The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 199703

The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 199703
Name The Prague Stock Exchange RM System Graf
Min price Max price Volume Min price Max price Volume
1.IF MORAVIA INV. - - - 31.00 33.00 0 graf
1.IF ŽIVNOBANKA 465.00 492.00 24 286 327 432.00 485.00 9 926 941 graf
1.STAVEBNÍ 32.00 60.00 947 24.00 37.00 240 graf
1.VŠEOB.DRUŽST.IF - - - 83.00 88.00 0 graf
2.SPOŘIT.PRIVAT.IF 640.00 777.00 16 711 514 625.00 760.00 7 636 394 graf
A&A - - - 2 700.00 2 700.00 0 graf
A+A IF - - - 113.00 113.00 0 graf
A+A INVESTČNÍ FOND - - - 185.00 206.00 213 110 graf
AB INVEST IS - - - 42.00 53.00 48 789 graf
ABATIS 19.00 19.00 285 20.00 21.00 1 719 graf
ACTUS - - - 3.00 3.00 0 graf
ADAM.STROJ.VAR/00 105.00 105.00 0 105 845.00 105 845.00 0 graf
ADAMOVSKÉ STROJ. 150.00 185.00 445 653 148.00 168.00 512 962 graf
ADAST-SYSTEM 12/97 - - - 200 000.00 200 000.00 0 graf
AERO HOLDING 77.00 93.00 8 545 090 74.00 93.00 2 575 642 graf
AGB IF II - - - 12.00 40.00 89 237 graf
AGB, PODÍLOVÝ FOND 675.00 845.00 43 205 561 664.00 841.00 21 379 582 graf
AGRA PŘELOUČ 15.00 21.00 2 245 17.00 22.00 2 234 graf
AGREGA BLUDOV 246.00 448.00 10 674 184.00 467.00 2 316 graf
AGROBANKA PRAHA 23.00 45.00 5 524 099 10.00 46.00 2 524 832 graf
AGRODAT 44.00 100.00 16 824 43.00 115.00 6 943 graf
AGROGALAS FRÝDLANT 18.00 18.00 5 022 19.00 36.00 0 graf
AGROKLAS SLAVKOV 309.00 326.00 15 432 280.00 400.00 31 532 graf
AGROMA OSTRAVA - - - 62.00 75.00 79 119 graf
AGRO-MORAVOINVEST - - - 5.00 6.00 0 graf
AGROMOTOR VEL.MEZ. 87.00 110.00 10 507 80.00 98.00 25 211 graf
AGRONA 20.00 20.00 1 280 41.00 45.00 533 graf
AGROPODNIK DVORCE 26.00 40.00 17 433 33.00 42.00 10 758 graf
AGROPRODUKT 33.00 35.00 535 31.00 33.00 1 056 graf
AGROPROJEKT PARD. 45.00 45.00 0 - - - graf
AGROSERVIS TACHOV 97.00 101.00 55 542 91.00 100.00 127 045 graf
AGROSLUŽ. TRNOVANY - - - 129.00 129.00 0 graf
AGROSLUŽBY - - - 10 003.00 10 003.00 0 graf
AGROSLUŽBY BRUNTÁL 35.00 68.00 13 332 47.00 53.00 6 750 graf
AGROSLUŽBY CHEB 55.00 56.00 728 80.00 100.00 18 280 graf
AGROSLUŽBY KAPLICE 60.00 73.00 18 304 52.00 73.00 20 056 graf
AGROSTAT N.BYST. 16.00 17.00 4 437 16.00 22.00 6 496 graf
AGROSTAV HUSTOPEČE - - - 301.00 301.00 0 graf
AGROSTROJ PELHŘIM. 86.00 143.00 99 646 81.00 148.00 49 548 graf
AGROSTROJ PROSTĚJ. 9.00 14.00 14 466 11.00 14.00 5 268 graf
AGRO-TEX 38.00 58.00 10 984 40.00 53.00 18 950 graf
AGROTONZ TLUMAČOV 28.00 28.00 2 380 24.00 30.00 3 840 graf
AGROVYSOČINA 35.00 39.00 10 886 50.00 51.00 9 027 graf
AGROWEST 247.00 290.00 16 220 233.00 286.00 24 894 graf
AGROZET Č.BUDĚJ. 92.00 108.00 13 865 91.00 110.00 33 809 graf
AGROZET CHABAŘOV. 16.00 16.00 0 8.00 9.00 987 graf
AGROZET OLOMOUC - - - 5.00 5.00 0 graf
AGS JIČÍN 31.00 39.00 46 021 30.00 40.00 55 066 graf
AGT 40.00 42.00 7 160 30.00 40.00 1 146 graf
AIR SPECIÁL 90.00 115.00 40 860 85.00 104.00 48 675 graf
AKADEM. IF BLANSKO - - - 95.00 105.00 4 350 graf
AKRO OPF GLOBAL. - - - 70.00 232.00 3 844 082 graf
AKRO OPF PROG.SPOL - - - 50.00 202.00 2 142 069 graf
ALBATROS 54.00 77.00 2 643 64.00 81.00 4 530 graf
ALIACHEM 230.00 270.00 4 526 124 217.00 260.00 1 386 161 graf
ALIBONA LITOVEL 44.00 45.00 1 796 43.00 50.00 8 539 graf
ALLFROST 25.00 26.00 312 23.00 25.00 240 graf
ALMET 881.00 1 257.00 21 658 1 058.00 1 450.00 75 459 graf
ALPHA-EFFECT 724.00 827.00 31 903 397 698.00 806.00 14 557 817 graf
ALPINE-IPS OSTRAVA 290.00 412.00 3 144 293.00 544.00 20 314 graf
ALPINE-IPS OSTRAVA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ALPINE-IPS OSTRAVA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
AMBIT Č. KRUMLOV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
AMBIT Č. KRUMLOV 285.00 285.00 3 990 277.00 320.00 46 083 graf
AMRO BANK 11.0/97 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
AMYLON 115.00 115.00 34 385 95.00 118.00 21 642 graf
ANENSKÉ SLAT.LÁZNĚ 235.00 263.00 11 044 226.00 250.00 13 340 graf
ANENSKÉ SLAT.LÁZNĚ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
APOLLÓN HOLDING 18.00 20.00 470 093 18.00 20.00 383 135 graf
AQUA SERVIS R.N.KN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
AQUA SERVIS R.N.KN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
AQUASERV 110.00 116.00 28 645 93.00 105.00 6 081 graf
ARCELORMITTAL 512.00 597.00 23 212 506 507.00 615.00 8 728 261 graf
AREÁL ŘEPY 68.00 72.00 0 60.00 80.00 1 152 graf
AREMS TŘEBOŇ 19.00 36.00 3 193 17.00 19.00 1 044 graf
ARKA 15.00 21.00 282 46.00 46.00 0 graf
ARKA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ARKUS - - - 10.00 14.00 8 615 graf
ARMABETON PRAHA 184.00 300.00 916 759 180.00 300.00 436 418 graf
ARMATURKA Č.TŘEB. - - - 1.00 3.00 0 graf
ARMATURKA Č.TŘEB. - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ARMEX HOLDING 65.00 65.00 0 47.00 47.00 0 graf
ARNOLD IF - - - 98.00 100.00 9 440 graf
AROMA PRAHA 48.00 69.00 1 053 31.00 72.00 372 graf
AROMKA BRNO 32.00 43.00 925 29.00 40.00 4 083 graf
ARPO 72.00 127.00 0 32.00 45.00 0 graf
ART CENTRUM 29.00 36.00 1 519 36.00 36.00 1 336 graf
ART CENTRUM - - - 1 002.00 1 002.00 0 graf
ARTIA - - - 2.00 3.00 22 graf
ASPEKTA 18,5/97 106.00 106.00 0 - - - graf
ASPEKTA H.13,4/00 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ASPEKTA HOLDING 230.00 600.00 0 500.00 649.00 0 graf
ASSIDOMÄN SEPAP 1 225.00 1 291.00 13 036 185 1 190.00 1 280.00 3 556 264 graf
ASTRA - LIBÍN 33.00 37.00 915 33.00 34.00 0 graf
ASTRA SERVIS 115.00 140.00 3 257 150.00 150.00 0 graf
ATAS NÁCHOD 116.00 199.00 70 423 101.00 180.00 73 879 graf
ATEKO 85.00 224.00 0 86.00 99.00 189 graf
ATELIÉRY ZLÍN 40.00 75.00 3 209 60.00 73.00 372 graf
ATESO 483.00 560.00 1 305 040 460.00 550.00 376 509 graf
AUTIA 69.00 72.00 9 662 66.00 92.00 2 190 graf
AUTO MOTORS ÚSTÍ 15.00 15.00 30 26.00 31.00 88 graf
AUTOCENTRUM LIBOU. 136.00 190.00 628 717 83.00 181.00 359 898 graf
AUTOMOT 52.00 55.00 6 578 52.00 61.00 29 270 graf
AUTOOPRAVNA TURNOV 32.00 42.00 4 830 90.00 90.00 0 graf
AUTOREMONT 1.BRUN. 22.00 31.00 1 320 19.00 19.00 0 graf
AUTOREPARIN 40.00 75.00 2 521 44.00 60.00 5 128 graf
AUTOSLUŽBA PRAHA 78.00 78.00 780 71.00 73.00 923 graf
AUTOTECH PRAHA 63.00 81.00 10 004 64.00 82.00 33 864 graf
AVE SB.SUROVINY 94.00 224.00 3 368 252.00 310.00 0 graf
AVIA 314.00 405.00 8 206 137 290.00 392.00 2 226 140 graf
AVIA KUTNÁ HORA 50.00 62.00 18 113 41.00 70.00 9 971 graf
AVIA NOVOSEDLY 72.00 88.00 6 742 77.00 105.00 25 301 graf
AVICOM JÁNSKÁ 16.00 21.00 391 11.00 18.00 2 731 graf
AXL - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
B.G.M. CAPITAL - - - 24.00 62.00 117 544 graf
B.G.M. CAPITAL - - - 500.00 1 000.00 0 graf
B.G.M. HOLDING - - - 21.00 43.00 81 432 graf
B.G.M. HOLDING - - - 682.00 682.00 0 graf
B.O.I.S. VIF BRNO - - - 17.00 41.00 0 graf
BALÍRNY TCHIBO 60.00 115.00 10 009 76.00 123.00 20 159 graf
BALNEA 37.00 55.00 1 011 41.00 67.00 1 178 graf
BALNEA - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
BÁŇ. PROJ. TEPLICE 60.00 62.00 6 810 45.00 58.00 2 642 graf
BÁŇ.PROJ.VAL.MEZ. 130.00 152.00 3 744 124.00 135.00 4 515 graf
BÁŇ.STAVBY MOST 111.00 130.00 189 777 110.00 136.00 322 326 graf
BANKA HANÁ KOMB/98 132.00 132.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
BANKA HANÁ.13,0/97 101.00 101.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
BANKOVNÍ HOLDING 1 000.00 1 168.00 47 482 484 960.00 1 082.00 8 346 754 graf
BARTOŇ TEXT.ZÁVODY 70.00 85.00 4 019 51.00 73.00 2 278 graf
BARTOŇ TEXT.ZÁVODY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BASK 296.00 467.00 46 402 296.00 510.00 31 069 graf
BEKON - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BELAGRA 37.00 37.00 2 812 30.00 34.00 2 389 graf
BEMAGRO 52.00 54.00 19 094 47.00 53.00 66 028 graf
BENAR 20.00 22.00 24 807 22.00 27.00 38 213 graf
BENZINA - - - 25.00 54.00 0 graf
BENZINA 12,7/00 100.00 100.00 106 327 10 000.00 10 000.00 0 graf
BERGER BOHEMIA 471.00 495.00 2 826 423.00 423.00 0 graf
BESKYD. LESY JABL. 43.00 44.00 4 027 38.00 63.00 4 286 graf
BESKYDSKÁ STAVEBNÍ 23.00 23.00 0 15.00 33.00 358 graf
BETA ČESKÝ IF - - - 30.00 39.00 5 945 graf
BETA OLOMOUC 196.00 266.00 104 247 180.00 236.00 78 059 graf
BH CAPITAL 1 140.00 1 200.00 2 722 200 1 226.00 1 250.00 0 graf
BIJO TC 43.00 46.00 0 23.00 25.00 0 graf
BIJOUDATA 36.00 36.00 0 44.00 53.00 552 graf
BIOCEL 756.00 911.00 3 363 214 750.00 902.00 1 274 825 graf
BIOMA DŘEVOHOSTICE 7.00 9.00 270 9.00 9.00 862 graf
BIOPHARM VÚBVL 155.00 163.00 3 017 149.00 160.00 5 652 graf
BIOSTER. 600.00 620.00 64 380 553.00 587.00 60 964 graf
BIVOJ OPAVA 50.00 71.00 11 252 51.00 79.00 34 748 graf
BIŽUTERIE ČS.MINC 274.00 674.00 62 865 246.00 650.00 87 335 graf
BMT 21.00 37.00 20 593 23.00 30.00 5 140 graf
BMT BRNO - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BOHEMIA CRYS.GROUP 160.00 175.00 3 721 488 152.00 175.00 1 536 077 graf
BOHEMIA GLASS - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BOHEMIA PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BOHEMIA SEKT 4 500.00 5 101.00 2 818 845 4 300.00 5 200.00 2 811 750 graf
BOHEMIA VENTURE 77.00 134.00 676 278 75.00 133.00 558 997 graf
BOHEMIA VIDEO ART 67.00 120.00 5 208 29.00 110.00 242 graf
BOHEMIA-LÁZNĚ 269.00 310.00 50 174 284.00 306.00 72 359 graf
BOHUŠOV. MLÉKÁRNA 97.00 201.00 25 975 91.00 190.00 23 230 graf
BOHUŠOV. MLÉKÁRNA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BONECO 82.00 82.00 0 86.00 96.00 0 graf
BOPO 48.00 84.00 116 031 46.00 71.00 124 627 graf
BOR 50.00 50.00 4 650 40.00 50.00 2 481 graf
BOR - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
BOTAS 27.00 32.00 1 534 18.00 25.00 1 675 graf
BRANO 140.00 202.00 75 114 130.00 184.00 20 471 graf
BRISK TÁBOR 69.00 125.00 27 404 110.00 122.00 61 554 graf
BRISTOL 136.00 230.00 24 652 147.00 208.00 36 687 graf
BRNĚN.VODÁR.A KAN. 163.00 165.00 5 762 150.00 157.00 4 313 graf
BRNO 11,1/03 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
BSH HOLICE 34.00 34.00 0 30.00 36.00 2 727 graf
BUZULUK KOMÁROV 124.00 228.00 103 176 108.00 222.00 30 387 graf
BV FINANCE 11/97 - - 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
BVV BRNO 2 886.00 3 412.00 1 571 445 2 820.00 3 449.00 980 498 graf
BVV INVEST IS - - - 23.00 34.00 987 596 graf
BYSERVIS HOLDING 77.00 81.00 461 100.00 287.00 2 040 graf
BYTEX 15.00 20.00 7 407 18.00 35.00 5 678 graf
BYTOSTAV PORUBA 570.00 599.00 0 370.00 562.00 6 576 graf
BYZI 14.00 24.00 0 18.00 26.00 0 graf
C.A.S. 2 HOLDING 2.00 4.00 121 464 1.00 4.00 147 519 graf
C.A.S.5.HOLDING - - - 30.00 58.00 3 891 graf
C.A.S.6. HOLDING - - - 14.00 20.00 4 501 graf
CA CIIF - - - 62.00 129.00 2 888 696 graf
CAC 11,9/98 102.00 102.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
CALOFRIG BOROVANY 668.00 727.00 418 799 580.00 723.00 62 508 graf
CARBORUNDUM ELECT. 39.00 46.00 16 140 38.00 51.00 28 530 graf
CEMBRIT MORAVIA 17.00 21.00 4 710 17.00 21.00 5 074 graf
CEMENT BOHEMIA PHA 224.00 296.00 456 320 212.00 283.00 165 462 graf
CEMENT HRANICE 1 100.00 1 100.00 2 340 800 1 000.00 1 083.00 551 100 graf
CEMOS 171.00 210.00 59 163 160.00 199.00 41 704 graf
CENTEX 220.00 220.00 5 500 190.00 230.00 53 330 graf
CENTO IF - - - 629.00 629.00 0 graf
CENTROPROJEKT ZLÍN 176.00 184.00 2 339 220.00 220.00 1 540 graf
CENTRUM ST.INŽ.ZK. 228.00 339.00 2 034 190.00 226.00 3 230 graf
CERAM 15.00 21.00 3 383 18.00 24.00 5 746 graf
CEVA KRÁLŮV DVŮR 69.00 94.00 99 449 57.00 95.00 52 870 graf
CGH - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
CIDEM HRANICE 53.00 64.00 60 750 52.00 64.00 23 777 graf
CIHLÁŘ. ZÁV. PRAHA 46.00 51.00 26 360 33.00 46.00 7 491 graf
CIMEX KONCERN - - - 32.00 33.00 185 598 graf
CIMEX KONCERN - - - 95.00 110.00 1 089 644 graf
CINEMART 90.00 101.00 3 708 70.00 139.00 5 774 graf
CIV.17,5/99 - - - 8 000.00 8 000.00 0 graf
COLORBETON 265.00 265.00 46 110 199.00 251.00 8 480 graf
COLORLAK 52.00 59.00 18 221 50.00 63.00 20 653 graf
CONCORDIA INV.IF - - - 330.00 409.00 291 682 graf
CONCORDIA LESOV 103.00 145.00 6 760 97.00 135.00 7 600 graf
CONSUS IF 37.00 45.00 60 296 33.00 43.00 88 460 graf
COOP 94 PFU 3.00 3.00 481 057 3.00 3.00 460 683 graf
COTTEX - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
CREDIT SUISSE - - - 7.00 11.00 630 271 graf
CRISTAL PALACE 131.00 208.00 40 023 219.00 300.00 0 graf
CRYSTALEX 258.00 342.00 213 465 245.00 340.00 84 699 graf
CRYSTALEX NOVÝ BOR - - - 1 008.00 1 008.00 0 graf
CS TRADING 120.00 125.00 860 77.00 85.00 0 graf
CS.FOND PRAV.DIVID - - - 39.00 102.00 133 262 graf
CUKR. M.HRADIŠTĚ 20.00 20.00 0 14.00 25.00 0 graf
CUKR. OVČÁRY 27.00 40.00 1 080 37.00 42.00 0 graf
CUKR. PROSENICE 14.00 16.00 300 16.00 32.00 4 266 graf
CUKR. UNIČOV 134.00 347.00 0 648.00 798.00 680 graf
CUKRÁRNA KARLÍN 13.00 20.00 380 22.00 25.00 612 graf
CUKROVAR A RAFIN. 100.00 100.00 5 405 70.00 95.00 4 815 graf
CUKROVAR A RAFIN. - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
CUKROVAR BRODCE 30.00 62.00 420 44.00 57.00 2 348 graf
CUKROVAR BRODEK 171.00 212.00 38 455 148.00 213.00 10 398 graf
CUKROVAR DRAHAN. 13.00 21.00 0 4.00 10.00 231 graf
CUKROVAR HODONÍN - - - 3.00 5.00 2 604 graf
CUKROVAR HRUŠOVANY 264.00 405.00 218 859 252.00 356.00 45 320 graf
CUKROVAR KOJETÍN 196.00 271.00 35 411 181.00 243.00 66 444 graf
CUKROVAR LITOVEL 321.00 365.00 247 467 303.00 345.00 113 689 graf
CUKROVAR NĚMČICE 38.00 65.00 3 422 39.00 45.00 3 392 graf
CUKROVAR VRBÁTKY 33.00 40.00 1 040 48.00 51.00 1 605 graf
CUKROVAR VYŠKOV - - - 1.00 6.00 36 graf
CUKRSPOL PRAHA 180.00 186.00 89 678 171.00 219.00 159 781 graf
CUTISIN 490.00 661.00 255 244 505.00 611.00 206 885 graf
CZ 92/91 32.00 52.00 6 963 30.00 48.00 18 554 graf
CZECH INTER.TRAVEL - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
CZECH PROPERTY - - - 90.00 96.00 0 graf
ČÁSLAV VARD/02 99.00 104.00 18 163 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČEDOK 192.00 225.00 130 159 170.00 281.00 142 913 graf
ČECHOFRACHT 1 570.00 2 261.00 1 011 475 1 600.00 2 114.00 254 146 graf
ČEPRO PRAHA - - - 77.00 181.00 0 graf
ČESKÁ GUMÁR.SPOL. 109.00 136.00 2 153 891 106.00 133.00 1 342 085 graf
ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA 279.00 442.00 545 207 280.00 452.00 251 104 graf
ČESKÁ NÁR.PRŮM. - - - 18.00 43.00 94 098 graf
ČESKÁ POJIŠŤOVNA 2 850.00 3 255.00 1 979 395 2 655.00 3 235.00 399 618 graf
ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ 73.00 157.00 66 783 55.00 157.00 112 278 graf
ČESKÁ SPOŘITELNA 305.00 323.00 35 014 338 303.00 321.00 4 506 291 graf
ČESKÁ SPR.NEMOVIT. 114.00 206.00 23 394 125.00 167.00 5 161 graf
ČESKÁ SPRÁVCOVSKÁ - - - 1 000.00 1 771.00 132 945 graf
ČESKÁ ZBROJOVKA 1 833.00 2 011.00 13 750 765 1 790.00 2 000.00 2 482 868 graf
ČESKÉ CUKROVARY 75.00 131.00 5 429 56.00 121.00 6 974 graf
ČESKÉ DŘEV.ZÁVODY 52.00 75.00 5 227 55.00 67.00 7 053 graf
ČESKÉ LODĚNICE 55.00 70.00 28 882 31.00 74.00 35 632 graf
ČESKÉ LUPKOVÉ ZÁV. 74.00 106.00 1 826 64.00 101.00 5 444 graf
ČESKÉ PŘÍSTAVY 179.00 188.00 210 630 160.00 185.00 113 423 graf
ČESKÉ PŘÍSTAVY - - - 1 003.00 1 003.00 0 graf
ČESKÉ RADIOKOMUN. 3 500.00 3 780.00 8 814 153 3 500.00 3 770.00 1 456 411 graf
ČESKÉ VINAŘ.ZÁVODY 72.00 79.00 127 700 63.00 80.00 54 388 graf
ČESKO-HOLANDSKÁ IS - - - 24.00 28.00 0 graf
ČESKOMOR.CEMENT 1 162.00 1 489.00 1 637 459 1 035.00 1 450.00 582 378 graf
ČESKOMOR.PRŮM.KAM. 444.00 550.00 71 496 391.00 470.00 19 700 graf
ČESKOMOR.VYBER.PF - - - 119.00 300.00 138 469 graf
ČESKOMORAVSKÁ INV. 23.00 28.00 16 045 18.00 27.00 14 822 graf
ČESKOMORAVSKÝ IF - - - 95.00 164.00 81 930 graf
ČESKOMORAVSKÝ LEN 565.00 890.00 700 925 542.00 856.00 218 092 graf
ČESKÝ FOND (PIAS) 684.00 736.00 730 108 - - - graf
ČESKÝ HOLDING 117.00 195.00 4 690 973 108.00 188.00 3 847 814 graf
ČESKÝ INVEST.TRUST - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČESKÝ NÁROD.VÝB.IF - - - 3.00 15.00 12 692 graf
ČESKÝ PORCELÁN 4 356.00 4 356.00 0 - - - graf
ČESKÝ UPF 436.00 652.00 14 204 221 396.00 626.00 6 330 091 graf
ČETRANS ÚSTÍ N.L. 66.00 136.00 249 419 73.00 135.00 170 849 graf
ČEVIS 3 780.00 3 780.00 0 - - - graf
ČEZ 1 020.00 1 178.00 76 860 945 1 001.00 1 140.00 9 933 367 graf
ČEZ 10,90/01 99.00 99.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČEZ 11,0625/08 110.00 110.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČEZ 11,3/05 101.00 101.00 0 10 100.00 10 100.00 0 graf
ČEZ 14 3/8 /01 100.00 101.00 101 766 - - - graf
ČEZ 2 847.00 925.00 33 127 201 829.00 921.00 9 056 177 graf
ČGF - - - 1 331.00 1 331.00 0 graf
ČISTÍRNY OSTRAVA 31.00 39.00 4 844 50.00 55.00 18 962 graf
ČKD DOPR.SYSTÉMY 134.00 164.00 873 885 125.00 161.00 337 860 graf
ČKD DUKLA PRAHA 45.00 58.00 89 258 40.00 58.00 94 447 graf
ČKD DUKLA PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČKD ELTECHNIKA 19.00 25.00 8 550 20.00 27.00 16 488 graf
ČKD HOŘOVICE 40.00 45.00 19 708 33.00 45.00 13 901 graf
ČKD HRAD.KRÁLOVÉ 19.00 26.00 4 784 24.00 27.00 15 857 graf
ČKD HRONOV 121.00 121.00 0 143.00 165.00 65 301 graf
ČKD CHOCEŇ 39.00 42.00 13 031 26.00 45.00 448 graf
ČKD INTECH - - - 1 002.00 1 002.00 0 graf
ČKD KOMPRESORY 29.00 42.00 66 038 33.00 45.00 26 115 graf
ČKD KUTNÁ HORA 97.00 113.00 196 924 98.00 108.00 75 903 graf
ČKD OBCHOD.SLUŽBY 26.00 31.00 23 656 26.00 30.00 24 753 graf
ČKD POLOVODIČE PHA 10.00 13.00 23 779 6.00 14.00 2 267 graf
ČKD POLYSERVIS 5.00 8.00 3 210 5.00 7.00 4 929 graf
ČKD PRAHA DIZ 339.00 360.00 46 094 255.00 363.00 36 822 graf
ČKD PRAHA HOLDING 803.00 995.00 104 766 186 800.00 980.00 24 781 797 graf
ČKD SLANÝ 34.00 73.00 34 805 26.00 71.00 19 803 graf
ČKD SLUŽBY 29.00 35.00 4 869 28.00 30.00 20 447 graf
ČKD TECH.LABORAT. - - - 1 002.00 1 002.00 0 graf
ČMD 111.00 124.00 2 445 453 107.00 121.00 1 044 723 graf
ČMD 13,75/98 102.00 102.00 0 10 300.00 10 300.00 0 graf
ČNIMF 120.00 139.00 21 533 - - - graf
ČNIOPF 112.00 124.00 23 931 - - - graf
ČOKOLÁDOVNY 4 149.00 4 367.00 18 298 707 3 907.00 4 290.00 5 078 683 graf
ČS.KERAMIKA 111.00 140.00 47 632 101.00 145.00 25 814 graf
ČS.PLAVBA LABSKÁ 245.00 310.00 3 748 920 233.00 291.00 1 236 779 graf
ČSAD AUTOBUSY PLZ. 40.00 46.00 41 935 39.00 42.00 17 968 graf
ČSAD BENEŠOV 52.00 52.00 4 160 41.00 48.00 1 332 graf
ČSAD BLANSKO 44.00 44.00 0 41.00 41.00 0 graf
ČSAD BOSKOVICE 32.00 39.00 1 348 80.00 81.00 0 graf
ČSAD BRNO ČERNOV. 23.00 23.00 3 726 24.00 30.00 826 graf
ČSAD BŘECLAV 25.00 28.00 632 65.00 70.00 8 645 graf
ČSAD BUS CHRUDIM 57.00 73.00 11 594 57.00 63.00 8 457 graf
ČSAD BUS CHRUDIM - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČSAD BUS SEMILY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČSAD BUS SEMILY 37.00 37.00 0 16.00 17.00 687 graf
ČSAD BUS ÚSTÍ N.L. 126.00 133.00 404 204 120.00 132.00 317 477 graf
ČSAD BUS ÚSTÍ N.O - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČSAD BUS ÚSTÍ N.O. 43.00 57.00 6 529 53.00 57.00 8 190 graf
ČSAD Č. BUDĚJOVICE 40.00 51.00 27 711 32.00 46.00 11 237 graf
ČSAD ČAS ZNOJMO - - - 38.00 38.00 0 graf
ČSAD FRÝDEK MÍSTEK 63.00 63.00 6 048 49.00 65.00 7 013 graf
ČSAD HAVÍŘOV 44.00 66.00 12 144 26.00 30.00 2 923 graf
ČSAD HODONÍN 36.00 70.00 502 40.00 46.00 6 576 graf
ČSAD JABLONEC N.N. 94.00 101.00 19 815 85.00 103.00 51 129 graf
ČSAD JINDŘ.HRADEC 67.00 69.00 17 505 63.00 72.00 10 508 graf
ČSAD KARVINÁ 31.00 34.00 20 056 21.00 30.00 4 298 graf
ČSAD KLADNO 138.00 138.00 0 145.00 148.00 0 graf
ČSAD KUTNÁ HORA 46.00 46.00 10 166 18.00 23.00 0 graf
ČSAD KYJOV 21.00 25.00 450 17.00 22.00 0 graf
ČSAD OPAVA 25.00 38.00 4 381 30.00 33.00 16 534 graf
ČSAD OSTRAVA 85.00 97.00 39 724 75.00 108.00 76 590 graf
ČSAD PELHŘIMOV 34.00 34.00 3 604 38.00 41.00 8 064 graf
ČSAD PRAHA VRŠOV. 135.00 135.00 0 123.00 150.00 4 762 graf
ČSAD PRACHATICE 58.00 58.00 0 36.00 36.00 0 graf
ČSAD ROSICE 28.00 35.00 1 077 25.00 95.00 0 graf
ČSAD SLANÝ 65.00 68.00 8 680 60.00 67.00 4 743 graf
ČSAD TELNICE 80.00 85.00 2 563 80.00 80.00 0 graf
ČSAD TŘINEC 50.00 53.00 5 987 44.00 48.00 3 364 graf
ČSAD ÚAN PRAHA 135.00 143.00 2 888 122.00 165.00 14 308 graf
ČSAD ÚAN PRAHA - - - 70.00 77.00 1 260 graf
ČSAD UHER.HRADIŠTĚ 51.00 51.00 6 324 36.00 58.00 1 261 graf
ČSAD VSETÍN 60.00 60.00 1 740 36.00 44.00 756 graf
ČSAD VYŠKOV 50.00 55.00 794 135.00 135.00 0 graf
ČSAO PHA HOSTIVAŘ 43.00 48.00 4 424 43.00 47.00 903 graf
ČSKD - INTRANS 68.00 80.00 8 016 70.00 105.00 7 170 graf
ČSOB 11,00/00 99.00 99.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČSOB 11,125/97 99.00 99.00 0 20 000.00 20 000.00 0 graf
ČSOB Č.PEN.TRH OPF - - - 31.00 37.00 35 738 graf
ČSOB SVĚT.AKC.OPF 103.00 137.00 245 943 104.00 129.00 391 107 graf
ČZ STRAKONICE 115.00 139.00 846 379 111.00 140.00 903 536 graf
D.S.LEASING 2 600.00 2 600.00 0 3 410.00 3 410.00 0 graf
D.S.LEASING 15/98 100.00 100.00 0 9 500.00 9 500.00 0 graf
DAKO-CZ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
DAKO-CZ 45.00 55.00 7 327 43.00 53.00 12 773 graf
DAS PŘÍBRAM 34.00 34.00 0 32.00 36.00 0 graf
DATAINVEST IF - - - 2 050.00 2 050.00 0 graf
DĚČÍN 12,5/03 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
DELTA CLIMATIZER 28.00 32.00 112 34.00 35.00 807 graf
DELVITA 12,5/01 - - 0 - - - graf
DENTAL 88.00 130.00 11 004 87.00 128.00 17 119 graf
DERMACOL 78.00 110.00 24 435 78.00 107.00 15 029 graf
DESKO 83.00 139.00 0 35.00 87.00 1 855 graf
DESNÁ 23.00 38.00 504 21.00 33.00 1 201 graf
DESNÁ - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
DESTA 13,75/00 94.00 99.00 177 538 10 000.00 10 000.00 0 graf
DEZA - - - 257.00 325.00 50 631 graf
DEZA 2 356.00 2 388.00 20 019 511 2 250.00 2 369.00 2 705 915 graf
DG JIHOVEL 30.00 30.00 1 800 19.00 36.00 168 graf
DIMENSION - - - 365.00 380.00 15 050 graf
DIOPTRA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
DIOPTRA 61.00 68.00 2 035 62.00 70.00 4 579 graf
DKF HOLDING - - - 388.00 425.00 483 876 graf
DL.PREFA 3,00/11 - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
DMP 54.00 94.00 5 776 44.00 96.00 16 692 graf
DOBA BAKOV N.JIZ. 25.00 25.00 0 18.00 54.00 0 graf
DOBRUŠSKÉ STROJÍR. 103.00 138.00 75 233 100.00 123.00 26 516 graf
DOM.POTŘ.UNI PLZEŇ 31.00 44.00 9 115 41.00 60.00 20 084 graf
DOMINO TŘEBÍČ 89.00 100.00 9 539 72.00 97.00 4 388 graf
DOMOV PRAHA 139.00 166.00 24 948 132.00 154.00 54 941 graf
DOP.PODNIK M.LÁZNĚ 41.00 43.00 1 435 32.00 35.00 0 graf
DOP.PODNIK M.LÁZNĚ - - - 1 003.00 1 003.00 0 graf
DOP.STAVBY A MOSTY 47.00 78.00 5 769 44.00 87.00 11 577 graf
DOPLA PAP 405.00 578.00 99 171 345.00 505.00 62 142 graf
DOPRAVA A MECHAN. 305.00 305.00 4 575 276.00 291.00 40 778 graf
DOSTA DOP.STAV.UH 257.00 280.00 46 148 270.00 300.00 52 779 graf
DOSTAV PRAHA 110.00 110.00 6 820 87.00 101.00 5 170 graf
DOTEX 82.00 151.00 1 473 100.00 100.00 0 graf
DOWO 15.00 37.00 0 23.00 33.00 1 061 graf
DROBNÉ ZBOŽÍ 94 27.00 35.00 554 43.00 50.00 8 710 graf
DROBNÉ ZBOŽÍ PELH. 53.00 53.00 0 28.00 30.00 0 graf
DROBNÉ ZBOŽÍ TRADE 42.00 42.00 0 59.00 59.00 0 graf
DROGERIE IK ÚS.N.L 36.00 62.00 12 573 37.00 44.00 6 920 graf
DROGERIE N.JIČÍN 26.00 26.00 78 22.00 72.00 846 graf
DROGERIE OLOMOUC 36.00 58.00 2 911 38.00 43.00 4 348 graf
DROGERIE OSTRAVA 102.00 120.00 22 681 101.00 133.00 252 090 graf
DRŮBEŽ.POD.LIBUŠ 133.00 161.00 30 832 100.00 150.00 15 120 graf
DRŮBEŽ.POD.LIBUŠ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
DRŮBEŽ.ZÁV.KLATOVY 891.00 987.00 270 020 874.00 950.00 192 236 graf
DRŮBEŽ.ZÁVOD 18.00 29.00 9 143 12.00 25.00 1 180 graf
DRŮBEŽ-VEJCE 64.00 64.00 0 51.00 68.00 5 172 graf
DRUHÝ F. KSIO OPF 13.00 17.00 77 132 16.00 18.00 427 341 graf
DŘEVOKOMB. VRBNO 60.00 79.00 61 527 58.00 80.00 58 631 graf
DŘEVOSTROJ ČKYNĚ 58.00 61.00 657 21.00 40.00 0 graf
DŘEVOZPRAC. ZÁVODY 17.00 20.00 161 17.00 23.00 51 graf
DŘEVOZPRAC.POD.PHA 3.00 7.00 0 3.00 7.00 486 graf
DST TRUTNOV 138.00 150.00 8 312 137.00 159.00 20 023 graf
DŮM MÓDY 93.00 130.00 6 026 110.00 140.00 15 413 graf
DYAS UHER. OSTROH 95.00 162.00 23 939 100.00 150.00 7 403 graf
DYWIDAG PREFA 40.00 40.00 15 177 30.00 40.00 1 287 graf
ECOTRADE 26.00 29.00 1 794 20.00 25.00 2 735 graf
ECOTRADE - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
EGO - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
EGO 20.00 38.00 1 127 4.00 30.00 519 graf
EGRETTA KOLÍN.DOP. 89.00 89.00 0 99.00 99.00 0 graf
EGRETTA PORTFOL - - - 19.00 21.00 11 620 graf
EGÚ BRNO 88.00 88.00 0 95.00 100.00 3 030 graf
EGÚ PRAHA 46.00 46.00 0 43.00 48.00 387 graf
EKOAGROBANKA 136.00 215.00 69 015 385.00 385.00 0 graf
EKOAGROBANKA 30.00 57.00 125 371 25.00 80.00 83 440 graf
EKOAGROFOND ÚSTÍ - - - 21.00 24.00 32 477 graf
EKOFLORA HR.KRÁL. 13.00 13.00 780 1.00 5.00 417 graf
EKOFOND - - - 50.00 80.00 101 215 graf
EKOINGSTAV BRNO 177.00 196.00 5 310 300.00 300.00 0 graf
EKOINVEST IF - - - 156.00 173.00 0 graf
EKOPROJEKT PRAHA 46.00 60.00 24 766 40.00 44.00 338 graf
EKOS 66.00 73.00 403 84.00 97.00 760 graf
EKOS KROMĚŘÍŽ - - - 28.00 30.00 7 558 graf
EKOSTAVBY BRNO 17.00 19.00 2 491 14.00 27.00 1 817 graf
EKOSTAVBY KAPLICE 90.00 142.00 16 160 100.00 219.00 77 307 graf
EL.PŘÍSTR.ROKYTN. 26.00 26.00 156 8.00 23.00 567 graf
ELEGA ŽIROVNICE 63.00 65.00 15 470 50.00 59.00 5 312 graf
ELEKTRÁRNA KOLÍN 289.00 382.00 187 677 290.00 380.00 216 110 graf
ELEKTRÁRNY OPATOV. 4 386.00 5 050.00 17 362 908 4 113.00 4 980.00 1 767 871 graf
ELEKTRÁRNY OPATOV. - - - 4 308.00 4 308.00 0 graf
ELEKTROKERAMIKA - - - 1 986.00 1 986.00 0 graf
ELEKTROPORC.LOUNY 120.00 140.00 38 970 120.00 145.00 36 966 graf
ELITE 24.00 35.00 6 328 31.00 34.00 22 562 graf
ELITEX Č.KOSTELEC - - 0 5.00 7.00 6 016 graf
ELITRON LIBEREC 14.00 14.00 0 7.00 25.00 0 graf
ELROZ 34.00 41.00 1 548 35.00 36.00 4 792 graf
ELTOP PLZEŇ 57.00 66.00 1 320 80.00 141.00 1 410 graf
EMKAM 27.00 27.00 0 24.00 26.00 0 graf
ENERG. STROJ. BRNO 129.00 133.00 23 194 126.00 165.00 107 390 graf
ENERGOAQUA 61.00 95.00 177 940 66.00 94.00 120 868 graf
ENERGOMONTÁŽE LIB. 421.00 570.00 186 973 433.00 565.00 36 994 graf
ENERGOPROJEKT PHA 90.00 96.00 122 430 86.00 100.00 108 149 graf
ENERGOSTROJ. PARD. 28.00 61.00 120 277 25.00 31.00 1 131 graf
ENERGOTRANS - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ENERGOVOD 285.00 506.00 65 792 312.00 485.00 5 832 graf
ENTEC STARÉ MĚSTO 117.00 144.00 8 279 67.00 250.00 7 356 graf
EP ROŽNOV 38.00 38.00 0 50.00 50.00 0 graf
EP ROŽNOV - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
EPA 42.00 42.00 0 32.00 35.00 2 103 graf
EPOS BRNO - - - 20.00 23.00 0 graf
EQUIL INVEST - - - 144.00 165.00 116 439 graf
ERGON 395.00 435.00 170 045 371.00 434.00 98 788 graf
ESAB VAMBERK - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ESTRELA ŽEL.BROD - - - 1 210.00 1 210.00 0 graf
ETA 319.00 399.00 430 812 316.00 380.00 130 296 graf
ETS OSTRAVA 55.00 79.00 2 310 52.00 70.00 2 954 graf
EUROINVEST KOSMON. - - - 8.00 10.00 15 670 graf
EUROVIA CS 1 335.00 1 433.00 2 251 001 1 284.00 1 395.00 523 897 graf
EVBAK SPECIÁLNÍ - - - 217.00 273.00 1 261 560 graf
EVBAK SUPER-EXTRA - - - 90.00 119.00 93 464 graf
EVBAK-VŠEOBOROVÝ - - - 216.00 250.00 2 205 404 graf
EXCELSIOR 1 940.00 1 940.00 0 2 321.00 2 321.00 0 graf
EXICO - - - 18.00 20.00 60 graf
EXPANDIA RŮST. PF - - - 1 928.00 2 150.00 6 246 841 graf
EXPANDIA VÝNOS. PF - - - 1 981.00 2 235.00 19 011 381 graf
EZ PRAHA 256.00 272.00 724 090 250.00 359.00 416 604 graf
FAB 2 551.00 3 297.00 348 011 2 430.00 3 250.00 311 234 graf
FAGRON 95.00 110.00 40 738 95.00 112.00 111 060 graf
FALCON MIMOŇ 38.00 48.00 2 312 33.00 41.00 2 601 graf
FANDA-GROUP OSTR. 35.00 50.00 0 15.00 47.00 0 graf
FARMET 21.00 21.00 0 20.00 21.00 660 graf
FASÁDOSTAV PRAHA 87.00 103.00 59 470 94.00 104.00 67 437 graf
FATRA 585.00 725.00 1 973 733 569.00 746.00 124 987 graf
FAVORIT ROKYCANY 26.00 33.00 89 632 29.00 36.00 984 graf
FBE HOLDING - - - 77.00 100.00 544 704 graf
FERONA 45.00 73.00 414 058 45.00 70.00 224 390 graf
FEROX DĚČÍN 40.00 40.00 0 40.00 40.00 0 graf
FERROMET PRAHA 375.00 435.00 29 548 379.00 435.00 29 731 graf
FERRUM 30.00 41.00 56 803 30.00 39.00 30 607 graf
FEZKO SERVIS 75.00 105.00 99 035 72.00 101.00 86 671 graf
FINANCE ENG.-1.PF 10.00 12.00 31 510 10.00 12.00 76 498 graf
FINANCE ENG.-2.PF 10.00 12.00 30 695 10.00 13.00 73 659 graf
FINOP HOLDING 125.00 140.00 5 726 700 120.00 140.00 1 063 978 graf
FINOP IF - - - 111.00 139.00 53 936 graf
FINPEN PŘEROV - - - 110.00 110.00 0 graf
FIO IF - - - 96.00 179.00 0 graf
FIRN 47.00 63.00 27 478 41.00 47.00 13 290 graf
FLORIA KROMĚŘÍŽ 37.00 39.00 2 734 32.00 35.00 0 graf
FOND UNIVERSUM 732.00 762.00 3 224 060 - - - graf
FORES - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
FORESTA 27.00 30.00 0 12.00 16.00 72 graf
FORM 20.00 27.00 244 24.00 30.00 831 graf
FORMTRADE 91.00 97.00 11 733 91.00 109.00 4 420 graf
FORT KAPITÁL BRNO - - - 48.00 55.00 392 915 graf
FOSFA 50.00 56.00 7 418 43.00 57.00 5 578 graf
FRANZ EDER TACHOV 28.00 36.00 707 15.00 23.00 595 graf
FRENŠTÁTSKÁ LESNÍ 36.00 47.00 1 222 21.00 40.00 953 graf
FRIGERA 23.00 31.00 18 615 22.00 44.00 10 728 graf
FRIGERA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
FRIGOTRANS PRAHA 46.00 55.00 920 21.00 34.00 918 graf
FRUTA MODŘICE 64.00 104.00 15 271 60.00 95.00 12 560 graf
FRUTA PODIVÍN 38.00 54.00 10 010 41.00 47.00 5 598 graf
FRÝDEK-MÍS.11,8/01 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
FRÝDLANTSKÁ LESNÍ 37.00 43.00 2 851 37.00 42.00 1 880 graf
FRYGESTA 40.00 40.00 0 35.00 42.00 18 104 graf
FTL PROSTĚJOV 290.00 290.00 29 580 236.00 290.00 39 668 graf
GALA 65.00 78.00 15 452 60.00 80.00 27 748 graf
GALANT MIKULOV 83.00 105.00 10 092 76.00 100.00 12 550 graf
GALEKO 66.00 135.00 526 100.00 139.00 0 graf
GAMA 266.00 347.00 102 627 248.00 335.00 82 919 graf
GAMEX 238.00 280.00 23 186 203.00 250.00 6 171 graf
GAS-MĚŘENÍ,REGUL. 78.00 139.00 18 806 80.00 122.00 29 181 graf
GASTRONOMIA 76.00 76.00 0 43.00 48.00 2 406 graf
GENERAČNÍ INV.SPOL - - - 1.00 2.00 0 graf
GENNEX IF - - - 34.00 37.00 4 170 graf
GENOSERVIS 871.00 1 800.00 0 780.00 1 310.00 1 922 835 graf
GEODEZIE BRNO 326.00 365.00 16 912 355.00 361.00 24 615 graf
GEODEZIE LIBEREC 849.00 988.00 26 220 950.00 1 050.00 70 306 graf
GEOFYZIKA 43.00 51.00 60 716 44.00 54.00 10 391 graf
GEOINDUSTRIA 74.00 109.00 313 449 81.00 120.00 559 190 graf
GEOL.PRŮZ.OSTRAVA 34.00 35.00 245 50.00 50.00 2 200 graf
GEOL.PRŮZ.ZL.HORY 48.00 55.00 14 571 30.00 34.00 866 graf
GEOTEST BRNO 575.00 605.00 67 830 576.00 610.00 108 384 graf
GEOTEST SLATINA 37.00 63.00 10 833 55.00 63.00 2 326 graf
GEOTRADE 24.00 24.00 0 36.00 36.00 0 graf
GESTA 43.00 43.00 0 40.00 45.00 854 graf
GLASS TV COMPONENT - - - 1.00 1.00 0 graf
GLAVERBEL 8,5/00 98.00 98.00 0 - - - graf
GMS PRAHA 19.00 26.00 3 572 45.00 57.00 0 graf
GMS PRAHA - - - 1.00 8.00 0 graf
GRAFIATISK - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
GRAFIATISK 40.00 70.00 40 38.00 40.00 652 graf
GRAFIT 45.00 90.00 3 354 38.00 65.00 11 921 graf
GRAFIT - - - 2 009.00 2 009.00 0 graf
GRAFO 65.00 65.00 0 54.00 70.00 5 493 graf
GRAFOSTROJ 55.00 55.00 0 61.00 66.00 4 019 graf
GRAMOFONOVÉ ZÁVODY 272.00 323.00 101 233 260.00 323.00 123 590 graf
GRANDHOTEL PUPP 171.00 238.00 29 019 183.00 224.00 49 076 graf
GRANDHOTEL ZL. LEV 48.00 71.00 354 48.00 70.00 798 graf
GRANDHOTEL ZL. LEV - - - 1 268.00 1 268.00 0 graf
GRANITOL 85.00 89.00 8 160 59.00 85.00 7 100 graf
GUMÁRNY ZUBŘÍ 65.00 90.00 66 673 49.00 87.00 19 436 graf
GUMOKOV 49.00 82.00 2 810 48.00 82.00 9 068 graf
GUMOTEX 69.00 89.00 7 379 57.00 88.00 7 744 graf
H.J. HEINZ CR/SR 41.00 46.00 3 716 41.00 50.00 3 835 graf
HACAR 176.00 291.00 21 059 248.00 282.00 7 440 graf
HANÁ LEAS. 14,5/98 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
HANÁ ZZN OLOMOUC 65.00 101.00 19 482 52.00 68.00 6 936 graf
HANÁCKÉ DRŮBEŽÁŘ. 78.00 82.00 1 170 34.00 124.00 1 148 graf
HANÁCKÉ DRŮBEŽÁŘ. - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
HANÁCKÉ ŽELEZÁRNY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
HANSON ČR 1 090.00 1 328.00 153 017 943.00 1 150.00 100 283 graf
HANUŠOVICKÁ LESNÍ 65.00 69.00 4 906 59.00 101.00 10 415 graf
HARV.BANK.FIN.PF 61.00 72.00 3 485 961 60.00 72.00 2 380 512 graf
HARV.DIVID.II PF 66.00 73.00 13 983 723 62.00 71.00 6 988 373 graf
HARV.DŮCH.SPOŘ.PF 65.00 75.00 107 017 62.00 76.00 64 475 graf
HARV.CHEM.BIO PF 67.00 79.00 212 048 61.00 79.00 268 725 graf
HARV.PAP.DŘEV.PF 79.00 91.00 62 695 71.00 89.00 29 150 graf
HARV.RŮST.II PF 67.00 75.00 4 726 504 64.00 72.00 3 844 477 graf
HARV.SPOL.ARBITR 114.00 152.00 9 017 115.00 147.00 5 096 graf
HARV.SPOL.CONTRAR 106.00 165.00 6 578 100.00 162.00 5 603 graf
HARV.SPOL.DIAMANT 103.00 173.00 26 432 120.00 150.00 13 467 graf
HARV.SPOL.FINANČNÍ 170.00 220.00 11 001 034 163.00 211.00 3 734 510 graf
HARV.SPOL.MEN.SPOL 103.00 143.00 13 295 104.00 142.00 9 051 graf
HARV.STAV.HMOT PF 68.00 74.00 118 093 60.00 73.00 93 350 graf
HARV.STAV.ÚSPOR PF 66.00 77.00 67 781 62.00 75.00 100 275 graf
HARV.STROJÍREN.PF 63.00 75.00 87 134 62.00 74.00 70 978 graf
HARV.ZAHR.KAP.PF 56.00 68.00 762 888 56.00 67.00 462 891 graf
HARVARD.CESTOV.PF 57.00 66.00 398 321 59.00 69.00 298 477 graf
HARVARD.POJIŠŤ.PF 60.00 68.00 1 101 594 58.00 67.00 566 621 graf
HARVARD.POTRAV.PF 60.00 70.00 234 402 56.00 71.00 238 142 graf
HARVARD.PRŮM.HOLD. 163.00 220.00 18 966 144 161.00 206.00 6 270 096 graf
HARVARD.SKLÁŘ.PF 60.00 69.00 310 754 58.00 70.00 379 578 graf
HARVARD.TELEKOM.PF 64.00 70.00 1 129 776 56.00 71.00 811 392 graf
HARVARD.TEXTIL.PF - - 0 96.00 125.00 49 095 graf
HEDVA 29.00 32.00 77 892 27.00 33.00 89 720 graf
HIKOR PÍSEK 87.00 97.00 6 177 101.00 119.00 14 614 graf
HMO LOGISTIKA OL 124.00 154.00 51 379 125.00 167.00 79 707 graf
HMZ 24.00 29.00 17 985 18.00 27.00 19 413 graf
HOBÉ PARDUBICE 2 075.00 2 075.00 0 1 373.00 1 373.00 0 graf
HOCHTIEF CZ A. S. 505.00 609.00 1 571 091 476.00 570.00 230 213 graf
Holcim (Česko) 765.00 885.00 615 996 752.00 873.00 298 303 graf
HOLCIM ČESKO 329.00 420.00 1 137 888 300.00 435.00 462 015 graf
HOME 40.00 45.00 7 482 43.00 50.00 14 111 graf
HOT.INTERNATIONAL 220.00 231.00 66 103 188.00 238.00 62 060 graf
HOTEL BAVOR 33.00 38.00 1 094 24.00 37.00 1 668 graf
HOTEL ČERNIGOV 175.00 290.00 13 010 144.00 295.00 31 823 graf
HOTEL FORUM PRAHA 172.00 201.00 305 066 170.00 200.00 243 689 graf
HOTEL IMPERIAL 60.00 100.00 1 566 108.00 180.00 13 850 graf
HOTEL INTERNAT.BRN 174.00 175.00 16 259 166.00 202.00 9 071 graf
HOTEL JALTA PRAHA 550.00 565.00 25 149 530.00 570.00 28 839 graf
HOTEL MÁJ - - - 1 000.00 1 210.00 0 graf
HOTEL PALACE OVA 25.00 29.00 721 40.00 45.00 2 714 graf
HOTEL PALCÁT1 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
HOTEL PALCÁT2 - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
HOTEL PANORAMA 100.00 110.00 38 122 89.00 120.00 43 847 graf
HOTEL PANORAMA BK - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
HOTELOVÝ PORCEL.KV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
HOTELOVÝ PORCEL.KV 128.00 138.00 70 518 121.00 143.00 95 882 graf
HP 122.00 142.00 1 394 146.00 180.00 1 169 graf
HRADECKÝ FOND - - - 104.00 133.00 32 746 graf
HŘEBČÍN NAPAJEDLA 285.00 317.00 7 068 270.00 333.00 7 890 graf
HUMPOLECKÉ STROJ. 60.00 64.00 14 505 56.00 72.00 18 911 graf
HUTNÍ MONTÁŽE 44.00 57.00 8 220 47.00 56.00 7 322 graf
HUTNÍ PROJ. PLZEŇ 42.00 45.00 90 54.00 54.00 0 graf
HUTNÍ PROJEKT 450.00 519.00 17 100 366.00 445.00 2 512 graf
HUTNÍ PROJEKT OVA 492.00 998.00 949 428.00 980.00 8 820 graf
HYDROPROJEKT 573.00 649.00 32 985 481.00 600.00 17 825 graf
HYDROPROJEKT - - - 100.00 100.00 0 graf
HYPOTEČNÍ BANKA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
HZL1 ČMHB 11,00/01 100.00 100.00 487 566 10 000.00 11 000.00 0 graf
HZL2 ČMHB 11,00/01 100.00 100.00 462 541 10 000.00 10 000.00 0 graf
CHABAŘOVICKÉ STR. 25.00 25.00 0 22.00 23.00 69 graf
CHEMAPOL 12,5/97 99.00 99.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
CHEMAPOL GROUP PHA 1 995.00 2 198.00 480 942 1 950.00 2 150.00 0 graf
CHEMO 127.00 133.00 508 140.00 150.00 3 658 graf
CHEMOFOND 295.00 350.00 810 495 313.00 351.00 1 154 395 graf
CHEMONT BRNO 70.00 81.00 8 894 70.00 85.00 15 453 graf
CHEMONT BRNO - - - 1 100.00 1 100.00 0 graf
CHEMOPETROL GROUP 1 334.00 1 461.00 163 182 616 1 297.00 1 430.00 15 421 766 graf
CHEMOPROJEKT 411.00 432.00 16 902 401.00 430.00 13 940 graf
CHEPOS BRNO 30.00 35.00 41 186 32.00 33.00 1 521 graf
CHEVAK CHEB 29.00 29.00 3 770 27.00 29.00 2 623 graf
CHIRANA MODŘANY 26.00 35.00 25 624 19.00 26.00 6 598 graf
CHIRANA STRAŠNICE 20.00 30.00 560 29.00 36.00 7 819 graf
CHIRONAX PRAHA 5.00 6.00 62 5.00 9.00 15 graf
CHLADÍCÍ VĚŽE PHA 48.00 50.00 7 172 38.00 43.00 2 586 graf
CHLUMČAN.KER.ZÁV. 3 337.00 3 446.00 1 590 887 3 130.00 3 430.00 548 458 graf
CHODSKÉ VOD.A KAN. 29.00 30.00 510 36.00 36.00 0 graf
CHOTĚBOŘ.STR.SLUŽ. 722.00 1 419.00 0 1 421.00 1 480.00 4 440 graf
CHRONOTECHNA 17.00 23.00 35 060 20.00 29.00 123 998 graf
I.EPIC HOLDING - - - 146.00 166.00 3 386 884 graf
I.SZT 13/99 103.00 103.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ICEC ŠLAPANICE 29.00 36.00 1 851 73.00 89.00 0 graf
ICOM REALITY 16.00 16.00 240 17.00 19.00 0 graf
ICOM STAVEBNÍ 68.00 68.00 272 63.00 65.00 1 300 graf
ICOM TRANSPORT 81.00 90.00 92 581 68.00 77.00 21 869 graf
ICOM TRANSPORT - - - 1 003.00 1 003.00 0 graf
IDEAL STANDARD 99.00 109.00 2 682 59.00 74.00 650 graf
IF AB-UNIFOND 76.00 81.00 89 505 75.00 83.00 83 606 graf
IF BOH.DOP.KOMEN. - - - 67.00 97.00 314 477 graf
IF BOHATSTVÍ 601.00 819.00 9 236 655 571.00 802.00 3 649 038 graf
IF BOHEMIA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
IF BOHEMIA 2.ZEMPO - - - 242.00 292.00 648 925 graf
IF BOHEMIA DOPRAVY - - - 500.00 500.00 0 graf
IF CTP - - - 95.00 110.00 0 graf
IF CTP - - - 845.00 845.00 0 graf
IF ČEMONIF - - - 210.00 241.00 1 127 898 graf
IF ČKD KUTNÁ HORA - - - 36.00 36.00 0 graf
IF ČS.PRIVAT.SPOL - - - 7.00 10.00 0 graf
IF ENERGETIKY 982.00 1 543.00 2 048 502 980.00 1 600.00 1 558 971 graf
IF GOLD - - - 108.00 770.00 0 graf
IF JABLONECKÁ BIŽ. 98.00 100.00 644 467 90.00 110.00 455 673 graf
IF KIP - - - 407.00 500.00 233 021 graf
IF KREDIT - - - 15.00 26.00 41 242 graf
IF METALL - - - 289.00 325.00 351 750 graf
IF M-INVEST - - - 192.00 193.00 0 graf
IF OBCHODU 456.00 580.00 4 318 147 451.00 562.00 1 530 327 graf
IF PIVO-MORAVA - - - 111.00 134.00 272 734 graf
IF PORTFOLIOVÝ - - - 20.00 28.00 23 724 graf
IF PRO EKOL.A REC - - - 98.00 160.00 25 807 graf
IF PRO PROSPE.PRŮM - - - 97.00 107.00 4 850 graf
IF SKPM - - - 82.00 152.00 572 709 graf
IF STAVEBNÍ - - - 25.00 27.00 502 graf
IF TOP PROFIT - - - 13.00 17.00 4 966 graf
IF ZÁRUKA - - - 35.00 53.00 540 graf
IF ZBROJOV.VSETÍN - - - 67.00 80.00 19 921 graf
IF ZLATÁ BRÁNA - - - 900.00 900.00 0 graf
IFPM BRNO - - - 100.00 110.00 19 844 graf
IH MOSKVA ZLÍN 127.00 238.00 0 101.00 200.00 47 963 graf
II.EPIC HOLDING - - - 55.00 71.00 2 761 872 graf
IKS KB GARANT PFU - - - 9 000.00 9 000.00 0 graf
ILBAU LIBEREC 34.00 53.00 862 45.00 70.00 1 011 graf
IMADOS 29.00 30.00 1 620 26.00 42.00 189 graf
IMEX 70.00 77.00 6 209 49.00 100.00 12 209 graf
IMO CHOMUTOV 25.00 25.00 250 25.00 66.00 29 608 graf
IMPERIAL K. VARY 200.00 280.00 11 437 199.00 336.00 678 graf
IMPERIAL K. VARY - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
IMPERIAL K.VARY 223.00 279.00 558 218.00 314.00 765 graf
IMPRESS METAL PAC. - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
IMPRESS METAL PAC. - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
IMPS 38.00 38.00 950 27.00 39.00 2 517 graf
INFUSIA 228.00 335.00 16 597 285.00 322.00 36 900 graf
INGSTAV BRNO 428.00 450.00 268 449 369.00 447.00 66 137 graf
INGSTAV OPAVA 57.00 63.00 18 837 50.00 61.00 7 301 graf
INGSTAV OSTRAVA 70.00 105.00 200 45.00 57.00 5 580 graf
INGSTAV UHER.HRAD. 1 215.00 1 621.00 83 543 820.00 1 193.00 0 graf
INGSTAV UHER.HRAD. - - - 1 103.00 1 103.00 0 graf
INOV.CENTR. VVÚPS 54.00 60.00 324 56.00 68.00 0 graf
INOV.CENTR.VÚK 64.00 87.00 378 45.00 47.00 0 graf
INOVA 65.00 83.00 0 50.00 84.00 0 graf
INSPEKTA 857.00 950.00 3 707 884.00 960.00 7 403 graf
INTEA 46.00 54.00 1 749 41.00 46.00 3 687 graf
INTERGAL VRCHOVINA 130.00 132.00 37 122 123.00 129.00 30 658 graf
INTERGEO 19.00 26.00 219 36.00 100.00 0 graf
INTERHOT.PARKHOTEL 185.00 207.00 133 309 161.00 193.00 33 879 graf
INTERHOTEL OLYMPIK 175.00 182.00 218 318 150.00 184.00 32 958 graf
INTERHOTEL TRANSIT - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
INTERHOTEL VORONĚŽ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
INTERHOTEL VORONĚŽ 139.00 178.00 33 665 151.00 180.00 44 832 graf
INTERIER PRAHA 46.00 60.00 21 351 40.00 71.00 37 406 graf
INTERKUPON HOLDING 46.00 61.00 50 938 51.00 61.00 41 553 graf
INTERSIGMA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
INTERSIGMA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
INTERSIGMA - - - 16.00 18.00 17 512 graf
INTERSIGMA 24.00 28.00 9 600 30.00 49.00 0 graf
INTERSIGMA IS - - - 20.00 22.00 2 650 graf
INTEX 22.00 28.00 4 701 18.00 30.00 10 812 graf
INV.SPOL.PODNIKAT - - - 13.00 121.00 2 418 graf
INV.SPOL.PODNIKAT. - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
INV.SPOL.RENTIA - - - 24.00 39.00 63 596 graf
INVEST.FOND LIF - - - 139.00 212.00 1 946 graf
INVEST.PODNIK.FOND - - - 48.00 60.00 0 graf
INVESTA - - - 1.00 3.00 0 graf
INVESTWAY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
INWEST SHOP - - - 20 000.00 20 000.00 0 graf
IP BANKA 316.00 362.00 35 086 280 317.00 355.00 11 186 659 graf
IPB 11,125/98 99.00 99.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
IPB VAR/01 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
IPS 12,1/00 102.00 102.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
IPS KARLOVY VARY 332.00 498.00 35 060 351.00 436.00 14 430 graf
IPS SKANSKA 245.00 316.00 40 227 489 234.00 320.00 1 909 963 graf
IRIDIUM INVEST 1 850.00 2 058.00 216 761 - - - graf
IS INPRO PF - - - 810.00 810.00 0 graf
IS LINH ART - - - 159.00 225.00 435 496 graf
IS MORAVA - - - 82.00 100.00 92 648 graf
IS T.C.I. PF - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
IS UNION - - - 1 589.00 1 701.00 1 200 602 graf
ITEC GROUP 44.00 73.00 459 744 44.00 68.00 37 071 graf
IVAX - CR 1 481.00 1 630.00 20 041 783 1 417.00 1 613.00 4 919 462 graf
IZOLACE ÚSTÍ 64.00 67.00 30 478 55.00 66.00 7 089 graf
J.B.IF - - - 95.00 100.00 25 680 graf
JABLON.BIZUTER. IS - - - 73.00 100.00 146 608 graf
JABLONEX 411.00 423.00 141 134 385.00 422.00 98 092 graf
JÁCHYMOV PM 299.00 463.00 302 807 267.00 509.00 256 022 graf
JAKL KARVINÁ - - - 200.00 211.00 0 graf
JÄKL KARVINÁ 139.00 185.00 323 787 140.00 166.00 225 542 graf
JAN BECHER - - - 1 155.00 1 155.00 0 graf
JANKA 92.00 106.00 148 818 82.00 101.00 69 638 graf
JAS-JESNICKÁ STROJ 18.00 30.00 5 940 17.00 20.00 192 graf
JATKY PLZEŇ 23.00 28.00 4 803 31.00 45.00 4 379 graf
JČ ENERGETIKA 2 650.00 2 672.00 1 485 428 2 650.00 2 671.00 1 148 595 graf
JČ PLYNÁRENSKÁ 2 105.00 2 357.00 325 216 2 075.00 2 349.00 174 607 graf
JEMČA 570.00 778.00 39 214 620.00 812.00 59 356 graf
JESAN ADOLFOVICE 159.00 167.00 5 559 173.00 234.00 25 426 graf
JESDREV JESENÍK 27.00 53.00 0 37.00 54.00 0 graf
JESENIC.MLÉKÁRNY 86.00 105.00 12 132 76.00 114.00 18 480 graf
JESENIC.ZÁS.A NÁK. 12.00 12.00 0 11.00 11.00 0 graf
JIF - - - 370.00 729.00 1 480 graf
JIHLAVAN 36.00 46.00 22 758 29.00 80.00 11 688 graf
JIHLAVSKÉ AUTOOPR. 36.00 36.00 1 692 48.00 50.00 2 615 graf
JIHLAVSKÉ DZ 49.00 53.00 7 035 45.00 56.00 17 934 graf
JIHLAVSKÉ MLÉKÁRNY 62.00 79.00 7 218 40.00 59.00 2 826 graf
JIHOČESKÁ KERAMIKA 670.00 708.00 27 652 636.00 720.00 17 384 graf
JIHOČESKÉ LESY 55.00 68.00 21 042 50.00 60.00 18 207 graf
JIHOČESKÉ LESY - - - 5 253.00 5 253.00 0 graf
JIHOČESKÉ TISKÁRNY 500.00 505.00 11 065 478.00 550.00 54 050 graf
JIHOČESKÝ CHOVATEL 55.00 64.00 513 40.00 63.00 2 546 graf
JIHOSTROJ 62.00 80.00 79 524 55.00 71.00 80 984 graf
JILANA 37.00 37.00 0 72.00 75.00 4 719 graf
JIP 13,875/01 99.00 104.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
JIRČANY 94.00 120.00 3 847 90.00 126.00 12 980 graf
JIS INVEST.FOND - - - 300.00 300.00 0 graf
JITEX PÍSEK 97.00 145.00 198 144 96.00 148.00 144 977 graf
JITKA JINDŘ.HRADEC 45.00 91.00 77 466 43.00 98.00 103 701 graf
JITONA 60.00 68.00 165 662 53.00 67.00 179 723 graf
JITŘENKA PRAHA 22.00 30.00 4 351 25.00 26.00 2 375 graf
JIZERSKÉ SKLO 77.00 118.00 0 104.00 111.00 210 graf
JLV 161.00 162.00 5 163 140.00 165.00 39 501 graf
JM ENERGETIKA 2 333.00 2 476.00 5 846 909 2 254.00 2 415.00 1 347 186 graf
JM PLYNÁRENSKÁ 2 971.00 3 349.00 1 646 911 2 732.00 3 299.00 709 471 graf
JME 10,8/01 103.00 103.00 0 - - - graf
JUNIORSKÝ UPF - - - 14.00 38.00 53 266 graf
JUPITER PODÍL.LIST - - - - - 0 graf
JUTA 2 103.00 2 451.00 912 906 2 100.00 2 238.00 858 557 graf
K.C.B.LS 13,5/01 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
K.S.I.O.-1.PF 14.00 16.00 59 444 16.00 18.00 414 887 graf
K.V. RESTAV - - 0 17.00 32.00 0 graf
KABEL PLUS - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
KABELOVNA DĚČÍN - - - 5 256.00 5 256.00 0 graf
KABLO ELEKTRO 960.00 1 132.00 1 068 928 881.00 1 120.00 206 608 graf
KABLO KLADNO - - - 950.00 950.00 0 graf
KANAL.A VOD.ST.PLZ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KAOLIN HLUBANY 357.00 375.00 98 040 284.00 361.00 21 993 graf
KAPITÁL HOLDING - - - 76.00 89.00 111 011 graf
KAPP - - - 15.00 15.00 0 graf
KARA 33.00 43.00 84 070 32.00 40.00 26 812 graf
KARLOVAR. MIN.VODY 1 022.00 1 085.00 331 799 1 001.00 1 100.00 298 684 graf
KARLOVAR. PORCELÁN 80.00 116.00 120 607 74.00 105.00 61 966 graf
KARLOVAR. PORCELÁN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KARLOVAR. SILNICE 59.00 59.00 1 062 56.00 62.00 287 graf
KARMA 620.00 621.00 111 010 589.00 630.00 81 574 graf
KARNOLA KRNOV 22.00 29.00 13 821 22.00 31.00 9 901 graf
KAROSERIA 30.00 37.00 11 259 33.00 38.00 328 340 graf
KARTOGRAFIE PRAHA 118.00 132.00 18 219 117.00 150.00 5 968 graf
KARVINSKÁ STAVEBNÍ - - - 70.00 70.00 0 graf
KAUČUK GROUP 1 412.00 1 552.00 56 452 719 1 355.00 1 557.00 9 617 487 graf
KAVOZ 27.00 29.00 5 436 24.00 28.00 5 508 graf
KB 11,1/98 100.00 100.00 0 8 143.00 10 178.00 0 graf
KB 11,2/97 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB 11,4/01 101.00 101.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB 2 VAR/99 101.00 101.00 10 512 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB LIKÉR 54.00 70.00 1 330 62.00 88.00 12 067 graf
KB VAR/00 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/02 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/97 100.00 100.00 0 8 500.00 8 500.00 0 graf
KB VAR/98 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/98 97.00 100.00 465 338 8 511.00 11 057.00 284 031 graf
KB VAR/99 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/99 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KDYNIUM 224.00 227.00 2 040 205.00 215.00 5 016 graf
KERAM.KONDENZÁTORY - - - 1 008.00 1 008.00 0 graf
KERAM.ZÁV.ZNOJMO 400.00 413.00 46 100 373.00 406.00 52 229 graf
KERAMIKA HOB 2 402.00 2 506.00 4 926 083 2 250.00 2 450.00 1 304 568 graf
KERAMOST 55.00 61.00 51 995 43.00 53.00 13 782 graf
KF 62.00 165.00 0 41.00 108.00 3 295 graf
KF - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KF - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
KH BŘIDLIČNÁ 14/97 98.00 98.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KIF MOST 46.00 84.00 56 964 46.00 87.00 40 803 graf
KINOTECHNIKA PRAHA 272.00 349.00 10 884 312.00 317.00 7 597 graf
KIS INVEST 1 718.00 1 718.00 0 1 585.00 1 585.00 0 graf
KIS TIPAINVEST - - - 69.00 76.00 116 940 graf
KLADNO 12,5/03 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KLATOVSKÉ RYBÁŘST. 90.00 100.00 15 239 88.00 94.00 24 874 graf
KLENOTY AURUM 86.00 117.00 10 284 43.00 68.00 3 381 graf
KLENOTY BRNO 15.00 20.00 13 356 16.00 22.00 8 663 graf
KLIMA 35.00 35.00 3 325 36.00 39.00 2 422 graf
KLIMACENTRUM 61.00 63.00 757 34.00 54.00 1 596 graf
KNOF.PRŮM.ŽIROV. 23.00 35.00 937 29.00 36.00 9 160 graf
KOH-I-NOOR 80.00 80.00 0 54.00 75.00 21 319 graf
KOH-I-NOOR ML.VOŽ. 49.00 67.00 1 560 48.00 67.00 6 875 graf
KOH-I-NOOR PRAHA 54.00 64.00 53 926 53.00 65.00 45 868 graf
KOLBENKA 91.00 113.00 162 543 86.00 115.00 65 266 graf
KOLI HOLD. N.MĚSTO 226.00 250.00 248 850 185.00 231.00 85 494 graf
KOLÍNSKÁ MLÉKÁRNA 20.00 50.00 1 000 12.00 37.00 510 graf
KOLORA SEMILY 25.00 39.00 50 454 20.00 40.00 44 434 graf
KOMERČNÍ BANKA 2 366.00 2 725.00 224 922 876 2 400.00 2 700.00 20 926 651 graf
KOMERČNÍ BANKA IF 610.00 709.00 42 280 313 589.00 696.00 17 630 957 graf
KOMERO VKLAD.PROG - - - 10.00 10.00 0 graf
KOMPAS-OK IF - - - 16.00 28.00 1 260 graf
KONAX - - - 2.00 2.00 0 graf
KONE LIFTS 52.00 88.00 460 57.00 81.00 1 682 graf
KORAMIC ŘEPOV 8.00 8.00 0 10.00 11.00 0 graf
KORAMIC ŘEPOV - - - 10 003.00 10 003.00 0 graf
KORAMO KOLÍN - - - 1 030.00 1 030.00 0 graf
KORINT LIBEREC 23.00 24.00 5 160 18.00 22.00 4 336 graf
KORNOLIT 481.00 508.00 7 379 361.00 405.00 1 442 graf
KOSMOS ČÁSLAV 65.00 85.00 9 913 61.00 76.00 5 985 graf
KOVÁRSKO 36.00 67.00 19 738 47.00 77.00 20 742 graf
KOVO 2 - - 0 974.00 974.00 0 graf
KOVO CHEB 47.00 56.00 35 802 37.00 53.00 24 185 graf
KOVO PRAHA 34.00 39.00 1 990 32.00 35.00 1 555 graf
KOVOBEL 87.00 140.00 1 389 89.00 126.00 7 530 graf
KOVOFINIŠ LEDEČ 16.00 22.00 902 17.00 25.00 2 285 graf
KOVOHUTĚ BŘIDLIČNÁ 224.00 270.00 645 011 205.00 282.00 554 998 graf
KOVOHUTĚ ČELAKOV. 74.00 76.00 209 670 70.00 78.00 215 189 graf
KOVOHUTĚ DĚČÍN 54.00 76.00 5 613 45.00 80.00 7 732 graf
KOVOHUTĚ MNÍŠEK 43.00 52.00 165 083 44.00 48.00 45 428 graf
KOVOHUTĚ POVRLY 51.00 64.00 43 686 49.00 71.00 44 496 graf
KOVOHUTĚ PŘÍBRAM 181.00 191.00 70 811 178.00 195.00 121 579 graf
KOVOHUTĚ ROKYCANY 75.00 77.00 167 264 68.00 76.00 67 368 graf
KOVOLIT MODŘICE 83.00 89.00 38 496 74.00 87.00 24 445 graf
KOVOMAT 26.00 40.00 5 785 29.00 35.00 6 477 graf
KOVONA 132.00 221.00 10 052 104.00 173.00 22 784 graf
KOVONA KARVINÁ 45.00 59.00 48 319 40.00 66.00 322 960 graf
KOVOPETROL PLZEŇ - - - 1 241.00 1 241.00 0 graf
KOVOPLAST CHLUMEC 35.00 42.00 1 606 32.00 49.00 1 120 graf
KOVOPODNIK 15.00 15.00 0 36.00 36.00 0 graf
KOVOPOL 158.00 170.00 85 003 154.00 205.00 43 898 graf
KOVOPROJEKTA BRNO 210.00 292.00 4 049 305.00 305.00 0 graf
KOVOSLUŽBA A.V. 18.00 35.00 2 625 18.00 19.00 166 graf
KOVOSLUŽBA PRAHA 242.00 538.00 15 100 225.00 356.00 13 780 graf
KOVOSVIT 114.00 132.00 127 080 99.00 127.00 81 167 graf
KOVOŠROT DĚČÍN 90.00 134.00 34 780 70.00 110.00 26 446 graf
KOVOŠROT KLADNO 30.00 34.00 916 38.00 47.00 1 038 graf
KOVOTERM 68.00 72.00 24 776 51.00 68.00 2 679 graf
KOZAK KLATOVY 39.00 65.00 11 215 45.00 62.00 13 192 graf
KRAJKA 15.00 30.00 10 257 18.00 30.00 7 215 graf
KRÁLODVORSKÉ ŽEL. 43.00 75.00 344 935 34.00 74.00 307 630 graf
KRÁLOVOPOLSKÁ 190.00 267.00 781 617 172.00 255.00 548 985 graf
KRED.BANKA 15,0/98 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KREDITAKTIV 100 244.00 100 244.00 0 - - - graf
KREDITAL IF - - - 48.00 55.00 15 665 graf
KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY 99.00 107.00 52 263 86.00 121.00 28 433 graf
KRKONOŠSKÉ VÁPENKY 105.00 116.00 33 710 99.00 112.00 15 649 graf
KROMEXIM 35.00 35.00 0 41.00 230.00 1 740 graf
KRUŠNOH.STROJ.MOST 89.00 103.00 184 406 80.00 103.00 108 648 graf
KRUŠNOHORSKÉ LESY 22.00 30.00 25 220 20.00 29.00 18 716 graf
KRYSTALY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KRYTINA ŠLAPANICE 133.00 143.00 42 555 114.00 138.00 13 737 graf
KŘIŠŤÁLOVÝ IF 550.00 693.00 3 759 311 541.00 685.00 1 983 770 graf
K-T-V INVEST 334.00 409.00 614 019 310.00 400.00 264 503 graf
KUNZ HRANICE 23.00 29.00 63 091 21.00 30.00 29 310 graf
KUPONINVEST - - - 160.00 185.00 1 334 780 graf
KUPONINVEST IF - - - 129.00 129.00 0 graf
KVANTO IPF 215.00 245.00 4 352 342 205.00 239.00 3 947 371 graf
KVANTO OTEVŘENÝ PF - - - 274.00 307.00 2 919 912 graf
LABENA KR.BŘEZNO 5.00 9.00 1 012 1.00 8.00 20 graf
LABIT 20.00 27.00 3 315 23.00 44.00 18 307 graf
LACRUM BRNO 46.00 95.00 0 100.00 124.00 1 065 graf
LACTEA CHOMUTOV - - - 13.00 13.00 0 graf
LADA 14.00 21.00 2 631 16.00 27.00 12 327 graf
LANAREST BRNO 14.00 20.00 17 055 16.00 19.00 9 378 graf
LANEX 315.00 398.00 57 270 325.00 412.00 57 913 graf
LARM 36.00 37.00 518 28.00 33.00 1 266 graf
LATER CHRUDIM 178.00 222.00 126 345 155.00 196.00 39 073 graf
LÁZ.SAN.SANSSOUCI 1 115.00 1 232.00 296 288 1 348.00 1 500.00 240 201 graf
LÁZ.SAN.ŠVÝC.DVŮR 511.00 656.00 20 053 551.00 700.00 9 363 graf
LÁZNĚ FRANT.LÁZNĚ 161.00 231.00 32 350 150.00 224.00 53 343 graf
LÁZNĚ KONST.LÁZNĚ 90.00 122.00 1 698 110.00 135.00 4 752 graf
LÁZNĚ KUNDRATICE 110.00 116.00 989 76.00 106.00 152 graf
LÁZNĚ LIBVERDA 599.00 630.00 27 256 585.00 718.00 44 283 graf
LÁZNĚ LIBVERDA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
LÁZNĚ LUHAČOVICE 431.00 527.00 96 351 450.00 505.00 185 677 graf
LÁZNĚ PODĚBRADY 165.00 173.00 21 785 144.00 177.00 20 883 graf
LÁZNĚ TEPLICE N.B. 99.00 130.00 25 853 90.00 143.00 19 654 graf
LÁZNĚ TEPLICE V Č. 350.00 385.00 589 462 334.00 368.00 349 070 graf
LÁZNĚ TEPLICE V Č. - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
LÁZNĚ VELICHOVKY 130.00 207.00 2 577 99.00 251.00 13 889 graf
LCS BUS. CENTRE 17.00 17.00 0 9.00 10.00 0 graf
LCS HOLDING - - - 35.00 47.00 38 845 graf
LDP VLTAVA VLAŠIM 43.00 55.00 30 670 33.00 54.00 10 923 graf
LE CYGNE SPORT.GR. - - - 900.00 900.00 0 graf
LEAVIA - - - 25.00 45.00 500 graf
LECOTEX 61.00 65.00 1 401 79.00 85.00 660 graf
LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ 195.00 251.00 42 072 191.00 252.00 72 407 graf
LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
LÉČEBNÉ L.BOHDANEČ 230.00 295.00 11 298 291.00 335.00 25 236 graf
LÉČIVA PRAHA 2 351.00 2 522.00 9 259 547 2 300.00 2 500.00 2 601 742 graf
LEDEČSKÝ IF - - - 350.00 400.00 800 graf
LEMEX - - - 2 100.00 2 100.00 0 graf
LENAS 38.00 38.00 304 24.00 45.00 0 graf
LES. SPOL.BUČOVICE 21.00 27.00 3 363 23.00 30.00 3 222 graf
LES. SPOL.BUCHLOV. 39.00 55.00 4 931 36.00 41.00 1 826 graf
LES. SPOL.FR.LÁZNĚ 68.00 75.00 3 592 62.00 66.00 1 240 graf
LES. SPOL.H.BLATNÁ 46.00 52.00 4 763 165.00 166.00 0 graf
LES. SPOL.HORŠ.TÝN 28.00 29.00 1 510 36.00 79.00 2 874 graf
LES. SPOL.HOŘICE 57.00 57.00 913 55.00 61.00 2 676 graf
LES. SPOL.JIHLAVA 51.00 66.00 11 077 43.00 61.00 1 627 graf
LES. SPOL.KRASLICE 30.00 33.00 18 890 18.00 24.00 2 178 graf
LES. SPOL.LANŠKR. 41.00 43.00 11 603 20.00 33.00 1 663 graf
LES. SPOL.LEDEČ 61.00 70.00 5 887 60.00 69.00 5 292 graf
LES. SPOL.LITOMĚŘ. 45.00 48.00 13 921 24.00 35.00 7 564 graf
LES. SPOL.NÁMĚŠŤ 62.00 62.00 20 894 56.00 64.00 16 600 graf
LES. SPOL.POLIČKA 41.00 64.00 2 162 36.00 53.00 1 990 graf
LES. SPOL.PŘIBYSL. 41.00 43.00 1 368 41.00 45.00 1 272 graf
LES. SPOL.RONOV 132.00 153.00 1 161 150.00 170.00 2 497 graf
LES. SPOL.STŘÍBRO 30.00 38.00 7 048 30.00 32.00 3 920 graf
LES. SPOL.SVITAVY 56.00 65.00 53 958 48.00 59.00 5 414 graf
LES. SPOL.TELČ 75.00 95.00 7 808 73.00 133.00 29 564 graf
LES. SPOL.TRHANOV 53.00 66.00 8 869 57.00 61.00 5 038 graf
LES.SPOL.LANŠKROUN - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
LESNA 49.00 55.00 16 216 50.00 57.00 20 140 graf
LESNÍ SP.KRÁL.HVO. 25.00 30.00 2 959 28.00 33.00 1 948 graf
LESNÍ SP.OPOČNO 85.00 157.00 5 303 239.00 258.00 23 552 graf
LESNÍ SP.TEP.U T. 41.00 48.00 4 789 33.00 58.00 1 935 graf
LESNÍ SP.ŽEL.RUDA 26.00 27.00 432 20.00 37.00 400 graf
LESNÍ SPOL. BRUMOV 56.00 59.00 4 872 54.00 56.00 0 graf
LESNÍ SPOL.BROUMOV 54.00 123.00 880 60.00 115.00 0 graf
LESNÍ SPOL.H.KRÁL - - 0 5 500.00 5 500.00 0 graf
LESNÍ SPOL.H.KRÁL. 67.00 101.00 9 380 45.00 51.00 5 375 graf
LESNÍ SPOL.HOŘICE - - - 2 158.00 2 158.00 0 graf
LESNÍ SPOL.JAROM. 120.00 125.00 18 838 90.00 111.00 9 829 graf
LESNÍ SPOL.JM LESY 35.00 35.00 11 795 26.00 33.00 5 366 graf
LESNÍ SPOL.NOVÉ M. 59.00 65.00 1 832 53.00 71.00 1 166 graf
LESNÍ SPOL.PLANÁ 34.00 36.00 4 234 36.00 40.00 0 graf
LESNÍ SPOL.PLASY 60.00 70.00 15 928 56.00 67.00 9 012 graf
LESNÍ SPOL.PŘEŠTI. 28.00 29.00 232 27.00 46.00 540 graf
LESNÍ SPOL.PŘIMDA 49.00 57.00 7 374 45.00 55.00 16 265 graf
LESNÍ SPOL.SVITAVY - - - 2 205.00 2 205.00 0 graf
LESOSTAVBY F.MÍST. 43.00 47.00 2 064 38.00 40.00 2 584 graf
LESOSTAVBY HR.KRÁL 19.00 22.00 958 15.00 16.00 310 graf
LESOSTAVBY PLZEŇ 24.00 24.00 0 55.00 55.00 0 graf
LESOSTAVBY ŠUMPERK 95.00 206.00 7 672 98.00 170.00 2 455 graf
LESOSTAVBY ŠUMPERK 33.00 33.00 2 979 19.00 19.00 0 graf
LESOSTAVBY TŘEBOŇ 63.00 65.00 12 179 56.00 67.00 10 668 graf
LESTA OLOMOUC 40.00 55.00 879 68.00 138.00 1 088 graf
LESY C.RUDOLEC A.S - - - 2 156.00 2 156.00 0 graf
LESY Č. KRUMLOV 142.00 326.00 17 755 114.00 253.00 40 502 graf
LESY Č. RUDOLEC 50.00 52.00 5 567 44.00 85.00 6 359 graf
LESY DŘEVO BRUNTÁL 21.00 25.00 3 983 15.00 20.00 1 608 graf
LESY FRÝDEK-MÍSTEK 57.00 64.00 66 456 54.00 67.00 48 206 graf
LESY HLUBOKÁ 85.00 90.00 19 315 55.00 70.00 7 141 graf
LESY CHLUMEC N.C. 148.00 270.00 1 080 133.00 256.00 624 graf
LESY JINDŘ. HRADEC 54.00 61.00 27 206 52.00 70.00 3 348 graf
LESY JINDŘ.HRADEC - - - 2 155.00 2 155.00 0 graf
LESY KÁCOV 41.00 47.00 6 047 39.00 50.00 9 358 graf
LESY KAPLICE 62.00 63.00 6 646 58.00 61.00 4 957 graf
LESY KAPLICE - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
LESY KRNOV 50.00 58.00 18 642 37.00 52.00 5 394 graf
LESY KŘIVOKLÁT 69.00 84.00 9 789 64.00 76.00 3 154 graf
LESY KŘIVOKLÁT - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
LESY MĚLNÍK 76.00 80.00 1 573 225.00 250.00 0 graf
LESY ML. BOLESLAV 95.00 101.00 4 374 88.00 107.00 586 graf
LESY NIŽBOR 43.00 52.00 0 100.00 100.00 0 graf
LESY PELHŘIMOV 55.00 55.00 6 600 55.00 60.00 1 100 graf
LESY PROTIVÍN 55.00 58.00 4 408 37.00 50.00 1 020 graf
LESY PROTIVÍN - - - 2 154.00 2 154.00 0 graf
LESY SPÁL.POŘÍČÍ 31.00 39.00 7 462 31.00 37.00 1 060 graf
LESY TÁBOR 54.00 76.00 44 556 59.00 65.00 1 539 graf
LESY TÁBOR - - - 2 159.00 2 159.00 0 graf
LESY VLAŠIM 54.00 60.00 0 19.00 40.00 0 graf
LESY VYŠŠÍ BROD 82.00 100.00 10 447 70.00 84.00 5 351 graf
LESY VYŠŠÍ BROD - - - 2 150.00 2 150.00 0 graf
LIBER.VZDUCH.ZÁV. 250.00 300.00 56 626 202.00 256.00 13 122 graf
LIBEREC.MASNÝ POD. 25.00 38.00 585 18.00 33.00 257 graf
LIBERTA 14.00 24.00 470 13.00 22.00 278 graf
LICOLOR LIBEREC 17.00 17.00 3 706 11.00 14.00 827 graf
LIGLASS 51.00 66.00 1 150 54.00 60.00 1 422 graf
LIGMET 35.00 39.00 670 33.00 36.00 172 graf
LIGNA PRAHA 201.00 201.00 44 622 165.00 189.00 3 138 graf
LIGNUM HODONÍN 14.00 20.00 2 565 15.00 25.00 1 556 graf
LIGRA STARÉ MĚSTO 21.00 28.00 10 475 28.00 36.00 47 215 graf
LIHOVAR M.BOLESLAV 42.00 60.00 6 400 28.00 49.00 625 graf
LIMONA MN.HRADIŠTĚ 116.00 128.00 12 581 88.00 110.00 3 369 graf
LINASET 85.00 107.00 3 720 80.00 100.00 20 550 graf
LINEA NIVNICE 224.00 251.00 53 491 239.00 251.00 55 794 graf
LINEA ÚBOK - - - 1 800.00 1 800.00 0 graf
LINETA 11.00 16.00 316 12.00 19.00 1 834 graf
LIRA 810.00 820.00 59 710 780.00 950.00 55 597 graf
LISOVNY N.HM.VRBNO 18.00 18.00 144 24.00 25.00 316 graf
LITES 39.00 45.00 14 467 38.00 42.00 11 692 graf
LOKOMOTIVKA PRAHA 53.00 69.00 141 342 42.00 67.00 76 997 graf
LOMBARD INDUSTRIAL 65.00 87.00 42 361 59.00 83.00 45 794 graf
LONKA PŘÍBOR 30.00 41.00 624 41.00 60.00 885 graf
LOVOCHEMIE LOVOS. 75.00 110.00 103 626 72.00 110.00 86 406 graf
LS ROYAL MAR.LÁZNĚ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
LUČEBNÍ Z.DRASLOV. 16.00 24.00 3 838 15.00 25.00 9 733 graf
LUČEBNÍ ZÁV. KOLÍN 52.00 55.00 5 833 52.00 66.00 25 106 graf
LUHOV 45.00 45.00 0 60.00 72.00 0 graf
LUKRATIV - - - 8.00 9.00 23 292 graf
LUŽAN VESELÍ N.L. 44.00 60.00 5 889 41.00 52.00 2 307 graf
MADETA 404.00 539.00 1 280 998 377.00 471.00 261 674 graf
MAGNET 40.00 56.00 23 468 36.00 50.00 22 941 graf
MAGNET - - - 47.00 162.00 0 graf
MAGNETON 49.00 106.00 88 064 45.00 103.00 68 657 graf
MAJETKOVÁ ŽDÍREC 55.00 126.00 3 757 63.00 165.00 1 098 graf
MALÉ LUXUS.HOTELY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MANHATTAN IF 800.00 815.00 191 615 721.00 816.00 541 454 graf
MAR.LÁZNĚ 12,5/00 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
MARILA ROKYCANY - - - 15.00 17.00 588 graf
MARS SVRATKA 59.00 88.00 1 276 46.00 100.00 601 graf
MASNA BRNO 7.00 11.00 2 999 11.00 12.00 2 452 graf
MASNA KROMĚŘÍŽ 41.00 50.00 2 255 54.00 60.00 2 649 graf
MASNA STUDENÁ 54.00 85.00 15 474 65.00 95.00 22 504 graf
MASNÝ PRŮM.ŠUMPERK 38.00 38.00 0 14.00 19.00 0 graf
MASNÝ PRŮM.VIMPERK 62.00 73.00 444 71.00 78.00 1 355 graf
MASNÝ PRŮMYSL CHEB 127.00 183.00 18 551 125.00 141.00 14 403 graf
MASO PLANÁ 107.00 169.00 17 717 183.00 225.00 0 graf
MASOKOMB. KLADNO 5.00 6.00 27 329 3.00 5.00 63 986 graf
MASOKOMB. KOSMON. 36.00 60.00 6 248 27.00 34.00 3 038 graf
MASOKOMB. LOUNY 81.00 91.00 18 222 56.00 80.00 5 332 graf
MASOKOMB. PŘÍBRAM 63.00 95.00 9 564 46.00 124.00 58 109 graf
MASOKOMB.KLATOVY 40.00 41.00 1 224 39.00 50.00 3 312 graf
MASOKOMB.MARTINOV 54.00 81.00 17 879 55.00 100.00 27 658 graf
MASOKOMB.POLIČKA 330.00 330.00 0 300.00 395.00 12 749 graf
MASOSPOL PÍSNICE 19.00 24.00 21 934 16.00 27.00 5 890 graf
MASSAG 36.00 44.00 7 284 30.00 43.00 9 589 graf
MATE 26.00 28.00 1 431 29.00 29.00 0 graf
MEDICAMENTA 195.00 336.00 193 521 180.00 329.00 91 577 graf
MEGA 46.00 69.00 0 54.00 66.00 0 graf
MECH.ZÁV.DOBROVICE 373.00 374.00 1 496 358.00 388.00 27 398 graf
MEOPTA PŘEROV 74.00 85.00 324 179 67.00 85.00 239 466 graf
MEP POSTŘELMOV 48.00 64.00 82 450 47.00 56.00 72 054 graf
MERKUR PRAHA 22.00 22.00 6 580 21.00 24.00 1 587 graf
MERKURIA - - - 43.00 51.00 4 706 graf
MERO ČR 10,30/11 100.00 100.00 0 - - - graf
MERX IS - - - 90.00 90.00 0 graf
MESPAS - - - 23.00 23.00 0 graf
METAL ZNOJMO 14.00 16.00 344 17.00 17.00 0 graf
METALIMEX 735.00 900.00 26 673 800.00 1 029.00 37 427 graf
METALŠROT TLUMAČOV 95.00 124.00 23 472 89.00 136.00 37 058 graf
METAZ 42.00 46.00 25 193 27.00 46.00 9 899 graf
METRA BLANSKO 68.00 85.00 99 583 69.00 92.00 190 517 graf
METROPROJEKT 86.00 111.00 1 439 82.00 101.00 1 642 graf
METROSTAV 2 570.00 2 800.00 6 175 850 2 505.00 2 775.00 781 017 graf
METROSTAV - - - 980.00 980.00 0 graf
MEVA 79.00 92.00 20 802 56.00 67.00 1 718 graf
MGM HOLEŠOV 32.00 32.00 896 33.00 60.00 0 graf
MICHELSKÉ PEKÁRNY 350.00 390.00 126 288 335.00 373.00 162 382 graf
MICHELSKÉ PEKÁRNY - - - 810.00 810.00 0 graf
MIKROP ČEBÍN 71.00 71.00 0 70.00 80.00 2 530 graf
MILAGRO - - 0 72.00 79.00 1 080 graf
MILETA 35.00 40.00 18 842 28.00 48.00 10 721 graf
MILKO - - - 4.00 16.00 7 712 graf
MILO OLOMOUC 1 390.00 1 420.00 6 965 990 1 301.00 1 400.00 1 429 750 graf
MILPA PARDUBICE 26.00 68.00 3 698 28.00 50.00 3 008 graf
MINERVA BOSKOVICE 104.00 210.00 157 574 105.00 203.00 15 328 graf
MINVEST BRAND.N.L - - - 41.00 45.00 0 graf
MITOP MIMOŇ 48.00 58.00 8 407 39.00 74.00 6 209 graf
MJM LITOVEL 47.00 87.00 2 406 82.00 110.00 9 106 graf
MLÉKÁRNA F.MÍSTEK 120.00 130.00 484 95.00 108.00 901 graf
MLÉKÁRNA HR.KRÁL. 203.00 269.00 4 060 161.00 250.00 17 635 graf
MLÉKÁRNA KLATOVY 54.00 66.00 16 934 47.00 65.00 9 044 graf
MLÉKÁRNA KUNÍN 217.00 329.00 14 217 201.00 246.00 13 529 graf
MLÉKÁRNA MAR.LÁZNĚ 21.00 47.00 3 938 14.00 26.00 85 graf
MLÉKÁRNA STŘÍBRO 35.00 50.00 25 775 43.00 47.00 3 129 graf
MLÝNY ČERČANY 16.00 28.00 8 016 17.00 28.00 4 037 graf
MOCHOVSKÉ MRAZÍRNY 49.00 64.00 27 689 41.00 63.00 11 435 graf
MONTÁŽE PŘEROV 85.00 110.00 3 724 115.00 127.00 0 graf
MONTÁŽE PŘÍBRAM 30.00 33.00 1 654 76.00 88.00 19 560 graf
MONTI THERMAE - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MONTOVANÉ STAVBY 77.00 90.00 1 592 111.00 111.00 0 graf
MOPAS HOLEŠOV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MOR. POTRAVIN. ST - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MOR.CUKERNÍ SDRUŽ. - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
MOR.CUKERNÍ SDRUŽ. 11.00 13.00 27 547 - - - graf
MOR.CHEM.Z.12,4/01 - - 0 - - - graf
MOR.POTRAVIN.ST. 60.00 115.00 4 031 323.00 350.00 494 097 graf
MOR.ZEM.HOLDING - - - 26.00 37.00 40 423 graf
MORAGRO PROSTĚJOV 52.00 74.00 10 193 43.00 51.00 3 978 graf
MORAV. PLYNOSTAV 503.00 506.00 8 062 510.00 650.00 10 856 graf
MORAV.CHEMIC. ZÁV. 291.00 353.00 1 970 526 282.00 360.00 464 804 graf
MORAV.KERAM.ZÁVODY 54.00 60.00 105 250 50.00 58.00 5 560 graf
MORAV.SPOL.PRO KI - - - 39.00 47.00 20 981 graf
MORAVEL OLOMOUC 43.00 45.00 9 221 50.00 60.00 4 180 graf
MORAVIA BANKA 14 130.00 14 130.00 0 - - - graf
MORAVIA BANKA - - - 1 200.00 1 290.00 0 graf
MORAVIA CANS 130.00 145.00 4 287 96.00 110.00 396 graf
MORAVIA GLASS 102.00 149.00 79 729 87.00 132.00 23 318 graf
MORAVIA VAR/00 99.00 99.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
MORAVIAFLOR 90.00 140.00 16 317 55.00 226.00 4 732 graf
MORAVIAFLOR - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
MORAVIAFROST 43.00 56.00 4 564 36.00 46.00 2 838 graf
MORÁVKA CENTRUM - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
MORAVOLEN ŠUMPERK 15.00 25.00 27 410 18.00 25.00 8 858 graf
MORAVOSTAV BRNO 114.00 126.00 3 625 300.00 334.00 0 graf
MORAVSKÁ AGRA 60.00 66.00 4 322 49.00 54.00 1 580 graf
MORAVSKÁ PRŮM. - - - 139.00 155.00 148 200 graf
MORAVSKÉ AUTOOPR. 15.00 16.00 3 264 25.00 30.00 0 graf
MORAVSKÉ KOVÁRNY 256.00 257.00 192 260 226.00 260.00 16 023 graf
MORAVSKÉ NAFT.DOLY 646.00 902.00 422 191 580.00 892.00 147 020 graf
MORAVSKÉ ŽELEZÁRNY 130.00 198.00 291 572 126.00 217.00 634 811 graf
MORAVSKOČESKÝ IF - - - 6.00 9.00 25 484 graf
MORAVSKOSLEZ. UPF 429.00 640.00 7 626 301 420.00 620.00 3 216 714 graf
MORAVSKOTŘ.STAVBY 63.00 63.00 0 61.00 116.00 0 graf
MORAVSKÝ DRUŽ.IF - - - 163.00 196.00 57 467 graf
MORAVSKÝ ZEM.HOLD. - - - 15.00 27.00 5 576 graf
MORSLEZ.TE.13,0/99 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
MORSLEZS. PIVOVARY 78.00 110.00 46 648 83.00 110.00 39 459 graf
MORSLEZS.REGIONÁL. - - - 153.00 187.00 0 graf
MORSLEZS.TEPLÁRNY 750.00 940.00 6 622 219 734.00 938.00 3 504 949 graf
MOSTÁRNA HUSTOPEČE 67.00 77.00 82 603 61.00 79.00 29 244 graf
MOSTECKÁ UHEL.SP. 354.00 388.00 14 381 709 350.00 386.00 4 721 923 graf
MOSTECKÁ UHEL.SPOL - - - 1 100.00 1 100.00 0 graf
MOTOFOND IF - - - 52.00 91.00 49 568 graf
MOTOKOV INTER. 100.00 122.00 41 440 113.00 130.00 8 844 graf
MOTOKOV PRAHA 285.00 352.00 1 008 639 262.00 340.00 192 374 graf
MOTORPAL 169.00 275.00 1 627 311 163.00 270.00 1 112 148 graf
MRAZÍRNY DAŠICE 51.00 55.00 21 531 47.00 62.00 29 161 graf
MRAZÍRNY PRAHA 29.00 78.00 0 21.00 99.00 112 graf
MRAZÍRNY PRAHA - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
MRAZÍRNY VIŠŇOVÉ 137.00 176.00 78 370 141.00 156.00 26 785 graf
MS FOND (PIAS) 694.00 771.00 60 845 - - - graf
MSA 456.00 492.00 2 499 229 433.00 478.00 579 789 graf
MSDZ ŠUMPERK 17.00 24.00 1 642 23.00 27.00 0 graf
MSP PŘEROV 21/97 52.00 52.00 0 - - - graf
MŠLZ 55.00 75.00 69 516 53.00 80.00 23 754 graf
MTH PRAHA 37.00 41.00 21 045 38.00 40.00 19 982 graf
MULTISYSL14,875/99 89.00 89.00 0 - - - graf
MUROM 44.00 56.00 28 338 39.00 55.00 17 148 graf
MUZO 1 140.00 1 140.00 0 836.00 852.00 3 342 graf
MYKANA 23.00 43.00 960 39.00 39.00 0 graf
NAKLADATEL.OLYMPIA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
NAREX ČESKÁ LÍPA - - - 99 994.00 99 994.00 0 graf
NAREX ČESKÁ LÍPA 51.00 55.00 8 401 41.00 57.00 4 446 graf
NÁRODNÍ SPOL.DOMOV - - - 11.00 13.00 333 graf
NATE CHOTĚBOŘ 157.00 246.00 2 042 150.00 190.00 4 547 graf
NATURAMYL 133.00 178.00 54 578 120.00 171.00 7 228 graf
NAVOS 160.00 184.00 12 553 173.00 201.00 122 087 graf
NEALKO OLOMOUC 79.00 155.00 35 120 81.00 155.00 58 001 graf
NEMOHOLD 49.00 67.00 14 183 52.00 85.00 1 366 graf
NEPTUN BYLANY 20.00 25.00 1 243 29.00 36.00 0 graf
NISA - - - 1.00 2.00 2 000 graf
NKT CABLES 623.00 720.00 1 620 282 607.00 700.00 689 018 graf
NOVÁ HUŤ 556.00 618.00 343 198 503.00 567.00 70 923 graf
NOVÁ HUŤ 12,70/03 101.00 101.00 0 10 250.00 10 250.00 0 graf
NOVAMYL 29.00 55.00 3 602 54.00 160.00 0 graf
NOVING 105.00 116.00 4 933 108.00 201.00 2 700 graf
NOWACO MRAZÍRNY 26.00 33.00 8 378 27.00 35.00 21 710 graf
NYCOM 89.00 141.00 2 925 63.00 126.00 10 756 graf
O2 C.R. 3 375.00 3 840.00 142 002 329 3 262.00 3 701.00 17 621 829 graf
OBAL ROZKOŠ 276.00 402.00 2 884 881 253.00 422.00 341 864 graf
OBAL ROZKOŠ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OBALEX ZNOJMO 190.00 219.00 4 984 200.00 250.00 11 123 graf
OBCH.ZAŘÍZENÍ PHA 10.00 12.00 1 666 1.00 3.00 8 graf
OBCHOD OBUVÍ ZLÍN 58.00 70.00 56 621 51.00 69.00 24 869 graf
OBCHOD S PALIVY 117.00 199.00 5 284 120.00 182.00 1 794 graf
OBCHODNÍ DŮM ALFA 248.00 270.00 63 150 215.00 269.00 21 960 graf
OBCHODNÍ SLADOVNY 457.00 651.00 687 507 436.00 583.00 519 687 graf
OBCHODNÍ TISKÁRNY 32.00 51.00 3 349 31.00 49.00 9 004 graf
OBIL.LIHOV.KRALUPY 105.00 120.00 9 219 100.00 119.00 12 994 graf
OBILA KUTNÁ HORA 47.00 75.00 1 299 56.00 73.00 10 953 graf
OBL.PRŮM.P.POLIČKA 49.00 75.00 2 482 73.00 100.00 6 250 graf
OBNOVA BRNO 59.00 65.00 8 535 51.00 55.00 5 302 graf
OD KRUŠNOHOR 224.00 246.00 4 770 315.00 357.00 29 248 graf
OD LASO 485.00 500.00 310 031 404.00 485.00 196 519 graf
OD PRIOR JIHLAVA 82.00 140.00 6 104 113.00 133.00 11 925 graf
OD PRIOR ZLÍN 209.00 260.00 8 210 218.00 250.00 15 874 graf
OD RIO MOST 134.00 217.00 8 503 160.00 203.00 21 382 graf
ODETKA 56.00 56.00 0 24.00 59.00 555 graf
ODĚVNÍ PRŮMYSL - - - - - 0 graf
ODĚVY HRADEC KRÁL. 15.00 15.00 0 24.00 26.00 0 graf
ODĚVY ÚSTÍ N.L. 14.00 21.00 1 395 10.00 12.00 132 graf
ODKOLEK 117.00 159.00 168 419 107.00 142.00 52 928 graf
OFT HOLDING PRAHA 87.00 133.00 13 620 61.00 109.00 27 789 graf
OHL ŽS 460.00 540.00 503 600 461.00 550.00 176 392 graf
OK STS TOUŽIM 55.00 56.00 5 445 53.00 53.00 0 graf
OKD 155.00 179.00 57 886 413 153.00 177.00 19 104 918 graf
OKD - - - 125.00 125.00 0 graf
OKD 14,5/99 101.00 116.00 44 760 - - - graf
OKULA NÝRSKO 58.00 94.00 82 420 85.00 142.00 8 942 graf
OLEASPOL - - - 30 000.00 30 000.00 0 graf
OLEASPOL - - - 30 000.00 30 000.00 0 graf
OLMA MLÉK.PRŮMYSL 396.00 462.00 211 641 347.00 486.00 99 774 graf
OLŠANSKÉ PAPÍRNY 63.00 106.00 68 369 53.00 105.00 83 845 graf
OLYMPIK HOLDING - - - 10.00 11.00 0 graf
OMNIPOL 87.00 157.00 153 613 77.00 145.00 97 380 graf
OMYA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OMYA.VÁPENNÁ 210.00 225.00 19 953 176.00 218.00 14 244 graf
ON SEMICONDUCT. CR 255.00 270.00 108 242 235.00 267.00 90 049 graf
OPAVLEN OPAVA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OPAVSKÁ LESNÍ 36.00 37.00 444 62.00 80.00 16 247 graf
OPRAVY ZÁCHLUMÍ 93.00 95.00 2 260 91.00 100.00 6 157 graf
OPZ PLUS 15.00 15.00 2 025 15.00 17.00 0 graf
ORCA - - - 41.00 41.00 0 graf
ORGATEX 47.00 47.00 0 40.00 42.00 2 460 graf
ORGREZ 84.00 130.00 3 612 130.00 161.00 33 023 graf
ORPA 77.00 83.00 9 724 70.00 78.00 5 115 graf
ORTAS PŘÍBRAM - - - 99 998.00 99 998.00 0 graf
ORTAS PŘÍBRAM 12.00 13.00 2 400 12.00 15.00 4 370 graf
OSEVA 57.00 63.00 19 759 47.00 66.00 11 029 graf
OSEVA AGRI CHRUDIM - - - 62.00 62.00 0 graf
OSONA 40.00 41.00 22 312 33.00 44.00 8 728 graf
OSP Č. BUDĚJOVICE 34.00 39.00 5 923 38.00 49.00 1 457 graf
OSPAP VELKOOBCH.P. 31.00 36.00 5 812 27.00 41.00 387 graf
OSTRAV.VOD.A KAN. 175.00 181.00 50 906 161.00 197.00 100 508 graf
OSTRAVAR 1 988.00 2 220.00 923 801 1 968.00 2 219.00 881 258 graf
OSTROJ 77.00 107.00 298 781 71.00 102.00 200 883 graf
OSTROV.TEPLÁREN - - - 732.00 1 000.00 0 graf
OTAVAN TŘEBOŇ 56.00 65.00 10 349 49.00 75.00 13 453 graf
OTAVA-PATRIA 315.00 520.00 1 102 747 193.00 529.00 1 112 720 graf
OTAVSKÉ STROJÍRNY 80.00 80.00 7 840 75.00 80.00 33 603 graf
OTMA SLOV. FRUTA 35.00 61.00 6 415 32.00 41.00 2 331 graf
OXFORDSKÁ INV.SPOL - - - 90.00 90.00 0 graf
P.I.F. 389.00 444.00 30 257 480 383.00 440.00 10 305 954 graf
PACOVSKÉ STROJÍRNY 32.00 32.00 2 176 38.00 41.00 3 454 graf
PALABA SLANÝ 51.00 74.00 5 645 56.00 84.00 20 550 graf
PAMELA 7.00 10.00 56 4.00 13.00 0 graf
PANAV 36.00 45.00 1 320 41.00 49.00 0 graf
PANKRÁC 63.00 65.00 11 494 62.00 68.00 18 404 graf
PANKRÁC 106.00 107.00 9 095 103.00 112.00 36 545 graf
PAPÍRNY BRNO 35.00 45.00 9 536 41.00 59.00 17 208 graf
PARAMO 711.00 870.00 1 830 799 701.00 865.00 559 408 graf
PARDUBICE 12,7/99 100.00 100.00 0 1 000.00 1 000.00 0 graf
PARKHOTEL GOLF ML 127.00 173.00 2 118 133.00 243.00 706 graf
PARKING CENTRUM - - - 900.00 900.00 0 graf
PAS ZÁBŘEH NA MOR. 68.00 88.00 1 235 78.00 80.00 1 975 graf
PASO BRNO 41.00 41.00 2 296 41.00 96.00 4 348 graf
PAVUS PRAHA 85.00 86.00 3 073 68.00 79.00 2 302 graf
PBS BRNO DIZ 69.00 86.00 242 757 70.00 85.00 83 436 graf
PCB BENEŠOV 44.00 44.00 1 232 46.00 51.00 7 636 graf
PEGA 126.00 143.00 39 948 118.00 137.00 54 093 graf
PEK.A CUK. NÁCHOD - - - 698.00 851.00 0 graf
PEKÁRNA CHOMUTOV 33.00 33.00 2 904 17.00 22.00 429 graf
PEKÁRNA LIBEREC 48.00 55.00 12 576 33.00 53.00 2 888 graf
PEKÁRNA TŘEBÍČ 51.00 51.00 4 998 76.00 82.00 2 835 graf
PEKÁRNA TŘEBÍČ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PEKÁRNA ŽATEC 127.00 201.00 4 523 107.00 175.00 23 887 graf
PEKÁRNY CUKRÁRNY 879.00 1 885.00 0 850.00 935.00 0 graf
PEKÁRNY CUKRÁRNY 2 110.00 140.00 23 720 121.00 138.00 15 803 graf
PEKÁRNY ŠUMPERK 18.00 23.00 3 863 19.00 70.00 0 graf
PEREX 33.00 45.00 3 885 34.00 40.00 6 900 graf
PERFEKTA 9.00 13.00 45 7.00 9.00 265 graf
PERLA BAVLNÁŘ.ZÁV. 50.00 67.00 82 472 51.00 70.00 121 862 graf
PETRA STRÁNÍ 10.00 10.00 0 25.00 26.00 1 162 graf
PF AAA 282.00 410.00 862 841 275.00 431.00 331 000 graf
PF IKS KB PLUS 165.00 199.00 19 213 285 165.00 196.00 8 272 820 graf
PF MAJETKU 1.IN 111.00 136.00 1 196 431 108.00 135.00 623 203 graf
PF PRAVID.PŘ. 1.IN 124.00 156.00 2 223 092 124.00 151.00 1 463 739 graf
PF PROSPERITY 1.IN 120.00 155.00 2 679 488 117.00 160.00 1 284 103 graf
PGH - - - 137.00 137.00 0 graf
PHARMING - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PHILIP MORRIS ČR A 8 011.00 8 402.00 31 055 440 7 901.00 8 425.00 3 034 388 graf
PHOENIX LÉKÁR. VO 119.00 119.00 0 99.00 100.00 0 graf
PIF GARANCE 560.00 830.00 418 934 455.00 780.00 409 619 graf
PIKAZ PRAHA - - - 5.00 6.00 826 graf
PILANA TOOLS 77.00 100.00 11 493 54.00 101.00 4 665 graf
PIONEER TRUST - - - - - 0 graf
PIV.A SOD.BRNO 46.00 56.00 1 920 29.00 46.00 116 graf
PIV.A SOD.BŘECLAV 30.00 30.00 3 420 26.00 39.00 1 368 graf
PIV.A SOD.JIHLAVA 60.00 90.00 2 995 67.00 92.00 963 graf
PIV.RADEGAST SEDL. 200.00 256.00 99 269 191.00 255.00 69 960 graf
PIVOV. PARDUBICE - - - 1 100.00 1 100.00 0 graf
PIVOV.A SOD.SVIT. 47.00 87.00 2 034 67.00 74.00 4 151 graf
PIVOV.KRUŠOVICE 803.00 847.00 142 931 756.00 853.00 34 165 graf
PIVOV.LOUNY 139.00 174.00 7 077 99.00 138.00 4 262 graf
PIVOV.PARDUBICE 125.00 160.00 33 131 123.00 160.00 38 562 graf
PIVOV.PROSTĚJOV 51.00 63.00 652 60.00 69.00 0 graf
PIVOV.STAROBRNO 404.00 690.00 216 688 353.00 621.00 187 486 graf
PIVOV.VRATISLAVICE 2 712.00 2 965.00 846 489 2 756.00 2 957.00 1 102 832 graf
PIVOVAR RADEGAST 3 520.00 4 405.00 5 706 638 3 550.00 4 310.00 2 094 052 graf
PIVOVAR V.POPOVICE 311.00 418.00 307 190 330.00 445.00 250 269 graf
PIVOVARSKÝ HOLDING 971.00 1 048.00 2 906 098 950.00 1 012.00 2 703 367 graf
PIVOVARY BOH.PRAHA 114.00 120.00 53 577 119.00 140.00 70 128 graf
PK TRADE BRNO - - - 240.00 250.00 0 graf
PLASTIK HT 117.00 130.00 21 992 107.00 250.00 24 580 graf
PLEMENÁŘI BRNO 118.00 118.00 0 81.00 98.00 0 graf
PLEMENÁŘSKÉ SLUŽBY 52.00 70.00 17 315 50.00 60.00 8 958 graf
PLEMENÁŘSKÉ SLUŽBY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PLIVA - LACHEMA 391.00 451.00 303 699 338.00 441.00 99 134 graf
PLOMA 54.00 75.00 31 159 50.00 75.00 37 631 graf
PLYNOPROJEKT PRAHA 166.00 178.00 32 398 165.00 186.00 33 889 graf
PLYNOSTAV PARDUB. 189.00 256.00 222 880 206.00 251.00 161 017 graf
PLZEŇ 11,5/00 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
PLZEŇ.PROJ.ATELIÉR 206.00 256.00 25 585 151.00 288.00 952 graf
PLZEŇSKÁ IS - - - 27.00 39.00 7 688 graf
PLZEŇSKÁ IS - - - 50.00 103.00 82 619 graf
PLZEŇSKÁ IS - - - 21.00 36.00 13 472 graf
PLZEŇSKÁ KAP.SPOL. 48.00 52.00 52 471 39.00 50.00 44 625 graf
PLZEŇSKÁ TEPLÁREN. 542.00 627.00 461 165 538.00 595.00 236 275 graf
PLZEŇSKÝ PRAZDROJ 3 045.00 3 060.00 12 131 275 2 900.00 3 100.00 1 697 726 graf
PNIF 26.00 39.00 6 145 20.00 33.00 17 618 graf
PNP PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
POD.EKOLOG. VÝST. 171.00 200.00 15 521 135.00 200.00 424 graf
PODNIK SPEC.PRACÍ 80.00 201.00 0 75.00 199.00 726 graf
PODNIKAT.TRŽNÍ PF 27.00 41.00 3 703 159 26.00 50.00 3 761 854 graf
POL.LESY DYMOKURY 52.00 52.00 2 704 54.00 56.00 1 926 graf
POLAB.CUKR.BEŘKOV. 40.00 40.00 480 41.00 43.00 984 graf
POLAB.DZ NYMBURK 26.00 26.00 0 45.00 45.00 0 graf
POLABSKÉ MLÉKÁRNY 110.00 123.00 10 772 62.00 116.00 424 graf
POLIČSKÉ STROJÍRNY 55.00 78.00 35 561 54.00 74.00 58 828 graf
POLOVODIČE PRAHA 13.00 18.00 3 590 15.00 22.00 3 481 graf
POLYGON STAVEBNÍ 30.00 37.00 26 381 25.00 27.00 7 511 graf
POLYGRAFIA 30.00 30.00 4 830 16.00 45.00 176 graf
POLYTECHNA 221.00 296.00 7 362 239.00 322.00 2 889 graf
POM - - - 3.00 3.00 0 graf
PORCEL.MANUFAKTURA 703.00 1 846.00 51 494 591.00 2 313.00 0 graf
PORTFOLIO MORAVA - - - 14.00 31.00 3 813 graf
POSTILION.POŠT.IF - - - 257.00 270.00 1 108 943 graf
POŠT.TISK.CENIN 190.00 230.00 4 878 270.00 291.00 8 702 graf
POŠTOREN. KER.ZÁV. 209.00 250.00 139 155 193.00 260.00 81 014 graf
POŠTOVNÍ DVŮR KV 2 390.00 2 390.00 0 - - - graf
POTIS 25.00 47.00 2 875 17.00 19.00 216 graf
POTRAVINÁŘSKÝ IF 546.00 646.00 1 470 633 506.00 643.00 588 429 graf
POTRAVINÁŘSKÝ PF - - - 72.00 90.00 13 801 graf
POTRAVINY CENTRUM 4.00 5.00 16 2.00 4.00 27 graf
POVLTAVSKÉ MLÉKÁR. 171.00 270.00 23 093 206.00 252.00 17 296 graf
PÖYRY ENVIRONMENT 296.00 396.00 56 888 222.00 240.00 0 graf
POZ.STAVBY KLATOVY - - - 30.00 31.00 0 graf
POZ.STAVBY PŘEROV 41.00 41.00 0 20.00 21.00 0 graf
POZ.STAVBY ZLÍN 213.00 236.00 17 289 197.00 220.00 612 graf
POZ.STAVIT. ZLÍN 201.00 201.00 18 090 200.00 211.00 13 696 graf
POZEM.ST.OLOMOUC 30.00 36.00 180 35.00 43.00 11 002 graf
POZEM.ST.STAVOSER. 46.00 59.00 118 595 68.00 70.00 5 856 graf
POZEM.ST.ÚSTÍ N.L. 241.00 280.00 2 892 222.00 246.00 0 graf
POZES RADONICE 10.00 21.00 670 26.00 26.00 0 graf
PPF INVEST.HOLDING 214.00 290.00 5 499 415 205.00 278.00 3 312 165 graf
PPF INVEST.HOLDING - - - 2 636.00 2 636.00 0 graf
PRÁCE A PODNIK.IF - - - 114.00 120.00 58 762 graf
PRÁD.A ČIST.NÁCHOD 154.00 197.00 0 400.00 400.00 0 graf
PRAG REAL VYSOČANY 210.00 231.00 531 706 189.00 221.00 212 132 graf
PRAGA ČÁSLAV 30.00 48.00 5 329 41.00 42.00 7 133 graf
PRAGA HOSTIVAŘ 21.00 27.00 10 797 19.00 25.00 14 459 graf
PRAGA HRÁDEK N.N. 43.00 43.00 4 214 43.00 48.00 9 066 graf
PRAGA LOUNY 1 750.00 1 995.00 2 667 946 916.00 1 845.00 0 graf
PRAGOEXPORT 931.00 1 110.00 68 508 891.00 1 090.00 106 098 graf
PRAGOFOND IF 55.00 73.00 369 076 58.00 68.00 99 291 graf
PRAGOIMEX - - - 126.00 126.00 0 graf
PRAGOLAKTOS 29.00 35.00 5 285 27.00 37.00 6 812 graf
PRAKOM BRNO 61.00 87.00 7 602 50.00 87.00 1 819 graf
PRAMEN BRNO 41.00 41.00 162 36.00 36.00 0 graf
PRAMEN BRUNTÁL 257.00 284.00 2 152 250.00 284.00 0 graf
PRAMEN CZ Č.BUDĚJ. 104.00 158.00 21 340 87.00 133.00 4 707 graf
PRAMEN IK MOR.SEV. 194.00 257.00 6 187 77.00 174.00 5 833 graf
PRAMEN IK PRAHA 743.00 1 135.00 137 905 1 010.00 1 053.00 0 graf
PRAMEN ORLOVÁ POR. 21.00 27.00 176 50.00 54.00 0 graf
PRAMEN PHA-Č.DVŮR 82.00 105.00 2 349 52.00 64.00 9 460 graf
PRAMEN PÍSEK 494.00 818.00 0 792.00 880.00 0 graf
PRAMIX 42.00 112.00 0 178.00 218.00 0 graf
PRAZSKE SLUZBY 120.00 134.00 746 846 112.00 134.00 308 462 graf
PRAŽ.SIL.A VOD.ST. 79.00 120.00 25 729 81.00 103.00 8 537 graf
PRAŽSKÁ ENERGETIKA 1 903.00 2 140.00 1 663 898 1 776.00 2 092.00 721 868 graf
PRAŽSKÁ IS - - - 108.00 140.00 20 649 graf
PRAŽSKÁ PLYNÁREN. 2 060.00 2 220.00 201 180 1 932.00 2 185.00 245 097 graf
PRAŽSKÁ TEPLÁREN. 866.00 1 234.00 2 607 207 818.00 1 200.00 1 346 344 graf
PRAŽSKÉ PIVOVARY 2 425.00 2 840.00 6 541 498 2 358.00 2 801.00 1 362 243 graf
PRAŽSKÝ STAVEB.P. 66.00 100.00 13 374 88.00 110.00 2 174 graf
PRECIOSA-LUSTRY 60.00 84.00 7 947 64.00 78.00 22 964 graf
PREFA BRNO 23.00 32.00 10 869 24.00 31.00 8 056 graf
PREFA GRYGOV 153.00 283.00 45 286 45.00 108.00 990 graf
PREFA PARDUBICE 94.00 100.00 28 215 95.00 102.00 51 544 graf
PREFA PRAHA 131.00 158.00 149 836 117.00 163.00 64 023 graf
PREFABRIKACE OVA 30.00 35.00 5 747 30.00 41.00 7 403 graf
PRECHEZA 81.00 113.00 218 874 75.00 124.00 78 278 graf
PREMING 109.00 122.00 44 115 70.00 108.00 8 689 graf
PREMOT FR. LÁZNĚ 32.00 33.00 627 32.00 39.00 6 192 graf
PRESTA - - - 7.00 7.00 455 graf
PRIESSNITZOVY LÁZ. 475.00 535.00 96 005 490.00 560.00 126 856 graf
PRIESSNITZOVY LÁZ. - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
PRIMA KARVINÁ 32.00 43.00 1 449 36.00 40.00 888 graf
PRIMONA 23.00 25.00 670 11.00 27.00 342 graf
PRINGTON VAR/00 101.00 101.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
PRIOR ČR 176.00 342.00 98 350 172.00 263.00 9 730 graf
PRIOR IK 320.00 469.00 13 088 350.00 418.00 19 950 graf
PRIOR KROMĚŘÍŽ - - - 4 000.00 4 000.00 0 graf
PRIOR OLOMOUC 380.00 380.00 6 080 370.00 400.00 7 920 graf
PRIOR OTROKOVICE - - - 4 000.00 4 000.00 0 graf
PRIOR PŘEROV 212.00 244.00 0 320.00 345.00 18 076 graf
PRIVAT - - - 22.00 110.00 660 graf
PRO INVEST - - - 21.00 31.00 83 822 graf
PROAGRO 130.00 160.00 0 62.00 121.00 4 956 graf
PROAGRO LIBEREC 48.00 55.00 5 779 45.00 49.00 4 354 graf
PROFILPROJ. PRAHA 1 490.00 2 359.00 4 718 1 882.00 1 882.00 0 graf
PROFIT FOND IF - - - 169.00 245.00 58 511 graf
PROGRESS OSTRAVA 15.00 15.00 225 23.00 24.00 3 622 graf
PROJEKTA OSTRAVA 154.00 162.00 13 884 49.00 61.00 0 graf
PROLES 18.00 20.00 72 34.00 34.00 0 graf
PROMBAK REAL ESTAT 35.00 35.00 0 114.00 126.00 0 graf
PROREGIO - - - 26.00 37.00 1 863 graf
PROSPERITA IF 150.00 180.00 1 305 150 141.00 176.00 1 074 384 graf
PRUM. A INVEST.HOL - - - 18.00 18.00 0 graf
PRŮM. STAVBY BRNO 37.00 40.00 1 840 30.00 63.00 909 graf
PRŮM.STAVBY OVA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PRŮMYSL KAMENE 20.00 20.00 600 19.00 25.00 1 070 graf
PRŮMYSLOVÝ IF 531.00 646.00 716 908 519.00 665.00 269 587 graf
PRV.BRN.ST.V.BÍTEŠ - - - 1 331.00 1 331.00 0 graf
PRV.BRN.STR.TŘEBÍČ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PRVNÍ ČESKOMOR.IF - - - 21.00 30.00 7 028 graf
PRVNÍ JIHO-ZÁPADNÍ - - - 77.00 148.00 39 994 graf
PRVNÍ NOVIN.SP.PHA 120.00 161.00 13 863 127.00 199.00 20 986 graf
PRVNÍ PETROV.ZEM. 62.00 65.00 1 116 48.00 61.00 4 620 graf
PRVNÍ STAV.CHRUDIM 284.00 302.00 56 330 301.00 323.00 109 616 graf
PRVNÍ STAV.K.HORA 58.00 153.00 4 994 131.00 180.00 0 graf
PRVNÍ ZDRAVOT.IPF - - - 6.00 6.00 664 graf
PŘER.STROJ.13,0/99 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
PŘEROVSKÉ STROJÍR. 405.00 534.00 6 671 937 390.00 540.00 1 512 933 graf
PS PARDUBICE 23.00 30.00 7 113 21.00 35.00 5 255 graf
PSG 30.00 44.00 8 895 29.00 55.00 4 221 graf
PSV PRŮMSTAV PARD. 35.00 76.00 1 241 55.00 99.00 1 482 graf
PTR 14.00 19.00 0 15.00 20.00 0 graf
PUDIS 59.00 59.00 354 106.00 130.00 0 graf
PUDIS - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
PZ OSTRAVA 15.00 20.00 380 18.00 50.00 0 graf
R.K.VELKOOB.SKLADY 13.00 14.00 950 18.00 21.00 0 graf
RAAB KARCH.STAVIVA 70.00 80.00 88 200 60.00 75.00 36 440 graf
RADEGAST PF 235.00 253.00 1 601 197 227.00 247.00 3 140 908 graf
RADLICKÁ MLÉKÁRNA 55.00 68.00 96 930 53.00 59.00 10 696 graf
RAIFFEISEN ALFA IF - - - 91.00 106.00 157 632 graf
RAIFFEISEN ALFA PF - - - 100.00 160.00 534 648 graf
RAKO 1 200.00 1 340.00 5 248 254 1 095.00 1 266.00 849 306 graf
RAPID 345.00 601.00 1 281 229.00 386.00 459 graf
RAŠELINA 53.00 62.00 21 717 51.00 65.00 22 966 graf
RAŠKA 27.00 31.00 3 777 29.00 33.00 5 202 graf
REAS 33.00 50.00 977 38.00 46.00 1 552 graf
REDASH 48.00 49.00 187 277 40.00 48.00 95 692 graf
REG.IF JIŽ. MORAVA - - - 500.00 500.00 0 graf
REGION - - - 500.00 500.00 0 graf
REKORD 40.00 40.00 14 804 39.00 42.00 6 323 graf
REKULT.VÝSTAV.MOST 103.00 211.00 6 555 84.00 208.00 13 440 graf
RENOVA 13.00 13.00 0 - - - graf
RENTIÉRSKÝ HOLDING 25.00 30.00 8 723 21.00 33.00 22 477 graf
RENTIÉRSKÝ IF 1.IN 450.00 593.00 14 565 618 442.00 591.00 5 219 664 graf
REPROGEN 59.00 68.00 4 991 90.00 90.00 0 graf
RESONANČNÍ PILA 68.00 75.00 482 51.00 112.00 2 712 graf
RESTAMO HOLDING 34.00 67.00 2 921 45.00 73.00 730 graf
RETEX 19.00 22.00 944 20.00 27.00 2 483 graf
RIF 975.00 1 055.00 149 344 806 975.00 1 050.00 37 326 561 graf
RMS MEZZANINE 2 900.00 3 340.00 823 942 2 725.00 3 352.00 835 178 graf
ROCKWOOL PREFIZOL 167.00 213.00 35 574 156.00 232.00 53 400 graf
RODINNÝ HOSPODÁŘ - - - 18.00 19.00 1 555 graf
ROKYTNICE 12/01 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ROLNICKÝ IF - - - 68.00 76.00 119 203 graf
ROMO FULNEK 38.00 48.00 16 817 36.00 49.00 6 824 graf
ROTEXTILE 18.00 18.00 0 50.00 51.00 4 893 graf
ROUČKA SLATINA 31.00 34.00 110 455 23.00 26.00 5 002 graf
ROUDNIC.STROJ.A SL 63.00 98.00 12 328 70.00 84.00 14 264 graf
RUBENA 100.00 111.00 127 398 109.00 112.00 128 251 graf
RUDOLF JELÍNEK 715.00 820.00 697 645 688.00 813.00 155 503 graf
RUDOLF JELÍNEK - - - 950.00 950.00 0 graf
RUDOLF JELÍNEK - - - 950.00 950.00 0 graf
RUKAVIČKÁŘSKÉ ZÁV 51.00 104.00 1 191 47.00 80.00 0 graf
RUVE 11.00 11.00 0 13.00 25.00 0 graf
RYBÁŘ. TŘEBOŇ HLD 198.00 231.00 194 440 185.00 238.00 114 461 graf
RYBÁŘSTVÍ CHL.N.C. 47.00 65.00 6 558 48.00 53.00 3 338 graf
RYBÁŘSTVÍ PRAHA 31.00 31.00 2 325 16.00 18.00 200 graf
RYBÁŘSTVÍ PŘEROV 48.00 50.00 2 078 70.00 77.00 3 402 graf
RYBÁŘSTVÍ TÁBOR 117.00 155.00 69 941 127.00 164.00 129 517 graf
RYBÁŘSTVÍ TELČ 86.00 100.00 29 090 65.00 90.00 19 194 graf
RYBÁŘSTVÍ VEL.MEZ. 40.00 46.00 14 092 38.00 45.00 12 227 graf
RYBENA RUMBURK 245.00 270.00 67 772 206.00 255.00 31 180 graf
RYBNIKÁŘ.HLUBOKÁ 148.00 210.00 171 292 138.00 215.00 110 022 graf
RYCHNOV 13,1/02 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ŘEMPO 12.00 20.00 18 690 12.00 20.00 21 358 graf
ŘEMPO - - - 750.00 750.00 0 graf
S.P.M.B. 126.00 146.00 14 929 122.00 200.00 616 graf
S.P.M.B. - - 0 99 992.00 99 992.00 0 graf
SAFINA 107.00 120.00 33 105 99.00 112.00 28 851 graf
SAKAS 50.00 58.00 0 47.00 70.00 2 316 graf
SALMA 128.00 142.00 28 325 135.00 150.00 40 868 graf
SAMA 39.00 80.00 1 510 66.00 73.00 0 graf
SAMKA 65.00 83.00 7 943 72.00 82.00 10 388 graf
SANATORIUM ASTORIA 1 015.00 1 290.00 744 959 967.00 1 216.00 41 963 graf
SANATORIUM ASTORIA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SANATORIUM MŠENÉ 521.00 1 060.00 96 793 450.00 1 080.00 61 659 graf
SANITAS 20.00 27.00 39 14.00 24.00 243 graf
SANITAS - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SANJO KUTNÁ HORA 9.00 10.00 903 13.00 14.00 0 graf
SAO PRAHA - - - 14.00 14.00 2 520 graf
SAS UH. HRADIŠTĚ 46.00 46.00 4 278 40.00 46.00 896 graf
SATIVA KEŘKOV 380.00 424.00 40 380 278.00 390.00 4 320 graf
SATOS 42.00 112.00 0 31.00 72.00 8 044 graf
SATOS - - - 2 097.00 2 097.00 0 graf
SATT - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SAUER ŽANDOV 41.00 43.00 12 879 34.00 37.00 2 224 graf
SAVENA 47.00 91.00 245 108.00 120.00 0 graf
SÁZAVAN 36.00 75.00 3 341 37.00 106.00 2 336 graf
SAZKA 12,7/01 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
SBĚR. SUROV. BRNO 45.00 57.00 9 608 45.00 66.00 10 092 graf
SBĚRNÉ SUROV. ČB 70.00 78.00 14 664 47.00 59.00 4 670 graf
SBĚRNÉ SUROV.PRAHA 919.00 1 062.00 124 731 800.00 999.00 83 324 graf
SČ ARMATURKA 81.00 199.00 45 727 70.00 190.00 8 366 graf
SČ ENERGETIKA 2 301.00 2 610.00 2 430 660 2 141.00 2 523.00 1 486 112 graf
SČ INVESTORSKÁ 14.00 24.00 4 097 18.00 20.00 4 815 graf
SČ PLYN. 11,85/03 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
SČ PLYNÁRENSKÁ 2 550.00 2 746.00 287 228 2 650.00 2 890.00 483 707 graf
SČC 25.00 42.00 15 383 19.00 37.00 16 299 graf
SDRUŽENY IF - - - 150.00 150.00 0 graf
SEBA 15.00 15.00 0 14.00 22.00 1 275 graf
SECO TRANS 64.00 67.00 17 533 63.00 68.00 11 390 graf
SEED LYSÁ N.L. - - - 1.00 4.00 0 graf
SEKOZ VYSOKÉ MÝTO 41.00 48.00 0 22.00 55.00 0 graf
SELEKTA 60.00 81.00 3 479 72.00 102.00 16 023 graf
SELEKTA PACOV 49.00 49.00 3 234 80.00 100.00 0 graf
SELGEN 410.00 510.00 92 383 364.00 491.00 76 038 graf
SELIKO 12/01 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
SELIKO OLOMOUC 2 600.00 2 815.00 5 149 054 2 365.00 3 221.00 152 487 graf
SELLIER & BELLOT 213.00 300.00 774 482 205.00 291.00 388 272 graf
SEMENA VELELIBY - - - 5.00 17.00 120 graf
SEMOMA OLOMOUC 15.00 19.00 150 25.00 57.00 1 265 graf
SEMOR. SBĚR.SUROV. 335.00 335.00 13 400 298.00 340.00 4 770 graf
SEMPERFLEX OPTIMIT 146.00 204.00 70 947 150.00 204.00 54 260 graf
SEMPRA PRAHA 67.00 97.00 6 332 64.00 91.00 8 706 graf
SERVIS.TECH.A SL. 10.00 13.00 3 744 17.00 18.00 0 graf
SETUZA 1 544.00 1 900.00 4 508 858 1 501.00 1 860.00 1 242 418 graf
SETUZA 12,2/00 97.00 102.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
SEVAC 130.00 176.00 18 690 142.00 173.00 22 884 graf
SEVČES.SBĚRNÉ SUR. 72.00 76.00 11 230 55.00 109.00 8 751 graf
SEVERNÍ ČECHY - - - 143.00 155.00 251 760 graf
SEVEROCUKR 47.00 58.00 20 114 41.00 55.00 10 697 graf
SEVEROČ. MLÉKÁRNY - - - 33.00 37.00 4 598 graf
SEVEROČ. SDR.CHOV. 39.00 56.00 654 59.00 59.00 0 graf
SEVEROČ. VOD.A KAN 1 090.00 1 290.00 1 026 638 997.00 1 242.00 318 762 graf
SEVEROČES.TEPLÁRNY 666.00 738.00 4 840 223 612.00 739.00 666 778 graf
SEVEROČESKÉ DOLY 749.00 800.00 15 006 217 740.00 795.00 3 671 183 graf
SEVEROPROJEKT 98.00 188.00 8 953 70.00 148.00 558 graf
SEVEROSKLO 80.00 84.00 3 625 52.00 64.00 5 268 graf
SEVEROTEX LIBEREC 27.00 48.00 2 397 18.00 27.00 1 436 graf
SEVEROZÁPADNÍ IF - - - 700.00 700.00 0 graf
SEVT 254.00 400.00 36 441 297.00 362.00 63 267 graf
SFINX 35.00 36.00 6 579 27.00 39.00 1 721 graf
SG - INDUSTRY 135.00 186.00 8 549 325 138.00 183.00 4 178 020 graf
SHD-KOMES 123.00 159.00 12 170 177.00 196.00 0 graf
SCHAFFER SOF ZNOJM 60.00 74.00 15 093 40.00 42.00 0 graf
SIDIA 341.00 526.00 24 653 387.00 630.00 8 272 graf
SIDIA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SIF 2 105.00 2 451.00 2 466 410 - - - graf
SIGMA BRNO 6.00 11.00 94 8.00 18.00 0 graf
SIGMA ENGINEERING - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SIGMA ENGINEERING - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SIGMA LUTÍN 52.00 74.00 180 586 41.00 70.00 97 496 graf
SIGMIA - - 0 1 000.00 1 000.00 0 graf
SIGMIA IF 95.00 95.00 11 400 73.00 133.00 23 150 graf
SIL.STAVBY TEPLICE 42.00 55.00 2 211 40.00 89.00 6 253 graf
SIL.STAVITEL. PHA 69.00 81.00 2 880 153.00 167.00 0 graf
SILKA 8.00 17.00 381 7.00 12.00 257 graf
SILNICE HORŠOV.TÝN 380.00 420.00 79 140 410.00 420.00 47 820 graf
SILNICE CHEB 20.00 27.00 742 37.00 37.00 0 graf
SILNICE JIČÍN 47.00 53.00 4 716 43.00 47.00 1 978 graf
SILNICE JIHLAVA 57.00 57.00 12 483 45.00 55.00 9 273 graf
SILNICE KLATOVY 62.00 62.00 0 136.00 151.00 0 graf
SILNICE LITOMYŠL 43.00 53.00 4 800 41.00 50.00 5 084 graf
SILNICE NEPOMUK 186.00 250.00 4 200 210.00 263.00 16 750 graf
SILNICE OSTRAVA 145.00 183.00 120 982 121.00 148.00 45 047 graf
SILNICE STŘÍBRO 64.00 67.00 934 101.00 101.00 302 graf
SILNICE ZNOJMO 53.00 53.00 0 82.00 91.00 0 graf
SILNIČNÍ TECHNIKA 33.00 37.00 11 655 30.00 35.00 15 916 graf
SILON 62.00 67.00 32 109 60.00 66.00 29 913 graf
SILVA SERVIS 35.00 35.00 1 260 48.00 51.00 3 094 graf
SILVACO 29.00 29.00 314 18.00 21.00 40 graf
SKALIČAN 60.00 94.00 13 586 45.00 54.00 1 310 graf
SKLÁRNY BYDŽOV - - - 260.00 260.00 0 graf
SKLÁRNY KAVALIER 1 643.00 2 310.00 766 040 1 601.00 2 150.00 470 875 graf
SKLENĚNÁ BIŽUTERIE - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SKLO BOHEMIA 642.00 752.00 944 381 588.00 779.00 215 788 graf
SKLO UNION TEPLICE 107.00 140.00 4 139 880 99.00 140.00 1 650 505 graf
SL.KÁMEN 10,125/02 - - 0 - - - graf
SLADOVNA HODONICE 70.00 100.00 16 428 74.00 110.00 29 236 graf
SLAVATA - - - 1 002.00 1 002.00 0 graf
SLAVIA NAPAJEDLA 17.00 18.00 17 870 16.00 24.00 5 154 graf
SLAVIE HOLDING - - - 124.00 270.00 299 018 graf
SLÉVÁRNA HEUNISCH 115.00 130.00 5 279 70.00 100.00 3 427 graf
SLÉVÁRNA KUŘIM 63.00 66.00 322 113.00 113.00 0 graf
SLÉVÁRNA KUŘIM - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SLÉVÁRNA LIBEREC 23.00 27.00 22 906 17.00 40.00 525 graf
SLEZAN FRÝDEK-MÍS. 102.00 137.00 399 519 94.00 132.00 103 386 graf
SLEZSKÝ KÁMEN 44.00 90.00 3 112 49.00 72.00 6 626 graf
SLOVÁC.VOD.A KAN. 36.00 36.00 1 836 15.00 33.00 120 graf
SLOVÁCKÁ FRUTA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SLOVÁCKÉ STROJÍRNY 60.00 90.00 210 168 50.00 88.00 81 031 graf
SLOVÁCKÝ IF - - - 135.00 153.00 356 420 graf
SLUVIS PRAHA 12.00 18.00 4 593 13.00 21.00 3 986 graf
SM ENERGETIKA 2 710.00 3 060.00 8 916 015 2 650.00 3 030.00 2 456 494 graf
SM PLYNÁRENSKÁ 2 411.00 2 787.00 1 706 378 2 270.00 2 650.00 970 282 graf
SM VOD.A KAN. OVA - - - 105.00 115.00 0 graf
SM VOD.A KAN.OVA 126.00 140.00 512 259 120.00 138.00 263 607 graf
SMP CONSTRUCTION 61.00 111.00 79 129 56.00 108.00 121 967 graf
SMRŽOVKA 14,25/01 99.00 99.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
SOBONA 43.00 72.00 0 38.00 45.00 5 906 graf
SOKOLOV. STROJÍRNY 64.00 82.00 130 391 63.00 80.00 109 375 graf
SOKOLOV.BÁŇ.STAVBY 57.00 74.00 98 172 29.00 68.00 30 226 graf
SOKOLOVSKÁ UHELNÁ 618.00 671.00 22 154 564 590.00 671.00 5 146 514 graf
SOLNÉ MLÝNY 220.00 282.00 126 798 190.00 281.00 23 887 graf
SOLO 91.00 110.00 209 798 85.00 112.00 87 139 graf
SPALOVNA VYSOČANY 121.00 190.00 70 939 100.00 185.00 35 147 graf
SPALOVNA VYSOČANY - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
SPEC.ÚST.PRO REK. 58.00 64.00 58 46.00 48.00 0 graf
SPECIÁL INVEST - - - 24.00 31.00 78 687 graf
SPECIALTRANS.NOS. 39.00 52.00 1 815 62.00 80.00 2 450 graf
SPEKT.ČESKÝ RÁJ PF - - - 10.00 21.00 0 graf
SPEKT.HORNICKÝ PF - - - 20.00 21.00 410 graf
SPEKT.VELKOMOR.PF - - - 10.00 21.00 360 graf
SPIF ČESKÝ 356.00 400.00 39 942 859 342.00 389.00 14 808 160 graf
SPIF VŠEOBECNÝ 77.00 95.00 11 494 848 75.00 97.00 4 457 970 graf
SPIF VÝNOSOVÝ 169.00 211.00 27 518 329 165.00 201.00 6 889 131 graf
SPOFA 295.00 400.00 134 835 305.00 390.00 178 697 graf
SPOJENÉ KARTÁČOVNY 470.00 625.00 224 891 424.00 617.00 87 581 graf
SPOJPROJEKT PRAHA 156.00 192.00 3 910 399.00 399.00 0 graf
SPOL.KAP.SLUŽEB 28.00 28.00 1 036 16.00 18.00 308 graf
SPOLANA 168.00 235.00 933 061 154.00 228.00 445 562 graf
SPOLANA - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
SPOLEK CH.HUT.VÝR. 76.00 138.00 870 054 72.00 136.00 641 031 graf
SPOLINVEST - - - 124.00 124.00 0 graf
SPORT IF - - - 500.00 500.00 0 graf
SPRÁVA FONDŮ IS - - - 204.00 248.00 808 496 graf
S-PRODUCTION - - - 680.00 690.00 0 graf
SPT TELCOM 12,5/99 95.00 100.00 85 346 5 800.00 8 290.00 0 graf
SPUR 212.00 234.00 5 801 200.00 220.00 4 540 graf
ST.DLUHOP. 8,7/00 98.00 98.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 9,40/98 98.00 98.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.10,55/02 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.10,95/01 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.11,4/98 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.14,6/97 96.00 96.00 0 - - - graf
ST.DLUHOP.8,55/97 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.9,15/00 99.00 99.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.9,25/99 105.00 105.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.9,4/97 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.9,45/01 100.00 100.00 0 9 760.00 9 760.00 0 graf
STABE-BER.STAVEBNÍ 44.00 60.00 1 398 80.00 90.00 0 graf
STAMEDOP 86.00 97.00 29 146 63.00 105.00 8 764 graf
STAMONT BRNO 57.00 90.00 90 60.00 75.00 2 755 graf
STAOPRA 76.00 124.00 3 058 102.00 120.00 2 328 graf
STAP 71.00 80.00 3 440 65.00 80.00 2 162 graf
STAPO 16.00 16.00 0 21.00 23.00 0 graf
STAPO ROKYCANY 53.00 140.00 0 300.00 300.00 0 graf
STAPRO SERVIS 21.00 26.00 0 35.00 41.00 0 graf
STAROPRAŽ.UZEN.IF - - - 19.00 23.00 54 027 graf
STAROROL.PORCELÁN 41.00 58.00 9 124 41.00 64.00 7 533 graf
STAS ZLIČÍN 12.00 13.00 15 450 8.00 16.00 802 graf
STASS 83.00 164.00 1 171 80.00 194.00 2 134 graf
STAST PRAHA - - 0 2.00 3.00 0 graf
STATEK DALOVICE 16.00 16.00 1 328 19.00 30.00 5 179 graf
STATEK KAMÝK N.V. 78.00 95.00 4 101 63.00 77.00 12 002 graf
STATEK MIROSLAV - - - 70.00 70.00 0 graf
STATEK UHŘÍNOV 161.00 269.00 100 280 126.00 178.00 4 590 graf
STATKY BĚLOTÍN 55.00 101.00 5 664 140.00 140.00 0 graf
STATKY POTŠTÁT 305.00 321.00 4 880 111.00 160.00 2 554 graf
STATUS 200.00 200.00 20 800 148.00 186.00 11 819 graf
STAV. IZOL. K.HORA 39.00 39.00 2 106 43.00 62.00 0 graf
STAV. VÝROBA PRAHA 21.00 24.00 3 245 18.00 28.00 3 704 graf
STAV.DOP.A MECH. 25.00 25.00 0 15.00 16.00 0 graf
STAV.IZOL.K.HORA - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
STAV.POD.HRANICE 41.00 46.00 1 107 35.00 35.00 0 graf
STAV.POD.JABLONEC 17.00 19.00 187 17.00 20.00 1 610 graf
STAV.POD.KLATOVY 63.00 129.00 10 638 140.00 154.00 0 graf
STAV.POD.OPAVA 12.00 13.00 1 452 27.00 30.00 0 graf
STAV.POD.PÍSEK 41.00 62.00 0 54.00 54.00 0 graf
STAV.POD.PLZEŇ 22.00 29.00 1 320 20.00 21.00 800 graf
STAV.POD.PRAHA 37.00 37.00 666 35.00 37.00 740 graf
STAV.POD.ZÁBŘEH 45.00 50.00 3 220 84.00 102.00 1 260 graf
STAV.POD.ŽĎÁR 54.00 72.00 6 652 62.00 71.00 6 053 graf
STAV.PODNIK 28.00 28.00 392 56.00 56.00 0 graf
STAV.SDRUŽ.PŘÍBRAM - - - 7 290.00 7 290.00 0 graf
STAV.TECHN.ÚSTAV 559.00 559.00 0 - - - graf
STAVBY A MON.PARD. 57.00 60.00 11 578 46.00 56.00 3 960 graf
STAVBY BRNO 13.00 13.00 0 48.00 48.00 0 graf
STAVBY MOSTŮ HOD. 112.00 145.00 13 041 89.00 150.00 10 016 graf
STAVCENT 20.00 28.00 520 25.00 25.00 1 100 graf
STAVEBNÍ P.KROMĚŘ. 38.00 71.00 0 56.00 72.00 0 graf
STAVEBNÍ P.PRACHA. 46.00 81.00 0 25.00 78.00 0 graf
STAVEBNÍ P.TEPLICE 107.00 130.00 37 703 97.00 130.00 8 840 graf
STAVEBNÍ STR.BRNO 23.00 23.00 2 255 20.00 22.00 1 407 graf
STAVEBNÍ STR.ÚSTÍ 44.00 44.00 0 25.00 42.00 0 graf
STAVEBNÍ ÚDRŽ. PHA 64.00 64.00 0 76.00 76.00 457 graf
STAVIMO 209.00 219.00 0 858.00 2 470.00 0 graf
STAVIVA 15.00 21.00 6 975 11.00 16.00 1 336 graf
STAVO FRÝDLANT V Č 32.00 32.00 0 80.00 80.00 2 800 graf
STAVO PLANÁ 57.00 60.00 38 448 47.00 54.00 6 602 graf
STAVOKOMB.LIBEREC 17.00 24.00 0 37.00 37.00 0 graf
STAVOKONSTRUKCE 47.00 47.00 0 69.00 69.00 0 graf
STAVOMAT CHEB 19.00 26.00 1 125 63.00 70.00 0 graf
STAVOMONT OSTRAVA 35.00 40.00 3 110 35.00 40.00 9 701 graf
STAVOMONT PRAHA 101.00 130.00 3 604 200.00 200.00 0 graf
STAVOMONTÁŽE Č.B. 29.00 30.00 3 222 38.00 41.00 7 550 graf
STAVOMONTÁŽE KV 88.00 126.00 20 434 79.00 117.00 2 933 graf
STAVOMONTÁŽE OL 60.00 63.00 50 100 51.00 60.00 19 561 graf
STAVOMONTÁŽE ZLÍN 9.00 13.00 738 8.00 11.00 865 graf
STAVOPROJEKT HK 163.00 181.00 1 672 200.00 200.00 0 graf
STAVOPROJEKT OL 240.00 252.00 0 139.00 180.00 0 graf
STAVOSTROJ 46.00 63.00 22 721 49.00 64.00 36 858 graf
STAVOUNION 9 710.00 9 710.00 0 - - - graf
STAVUS PŘÍBRAM 10.00 17.00 1 644 14.00 15.00 0 graf
STČ ENERGETICKÁ 2 010.00 2 165.00 4 124 212 1 910.00 2 255.00 1 132 901 graf
STČ PLYNÁRENSKÁ 1 925.00 2 460.00 453 164 1 906.00 2 410.00 339 880 graf
STČ.CHOV.SDRUŽENÍ 50.00 58.00 1 000 71.00 78.00 0 graf
STČ.SBĚRNÉ SUROV. 56.00 63.00 4 234 57.00 70.00 2 917 graf
STOCK PLZEŇ 1 121.00 1 312.00 213 440 1 160.00 1 255.00 136 634 graf
STOCK PLZEŇ - - - 1 076.00 1 076.00 0 graf
STRABAG BOHEMIA 136.00 160.00 49 958 133.00 160.00 15 963 graf
STRABAG RYCHNOV 56.00 70.00 9 338 71.00 71.00 0 graf
STRABAG UH.HRAD. 60.00 63.00 420 52.00 61.00 1 498 graf
STRATEGIC HOT.CAP. 1 020.00 1 027.00 1 197 101 900.00 1 006.00 389 722 graf
STROJ. CHRUSTENICE 58.00 61.00 2 032 140.00 150.00 7 280 graf
STROJ.PROSTĚJOV 30.00 41.00 6 332 34.00 37.00 1 512 graf
STROJEXPORT PRAHA 32.00 41.00 2 787 53.00 55.00 4 535 graf
STROJIMPORT 21.00 34.00 873 17.00 41.00 4 572 graf
STROJIMPORT - - - 3 586.00 21 890.00 0 graf
STROJINGSTAV BRNO 53.00 54.00 3 132 40.00 49.00 0 graf
STROJINTEX IDP 84.00 156.00 3 364 162.00 223.00 0 graf
STROJÍRNA SEDLICE 162.00 400.00 2 430 225.00 300.00 300 graf
STROJÍRNY A O.KAPL 73.00 78.00 6 003 71.00 78.00 16 873 graf
STROJÍRNY BOHDAL. 171.00 200.00 0 230.00 253.00 0 graf
STROJPLAST 36.00 40.00 6 800 30.00 37.00 4 008 graf
STROJTEX 160.00 161.00 27 076 158.00 247.00 22 045 graf
STROJTEX - - - 1 100.00 1 100.00 0 graf
STS HOSTIVICE 39.00 43.00 1 271 36.00 40.00 1 722 graf
STS OLOMOUC 40.00 40.00 0 66.00 309.00 0 graf
STS PRACHATICE 86.00 86.00 0 33.00 36.00 0 graf
STS PRUNÉŘOV 53.00 53.00 2 872 57.00 61.00 4 788 graf
STS PŘEROV 30.00 40.00 451 38.00 38.00 1 216 graf
STS STRAKONICE 24.00 41.00 13 813 37.00 98.00 0 graf
STS ŠUMPERK 96.00 116.00 20 540 80.00 116.00 18 158 graf
STUHA 123.00 133.00 9 794 125.00 133.00 30 171 graf
SUBEKO KLÁŠTEREC 29.00 49.00 2 373 29.00 62.00 15 831 graf
SUBTERRA 137.00 197.00 45 636 132.00 216.00 35 785 graf
SUPRAPHON 48.00 58.00 2 033 53.00 60.00 2 373 graf
SUZOP 60.00 77.00 5 614 42.00 53.00 4 024 graf
SUZOP - - - 2 153.00 2 153.00 0 graf
SVA 158.00 159.00 5 088 145.00 162.00 33 922 graf
SVA HOLÝŠOV 36 840.00 36 840.00 0 99 992.00 99 992.00 0 graf
SVAS 2.00 3.00 0 8.00 8.00 0 graf
SVIT ZLÍN 38.00 55.00 772 988 37.00 55.00 424 055 graf
SVITEX 6.00 6.00 0 18.00 22.00 0 graf
SVOBODA GRAF. ZÁV. 62.00 75.00 27 549 53.00 72.00 26 182 graf
SVÚM 20.00 20.00 0 33.00 33.00 0 graf
SVÚOM PRAHA 51.00 63.00 7 420 41.00 49.00 7 274 graf
SVUS 92.00 130.00 737 - - - graf
SVÚSS 34.00 34.00 1 972 33.00 33.00 0 graf
SYNPO 67.00 70.00 4 623 78.00 86.00 2 490 graf
ŠANCE IPF - - 0 12.00 18.00 3 210 graf
ŠKODA 950.00 1 129.00 88 849 496 940.00 1 115.00 18 704 709 graf
ŠKODA DIESEL 20.00 43.00 151 838 25.00 36.00 48 660 graf
ŠKODA LIAZ 78.00 105.00 232 407 67.00 104.00 114 242 graf
ŠKODA PRAHA 1 000.00 1 226.00 536 613 1 005.00 1 200.00 325 398 graf
ŠKOFIN 11,625/98 103.00 103.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ŠKROBÁRNA BRNO 30.00 34.00 8 432 26.00 38.00 3 630