The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 199605

The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 199605
Name The Prague Stock Exchange RM System Graf
Min price Max price Volume Min price Max price Volume
1.IF MORAVIA INV. - - - 172.00 235.00 80 680 graf
1.IF ŽIVNOBANKA 461.00 493.00 23 379 272 450.00 486.00 11 435 753 graf
1.STAVEBNÍ 92.00 93.00 3 063 87.00 91.00 2 798 graf
1.VŠEOB.DRUŽST.IF - - - 150.00 150.00 0 graf
2.SPOŘIT.PRIVAT.IF 693.00 806.00 16 260 112 695.00 800.00 7 875 065 graf
A&A - - - 1 653.00 1 671.00 19 836 graf
A+A IF - - - 113.00 113.00 0 graf
A+A INVESTČNÍ FOND - - - 93.00 236.00 164 047 graf
AB INVEST IS - - - 18.00 21.00 14 244 graf
ABATIS 49.00 54.00 7 404 54.00 57.00 7 430 graf
ACTUS - - - 9.00 20.00 23 060 graf
ADAM.STROJ.VAR/00 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ADAMOVSKÉ STROJ. 258.00 336.00 809 333 248.00 330.00 343 990 graf
ADAST-SYSTEM 12/97 - - - 200 000.00 200 000.00 0 graf
AERO HOLDING 94.00 98.00 4 568 444 90.00 103.00 2 058 884 graf
AGB IF II - - - 140.00 210.00 2 743 578 graf
AGB, PODÍLOVÝ FOND 580.00 670.00 40 598 753 559.00 660.00 16 100 878 graf
AGRA PŘELOUČ 56.00 71.00 34 329 53.00 77.00 9 962 graf
AGREGA BLUDOV 300.00 399.00 10 500 346.00 390.00 0 graf
AGROBANKA 1 360.00 1 380.00 2 507 340 1 249.00 1 375.00 207 220 graf
AGROBANKA PRAHA 128.00 138.00 11 270 586 123.00 141.00 2 607 674 graf
AGRODAT 119.00 176.00 32 972 119.00 162.00 32 812 graf
AGROGALAS FRÝDLANT 53.00 55.00 28 862 52.00 61.00 4 620 graf
AGROKLAS SLAVKOV 303.00 414.00 152 190 294.00 414.00 175 514 graf
AGROMA OSTRAVA - - - 130.00 142.00 303 575 graf
AGRO-MORAVOINVEST - - - 85.00 104.00 0 graf
AGROMOTOR VEL.MEZ. 264.00 290.00 167 409 257.00 284.00 206 833 graf
AGRONA 55.00 70.00 47 061 53.00 61.00 6 564 graf
AGROPODNIK DVORCE 47.00 74.00 27 970 47.00 80.00 82 664 graf
AGROPRODUKT 28.00 33.00 5 696 30.00 37.00 4 992 graf
AGROPROJEKT PARD. 121.00 161.00 21 023 92.00 125.00 13 296 graf
AGROSERVIS TACHOV 133.00 185.00 567 069 127.00 180.00 202 577 graf
AGROSLUŽ. TRNOVANY 159.00 159.00 0 124.00 124.00 0 graf
AGROSLUŽBY - - - 10 003.00 10 003.00 0 graf
AGROSLUŽBY BRUNTÁL 53.00 59.00 3 317 45.00 48.00 2 216 graf
AGROSLUŽBY CHEB 299.00 360.00 46 634 405.00 450.00 309 872 graf
AGROSLUŽBY KAPLICE 57.00 87.00 28 005 61.00 100.00 31 598 graf
AGROSTAT N.BYST. 60.00 72.00 86 396 56.00 70.00 62 678 graf
AGROSTAV HUSTOPEČE - - - 300.00 300.00 0 graf
AGROSTROJ PELHŘIM. 128.00 235.00 173 079 126.00 230.00 122 156 graf
AGROSTROJ PROSTĚJ. 28.00 38.00 43 285 25.00 40.00 28 836 graf
AGRO-TEX 198.00 259.00 387 594 195.00 233.00 251 623 graf
AGROTONZ TLUMAČOV 46.00 51.00 38 747 49.00 56.00 13 453 graf
AGROVYSOČINA 49.00 60.00 71 491 49.00 54.00 17 582 graf
AGROWEST 260.00 313.00 44 002 250.00 280.00 10 286 graf
AGROZET Č.BUDĚJ. 260.00 291.00 231 843 210.00 275.00 40 986 graf
AGROZET CHABAŘOV. 30.00 38.00 5 726 26.00 26.00 130 graf
AGROZET OLOMOUC - - - 15.00 33.00 7 893 graf
AGS JIČÍN 98.00 131.00 468 207 91.00 141.00 150 283 graf
AGT 111.00 148.00 11 836 147.00 219.00 47 010 graf
AIR SPECIÁL 122.00 188.00 161 608 110.00 160.00 80 127 graf
AKADEM. IF BLANSKO - - - 185.00 186.00 0 graf
AKRO OPF GLOBAL. - - - 120.00 149.00 3 996 927 graf
AKRO OPF PROG.SPOL - - - 118.00 151.00 1 608 160 graf
ALBATROS 69.00 93.00 7 209 70.00 85.00 8 516 graf
ALFA - INVEST - - - - - - graf
ALIACHEM 493.00 600.00 10 084 036 485.00 595.00 3 130 018 graf
ALIBONA LITOVEL 43.00 52.00 934 49.00 62.00 13 213 graf
ALLFROST 87.00 120.00 15 370 74.00 102.00 3 029 graf
ALMET 1 425.00 1 500.00 282 780 1 325.00 1 580.00 188 828 graf
ALPHA-EFFECT 771.00 781.00 23 429 147 750.00 775.00 16 772 277 graf
ALPINE-IPS OSTRAVA 324.00 474.00 97 835 339.00 500.00 95 714 graf
ALPINE-IPS OSTRAVA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ALPINE-IPS OSTRAVA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
AMBIT Č. KRUMLOV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
AMBIT Č. KRUMLOV 109.00 184.00 13 712 112.00 142.00 10 738 graf
AMRO BANK 11.0/97 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
AMYLON 120.00 180.00 131 943 132.00 181.00 93 096 graf
ANENSKÉ SLAT.LÁZNĚ 250.00 265.00 7 534 244.00 256.00 12 406 graf
ANENSKÉ SLAT.LÁZNĚ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
AO PRAHA 77.00 77.00 0 - - - graf
APOLLÓN HOLDING 66.00 76.00 2 417 086 59.00 75.00 1 633 440 graf
AQUA SERVIS R.N.KN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
AQUA SERVIS R.N.KN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
AQUASERV 184.00 190.00 22 169 162.00 250.00 14 120 graf
ARCELORMITTAL 350.00 390.00 26 664 363 341.00 375.00 7 804 282 graf
AREÁL ŘEPY - - 0 41.00 51.00 1 226 graf
AREMS TŘEBOŇ 185.00 200.00 63 976 153.00 189.00 29 783 graf
ARKA 52.00 57.00 155 46.00 46.00 1 288 graf
ARKA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ARKUS - - - 24.00 40.00 74 714 graf
ARMABETON PRAHA 467.00 509.00 5 383 494 452.00 501.00 1 626 282 graf
ARMATURKA Č.TŘEB. - - - 3.00 4.00 13 694 graf
ARMATURKA Č.TŘEB. - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ARMEX HOLDING 43.00 45.00 9 105 36.00 45.00 9 482 graf
ARNOLD IF - - - 80.00 100.00 38 896 graf
AROMA PRAHA 119.00 119.00 7 140 91.00 126.00 30 967 graf
AROMKA BRNO 130.00 162.00 32 928 122.00 160.00 25 266 graf
ARPO 61.00 127.00 11 190 60.00 90.00 7 089 graf
ART CENTRUM 111.00 198.00 3 039 141.00 151.00 2 060 graf
ART CENTRUM - - - 1 002.00 1 002.00 0 graf
ARTIA - - - 16.00 20.00 337 graf
ASPEKTA 18,5/97 106.00 106.00 0 - - - graf
ASPEKTA HOLDING 770.00 901.00 1 135 081 - - - graf
ASSIDOMÄN SEPAP 1 325.00 1 610.00 15 820 510 1 246.00 1 580.00 2 972 938 graf
ASTRA - LIBÍN 65.00 83.00 6 514 60.00 79.00 4 305 graf
ASTRA SERVIS 250.00 285.00 43 000 230.00 336.00 3 221 graf
ATAS NÁCHOD 241.00 325.00 335 172 227.00 300.00 78 578 graf
ATEKO 204.00 275.00 71 374 203.00 275.00 52 734 graf
ATELIÉRY ZLÍN 65.00 110.00 18 024 63.00 80.00 3 594 graf
ATESO 560.00 621.00 1 445 269 543.00 650.00 515 328 graf
AUTIA 147.00 223.00 23 785 180.00 210.00 3 844 graf
AUTO MOTORS ÚSTÍ 42.00 46.00 5 346 55.00 58.00 3 576 graf
AUTOCENTRUM LIBOU. 41.00 42.00 14 219 44.00 46.00 8 716 graf
AUTOMOT 43.00 58.00 25 808 39.00 65.00 44 010 graf
AUTOOPRAVNA TURNOV 37.00 41.00 0 39.00 45.00 3 850 graf
AUTOREMONT 1.BRUN. 73.00 81.00 876 81.00 81.00 0 graf
AUTOREPARIN 66.00 70.00 2 680 37.00 73.00 2 500 graf
AUTOSLUŽBA PRAHA 88.00 100.00 132 644 71.00 95.00 12 248 graf
AUTOTECH PRAHA 51.00 69.00 13 938 54.00 65.00 28 391 graf
AVE SB.SUROVINY 115.00 195.00 11 040 210.00 210.00 0 graf
AVIA 219.00 266.00 4 427 124 211.00 266.00 1 972 057 graf
AVIA KUTNÁ HORA 111.00 166.00 79 810 101.00 209.00 47 337 graf
AVIA NOVOSEDLY 199.00 220.00 33 587 182.00 220.00 34 164 graf
AVICOM JÁNSKÁ 81.00 150.00 392 065 95.00 125.00 63 247 graf
B.G.M. CAPITAL - - - 61.00 63.00 402 637 graf
B.G.M. CAPITAL - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
B.O.I.S. VIF BRNO - - - 90.00 152.00 56 964 graf
BALÍRNY TCHIBO 160.00 201.00 40 523 145.00 220.00 46 344 graf
BALNEA 51.00 71.00 3 716 73.00 120.00 345 465 graf
BÁŇ. PROJ. TEPLICE 109.00 109.00 11 701 100.00 200.00 727 graf
BÁŇ.PROJ.VAL.MEZ. 211.00 350.00 8 578 234.00 315.00 8 890 graf
BÁŇ.STAVBY MOST 253.00 323.00 992 717 236.00 314.00 244 514 graf
BANKA HANÁ KOMB/98 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
BANKA HANÁ.13,0/97 98.00 100.00 41 832 10 000.00 10 000.00 0 graf
BANKOVNÍ HOLDING 1 180.00 1 275.00 31 571 230 1 130.00 1 250.00 14 470 649 graf
BARTOŇ TEXT.ZÁVODY 118.00 157.00 11 675 129.00 179.00 1 776 graf
BARTOŇ TEXT.ZÁVODY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BASK 786.00 920.00 118 842 779.00 915.00 104 617 graf
BEKON - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BELAGRA 70.00 81.00 17 520 77.00 85.00 6 322 graf
BEMAGRO 60.00 67.00 97 469 59.00 73.00 80 880 graf
BENAR 106.00 118.00 659 129 84.00 110.00 136 638 graf
BENZINA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BENZINSERVIS 87.00 116.00 21 380 94.00 106.00 33 322 graf
BERGER BOHEMIA 164.00 200.00 17 544 153.00 176.00 4 110 graf
BESKYD. LESY JABL. 91.00 100.00 19 489 96.00 108.00 11 882 graf
BESKYDSKÁ STAVEBNÍ 76.00 84.00 3 999 78.00 99.00 30 860 graf
BETA ČESKÝ IF - - - 65.00 110.00 296 208 graf
BETA OLOMOUC 108.00 140.00 17 231 130.00 162.00 47 043 graf
BH CAPITAL 1 350.00 1 350.00 20 250 967.00 967.00 0 graf
BIJO TC 54.00 67.00 0 63.00 66.00 2 016 graf
BIJOUDATA 80.00 150.00 2 700 110.00 150.00 3 220 graf
BIOCEL 900.00 1 040.00 5 396 442 890.00 1 015.00 1 982 558 graf
BIOMA DŘEVOHOSTICE 33.00 60.00 155 135 37.00 48.00 2 112 graf
BIOPHARM VÚBVL 146.00 284.00 93 430 150.00 340.00 7 666 graf
BIOSTER. 80.00 117.00 20 221 100.00 110.00 0 graf
BIVOJ OPAVA 184.00 302.00 244 758 189.00 296.00 104 394 graf
BIŽUTERIE ČS.MINC 550.00 673.00 359 738 470.00 630.00 151 185 graf
BLAPIONE - - - - - - graf
BMT 24.00 35.00 137 149 32.00 41.00 28 727 graf
BMT BRNO - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BOHEMIA CRYS.GROUP 265.00 330.00 5 335 189 251.00 327.00 2 273 554 graf
BOHEMIA PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BOHEMIA SEKT 3 165.00 3 225.00 2 402 015 3 150.00 3 350.00 2 161 950 graf
BOHEMIA VENTURE 407.00 621.00 7 971 566 381.00 617.00 4 754 982 graf
BOHEMIA VIDEO ART 79.00 80.00 2 480 52.00 63.00 447 graf
BOHEMIA-LÁZNĚ 290.00 345.00 117 007 281.00 370.00 66 155 graf
BOHUŠOV. MLÉKÁRNA 170.00 205.00 32 799 151.00 209.00 17 897 graf
BOHUŠOV. MLÉKÁRNA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BONECO 111.00 187.00 13 038 283.00 329.00 0 graf
BOPO 100.00 206.00 386 613 98.00 199.00 158 008 graf
BOR 61.00 61.00 18 361 60.00 72.00 6 014 graf
BOTAS 57.00 79.00 9 793 65.00 75.00 8 890 graf
BRANO 183.00 250.00 68 360 140.00 226.00 36 730 graf
BRISK TÁBOR 200.00 205.00 92 120 164.00 198.00 61 844 graf
BRISTOL 289.00 450.00 48 938 305.00 480.00 53 239 graf
BRNĚN.VODÁR.A KAN. 210.00 253.00 39 734 170.00 220.00 12 782 graf
BRNO 11,1/03 102.00 102.00 102 980 100 000.00 100 000.00 0 graf
BSH HOLICE 38.00 45.00 1 662 30.00 55.00 4 046 graf
BSS METACO BRANDÝS - - - - - - graf
BUDIJOVICKY IF - - - 132.00 132.00 0 graf
BUZULUK KOMÁROV 355.00 507.00 661 342 342.00 514.00 77 270 graf
BV FINANCE 11/97 - - 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
BVV BRNO 3 520.00 4 315.00 5 839 560 3 529.00 4 303.00 2 209 390 graf
BVV INVEST IS - - - 18.00 24.00 165 287 graf
BYSERVIS HOLDING 86.00 87.00 5 826 86.00 95.00 1 572 graf
BYTEX 85.00 118.00 0 40.00 73.00 229 967 graf
BYTOSTAV PORUBA 1 055.00 1 305.00 94 915 722.00 1 011.00 7 559 graf
BYZI 86.00 131.00 0 99.00 110.00 0 graf
C.A.S. 2 HOLDING 11.00 13.00 956 150 10.00 13.00 409 656 graf
C.A.S.5.HOLDING - - - 38.00 95.00 16 869 graf
C.A.S.6. HOLDING - - - 37.00 50.00 36 475 graf
C.S.FOND POMOCI - - - 634.00 700.00 1 140 386 graf
CA CIIF - - - 385.00 574.00 33 555 029 graf
CAC 11,9/98 102.00 102.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
CALOFRIG BOROVANY 840.00 929.00 2 138 770 770.00 937.00 97 063 graf
CARBORUNDUM ELECT. 59.00 73.00 27 270 61.00 72.00 19 531 graf
CEMBRIT MORAVIA 32.00 50.00 10 607 35.00 41.00 3 016 graf
CEMENT BOHEMIA PHA 207.00 358.00 430 609 203.00 328.00 249 125 graf
CEMENT HRANICE 764.00 880.00 3 447 093 664.00 855.00 1 071 993 graf
CEMOS 60.00 85.00 65 861 56.00 88.00 30 325 graf
CENTEX 67.00 104.00 6 700 54.00 116.00 541 graf
CENTO IF - - - 657.00 657.00 0 graf
CENTROPROJEKT ZLÍN 155.00 175.00 19 685 - - - graf
CENTRUM ST.INŽ.ZK. 333.00 370.00 155 110 333.00 350.00 1 995 graf
CERAM 48.00 59.00 25 526 39.00 61.00 27 390 graf
CEVA KRÁLŮV DVŮR 166.00 179.00 279 178 154.00 176.00 145 522 graf
CIDEM HRANICE 105.00 146.00 160 828 100.00 167.00 228 480 graf
CIHLÁŘ. ZÁV. PRAHA 61.00 61.00 34 221 45.00 58.00 15 396 graf
CIMEX KONCERN - - - 95.00 100.00 1 163 462 graf
CINEMART 1 150.00 1 155.00 454 500 1 012.00 1 146.00 163 190 graf
CIV.17,5/99 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
CIVO 61.00 61.00 244 59.00 62.00 2 084 graf
COLORBETON 286.00 350.00 13 119 305.00 360.00 22 701 graf
COLORLAK 169.00 208.00 141 038 167.00 206.00 89 665 graf
CONCORDIA INV.IF - - - 61.00 150.00 97 655 graf
CONCORDIA LESOV 177.00 270.00 14 139 306.00 355.00 12 283 graf
CONSUS IF - - 0 149.00 200.00 1 161 369 graf
COOP 94 PFU 3.00 4.00 1 684 405 3.00 4.00 713 613 graf
COTTEX - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
CREDIT SUISSE - - - 13.00 17.00 1 162 454 graf
CRISTAL PALACE 221.00 245.00 3 443 179.00 221.00 7 750 graf
CRYSTALEX 612.00 700.00 492 992 618.00 671.00 251 516 graf
CRYSTALEX NOVÝ BOR - - - 1 008.00 1 008.00 0 graf
CS TRADING 53.00 73.00 243 66.00 83.00 752 graf
CS.FOND PRAV.DIVID - - - 47.00 104.00 60 312 graf
CS0005008663 - - - - - - graf
CS0005034263 - - - - - - graf
CS0008001541 - - - - - - graf
CS0008462263 - - - - - - graf
CUKR. M.HRADIŠTĚ 67.00 67.00 13 936 64.00 69.00 10 174 graf
CUKR. OVČÁRY 52.00 61.00 6 652 72.00 79.00 14 781 graf
CUKR. PROSENICE 74.00 74.00 0 45.00 57.00 1 400 graf
CUKR. UNIČOV 252.00 290.00 36 981 267.00 331.00 40 084 graf
CUKRÁRNA KARLÍN 185.00 311.00 41 985 133.00 305.00 23 212 graf
CUKROVAR A RAFIN. 73.00 109.00 14 710 55.00 88.00 4 446 graf
CUKROVAR A RAFIN. - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
CUKROVAR BRODCE 66.00 66.00 2 112 75.00 82.00 7 940 graf
CUKROVAR BRODEK 367.00 510.00 269 845 356.00 510.00 226 240 graf
CUKROVAR DRAHAN. 35.00 73.00 0 24.00 73.00 864 graf
CUKROVAR HODONÍN 29.00 29.00 0 18.00 27.00 129 680 graf
CUKROVAR HRUŠOVANY 219.00 220.00 104 017 165.00 193.00 41 392 graf
CUKROVAR KOJETÍN 145.00 194.00 28 005 163.00 190.00 22 312 graf
CUKROVAR LITOVEL 68.00 103.00 2 687 76.00 137.00 24 839 graf
CUKROVAR NĚMČICE 63.00 92.00 35 611 67.00 75.00 14 957 graf
CUKROVAR VRBÁTKY 57.00 70.00 8 541 70.00 77.00 20 419 graf
CUKROVAR VYŠKOV 20.00 27.00 64 850 24.00 25.00 1 170 graf
CUKRSPOL PRAHA 220.00 274.00 416 831 211.00 250.00 144 381 graf
CUTISIN 670.00 735.00 1 382 503 651.00 725.00 536 998 graf
CZ 92/91 81.00 89.00 123 373 74.00 91.00 23 662 graf
CZ0005108084 - - - - - - graf
CZ0008006889 - - - - - - graf
CZ0008012606 - - - 77.00 108.00 23 415 graf
CZ0008012648 - - - 100.00 285.00 0 graf
CZ0008015500 - - - 266.00 266.00 0 graf
CZ0008026184 - - - - - - graf
CZ0008456282 - - - - - - graf
CZ0009079943 - - - - - - graf
CZECH INTER.TRAVEL - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
CZECH PROPERTY - - - 189.00 210.00 0 graf
ČÁSLAV VARD/02 104.00 104.00 0 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČEDOK 174.00 200.00 339 647 166.00 200.00 124 365 graf
ČECHOFRACHT 2 500.00 3 070.00 332 575 2 483.00 2 805.00 534 480 graf
ČEPRO PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČESKÁ GUMÁR.SPOL. 161.00 182.00 5 629 386 151.00 179.00 2 749 763 graf
ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA 1 385.00 1 590.00 3 433 830 1 327.00 1 573.00 1 685 287 graf
ČESKÁ NÁR.PRŮM. - - - 33.00 44.00 154 063 graf
ČESKÁ POJIŠŤOVNA 4 705.00 5 400.00 8 838 270 4 625.00 5 400.00 1 759 940 graf
ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ 219.00 284.00 360 261 200.00 260.00 298 847 graf
ČESKÁ SPOŘITELNA 275.00 309.00 132 063 936 281.00 305.00 13 193 639 graf
ČESKÁ SPR.NEMOVIT. 71.00 87.00 9 974 84.00 88.00 18 616 graf
ČESKÁ ZBROJOVKA 1 280.00 1 550.00 8 769 145 1 270.00 1 500.00 1 839 187 graf
ČESKÉ CUKROVARY 252.00 252.00 67 284 210.00 253.00 7 178 graf
ČESKÉ DŘEV.ZÁVODY 84.00 115.00 29 080 51.00 83.00 6 040 graf
ČESKÉ LODĚNICE - - - 36.00 43.00 28 666 graf
ČESKÉ LODĚNICE 100.00 116.00 12 300 50.00 108.00 3 510 graf
ČESKÉ LUPKOVÉ ZÁV. 323.00 599.00 2 539 155 331.00 800.00 3 783 518 graf
ČESKÉ PŘÍSTAVY 470.00 502.00 816 029 445.00 495.00 417 315 graf
ČESKÉ PŘÍSTAVY - - - 1 003.00 1 003.00 0 graf
ČESKÉ RADIOKOMUN. 3 300.00 4 390.00 41 317 630 3 061.00 4 160.00 3 775 494 graf
ČESKÉ VINAŘ.ZÁVODY 175.00 268.00 623 286 175.00 290.00 1 829 092 graf
ČESKO-HOLANDSKÁ IS - - - 12.00 12.00 7 789 graf
ČESKOMOR.CEMENT 1 440.00 1 640.00 4 027 705 1 350.00 1 600.00 1 168 656 graf
ČESKOMOR.PRŮM.KAM. 195.00 266.00 61 240 165.00 319.00 18 450 graf
ČESKOMOR.VYBER.PF - - - 775.00 920.00 66 680 graf
ČESKOMORAVSKÁ INV. 60.00 86.00 192 665 57.00 85.00 133 346 graf
ČESKOMORAVSKÝ IF - - - 125.00 140.00 30 028 graf
ČESKOMORAVSKÝ LEN 1 255.00 1 520.00 5 766 505 1 219.00 1 502.00 1 165 862 graf
ČESKÝ FOND (PIAS) 845.00 900.00 713 828 - - - graf
ČESKÝ HOLDING 344.00 344.00 1 576 896 222.00 333.00 7 640 258 graf
ČESKÝ PORCELÁN 4 000.00 4 840.00 537 240 - - - graf
ČESKÝ UPF 596.00 630.00 12 197 545 584.00 620.00 5 497 763 graf
ČETRANS ÚSTÍ N.L. 92.00 105.00 429 024 83.00 103.00 193 761 graf
ČEVIS 3 780.00 3 780.00 0 - - - graf
ČEZ 1 100.00 1 295.00 148 093 275 1 070.00 1 279.00 16 518 777 graf
ČEZ 11,3/05 101.00 102.00 10 084 10 100.00 10 100.00 0 graf
ČEZ 14 3/8 /01 108.00 108.00 0 - - - graf
ČEZ 16,5/98 102.00 102.00 0 - - - graf
ČEZ 2 860.00 1 050.00 125 467 009 880.00 1 050.00 14 765 688 graf
ČGF - - - 1 331.00 1 331.00 0 graf
ČISTÍRNY OSTRAVA 51.00 57.00 11 977 45.00 55.00 10 675 graf
ČKD BLANSKO - - - - - - graf
ČKD DOPR.SYSTÉMY 97.00 121.00 913 234 98.00 120.00 293 470 graf
ČKD DUKLA PRAHA 113.00 138.00 673 894 114.00 146.00 455 211 graf
ČKD DUKLA PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČKD ELTECHNIKA 30.00 42.00 37 939 27.00 40.00 26 239 graf
ČKD HOŘOVICE 45.00 56.00 6 156 42.00 55.00 7 470 graf
ČKD HRAD.KRÁLOVÉ 60.00 69.00 43 754 60.00 70.00 47 979 graf
ČKD HRONOV 53.00 72.00 1 444 74.00 79.00 10 894 graf
ČKD CHOCEŇ 82.00 101.00 2 852 86.00 86.00 0 graf
ČKD INTECH - - - 1 002.00 1 002.00 0 graf
ČKD KOMPRESORY 38.00 45.00 71 846 37.00 55.00 60 345 graf
ČKD KUTNÁ HORA 122.00 180.00 107 873 106.00 190.00 102 451 graf
ČKD OBCHOD.SLUŽBY 34.00 35.00 40 574 32.00 37.00 25 952 graf
ČKD POLOVODIČE PHA 12.00 15.00 9 687 10.00 16.00 17 335 graf
ČKD POLYSERVIS 5.00 7.00 1 242 8.00 9.00 0 graf
ČKD PRAHA DIZ 210.00 286.00 73 602 195.00 280.00 66 156 graf
ČKD PRAHA HOLDING 176.00 195.00 8 182 509 175.00 190.00 1 979 858 graf
ČKD SLANÝ 102.00 163.00 1 369 991 100.00 160.00 640 291 graf
ČKD SLUŽBY 32.00 36.00 50 016 32.00 34.00 28 593 graf
ČKD TECH.LABORAT. - - - 1 002.00 1 002.00 0 graf
ČMD 80.00 95.00 2 446 697 76.00 95.00 1 065 608 graf
ČMD 13,75/98 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČNIMF 124.00 177.00 358 561 - - - graf
ČNIOPF 119.00 160.00 222 327 - - - graf
ČOKOLÁDOVNY 3 450.00 4 025.00 45 522 915 3 311.00 3 904.00 4 640 216 graf
ČS.KERAMIKA 61.00 90.00 8 920 70.00 90.00 2 088 graf
ČS.PLAVBA LABSKÁ 292.00 371.00 7 007 149 256.00 374.00 2 698 456 graf
ČSAD AUTOBUSY PLZ. 79.00 166.00 225 958 81.00 161.00 88 738 graf
ČSAD BENEŠOV 100.00 105.00 19 630 77.00 94.00 15 288 graf
ČSAD BLANSKO 65.00 80.00 1 300 60.00 95.00 0 graf
ČSAD BOSKOVICE 61.00 75.00 3 402 80.00 86.00 44 004 graf
ČSAD BRNO ČERNOV. 61.00 78.00 57 108 65.00 73.00 35 057 graf
ČSAD BRNO HOLDING 73.00 73.00 3 212 80.00 80.00 0 graf
ČSAD BŘECLAV 70.00 72.00 700 100.00 100.00 2 400 graf
ČSAD BUS CHRUDIM 60.00 63.00 8 313 61.00 82.00 8 510 graf
ČSAD BUS CHRUDIM - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČSAD BUS SEMILY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČSAD BUS SEMILY 195.00 200.00 19 500 173.00 175.00 8 625 graf
ČSAD BUS ÚSTÍ N.L. 104.00 110.00 617 064 100.00 115.00 632 940 graf
ČSAD BUS ÚSTÍ N.O - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČSAD BUS ÚSTÍ N.O. 54.00 90.00 19 104 49.00 93.00 11 760 graf
ČSAD Č. BUDĚJOVICE 81.00 110.00 44 227 79.00 148.00 73 493 graf
ČSAD ČAS ZNOJMO - - - 46.00 46.00 0 graf
ČSAD FRÝDEK MÍSTEK 89.00 99.00 4 237 82.00 88.00 23 518 graf
ČSAD HAVÍŘOV 81.00 81.00 0 62.00 90.00 7 686 graf
ČSAD HODONÍN 78.00 80.00 9 600 72.00 75.00 3 474 graf
ČSAD JABLONEC N.N. 128.00 152.00 72 105 115.00 150.00 35 070 graf
ČSAD JINDŘ.HRADEC 74.00 98.00 23 459 79.00 91.00 0 graf
ČSAD KARVINÁ 80.00 86.00 24 373 59.00 96.00 40 346 graf
ČSAD KLADNO 158.00 178.00 78 196 155.00 176.00 27 895 graf
ČSAD KROMĚŘÍŽ 108.00 112.00 20 366 111.00 120.00 69 758 graf
ČSAD KUTNÁ HORA 194.00 215.00 253 298 180.00 200.00 23 080 graf
ČSAD KYJOV 122.00 122.00 1 701 112.00 112.00 0 graf
ČSAD OPAVA 62.00 63.00 2 586 62.00 75.00 8 135 graf
ČSAD OSTRAVA 143.00 188.00 639 412 138.00 199.00 968 225 graf
ČSAD PELHŘIMOV 62.00 75.00 20 646 58.00 67.00 18 798 graf
ČSAD PRAHA VRŠOV. 102.00 110.00 40 427 96.00 110.00 14 589 graf
ČSAD PRACHATICE 302.00 407.00 97 694 361.00 450.00 33 113 graf
ČSAD ROSICE 102.00 105.00 2 625 122.00 122.00 0 graf
ČSAD SLANÝ 73.00 74.00 21 742 72.00 80.00 7 011 graf
ČSAD TELNICE 91.00 110.00 89 820 87.00 115.00 75 711 graf
ČSAD TŘINEC 51.00 57.00 7 608 55.00 61.00 21 232 graf
ČSAD ÚAN PRAHA 180.00 212.00 126 879 160.00 196.00 56 766 graf
ČSAD ÚAN PRAHA - - - 53.00 92.00 1 320 graf
ČSAD UHER.HRADIŠTĚ 78.00 82.00 17 412 64.00 79.00 16 375 graf
ČSAD VSETÍN 54.00 72.00 3 143 46.00 99.00 2 308 graf
ČSAD VYŠKOV 251.00 301.00 87 736 266.00 332.00 58 646 graf
ČSAO PHA HOSTIVAŘ 40.00 40.00 4 760 38.00 40.00 4 392 graf
ČSAO TEPLICE 35.00 35.00 0 - - - graf
ČSAO UH. HRADIŠTĚ - - - - - - graf
ČSKD - INTRANS 305.00 420.00 624 606 292.00 407.00 592 568 graf
ČSOB 11,00/00 100.00 102.00 21 025 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČSOB 11,125/97 102.00 102.00 0 20 000.00 20 000.00 0 graf
ČSOB Č.PEN.TRH OPF - - - 57.00 60.00 9 225 graf
ČSOB SVĚT.AKC.OPF - - 0 96.00 195.00 1 262 031 graf
ČZ STRAKONICE 275.00 320.00 3 848 388 255.00 320.00 2 026 799 graf
D.S.LEASING 1 260.00 1 260.00 0 1 005.00 1 005.00 0 graf
D.S.LEASING 15/98 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
DAKO-CZ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
DAKO-CZ 60.00 79.00 76 374 59.00 73.00 50 917 graf
DAS PŘÍBRAM 59.00 66.00 24 894 51.00 62.00 52 728 graf
DELTA CLIMATIZER 197.00 249.00 45 906 113.00 166.00 304 graf
DENTAL 400.00 498.00 152 930 346.00 520.00 52 466 graf
DERMACOL 349.00 435.00 103 213 324.00 429.00 76 159 graf
DESKO 280.00 345.00 46 466 298.00 325.00 10 721 graf
DESNÁ 91.00 139.00 13 508 107.00 127.00 10 806 graf
DESNÁ - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
DESTA 13,75/00 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
DEZA - - - 168.00 215.00 76 298 graf
DEZA 2 125.00 2 365.00 19 499 845 2 137.00 2 359.00 4 421 740 graf
DG JIHOVEL 74.00 113.00 22 332 73.00 137.00 0 graf
DIMENSION - - - 162.00 189.00 5 184 graf
DIOPTRA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
DIOPTRA 202.00 270.00 24 036 151.00 304.00 24 069 graf
DKF HOLDING - - - 403.00 452.00 614 717 graf
DMP 100.00 146.00 292 813 91.00 121.00 34 747 graf
DOBA BAKOV N.JIZ. - - 0 50.00 55.00 0 graf
DOBRUŠSKÉ STROJÍR. 177.00 410.00 73 151 146.00 390.00 82 921 graf
DOM.POTŘ.UNI PLZEŇ 70.00 100.00 103 843 73.00 87.00 5 217 graf
DOMA 42.00 46.00 49 017 38.00 47.00 67 386 graf
DOMES KARLOVY VARY 59.00 80.00 5 970 57.00 62.00 18 354 graf
DOMINO TŘEBÍČ 136.00 147.00 3 852 126.00 175.00 7 741 graf
DOMOV PRAHA 244.00 355.00 48 084 206.00 266.00 18 745 graf
DOP.PODNIK M.LÁZNĚ 100.00 122.00 62 775 81.00 103.00 15 450 graf
DOP.PODNIK M.LÁZNĚ - - - 1 003.00 1 003.00 0 graf
DOP.STAVBY A MOSTY 401.00 450.00 289 335 356.00 452.00 99 574 graf
DOPLA PAP 1 105.00 1 110.00 388 865 957.00 1 100.00 176 692 graf
DOPRAVA A MECHAN. 295.00 300.00 15 300 264.00 300.00 45 046 graf
DOPRAVOPROJ. BRNO 1 530.00 1 530.00 183 600 1 159.00 1 205.00 0 graf
DOPRAVOPROJ. BRNO - - - - - - graf
DOSTA DOP.STAV.UH 300.00 378.00 159 067 284.00 312.00 57 142 graf
DOSTAV PRAHA 113.00 125.00 24 550 109.00 137.00 18 963 graf
DOTEX 180.00 283.00 29 540 79.00 126.00 2 502 graf
DOWO 38.00 63.00 11 768 38.00 55.00 22 638 graf
DROBNÉ ZBOŽÍ 94 61.00 126.00 8 113 45.00 100.00 82 922 graf
DROBNÉ ZBOŽÍ PELH. 86.00 104.00 844 190.00 275.00 0 graf
DROBNÉ ZBOŽÍ TRADE 47.00 47.00 0 51.00 51.00 0 graf
DROGERIE IK ÚS.N.L 59.00 100.00 36 216 38.00 73.00 5 699 graf
DROGERIE N.JIČÍN 49.00 55.00 1 227 44.00 56.00 2 029 graf
DROGERIE OLOMOUC 66.00 100.00 22 119 47.00 87.00 5 827 graf
DROGERIE OSTRAVA 47.00 48.00 5 603 47.00 59.00 35 981 graf
DRŮBEŽ.POD.LIBUŠ 460.00 719.00 222 115 440.00 750.00 170 597 graf
DRŮBEŽ.POD.LIBUŠ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
DRŮBEŽ.ZÁV.KLATOVY 430.00 550.00 172 997 460.00 605.00 171 257 graf
DRŮBEŽ.ZÁVOD 32.00 50.00 18 675 35.00 60.00 20 832 graf
DRŮBEŽ-VEJCE 51.00 58.00 14 688 47.00 81.00 0 graf
DRUHÝ F. KSIO OPF 16.00 37.00 219 390 16.00 35.00 234 442 graf
DŘEVOKOMB. VRBNO 106.00 143.00 365 524 105.00 143.00 101 200 graf
DŘEVOSTROJ ČKYNĚ 150.00 232.00 47 507 144.00 217.00 23 940 graf
DŘEVOZPRAC. ZÁVODY 34.00 44.00 1 985 34.00 37.00 920 graf
DŘEVOZPRAC.POD.PHA 30.00 55.00 31 053 30.00 50.00 6 751 graf
DST TRUTNOV 93.00 143.00 19 801 97.00 155.00 3 536 graf
DŮM MÓDY 401.00 478.00 28 638 350.00 478.00 25 732 graf
DYAS UHER. OSTROH 451.00 1 120.00 1 579 809 390.00 1 321.00 2 452 410 graf
DYWIDAG PREFA 73.00 90.00 841 72.00 80.00 0 graf
ECOTRADE 97.00 172.00 42 767 104.00 146.00 13 953 graf
ECOTRADE - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
EFEKTA VAR/97 100.00 100.00 0 - - - graf
EFEKTAFOND - - - 109.00 120.00 36 334 graf
EGO - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
EGO 38.00 38.00 9 310 39.00 42.00 3 180 graf
EGRETTA KOLÍN.DOP. 367.00 405.00 79 410 310.00 388.00 2 786 graf
EGRETTA PORTFOL - - - 27.00 39.00 211 131 graf
EGÚ BRNO 500.00 606.00 56 586 650.00 700.00 109 563 graf
EGÚ PRAHA 68.00 75.00 5 415 90.00 97.00 0 graf
EKOAGROBANKA 6.00 6.00 0 840.00 1 016.00 0 graf
EKOAGROBANKA 0.00 0.00 0 62.00 189.00 493 388 graf
EKOAGROFOND ÚSTÍ - - - 43.00 50.00 109 947 graf
EKOFLORA HR.KRÁL. 30.00 31.00 372 32.00 33.00 4 182 graf
EKOFOND - - - 110.00 110.00 367 927 graf
EKOINGSTAV BRNO 600.00 611.00 195 326 353.00 565.00 47 183 graf
EKOINVEST IF - - - 24.00 66.00 6 477 graf
EKOPROJEKT PRAHA 40.00 48.00 3 803 30.00 38.00 354 graf
EKOS 135.00 210.00 3 560 159.00 189.00 9 622 graf
EKOS KROMĚŘÍŽ - - - 5.00 14.00 0 graf
EKOSTAVBY BRNO 118.00 160.00 31 767 135.00 170.00 40 444 graf
EKOSTAVBY KAPLICE 79.00 99.00 12 190 74.00 82.00 10 653 graf
EL. PRAGA 14,5/96 103.00 103.00 0 5 000.00 5 000.00 0 graf
EL.PŘÍSTR.ROKYTN. 61.00 90.00 8 343 46.00 90.00 7 428 graf
ELEGA ŽIROVNICE 45.00 66.00 30 976 47.00 65.00 32 140 graf
ELEKTRÁRNA KOLÍN 546.00 694.00 1 153 627 498.00 630.00 229 796 graf
ELEKTRÁRNY OPATOV. 4 500.00 4 590.00 22 077 560 4 162.00 4 590.00 3 385 642 graf
ELEKTRÁRNY OPATOV. - - - 4 050.00 4 050.00 0 graf
ELEKTROKERAMIKA - - - 1 986.00 1 986.00 0 graf
ELEKTROPORC.LOUNY 430.00 567.00 169 149 410.00 570.00 116 840 graf
ELITE 72.00 93.00 76 189 60.00 100.00 47 108 graf
ELITEX Č.KOSTELEC 43.00 48.00 3 814 53.00 65.00 10 334 graf
ELITRON LIBEREC 27.00 49.00 8 851 22.00 45.00 3 558 graf
ELROZ 39.00 43.00 4 251 41.00 51.00 4 442 graf
ELTOP PLZEŇ 71.00 88.00 570 80.00 95.00 0 graf
EMKAM 22.00 22.00 0 170.00 170.00 0 graf
ENERG. STROJ. BRNO 125.00 310.00 29 112 108.00 280.00 12 548 graf
ENERGOAQUA 118.00 135.00 671 379 103.00 136.00 293 533 graf
ENERGOMONTÁŽE LIB. 714.00 955.00 501 602 700.00 946.00 127 867 graf
ENERGOPROJEKT PHA 71.00 78.00 68 200 59.00 82.00 40 458 graf
ENERGOSTROJ. PARD. 69.00 85.00 2 935 76.00 100.00 7 179 graf
ENERGOTRANS - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ENERGOVOD 471.00 626.00 56 822 471.00 640.00 7 068 graf
ENTEC STARÉ MĚSTO 46.00 70.00 2 760 48.00 50.00 1 765 graf
EP ROŽNOV 50.00 56.00 706 58.00 65.00 0 graf
EP ROŽNOV - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
EPA 57.00 57.00 1 368 41.00 41.00 0 graf
EPOS BRNO - - - 29.00 69.00 0 graf
EQUIL INVEST - - - 140.00 300.00 145 396 graf
ERGON 350.00 370.00 255 301 312.00 352.00 113 528 graf
ESAB VAMBERK - - - - - - graf
ESAB VAMBERK - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ESTRELA ŽEL.BROD - - - 1 210.00 1 210.00 0 graf
ETA 572.00 710.00 7 548 444 558.00 670.00 368 625 graf
ETS OSTRAVA 135.00 170.00 64 888 122.00 160.00 95 925 graf
EUROINVEST KOSMON. - - - 31.00 50.00 20 880 graf
EUROVIA CS 1 200.00 1 560.00 5 397 195 1 114.00 1 481.00 767 372 graf
EVBAK SPECIÁLNÍ - - - 181.00 224.00 887 453 graf
EVBAK SUPER-EXTRA - - - 62.00 135.00 26 692 graf
EVBAK-VŠEOBOROVÝ - - - 176.00 231.00 1 341 655 graf
EXCELSIOR 1 940.00 1 940.00 0 1 000.00 1 000.00 0 graf
EXICO - - - 15.00 22.00 158 graf
EXPANDIA RŮST. PF - - - 557.00 596.00 2 396 790 graf
EXPANDIA VÝNOS. PF - - - 608.00 642.00 8 530 246 graf
EZ PRAHA 380.00 442.00 10 208 009 381.00 429.00 924 001 graf
FAB 3 325.00 3 580.00 1 539 600 3 235.00 3 525.00 621 878 graf
FAGRON 96.00 144.00 136 498 99.00 137.00 91 250 graf
FALCON MIMOŇ 69.00 70.00 1 330 77.00 82.00 4 084 graf
FANDA-GROUP OSTR. 68.00 94.00 820 53.00 92.00 13 292 graf
FARMET 18.00 30.00 969 24.00 39.00 1 870 graf
FASÁDOSTAV PRAHA 139.00 194.00 515 802 127.00 180.00 123 735 graf
FATRA 1 090.00 1 200.00 2 901 365 1 051.00 1 183.00 439 510 graf
FAVORIT ROKYCANY 160.00 160.00 54 080 107.00 180.00 15 954 graf
FBE HOLDING - - - 65.00 198.00 924 668 graf
FERONA 121.00 140.00 1 508 008 115.00 130.00 533 044 graf
FEROX DĚČÍN 66.00 90.00 16 156 56.00 74.00 7 473 graf
FERROMET PRAHA 410.00 496.00 68 364 421.00 550.00 145 311 graf
FERRUM 55.00 69.00 50 218 54.00 68.00 68 917 graf
FEZKO SERVIS 200.00 284.00 821 074 144.00 297.00 225 918 graf
FINANCE ENG.-1.PF 17.00 21.00 504 756 17.00 21.00 608 114 graf
FINANCE ENG.-2.PF 16.00 21.00 448 808 16.00 21.00 673 926 graf
FINOP HOLDING 135.00 144.00 1 471 895 130.00 142.00 556 237 graf
FINOP IF - - - 365.00 500.00 0 graf
FIO IF - - - 120.00 120.00 2 400 graf
FIRN 150.00 220.00 104 717 113.00 227.00 69 140 graf
FLORIA KROMĚŘÍŽ 34.00 41.00 1 700 37.00 40.00 1 794 graf
FOND UNIVERSUM 665.00 710.00 908 544 - - - graf
FORES - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
FORESTA 148.00 250.00 12 250 184.00 205.00 1 964 graf
FORM 42.00 42.00 7 644 46.00 50.00 15 656 graf
FORMTRADE 90.00 90.00 11 160 75.00 90.00 10 480 graf
FORT KAPITÁL BRNO - - - 36.00 66.00 541 037 graf
FOSFA 206.00 250.00 67 388 190.00 236.00 59 180 graf
FRANZ EDER TACHOV 30.00 30.00 1 050 28.00 31.00 6 393 graf
FRENŠTÁTSKÁ LESNÍ 75.00 94.00 19 836 74.00 94.00 29 154 graf
FRIGERA 190.00 225.00 529 327 177.00 205.00 146 120 graf
FRIGERA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
FRIGOTRANS PRAHA 140.00 169.00 5 485 110.00 145.00 714 graf
FRUTA MODŘICE 240.00 303.00 176 244 219.00 275.00 61 690 graf
FRUTA PODIVÍN 92.00 107.00 54 177 89.00 102.00 36 136 graf
FRÝDLANTSKÁ LESNÍ 65.00 90.00 9 793 61.00 80.00 16 766 graf
FRYGESTA 54.00 105.00 2 100 63.00 100.00 68 538 graf
FTL PROSTĚJOV 203.00 254.00 49 992 240.00 265.00 53 785 graf
GALA 81.00 123.00 27 950 74.00 125.00 23 923 graf
GALANT MIKULOV 99.00 99.00 6 942 95.00 100.00 7 040 graf
GALEKO 49.00 66.00 1 080 43.00 75.00 1 368 graf
GAMA 494.00 700.00 283 068 462.00 683.00 131 161 graf
GAMEX 180.00 246.00 19 309 187.00 240.00 3 962 graf
GAS-MĚŘENÍ,REGUL. 360.00 530.00 345 522 360.00 500.00 128 695 graf
GASTRONOMIA 62.00 72.00 372 59.00 100.00 826 graf
GENNEX IF - - - 62.00 62.00 0 graf
GENOSERVIS 166.00 245.00 30 012 159.00 260.00 59 350 graf
GEODEZIE BRNO 482.00 660.00 29 406 576.00 650.00 32 298 graf
GEODEZIE LIBEREC 433.00 451.00 31 633 381.00 534.00 59 625 graf
GEOFYZIKA 238.00 278.00 137 232 222.00 270.00 85 324 graf
GEOINDUSTRIA 85.00 94.00 199 937 81.00 95.00 92 853 graf
GEOL.PRŮZ.OSTRAVA 81.00 100.00 4 155 87.00 111.00 19 541 graf
GEOL.PRŮZ.ZL.HORY 25.00 34.00 375 29.00 33.00 12 702 graf
GEOTEST BRNO 580.00 604.00 219 100 580.00 634.00 145 848 graf
GEOTEST SLATINA 54.00 60.00 13 012 54.00 68.00 24 875 graf
GEOTRADE 32.00 48.00 192 49.00 49.00 0 graf
GESTA 69.00 84.00 22 207 69.00 98.00 3 058 graf
GLASS TV COMPONENT - - - 1.00 4.00 137 343 graf
GLAVERBEL 8,5/00 - - 0 - - - graf
GMS PRAHA 20.00 21.00 437 32.00 35.00 1 202 graf
GMS PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
GRAFIATISK - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
GRAFIATISK 61.00 96.00 1 500 54.00 74.00 1 373 graf
GRAFIT 257.00 430.00 55 080 256.00 450.00 54 364 graf
GRAFO 309.00 600.00 79 117 325.00 505.00 39 576 graf
GRAFOSTROJ 59.00 66.00 2 587 70.00 73.00 998 graf
GRAMOFONOVÉ ZÁVODY 274.00 330.00 204 926 254.00 304.00 126 826 graf
GRANDHOTEL PUPP 473.00 577.00 320 762 462.00 520.00 143 373 graf
GRANDHOTEL ZL. LEV 173.00 270.00 4 147 191.00 201.00 2 148 graf
GRANDHOTEL ZL. LEV - - - 1 268.00 1 268.00 0 graf
GRANITOL 115.00 125.00 6 318 100.00 116.00 13 778 graf
GUMÁRNY ZUBŘÍ 120.00 146.00 110 149 105.00 150.00 110 089 graf
GUMOKOV 113.00 150.00 31 181 119.00 140.00 34 850 graf
GUMOTEX 180.00 240.00 476 270 161.00 227.00 40 043 graf
H.J. HEINZ CR/SR 175.00 190.00 44 104 165.00 202.00 58 936 graf
HACAR 450.00 500.00 103 050 418.00 440.00 1 252 graf
HANÁ LEAS. 14,5/98 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
HANÁ ZZN OLOMOUC 55.00 67.00 23 228 58.00 73.00 26 753 graf
HANÁCKÉ DRŮBEŽÁŘ. 177.00 376.00 8 638 173.00 475.00 17 750 graf
HANÁCKÉ DRŮBEŽÁŘ. - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
HANÁCKÉ ŽELEZÁRNY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
HANSON ČR 1 035.00 1 250.00 194 850 1 220.00 1 250.00 156 885 graf
HANUŠOVICKÁ LESNÍ 270.00 409.00 42 957 267.00 433.00 4 554 graf
HARV.BANK.FIN.PF 17.00 26.00 312 521 16.00 26.00 231 846 graf
HARV.DIVID.II PF 21.00 30.00 1 739 377 21.00 30.00 1 072 510 graf
HARV.DŮCH.SPOŘ.PF - - 0 15.00 26.00 7 340 graf
HARV.CHEM.BIO PF - - 0 14.00 26.00 13 119 graf
HARV.PAP.DŘEV.PF - - 0 11.00 22.00 0 graf
HARV.RŮST.II PF 19.00 27.00 715 038 19.00 27.00 520 964 graf
HARV.SPOL.ARBITR 276.00 492.00 111 544 319.00 485.00 48 024 graf
HARV.SPOL.CONTRAR 438.00 580.00 296 336 364.00 562.00 133 004 graf
HARV.SPOL.DIAMANT 490.00 600.00 284 091 488.00 580.00 246 344 graf
HARV.SPOL.FINANČNÍ 307.00 471.00 35 551 967 311.00 463.00 10 271 460 graf
HARV.SPOL.MEN.SPOL 426.00 588.00 139 632 453.00 572.00 134 199 graf
HARV.STAV.HMOT PF - - 0 32.00 35.00 0 graf
HARV.STAV.ÚSPOR PF - - 0 20.00 45.00 0 graf
HARV.STROJÍREN.PF - - 0 22.00 24.00 0 graf
HARV.ZAHR.KAP.PF 16.00 24.00 34 749 17.00 25.00 39 069 graf
HARVARD.CESTOV.PF 15.00 23.00 17 146 14.00 24.00 10 148 graf
HARVARD.POJIŠŤ.PF 16.00 24.00 87 834 18.00 26.00 38 531 graf
HARVARD.POTRAV.PF - - 0 11.00 23.00 22 030 graf
HARVARD.PRŮM.HOLD. 294.00 428.00 41 964 763 291.00 422.00 16 931 043 graf
HARVARD.SKLÁŘ.PF - - 0 16.00 25.00 7 456 graf
HARVARD.TELEKOM.PF - - 0 18.00 26.00 68 484 graf
HARVARD.TEXTIL.PF - - 0 81.00 81.00 0 graf
HEDVA 61.00 78.00 258 882 62.00 78.00 277 543 graf
HIKOR PÍSEK 370.00 506.00 144 014 300.00 511.00 73 592 graf
HMO LOGISTIKA OL 220.00 230.00 164 973 211.00 252.00 213 960 graf
HMZ 123.00 163.00 342 307 121.00 159.00 93 850 graf
HOBÉ PARDUBICE 2 075.00 2 075.00 0 1 373.00 1 373.00 0 graf
HOCHTIEF CZ A. S. 798.00 1 090.00 2 708 502 816.00 1 093.00 494 981 graf
Holcim (Česko) 621.00 1 050.00 452 575 549.00 1 004.00 215 083 graf
HOLCIM ČESKO 537.00 624.00 1 735 038 507.00 615.00 692 124 graf
HOME 156.00 176.00 138 868 112.00 150.00 28 060 graf
HOT.INTERNATIONAL 320.00 330.00 366 626 291.00 330.00 104 308 graf
HOTEL BAVOR 133.00 200.00 76 032 134.00 155.00 9 366 graf
HOTEL ČERNIGOV 335.00 388.00 51 815 318.00 374.00 27 730 graf
HOTEL ESPLANADE 651.00 670.00 33 413 622.00 685.00 23 704 graf
HOTEL FORUM PRAHA 390.00 499.00 1 279 400 380.00 485.00 867 790 graf
HOTEL IMPERIAL 125.00 158.00 40 992 114.00 199.00 3 802 graf
HOTEL INTERNAT.BRN 160.00 209.00 48 917 192.00 220.00 45 323 graf
HOTEL JALTA PRAHA 432.00 533.00 56 142 366.00 540.00 34 538 graf
HOTEL PALACE OVA 68.00 99.00 20 009 54.00 70.00 128 163 graf
HOTEL PANORAMA 260.00 300.00 153 387 259.00 308.00 110 345 graf
HOTEL PANORAMA BK - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
HOTELOVÝ PORCEL.KV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
HOTELOVÝ PORCEL.KV 107.00 139.00 63 165 109.00 146.00 78 668 graf
HP 63.00 63.00 0 41.00 48.00 410 graf
HRADECKÝ FOND 47.00 47.00 0 48.00 50.00 1 635 graf
HŘEBČÍN NAPAJEDLA 183.00 322.00 107 839 171.00 376.00 20 764 graf
HUMPOLECKÉ STROJ. 103.00 165.00 153 890 91.00 151.00 71 216 graf
HUTNÍ MONTÁŽE 140.00 170.00 51 086 135.00 170.00 45 658 graf
HUTNÍ PROJ. PLZEŇ 85.00 87.00 1 870 90.00 90.00 895 graf
HUTNÍ PROJEKT 414.00 460.00 25 794 371.00 490.00 6 476 graf
HUTNÍ PROJEKT OVA 301.00 501.00 76 888 351.00 510.00 56 740 graf
HYDROPROJEKT 585.00 660.00 48 505 700.00 700.00 1 400 graf
HYDROPROJEKT - - - 100.00 100.00 0 graf
CHABAŘOVICKÉ STR. 52.00 61.00 1 386 67.00 76.00 0 graf
CHEMAPOL 12,5/97 101.00 102.00 10 030 10 000.00 10 000.00 0 graf
CHEMAPOL GROUP PHA - - - 2 274.00 3 000.00 982 422 graf
CHEMO 141.00 237.00 12 532 220.00 231.00 4 823 graf
CHEMOFOND 200.00 260.00 495 580 200.00 270.00 235 376 graf
CHEMONT BRNO 171.00 209.00 92 901 176.00 211.00 25 178 graf
CHEMONT BRNO - - - 1 100.00 1 100.00 0 graf
CHEMOPETROL GROUP 1 120.00 1 335.00 115 565 925 1 118.00 1 321.00 11 955 012 graf
CHEMOPROJEKT 405.00 537.00 82 618 385.00 460.00 24 676 graf
CHEPOS BRNO 100.00 118.00 15 168 99.00 132.00 50 878 graf
CHEVAK CHEB 45.00 53.00 13 369 30.00 56.00 362 154 graf
CHIRANA MODŘANY 67.00 94.00 110 807 69.00 96.00 33 140 graf
CHIRANA STRAŠNICE 73.00 84.00 27 847 76.00 99.00 33 345 graf
CHIRONAX PRAHA 29.00 47.00 1 285 43.00 50.00 11 522 graf
CHLADÍCÍ VĚŽE PHA 227.00 331.00 88 518 203.00 290.00 43 186 graf
CHLUMČAN.KER.ZÁV. 4 420.00 4 825.00 9 932 645 4 400.00 4 750.00 1 666 617 graf
CHODSKÉ VOD.A KAN. 52.00 57.00 2 730 44.00 56.00 155 466 graf
CHOTĚBOŘ.STR.SLUŽ. 430.00 996.00 557 547 443.00 1 020.00 617 507 graf
CHRONOTECHNA 37.00 44.00 63 967 37.00 49.00 29 009 graf
I. EPIC HOLDING - - - 130.00 165.00 2 546 873 graf
I.SZT 13/99 103.00 103.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ICEC ŠLAPANICE 79.00 97.00 6 859 86.00 105.00 105 graf
ICOM REALITY 40.00 44.00 2 400 50.00 59.00 4 685 graf
ICOM STAVEBNÍ 65.00 67.00 6 690 48.00 55.00 285 graf
ICOM TRANSPORT 67.00 89.00 111 736 63.00 76.00 33 626 graf
ICOM TRANSPORT - - - 1 003.00 1 003.00 0 graf
IDEAL STANDARD 134.00 193.00 4 092 119.00 150.00 2 626 graf
IDOP OLOMOUC - - - - - - graf
IF AB-UNIFOND 80.00 86.00 108 158 72.00 87.00 89 279 graf
IF BOH.DOP.KOMEN. - - - 35.00 92.00 112 924 graf
IF BOHATSTVÍ 1 150.00 1 170.00 14 189 470 1 110.00 1 165.00 7 874 597 graf
IF BOHEMIA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
IF BOHEMIA 2.ZEMPO - - - 88.00 135.00 502 627 graf
IF BOHEMIA DOPRAVY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
IF BOHEMIA ZEMPOT. - - - 65.00 69.00 390 194 graf
IF BOHEMIA ZEMPOT. - - - 1 706.00 1 706.00 0 graf
IF CTP - - - 89.00 119.00 2 380 graf
IF CTP - - - 845.00 845.00 0 graf
IF ČEMONIF - - - 151.00 176.00 356 496 graf
IF ČKD KUTNÁ HORA - - - 45.00 120.00 0 graf
IF ČS.PRIVAT.SPOL - - - 99.00 120.00 29 680 graf
IF ENERGETIKY 751.00 816.00 789 162 732.00 800.00 629 456 graf
IF GOLD - - - 810.00 810.00 0 graf
IF JABLONECKÁ BIŽ. 110.00 182.00 839 966 125.00 180.00 445 014 graf
IF KIP - - - 115.00 157.00 73 092 graf
IF KREDIT - - - 41.00 53.00 129 877 graf
IF METALL - - - 156.00 180.00 248 844 graf
IF MINVEST - - - 75.00 90.00 8 166 graf
IF M-INVEST - - - 230.00 255.00 0 graf
IF OBCHODU 1 285.00 1 460.00 13 871 010 1 286.00 1 405.00 7 266 173 graf
IF PIVO-MORAVA - - - 99.00 128.00 316 837 graf
IF PORTFOLIOVÝ - - - 120.00 148.00 442 957 graf
IF PRO EKOL.A REC - - - 131.00 150.00 36 705 graf
IF PRO PROSPE.PRŮM - - - 72.00 72.00 4 680 graf
IF SKPM - - - 150.00 167.00 322 616 graf
IF STAVEBNÍ - - - 63.00 63.00 0 graf
IF TOP PROFIT - - - 38.00 65.00 40 278 graf
IF ZÁRUKA - - - 65.00 91.00 4 315 graf
IF ZBROJOV.VSETÍN - - - 127.00 165.00 106 380 graf
IF ZLATÁ BRÁNA - - - 487.00 575.00 629 944 graf
IFPM BRNO - - - 293.00 370.00 250 699 graf
IH MOSKVA ZLÍN 73.00 94.00 32 908 73.00 110.00 26 324 graf
II.EPIC HOLDING - - - 44.00 77.00 1 560 428 graf
ILBAU LIBEREC 36.00 44.00 12 291 35.00 50.00 9 117 graf
ILBAU-SIBE - - - - - - graf
IMADOS 65.00 70.00 530 85.00 94.00 0 graf
IMEX 285.00 400.00 81 286 281.00 400.00 70 758 graf
IMO CHOMUTOV 33.00 42.00 10 295 25.00 47.00 5 259 graf
IMPERIAL K. VARY 405.00 683.00 22 828 409.00 608.00 28 170 graf
IMPERIAL K. VARY - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
IMPERIAL K.VARY 478.00 807.00 0 639.00 710.00 0 graf
IMPRESS METAL PAC. - - - - - - graf
IMPRESS METAL PAC. - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
IMPRESS METAL PAC. - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
IMPS 276.00 310.00 99 122 272.00 310.00 135 169 graf
INFUSIA 860.00 1 155.00 1 329 214 781.00 1 200.00 301 503 graf
INGSTAV BRNO 275.00 363.00 465 056 274.00 421.00 126 690 graf
INGSTAV OPAVA 138.00 153.00 58 864 135.00 173.00 10 028 graf
INGSTAV OSTRAVA 177.00 185.00 1 554 594 145.00 180.00 392 092 graf
INGSTAV UHER.HRAD. 1 365.00 1 515.00 156 910 772.00 1 226.00 114 897 graf
INGSTAV UHER.HRAD. - - - 1 103.00 1 103.00 0 graf
INOV.CENTR. VVÚPS 63.00 64.00 1 216 126.00 140.00 756 graf
INOV.CENTR.VÚK 46.00 56.00 7 777 56.00 93.00 6 400 graf
INOVA 76.00 86.00 2 640 71.00 78.00 13 720 graf
INSPEKTA 980.00 1 185.00 16 877 1 211.00 1 305.00 21 607 graf
INTEA 167.00 223.00 20 139 181.00 210.00 0 graf
INTERGAL VRCHOVINA 199.00 289.00 270 122 163.00 274.00 104 234 graf
INTERGEO 25.00 30.00 471 31.00 41.00 558 graf
INTERHOT.PARKHOTEL 211.00 227.00 36 419 187.00 228.00 40 760 graf
INTERHOTEL OLYMPIK 395.00 513.00 294 631 335.00 604.00 91 904 graf
INTERHOTEL TRANSIT - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
INTERHOTEL VORONĚŽ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
INTERHOTEL VORONĚŽ 580.00 645.00 638 139 545.00 620.00 171 146 graf
INTERIER PRAHA 140.00 160.00 350 577 129.00 160.00 79 517 graf
INTERKUPON HOLDING 110.00 112.00 213 623 100.00 112.00 122 885 graf
INTERSIGMA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
INTERSIGMA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
INTERSIGMA - - - 17.00 29.00 20 134 graf
INTERSIGMA 88.00 88.00 2 640 76.00 80.00 458 graf
INTERSIGMA IS - - - 25.00 26.00 4 105 graf
INTEX 119.00 154.00 38 148 75.00 149.00 46 442 graf
INV.SPOL.PODNIKAT - - - 138.00 145.00 60 060 graf
INV.SPOL.PODNIKAT. - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
INV.SPOL.RENTIA - - - 32.00 50.00 55 638 graf
INVEST.FOND LIF - - - 180.00 220.00 21 172 graf
INVEST.PODNIK.FOND - - - 131.00 151.00 150 598 graf
INVESTA - - - 1.00 1.00 0 graf
INVESTIK ROŽNOV - - - 31.00 31.00 3 131 graf
INVESTIM IF 81.00 90.00 6 840 60.00 77.00 4 281 graf
INVESTWAY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
IP BANKA 287.00 321.00 32 311 839 290.00 320.00 14 436 306 graf
IPB 11,125/98 100.00 102.00 10 424 10 000.00 10 000.00 0 graf
IPB VAR/01 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
IPF SMR_INA - - - 288.00 310.00 0 graf
IPS 12,1/00 102.00 102.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
IPS KARLOVY VARY 1 200.00 1 400.00 949 000 1 108.00 1 300.00 71 430 graf
IPS SKANSKA 3 070.00 3 400.00 44 827 250 3 030.00 3 400.00 5 738 727 graf
IRIDIUM INVEST 1 780.00 2 730.00 608 190 - - - graf
IS INPRO PF - - - 271.00 900.00 0 graf
IS LINH ART - - - 213.00 488.00 554 215 graf
IS MORAVA - - - 45.00 215.00 900 graf
IS T.C.I. PF - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
IS UNION - - - 730.00 850.00 285 192 graf
ITEC GROUP 55.00 78.00 168 937 50.00 88.00 92 794 graf
IVAX - CR 1 005.00 1 090.00 9 355 350 998.00 1 100.00 2 412 411 graf
IVECO CZECH REP. - - - - - - graf
IZOLACE ÚSTÍ 38.00 61.00 22 292 43.00 64.00 5 862 graf
J.B.IF - - - 95.00 100.00 26 870 graf
JABLON.BIZUTER. IS - - - 144.00 180.00 622 653 graf
JABLONEX 195.00 205.00 136 083 173.00 207.00 125 260 graf
JÁCHYMOV PM 568.00 723.00 2 813 024 550.00 725.00 1 318 061 graf
JAKL KARVINÁ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
JÄKL KARVINÁ 137.00 194.00 1 539 809 127.00 197.00 243 665 graf
JAN BECHER - - - 1 155.00 1 155.00 0 graf
JANKA 396.00 432.00 2 355 896 394.00 430.00 829 354 graf
JAS-JESNICKÁ STROJ 35.00 41.00 37 649 37.00 40.00 4 795 graf
JATKY PLZEŇ 54.00 73.00 6 552 54.00 84.00 5 552 graf
JČ ENERGETIKA 1 555.00 1 935.00 9 218 460 1 540.00 2 000.00 2 074 302 graf
JČ PLYNÁRENSKÁ 1 405.00 1 600.00 538 555 1 286.00 1 600.00 257 398 graf
JEMČA 751.00 828.00 71 535 699.00 755.00 39 160 graf
JESAN ADOLFOVICE 301.00 341.00 93 725 296.00 346.00 70 408 graf
JESDREV JESENÍK 271.00 330.00 21 072 248.00 350.00 39 882 graf
JESENIC.MLÉKÁRNY 219.00 308.00 184 757 179.00 311.00 78 554 graf
JESENIC.ZÁS.A NÁK. 69.00 86.00 16 012 105.00 135.00 41 949 graf
JIF 328.00 397.00 5 775 210.00 237.00 6 440 graf
JIHLAVAN 110.00 139.00 188 250 108.00 145.00 172 107 graf
JIHLAVSKÉ AUTOOPR. 132.00 163.00 43 233 149.00 173.00 29 905 graf
JIHLAVSKÉ DZ 185.00 213.00 240 905 190.00 221.00 214 228 graf
JIHLAVSKÉ MLÉKÁRNY 90.00 130.00 3 690 74.00 102.00 6 419 graf
JIHOČESKÁ KERAMIKA 375.00 459.00 24 111 350.00 478.00 10 621 graf
JIHOČESKÉ LESY 200.00 265.00 543 941 178.00 286.00 204 510 graf
JIHOČESKÉ TISKÁRNY 450.00 550.00 90 980 475.00 520.00 51 990 graf
JIHOČESKÝ CHOVATEL 225.00 300.00 108 320 209.00 261.00 6 688 graf
JIHOSTROJ 249.00 301.00 1 542 092 233.00 293.00 620 183 graf
JILANA 44.00 50.00 16 706 76.00 90.00 16 536 graf
JIP 13,875/01 104.00 104.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
JIRČANY 97.00 161.00 36 542 93.00 140.00 32 620 graf
JIS INVEST.FOND - - - 333.00 370.00 3 430 graf
JITEX PÍSEK 437.00 612.00 8 115 225 438.00 653.00 2 743 655 graf
JITKA JINDŘ.HRADEC 119.00 143.00 1 062 033 108.00 136.00 237 414 graf
JITONA 116.00 138.00 614 258 111.00 132.00 267 620 graf
JITŘENKA PRAHA 64.00 70.00 68 467 60.00 71.00 48 741 graf
JIZERSKÉ SKLO 226.00 308.00 7 799 236.00 255.00 2 430 graf
JIZERSKÉ SKLO - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
JLV 203.00 212.00 81 316 183.00 258.00 84 270 graf
JM ENERGETIKA 2 175.00 2 655.00 7 014 665 2 201.00 2 685.00 2 043 870 graf
JM PLYNÁRENSKÁ 1 645.00 1 805.00 1 109 200 1 601.00 1 800.00 386 210 graf
JUTA 1 560.00 1 820.00 6 201 670 1 550.00 1 767.00 1 057 419 graf
K.S.I.O.-1.PF 18.00 36.00 285 966 16.00 35.00 359 058 graf
K.V. RESTAV 41.00 56.00 3 100 49.00 56.00 709 graf
KABEL PLUS - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
KABELOVNA DĚČÍN - - - 5 256.00 5 256.00 0 graf
KABLO ELEKTRO 1 110.00 1 385.00 966 905 1 038.00 1 380.00 480 422 graf
KABLO KLADNO - - - 950.00 950.00 0 graf
KANAL.A VOD.ST.PLZ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KAOLIN HLUBANY 405.00 650.00 36 196 450.00 580.00 26 217 graf
KAPITÁL HOLDING - - - 118.00 148.00 408 856 graf
KAPP 21.00 28.00 534 23.00 66.00 69 graf
KARA 57.00 67.00 210 398 53.00 63.00 103 496 graf
KARLOVAR. MIN.VODY 774.00 860.00 376 080 760.00 820.00 170 418 graf
KARLOVAR. PORCELÁN 212.00 278.00 431 339 210.00 260.00 214 435 graf
KARLOVAR. PORCELÁN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KARLOVAR. SILNICE 80.00 81.00 12 312 72.00 75.00 4 256 graf
KARMA 706.00 940.00 136 552 840.00 945.00 0 graf
KARNOLA KRNOV 115.00 204.00 151 180 101.00 205.00 143 281 graf
KAROSERIA 80.00 99.00 63 594 76.00 105.00 41 365 graf
KARTOGRAFIE PRAHA 261.00 311.00 24 209 253.00 318.00 61 480 graf
KARVINSKÁ STAVEBNÍ 81.00 81.00 0 176.00 195.00 0 graf
KAUČUK GROUP 1 130.00 1 285.00 18 666 140 1 123.00 1 283.00 3 119 783 graf
KAVOZ 42.00 52.00 11 660 35.00 45.00 5 126 graf
KB 10,7/96 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB 11,1/98 100.00 101.00 70 592 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB 11,2/97 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB 11,4/01 101.00 102.00 9 552 579 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB 2 VAR/99 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB LIKÉR 225.00 270.00 60 890 198.00 271.00 80 561 graf
KB VAR/00 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/97 100.00 100.00 10 120 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/98 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/98 89.00 99.00 231 421 8 312.00 9 883.00 205 403 graf
KB VAR/99 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/99 101.00 101.00 10 151 9 250.00 10 000.00 0 graf
KDYNIUM 262.00 430.00 30 824 276.00 638.00 2 552 graf
KERAM.KONDENZÁTORY - - - 1 008.00 1 008.00 0 graf
KERAM.ZÁV.ZNOJMO 171.00 217.00 64 021 190.00 220.00 39 013 graf
KERAMIKA HOB 2 175.00 2 325.00 4 547 355 2 150.00 2 284.00 1 470 110 graf
KERAMOST 133.00 169.00 116 227 128.00 185.00 106 962 graf
KF 80.00 133.00 35 162 69.00 89.00 4 178 graf
KF - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KF - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
KH BŘIDLIČNÁ 14/97 98.00 98.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KIF - - - - - - graf
KIF MOST 112.00 150.00 2 087 932 108.00 152.00 732 557 graf
KINOTECHNIKA PRAHA 231.00 336.00 79 631 180.00 380.00 32 448 graf
KIS INVEST 1 420.00 1 420.00 0 1 623.00 1 623.00 0 graf
KIS TIPAINVEST - - - 46.00 52.00 6 052 graf
KLATOVSKÉ RYBÁŘST. 171.00 216.00 254 775 165.00 210.00 88 965 graf
KLENOTY AURUM 200.00 200.00 25 400 132.00 182.00 3 811 graf
KLENOTY BRNO 39.00 52.00 75 167 38.00 53.00 39 282 graf
KLIMA 170.00 230.00 103 500 180.00 235.00 93 862 graf
KLIMACENTRUM 49.00 64.00 10 041 51.00 72.00 5 778 graf
KNOF.PRŮM.ŽIROV. 80.00 110.00 18 901 59.00 120.00 8 670 graf
KOH-I-NOOR 105.00 190.00 100 017 100.00 173.00 44 615 graf
KOH-I-NOOR ML.VOŽ. 208.00 338.00 117 090 153.00 295.00 34 161 graf
KOH-I-NOOR PRAHA 245.00 342.00 1 434 094 231.00 327.00 643 561 graf
KO-HOLDING 364.00 364.00 0 265.00 314.00 4 068 graf
KOLBENKA 105.00 124.00 131 270 103.00 124.00 121 446 graf
KOLI HOLD. N.MĚSTO 68.00 80.00 67 526 49.00 57.00 17 574 graf
KOLÍNSKÁ MLÉKÁRNA 131.00 168.00 102 081 123.00 178.00 26 049 graf
KOLORA SEMILY 62.00 91.00 174 136 57.00 86.00 83 812 graf
KOMERČNÍ BANKA 2 170.00 2 305.00 202 042 755 2 154.00 2 290.00 18 263 317 graf
KOMERČNÍ BANKA IF 725.00 794.00 89 637 881 720.00 775.00 35 835 611 graf
KOMPAS-OK IF - - - 72.00 275.00 118 368 graf
KONAX - - - 1.00 2.00 28 graf
KONE LIFTS 66.00 82.00 3 062 58.00 79.00 3 074 graf
KORAMIC ŘEPOV 30.00 37.00 893 29.00 36.00 0 graf
KORAMIC ŘEPOV - - - 10 003.00 10 003.00 0 graf
KORAMO KOLÍN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KORINT LIBEREC 62.00 65.00 30 256 60.00 65.00 34 374 graf
KORNOLIT 550.00 565.00 99 763 528.00 552.00 34 917 graf
KOSMOS ČÁSLAV 118.00 174.00 222 202 103.00 225.00 7 425 graf
KOSTELECKÉ UZENINY 750.00 750.00 0 353.00 650.00 129 310 graf
KOVÁRSKO 156.00 203.00 93 357 155.00 223.00 254 507 graf
KOVO 2 - - 0 974.00 974.00 0 graf
KOVO CHEB 57.00 87.00 20 194 62.00 82.00 27 773 graf
KOVO PRAHA 125.00 163.00 18 397 148.00 170.00 18 320 graf
KOVOBEL 102.00 133.00 22 304 59.00 68.00 2 048 graf
KOVOFINIŠ LEDEČ 79.00 117.00 24 585 100.00 125.00 37 348 graf
KOVOHUTĚ BŘIDLIČNÁ 257.00 320.00 383 354 248.00 300.00 320 652 graf
KOVOHUTĚ ČELAKOV. 90.00 96.00 698 654 74.00 90.00 142 087 graf
KOVOHUTĚ DĚČÍN 80.00 100.00 10 439 95.00 120.00 15 076 graf
KOVOHUTĚ MNÍŠEK 130.00 175.00 692 706 128.00 173.00 198 354 graf
KOVOHUTĚ POVRLY 219.00 320.00 1 715 756 201.00 348.00 780 188 graf
KOVOHUTĚ PŘÍBRAM 286.00 436.00 696 077 257.00 410.00 358 021 graf
KOVOHUTĚ ROKYCANY 98.00 107.00 180 710 96.00 125.00 154 221 graf
KOVOLIT MODŘICE 90.00 132.00 107 762 91.00 145.00 174 910 graf
KOVOMAT 32.00 47.00 6 593 30.00 39.00 7 851 graf
KOVONA 501.00 551.00 199 047 490.00 557.00 171 106 graf
KOVONA KARVINÁ 62.00 80.00 87 009 65.00 82.00 97 722 graf
KOVOPETROL PLZEŇ - - - 1 182.00 1 182.00 0 graf
KOVOPLAST CHLUMEC 169.00 230.00 172 974 147.00 219.00 91 511 graf
KOVOPODNIK 25.00 44.00 1 205 35.00 38.00 0 graf
KOVOPOL 324.00 360.00 537 620 300.00 400.00 138 638 graf
KOVOPROJEKTA BRNO 214.00 237.00 4 725 252.00 280.00 4 394 graf
KOVOSLUŽBA A.V. 27.00 50.00 5 850 30.00 35.00 1 323 graf
KOVOSLUŽBA PRAHA 186.00 283.00 11 656 281.00 295.00 7 583 graf
KOVOSVIT 105.00 124.00 122 975 103.00 132.00 33 438 graf
KOVOŠROT DĚČÍN 160.00 299.00 116 175 139.00 275.00 39 450 graf
KOVOŠROT KLADNO 163.00 256.00 10 688 185.00 270.00 24 955 graf
KOVOTERM 85.00 93.00 61 057 67.00 99.00 33 858 graf
KOZAK KLATOVY 91.00 161.00 160 683 81.00 161.00 98 271 graf
KRAJKA 63.00 79.00 40 724 61.00 87.00 37 761 graf
KRÁLODVORSKÉ ŽEL. 105.00 120.00 1 807 661 105.00 122.00 776 287 graf
KRÁLOVOPOLSKÁ 194.00 255.00 3 488 805 191.00 252.00 945 219 graf
KRED.BANKA 15,0/98 101.00 101.00 0 10 000.00 10 025.00 0 graf
KREDITAKTIV 309 000.00 318 000.00 9 994 000 - - - graf
KREDITAL IF - - - 126.00 138.00 92 592 graf
KREDITNÍ BANKA 8 405.00 12 800.00 115 525 - - - graf
KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY 363.00 446.00 531 424 355.00 421.00 193 122 graf
KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KRKONOŠSKÉ VÁPENKY 295.00 453.00 190 104 299.00 530.00 59 712 graf
KROMEXIM 57.00 57.00 22 743 53.00 62.00 12 677 graf
KRUŠNOH.STROJ.MOST 128.00 155.00 491 316 131.00 164.00 309 545 graf
KRUŠNOHORSKÉ LESY 135.00 200.00 1 860 990 123.00 199.00 433 190 graf
KRYSTALY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KRYTINA ŠLAPANICE 164.00 183.00 58 707 135.00 172.00 26 131 graf
KŘIŠŤÁLOVÝ IF 1 055.00 1 170.00 4 380 490 1 100.00 1 173.00 4 190 914 graf
K-T-V INVEST 361.00 547.00 8 183 044 389.00 600.00 515 040 graf
KUNZ HRANICE 65.00 119.00 233 674 63.00 121.00 77 276 graf
KUPONINVEST - - - 201.00 238.00 3 435 189 graf
KUPONINVEST IF - - - 129.00 129.00 0 graf
KVANTO IPF 200.00 221.00 3 966 068 190.00 217.00 2 464 110 graf
KVANTO OTEVŘENÝ PF - - - 248.00 288.00 3 361 666 graf
LABENA KR.BŘEZNO 28.00 37.00 20 230 27.00 40.00 13 544 graf
LABIT 68.00 83.00 120 195 70.00 101.00 65 990 graf
LACRUM BRNO 336.00 340.00 31 552 318.00 350.00 27 128 graf
LACTEA CHOMUTOV - - - 10.00 42.00 0 graf
LADA 43.00 50.00 28 974 46.00 56.00 32 223 graf
LANAREST BRNO 68.00 73.00 213 216 55.00 69.00 71 050 graf
LANEX 471.00 627.00 94 631 487.00 613.00 174 120 graf
LARM 69.00 77.00 4 795 90.00 90.00 0 graf
LATER CHRUDIM 184.00 321.00 139 990 172.00 291.00 37 558 graf
LÁZ.SAN.SANSSOUCI 711.00 743.00 102 637 626.00 753.00 109 244 graf
LÁZ.SAN.ŠVÝC.DVŮR 1 035.00 1 090.00 216 355 961.00 1 150.00 97 024 graf
LÁZNĚ FRANT.LÁZNĚ 247.00 382.00 55 651 244.00 463.00 34 114 graf
LÁZNĚ KONST.LÁZNĚ 90.00 122.00 25 624 117.00 157.00 9 193 graf
LÁZNĚ KUNDRATICE 190.00 194.00 34 800 126.00 181.00 9 994 graf
LÁZNĚ LIBVERDA 345.00 353.00 262 961 237.00 303.00 22 597 graf
LÁZNĚ LIBVERDA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
LÁZNĚ LUHAČOVICE 270.00 303.00 154 226 273.00 300.00 73 827 graf
LÁZNĚ PODĚBRADY 271.00 351.00 617 538 290.00 341.00 167 187 graf
LÁZNĚ TEPLICE N.B. 242.00 330.00 128 240 219.00 284.00 91 219 graf
LÁZNĚ TEPLICE V Č. 181.00 192.00 280 428 160.00 190.00 127 096 graf
LÁZNĚ TEPLICE V Č. - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
LÁZNĚ VELICHOVKY 450.00 770.00 34 470 450.00 806.00 52 804 graf
LCS BUS. CENTRE 40.00 44.00 636 50.00 71.00 495 graf
LCS HOLDING - - - 63.00 82.00 99 252 graf
LDP VLTAVA VLAŠIM 104.00 143.00 56 133 110.00 146.00 31 115 graf
LE CYGNE SPORT.GR. - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
LEAVIA - - - 17.00 47.00 186 graf
LECOTEX 44.00 53.00 851 56.00 70.00 2 333 graf
LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ 270.00 459.00 209 686 280.00 400.00 62 664 graf
LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
LÉČEBNÉ L.BOHDANEČ 327.00 488.00 67 381 307.00 451.00 65 262 graf
LÉČIVA PRAHA 2 350.00 2 590.00 22 681 470 2 322.00 2 556.00 3 883 041 graf
LENAS 82.00 155.00 4 338 66.00 119.00 808 graf
LES. SPOL.BUČOVICE 91.00 140.00 28 023 87.00 137.00 17 802 graf
LES. SPOL.BUCHLOV. 218.00 417.00 67 965 180.00 512.00 136 026 graf
LES. SPOL.FR.LÁZNĚ 150.00 163.00 36 377 151.00 189.00 25 900 graf
LES. SPOL.H.BLATNÁ 315.00 376.00 316 877 320.00 380.00 151 440 graf
LES. SPOL.HORŠ.TÝN 184.00 334.00 57 383 182.00 379.00 39 128 graf
LES. SPOL.HOŘICE 127.00 131.00 12 713 107.00 135.00 4 198 graf
LES. SPOL.JIHLAVA 131.00 200.00 37 094 122.00 200.00 17 748 graf
LES. SPOL.KRASLICE 70.00 96.00 7 978 87.00 106.00 3 674 graf
LES. SPOL.LANŠKR. 131.00 152.00 47 729 101.00 154.00 27 096 graf
LES. SPOL.LEDEČ 135.00 150.00 9 062 107.00 155.00 11 180 graf
LES. SPOL.LITOMĚŘ. 99.00 143.00 112 252 95.00 140.00 54 786 graf
LES. SPOL.NÁMĚŠŤ 198.00 310.00 30 420 146.00 310.00 55 094 graf
LES. SPOL.POLIČKA 245.00 385.00 87 208 244.00 344.00 24 578 graf
LES. SPOL.PŘIBYSL. 210.00 480.00 9 553 475.00 585.00 0 graf
LES. SPOL.RONOV 581.00 610.00 48 150 549.00 610.00 96 625 graf
LES. SPOL.STRÁŽN. - - - - - - graf
LES. SPOL.STŘÍBRO 70.00 109.00 19 056 61.00 105.00 4 940 graf
LES. SPOL.SVITAVY 112.00 128.00 17 992 120.00 140.00 14 293 graf
LES. SPOL.TELČ 200.00 348.00 45 107 164.00 351.00 7 169 graf
LES. SPOL.TRHANOV 153.00 170.00 43 768 144.00 204.00 39 681 graf
LESNA 77.00 108.00 61 038 60.00 130.00 30 679 graf
LESNÍ SP.KRÁL.HVO. 158.00 166.00 11 680 154.00 180.00 29 379 graf
LESNÍ SP.OPOČNO 495.00 551.00 290 923 466.00 551.00 199 533 graf
LESNÍ SP.TEP.U T. 337.00 463.00 159 673 303.00 438.00 178 504 graf
LESNÍ SP.ŽEL.RUDA 130.00 180.00 11 539 115.00 294.00 5 504 graf
LESNÍ SPOL. BRUMOV 155.00 240.00 29 282 140.00 256.00 15 223 graf
LESNÍ SPOL.BROUMOV 207.00 314.00 44 216 182.00 330.00 88 562 graf
LESNÍ SPOL.H.KRÁL. 160.00 240.00 146 795 154.00 300.00 118 032 graf
LESNÍ SPOL.JAROM. 131.00 158.00 17 199 106.00 150.00 18 236 graf
LESNÍ SPOL.JM LESY 155.00 168.00 176 524 143.00 163.00 118 368 graf
LESNÍ SPOL.NOVÉ M. 126.00 227.00 195 210 135.00 257.00 15 198 graf
LESNÍ SPOL.PLANÁ 87.00 120.00 17 112 84.00 116.00 5 203 graf
LESNÍ SPOL.PLASY 77.00 102.00 18 097 82.00 105.00 0 graf
LESNÍ SPOL.PŘEŠTI. 81.00 90.00 3 949 68.00 76.00 5 311 graf
LESNÍ SPOL.PŘIMDA 81.00 125.00 47 513 81.00 150.00 17 880 graf
LESNÍ SPOL.SVITAVY - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
LESOSTAVBY F.MÍST. 95.00 95.00 2 280 100.00 105.00 18 440 graf
LESOSTAVBY HR.KRÁL 48.00 53.00 14 114 44.00 72.00 512 graf
LESOSTAVBY PLZEŇ 77.00 95.00 2 003 83.00 125.00 13 251 graf
LESOSTAVBY ŠUMPERK 176.00 251.00 60 579 191.00 284.00 92 513 graf
LESOSTAVBY ŠUMPERK 25.00 30.00 575 39.00 39.00 1 950 graf
LESOSTAVBY TŘEBOŇ 300.00 367.00 1 178 685 320.00 368.00 127 265 graf
LESTA OLOMOUC 190.00 249.00 16 643 150.00 200.00 8 573 graf
LESY Č. KRUMLOV 353.00 727.00 150 101 366.00 668.00 163 857 graf
LESY Č. RUDOLEC 280.00 306.00 50 328 234.00 311.00 36 535 graf
LESY DŘEVO BRUNTÁL 120.00 135.00 36 871 115.00 134.00 58 029 graf
LESY FRÝDEK-MÍSTEK 106.00 121.00 136 260 100.00 130.00 263 652 graf
LESY HLUBOKÁ 200.00 205.00 162 210 174.00 210.00 83 516 graf
LESY CHLUMEC N.C. 980.00 1 540.00 391 955 800.00 1 579.00 314 468 graf
LESY JINDŘ. HRADEC 151.00 250.00 56 472 183.00 274.00 27 834 graf
LESY KÁCOV 134.00 172.00 20 673 97.00 177.00 20 807 graf
LESY KAPLICE 120.00 146.00 21 958 118.00 155.00 15 694 graf
LESY KRNOV 101.00 116.00 55 604 90.00 110.00 48 316 graf
LESY KŘIVOKLÁT 1 430.00 2 080.00 2 360 700 1 348.00 2 065.00 3 409 021 graf
LESY MĚLNÍK 118.00 131.00 146 123 119.00 151.00 14 318 graf
LESY ML. BOLESLAV 241.00 266.00 54 225 254.00 280.00 22 084 graf
LESY NIŽBOR 852.00 1 640.00 548 665 1 024.00 2 100.00 5 539 781 graf
LESY PELHŘIMOV 160.00 310.00 118 352 179.00 305.00 11 348 graf
LESY PROTIVÍN 94.00 151.00 23 633 84.00 145.00 10 278 graf
LESY PROTIVÍN - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
LESY SPÁL.POŘÍČÍ 136.00 254.00 35 218 111.00 250.00 96 088 graf
LESY TÁBOR 136.00 168.00 57 207 130.00 200.00 26 506 graf
LESY VLAŠIM 145.00 296.00 20 569 110.00 303.00 36 704 graf
LESY VYŠŠÍ BROD 201.00 374.00 11 180 184.00 420.00 23 329 graf
LIBER.VZDUCH.ZÁV. 270.00 275.00 59 330 258.00 296.00 30 584 graf
LIBEREC 14,25/99 105.00 105.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
LIBEREC.MASNÝ POD. 77.00 142.00 27 692 80.00 137.00 18 132 graf
LIBERTA 30.00 36.00 4 442 42.00 50.00 14 760 graf
LICOLOR LIBEREC 47.00 52.00 19 162 47.00 59.00 23 538 graf
LIGLASS 110.00 143.00 1 131 126.00 140.00 3 185 graf
LIGMET 349.00 588.00 132 425 318.00 403.00 63 606 graf
LIGNA PRAHA 727.00 735.00 15 362 653.00 725.00 0 graf
LIGNUM HODONÍN 30.00 38.00 295 34.00 35.00 764 graf
LIGRA STARÉ MĚSTO 41.00 51.00 80 539 43.00 49.00 88 055 graf
LIHOVAR M.BOLESLAV 114.00 142.00 15 712 96.00 137.00 8 555 graf
LIMONA MN.HRADIŠTĚ 155.00 186.00 16 449 166.00 200.00 10 019 graf
LINASET 170.00 251.00 37 694 163.00 232.00 37 062 graf
LINEA NIVNICE 248.00 261.00 59 440 288.00 317.00 112 100 graf
LINEA ÚBOK - - - 1 800.00 1 800.00 0 graf
LINETA 31.00 38.00 7 720 31.00 43.00 5 561 graf
LIRA 635.00 650.00 88 936 594.00 716.00 53 795 graf
LISOVNY N.HM.VRBNO 70.00 94.00 4 184 58.00 100.00 2 506 graf
LITES 54.00 72.00 9 347 51.00 75.00 14 494 graf
LOKOMOTIVKA PRAHA 61.00 72.00 139 272 57.00 81.00 116 185 graf
LOMBARD INDUSTRIAL 114.00 169.00 121 722 117.00 160.00 129 140 graf
LONKA PŘÍBOR 168.00 198.00 9 408 143.00 160.00 12 005 graf
LOVOCHEMIE LOVOS. 165.00 189.00 804 926 160.00 193.00 209 784 graf
LS ROYAL MAR.LÁZNĚ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
LUČEBNÍ Z.DRASLOV. 27.00 32.00 89 019 26.00 33.00 116 580 graf
LUČEBNÍ ZÁV. KOLÍN 70.00 116.00 79 029 57.00 130.00 36 845 graf
LUHOV 137.00 250.00 62 010 119.00 232.00 25 430 graf
LUKRATIV BRNO - - - 32.00 39.00 408 156 graf
LUŽAN VESELÍ N.L. 83.00 138.00 14 316 90.00 115.00 6 711 graf
MADETA 784.00 925.00 2 382 423 772.00 920.00 649 674 graf
MAGNET 131.00 183.00 361 898 127.00 161.00 131 979 graf
MAGNET - - - 620.00 659.00 0 graf
MAGNETON 113.00 147.00 880 725 105.00 140.00 372 082 graf
MAJETKOVÁ ŽDÍREC 53.00 81.00 25 034 48.00 77.00 22 894 graf
MALÉ LUXUS.HOTELY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MANHATTAN IF 790.00 799.00 644 885 700.00 810.00 435 268 graf
MAR.LÁZNĚ 12,5/00 102.00 102.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
MARILA ROKYCANY - - - 12.00 20.00 1 160 graf
MARS SVRATKA 375.00 405.00 122 046 306.00 395.00 45 553 graf
MASNA BRNO 19.00 28.00 21 865 18.00 33.00 19 910 graf
MASNA KROMĚŘÍŽ 79.00 133.00 870 89.00 122.00 4 796 graf
MASNA STUDENÁ 104.00 153.00 65 372 90.00 147.00 57 442 graf
MASNÝ PRŮM.ŠUMPERK 467.00 550.00 8 274 492.00 565.00 60 066 graf
MASNÝ PRŮM.VIMPERK 250.00 485.00 11 695 354.00 419.00 10 540 graf
MASNÝ PRŮMYSL CHEB 142.00 194.00 62 813 150.00 173.00 18 286 graf
MASO HROZNĚTÍN 69.00 85.00 4 596 68.00 138.00 1 827 graf
MASO PLANÁ 186.00 393.00 58 072 187.00 730.00 99 756 graf
MASOKOMB. KLADNO 20.00 28.00 16 310 17.00 24.00 5 165 graf
MASOKOMB. KOSMON. 250.00 591.00 2 484 222 218.00 492.00 258 461 graf
MASOKOMB. LOUNY 81.00 89.00 21 998 80.00 95.00 28 803 graf
MASOKOMB. PŘÍBRAM 73.00 95.00 22 534 66.00 86.00 30 037 graf
MASOKOMB.KLATOVY 80.00 135.00 18 119 86.00 120.00 19 056 graf
MASOKOMB.MARTINOV 160.00 223.00 68 418 158.00 220.00 127 379 graf
MASOKOMB.POLIČKA 237.00 329.00 57 809 226.00 282.00 45 397 graf
MASOSPOL PÍSNICE 83.00 100.00 365 767 77.00 103.00 36 818 graf
MASOZÁVOD KRAHULČÍ 303.00 331.00 137 778 285.00 338.00 84 609 graf
MASSAG 157.00 173.00 162 204 142.00 180.00 62 728 graf
MATE 59.00 68.00 21 137 63.00 76.00 5 144 graf
MEDICAMENTA 210.00 215.00 96 929 183.00 212.00 165 832 graf
MEGA 81.00 81.00 1 214 105.00 138.00 0 graf
MECH.ZÁV.DOBROVICE 275.00 365.00 114 993 267.00 331.00 92 292 graf
MEOPTA PŘEROV 110.00 120.00 1 325 582 111.00 123.00 765 762 graf
MEP POSTŘELMOV 73.00 98.00 256 241 64.00 102.00 167 657 graf
MERKUR PRAHA 15.00 22.00 3 234 15.00 20.00 1 824 graf
MERKURIA 90.00 144.00 28 345 80.00 96.00 6 037 graf
MERX IS - - - 90.00 90.00 0 graf
MESPAS 18.00 22.00 0 25.00 28.00 2 825 graf
METAL 465.00 629.00 290 424 400.00 551.00 62 258 graf
METAL ZNOJMO 77.00 77.00 0 46.00 50.00 2 208 graf
METALIMEX 1 600.00 2 200.00 112 205 1 541.00 2 100.00 103 690 graf
METALŠROT TLUMAČOV 93.00 148.00 113 985 78.00 142.00 15 825 graf
METAZ 93.00 109.00 71 610 85.00 108.00 38 043 graf
METRA BLANSKO 209.00 210.00 862 969 200.00 217.00 498 593 graf
METROPROJEKT 95.00 119.00 27 517 82.00 130.00 26 375 graf
METROSTAV 2 500.00 2 855.00 4 414 905 2 358.00 2 820.00 1 493 287 graf
METROSTAV - - - 980.00 980.00 0 graf
MEVA 73.00 99.00 3 324 77.00 90.00 23 564 graf
MGM HOLEŠOV 55.00 63.00 2 915 61.00 75.00 5 395 graf
MIDO 362.00 362.00 0 333.00 333.00 0 graf
MICHELSKÉ PEKÁRNY 412.00 620.00 216 838 351.00 609.00 167 964 graf
MIKROP ČEBÍN 118.00 162.00 5 363 193.00 197.00 3 532 graf
MILAGRO - - 0 399.00 420.00 0 graf
MILETA 246.00 547.00 22 857 489 107.00 482.00 1 921 226 graf
MILKO 41.00 57.00 6 721 35.00 42.00 1 002 graf
MILO OLOMOUC 1 495.00 1 680.00 9 722 660 1 500.00 1 610.00 3 380 221 graf
MILPA PARDUBICE 106.00 163.00 1 143 854 99.00 149.00 69 218 graf
MINERVA BOSKOVICE 277.00 369.00 310 101 261.00 338.00 69 291 graf
MITOP MIMOŇ 111.00 160.00 296 064 105.00 165.00 11 037 graf
MJM LITOVEL 300.00 321.00 31 243 236.00 350.00 38 150 graf
MLÉKÁRNA F.MÍSTEK 200.00 240.00 6 720 140.00 250.00 17 149 graf
MLÉKÁRNA HR.KRÁL. 225.00 302.00 98 099 229.00 286.00 77 388 graf
MLÉKÁRNA KLATOVY 98.00 132.00 62 800 84.00 130.00 28 494 graf
MLÉKÁRNA KUNÍN 256.00 415.00 30 425 211.00 400.00 55 860 graf
MLÉKÁRNA MAR.LÁZNĚ 90.00 105.00 3 237 58.00 72.00 1 560 graf
MLÉKÁRNA STŘÍBRO 116.00 176.00 374 357 100.00 148.00 11 794 graf
MLÝNY ČERČANY 31.00 42.00 18 167 33.00 36.00 13 776 graf
MOCHOVSKÉ MRAZÍRNY 136.00 249.00 237 328 145.00 253.00 153 404 graf
MOMENTIVE SPEC.CH. - - - - - - graf
MONTAS HR.KR_LOV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MONTAS HR.KRÁLOVÉ - - - 30.00 30.00 0 graf
MONTÁŽE PŘEROV 905.00 1 045.00 595 849 804.00 1 000.00 79 197 graf
MONTÁŽE PŘÍBRAM 114.00 125.00 36 290 107.00 144.00 47 054 graf
MONTI THERMAE - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MONTOVANÉ STAVBY 135.00 135.00 1 890 66.00 135.00 1 166 graf
MOPAS HOLEŠOV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MOR. POTRAVIN. ST - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MOR.CUKERNÍ SDRUŽ. - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
MOR.CUKERNÍ SDRUŽ. 20.00 29.00 24 950 - - - graf
MOR.POTRAVIN.ST. 36.00 48.00 5 587 41.00 41.00 820 graf
MOR.ZEM.HOLDING - - - 38.00 151.00 48 760 graf
MORAGRO PROSTĚJOV 83.00 111.00 14 489 120.00 138.00 52 980 graf
MORAV. PLYNOSTAV 651.00 873.00 39 045 585.00 821.00 37 279 graf
MORAV.CHEMIC. ZÁV. 551.00 766.00 7 364 566 537.00 725.00 1 439 340 graf
MORAV.KERAM.ZÁVODY 104.00 159.00 20 836 90.00 159.00 16 627 graf
MORAVEL OLOMOUC 67.00 97.00 9 580 100.00 120.00 23 150 graf
MORAVIA BANKA 10 725.00 10 725.00 0 - - - graf
MORAVIA BANKA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MORAVIA CANS 201.00 253.00 28 847 161.00 200.00 4 010 graf
MORAVIA GLASS 342.00 478.00 624 005 311.00 355.00 89 117 graf
MORAVIA INVEST IF 118.00 162.00 163 655 113.00 170.00 181 088 graf
MORAVIA VAR/00 96.00 96.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
MORAVIAFLOR 59.00 73.00 0 71.00 120.00 1 602 graf
MORAVIAFROST 121.00 172.00 32 629 123.00 158.00 17 018 graf
MORÁVKA CENTRUM - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
MORAVOLEN ŠUMPERK 65.00 140.00 75 949 61.00 110.00 209 068 graf
MORAVOSTAV BRNO 311.00 425.00 9 300 375.00 436.00 6 020 graf
MORAVSK_ ENERG.IF - - - 183.00 247.00 48 229 graf
MORAVSKÁ AGRA 28.00 34.00 881 31.00 42.00 13 782 graf
MORAVSKÁ PRŮM. - - - 195.00 230.00 98 147 graf
MORAVSKÉ AUTOOPR. 44.00 60.00 5 280 48.00 77.00 6 541 graf
MORAVSKÉ KOVÁRNY 441.00 550.00 154 624 398.00 550.00 32 240 graf
MORAVSKÉ NAFT.DOLY 1 120.00 1 245.00 2 722 105 1 100.00 1 262.00 731 478 graf
MORAVSKÉ ŽELEZÁRNY 155.00 200.00 817 578 161.00 198.00 740 995 graf
MORAVSKOČESKÝ IF - - - 36.00 50.00 11 008 444 graf
MORAVSKOSLEZ. UPF 597.00 617.00 4 380 942 570.00 606.00 2 926 101 graf
MORAVSKOTŘ.STAVBY 56.00 56.00 0 56.00 63.00 610 graf
MORAVSKÝ DRUŽ.IF - - - 199.00 269.00 126 851 graf
MORAVSKÝ IF - - - 34.00 45.00 216 384 graf
MORAVSKÝ ZEM.HOLD. - - - 85.00 120.00 187 850 graf
MORSLEZ.TE.13,0/99 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
MORSLEZS. PIVOVARY 190.00 297.00 95 244 171.00 296.00 70 422 graf
MORSLEZS.REGIONÁL. - - - 126.00 126.00 251 graf
MORSLEZS.TEPLÁRNY 845.00 900.00 12 994 854 820.00 898.00 2 688 463 graf
MORSTAR 402.00 446.00 106 440 410.00 450.00 51 051 graf
MOSTÁRNA HUSTOPEČE 203.00 353.00 744 004 169.00 312.00 77 319 graf
MOSTECKÁ UHEL.SP. 300.00 364.00 18 120 384 295.00 352.00 6 244 945 graf
MOSTECKÁ UHEL.SPOL - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MOTOFOND IF - - - 81.00 140.00 116 913 graf
MOTOKOV INTER. 225.00 248.00 56 643 195.00 245.00 27 733 graf
MOTOKOV PRAHA 186.00 280.00 629 276 185.00 275.00 346 543 graf
MOTOR JIKOV 98.00 116.00 157 668 94.00 120.00 108 598 graf
MOTORPAL 88.00 115.00 449 607 85.00 110.00 165 738 graf
MRAZÍRNY DAŠICE 51.00 57.00 26 949 49.00 57.00 23 096 graf
MRAZÍRNY PRAHA 49.00 64.00 4 647 63.00 66.00 2 205 graf
MRAZÍRNY PRAHA - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
MRAZÍRNY VIŠŇOVÉ 264.00 325.00 66 870 279.00 308.00 15 926 graf
MS FOND (PIAS) 881.00 935.00 85 085 - - - graf
MSA 561.00 724.00 1 406 942 524.00 720.00 893 273 graf
MSDZ ŠUMPERK 47.00 61.00 14 321 45.00 58.00 9 729 graf
MSP PŘEROV 21/97 75.00 89.00 136 978 - - - graf
MŠLZ 167.00 177.00 278 786 168.00 185.00 135 604 graf
MTH PRAHA 54.00 62.00 73 185 52.00 70.00 42 730 graf
MULTISYSL14,875/99 99.00 99.00 505 311 - - - graf
MUROM 98.00 113.00 146 642 84.00 111.00 101 775 graf
MUZO 912.00 916.00 34 724 691.00 808.00 6 146 graf
MYKANA 68.00 73.00 18 712 61.00 64.00 2 536 graf
NAKLADATEL.OLYMPIA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
NAREX ČESKÁ LÍPA - - - 99 994.00 99 994.00 0 graf
NAREX ČESKÁ LÍPA 195.00 201.00 21 810 187.00 215.00 17 460 graf
NÁRODNÍ SPOL.DOMOV - - - 69.00 84.00 53 373 graf
NATE CHOTĚBOŘ 528.00 729.00 91 256 619.00 721.00 24 168 graf
NATURAMYL 131.00 192.00 36 698 114.00 203.00 9 950 graf
NAVOS 101.00 130.00 54 900 63.00 111.00 32 408 graf
NEALKO OLOMOUC 350.00 629.00 417 114 340.00 603.00 193 044 graf
NEMOHOLD 100.00 150.00 63 458 100.00 135.00 13 620 graf
NEPTUN BYLANY 106.00 124.00 20 641 111.00 130.00 16 447 graf
NISA - - - 1.00 2.00 0 graf
NKT CABLES 741.00 850.00 3 694 765 720.00 848.00 1 274 641 graf
NOVÁ HUŤ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
NOVAMYL 156.00 189.00 29 859 133.00 165.00 17 292 graf
NOVING 189.00 327.00 6 028 238.00 400.00 78 891 graf
NOWACO MRAZÍRNY 45.00 60.00 42 341 40.00 53.00 30 552 graf
NYCOM 128.00 157.00 4 209 138.00 170.00 1 932 graf
O2 C.R. 3 330.00 3 475.00 140 775 435 3 279.00 3 430.00 28 984 014 graf
OBAL ROZKOŠ 180.00 261.00 235 549 190.00 257.00 114 314 graf
OBAL ROZKOŠ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OBALEX ZNOJMO 350.00 350.00 51 450 320.00 350.00 11 988 graf
OBČANSKÝ IF 111.00 192.00 63 430 127.00 220.00 42 869 graf
OBCH. A BROKER. IF - - - 78.00 78.00 0 graf
OBCH.ZAŘÍZENÍ PHA 23.00 31.00 3 394 24.00 26.00 2 752 graf
OBCHOD OBUVÍ ZLÍN 77.00 81.00 74 477 74.00 80.00 67 133 graf
OBCHOD S PALIVY 144.00 160.00 4 650 94.00 134.00 470 graf
OBCHODNÍ DŮM ALFA 142.00 188.00 149 156 95.00 142.00 16 342 graf
OBCHODNÍ SLADOVNY 701.00 798.00 600 704 683.00 780.00 382 086 graf
OBCHODNÍ TISKÁRNY 86.00 115.00 31 314 88.00 106.00 25 263 graf
OBIL.LIHOV.KRALUPY 245.00 297.00 84 116 214.00 260.00 45 422 graf
OBILA KUTNÁ HORA 131.00 145.00 22 533 153.00 180.00 7 221 graf
OBL.PRŮM.P.POLIČKA 91.00 157.00 2 091 125.00 133.00 650 graf
OBNOVA BRNO 52.00 76.00 10 660 55.00 63.00 14 042 graf
OD KRUŠNOHOR 214.00 385.00 24 639 270.00 300.00 5 391 graf
OD LASO 429.00 621.00 205 389 410.00 610.00 119 989 graf
OD PRIOR JIHLAVA 73.00 90.00 18 522 70.00 85.00 8 083 graf
OD PRIOR ZLÍN 180.00 300.00 43 740 160.00 246.00 6 937 graf
OD RIO MOST 115.00 119.00 345 95.00 110.00 3 218 graf
ODETKA 107.00 109.00 14 824 85.00 98.00 4 069 graf
ODĚVNÍ PRŮMYSL - - - - - - graf
ODĚVY HRADEC KRÁL. 53.00 53.00 848 61.00 61.00 976 graf
ODĚVY ÚSTÍ N.L. 23.00 34.00 9 539 21.00 23.00 11 465 graf
ODKOLEK 176.00 250.00 320 284 181.00 233.00 113 632 graf
ODVĚTVOVÝ IF 105.00 215.00 108 100 138.00 197.00 37 221 graf
OFT HOLDING PRAHA 405.00 706.00 524 678 378.00 706.00 392 071 graf
OHL ŽS 880.00 906.00 3 444 882 835.00 900.00 903 404 graf
OK STS TOUŽIM 71.00 83.00 20 543 66.00 80.00 7 056 graf
OKD 58.00 78.00 44 585 832 58.00 91.00 19 738 753 graf
OKD - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OKD 14,5/99 107.00 107.00 0 - - - graf
OKULA NÝRSKO 109.00 135.00 74 257 81.00 140.00 19 882 graf
OLEASPOL - - - 30 000.00 30 000.00 0 graf
OLEASPOL - - - 30 000.00 30 000.00 0 graf
OLMA MLÉK.PRŮMYSL 650.00 800.00 852 540 551.00 760.00 140 185 graf
OLŠANSKÉ PAPÍRNY 388.00 567.00 5 141 630 403.00 572.00 3 591 377 graf
OMNIPOL 342.00 395.00 725 595 324.00 402.00 368 081 graf
OMYA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OMYA.VÁPENNÁ 381.00 717.00 95 951 359.00 758.00 5 984 graf
ON SEMICONDUCT. CR 160.00 255.00 331 108 160.00 235.00 85 771 graf
OPAVLEN OPAVA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OPAVSKÁ LESNÍ 95.00 124.00 36 566 101.00 130.00 23 876 graf
OPRAVY ZÁCHLUMÍ 86.00 96.00 6 612 81.00 96.00 3 132 graf
OPZ PLUS 32.00 32.00 4 800 29.00 29.00 493 graf
ORCA - - - 297.00 297.00 0 graf
ORGATEX 205.00 344.00 30 603 230.00 325.00 10 140 graf
ORGREZ 151.00 176.00 44 583 150.00 180.00 31 653 graf
ORLIČAN CHOCEŇ 37.00 45.00 23 939 - - - graf
ORPA 261.00 299.00 94 639 225.00 275.00 41 950 graf
ORTAS PŘÍBRAM - - - 99 998.00 99 998.00 0 graf
ORTAS PŘÍBRAM 30.00 38.00 39 174 31.00 48.00 28 556 graf
OSEVA 70.00 88.00 17 377 60.00 87.00 25 622 graf
OSEVA AGRI CHRUDIM - - - 87.00 243.00 0 graf
OSEVA UNI 85.00 138.00 17 119 90.00 150.00 0 graf
OSONA 132.00 172.00 1 559 622 100.00 144.00 55 376 graf
OSP Č. BUDĚJOVICE 60.00 91.00 7 570 52.00 75.00 1 230 graf
OSPAP VELKOOBCH.P. 42.00 57.00 12 083 57.00 62.00 10 733 graf
OSTRAV.VOD.A KAN. 122.00 130.00 60 998 99.00 127.00 31 848 graf
OSTRAVAR 612.00 895.00 727 265 560.00 950.00 553 177 graf
OSTROJ 247.00 351.00 1 011 569 243.00 322.00 722 799 graf
OSTROV.TEPLÁREN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OTAVAN TŘEBOŇ 245.00 312.00 306 843 220.00 300.00 81 718 graf
OTAVA-PATRIA 234.00 269.00 72 314 220.00 287.00 38 090 graf
OTAVSKÉ STROJÍRNY 87.00 101.00 25 438 77.00 100.00 23 756 graf
OTMA SLOV. FRUTA 160.00 171.00 47 550 150.00 222.00 18 324 graf
P.I.F. 575.00 625.00 37 887 605 563.00 590.00 20 277 819 graf
PACOVSKÉ STROJÍRNY 50.00 56.00 187 977 57.00 82.00 8 472 graf
PALABA SLANÝ 255.00 390.00 379 547 250.00 380.00 128 598 graf
PAMELA 26.00 26.00 624 36.00 36.00 0 graf
PANAV 234.00 425.00 47 498 225.00 463.00 20 358 graf
PANKRÁC 60.00 66.00 17 801 58.00 69.00 198 084 graf
PANKRÁC 97.00 102.00 35 979 96.00 130.00 1 206 graf
PAPÍRNY BRNO 168.00 249.00 1 249 128 160.00 241.00 732 003 graf
PARAMO 1 045.00 1 140.00 4 752 980 963.00 1 110.00 969 140 graf
PARDUBICE 12,7/99 100.00 101.00 16 281 1 000.00 1 000.00 0 graf
PARKHOTEL GOLF ML 281.00 346.00 2 374 346.00 395.00 4 426 graf
PARKING CENTRUM - - - 900.00 900.00 0 graf
PAS ZÁBŘEH NA MOR. 56.00 62.00 9 734 49.00 55.00 3 242 graf
PASO BRNO 60.00 63.00 3 480 61.00 64.00 16 154 graf
PAVUS PRAHA 87.00 121.00 6 120 100.00 126.00 9 586 graf
PBS BRNO DIZ 104.00 139.00 5 503 721 106.00 148.00 188 468 graf
PCB BENEŠOV 48.00 48.00 9 648 47.00 51.00 17 548 graf
PEGA 321.00 400.00 254 842 266.00 387.00 132 075 graf
PEKÁR.A CUKR.NÁCHO - - - - - - graf
PEKÁRNA CHOMUTOV 65.00 99.00 2 792 76.00 87.00 3 804 graf
PEKÁRNA LIBEREC 72.00 80.00 30 352 71.00 82.00 17 445 graf
PEKÁRNA TŘEBÍČ 113.00 173.00 9 134 142.00 278.00 5 088 graf
PEKÁRNA TŘEBÍČ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PEKÁRNA ŽATEC 334.00 450.00 10 153 380.00 501.00 249 710 graf
PEKÁRNY CUKRÁRNY 316.00 506.00 6 320 350.00 500.00 0 graf
PEKÁRNY CUKRÁRNY 2 - - 0 76.00 140.00 5 908 graf
PEKÁRNY ŠUMPERK 49.00 61.00 11 884 59.00 71.00 8 016 graf
PEREX 41.00 56.00 1 633 30.00 50.00 3 431 graf
PERFEKTA 34.00 45.00 1 202 28.00 55.00 4 588 graf
PERLA BAVLNÁŘ.ZÁV. 234.00 300.00 2 780 399 204.00 285.00 1 587 241 graf
PETRA STRÁNÍ 42.00 52.00 3 008 30.00 95.00 10 919 graf
PF AAA 511.00 750.00 628 321 503.00 730.00 471 547 graf
PF IKS KB PLUS 145.00 160.00 10 819 922 143.00 154.00 7 659 365 graf
PF MAJETKU 1.IN 152.00 198.00 711 457 151.00 193.00 494 779 graf
PF PRAVID.PŘ. 1.IN 190.00 217.00 1 607 056 189.00 216.00 1 115 712 graf
PF PROSPERITY 1.IN 164.00 195.00 1 591 777 157.00 196.00 1 370 229 graf
PGH - - - 92.00 106.00 0 graf
PHARMING - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PHILIP MORRIS ČR A 5 600.00 6 100.00 37 641 155 5 300.00 6 050.00 4 063 596 graf
PHOENIX LÉKÁR. VO 248.00 289.00 20 392 252.00 300.00 4 329 graf
PIF GARANCE 200.00 249.00 193 088 150.00 266.00 54 281 graf
PIKAZ PRAHA 15.00 18.00 6 748 17.00 23.00 0 graf
PILANA TOOLS 163.00 208.00 380 849 150.00 205.00 1 825 576 graf
PIV.A SOD.BRNO 69.00 95.00 2 470 49.00 100.00 3 406 graf
PIV.A SOD.BŘECLAV 98.00 104.00 38 327 70.00 87.00 10 722 graf
PIV.A SOD.JIHLAVA 142.00 164.00 15 655 115.00 161.00 9 854 graf
PIV.RADEGAST SEDL. 163.00 217.00 60 672 163.00 256.00 8 494 graf
PIVOV. PARDUBICE - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PIVOV.A SOD.SVIT. 109.00 185.00 17 594 106.00 176.00 6 298 graf
PIVOV.KRUŠOVICE 1 260.00 1 400.00 135 515 1 020.00 1 400.00 98 302 graf
PIVOV.LOUNY 279.00 336.00 19 426 249.00 380.00 10 360 graf
PIVOV.PARDUBICE 185.00 210.00 123 068 180.00 210.00 130 107 graf
PIVOV.PROSTĚJOV 193.00 336.00 225 972 138.00 355.00 309 383 graf
PIVOV.STAROBRNO 594.00 625.00 572 718 525.00 650.00 364 470 graf
PIVOV.VRATISLAVICE 936.00 1 155.00 565 225 736.00 943.00 130 995 graf
PIVOVAR RADEGAST 4 240.00 4 780.00 15 685 075 4 000.00 4 700.00 3 764 709 graf
PIVOVAR V.POPOVICE 716.00 886.00 1 408 031 700.00 882.00 838 329 graf
PIVOVARSKÝ HOLDING 501.00 550.00 827 771 491.00 566.00 627 740 graf
PIVOVARY BOH.PRAHA 265.00 415.00 408 049 271.00 415.00 98 931 graf
PK TRADE BRNO - - - 300.00 300.00 0 graf
PLASTIK HT 85.00 105.00 24 543 73.00 101.00 8 795 graf
PLEMENÁŘI BRNO 356.00 403.00 32 282 432.00 478.00 72 073 graf
PLEMENÁŘSKÉ SLUŽBY 56.00 62.00 13 261 49.00 60.00 24 807 graf
PLIVA - LACHEMA 915.00 1 135.00 5 293 224 900.00 1 105.00 358 670 graf
PLOMA 143.00 162.00 489 131 138.00 205.00 1 481 505 graf
PLYNOPROJEKT PRAHA 152.00 266.00 43 058 90.00 255.00 36 149 graf
PLYNOSTAV PARDUB. 292.00 451.00 199 295 310.00 483.00 105 642 graf
PLYNOSTAV PARDUB. - - - 1 145.00 1 145.00 0 graf
PLZEŇ 11,5/00 101.00 101.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
PLZEŇ.PROJ.ATELIÉR 201.00 211.00 3 165 131.00 182.00 1 513 graf
PLZEŇSKÁ IS - - - 29.00 49.00 12 962 graf
PLZEŇSKÁ IS - - - 38.00 54.00 11 580 graf
PLZEŇSKÁ IS - - - 35.00 71.00 28 951 graf
PLZEŇSKÁ KAP.SPOL. 58.00 67.00 56 978 56.00 70.00 249 624 graf
PLZEŇSKÁ TEPLÁREN. 380.00 419.00 318 681 362.00 405.00 167 163 graf
PLZEŇSKÝ PRAZDROJ 2 905.00 3 145.00 2 178 025 2 754.00 3 200.00 1 486 846 graf
PLZEŇSKÝ PRAZDROJ - - - - - - graf
PNIF 379.00 552.00 0 185.00 366.00 918 335 graf
PNP PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
POD.EKOLOG. VÝST. 118.00 180.00 12 373 117.00 180.00 7 579 graf
PODNIK SPEC.PRACÍ 55.00 75.00 26 224 56.00 70.00 21 478 graf
PODNIKAT.TRŽNÍ PF 69.00 88.00 5 139 200 66.00 89.00 2 501 900 graf
POL.LESY DYMOKURY 111.00 120.00 20 047 73.00 120.00 3 546 graf
POLAB.CUKR.BEŘKOV. 41.00 51.00 2 900 49.00 54.00 3 550 graf
POLAB.DZ NYMBURK 60.00 66.00 0 62.00 73.00 1 168 graf
POLABSKÉ MLÉKÁRNY 198.00 200.00 18 354 128.00 173.00 7 556 graf
POLIČSKÉ STROJÍRNY 189.00 230.00 282 070 201.00 240.00 299 254 graf
POLOVODIČE PRAHA 31.00 37.00 15 586 32.00 37.00 9 261 graf
POLYGON STAVEBNÍ 67.00 81.00 14 587 67.00 75.00 44 444 graf
POLYGRAFIA 90.00 100.00 6 714 68.00 99.00 5 071 graf
POLYTECHNA 657.00 847.00 101 181 667.00 805.00 17 304 graf
POM - - - 135.00 135.00 0 graf
PORCEL.MANUFAKTURA 2 905.00 3 195.00 935 325 2 716.00 3 200.00 267 240 graf
PORTFOLIO MORAVA - - - 25.00 55.00 42 570 graf
POSTILION PO>T.IF - - - 666.00 679.00 194 867 graf
POSTILION.POŠT.IF - - - 200.00 265.00 526 658 graf
POŠT.TISK.CENIN 280.00 351.00 26 333 282.00 390.00 19 928 graf
POŠTOREN. KER.ZÁV. 398.00 455.00 473 163 390.00 450.00 298 109 graf
POŠTOVNÍ DVŮR KV 2 390.00 2 390.00 0 - - - graf
POTIS 47.00 72.00 6 070 41.00 65.00 4 160 graf
POTRAVINÁŘSKÝ IF 1 075.00 1 130.00 2 227 130 989.00 1 150.00 1 438 584 graf
POTRAVINÁŘSKÝ PF - - - 169.00 215.00 246 212 graf
POTRAVINY CENTRUM 20.00 27.00 566 31.00 32.00 1 964 graf
POVLTAVSKÉ MLÉKÁR. 450.00 794.00 11 250 353.00 1 233.00 349 280 graf
PÖYRY ENVIRONMENT 170.00 215.00 31 115 180.00 242.00 7 160 graf
POZ.STAVBY KLATOVY 67.00 112.00 42 411 79.00 103.00 6 759 graf
POZ.STAVBY PŘEROV 66.00 86.00 2 214 233.00 263.00 0 graf
POZ.STAVBY ZLÍN 232.00 241.00 17 387 192.00 231.00 20 433 graf
POZ.STAVIT. ZLÍN 230.00 240.00 21 925 216.00 276.00 29 962 graf
POZEM.ST.OLOMOUC 160.00 178.00 294 647 155.00 177.00 172 900 graf
POZEM.ST.STAVOSER. 103.00 127.00 5 251 141.00 148.00 564 graf
POZEM.ST.ÚSTÍ N.L. 228.00 253.00 170 346 221.00 266.00 142 576 graf
POZES RADONICE 51.00 69.00 1 479 69.00 76.00 0 graf
PPF INVEST.HOLDING 320.00 470.00 13 114 967 318.00 468.00 7 596 635 graf
PPF INVEST.HOLDING - - - 2 636.00 2 636.00 0 graf
PRÁCE A PODNIK.IF - - - 79.00 100.00 70 083 graf
PRÁD.A ČIST. ČB 61.00 75.00 3 380 49.00 70.00 485 graf
PRÁD.A ČIST.NÁCHOD 234.00 259.00 5 055 124.00 161.00 759 graf
PRAG REAL VYSOČANY 142.00 160.00 1 029 178 134.00 161.00 464 402 graf
PRAGA ČÁSLAV 245.00 372.00 0 171.00 302.00 42 739 graf
PRAGA HOSTIVAŘ 48.00 69.00 171 530 43.00 60.00 71 533 graf
PRAGA HRÁDEK N.N. 51.00 75.00 25 705 49.00 85.00 12 950 graf
PRAGOEXPORT 855.00 1 000.00 67 085 964.00 1 100.00 33 184 graf
PRAGOFOND IF 99.00 161.00 336 686 101.00 189.00 431 302 graf
PRAGOIMEX 120.00 120.00 0 60.00 60.00 0 graf
PRAGOLAKTOS 61.00 84.00 33 615 68.00 76.00 15 979 graf
PRAGOPROJEKT 76.00 85.00 17 285 60.00 89.00 2 465 graf
PRAKOM BRNO 200.00 200.00 22 600 180.00 180.00 0 graf
PRAMEN BRNO 145.00 148.00 46 631 109.00 132.00 10 149 graf
PRAMEN BRUNTÁL 297.00 450.00 73 368 359.00 450.00 0 graf
PRAMEN CZ Č.BUDĚJ. 306.00 350.00 151 062 281.00 347.00 62 886 graf
PRAMEN IK MOR.SEV. 168.00 314.00 23 835 171.00 255.00 3 741 graf
PRAMEN IK PRAHA 77.00 85.00 0 80.00 81.00 2 174 graf
PRAMEN ORLOVÁ POR. 75.00 142.00 8 152 65.00 170.00 934 graf
PRAMEN PHA-Č.DVŮR 104.00 143.00 47 865 90.00 189.00 10 252 graf
PRAMEN PÍSEK 1 040.00 1 155.00 235 145 979.00 1 050.00 64 503 graf
PRAMIX 27.00 40.00 162 29.00 32.00 0 graf
PRAZSKE SLUZBY 138.00 164.00 2 058 896 132.00 159.00 349 117 graf
PRAŽ.SIL.A VOD.ST. 82.00 111.00 37 242 89.00 99.00 18 455 graf
PRAŽSKÁ ENERGETIKA 1 640.00 2 150.00 19 659 700 1 600.00 2 090.00 1 598 797 graf
PRAŽSKÁ IS - - - 113.00 135.00 8 745 graf
PRAŽSKÁ PLYNÁREN. 1 075.00 1 715.00 2 544 470 1 152.00 1 671.00 228 162 graf
PRAŽSKÁ TEPLÁREN. 820.00 900.00 7 636 002 800.00 891.00 1 896 157 graf
PRAŽSKÉ PIVOVARY 1 535.00 1 850.00 5 150 365 1 563.00 1 830.00 1 543 948 graf
PRAŽSKÝ STAVEB.P. 242.00 286.00 20 706 226.00 259.00 41 240 graf
PRECIOSA-LUSTRY 110.00 143.00 59 379 94.00 150.00 29 803 graf
PREFA BRNO 66.00 94.00 58 975 73.00 90.00 35 144 graf
PREFA GRYGOV 340.00 365.00 500 500 286.00 350.00 89 159 graf
PREFA PARDUBICE 247.00 266.00 429 006 211.00 265.00 163 778 graf
PREFA PRAHA 262.00 284.00 419 521 214.00 300.00 91 737 graf
PREFABRIKACE OVA 50.00 67.00 10 000 47.00 65.00 15 220 graf
PRECHEZA 356.00 386.00 1 889 292 324.00 390.00 316 350 graf
PREMING 115.00 142.00 55 927 78.00 115.00 10 732 graf
PREMOT FR. LÁZNĚ 251.00 266.00 99 558 249.00 297.00 87 947 graf
PRESTA 33.00 33.00 0 24.00 27.00 3 810 graf
PRIESSNITZOVY LÁZ. 459.00 536.00 156 275 457.00 544.00 195 431 graf
PRIESSNITZOVY LÁZ. - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
PRIMA KARVINÁ 70.00 113.00 9 746 72.00 156.00 4 188 graf
PRIMONA 138.00 152.00 136 778 94.00 164.00 89 974 graf
PRINGTON VAR/00 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
PRIOR ČR 142.00 250.00 24 193 136.00 185.00 15 766 graf
PRIOR IK 300.00 450.00 109 329 265.00 365.00 27 621 graf
PRIOR KROMĚŘÍŽ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PRIOR OLOMOUC 297.00 450.00 53 228 225.00 341.00 6 741 graf
PRIOR OTROKOVICE - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PRIOR PŘEROV 207.00 311.00 81 686 195.00 235.00 29 808 graf
PRIVAT - - - 83.00 115.00 13 035 graf
PRO INVEST - - - 66.00 79.00 445 138 graf
PROAGRO 177.00 218.00 49 431 224.00 271.00 4 304 graf
PROAGRO LIBEREC 45.00 51.00 20 260 47.00 63.00 14 662 graf
PROFILPROJ. PRAHA 289.00 289.00 0 275.00 290.00 1 969 graf
PROFIT FOND IF - - - 63.00 75.00 15 789 graf
PROGRESS OSTRAVA 41.00 41.00 3 813 38.00 46.00 6 838 graf
PROJEKTA OSTRAVA 144.00 210.00 2 250 109.00 242.00 16 646 graf
PROLES 117.00 150.00 1 800 228.00 228.00 0 graf
PROMBAK REAL ESTAT 76.00 122.00 0 355.00 355.00 0 graf
PROREGIO - - - 73.00 93.00 27 337 graf
PROSPERITA IF 165.00 234.00 269 399 154.00 197.00 412 523 graf
PROVODÍNSKÉ PÍSKY - - - - - - graf
PRUM. A INVEST.HOL - - - 37.00 50.00 28 331 graf
PRŮM. STAVBY BRNO 225.00 377.00 20 848 235.00 360.00 8 633 graf
PRŮM.STAVBY OVA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PRŮMYSL KAMENE 48.00 72.00 4 824 48.00 55.00 3 904 graf
PRŮMYSLOVÝ IF 960.00 1 065.00 3 933 281 950.00 1 060.00 742 394 graf
PRV.BRN.ST.V.BÍTEŠ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PRV.BRN.STR.TŘEBÍČ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PRVN< MORAVSK_ IF - - - 528.00 648.00 4 679 186 graf
PRVNÍ ČESKOMOR.IF - - - 28.00 40.00 15 632 graf
PRVNÍ JIHO-ZÁPADNÍ - - - 75.00 103.00 33 049 graf
PRVNÍ NOVIN.SP.PHA 1 000.00 1 000.00 449 000 920.00 989.00 165 502 graf
PRVNÍ PETROV.ZEM. 80.00 83.00 30 807 74.00 80.00 10 928 graf
PRVNÍ STAV.CHRUDIM 230.00 255.00 112 214 225.00 255.00 60 963 graf
PRVNÍ STAV.K.HORA 58.00 59.00 1 876 122.00 122.00 0 graf
PRVNÍ VÍTKOVSKÁ 65.00 100.00 21 138 80.00 105.00 43 060 graf
PRVNÍ ZDRAVOT.IPF - - - 7.00 7.00 166 graf
PŘER.STROJ.13,0/99 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
PŘEROVSKÉ STROJÍR. 481.00 577.00 6 044 095 473.00 571.00 2 296 352 graf
PS PARDUBICE 100.00 117.00 71 841 96.00 120.00 34 097 graf
PSG 75.00 105.00 85 150 70.00 100.00 64 182 graf
PSV PRŮMSTAV PARD. 181.00 181.00 0 199.00 240.00 0 graf
PTR 57.00 57.00 1 140 67.00 70.00 1 862 graf
PUDIS 70.00 77.00 210 65.00 65.00 0 graf
PUDIS - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
PZ OSTRAVA 66.00 91.00 8 227 36.00 56.00 5 981 graf
R.K.VELKOOB.SKLADY 18.00 22.00 0 10.00 20.00 432 graf
RAAB KARCH.STAVIVA 70.00 101.00 409 828 64.00 94.00 54 225 graf
RADEGAST PF 93.00 110.00 373 854 92.00 106.00 916 790 graf
RADLICKÁ MLÉKÁRNA 152.00 351.00 118 982 114.00 348.00 54 930 graf
RAIFFEISEN ALFA IF - - - 204.00 364.00 1 374 176 graf
RAIFFEISEN ALFA PF - - - 92.00 157.00 841 455 graf
RAKO 1 210.00 1 250.00 1 771 845 1 142.00 1 250.00 514 957 graf
RAPID 2 005.00 2 005.00 24 060 1 700.00 2 200.00 34 569 graf
RAŠELINA 96.00 118.00 87 390 94.00 120.00 71 109 graf
RAŠKA 101.00 121.00 20 203 77.00 125.00 10 986 graf
REAS 56.00 86.00 20 799 89.00 97.00 45 820 graf
RECAP TRADE - - - 95.00 110.00 30 725 graf
REDASH 56.00 69.00 90 011 56.00 75.00 108 736 graf
REG.IF JIŽ. MORAVA - - - 500.00 500.00 0 graf
REGION - - - 500.00 500.00 0 graf
REKORD 46.00 81.00 10 322 45.00 121.00 1 037 graf
REKULT.VÝSTAV.MOST 592.00 900.00 423 487 688.00 851.00 164 870 graf
RENOVA 27.00 30.00 162 100.00 100.00 0 graf
RENTIÉRSKÝ HOLDING 108.00 160.00 87 167 114.00 168.00 66 834 graf
RENTIÉRSKÝ IF 1.IN 850.00 965.00 10 127 070 831.00 920.00 5 131 178 graf
REPROGEN 495.00 577.00 2 868 856 460.00 600.00 480 712 graf
RESONANČNÍ PILA 198.00 220.00 29 920 146.00 254.00 12 451 graf
RESTAMO HOLDING 47.00 63.00 6 785 52.00 52.00 0 graf
RETEX 62.00 80.00 56 836 64.00 73.00 30 611 graf
RIF 820.00 911.00 103 658 957 809.00 919.00 52 676 625 graf
RMS MEZZANINE 4 275.00 5 165.00 10 217 115 4 400.00 5 000.00 5 642 238 graf
ROCKWOOL PREFIZOL 283.00 382.00 657 206 273.00 350.00 162 014 graf
RODINNÝ HOSPODÁŘ - - - 99.00 145.00 5 199 graf
ROKYTNICE 12/01 101.00 101.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ROLNICKÝ IF - - - 99.00 107.00 201 817 graf
ROMO FULNEK 64.00 92.00 56 919 72.00 98.00 42 764 graf
ROTEXTILE 29.00 29.00 1 450 30.00 31.00 2 021 graf
ROUČKA SLATINA 62.00 80.00 49 281 52.00 75.00 17 765 graf
ROUDNIC.STROJ.A SL 179.00 359.00 2 400 395 130.00 311.00 52 763 graf
RUBENA 182.00 220.00 467 160 186.00 201.00 185 237 graf
RUD 45.00 69.00 37 872 49.00 72.00 31 406 graf
RUDOLF JELÍNEK 619.00 651.00 313 247 640.00 660.00 288 638 graf
RUDOLF JELÍNEK - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
RUDOLF JELÍNEK - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
RUKAVIČKÁŘSKÉ ZÁV 32.00 44.00 2 698 42.00 42.00 0 graf
RUVE 15.00 21.00 1 175 20.00 25.00 528 graf
RYBÁŘ. TŘEBOŇ HLD 515.00 599.00 1 289 992 490.00 625.00 800 163 graf
RYBÁŘSTVÍ CHL.N.C. 201.00 201.00 32 160 190.00 209.00 44 527 graf
RYBÁŘSTVÍ PRAHA 149.00 180.00 20 361 150.00 200.00 25 380 graf
RYBÁŘSTVÍ PŘEROV 546.00 660.00 69 136 540.00 650.00 91 618 graf
RYBÁŘSTVÍ TÁBOR 82.00 122.00 41 650 79.00 117.00 30 574 graf
RYBÁŘSTVÍ TELČ 188.00 208.00 88 815 150.00 205.00 28 550 graf
RYBÁŘSTVÍ VEL.MEZ. 65.00 88.00 21 473 60.00 85.00 28 716 graf
RYBENA RUMBURK 630.00 749.00 1 198 779 571.00 755.00 279 271 graf
RYBNIKÁŘ.HLUBOKÁ 342.00 438.00 3 557 379 300.00 411.00 161 094 graf
RYCHNOV 13,1/02 - - 0 10 000.00 11 000.00 0 graf
ŘEMPO 53.00 64.00 369 103 43.00 60.00 90 818 graf
ŘEMPO - - - 750.00 750.00 0 graf
S.P.M.B. 200.00 242.00 40 038 173.00 220.00 20 807 graf
S.P.M.B. - - 0 99 992.00 99 992.00 0 graf
SAFINA 113.00 121.00 488 931 114.00 150.00 68 412 graf
SAKAS 180.00 180.00 0 146.00 180.00 1 650 graf
SALMA 70.00 86.00 14 908 75.00 105.00 10 648 graf
SAMA 221.00 372.00 91 720 215.00 330.00 9 001 graf
SAMKA 147.00 202.00 51 643 133.00 185.00 31 856 graf
SANATORIUM ASTORIA 865.00 925.00 131 937 786.00 891.00 56 863 graf
SANATORIUM ASTORIA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SANATORIUM MŠENÉ 146.00 242.00 66 845 143.00 200.00 23 631 graf
SANBORN - - - 1 600.00 1 600.00 0 graf
SANITAS - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SANITAS 55.00 74.00 5 389 65.00 95.00 10 290 graf
SANJO KUTNÁ HORA 50.00 73.00 10 810 38.00 82.00 45 247 graf
SAO PRAHA - - - 40.00 40.00 720 graf
SAPOR 34.00 34.00 0 - - - graf
SAS UH. HRADIŠTĚ 50.00 54.00 2 646 55.00 60.00 10 545 graf
SATIVA KEŘKOV 630.00 653.00 109 110 599.00 694.00 81 279 graf
SATOS 46.00 51.00 19 974 49.00 75.00 3 753 graf
SATT - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SAUER ŽANDOV 32.00 44.00 4 162 26.00 31.00 2 829 graf
SAVENA 122.00 206.00 352 503 124.00 193.00 48 262 graf
SÁZAVAN 226.00 247.00 120 034 207.00 243.00 75 005 graf
SAZKA 12,7/01 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
SBĚR. SUROV. BRNO 248.00 350.00 210 304 268.00 338.00 33 390 graf
SBĚRNÉ SUROV. ČB 142.00 204.00 41 348 154.00 200.00 5 240 graf
SBĚRNÉ SUROV.PRAHA 735.00 1 040.00 19 268 730.00 988.00 21 228 graf
SČ ARMATURKA 1 305.00 1 320.00 3 559 415 1 308.00 1 360.00 2 433 864 graf
SČ ENERGETIKA 1 750.00 2 005.00 11 988 315 1 710.00 2 010.00 1 904 727 graf
SČ INVESTORSKÁ 107.00 132.00 501 328 107.00 134.00 535 548 graf
SČ PLYNÁRENSKÁ 1 200.00 1 450.00 1 214 220 1 115.00 1 496.00 316 203 graf
SČC 65.00 84.00 103 688 57.00 80.00 34 812 graf
SDRUŽENY IF - - - 31.00 31.00 0 graf
SEBA 34.00 41.00 8 700 50.00 50.00 6 800 graf
SECO TRANS 114.00 150.00 128 053 94.00 155.00 158 597 graf
SEKOZ VYSOKÉ MÝTO 40.00 54.00 8 160 38.00 61.00 1 659 graf
SELEKTA 90.00 108.00 131 088 84.00 97.00 69 386 graf
SELEKTA PACOV 105.00 117.00 24 830 102.00 166.00 5 189 graf
SELGEN 700.00 1 005.00 1 680 819 661.00 1 000.00 220 852 graf
SELIKO 12/01 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
SELIKO OLOMOUC 1 085.00 1 240.00 2 013 360 1 021.00 1 191.00 526 216 graf
SELLIER & BELLOT 601.00 830.00 1 548 640 567.00 800.00 1 041 500 graf
SEMENA VELELIBY 77.00 95.00 15 833 63.00 93.00 8 716 graf
SEMOMA OLOMOUC 54.00 60.00 7 440 40.00 44.00 5 125 graf
SEMOR. SBĚR.SUROV. 743.00 847.00 189 261 586.00 740.00 33 698 graf
SEMPERFLEX OPTIMIT 410.00 484.00 2 675 223 368.00 474.00 939 970 graf
SEMPRA PRAHA 150.00 153.00 88 964 138.00 150.00 68 662 graf
SEPAP 14,10/99 - - - - - - graf
SERVIS.TECH.A SL. 25.00 44.00 15 085 21.00 27.00 2 690 graf
SETUZA 1 510.00 1 920.00 11 649 635 1 572.00 1 920.00 3 795 279 graf
SETUZA 12,2/00 97.00 97.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
SEVAC 176.00 242.00 25 834 191.00 218.00 43 509 graf
SEVČES.SBĚRNÉ SUR. 213.00 450.00 43 260 225.00 432.00 28 388 graf
SEVERNÍ ČECHY - - - 110.00 412.00 89 844 graf
SEVEROCUKR 56.00 79.00 29 421 67.00 101.00 70 994 graf
SEVEROČ. MLÉKÁRNY 33.00 36.00 660 36.00 44.00 612 graf
SEVEROČ. SDR.CHOV. 72.00 90.00 1 360 68.00 71.00 13 272 graf
SEVEROČ. VOD.A KAN 601.00 767.00 167 227 621.00 701.00 154 852 graf
SEVEROČES.TEPLÁRNY 677.00 750.00 12 087 913 631.00 770.00 1 595 248 graf
SEVEROČESKÉ DOLY 588.00 653.00 41 864 352 565.00 650.00 7 963 086 graf
SEVEROPROJEKT 172.00 182.00 30 030 106.00 150.00 8 442 graf
SEVEROSKLO 212.00 319.00 14 213 126.00 241.00 14 230 graf
SEVEROTEX LIBEREC 63.00 136.00 244 429 65.00 111.00 9 046 graf
SEVEROZÁPADNÍ IF - - - 700.00 700.00 0 graf
SEVT 1 345.00 1 490.00 284 115 1 530.00 1 550.00 751 120 graf
SFINX 66.00 88.00 11 239 60.00 91.00 8 597 graf
SG - INDUSTRY 313.00 350.00 43 106 142 290.00 350.00 11 237 435 graf
SHD-KOMES 100.00 110.00 47 842 93.00 121.00 80 085 graf
SCHAFFER SOF ZNOJM 72.00 88.00 24 590 76.00 101.00 30 844 graf
SIDIA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SIDIA 486.00 542.00 113 233 466.00 523.00 202 093 graf
SIF 2 055.00 2 065.00 2 692 655 - - - graf
SIGMA BRNO 105.00 109.00 36 761 95.00 112.00 19 592 graf
SIGMA ENGINEERING - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SIGMA ENGINEERING - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SIGMA LUTÍN 277.00 313.00 2 718 967 251.00 310.00 1 076 743 graf
SIGMIA - - 0 1 000.00 1 000.00 0 graf
SIGMIA IF 76.00 77.00 3 080 49.00 65.00 16 119 graf
SIK IF PRAHA - - - - - - graf
SIL.STAVBY TEPLICE 221.00 227.00 67 776 210.00 235.00 86 835 graf
SIL.STAVITEL. PHA 70.00 83.00 6 693 75.00 80.00 2 713 graf
SILKA 53.00 80.00 5 008 70.00 80.00 6 610 graf
SILNICE HORŠOV.TÝN 154.00 171.00 3 078 220.00 232.00 6 600 graf
SILNICE CHEB 38.00 55.00 456 60.00 60.00 0 graf
SILNICE JIČÍN 146.00 200.00 16 502 143.00 165.00 16 365 graf
SILNICE JIHLAVA 77.00 92.00 25 336 96.00 119.00 36 760 graf
SILNICE KLATOVY 120.00 165.00 2 467 114.00 231.00 0 graf
SILNICE LITOMYŠL 83.00 102.00 25 847 85.00 100.00 7 210 graf
SILNICE NEPOMUK 183.00 250.00 14 400 250.00 250.00 0 graf
SILNICE OSTRAVA 216.00 281.00 152 098 240.00 299.00 38 756 graf
SILNICE STŘÍBRO 112.00 121.00 12 483 88.00 88.00 0 graf
SILNICE ZNOJMO 119.00 132.00 46 464 100.00 126.00 14 098 graf
SILNIČNÍ TECHNIKA 55.00 84.00 54 956 60.00 76.00 3 970 graf
SILON 128.00 150.00 362 950 134.00 154.00 116 083 graf
SILVA SERVIS 128.00 142.00 7 676 108.00 130.00 5 486 graf
SILVACO 52.00 69.00 1 318 48.00 66.00 6 401 graf
SKALIČAN 49.00 59.00 4 010 50.00 53.00 5 982 graf
SKLÁRNY BYDŽOV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SKLÁRNY KAVALIER 3 220.00 4 100.00 22 488 230 3 151.00 4 080.00 5 654 623 graf
SKLENĚNÁ BIŽUTERIE - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SKLO BOHEMIA 1 005.00 1 215.00 769 935 970.00 1 209.00 403 727 graf
SKLO UNION TEPLICE 355.00 365.00 7 086 278 336.00 370.00 1 995 468 graf
SLADOVNA HODONICE 223.00 299.00 44 546 225.00 319.00 72 143 graf
SLAVATA - - - 1 002.00 1 002.00 0 graf
SLAVIA NAPAJEDLA 27.00 33.00 30 471 25.00 35.00 54 955 graf
SLÉVÁRNA HEUNISCH 175.00 180.00 4 230 144.00 151.00 2 820 graf
SLÉVÁRNA KUŘIM 108.00 130.00 13 096 62.00 90.00 6 024 graf
SLÉVÁRNA KUŘIM - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SLÉVÁRNA LIBEREC 81.00 100.00 89 093 82.00 91.00 36 385 graf
SLEZAN FRÝDEK-MÍS. 285.00 331.00 2 019 179 - - - graf
SLEZSKY KAMEN - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
SLEZSKÝ KÁMEN 45.00 67.00 9 441 49.00 69.00 7 634 graf
SLOVÁC.VOD.A KAN. 85.00 104.00 36 307 62.00 65.00 6 553 graf
SLOVÁCKÁ FRUTA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SLOVÁCKÉ STROJÍRNY 198.00 279.00 350 064 195.00 300.00 216 482 graf
SLOVÁCKÝ IF - - - 61.00 84.00 74 868 graf
SLUVIS PRAHA 18.00 28.00 29 940 17.00 27.00 15 212 graf
SM ENERGETIKA 2 015.00 2 325.00 11 683 415 2 000.00 2 350.00 3 701 384 graf
SM- FONDU CIMEX - - - 93.00 100.00 337 463 graf
SM- L_ZEo. FONDU - - - 149.00 160.00 205 440 graf
SM PLYNÁRENSKÁ 1 860.00 1 940.00 1 834 195 1 765.00 1 950.00 760 137 graf
SM VOD.A KAN. OVA - - - 90.00 104.00 38 492 graf
SM VOD.A KAN.OVA 96.00 115.00 651 679 91.00 115.00 721 186 graf
SMP CONSTRUCTION 175.00 210.00 131 022 152.00 225.00 67 082 graf
SMRŽOVKA 14,25/01 114.00 114.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
SOBONA 24.00 40.00 2 644 52.00 74.00 11 418 graf
SOKOLOV. STROJÍRNY 67.00 75.00 122 835 61.00 72.00 73 246 graf
SOKOLOV.BÁŇ.STAVBY 71.00 138.00 101 864 77.00 119.00 67 738 graf
SOKOLOVSKÁ UHELNÁ 395.00 505.00 25 572 452 389.00 502.00 6 914 141 graf
SOKOLOVSKÝ IF - - - - - - graf
SOLNÉ MLÝNY 261.00 370.00 47 539 201.00 341.00 27 900 graf
SOLO 171.00 215.00 1 107 951 172.00 220.00 217 156 graf
SPALOVNA VYSOČANY 250.00 298.00 579 521 234.00 312.00 113 325 graf
SPALOVNA VYSOČANY - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
SPEC.ÚST.PRO REK. 166.00 171.00 1 539 122.00 204.00 3 233 graf
SPECIÁL INVEST - - - 77.00 92.00 376 652 graf
SPECIALTRANS.NOS. 65.00 68.00 724 77.00 85.00 14 452 graf
SPEKT.ČESKÝ RÁJ PF - - - 1.00 11.00 160 graf
SPEKT.HORNICKÝ PF - - - 142.00 400.00 0 graf
SPEKT.VELKOMOR.PF - - - 25.00 48.00 1 517 graf
SPIF ČESKÝ 321.00 353.00 46 379 901 310.00 353.00 21 469 072 graf
SPIF VŠEOBECNÝ 140.00 150.00 23 783 543 135.00 148.00 10 485 708 graf
SPIF VÝNOSOVÝ 150.00 161.00 19 729 998 148.00 161.00 11 944 082 graf
SPOFA 1 055.00 1 325.00 488 355 1 063.00 1 385.00 416 393 graf
SPOJENÉ KARTÁČOVNY 1 185.00 1 210.00 1 536 515 1 007.00 1 249.00 449 627 graf
SPOJPROJEKT PRAHA 301.00 366.00 69 789 295.00 400.00 9 151 graf
SPOL.KAP.SLUŽEB 60.00 60.00 5 760 58.00 61.00 6 613 graf
SPOLANA 323.00 370.00 3 052 712 301.00 350.00 855 146 graf
SPOLANA - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
SPOLEK CH.HUT.VÝR. 285.00 331.00 5 583 408 275.00 339.00 2 810 899 graf
SPOLINVEST - - - 100.00 110.00 56 245 graf
SPORT IF - - - 500.00 549.00 1 647 graf
SPORTEN N.MĚSTO - - - - - - graf
SPRÁVA FONDŮ IS - - - 183.00 294.00 651 636 graf
S-PRODUCTION - - - 914.00 1 017.00 74 548 graf
SPT TELCOM 12,5/99 101.00 102.00 436 978 8 005.00 8 010.00 0 graf
SPUR 500.00 619.00 269 247 454.00 678.00 140 162 graf
ST.DLUHOP. 8,7/00 98.00 99.00 10 028 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 9,40/98 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.14,6/97 100.00 100.00 30 950 - - - graf
ST.DLUHOP.14/96 101.00 103.00 11 312 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.8,45/96 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.8,55/97 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.8,75/96 104.00 104.00 0 - - - graf
ST.DLUHOP.9,15/00 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.9,25/99 103.00 103.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.9,4/97 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.9,45/01 101.00 101.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
STABE-BER.STAVEBNÍ 240.00 240.00 13 440 228.00 240.00 18 038 graf
STAMEDOP 110.00 121.00 65 787 88.00 120.00 47 202 graf
STAMONT BRNO 41.00 81.00 1 882 60.00 68.00 960 graf
STAOPRA 81.00 81.00 14 904 87.00 91.00 3 496 graf
STAP 122.00 135.00 5 468 119.00 125.00 22 458 graf
STAPO 35.00 35.00 6 405 35.00 36.00 23 732 graf
STAPO ROKYCANY 124.00 150.00 1 632 90.00 115.00 0 graf
STAPRO SERVIS 26.00 34.00 0 17.00 25.00 768 graf
STAROPRAŽ.UZEN.IF - - - 79.00 127.00 186 767 graf
STAROROL.PORCELÁN 165.00 187.00 68 271 155.00 176.00 48 546 graf
STAS ZLIČÍN 18.00 25.00 6 214 12.00 23.00 1 903 graf
STASS 149.00 165.00 80 713 143.00 153.00 11 780 graf
STAST PRAHA - - 0 4.00 30.00 0 graf
STATEK DALOVICE 51.00 68.00 9 365 65.00 77.00 44 294 graf
STATEK KAMÝK N.V. 148.00 150.00 255 286 114.00 148.00 102 747 graf
STATEK MIROSLAV 73.00 73.00 9 490 86.00 94.00 0 graf
STATEK UHŘÍNOV 110.00 135.00 16 337 112.00 138.00 32 592 graf
STATKY BĚLOTÍN 97.00 207.00 12 555 92.00 114.00 0 graf
STATKY POTŠTÁT 218.00 251.00 9 456 207.00 216.00 0 graf
STATUS 157.00 176.00 10 199 90.00 150.00 5 684 graf
STAV. IZOL. K.HORA 70.00 101.00 8 527 68.00 169.00 2 269 graf
STAV. VÝROBA PRAHA 36.00 68.00 18 873 39.00 58.00 6 664 graf
STAV. ZÁV. OLEŠOV. - - - - - - graf
STAV.DOP.A MECH. 63.00 70.00 7 167 57.00 95.00 2 180 graf
STAV.POD.DOMAŽLICE 80.00 80.00 11 520 50.00 60.00 1 274 graf
STAV.POD.HRANICE 50.00 55.00 765 41.00 45.00 0 graf
STAV.POD.JABLONEC 15.00 21.00 21 15.00 16.00 0 graf
STAV.POD.KLATOVY 158.00 175.00 5 730 168.00 177.00 9 060 graf
STAV.POD.OPAVA 35.00 35.00 2 520 30.00 51.00 15 232 graf
STAV.POD.PÍSEK 67.00 80.00 17 927 92.00 100.00 15 100 graf
STAV.POD.PLZEŇ 62.00 76.00 5 146 60.00 71.00 4 635 graf
STAV.POD.PRAHA 74.00 84.00 11 642 108.00 110.00 50 115 graf
STAV.POD.ZÁBŘEH 89.00 99.00 3 831 94.00 103.00 752 graf
STAV.POD.ZLÍN 125.00 125.00 0 289.00 289.00 0 graf
STAV.POD.ŽĎÁR 76.00 101.00 1 748 67.00 86.00 6 176 graf
STAV.PODNIK 45.00 45.00 1 260 62.00 62.00 0 graf
STAV.SDRUŽ.PŘÍBRAM - - - 7 290.00 7 290.00 0 graf
STAV.TECHN.ÚSTAV 990.00 1 010.00 1 980 950.00 950.00 0 graf
STAVBY A MON.PARD. 75.00 105.00 17 649 66.00 110.00 15 890 graf
STAVBY BRNO 77.00 100.00 9 500 32.00 51.00 0 graf
STAVBY MOSTŮ HOD. 175.00 180.00 8 575 173.00 192.00 2 076 graf
STAVCENT 69.00 80.00 20 972 68.00 80.00 7 432 graf
STAVEBNÍ P.KROMĚŘ. 96.00 96.00 3 360 90.00 129.00 2 375 graf
STAVEBNÍ P.PRACHA. 58.00 65.00 2 630 64.00 147.00 12 549 graf
STAVEBNÍ P.PRUNÉŘ. - - - - - - graf
STAVEBNÍ P.TEPLICE 72.00 97.00 14 876 96.00 105.00 24 768 graf
STAVEBNÍ STR.BRNO 31.00 31.00 0 29.00 30.00 1 603 graf
STAVEBNÍ STR.ÚSTÍ 62.00 62.00 0 52.00 57.00 4 677 graf
STAVEBNÍ ÚDRŽ. PHA 72.00 80.00 2 925 74.00 74.00 0 graf
STAVIMO 231.00 434.00 487 013 206.00 376.00 71 626 graf
STAVIVA 53.00 92.00 159 120 63.00 104.00 39 564 graf
STAVO FRÝDLANT V Č 63.00 78.00 13 867 67.00 84.00 3 501 graf
STAVO PLANÁ 81.00 90.00 48 222 88.00 115.00 12 758 graf
STAVOKOMB.LIBEREC 40.00 55.00 535 58.00 58.00 1 044 graf
STAVOKONSTRUKCE 41.00 42.00 2 794 55.00 68.00 29 494 graf
STAVOMAT CHEB 222.00 390.00 0 143.00 300.00 254 451 graf
STAVOMONT OSTRAVA 50.00 72.00 3 780 50.00 70.00 17 644 graf
STAVOMONT PRAHA 145.00 160.00 30 955 135.00 150.00 10 876 graf
STAVOMONTÁŽE Č.B. 65.00 100.00 63 627 72.00 96.00 2 162 graf
STAVOMONTÁŽE KV 111.00 122.00 21 059 94.00 110.00 7 150 graf
STAVOMONTÁŽE OL 50.00 70.00 20 714 41.00 71.00 22 157 graf
STAVOMONTÁŽE ZLÍN 46.00 57.00 10 309 47.00 74.00 22 886 graf
STAVOPROJEKT HK 151.00 183.00 2 265 180.00 180.00 0 graf
STAVOPROJEKT OL 173.00 206.00 1 092 263.00 263.00 0 graf
STAVOSTROJ 140.00 203.00 363 737 147.00 190.00 219 895 graf
STAVOUNION 9 710.00 9 710.00 0 - - - graf
STAVUS PŘÍBRAM 28.00 42.00 1 288 30.00 36.00 2 066 graf
STČ ENERGETICKÁ 1 500.00 2 020.00 14 781 100 1 480.00 1 965.00 3 617 585 graf
STČ PLYNÁRENSKÁ 1 115.00 1 670.00 479 740 1 103.00 1 715.00 328 909 graf
STČ.CHOV.SDRUŽENÍ 77.00 81.00 1 602 69.00 77.00 2 302 graf
STČ.SBĚRNÉ SUROV. 174.00 215.00 24 080 240.00 351.00 11 218 graf
STOCK PLZEŇ - - - 1 054.00 1 054.00 0 graf
STOCK PLZEŇ 1 200.00 1 375.00 286 185 1 164.00 1 326.00 153 946 graf
STRABAG BOHEMIA 225.00 260.00 125 665 198.00 253.00 62 402 graf
STRABAG RYCHNOV 138.00 152.00 9 368 133.00 140.00 3 197 graf
STRABAG UH.HRAD. 79.00 97.00 10 837 84.00 93.00 0 graf
STRATEGIC HOT.CAP. 949.00 1 150.00 2 209 118 941.00 1 109.00 804 093 graf
STROJ. CHRUSTENICE 135.00 160.00 28 545 94.00 125.00 2 420 graf
STROJ.PROSTĚJOV 36.00 42.00 5 466 36.00 43.00 110 graf
STROJEXPORT PRAHA 69.00 69.00 12 972 68.00 77.00 7 799 graf
STROJIMPORT 41.00 62.00 1 458 41.00 63.00 2 933 graf
STROJIMPORT - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
STROJINGSTAV BRNO 55.00 60.00 25 207 51.00 53.00 17 873 graf
STROJINTEX IDP 442.00 446.00 554 179 387.00 473.00 277 786 graf
STROJÍRNA SEDLICE 177.00 243.00 5 179 74.00 172.00 2 632 graf
STROJÍRNY A O.KAPL 56.00 63.00 8 364 50.00 53.00 4 342 graf
STROJÍRNY BOHDAL. 111.00 118.00 27 471 92.00 110.00 16 974 graf
STROJPLAST 76.00 88.00 31 505 65.00 86.00 16 392