKT ZLÍN 184.00 184.00 0 - - - graf
CENTRUM ST.INŽ.ZK. 217.00 217.00 15 624 165.00 203.00 28 558 graf
CERAM 15.00 15.00 1 020 19.00 25.00 4 058 graf
CEVA KRÁLŮV DVŮR 64.00 70.00 51 893 57.00 67.00 38 299 graf
CGH - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
CIDEM HRANICE 42.00 53.00 42 918 30.00 53.00 18 777 graf
CIHLÁŘ. ZÁV. PRAHA 46.00 52.00 19 704 34.00 44.00 12 281 graf
CIMEX KONCERN - - - 31.00 33.00 114 282 graf
CIMEX KONCERN - - - 110.00 110.00 1 062 641 graf
CINEMART 86.00 169.00 342 71.00 122.00 3 170 graf
CIV.17,5/99 - - - 8 000.00 10 000.00 0 graf
COLORBETON 265.00 265.00 0 199.00 252.00 7 716 graf
COLORLAK 53.00 64.00 16 911 46.00 55.00 16 560 graf
CONCORDIA INV.IF - - - 377.00 500.00 1 484 650 graf
CONCORDIA LESOV - - - 67.00 135.00 1 845 graf
CONSUS IF 29.00 37.00 41 272 28.00 36.00 71 545 graf
COOP 94 PFU 3.00 3.00 395 086 3.00 3.00 544 982 graf
COTTEX - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
CREDIT SUISSE - - - 9.00 16.00 1 716 293 graf
CRISTAL PALACE 119.00 162.00 72 276 129.00 198.00 45 540 graf
CRYSTALEX 235.00 360.00 3 775 750 232.00 402.00 88 925 graf
CRYSTALEX NOVÝ BOR - - - 1 008.00 1 008.00 0 graf
CS TRADING - - - 72.00 80.00 151 graf
CS.FOND PRAV.DIVID - - - 25.00 35.00 11 698 graf
CUKR. M.HRADIŠTĚ - - - 14.00 15.00 0 graf
CUKR. OVČÁRY - - - 34.00 37.00 0 graf
CUKR. PROSENICE - - - 16.00 30.00 19 graf
CUKR. UNIČOV 80.00 127.00 749 670.00 680.00 0 graf
CUKRÁRNA KARLÍN - - - 12.00 25.00 222 graf
CUKROVAR A RAFIN. - - - 87.00 97.00 14 653 graf
CUKROVAR A RAFIN. - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
CUKROVAR BRODCE - - - 59.00 103.00 3 188 graf
CUKROVAR BRODEK 134.00 171.00 61 709 116.00 153.00 26 602 graf
CUKROVAR DRAHAN. - - - 4.00 5.00 0 graf
CUKROVAR HODONÍN - - - 3.00 5.00 5 120 graf
CUKROVAR HRUŠOVANY 380.00 450.00 191 866 349.00 406.00 58 122 graf
CUKROVAR KOJETÍN 162.00 192.00 14 897 152.00 210.00 24 004 graf
CUKROVAR LITOVEL 123.00 305.00 13 166 138.00 310.00 14 591 graf
CUKROVAR NĚMČICE 38.00 41.00 2 269 30.00 42.00 10 989 graf
CUKROVAR VRBÁTKY - - - 51.00 55.00 4 904 graf
CUKROVAR VYŠKOV - - - 3.00 3.00 0 graf
CUKRSPOL PRAHA 186.00 195.00 141 392 170.00 200.00 156 512 graf
CUTISIN 551.00 655.00 182 372 532.00 630.00 273 967 graf
CZ 92/91 32.00 32.00 39 680 24.00 32.00 20 614 graf
CZECH INTER.TRAVEL - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
CZECH PROPERTY - - - 90.00 90.00 0 graf
ČÁSLAV VARD/02 99.00 99.00 0 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČEDOK 208.00 237.00 174 112 190.00 233.00 117 513 graf
ČECHOFRACHT 1 175.00 1 648.00 393 456 1 085.00 1 643.00 309 214 graf
ČEPRO PRAHA - - - 45.00 77.00 0 graf
ČESKÁ GUMÁR.SPOL. 103.00 120.00 2 084 088 102.00 115.00 931 837 graf
ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA 199.00 269.00 377 504 193.00 277.00 201 214 graf
ČESKÁ NÁR.PRŮM. - - - 10.00 21.00 27 000 graf
ČESKÁ POJIŠŤOVNA 2 822.00 3 105.00 1 226 240 2 678.00 3 000.00 453 878 graf
ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ 46.00 70.00 33 833 42.00 54.00 31 946 graf
ČESKÁ SPOŘITELNA 299.00 320.00 23 257 088 295.00 320.00 3 554 881 graf
ČESKÁ SPR.NEMOVIT. 191.00 260.00 97 973 161.00 283.00 28 736 graf
ČESKÁ SPRÁVCOVSKÁ - - - 1 435.00 1 771.00 86 634 graf
ČESKÁ ZBROJOVKA 1 845.00 1 920.00 6 252 338 1 790.00 1 900.00 1 955 567 graf
ČESKÉ CUKROVARY 61.00 75.00 3 594 52.00 84.00 12 420 graf
ČESKÉ DŘEV.ZÁVODY 43.00 64.00 2 195 076 42.00 58.00 2 075 graf
ČESKÉ LODĚNICE 47.00 55.00 11 613 60.00 80.00 79 488 graf
ČESKÉ LUPKOVÉ ZÁV. 86.00 100.00 2 287 52.00 77.00 998 graf
ČESKÉ PŘÍSTAVY 170.00 180.00 191 894 148.00 174.00 83 396 graf
ČESKÉ PŘÍSTAVY - - - 1 003.00 1 003.00 0 graf
ČESKÉ RADIOKOMUN. 3 500.00 3 600.00 2 005 122 3 173.00 3 590.00 1 019 966 graf
ČESKÉ VINAŘ.ZÁVODY 49.00 68.00 97 023 42.00 63.00 62 735 graf
ČESKO-HOLANDSKÁ IS - - - 10.00 24.00 3 932 graf
ČESKOMOR.CEMENT 1 152.00 1 281.00 693 551 1 150.00 1 462.00 831 233 graf
ČESKOMOR.PRŮM.KAM. 260.00 523.00 8 826 199.00 485.00 1 408 graf
ČESKOMOR.VYBER.PF - - - 269.00 366.00 141 933 graf
ČESKOMORAVSKÁ INV. 22.00 24.00 27 854 17.00 20.00 9 174 graf
ČESKOMORAVSKÝ IF - - - 170.00 250.00 67 640 graf
ČESKOMORAVSKÝ LEN 494.00 675.00 302 313 414.00 690.00 245 255 graf
ČESKÝ FOND (PIAS) 713.00 790.00 321 847 - - - graf
ČESKÝ HOLDING 101.00 191.00 5 092 747 94.00 180.00 4 369 350 graf
ČESKÝ INVEST.TRUST - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČESKÝ NÁROD.VÝB.IF - - - 2.00 5.00 16 804 graf
ČESKÝ PORCELÁN 4 356.00 4 356.00 0 - - - graf
ČESKÝ UPF 507.00 734.00 34 315 523 485.00 729.00 6 546 226 graf
ČETRANS ÚSTÍ N.L. 32.00 63.00 75 801 28.00 66.00 34 572 graf
ČEVIS 3 780.00 3 780.00 0 - - - graf
ČEZ 964.00 1 075.00 51 033 823 958.00 1 050.00 7 048 154 graf
ČEZ 10,90/01 99.00 99.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČEZ 11,0625/08 100.00 110.00 120 252 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČEZ 11,3/05 100.00 101.00 121 154 10 100.00 12 120.00 0 graf
ČEZ 14 3/8 /01 100.00 101.00 250 768 - - - graf
ČEZ 2 838.00 867.00 36 547 489 812.00 851.00 5 266 154 graf
ČGF - - - 1 331.00 1 331.00 0 graf
ČISTÍRNY OSTRAVA - - - 48.00 55.00 7 820 graf
ČKD DOPR.SYSTÉMY 121.00 148.00 630 873 111.00 137.00 373 024 graf
ČKD DUKLA PRAHA 39.00 48.00 80 796 41.00 51.00 131 684 graf
ČKD DUKLA PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČKD ELTECHNIKA 19.00 20.00 9 864 17.00 22.00 8 541 graf
ČKD HOŘOVICE 31.00 40.00 6 590 25.00 41.00 8 284 graf
ČKD HRAD.KRÁLOVÉ 22.00 26.00 3 248 25.00 28.00 12 084 graf
ČKD HRONOV 121.00 121.00 3 630 103.00 160.00 43 440 graf
ČKD CHOCEŇ - - - 15.00 32.00 64 graf
ČKD INTECH - - - 1 002.00 1 002.00 0 graf
ČKD KOMPRESORY 25.00 30.00 8 652 26.00 40.00 9 120 graf
ČKD KUTNÁ HORA 92.00 106.00 111 349 80.00 99.00 49 340 graf
ČKD OBCHOD.SLUŽBY 19.00 28.00 6 006 21.00 27.00 4 096 graf
ČKD POLOVODIČE PHA 8.00 12.00 10 464 9.00 19.00 5 635 graf
ČKD POLYSERVIS - - - 1.00 6.00 80 graf
ČKD PRAHA DIZ 287.00 364.00 47 669 255.00 367.00 37 440 graf
ČKD PRAHA HOLDING 800.00 880.00 33 933 902 760.00 870.00 7 945 365 graf
ČKD SLANÝ 32.00 64.00 29 833 29.00 48.00 13 549 graf
ČKD SLUŽBY 25.00 34.00 22 549 27.00 30.00 9 176 graf
ČKD TECH.LABORAT. - - - 1 002.00 1 002.00 0 graf
ČMD 97.00 123.00 1 723 972 98.00 116.00 870 521 graf
ČMD 13,75/98 102.00 103.00 42 848 10 300.00 10 300.00 0 graf
ČNIMF 95.00 120.00 84 429 - - - graf
ČNIOPF 101.00 123.00 52 875 - - - graf
ČOKOLÁDOVNY 3 700.00 4 279.00 8 430 587 3 653.00 4 236.00 3 214 097 graf
ČS.KERAMIKA - - - 73.00 115.00 73 961 graf
ČS.PLAVBA LABSKÁ 222.00 252.00 3 869 433 220.00 250.00 861 357 graf
ČSAD AUTOBUSY PLZ. 38.00 48.00 30 091 39.00 44.00 23 687 graf
ČSAD BENEŠOV - - - 46.00 48.00 0 graf
ČSAD BLANSKO - - - 41.00 41.00 0 graf
ČSAD BOSKOVICE - - - 80.00 80.00 0 graf
ČSAD BRNO ČERNOV. 23.00 23.00 6 118 24.00 28.00 0 graf
ČSAD BŘECLAV - - - 65.00 65.00 0 graf
ČSAD BUS CHRUDIM 59.00 60.00 6 963 52.00 60.00 17 820 graf
ČSAD BUS CHRUDIM - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČSAD BUS SEMILY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČSAD BUS SEMILY 37.00 37.00 0 17.00 17.00 0 graf
ČSAD BUS ÚSTÍ N.L. 130.00 131.00 415 037 125.00 135.00 345 906 graf
ČSAD BUS ÚSTÍ N.O - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČSAD BUS ÚSTÍ N.O. 42.00 49.00 29 694 31.00 57.00 2 028 graf
ČSAD Č. BUDĚJOVICE 40.00 47.00 12 799 38.00 41.00 11 882 graf
ČSAD ČAS ZNOJMO - - - 38.00 38.00 0 graf
ČSAD FRÝDEK MÍSTEK 47.00 63.00 35 500 49.00 56.00 0 graf
ČSAD HAVÍŘOV 34.00 42.00 1 003 19.00 27.00 2 234 graf
ČSAD HODONÍN 36.00 36.00 0 44.00 46.00 7 296 graf
ČSAD JABLONEC N.N. 99.00 102.00 6 553 91.00 104.00 17 025 graf
ČSAD JINDŘ.HRADEC 69.00 69.00 38 849 57.00 70.00 562 509 graf
ČSAD KARVINÁ 29.00 34.00 14 269 23.00 25.00 3 216 graf
ČSAD KLADNO 125.00 138.00 752 148.00 149.00 892 graf
ČSAD KUTNÁ HORA 46.00 46.00 9 384 18.00 27.00 2 856 graf
ČSAD KYJOV - - - 24.00 30.00 5 100 graf
ČSAD OPAVA - - - 29.00 32.00 15 345 graf
ČSAD OSTRAVA 92.00 98.00 29 228 84.00 110.00 136 370 graf
ČSAD PELHŘIMOV - - - 30.00 46.00 17 094 graf
ČSAD PRAHA VRŠOV. 135.00 135.00 0 123.00 147.00 0 graf
ČSAD PRACHATICE 58.00 58.00 0 29.00 36.00 4 818 graf
ČSAD ROSICE - - - 25.00 26.00 0 graf
ČSAD SLANÝ - - - 61.00 69.00 14 474 graf
ČSAD TELNICE 67.00 80.00 19 112 80.00 80.00 0 graf
ČSAD TŘINEC 50.00 53.00 5 136 31.00 46.00 4 268 graf
ČSAD ÚAN PRAHA 122.00 135.00 5 438 122.00 130.00 10 010 graf
ČSAD ÚAN PRAHA - - - 60.00 70.00 932 graf
ČSAD UHER.HRADIŠTĚ 44.00 51.00 3 519 40.00 41.00 0 graf
ČSAD VSETÍN 46.00 60.00 9 042 36.00 39.00 5 634 graf
ČSAD VYŠKOV 55.00 57.00 3 424 135.00 135.00 0 graf
ČSAO PHA HOSTIVAŘ - - - 40.00 44.00 5 282 graf
ČSKD - INTRANS 51.00 73.00 3 984 57.00 126.00 14 504 graf
ČSOB 11,00/00 99.00 99.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČSOB 11,125/97 99.00 99.00 0 20 000.00 20 000.00 0 graf
ČSOB Č.PEN.TRH OPF - - - 33.00 36.00 12 014 graf
ČSOB SVĚT.AKC.OPF 119.00 165.00 1 206 649 127.00 159.00 830 080 graf
ČZ STRAKONICE 92.00 117.00 926 116 88.00 115.00 529 781 graf
D.S.LEASING - - - 3 410.00 3 410.00 0 graf
D.S.LEASING 15/98 100.00 100.00 0 9 500.00 9 500.00 0 graf
DAKO-CZ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
DAKO-CZ 54.00 70.00 24 640 46.00 90.00 14 975 graf
DAS PŘÍBRAM - - - 32.00 32.00 0 graf
DATAINVEST IF - - - 2 050.00 2 050.00 0 graf
DĚČÍN 12,5/03 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
DELTA CLIMATIZER - - - 35.00 55.00 3 056 graf
DELVITA 12,5/01 - - 0 - - - graf
DENTAL 61.00 85.00 6 459 55.00 94.00 6 169 graf
DERMACOL 45.00 95.00 17 871 60.00 96.00 9 143 graf
DESKO 45.00 83.00 450 50.00 60.00 0 graf
DESNÁ - - - 20.00 21.00 466 graf
DESNÁ - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
DESTA 13,75/00 94.00 94.00 0 8 000.00 10 000.00 0 graf
DEZA - - - 301.00 338.00 63 662 graf
DEZA 2 125.00 2 383.00 15 604 552 2 082.00 2 353.00 2 232 755 graf
DG JIHOVEL - - - 18.00 21.00 382 graf
DIMENSION - - - 380.00 380.00 7 600 graf
DIOPTRA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
DIOPTRA - - - 60.00 68.00 4 641 graf
DKF HOLDING - - - 389.00 420.00 417 518 graf
DL.PREFA 3,00/11 - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
DMP 34.00 54.00 3 618 34.00 52.00 3 740 graf
DOBA BAKOV N.JIZ. - - - 4.00 17.00 0 graf
DOBRUŠSKÉ STROJÍR. 80.00 109.00 10 025 103.00 125.00 23 370 graf
DOM.POTŘ.UNI PLZEŇ 31.00 31.00 0 19.00 45.00 16 496 graf
DOMINO TŘEBÍČ - - - 77.00 85.00 4 745 graf
DOMOV PRAHA 91.00 168.00 127 095 102.00 138.00 6 893 graf
DOP.PODNIK M.LÁZNĚ 45.00 57.00 2 205 32.00 75.00 2 527 graf
DOP.PODNIK M.LÁZNĚ - - - 1 003.00 1 003.00 0 graf
DOP.STAVBY A MOSTY 39.00 54.00 5 473 36.00 44.00 3 112 graf
DOPLA PAP 361.00 569.00 40 101 330.00 541.00 73 928 graf
DOPRAVA A MECHAN. 300.00 305.00 51 195 269.00 300.00 59 057 graf
DOSTA DOP.STAV.UH 177.00 290.00 5 449 265.00 293.00 16 171 graf
DOSTAV PRAHA 110.00 110.00 0 86.00 95.00 1 336 graf
DOTEX 49.00 82.00 0 94.00 100.00 0 graf
DOWO - - - 13.00 34.00 0 graf
DROBNÉ ZBOŽÍ 94 - - - 27.00 45.00 5 030 graf
DROBNÉ ZBOŽÍ PELH. - - - 30.00 30.00 0 graf
DROBNÉ ZBOŽÍ TRADE - - - 59.00 70.00 0 graf
DROGERIE IK ÚS.N.L 65.00 96.00 26 449 44.00 88.00 24 093 graf
DROGERIE N.JIČÍN - - - 24.00 25.00 2 875 graf
DROGERIE OLOMOUC - - - 29.00 38.00 942 graf
DROGERIE OSTRAVA 110.00 125.00 83 760 100.00 125.00 128 621 graf
DRŮBEŽ.POD.LIBUŠ 92.00 153.00 50 935 97.00 140.00 20 513 graf
DRŮBEŽ.POD.LIBUŠ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
DRŮBEŽ.ZÁV.KLATOVY 748.00 900.00 99 452 750.00 900.00 215 050 graf
DRŮBEŽ.ZÁVOD 16.00 24.00 6 471 9.00 16.00 3 112 graf
DRŮBEŽ-VEJCE 55.00 64.00 677 48.00 56.00 3 588 graf
DRUHÝ F. KSIO OPF 12.00 14.00 19 590 16.00 17.00 157 137 graf
DŘEVOKOMB. VRBNO 49.00 60.00 20 683 45.00 52.00 40 444 graf
DŘEVOSTROJ ČKYNĚ 53.00 58.00 6 053 22.00 33.00 44 graf
DŘEVOZPRAC. ZÁVODY - - - 14.00 17.00 0 graf
DŘEVOZPRAC.POD.PHA - - - 6.00 7.00 0 graf
DST TRUTNOV 129.00 138.00 10 408 136.00 165.00 71 046 graf
DŮM MÓDY 90.00 147.00 5 457 113.00 177.00 12 867 graf
DYAS UHER. OSTROH 56.00 104.00 11 279 52.00 110.00 4 666 graf
DYWIDAG PREFA - - - 36.00 40.00 0 graf
ECOTRADE 27.00 27.00 5 238 22.00 24.00 2 372 graf
ECOTRADE - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
EGO - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
EGO 13.00 20.00 1 349 18.00 20.00 19 graf
EGRETTA KOLÍN.DOP. 89.00 89.00 0 89.00 99.00 979 graf
EGRETTA PORTFOL - - - 11.00 20.00 11 306 graf
EGÚ BRNO 84.00 88.00 0 100.00 100.00 0 graf
EGÚ PRAHA - - - 39.00 43.00 0 graf
EKOAGROBANKA - - - 300.00 385.00 0 graf
EKOAGROBANKA 16.00 29.00 6 014 27.00 29.00 17 438 graf
EKOAGROFOND ÚSTÍ - - - 21.00 24.00 38 115 graf
EKOFLORA HR.KRÁL. - - - 4.00 6.00 1 679 graf
EKOFOND - - - 49.00 60.00 83 770 graf
EKOINGSTAV BRNO 164.00 177.00 492 300.00 300.00 0 graf
EKOINVEST IF - - - 156.00 156.00 0 graf
EKOPROJEKT PRAHA - - - 40.00 40.00 2 240 graf
EKOS - - - 88.00 88.00 880 graf
EKOS KROMĚŘÍŽ - - - 30.00 30.00 1 710 graf
EKOSTAVBY BRNO 19.00 19.00 1 330 19.00 22.00 1 519 graf
EKOSTAVBY KAPLICE - - - 90.00 100.00 0 graf
EL.PŘÍSTR.ROKYTN. - - - 12.00 14.00 975 graf
ELEGA ŽIROVNICE 29.00 65.00 0 46.00 51.00 3 744 graf
ELEKTRÁRNA KOLÍN 207.00 279.00 167 959 189.00 271.00 222 106 graf
ELEKTRÁRNY OPATOV. 4 192.00 4 586.00 5 844 633 4 000.00 4 430.00 831 388 graf
ELEKTRÁRNY OPATOV. - - - 4 308.00 4 308.00 0 graf
ELEKTROKERAMIKA - - - 1 986.00 1 986.00 0 graf
ELEKTROPORC.LOUNY 106.00 120.00 24 584 109.00 122.00 26 008 graf
ELITE 25.00 34.00 3 545 22.00 33.00 12 310 graf
ELITEX Č.KOSTELEC - - - 1.00 4.00 360 graf
ELITRON LIBEREC - - - 1.00 6.00 12 graf
ELROZ - - - 27.00 36.00 4 203 graf
ELTOP PLZEŇ - - - 141.00 141.00 0 graf
EMKAM - - - 24.00 24.00 0 graf
ENERG. STROJ. BRNO 125.00 133.00 19 557 91.00 148.00 36 388 graf
ENERGOAQUA 60.00 79.00 151 918 65.00 72.00 131 076 graf
ENERGOAQUA 18,0/02 - - - - - 0 graf
ENERGOMONTÁŽE LIB. 335.00 421.00 18 903 312.00 436.00 7 676 graf
ENERGOPROJEKT PHA 86.00 90.00 49 088 85.00 90.00 73 867 graf
ENERGOSTROJ. PARD. - - - 31.00 34.00 4 030 graf
ENERGOTRANS - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ENERGOVOD 328.00 583.00 225 745 312.00 526.00 39 279 graf
ENTEC STARÉ MĚSTO - - - 162.00 294.00 159 212 graf
EP ROŽNOV - - - 45.00 50.00 0 graf
EP ROŽNOV - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
EPA - - - 20.00 34.00 796 graf
EPOS BRNO - - - 2.00 18.00 40 graf
EQUIL INVEST - - - 140.00 175.00 96 393 graf
ERGON 435.00 443.00 71 532 384.00 445.00 45 762 graf
ESAB VAMBERK - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ESTRELA ŽEL.BROD - - - 1 210.00 1 210.00 0 graf
ETA 340.00 430.00 520 660 333.00 420.00 202 449 graf
ETS OSTRAVA 61.00 61.00 0 50.00 56.00 1 272 graf
EUROINVEST KOSMON. - - - 6.00 8.00 12 515 graf
EUROVIA CS 1 280.00 1 440.00 3 390 866 1 217.00 1 332.00 212 677 graf
EVBAK SPECIÁLNÍ - - - 247.00 300.00 1 387 115 graf
EVBAK SUPER-EXTRA - - - 78.00 105.00 82 329 graf
EVBAK-VŠEOBOROVÝ - - - 227.00 300.00 2 103 175 graf
EXCELSIOR - - - 2 321.00 2 321.00 0 graf
EXICO - - - 16.00 18.00 102 graf
EXPANDIA RŮST. PF - - - 1 991.00 2 107.00 5 234 590 graf
EXPANDIA VÝNOS. PF - - - 2 133.00 2 258.00 17 009 257 graf
EZ PRAHA 236.00 294.00 880 430 212.00 282.00 321 844 graf
FAB 1 916.00 2 450.00 255 059 1 885.00 2 600.00 522 095 graf
FAGRON 111.00 152.00 308 530 108.00 130.00 54 539 graf
FALCON MIMOŇ - - - 34.00 37.00 0 graf
FANDA-GROUP OSTR. - - - 10.00 14.00 492 graf
FARMET - - - 20.00 21.00 1 000 graf
FASÁDOSTAV PRAHA 79.00 96.00 15 362 90.00 106.00 45 944 graf
FATRA 565.00 630.00 3 358 847 518.00 612.00 223 284 graf
FAVORIT ROKYCANY 19.00 25.00 142 144 23.00 50.00 2 644 graf
FBE HOLDING - - - 62.00 100.00 686 556 graf
FERONA 40.00 57.00 127 728 40.00 56.00 110 768 graf
FERROMET PRAHA 346.00 400.00 61 174 324.00 416.00 41 872 graf
FERRUM 29.00 30.00 39 261 27.00 30.00 18 111 graf
FEZKO SERVIS 63.00 96.00 43 206 62.00 82.00 37 094 graf
FINANCE ENG.-1.PF 9.00 10.00 17 914 9.00 10.00 137 351 graf
FINANCE ENG.-2.PF 9.00 10.00 47 447 9.00 11.00 35 352 graf
FINOP HOLDING 116.00 150.00 1 064 536 115.00 148.00 594 935 graf
FINOP IF - - - 113.00 133.00 77 653 graf
FINPEN PŘEROV - - - 110.00 110.00 0 graf
FIO IF - - - 47.00 87.00 3 150 graf
FIRN 29.00 60.00 28 800 24.00 58.00 5 340 graf
FLORIA KROMĚŘÍŽ - - - 35.00 37.00 2 597 graf
FOND UNIVERSUM 735.00 755.00 3 733 291 - - - graf
FORES - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
FORESTA - - - 1.00 11.00 33 graf
FORM - - - 9.00 24.00 27 graf
FORMTRADE - - - 92.00 99.00 21 254 graf
FORT KAPITÁL BRNO - - - 48.00 54.00 323 733 graf
FOSFA 38.00 54.00 6 621 41.00 53.00 4 925 graf
FRANZ EDER TACHOV - - - 16.00 16.00 558 graf
FRENŠTÁTSKÁ LESNÍ - - - 16.00 19.00 1 149 graf
FRIGERA 16.00 28.00 711 19.00 36.00 5 412 graf
FRIGERA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
FRIGOTRANS PRAHA - - - 21.00 23.00 318 graf
FRUTA MODŘICE 52.00 75.00 14 388 56.00 104.00 10 750 graf
FRUTA PODIVÍN 31.00 38.00 4 940 34.00 41.00 4 184 graf
FRÝDEK-MÍS.11,8/01 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
FRÝDLANTSKÁ LESNÍ - - - 33.00 40.00 908 graf
FRYGESTA - - - 23.00 35.00 2 728 graf
FTL PROSTĚJOV 280.00 290.00 30 040 220.00 281.00 43 210 graf
GALA - - - 29.00 57.00 10 098 graf
GALANT MIKULOV - - - 64.00 78.00 12 968 graf
GALEKO - - - 100.00 100.00 0 graf
GAMA 267.00 475.00 895 686 248.00 523.00 1 319 638 graf
GAMEX 250.00 250.00 9 250 217.00 245.00 10 263 graf
GAS-MĚŘENÍ,REGUL. 60.00 78.00 12 156 70.00 100.00 9 797 graf
GASTRONOMIA 56.00 76.00 0 44.00 48.00 3 430 graf
GENERAČNÍ INV.SPOL - - - 2.00 2.00 0 graf
GENNEX IF - - - 31.00 34.00 1 860 graf
GENOSERVIS 1 173.00 1 871.00 0 577.00 901.00 970 053 graf
GEODEZIE BRNO 330.00 365.00 5 686 346.00 425.00 35 700 graf
GEODEZIE LIBEREC 810.00 855.00 41 640 900.00 951.00 69 085 graf
GEOFYZIKA 43.00 43.00 1 681 429 40.00 45.00 6 921 graf
GEOINDUSTRIA 40.00 84.00 116 482 32.00 74.00 187 729 graf
GEOL.PRŮZ.OSTRAVA - - - 20.00 50.00 7 870 graf
GEOL.PRŮZ.ZL.HORY - - - 28.00 86.00 3 678 graf
GEOTEST BRNO 580.00 580.00 53 940 580.00 610.00 72 751 graf
GEOTEST SLATINA - - - 33.00 57.00 2 565 graf
GEOTRADE - - - 36.00 36.00 0 graf
GESTA - - - 41.00 41.00 0 graf
GLASS TV COMPONENT - - - 0.00 1.00 12 265 graf
GLAVERBEL 8,5/00 98.00 98.00 0 - - - graf
GMS PRAHA - - - 46.00 80.00 15 574 graf
GMS PRAHA - - - 1.00 1.00 0 graf
GRAFIATISK - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
GRAFIATISK - - - 33.00 40.00 0 graf
GRAFIT 32.00 50.00 5 471 28.00 41.00 4 978 graf
GRAFIT - - - 2 009.00 2 009.00 0 graf
GRAFO - - - 60.00 70.00 7 029 graf
GRAFOSTROJ - - - 54.00 64.00 2 262 graf
GRAMOFONOVÉ ZÁVODY 249.00 320.00 127 877 235.00 332.00 93 707 graf
GRANDHOTEL PUPP 152.00 227.00 46 801 154.00 245.00 49 794 graf
GRANDHOTEL ZL. LEV - - - 72.00 103.00 296 graf
GRANDHOTEL ZL. LEV - - - 1 268.00 1 268.00 0 graf
GRANITOL 85.00 98.00 14 211 71.00 90.00 37 272 graf
GUMÁRNY ZUBŘÍ 56.00 63.00 41 243 48.00 54.00 21 973 graf
GUMOKOV 47.00 52.00 4 064 36.00 60.00 2 146 graf
GUMOTEX 48.00 80.00 27 051 47.00 81.00 8 056 graf
H.J. HEINZ CR/SR 27.00 45.00 1 220 37.00 49.00 6 021 graf
HACAR 176.00 181.00 195 662 202.00 248.00 0 graf
HANÁ LEAS. 14,5/98 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
HANÁ ZZN OLOMOUC 66.00 115.00 44 581 51.00 67.00 3 284 graf
HANÁCKÉ DRŮBEŽÁŘ. 86.00 193.00 2 455 130.00 300.00 14 040 graf
HANÁCKÉ DRŮBEŽÁŘ. - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
HANÁCKÉ ŽELEZÁRNY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
HANSON ČR 663.00 1 045.00 26 262 808.00 919.00 72 063 graf
HANUŠOVICKÁ LESNÍ 54.00 66.00 480 55.00 82.00 1 258 graf
HARV.BANK.FIN.PF 66.00 79.00 3 438 761 64.00 81.00 3 152 623 graf
HARV.DIVID.II PF 69.00 79.00 7 231 851 68.00 82.00 8 030 201 graf
HARV.DŮCH.SPOŘ.PF 68.00 87.00 180 969 70.00 85.00 198 689 graf
HARV.CHEM.BIO PF 69.00 86.00 164 062 67.00 87.00 731 679 graf
HARV.PAP.DŘEV.PF - - - 70.00 104.00 114 302 graf
HARV.RŮST.II PF 69.00 79.00 3 658 425 68.00 81.00 4 494 552 graf
HARV.SPOL.ARBITR 103.00 110.00 8 759 102.00 122.00 2 602 graf
HARV.SPOL.CONTRAR 105.00 110.00 19 709 92.00 115.00 19 078 graf
HARV.SPOL.DIAMANT 101.00 130.00 23 198 94.00 111.00 18 854 graf
HARV.SPOL.FINANČNÍ 105.00 162.00 8 586 334 110.00 163.00 3 345 674 graf
HARV.SPOL.MEN.SPOL 101.00 137.00 29 144 98.00 142.00 14 396 graf
HARV.STAV.HMOT PF 65.00 86.00 123 910 61.00 86.00 117 656 graf
HARV.STAV.ÚSPOR PF - - - 61.00 89.00 102 799 graf
HARV.STROJÍREN.PF - - - 62.00 86.00 127 005 graf
HARV.ZAHR.KAP.PF 59.00 75.00 712 921 59.00 78.00 810 811 graf
HARVARD.CESTOV.PF 60.00 76.00 279 521 57.00 78.00 458 423 graf
HARVARD.POJIŠŤ.PF 62.00 77.00 591 617 62.00 80.00 925 016 graf
HARVARD.POTRAV.PF 62.00 79.00 359 964 60.00 76.00 185 645 graf
HARVARD.PRŮM.HOLD. 111.00 174.00 7 877 581 112.00 172.00 4 310 206 graf
HARVARD.SKLÁŘ.PF 62.00 78.00 429 047 60.00 80.00 334 575 graf
HARVARD.TELEKOM.PF 63.00 79.00 635 939 63.00 79.00 799 843 graf
HARVARD.TEXTIL.PF - - - 92.00 138.00 68 742 graf
HEDVA 30.00 35.00 50 714 29.00 33.00 51 268 graf
HIKOR PÍSEK 83.00 92.00 4 264 67.00 119.00 2 226 graf
HMO LOGISTIKA OL 110.00 165.00 68 647 122.00 166.00 68 371 graf
HMZ 24.00 26.00 11 781 19.00 24.00 10 011 graf
HOBÉ PARDUBICE - - - 1 373.00 1 373.00 0 graf
HOCHTIEF CZ A. S. 402.00 515.00 275 604 400.00 516.00 112 082 graf
Holcim (Česko) 810.00 961.00 1 199 080 757.00 1 000.00 297 581 graf
HOLCIM ČESKO 271.00 387.00 802 858 288.00 380.00 432 630 graf
HOME 45.00 61.00 10 002 45.00 57.00 6 015 graf
HOT.INTERNATIONAL 176.00 223.00 134 030 157.00 212.00 67 956 graf
HOTEL BAVOR 23.00 34.00 1 373 16.00 33.00 176 graf
HOTEL ČERNIGOV 80.00 166.00 8 485 81.00 130.00 3 308 graf
HOTEL FORUM PRAHA 170.00 186.00 292 558 165.00 188.00 210 314 graf
HOTEL IMPERIAL 37.00 57.00 1 890 51.00 120.00 7 110 graf
HOTEL INTERNAT.BRN 173.00 230.00 138 536 180.00 221.00 43 142 graf
HOTEL JALTA PRAHA 532.00 560.00 48 250 540.00 572.00 49 970 graf
HOTEL MÁJ - - - 1 210.00 1 250.00 0 graf
HOTEL PALACE OVA 28.00 32.00 511 40.00 45.00 3 130 graf
HOTEL PALCÁT1 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
HOTEL PALCÁT2 - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
HOTEL PANORAMA 91.00 97.00 14 561 87.00 92.00 19 988 graf
HOTEL PANORAMA BK - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
HOTELOVÝ PORCEL.KV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
HOTELOVÝ PORCEL.KV 99.00 138.00 25 246 105.00 140.00 76 808 graf
HP 122.00 122.00 0 109.00 139.00 1 316 graf
HRADECKÝ FOND - - - 100.00 130.00 12 455 graf
HŘEBČÍN NAPAJEDLA 271.00 299.00 12 652 222.00 270.00 7 612 graf
HUTNÍ MONTÁŽE 38.00 42.00 2 453 49.00 61.00 22 582 graf
HUTNÍ PROJ. PLZEŇ - - - 54.00 55.00 0 graf
HUTNÍ PROJEKT 428.00 544.00 12 292 380.00 481.00 14 178 graf
HUTNÍ PROJEKT OVA 250.00 468.00 8 806 86.00 386.00 517 graf
HYDROPROJEKT 574.00 604.00 48 420 485.00 690.00 82 706 graf
HYDROPROJEKT - - - 100.00 100.00 0 graf
HYPOTEČNÍ BANKA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
HZL1 ČMHB 11,00/01 100.00 100.00 3 261 441 9 500.00 12 000.00 0 graf
HZL2 ČMHB 11,00/01 100.00 100.00 1 648 355 9 000.00 10 000.00 0 graf
CHABAŘOVICKÉ STR. - - - 20.00 21.00 0 graf
CHEMAPOL 12,5/97 99.00 99.00 21 897 9 900.00 10 000.00 346 500 graf
CHEMAPOL GROUP PHA 2 100.00 2 195.00 4 200 2 100.00 2 160.00 0 graf
CHEMO 127.00 188.00 1 235 150.00 217.00 28 940 graf
CHEMOFOND 312.00 350.00 1 366 660 325.00 350.00 1 002 350 graf
CHEMONT BRNO 73.00 84.00 17 984 72.00 90.00 5 804 graf
CHEMONT BRNO - - - 1 100.00 1 100.00 0 graf
CHEMOPETROL GROUP 1 310.00 1 400.00 64 486 550 1 305.00 1 410.00 7 225 695 graf
CHEMOPROJEKT 411.00 413.00 5 778 428.00 446.00 22 899 graf
CHEPOS BRNO - - - 35.00 60.00 32 998 graf
CHEVAK CHEB - - - 28.00 29.00 1 872 graf
CHIRANA MODŘANY 16.00 33.00 2 345 17.00 26.00 10 346 graf
CHIRANA STRAŠNICE 19.00 28.00 2 050 20.00 30.00 4 000 graf
CHIRONAX PRAHA - - - 5.00 5.00 0 graf
CHLADÍCÍ VĚŽE PHA 36.00 51.00 6 600 43.00 50.00 2 619 graf
CHLUMČAN.KER.ZÁV. 3 448.00 3 875.00 6 134 863 3 206.00 3 845.00 819 856 graf
CHODSKÉ VOD.A KAN. - - - 30.00 36.00 0 graf
CHOTĚBOŘ.STR.SLUŽ. 1 419.00 1 419.00 0 1 421.00 1 421.00 0 graf
CHRONOTECHNA 14.00 18.00 31 707 14.00 20.00 12 218 graf
I.EPIC HOLDING - - - 145.00 165.00 2 590 405 graf
I.SZT 13/99 103.00 103.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ICEC ŠLAPANICE - - - 12.00 66.00 176 graf
ICOM REALITY - - - 2.00 17.00 376 graf
ICOM STAVEBNÍ - - - 60.00 79.00 3 609 graf
ICOM TRANSPORT 77.00 81.00 19 158 71.00 76.00 14 065 graf
ICOM TRANSPORT - - - 1 003.00 1 003.00 0 graf
IDEAL STANDARD 51.00 94.00 662 40.00 65.00 506 graf
IF AB-UNIFOND 78.00 82.00 70 500 76.00 82.00 135 613 graf
IF BOH.DOP.KOMEN. - - - 59.00 100.00 419 738 graf
IF BOHATSTVÍ 601.00 687.00 7 721 543 565.00 691.00 3 759 332 graf
IF BOHEMIA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
IF BOHEMIA 2.ZEMPO - - - 245.00 292.00 415 350 graf
IF BOHEMIA DOPRAVY - - - 500.00 500.00 0 graf
IF CTP - - - 86.00 95.00 4 200 graf
IF CTP - - - 845.00 845.00 0 graf
IF ČEMONIF - - - 156.00 240.00 729 326 graf
IF ČKD KUTNÁ HORA - - - 36.00 36.00 0 graf
IF ČS.PRIVAT.SPOL - - - 1.00 7.00 0 graf
IF ENERGETIKY 1 311.00 1 596.00 1 816 349 1 290.00 1 520.00 1 729 497 graf
IF GOLD - - - 60.00 98.00 1 200 graf
IF JABLONECKÁ BIŽ. 100.00 150.00 424 215 100.00 150.00 445 213 graf
IF KIP - - - 409.00 471.00 159 900 graf
IF KREDIT - - - 17.00 18.00 26 117 graf
IF METALL - - - 252.00 331.00 257 282 graf
IF M-INVEST - - - 193.00 193.00 0 graf
IF OBCHODU 438.00 519.00 2 334 730 411.00 545.00 1 571 886 graf
IF PIVO-MORAVA - - - 63.00 120.00 195 194 graf
IF PORTFOLIOVÝ - - - 22.00 27.00 13 076 graf
IF PRO EKOL.A REC - - - 138.00 150.00 2 592 graf
IF PRO PROSPE PRŮM - - - 9.00 10.00 10 000 graf
IF PRO PROSPE.PRŮM - - - 97.00 97.00 0 graf
IF SKPM - - - 98.00 169.00 735 460 graf
IF STAVEBNÍ - - - 25.00 25.00 0 graf
IF TOP PROFIT - - - 10.00 13.00 14 080 graf
IF ZÁRUKA - - - 35.00 37.00 353 graf
IF ZBROJOV.VSETÍN - - - 68.00 85.00 22 848 graf
IF ZLATÁ BRÁNA - - - 900.00 900.00 0 graf
IFPM BRNO - - - 95.00 110.00 16 320 graf
IH MOSKVA ZLÍN 77.00 168.00 25 461 64.00 135.00 14 142 graf
II.EPIC HOLDING - - - 61.00 70.00 3 139 685 graf
IKS KB GARANT PFU - - - 9 000.00 9 000.00 0 graf
ILBAU LIBEREC - - - 41.00 98.00 9 470 graf
IMADOS - - - 26.00 28.00 286 graf
IMEX 42.00 77.00 3 781 39.00 56.00 6 788 graf
IMO CHOMUTOV - - - 22.00 30.00 4 238 graf
IMPERIAL K. VARY 163.00 242.00 11 110 153.00 246.00 5 939 graf
IMPERIAL K. VARY - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
IMPERIAL K.VARY - - - 314.00 1 127.00 3 061 graf
IMPRESS METAL PAC. - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
IMPRESS METAL PAC. - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
IMPS 35.00 38.00 4 704 29.00 36.00 1 800 graf
INFUSIA 219.00 367.00 30 266 246.00 338.00 36 208 graf
INGSTAV BRNO 420.00 437.00 60 822 336.00 405.00 6 448 graf
INGSTAV OPAVA 44.00 63.00 8 945 48.00 75.00 11 811 graf
INGSTAV OSTRAVA 46.00 66.00 0 41.00 45.00 0 graf
INGSTAV UHER.HRAD. 1 419.00 1 787.00 131 650 1 015.00 1 276.00 41 020 graf
INGSTAV UHER.HRAD. - - - 1 103.00 1 103.00 0 graf
INOV.CENTR. VVÚPS - - - 51.00 56.00 0 graf
INOV.CENTR.VÚK - - - 47.00 70.00 4 891 graf
INOVA 83.00 102.00 5 286 84.00 100.00 0 graf
INSPEKTA 950.00 961.00 1 922 848.00 953.00 9 310 graf
INTEA 49.00 50.00 1 730 45.00 47.00 0 graf
INTERGAL VRCHOVINA 126.00 132.00 49 062 120.00 130.00 19 182 graf
INTERGEO - - - 7.00 33.00 1 687 graf
INTERHOT.PARKHOTEL 181.00 186.00 62 841 160.00 177.00 39 195 graf
INTERHOTEL OLYMPIK 103.00 171.00 70 604 96.00 174.00 20 151 graf
INTERHOTEL TRANSIT - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
INTERHOTEL VORONĚŽ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
INTERHOTEL VORONĚŽ 98.00 132.00 15 248 114.00 166.00 17 251 graf
INTERIER PRAHA 46.00 49.00 38 221 39.00 51.00 24 859 graf
INTERKUPON HOLDING 56.00 60.00 49 918 53.00 63.00 108 576 graf
INTERSIGMA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
INTERSIGMA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
INTERSIGMA - - - 14.00 17.00 8 809 graf
INTERSIGMA - - - 15.00 34.00 0 graf
INTERSIGMA IS - - - 18.00 22.00 1 432 graf
INTEX 18.00 22.00 3 680 15.00 28.00 1 680 graf
INV.FOND ¬ECHY - - - 193.00 200.00 0 graf
INV.FOND ALFA ZLÍN - - - 500.00 500.00 0 graf
INV.SPOL.PODNIKAT - - - 30.00 121.00 4 050 graf
INV.SPOL.PODNIKAT. - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
INV.SPOL.RENTIA - - - 22.00 28.00 29 218 graf
INVEST.FOND LIF - - - 233.00 233.00 0 graf
INVEST.PODNIK.FOND - - - 25.00 48.00 2 206 graf
INVESTA - - - 1.00 2.00 0 graf
INVESTWAY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
INWEST SHOP - - - 20 000.00 20 000.00 0 graf
IP BANKA 304.00 331.00 75 323 096 297.00 327.00 12 982 144 graf
IPB 11,125/98 98.00 99.00 10 122 10 000.00 10 000.00 0 graf
IPB VAR/01 94.00 100.00 107 558 10 000.00 10 000.00 0 graf
IPS 12,1/00 102.00 102.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
IPS KARLOVY VARY 225.00 316.00 28 208 231.00 351.00 243 graf
IPS SKANSKA 235.00 271.00 10 508 503 238.00 271.00 2 552 150 graf
IRIDIUM INVEST 1 905.00 2 016.00 158 338 - - - graf
IS INPRO PF - - - 810.00 810.00 0 graf
IS LINH ART - - - 142.00 245.00 421 177 graf
IS MORAVA - - - 72.00 94.00 97 846 graf
IS T.C.I. PF - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
IS UNION - - - 1 500.00 1 900.00 1 264 807 graf
ITEC GROUP 37.00 46.00 3 764 39.00 47.00 12 345 graf
IVAX - CR 1 425.00 1 622.00 9 827 804 1 324.00 1 507.00 2 658 632 graf
IZOLACE ÚSTÍ - - - 55.00 72.00 11 226 graf
J.B.IF - - - 93.00 100.00 23 524 graf
JABLON.BIZUTER. IS - - - 92.00 148.00 160 880 graf
JABLONEX 173.00 423.00 15 655 140.00 390.00 47 158 graf
JÁCHYMOV PM 260.00 428.00 73 783 265.00 441.00 88 946 graf
JAKL KARVINÁ - - - 200.00 200.00 0 graf
JÄKL KARVINÁ 87.00 139.00 67 843 84.00 140.00 105 364 graf
JAN BECHER - - - 1 155.00 1 155.00 0 graf
JANKA 63.00 105.00 174 708 66.00 105.00 84 422 graf
JAS-JESNICKÁ STROJ - - - 2.00 21.00 94 graf
JATKY PLZEŇ - - - 28.00 33.00 3 848 graf
JČ ENERGETIKA 2 653.00 2 759.00 1 188 098 2 543.00 2 746.00 1 148 532 graf
JČ PLYNÁRENSKÁ 2 195.00 2 540.00 310 339 2 210.00 2 600.00 167 028 graf
JEMČA 568.00 935.00 701 905 513.00 1 110.00 292 703 graf
JESAN ADOLFOVICE 130.00 159.00 5 047 144.00 190.00 1 008 graf
JESDREV JESENÍK 15.00 26.00 375 16.00 34.00 459 graf
JESENIC.MLÉKÁRNY 100.00 120.00 17 756 98.00 123.00 32 324 graf
JESENIC.ZÁS.A NÁK. - - - 1.00 11.00 50 graf
JIF - - - 370.00 370.00 0 graf
JIHLAVAN 27.00 37.00 12 152 31.00 34.00 9 137 graf
JIHLAVSKÉ AUTOOPR. - - - 48.00 50.00 685 graf
JIHLAVSKÉ DZ 49.00 49.00 3 871 45.00 50.00 13 860 graf
JIHLAVSKÉ MLÉKÁRNY - - - 36.00 55.00 733 graf
JIHOČESKÁ KERAMIKA 700.00 708.00 19 600 665.00 800.00 44 804 graf
JIHOČESKÉ LESY 56.00 90.00 21 074 45.00 58.00 7 981 graf
JIHOČESKÉ LESY - - - 5 253.00 5 253.00 0 graf
JIHOČESKÉ TISKÁRNY 530.00 650.00 70 141 505.00 605.00 46 258 graf
JIHOČESKÝ CHOVATEL 64.00 65.00 975 42.00 52.00 2 964 graf
JIHOSTROJ 46.00 76.00 87 472 47.00 75.00 50 516 graf
JILANA - - - 75.00 75.00 7 090 graf
JIP 13,875/01 99.00 99.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
JIRČANY 81.00 108.00 7 393 89.00 113.00 14 250 graf
JIS INVEST.FOND - - - 260.00 300.00 0 graf
JITEX PÍSEK 85.00 95.00 96 668 76.00 96.00 115 957 graf
JITKA JINDŘ.HRADEC 41.00 48.00 94 027 40.00 45.00 50 390 graf
JITONA 58.00 68.00 142 046 57.00 67.00 122 278 graf
JITŘENKA PRAHA 23.00 30.00 2 250 22.00 28.00 990 graf
JIZERSKÉ SKLO 63.00 111.00 0 82.00 116.00 369 graf
JLV 153.00 162.00 18 712 143.00 166.00 24 641 graf
JM ENERGETIKA 2 150.00 2 450.00 3 620 755 1 988.00 2 360.00 1 147 935 graf
JM PLYNÁRENSKÁ 2 927.00 3 305.00 1 180 625 2 860.00 3 251.00 571 564 graf
JME 10,8/01 103.00 103.00 0 - - - graf
JUNIORSKÝ UPF - - - 16.00 38.00 99 995 graf
JUPITER PODÍL.LIST - - - - - 0 graf
JUTA 1 568.00 2 150.00 459 647 1 651.00 2 166.00 594 842 graf
K.C.B.LS 13,5/01 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
K.S.I.O.-1.PF 13.00 15.00 41 082 15.00 17.00 107 272 graf
K.V. RESTAV - - - 17.00 18.00 324 graf
KABEL PLUS - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
KABELOVNA DĚČÍN - - - 5 256.00 5 256.00 0 graf
KABLO ELEKTRO 965.00 1 020.00 501 651 840.00 1 048.00 176 026 graf
KABLO KLADNO - - - 950.00 950.00 0 graf
KANAL.A VOD.ST.PLZ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KAOLIN HLUBANY 358.00 393.00 21 587 316.00 386.00 23 134 graf
KAPITÁL HOLDING - - - 72.00 93.00 129 542 graf
KAPP - - - 15.00 15.00 0 graf
KARA 30.00 41.00 26 444 29.00 39.00 60 465 graf
KARLOVAR. MIN.VODY 1 026.00 1 105.00 237 926 1 068.00 1 092.00 638 741 graf
KARLOVAR. PORCELÁN 68.00 94.00 68 942 64.00 93.00 81 241 graf
KARLOVAR. PORCELÁN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KARLOVAR. SILNICE - - - 48.00 54.00 0 graf
KARMA 620.00 621.00 25 420 589.00 650.00 138 619 graf
KARNOLA KRNOV 28.00 78.00 38 873 24.00 63.00 6 633 graf
KAROSERIA 31.00 38.00 12 401 26.00 38.00 22 450 graf
KARTOGRAFIE PRAHA 81.00 119.00 1 962 85.00 125.00 5 206 graf
KARVINSKÁ STAVEBNÍ - - - 43.00 70.00 0 graf
KAUČUK GROUP 1 380.00 1 509.00 47 645 356 1 368.00 1 530.00 3 229 085 graf
KAVOZ - - - 26.00 26.00 3 446 graf
KB 11,1/98 99.00 100.00 10 816 8 523.00 10 178.00 249 750 graf
KB 11,2/97 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB 11,4/01 96.00 101.00 148 092 8 200.00 10 000.00 0 graf
KB 2 VAR/99 100.00 101.00 9 882 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB LIKÉR 49.00 55.00 1 216 44.00 65.00 3 847 graf
KB VAR/00 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/02 100.00 100.00 20 452 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/97 100.00 100.00 0 8 500.00 8 500.00 0 graf
KB VAR/98 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/98 98.00 99.00 574 687 8 446.00 10 111.00 136 278 graf
KB VAR/99 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/99 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KDYNIUM 199.00 231.00 22 556 153.00 216.00 0 graf
KERAM.KONDENZÁTORY - - - 1 008.00 1 008.00 0 graf
KERAM.ZÁV.ZNOJMO 400.00 420.00 42 070 385.00 450.00 73 430 graf
KERAMIKA HOB 2 462.00 2 693.00 5 860 074 2 377.00 2 600.00 1 335 565 graf
KERAMOST 52.00 69.00 23 592 47.00 64.00 19 000 graf
KF 40.00 59.00 7 531 34.00 41.00 2 994 graf
KF - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KF - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
KH BŘIDLIČNÁ 14/97 98.00 98.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KIF MOST 40.00 70.00 109 073 42.00 60.00 14 399 graf
KINOTECHNIKA PRAHA 272.00 272.00 0 286.00 317.00 3 768 graf
KIS INVEST - - - 1 585.00 1 585.00 0 graf
KIS TIPAINVEST - - - 74.00 88.00 78 837 graf
KLADNO 12,5/03 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KLATOVSKÉ RYBÁŘST. 76.00 91.00 21 075 84.00 91.00 33 050 graf
KLENOTY AURUM 44.00 81.00 2 805 31.00 42.00 534 graf
KLENOTY BRNO 9.00 17.00 2 232 10.00 16.00 3 092 graf
KLIMA 30.00 35.00 720 37.00 40.00 10 838 graf
KLIMACENTRUM - - - 40.00 56.00 0 graf
KNOF.PRŮM.ŽIROV. - - - 10.00 29.00 266 graf
KOB 10,875/04 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KOH-I-NOOR - - - 53.00 66.00 28 116 graf
KOH-I-NOOR ML.VOŽ. 56.00 67.00 4 230 51.00 71.00 11 146 graf
KOH-I-NOOR PRAHA 58.00 71.00 59 412 59.00 70.00 42 529 graf
KOLBENKA 64.00 91.00 86 498 62.00 96.00 135 188 graf
KOLI HOLD. N.MĚSTO 208.00 240.00 225 808 185.00 222.00 92 086 graf
KOLÍNSKÁ MLÉKÁRNA 15.00 20.00 0 14.00 15.00 771 graf
KOLORA SEMILY 37.00 47.00 69 496 37.00 48.00 70 610 graf
KOMERČNÍ BANKA 2 186.00 2 443.00 234 488 178 2 203.00 2 450.00 23 556 391 graf
KOMERČNÍ BANKA IF 555.00 614.00 22 430 425 537.00 605.00 13 024 247 graf
KOMERO VKLAD.PROG - - - 9.00 10.00 0 graf
KOMPAS-OK IF - - - 14.00 17.00 1 394 graf
KONAX - - - 2.00 2.00 0 graf
KONE LIFTS 78.00 143.00 528 68.00 82.00 2 662 graf
KORAMIC ŘEPOV - - - 10.00 11.00 0 graf
KORAMIC ŘEPOV - - - 10 003.00 10 003.00 0 graf
KORAMO KOLÍN - - - 1 030.00 1 030.00 0 graf
KORINT LIBEREC - - - 19.00 21.00 5 001 graf
KORNOLIT 481.00 485.00 1 940 369.00 447.00 10 668 graf
KOSMOS ČÁSLAV 67.00 85.00 4 528 68.00 102.00 4 535 graf
KOVÁRSKO 38.00 84.00 15 505 48.00 84.00 5 367 graf
KOVO 2 - - - 974.00 974.00 0 graf
KOVO CHEB 43.00 54.00 11 619 39.00 52.00 5 923 graf
KOVO PRAHA 21.00 34.00 3 612 13.00 33.00 150 graf
KOVOBEL - - - 70.00 81.00 54 245 graf
KOVOFINIŠ LEDEČ 14.00 17.00 1 048 16.00 20.00 274 graf
KOVOHUTĚ BŘIDLIČNÁ 272.00 460.00 10 764 708 271.00 459.00 1 849 745 graf
KOVOHUTĚ ČELAKOV. 74.00 75.00 90 060 72.00 77.00 115 264 graf
KOVOHUTĚ DĚČÍN 80.00 137.00 27 360 86.00 120.00 32 788 graf
KOVOHUTĚ MNÍŠEK 42.00 46.00 154 475 35.00 48.00 21 608 graf
KOVOHUTĚ POVRLY 35.00 52.00 18 678 39.00 52.00 44 261 graf
KOVOHUTĚ PŘÍBRAM 180.00 182.00 79 229 171.00 182.00 139 454 graf
KOVOHUTĚ ROKYCANY 65.00 78.00 75 049 71.00 83.00 68 222 graf
KOVOLIT MODŘICE 84.00 88.00 16 507 81.00 86.00 33 317 graf
KOVOMAT - - - 13.00 29.00 1 960 graf
KOVONA 117.00 160.00 4 636 112.00 131.00 10 894 graf
KOVONA KARVINÁ 34.00 48.00 27 281 35.00 56.00 46 818 graf
KOVOPETROL PLZEŇ - - - 1 241.00 1 241.00 0 graf
KOVOPLAST CHLUMEC 36.00 36.00 2 810 30.00 50.00 7 568 graf
KOVOPODNIK - - - 30.00 36.00 0 graf
KOVOPOL 122.00 162.00 23 400 118.00 180.00 24 409 graf
KOVOPROJEKTA BRNO 276.00 337.00 0 300.00 305.00 0 graf
KOVOSLUŽBA A.V. - - - 18.00 20.00 1 044 graf
KOVOSLUŽBA PRAHA 170.00 242.00 896 112.00 235.00 28 690 graf
KOVOSVIT 96.00 145.00 22 248 98.00 132.00 98 118 graf
KOVOŠROT DĚČÍN 122.00 135.00 47 738 97.00 122.00 19 840 graf
KOVOŠROT KLADNO - - - 17.00 38.00 1 012 graf
KOVOTERM 45.00 75.00 62 404 56.00 73.00 14 551 graf
KOZAK KLATOVY 41.00 48.00 6 307 45.00 52.00 14 195 graf
KRAJKA 13.00 16.00 3 427 19.00 21.00 9 244 graf
KRÁLODVORSKÉ ŽEL. 34.00 52.00 260 010 35.00 48.00 224 353 graf
KRÁLOVOPOLSKÁ 169.00 228.00 1 518 900 161.00 215.00 363 025 graf
KRED.BANKA 15,0/98 - - - 10 000.00 12 000.00 0 graf
KREDITAKTIV 100 244.00 100 244.00 0 - - - graf
KREDITAL IF - - - 50.00 68.00 46 026 graf
KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY 76.00 103.00 39 928 75.00 108.00 23 397 graf
KRKONOŠSKÉ VÁPENKY 94.00 119.00 30 512 89.00 109.00 16 934 graf
KROMEXIM - - - 40.00 43.00 3 836 graf
KRUŠNOH.STROJ.MOST 85.00 99.00 163 447 79.00 94.00 56 258 graf
KRUŠNOHORSKÉ LESY 21.00 27.00 25 710 18.00 27.00 19 751 graf
KRYSTALY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KRYTINA ŠLAPANICE 123.00 165.00 25 864 128.00 140.00 20 492 graf
KŘIŠŤÁLOVÝ IF 577.00 651.00 2 293 813 569.00 659.00 2 741 774 graf
K-T-V INVEST 306.00 380.00 448 845 281.00 359.00 140 293 graf
KUNZ HRANICE 20.00 26.00 17 408 17.00 21.00 24 828 graf
KUPONINVEST - - - 153.00 180.00 1 136 258 graf
KUPONINVEST IF - - - 129.00 129.00 0 graf
KVANTO IPF 200.00 228.00 3 659 014 195.00 227.00 4 342 349 graf
KVANTO OTEVŘENÝ PF - - - 256.00 286.00 2 640 336 graf
LABENA KR.BŘEZNO - - - 1.00 2.00 37 graf
LABIT 28.00 29.00 1 346 34.00 48.00 33 008 graf
LACRUM BRNO 27.00 46.00 218 90.00 100.00 0 graf
LACTEA CHOMUTOV - - - 13.00 13.00 0 graf
LADA 13.00 20.00 2 688 12.00 19.00 2 926 graf
LANAREST BRNO 18.00 19.00 3 655 19.00 21.00 17 761 graf
LANEX 253.00 300.00 10 599 230.00 325.00 37 749 graf
LARM - - - 32.00 46.00 1 033 graf
LATER CHRUDIM 202.00 232.00 141 283 173.00 235.00 50 466 graf
LÁZ.SAN.SANSSOUCI 1 232.00 1 374.00 59 509 1 320.00 1 440.00 223 499 graf
LÁZ.SAN.ŠVÝC.DVŮR 511.00 634.00 9 175 605.00 877.00 16 464 graf
LÁZNĚ FRANT.LÁZNĚ 141.00 165.00 15 151 135.00 167.00 19 150 graf
LÁZNĚ KONST.LÁZNĚ - - - 125.00 279.00 11 422 graf
LÁZNĚ KUNDRATICE - - - 73.00 91.00 1 685 graf
LÁZNĚ LIBVERDA 417.00 600.00 15 556 531.00 700.00 0 graf
LÁZNĚ LIBVERDA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
LÁZNĚ LUHAČOVICE 397.00 511.00 95 799 450.00 531.00 154 198 graf
LÁZNĚ PODĚBRADY 87.00 165.00 11 179 76.00 156.00 7 291 graf
LÁZNĚ TEPLICE N.B. 81.00 98.00 6 161 92.00 115.00 27 603 graf
LÁZNĚ TEPLICE V Č. 333.00 355.00 431 218 336.00 358.00 298 468 graf
LÁZNĚ TEPLICE V Č. - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
LÁZNĚ VELICHOVKY 90.00 150.00 2 859 95.00 121.00 2 260 graf
LCS BUS. CENTRE - - - 10.00 10.00 330 graf
LCS HOLDING - - - 42.00 48.00 43 180 graf
LDP VLTAVA VLAŠIM 36.00 42.00 1 326 36.00 39.00 8 376 graf
LE CYGNE SPORT.GR. - - - 900.00 900.00 0 graf
LEAVIA - - - 27.00 52.00 567 graf
LECOTEX - - - 60.00 85.00 436 717 graf
LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ 142.00 195.00 33 663 148.00 203.00 23 232 graf
LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
LÉČEBNÉ L.BOHDANEČ 230.00 240.00 4 270 267.00 306.00 11 244 graf
LÉČIVA PRAHA 2 185.00 2 510.00 7 680 531 2 146.00 2 485.00 2 153 546 graf
LEDEČSKÝ IF - - - 390.00 400.00 15 200 graf
LEMEX - - - 2 100.00 2 100.00 0 graf
LENAS - - - 24.00 30.00 529 graf
LES. SPOL.BUČOVICE - - - 29.00 35.00 1 755 graf
LES. SPOL.BUCHLOV. 39.00 39.00 741 39.00 41.00 2 266 graf
LES. SPOL.FR.LÁZNĚ 68.00 68.00 0 62.00 65.00 9 298 graf
LES. SPOL.H.BLATNÁ 45.00 56.00 4 422 137.00 160.00 0 graf
LES. SPOL.HORŠ.TÝN 31.00 35.00 840 30.00 59.00 1 749 graf
LES. SPOL.HOŘICE - - - 45.00 55.00 0 graf
LES. SPOL.JIHLAVA - - - 43.00 49.00 7 215 graf
LES. SPOL.KRASLICE - - - 21.00 24.00 6 771 graf
LES. SPOL.LANŠKR. - - - 24.00 30.00 387 graf
LES. SPOL.LEDEČ 69.00 81.00 8 190 66.00 75.00 11 013 graf
LES. SPOL.LITOMĚŘ. 41.00 48.00 10 258 30.00 42.00 31 492 graf
LES. SPOL.NÁMĚŠŤ 59.00 62.00 1 770 56.00 60.00 5 831 graf
LES. SPOL.POLIČKA 37.00 45.00 956 38.00 45.00 330 graf
LES. SPOL.PŘIBYSL. 33.00 43.00 971 40.00 43.00 804 graf
LES. SPOL.RONOV - - - 153.00 160.00 1 746 graf
LES. SPOL.STŘÍBRO 30.00 31.00 1 104 28.00 34.00 3 909 graf
LES. SPOL.SVITAVY - - - 50.00 59.00 47 010 graf
LES. SPOL.TELČ 47.00 71.00 1 795 42.00 74.00 8 440 graf
LES. SPOL.TRHANOV 57.00 66.00 2 979 58.00 66.00 14 648 graf
LES.SPOL.LANŠKROUN - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
LESNA 50.00 51.00 1 839 54.00 58.00 20 128 graf
LESNÍ SP.KRÁL.HVO. - - - 31.00 33.00 10 300 graf
LESNÍ SP.OPOČNO 85.00 110.00 330 196.00 327.00 2 983 graf
LESNÍ SP.TEP.U T. 45.00 114.00 5 300 34.00 82.00 1 482 graf
LESNÍ SP.ŽEL.RUDA - - - 18.00 23.00 270 graf
LESNÍ SPOL. BRUMOV - - - 17.00 54.00 0 graf
LESNÍ SPOL.BROUMOV 43.00 55.00 151 672 43.00 60.00 0 graf
LESNÍ SPOL.H.KRÁL - - 0 5 500.00 5 500.00 0 graf
LESNÍ SPOL.H.KRÁL. 54.00 76.00 5 961 50.00 64.00 2 288 graf
LESNÍ SPOL.HOŘICE - - - 2 158.00 2 158.00 0 graf
LESNÍ SPOL.JAROM. 104.00 125.00 61 531 99.00 112.00 1 624 graf
LESNÍ SPOL.JM LESY 35.00 40.00 4 293 30.00 36.00 7 377 graf
LESNÍ SPOL.NOVÉ M. 61.00 61.00 2 684 47.00 60.00 1 576 graf
LESNÍ SPOL.PLANÁ - - - 20.00 40.00 0 graf
LESNÍ SPOL.PLASY - - - 56.00 61.00 1 481 graf
LESNÍ SPOL.PŘEŠTI. - - - 27.00 28.00 4 200 graf
LESNÍ SPOL.PŘIMDA 53.00 57.00 6 681 48.00 57.00 8 644 graf
LESNÍ SPOL.SVITAVY - - - 2 205.00 2 205.00 0 graf
LESOSTAVBY F.MÍST. - - - 38.00 40.00 1 324 graf
LESOSTAVBY HR.KRÁL - - - 16.00 16.00 1 232 graf
LESOSTAVBY PLZEŇ - - - 55.00 55.00 0 graf
LESOSTAVBY ŠUMPERK 95.00 100.00 1 194 112.00 207.00 9 928 graf
LESOSTAVBY ŠUMPERK - - - 19.00 19.00 0 graf
LESOSTAVBY TŘEBOŇ 55.00 64.00 10 428 49.00 66.00 15 547 graf
LESTA OLOMOUC - - - 49.00 68.00 2 852 graf
LESY C.RUDOLEC A.S - - - 2 156.00 2 156.00 0 graf
LESY Č. KRUMLOV 86.00 142.00 9 344 52.00 103.00 9 842 graf
LESY Č. RUDOLEC 50.00 60.00 920 47.00 63.00 3 863 graf
LESY DŘEVO BRUNTÁL 22.00 25.00 880 15.00 17.00 1 586 graf
LESY FRÝDEK-MÍSTEK 55.00 57.00 21 696 52.00 61.00 39 646 graf
LESY HLUBOKÁ 90.00 95.00 10 560 62.00 85.00 3 701 graf
LESY CHLUMEC N.C. 95.00 150.00 2 456 100.00 133.00 2 223 graf
LESY JINDŘ. HRADEC 48.00 58.00 11 239 51.00 56.00 10 056 graf
LESY JINDŘ.HRADEC - - - 2 155.00 2 155.00 0 graf
LESY KÁCOV - - - 40.00 45.00 5 369 graf
LESY KAPLICE - - - 54.00 61.00 6 789 graf
LESY KAPLICE - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
LESY KRNOV 31.00 50.00 32 935 19.00 47.00 63 340 graf
LESY KŘIVOKLÁT 59.00 69.00 7 088 64.00 115.00 6 144 graf
LESY KŘIVOKLÁT - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
LESY MĚLNÍK 80.00 80.00 0 203.00 225.00 0 graf
LESY ML. BOLESLAV - - - 70.00 90.00 0 graf
LESY NIŽBOR 43.00 45.00 893 98.00 110.00 0 graf
LESY PELHŘIMOV 55.00 55.00 2 750 50.00 60.00 9 082 graf
LESY PROTIVÍN 53.00 58.00 2 624 45.00 53.00 2 753 graf
LESY PROTIVÍN - - - 2 154.00 2 154.00 0 graf
LESY SPÁL.POŘÍČÍ 29.00 31.00 5 061 31.00 31.00 0 graf
LESY TÁBOR 69.00 115.00 52 382 60.00 109.00 3 641 graf
LESY TÁBOR - - - 2 159.00 2 159.00 0 graf
LESY VLAŠIM - - - 9.00 18.00 7 707 graf
LESY VYŠŠÍ BROD 67.00 86.00 3 956 72.00 78.00 2 579 graf
LESY VYŠŠÍ BROD - - - 2 150.00 2 150.00 0 graf
LIBER.VZDUCH.ZÁV. 250.00 290.00 70 734 202.00 257.00 36 375 graf
LIBEREC.MASNÝ POD. - - - 2.00 17.00 40 graf
LIBERTA - - - 14.00 15.00 2 691 graf
LICOLOR LIBEREC - - - 11.00 12.00 1 780 graf
LIF - 2 - - - 189.00 222.00 0 graf
LIGLASS - - - 50.00 54.00 250 graf
LIGLASS - - - 54.00 54.00 0 graf
LIGMET 37.00 45.00 2 226 33.00 49.00 180 graf
LIGNA PRAHA - - - 146.00 174.00 3 446 graf
LIGNUM HODONÍN - - - 16.00 16.00 1 675 graf
LIGRA STARÉ MĚSTO 27.00 47.00 12 384 27.00 42.00 193 376 graf
LIHOVAR M.BOLESLAV 24.00 40.00 1 194 16.00 33.00 1 076 graf
LIMONA MN.HRADIŠTĚ 116.00 128.00 5 238 77.00 110.00 1 965 graf
LINASET 83.00 91.00 2 141 88.00 100.00 3 048 graf
LINEA NIVNICE 206.00 227.00 6 704 220.00 251.00 80 501 graf
LINEA ÚBOK - - - 1 800.00 1 800.00 0 graf
LINETA 10.00 11.00 363 14.00 18.00 7 922 graf
LIRA 820.00 837.00 24 838 780.00 950.00 29 407 graf
LISOVNY N.HM.VRBNO - - - 24.00 26.00 974 graf
LITES 42.00 42.00 0 39.00 49.00 6 184 graf
LOKOMOTIVKA PRAHA 46.00 61.00 143 942 41.00 63.00 64 514 graf
LOMBARD INDUSTRIAL 52.00 63.00 41 395 51.00 62.00 50 900 graf
LONKA PŘÍBOR - - - 20.00 37.00 512 graf
LOVOCHEMIE LOVOS. 68.00 79.00 79 550 75.00 85.00 177 127 graf
LS ROYAL MAR.LÁZNĚ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
LUČEBNÍ Z.DRASLOV. 19.00 20.00 1 160 16.00 20.00 2 188 graf
LUČEBNÍ ZÁV. KOLÍN 43.00 57.00 5 427 50.00 62.00 17 170 graf
LUHOV 45.00 46.00 276 64.00 115.00 0 graf
LUKRATIV - - - 8.00 9.00 15 918 graf
LUŽAN VESELÍ N.L. 31.00 42.00 1 814 33.00 43.00 102 graf
MADETA 370.00 513.00 395 522 343.00 512.00 219 895 graf
MAGNET 40.00 47.00 16 743 36.00 43.00 14 252 graf
MAGNET - - - 47.00 47.00 0 graf
MAGNETON 46.00 57.00 29 807 42.00 64.00 75 285 graf
MAJETKOVÁ ŽDÍREC 132.00 169.00 8 538 146.00 200.00 6 462 graf
MALÉ LUXUS.HOTELY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MANHATTAN IF 792.00 815.00 152 145 792.00 890.00 514 900 graf
MAR.LÁZNĚ 12,5/00 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
MARILA ROKYCANY - - - 10.00 16.00 2 286 graf
MARS SVRATKA 33.00 56.00 669 45.00 50.00 0 graf
MASNA BRNO - - - 10.00 11.00 3 599 graf
MASNA KROMĚŘÍŽ - - - 58.00 150.00 2 785 graf
MASNA STUDENÁ 43.00 54.00 3 586 49.00 71.00 19 277 graf
MASNÝ PRŮM.ŠUMPERK - - - 15.00 15.00 475 graf
MASNÝ PRŮM.VIMPERK 65.00 73.00 662 65.00 81.00 1 727 graf
MASNÝ PRŮMYSL CHEB 133.00 180.00 38 389 118.00 160.00 5 357 graf
MASO PLANÁ 120.00 120.00 1 440 100.00 183.00 5 000 graf
MASOKOMB. KLADNO 5.00 7.00 5 143 5.00 7.00 8 882 graf
MASOKOMB. KOSMON. 25.00 36.00 4 308 19.00 27.00 4 230 graf
MASOKOMB. LOUNY - - - 66.00 95.00 45 916 graf
MASOKOMB. PŘÍBRAM 38.00 60.00 669 35.00 97.00 2 122 graf
MASOKOMB.KLATOVY 39.00 41.00 888 42.00 50.00 943 graf
MASOKOMB.MARTINOV 42.00 60.00 7 538 45.00 77.00 9 168 graf
MASOKOMB.POLIČKA 299.00 330.00 1 839 300.00 306.00 918 graf
MASOSPOL PÍSNICE 16.00 20.00 15 635 19.00 24.00 5 758 graf
MASSAG 28.00 36.00 9 559 25.00 32.00 13 347 graf
MATE - - - 25.00 29.00 0 graf
MEDICAMENTA 100.00 185.00 10 885 80.00 162.00 8 490 graf
MEGA - - - 49.00 54.00 0 graf
MECH.ZÁV.DOBROVICE 360.00 375.00 15 398 316.00 371.00 16 107 graf
MEOPTA PŘEROV 67.00 86.00 536 500 57.00 80.00 213 451 graf
MEP POSTŘELMOV 37.00 65.00 63 872 43.00 69.00 60 210 graf
MERKUR PRAHA - - - 23.00 25.00 7 224 graf
MERKURIA - - - 22.00 45.00 999 graf
MERO ČR 10,30/11 99.00 100.00 994 572 - - - graf
MERX IS - - - 90.00 90.00 0 graf
MESPAS - - - 23.00 23.00 0 graf
METAL ZNOJMO - - - 10.00 17.00 0 graf
METALIMEX 597.00 775.00 34 843 560.00 819.00 25 465 graf
METALŠROT TLUMAČOV 91.00 110.00 37 889 98.00 110.00 61 822 graf
METAZ 30.00 42.00 4 364 36.00 42.00 15 041 graf
METRA BLANSKO 65.00 71.00 20 713 72.00 76.00 96 158 graf
METROPROJEKT - - - 81.00 104.00 2 692 graf
METROSTAV 2 490.00 2 650.00 6 324 174 2 324.00 2 565.00 951 481 graf
METROSTAV - - - 980.00 980.00 0 graf
MEVA 51.00 94.00 6 186 58.00 73.00 4 220 graf
MGM HOLEŠOV - - - 15.00 30.00 1 524 graf
MICHELSKÉ PEKÁRNY 317.00 350.00 77 325 300.00 373.00 257 574 graf
MICHELSKÉ PEKÁRNY - - - 810.00 810.00 0 graf
MIKROP ČEBÍN - - - 74.00 74.00 740 graf
MILAGRO - - - 71.00 72.00 0 graf
MILETA 32.00 36.00 11 481 31.00 36.00 11 177 graf
MILKO - - - 1.00 6.00 0 graf
MILO OLOMOUC 994.00 1 420.00 4 503 555 864.00 1 446.00 884 350 graf
MILPA PARDUBICE 17.00 28.00 2 549 21.00 30.00 6 767 graf
MINERVA BOSKOVICE 77.00 100.00 37 081 110.00 150.00 0 graf
MINVEST BRAND.N.L - - - 44.00 45.00 0 graf
MITOP MIMOŇ 43.00 62.00 8 104 36.00 45.00 3 200 graf
MJM LITOVEL 30.00 47.00 1 105 71.00 86.00 1 032 graf
MLÉKÁRNA F.MÍSTEK 72.00 120.00 864 76.00 106.00 160 graf
MLÉKÁRNA HR.KRÁL. 181.00 292.00 18 314 160.00 272.00 49 657 graf
MLÉKÁRNA KLATOVY 46.00 61.00 18 666 32.00 58.00 9 113 graf
MLÉKÁRNA KUNÍN 126.00 207.00 14 299 122.00 225.00 4 586 graf
MLÉKÁRNA MAR.LÁZNĚ - - - 26.00 52.00 194 graf
MLÉKÁRNA STŘÍBRO 37.00 68.00 10 441 45.00 53.00 4 114 graf
MLÝNY ČERČANY 14.00 20.00 4 963 14.00 24.00 5 895 graf
MOCHOVSKÉ MRAZÍRNY 41.00 59.00 12 978 55.00 63.00 14 170 graf
MONTÁŽE PŘEROV 99.00 115.00 3 045 103.00 115.00 0 graf
MONTÁŽE PŘÍBRAM - - - 70.00 88.00 18 050 graf
MONTI THERMAE - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MONTOVANÉ STAVBY 85.00 89.00 933 111.00 111.00 333 graf
MOPAS HOLEŠOV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MOR. POTRAVIN. ST - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MOR.CUKERNÍ SDRUŽ. - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
MOR.CUKERNÍ SDRUŽ. 6.00 12.00 24 795 - - - graf
MOR.CHEM.Z.12,4/01 - - 0 - - - graf
MOR.POTRAVIN.ST. - - - 345.00 355.00 125 050 graf
MOR.ZEM.HOLDING - - - 27.00 31.00 25 868 graf
MORAGRO PROSTĚJOV 40.00 52.00 1 280 51.00 51.00 7 386 graf
MORAV. PLYNOSTAV 352.00 481.00 25 116 344.00 536.00 9 185 graf
MORAV.CHEMIC. ZÁV. 262.00 323.00 1 087 727 253.00 304.00 423 949 graf
MORAV.KERAM.ZÁVODY 45.00 61.00 71 043 49.00 67.00 236 287 graf
MORAV.SPOL.PRO KI - - - 38.00 51.00 19 679 graf
MORAVEL OLOMOUC - - - 38.00 69.00 14 649 graf
MORAVIA BANKA 14 130.00 14 130.00 0 - - - graf
MORAVIA BANKA - - - 800.00 1 200.00 0 graf
MORAVIA CANS 145.00 145.00 5 365 81.00 94.00 2 440 graf
MORAVIA GLASS 70.00 102.00 154 401 54.00 95.00 10 548 graf
MORAVIA VAR/00 99.00 99.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
MORAVIAFLOR - - - 67.00 184.00 6 060 graf
MORAVIAFLOR - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
MORAVIAFROST 51.00 68.00 17 678 48.00 67.00 3 850 graf
MORÁVKA CENTRUM - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
MORAVOLEN ŠUMPERK 11.00 14.00 20 484 12.00 19.00 8 010 graf
MORAVOSTAV BRNO 58.00 113.00 3 115 132.00 300.00 0 graf
MORAVSKÁ AGRA 44.00 66.00 703 50.00 50.00 5 600 graf
MORAVSKÁ PRŮM. - - - 142.00 155.00 86 946 graf
MORAVSKÉ AUTOOPR. - - - 25.00 27.00 0 graf
MORAVSKÉ KOVÁRNY 155.00 256.00 18 611 130.00 269.00 1 349 989 graf
MORAVSKÉ NAFT.DOLY 665.00 1 209.00 1 766 613 670.00 1 150.00 257 385 graf
MORAVSKÉ ŽELEZÁRNY 74.00 130.00 55 713 65.00 123.00 35 262 graf
MORAVSKOČESKÝ IF - - - 5.00 8.00 5 527 graf
MORAVSKOSLEZ. UPF 502.00 763.00 18 055 797 487.00 744.00 4 432 861 graf
MORAVSKOTŘ.STAVBY - - - 127.00 312.00 0 graf
MORAVSKÝ DRUŽ.IF - - - 160.00 300.00 129 371 graf
MORAVSKÝ ZEM.HOLD. - - - 16.00 31.00 4 140 graf
MORSLEZ.TE.13,0/99 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
MORSLEZS. PIVOVARY 51.00 82.00 40 193 45.00 91.00 12 805 graf
MORSLEZS.REGIONÁL. - - - 34.00 153.00 0 graf
MORSLEZS.TEPLÁRNY 642.00 750.00 5 662 744 618.00 760.00 1 560 623 graf
MOSTÁRNA HUSTOPEČE 63.00 95.00 37 179 55.00 79.00 16 184 graf
MOSTECKÁ UHEL.SP. 355.00 372.00 7 609 252 345.00 367.00 3 526 391 graf
MOSTECKÁ UHEL.SPOL - - - 1 100.00 1 100.00 0 graf
MOTOFOND IF - - - 70.00 105.00 54 957 graf
MOTOKOV INTER. 90.00 116.00 466 400 90.00 118.00 10 378 graf
MOTOKOV PRAHA 259.00 315.00 321 972 221.00 305.00 96 397 graf
MOTORPAL 131.00 265.00 645 190 119.00 260.00 439 313 graf
MRAZÍRNY DAŠICE 52.00 53.00 12 165 50.00 56.00 16 168 graf
MRAZÍRNY PRAHA 23.00 29.00 207 28.00 28.00 0 graf
MRAZÍRNY PRAHA - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
MRAZÍRNY VIŠŇOVÉ 110.00 150.00 4 098 100.00 150.00 3 759 graf
MS FOND (PIAS) 715.00 752.00 18 335 - - - graf
MSA 267.00 500.00 837 567 268.00 481.00 366 572 graf
MSDZ ŠUMPERK 15.00 20.00 435 20.00 23.00 0 graf
MSP PŘEROV 21/97 52.00 52.00 0 - - - graf
MŠLZ 39.00 53.00 25 956 40.00 48.00 21 922 graf
MTH PRAHA 35.00 37.00 18 287 38.00 40.00 8 863 graf
MULTISYSL14,875/99 85.00 89.00 0 - - - graf
MUROM 35.00 54.00 18 763 39.00 54.00 27 115 graf
MUZO 975.00 1 256.00 2 453 800.00 964.00 0 graf
MYKANA - - - 39.00 39.00 0 graf
NAKLADATEL.OLYMPIA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
NAREX ČESKÁ LÍPA - - - 99 994.00 99 994.00 0 graf
NAREX ČESKÁ LÍPA 57.00 124.00 17 647 43.00 136.00 20 959 graf
NÁRODNÍ SPOL.DOMOV - - - 12.00 12.00 1 176 graf
NATE CHOTĚBOŘ 135.00 157.00 1 733 99.00 160.00 810 graf
NATURAMYL 105.00 141.00 4 228 95.00 124.00 6 296 graf
NAVOS 168.00 294.00 136 900 196.00 385.00 175 869 graf
NEALKO OLOMOUC 56.00 77.00 22 338 48.00 90.00 28 300 graf
NEMOHOLD 67.00 82.00 25 967 51.00 80.00 26 267 graf
NEPTUN BYLANY - - - 25.00 30.00 0 graf
NISA - - - 1.00 2.00 12 989 graf
NKT CABLES 551.00 650.00 2 898 182 505.00 642.00 746 482 graf
NOVÁ HUŤ 455.00 588.00 136 460 524.00 565.00 0 graf
NOVÁ HUŤ 12,70/03 101.00 101.00 0 10 250.00 10 250.00 0 graf
NOVAMYL 29.00 30.00 1 320 20.00 49.00 2 042 graf
NOVING 110.00 110.00 0 100.00 117.00 1 200 graf
NOWACO MRAZÍRNY 26.00 37.00 4 671 25.00 33.00 18 414 graf
NYCOM 65.00 89.00 1 565 54.00 66.00 21 214 graf
O2 C.R. 3 270.00 3 494.00 137 569 567 3 212.00 3 500.00 11 700 512 graf
OBAL ROZKOŠ 370.00 468.00 866 771 373.00 455.00 429 665 graf
OBAL ROZKOŠ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OBALEX ZNOJMO 170.00 199.00 9 169 171.00 201.00 10 096 graf
OBCH.ZAŘÍZENÍ PHA - - - 2.00 4.00 66 graf
OBCHOD OBUVÍ ZLÍN 71.00 83.00 75 699 62.00 77.00 71 730 graf
OBCHOD S PALIVY - - - 81.00 182.00 1 296 graf
OBCHODNÍ SLADOVNY 416.00 683.00 283 431 445.00 626.00 275 263 graf
OBCHODNÍ TISKÁRNY 30.00 35.00 9 841 30.00 34.00 21 075 graf
OBIL.LIHOV.KRALUPY 83.00 110.00 4 923 88.00 115.00 4 443 graf
OBILA KUTNÁ HORA 33.00 47.00 663 55.00 57.00 6 212 graf
OBL.PRŮM.P.POLIČKA - - - 71.00 110.00 2 538 graf
OBNOVA BRNO 59.00 65.00 2 600 51.00 57.00 1 866 graf
OD PRIOR JIHLAVA 147.00 220.00 173 929 129.00 201.00 12 043 graf
OD RIO MOST 216.00 227.00 35 754 130.00 324.00 16 624 graf
ODETKA - - - 28.00 42.00 816 graf
ODĚVNÍ PRŮMYSL - - - - - 0 graf
ODĚVY HRADEC KRÁL. - - - 22.00 24.00 0 graf
ODĚVY ÚSTÍ N.L. - - - 10.00 10.00 0 graf
ODKOLEK 87.00 167.00 292 778 77.00 156.00 65 962 graf
OFT HOLDING PRAHA 71.00 115.00 16 782 67.00 100.00 8 341 graf
OHL ŽS 440.00 593.00 1 198 701 407.00 563.00 258 925 graf
OK STS TOUŽIM 53.00 55.00 689 49.00 53.00 10 247 graf
OKD 167.00 173.00 47 419 552 159.00 172.00 22 675 026 graf
OKD - - - 125.00 125.00 0 graf
OKD 14,5/99 106.00 106.00 0 - - - graf
OKULA NÝRSKO 59.00 72.00 741 716 53.00 103.00 10 473 graf
OLEASPOL - - - 30 000.00 30 000.00 0 graf
OLEASPOL - - - 30 000.00 30 000.00 0 graf
OLMA MLÉK.PRŮMYSL 263.00 398.00 41 925 235.00 401.00 35 729 graf
OLŠANSKÉ PAPÍRNY 59.00 75.00 92 213 57.00 77.00 56 230 graf
OLYMPIK HOLDING - - - 10.00 10.00 0 graf
OMNIPOL 78.00 170.00 218 292 80.00 165.00 111 905 graf
OMYA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OMYA.VÁPENNÁ 201.00 215.00 15 525 190.00 200.00 4 928 graf
ON SEMICONDUCT. CR 253.00 288.00 123 077 243.00 273.00 146 883 graf
OPAVLEN OPAVA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OPAVSKÁ LESNÍ 33.00 37.00 185 38.00 80.00 5 250 graf
OPRAVY ZÁCHLUMÍ - - - 91.00 120.00 31 610 graf
OPZ PLUS - - - 14.00 15.00 0 graf
ORCA - - - 41.00 41.00 0 graf
ORGATEX 40.00 47.00 0 36.00 43.00 1 752 graf
ORGREZ 105.00 119.00 5 601 152.00 169.00 18 958 graf
ORPA 82.00 90.00 12 182 76.00 85.00 12 405 graf
ORTAS PŘÍBRAM - - - 99 998.00 99 998.00 0 graf
ORTAS PŘÍBRAM 10.00 13.00 180 11.00 14.00 3 765 graf
OSEVA 51.00 63.00 16 919 48.00 58.00 19 729 graf
OSEVA AGRI CHRUDIM - - - 62.00 62.00 0 graf
OSONA 37.00 41.00 9 567 35.00 38.00 7 720 graf
OSP Č. BUDĚJOVICE - - - 36.00 48.00 4 675 graf
OSPAP VELKOOBCH.P. 24.00 35.00 160 25.00 37.00 1 420 graf
OSTRAV.VOD.A KAN. 163.00 190.00 34 717 163.00 195.00 81 232 graf
OSTRAVAR 1 907.00 2 007.00 47 979 1 908.00 2 099.00 201 610 graf
OSTROJ 74.00 103.00 257 964 65.00 105.00 131 207 graf
OSTROV.TEPLÁREN - - - 198.00 708.00 0 graf
OTAVAN TŘEBOŇ 47.00 63.00 9 700 52.00 70.00 7 490 graf
OTAVA-PATRIA 130.00 300.00 105 741 114.00 193.00 87 728 graf
OTAVSKÉ STROJÍRNY 35.00 80.00 2 913 36.00 80.00 8 373 graf
OTMA SLOV. FRUTA 35.00 35.00 630 33.00 40.00 11 682 graf
OXFORDSKÁ INV.SPOL - - - 90.00 120.00 0 graf
P.I.F. 380.00 410.00 20 019 113 373.00 395.00 8 994 281 graf
PACOVSKÉ STROJÍRNY 32.00 32.00 320 38.00 40.00 7 856 graf
PALABA SLANÝ 44.00 66.00 22 659 42.00 70.00 12 414 graf
PAMELA - - - 2.00 3.00 2 graf
PANAV 35.00 36.00 2 197 41.00 45.00 0 graf
PANKRÁC 61.00 65.00 8 440 61.00 68.00 27 429 graf
PANKRÁC 107.00 107.00 1 819 108.00 120.00 17 171 graf
PAPÍRNY BRNO 36.00 46.00 8 725 39.00 50.00 17 635 graf
PARAMO 721.00 859.00 3 766 214 720.00 846.00 766 168 graf
PARDUBICE 12,7/99 100.00 100.00 0 1 000.00 1 000.00 0 graf
PARKHOTEL GOLF ML 133.00 154.00 833 179.00 236.00 451 graf
PARKING CENTRUM - - - 900.00 900.00 0 graf
PAS ZÁBŘEH NA MOR. - - - 74.00 86.00 1 845 graf
PASO BRNO - - - 39.00 41.00 1 340 graf
PAVUS PRAHA - - - 67.00 79.00 2 132 graf
PBS BRNO DIZ 60.00 72.00 214 968 51.00 72.00 32 376 graf
PCB BENEŠOV - - - 42.00 46.00 2 162 graf
PEGA 135.00 136.00 106 342 121.00 137.00 50 258 graf
PEK.A CUK. NÁCHOD - - - 265.00 628.00 885 graf
PEKÁRNA CHOMUTOV - - - 19.00 19.00 1 204 graf
PEKÁRNA LIBEREC 34.00 55.00 1 628 33.00 58.00 8 522 graf
PEKÁRNA TŘEBÍČ - - - 72.00 90.00 6 745 graf
PEKÁRNA TŘEBÍČ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PEKÁRNA ŽATEC - - - 137.00 159.00 1 882 graf
PEKÁRNY CUKRÁRNY 292.00 836.00 0 935.00 935.00 0 graf
PEKÁRNY CUKRÁRNY 2 140.00 140.00 31 640 125.00 154.00 23 409 graf
PEKÁRNY ŠUMPERK - - - 11.00 18.00 1 092 graf
PEREX - - - 35.00 45.00 1 888 graf
PERFEKTA - - - 9.00 9.00 141 graf
PERLA BAVLNÁŘ.ZÁV. 25.00 55.00 27 240 24.00 51.00 33 444 graf
PETRA STRÁNÍ - - - 15.00 26.00 0 graf
PF AAA 271.00 348.00 529 539 271.00 335.00 282 098 graf
PF IKS KB PLUS 172.00 185.00 11 483 141 171.00 183.00 6 023 583 graf
PF MAJETKU 1.IN 103.00 127.00 478 021 101.00 131.00 716 457 graf
PF PRAVID.PŘ. 1.IN 120.00 146.00 3 865 737 120.00 209.00 891 163 graf
PF PROSPERITY 1.IN 118.00 148.00 1 732 148 118.00 156.00 1 073 492 graf
PGH - - - 124.00 137.00 0 graf
PHARMING - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PHILIP MORRIS ČR A 7 532.00 8 453.00 20 682 493 7 175.00 8 305.00 1 920 385 graf
PHOENIX LÉKÁR. VO 92.00 113.00 0 90.00 99.00 450 graf
PIF GARANCE 679.00 1 123.00 1 509 372 698.00 1 146.00 1 402 090 graf
PIKAZ PRAHA - - - 5.00 5.00 0 graf
PILANA TOOLS 66.00 110.00 21 626 65.00 120.00 5 721 graf
PIONEER TRUST - - - - - 0 graf
PIV.A SOD.BRNO 44.00 53.00 9 496 30.00 34.00 1 114 graf
PIV.A SOD.BŘECLAV 30.00 30.00 2 880 18.00 39.00 677 graf
PIV.A SOD.JIHLAVA 45.00 60.00 495 59.00 75.00 7 346 graf
PIV.RADEGAST SEDL. 175.00 208.00 25 379 161.00 188.00 43 780 graf
PIVOV. PARDUBICE - - - 1 100.00 1 100.00 0 graf
PIVOV.A SOD.SVIT. 42.00 52.00 0 50.00 67.00 0 graf
PIVOV.KRUŠOVICE 805.00 850.00 144 295 607.00 860.00 52 464 graf
PIVOV.LOUNY 121.00 157.00 8 823 122.00 175.00 7 865 graf
PIVOV.PARDUBICE 113.00 125.00 16 563 112.00 136.00 33 213 graf
PIVOV.PROSTĚJOV 23.00 51.00 858 33.00 60.00 149 graf
PIVOV.STAROBRNO 421.00 514.00 179 583 402.00 522.00 199 446 graf
PIVOV.VRATISLAVICE 2 487.00 2 617.00 75 272 2 600.00 2 800.00 314 228 graf
PIVOVAR RADEGAST 3 550.00 4 333.00 3 875 142 3 455.00 4 200.00 1 621 062 graf
PIVOVAR V.POPOVICE 325.00 387.00 297 017 353.00 415.00 301 720 graf
PIVOVARSKÝ HOLDING 952.00 1 072.00 4 155 216 860.00 1 025.00 1 988 797 graf
PIVOVARY BOH.PRAHA 113.00 126.00 78 727 116.00 140.00 51 532 graf
PK TRADE BRNO - - - 240.00 240.00 0 graf
PLASTIK HT 122.00 131.00 11 876 122.00 138.00 16 228 graf
PLEMENÁŘI BRNO 50.00 118.00 0 73.00 81.00 0 graf
PLEMENÁŘSKÉ SLUŽBY 74.00 132.00 84 897 63.00 112.00 24 995 graf
PLEMENÁŘSKÉ SLUŽBY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PLIVA - LACHEMA 371.00 415.00 344 036 370.00 426.00 130 421 graf
PLOMA 35.00 55.00 45 147 32.00 57.00 14 537 graf
PLYNOPROJEKT PRAHA 180.00 188.00 14 063 179.00 198.00 27 153 graf
PLYNOSTAV PARDUB. 119.00 179.00 52 833 126.00 216.00 72 477 graf
PLZEŇ 11,5/00 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
PLZEŇ.PROJ.ATELIÉR - - - 200.00 210.00 0 graf
PLZEŇSKÁ IS - - - 26.00 44.00 11 782 graf
PLZEŇSKÁ IS - - - 81.00 90.00 26 888 graf
PLZEŇSKÁ IS - - - 26.00 35.00 18 821 graf
PLZEŇSKÁ KAP.SPOL. 49.00 56.00 47 427 47.00 56.00 54 240 graf
PLZEŇSKÁ TEPLÁREN. 544.00 651.00 545 306 551.00 672.00 223 204 graf
PLZEŇSKÝ PRAZDROJ 2 907.00 3 100.00 7 463 471 2 896.00 3 035.00 1 655 564 graf
PNIF 22.00 27.00 1 946 18.00 32.00 17 108 graf
PNP PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
POD.EKOLOG. VÝST. - - - 163.00 200.00 2 564 graf
PODNIK SPEC.PRACÍ 75.00 83.00 18 882 70.00 86.00 15 422 graf
PODNIKAT.TRŽNÍ PF 29.00 37.00 1 585 621 29.00 38.00 1 995 822 graf
POL.LESY DYMOKURY - - - 16.00 56.00 249 graf
POLAB.CUKR.BEŘKOV. - - - 32.00 43.00 3 254 graf
POLAB.DZ NYMBURK - - - 45.00 45.00 0 graf
POLABSKÉ MLÉKÁRNY - - - 114.00 120.00 9 198 graf
POLIČSKÉ STROJÍRNY 45.00 58.00 20 419 54.00 65.00 66 231 graf
POLOVODIČE PRAHA 12.00 14.00 1 336 16.00 25.00 1 160 graf
POLYGON STAVEBNÍ - - - 7.00 23.00 2 884 graf
POLYGRAFIA - - - 17.00 18.00 0 graf
POLYTECHNA 154.00 221.00 7 529 239.00 251.00 15 520 graf
POM - - - 3.00 3.00 0 graf
PORCEL.MANUFAKTURA 668.00 851.00 25 684 591.00 784.00 15 442 graf
PORTFOLIO MORAVA - - - 13.00 15.00 1 610 graf
POŠT.TISK.CENIN 220.00 247.00 4 157 270.00 300.00 16 534 graf
POŠTOREN. KER.ZÁV. 214.00 215.00 213 810 166.00 212.00 71 904 graf
POŠTOVNÍ DVŮR KV 2 390.00 2 390.00 0 - - - graf
POTIS - - - 17.00 18.00 54 graf
POTRAVINÁŘSKÝ IF 550.00 598.00 1 025 452 538.00 595.00 856 096 graf
POTRAVINÁŘSKÝ PF - - - 50.00 87.00 20 954 graf
POTRAVINY CENTRUM - - - 3.00 3.00 26 graf
POVLTAVSKÉ MLÉKÁR. 167.00 186.00 8 023 190.00 240.00 7 292 graf
PÖYRY ENVIRONMENT 254.00 400.00 29 858 228.00 297.00 6 753 graf
POZ.STAVBY KLATOVY - - - 30.00 30.00 0 graf
POZ.STAVBY PŘEROV - - - 17.00 20.00 810 graf
POZ.STAVBY ZLÍN 237.00 273.00 9 020 198.00 245.00 30 160 graf
POZ.STAVIT. ZLÍN 201.00 218.00 22 476 200.00 229.00 21 480 graf
POZEM.ST.OLOMOUC 33.00 38.00 9 081 37.00 44.00 34 361 graf
POZEM.ST.STAVOSER. - - - 63.00 70.00 3 196 graf
POZEM.ST.ÚSTÍ N.L. 198.00 241.00 0 136.00 222.00 7 260 graf
POZES RADONICE - - - 26.00 28.00 752 graf
PPF INVEST.HOLDING 230.00 265.00 7 003 141 217.00 247.00 2 510 813 graf
PPF INVEST.HOLDING - - - 2 636.00 2 636.00 0 graf
PRÁCE A PODNIK.IF - - - 110.00 120.00 23 445 graf
PRÁD.A ČIST.NÁCHOD - - - 324.00 390.00 0 graf
PRAG REAL VYSOČANY 191.00 208.00 529 127 176.00 200.00 286 997 graf
PRAGA ČÁSLAV - - - 42.00 42.00 4 326 graf
PRAGA HOSTIVAŘ 17.00 23.00 5 002 18.00 25.00 15 682 graf
PRAGA HRÁDEK N.N. 43.00 49.00 7 718 46.00 49.00 26 691 graf
PRAGA LOUNY 1 775.00 1 956.00 2 954 076 918.00 1 258.00 0 graf
PRAGOEXPORT 699.00 885.00 40 473 708.00 980.00 42 938 graf
PRAGOFOND IF 50.00 59.00 59 270 51.00 58.00 95 426 graf
PRAGOIMEX - - - 114.00 126.00 0 graf
PRAGOLAKTOS 20.00 29.00 3 045 18.00 31.00 4 935 graf
PRAKOM BRNO - - - 47.00 60.00 0 graf
PRAMEN BRNO 19.00 41.00 0 29.00 36.00 0 graf
PRAMEN CZ Č.BUDĚJ. 166.00 232.00 109 434 139.00 209.00 7 380 graf
PRAMEN IK MOR.SEV. 277.00 344.00 107 178 140.00 280.00 23 822 graf
PRAMEN IK PRAHA 819.00 1 191.00 384 070 1 010.00 1 122.00 346 734 graf
PRAMEN ORLOVÁ POR. - - - 55.00 60.00 670 graf
PRAMEN PHA-Č.DVŮR 94.00 109.00 0 51.00 58.00 1 999 graf
PRAMEN PÍSEK 165.00 470.00 0 713.00 792.00 0 graf
PRAMIX 19.00 40.00 2 417 29.00 178.00 0 graf
PRAZSKE SLUZBY 123.00 128.00 246 290 117.00 129.00 303 792 graf
PRAŽ.SIL.A VOD.ST. 76.00 85.00 5 770 83.00 89.00 10 476 graf
PRAŽSKÁ ENERGETIKA 1 838.00 1 947.00 1 517 628 1 840.00 1 930.00 462 326 graf
PRAŽSKÁ IS - - - 98.00 119.00 11 040 graf
PRAŽSKÁ PLYNÁREN. 2 050.00 2 140.00 159 574 2 050.00 2 160.00 262 140 graf
PRAŽSKÁ TEPLÁREN. 849.00 997.00 1 404 276 815.00 980.00 532 752 graf
PRAŽSKÉ PIVOVARY 211.00 2 666.00 1 777 847 195.00 2 700.00 686 147 graf
PRAŽSKÝ STAVEB.P. 32.00 63.00 2 719 34.00 99.00 0 graf
PRECIOSA-LUSTRY 47.00 70.00 3 407 72.00 77.00 23 179 graf
PREFA BRNO 29.00 40.00 13 699 25.00 30.00 6 324 graf
PREFA GRYGOV 81.00 153.00 16 125 39.00 80.00 9 664 graf
PREFA PARDUBICE 78.00 110.00 83 191 84.00 102.00 48 223 graf
PREFA PRAHA 131.00 151.00 57 081 119.00 145.00 55 056 graf
PREFABRIKACE OVA - - - 38.00 50.00 28 568 graf
PRECHEZA 69.00 88.00 74 215 71.00 87.00 61 452 graf
PREMING 100.00 117.00 31 083 90.00 106.00 4 246 graf
PREMOT FR. LÁZNĚ 33.00 33.00 561 37.00 39.00 4 232 graf
PRESTA - - - 6.00 7.00 0 graf
PRIESSNITZOVY LÁZ. 500.00 550.00 142 688 500.00 556.00 150 961 graf
PRIESSNITZOVY LÁZ. - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
PRIMA KARVINÁ - - - 40.00 100.00 0 graf
PRIMONA 27.00 30.00 330 10.00 14.00 1 061 graf
PRINGTON VAR/00 101.00 101.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
PRIOR ČR 272.00 357.00 45 058 199.00 293.00 31 650 graf
PRIOR IK 273.00 414.00 419 243 267.00 387.00 194 428 graf
PRIVAT - - - 16.00 22.00 735 graf
PRO INVEST - - - 19.00 23.00 79 556 graf
PROAGRO 60.00 130.00 1 853 59.00 65.00 354 graf
PROAGRO LIBEREC - - - 45.00 55.00 2 240 graf
PROFILPROJ. PRAHA 1 490.00 1 490.00 0 1 882.00 1 882.00 0 graf
PROFIT FOND IF - - - 211.00 250.00 14 294 graf
PROGRESS OSTRAVA - - - 16.00 24.00 690 graf
PROJEKTA OSTRAVA - - - 26.00 47.00 0 graf
PROLES - - - 34.00 34.00 0 graf
PROMBAK REAL ESTAT - - - 114.00 114.00 0 graf
PROREGIO - - - 30.00 37.00 5 589 graf
PROSPERITA IF 120.00 155.00 873 174 110.00 150.00 523 195 graf
PRUM. A INVEST.HOL - - - 17.00 18.00 2 582 graf
PRŮM. STAVBY BRNO 36.00 40.00 901 30.00 32.00 544 graf
PRŮM.STAVBY OVA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PRŮMYSL KAMENE - - - 20.00 22.00 1 202 graf
PRŮMYSLOVÝ IF 550.00 606.00 416 399 530.00 610.00 361 478 graf
PRV.BRN.ST.V.BÍTEŠ - - - 1 331.00 1 331.00 0 graf
PRV.BRN.STR.TŘEBÍČ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PRVNÍ ČESKOMOR.IF - - - 17.00 25.00 2 808 graf
PRVNÍ JIHO-ZÁPADNÍ - - - 49.00 130.00 9 406 graf
PRVNÍ NOVIN.SP.PHA 168.00 383.00 35 889 190.00 350.00 18 092 graf
PRVNÍ PETROV.ZEM. - - - 48.00 56.00 12 060 graf
PRVNÍ STAV.CHRUDIM 302.00 302.00 0 292.00 317.00 37 731 graf
PRVNÍ STAV.K.HORA 30.00 58.00 1 189 49.00 128.00 0 graf
PRVNÍ ZDRAVOT.IPF - - - 6.00 7.00 0 graf
PŘER.STROJ.13,0/99 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
PŘEROVSKÉ STROJÍR. 355.00 437.00 2 232 698 355.00 423.00 1 005 902 graf
PS PARDUBICE 18.00 22.00 9 021 15.00 21.00 1 501 graf
PSG 31.00 38.00 12 896 31.00 40.00 11 770 graf
PSV PRŮMSTAV PARD. - - - 66.00 149.00 8 020 graf
PTR - - - 10.00 15.00 0 graf
PUDIS - - - 45.00 106.00 600 graf
PUDIS - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
PZ OSTRAVA - - - 18.00 18.00 0 graf
R.K.VELKOOB.SKLADY - - - 13.00 17.00 156 graf
RAAB KARCH.STAVIVA 53.00 70.00 36 858 59.00 75.00 33 125 graf
RADEGAST PF 215.00 246.00 1 739 959 206.00 250.00 1 635 849 graf
RADLICKÁ MLÉKÁRNA 60.00 60.00 6 120 56.00 60.00 7 936 graf
RAIFFEISEN ALFA IF - - - 88.00 137.00 195 107 graf
RAIFFEISEN ALFA PF - - - 105.00 150.00 451 062 graf
RAKO 1 375.00 1 525.00 20 918 786 1 334.00 1 530.00 2 017 525 graf
RAPID 232.00 345.00 1 228 220.00 275.00 3 699 graf
RAŠELINA 57.00 65.00 15 462 54.00 60.00 32 740 graf
RAŠKA - - - 16.00 31.00 241 graf
REAS - - - 25.00 38.00 654 graf
REDASH 49.00 58.00 120 411 45.00 65.00 103 892 graf
REG.IF JIŽ. MORAVA - - - 500.00 500.00 0 graf
REGION - - - 500.00 500.00 0 graf
REKORD 40.00 40.00 1 966 42.00 46.00 19 363 graf
REKULT.VÝSTAV.MOST 84.00 98.00 5 420 64.00 112.00 6 469 graf
RENTIÉRSKÝ HOLDING 25.00 26.00 18 068 28.00 29.00 23 992 graf
RENTIÉRSKÝ IF 1.IN 441.00 496.00 8 752 594 425.00 504.00 5 417 583 graf
REPROGEN 65.00 72.00 0 73.00 86.00 5 932 graf
RESONANČNÍ PILA - - - 30.00 46.00 638 graf
RESTAMO HOLDING - - - 49.00 110.00 79 175 graf
RETEX 21.00 35.00 7 626 20.00 28.00 3 801 graf
RIF 915.00 1 000.00 52 479 581 901.00 1 002.00 26 500 735 graf
RMS MEZZANINE 2 618.00 2 905.00 2 459 815 2 465.00 2 901.00 381 583 graf
ROCKWOOL PREFIZOL 116.00 175.00 51 469 129.00 154.00 49 666 graf
RODINNÝ HOSPODÁŘ - - - 17.00 18.00 2 200 graf
ROKYTNICE 12/01 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ROLNICKÝ IF - - - 73.00 90.00 99 300 graf
ROMO FULNEK 28.00 47.00 8 349 27.00 42.00 1 588 graf
ROTEXTILE - - - 49.00 51.00 3 944 graf
ROUČKA SLATINA 28.00 31.00 374 25.00 26.00 5 322 graf
ROUDNIC.STROJ.A SL 65.00 68.00 6 681 73.00 78.00 7 512 graf
RUBENA 95.00 101.00 104 504 109.00 116.00 123 154 graf
RUBÍN DYN.IF - - - 351.00 1 000.00 0 graf
RUDOLF JELÍNEK - - - 950.00 950.00 0 graf
RUDOLF JELÍNEK - - - 950.00 950.00 0 graf
RUDOLF JELÍNEK 720.00 1 114.00 469 780 726.00 991.00 304 701 graf
RUKAVIČKÁŘSKÉ ZÁV 19.00 48.00 0 19.00 47.00 0 graf
RUVE - - - 1.00 13.00 48 graf
RYBÁŘ. TŘEBOŇ HLD 200.00 215.00 168 939 185.00 220.00 197 422 graf
RYBÁŘSTVÍ CHL.N.C. 65.00 72.00 0 48.00 53.00 5 619 graf
RYBÁŘSTVÍ PRAHA - - - 9.00 18.00 900 graf
RYBÁŘSTVÍ PŘEROV 45.00 55.00 825 67.00 77.00 1 540 graf
RYBÁŘSTVÍ TÁBOR 155.00 181.00 91 192 152.00 185.00 118 318 graf
RYBÁŘSTVÍ TELČ 89.00 95.00 30 864 70.00 90.00 14 399 graf
RYBÁŘSTVÍ VEL.MEZ. 40.00 40.00 6 560 38.00 42.00 5 165 graf
RYBENA RUMBURK 255.00 278.00 57 365 216.00 284.00 65 112 graf
RYBNIKÁŘ.HLUBOKÁ 169.00 176.00 196 077 150.00 175.00 61 261 graf
RYCHNOV 13,1/02 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ŘEMPO 8.00 13.00 14 763 9.00 13.00 21 951 graf
ŘEMPO - - - 750.00 750.00 0 graf
S.P.M.B. 93.00 126.00 3 725 114.00 130.00 0 graf
S.P.M.B. - - - 99 992.00 99 992.00 0 graf
SAFINA 105.00 110.00 55 975 81.00 114.00 23 478 graf
SAKAS - - - 68.00 89.00 4 229 graf
SALMA 69.00 141.00 9 262 114.00 141.00 14 587 graf
SAMA 20.00 39.00 60 45.00 66.00 2 526 graf
SAMKA 88.00 129.00 7 759 73.00 99.00 3 595 graf
SANATORIUM ASTORIA 925.00 1 015.00 22 718 840.00 977.00 55 528 graf
SANATORIUM ASTORIA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SANATORIUM MŠENÉ 300.00 521.00 8 192 211.00 450.00 4 684 graf
SANITAS 17.00 20.00 28 831 23.00 26.00 5 693 graf
SANITAS - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SANJO KUTNÁ HORA - - - 13.00 35.00 0 graf
SAO PRAHA - - - 14.00 14.00 0 graf
SAS UH. HRADIŠTĚ - - - 35.00 43.00 0 graf
SATIVA KEŘKOV 230.00 380.00 21 660 146.00 278.00 21 909 graf
SATOS 36.00 40.00 6 120 30.00 35.00 7 792 graf
SATOS - - - 2 097.00 2 097.00 0 graf
SATT - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SAUER ŽANDOV - - - 32.00 37.00 11 292 graf
SAVENA 40.00 47.00 240 45.00 108.00 270 graf
SÁZAVAN 38.00 45.00 3 624 33.00 56.00 1 264 graf
SAZKA 12,7/01 102.00 102.00 2 025 766 10 000.00 10 000.00 0 graf
SBĚR. SUROV. BRNO 45.00 63.00 395 47.00 53.00 9 237 graf
SBĚRNÉ SUROV. ČB 58.00 78.00 15 518 54.00 66.00 20 637 graf
SBĚRNÉ SUROV.PRAHA 403.00 1 000.00 20 000 381.00 980.00 18 424 graf
SČ ARMATURKA 74.00 105.00 19 540 69.00 99.00 12 622 graf
SČ ENERGETIKA 2 190.00 2 559.00 2 640 738 1 910.00 2 503.00 1 106 701 graf
SČ INVESTORSKÁ 13.00 13.00 1 226 14.00 18.00 5 598 graf
SČ PLYN. 11,85/03 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
SČ PLYNÁRENSKÁ 2 650.00 3 011.00 188 061 2 625.00 2 926.00 332 020 graf
SČC 20.00 25.00 6 694 19.00 22.00 4 564 graf
SDRUŽENY IF - - - 150.00 150.00 0 graf
SEBA 15.00 16.00 2 944 15.00 16.00 0 graf
SECO TRANS 66.00 71.00 24 258 64.00 71.00 24 340 graf
SEED LYSÁ N.L. - - - 1.00 1.00 6 graf
SEKOZ VYSOKÉ MÝTO - - - 22.00 22.00 0 graf
SELEKTA 65.00 85.00 1 680 75.00 130.00 10 951 graf
SELEKTA PACOV - - - 80.00 80.00 0 graf
SELGEN 225.00 412.00 25 313 243.00 392.00 68 448 graf
SELIKO 12/01 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
SELIKO OLOMOUC 2 007.00 2 603.00 4 044 752 1 542.00 2 501.00 268 523 graf
SELLIER & BELLOT 178.00 220.00 583 167 171.00 223.00 241 837 graf
SEMENA VELELIBY - - - 5.00 5.00 2 978 graf
SEMOMA OLOMOUC - - - 25.00 27.00 1 060 graf
SEMOR. SBĚR.SUROV. 319.00 335.00 10 268 231.00 317.00 516 graf
SEMPERFLEX OPTIMIT 119.00 259.00 180 429 108.00 233.00 118 288 graf
SEMPRA PRAHA 31.00 64.00 5 093 21.00 58.00 2 650 graf
SERVIS.TECH.A SL. - - - 18.00 18.00 0 graf
SETUZA 1 140.00 1 522.00 1 834 652 1 027.00 1 544.00 625 641 graf
SETUZA 12,2/00 102.00 102.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
SEVAC 130.00 145.00 23 889 132.00 151.00 37 766 graf
SEVČES.SBĚRNÉ SUR. 54.00 72.00 2 638 82.00 86.00 6 740 graf
SEVERNÍ ČECHY - - - 109.00 150.00 215 203 graf
SEVEROCUKR 41.00 55.00 13 336 41.00 50.00 15 898 graf
SEVEROČ. MLÉKÁRNY - - - 36.00 37.00 2 328 graf
SEVEROČ. SDR.CHOV. - - - 13.00 57.00 2 278 graf
SEVEROČ. VOD.A KAN 1 228.00 1 360.00 852 794 1 193.00 1 309.00 381 506 graf
SEVEROČES.TEPLÁRNY 629.00 720.00 3 808 845 564.00 678.00 419 895 graf
SEVEROČESKÉ DOLY 745.00 790.00 13 495 350 745.00 785.00 2 476 178 graf
SEVEROPROJEKT - - - 150.00 291.00 2 366 graf
SEVEROSKLO 80.00 84.00 3 500 46.00 63.00 1 037 graf
SEVEROTEX LIBEREC 24.00 40.00 3 926 25.00 27.00 3 794 graf
SEVEROZÁPADNÍ IF - - - 700.00 700.00 0 graf
SEVT 167.00 250.00 10 964 153.00 315.00 23 649 graf
SFINX 19.00 35.00 4 378 29.00 32.00 5 770 graf
SG - INDUSTRY 132.00 164.00 18 474 940 128.00 161.00 3 386 365 graf
SHD-KOMES 130.00 137.00 62 508 130.00 177.00 19 710 graf
SCHAFFER SOF ZNOJM - - - 40.00 40.00 0 graf
SIDIA 279.00 341.00 10 718 300.00 349.00 7 958 graf
SIDIA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SIF 2 470.00 2 710.00 3 331 758 - - - graf
SIGMA BRNO - - - 1.00 10.00 4 graf
SIGMA ENGINEERING - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SIGMA ENGINEERING - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SIGMA LUTÍN 29.00 58.00 57 596 27.00 60.00 63 103 graf
SIGMIA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SIGMIA IF - - - 142.00 236.00 64 056 graf
SIL.STAVBY TEPLICE 40.00 51.00 4 093 40.00 88.00 28 934 graf
SIL.STAVITEL. PHA 78.00 98.00 20 226 70.00 151.00 8 355 graf
SILKA - - - 8.00 8.00 176 graf
SILNICE HORŠOV.TÝN 400.00 400.00 12 800 385.00 416.00 55 282 graf
SILNICE CHEB - - - 31.00 45.00 2 821 graf
SILNICE JIČÍN - - - 44.00 45.00 396 graf
SILNICE JIHLAVA 52.00 57.00 14 366 46.00 61.00 1 584 graf
SILNICE KLATOVY - - - 136.00 136.00 0 graf
SILNICE LITOMYŠL - - - 46.00 46.00 0 graf
SILNICE NEPOMUK 181.00 200.00 13 105 181.00 210.00 19 747 graf
SILNICE OSTRAVA 145.00 150.00 141 054 111.00 140.00 60 940 graf
SILNICE STŘÍBRO - - - 100.00 101.00 3 677 graf
SILNICE ZNOJMO 53.00 53.00 0 50.00 74.00 1 925 graf
SILNIČNÍ TECHNIKA 37.00 39.00 283 843 33.00 52.00 26 852 graf
SILON 50.00 64.00 29 753 60.00 66.00 26 331 graf
SILVA SERVIS - - - 49.00 51.00 2 788 graf
SILVACO - - - 20.00 22.00 817 graf
SKALIČAN 59.00 90.00 4 436 55.00 78.00 4 912 graf
SKLÁRNY BYDŽOV - - - 251.00 251.00 0 graf
SKLÁRNY KAVALIER 1 600.00 1 963.00 980 859 1 526.00 1 811.00 406 789 graf
SKLENĚNÁ BIŽUTERIE - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SKLO BOHEMIA 543.00 645.00 401 683 494.00 633.00 124 480 graf
SKLO UNION TEPLICE 82.00 105.00 2 489 415 79.00 104.00 938 028 graf
SL.KÁMEN 10,125/02 - - 0 - - - graf
SLADOVNA HODONICE 61.00 84.00 7 545 82.00 104.00 16 084 graf
SLAVATA - - - 1 002.00 1 002.00 0 graf
SLAVIA NAPAJEDLA 12.00 18.00 7 998 16.00 20.00 3 698 graf
SLAVIE HOLDING - - - 116.00 144.00 1 423 927 graf
SLÉVÁRNA HEUNISCH - - - 83.00 109.00 1 573 graf
SLÉVÁRNA KUŘIM - - - 102.00 113.00 0 graf
SLÉVÁRNA KUŘIM - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SLÉVÁRNA LIBEREC 26.00 30.00 2 349 18.00 22.00 6 114 graf
SLEZAN FRÝDEK-MÍS. 83.00 114.00 126 963 72.00 104.00 70 211 graf
SLEZSKÝ KÁMEN 34.00 44.00 918 27.00 51.00 2 963 graf
SLOVÁC.VOD.A KAN. - - - 14.00 16.00 2 287 graf
SLOVÁCKÁ FRUTA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SLOVÁCKÉ STROJÍRNY 53.00 75.00 168 159 47.00 75.00 69 455 graf
SLOVÁCKÝ IF - - - 126.00 148.00 309 699 graf
SLUVIS PRAHA - - - 8.00 12.00 1 630 graf
SM ENERGETIKA 2 820.00 3 156.00 7 590 563 2 781.00 3 150.00 2 666 460 graf
SM PLYNÁRENSKÁ 2 042.00 2 477.00 567 276 1 853.00 2 502.00 450 536 graf
SM VOD.A KAN. OVA - - - 115.00 115.00 0 graf
SM VOD.A KAN.OVA 112.00 134.00 143 545 114.00 138.00 204 132 graf
SMP CONSTRUCTION 33.00 58.00 20 346 22.00 60.00 405 075 graf
SMRŽOVKA 14,25/01 99.00 99.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
SOBONA - - - 33.00 39.00 9 706 graf
SOKOLOV. STROJÍRNY 58.00 65.00 62 335 57.00 74.00 99 518 graf
SOKOLOV.BÁŇ.STAVBY 37.00 57.00 1 825 31.00 48.00 4 117 graf
SOKOLOVSKµ OBCHOD - - - - - 0 graf
SOKOLOVSKÁ UHELNÁ 625.00 687.00 27 299 779 624.00 677.00 5 015 886 graf
SOLNÉ MLÝNY 282.00 283.00 104 339 236.00 280.00 32 856 graf
SOLO 66.00 95.00 85 851 65.00 89.00 59 169 graf
SPALOVNA VYSOČANY 96.00 127.00 30 336 97.00 115.00 23 586 graf
SPALOVNA VYSOČANY - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
SPEC.ÚST.PRO REK. - - - 38.00 56.00 572 graf
SPECIÁL INVEST - - - 20.00 25.00 45 718 graf
SPECIALTRANS.NOS. - - - 80.00 88.00 1 449 graf
SPEKT.ČESKÝ RÁJ PF - - - 9.00 11.00 0 graf
SPEKT.HORNICKÝ PF - - - 21.00 21.00 420 graf
SPEKT.VELKOMOR.PF - - - 9.00 11.00 0 graf
SPIF ČESKÝ 362.00 385.00 36 468 003 358.00 374.00 12 416 692 graf
SPIF VŠEOBECNÝ 76.00 87.00 7 672 905 75.00 83.00 2 999 877 graf
SPIF VÝNOSOVÝ 174.00 197.00 18 171 085 167.00 188.00 5 773 613 graf
SPOFA 171.00 284.00 101 676 188.00 304.00 208 023 graf
SPOJENÉ KARTÁČOVNY 380.00 561.00 67 990 328.00 520.00 21 612 graf
SPOJPROJEKT PRAHA 165.00 165.00 0 370.00 399.00 0 graf
SPOL.KAP.SLUŽEB - - - 9.00 16.00 0 graf
SPOLANA 111.00 159.00 1 081 343 103.00 163.00 369 562 graf
SPOLANA - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
SPOLEK CH.HUT.VÝR. 79.00 106.00 1 451 592 83.00 101.00 567 560 graf
SPOLINVEST - - - 124.00 124.00 0 graf
SPORT IF - - - 500.00 500.00 0 graf
SPRÁVA FONDŮ IS - - - 210.00 236.00 651 391 graf
S-PRODUCTION - - - 680.00 680.00 0 graf
SPT TELCOM 12,5/99 100.00 100.00 54 653 6 909.00 8 290.00 0 graf
SPUR 185.00 215.00 9 175 200.00 203.00 0 graf
ST.DLUHOP. 8,7/00 93.00 98.00 9 435 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 9,40/98 98.00 98.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.10,55/02 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.10,95/01 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.11,4/98 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.8,55/97 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.9,15/00 99.00 99.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.9,25/99 105.00 105.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.9,4/97 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.9,45/01 98.00 100.00 100 028 9 760.00 9 760.00 0 graf
STABE-BER.STAVEBNÍ - - - 54.00 80.00 0 graf
STAMEDOP 97.00 102.00 6 199 86.00 106.00 33 776 graf
STAMONT BRNO 49.00 73.00 0 45.00 65.00 8 018 graf
STAOPRA - - - 105.00 116.00 0 graf
STAP 80.00 80.00 0 59.00 72.00 1 985 graf
STAPO - - - 18.00 39.00 5 242 graf
STAPO ROKYCANY - - - 1.00 300.00 8 334 graf
STAPRO SERVIS - - - 41.00 53.00 0 graf
STAROPRAŽ.UZEN.IF - - - 20.00 26.00 63 600 graf
STAROROL.PORCELÁN 41.00 47.00 35 682 39.00 51.00 8 541 graf
STAS ZLIČÍN - - - 10.00 10.00 5 954 graf
STASS - - - 101.00 194.00 10 833 graf
STAST PRAHA - - 0 2.00 2.00 0 graf
STATEK DALOVICE - - - 21.00 25.00 6 056 graf
STATEK KAMÝK N.V. 74.00 85.00 11 645 72.00 80.00 3 456 graf
STATEK MIROSLAV - - - 70.00 70.00 0 graf
STATEK UHŘÍNOV - - - 164.00 347.00 24 060 graf
STATKY BĚLOTÍN - - - 140.00 140.00 0 graf
STATKY POTŠTÁT 305.00 305.00 0 101.00 114.00 0 graf
STATUS 200.00 200.00 4 400 180.00 200.00 14 170 graf
STAV. IZOL. K.HORA - - - 24.00 39.00 0 graf
STAV. VÝROBA PRAHA 22.00 23.00 944 19.00 22.00 4 080 graf
STAV.DOP.A MECH. - - - 16.00 17.00 231 graf
STAV.IZOL.K.HORA - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
STAV.POD.HRANICE - - - 35.00 35.00 0 graf
STAV.POD.JABLONEC - - - 19.00 19.00 0 graf
STAV.POD.KLATOVY 44.00 59.00 3 564 67.00 140.00 939 graf
STAV.POD.OPAVA - - - 24.00 29.00 0 graf
STAV.POD.PÍSEK - - - 15.00 54.00 0 graf
STAV.POD.PLZEŇ - - - 20.00 21.00 1 095 graf
STAV.POD.PRAHA - - - 35.00 37.00 3 460 graf
STAV.POD.ZÁBŘEH - - - 50.00 76.00 1 588 graf
STAV.POD.ŽĎÁR - - - 71.00 146.00 3 486 graf
STAV.PODNIK - - - 51.00 56.00 0 graf
STAV.SDRUŽ.PŘÍBRAM - - - 7 290.00 7 290.00 0 graf
STAVBY A MON.PARD. 36.00 58.00 2 058 30.00 50.00 4 006 graf
STAVBY BRNO - - - 48.00 48.00 0 graf
STAVBY MOSTŮ HOD. 87.00 118.00 0 73.00 85.00 14 321 graf
STAVCENT - - - 14.00 25.00 2 088 graf
STAVEBNÍ P.KROMĚŘ. - - - 14.00 51.00 182 graf
STAVEBNÍ P.PRACHA. - - - 12.00 24.00 1 039 graf
STAVEBNÍ P.TEPLICE 105.00 125.00 50 316 90.00 103.00 21 292 graf
STAVEBNÍ STR.BRNO - - - 13.00 20.00 0 graf
STAVEBNÍ STR.ÚSTÍ - - - 5.00 23.00 135 graf
STAVEBNÍ ÚDRŽ. PHA - - - 76.00 76.00 76 graf
STAVIMO 209.00 209.00 0 932.00 3 286.00 0 graf
STAVIVA 14.00 16.00 1 712 11.00 16.00 4 270 graf
STAVO FRÝDLANT V Č - - - 80.00 80.00 2 800 graf
STAVO PLANÁ 42.00 57.00 31 236 49.00 54.00 9 428 graf
STAVOKOMB.LIBEREC - - - 37.00 37.00 0 graf
STAVOKONSTRUKCE - - - 69.00 69.00 0 graf
STAVOMAT CHEB 19.00 19.00 0 57.00 60.00 0 graf
STAVOMONT OSTRAVA 30.00 35.00 2 430 38.00 40.00 3 306 graf
STAVOMONT PRAHA 86.00 101.00 0 200.00 200.00 0 graf
STAVOMONTÁŽE Č.B. 27.00 31.00 325 38.00 40.00 1 984 graf
STAVOMONTÁŽE KV 104.00 136.00 17 374 68.00 125.00 23 970 graf
STAVOMONTÁŽE OL 60.00 65.00 54 520 57.00 79.00 87 903 graf
STAVOMONTÁŽE ZLÍN - - - 11.00 14.00 4 618 graf
STAVOPROJEKT HK - - - 200.00 200.00 2 000 graf
STAVOPROJEKT OL - - - 36.00 126.00 620 graf
STAVOSTROJ 44.00 54.00 23 093 46.00 54.00 58 347 graf
STAVOUNION 9 710.00 9 710.00 0 - - - graf
STAVUS PŘÍBRAM - - - 13.00 14.00 0 graf
STČ ENERGETICKÁ 2 000.00 2 157.00 2 879 458 1 835.00 2 100.00 859 899 graf
STČ PLYNÁRENSKÁ 1 717.00 2 810.00 622 283 1 737.00 2 646.00 238 538 graf
STČ.CHOV.SDRUŽENÍ - - - 34.00 71.00 0 graf
STČ.SBĚRNÉ SUROV. - - - 58.00 74.00 4 698 graf
STOCK PLZEŇ 1 050.00 1 200.00 110 115 1 015.00 1 210.00 77 674 graf
STOCK PLZEŇ - - - 1 076.00 1 076.00 0 graf
STRABAG BOHEMIA 144.00 189.00 170 239 136.00 180.00 45 065 graf
STRABAG RYCHNOV 74.00 78.00 0 71.00 71.00 0 graf
STRABAG UH.HRAD. - - - 52.00 55.00 780 graf
STRATEGIC HOT.CAP. 798.00 1 028.00 503 999 782.00 1 035.00 224 432 graf
STROJ. CHRUSTENICE 58.00 58.00 1 866 150.00 150.00 0 graf
STROJ.PROSTĚJOV - - - 35.00 38.00 3 282 graf
STROJEXPORT PRAHA - - - 26.00 55.00 1 915 graf
STROJIMPORT - - - 16.00 28.00 3 618 graf
STROJIMPORT - - - 24 000.00 56 000.00 0 graf
STROJINGSTAV BRNO - - - 40.00 44.00 3 662 graf
STROJINTEX IDP 39.00 80.00 4 602 60.00 162.00 0 graf
STROJÍRNA SEDLICE 68.00 162.00 0 225.00 225.00 0 graf
STROJÍRNY A O.KAPL - - - 57.00 71.00 0 graf
STROJÍRNY BOHDAL. 68.00 171.00 7 647 137.00 253.00 9 137 graf
STROJPLAST 21.00 34.00 1 328 34.00 36.00 4 963 graf
STROJTEX 161.00 169.00 0 81.00 247.00 0 graf
STROJTEX - - - 1 100.00 1 100.00 0 graf
STS HOSTIVICE - - - 29.00 37.00 0 graf
STS OLOMOUC - - - 35.00 60.00 0 graf
STS PRACHATICE - - - 36.00 39.00 0 graf
STS PRUNÉŘOV - - - 58.00 61.00 16 962 graf
STS PŘEROV - - - 38.00 38.00 0 graf
STS STRAKONICE 16.00 24.00 1 680 33.00 37.00 0 graf
STS ŠUMPERK 105.00 116.00 14 678 95.00 113.00 0 graf
STUHA 133.00 170.00 21 698 129.00 146.00 12 303 graf
SUBEKO KLÁŠTEREC 38.00 57.00 6 062 35.00 66.00 36 558 graf
SUBTERRA 130.00 175.00 119 692 141.00 160.00 174 965 graf
SUPRAPHON - - - 53.00 60.00 2 782 graf
SUZOP 48.00 76.00 1 420 44.00 47.00 440 graf
SUZOP - - - 2 153.00 2 153.00 0 graf
SVA 152.00 160.00 55 680 145.00 160.00 72 084 graf
SVA HOLÝŠOV 36 840.00 36 840.00 0 99 992.00 99 992.00 0 graf
SVAS - - - 4.00 8.00 1 329 graf
SVIT ZLÍN 37.00 47.00 656 088 35.00 48.00 206 167 graf
SVITEX - - - 10.00 22.00 0 graf
SVOBODA GRAF. ZÁV. 59.00 109.00 105 642 52.00 88.00 25 833 graf
SVÚM - - - 27.00 33.00 377 graf
SVÚOM PRAHA 49.00 52.00 1 428 49.00 50.00 2 597 graf
SVUS 56.00 103.00 0 - - - graf
SVÚSS 34.00 34.00 0 22.00 33.00 352 graf
SYNPO - - - 71.00 71.00 0 graf
ŠANCE IPF - - - 14.00 22.00 6 084 graf
ŠKODA 846.00 998.00 55 309 529 861.00 971.00 10 368 033 graf
ŠKODA DIESEL 20.00 30.00 50 186 21.00 30.00 20 420 graf
ŠKODA LIAZ 57.00 81.00 226 939 60.00 80.00 113 311 graf
ŠKODA PRAHA 1 035.00 1 317.00 907 221 976.00 1 213.00 449 331 graf
ŠKOFIN 11,625/98 100.00 103.00 10 186 10 000.00 10 000.00 0 graf
ŠKROBÁRNA BRNO 30.00 34.00 14 468 22.00 31.00 8 496 graf
ŠKROBÁRNY HORAŽĎ. 45.00 60.00 16 723 38.00 75.00 13 618 graf
ŠKROBÁRNY HORAŽĎO - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ŠKROBÁRNY PELHŘIM. 59.00 78.00 59 478 43.00 73.00 14 896 graf
ŠMERAL BRNO 25.00 30.00 26 349 21.00 34.00 37 609 graf
ŠREJBEROVA IS OPF 361.00 396.00 981 717 370.00 386.00 1 150 026 graf
ŠREJBEROVA IS OPF 384.00 403.00 583 765 356.00 393.00 551 688 graf
ŠROUBÁRNA TURNOV 63.00 77.00 5 227 45.00 68.00 4 147 graf
ŠROUBÁRNA ŽATEC 57.00 60.00 21 689 49.00 57.00 16 935 graf
ŠROUBÁRNA ŽDÁNICE 221.00 227.00 75 139 213.00 235.00 123 923 graf
ŠTĚRK.A PÍSK.OLOM. 236.00 454.00 91 564 208.00 582.00 153 304 graf
ŠTERNBERSKÉ LESY - - - 28.00 30.00 2 333 graf
ŠTI HOLDING 296.00 297.00 1 176 058 291.00 297.00 1 637 320 graf
ŠUMPER.PR.VOD.SP. 176.00 300.00 26 418 165.00 303.00 30 338 graf
ŠUMSTAV - - - 18.00 23.00 0 graf
T STRING PARDUBIC