The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 199509

The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 199509
Name The Prague Stock Exchange RM System Graf
Min price Max price Volume Min price Max price Volume
1.IF MORAVIA INV. - - - 123.00 180.00 4 892 graf
1.IF ŽIVNOBANKA 409.00 441.00 14 252 747 409.00 435.00 6 278 917 graf
1.STAVEBNÍ 103.00 135.00 15 670 66.00 185.00 2 292 graf
1.VŠEOB.DRUŽST.IF - - - 176.00 176.00 0 graf
2.SPOŘIT.PRIVAT.IF - - 0 537.00 887.00 5 199 844 graf
A&A - - - 2 361.00 4 157.00 367 648 graf
A+A INVESTČNÍ FOND - - - 135.00 145.00 195 326 graf
AB BANKA 16 825.00 16 825.00 0 - - - graf
ABATIS 61.00 61.00 366 50.00 50.00 0 graf
ACTUS - - - 89.00 89.00 0 graf
ADAMOVSKÉ STROJ. 400.00 450.00 946 197 400.00 439.00 438 486 graf
AERO HOLDING 105.00 132.00 6 393 332 103.00 150.00 1 112 973 graf
AGB IF II - - - 535.00 566.00 15 988 043 graf
AGB, PODÍLOVÝ FOND - - - 508.00 623.00 38 512 179 graf
AGRA PŘELOUČ 65.00 66.00 21 054 67.00 74.00 34 920 graf
AGREGA BLUDOV 153.00 179.00 644 140.00 140.00 0 graf
AGROBANKA 1 490.00 1 570.00 9 439 190 1 400.00 1 550.00 623 220 graf
AGROBANKA PRAHA - - - 100.00 126.00 0 graf
AGRODAT 129.00 200.00 64 463 132.00 171.00 16 944 graf
AGROGALAS FRÝDLANT 85.00 163.00 42 250 89.00 120.00 22 503 graf
AGROKLAS SLAVKOV 199.00 240.00 41 655 198.00 290.00 36 324 graf
AGROMA OSTRAVA - - - 87.00 105.00 69 330 graf
AGRO-MORAVOINVEST - - - 27.00 30.00 11 340 graf
AGROMOTOR VEL.MEZ. 206.00 262.00 91 342 173.00 253.00 22 051 graf
AGRONA 50.00 50.00 0 83.00 92.00 0 graf
AGROPODNIK DVORCE 23.00 24.00 2 712 30.00 33.00 18 698 graf
AGROPRODUKT 31.00 41.00 6 010 36.00 49.00 2 432 graf
AGROPROJEKT PARD. 177.00 262.00 12 936 280.00 450.00 13 420 graf
AGROSERVIS TACHOV 61.00 68.00 82 947 60.00 73.00 38 618 graf
AGROSLUŽ. TRNOVANY 159.00 167.00 635 124.00 124.00 0 graf
AGROSLUŽBY - - - 10 003.00 10 003.00 0 graf
AGROSLUŽBY BRUNTÁL 62.00 63.00 1 260 52.00 52.00 0 graf
AGROSLUŽBY CHEB 361.00 471.00 54 514 293.00 600.00 201 340 graf
AGROSLUŽBY KAPLICE 66.00 77.00 0 54.00 57.00 107 graf
AGROSTAT N.BYST. 17.00 27.00 2 857 39.00 43.00 0 graf
AGROSTAV HUSTOPEČE - - - 5 000.00 5 000.00 0 graf
AGROSTROJ PELHŘIM. 130.00 175.00 259 505 142.00 175.00 117 693 graf
AGROSTROJ PROSTĚJ. 37.00 51.00 26 315 36.00 60.00 17 636 graf
AGRO-TEX 132.00 198.00 204 862 129.00 186.00 63 434 graf
AGROTONZ TLUMAČOV 52.00 81.00 123 855 42.00 68.00 45 443 graf
AGROVYSOČINA 76.00 100.00 20 208 93.00 100.00 7 002 graf
AGROWEST 250.00 250.00 7 500 225.00 250.00 11 600 graf
AGROZET Č.BUDĚJ. 235.00 257.00 76 222 195.00 250.00 52 652 graf
AGROZET CHABAŘOV. 147.00 200.00 760 261.00 261.00 0 graf
AGROZET OLOMOUC - - - 28.00 50.00 0 graf
AGS JIČÍN 169.00 175.00 470 056 163.00 194.00 390 570 graf
AGT 224.00 235.00 58 820 200.00 220.00 25 404 graf
AIR SPECIÁL 171.00 327.00 953 166 178.00 320.00 258 188 graf
AKADEM. IF BLANSKO - - - 163.00 190.00 7 568 graf
ALBATROS 114.00 155.00 1 007 118.00 131.00 0 graf
ALFA - INVEST - - - - - - graf
ALIACHEM 800.00 850.00 19 254 159 775.00 840.00 3 231 890 graf
ALIBONA LITOVEL 55.00 55.00 3 082 50.00 52.00 821 graf
ALLFROST 185.00 209.00 2 721 181.00 240.00 741 graf
ALMET 580.00 600.00 278 920 520.00 590.00 25 724 graf
ALPHA-EFFECT 678.00 770.00 13 934 215 678.00 765.00 12 095 990 graf
ALPINE-IPS OSTRAVA 154.00 226.00 12 948 120.00 132.00 480 graf
ALPINE-IPS OSTRAVA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ALPINE-IPS OSTRAVA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
AMBIT Č. KRUMLOV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
AMBIT Č. KRUMLOV 241.00 266.00 3 133 187.00 202.00 5 184 graf
AMRO BANK 11.0/97 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
AMYLON 88.00 121.00 56 697 106.00 130.00 57 916 graf
ANENSKÉ SLAT.LÁZNĚ 351.00 366.00 4 242 320.00 365.00 6 895 graf
ANENSKÉ SLAT.LÁZNĚ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
AO PRAHA 36.00 38.00 1 227 50.00 50.00 0 graf
APOLLÓN HOLDING 150.00 165.00 10 041 040 150.00 163.00 5 076 906 graf
AQUA SERVIS R.N.KN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
AQUA SERVIS R.N.KN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
AQUASERV 242.00 370.00 62 506 179.00 330.00 9 728 graf
ARCELORMITTAL 307.00 394.00 26 221 696 294.00 400.00 4 051 072 graf
AREMS TŘEBOŇ 178.00 309.00 7 019 224.00 275.00 13 200 graf
ARKA 48.00 85.00 1 166 90.00 136.00 5 547 graf
ARKA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ARKUS - - - 86.00 131.00 33 140 graf
ARMABETON PRAHA 458.00 508.00 2 504 115 438.00 530.00 459 903 graf
ARMATURKA Č.TŘEB. - - - 13.00 13.00 0 graf
ARMATURKA Č.TŘEB. - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ARMEX HOLDING 37.00 39.00 2 522 38.00 49.00 4 628 graf
ARNOLD IF - - - 87.00 96.00 0 graf
AROMA PRAHA 115.00 121.00 114 587 105.00 130.00 56 677 graf
AROMKA BRNO 148.00 202.00 17 181 147.00 180.00 6 187 graf
ARPO 79.00 92.00 711 90.00 90.00 0 graf
ART CENTRUM 116.00 122.00 470 151.00 153.00 755 graf
ART CENTRUM - - - 1 002.00 1 002.00 0 graf
ARTIA - - - 17.00 18.00 0 graf
ASPEKTA 18,5/97 106.00 106.00 0 - - - graf
ASSIDOMÄN SEPAP 1 620.00 1 805.00 45 799 410 1 590.00 1 793.00 4 532 393 graf
ASTRA - LIBÍN 78.00 91.00 4 232 405.00 405.00 0 graf
ASTRA SERVIS 162.00 220.00 89 334 150.00 165.00 19 340 graf
ATAS NÁCHOD 174.00 190.00 96 566 169.00 182.00 25 210 graf
ATEKO 101.00 132.00 9 404 124.00 150.00 23 882 graf
ATELIÉRY ZLÍN 131.00 145.00 7 836 130.00 140.00 1 330 graf
ATESO 380.00 640.00 8 805 272 352.00 578.00 446 656 graf
AUTIA 335.00 353.00 9 057 320.00 340.00 2 560 graf
AUTO MOTORS ÚSTÍ 60.00 75.00 1 836 62.00 80.00 858 graf
AUTOCENTRUM LIBOU. 94.00 101.00 14 139 52.00 75.00 2 585 graf
AUTOMOT 64.00 76.00 33 299 60.00 70.00 8 562 graf
AUTOOPRAVNA TURNOV 59.00 78.00 293 100.00 100.00 1 492 graf
AUTOREMONT 1.BRUN. 67.00 105.00 1 904 105.00 105.00 0 graf
AUTOREPARIN 160.00 176.00 15 840 123.00 160.00 4 000 graf
AUTOSLUŽBA PRAHA 42.00 47.00 653 40.00 58.00 2 555 graf
AUTOTECH PRAHA 56.00 61.00 24 953 66.00 75.00 11 930 graf
AVE SB.SUROVINY 646.00 752.00 165 680 700.00 850.00 47 170 graf
AVIA 238.00 278.00 2 137 155 235.00 265.00 621 895 graf
AVIA KUTNÁ HORA 70.00 97.00 53 229 69.00 100.00 17 258 graf
AVIA NOVOSEDLY 276.00 309.00 122 553 267.00 300.00 47 384 graf
AVICOM JÁNSKÁ 108.00 147.00 286 507 114.00 143.00 35 360 graf
B.G.M. CAPITAL - - - 100.00 114.00 466 974 graf
B.G.M. CAPITAL - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
B.O.I.S. VIF BRNO - - - 293.00 411.00 345 848 graf
BALÍRNY TCHIBO 318.00 415.00 170 614 331.00 450.00 65 734 graf
BALNEA 115.00 135.00 3 105 120.00 133.00 399 graf
BÁŇ. PROJ. TEPLICE 97.00 147.00 4 691 101.00 113.00 0 graf
BÁŇ.PROJ.VAL.MEZ. 314.00 380.00 25 141 280.00 335.00 17 325 graf
BÁŇ.STAVBY MOST 200.00 236.00 1 033 524 176.00 215.00 121 743 graf
BANKA HANÁ.13,0/97 101.00 101.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
BANKOVNÍ HOLDING 1 140.00 1 310.00 28 960 870 1 083.00 1 300.00 6 820 228 graf
BANKOVNÍ HOLDING 1 140.00 1 310.00 28 960 870 - - - graf
BARTOŇ TEXT.ZÁVODY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BARTOŇ TEXT.ZÁVODY 200.00 264.00 6 762 219.00 230.00 8 224 graf
BASK 1 025.00 1 025.00 254 200 790.00 959.00 48 368 graf
BEKON - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BELAGRA 143.00 180.00 183 490 112.00 160.00 17 224 graf
BEMAGRO 29.00 49.00 34 616 27.00 42.00 10 721 graf
BENAR 130.00 197.00 1 186 068 126.00 190.00 220 314 graf
BENZINA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BENZINSERVIS 308.00 388.00 93 738 295.00 369.00 35 244 graf
BERGER BOHEMIA 371.00 613.00 4 877 614.00 614.00 0 graf
BESKYD. LESY JABL. 210.00 268.00 65 945 195.00 264.00 14 271 graf
BESKYDSKÁ STAVEBNÍ 259.00 272.00 1 554 210.00 400.00 20 000 graf
BETA ČESKÝ IF - - - 70.00 80.00 14 549 graf
BETA OLOMOUC 133.00 185.00 37 657 195.00 266.00 129 679 graf
BIJO TC 231.00 300.00 15 420 160.00 170.00 0 graf
BIJOUDATA 69.00 80.00 0 67.00 79.00 1 716 graf
BIOCEL 945.00 1 080.00 40 183 004 918.00 1 045.00 5 383 773 graf
BIOMA DŘEVOHOSTICE 30.00 42.00 0 50.00 50.00 0 graf
BIOPHARM VÚBVL 386.00 463.00 35 905 370.00 420.00 0 graf
BIOSTER. 300.00 409.00 55 739 342.00 410.00 31 280 graf
BIVOJ OPAVA 670.00 705.00 533 339 655.00 725.00 357 326 graf
BIŽUTERIE ČS.MINC 750.00 755.00 325 635 696.00 750.00 102 868 graf
BMT 46.00 65.00 4 442 50.00 60.00 2 342 graf
BMT BRNO - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BOHEMIA CRYS.GROUP 240.00 280.00 3 560 930 222.00 285.00 1 416 789 graf
BOHEMIA PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BOHEMIA SEKT 2 150.00 2 450.00 3 345 350 2 079.00 2 300.00 397 720 graf
BOHEMIA VENTURE 797.00 869.00 12 524 844 787.00 830.00 7 157 395 graf
BOHEMIA VIDEO ART 47.00 58.00 200 79.00 105.00 1 670 graf
BOHEMIA-LÁZNĚ 473.00 673.00 369 185 454.00 527.00 53 010 graf
BOHUŠOV. MLÉKÁRNA 176.00 298.00 33 137 168.00 268.00 12 812 graf
BONECO 438.00 485.00 15 675 246.00 333.00 2 714 graf
BOPO 125.00 188.00 647 666 129.00 178.00 198 726 graf
BOR 408.00 566.00 816 799 399.00 535.00 323 412 graf
BOTAS 180.00 190.00 8 036 158.00 190.00 5 770 graf
BRANO 338.00 535.00 103 833 370.00 689.00 36 005 graf
BRISK TÁBOR 233.00 308.00 56 805 204.00 300.00 42 421 graf
BRISTOL 600.00 764.00 151 372 526.00 627.00 35 338 graf
BRNĚN.VODÁR.A KAN. 155.00 190.00 2 464 230.00 247.00 0 graf
BSH HOLICE 69.00 80.00 6 376 60.00 92.00 3 614 graf
BSS METACO BRANDÝS - - - - - - graf
BUDIJOVICKY IF - - - 315.00 315.00 0 graf
BUZULUK KOMÁROV 401.00 432.00 716 250 334.00 440.00 105 957 graf
BVV BRNO 2 560.00 2 900.00 3 230 210 2 500.00 2 962.00 482 330 graf
BVV INVEST IS - - - 38.00 53.00 214 000 graf
BYSERVIS HOLDING 130.00 168.00 2 940 105.00 133.00 2 610 graf
BYTEX 34.00 58.00 16 323 33.00 92.00 19 946 graf
BYTOSTAV PORUBA 1 400.00 1 650.00 107 680 1 058.00 1 400.00 37 110 graf
BYZI 213.00 257.00 0 281.00 337.00 7 664 graf
C.A.S. 2 HOLDING 299.00 305.00 2 374 056 285.00 305.00 1 009 665 graf
C.A.S.6. HOLDING - - - 216.00 272.00 308 108 graf
C.S.FOND POMOCI - - - 202.00 267.00 296 437 graf
CA CIIF - - - 450.00 450.00 0 graf
CALOFRIG BOROVANY 1 105.00 1 380.00 770 900 1 069.00 1 271.00 41 274 graf
CARBORUNDUM ELECT. 90.00 119.00 34 757 80.00 130.00 19 592 graf
CEMBRIT MORAVIA 35.00 40.00 2 864 38.00 55.00 7 657 graf
CEMENT HRANICE 671.00 885.00 3 168 858 624.00 870.00 473 190 graf
CEMOS 63.00 86.00 15 388 53.00 71.00 4 910 graf
CENTEX 127.00 261.00 33 151 248.00 290.00 0 graf
CENTO IF - - - 900.00 900.00 0 graf
CENTROPROJEKT ZLÍN 216.00 240.00 20 980 155.00 180.00 0 graf
CENTRUM ST.INŽ.ZK. 245.00 270.00 54 344 255.00 275.00 0 graf
CERAM 69.00 81.00 26 053 66.00 78.00 22 302 graf
CEVA KRÁLŮV DVŮR 198.00 242.00 185 692 172.00 230.00 48 698 graf
CIDEM HRANICE 209.00 225.00 267 593 200.00 220.00 158 399 graf
CIHLÁŘ. ZÁV. PRAHA 68.00 104.00 29 820 60.00 93.00 12 078 graf
CIMEX KONCERN - - - 80.00 100.00 651 719 graf
CINEMART 498.00 750.00 381 050 385.00 703.00 40 104 graf
CIV.17,5/99 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
CIVO 90.00 129.00 1 890 126.00 191.00 0 graf
COLORBETON 191.00 230.00 13 274 167.00 191.00 836 graf
COLORLAK 462.00 585.00 956 845 433.00 532.00 146 990 graf
CONCORDIA INV.IF - - - 239.00 299.00 390 596 graf
CONCORDIA LESOV 310.00 575.00 44 456 360.00 435.00 720 graf
COOP 94 PFU 5.00 6.00 1 985 695 4.00 5.00 1 691 775 graf
COTTEX - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
CREDIT HR. KRÁLOVÉ 575.00 600.00 881 272 459.00 580.00 199 246 graf
CRISTAL PALACE 262.00 341.00 3 766 250.00 300.00 855 graf
CRYSTALEX 680.00 910.00 460 138 562.00 833.00 95 990 graf
CRYSTALEX NOVÝ BOR - - - 1 008.00 1 008.00 0 graf
CS TRADING 137.00 137.00 137 123.00 130.00 494 graf
CS0005008663 - - - - - - graf
CS0005034263 - - - - - - graf
CS0008427662 - - - - - - graf
CS0008462263 - - - - - - graf
CS0009026562 - - - 95.00 121.00 28 327 graf
CS0009029665 - - - 2 422.00 3 207.00 256 850 graf
CS0009030457 - - - 10 003.00 10 003.00 0 graf
CUKR. M.HRADIŠTĚ 44.00 117.00 9 257 41.00 55.00 82 graf
CUKR. OVČÁRY 57.00 64.00 5 217 33.00 47.00 1 584 graf
CUKR. PROSENICE 44.00 93.00 240 66.00 90.00 1 200 graf
CUKR. UNIČOV 121.00 136.00 9 891 114.00 131.00 16 794 graf
CUKRÁRNA KARLÍN 341.00 341.00 62 744 341.00 358.00 23 860 graf
CUKROVAR A RAFIN. 92.00 120.00 2 084 120.00 150.00 876 graf
CUKROVAR A RAFIN. - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
CUKROVAR BRODCE 33.00 71.00 184 128.00 148.00 22 659 graf
CUKROVAR BRODEK 259.00 391.00 165 132 243.00 375.00 39 856 graf
CUKROVAR DRAHAN. 91.00 98.00 29 900 90.00 90.00 1 080 graf
CUKROVAR HODONÍN 45.00 65.00 173 882 65.00 197.00 0 graf
CUKROVAR HRUŠOVANY 203.00 264.00 34 041 184.00 204.00 6 357 graf
CUKROVAR KOJETÍN 524.00 847.00 1 325 506 500.00 750.00 338 063 graf
CUKROVAR LITOVEL 153.00 218.00 25 613 81.00 165.00 6 000 graf
CUKROVAR NĚMČICE 56.00 141.00 13 158 65.00 82.00 5 094 graf
CUKROVAR VRBÁTKY 40.00 70.00 1 369 60.00 60.00 0 graf
CUKROVAR VYŠKOV 27.00 31.00 1 341 37.00 46.00 1 722 graf
CUKRSPOL PRAHA 285.00 315.00 436 129 234.00 312.00 57 021 graf
CUTISIN 950.00 1 070.00 3 028 647 913.00 1 085.00 354 973 graf
CZ 92/91 77.00 109.00 37 669 64.00 105.00 11 883 graf
CZ0005101600 - - - 1 002.00 1 002.00 0 graf
CZ0005106542 - - - 500.00 500.00 0 graf
CZ0005108084 - - - - - - graf
CZ0008012606 - - - 153.00 185.00 51 974 graf
CZ0008012648 - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
CZ0008014941 - - - - - - graf
CZ0008015047 - - - - - - graf
CZ0008015500 - - - 193.00 216.00 12 508 graf
CZ0008456282 - - - - - - graf
CZ0009064861 - - - - - - graf
CZ0009075008 - - - 6 286.00 10 453.00 0 graf
CZECH INTER.TRAVEL - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
CZECH PROPERTY - - - 70.00 70.00 0 graf
ČÁSLAV VARD/02 104.00 104.00 0 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČEDOK 200.00 324.00 91 218 181.00 281.00 53 326 graf
ČECHOFRACHT 2 500.00 3 250.00 768 910 2 275.00 3 144.00 68 012 graf
ČEPRO PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČESKÁ GUMÁR.SPOL. 248.00 297.00 15 375 308 254.00 300.00 2 700 994 graf
ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA 1 580.00 1 765.00 3 280 460 1 570.00 1 691.00 1 126 626 graf
ČESKÁ NÁR.PRŮM. - - - 122.00 160.00 1 139 595 graf
ČESKÁ POJIŠŤOVNA 3 900.00 4 395.00 8 032 825 3 613.00 4 150.00 266 772 graf
ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ 835.00 903.00 1 141 383 851.00 920.00 382 247 graf
ČESKÁ SPOŘITELNA 170.00 190.00 41 916 918 168.00 198.00 6 370 579 graf
ČESKÁ SPR.NEMOVIT. 70.00 70.00 5 040 77.00 83.00 8 449 graf
ČESKÁ ZBROJOVKA 1 020.00 1 100.00 4 455 355 955.00 1 061.00 512 597 graf
ČESKÉ CUKROVARY 169.00 338.00 109 364 250.00 333.00 208 493 graf
ČESKÉ DŘEV.ZÁVODY 116.00 143.00 23 520 91.00 112.00 2 426 graf
ČESKÉ LODĚNICE - - - 41.00 49.00 8 344 graf
ČESKÉ LODĚNICE 108.00 125.00 2 892 41.00 80.00 123 graf
ČESKÉ LUPKOVÉ ZÁV. 69.00 77.00 15 118 64.00 72.00 25 084 graf
ČESKÉ PŘÍSTAVY 451.00 474.00 610 062 405.00 470.00 213 326 graf
ČESKÉ PŘÍSTAVY - - - 1 003.00 1 003.00 0 graf
ČESKÉ RADIOKOMUN. 1 800.00 1 980.00 17 114 910 1 818.00 2 018.00 560 016 graf
ČESKÉ VINAŘ.ZÁVODY 251.00 266.00 1 736 502 233.00 432.00 380 411 graf
ČESKO-HOLANDSKÁ IS - - - 34.00 50.00 134 030 graf
ČESKOMOR.CEMENT 1 245.00 1 525.00 3 450 950 1 191.00 1 481.00 399 788 graf
ČESKOMOR.PRŮM.KAM. 125.00 185.00 8 850 215.00 454.00 5 148 graf
ČESKOMOR.VYBER.PF - - - 451.00 518.00 17 998 graf
ČESKOMORAVSKÁ INV. 119.00 171.00 643 321 114.00 160.00 89 250 graf
ČESKOMORAVSKÝ IF - - - 60.00 95.00 15 281 graf
ČESKOMORAVSKÝ LEN 1 170.00 1 240.00 1 595 975 1 095.00 1 201.00 317 602 graf
ČESKÝ FOND (PIAS) 900.00 935.00 640 289 - - - graf
ČESKÝ HOLDING 720.00 787.00 26 858 610 710.00 787.00 9 866 645 graf
ČESKÝ PORCELÁN 2 330.00 3 650.00 119 555 - - - graf
ČESKÝ UPF 604.00 667.00 10 837 672 584.00 655.00 3 669 720 graf
ČETRANS ÚSTÍ N.L. 172.00 233.00 2 243 803 159.00 230.00 501 063 graf
ČEVIS 4 030.00 4 200.00 4 200 - - - graf
ČEZ 1 045.00 1 145.00 104 977 630 1 013.00 1 130.00 7 179 006 graf
ČEZ 11,3/05 100.00 105.00 1 042 742 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČEZ 14 3/8 /01 106.00 109.00 476 867 - - - graf
ČEZ 16,5/98 103.00 108.00 543 279 - - - graf
ČEZ 2 836.00 928.00 37 580 607 840.00 923.00 5 239 501 graf
ČGF 1 935.00 2 035.00 524 710 1 000.00 1 100.00 0 graf
ČISTÍRNY OSTRAVA 35.00 43.00 6 254 40.00 54.00 2 888 graf
ČKD BLANSKO - - - - - - graf
ČKD DOPR.SYSTÉMY 181.00 196.00 1 341 346 160.00 200.00 250 299 graf
ČKD DUKLA PRAHA 154.00 200.00 419 251 150.00 213.00 221 943 graf
ČKD DUKLA PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČKD ELTECHNIKA 53.00 70.00 41 854 47.00 66.00 13 989 graf
ČKD HOŘOVICE 70.00 86.00 19 995 60.00 72.00 6 064 graf
ČKD HRAD.KRÁLOVÉ 62.00 74.00 35 529 67.00 89.00 21 764 graf
ČKD HRONOV 136.00 159.00 6 713 109.00 115.00 2 604 graf
ČKD CHOCEŇ 111.00 137.00 2 462 250.00 250.00 0 graf
ČKD INTECH - - - 1 002.00 1 002.00 0 graf
ČKD KOMPRESORY 51.00 60.00 62 436 50.00 66.00 31 355 graf
ČKD KUTNÁ HORA 130.00 147.00 240 008 123.00 140.00 110 096 graf
ČKD OBCHOD.SLUŽBY 56.00 89.00 96 919 55.00 82.00 12 570 graf
ČKD POLOVODIČE PHA 24.00 30.00 1 171 766 22.00 30.00 478 854 graf
ČKD POLYSERVIS 11.00 13.00 23 295 15.00 16.00 2 475 graf
ČKD PRAHA DIZ 254.00 379.00 91 401 300.00 360.00 21 985 graf
ČKD PRAHA HOLDING 170.00 199.00 7 866 454 165.00 197.00 1 798 419 graf
ČKD SLANÝ 65.00 88.00 310 141 57.00 82.00 110 587 graf
ČKD SLUŽBY 43.00 59.00 7 852 38.00 55.00 9 229 graf
ČKD TECH.LABORAT. - - - 1 002.00 1 002.00 0 graf
ČMD 66.00 80.00 1 235 957 63.00 76.00 504 714 graf
ČNIMF 197.00 228.00 249 373 - - - graf
ČNIOPF 195.00 230.00 83 993 - - - graf
ČOKOLÁDOVNY 2 400.00 2 650.00 12 834 430 2 210.00 2 650.00 891 146 graf
ČS.KERAMIKA 129.00 179.00 8 454 104.00 150.00 2 944 graf
ČS.PLAVBA LABSKÁ 155.00 169.00 2 132 361 151.00 167.00 595 708 graf
ČSAD AUTOBUSY PLZ. 72.00 93.00 401 003 67.00 100.00 126 565 graf
ČSAD BENEŠOV 50.00 62.00 850 133.00 133.00 0 graf
ČSAD BLANSKO 135.00 142.00 541 174.00 193.00 0 graf
ČSAD BOSKOVICE 75.00 102.00 34 324 90.00 130.00 0 graf
ČSAD BRNO ČERNOV. 25.00 40.00 1 771 33.00 55.00 3 414 graf
ČSAD BRNO HOLDING 75.00 75.00 0 70.00 74.00 9 030 graf
ČSAD BŘECLAV 58.00 62.00 1 973 159.00 159.00 0 graf
ČSAD BUS CHRUDIM 50.00 85.00 16 526 50.00 72.00 43 710 graf
ČSAD BUS SEMILY 89.00 116.00 12 700 155.00 298.00 23 840 graf
ČSAD BUS ÚSTÍ N.L. 43.00 56.00 159 993 54.00 63.00 151 282 graf
ČSAD BUS ÚSTÍ N.O. 74.00 101.00 125 954 91.00 109.00 93 102 graf
ČSAD Č. BUDĚJOVICE 116.00 182.00 422 329 126.00 180.00 82 770 graf
ČSAD ČAS ZNOJMO - - - 49.00 49.00 0 graf
ČSAD FRÝDEK MÍSTEK 192.00 221.00 59 491 185.00 226.00 63 792 graf
ČSAD HAVÍŘOV 79.00 82.00 14 304 92.00 100.00 2 000 graf
ČSAD HODONÍN 70.00 92.00 4 480 84.00 84.00 0 graf
ČSAD JABLONEC N.N. 87.00 112.00 20 975 150.00 230.00 459 graf
ČSAD JINDŘ.HRADEC 68.00 99.00 17 001 68.00 81.00 17 044 graf
ČSAD KARVINÁ 84.00 95.00 33 069 76.00 101.00 39 642 graf
ČSAD KLADNO 134.00 158.00 78 869 114.00 130.00 9 348 graf
ČSAD KROMĚŘÍŽ 97.00 139.00 6 802 123.00 125.00 1 715 graf
ČSAD KUTNÁ HORA 35.00 48.00 1 368 47.00 48.00 799 graf
ČSAD KYJOV 145.00 198.00 5 742 230.00 230.00 0 graf
ČSAD OPAVA 51.00 57.00 6 261 61.00 80.00 4 728 graf
ČSAD OSTRAVA 119.00 130.00 460 245 108.00 133.00 194 626 graf
ČSAD PELHŘIMOV 113.00 186.00 44 970 128.00 179.00 2 768 graf
ČSAD PRAHA VRŠOV. 67.00 99.00 8 941 94.00 110.00 0 graf
ČSAD PRACHATICE 127.00 199.00 133 923 120.00 135.00 27 179 graf
ČSAD ROSICE 97.00 200.00 891 140.00 155.00 0 graf
ČSAD SLANÝ 66.00 66.00 8 316 61.00 110.00 1 708 graf
ČSAD TELNICE 58.00 70.00 21 072 77.00 77.00 0 graf
ČSAD TŘINEC 75.00 77.00 18 132 76.00 76.00 13 376 graf
ČSAD ÚAN PRAHA 226.00 370.00 5 775 165.00 350.00 17 865 graf
ČSAD ÚAN PRAHA - - - 300.00 300.00 0 graf
ČSAD UHER.HRADIŠTĚ 73.00 80.00 13 499 48.00 65.00 4 290 graf
ČSAD VSETÍN 68.00 68.00 0 190.00 190.00 0 graf
ČSAD VYŠKOV 159.00 196.00 19 837 248.00 270.00 59 780 graf
ČSAO PHA HOSTIVAŘ 45.00 46.00 2 254 50.00 53.00 5 598 graf
ČSAO TEPLICE 29.00 34.00 406 30.00 64.00 0 graf
ČSAO UH. HRADIŠTĚ - - - - - - graf
ČSKD - INTRANS 133.00 152.00 56 996 114.00 143.00 13 866 graf
ČSOB 11,00/00 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČSOB 11,125/97 100.00 101.00 2 109 902 20 000.00 20 000.00 0 graf
ČSOB Č.PEN.TRH OPF - - - 242.00 450.00 0 graf
ČSOB SVĚT.AKC.OPF - - - 190.00 297.00 445 153 graf
ČZ STRAKONICE 371.00 400.00 8 080 721 361.00 400.00 2 256 664 graf
D.S.LEASING 1 600.00 1 600.00 0 998.00 1 600.00 0 graf
DAKO-CZ 72.00 86.00 39 879 74.00 101.00 24 650 graf
DAKO-CZ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
DAMZA - - - - - - graf
DAS PŘÍBRAM 90.00 100.00 0 85.00 90.00 6 800 graf
DELTA CLIMATIZER 361.00 397.00 0 490.00 490.00 490 graf
DENTAL 836.00 971.00 449 587 855.00 940.00 46 054 graf
DERMACOL 604.00 694.00 311 913 583.00 692.00 69 258 graf
DESKO 270.00 310.00 82 291 140.00 154.00 0 graf
DESNÁ 761.00 870.00 301 099 674.00 830.00 83 076 graf
DEZA 1 990.00 2 145.00 10 891 905 1 901.00 2 104.00 1 807 012 graf
DEZA - - - 246.00 316.00 86 892 graf
DG JIHOVEL 90.00 122.00 19 867 91.00 147.00 7 974 graf
DIMENSION - - - 102.00 111.00 1 662 graf
DIOPTRA 220.00 250.00 36 432 245.00 268.00 9 154 graf
DKF HOLDING - - - 411.00 480.00 245 647 graf
DMP 238.00 273.00 84 885 176.00 249.00 16 414 graf
DOBA BAKOV N.JIZ. 235.00 359.00 1 072 777 180.00 332.00 15 406 graf
DOBRUŠSKÉ STROJÍR. 1 400.00 1 545.00 711 940 1 384.00 1 592.00 320 714 graf
DOM.POTŘ.UNI PLZEŇ 129.00 160.00 55 575 101.00 125.00 4 599 graf
DOMA 45.00 55.00 49 166 50.00 65.00 73 401 graf
DOMES KARLOVY VARY 100.00 261.00 0 71.00 239.00 0 graf
DOMINO TŘEBÍČ 260.00 532.00 551 895 300.00 327.00 10 305 graf
DOMOV PRAHA 410.00 500.00 64 568 364.00 445.00 22 308 graf
DOP.PODNIK M.LÁZNĚ 180.00 182.00 39 858 167.00 300.00 366 176 graf
DOP.PODNIK M.LÁZNĚ - - - 1 003.00 1 003.00 0 graf
DOP.STAVBY A MOSTY 690.00 800.00 5 611 288 629.00 780.00 1 023 783 graf
DOPLA PAP 668.00 722.00 96 241 613.00 688.00 31 480 graf
DOPRAVA A MECHAN. 263.00 305.00 8 410 310.00 310.00 0 graf
DOPRAVOPROJ. BRNO 1 030.00 1 190.00 507 720 1 080.00 1 200.00 309 840 graf
DOSTA DOP.STAV.UH 613.00 841.00 1 849 673 651.00 790.00 376 366 graf
DOSTAV PRAHA 56.00 122.00 3 800 55.00 84.00 1 596 graf
DOTEX 91.00 111.00 444 99.00 100.00 0 graf
DOWO 102.00 138.00 19 668 107.00 131.00 0 graf
DROBNÉ ZBOŽÍ 94 95.00 127.00 26 831 112.00 151.00 20 035 graf
DROBNÉ ZBOŽÍ PELH. 349.00 349.00 0 343.00 380.00 0 graf
DROBNÉ ZBOŽÍ TRADE 54.00 58.00 220 56.00 56.00 0 graf
DROGERIE IK ÚS.N.L 73.00 73.00 6 059 73.00 78.00 1 740 graf
DROGERIE N.JIČÍN 140.00 187.00 1 309 73.00 130.00 508 graf
DROGERIE OLOMOUC 171.00 200.00 117 324 131.00 161.00 9 232 graf
DROGERIE OSTRAVA 37.00 39.00 4 144 41.00 51.00 18 918 graf
DRŮBEŽ.POD.LIBUŠ 500.00 500.00 290 000 437.00 475.00 63 221 graf
DRŮBEŽ.POD.LIBUŠ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
DRŮBEŽ.ZÁV.KLATOVY 347.00 425.00 61 852 371.00 390.00 29 183 graf
DRŮBEŽ.ZÁVOD 41.00 49.00 62 613 26.00 52.00 12 275 graf
DRŮBEŽ-VEJCE 48.00 55.00 3 064 59.00 63.00 2 556 graf
DRUHÝ F. KSIO OPF - - - 27.00 53.00 281 784 graf
DŘEVOKOMB. VRBNO 205.00 235.00 555 286 180.00 225.00 132 796 graf
DŘEVOSTROJ ČKYNĚ 325.00 359.00 10 832 256.00 392.00 7 270 graf
DŘEVOZPRAC. ZÁVODY 93.00 98.00 391 37.00 85.00 0 graf
DŘEVOZPRAC.POD.PHA 46.00 61.00 28 903 50.00 55.00 1 310 graf
DST TRUTNOV 184.00 193.00 5 016 150.00 200.00 8 018 graf
DŮM MÓDY 1 355.00 1 600.00 62 975 1 140.00 1 400.00 7 494 graf
DYAS UHER. OSTROH 360.00 592.00 683 653 319.00 535.00 95 194 graf
DYWIDAG PREFA 249.00 526.00 0 360.00 410.00 0 graf
ECOTRADE 209.00 283.00 117 423 203.00 296.00 55 484 graf
EFEKTA VAR/97 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
EFEKTAFOND - - - 100.00 100.00 0 graf
EGO - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
EGO 41.00 50.00 4 559 29.00 40.00 3 672 graf
EGRETTA KOLÍN.DOP. 103.00 127.00 21 389 96.00 108.00 1 632 graf
EGRETTA PORTFOL - - - 100.00 115.00 1 067 025 graf
EGÚ BRNO 231.00 279.00 6 100 240.00 311.00 36 400 graf
EGÚ PRAHA 163.00 171.00 1 690 118.00 150.00 0 graf
EKOAGROBANKA - - 0 10 206.00 16 010.00 456 776 graf
EKOAGROBANKA - - 0 860.00 1 112.00 348 788 graf
EKOAGROFOND ÚSTÍ - - - 31.00 36.00 38 105 graf
EKOFLORA HR.KRÁL. 83.00 100.00 26 800 83.00 104.00 19 137 graf
EKOFOND - - - 120.00 120.00 0 graf
EKOINGSTAV BRNO 249.00 269.00 132 160 245.00 290.00 18 008 graf
EKOINVEST IF - - - 154.00 180.00 9 580 graf
EKOPROJEKT PRAHA 26.00 42.00 6 037 28.00 54.00 5 133 graf
EKOS 50.00 52.00 99 80.00 95.00 2 640 graf
EKOS KROMĚŘÍŽ - - - 90.00 100.00 4 095 graf
EKOSTAVBY BRNO 177.00 236.00 85 443 171.00 230.00 44 518 graf
EKOSTAVBY KAPLICE 241.00 302.00 52 072 221.00 320.00 32 421 graf
EL. PRAGA 14,5/96 103.00 103.00 0 5 000.00 5 000.00 0 graf
EL.PŘÍSTR.ROKYTN. 137.00 207.00 25 060 150.00 153.00 3 202 graf
ELEGA ŽIROVNICE 37.00 44.00 9 822 50.00 60.00 2 212 graf
ELEKTRÁRNA KOLÍN 783.00 842.00 907 052 700.00 860.00 208 298 graf
ELEKTRÁRNY OPATOV. 3 040.00 3 230.00 13 546 520 2 826.00 3 153.00 381 018 graf
ELEKTRÁRNY OPATOV. - - - 4 050.00 4 050.00 0 graf
ELEKTROKERAMIKA - - - 1 986.00 1 986.00 0 graf
ELEKTROPORC.LOUNY 635.00 791.00 1 298 963 580.00 751.00 97 076 graf
ELITE 100.00 117.00 69 220 100.00 126.00 35 678 graf
ELITEX Č.KOSTELEC 168.00 238.00 26 323 154.00 231.00 4 578 graf
ELITRON LIBEREC 31.00 68.00 752 40.00 115.00 6 810 graf
ELPLAST 41.00 55.00 3 386 45.00 57.00 2 632 graf
ELROZ 54.00 60.00 5 852 65.00 73.00 1 156 graf
ELTOP PLZEŇ 200.00 200.00 4 800 350.00 385.00 0 graf
EMKAM 35.00 64.00 1 161 97.00 101.00 0 graf
ENERG. STROJ. BRNO 117.00 188.00 57 965 151.00 195.00 30 256 graf
ENERGOAQUA 153.00 165.00 1 229 545 143.00 160.00 453 204 graf
ENERGOMONTÁŽE LIB. 1 230.00 1 480.00 1 236 045 1 090.00 1 319.00 68 130 graf
ENERGOPROJEKT PHA 76.00 107.00 46 911 86.00 101.00 33 002 graf
ENERGOSTROJ. PARD. 147.00 206.00 12 732 104.00 153.00 5 619 graf
ENERGOTRANS - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ENERGOVOD 922.00 1 200.00 206 265 967.00 1 180.00 57 631 graf
ENTEC STARÉ MĚSTO 80.00 80.00 0 68.00 83.00 1 079 graf
EP ROŽNOV 122.00 122.00 0 66.00 66.00 0 graf
EP ROŽNOV - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
EPA 90.00 94.00 2 471 82.00 90.00 0 graf
EPOS BRNO - - - 31.00 34.00 0 graf
ERGON 195.00 230.00 13 245 162.00 210.00 23 397 graf
ESAB VAMBERK 422.00 433.00 499 652 405.00 500.00 259 453 graf
ESAB VAMBERK - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ESTRELA ŽEL.BROD - - - 1 210.00 1 210.00 0 graf
ETA 700.00 758.00 963 014 668.00 777.00 154 724 graf
ETS OSTRAVA 152.00 208.00 9 718 120.00 155.00 15 144 graf
EUROINVEST KOSMON. - - - 151.00 173.00 388 860 graf
EUROVIA CS 1 150.00 1 370.00 6 017 060 1 081.00 1 320.00 149 928 graf
EXCELSIOR 1 940.00 1 940.00 0 1 000.00 1 000.00 0 graf
EXICO - - - 3.00 4.00 195 graf
EZ PRAHA 3 915.00 4 200.00 8 843 855 3 541.00 4 010.00 1 052 416 graf
FAB 3 100.00 3 450.00 8 125 180 2 897.00 3 300.00 294 300 graf
FAGRON 110.00 120.00 38 866 107.00 126.00 47 947 graf
FALCON MIMOŇ 124.00 138.00 3 813 167.00 265.00 0 graf
FANDA-GROUP OSTR. 70.00 70.00 10 360 42.00 42.00 0 graf
FARMET 26.00 26.00 0 32.00 34.00 96 graf
FASÁDOSTAV PRAHA 168.00 330.00 637 774 169.00 330.00 149 207 graf
FATRA 1 125.00 1 300.00 3 719 335 1 002.00 1 315.00 220 052 graf
FAVORIT ROKYCANY 142.00 220.00 305 280 180.00 231.00 9 358 graf
FBE HOLDING - - - 190.00 205.00 1 265 122 graf
FERONA 135.00 210.00 2 298 902 127.00 211.00 361 383 graf
FEROX DĚČÍN 65.00 105.00 5 391 82.00 110.00 3 668 graf
FERROMET PRAHA 428.00 555.00 384 395 426.00 527.00 61 390 graf
FERRUM 70.00 119.00 518 814 73.00 108.00 28 904 graf
FEZKO SERVIS 128.00 190.00 409 428 130.00 180.00 36 764 graf
FINANCE ENG.-1.PF - - - 30.00 54.00 548 896 graf
FINANCE ENG.-2.PF - - - 30.00 73.00 397 184 graf
FINOP HOLDING 218.00 325.00 8 238 452 212.00 333.00 1 874 687 graf
FIO IF - - - 364.00 460.00 70 052 graf
FIRN 345.00 420.00 699 839 248.00 410.00 198 597 graf
FLORIA KROMĚŘÍŽ 39.00 43.00 516 43.00 46.00 225 graf
FOND UNIVERSUM 710.00 749.00 442 307 - - - graf
FORESTA 235.00 300.00 4 205 341.00 341.00 0 graf
FORM 55.00 67.00 3 397 64.00 75.00 6 447 graf
FORMTRADE 125.00 167.00 15 887 126.00 220.00 32 032 graf
FORT KAPITÁL BRNO - - - 217.00 360.00 7 880 087 graf
FOSFA 455.00 537.00 149 527 445.00 555.00 42 918 graf
FRANZ EDER TACHOV 28.00 40.00 342 40.00 51.00 2 440 graf
FRENŠTÁTSKÁ LESNÍ 133.00 177.00 13 048 154.00 209.00 19 341 graf
FRIGERA 75.00 149.00 1 050 676 73.00 136.00 14 354 graf
FRIGERA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
FRIGOTRANS PRAHA 154.00 189.00 5 636 630.00 630.00 0 graf
FRUTA MODŘICE 220.00 450.00 92 754 171.00 323.00 20 846 graf
FRUTA PODIVÍN 111.00 151.00 31 247 73.00 120.00 14 326 graf
FRÝDLANTSKÁ LESNÍ 119.00 150.00 21 033 84.00 181.00 15 115 graf
FRYGESTA 192.00 385.00 0 177.00 339.00 552 330 graf
FTL PROSTĚJOV 201.00 219.00 29 304 149.00 275.00 48 957 graf
GALA 182.00 196.00 38 360 170.00 193.00 12 850 graf
GALANT MIKULOV 165.00 202.00 8 221 135.00 258.00 1 461 graf
GALEKO 130.00 160.00 912 390.00 414.00 0 graf
GAMA 1 400.00 1 470.00 635 530 1 330.00 1 400.00 147 362 graf
GAMEX 113.00 186.00 7 840 150.00 200.00 2 127 graf
GAS-MĚŘENÍ,REGUL. 1 100.00 1 180.00 319 625 987.00 1 155.00 119 654 graf
GASTRONOMIA 238.00 337.00 197 896 152.00 275.00 30 832 graf
GENNEX IF - - - 96.00 117.00 0 graf
GENOSERVIS 304.00 426.00 173 295 299.00 381.00 64 680 graf
GEODEZIE BRNO 825.00 909.00 32 175 800.00 950.00 56 633 graf
GEODEZIE LIBEREC 313.00 350.00 13 150 270.00 400.00 12 260 graf
GEOFYZIKA 310.00 385.00 782 270 288.00 400.00 318 263 graf
GEOINDUSTRIA 133.00 186.00 256 935 146.00 192.00 60 803 graf
GEOL.PRŮZ.OSTRAVA 254.00 350.00 70 666 201.00 293.00 50 188 graf
GEOL.PRŮZ.ZL.HORY 55.00 61.00 5 445 40.00 73.00 3 310 graf
GEOTEST BRNO 343.00 361.00 22 204 333.00 380.00 68 278 graf
GEOTEST SLATINA 26.00 26.00 0 53.00 53.00 0 graf
GEOTRADE 47.00 49.00 0 50.00 50.00 250 graf
GESTA 95.00 109.00 15 920 99.00 105.00 37 920 graf
GLASS TV COMPONENT - - - 3.00 6.00 35 839 graf
GLAVERBEL 8,5/00 - - 0 - - - graf
GMS PRAHA 41.00 44.00 615 200.00 200.00 0 graf
GMS PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
GRAFIATISK - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
GRAFIATISK 295.00 330.00 7 840 240.00 240.00 0 graf
GRAFIT 655.00 679.00 305 397 547.00 675.00 77 976 graf
GRAFO 547.00 612.00 39 083 500.00 603.00 12 441 graf
GRAFOSTROJ 57.00 76.00 228 59.00 68.00 2 367 graf
GRAMOFONOVÉ ZÁVODY 441.00 555.00 189 018 449.00 512.00 95 233 graf
GRANDHOTEL PUPP 530.00 581.00 184 641 429.00 586.00 53 196 graf
GRANDHOTEL ZL. LEV 212.00 355.00 3 631 252.00 285.00 0 graf
GRANDHOTEL ZL. LEV - - - 1 268.00 1 268.00 0 graf
GRANITOL 185.00 200.00 56 658 153.00 228.00 4 123 graf
GUMÁRNY ZUBŘÍ 190.00 304.00 270 102 184.00 281.00 73 565 graf
GUMOKOV 249.00 329.00 112 030 235.00 287.00 73 776 graf
GUMOTEX 356.00 402.00 98 555 343.00 435.00 39 660 graf
H.J. HEINZ CR/SR 409.00 445.00 208 398 400.00 462.00 71 948 graf
HACAR 505.00 505.00 38 380 410.00 550.00 34 714 graf
HANÁ LEAS. 14,5/98 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
HANÁ ZZN OLOMOUC 100.00 107.00 40 860 100.00 150.00 28 036 graf
HANÁCKÉ DRŮBEŽÁŘ. 86.00 98.00 2 094 95.00 110.00 6 560 graf
HANÁCKÉ DRŮBEŽÁŘ. - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
HANSON ČR 850.00 1 000.00 53 950 761.00 982.00 119 838 graf
HANUŠOVICKÁ LESNÍ 1 330.00 1 775.00 1 426 425 1 072.00 2 000.00 502 718 graf
HARV.SPOL.ARBITR 546.00 650.00 54 842 558.00 610.00 13 119 graf
HARV.SPOL.CONTRAR 613.00 777.00 274 715 655.00 860.00 85 765 graf
HARV.SPOL.DIAMANT 618.00 800.00 435 293 643.00 957.00 159 280 graf
HARV.SPOL.FINANČNÍ 643.00 713.00 65 447 590 634.00 702.00 16 780 976 graf
HARV.SPOL.MEN.SPOL 600.00 700.00 168 652 550.00 1 030.00 58 333 graf
HARVARD.PRŮM.HOLD. 640.00 675.00 65 765 502 620.00 665.00 17 599 351 graf
HEDVA 94.00 126.00 743 274 91.00 115.00 177 090 graf
HIKOR PÍSEK 750.00 820.00 221 348 670.00 819.00 46 838 graf
HMO LOGISTIKA OL 228.00 260.00 195 116 200.00 315.00 39 570 graf
HMZ 93.00 109.00 349 543 89.00 101.00 73 094 graf
HOBÉ PARDUBICE 2 075.00 2 075.00 0 1 373.00 1 373.00 0 graf
HOCHTIEF CZ A. S. 1 285.00 1 520.00 1 024 740 1 207.00 1 462.00 302 212 graf
Holcim (Česko) 828.00 1 000.00 831 674 889.00 1 065.00 368 914 graf
HOLCIM ČESKO 775.00 852.00 3 224 464 736.00 840.00 647 998 graf
HOME 86.00 110.00 52 738 94.00 110.00 32 891 graf
HOT.INTERNATIONAL 440.00 440.00 221 320 387.00 441.00 88 546 graf
HOTEL BAVOR 205.00 372.00 30 572 132.00 322.00 8 311 graf
HOTEL ČERNIGOV 380.00 481.00 26 496 380.00 450.00 19 528 graf
HOTEL ESPLANADE 1 220.00 1 280.00 617 280 1 130.00 1 280.00 26 346 graf
HOTEL FORUM PRAHA 495.00 518.00 1 198 066 485.00 502.00 442 422 graf
HOTEL IMPERIAL 400.00 445.00 15 084 388.00 431.00 11 597 graf
HOTEL INTERNAT.BRN 173.00 214.00 20 463 183.00 211.00 19 093 graf
HOTEL JALTA PRAHA 639.00 748.00 35 561 544.00 713.00 30 540 graf
HOTEL PALACE OVA 96.00 111.00 6 073 101.00 124.00 4 629 graf
HOTEL PANORAMA 411.00 455.00 316 736 396.00 460.00 61 010 graf
HOTEL PANORAMA BK - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
HOTELOVÝ PORCEL.KV 100.00 168.00 35 491 101.00 180.00 20 790 graf
HP 111.00 159.00 443 385.00 385.00 0 graf
HRADECKÝ FOND - - 0 284.00 284.00 0 graf
HŘEBČÍN NAPAJEDLA 92.00 126.00 3 008 88.00 145.00 352 graf
HUMPOLECKÉ STROJ. 67.00 99.00 136 743 54.00 107.00 39 890 graf
HUTNÍ MONTÁŽE 340.00 664.00 3 661 111 350.00 675.00 570 818 graf
HUTNÍ PROJ. PLZEŇ 69.00 109.00 976 90.00 96.00 0 graf
HUTNÍ PROJEKT 325.00 340.00 14 825 300.00 451.00 4 200 graf
HUTNÍ PROJEKT OVA 330.00 642.00 421 755 310.00 650.00 92 292 graf
HYDROPROJEKT 722.00 795.00 13 656 693.00 750.00 10 500 graf
CHABAŘOVICKÉ STR. 72.00 95.00 870 65.00 65.00 0 graf
CHEMAPOL 12,5/97 98.00 98.00 0 10 000.00 10 333.00 0 graf
CHEMO 285.00 330.00 10 932 352.00 371.00 7 734 graf
CHEMOFOND 257.00 280.00 1 062 532 231.00 307.00 569 166 graf
CHEMONT BRNO 84.00 104.00 94 377 80.00 105.00 19 606 graf
CHEMONT BRNO - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
CHEMOPETROL GROUP 950.00 1 120.00 30 595 189 932.00 1 116.00 3 590 878 graf
CHEMOPROJEKT 235.00 235.00 0 239.00 245.00 2 445 graf
CHEPOS BRNO 150.00 165.00 29 680 131.00 170.00 13 742 graf
CHEVAK CHEB 67.00 99.00 7 967 56.00 71.00 2 210 graf
CHIRANA MODŘANY 47.00 60.00 23 603 48.00 69.00 11 576 graf
CHIRANA STRAŠNICE 120.00 219.00 55 044 113.00 291.00 9 752 graf
CHIRONAX PRAHA 26.00 39.00 2 812 23.00 24.00 357 graf
CHLADÍCÍ VĚŽE PHA 357.00 449.00 355 269 348.00 429.00 7 796 graf
CHLUMČAN.KER.ZÁV. 3 470.00 3 820.00 3 736 635 3 211.00 3 805.00 363 412 graf
CHODSKÉ VOD.A KAN. 82.00 91.00 328 81.00 85.00 1 259 graf
CHOTĚBOŘ.STR.SLUŽ. 186.00 300.00 187 827 190.00 260.00 57 971 graf
CHOTĚBOŘ.STR.SMALT 116.00 274.00 9 175 129.00 363.00 23 280 graf
CHRONOTECHNA 30.00 79.00 54 176 30.00 62.00 17 912 graf
I. EPIC HOLDING - - - 127.00 158.00 3 149 913 graf
I.SZT 13/99 103.00 103.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ICEC ŠLAPANICE 105.00 195.00 19 395 117.00 210.00 6 849 graf
ICOM REALITY 92.00 113.00 3 597 200.00 200.00 0 graf
ICOM STAVEBNÍ 53.00 55.00 550 65.00 79.00 0 graf
ICOM TRANSPORT 49.00 51.00 2 242 46.00 47.00 0 graf
ICOM TRANSPORT - - - 1 003.00 1 003.00 0 graf
IDEAL STANDARD 313.00 401.00 8 966 345.00 375.00 1 430 graf
IDOP OLOMOUC - - - - - - graf
IF AB-UNIFOND 135.00 170.00 168 287 135.00 170.00 129 000 graf
IF BOH.DOP.KOMEN. - - - 143.00 150.00 604 218 graf
IF BOHATSTVÍ 1 060.00 1 180.00 34 169 655 1 006.00 1 150.00 9 698 412 graf
IF BOHEMIA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
IF BOHEMIA DOPRAVY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
IF BOHEMIA ZEMPOT. - - - 95.00 113.00 517 173 graf
IF BOHEMIA ZEMPOT. - - - 1 706.00 1 706.00 0 graf
IF CTP - - - 77.00 90.00 672 graf
IF CTP - - - 845.00 845.00 0 graf
IF ČEMONIF - - - 268.00 495.00 285 826 graf
IF ČKD KUTNÁ HORA - - - 89.00 90.00 0 graf
IF ČS.PRIVAT.SPOL - - - 88.00 107.00 13 509 graf
IF ENERGETIKY 970.00 1 015.00 72 975 882.00 1 000.00 72 834 graf
IF GOLD - - - 900.00 900.00 0 graf
IF JABLONECKÁ BIŽ. 200.00 207.00 830 257 188.00 213.00 438 784 graf
IF KREDIT - - - 140.00 170.00 304 400 graf
IF MERCIA H.K. - - - 391.00 481.00 5 238 graf
IF METALL - - - 141.00 160.00 58 114 graf
IF MINVEST - - - 118.00 142.00 512 graf
IF OBCHODU 926.00 1 045.00 14 872 648 842.00 1 020.00 3 677 169 graf
IF PIVO-MORAVA - - - 166.00 186.00 595 936 graf
IF PORTFOLIOVÝ - - - 82.00 200.00 61 392 graf
IF PRO EKOL.A REC - - - 109.00 200.00 3 270 graf
IF PRO PROSPE.PRŮM - - - 63.00 75.00 5 082 graf
IF RYCHLÉHO VÝNOSU 1 305.00 1 380.00 15 216 110 1 283.00 1 389.00 5 335 209 graf
IF SKPM - - - 125.00 144.00 233 772 graf
IF STAVEBNÍ - - - 70.00 70.00 0 graf
IF TOP PROFIT - - - 158.00 299.00 359 987 graf
IF ZÁRUKA - - - 87.00 106.00 173 graf
IF ZBROJOV.VSETÍN - - - 228.00 300.00 38 474 graf
IF ZLATÁ BRÁNA - - - 365.00 550.00 42 925 graf
IH MOSKVA ZLÍN 144.00 160.00 47 818 133.00 178.00 14 415 graf
II.EPIC HOLDING - - - 45.00 58.00 2 493 430 graf
ILBAU LIBEREC 78.00 97.00 5 218 162.00 162.00 0 graf
ILBAU-SIBE - - - - - - graf
IMADOS 113.00 113.00 0 105.00 116.00 0 graf
IMEX 687.00 760.00 136 959 629.00 780.00 98 174 graf
IMO CHOMUTOV 39.00 52.00 8 242 33.00 70.00 1 440 graf
IMPERIAL K. VARY 802.00 845.00 55 664 801.00 852.00 22 686 graf
IMPERIAL K. VARY - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
IMPERIAL K.VARY 1 175.00 1 365.00 5 165 1 500.00 1 500.00 0 graf
IMPRESS METAL PAC. - - - - - - graf
IMPS 195.00 233.00 80 868 158.00 215.00 11 630 graf
INFUSIA 700.00 897.00 221 245 666.00 789.00 172 090 graf
INGSTAV BRNO 473.00 570.00 692 714 385.00 510.00 96 311 graf
INGSTAV OPAVA 199.00 220.00 23 838 180.00 234.00 59 926 graf
INGSTAV OSTRAVA 1 235.00 1 795.00 1 699 120 1 116.00 1 678.00 344 317 graf
INGSTAV UHER.HRAD. 693.00 1 035.00 439 996 600.00 730.00 14 250 graf
INGSTAV UHER.HRAD. - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
INOV.CENTR. VVÚPS 57.00 60.00 0 143.00 150.00 1 755 graf
INOV.CENTR.VÚK 102.00 108.00 1 236 150.00 155.00 0 graf
INOVA 197.00 217.00 7 907 410.00 410.00 0 graf
INSPEKTA 950.00 1 200.00 20 300 1 057.00 1 278.00 3 770 graf
INTEA 460.00 755.00 451 996 406.00 686.00 123 050 graf
INTERGAL VRCHOVINA 102.00 126.00 13 184 76.00 256.00 11 739 graf
INTERGEO 67.00 133.00 14 091 45.00 73.00 360 graf
INTERHOT.PARKHOTEL 241.00 339.00 54 096 279.00 340.00 23 008 graf
INTERHOT.PARKHOTEL - - - 700.00 700.00 0 graf
INTERHOTEL OLYMPIK 300.00 350.00 189 632 281.00 326.00 54 344 graf
INTERHOTEL TRANSIT - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
INTERHOTEL VORONĚŽ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
INTERHOTEL VORONĚŽ 311.00 320.00 119 243 277.00 314.00 31 752 graf
INTERIER PRAHA 70.00 109.00 62 536 74.00 99.00 14 438 graf
INTERKUPON HOLDING 118.00 138.00 136 135 110.00 130.00 76 916 graf
INTERSIGMA 199.00 230.00 0 162.00 220.00 0 graf
INTERSIGMA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
INTERSIGMA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
INTERSIGMA - - - 114.00 135.00 227 562 graf
INTERSIGMA 189.00 217.00 1 623 1 000.00 1 000.00 0 graf
INTEX 131.00 170.00 96 412 113.00 250.00 23 544 graf
INV.SPOL.PODNIKAT - - - 67.00 111.00 157 732 graf
INV.SPOL.PODNIKAT. - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
INV.SPOL.RENTIA - - - 121.00 405.00 7 275 graf
INVEST.FOND LIF - - - 920.00 920.00 0 graf
INVEST.PODNIK.FOND - - - 117.00 171.00 21 366 graf
INVESTA - - - 8.00 8.00 0 graf
INVESTIK ROŽNOV 31.00 31.00 0 27.00 96.00 0 graf
INVESTIM IF 214.00 225.00 6 530 204.00 228.00 34 749 graf
IP BANKA 2 015.00 2 145.00 12 460 080 2 005.00 2 291.00 875 805 graf
IPB 11,125/98 99.00 100.00 51 252 10 000.00 10 000.00 0 graf
IPF SMR_INA - - - 240.00 240.00 0 graf
IPS 12,1/00 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
IPS KARLOVY VARY 911.00 1 060.00 727 117 798.00 906.00 5 844 graf
IPS SKANSKA 2 130.00 2 265.00 13 407 025 2 030.00 2 260.00 988 551 graf
IS LINH ART - - - 587.00 650.00 904 871 graf
IS UNION - - - 550.00 650.00 1 433 854 graf
ITEC GROUP 50.00 67.00 34 540 44.00 60.00 12 174 graf
IVAX - CR 1 110.00 1 310.00 12 384 040 1 074.00 1 270.00 1 571 774 graf
IZOLACE ÚSTÍ 39.00 52.00 2 613 39.00 58.00 6 132 graf
J.B.IF - - - 90.00 100.00 8 508 graf
JABLON.BIZUTER. IS - - - 148.00 191.00 143 931 graf
JABLONEX 150.00 208.00 71 465 114.00 211.00 17 746 graf
JÁCHYMOV PM 230.00 295.00 93 910 233.00 302.00 40 056 graf
JÄKL KARVINÁ 203.00 244.00 150 803 207.00 255.00 401 115 graf
JANKA 355.00 420.00 1 971 875 310.00 416.00 299 271 graf
JAROMĚŘ. MLÉKÁRNA 163.00 207.00 2 002 255.00 255.00 0 graf
JAS-JESNICKÁ STROJ 38.00 57.00 14 299 28.00 33.00 3 630 graf
JATKY PLZEŇ 60.00 98.00 10 707 76.00 79.00 1 905 graf
JČ ENERGETIKA 1 245.00 1 710.00 2 920 660 1 193.00 1 802.00 343 090 graf
JČ PLYNÁRENSKÁ 1 425.00 1 710.00 398 595 1 235.00 1 700.00 67 428 graf
JEMČA 779.00 890.00 84 166 676.00 915.00 31 394 graf
JESAN ADOLFOVICE 367.00 420.00 29 998 380.00 430.00 132 390 graf
JESDREV JESENÍK 212.00 231.00 18 844 210.00 223.00 29 463 graf
JESENIC.MLÉKÁRNY 179.00 250.00 76 026 200.00 245.00 43 135 graf
JESENIC.ZÁS.A NÁK. 34.00 54.00 4 779 35.00 40.00 6 845 graf
JIHLAVAN 61.00 78.00 58 499 55.00 71.00 34 033 graf
JIHLAVSKÉ AUTOOPR. 96.00 107.00 1 940 107.00 120.00 0 graf
JIHLAVSKÉ DZ 100.00 149.00 160 453 100.00 155.00 88 056 graf
JIHLAVSKÉ MLÉKÁRNY 200.00 261.00 16 666 207.00 285.00 3 524 graf
JIHOČESKÁ KERAMIKA 1 015.00 1 015.00 54 810 884.00 961.00 7 276 graf
JIHOČESKÉ LESY 248.00 393.00 557 871 230.00 330.00 112 691 graf
JIHOČESKÉ TISKÁRNY 250.00 251.00 21 003 180.00 220.00 7 498 graf
JIHOČESKÝ CHOVATEL 189.00 227.00 9 884 225.00 270.00 7 094 graf
JIHOSTROJ 107.00 120.00 172 919 100.00 125.00 40 505 graf
JILANA 165.00 173.00 16 195 153.00 163.00 9 958 graf
JIP 13,875/01 101.00 101.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
JIRČANY 90.00 134.00 5 439 100.00 121.00 3 327 graf
JIS INVEST.FOND - - - 210.00 262.00 38 712 graf
JITEX PÍSEK 190.00 244.00 740 509 184.00 240.00 204 756 graf
JITKA JINDŘ.HRADEC 170.00 221.00 1 412 150 173.00 230.00 354 155 graf
JITONA 119.00 212.00 902 304 130.00 205.00 456 307 graf
JITŘENKA PRAHA 77.00 100.00 11 285 71.00 100.00 26 510 graf
JIZERSKÉ SKLO 429.00 468.00 8 163 371.00 450.00 2 016 graf
JIZERSKÉ SKLO - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
JLV 68.00 75.00 25 366 81.00 85.00 18 652 graf
JM ENERGETIKA 1 480.00 1 900.00 1 924 855 1 445.00 1 862.00 447 860 graf
JM PLYNÁRENSKÁ 2 100.00 2 100.00 590 100 1 877.00 2 220.00 99 124 graf
JUNIVEL 55.00 61.00 1 320 100.00 102.00 0 graf
JUTA 1 045.00 1 270.00 3 499 845 917.00 1 200.00 433 858 graf
K.S.I.O.-1.PF - - - 28.00 61.00 229 776 graf
K.V. RESTAV 64.00 86.00 2 416 243.00 243.00 0 graf
KABELOVNA DĚČÍN - - - 5 256.00 5 256.00 0 graf
KABLO ELEKTRO 1 210.00 1 250.00 410 020 1 011.00 1 200.00 220 915 graf
KABLO KLADNO - - - 950.00 950.00 0 graf
KAOLIN HLUBANY 780.00 880.00 163 067 757.00 900.00 41 168 graf
KAPITÁL HOLDING - - - 103.00 123.00 280 398 graf
KAPP 64.00 64.00 0 86.00 95.00 0 graf
KARA 98.00 150.00 1 117 734 110.00 185.00 574 196 graf
KARLOVAR. MIN.VODY 980.00 1 090.00 169 385 987.00 1 150.00 115 006 graf
KARLOVAR. PORCELÁN 310.00 535.00 965 266 332.00 465.00 304 056 graf
KARLOVAR. SILNICE 71.00 87.00 3 377 64.00 71.00 129 graf
KARMA 1 350.00 1 415.00 241 245 1 350.00 1 540.00 175 068 graf
KARNOLA KRNOV 98.00 172.00 113 076 110.00 155.00 32 478 graf
KAROSERIA 175.00 183.00 373 471 160.00 182.00 96 994 graf
KARTOGRAFIE PRAHA 287.00 420.00 24 608 352.00 396.00 8 045 graf
KARVINSKÁ STAVEBNÍ 212.00 212.00 8 480 200.00 210.00 5 200 graf
KAUČUK GROUP 1 050.00 1 290.00 6 982 395 1 050.00 1 295.00 909 188 graf
KAVOZ 99.00 103.00 43 072 96.00 105.00 30 772 graf
KB 11,1/98 100.00 100.00 91 942 10 000.00 10 495.00 0 graf
KB 11,2/97 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB 11,4/01 99.00 100.00 276 869 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB 14,5/96 101.00 101.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB 7 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB LIKÉR 780.00 965.00 64 831 800.00 995.00 31 160 graf
KB VAR/00 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/98 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/98 97.00 98.00 1 281 055 8 757.00 10 000.00 124 249 graf
KB VAR/99 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KDYNIUM 207.00 265.00 6 486 270.00 297.00 0 graf
KERAM.KONDENZÁTORY - - - 1 008.00 1 008.00 0 graf
KERAM.ZÁV.ZNOJMO 350.00 441.00 66 654 328.00 440.00 20 052 graf
KERAMIKA HOB 1 660.00 1 820.00 2 117 230 1 581.00 1 750.00 663 840 graf
KERAMOST 151.00 176.00 57 797 162.00 190.00 62 917 graf
KF 102.00 116.00 3 947 89.00 111.00 5 134 graf
KH BŘIDLIČNÁ 14/97 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KIF - - - 235.00 235.00 0 graf
KIF MOST - - - 175.00 500.00 0 graf
KINOTECHNIKA PRAHA 80.00 80.00 5 840 91.00 91.00 0 graf
KIS INVEST 1 355.00 1 420.00 0 1 623.00 1 623.00 0 graf
KIS TIPAINVEST - - - 328.00 500.00 1 443 graf
KLATOVSKÉ RYBÁŘST. 221.00 265.00 92 766 247.00 300.00 124 556 graf
KLENOTY AURUM 152.00 175.00 13 215 159.00 176.00 3 498 graf
KLENOTY BRNO 82.00 110.00 217 505 79.00 99.00 60 732 graf
KLIMA 129.00 215.00 100 527 125.00 175.00 0 graf
KLIMACENTRUM 102.00 130.00 11 926 66.00 116.00 5 506 graf
KNOF.PRŮM.ŽIROV. 204.00 230.00 8 124 170.00 277.00 33 766 graf
KOH-I-NOOR 211.00 305.00 60 486 234.00 271.00 38 762 graf
KOH-I-NOOR ML.VOŽ. 148.00 227.00 29 201 120.00 180.00 6 797 graf
KOH-I-NOOR PRAHA 306.00 796.00 3 867 022 240.00 705.00 230 292 graf
KO-HOLDING 240.00 308.00 176 679 230.00 340.00 68 781 graf
KOLBENKA 138.00 170.00 287 427 138.00 156.00 111 227 graf
KOLI HOLD. N.MĚSTO 50.00 70.00 2 527 58.00 100.00 11 435 graf
KOLÍNSKÁ MLÉKÁRNA 78.00 90.00 1 944 97.00 105.00 7 296 graf
KOLORA SEMILY 106.00 129.00 506 646 95.00 129.00 36 646 graf
KOMERČNÍ BANKA 1 400.00 1 515.00 104 548 635 1 400.00 1 520.00 8 215 011 graf
KOMERČNÍ BANKA IF 596.00 682.00 195 073 567 584.00 670.00 31 141 158 graf
KOMPAS-OK IF - - - 123.00 172.00 11 515 graf
KONAX - - - 1.00 2.00 0 graf
KONE LIFTS 430.00 451.00 19 780 320.00 376.00 1 600 graf
KORAMIC ŘEPOV 66.00 100.00 872 165.00 179.00 0 graf
KORAMIC ŘEPOV - - - 10 003.00 10 003.00 0 graf
KORAMO KOLÍN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KORINT LIBEREC 85.00 139.00 27 109 68.00 110.00 10 417 graf
KORNOLIT 410.00 443.00 19 585 332.00 410.00 3 280 graf
KOSMOS ČÁSLAV 340.00 412.00 18 836 247.00 404.00 3 776 graf
KOSTELECKÉ UZENINY 950.00 1 025.00 253 957 923.00 1 020.00 165 016 graf
KOVÁRSKO 55.00 70.00 15 523 68.00 81.00 6 006 graf
KOVO 2 - - 0 974.00 974.00 0 graf
KOVO CHEB 147.00 148.00 41 369 110.00 180.00 19 251 graf
KOVO PRAHA 159.00 191.00 19 225 121.00 185.00 7 747 graf
KOVOBEL 67.00 81.00 2 302 76.00 76.00 0 graf
KOVOFINIŠ LEDEČ 95.00 115.00 11 962 78.00 95.00 1 960 graf
KOVOHUTĚ BŘIDLIČNÁ 360.00 415.00 907 696 325.00 420.00 174 408 graf
KOVOHUTĚ ČELAKOV. 90.00 120.00 285 389 93.00 113.00 89 048 graf
KOVOHUTĚ DĚČÍN 70.00 144.00 17 433 73.00 120.00 5 186 graf
KOVOHUTĚ MNÍŠEK 250.00 295.00 284 485 225.00 341.00 110 936 graf
KOVOHUTĚ POVRLY 73.00 95.00 72 715 73.00 95.00 21 234 graf
KOVOHUTĚ PŘÍBRAM 303.00 443.00 1 134 306 287.00 377.00 292 714 graf
KOVOHUTĚ ROKYCANY 73.00 117.00 230 639 67.00 116.00 75 436 graf
KOVOLIT MODŘICE 160.00 182.00 149 969 205.00 217.00 207 852 graf
KOVOMAT 33.00 34.00 4 114 38.00 43.00 756 graf
KOVONA 250.00 345.00 102 846 202.00 299.00 5 718 graf
KOVONA KARVINÁ 85.00 100.00 200 937 70.00 105.00 51 494 graf
KOVOPLAST CHLUMEC 262.00 310.00 60 368 271.00 350.00 24 156 graf
KOVOPODNIK 33.00 35.00 264 72.00 72.00 0 graf
KOVOPOL 284.00 300.00 100 315 242.00 300.00 30 045 graf
KOVOPROJEKTA BRNO 330.00 383.00 75 645 270.00 350.00 9 870 graf
KOVOSLUŽBA A.V. 34.00 70.00 952 52.00 72.00 1 220 graf
KOVOSLUŽBA PRAHA 187.00 276.00 14 458 250.00 280.00 1 260 graf
KOVOSVIT 100.00 171.00 35 351 114.00 204.00 41 446 graf
KOVOŠROT DĚČÍN 235.00 255.00 38 860 201.00 225.00 38 038 graf
KOVOŠROT KLADNO 621.00 792.00 65 140 640.00 848.00 4 809 graf
KOVOTERM 78.00 82.00 12 410 75.00 83.00 11 865 graf
KOZAK KLATOVY 100.00 122.00 43 110 81.00 113.00 10 913 graf
KRAJKA 124.00 220.00 215 456 125.00 200.00 112 520 graf
KRÁLODVORSKÉ ŽEL. 154.00 173.00 2 250 449 145.00 170.00 810 441 graf
KRÁLOVOPOLSKÁ 219.00 247.00 846 167 199.00 265.00 269 847 graf
KRED.BANKA 15,0/98 101.00 101.00 20 767 8 640.00 8 640.00 0 graf
KREDITAL IF - - - 380.00 554.00 151 360 graf
KREDITNÍ BANKA 24 805.00 29 940.00 3 562 150 - - - graf
KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY 395.00 600.00 734 718 332.00 537.00 153 073 graf
KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KRKONOŠSKÉ VÁPENKY 264.00 346.00 109 434 208.00 300.00 24 346 graf
KROMEXIM 70.00 71.00 35 500 57.00 63.00 5 313 graf
KRUŠNOH.STROJ.MOST 181.00 191.00 417 952 168.00 214.00 287 698 graf
KRUŠNOHORSKÉ LESY 164.00 201.00 446 973 153.00 200.00 184 704 graf
KRYSTALY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KRYTINA ŠLAPANICE 281.00 301.00 37 879 274.00 305.00 32 386 graf
KŘIŠŤÁLOVÝ IF 827.00 950.00 13 503 204 819.00 920.00 2 201 836 graf
K-T-V INVEST 1 305.00 1 515.00 1 321 325 1 260.00 1 471.00 468 716 graf
KUNZ HRANICE 114.00 133.00 123 748 108.00 129.00 103 746 graf
KUPONINVEST - - - 185.00 196.00 1 035 837 graf
KVANTO IPF 280.00 800.00 8 470 567 255.00 800.00 1 764 056 graf
LABENA KR.BŘEZNO 36.00 50.00 20 005 39.00 48.00 3 318 graf
LABIT 43.00 49.00 8 501 43.00 52.00 13 148 graf
LACRUM BRNO 260.00 286.00 11 128 242.00 297.00 1 452 graf
LACTEA CHOMUTOV 47.00 73.00 1 395 73.00 77.00 0 graf
LADA 60.00 85.00 67 507 69.00 118.00 46 479 graf
LANAREST BRNO 78.00 89.00 81 897 70.00 110.00 45 504 graf
LANEX 660.00 730.00 128 680 625.00 750.00 51 370 graf
LARM 114.00 138.00 945 125.00 135.00 750 graf
LATER CHRUDIM 237.00 288.00 99 138 216.00 280.00 51 588 graf
LÁZ.SAN.SANSSOUCI 430.00 450.00 21 190 298.00 475.00 3 862 graf
LÁZ.SAN.ŠVÝC.DVŮR 750.00 901.00 22 022 642.00 812.00 24 264 graf
LÁZNĚ FRANT.LÁZNĚ 398.00 504.00 257 244 335.00 429.00 51 916 graf
LÁZNĚ KONST.LÁZNĚ 282.00 322.00 6 846 360.00 460.00 5 110 graf
LÁZNĚ KUNDRATICE 171.00 261.00 8 974 160.00 220.00 1 102 graf
LÁZNĚ LIBVERDA 100.00 151.00 8 983 117.00 150.00 8 514 graf
LÁZNĚ LIBVERDA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
LÁZNĚ LUHAČOVICE 450.00 535.00 114 072 466.00 541.00 30 754 graf
LÁZNĚ PODĚBRADY 118.00 162.00 12 241 125.00 172.00 15 832 graf
LÁZNĚ TEPLICE N.B. 114.00 135.00 15 120 116.00 142.00 11 043 graf
LÁZNĚ TEPLICE V Č. 115.00 178.00 110 160 105.00 143.00 51 026 graf
LÁZNĚ TEPLICE V Č. - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
LÁZNĚ VELICHOVKY 550.00 550.00 50 600 389.00 500.00 9 305 graf
LCS BUS. CENTRE 79.00 88.00 1 200 86.00 95.00 516 graf
LCS HOLDING - - - 121.00 130.00 611 596 graf
LDP VLTAVA VLAŠIM 202.00 211.00 227 840 181.00 211.00 179 880 graf
LE CYGNE SPORT.GR. - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
LECOTEX 64.00 154.00 64 100.00 180.00 0 graf
LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ 798.00 885.00 694 899 740.00 847.00 176 751 graf
LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
LÉČEBNÉ L.BOHDANEČ 247.00 317.00 22 849 223.00 296.00 15 948 graf
LÉČIVA PRAHA 2 435.00 2 805.00 15 269 400 2 324.00 2 751.00 1 779 874 graf
LEMEX 100.00 101.00 7 575 180.00 180.00 0 graf
LENAS 550.00 633.00 37 156 476.00 603.00 122 958 graf
LES. SPOL.BUČOVICE 228.00 284.00 157 875 200.00 278.00 17 865 graf
LES. SPOL.BUCHLOV. 235.00 260.00 146 690 204.00 250.00 44 004 graf
LES. SPOL.FR.LÁZNĚ 140.00 150.00 27 880 92.00 101.00 1 464 graf
LES. SPOL.H.BLATNÁ 110.00 168.00 57 646 94.00 141.00 23 202 graf
LES. SPOL.HORŠ.TÝN 150.00 150.00 93 450 129.00 214.00 12 716 graf
LES. SPOL.HOŘICE 501.00 571.00 21 782 450.00 551.00 0 graf
LES. SPOL.JIHLAVA 321.00 480.00 76 690 396.00 482.00 57 839 graf
LES. SPOL.KRASLICE 108.00 145.00 9 718 64.00 118.00 6 604 graf
LES. SPOL.LANŠKR. 515.00 1 045.00 128 740 612.00 909.00 101 224 graf
LES. SPOL.LEDEČ 220.00 315.00 29 713 216.00 240.00 7 640 graf
LES. SPOL.LITOMĚŘ. 205.00 252.00 423 765 200.00 240.00 145 201 graf
LES. SPOL.NÁMĚŠŤ 450.00 450.00 347 400 428.00 455.00 159 632 graf
LES. SPOL.POLIČKA 484.00 624.00 82 562 450.00 501.00 44 618 graf
LES. SPOL.PŘIBYSL. 300.00 340.00 138 720 244.00 302.00 43 871 graf
LES. SPOL.RONOV 640.00 715.00 29 224 601.00 704.00 8 462 graf
LES. SPOL.STRÁŽN. 300.00 382.00 113 455 298.00 360.00 7 602 graf
LES. SPOL.STŘÍBRO 124.00 151.00 35 283 91.00 102.00 0 graf
LES. SPOL.SVITAVY 434.00 526.00 52 216 423.00 525.00 22 495 graf
LES. SPOL.TELČ 703.00 1 045.00 677 463 800.00 1 379.00 1 097 036 graf
LES. SPOL.TRHANOV 170.00 194.00 8 818 163.00 180.00 3 120 graf
LES. ZÁV.KARLOVICE 213.00 216.00 26 047 203.00 224.00 5 370 graf
LESNA 216.00 292.00 176 831 216.00 303.00 67 998 graf
LESNÍ SP.KRÁL.HVO. 190.00 204.00 58 858 190.00 220.00 8 480 graf
LESNÍ SP.OPOČNO 370.00 401.00 34 850 385.00 459.00 22 974 graf
LESNÍ SP.TEP.U T. 400.00 423.00 348 809 374.00 420.00 142 028 graf
LESNÍ SP.ŽEL.RUDA 196.00 263.00 7 344 200.00 250.00 4 000 graf
LESNÍ SPOL. BRUMOV 399.00 1 040.00 118 098 579.00 892.00 17 159 graf
LESNÍ SPOL.BROUMOV 145.00 204.00 125 316 122.00 161.00 0 graf
LESNÍ SPOL.H.KRÁL. 179.00 256.00 17 577 150.00 193.00 770 graf
LESNÍ SPOL.JAROM. 201.00 270.00 295 281 210.00 300.00 33 128 graf
LESNÍ SPOL.JM LESY 280.00 300.00 407 021 241.00 300.00 128 167 graf
LESNÍ SPOL.NOVÉ M. 139.00 181.00 31 759 155.00 190.00 12 075 graf
LESNÍ SPOL.PLANÁ 130.00 216.00 33 735 117.00 301.00 8 035 graf
LESNÍ SPOL.PLASY 117.00 175.00 15 902 140.00 171.00 8 646 graf
LESNÍ SPOL.PŘEŠTI. 133.00 164.00 533 250.00 280.00 0 graf
LESNÍ SPOL.PŘIMDA 127.00 179.00 40 394 108.00 177.00 19 484 graf
LESOSTAVBY F.MÍST. 166.00 232.00 97 566 130.00 145.00 10 522 graf
LESOSTAVBY HR.KRÁL 191.00 211.00 6 995 219.00 219.00 0 graf
LESOSTAVBY PLZEŇ 137.00 160.00 1 651 130.00 147.00 2 747 graf
LESOSTAVBY ŠUMPERK 142.00 174.00 4 230 122.00 180.00 12 250 graf
LESOSTAVBY ŠUMPERK 50.00 63.00 10 032 64.00 71.00 25 973 graf
LESOSTAVBY TŘEBOŇ 207.00 261.00 193 396 188.00 242.00 42 630 graf
LESTA OLOMOUC 58.00 72.00 5 579 44.00 50.00 1 250 graf
LESY Č. KRUMLOV 1 500.00 2 065.00 7 451 340 1 500.00 1 950.00 4 059 581 graf
LESY Č. RUDOLEC 606.00 1 095.00 162 593 720.00 1 060.00 111 024 graf
LESY DŘEVO BRUNTÁL 144.00 155.00 41 952 128.00 155.00 19 668 graf
LESY FRÝDEK-MÍSTEK 147.00 210.00 457 259 135.00 181.00 158 216 graf
LESY HLUBOKÁ 293.00 480.00 358 041 385.00 500.00 51 561 graf
LESY CHLUMEC N.C. 696.00 810.00 19 850 753.00 841.00 18 109 graf
LESY JINDŘ. HRADEC 670.00 863.00 5 579 709 619.00 872.00 956 121 graf
LESY KÁCOV 587.00 670.00 731 738 590.00 650.00 214 129 graf
LESY KAPLICE 314.00 536.00 185 973 360.00 454.00 21 200 graf
LESY KRNOV 185.00 248.00 98 411 164.00 225.00 39 094 graf
LESY KŘIVOKLÁT 228.00 365.00 131 159 145.00 465.00 2 128 graf
LESY MĚLNÍK 123.00 168.00 12 440 124.00 162.00 1 482 graf
LESY ML. BOLESLAV 205.00 235.00 11 236 223.00 236.00 22 472 graf
LESY NIŽBOR 130.00 160.00 6 544 101.00 143.00 4 076 graf
LESY PELHŘIMOV 420.00 648.00 1 942 839 342.00 559.00 176 460 graf
LESY PROTIVÍN 631.00 702.00 635 876 570.00 720.00 133 974 graf
LESY SPÁL.POŘÍČÍ 150.00 153.00 74 425 120.00 254.00 15 995 graf
LESY TÁBOR 500.00 748.00 811 116 469.00 663.00 39 324 graf
LESY VLAŠIM 562.00 623.00 715 956 552.00 635.00 347 590 graf
LESY VYŠŠÍ BROD 1 000.00 1 225.00 166 000 954.00 1 130.00 73 175 graf
LIBER.VZDUCH.ZÁV. 190.00 229.00 10 177 190.00 219.00 17 234 graf
LIBEREC 14,25/99 101.00 101.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
LIBEREC.MASNÝ POD. 118.00 202.00 7 300 139.00 150.00 5 290 graf
LIBERTA 68.00 102.00 7 440 68.00 95.00 6 525 graf
LICOLOR LIBEREC 44.00 101.00 39 898 48.00 149.00 27 700 graf
LIGLASS 314.00 367.00 5 178 550.00 675.00 0 graf
LIGMET 447.00 499.00 190 086 457.00 500.00 59 997 graf
LIGNA PRAHA 1 170.00 1 285.00 25 740 1 000.00 1 176.00 20 552 graf
LIGNUM HODONÍN 43.00 59.00 352 80.00 180.00 0 graf
LIGRA STARÉ MĚSTO 37.00 52.00 104 609 34.00 53.00 16 790 graf
LIHOVAR M.BOLESLAV 163.00 249.00 32 198 148.00 233.00 20 658 graf
LIMONA MN.HRADIŠTĚ 335.00 451.00 37 903 234.00 340.00 234 graf
LINASET 250.00 415.00 232 720 250.00 360.00 74 528 graf
LINEA NIVNICE 303.00 333.00 50 524 400.00 400.00 31 160 graf
LINEA ÚBOK - - - 1 800.00 1 800.00 0 graf
LINETA 71.00 86.00 6 494 71.00 88.00 2 834 graf
LIRA 626.00 725.00 284 443 620.00 733.00 41 427 graf
LISOVNY N.HM.VRBNO 227.00 251.00 13 343 210.00 301.00 8 449 graf
LITES 59.00 75.00 8 628 63.00 67.00 5 795 graf
LOKOMOTIVKA PRAHA 102.00 136.00 269 518 103.00 120.00 126 962 graf
LOMBARD INDUSTRIAL 140.00 190.00 179 396 131.00 160.00 67 331 graf
LONKA PŘÍBOR 413.00 495.00 375 666 383.00 450.00 43 068 graf
LOVOCHEMIE LOVOS. 306.00 365.00 1 277 283 298.00 369.00 247 184 graf
LS ROYAL MAR.LÁZNĚ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
LUČEBNÍ Z.DRASLOV. 48.00 71.00 64 330 50.00 109.00 5 060 graf
LUČEBNÍ ZÁV. KOLÍN 105.00 137.00 187 385 79.00 201.00 14 546 graf
LUHOV 118.00 136.00 31 258 140.00 159.00 14 600 graf
LUKRATIV BRNO - - - 46.00 72.00 2 259 671 graf
LUŽAN VESELÍ N.L. 95.00 135.00 13 389 121.00 137.00 13 344 graf
MADETA 1 000.00 1 155.00 1 904 345 813.00 1 090.00 846 387 graf
MAGNET 139.00 206.00 89 105 165.00 213.00 101 377 graf
MAGNET - - - 42.00 69.00 0 graf
MAGNETON 111.00 131.00 240 803 109.00 125.00 110 029 graf
MAJETKOVÁ ŽDÍREC 111.00 150.00 72 931 111.00 160.00 52 337 graf
MALÉ LUXUS.HOTELY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MANHATTAN IF 430.00 444.00 499 845 313.00 441.00 103 231 graf
MAR.LÁZNĚ 12,5/00 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
MARILA ROKYCANY - - - 8.00 15.00 120 graf
MARS SVRATKA 160.00 180.00 15 584 170.00 170.00 0 graf
MASNA BRNO 21.00 30.00 4 627 22.00 30.00 642 graf
MASNA KROMĚŘÍŽ 147.00 200.00 3 998 350.00 350.00 0 graf
MASNA STUDENÁ 192.00 240.00 49 300 180.00 225.00 18 070 graf
MASNÝ PRŮM.ŠUMPERK 23.00 23.00 138 22.00 30.00 639 graf
MASNÝ PRŮM.VIMPERK 420.00 662.00 110 755 371.00 474.00 11 934 graf
MASNÝ PRŮMYSL CHEB 107.00 131.00 5 360 120.00 180.00 0 graf
MASO HROZNĚTÍN 105.00 133.00 3 300 133.00 154.00 9 054 graf
MASO PLANÁ 120.00 163.00 11 010 114.00 159.00 228 graf
MASOKOMB. KLADNO 33.00 46.00 35 213 24.00 38.00 7 464 graf
MASOKOMB. KOSMON. 57.00 94.00 46 192 50.00 63.00 9 745 graf
MASOKOMB. LOUNY 80.00 88.00 13 170 61.00 75.00 818 graf
MASOKOMB. PŘÍBRAM 77.00 110.00 13 199 85.00 98.00 13 420 graf
MASOKOMB.KLATOVY 169.00 243.00 34 864 124.00 188.00 4 140 graf
MASOKOMB.MARTINOV 452.00 635.00 614 718 381.00 540.00 91 946 graf
MASOKOMB.POLIČKA 330.00 400.00 108 488 302.00 380.00 43 714 graf
MASOSPOL PÍSNICE 179.00 211.00 134 168 178.00 210.00 68 582 graf
MASOZÁVOD KRAHULČÍ 120.00 167.00 78 112 89.00 150.00 11 548 graf
MASSAG 431.00 466.00 305 248 355.00 464.00 106 873 graf
MATE 135.00 140.00 33 325 100.00 135.00 16 857 graf
MEDICAMENTA 147.00 201.00 45 920 134.00 198.00 24 492 graf
MEGA 230.00 231.00 2 766 194.00 220.00 3 000 graf
MECH.ZÁV.DOBROVICE 181.00 208.00 12 502 134.00 167.00 3 079 graf
MEOPTA PŘEROV 100.00 203.00 2 505 685 108.00 185.00 600 845 graf
MEP POSTŘELMOV 115.00 160.00 505 430 117.00 145.00 267 751 graf
MERKUR PRAHA 21.00 25.00 1 050 21.00 30.00 992 graf
MERKURIA 55.00 145.00 4 009 90.00 110.00 400 graf
MERX IS - - - 90.00 100.00 90 graf
MESPAS 22.00 22.00 0 31.00 31.00 1 312 graf
METAL 589.00 800.00 423 835 642.00 713.00 10 688 graf
METAL ZNOJMO 90.00 90.00 12 240 80.00 89.00 1 062 graf
METALIMEX 2 260.00 2 300.00 137 280 2 048.00 2 366.00 57 130 graf
METALŠROT TLUMAČOV 103.00 142.00 59 186 107.00 127.00 13 038 graf
METAZ 119.00 175.00 23 185 100.00 145.00 14 932 graf
METRA BLANSKO 188.00 195.00 831 425 173.00 202.00 256 991 graf
METROPROJEKT 109.00 135.00 8 756 124.00 130.00 2 730 graf
METROSTAV 2 035.00 2 145.00 4 181 250 2 005.00 2 129.00 884 610 graf
METROSTAV - - - 980.00 1 000.00 0 graf
MEVA 385.00 390.00 158 350 317.00 377.00 34 614 graf
MGM HOLEŠOV 81.00 90.00 22 579 77.00 77.00 0 graf
MIDO 1 380.00 1 515.00 0 1 000.00 1 000.00 0 graf
MICHELSKÉ PEKÁRNY 905.00 923.00 300 727 816.00 905.00 97 519 graf
MIKROP ČEBÍN 176.00 176.00 2 816 156.00 176.00 4 066 graf
MILETA 72.00 140.00 126 190 73.00 132.00 54 446 graf
MILKO 129.00 185.00 13 546 149.00 185.00 23 847 graf
MILO OLOMOUC 1 370.00 1 450.00 3 848 115 1 300.00 1 435.00 897 029 graf
MILPA PARDUBICE 90.00 105.00 18 979 90.00 133.00 0 graf
MINERVA BOSKOVICE 456.00 565.00 13 476 597 435.00 540.00 2 954 331 graf
MITOP MIMOŇ 190.00 236.00 28 724 173.00 211.00 24 700 graf
MJM LITOVEL 194.00 269.00 287 206 155.00 215.00 33 168 graf
MLÉKÁRNA F.MÍSTEK 331.00 376.00 37 825 317.00 379.00 34 940 graf
MLÉKÁRNA HR.KRÁL. 180.00 221.00 22 160 210.00 221.00 13 124 graf
MLÉKÁRNA KLATOVY 290.00 381.00 128 320 254.00 335.00 30 877 graf
MLÉKÁRNA KUNÍN 310.00 335.00 12 320 308.00 343.00 14 787 graf
MLÉKÁRNA MAR.LÁZNĚ 177.00 216.00 775 206.00 216.00 638 graf
MLÉKÁRNA STŘÍBRO 97.00 120.00 8 327 101.00 112.00 1 329 graf
MLÝNY ČERČANY 45.00 52.00 10 682 60.00 65.00 8 328 graf
MOCHOVSKÉ MRAZÍRNY 77.00 112.00 30 720 76.00 104.00 17 582 graf
MOMENTIVE SPEC.CH. - - - - - - graf
MONTAS HR.KR_LOV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MONTAS HR.KRÁLOVÉ 24.00 50.00 1 348 42.00 72.00 2 483 graf
MONTÁŽE PŘEROV 285.00 300.00 24 417 290.00 290.00 7 830 graf
MONTÁŽE PŘÍBRAM 125.00 145.00 6 848 154.00 190.00 0 graf
MONTI THERMAE - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MONTOVANÉ STAVBY 147.00 157.00 19 056 150.00 165.00 10 036 graf
MOPAS HOLEŠOV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MOR.CUKERNÍ SDRUŽ. - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
MOR.CUKERNÍ SDRUŽ. 20.00 28.00 7 826 - - - graf
MOR.POTRAVIN.ST. 27.00 44.00 2 853 40.00 52.00 5 632 graf
MOR.ZEM.HOLDING - - - 85.00 95.00 221 124 graf
MORAGRO PROSTĚJOV 85.00 85.00 7 055 72.00 77.00 9 752 graf
MORAV. PLYNOSTAV 790.00 800.00 115 500 722.00 860.00 46 375 graf
MORAV.CHEMIC. ZÁV. 785.00 1 000.00 15 347 880 785.00 968.00 2 745 450 graf
MORAV.KERAM.ZÁVODY 181.00 254.00 107 423 138.00 205.00 14 178 graf
MORAVEL OLOMOUC 85.00 100.00 13 144 98.00 110.00 1 950 graf
MORAVIA BANKA 11 735.00 13 000.00 35 205 - - - graf
MORAVIA CANS 542.00 630.00 33 298 670.00 765.00 21 600 graf
MORAVIA GLASS 400.00 477.00 362 159 385.00 494.00 95 500 graf
MORAVIA INVEST IF 135.00 168.00 49 856 141.00 205.00 28 921 graf
MORAVIA VAR/00 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
MORAVIAFLOR 197.00 505.00 0 380.00 380.00 0 graf
MORAVIAFROST 596.00 660.00 437 345 549.00 640.00 140 036 graf
MORÁVKA CENTRUM - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
MORAVOLEN ŠUMPERK 72.00 97.00 46 612 73.00 95.00 33 216 graf
MORAVOSTAV BRNO 441.00 551.00 126 862 498.00 599.00 170 034 graf
MORAVSK_ ENERG.IF - - - 52.00 67.00 0 graf
MORAVSKÁ AGRA 27.00 28.00 1 008 36.00 42.00 3 136 graf
MORAVSKÁ PRŮM. - - - 172.00 183.00 22 516 graf
MORAVSKÉ AUTOOPR. 52.00 69.00 8 103 165.00 225.00 0 graf
MORAVSKÉ KOVÁRNY 488.00 600.00 275 780 450.00 558.00 42 788 graf
MORAVSKÉ NAFT.DOLY 730.00 975.00 2 521 644 619.00 940.00 300 822 graf
MORAVSKÉ ŽELEZÁRNY 85.00 110.00 192 710 86.00 117.00 82 528 graf
MORAVSKOSLEZ. UPF 580.00 660.00 5 818 153 582.00 667.00 2 548 024 graf
MORAVSKOTŘ.STAVBY 60.00 60.00 0 50.00 53.00 550 graf
MORAVSKÝ DRUŽ.IF - - - 95.00 105.00 5 960 graf
MORAVSKÝ IF - - - 160.00 179.00 353 366 graf
MORAVSKÝ ZEM.HOLD. - - - 143.00 190.00 144 630 graf
MORSLEZ.TE.13,0/99 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
MORSLEZS. PIVOVARY 318.00 346.00 312 536 274.00 310.00 41 601 graf
MORSLEZS.REGIONÁL. - - - 100.00 800.00 0 graf
MORSLEZS.TEPLÁRNY 675.00 785.00 11 489 504 682.00 811.00 1 278 575 graf
MORSTAR 250.00 250.00 18 000 224.00 250.00 32 400 graf
MOSTÁRNA HUSTOPEČE 216.00 260.00 101 046 216.00 299.00 58 131 graf
MOSTECKÁ UHEL.SP. 165.00 189.00 8 735 610 160.00 198.00 1 204 871 graf
MOTOFOND IF - - - 147.00 171.00 90 363 graf
MOTOKOV INTER. 197.00 286.00 39 951 172.00 240.00 15 169 graf
MOTOKOV PRAHA 143.00 192.00 152 981 121.00 190.00 32 028 graf
MOTOR JIKOV 116.00 141.00 77 197 115.00 143.00 40 328 graf
MOTORPAL 183.00 210.00 318 210 162.00 211.00 140 031 graf
MRAZÍRNY DAŠICE 81.00 87.00 24 467 57.00 70.00 9 180 graf
MRAZÍRNY PRAHA 87.00 112.00 347 109.00 116.00 4 340 graf
MRAZÍRNY PRAHA - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
MRAZÍRNY VIŠŇOVÉ 361.00 420.00 15 578 263.00 345.00 2 696 graf
MS FOND (PIAS) 858.00 950.00 72 745 - - - graf
MSA 800.00 937.00 2 248 955 754.00 893.00 818 256 graf
MSDZ ŠUMPERK 69.00 97.00 21 788 57.00 72.00 3 820 graf
MSP PŘEROV 21/97 104.00 104.00 0 - - - graf
MŠLZ 86.00 148.00 656 648 81.00 115.00 82 380 graf
MTH PRAHA 60.00 66.00 16 329 58.00 70.00 16 017 graf
MUROM 165.00 210.00 234 195 159.00 185.00 130 187 graf
MUZO 732.00 999.00 80 706 750.00 800.00 1 600 graf
MYKANA 72.00 76.00 576 80.00 80.00 320 graf
NAKLADATEL.OLYMPIA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
NAREX ČESKÁ LÍPA - - - 99 994.00 99 994.00 0 graf
NAREX ČESKÁ LÍPA 363.00 500.00 72 088 367.00 491.00 40 460 graf
NATE CHOTĚBOŘ 1 500.00 1 575.00 788 100 1 450.00 1 500.00 260 212 graf
NATURAMYL 320.00 451.00 52 476 336.00 487.00 21 601 graf
NAVOS 105.00 158.00 412 607 142.00 160.00 338 580 graf
NEALKO OLOMOUC 395.00 450.00 463 147 382.00 460.00 133 131 graf
NEMOHOLD 199.00 220.00 46 420 199.00 247.00 46 347 graf
NEPTUN BYLANY 86.00 100.00 10 393 96.00 117.00 17 518 graf
NISA - - - 1.00 2.00 6 graf
NKT CABLES 945.00 953.00 2 917 385 886.00 945.00 760 752 graf
NOVAMYL 190.00 300.00 192 935 102.00 248.00 11 422 graf
NOVING 171.00 200.00 2 566 151.00 170.00 3 955 graf
NOWACO MRAZÍRNY 54.00 74.00 55 699 51.00 66.00 28 823 graf
NYCOM 347.00 411.00 193 420 352.00 416.00 195 238 graf
O2 C.R. 2 500.00 2 580.00 181 792 870 2 390.00 2 550.00 12 156 956 graf
OBAL ROZKOŠ 465.00 530.00 294 224 395.00 575.00 80 548 graf
OBALEX ZNOJMO 281.00 347.00 59 818 293.00 322.00 27 580 graf
OBČANSKÝ IF 130.00 142.00 28 771 130.00 164.00 22 188 graf
OBCH. A BROKER. IF - - - 240.00 270.00 2 750 graf
OBCH.ZAŘÍZENÍ PHA 38.00 52.00 1 042 29.00 35.00 1 700 graf
OBCHOD OBUVÍ ZLÍN 70.00 100.00 31 769 59.00 111.00 10 492 graf
OBCHOD S PALIVY 244.00 632.00 0 166.00 528.00 8 112 graf
OBCHODNÍ DŮM ALFA 85.00 110.00 8 996 73.00 164.00 0 graf
OBCHODNÍ SLADOVNY 1 050.00 1 080.00 2 608 345 963.00 1 050.00 436 036 graf
OBCHODNÍ TISKÁRNY 152.00 181.00 97 018 130.00 190.00 13 320 graf
OBIL.LIHOV.KRALUPY 258.00 300.00 40 522 260.00 331.00 20 386 graf
OBILA KUTNÁ HORA 125.00 138.00 52 455 109.00 121.00 5 503 graf
OBL.PRŮM.P.POLIČKA 172.00 180.00 4 680 116.00 136.00 6 522 graf
OBNOVA BRNO 61.00 69.00 11 188 122.00 150.00 0 graf
OD KRUŠNOHOR 428.00 500.00 229 880 360.00 403.00 12 780 graf
OD LASO 609.00 663.00 719 631 548.00 660.00 150 360 graf
OD PRIOR JIHLAVA 131.00 169.00 12 489 91.00 121.00 3 926 graf
OD PRIOR ZLÍN 317.00 366.00 19 354 257.00 291.00 1 641 graf
OD RIO MOST 274.00 330.00 63 220 203.00 206.00 0 graf
ODETKA 200.00 210.00 3 360 205.00 1 000.00 0 graf
ODĚVNÍ PRŮMYSL 421.00 483.00 406 874 394.00 513.00 47 023 graf
ODĚVY HRADEC KRÁL. 73.00 74.00 296 100.00 270.00 0 graf
ODĚVY ÚSTÍ N.L. 35.00 35.00 6 119 17.00 25.00 698 graf
ODKOLEK 209.00 275.00 116 151 189.00 230.00 21 302 graf
ODVĚTVOVÝ IF 143.00 166.00 54 600 120.00 140.00 8 586 graf
OHL ŽS 606.00 740.00 1 825 414 601.00 710.00 626 986 graf
OK STS TOUŽIM 124.00 136.00 8 385 125.00 148.00 0 graf
OKD 56.00 64.00 9 126 366 55.00 64.00 2 667 730 graf
OKD 14,5/99 101.00 101.00 0 - - - graf
OKULA NÝRSKO 166.00 210.00 13 623 171.00 266.00 11 980 graf
OLEASPOL - - - 30 000.00 30 000.00 0 graf
OLEASPOL - - - 30 000.00 30 000.00 0 graf
OLMA MLÉK.PRŮMYSL 585.00 855.00 177 452 601.00 845.00 62 067 graf
OLŠANSKÉ PAPÍRNY 335.00 430.00 1 479 929 323.00 441.00 554 963 graf
OMNIPOL 390.00 430.00 608 143 386.00 484.00 172 485 graf
OMYA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OMYA.VÁPENNÁ 630.00 673.00 368 261 619.00 682.00 189 672 graf
ON SEMICONDUCT. CR 148.00 198.00 197 440 155.00 237.00 58 768 graf
OPAVLEN OPAVA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OPAVSKÁ LESNÍ 165.00 170.00 61 430 132.00 165.00 5 087 graf
OPRAVY ZÁCHLUMÍ 251.00 261.00 3 910 268.00 288.00 2 675 graf
OPZ PLUS 34.00 34.00 28 560 56.00 56.00 0 graf
ORCA - - - 330.00 330.00 0 graf
ORGATEX 459.00 530.00 0 360.00 385.00 0 graf
ORGREZ 98.00 99.00 99 100.00 108.00 5 400 graf
ORLIČAN CHOCEŇ 75.00 107.00 19 615 81.00 179.00 1 712 graf
ORPA 330.00 425.00 81 834 289.00 340.00 20 206 graf
ORTAS PŘÍBRAM - - - 99 998.00 99 998.00 0 graf
ORTAS PŘÍBRAM 40.00 51.00 27 713 49.00 60.00 55 262 graf
OSEVA 77.00 105.00 16 702 70.00 95.00 7 998 graf
OSEVA UNI 256.00 278.00 36 334 201.00 300.00 23 860 graf
OSONA 115.00 147.00 21 965 110.00 140.00 9 974 graf
OSP Č. BUDĚJOVICE 123.00 137.00 13 553 105.00 110.00 7 810 graf
OSPAP VELKOOBCH.P. 75.00 91.00 2 230 60.00 82.00 267 graf
OSTRAV.VOD.A KAN. 180.00 259.00 57 899 165.00 235.00 46 299 graf
OSTRAVAR 646.00 766.00 258 097 601.00 800.00 119 208 graf
OSTROJ 320.00 355.00 2 428 260 305.00 335.00 900 501 graf
OSTROV.TEPLÁREN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OTAVAN TŘEBOŇ 324.00 375.00 206 212 293.00 340.00 44 403 graf
OTAVA-PATRIA 559.00 692.00 2 853 728 494.00 670.00 224 396 graf
OTAVSKÉ STROJÍRNY 112.00 138.00 12 464 98.00 165.00 12 374 graf
OTMA SLOV. FRUTA 255.00 268.00 28 603 185.00 225.00 7 384 graf
P.I.F. 461.00 532.00 45 529 548 461.00 523.00 13 725 556 graf
PACOVSKÉ STROJÍRNY 80.00 105.00 8 861 68.00 74.00 884 graf
PALABA SLANÝ 151.00 207.00 280 428 170.00 231.00 28 314 graf
PAMELA 32.00 36.00 2 310 69.00 95.00 0 graf
PANAV 597.00 1 545.00 1 295 907 437.00 1 609.00 406 170 graf
PANKRÁC 81.00 98.00 58 320 78.00 91.00 18 528 graf
PANKRÁC 97.00 97.00 0 112.00 120.00 0 graf
PAPÍRNY BRNO 126.00 167.00 967 425 99.00 168.00 65 342 graf
PARAMO 1 140.00 1 425.00 3 120 200 1 043.00 1 321.00 486 010 graf
PARDUBICE 12,7/99 - - 0 1 000.00 1 000.00 0 graf
PARKHOTEL GOLF ML 479.00 717.00 6 174 654.00 726.00 0 graf
PARKING CENTRUM - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PAS ZÁBŘEH NA MOR. 87.00 95.00 3 230 85.00 85.00 2 975 graf
PASO BRNO 78.00 90.00 9 749 120.00 143.00 21 139 graf
PAVUS PRAHA 81.00 153.00 4 249 88.00 153.00 1 496 graf
PBS BRNO DIZ 155.00 226.00 1 716 349 151.00 250.00 137 227 graf
PCB BENEŠOV 76.00 84.00 3 690 178.00 230.00 0 graf
PEGA 484.00 553.00 752 986 450.00 550.00 671 267 graf
PEKÁR.A CUKR.NÁCHO - - - - - - graf
PEKÁRNA CHOMUTOV 120.00 146.00 15 712 116.00 131.00 2 586 graf
PEKÁRNA LIBEREC 115.00 141.00 19 635 99.00 125.00 18 312 graf
PEKÁRNA TŘEBÍČ 198.00 253.00 4 788 190.00 200.00 0 graf
PEKÁRNA ŽATEC 817.00 1 095.00 16 546 761.00 920.00 8 612 graf
PEKÁRNY CUKRÁRNY 452.00 743.00 159 592 347.00 750.00 50 333 graf
PEKÁRNY ŠUMPERK 225.00 355.00 60 582 278.00 336.00 81 055 graf
PEREX 65.00 83.00 2 442 69.00 75.00 5 973 graf
PERFEKTA 97.00 127.00 23 931 56.00 72.00 7 338 graf
PERLA BAVLNÁŘ.ZÁV. 107.00 136.00 1 032 671 96.00 135.00 288 468 graf
PETRA STRÁNÍ 26.00 30.00 120 36.00 36.00 216 graf
PF AAA 575.00 751.00 388 021 471.00 734.00 117 420 graf
PF IKS KB PLUS 138.00 157.00 13 907 380 135.00 155.00 4 482 121 graf
PF MAJETKU 1.IN 235.00 275.00 1 694 716 215.00 264.00 628 757 graf
PF PRAVID.PŘ. 1.IN - - 0 210.00 265.00 3 353 967 graf
PF PROSPERITY 1.IN 220.00 272.00 5 085 889 215.00 270.00 1 604 056 graf
PGH - - - - - - graf
PHARMING - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PHILIP MORRIS ČR A 3 620.00 4 620.00 25 009 545 3 328.00 4 900.00 1 313 212 graf
PHOENIX LÉKÁR. VO 201.00 258.00 10 369 207.00 292.00 6 527 graf
PIF GARANCE 333.00 472.00 98 783 332.00 400.00 28 408 graf
PIKAZ PRAHA 23.00 62.00 5 842 29.00 66.00 13 564 graf
PILANA TOOLS 168.00 275.00 1 060 071 165.00 275.00 2 519 622 graf
PIV.A SOD.BRNO 201.00 215.00 15 724 168.00 205.00 7 334 graf
PIV.A SOD.BŘECLAV 131.00 173.00 24 257 117.00 140.00 16 526 graf
PIV.A SOD.JIHLAVA 532.00 751.00 47 775 427.00 900.00 17 196 graf
PIV.RADEGAST SEDL. 506.00 608.00 208 596 493.00 611.00 44 764 graf
PIVOV.A SOD.SVIT. 222.00 341.00 30 637 208.00 300.00 22 632 graf
PIVOV.KRUŠOVICE 1 895.00 1 985.00 368 260 1 628.00 1 850.00 58 819 graf
PIVOV.LOUNY 894.00 990.00 94 251 751.00 1 000.00 16 642 graf
PIVOV.PARDUBICE 176.00 250.00 115 139 168.00 237.00 22 731 graf
PIVOV.PROSTĚJOV 122.00 164.00 5 395 105.00 125.00 2 894 graf
PIVOV.STAROBRNO 1 240.00 1 410.00 3 173 785 1 240.00 1 380.00 315 543 graf
PIVOV.STAROBRNO - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PIVOV.VRATISLAVICE 841.00 1 050.00 118 665 921.00 993.00 70 863 graf
PIVOVAR RADEGAST 3 325.00 4 200.00 11 099 655 3 100.00 4 152.00 1 108 452 graf
PIVOVAR V.POPOVICE 1 995.00 2 205.00 2 526 475 2 000.00 2 369.00 1 170 726 graf
PIVOVARSKÝ HOLDING 866.00 1 280.00 7 714 337 870.00 1 270.00 3 436 040 graf
PIVOVARY BOH.PRAHA 422.00 468.00 434 599 399.00 501.00 158 000 graf
PK TRADE BRNO - - - 300.00 301.00 1 204 graf
PLASTIK HT 122.00 160.00 17 418 86.00 145.00 1 349 graf
PLEMENÁŘI BRNO 335.00 410.00 100 202 350.00 856.00 25 899 graf
PLEMENÁŘSKÉ SLUŽBY 45.00 47.00 6 106 44.00 58.00 3 384 graf
PLIVA - LACHEMA 1 400.00 1 720.00 4 839 435 1 350.00 1 700.00 352 486 graf
PLOMA 122.00 157.00 163 822 110.00 167.00 70 752 graf
PLYNOPROJEKT PRAHA 190.00 220.00 18 729 182.00 220.00 18 041 graf
PLYNOSTAV PARDUB. 440.00 500.00 257 526 418.00 485.00 42 245 graf
PLYNOSTAV PARDUB. - - - 1 145.00 1 145.00 0 graf
PLZEŇ 11,5/00 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
PLZEŇ.PROJ.ATELIÉR 630.00 700.00 60 770 395.00 420.00 0 graf
PLZEŇSKÁ IS - - - - - - graf
PLZEŇSKÁ KAP.SPOL. 119.00 129.00 146 681 118.00 134.00 138 535 graf
PLZEŇSKÁ TEPLÁREN. 428.00 556.00 481 074 392.00 553.00 104 891 graf
PLZEŇSKÝ PRAZDROJ 1 850.00 2 200.00 4 093 965 1 714.00 2 200.00 360 018 graf
PLZEŇSKÝ PRAZDROJ - - - - - - graf
PMIF PŘEROV - - - - - - graf
PNIF 140.00 155.00 15 885 106.00 146.00 11 681 graf
POD.EKOLOG. VÝST. 550.00 550.00 58 300 495.00 550.00 15 592 graf
PODNIK SPEC.PRACÍ 135.00 165.00 218 257 144.00 168.00 109 500 graf
PODNIKAT.TRŽNÍ PF 97.00 117.00 1 040 608 82.00 112.00 3 881 879 graf
POL.LESY DYMOKURY 307.00 331.00 46 385 290.00 339.00 26 040 graf
POLAB.CUKR.BEŘKOV. 65.00 65.00 3 185 52.00 52.00 0 graf
POLAB.DZ NYMBURK 73.00 73.00 0 78.00 78.00 0 graf
POLABSKÉ MLÉKÁRNY 184.00 202.00 23 709 185.00 214.00 18 669 graf
POLIČSKÉ STROJÍRNY 170.00 195.00 417 955 154.00 177.00 91 937 graf
POLOVODIČE PRAHA 42.00 67.00 34 949 43.00 105.00 26 010 graf
POLYGON STAVEBNÍ 92.00 107.00 24 514 93.00 113.00 61 648 graf
POLYGRAFIA 120.00 205.00 30 418 133.00 145.00 402 graf
POLYTECHNA 851.00 1 000.00 51 142 890.00 1 020.00 6 400 graf
POM - - - 150.00 150.00 0 graf
PORCEL.MANUFAKTURA 1 845.00 2 000.00 100 480 1 716.00 1 895.00 95 420 graf
PORTFOLIO MORAVA - - - 134.00 148.00 160 456 graf
POSTILION PO>T.IF - - - 480.00 718.00 644 838 graf
POŠT.TISK.CENIN 394.00 435.00 4 270 417.00 481.00 3 527 graf
POŠTOREN. KER.ZÁV. 260.00 450.00 479 165 223.00 422.00 92 986 graf
POŠTOVNÍ DVŮR KV 2 390.00 2 390.00 0 - - - graf
POTIS 95.00 105.00 4 492 85.00 123.00 3 031 graf
POTRAVINÁŘSKÝ IF 825.00 980.00 5 612 661 761.00 977.00 721 770 graf
POTRAVINÁŘSKÝ PF - - - 147.00 214.00 204 106 graf
POTRAVINY CENTRUM 35.00 35.00 945 32.00 40.00 0 graf
POVLTAVSKÉ MLÉKÁR. 266.00 307.00 36 555 265.00 342.00 21 966 graf
PÖYRY ENVIRONMENT 501.00 678.00 3 162 554.00 554.00 0 graf
POZ.STAVBY KLATOVY 72.00 80.00 1 434 86.00 90.00 513 graf
POZ.STAVBY PŘEROV 346.00 400.00 458 108 312.00 393.00 98 136 graf
POZ.STAVBY ZLÍN 150.00 151.00 7 229 100.00 110.00 1 004 graf
POZ.STAVIT. ZLÍN 220.00 270.00 35 170 250.00 275.00 29 358 graf
POZEM.ST.OLOMOUC 111.00 156.00 218 556 104.00 126.00 55 429 graf
POZEM.ST.STAVOSER. 124.00 127.00 2 794 125.00 125.00 5 625 graf
POZEM.ST.ÚSTÍ N.L. 171.00 205.00 235 268 172.00 190.00 7 980 graf
POZES RADONICE 60.00 86.00 2 860 86.00 90.00 2 223 graf
PPF INVEST.HOLDING 428.00 479.00 30 740 165 431.00 479.00 11 765 069 graf
PPF INVEST.HOLDING - - - 2 636.00 2 636.00 0 graf
PRÁCE A PODNIK.IF - - - 103.00 130.00 73 767 graf
PRÁD.A ČIST. ČB 59.00 72.00 70 60.00 65.00 0 graf
PRÁD.A ČIST.NÁCHOD 170.00 179.00 0 297.00 297.00 0 graf
PRAG REAL VYSOČANY 88.00 176.00 494 908 100.00 169.00 316 991 graf
PRAGA ČÁSLAV 40.00 47.00 0 50.00 74.00 0 graf
PRAGA HOSTIVAŘ 61.00 75.00 55 756 48.00 93.00 16 772 graf
PRAGA HRÁDEK N.N. 190.00 231.00 326 915 180.00 220.00 95 209 graf
PRAGOCEMENT RADOT. - - - 149.00 190.00 39 577 graf
PRAGOEXPORT 1 005.00 1 170.00 59 710 1 086.00 1 207.00 46 166 graf
PRAGOEXPORT Z1 - - 0 - - - graf
PRAGOFOND IF 86.00 109.00 158 202 82.00 107.00 141 286 graf
PRAGOIMEX 184.00 273.00 184 270.00 270.00 0 graf
PRAGOLAKTOS 141.00 199.00 221 760 154.00 190.00 84 678 graf
PRAGOPROJEKT 119.00 170.00 2 725 210.00 210.00 0 graf
PRAKOM BRNO 365.00 380.00 2 920 320.00 320.00 0 graf
PRAMEN BRNO 110.00 162.00 8 163 200.00 210.00 2 940 graf
PRAMEN BRUNTÁL 542.00 600.00 0 502.00 502.00 0 graf
PRAMEN CZ Č.BUDĚJ. 333.00 530.00 43 387 395.00 505.00 2 803 graf
PRAMEN IK MOR.SEV. 167.00 176.00 7 530 165.00 210.00 1 485 graf
PRAMEN IK PRAHA 70.00 93.00 280 210.00 210.00 0 graf
PRAMEN ORLOVÁ POR. 70.00 70.00 560 100.00 100.00 0 graf
PRAMEN PHA-Č.DVŮR 600.00 600.00 871 800 417.00 573.00 35 820 graf
PRAMEN PÍSEK 77.00 101.00 1 503 158.00 180.00 0 graf
PRAMIX 113.00 231.00 0 94.00 94.00 0 graf
PRAZSKE SLUZBY 77.00 108.00 605 388 75.00 107.00 108 580 graf
PRAŽ.SIL.A VOD.ST. 187.00 220.00 70 766 171.00 210.00 10 913 graf
PRAŽSKÁ ENERGETIKA 1 055.00 1 595.00 3 192 030 1 040.00 1 529.00 415 424 graf
PRAŽSKÁ IS - - - 500.00 500.00 0 graf
PRAŽSKÁ PLYNÁREN. 1 095.00 1 460.00 411 675 946.00 1 400.00 69 078 graf
PRAŽSKÁ TEPLÁREN. 615.00 794.00 7 211 338 541.00 834.00 366 476 graf
PRAŽSKÉ PIVOVARY 1 300.00 1 535.00 1 608 970 1 185.00 1 419.00 459 558 graf
PRAŽSKÝ STAVEB.P. 400.00 400.00 138 800 320.00 390.00 21 112 graf
PRECIOSA-LUSTRY 196.00 247.00 80 193 180.00 309.00 17 762 graf
PREFA BRNO 96.00 110.00 70 375 90.00 115.00 44 073 graf
PREFA GRYGOV 367.00 424.00 692 537 293.00 365.00 13 368 graf
PREFA PARDUBICE 160.00 210.00 232 719 155.00 192.00 27 598 graf
PREFA PRAHA 384.00 449.00 1 233 617 338.00 421.00 142 492 graf
PREFABRIKACE OVA 54.00 89.00 6 664 60.00 75.00 22 115 graf
PRECHEZA 465.00 603.00 2 079 958 445.00 543.00 309 203 graf
PREMING 247.00 297.00 70 505 261.00 296.00 70 825 graf
PREMOT FR. LÁZNĚ 266.00 420.00 168 216 246.00 388.00 57 034 graf
PRESTA 26.00 39.00 2 128 21.00 22.00 195 graf
PRIESSNITZOVY LÁZ. 345.00 547.00 602 678 306.00 449.00 19 948 graf
PRIESSNITZOVY LÁZ. - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
PRIMA KARVINÁ 82.00 121.00 6 865 100.00 110.00 0 graf
PRIMONA 100.00 115.00 112 127 93.00 105.00 20 842 graf
PRIOR ČR 178.00 397.00 39 107 200.00 305.00 610 graf
PRIOR IK 475.00 500.00 15 992 350.00 379.00 3 500 graf
PRIOR OLOMOUC 532.00 661.00 216 580 456.00 550.00 7 350 graf
PRIOR PŘEROV 266.00 409.00 36 929 360.00 460.00 0 graf
PRO INVEST - - - 111.00 140.00 1 511 536 graf
PROAGRO 150.00 195.00 32 625 102.00 128.00 8 238 graf
PROAGRO LIBEREC 60.00 67.00 16 342 47.00 65.00 13 404 graf
PROFILPROJ. PRAHA 267.00 543.00 0 360.00 390.00 0 graf
PROFIT FOND IF - - - 239.00 330.00 186 264 graf
PROGRESS OSTRAVA 54.00 54.00 4 104 54.00 61.00 5 719 graf
PROJEKTA OSTRAVA 184.00 430.00 38 272 600.00 600.00 0 graf
PROLES 89.00 164.00 356 498.00 498.00 0 graf
PROMBAK REAL ESTAT 129.00 150.00 900 690.00 690.00 0 graf
PROREGIO - - - 22.00 28.00 240 graf
PROSPERITA IF 285.00 330.00 7 425 596 275.00 310.00 4 118 712 graf
PROVODÍNSKÉ PÍSKY - - - - - - graf
PRŮM. STAVBY BRNO 270.00 329.00 29 459 196.00 252.00 10 510 graf
PRŮM.STAVBY OVA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PRŮMSTAV MĚCHOLUPY 96.00 160.00 0 161.00 330.00 4 800 graf
PRŮMYSL KAMENE 112.00 165.00 9 847 95.00 135.00 2 050 graf
PRŮMYSLOVÝ IF 660.00 728.00 1 683 990 591.00 710.00 336 736 graf
PRV.BRN.ST.V.BÍTEŠ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PRV.BRN.STR.TŘEBÍČ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PRVN< MORAVSK_ IF - - - 140.00 179.00 289 726 graf
PRVNÍ ČESKOMOR.IF - - - 57.00 65.00 8 052 graf
PRVNÍ JIHO-ZÁPADNÍ - - - 85.00 124.00 9 857 graf
PRVNÍ NOVIN.SP.PHA 456.00 493.00 73 279 465.00 496.00 59 753 graf
PRVNÍ PETROV.ZEM. 34.00 41.00 2 228 75.00 88.00 13 099 graf
PRVNÍ STAV.CHRUDIM 277.00 325.00 41 192 245.00 272.00 10 206 graf
PRVNÍ STAV.K.HORA 100.00 105.00 21 500 59.00 66.00 720 graf
PRVNÍ VÍTKOVSKÁ 45.00 78.00 1 248 61.00 61.00 0 graf
PRVNÍ ZDRAVOT.IPF - - - 20.00 20.00 0 graf
PŘER.STROJ.13,0/99 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
PŘEROVSKÉ STROJÍR. 400.00 470.00 3 395 044 394.00 460.00 670 900 graf
PS PARDUBICE 141.00 198.00 68 603 136.00 186.00 43 117 graf
PSG 180.00 195.00 160 622 171.00 192.00 47 020 graf
PSV PRŮMSTAV PARD. 282.00 346.00 35 368 272.00 292.00 3 848 graf
PTR 160.00 204.00 20 336 133.00 170.00 6 843 graf
PUDIS 81.00 99.00 741 440.00 450.00 0 graf
PUDIS - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
PZ OSTRAVA 29.00 39.00 889 25.00 25.00 450 graf
R.K.VELKOOB.SKLADY 22.00 26.00 464 25.00 25.00 450 graf
RAAB KARCH.STAVIVA 140.00 175.00 259 863 128.00 197.00 81 960 graf
RADEGAST PF 198.00 360.00 167 850 163.00 225.00 783 350 graf
RADLICKÁ MLÉKÁRNA 280.00 342.00 10 775 345.00 378.00 27 693 graf
RAKO 1 175.00 1 255.00 1 880 775 1 054.00 1 200.00 123 086 graf
RAPID 1 035.00 1 325.00 23 820 1 450.00 1 500.00 0 graf
RAŠELINA 93.00 103.00 44 716 81.00 100.00 11 684 graf
RAŠKA 190.00 205.00 13 174 168.00 194.00 5 230 graf
REAS 33.00 54.00 1 804 25.00 36.00 2 538 graf
REDASH 234.00 246.00 589 889 214.00 288.00 214 010 graf
REKORD 85.00 110.00 24 018 70.00 102.00 2 856 graf
REKULT.VÝSTAV.MOST 231.00 265.00 27 432 247.00 271.00 5 928 graf
RENOVA 47.00 52.00 282 162.00 162.00 0 graf
RENTIÉRSKÝ HOLDING 195.00 229.00 84 730 211.00 708.00 55 893 graf
RENTIÉRSKÝ IF 1.IN 1 075.00 1 120.00 11 909 915 1 065.00 1 130.00 4 899 096 graf
REPROGEN 129.00 135.00 15 970 149.00 160.00 19 924 graf
RESONANČNÍ PILA 626.00 721.00 84 693 550.00 675.00 36 172 graf
RESTAMO HOLDING 61.00 78.00 1 662 95.00 95.00 0 graf
RETEX 60.00 137.00 186 063 60.00 157.00 59 465 graf
RIF 572.00 661.00 36 763 111 570.00 665.00 6 184 526 graf
RMS MEZZANINE 2 525.00 3 050.00 4 093 550 2 455.00 2 950.00 392 290 graf
ROCKWOOL PREFIZOL 204.00 215.00 545 767 184.00 210.00 136 784 graf
ROKYTNICE 12/01 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ROLNICKÝ IF - - - 85.00 100.00 82 128 graf
ROMO FULNEK 105.00 139.00 31 365 93.00 133.00 18 468 graf
ROTEXTILE 37.00 70.00 0 35.00 43.00 0 graf
ROUČKA SLATINA 54.00 88.00 18 576 60.00 79.00 9 920 graf
ROUDNIC.STROJ.A SL 84.00 103.00 6 320 77.00 120.00 12 832 graf
RUBENA 119.00 144.00 153 057 118.00 152.00 63 254 graf
RUD 175.00 207.00 1 132 495 139.00 175.00 86 424 graf
RUDOLF JELÍNEK 704.00 819.00 243 457 636.00 852.00 82 358 graf
RUKAVIČKÁŘSKÉ ZÁV 53.00 70.00 2 226 89.00 89.00 0 graf
RŮST. IF KVANTO 537.00 540.00 106 149 510.00 537.00 385 442 graf
RUVE 25.00 27.00 903 45.00 49.00 0 graf
RYBÁŘ. TŘEBOŇ HLD 320.00 392.00 987 389 281.00 436.00 579 833 graf
RYBÁŘSTVÍ CHL.N.C. 109.00 123.00 5 186 103.00 120.00 8 198 graf
RYBÁŘSTVÍ PRAHA 250.00 255.00 23 190 200.00 258.00 15 642 graf
RYBÁŘSTVÍ PŘEROV 401.00 436.00 60 188 372.00 431.00 30 526 graf
RYBÁŘSTVÍ TÁBOR 196.00 273.00 54 304 196.00 316.00 23 047 graf
RYBÁŘSTVÍ TELČ 270.00 300.00 49 072 290.00 300.00 40 810 graf
RYBÁŘSTVÍ VEL.MEZ. 190.00 256.00 60 430 159.00 245.00 39 516 graf
RYBENA RUMBURK 245.00 280.00 31 416 267.00 300.00 32 032 graf
RYBNIKÁŘ.HLUBOKÁ 861.00 921.00 1 113 431 800.00 911.00 429 378 graf
RYCHNOV 13,1/02 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ŘEMPO 31.00 50.00 89 602 28.00 48.00 55 261 graf
ŘEMPO - - - 750.00 750.00 0 graf
S.P.M.B. 148.00 163.00 3 565 179.00 210.00 36 746 graf
S.P.M.B. - - - 99 992.00 99 992.00 0 graf
SAFINA 165.00 205.00 98 149 157.00 234.00 22 004 graf
SAKAS 165.00 180.00 43 695 144.00 155.00 0 graf
SALMA 205.00 215.00 93 160 170.00 200.00 11 425 graf
SAMA 369.00 408.00 0 428.00 475.00 1 712 graf
SAMKA 90.00 115.00 16 424 80.00 110.00 3 223 graf
SANATORIUM ASTORIA 446.00 567.00 9 624 480.00 560.00 5 932 graf
SANATORIUM ASTORIA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SANATORIUM MŠENÉ 185.00 245.00 7 471 163.00 188.00 4 094 graf
SANBORN - - - 1 600.00 1 600.00 0 graf
SANITAS 144.00 190.00 5 718 150.00 168.00 3 204 graf
SANJO KUTNÁ HORA 464.00 659.00 446 539 375.00 560.00 364 530 graf
SAO PRAHA - - - 62.00 62.00 0 graf
SAPOR 28.00 36.00 0 33.00 58.00 984 graf
SAS UH. HRADIŠTĚ 66.00 70.00 1 434 72.00 72.00 432 graf
SATIVA KEŘKOV 108.00 138.00 19 003 108.00 125.00 2 400 graf
SATOS 59.00 85.00 7 225 104.00 110.00 14 200 graf
SAUER ŽANDOV 47.00 47.00 752 89.00 120.00 0 graf
SAVENA 182.00 182.00 0 243.00 243.00 0 graf
SÁZAVAN 210.00 250.00 90 558 185.00 236.00 14 934 graf
SBĚR. SUROV. BRNO 820.00 851.00 219 400 744.00 820.00 39 495 graf
SBĚRNÉ SUROV. ČB 512.00 648.00 312 159 501.00 623.00 86 959 graf
SBĚRNÉ SUROV.PRAHA 1 260.00 1 890.00 350 720 1 269.00 1 797.00 289 278 graf
SČ ARMATURKA 515.00 612.00 774 651 457.00 520.00 80 756 graf
SČ ENERGETIKA 1 100.00 1 600.00 4 165 905 1 012.00 1 576.00 477 391 graf
SČ INVESTORSKÁ 118.00 149.00 514 717 113.00 160.00 230 010 graf
SČ PLYNÁRENSKÁ 1 075.00 1 385.00 793 850 1 017.00 1 276.00 62 561 graf
SČC 63.00 87.00 52 349 55.00 80.00 17 438 graf
SDRUŽENY IF - - - 143.00 143.00 0 graf
SEBA 35.00 66.00 17 233 51.00 62.00 6 809 graf
SECO TRANS 75.00 90.00 77 461 90.00 116.00 34 748 graf
SEKOZ VYSOKÉ MÝTO 99.00 101.00 16 572 165.00 165.00 0 graf
SELEKTA 61.00 66.00 17 007 50.00 78.00 14 754 graf
SELEKTA PACOV 74.00 75.00 4 725 72.00 73.00 2 628 graf
SELGEN 520.00 640.00 620 676 542.00 640.00 338 736 graf
SELIKO OLOMOUC 1 215.00 1 310.00 1 781 825 1 091.00 1 300.00 201 146 graf
SELLIER & BELLOT 667.00 706.00 2 439 972 659.00 701.00 591 662 graf
SEMENA VELELIBY 98.00 120.00 2 520 70.00 108.00 2 274 graf
SEMOMA OLOMOUC 71.00 71.00 1 846 80.00 105.00 9 145 graf
SEMOR. SBĚR.SUROV. 846.00 951.00 379 842 808.00 900.00 174 940 graf
SEMPERFLEX OPTIMIT 209.00 299.00 227 228 203.00 255.00 121 520 graf
SEMPRA PRAHA 65.00 94.00 19 227 58.00 125.00 3 750 graf
SEPAP 14,10/99 - - - - - - graf
SEPAP ŠTĚTÍ 1 655.00 1 655.00 0 1 800.00 2 000.00 0 graf
SERVIS.TECH.A SL. 205.00 317.00 199 326 216.00 295.00 156 677 graf
SETUZA 1 450.00 1 550.00 6 432 395 1 336.00 1 530.00 329 476 graf
SETUZA 12,2/00 102.00 102.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
SEVAC 270.00 393.00 42 428 254.00 400.00 27 120 graf
SEVČES.SBĚRNÉ SUR. 505.00 558.00 709 164 471.00 526.00 97 248 graf
SEVERNÍ ČECHY - - - 128.00 140.00 149 650 graf
SEVEROCUKR 51.00 57.00 29 028 49.00 57.00 8 310 graf
SEVEROČ. MLÉKÁRNY 64.00 100.00 4 388 143.00 150.00 12 525 graf
SEVEROČ. SDR.CHOV. 200.00 231.00 4 279 115.00 115.00 0 graf
SEVEROČ. VOD.A KAN 600.00 700.00 230 827 467.00 602.00 33 472 graf
SEVEROČES.TEPLÁRNY 600.00 635.00 1 996 105 578.00 630.00 395 127 graf
SEVEROČESKÉ DOLY 420.00 449.00 8 991 108 398.00 440.00 1 461 737 graf
SEVEROPROJEKT 246.00 315.00 6 708 153.00 300.00 3 978 graf
SEVEROSKLO 130.00 160.00 12 906 130.00 144.00 7 346 graf
SEVEROTEX LIBEREC 52.00 75.00 45 777 54.00 65.00 23 067 graf
SEVEROZÁPADNÍ IF - - - 700.00 700.00 0 graf
SEVT 1 230.00 1 340.00 159 750 1 094.00 1 280.00 110 702 graf
SFINX 163.00 175.00 48 372 136.00 171.00 13 507 graf
SG - INDUSTRY 352.00 399.00 48 802 644 331.00 380.00 9 920 231 graf
SHD-KOMES 103.00 127.00 28 068 88.00 110.00 20 097 graf
SCHAFFER SOF ZNOJM 69.00 76.00 608 90.00 90.00 0 graf
SIDIA 69.00 81.00 1 395 93.00 110.00 7 211 graf
SIDIA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SIF 1 565.00 1 730.00 52 085 - - - graf
SIGMA BRNO 82.00 106.00 8 238 79.00 117.00 2 718 graf
SIGMA LUTÍN 258.00 283.00 1 472 991 238.00 310.00 416 146 graf
SIGMIA - - 0 1 000.00 1 000.00 0 graf
SIGMIA IF 249.00 252.00 30 360 210.00 250.00 64 397 graf
SIK IF PRAHA - - - 243.00 273.00 21 455 graf
SIL.STAVBY TEPLICE 155.00 181.00 175 259 138.00 160.00 11 100 graf
SIL.STAVITEL. PHA 226.00 270.00 10 416 135.00 191.00 1 383 graf
SILKA 134.00 160.00 13 522 97.00 142.00 3 238 graf
SILNICE HORŠOV.TÝN 148.00 148.00 0 300.00 300.00 0 graf
SILNICE CHEB 69.00 117.00 686 54.00 70.00 0 graf
SILNICE JIČÍN 443.00 444.00 97 203 496.00 520.00 42 314 graf
SILNICE JIHLAVA 121.00 147.00 5 055 100.00 165.00 1 500 graf
SILNICE KLATOVY 893.00 1 145.00 330 720 700.00 771.00 0 graf
SILNICE LITOMYŠL 173.00 180.00 8 613 115.00 160.00 11 172 graf
SILNICE NEPOMUK 260.00 333.00 1 560 350.00 400.00 2 100 graf
SILNICE OSTRAVA 550.00 600.00 929 008 541.00 631.00 263 845 graf
SILNICE STŘÍBRO 94.00 95.00 4 085 93.00 93.00 0 graf
SILNICE ZNOJMO 121.00 164.00 30 810 98.00 120.00 0 graf
SILNIČNÍ TECHNIKA 72.00 102.00 8 105 77.00 103.00 10 905 graf
SILON 230.00 309.00 205 961 212.00 309.00 107 448 graf
SILVA SERVIS 144.00 160.00 4 316 210.00 225.00 12 062 graf
SILVACO 80.00 120.00 1 120 90.00 120.00 1 080 graf
SKALIČAN 67.00 67.00 2 010 55.00 60.00 2 812 graf
SKLÁRNY BYDŽOV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SKLÁRNY KAVALIER 2 000.00 2 200.00 2 096 425 1 825.00 2 100.00 343 284 graf
SKLO BOHEMIA 1 420.00 1 640.00 756 640 1 410.00 1 602.00 344 674 graf
SKLO UNION TEPLICE 621.00 868.00 18 889 396 611.00 880.00 3 041 089 graf
SLADOVNA HODONICE 800.00 845.00 149 089 720.00 841.00 62 328 graf
SLAVATA - - - 1 002.00 1 002.00 0 graf
SLAVIA NAPAJEDLA 38.00 46.00 29 126 31.00 49.00 3 970 graf
SLÉVÁRNA HEUNISCH 175.00 193.00 754 180.00 205.00 891 graf
SLÉVÁRNA KUŘIM 104.00 121.00 6 764 104.00 115.00 1 238 graf
SLÉVÁRNA KUŘIM - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SLÉVÁRNA LIBEREC 80.00 90.00 46 371 121.00 252.00 28 992 graf
SLEZAN FRÝDEK-MÍS. 450.00 480.00 1 379 892 434.00 480.00 780 118 graf
SLEZSKY KAMEN - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
SLEZSKÝ KÁMEN 81.00 85.00 4 683 77.00 100.00 5 294 graf
SLOVÁC.VOD.A KAN. 68.00 102.00 8 573 51.00 76.00 7 388 graf
SLOVÁCKÉ STROJÍRNY 376.00 450.00 1 176 086 352.00 420.00 298 952 graf
SLOVÁCKÝ IF - - - 120.00 143.00 172 510 graf
SLUVIS PRAHA 20.00 27.00 21 037 25.00 34.00 4 171 graf
SM ENERGETIKA 1 565.00 1 810.00 8 605 390 1 375.00 1 850.00 1 391 710 graf
SM- FONDU CIMEX - - - 115.00 136.00 539 082 graf
SM- L_ZEo. FONDU - - - 108.00 130.00 40 763 graf
SM PLYNÁRENSKÁ 1 595.00 1 760.00 699 295 1 335.00 1 690.00 161 686 graf
SM VOD.A KAN. OVA - - - 80.00 126.00 0 graf
SM VOD.A KAN.OVA 100.00 122.00 421 773 101.00 125.00 195 054 graf
SMP CONSTRUCTION 279.00 470.00 383 678 255.00 445.00 128 988 graf
SMRŽOVKA 14,25/01 107.00 112.00 1 433 951 10 000.00 10 000.00 0 graf
SOBONA 66.00 69.00 18 141 60.00 97.00 0 graf
SOKOLOV. STROJÍRNY 100.00 117.00 194 740 103.00 115.00 46 410 graf
SOKOLOV.BÁŇ.STAVBY 68.00 96.00 60 774 62.00 78.00 33 711 graf
SOKOLOVSKÁ UHELNÁ 235.00 260.00 5 692 419 223.00 251.00 1 560 396 graf
SOKOLOVSKÝ IF - - - - - - graf
SOLNÉ MLÝNY 450.00 555.00 80 095 373.00 600.00 14 685 graf
SOLO 133.00 206.00 63 448 130.00 182.00 18 932 graf
SPALOVNA VYSOČANY 108.00 126.00 67 044 84.00 130.00 37 350 graf
SPALOVNA VYSOČANY - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
SPEC.ÚST.PRO REK. 281.00 302.00 5 366 349.00 450.00 4 028 graf
SPECIÁL INVEST - - - 100.00 110.00 1 072 429 graf
SPECIALTRANS.NOS. 88.00 94.00 7 382 91.00 100.00 20 460 graf
SPIF ČESKÝ - - 0 241.00 325.00 1 869 925 graf
SPIF VŠEOBECNÝ - - 0 71.00 96.00 283 202 graf
SPIF VÝNOSOVÝ - - 0 120.00 153.00 1 067 971 graf
SPOFA 1 425.00 1 525.00 1 637 115 1 398.00 1 550.00 347 120 graf
SPOJ.ZÁV.-NÁBYTEK 61.00 61.00 4 392 59.00 65.00 4 829 graf
SPOJENÉ KARTÁČOVNY 710.00 821.00 71 722 605.00 750.00 43 575 graf
SPOJPROJEKT PRAHA 177.00 266.00 9 128 340.00 390.00 0 graf
SPOL.KAP.SLUŽEB 310.00 412.00 59 680 240.00 277.00 0 graf
SPOLANA 408.00 607.00 10 415 489 400.00 603.00 866 067 graf
SPOLEK CH.HUT.VÝR. 361.00 420.00 8 765 734 353.00 420.00 1 711 093 graf
SPOLINVEST - - - 115.00 125.00 0 graf
SPOŘITELNÍ PRIVAT. - - - 403.00 448.00 6 754 004 graf
SPT TELCOM 12,5/99 104.00 104.00 382 307 10 844.00 11 520.00 0 graf
SPUR 264.00 291.00 37 258 230.00 235.00 5 998 graf
ST.DLUHOP. 8,7/00 101.00 101.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.10/95 102.00 102.00 0 - - - graf
ST.DLUHOP.14,6/97 105.00 107.00 431 219 - - - graf
ST.DLUHOP.14/96 103.00 103.00 0 1 000.00 1 023.00 0 graf
ST.DLUHOP.5/95 99.00 99.00 0 - - - graf
ST.DLUHOP.8,45/96 101.00 101.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.8,55/97 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.8,75/96 104.00 104.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.9,15/00 100.00 100.00 10 066 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.9,25/99 104.00 104.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
STABE-BER.STAVEBNÍ 191.00 266.00 15 932 280.00 363.00 53 067 graf
STAMEDOP 130.00 152.00 35 148 135.00 160.00 22 760 graf
STAMONT BRNO 110.00 110.00 22 880 103.00 120.00 2 981 graf
STAOPRA 96.00 96.00 0 250.00 250.00 0 graf
STAP 118.00 135.00 14 623 148.00 185.00 23 098 graf
STAPO 39.00 40.00 3 800 38.00 40.00 0 graf
STAPO ROKYCANY 77.00 77.00 2 772 97.00 105.00 0 graf
STAPRO SERVIS 56.00 98.00 0 45.00 45.00 0 graf
STAROPRAŽ.UZEN.IF - - - 200.00 200.00 705 011 graf
STAROROL.PORCELÁN 266.00 399.00 128 982 240.00 356.00 52 731 graf
STAS ZLIČÍN 22.00 22.00 352 22.00 30.00 765 graf
STASS 99.00 150.00 4 832 99.00 140.00 1 730 graf
STAST PRAHA 62.00 65.00 18 025 62.00 71.00 10 920 graf
STATEK DALOVICE 52.00 57.00 9 112 62.00 85.00 19 584 graf
STATEK KAMÝK N.V. 134.00 181.00 59 274 120.00 162.00 11 648 graf
STATEK MIROSLAV 72.00 80.00 3 759 109.00 109.00 0 graf
STATEK UHŘÍNOV 58.00 72.00 4 680 83.00 90.00 8 602 graf
STATKY BĚLOTÍN 174.00 209.00 20 845 133.00 133.00 0 graf
STATKY POTŠTÁT 175.00 180.00 3 600 202.00 202.00 0 graf
STATUS 192.00 197.00 5 910 175.00 194.00 0 graf
STAV. IZOL. K.HORA 235.00 235.00 12 690 166.00 250.00 7 876 graf
STAV. VÝROBA PRAHA 38.00 40.00 16 320 23.00 27.00 1 844 graf
STAV. ZÁV. OLEŠOV. 313.00 384.00 155 004 300.00 375.00 167 670 graf
STAV.DOP.A MECH. 90.00 90.00 720 65.00 75.00 2 114 graf
STAV.POD.DOMAŽLICE 95.00 121.00 30 322 61.00 67.00 183 graf
STAV.POD.HRANICE 65.00 90.00 270 48.00 89.00 0 graf
STAV.POD.JABLONEC 26.00 30.00 420 27.00 58.00 837 graf
STAV.POD.KLATOVY 291.00 306.00 873 331.00 370.00 27 490 graf
STAV.POD.OPAVA 58.00 67.00 6 510 65.00 78.00 0 graf
STAV.POD.PÍSEK 52.00 76.00 20 098 138.00 153.00 0 graf
STAV.POD.PLZEŇ 64.00 95.00 2 655 70.00 75.00 825 graf
STAV.POD.PRAHA 73.00 105.00 2 598 90.00 90.00 0 graf
STAV.POD.ZÁBŘEH 85.00 86.00 5 355 123.00 123.00 3 690 graf
STAV.POD.ZLÍN 150.00 150.00 0 289.00 289.00 0 graf
STAV.POD.ŽĎÁR 106.00 128.00 9 719 105.00 141.00 25 884 graf
STAV.PODNIK 48.00 48.00 0 55.00 55.00 1 540 graf
STAV.SDRUŽ.PŘÍBRAM - - - 9 000.00 9 000.00 0 graf
STAV.TECHN.ÚSTAV 165.00 174.00 1 700 600.00 600.00 0 graf
STAVBY A MON.PARD. 101.00 111.00 9 574 94.00 106.00 6 957 graf
STAVBY BRNO 210.00 242.00 21 040 193.00 205.00 23 650 graf
STAVBY MOSTŮ HOD. 165.00 325.00 270 013 151.00 420.00 21 980 graf
STAVCENT 225.00 225.00 46 125 202.00 236.00 7 535 graf
STAVEBNÍ P.KROMĚŘ. 173.00 200.00 9 500 255.00 255.00 0 graf
STAVEBNÍ P.PRACHA. 114.00 120.00 19 152 146.00 146.00 0 graf
STAVEBNÍ P.TEPLICE 122.00 177.00 31 748 101.00 150.00 13 357 graf
STAVEBNÍ STR.BRNO 43.00 52.00 2 239 38.00 39.00 1 050 graf
STAVEBNÍ STR.ÚSTÍ 700.00 700.00 781 900 530.00 660.00 22 041 graf
STAVEBNÍ ÚDRŽ. PHA 155.00 155.00 0 132.00 180.00 0 graf
STAVIMO 133.00 154.00 29 549 111.00 170.00 25 366 graf
STAVIVA 180.00 310.00 534 794 183.00 300.00 163 847 graf
STAVO FRÝDLANT V Č 95.00 100.00 2 125 59.00 62.00 1 298 graf
STAVO PLANÁ 67.00 122.00 36 500 77.00 103.00 14 672 graf
STAVOKOMB.LIBEREC 111.00 130.00 7 058 85.00 85.00 425 graf
STAVOKONSTRUKCE 99.00 99.00 0 77.00 81.00 7 752 graf
STAVOMAT CHEB 42.00 42.00 0 42.00 42.00 756 graf
STAVOMONT OSTRAVA 120.00 126.00 136 429 91.00 125.00 69 640 graf
STAVOMONT PRAHA 134.00 258.00 25 630 197.00 220.00 0 graf
STAVOMONTÁŽE Č.B. 110.00 160.00 8 661 110.00 160.00 6 482 graf
STAVOMONTÁŽE KV 85.00 90.00 5 471 80.00 110.00 6 148 graf
STAVOMONTÁŽE OL 168.00 285.00 91 881 210.00 300.00 67 508 graf
STAVOMONTÁŽE ZLÍN 126.00 146.00 50 226 143.00 156.00 59 716 graf
STAVOPROJEKT HK 150.00 150.00 0 146.00 151.00 0 graf
STAVOPROJEKT OL 120.00 169.00 0 100.00 100.00 0 graf
STAVOSTROJ 200.00 241.00 719 830 181.00 230.00 382 919 graf
STAVOUNION 9 710.00 9 710.00 0 - - - graf
STAVUS PŘÍBRAM 41.00 46.00 0 75.00 75.00 0 graf
STČ ENERGETICKÁ 901.00 1 430.00 3 836 641 890.00 1 374.00 440 644 graf
STČ PLYNÁRENSKÁ 1 335.00 1 560.00 554 895 1 138.00 1 350.00 76 744 graf
STČ.CHOV.SDRUŽENÍ 84.00 88.00 585 86.00 111.00 6 640 graf
STČ.SBĚRNÉ SUROV. 1 140.00 1 205.00 148 645 1 096.00 1 200.00 38 808 graf
STOCK PLZEŇ - - - 1 054.00 1 054.00 0 graf
STOCK PLZEŇ 1 540.00 1 580.00 295 120 1 363.00 1 550.00 59 006 graf
STRABAG BOHEMIA 440.00 635.00 306 560 450.00 530.00 66 204 graf
STRABAG RYCHNOV 288.00 288.00 0 300.00 300.00 0 graf
STRABAG UH.HRAD. 321.00 337.00 44 619 225.00 250.00 1 374 graf
STRATEGIC HOT.CAP. 725.00 750.00 403 060 660.00 730.00 237 072 graf
STROJ. CHRUSTENICE 220.00 298.00 122 873 262.00 306.00 4 185 graf
STROJ.PROSTĚJOV 34.00 53.00 0 50.00 65.00 0 graf
STROJEXPORT PRAHA 67.00 89.00 2 126 61.00 92.00 2 222 graf
STROJIMPORT 44.00 115.00 3 800 50.00 186.00 21 081 graf
STROJIMPORT - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
STROJINGSTAV BRNO 66.00 67.00 9 112 52.00 55.00 4 656 graf
STROJINTEX IDP 280.00 312.00 240 593 291.00 325.00 52 380 graf
STROJÍRNA SEDLICE 427.00 543.00 18 832 401.00 476.00 40 124 graf
STROJÍRNY A O.KAPL 50.00 58.00 650 51.00 60.00 9 400 graf
STROJÍRNY BOHDAL. 114.00 119.00 4 196 98.00 98.00 0 graf
STROJPLAST 148.00 204.00 58 999 141.00 171.00 6 002 graf
STROJTEX 227.00 320.00 29 284 172.00 219.00 13 754 graf
STROJTEX - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
STS HOSTIVICE 137.00 145.00 14 287 140.00 150.00 23 940 graf
STS OLOMOUC 132.00 186.00 0 100.00 176.00 0 graf
STS PRACHATICE 86.00 176.00 0 151.00 151.00 0 graf
STS PRUNÉŘOV 59.00 134.00 11 431 95.00 97.00 18 785 graf
STS PŘEROV 60.00 114.00 2 160 90.00 90.00 0 graf
STS STRAKONICE 87.00 91.00 4 834 85.00 100.00 930 graf
STS ŠUMPERK 63.00 63.00 6 426 79.00 85.00 6 916 graf
STUHA 123.00 136.00 1 582 153.00 170.00 612 graf
SUBEKO KLÁŠTEREC 200.00 242.00 44 781 198.00 263.00 16 335 graf
SUBTERRA 777.00 1 305.00 11 621 012 750.00 1 101.00 945 812 graf
SUDOP PRAHA - - - - - - graf
SUPRAPHON 324.00 400.00 90 000 351.00 390.00 10 234 graf
SUZOP 140.00 155.00 4 790 117.00 180.00 1 715 graf
SVA 112.00 160.00 216 356 107.00 189.00 35 424 graf
SVA HOLÝŠOV - - - 99 992.00 99 992.00 0 graf
SVAS 12.00 16.00 4 619 16.00 20.00 4 503 graf
SVIT ZLÍN 100.00 139.00 2 274 553 100.00 140.00 459 591 graf
SVITEX 35.00 35.00 1 540 37.00 40.00 3 330 graf
SVOBODA GRAF. ZÁV. 148.00 172.00 100 941 132.00 163.00 23 197 graf
SVÚM 71.00 113.00 2 241 118.00 154.00 236 graf
SVÚOM PRAHA 72.00 97.00 20 514 81.00 90.00 0 graf
SVUS 66.00 85.00 40 689 70.00 73.00 8 886 graf
SVÚSS 40.00 42.00 160 85.00 85.00 0 graf
SYNPO 235.00 379.00 38 832 211.00 485.00 1 326 graf
ŠANCE IPF 798.00 840.00 13 660 745.00 1 089.00 3 725 graf
ŠKODA 543.00 630.00 39 767 266 534.00 610.00 7 858 657 graf
ŠKODA DIESEL 132.00 185.00 603 358 125.00 185.00 125 766 graf
ŠKODA LIAZ 196.00 243.00 1 914 642 184.00 245.00 379 482 graf
ŠKODA PRAHA 409.00 667.00 959 538 381.00 661.00 116 693 graf
ŠKOFIN 11,625/98 101.00 101.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ŠKROBÁRNA BRNO 270.00 351.00 166 584 295.00 338.00 130 040 graf
ŠKROBÁRNY HORAŽĎ. 114.00 185.00 93 255 129.00 180.00 11 482 graf
ŠKROBÁRNY PELHŘIM. 260.00 327.00 207 028 199.00 288.00 19 544 graf
ŠMERAL BRNO 93.00 176.00 291 926 85.00 167.00 104 390 graf
ŠREJBEROVA IS OPF - - - 900.00 900.00 0 graf
ŠREJBEROVA IS OPF - - - 900.00 900.00 0 graf
ŠROUBÁRNA TURNOV 588.00 650.00 144 929 585.00 659.00 15 842 graf
ŠROUBÁRNA ŽATEC 265.00 321.00 140 426 220.00 270.00 41 870 graf
ŠROUBÁRNA ŽDÁNICE 230.00 304.00 190 599 206.00 328.00 80 092 graf
ŠTĚRK.A PÍSK.OLOM. 1 345.00 1 360.00 2 539 395 1 297.00 1 360.00 1 089 742 graf
ŠTERNBERSKÉ LESY 355.00 388.00 59 647 352.00 400.00 65 090 graf
ŠTI HOLDING 172.00 204.00 1 275 209 156.00 196.00 674 130 graf
ŠUMPER.PR.VOD.SP. 320.00 390.00 224 096 279.00 377.00 63 687 graf
ŠUMSTAV 51.00 51.00 0 72.00 98.00 0 graf
T STRING PARDUBICE 237.00 252.00 68 784 242.00 252.00 16 130 graf
TALORM 88.00 97.00 1 584 75.00 120.00 38 186 graf
TALORM - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
TANEX 41.00 67.00 70 176 45.00 67.00 17 680 graf
TANEX PLASTY - - 0 1 800.00 1 980.00 0 graf
TARMAC SEVEROKÁMEN 325.00 385.00 380 722 315.00 366.00 71 316 graf
TATRA 121.00 142.00 1 477 751 120.00 142.00 715 664 graf
TECH.INŽ.ÚSTAV - - - 126.00 150.00 0 graf
TECH.INŽ.ÚSTAV NER 73.00 77.00 2 482 81.00 85.00 5 907 graf
TECHMAT Č.BUDĚJOV. 152.00 170.00 14 208 160.00 175.00 6 336 graf
TECHNIA OSTRAVA 21.00 23.00 484 28.00 29.00 1 456 graf
TECHNOCOM 40.00 48.00 11 363 44.00 50.00 5 952 graf
TECHNOLEN 315.00 366.00 4 554 233.00 329.00 11 758 graf
TECHNOMAX 27.00 33.00 25 257 31.00 32.00 12 430 graf
TECHNOTEP - - - 9.00 10.00 218 graf
TECHTRANS DUBÁ 30.00 43.00 2 012 27.00 60.00 0 graf
TEKO PLESNÁ 151.00 230.00 16 528 170.00 210.00 3 040 graf
TELTRAS 57.00 90.00 570 76.00 76.00 0 graf
TEMACOM 78.00 84.00 41 900 68.00 72.00 9 240 graf
TENAS 92.00 107.00 0 90.00 121.00 735 graf
TENEZ CHOTĚBOŘ 932.00 1 155.00 468 060 869.00 988.00 16 816 graf
TEP 90.00 101.00 27 713 88.00 105.00 11 425 graf
TEPLÁRNA Č.BUDĚJ. 419.00 507.00 396 836 352.00 468.00 17 998 graf
TEPLÁRNA OTROKOV. 1 000.00 1 215.00 560 075 955.00 1 059.00 42 594 graf
TEPLÁRNA PÍSEK 226.00 284.00 295 098 223.00 260.00 30 170 graf
TEPLÁRNA STRAKON. 236.00 292.00 122 797 224.00 280.00 84 528 graf
TEPLÁRNA ÚSTÍ N.L. 450.00 470.00 1 739 649 400.00 526.00 74 261 graf
TEPLÁRNY BRNO 810.00 878.00 1 469 040 752.00 837.00 151 668 graf
TEPLÁRNY KARVINÁ 969.00 1 060.00 774 224 855.00 1 000.00 109 388 graf
TEPLOTECHNA OVA 200.00 359.00 94 747 210.00 303.00 13 696 graf
TEPLOTECHNA PRAHA 72.00 116.00 30 137 69.00 96.00 6 467 graf
TEPNA 84.00 128.00 151 807 73.00 130.00 83 784 graf
TERCO TELČ NÁBYTEK 300.00 441.00 10 578 403.00 475.00 475 graf
TEREOS TTD 42.00 53.00 498 660 38.00 50.00 137 613 graf
TERMOSERVIS ČÁSLAV 49.00 55.00 574 49.00 53.00 101 graf
TERPLAN 518.00 543.00 0 570.00 570.00 0 graf
TERRONIC 29.00 32.00 525 32.00 46.00 6 065 graf
TES PRAHA 173.00 182.00 0 109.00 140.00 4 005 graf
TESLA 89.00 120.00 23 369 108.00 125.00 30 895 graf
TESLA ELMI BRNO 35.00 44.00 0 38.00 40.00 5 372 graf
TESLA HR. KRÁLOVÉ 56.00 74.00 217 361 54.00 73.00 65 766 graf
TESLA JIHLAVA 87.00 101.00 71 058 71.00 122.00 17 071 graf
TESLA KARLÍN 80.00 97.00 296 666 70.00 95.00 141 266 graf
TESLA KOLÍN - - - 12.00 20.00 9 979 graf
TESLA LANŠKROUN 67.00 90.00 787 014 66.00 85.00 165 736 graf
TESLA SEZAM 130.00 229.00 5 595 179 125.00 223.00 790 705 graf
TESLA STRAŠNICE 38.00 52.00 57 480 32.00 55.00 29 393 graf
TESLA VACUUM 26.00 55.00 434 178 22.00 65.00 119 768 graf
TESLA VAK.TECH.PHA 33.00 61.00 137 66.00 89.00 0 graf
TESLA VOTICE 140.00 155.00 22 278 135.00 155.00 21 756 graf
TESLA VRCHLABÍ 60.00 70.00 56 035 51.00 85.00 23 126 graf
TĚŠÍNSKÁ TISKÁRNA 301.00 361.00 10 817 279.00 376.00 12 032 graf
TEXINVEST IF - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
TEXLEN 171.00 191.00 363 649 144.00 182.00 110 566 graf
TEXTILANA 173.00 219.00 3 098 886 151.00 206.00 633 339 graf
TEZAS 275.00 392.00 1 469 736 288.00 335.00 179 098 graf
THESAURUS 530.00 742.00 2 123 327 525.00 706.00 2 032 272 graf
THRALL VAGONKA ST. 248.00 385.00 10 221 397 255.00 400.00 5 485 584 graf
TIBA 165.00 180.00 2 144 920 151.00 180.00 727 729 graf
TIF INVEST PLZEŇ 176.00 186.00 1 004 048 180.00 202.00 604 904 graf
TILIA-LDS 76.00 80.00 4 705 75.00 80.00 9 860 graf
TIPA VAR/99 100.00 100.00 1 014 116 10 000.00 10 000.00 0 graf
TISK.TEXT.FRÝDLANT 210.00 228.00 72 580 210.00