The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 199510

The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 199510
Name The Prague Stock Exchange RM System Graf
Min price Max price Volume Min price Max price Volume
1.IF MORAVIA INV. - - - 120.00 160.00 2 511 graf
1.IF ŽIVNOBANKA 431.00 548.00 29 314 260 428.00 546.00 8 670 544 graf
1.STAVEBNÍ 127.00 165.00 28 850 84.00 140.00 6 261 graf
1.VŠEOB.DRUŽST.IF - - - 176.00 176.00 0 graf
2.SPOŘIT.PRIVAT.IF 630.00 792.00 16 266 174 627.00 797.00 13 530 676 graf
A&A - - - 2 924.00 4 147.00 41 460 graf
A+A INVESTČNÍ FOND - - - 120.00 150.00 230 019 graf
AB BANKA 16 825.00 16 825.00 0 - - - graf
AB INVEST IS - - - 282.00 500.00 0 graf
ABATIS 61.00 61.00 1 830 42.00 50.00 2 512 graf
ACTUS - - - 89.00 89.00 0 graf
ADAMOVSKÉ STROJ. 361.00 430.00 1 211 564 337.00 420.00 332 454 graf
AERO HOLDING 120.00 146.00 7 430 286 119.00 168.00 2 642 308 graf
AGB IF II - - - 508.00 550.00 21 638 491 graf
AGB, PODÍLOVÝ FOND - - - 550.00 577.00 64 661 830 graf
AGRA PŘELOUČ 69.00 93.00 128 952 65.00 76.00 49 636 graf
AGREGA BLUDOV 152.00 169.00 0 140.00 140.00 0 graf
AGROBANKA 1 500.00 1 760.00 27 832 315 1 480.00 1 761.00 383 585 graf
AGROBANKA PRAHA - - - 122.00 157.00 435 585 graf
AGRODAT 210.00 266.00 274 363 173.00 276.00 57 894 graf
AGROGALAS FRÝDLANT 91.00 170.00 177 112 126.00 152.00 69 088 graf
AGROKLAS SLAVKOV 240.00 240.00 103 440 205.00 250.00 26 496 graf
AGROMA OSTRAVA - - - 88.00 108.00 157 887 graf
AGRO-MORAVOINVEST - - - 29.00 31.00 0 graf
AGROMOTOR VEL.MEZ. 225.00 258.00 165 493 177.00 220.00 83 591 graf
AGRONA 41.00 50.00 0 65.00 75.00 2 750 graf
AGROPODNIK DVORCE 24.00 37.00 27 303 30.00 43.00 50 194 graf
AGROPRODUKT 32.00 39.00 511 36.00 38.00 1 216 graf
AGROPROJEKT PARD. 258.00 342.00 339 250.00 306.00 5 957 graf
AGROSERVIS TACHOV 62.00 67.00 89 785 64.00 75.00 62 792 graf
AGROSLUŽ. TRNOVANY 159.00 159.00 0 124.00 124.00 0 graf
AGROSLUŽBY - - - 10 003.00 10 003.00 0 graf
AGROSLUŽBY BRUNTÁL 63.00 63.00 4 095 52.00 54.00 1 040 graf
AGROSLUŽBY CHEB 343.00 400.00 52 875 475.00 551.00 104 975 graf
AGROSLUŽBY KAPLICE 60.00 80.00 13 047 56.00 60.00 3 920 graf
AGROSTAT N.BYST. 22.00 34.00 10 775 33.00 44.00 29 440 graf
AGROSTAV HUSTOPEČE - - - 4 500.00 5 000.00 0 graf
AGROSTROJ PELHŘIM. 163.00 210.00 1 253 347 167.00 200.00 442 302 graf
AGROSTROJ PROSTĚJ. 45.00 80.00 57 362 50.00 82.00 27 864 graf
AGRO-TEX 198.00 247.00 421 106 189.00 240.00 330 332 graf
AGROTONZ TLUMAČOV 50.00 63.00 59 170 57.00 68.00 40 052 graf
AGROVYSOČINA 65.00 75.00 29 144 81.00 97.00 25 891 graf
AGROWEST 234.00 260.00 10 570 250.00 300.00 39 600 graf
AGROZET Č.BUDĚJ. 183.00 250.00 82 867 190.00 243.00 14 590 graf
AGROZET CHABAŘOV. 92.00 139.00 6 368 220.00 261.00 0 graf
AGROZET OLOMOUC - - - 10.00 26.00 140 graf
AGS JIČÍN 169.00 180.00 629 846 164.00 199.00 362 373 graf
AGT 208.00 230.00 74 856 180.00 210.00 48 552 graf
AIR SPECIÁL 154.00 235.00 334 454 153.00 218.00 122 052 graf
AKADEM. IF BLANSKO - - - 154.00 171.00 15 420 graf
ALBATROS 115.00 132.00 2 728 99.00 120.00 480 graf
ALFA - INVEST - - - - - - graf
ALIACHEM 780.00 810.00 22 459 368 770.00 804.00 3 318 619 graf
ALIBONA LITOVEL 55.00 58.00 3 970 50.00 53.00 4 322 graf
ALLFROST 147.00 202.00 7 437 137.00 181.00 3 786 graf
ALMET 600.00 720.00 174 803 590.00 703.00 70 415 graf
ALPHA-EFFECT 679.00 729.00 14 504 120 673.00 720.00 11 296 616 graf
ALPINE-IPS OSTRAVA 237.00 300.00 106 102 120.00 336.00 0 graf
ALPINE-IPS OSTRAVA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ALPINE-IPS OSTRAVA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
AMBIT Č. KRUMLOV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
AMBIT Č. KRUMLOV 241.00 245.00 16 660 181.00 220.00 14 542 graf
AMRO BANK 11.0/97 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
AMYLON 120.00 134.00 97 178 101.00 123.00 52 264 graf
ANENSKÉ SLAT.LÁZNĚ 351.00 351.00 9 477 306.00 350.00 5 627 graf
ANENSKÉ SLAT.LÁZNĚ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
AO PRAHA 36.00 37.00 259 50.00 97.00 2 564 graf
APOLLÓN HOLDING 143.00 157.00 13 138 354 138.00 155.00 5 447 957 graf
AQUA SERVIS R.N.KN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
AQUA SERVIS R.N.KN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
AQUASERV 321.00 389.00 26 892 340.00 660.00 29 804 graf
ARCELORMITTAL 301.00 363.00 14 302 854 302.00 364.00 5 341 299 graf
AREMS TŘEBOŇ 147.00 182.00 17 692 218.00 224.00 0 graf
ARKA 43.00 48.00 1 473 41.00 106.00 0 graf
ARKA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ARKUS - - - 117.00 131.00 50 548 graf
ARMABETON PRAHA 470.00 500.00 3 257 262 453.00 495.00 777 352 graf
ARMATURKA Č.TŘEB. - - - 10.00 14.00 634 graf
ARMATURKA Č.TŘEB. - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ARMEX HOLDING 35.00 37.00 811 40.00 50.00 21 092 graf
ARNOLD IF - - - 72.00 87.00 2 304 graf
AROMA PRAHA 121.00 174.00 185 686 120.00 127.00 37 002 graf
AROMKA BRNO 136.00 202.00 22 349 176.00 200.00 6 524 graf
ARPO 87.00 104.00 900 90.00 90.00 0 graf
ART CENTRUM 122.00 128.00 1 713 144.00 153.00 1 029 graf
ART CENTRUM - - - 1 002.00 1 002.00 0 graf
ARTIA - - - 16.00 17.00 0 graf
ASPEKTA 18,5/97 106.00 106.00 0 - - - graf
ASSIDOMÄN SEPAP 1 525.00 1 965.00 39 384 985 1 486.00 1 900.00 5 346 314 graf
ASTRA - LIBÍN 95.00 150.00 20 641 270.00 405.00 0 graf
ASTRA SERVIS 171.00 200.00 118 369 160.00 165.00 0 graf
ATAS NÁCHOD 167.00 213.00 156 829 177.00 231.00 60 719 graf
ATEKO 115.00 133.00 20 579 133.00 154.00 37 266 graf
ATELIÉRY ZLÍN 144.00 151.00 4 956 118.00 140.00 7 144 graf
ATESO 457.00 560.00 6 930 493 458.00 550.00 991 595 graf
AUTIA 319.00 335.00 12 497 304.00 340.00 27 520 graf
AUTO MOTORS ÚSTÍ 66.00 74.00 1 449 67.00 100.00 800 graf
AUTOCENTRUM LIBOU. 85.00 102.00 35 024 66.00 84.00 880 graf
AUTOMOT 55.00 69.00 26 728 57.00 70.00 26 136 graf
AUTOOPRAVNA TURNOV 82.00 100.00 7 600 100.00 100.00 3 500 graf
AUTOREMONT 1.BRUN. 94.00 116.00 0 95.00 105.00 0 graf
AUTOREPARIN 145.00 168.00 14 000 81.00 144.00 5 328 graf
AUTOSLUŽBA PRAHA 42.00 50.00 5 840 40.00 58.00 6 121 graf
AUTOTECH PRAHA 61.00 67.00 24 117 56.00 75.00 19 310 graf
AVE SB.SUROVINY 660.00 850.00 318 550 769.00 859.00 418 511 graf
AVIA 202.00 231.00 1 888 815 203.00 230.00 662 097 graf
AVIA KUTNÁ HORA 67.00 81.00 53 599 62.00 81.00 27 955 graf
AVIA NOVOSEDLY 281.00 316.00 173 848 280.00 350.00 213 450 graf
AVICOM JÁNSKÁ 103.00 211.00 573 903 102.00 189.00 102 154 graf
B.G.M. CAPITAL - - - 68.00 105.00 489 916 graf
B.G.M. CAPITAL - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
B.O.I.S. VIF BRNO - - - 421.00 660.00 1 490 963 graf
BALÍRNY TCHIBO 311.00 435.00 210 465 301.00 450.00 40 950 graf
BALNEA 83.00 133.00 1 175 120.00 159.00 3 718 graf
BÁŇ. PROJ. TEPLICE 88.00 121.00 57 141 100.00 106.00 1 600 graf
BÁŇ.PROJ.VAL.MEZ. 299.00 313.00 2 135 315.00 343.00 3 910 graf
BÁŇ.STAVBY MOST 230.00 253.00 1 029 480 218.00 245.00 281 136 graf
BANKA HANÁ.13,0/97 101.00 101.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
BANKOVNÍ HOLDING 1 160.00 1 300.00 17 615 205 1 104.00 1 289.00 5 432 830 graf
BANKOVNÍ HOLDING 1 160.00 1 300.00 17 615 205 - - - graf
BARTOŇ TEXT.ZÁVODY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BARTOŇ TEXT.ZÁVODY 209.00 220.00 4 834 216.00 230.00 12 326 graf
BASK 1 025.00 1 100.00 312 755 890.00 990.00 31 654 graf
BEKON - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BELAGRA 147.00 167.00 163 051 131.00 154.00 68 414 graf
BEMAGRO 51.00 87.00 127 184 47.00 93.00 28 636 graf
BENAR 183.00 302.00 2 038 535 162.00 264.00 697 746 graf
BENZINA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BENZINSERVIS 256.00 351.00 83 483 287.00 360.00 34 804 graf
BERGER BOHEMIA 420.00 420.00 0 590.00 614.00 0 graf
BESKYD. LESY JABL. 215.00 250.00 26 149 160.00 230.00 17 006 graf
BESKYDSKÁ STAVEBNÍ 213.00 310.00 44 880 203.00 251.00 20 949 graf
BETA ČESKÝ IF - - - 75.00 90.00 45 637 graf
BETA OLOMOUC 185.00 279.00 53 150 209.00 249.00 117 273 graf
BIJO TC 233.00 281.00 12 144 170.00 298.00 0 graf
BIJOUDATA 69.00 80.00 2 015 75.00 75.00 750 graf
BIOCEL 980.00 1 190.00 45 531 670 970.00 1 181.00 8 144 645 graf
BIOMA DŘEVOHOSTICE 31.00 34.00 3 608 41.00 50.00 0 graf
BIOPHARM VÚBVL 400.00 480.00 60 996 361.00 445.00 9 441 graf
BIOSTER. 270.00 389.00 125 237 280.00 342.00 18 900 graf
BIVOJ OPAVA 650.00 916.00 696 549 665.00 853.00 330 232 graf
BIŽUTERIE ČS.MINC 750.00 755.00 288 805 691.00 735.00 110 587 graf
BMT 40.00 55.00 7 885 51.00 60.00 6 860 graf
BMT BRNO - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BOHEMIA CRYS.GROUP 263.00 267.00 3 791 468 246.00 266.00 1 487 513 graf
BOHEMIA PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BOHEMIA SEKT 2 175.00 2 435.00 2 741 615 2 027.00 2 402.00 513 210 graf
BOHEMIA VENTURE 800.00 933.00 16 334 599 759.00 930.00 10 033 486 graf
BOHEMIA VIDEO ART 50.00 62.00 554 75.00 105.00 310 graf
BOHEMIA-LÁZNĚ 381.00 493.00 99 569 368.00 460.00 68 774 graf
BOHUŠOV. MLÉKÁRNA 225.00 327.00 46 032 219.00 300.00 16 654 graf
BONECO 265.00 417.00 330 631 230.00 295.00 1 770 graf
BOPO 179.00 231.00 2 706 558 167.00 220.00 331 126 graf
BOR 363.00 408.00 218 722 380.00 430.00 133 749 graf
BOTAS 180.00 190.00 24 210 148.00 190.00 16 844 graf
BRANO 350.00 388.00 45 877 322.00 407.00 60 581 graf
BRISK TÁBOR 250.00 324.00 57 893 252.00 330.00 44 908 graf
BRISTOL 600.00 762.00 128 626 522.00 695.00 29 541 graf
BRNĚN.VODÁR.A KAN. 147.00 170.00 4 051 235.00 247.00 0 graf
BSH HOLICE 65.00 75.00 4 681 60.00 67.00 5 704 graf
BSS METACO BRANDÝS - - - - - - graf
BUDIJOVICKY IF - - - 270.00 315.00 0 graf
BUZULUK KOMÁROV 338.00 412.00 252 406 324.00 411.00 93 230 graf
BVV BRNO 2 700.00 3 000.00 5 887 355 2 618.00 2 850.00 612 931 graf
BVV INVEST IS - - - 41.00 50.00 286 644 graf
BYSERVIS HOLDING 98.00 150.00 7 200 100.00 142.00 3 759 graf
BYTEX 34.00 55.00 10 370 27.00 75.00 4 572 graf
BYTOSTAV PORUBA 1 490.00 1 635.00 9 360 1 246.00 1 386.00 12 592 graf
BYZI 232.00 257.00 3 016 214.00 293.00 0 graf
C.A.S. 2 HOLDING 270.00 298.00 2 588 937 256.00 299.00 970 354 graf
C.A.S.6. HOLDING - - - 198.00 301.00 437 226 graf
C.S.FOND POMOCI - - - 221.00 320.00 516 381 graf
CA CIIF - - - 311.00 365.00 8 606 685 graf
CALOFRIG BOROVANY 1 060.00 1 285.00 633 020 1 032.00 1 211.00 42 788 graf
CARBORUNDUM ELECT. 87.00 132.00 44 162 90.00 122.00 18 791 graf
CEMBRIT MORAVIA 36.00 75.00 11 493 40.00 65.00 11 368 graf
CEMENT HRANICE 750.00 870.00 2 452 033 713.00 870.00 527 651 graf
CEMOS 63.00 77.00 11 786 54.00 69.00 11 850 graf
CENTEX 120.00 298.00 51 400 207.00 248.00 3 686 graf
CENTO IF - - - 900.00 900.00 0 graf
CENTROPROJEKT ZLÍN 211.00 260.00 62 727 180.00 200.00 200 graf
CENTRUM ST.INŽ.ZK. 225.00 298.00 10 701 277.00 348.00 195 908 graf
CERAM 69.00 89.00 26 341 75.00 95.00 34 344 graf
CEVA KRÁLŮV DVŮR 175.00 212.00 182 260 173.00 242.00 82 084 graf
CIDEM HRANICE 203.00 216.00 204 467 180.00 226.00 149 312 graf
CIHLÁŘ. ZÁV. PRAHA 53.00 86.00 19 652 61.00 79.00 7 621 graf
CIMEX KONCERN - - - 80.00 90.00 714 964 graf
CINEMART 750.00 750.00 369 000 658.00 780.00 101 898 graf
CIV.17,5/99 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
CIVO 73.00 119.00 6 461 100.00 126.00 2 656 graf
COLORBETON 241.00 302.00 19 584 191.00 300.00 4 842 graf
COLORLAK 511.00 681.00 1 510 466 516.00 689.00 332 065 graf
CONCORDIA INV.IF - - - 237.00 295.00 363 121 graf
CONCORDIA LESOV 524.00 802.00 168 492 478.00 650.00 7 978 graf
COOP 94 PFU 4.00 5.00 3 364 847 4.00 6.00 1 226 937 graf
COTTEX - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
CREDIT HR. KRÁLOVÉ 575.00 575.00 0 532.00 532.00 0 graf
CRISTAL PALACE 230.00 341.00 4 611 280.00 300.00 1 720 graf
CRYSTALEX 725.00 1 050.00 565 068 697.00 947.00 169 828 graf
CRYSTALEX NOVÝ BOR - - - 1 008.00 1 008.00 0 graf
CS TRADING 111.00 137.00 578 125.00 135.00 640 graf
CS0005008663 - - - - - - graf
CS0005034263 - - - - - - graf
CS0008427662 - - - - - - graf
CS0008462263 - - - - - - graf
CS0009026562 - - - 60.00 114.00 12 052 graf
CS0009030457 - - - 10 003.00 10 003.00 0 graf
CUKR. M.HRADIŠTĚ 82.00 117.00 16 596 58.00 101.00 2 272 graf
CUKR. OVČÁRY 64.00 74.00 0 50.00 65.00 650 graf
CUKR. PROSENICE 87.00 120.00 3 003 60.00 90.00 1 200 graf
CUKR. UNIČOV 135.00 150.00 27 749 96.00 132.00 8 934 graf
CUKRÁRNA KARLÍN 341.00 346.00 89 229 324.00 351.00 42 163 graf
CUKROVAR A RAFIN. 121.00 160.00 3 563 108.00 146.00 2 045 graf
CUKROVAR A RAFIN. - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
CUKROVAR BRODCE 71.00 132.00 11 498 140.00 402.00 17 226 graf
CUKROVAR BRODEK 371.00 431.00 286 247 340.00 400.00 118 993 graf
CUKROVAR DRAHAN. 98.00 98.00 10 584 73.00 93.00 10 343 graf
CUKROVAR HODONÍN 34.00 57.00 176 165 36.00 162.00 10 248 graf
CUKROVAR HRUŠOVANY 261.00 269.00 40 828 184.00 233.00 14 328 graf
CUKROVAR KOJETÍN 650.00 786.00 831 240 642.00 771.00 292 897 graf
CUKROVAR LITOVEL 70.00 145.00 11 399 73.00 110.00 5 925 graf
CUKROVAR NĚMČICE 148.00 365.00 0 79.00 306.00 28 984 graf
CUKROVAR VRBÁTKY 51.00 70.00 140 54.00 81.00 3 982 graf
CUKROVAR VYŠKOV 31.00 34.00 2 529 38.00 46.00 1 362 graf
CUKRSPOL PRAHA 297.00 309.00 391 611 240.00 291.00 75 764 graf
CUTISIN 893.00 1 000.00 1 428 858 825.00 1 100.00 389 817 graf
CZ 92/91 97.00 120.00 45 711 94.00 120.00 85 843 graf
CZ0005106542 - - - 500.00 500.00 0 graf
CZ0005108084 - - - - - - graf
CZ0008012606 - - - 160.00 202.00 92 868 graf
CZ0008012648 - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
CZ0008014941 - - - - - - graf
CZ0008015047 - - - - - - graf
CZ0008015500 - - - 154.00 212.00 9 690 graf
CZ0008026184 - - - - - - graf
CZ0008456282 - - - - - - graf
CZ0009064861 - - - - - - graf
CZ0009075008 - - - 10 453.00 10 453.00 0 graf
CZECH INTER.TRAVEL - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
CZECH PROPERTY - - - 70.00 70.00 0 graf
ČÁSLAV VARD/02 104.00 104.00 0 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČEDOK 329.00 514.00 434 781 238.00 509.00 283 427 graf
ČECHOFRACHT 3 260.00 3 295.00 1 304 120 2 876.00 3 450.00 138 455 graf
ČEPRO PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČESKÁ GUMÁR.SPOL. 217.00 278.00 10 508 146 201.00 279.00 2 225 168 graf
ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA 1 650.00 1 900.00 9 138 365 1 526.00 1 852.00 1 170 072 graf
ČESKÁ NÁR.PRŮM. - - - 115.00 141.00 1 057 427 graf
ČESKÁ POJIŠŤOVNA 3 845.00 4 100.00 1 967 400 3 607.00 4 280.00 327 531 graf
ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ 777.00 850.00 939 936 714.00 870.00 752 130 graf
ČESKÁ SPOŘITELNA 170.00 185.00 60 713 246 170.00 187.00 4 664 332 graf
ČESKÁ SPR.NEMOVIT. 70.00 70.00 3 640 77.00 82.00 1 088 graf
ČESKÁ ZBROJOVKA 1 090.00 1 165.00 4 548 610 1 000.00 1 125.00 1 274 814 graf
ČESKÉ CUKROVARY 306.00 438.00 489 379 284.00 395.00 203 545 graf
ČESKÉ DŘEV.ZÁVODY 113.00 160.00 26 172 101.00 150.00 8 524 graf
ČESKÉ LODĚNICE - - - 44.00 60.00 11 021 graf
ČESKÉ LODĚNICE 92.00 120.00 1 211 74.00 83.00 3 602 graf
ČESKÉ LUPKOVÉ ZÁV. 70.00 81.00 70 458 63.00 76.00 23 390 graf
ČESKÉ PŘÍSTAVY 420.00 500.00 720 128 400.00 475.00 251 052 graf
ČESKÉ PŘÍSTAVY - - - 1 003.00 1 003.00 0 graf
ČESKÉ RADIOKOMUN. 1 730.00 1 935.00 3 194 450 1 685.00 1 881.00 531 475 graf
ČESKÉ VINAŘ.ZÁVODY 267.00 472.00 6 546 776 254.00 485.00 1 534 225 graf
ČESKO-HOLANDSKÁ IS - - - 28.00 34.00 7 760 graf
ČESKOMOR.CEMENT 1 540.00 1 600.00 5 553 220 1 369.00 1 600.00 712 476 graf
ČESKOMOR.PRŮM.KAM. 150.00 214.00 5 782 300.00 454.00 454 graf
ČESKOMOR.VYBER.PF - - - 509.00 580.00 33 131 graf
ČESKOMORAVSKÁ INV. 100.00 124.00 177 115 93.00 123.00 34 740 graf
ČESKOMORAVSKÝ IF - - - 70.00 110.00 33 664 graf
ČESKOMORAVSKÝ LEN 1 165.00 1 210.00 2 813 405 1 020.00 1 200.00 425 331 graf
ČESKÝ FOND (PIAS) 935.00 981.00 599 097 - - - graf
ČESKÝ HOLDING 788.00 914.00 40 565 365 786.00 915.00 21 492 942 graf
ČESKÝ PORCELÁN 1 900.00 2 330.00 6 225 - - - graf
ČESKÝ UPF 667.00 696.00 15 213 257 648.00 685.00 4 887 811 graf
ČETRANS ÚSTÍ N.L. 215.00 266.00 5 285 982 220.00 270.00 626 376 graf
ČEVIS 4 200.00 4 200.00 4 200 - - - graf
ČEZ 1 000.00 1 065.00 90 235 860 943.00 1 055.00 10 489 118 graf
ČEZ 11,3/05 99.00 100.00 20 666 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČEZ 14 3/8 /01 106.00 108.00 362 898 - - - graf
ČEZ 16,5/98 106.00 107.00 392 781 - - - graf
ČEZ 2 831.00 870.00 16 069 151 816.00 855.00 5 230 622 graf
ČGF 2 010.00 2 530.00 26 325 1 100.00 1 100.00 0 graf
ČISTÍRNY OSTRAVA 39.00 50.00 2 100 50.00 94.00 6 174 graf
ČKD BLANSKO - - - - - - graf
ČKD DOPR.SYSTÉMY 176.00 194.00 1 613 604 173.00 200.00 388 495 graf
ČKD DUKLA PRAHA 118.00 150.00 422 985 116.00 154.00 141 262 graf
ČKD DUKLA PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČKD ELTECHNIKA 42.00 60.00 36 277 42.00 75.00 16 483 graf
ČKD HOŘOVICE 74.00 94.00 22 057 54.00 82.00 2 390 graf
ČKD HRAD.KRÁLOVÉ 56.00 82.00 32 361 68.00 90.00 31 697 graf
ČKD HRONOV 111.00 136.00 4 237 103.00 115.00 5 317 graf
ČKD CHOCEŇ 111.00 143.00 3 387 105.00 250.00 1 260 graf
ČKD INTECH - - - 1 002.00 1 002.00 0 graf
ČKD KOMPRESORY 45.00 62.00 37 128 47.00 79.00 19 489 graf
ČKD KUTNÁ HORA 140.00 152.00 276 750 133.00 152.00 96 868 graf
ČKD OBCHOD.SLUŽBY 46.00 55.00 50 254 43.00 50.00 21 784 graf
ČKD POLOVODIČE PHA 23.00 30.00 167 686 24.00 35.00 96 696 graf
ČKD POLYSERVIS 10.00 20.00 5 899 17.00 20.00 3 750 graf
ČKD PRAHA DIZ 243.00 276.00 50 358 219.00 280.00 15 434 graf
ČKD PRAHA HOLDING 155.00 177.00 5 580 718 150.00 176.00 1 576 936 graf
ČKD SLANÝ 67.00 97.00 384 639 58.00 90.00 137 083 graf
ČKD SLUŽBY 37.00 43.00 51 818 39.00 43.00 19 754 graf
ČKD TECH.LABORAT. - - - 1 002.00 1 002.00 0 graf
ČMD 61.00 82.00 1 686 814 60.00 85.00 510 462 graf
ČNIMF 195.00 215.00 191 660 - - - graf
ČNIOPF 174.00 225.00 101 506 - - - graf
ČOKOLÁDOVNY 2 205.00 2 600.00 6 219 260 1 997.00 2 600.00 922 042 graf
ČS.KERAMIKA 152.00 231.00 17 522 123.00 163.00 5 831 graf
ČS.PLAVBA LABSKÁ 155.00 205.00 4 126 436 156.00 195.00 998 066 graf
ČSAD AUTOBUSY PLZ. 80.00 96.00 286 753 72.00 100.00 100 216 graf
ČSAD BENEŠOV 50.00 57.00 2 728 120.00 133.00 6 372 graf
ČSAD BLANSKO 135.00 135.00 0 174.00 174.00 0 graf
ČSAD BOSKOVICE 54.00 110.00 4 692 85.00 100.00 19 122 graf
ČSAD BRNO ČERNOV. 42.00 86.00 119 052 51.00 81.00 52 766 graf
ČSAD BRNO HOLDING 68.00 75.00 884 66.00 71.00 2 970 graf
ČSAD BŘECLAV 58.00 58.00 0 159.00 159.00 0 graf
ČSAD BUS CHRUDIM 73.00 93.00 138 836 58.00 75.00 29 373 graf
ČSAD BUS SEMILY 106.00 155.00 10 098 155.00 464.00 36 183 graf
ČSAD BUS ÚSTÍ N.L. 48.00 77.00 428 001 55.00 68.00 86 535 graf
ČSAD BUS ÚSTÍ N.O. 83.00 113.00 30 113 86.00 151.00 78 506 graf
ČSAD Č. BUDĚJOVICE 88.00 113.00 104 031 90.00 114.00 22 160 graf
ČSAD ČAS ZNOJMO - - - 49.00 49.00 0 graf
ČSAD FRÝDEK MÍSTEK 194.00 226.00 110 332 216.00 248.00 41 881 graf
ČSAD HAVÍŘOV 80.00 86.00 3 227 91.00 96.00 20 505 graf
ČSAD HODONÍN 70.00 77.00 9 252 84.00 100.00 0 graf
ČSAD JABLONEC N.N. 100.00 134.00 30 956 93.00 217.00 23 791 graf
ČSAD JINDŘ.HRADEC 73.00 85.00 20 805 72.00 89.00 8 532 graf
ČSAD KARVINÁ 81.00 93.00 23 943 81.00 94.00 10 982 graf
ČSAD KLADNO 122.00 152.00 146 432 117.00 130.00 18 187 graf
ČSAD KROMĚŘÍŽ 99.00 111.00 18 914 92.00 125.00 0 graf
ČSAD KUTNÁ HORA 44.00 71.00 30 077 47.00 61.00 4 947 graf
ČSAD KYJOV 146.00 146.00 0 230.00 230.00 0 graf
ČSAD OPAVA 52.00 52.00 11 492 62.00 75.00 372 graf
ČSAD OSTRAVA 126.00 141.00 1 185 660 121.00 140.00 556 947 graf
ČSAD PELHŘIMOV 114.00 123.00 27 546 77.00 150.00 11 170 graf
ČSAD PRAHA VRŠOV. 55.00 67.00 10 736 73.00 87.00 18 159 graf
ČSAD PRACHATICE 199.00 375.00 894 057 133.00 345.00 112 524 graf
ČSAD ROSICE 102.00 150.00 1 795 120.00 140.00 0 graf
ČSAD SLANÝ 66.00 66.00 8 316 63.00 67.00 12 964 graf
ČSAD TELNICE 60.00 74.00 19 300 60.00 77.00 29 338 graf
ČSAD TŘINEC 77.00 85.00 15 839 70.00 76.00 15 104 graf
ČSAD ÚAN PRAHA 155.00 215.00 11 243 135.00 155.00 74 912 graf
ČSAD ÚAN PRAHA - - - 220.00 285.00 231 graf
ČSAD UHER.HRADIŠTĚ 73.00 73.00 10 731 61.00 65.00 2 048 graf
ČSAD VSETÍN 68.00 91.00 0 140.00 190.00 0 graf
ČSAD VYŠKOV 159.00 202.00 8 942 239.00 258.00 36 440 graf
ČSAO PHA HOSTIVAŘ 46.00 52.00 3 312 50.00 55.00 5 943 graf
ČSAO TEPLICE 29.00 41.00 595 30.00 37.00 2 078 graf
ČSKD - INTRANS 159.00 201.00 251 629 125.00 213.00 51 240 graf
ČSOB 11,00/00 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČSOB 11,125/97 101.00 101.00 0 20 000.00 20 000.00 0 graf
ČSOB Č.PEN.TRH OPF - - - 179.00 218.00 0 graf
ČSOB SVĚT.AKC.OPF - - - 159.00 221.00 737 371 graf
ČZ STRAKONICE 360.00 400.00 5 610 309 346.00 391.00 2 225 416 graf
D.S.LEASING 1 600.00 1 760.00 0 1 600.00 1 600.00 0 graf
DAKO-CZ 74.00 90.00 63 968 71.00 83.00 4 750 graf
DAKO-CZ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
DAMZA - - - - - - graf
DAS PŘÍBRAM 81.00 90.00 0 81.00 90.00 16 202 graf
DELTA CLIMATIZER 226.00 397.00 2 350 173.00 490.00 0 graf
DENTAL 792.00 945.00 214 055 823.00 930.00 118 798 graf
DERMACOL 620.00 699.00 209 249 652.00 721.00 111 773 graf
DESKO 300.00 301.00 72 123 140.00 154.00 0 graf
DESNÁ 761.00 761.00 426 160 653.00 770.00 49 378 graf
DEZA 1 940.00 2 145.00 5 563 720 1 901.00 2 111.00 1 221 344 graf
DEZA - - - 270.00 300.00 146 458 graf
DG JIHOVEL 86.00 118.00 30 747 91.00 159.00 9 038 graf
DIMENSION - - - 108.00 190.00 25 470 graf
DIOPTRA 232.00 265.00 16 120 212.00 267.00 14 982 graf
DKF HOLDING - - - 419.00 458.00 325 656 graf
DMP 227.00 303.00 91 566 221.00 286.00 32 366 graf
DOBA BAKOV N.JIZ. 155.00 266.00 14 282 260.00 345.00 36 400 graf
DOBRUŠSKÉ STROJÍR. 1 240.00 1 560.00 523 415 1 230.00 1 450.00 167 434 graf
DOM.POTŘ.UNI PLZEŇ 124.00 155.00 63 252 107.00 130.00 8 820 graf
DOMA 45.00 82.00 143 047 48.00 86.00 256 691 graf
DOMES KARLOVY VARY 259.00 377.00 177 164 255.00 330.00 156 778 graf
DOMINO TŘEBÍČ 519.00 707.00 2 669 759 327.00 463.00 14 320 graf
DOMOV PRAHA 405.00 500.00 100 913 400.00 510.00 49 711 graf
DOP.PODNIK M.LÁZNĚ 182.00 182.00 24 388 155.00 298.00 14 954 graf
DOP.PODNIK M.LÁZNĚ - - - 1 003.00 1 003.00 0 graf
DOP.STAVBY A MOSTY 604.00 710.00 1 900 586 553.00 700.00 303 800 graf
DOPLA PAP 680.00 855.00 160 665 645.00 742.00 56 410 graf
DOPRAVA A MECHAN. 276.00 310.00 11 470 294.00 310.00 7 092 graf
DOPRAVOPROJ. BRNO 950.00 1 100.00 40 500 1 083.00 1 132.00 0 graf
DOSTA DOP.STAV.UH 476.00 585.00 872 019 490.00 657.00 208 766 graf
DOSTAV PRAHA 128.00 207.00 35 018 84.00 323.00 23 653 graf
DOTEX 111.00 154.00 17 399 100.00 100.00 4 500 graf
DOWO 126.00 176.00 290 822 97.00 136.00 1 498 graf
DROBNÉ ZBOŽÍ 94 90.00 152.00 19 610 112.00 151.00 5 160 graf
DROBNÉ ZBOŽÍ PELH. 297.00 366.00 7 920 343.00 343.00 3 087 graf
DROBNÉ ZBOŽÍ TRADE 58.00 58.00 0 56.00 56.00 0 graf
DROGERIE IK ÚS.N.L 73.00 92.00 4 843 75.00 81.00 20 067 graf
DROGERIE N.JIČÍN 119.00 154.00 1 680 73.00 82.00 3 314 graf
DROGERIE OLOMOUC 113.00 200.00 100 451 126.00 160.00 15 680 graf
DROGERIE OSTRAVA 35.00 39.00 17 615 41.00 60.00 28 694 graf
DRŮBEŽ.POD.LIBUŠ 500.00 503.00 427 540 447.00 490.00 121 504 graf
DRŮBEŽ.POD.LIBUŠ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
DRŮBEŽ.ZÁV.KLATOVY 356.00 430.00 42 775 350.00 390.00 13 203 graf
DRŮBEŽ.ZÁVOD 44.00 70.00 28 892 39.00 48.00 9 902 graf
DRŮBEŽ-VEJCE 51.00 66.00 10 097 62.00 75.00 408 graf
DRUHÝ F. KSIO OPF - - - 16.00 31.00 290 088 graf
DŘEVOKOMB. VRBNO 146.00 220.00 159 925 126.00 183.00 50 828 graf
DŘEVOSTROJ ČKYNĚ 310.00 393.00 32 293 270.00 392.00 1 678 graf
DŘEVOZPRAC. ZÁVODY 88.00 98.00 0 34.00 37.00 0 graf
DŘEVOZPRAC.POD.PHA 38.00 59.00 4 161 48.00 55.00 870 graf
DST TRUTNOV 193.00 195.00 2 925 190.00 190.00 2 850 graf
DŮM MÓDY 1 460.00 1 685.00 256 070 1 164.00 1 556.00 50 997 graf
DYAS UHER. OSTROH 535.00 565.00 773 487 520.00 580.00 238 405 graf
DYWIDAG PREFA 226.00 286.00 4 940 195.00 360.00 1 556 graf
ECOTRADE 178.00 270.00 95 191 199.00 279.00 36 463 graf
EFEKTA VAR/97 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
EFEKTAFOND - - - 90.00 100.00 0 graf
EGO - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
EGO 35.00 55.00 4 478 36.00 40.00 0 graf
EGRETTA KOLÍN.DOP. 134.00 330.00 367 666 96.00 172.00 22 282 graf
EGRETTA PORTFOL - - - 93.00 111.00 782 200 graf
EGÚ BRNO 267.00 309.00 19 876 263.00 314.00 25 420 graf
EGÚ PRAHA 161.00 169.00 18 227 118.00 170.00 4 680 graf
EKOAGROBANKA - - 0 8 101.00 12 000.00 101 704 graf
EKOAGROBANKA - - 0 900.00 1 030.00 206 365 graf
EKOAGROFOND ÚSTÍ - - - 32.00 37.00 45 222 graf
EKOFLORA HR.KRÁL. 81.00 100.00 9 540 78.00 100.00 9 015 graf
EKOFOND - - - 108.00 120.00 4 320 graf
EKOINGSTAV BRNO 269.00 290.00 78 109 251.00 320.00 46 684 graf
EKOINVEST IF - - - 146.00 162.00 14 326 graf
EKOPROJEKT PRAHA 39.00 51.00 5 857 42.00 46.00 7 682 graf
EKOS 50.00 50.00 550 72.00 80.00 144 graf
EKOS KROMĚŘÍŽ - - - 85.00 91.00 1 530 graf
EKOSTAVBY BRNO 219.00 260.00 232 176 165.00 225.00 37 558 graf
EKOSTAVBY KAPLICE 287.00 302.00 22 624 287.00 317.00 18 918 graf
EL. PRAGA 14,5/96 103.00 103.00 0 5 000.00 5 000.00 0 graf
EL.PŘÍSTR.ROKYTN. 184.00 409.00 29 404 138.00 205.00 4 607 graf
ELEGA ŽIROVNICE 39.00 47.00 9 665 41.00 49.00 9 737 graf
ELEKTRÁRNA KOLÍN 757.00 839.00 1 068 044 733.00 900.00 179 860 graf
ELEKTRÁRNY OPATOV. 3 160.00 3 180.00 15 010 920 3 057.00 3 168.00 1 073 992 graf
ELEKTRÁRNY OPATOV. - - - 4 050.00 4 050.00 0 graf
ELEKTROKERAMIKA - - - 1 986.00 1 986.00 0 graf
ELEKTROPORC.LOUNY 630.00 940.00 2 567 397 601.00 839.00 413 080 graf
ELITE 105.00 121.00 188 317 96.00 151.00 20 284 graf
ELITEX Č.KOSTELEC 123.00 168.00 13 067 113.00 139.00 1 206 graf
ELITRON LIBEREC 68.00 117.00 50 523 85.00 116.00 14 601 graf
ELPLAST 36.00 52.00 6 164 47.00 50.00 0 graf
ELROZ 54.00 111.00 8 879 64.00 67.00 2 266 graf
ELTOP PLZEŇ 124.00 200.00 1 368 350.00 350.00 0 graf
EMKAM 35.00 35.00 105 89.00 90.00 0 graf
ENERG. STROJ. BRNO 154.00 188.00 79 943 165.00 183.00 55 575 graf
ENERGOAQUA 129.00 154.00 823 989 135.00 155.00 389 442 graf
ENERGOMONTÁŽE LIB. 1 210.00 1 235.00 564 330 1 043.00 1 210.00 106 506 graf
ENERGOPROJEKT PHA 100.00 157.00 127 032 101.00 150.00 148 768 graf
ENERGOSTROJ. PARD. 97.00 155.00 10 923 104.00 155.00 382 graf
ENERGOTRANS - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ENERGOVOD 910.00 1 100.00 109 500 950.00 1 180.00 38 584 graf
ENTEC STARÉ MĚSTO 63.00 80.00 1 323 64.00 83.00 3 654 graf
EP ROŽNOV 94.00 122.00 0 66.00 66.00 0 graf
EP ROŽNOV - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
EPA 94.00 94.00 0 90.00 90.00 0 graf
EPOS BRNO - - - 31.00 34.00 340 graf
ERGON 185.00 213.00 87 631 162.00 212.00 46 845 graf
ESAB VAMBERK 420.00 430.00 850 511 399.00 430.00 464 952 graf
ESAB VAMBERK - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ESTRELA ŽEL.BROD - - - 1 210.00 1 210.00 0 graf
ETA 656.00 748.00 1 465 775 626.00 800.00 141 450 graf
ETS OSTRAVA 106.00 145.00 4 280 80.00 120.00 34 522 graf
EUROINVEST KOSMON. - - - 140.00 171.00 369 331 graf
EUROVIA CS 1 075.00 1 295.00 1 040 390 964.00 1 205.00 283 016 graf
EXCELSIOR 1 940.00 1 940.00 0 1 000.00 1 100.00 0 graf
EXICO - - - 3.00 4.00 62 graf
EZ PRAHA 4 115.00 4 215.00 3 493 305 3 796.00 4 264.00 132 816 graf
FAB 3 250.00 3 355.00 2 870 620 2 893.00 3 250.00 370 245 graf
FAGRON 99.00 110.00 126 452 90.00 117.00 46 587 graf
FALCON MIMOŇ 114.00 137.00 3 108 110.00 151.00 0 graf
FANDA-GROUP OSTR. 70.00 70.00 0 42.00 42.00 0 graf
FARMET 25.00 26.00 175 32.00 34.00 1 056 graf
FASÁDOSTAV PRAHA 171.00 314.00 273 799 156.00 300.00 97 190 graf
FATRA 1 250.00 1 280.00 3 616 420 1 203.00 1 272.00 330 204 graf
FAVORIT ROKYCANY 130.00 209.00 113 809 135.00 210.00 9 944 graf
FBE HOLDING - - - 150.00 202.00 1 046 557 graf
FERONA 156.00 200.00 2 239 378 160.00 214.00 537 050 graf
FEROX DĚČÍN 91.00 110.00 7 358 53.00 115.00 688 graf
FERROMET PRAHA 530.00 571.00 173 176 467.00 560.00 41 567 graf
FERRUM 76.00 102.00 58 410 67.00 95.00 120 108 graf
FEZKO SERVIS 173.00 210.00 423 012 156.00 195.00 100 801 graf
FINANCE ENG.-1.PF - - - 17.00 32.00 420 608 graf
FINANCE ENG.-2.PF - - - 17.00 30.00 448 465 graf
FINOP HOLDING 190.00 240.00 5 710 836 190.00 251.00 701 700 graf
FIO IF - - - 390.00 435.00 31 650 graf
FIRN 441.00 1 100.00 6 173 788 390.00 2 000.00 444 257 graf
FLORIA KROMĚŘÍŽ 43.00 52.00 3 241 39.00 41.00 546 graf
FOND UNIVERSUM 720.00 740.00 562 987 - - - graf
FORESTA 299.00 336.00 2 290 341.00 345.00 1 035 graf
FORM 55.00 82.00 10 921 62.00 67.00 4 992 graf
FORMTRADE 136.00 165.00 22 487 134.00 200.00 18 495 graf
FORT KAPITÁL BRNO - - - 236.00 310.00 3 924 583 graf
FOSFA 378.00 467.00 360 419 356.00 460.00 65 154 graf
FRANZ EDER TACHOV 40.00 68.00 0 46.00 50.00 728 graf
FRENŠTÁTSKÁ LESNÍ 131.00 160.00 8 064 161.00 201.00 36 952 graf
FRIGERA 131.00 240.00 847 821 136.00 250.00 99 532 graf
FRIGERA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
FRIGOTRANS PRAHA 145.00 198.00 14 678 630.00 630.00 0 graf
FRUTA MODŘICE 472.00 830.00 960 935 355.00 830.00 193 824 graf
FRUTA PODIVÍN 96.00 111.00 19 825 70.00 90.00 5 736 graf
FRÝDLANTSKÁ LESNÍ 116.00 135.00 2 316 111.00 170.00 5 306 graf
FRYGESTA 87.00 200.00 279 683 141.00 189.00 45 270 graf
FTL PROSTĚJOV 188.00 219.00 63 536 99.00 214.00 24 932 graf
GALA 180.00 188.00 73 934 181.00 200.00 35 640 graf
GALANT MIKULOV 153.00 172.00 32 328 154.00 246.00 2 028 graf
GALEKO 106.00 130.00 0 351.00 390.00 0 graf
GAMA 1 400.00 1 580.00 1 447 395 1 325.00 1 510.00 158 428 graf
GAMEX 195.00 312.00 15 760 184.00 201.00 3 758 graf
GAS-MĚŘENÍ,REGUL. 900.00 1 150.00 574 856 820.00 1 100.00 91 434 graf
GASTRONOMIA 284.00 379.00 911 707 223.00 290.00 20 168 graf
GENNEX IF - - - 73.00 96.00 2 550 graf
GENOSERVIS 269.00 320.00 93 047 185.00 320.00 12 991 graf
GEODEZIE BRNO 954.00 1 600.00 1 269 580 995.00 1 436.00 122 868 graf
GEODEZIE LIBEREC 333.00 350.00 7 564 253.00 270.00 758 graf
GEOFYZIKA 385.00 547.00 1 971 697 386.00 516.00 876 242 graf
GEOINDUSTRIA 115.00 142.00 276 042 107.00 150.00 44 892 graf
GEOL.PRŮZ.OSTRAVA 183.00 260.00 84 488 191.00 211.00 41 597 graf
GEOL.PRŮZ.ZL.HORY 54.00 70.00 27 887 72.00 91.00 16 035 graf
GEOTEST BRNO 351.00 396.00 40 050 338.00 396.00 43 248 graf
GEOTEST SLATINA 26.00 27.00 810 53.00 53.00 0 graf
GEOTRADE 47.00 49.00 1 551 50.00 50.00 350 graf
GESTA 93.00 119.00 49 807 90.00 99.00 8 230 graf
GLASS TV COMPONENT - - - 5.00 10.00 52 683 graf
GLAVERBEL 8,5/00 - - 0 - - - graf
GMS PRAHA 39.00 45.00 0 45.00 200.00 0 graf
GMS PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
GRAFIATISK - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
GRAFIATISK 242.00 330.00 11 220 130.00 240.00 1 048 graf
GRAFIT 679.00 1 080.00 238 661 665.00 960.00 90 516 graf
GRAFO 520.00 608.00 86 122 549.00 603.00 28 696 graf
GRAFOSTROJ 66.00 76.00 1 716 74.00 90.00 4 886 graf
GRAMOFONOVÉ ZÁVODY 447.00 495.00 261 742 427.00 495.00 136 255 graf
GRANDHOTEL PUPP 565.00 640.00 267 246 466.00 596.00 76 504 graf
GRANDHOTEL ZL. LEV 372.00 571.00 12 828 285.00 570.00 3 420 graf
GRANDHOTEL ZL. LEV - - - 1 268.00 1 268.00 0 graf
GRANITOL 180.00 201.00 22 602 140.00 179.00 3 962 graf
GUMÁRNY ZUBŘÍ 195.00 282.00 445 723 201.00 300.00 111 451 graf
GUMOKOV 263.00 328.00 97 406 209.00 304.00 48 025 graf
GUMOTEX 320.00 464.00 125 223 297.00 462.00 33 976 graf
H.J. HEINZ CR/SR 425.00 490.00 183 589 361.00 438.00 90 408 graf
HACAR 505.00 506.00 56 125 441.00 519.00 34 683 graf
HANÁ LEAS. 14,5/98 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
HANÁ ZZN OLOMOUC 107.00 125.00 27 025 135.00 150.00 35 100 graf
HANÁCKÉ DRŮBEŽÁŘ. 98.00 100.00 7 400 95.00 102.00 5 836 graf
HANÁCKÉ DRŮBEŽÁŘ. - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
HANSON ČR 810.00 1 000.00 276 841 886.00 1 000.00 179 894 graf
HANUŠOVICKÁ LESNÍ 795.00 1 660.00 318 615 525.00 1 615.00 47 631 graf
HARV.SPOL.ARBITR 618.00 670.00 50 400 540.00 630.00 20 730 graf
HARV.SPOL.CONTRAR 675.00 800.00 155 420 702.00 946.00 35 670 graf
HARV.SPOL.DIAMANT 760.00 880.00 301 202 750.00 872.00 75 474 graf
HARV.SPOL.FINANČNÍ 665.00 739.00 73 334 294 624.00 707.00 17 939 844 graf
HARV.SPOL.MEN.SPOL 665.00 710.00 129 725 599.00 1 000.00 49 264 graf
HARVARD.PRŮM.HOLD. 621.00 686.00 74 652 046 584.00 676.00 21 187 762 graf
HEDVA 100.00 118.00 418 032 100.00 125.00 216 197 graf
HIKOR PÍSEK 635.00 900.00 285 628 702.00 850.00 80 061 graf
HMO LOGISTIKA OL 235.00 260.00 301 159 198.00 250.00 114 442 graf
HMZ 95.00 152.00 1 135 769 91.00 140.00 156 681 graf
HOBÉ PARDUBICE 2 075.00 2 075.00 0 1 373.00 1 373.00 0 graf
HOCHTIEF CZ A. S. 1 300.00 1 420.00 1 306 680 1 216.00 1 467.00 483 294 graf
Holcim (Česko) 750.00 841.00 409 695 730.00 905.00 150 256 graf
HOLCIM ČESKO 650.00 780.00 1 653 630 645.00 786.00 633 251 graf
HOME 94.00 134.00 240 132 83.00 116.00 43 985 graf
HOT.INTERNATIONAL 440.00 441.00 336 238 380.00 441.00 128 202 graf
HOTEL BAVOR 164.00 213.00 22 355 145.00 287.00 4 818 graf
HOTEL ČERNIGOV 326.00 432.00 14 441 360.00 450.00 23 586 graf
HOTEL ESPLANADE 1 280.00 1 340.00 55 040 1 090.00 1 244.00 30 451 graf
HOTEL FORUM PRAHA 496.00 565.00 3 151 050 493.00 559.00 645 013 graf
HOTEL IMPERIAL 410.00 694.00 40 533 405.00 565.00 27 956 graf
HOTEL INTERNAT.BRN 195.00 222.00 26 470 195.00 230.00 33 268 graf
HOTEL JALTA PRAHA 660.00 702.00 56 048 665.00 710.00 45 152 graf
HOTEL PALACE OVA 101.00 101.00 5 151 87.00 101.00 6 677 graf
HOTEL PANORAMA 381.00 435.00 164 322 349.00 462.00 114 768 graf
HOTEL PANORAMA BK - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
HOTELOVÝ PORCEL.KV 135.00 167.00 55 840 134.00 217.00 41 241 graf
HP 94.00 116.00 283 138.00 385.00 0 graf
HRADECKÝ FOND 43.00 90.00 9 299 275.00 284.00 0 graf
HŘEBČÍN NAPAJEDLA 71.00 92.00 1 268 72.00 88.00 936 graf
HUMPOLECKÉ STROJ. 86.00 100.00 123 651 100.00 122.00 54 220 graf
HUTNÍ MONTÁŽE 664.00 872.00 2 921 176 656.00 970.00 2 746 511 graf
HUTNÍ PROJ. PLZEŇ 114.00 120.00 3 410 95.00 105.00 481 graf
HUTNÍ PROJEKT 340.00 350.00 34 650 330.00 371.00 43 160 graf
HUTNÍ PROJEKT OVA 460.00 723.00 327 602 425.00 723.00 249 158 graf
HYDROPROJEKT 820.00 875.00 51 850 756.00 893.00 5 900 graf
CHABAŘOVICKÉ STR. 59.00 72.00 529 65.00 75.00 2 595 graf
CHEMAPOL 12,5/97 98.00 99.00 51 427 10 000.00 10 000.00 0 graf
CHEMAPOL GROUP PHA - - - - - 0 graf
CHEMO 244.00 285.00 4 635 317.00 352.00 11 951 graf
CHEMOFOND 264.00 308.00 1 828 291 252.00 300.00 625 797 graf
CHEMONT BRNO 105.00 209.00 293 925 101.00 160.00 72 000 graf
CHEMONT BRNO - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
CHEMOPETROL GROUP 1 160.00 1 245.00 47 169 965 1 140.00 1 267.00 5 782 003 graf
CHEMOPROJEKT 201.00 258.00 4 893 239.00 260.00 3 835 graf
CHEPOS BRNO 165.00 185.00 24 275 161.00 181.00 19 124 graf
CHEVAK CHEB 69.00 75.00 2 408 71.00 78.00 4 331 graf
CHIRANA MODŘANY 58.00 80.00 43 816 63.00 77.00 12 916 graf
CHIRANA STRAŠNICE 98.00 195.00 25 125 82.00 180.00 55 448 graf
CHIRONAX PRAHA 41.00 63.00 4 643 23.00 42.00 2 107 graf
CHLADÍCÍ VĚŽE PHA 447.00 595.00 1 291 399 400.00 520.00 14 108 graf
CHLUMČAN.KER.ZÁV. 3 255.00 3 740.00 3 756 775 3 169.00 3 700.00 197 756 graf
CHODSKÉ VOD.A KAN. 70.00 86.00 972 81.00 85.00 648 graf
CHOTĚBOŘ.STR.SLUŽ. 270.00 300.00 272 320 253.00 310.00 131 552 graf
CHOTĚBOŘ.STR.SMALT 287.00 486.00 72 993 379.00 775.00 35 365 graf
CHRONOTECHNA 35.00 83.00 44 022 39.00 73.00 42 266 graf
I. EPIC HOLDING - - - 142.00 206.00 4 689 440 graf
I.SZT 13/99 103.00 103.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ICEC ŠLAPANICE 194.00 246.00 12 816 165.00 230.00 9 045 graf
ICOM REALITY 92.00 92.00 0 180.00 200.00 0 graf
ICOM STAVEBNÍ 55.00 55.00 4 400 65.00 70.00 732 graf
ICOM TRANSPORT 45.00 49.00 3 187 44.00 46.00 3 864 graf
ICOM TRANSPORT - - - 1 003.00 1 003.00 0 graf
IDEAL STANDARD 257.00 330.00 7 047 229.00 357.00 2 806 graf
IDOP OLOMOUC - - - - - - graf
IF AB-UNIFOND 142.00 153.00 231 844 129.00 160.00 146 744 graf
IF BOH.DOP.KOMEN. - - - 111.00 151.00 577 088 graf
IF BOHATSTVÍ 1 085.00 1 140.00 32 230 705 1 001.00 1 119.00 7 503 099 graf
IF BOHEMIA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
IF BOHEMIA DOPRAVY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
IF BOHEMIA ZEMPOT. - - - 78.00 105.00 520 599 graf
IF BOHEMIA ZEMPOT. - - - 1 706.00 1 706.00 0 graf
IF CTP - - - 63.00 79.00 2 660 graf
IF CTP - - - 845.00 845.00 0 graf
IF ČEMONIF - - - 161.00 242.00 69 723 graf
IF ČKD KUTNÁ HORA - - - 90.00 99.00 0 graf
IF ČS.PRIVAT.SPOL - - - 90.00 105.00 32 294 graf
IF ENERGETIKY 985.00 985.00 151 690 721.00 1 010.00 64 480 graf
IF GOLD - - - 900.00 900.00 0 graf
IF JABLONECKÁ BIŽ. 202.00 225.00 847 615 197.00 216.00 482 471 graf
IF KREDIT - - - 123.00 162.00 439 474 graf
IF MERCIA H.K. - - - 400.00 500.00 12 606 graf
IF METALL - - - 143.00 151.00 72 142 graf
IF MINVEST - - - 88.00 118.00 6 020 graf
IF OBCHODU 891.00 982.00 9 220 290 862.00 966.00 2 614 519 graf
IF PIVO-MORAVA - - - 158.00 180.00 537 624 graf
IF PORTFOLIOVÝ - - - 100.00 327.00 105 606 graf
IF PRO EKOL.A REC - - - 109.00 130.00 7 140 graf
IF PRO PROSPE.PRŮM - - - 63.00 70.00 1 050 graf
IF RYCHLÉHO VÝNOSU 1 315.00 1 400.00 13 474 610 1 355.00 1 393.00 4 333 670 graf
IF SKPM - - - 129.00 156.00 208 328 graf
IF STAVEBNÍ - - - 70.00 70.00 0 graf
IF TOP PROFIT - - - 160.00 299.00 384 503 graf
IF ZÁRUKA - - - 94.00 112.00 4 132 graf
IF ZBROJOV.VSETÍN - - - 289.00 400.00 47 448 graf
IF ZLATÁ BRÁNA - - - 500.00 588.00 276 388 graf
IFPM BRNO - - - 800.00 1 200.00 0 graf
IH MOSKVA ZLÍN 137.00 161.00 77 949 112.00 155.00 33 418 graf
II.EPIC HOLDING - - - 48.00 76.00 3 187 477 graf
ILBAU LIBEREC 86.00 134.00 12 165 81.00 170.00 3 357 graf
IMADOS 87.00 107.00 0 105.00 105.00 0 graf
IMEX 580.00 750.00 114 477 628.00 721.00 98 330 graf
IMO CHOMUTOV 44.00 61.00 50 145 37.00 77.00 7 506 graf
IMPERIAL K. VARY 845.00 887.00 62 885 825.00 940.00 33 132 graf
IMPERIAL K. VARY - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
IMPERIAL K.VARY 1 060.00 1 175.00 5 415 612.00 1 500.00 612 graf
IMPRESS METAL PAC. - - - - - - graf
IMPS 167.00 240.00 48 976 190.00 220.00 16 938 graf
INFUSIA 810.00 1 030.00 675 217 760.00 902.00 68 304 graf
INGSTAV BRNO 544.00 621.00 643 256 468.00 603.00 78 860 graf
INGSTAV OPAVA 185.00 325.00 354 985 170.00 332.00 113 977 graf
INGSTAV OSTRAVA 1 390.00 2 190.00 6 701 195 1 125.00 1 935.00 779 398 graf
INGSTAV UHER.HRAD. 1 080.00 1 965.00 164 255 699.00 1 149.00 55 308 graf
INGSTAV UHER.HRAD. - - - 1 000.00 1 103.00 0 graf
INOV.CENTR. VVÚPS 51.00 57.00 648 146.00 146.00 0 graf
INOV.CENTR.VÚK 97.00 108.00 0 135.00 150.00 0 graf
INOVA 197.00 230.00 23 460 370.00 410.00 0 graf
INSPEKTA 1 000.00 1 100.00 24 010 990.00 1 285.00 3 575 graf
INTEA 618.00 766.00 1 947 041 660.00 735.00 234 926 graf
INTERGAL VRCHOVINA 132.00 180.00 71 490 140.00 242.00 16 521 graf
INTERGEO 52.00 140.00 12 407 66.00 75.00 1 731 graf
INTERHOT.PARKHOTEL 228.00 267.00 32 818 205.00 305.00 18 570 graf
INTERHOT.PARKHOTEL - - - 630.00 700.00 0 graf
INTERHOTEL OLYMPIK 250.00 325.00 95 190 282.00 313.00 58 919 graf
INTERHOTEL TRANSIT - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
INTERHOTEL VORONĚŽ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
INTERHOTEL VORONĚŽ 311.00 311.00 118 491 301.00 312.00 63 270 graf
INTERIER PRAHA 70.00 99.00 68 864 64.00 99.00 41 734 graf
INTERKUPON HOLDING 118.00 138.00 225 261 106.00 125.00 170 779 graf
INTERSIGMA - - - - - - graf
INTERSIGMA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
INTERSIGMA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
INTERSIGMA - - - 103.00 120.00 355 620 graf
INTERSIGMA 227.00 274.00 1 080 900.00 1 000.00 0 graf
INTERSIGMA IS - - - 270.00 300.00 0 graf
INTEX 149.00 200.00 448 629 144.00 184.00 70 518 graf
INV.SPOL.PODNIKAT - - - 91.00 106.00 177 086 graf
INV.SPOL.PODNIKAT. - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
INV.SPOL.RENTIA - - - 81.00 126.00 41 498 graf
INVEST.FOND LIF - - - 920.00 920.00 0 graf
INVEST.PODNIK.FOND - - - 124.00 150.00 68 274 graf
INVESTA - - - 8.00 10.00 0 graf
INVESTIK ROŽNOV - - - 24.00 27.00 0 graf
INVESTIM IF 219.00 240.00 23 690 221.00 260.00 43 871 graf
IP BANKA 2 100.00 2 200.00 10 951 695 1 992.00 2 410.00 1 282 382 graf
IPB 11,125/98 100.00 100.00 72 221 10 000.00 10 000.00 0 graf
IPF SMR_INA - - - 240.00 240.00 0 graf
IPS 12,1/00 101.00 101.00 10 268 10 000.00 10 000.00 0 graf
IPS KARLOVY VARY 1 000.00 1 035.00 793 575 810.00 976.00 38 156 graf
IPS SKANSKA 2 165.00 2 210.00 14 426 945 1 917.00 2 180.00 2 045 468 graf
IS LINH ART - - - 596.00 689.00 1 941 722 graf
IS UNION - - - 600.00 640.00 1 020 377 graf
ITEC GROUP 46.00 60.00 40 088 44.00 65.00 35 318 graf
IVAX - CR 1 175.00 1 360.00 11 735 470 1 040.00 1 330.00 1 611 721 graf
IZOLACE ÚSTÍ 47.00 59.00 2 117 57.00 65.00 13 816 graf
J.B.IF - - - 100.00 110.00 20 766 graf
JABLON.BIZUTER. IS - - - 129.00 175.00 83 007 graf
JABLONEX 198.00 232.00 38 616 136.00 221.00 30 708 graf
JÁCHYMOV PM 230.00 265.00 160 124 208.00 270.00 57 600 graf
JÄKL KARVINÁ 193.00 233.00 328 013 190.00 224.00 107 375 graf
JANKA 341.00 416.00 1 534 522 320.00 404.00 337 153 graf
JAROMĚŘ. MLÉKÁRNA 109.00 155.00 2 056 92.00 255.00 828 graf
JAS-JESNICKÁ STROJ 44.00 56.00 24 887 28.00 35.00 2 244 graf
JATKY PLZEŇ 98.00 113.00 19 015 80.00 100.00 11 324 graf
JČ ENERGETIKA 1 185.00 1 625.00 3 297 145 1 122.00 1 600.00 467 256 graf
JČ PLYNÁRENSKÁ 1 095.00 1 710.00 246 285 1 195.00 1 600.00 79 381 graf
JEMČA 820.00 936.00 54 790 792.00 915.00 34 101 graf
JESAN ADOLFOVICE 350.00 420.00 79 162 380.00 415.00 74 470 graf
JESDREV JESENÍK 221.00 232.00 12 938 216.00 247.00 39 436 graf
JESENIC.MLÉKÁRNY 232.00 242.00 50 224 232.00 255.00 72 445 graf
JESENIC.ZÁS.A NÁK. 46.00 51.00 8 665 40.00 61.00 12 417 graf
JIHLAVAN 74.00 100.00 324 418 63.00 96.00 73 130 graf
JIHLAVSKÉ AUTOOPR. 97.00 158.00 23 307 94.00 137.00 8 734 graf
JIHLAVSKÉ DZ 110.00 133.00 143 486 123.00 140.00 97 620 graf
JIHLAVSKÉ MLÉKÁRNY 185.00 240.00 28 082 170.00 254.00 4 570 graf
JIHOČESKÁ KERAMIKA 1 015.00 1 015.00 81 200 863.00 1 015.00 22 626 graf
JIHOČESKÉ LESY 245.00 270.00 234 354 178.00 285.00 55 399 graf
JIHOČESKÉ TISKÁRNY 250.00 250.00 5 250 195.00 240.00 2 644 graf
JIHOČESKÝ CHOVATEL 209.00 256.00 20 097 225.00 270.00 13 424 graf
JIHOSTROJ 121.00 166.00 907 924 121.00 150.00 168 244 graf
JILANA 170.00 175.00 4 485 152.00 226.00 21 567 graf
JIP 13,875/01 101.00 101.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
JIRČANY 93.00 110.00 5 501 89.00 120.00 9 990 graf
JIS INVEST.FOND - - - 166.00 223.00 24 223 graf
JITEX PÍSEK 249.00 335.00 3 393 778 234.00 315.00 471 102 graf
JITKA JINDŘ.HRADEC 165.00 235.00 560 776 165.00 231.00 524 136 graf
JITONA 176.00 200.00 497 938 174.00 207.00 428 665 graf
JITŘENKA PRAHA 81.00 111.00 72 609 69.00 150.00 46 031 graf
JIZERSKÉ SKLO 429.00 450.00 7 405 429.00 494.00 6 678 graf
JIZERSKÉ SKLO - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
JLV 70.00 71.00 14 015 81.00 89.00 27 137 graf
JM ENERGETIKA 1 430.00 1 905.00 1 898 715 1 450.00 1 900.00 380 148 graf
JM PLYNÁRENSKÁ 1 485.00 2 100.00 305 465 1 476.00 1 990.00 135 416 graf
JUNIVEL 55.00 58.00 0 100.00 100.00 0 graf
JUTA 1 090.00 1 290.00 934 630 950.00 1 250.00 294 175 graf
K.S.I.O.-1.PF - - - 20.00 30.00 424 529 graf
K.V. RESTAV 77.00 86.00 312 219.00 240.00 0 graf
KABELOVNA DĚČÍN - - - 5 256.00 5 256.00 0 graf
KABLO ELEKTRO 1 210.00 1 220.00 893 160 1 053.00 1 151.00 116 642 graf
KABLO KLADNO - - - 950.00 950.00 0 graf
KAOLIN HLUBANY 784.00 1 310.00 503 472 732.00 1 274.00 23 153 graf
KAPITÁL HOLDING - - - 94.00 135.00 167 801 graf
KAPP 46.00 64.00 0 86.00 94.00 0 graf
KARA 116.00 170.00 901 452 123.00 179.00 512 887 graf
KARLOVAR. MIN.VODY 990.00 1 020.00 152 315 900.00 1 010.00 105 269 graf
KARLOVAR. PORCELÁN 378.00 480.00 1 397 163 351.00 493.00 283 004 graf
KARLOVAR. SILNICE 61.00 71.00 3 040 62.00 70.00 3 175 graf
KARMA 1 260.00 1 740.00 607 290 1 400.00 1 600.00 273 932 graf
KARNOLA KRNOV 165.00 262.00 502 389 157.00 228.00 133 508 graf
KAROSERIA 152.00 175.00 302 558 148.00 175.00 75 791 graf
KARTOGRAFIE PRAHA 390.00 400.00 31 520 347.00 444.00 37 464 graf
KARVINSKÁ STAVEBNÍ 212.00 212.00 0 200.00 200.00 0 graf
KAUČUK GROUP 1 250.00 1 315.00 22 358 065 1 192.00 1 300.00 1 698 908 graf
KAVOZ 103.00 117.00 37 875 90.00 169.00 35 874 graf
KB 11,1/98 99.00 100.00 51 509 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB 11,2/97 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB 11,4/01 100.00 100.00 262 851 8 001.00 10 000.00 320 040 graf
KB 14,5/96 101.00 101.00 0 - - - graf
KB 7 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB LIKÉR 639.00 835.00 105 868 596.00 800.00 20 610 graf
KB VAR/00 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/98 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/98 98.00 99.00 1 843 479 8 381.00 10 500.00 54 544 graf
KB VAR/99 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/99 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KDYNIUM 186.00 207.00 932 220.00 315.00 4 900 graf
KERAM.KONDENZÁTORY - - - 1 008.00 1 008.00 0 graf
KERAM.ZÁV.ZNOJMO 303.00 404.00 75 946 297.00 400.00 39 886 graf
KERAMIKA HOB 1 720.00 1 800.00 2 334 005 1 644.00 1 826.00 845 910 graf
KERAMOST 185.00 244.00 188 930 182.00 253.00 140 180 graf
KF 92.00 102.00 6 446 88.00 115.00 3 014 graf
KH BŘIDLIČNÁ 14/97 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KIF MOST - - - 155.00 211.00 6 726 920 graf
KINOTECHNIKA PRAHA 80.00 80.00 4 400 91.00 91.00 2 821 graf
KIS INVEST 1 420.00 1 420.00 0 1 623.00 1 623.00 0 graf
KIS TIPAINVEST - - - 82.00 296.00 7 398 graf
KLATOVSKÉ RYBÁŘST. 220.00 292.00 122 682 243.00 286.00 98 411 graf
KLENOTY AURUM 131.00 190.00 4 515 159.00 180.00 1 956 graf
KLENOTY BRNO 78.00 92.00 73 555 66.00 83.00 45 018 graf
KLIMA 192.00 250.00 152 154 175.00 230.00 45 390 graf
KLIMACENTRUM 82.00 112.00 9 948 67.00 80.00 11 112 graf
KNOF.PRŮM.ŽIROV. 190.00 264.00 15 256 150.00 333.00 7 566 graf
KOH-I-NOOR 211.00 330.00 118 133 171.00 300.00 39 130 graf
KOH-I-NOOR ML.VOŽ. 158.00 179.00 23 569 155.00 198.00 17 893 graf
KOH-I-NOOR PRAHA 391.00 964.00 6 462 524 247.00 832.00 807 819 graf
KO-HOLDING 227.00 256.00 631 348 210.00 369.00 96 293 graf
KOLBENKA 134.00 150.00 348 898 130.00 150.00 93 807 graf
KOLI HOLD. N.MĚSTO 51.00 70.00 8 218 60.00 86.00 7 223 graf
KOLÍNSKÁ MLÉKÁRNA 78.00 91.00 6 979 83.00 100.00 7 488 graf
KOLORA SEMILY 99.00 116.00 185 030 84.00 105.00 43 522 graf
KOMERČNÍ BANKA 1 425.00 1 500.00 98 981 910 1 410.00 1 492.00 10 633 703 graf
KOMERČNÍ BANKA IF 667.00 982.00 262 855 475 653.00 1 047.00 106 078 400 graf
KOMPAS-OK IF - - - 166.00 200.00 115 687 graf
KONAX - - - 2.00 2.00 0 graf
KONE LIFTS 409.00 430.00 18 490 306.00 376.00 2 777 graf
KORAMIC ŘEPOV 77.00 97.00 883 120.00 165.00 0 graf
KORAMIC ŘEPOV - - - 10 003.00 10 003.00 0 graf
KORAMO KOLÍN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KORINT LIBEREC 90.00 117.00 44 666 71.00 110.00 33 179 graf
KORNOLIT 450.00 467.00 66 556 405.00 411.00 9 000 graf
KOSMOS ČÁSLAV 290.00 373.00 11 008 269.00 410.00 17 251 graf
KOSTELECKÉ UZENINY 858.00 1 105.00 445 246 950.00 1 075.00 178 158 graf
KOVÁRSKO 70.00 82.00 32 629 77.00 100.00 28 425 graf
KOVO 2 - - 0 974.00 974.00 0 graf
KOVO CHEB 148.00 153.00 69 566 144.00 185.00 42 100 graf
KOVO PRAHA 160.00 185.00 22 366 181.00 190.00 3 700 graf
KOVOBEL 63.00 67.00 4 423 76.00 76.00 0 graf
KOVOFINIŠ LEDEČ 74.00 110.00 30 660 81.00 105.00 3 912 graf
KOVOHUTĚ BŘIDLIČNÁ 389.00 441.00 813 602 377.00 421.00 274 557 graf
KOVOHUTĚ ČELAKOV. 120.00 125.00 469 574 104.00 122.00 228 941 graf
KOVOHUTĚ DĚČÍN 85.00 123.00 14 930 88.00 120.00 3 173 graf
KOVOHUTĚ MNÍŠEK 224.00 260.00 480 653 189.00 268.00 129 667 graf
KOVOHUTĚ POVRLY 81.00 95.00 153 313 70.00 92.00 54 178 graf
KOVOHUTĚ PŘÍBRAM 381.00 447.00 2 631 250 365.00 426.00 602 880 graf
KOVOHUTĚ ROKYCANY 105.00 140.00 590 560 98.00 121.00 155 973 graf
KOVOLIT MODŘICE 105.00 174.00 67 207 106.00 210.00 11 514 graf
KOVOMAT 32.00 44.00 2 828 37.00 44.00 2 462 graf
KOVONA 341.00 450.00 156 596 305.00 362.00 16 686 graf
KOVONA KARVINÁ 96.00 138.00 515 924 94.00 122.00 88 694 graf
KOVOPLAST CHLUMEC 258.00 301.00 45 367 235.00 320.00 34 806 graf
KOVOPODNIK 35.00 35.00 0 72.00 72.00 0 graf
KOVOPOL 234.00 300.00 116 884 213.00 301.00 32 681 graf
KOVOPROJEKTA BRNO 322.00 338.00 24 482 305.00 350.00 39 994 graf
KOVOSLUŽBA A.V. 34.00 41.00 971 35.00 59.00 1 464 graf
KOVOSLUŽBA PRAHA 169.00 187.00 4 259 238.00 250.00 725 graf
KOVOSVIT 120.00 175.00 98 324 130.00 201.00 54 528 graf
KOVOŠROT DĚČÍN 209.00 230.00 80 650 192.00 222.00 25 308 graf
KOVOŠROT KLADNO 401.00 621.00 68 882 409.00 595.00 13 244 graf
KOVOTERM 82.00 90.00 40 295 78.00 91.00 35 570 graf
KOZAK KLATOVY 105.00 120.00 40 640 80.00 137.00 7 062 graf
KRAJKA 130.00 189.00 149 363 130.00 182.00 98 932 graf
KRÁLODVORSKÉ ŽEL. 150.00 170.00 3 077 276 140.00 167.00 730 080 graf
KRÁLOVOPOLSKÁ 240.00 342.00 3 210 558 226.00 305.00 663 272 graf
KRED.BANKA 15,0/98 101.00 101.00 0 8 640.00 8 640.00 0 graf
KREDITAKTIV 165 000.00 359 230.00 14 038 060 - - - graf
KREDITAL IF - - - 275.00 375.00 93 544 graf
KREDITNÍ BANKA 26 105.00 27 240.00 350 580 - - - graf
KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY 412.00 515.00 662 420 427.00 533.00 197 611 graf
KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KRKONOŠSKÉ VÁPENKY 308.00 469.00 171 452 264.00 401.00 53 506 graf
KROMEXIM 64.00 67.00 9 600 57.00 60.00 1 959 graf
KRUŠNOH.STROJ.MOST 170.00 198.00 690 196 171.00 192.00 127 158 graf
KRUŠNOHORSKÉ LESY 166.00 222.00 839 901 157.00 231.00 180 446 graf
KRYSTALY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KRYTINA ŠLAPANICE 291.00 306.00 21 509 270.00 305.00 28 182 graf
KŘIŠŤÁLOVÝ IF 850.00 896.00 6 744 475 776.00 880.00 1 759 668 graf
K-T-V INVEST 1 180.00 1 445.00 3 694 000 1 180.00 1 363.00 483 044 graf
KUNZ HRANICE 105.00 129.00 182 922 100.00 130.00 98 330 graf
KUPONINVEST - - - 160.00 188.00 1 065 192 graf
KVANTO IPF 380.00 612.00 22 453 304 384.00 671.00 18 773 814 graf
LABENA KR.BŘEZNO 41.00 43.00 32 104 45.00 50.00 22 734 graf
LABIT 46.00 50.00 24 011 46.00 54.00 25 057 graf
LACRUM BRNO 203.00 286.00 23 822 172.00 254.00 4 989 graf
LACTEA CHOMUTOV 51.00 73.00 718 80.00 90.00 1 032 graf
LADA 79.00 108.00 50 738 68.00 104.00 23 556 graf
LANAREST BRNO 73.00 86.00 97 981 71.00 84.00 39 310 graf
LANEX 550.00 700.00 108 592 594.00 683.00 75 942 graf
LARM 135.00 164.00 0 132.00 138.00 2 807 graf
LATER CHRUDIM 160.00 248.00 97 307 145.00 242.00 35 574 graf
LÁZ.SAN.SANSSOUCI 430.00 450.00 32 720 269.00 503.00 38 742 graf
LÁZ.SAN.ŠVÝC.DVŮR 750.00 880.00 129 643 578.00 810.00 36 346 graf
LÁZNĚ FRANT.LÁZNĚ 485.00 588.00 379 303 409.00 580.00 117 365 graf
LÁZNĚ KONST.LÁZNĚ 271.00 412.00 10 367 318.00 401.00 5 866 graf
LÁZNĚ KUNDRATICE 183.00 250.00 2 604 180.00 230.00 1 510 graf
LÁZNĚ LIBVERDA 126.00 140.00 3 584 121.00 141.00 3 326 graf
LÁZNĚ LIBVERDA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
LÁZNĚ LUHAČOVICE 435.00 495.00 37 507 435.00 488.00 47 255 graf
LÁZNĚ PODĚBRADY 115.00 162.00 12 623 124.00 148.00 10 176 graf
LÁZNĚ TEPLICE N.B. 132.00 180.00 46 467 139.00 168.00 24 614 graf
LÁZNĚ TEPLICE V Č. 171.00 187.00 438 097 136.00 183.00 63 772 graf
LÁZNĚ TEPLICE V Č. - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
LÁZNĚ VELICHOVKY 550.00 563.00 41 798 420.00 550.00 35 832 graf
LCS BUS. CENTRE 93.00 209.00 16 334 78.00 86.00 0 graf
LCS HOLDING - - - 118.00 135.00 1 044 652 graf
LDP VLTAVA VLAŠIM 213.00 270.00 160 272 205.00 259.00 154 001 graf
LE CYGNE SPORT.GR. - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
LECOTEX 139.00 191.00 896 180.00 260.00 1 257 graf
LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ 630.00 841.00 256 862 546.00 815.00 52 997 graf
LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
LÉČEBNÉ L.BOHDANEČ 301.00 384.00 62 273 214.00 312.00 21 490 graf
LÉČIVA PRAHA 2 470.00 2 710.00 10 966 785 2 255.00 2 700.00 2 012 629 graf
LEMEX 101.00 123.00 4 309 148.00 180.00 0 graf
LENAS 632.00 831.00 518 409 603.00 731.00 24 873 graf
LES. SPOL.BUČOVICE 282.00 282.00 199 374 268.00 282.00 38 770 graf
LES. SPOL.BUCHLOV. 251.00 271.00 72 368 240.00 284.00 61 445 graf
LES. SPOL.FR.LÁZNĚ 150.00 171.00 24 960 94.00 175.00 10 644 graf
LES. SPOL.H.BLATNÁ 138.00 172.00 90 052 138.00 180.00 53 386 graf
LES. SPOL.HORŠ.TÝN 144.00 150.00 114 294 135.00 150.00 15 912 graf
LES. SPOL.HOŘICE 529.00 708.00 34 224 450.00 554.00 0 graf
LES. SPOL.JIHLAVA 290.00 321.00 39 018 280.00 357.00 24 271 graf
LES. SPOL.KRASLICE 104.00 176.00 47 099 118.00 164.00 18 886 graf
LES. SPOL.LANŠKR. 350.00 490.00 78 365 320.00 551.00 37 629 graf
LES. SPOL.LEDEČ 172.00 226.00 30 466 195.00 216.00 4 484 graf
LES. SPOL.LITOMĚŘ. 264.00 656.00 2 412 249 221.00 665.00 343 283 graf
LES. SPOL.NÁMĚŠŤ 428.00 537.00 283 771 440.00 650.00 252 856 graf
LES. SPOL.POLIČKA 488.00 488.00 105 896 366.00 487.00 33 249 graf
LES. SPOL.PŘIBYSL. 310.00 316.00 93 696 240.00 346.00 80 802 graf
LES. SPOL.RONOV 629.00 704.00 55 840 629.00 705.00 26 032 graf
LES. SPOL.STRÁŽN. 313.00 313.00 0 241.00 310.00 41 442 graf
LES. SPOL.STŘÍBRO 112.00 177.00 47 797 96.00 150.00 4 327 graf
LES. SPOL.SVITAVY 265.00 422.00 60 558 242.00 381.00 20 604 graf
LES. SPOL.TELČ 958.00 1 950.00 4 385 995 985.00 1 700.00 1 140 340 graf
LES. SPOL.TRHANOV 138.00 185.00 15 646 132.00 194.00 6 064 graf
LES. ZÁV.KARLOVICE 194.00 216.00 34 992 200.00 213.00 29 268 graf
LESNA 241.00 377.00 291 234 234.00 376.00 183 967 graf
LESNÍ SP.KRÁL.HVO. 172.00 211.00 24 164 157.00 230.00 38 880 graf
LESNÍ SP.OPOČNO 401.00 561.00 109 241 435.00 578.00 69 386 graf
LESNÍ SP.TEP.U T. 407.00 531.00 237 218 400.00 467.00 309 904 graf
LESNÍ SP.ŽEL.RUDA 178.00 271.00 2 620 180.00 200.00 378 graf
LESNÍ SPOL. BRUMOV 281.00 391.00 7 315 410.00 579.00 31 300 graf
LESNÍ SPOL.BROUMOV 136.00 201.00 57 983 135.00 157.00 22 339 graf
LESNÍ SPOL.H.KRÁL. 124.00 170.00 13 313 125.00 177.00 10 129 graf
LESNÍ SPOL.JAROM. 178.00 211.00 103 539 220.00 285.00 0 graf
LESNÍ SPOL.JM LESY 277.00 300.00 457 809 260.00 300.00 192 244 graf
LESNÍ SPOL.NOVÉ M. 143.00 163.00 23 655 130.00 176.00 71 875 graf
LESNÍ SPOL.PLANÁ 161.00 221.00 17 695 227.00 325.00 18 243 graf
LESNÍ SPOL.PLASY 122.00 189.00 16 012 135.00 163.00 1 350 graf
LESNÍ SPOL.PŘEŠTI. 132.00 147.00 1 114 250.00 250.00 0 graf
LESNÍ SPOL.PŘIMDA 125.00 160.00 22 994 129.00 190.00 25 722 graf
LESOSTAVBY F.MÍST. 109.00 249.00 75 352 145.00 181.00 4 304 graf
LESOSTAVBY HR.KRÁL 191.00 191.00 0 219.00 219.00 0 graf
LESOSTAVBY PLZEŇ 126.00 156.00 3 431 127.00 154.00 3 828 graf
LESOSTAVBY ŠUMPERK 141.00 156.00 11 055 100.00 143.00 11 838 graf
LESOSTAVBY ŠUMPERK 58.00 61.00 3 771 60.00 70.00 4 200 graf
LESOSTAVBY TŘEBOŇ 248.00 611.00 638 148 213.00 502.00 262 721 graf
LESTA OLOMOUC 45.00 66.00 2 340 45.00 50.00 380 graf
LESY Č. KRUMLOV 2 105.00 3 920.00 37 508 355 1 925.00 3 512.00 1 454 648 graf
LESY Č. RUDOLEC 576.00 700.00 71 698 600.00 700.00 82 871 graf
LESY DŘEVO BRUNTÁL 133.00 151.00 62 467 138.00 153.00 39 384 graf
LESY FRÝDEK-MÍSTEK 127.00 162.00 249 320 128.00 160.00 90 776 graf
LESY HLUBOKÁ 230.00 292.00 57 294 230.00 367.00 42 563 graf
LESY CHLUMEC N.C. 700.00 715.00 61 200 657.00 810.00 26 436 graf
LESY JINDŘ. HRADEC 585.00 897.00 1 349 051 605.00 810.00 651 224 graf
LESY KÁCOV 501.00 587.00 225 112 494.00 604.00 71 294 graf
LESY KAPLICE 258.00 311.00 28 890 234.00 324.00 38 692 graf
LESY KRNOV 122.00 176.00 28 891 143.00 202.00 49 090 graf
LESY KŘIVOKLÁT 383.00 511.00 264 896 405.00 511.00 132 912 graf
LESY MĚLNÍK 171.00 171.00 15 732 162.00 173.00 1 026 graf
LESY ML. BOLESLAV 180.00 207.00 12 383 165.00 226.00 13 383 graf
LESY NIŽBOR 112.00 130.00 6 540 129.00 143.00 5 466 graf
LESY PELHŘIMOV 500.00 848.00 2 082 091 483.00 822.00 1 064 366 graf
LESY PROTIVÍN 451.00 631.00 189 853 361.00 646.00 46 332 graf
LESY SPÁL.POŘÍČÍ 115.00 153.00 42 950 133.00 229.00 30 605 graf
LESY TÁBOR 282.00 476.00 80 191 318.00 452.00 2 709 graf
LESY VLAŠIM 601.00 611.00 175 857 571.00 613.00 220 897 graf
LESY VYŠŠÍ BROD 1 105.00 1 115.00 220 330 965.00 1 010.00 64 815 graf
LIBER.VZDUCH.ZÁV. 240.00 270.00 29 070 206.00 226.00 3 368 graf
LIBEREC 14,25/99 101.00 101.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
LIBEREC.MASNÝ POD. 146.00 192.00 20 275 132.00 185.00 6 643 graf
LIBERTA 44.00 70.00 9 884 38.00 71.00 940 graf
LICOLOR LIBEREC 97.00 125.00 156 210 83.00 133.00 26 519 graf
LIGLASS 311.00 383.00 6 103 329.00 550.00 1 800 graf
LIGMET 515.00 536.00 186 816 485.00 520.00 96 352 graf
LIGNA PRAHA 1 170.00 1 200.00 21 120 1 100.00 1 201.00 16 926 graf
LIGNUM HODONÍN 53.00 75.00 1 373 75.00 80.00 960 graf
LIGRA STARÉ MĚSTO 45.00 51.00 42 429 45.00 55.00 60 425 graf
LIHOVAR M.BOLESLAV 219.00 330.00 35 190 220.00 285.00 16 277 graf
LIMONA MN.HRADIŠTĚ 265.00 360.00 25 985 219.00 300.00 8 464 graf
LINASET 435.00 734.00 851 724 374.00 700.00 444 802 graf
LINEA NIVNICE 250.00 317.00 52 364 227.00 385.00 25 588 graf
LINEA ÚBOK - - - 1 800.00 1 800.00 0 graf
LINETA 71.00 109.00 24 511 64.00 101.00 10 783 graf
LIRA 700.00 735.00 213 445 632.00 770.00 67 639 graf
LISOVNY N.HM.VRBNO 185.00 280.00 17 175 221.00 305.00 23 205 graf
LITES 66.00 80.00 13 818 62.00 78.00 13 511 graf
LOKOMOTIVKA PRAHA 95.00 110.00 295 452 89.00 107.00 52 561 graf
LOMBARD INDUSTRIAL 147.00 187.00 309 882 140.00 174.00 100 266 graf
LONKA PŘÍBOR 361.00 440.00 99 924 383.00 500.00 125 727 graf
LOVOCHEMIE LOVOS. 307.00 352.00 1 367 632 305.00 350.00 323 300 graf
LS ROYAL MAR.LÁZNĚ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
LUČEBNÍ Z.DRASLOV. 50.00 83.00 84 827 45.00 69.00 8 311 graf
LUČEBNÍ ZÁV. KOLÍN 93.00 110.00 72 475 55.00 120.00 39 208 graf
LUHOV 108.00 124.00 15 398 111.00 150.00 15 824 graf
LUKRATIV BRNO - - - 53.00 78.00 3 897 896 graf
LUŽAN VESELÍ N.L. 99.00 140.00 3 465 109.00 145.00 8 158 graf
MADETA 1 000.00 1 150.00 1 177 025 837.00 1 150.00 149 617 graf
MAGNET 196.00 350.00 2 011 715 189.00 297.00 97 382 graf
MAGNET - - - 69.00 121.00 0 graf
MAGNETON 105.00 133.00 427 953 105.00 131.00 109 460 graf
MAJETKOVÁ ŽDÍREC 109.00 160.00 62 317 132.00 161.00 51 585 graf
MALÉ LUXUS.HOTELY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MANHATTAN IF 448.00 513.00 650 633 425.00 500.00 248 838 graf
MAR.LÁZNĚ 12,5/00 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
MARILA ROKYCANY - - - 16.00 50.00 28 graf
MARS SVRATKA 152.00 160.00 8 432 166.00 188.00 28 991 graf
MASNA BRNO 31.00 60.00 33 010 33.00 66.00 12 294 graf
MASNA KROMĚŘÍŽ 133.00 168.00 8 736 350.00 385.00 0 graf
MASNA STUDENÁ 229.00 350.00 257 464 200.00 357.00 26 350 graf
MASNÝ PRŮM.ŠUMPERK 23.00 57.00 0 22.00 72.00 790 graf
MASNÝ PRŮM.VIMPERK 300.00 507.00 38 927 355.00 406.00 1 145 graf
MASNÝ PRŮMYSL CHEB 70.00 106.00 3 958 81.00 120.00 0 graf
MASO HROZNĚTÍN 95.00 170.00 3 926 138.00 154.00 3 990 graf
MASO PLANÁ 130.00 168.00 20 920 120.00 158.00 15 833 graf
MASOKOMB. KLADNO 36.00 43.00 17 272 28.00 45.00 5 977 graf
MASOKOMB. KOSMON. 57.00 105.00 22 102 57.00 83.00 9 464 graf
MASOKOMB. LOUNY 85.00 87.00 7 647 72.00 80.00 4 641 graf
MASOKOMB. PŘÍBRAM 81.00 92.00 16 340 83.00 95.00 3 162 graf
MASOKOMB.KLATOVY 255.00 471.00 323 865 188.00 345.00 27 057 graf
MASOKOMB.MARTINOV 454.00 604.00 245 593 439.00 560.00 184 125 graf
MASOKOMB.POLIČKA 400.00 426.00 122 944 337.00 420.00 57 706 graf
MASOSPOL PÍSNICE 158.00 190.00 134 395 135.00 184.00 46 917 graf
MASOZÁVOD KRAHULČÍ 144.00 160.00 122 656 97.00 165.00 14 751 graf
MASSAG 330.00 431.00 162 920 309.00 434.00 98 202 graf
MATE 140.00 155.00 32 730 129.00 135.00 16 620 graf
MEDICAMENTA 139.00 220.00 146 038 160.00 203.00 59 598 graf
MEGA 230.00 231.00 17 943 200.00 200.00 0 graf
MECH.ZÁV.DOBROVICE 146.00 198.00 21 095 133.00 163.00 11 974 graf
MEOPTA PŘEROV 128.00 164.00 1 325 192 125.00 162.00 1 132 747 graf
MEP POSTŘELMOV 94.00 152.00 185 750 90.00 144.00 61 037 graf
MERKUR PRAHA 24.00 30.00 12 450 21.00 24.00 5 203 graf
MERKURIA 144.00 222.00 25 733 121.00 193.00 21 392 graf
MERX IS - - - 90.00 90.00 0 graf
MESPAS 22.00 22.00 0 30.00 31.00 1 298 graf
METAL 600.00 728.00 58 422 625.00 740.00 12 041 graf
METAL ZNOJMO 86.00 90.00 3 584 77.00 93.00 11 160 graf
METALIMEX 2 300.00 2 600.00 332 640 2 185.00 2 400.00 74 193 graf
METALŠROT TLUMAČOV 101.00 119.00 60 555 99.00 129.00 9 078 graf
METAZ 119.00 160.00 32 658 106.00 155.00 26 909 graf
METRA BLANSKO 171.00 191.00 657 197 148.00 183.00 126 981 graf
METROPROJEKT 102.00 126.00 9 588 120.00 131.00 16 756 graf
METROSTAV 2 100.00 2 270.00 8 388 245 1 935.00 2 250.00 1 213 776 graf
METROSTAV - - - 980.00 980.00 0 graf
MEVA 316.00 390.00 104 467 307.00 372.00 44 746 graf
MGM HOLEŠOV 89.00 109.00 21 197 77.00 90.00 1 812 graf
MIDO 1 125.00 1 370.00 0 1 000.00 1 000.00 0 graf
MICHELSKÉ PEKÁRNY 923.00 980.00 522 795 848.00 941.00 165 531 graf
MIKROP ČEBÍN 167.00 185.00 9 988 170.00 192.00 3 786 graf
MILETA 86.00 114.00 111 126 76.00 120.00 38 546 graf
MILKO 129.00 176.00 26 005 134.00 200.00 17 154 graf
MILO OLOMOUC 1 330.00 1 425.00 4 254 210 1 210.00 1 400.00 1 272 439 graf
MILPA PARDUBICE 95.00 100.00 29 691 85.00 100.00 4 061 graf
MINERVA BOSKOVICE 578.00 1 130.00 14 232 216 532.00 1 130.00 4 725 956 graf
MITOP MIMOŇ 231.00 295.00 61 535 207.00 279.00 18 777 graf
MJM LITOVEL 230.00 275.00 138 591 201.00 280.00 205 792 graf
MLÉKÁRNA F.MÍSTEK 350.00 450.00 41 246 366.00 503.00 47 274 graf
MLÉKÁRNA HR.KRÁL. 179.00 199.00 22 430 143.00 221.00 21 484 graf
MLÉKÁRNA KLATOVY 230.00 345.00 143 971 243.00 310.00 74 171 graf
MLÉKÁRNA KUNÍN 324.00 360.00 61 978 310.00 364.00 55 829 graf
MLÉKÁRNA MAR.LÁZNĚ 177.00 326.00 12 635 206.00 250.00 1 206 graf
MLÉKÁRNA STŘÍBRO 120.00 177.00 16 231 96.00 143.00 7 948 graf
MLÝNY ČERČANY 51.00 62.00 7 646 52.00 66.00 11 819 graf
MOCHOVSKÉ MRAZÍRNY 76.00 120.00 28 008 76.00 109.00 19 992 graf
MOMENTIVE SPEC.CH. - - - - - - graf
MONTAS HR.KR_LOV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MONTAS HR.KRÁLOVÉ 53.00 93.00 16 650 73.00 130.00 1 488 graf
MONTÁŽE PŘEROV 300.00 379.00 84 634 290.00 360.00 3 476 graf
MONTÁŽE PŘÍBRAM 85.00 125.00 14 381 133.00 154.00 0 graf
MONTI THERMAE - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MONTOVANÉ STAVBY 151.00 157.00 8 914 61.00 155.00 60 graf
MOPAS HOLEŠOV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MOR.CUKERNÍ SDRUŽ. - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
MOR.CUKERNÍ SDRUŽ. 25.00 30.00 26 630 - - - graf
MOR.POTRAVIN.ST. 38.00 85.00 6 021 56.00 139.00 1 557 graf
MOR.ZEM.HOLDING - - - 81.00 98.00 259 418 graf
MORAGRO PROSTĚJOV 76.00 81.00 43 438 70.00 80.00 8 637 graf
MORAV. PLYNOSTAV 795.00 840.00 59 498 800.00 830.00 54 755 graf
MORAV.CHEMIC. ZÁV. 905.00 1 005.00 16 071 062 870.00 1 005.00 4 001 732 graf
MORAV.KERAM.ZÁVODY 180.00 211.00 25 726 159.00 204.00 3 224 graf
MORAVEL OLOMOUC 100.00 100.00 1 000 90.00 105.00 8 549 graf
MORAVIA BANKA 11 735.00 11 735.00 0 - - - graf
MORAVIA CANS 415.00 595.00 26 884 567.00 700.00 17 780 graf
MORAVIA GLASS 465.00 550.00 2 318 351 434.00 550.00 63 076 graf
MORAVIA INVEST IF 137.00 162.00 35 891 142.00 172.00 36 362 graf
MORAVIA VAR/00 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
MORAVIAFLOR 150.00 187.00 9 227 370.00 380.00 0 graf
MORAVIAFROST 525.00 640.00 510 981 486.00 580.00 163 976 graf
MORÁVKA CENTRUM - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
MORAVOLEN ŠUMPERK 69.00 102.00 70 127 58.00 92.00 48 658 graf
MORAVOSTAV BRNO 500.00 563.00 96 602 530.00 652.00 249 760 graf
MORAVSK_ ENERG.IF - - - 67.00 290.00 10 317 graf
MORAVSKÁ AGRA 28.00 32.00 1 917 35.00 36.00 4 008 graf
MORAVSKÁ PRŮM. - - - 175.00 200.00 35 350 graf
MORAVSKÉ AUTOOPR. 52.00 59.00 432 80.00 149.00 0 graf
MORAVSKÉ KOVÁRNY 550.00 600.00 262 282 550.00 641.00 56 417 graf
MORAVSKÉ NAFT.DOLY 798.00 941.00 3 772 508 785.00 969.00 739 758 graf
MORAVSKÉ ŽELEZÁRNY 100.00 116.00 232 741 100.00 126.00 173 566 graf
MORAVSKOSLEZ. UPF 660.00 693.00 9 047 139 632.00 680.00 3 021 010 graf
MORAVSKOTŘ.STAVBY 60.00 60.00 9 180 48.00 53.00 9 681 graf
MORAVSKÝ DRUŽ.IF - - - 84.00 100.00 19 051 graf
MORAVSKÝ IF - - - 149.00 170.00 407 569 graf
MORAVSKÝ ZEM.HOLD. - - - 139.00 161.00 187 238 graf
MORSLEZ.TE.13,0/99 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
MORSLEZS. PIVOVARY 270.00 335.00 157 305 245.00 310.00 56 210 graf
MORSLEZS.REGIONÁL. - - - 282.00 347.00 0 graf
MORSLEZS.TEPLÁRNY 690.00 790.00 12 279 235 691.00 783.00 1 498 446 graf
MORSTAR 250.00 250.00 43 500 238.00 250.00 33 178 graf
MOSTÁRNA HUSTOPEČE 238.00 262.00 130 837 210.00 250.00 57 406 graf
MOSTECKÁ UHEL.SP. 170.00 183.00 8 537 650 169.00 187.00 1 765 221 graf
MOTOFOND IF - - - 150.00 171.00 245 298 graf
MOTOKOV INTER. 191.00 225.00 46 485 167.00 210.00 5 284 graf
MOTOKOV PRAHA 148.00 187.00 179 334 139.00 175.00 60 475 graf
MOTOR JIKOV 117.00 137.00 82 210 124.00 138.00 42 668 graf
MOTORPAL 168.00 193.00 677 987 160.00 187.00 162 176 graf
MRAZÍRNY DAŠICE 82.00 85.00 28 334 44.00 80.00 8 430 graf
MRAZÍRNY PRAHA 78.00 87.00 503 109.00 120.00 4 522 graf
MRAZÍRNY PRAHA - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
MRAZÍRNY VIŠŇOVÉ 379.00 418.00 13 666 327.00 425.00 12 946 graf
MS FOND (PIAS) 939.00 1 000.00 117 689 - - - graf
MSA 790.00 870.00 2 961 410 719.00 890.00 720 604 graf
MSDZ ŠUMPERK 68.00 75.00 22 981 64.00 77.00 17 801 graf
MSP PŘEROV 21/97 104.00 105.00 337 330 - - - graf
MŠLZ 155.00 249.00 6 718 771 140.00 240.00 1 231 710 graf
MTH PRAHA 66.00 70.00 36 615 66.00 84.00 11 298 graf
MUROM 155.00 215.00 451 372 173.00 200.00 149 942 graf
MUZO 765.00 999.00 14 328 800.00 800.00 3 200 graf
MYKANA 76.00 116.00 4 118 80.00 85.00 680 graf
NAKLADATEL.OLYMPIA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
NARCIS NOVOSEDLICE - - - - - - graf
NAREX ČESKÁ LÍPA - - - 99 994.00 99 994.00 0 graf
NAREX ČESKÁ LÍPA 341.00 525.00 76 510 360.00 718.00 37 893 graf
NATE CHOTĚBOŘ 1 500.00 1 575.00 618 000 1 337.00 1 540.00 153 684 graf
NATURAMYL 315.00 500.00 44 356 252.00 496.00 23 662 graf
NAVOS 165.00 389.00 1 352 292 148.00 363.00 336 960 graf
NEALKO OLOMOUC 380.00 430.00 689 658 351.00 415.00 154 689 graf
NEMOHOLD 113.00 209.00 85 353 90.00 217.00 15 402 graf
NEPTUN BYLANY 98.00 127.00 40 971 103.00 143.00 13 898 graf
NISA - - - 1.00 1.00 0 graf
NKT CABLES 940.00 945.00 3 968 724 876.00 940.00 860 619 graf
NOVAMYL 120.00 200.00 138 723 138.00 200.00 9 925 graf
NOVING 171.00 180.00 6 468 150.00 160.00 4 540 graf
NOWACO MRAZÍRNY 54.00 70.00 45 585 39.00 68.00 25 840 graf
NYCOM 366.00 395.00 199 438 357.00 386.00 123 198 graf
O2 C.R. 2 550.00 2 595.00 102 607 285 2 484.00 2 580.00 32 721 266 graf
OBAL ROZKOŠ 428.00 530.00 275 926 382.00 541.00 124 690 graf
OBALEX ZNOJMO 267.00 382.00 66 477 300.00 354.00 35 942 graf
OBČANSKÝ IF 140.00 140.00 88 620 111.00 140.00 49 132 graf
OBCH. A BROKER. IF - - - 240.00 250.00 0 graf
OBCH.ZAŘÍZENÍ PHA 37.00 41.00 5 740 29.00 32.00 1 958 graf
OBCHOD OBUVÍ ZLÍN 67.00 78.00 38 241 44.00 81.00 27 709 graf
OBCHOD S PALIVY 408.00 730.00 27 124 305.00 664.00 67 925 graf
OBCHODNÍ DŮM ALFA 85.00 121.00 6 522 54.00 92.00 1 900 graf
OBCHODNÍ SLADOVNY 1 030.00 1 065.00 2 067 025 949.00 1 040.00 519 320 graf
OBCHODNÍ SLADOVNY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OBCHODNÍ TISKÁRNY 170.00 200.00 159 145 152.00 189.00 28 140 graf
OBIL.LIHOV.KRALUPY 223.00 275.00 25 087 190.00 335.00 19 072 graf
OBILA KUTNÁ HORA 144.00 177.00 37 042 120.00 146.00 5 428 graf
OBL.PRŮM.P.POLIČKA 154.00 171.00 1 625 100.00 203.00 4 730 graf
OBNOVA BRNO 67.00 95.00 11 382 60.00 110.00 6 183 graf
OD KRUŠNOHOR 284.00 450.00 41 205 292.00 400.00 876 graf
OD LASO 594.00 625.00 722 308 530.00 600.00 182 950 graf
OD PRIOR JIHLAVA 80.00 134.00 2 178 94.00 139.00 0 graf
OD PRIOR ZLÍN 242.00 330.00 19 336 180.00 259.00 6 694 graf
OD RIO MOST 144.00 328.00 12 116 180.00 255.00 5 295 graf
ODETKA 210.00 210.00 4 200 205.00 480.00 0 graf
ODĚVNÍ PRŮMYSL 356.00 430.00 164 736 376.00 444.00 66 829 graf
ODĚVY HRADEC KRÁL. 67.00 89.00 294 100.00 100.00 0 graf
ODĚVY ÚSTÍ N.L. 34.00 38.00 2 755 23.00 36.00 153 graf
ODKOLEK 202.00 297.00 118 044 204.00 290.00 62 596 graf
ODVĚTVOVÝ IF 126.00 152.00 116 822 124.00 132.00 27 232 graf
OHL ŽS 711.00 807.00 2 787 714 680.00 780.00 725 894 graf
OK STS TOUŽIM 115.00 120.00 32 070 120.00 125.00 12 685 graf
OKD 52.00 58.00 8 541 260 48.00 57.00 3 282 608 graf
OKD 14,5/99 101.00 102.00 34 926 - - - graf
OKULA NÝRSKO 151.00 210.00 9 760 166.00 209.00 11 236 graf
OLEASPOL - - - 30 000.00 30 000.00 0 graf
OLEASPOL - - - 30 000.00 30 000.00 0 graf
OLMA MLÉK.PRŮMYSL 730.00 830.00 339 345 686.00 880.00 109 417 graf
OLŠANSKÉ PAPÍRNY 377.00 514.00 7 220 639 359.00 551.00 1 154 578 graf
OMNIPOL 395.00 431.00 656 126 370.00 471.00 189 530 graf
OMYA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OMYA.VÁPENNÁ 665.00 716.00 296 318 618.00 732.00 312 927 graf
ON SEMICONDUCT. CR 195.00 224.00 360 612 178.00 266.00 99 129 graf
OPAVLEN OPAVA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OPAVSKÁ LESNÍ 149.00 165.00 15 543 156.00 170.00 51 998 graf
OPRAVY ZÁCHLUMÍ 260.00 261.00 1 560 284.00 300.00 0 graf
OPZ PLUS 34.00 34.00 1 224 27.00 56.00 0 graf
ORCA - - - 265.00 330.00 0 graf
ORGATEX 488.00 779.00 94 384 390.00 640.00 17 078 graf
ORGREZ 81.00 100.00 9 536 100.00 122.00 11 048 graf
ORLIČAN CHOCEŇ 66.00 91.00 26 573 64.00 100.00 2 244 graf
ORPA 301.00 446.00 49 696 279.00 362.00 33 329 graf
ORTAS PŘÍBRAM - - - 99 998.00 99 998.00 0 graf
ORTAS PŘÍBRAM 39.00 48.00 2 000 45.00 63.00 44 804 graf
OSEVA 90.00 127.00 27 604 73.00 111.00 8 702 graf
OSEVA UNI 261.00 275.00 20 332 228.00 300.00 9 714 graf
OSONA 101.00 132.00 31 579 130.00 140.00 980 graf
OSP Č. BUDĚJOVICE 135.00 150.00 2 289 106.00 145.00 16 354 graf
OSPAP VELKOOBCH.P. 52.00 80.00 5 600 69.00 82.00 3 571 graf
OSTRAV.VOD.A KAN. 176.00 266.00 104 748 149.00 220.00 70 717 graf
OSTRAVAR 677.00 970.00 2 426 608 650.00 900.00 244 832 graf
OSTROJ 320.00 330.00 3 540 200 301.00 330.00 895 822 graf
OSTROV.TEPLÁREN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OTAVAN TŘEBOŇ 330.00 332.00 92 588 290.00 340.00 34 541 graf
OTAVA-PATRIA 250.00 645.00 289 554 262.00 630.00 75 546 graf
OTAVSKÉ STROJÍRNY 136.00 176.00 29 128 125.00 145.00 15 248 graf
OTMA SLOV. FRUTA 260.00 499.00 102 872 189.00 339.00 10 835 graf
P.I.F. 482.00 530.00 51 869 333 475.00 507.00 14 687 015 graf
PACOVSKÉ STROJÍRNY 73.00 95.00 6 892 74.00 81.00 888 graf
PALABA SLANÝ 147.00 181.00 186 618 142.00 190.00 26 406 graf
PAMELA 33.00 51.00 1 808 35.00 48.00 216 graf
PANAV 1 400.00 1 650.00 3 450 150 1 406.00 1 704.00 1 941 370 graf
PANKRÁC 103.00 132.00 70 924 82.00 109.00 90 922 graf
PANKRÁC 88.00 111.00 58 455 103.00 115.00 17 690 graf
PAPÍRNY BRNO 89.00 141.00 292 002 83.00 150.00 45 804 graf
PARAMO 1 305.00 1 410.00 4 721 280 1 305.00 1 350.00 850 565 graf
PARDUBICE 12,7/99 - - 0 1 000.00 1 000.00 0 graf
PARKHOTEL GOLF ML 339.00 774.00 3 008 351.00 654.00 0 graf
PARKING CENTRUM - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PAS ZÁBŘEH NA MOR. 86.00 95.00 3 464 81.00 85.00 3 997 graf
PASO BRNO 84.00 88.00 19 211 113.00 126.00 2 875 graf
PAVUS PRAHA 124.00 153.00 1 806 127.00 145.00 6 726 graf
PBS BRNO DIZ 162.00 220.00 1 017 250 169.00 209.00 45 572 graf
PCB BENEŠOV 77.00 77.00 17 094 49.00 178.00 4 865 graf
PEGA 544.00 593.00 647 190 546.00 593.00 613 701 graf
PEKÁR.A CUKR.NÁCHO - - - - - - graf
PEKÁRNA CHOMUTOV 144.00 219.00 17 081 128.00 200.00 6 414 graf
PEKÁRNA LIBEREC 97.00 110.00 26 450 93.00 123.00 9 957 graf
PEKÁRNA TŘEBÍČ 198.00 211.00 14 009 169.00 190.00 1 660 graf
PEKÁRNA ŽATEC 775.00 1 045.00 18 858 668.00 920.00 9 326 graf
PEKÁRNY CUKRÁRNY 330.00 468.00 32 745 444.00 520.00 46 424 graf
PEKÁRNY ŠUMPERK 220.00 286.00 78 922 273.00 310.00 55 972 graf
PEREX 66.00 69.00 2 955 69.00 72.00 2 970 graf
PERFEKTA 119.00 124.00 13 393 83.00 121.00 5 272 graf
PERLA BAVLNÁŘ.ZÁV. 138.00 226.00 5 440 306 127.00 220.00 686 650 graf
PETRA STRÁNÍ 30.00 30.00 0 35.00 36.00 207 graf
PF AAA 625.00 678.00 652 985 560.00 655.00 321 320 graf
PF IKS KB PLUS 148.00 156.00 15 523 971 141.00 152.00 5 432 741 graf
PF MAJETKU 1.IN 232.00 260.00 1 327 323 220.00 260.00 606 498 graf
PF PRAVID.PŘ. 1.IN 236.00 260.00 2 972 868 230.00 260.00 3 557 816 graf
PF PROSPERITY 1.IN 233.00 299.00 4 156 714 219.00 285.00 1 422 300 graf
PGH - - - - - - graf
PHARMING - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PHILIP MORRIS ČR A 4 230.00 4 745.00 21 760 220 4 100.00 4 550.00 1 757 130 graf
PHOENIX LÉKÁR. VO 225.00 261.00 7 071 221.00 255.00 4 389 graf
PIF GARANCE 434.00 578.00 152 420 380.00 605.00 69 610 graf
PIKAZ PRAHA 65.00 132.00 65 796 72.00 143.00 19 619 graf
PILANA TOOLS 170.00 187.00 72 918 161.00 200.00 18 015 graf
PIV.A SOD.BRNO 157.00 215.00 6 849 162.00 206.00 4 596 graf
PIV.A SOD.BŘECLAV 140.00 170.00 42 507 126.00 151.00 23 075 graf
PIV.A SOD.JIHLAVA 359.00 506.00 27 145 375.00 569.00 20 623 graf
PIV.RADEGAST SEDL. 350.00 580.00 98 628 361.00 600.00 30 278 graf
PIVOV.A SOD.SVIT. 220.00 266.00 18 760 179.00 220.00 11 215 graf
PIVOV.KRUŠOVICE 1 895.00 1 900.00 481 355 1 639.00 1 836.00 71 456 graf
PIVOV.LOUNY 540.00 894.00 57 266 584.00 960.00 15 272 graf
PIVOV.PARDUBICE 186.00 250.00 75 466 209.00 251.00 62 486 graf
PIVOV.PROSTĚJOV 164.00 231.00 4 215 137.00 303.00 5 461 graf
PIVOV.STAROBRNO 1 300.00 1 350.00 3 219 550 1 200.00 1 300.00 447 746 graf
PIVOV.STAROBRNO - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PIVOV.VRATISLAVICE 848.00 1 040.00 120 087 745.00 997.00 74 440 graf
PIVOVAR RADEGAST 4 000.00 4 105.00 11 995 445 3 926.00 4 050.00 2 806 720 graf
PIVOVAR V.POPOVICE 2 100.00 2 150.00 2 939 420 2 017.00 2 200.00 1 849 042 graf
PIVOVARSKÝ HOLDING 1 120.00 1 285.00 10 091 180 1 060.00 1 280.00 5 837 271 graf
PIVOVARY BOH.PRAHA 423.00 480.00 715 240 394.00 488.00 190 724 graf
PK TRADE BRNO - - - 300.00 300.00 0 graf
PLASTIK HT 153.00 184.00 32 873 136.00 180.00 13 390 graf
PLEMENÁŘI BRNO 314.00 335.00 27 366 334.00 366.00 14 202 graf
PLEMENÁŘSKÉ SLUŽBY 47.00 47.00 3 525 41.00 46.00 5 086 graf
PLIVA - LACHEMA 1 520.00 1 750.00 5 123 150 1 441.00 1 715.00 303 098 graf
PLOMA 121.00 139.00 97 177 123.00 140.00 66 942 graf
PLYNOPROJEKT PRAHA 202.00 305.00 36 948 191.00 258.00 21 185 graf
PLYNOSTAV PARDUB. 485.00 539.00 671 902 439.00 502.00 98 710 graf
PLYNOSTAV PARDUB. - - - 1 145.00 1 145.00 0 graf
PLZEŇ 11,5/00 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
PLZEŇ.PROJ.ATELIÉR 324.00 700.00 23 157 212.00 395.00 1 992 graf
PLZEŇSKÁ IS - - - 246.00 700.00 0 graf
PLZEŇSKÁ IS - - - 350.00 700.00 0 graf
PLZEŇSKÁ IS - - - 212.00 700.00 0 graf
PLZEŇSKÁ KAP.SPOL. 108.00 126.00 171 844 107.00 125.00 149 427 graf
PLZEŇSKÁ TEPLÁREN. 401.00 549.00 438 502 400.00 547.00 113 801 graf
PLZEŇSKÝ PRAZDROJ 1 955.00 2 350.00 2 956 765 1 900.00 2 300.00 691 074 graf
PLZEŇSKÝ PRAZDROJ - - - - - - graf
PMIF PŘEROV - - - - - - graf
PNIF 140.00 140.00 0 107.00 140.00 21 851 graf
POD.EKOLOG. VÝST. 550.00 550.00 97 900 500.00 550.00 45 898 graf
PODNIK SPEC.PRACÍ 162.00 200.00 227 016 160.00 205.00 80 457 graf
PODNIKAT.TRŽNÍ PF 102.00 135.00 7 391 956 100.00 135.00 4 183 212 graf
POL.LESY DYMOKURY 331.00 619.00 130 466 331.00 512.00 23 614 graf
POLAB.CUKR.BEŘKOV. 65.00 65.00 2 730 52.00 52.00 0 graf
POLAB.DZ NYMBURK 66.00 73.00 0 78.00 78.00 0 graf
POLABSKÉ MLÉKÁRNY 192.00 240.00 78 787 180.00 301.00 26 732 graf
POLIČSKÉ STROJÍRNY 190.00 326.00 1 796 104 159.00 280.00 263 670 graf
POLOVODIČE PRAHA 37.00 42.00 9 902 33.00 45.00 14 714 graf
POLYGON STAVEBNÍ 92.00 93.00 31 070 91.00 121.00 54 678 graf
POLYGRAFIA 114.00 138.00 10 697 92.00 145.00 0 graf
POLYTECHNA 846.00 1 190.00 211 840 872.00 1 144.00 34 426 graf
POM - - - 150.00 150.00 0 graf
PORCEL.MANUFAKTURA 2 000.00 2 550.00 306 665 1 786.00 2 253.00 63 296 graf
PORTFOLIO MORAVA - - - 125.00 142.00 203 788 graf
POSTILION PO>T.IF - - - 576.00 720.00 1 180 915 graf
POŠT.TISK.CENIN 440.00 534.00 10 948 392.00 554.00 11 417 graf
POŠTOREN. KER.ZÁV. 376.00 430.00 1 014 021 390.00 434.00 239 117 graf
POŠTOVNÍ DVŮR KV 2 390.00 2 390.00 0 - - - graf
POTIS 100.00 125.00 7 929 100.00 115.00 5 757 graf
POTRAVINÁŘSKÝ IF 875.00 930.00 3 490 627 848.00 900.00 685 946 graf
POTRAVINÁŘSKÝ PF - - - 170.00 195.00 355 754 graf
POTRAVINY CENTRUM 35.00 35.00 1 505 30.00 33.00 0 graf
POVLTAVSKÉ MLÉKÁR. 270.00 290.00 11 880 269.00 326.00 20 093 graf
PÖYRY ENVIRONMENT 336.00 476.00 2 980 365.00 554.00 2 555 graf
POZ.STAVBY KLATOVY 80.00 87.00 2 553 86.00 91.00 1 863 graf
POZ.STAVBY PŘEROV 380.00 485.00 271 455 296.00 426.00 88 454 graf
POZ.STAVBY ZLÍN 150.00 225.00 19 443 100.00 150.00 1 618 graf
POZ.STAVIT. ZLÍN 199.00 209.00 16 613 242.00 295.00 7 351 graf
POZEM.ST.OLOMOUC 106.00 163.00 359 646 100.00 140.00 48 900 graf
POZEM.ST.STAVOSER. 127.00 147.00 19 050 119.00 128.00 13 003 graf
POZEM.ST.ÚSTÍ N.L. 181.00 258.00 281 396 173.00 232.00 11 794 graf
POZES RADONICE 61.00 67.00 1 281 82.00 90.00 0 graf
PPF INVEST.HOLDING 425.00 474.00 33 018 035 425.00 469.00 14 697 492 graf
PPF INVEST.HOLDING - - - 2 636.00 2 636.00 0 graf
PRÁCE A PODNIK.IF - - - 108.00 132.00 81 780 graf
PRÁD.A ČIST. ČB 60.00 67.00 300 63.00 66.00 2 356 graf
PRÁD.A ČIST.NÁCHOD 178.00 178.00 0 297.00 297.00 0 graf
PRAG REAL VYSOČANY 155.00 203.00 4 245 701 150.00 200.00 4 477 543 graf
PRAGA ČÁSLAV 40.00 40.00 280 28.00 55.00 1 542 graf
PRAGA HOSTIVAŘ 58.00 94.00 101 190 52.00 77.00 29 264 graf
PRAGA HRÁDEK N.N. 219.00 370.00 461 692 202.00 287.00 116 546 graf
PRAGOCEMENT RADOT. - - - 175.00 210.00 71 928 graf
PRAGOEXPORT 1 170.00 1 445.00 171 395 1 184.00 1 430.00 72 268 graf
PRAGOEXPORT Z1 - - 0 - - - graf
PRAGOFOND IF 90.00 98.00 102 850 81.00 100.00 158 221 graf
PRAGOIMEX 142.00 184.00 850 265.00 270.00 0 graf
PRAGOLAKTOS 141.00 218.00 128 640 142.00 175.00 16 638 graf
PRAGOPROJEKT 107.00 119.00 534 189.00 210.00 0 graf
PRAKOM BRNO 348.00 365.00 30 624 301.00 320.00 2 404 graf
PRAMEN BRNO 102.00 154.00 2 133 189.00 210.00 0 graf
PRAMEN BRUNTÁL 400.00 542.00 1 200 502.00 502.00 0 graf
PRAMEN CZ Č.BUDĚJ. 278.00 400.00 31 280 325.00 390.00 5 768 graf
PRAMEN IK MOR.SEV. 136.00 167.00 8 717 141.00 165.00 4 749 graf
PRAMEN IK PRAHA 70.00 70.00 0 187.00 207.00 0 graf
PRAMEN ORLOVÁ POR. 67.00 70.00 962 90.00 100.00 0 graf
PRAMEN PHA-Č.DVŮR 600.00 605.00 555 041 458.00 819.00 110 551 graf
PRAMEN PÍSEK 77.00 77.00 0 143.00 158.00 0 graf
PRAMIX 75.00 107.00 2 698 90.00 94.00 0 graf
PRAZSKE SLUZBY 84.00 100.00 591 417 79.00 95.00 176 320 graf
PRAŽ.SIL.A VOD.ST. 163.00 215.00 69 477 155.00 175.00 4 752 graf
PRAŽSKÁ ENERGETIKA 1 175.00 1 705.00 16 098 030 1 110.00 1 721.00 679 662 graf
PRAŽSKÁ IS - - - 162.00 500.00 0 graf
PRAŽSKÁ PLYNÁREN. 1 280.00 1 395.00 543 290 1 085.00 1 400.00 134 171 graf
PRAŽSKÁ TEPLÁREN. 680.00 804.00 9 344 844 652.00 828.00 783 784 graf
PRAŽSKÉ PIVOVARY 1 290.00 1 515.00 4 417 835 1 327.00 1 518.00 572 488 graf
PRAŽSKÝ STAVEB.P. 400.00 400.00 122 400 303.00 391.00 26 908 graf
PRECIOSA-LUSTRY 195.00 267.00 92 225 186.00 230.00 35 300 graf
PREFA BRNO 111.00 129.00 233 792 101.00 135.00 114 788 graf
PREFA GRYGOV 410.00 424.00 385 210 301.00 364.00 58 354 graf
PREFA PARDUBICE 205.00 260.00 1 042 136 184.00 268.00 150 634 graf
PREFA PRAHA 407.00 447.00 1 244 911 344.00 444.00 112 268 graf
PREFABRIKACE OVA 49.00 55.00 12 022 54.00 70.00 23 196 graf
PRECHEZA 576.00 629.00 3 633 055 523.00 611.00 565 978 graf
PREMING 185.00 297.00 141 919 154.00 282.00 9 360 graf
PREMOT FR. LÁZNĚ 235.00 342.00 197 806 230.00 295.00 43 886 graf
PRESTA 38.00 42.00 13 928 21.00 30.00 450 graf
PRIESSNITZOVY LÁZ. 390.00 500.00 223 653 360.00 440.00 44 972 graf
PRIESSNITZOVY LÁZ. - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
PRIMA KARVINÁ 82.00 82.00 984 96.00 101.00 4 782 graf
PRIMONA 115.00 153.00 68 935 98.00 116.00 26 033 graf
PRIOR ČR 178.00 198.00 3 600 180.00 200.00 8 576 graf
PRIOR IK 367.00 452.00 25 136 319.00 350.00 4 785 graf
PRIOR OLOMOUC 558.00 570.00 70 110 369.00 490.00 12 261 graf
PRIOR PŘEROV 220.00 300.00 16 956 220.00 360.00 7 725 graf
PRO INVEST - - - 119.00 145.00 1 767 548 graf
PROAGRO 137.00 166.00 47 660 116.00 150.00 18 900 graf
PROAGRO LIBEREC 67.00 79.00 5 888 63.00 72.00 15 608 graf
PROFILPROJ. PRAHA 370.00 467.00 146 240 360.00 385.00 30 800 graf
PROFIT FOND IF - - - 134.00 247.00 26 903 graf
PROGRESS OSTRAVA 54.00 57.00 2 910 54.00 58.00 3 630 graf
PROJEKTA OSTRAVA 193.00 257.00 406 513.00 1 541.00 1 026 graf
PROLES 98.00 114.00 0 120.00 498.00 0 graf
PROMBAK REAL ESTAT 129.00 129.00 0 690.00 700.00 0 graf
PROREGIO - - - 24.00 36.00 918 graf
PROSPERITA IF 300.00 316.00 5 142 376 285.00 314.00 3 934 894 graf
PROVODÍNSKÉ PÍSKY - - - - - - graf
PRŮM. STAVBY BRNO 345.00 505.00 143 374 270.00 420.00 18 616 graf
PRŮM.STAVBY OVA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PRŮMSTAV MĚCHOLUPY 91.00 91.00 0 145.00 161.00 0 graf
PRŮMYSL KAMENE 118.00 160.00 5 634 54.00 135.00 1 350 graf
PRŮMYSLOVÝ IF 630.00 710.00 643 324 550.00 655.00 255 967 graf
PRV.BRN.ST.V.BÍTEŠ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PRV.BRN.STR.TŘEBÍČ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PRVN< MORAVSK_ IF - - - 166.00 220.00 542 412 graf
PRVNÍ ČESKOMOR.IF - - - 60.00 60.00 2 700 graf
PRVNÍ JIHO-ZÁPADNÍ - - - 136.00 185.00 57 677 graf
PRVNÍ NOVIN.SP.PHA 491.00 656.00 145 761 480.00 787.00 235 838 graf
PRVNÍ PETROV.ZEM. 38.00 47.00 693 75.00 140.00 8 124 graf
PRVNÍ STAV.CHRUDIM 282.00 330.00 95 100 222.00 247.00 35 107 graf
PRVNÍ STAV.K.HORA 100.00 110.00 2 640 56.00 62.00 1 930 graf
PRVNÍ VÍTKOVSKÁ 49.00 72.00 594 47.00 61.00 1 332 graf
PRVNÍ ZDRAVOT.IPF - - - 20.00 20.00 0 graf
PŘER.STROJ.13,0/99 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
PŘEROVSKÉ STROJÍR. 456.00 525.00 5 470 187 451.00 500.00 1 163 150 graf
PS PARDUBICE 124.00 169.00 53 908 110.00 150.00 33 493 graf
PSG 143.00 181.00 145 703 125.00 180.00 8 040 graf
PSV PRŮMSTAV PARD. 256.00 283.00 41 788 231.00 272.00 27 945 graf
PTR 118.00 180.00 5 388 116.00 133.00 6 757 graf
PUDIS 76.00 94.00 1 759 440.00 440.00 0 graf
PUDIS - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
PZ OSTRAVA 37.00 59.00 2 560 25.00 41.00 0 graf
R.K.VELKOOB.SKLADY 26.00 26.00 0 23.00 27.00 9 760 graf
RAAB KARCH.STAVIVA 114.00 154.00 168 943 96.00 141.00 30 662 graf
RADEGAST PF 205.00 227.00 1 810 549 199.00 230.00 1 578 805 graf
RADLICKÁ MLÉKÁRNA 320.00 320.00 39 360 270.00 360.00 12 515 graf
RAKO 1 085.00 1 260.00 1 502 445 1 005.00 1 250.00 333 670 graf
RAPID 1 300.00 1 320.00 24 780 1 450.00 1 450.00 4 350 graf
RAŠELINA 65.00 101.00 43 946 77.00 100.00 29 295 graf
RAŠKA 191.00 240.00 25 387 189.00 293.00 23 394 graf
REAS 56.00 73.00 21 703 39.00 79.00 11 623 graf
REDASH 174.00 239.00 514 342 183.00 240.00 312 650 graf
REKORD 80.00 99.00 23 121 88.00 100.00 7 261 graf
REKULT.VÝSTAV.MOST 230.00 250.00 23 864 213.00 266.00 26 074 graf
RENOVA 47.00 60.00 3 054 159.00 162.00 0 graf
RENTIÉRSKÝ HOLDING 170.00 206.00 167 824 172.00 223.00 62 251 graf
RENTIÉRSKÝ IF 1.IN 1 020.00 1 085.00 15 535 460 979.00 1 103.00 3 943 184 graf
REPROGEN 126.00 140.00 63 641 153.00 160.00 31 462 graf
RESONANČNÍ PILA 580.00 626.00 33 325 536.00 640.00 44 991 graf
RESTAMO HOLDING 66.00 81.00 3 934 86.00 95.00 0 graf
RETEX 101.00 145.00 150 477 100.00 140.00 35 914 graf
RIF 658.00 770.00 82 086 451 660.00 812.00 21 794 110 graf
RMS MEZZANINE 2 755.00 3 030.00 5 317 200 2 775.00 3 523.00 1 358 156 graf
ROCKWOOL PREFIZOL 210.00 313.00 1 930 195 202.00 320.00 469 478 graf
ROKYTNICE 12/01 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ROLNICKÝ IF - - - 88.00 100.00 70 860 graf
ROMO FULNEK 95.00 118.00 32 847 81.00 127.00 22 534 graf
ROTEXTILE 70.00 72.00 2 172 41.00 201.00 0 graf
ROUČKA SLATINA 86.00 130.00 126 885 82.00 140.00 23 760 graf
ROUDNIC.STROJ.A SL 85.00 135.00 18 914 84.00 130.00 9 294 graf
RUBENA 120.00 169.00 249 684 125.00 151.00 113 034 graf
RUD 196.00 247.00 1 490 148 161.00 250.00 216 658 graf
RUDOLF JELÍNEK 635.00 750.00 196 263 555.00 806.00 88 092 graf
RUKAVIČKÁŘSKÉ ZÁV 53.00 53.00 0 70.00 89.00 0 graf
RUVE 25.00 30.00 655 48.00 49.00 0 graf
RYBÁŘ. TŘEBOŇ HLD 286.00 352.00 608 788 297.00 341.00 485 638 graf
RYBÁŘSTVÍ CHL.N.C. 100.00 109.00 1 590 84.00 120.00 3 362 graf
RYBÁŘSTVÍ PRAHA 233.00 407.00 105 336 235.00 301.00 36 794 graf
RYBÁŘSTVÍ PŘEROV 435.00 471.00 111 041 407.00 471.00 63 526 graf
RYBÁŘSTVÍ TÁBOR 176.00 224.00 60 843 150.00 204.00 43 326 graf
RYBÁŘSTVÍ TELČ 300.00 300.00 101 400 251.00 300.00 43 509 graf
RYBÁŘSTVÍ VEL.MEZ. 148.00 197.00 25 728 129.00 170.00 36 566 graf
RYBENA RUMBURK 273.00 301.00 83 220 265.00 305.00 46 218 graf
RYBNIKÁŘ.HLUBOKÁ 955.00 1 680.00 14 160 645 866.00 1 400.00 498 344 graf
RYCHNOV 13,1/02 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ŘEMPO 37.00 43.00 365 086 32.00 46.00 69 994 graf
ŘEMPO - - - 750.00 750.00 0 graf
S.P.M.B. 163.00 180.00 13 724 182.00 220.00 21 123 graf
S.P.M.B. - - 0 99 992.00 99 992.00 0 graf
SAFINA 183.00 267.00 382 197 180.00 230.00 36 706 graf
SAKAS 180.00 187.00 38 510 148.00 158.00 16 141 graf
SALMA 205.00 205.00 70 110 133.00 180.00 5 952 graf
SAMA 164.00 351.00 3 608 243.00 428.00 0 graf
SAMKA 103.00 115.00 29 955 86.00 114.00 7 598 graf
SANATORIUM ASTORIA 520.00 520.00 8 320 477.00 505.00 7 744 graf
SANATORIUM ASTORIA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SANATORIUM MŠENÉ 148.00 223.00 3 732 125.00 171.00 1 305 graf
SANBORN - - - 1 600.00 1 600.00 0 graf
SANITAS 120.00 210.00 8 564 151.00 200.00 11 005 graf
SANJO KUTNÁ HORA 289.00 453.00 873 333.00 376.00 0 graf
SAO PRAHA - - - 62.00 62.00 0 graf
SAPOR 36.00 36.00 0 60.00 60.00 0 graf
SAS UH. HRADIŠTĚ 70.00 73.00 10 449 69.00 72.00 5 150 graf
SATIVA KEŘKOV 137.00 233.00 102 973 123.00 225.00 774 graf
SATOS 68.00 85.00 16 745 110.00 110.00 0 graf
SAUER ŽANDOV 33.00 47.00 1 280 89.00 89.00 0 graf
SAVENA 120.00 182.00 4 799 214.00 243.00 0 graf
SÁZAVAN 211.00 230.00 130 402 193.00 230.00 40 539 graf
SBĚR. SUROV. BRNO 835.00 1 015.00 767 350 725.00 1 002.00 323 950 graf
SBĚRNÉ SUROV. ČB 416.00 859.00 569 453 577.00 828.00 63 969 graf
SBĚRNÉ SUROV.PRAHA 1 930.00 3 050.00 2 473 800 1 900.00 3 100.00 355 653 graf
SČ ARMATURKA 550.00 575.00 893 575 494.00 555.00 79 983 graf
SČ ENERGETIKA 1 195.00 1 560.00 4 174 955 1 076.00 1 550.00 524 576 graf
SČ INVESTORSKÁ 135.00 175.00 788 519 141.00 160.00 300 934 graf
SČ PLYNÁRENSKÁ 1 100.00 1 350.00 601 385 1 055.00 1 260.00 53 782 graf
SČC 58.00 73.00 23 911 57.00 70.00 32 476 graf
SDRUŽENY IF - - - 143.00 157.00 0 graf
SEBA 56.00 66.00 17 749 51.00 75.00 3 740 graf
SECO TRANS 81.00 113.00 18 741 82.00 100.00 34 516 graf
SEKOZ VYSOKÉ MÝTO 101.00 148.00 0 165.00 165.00 0 graf
SELEKTA 61.00 65.00 16 411 65.00 71.00 29 315 graf
SELEKTA PACOV 75.00 105.00 1 702 72.00 72.00 0 graf
SELGEN 528.00 705.00 359 058 604.00 650.00 217 736 graf
SELIKO OLOMOUC 1 160.00 1 225.00 2 301 520 1 045.00 1 205.00 171 430 graf
SELLIER & BELLOT 650.00 700.00 2 279 238 630.00 695.00 892 968 graf
SEMENA VELELIBY 90.00 162.00 7 232 94.00 125.00 9 260 graf
SEMOMA OLOMOUC 68.00 71.00 2 720 76.00 98.00 15 435 graf
SEMOR. SBĚR.SUROV. 855.00 980.00 506 095 828.00 912.00 82 840 graf
SEMPERFLEX OPTIMIT 201.00 245.00 226 427 170.00 236.00 133 705 graf
SEMPRA PRAHA 69.00 100.00 42 729 60.00 73.00 15 560 graf
SEPAP 14,10/99 - - - - - - graf
SERVIS.TECH.A SL. 164.00 250.00 109 510 144.00 195.00 9 792 graf
SETUZA 1 260.00 1 450.00 4 316 615 1 148.00 1 425.00 443 633 graf
SETUZA 12,2/00 97.00 102.00 839 996 10 000.00 10 000.00 0 graf
SEVAC 300.00 375.00 29 841 263.00 420.00 30 177 graf
SEVČES.SBĚRNÉ SUR. 526.00 723.00 764 719 488.00 672.00 140 950 graf
SEVERNÍ ČECHY - - - 127.00 172.00 176 959 graf
SEVEROCUKR 53.00 75.00 20 748 54.00 66.00 14 934 graf
SEVEROČ. MLÉKÁRNY 59.00 100.00 784 80.00 150.00 2 100 graf
SEVEROČ. SDR.CHOV. 130.00 229.00 0 115.00 115.00 0 graf
SEVEROČ. VOD.A KAN 570.00 735.00 380 960 475.00 660.00 93 086 graf
SEVEROČES.TEPLÁRNY 610.00 630.00 1 759 168 558.00 636.00 522 500 graf
SEVEROČESKÉ DOLY 398.00 442.00 10 084 267 369.00 435.00 1 993 082 graf
SEVEROPROJEKT 258.00 262.00 5 502 153.00 165.00 2 310 graf
SEVEROSKLO 117.00 160.00 18 055 120.00 136.00 22 977 graf
SEVEROTEX LIBEREC 44.00 64.00 38 931 39.00 63.00 11 572 graf
SEVEROZÁPADNÍ IF - - - 700.00 700.00 0 graf
SEVT 1 170.00 1 300.00 535 610 1 058.00 1 270.00 142 092 graf
SFINX 144.00 198.00 34 137 115.00 180.00 22 317 graf
SG - INDUSTRY 320.00 350.00 18 164 538 311.00 344.00 6 909 856 graf
SHD-KOMES 110.00 110.00 41 581 88.00 110.00 26 954 graf
SCHAFFER SOF ZNOJM 63.00 65.00 2 772 89.00 90.00 0 graf
SIDIA 70.00 85.00 3 422 74.00 99.00 4 970 graf
SIDIA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SIF 1 495.00 1 650.00 38 835 - - - graf
SIGMA BRNO 90.00 138.00 27 263 79.00 126.00 12 672 graf
SIGMA LUTÍN 241.00 272.00 1 432 510 240.00 270.00 533 786 graf
SIGMIA - - 0 1 000.00 1 000.00 0 graf
SIGMIA IF 253.00 255.00 95 365 190.00 240.00 66 671 graf
SIK IF PRAHA - - - 243.00 267.00 51 474 graf
SIL.STAVBY TEPLICE 157.00 174.00 126 212 138.00 160.00 46 395 graf
SIL.STAVITEL. PHA 188.00 270.00 10 815 124.00 191.00 573 graf
SILKA 110.00 136.00 10 214 110.00 150.00 5 710 graf
SILNICE HORŠOV.TÝN 134.00 154.00 6 679 300.00 300.00 0 graf
SILNICE CHEB 110.00 136.00 0 70.00 80.00 320 graf
SILNICE JIČÍN 451.00 666.00 26 113 538.00 819.00 611 022 graf
SILNICE JIHLAVA 112.00 170.00 42 020 117.00 165.00 4 420 graf
SILNICE KLATOVY 587.00 893.00 0 700.00 700.00 0 graf
SILNICE LITOMYŠL 170.00 179.00 12 569 121.00 155.00 7 750 graf
SILNICE NEPOMUK 234.00 260.00 0 350.00 350.00 0 graf
SILNICE OSTRAVA 498.00 579.00 796 583 456.00 570.00 283 894 graf
SILNICE STŘÍBRO 95.00 105.00 1 330 93.00 101.00 1 216 graf
SILNICE ZNOJMO 143.00 158.00 4 988 120.00 130.00 0 graf
SILNIČNÍ TECHNIKA 89.00 130.00 23 104 74.00 131.00 6 140 graf
SILON 261.00 339.00 560 610 252.00 341.00 91 274 graf
SILVA SERVIS 151.00 170.00 13 170 182.00 225.00 24 727 graf
SILVACO 80.00 127.00 11 274 86.00 95.00 688 graf
SKALIČAN 67.00 67.00 3 953 55.00 61.00 1 270 graf
SKLÁRNY BYDŽOV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SKLÁRNY KAVALIER 2 105.00 2 125.00 3 601 675 1 953.00 2 231.00 441 494 graf
SKLO BOHEMIA 1 645.00 1 745.00 1 667 290 1 551.00 1 700.00 357 812 graf
SKLO UNION TEPLICE 507.00 759.00 23 642 199 563.00 743.00 3 416 678 graf
SLADOVNA HODONICE 690.00 860.00 387 514 615.00 840.00 72 488 graf
SLAVATA - - - 1 002.00 1 002.00 0 graf
SLAVIA NAPAJEDLA 31.00 55.00 69 326 33.00 40.00 5 847 graf
SLÉVÁRNA HEUNISCH 175.00 175.00 525 176.00 190.00 1 933 graf
SLÉVÁRNA KUŘIM 84.00 104.00 3 879 104.00 110.00 4 229 graf
SLÉVÁRNA KUŘIM - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SLÉVÁRNA LIBEREC 83.00 95.00 86 580 117.00 130.00 520 graf
SLEZAN FRÝDEK-MÍS. 407.00 473.00 2 817 049 385.00 470.00 842 050 graf
SLEZSKY KAMEN - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
SLEZSKÝ KÁMEN 78.00 84.00 3 491 80.00 105.00 19 859 graf
SLOVÁC.VOD.A KAN. 72.00 72.00 7 344 71.00 76.00 1 571 graf
SLOVÁCKÉ STROJÍRNY 318.00 372.00 707 419 330.00 365.00 412 588 graf
SLOVÁCKÝ IF - - - 95.00 128.00 76 826 graf
SLUVIS PRAHA 14.00 20.00 7 123 18.00 25.00 6 187 graf
SM ENERGETIKA 1 620.00 1 815.00 14 354 410 1 600.00 1 805.00 1 233 231 graf
SM- FONDU CIMEX - - - 113.00 131.00 748 546 graf
SM- L_ZEo. FONDU - - - 97.00 132.00 44 851 graf
SM PLYNÁRENSKÁ 1 200.00 1 700.00 728 705 1 201.00 1 700.00 161 832 graf
SM VOD.A KAN. OVA - - - 109.00 109.00 0 graf
SM VOD.A KAN.OVA 94.00 116.00 276 992 95.00 116.00 236 863 graf
SMP CONSTRUCTION 383.00 445.00 594 906 345.00 410.00 73 047 graf
SMRŽOVKA 14,25/01 112.00 112.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
SOBONA 64.00 68.00 14 610 45.00 90.00 8 729 graf
SOKOLOV. STROJÍRNY 91.00 115.00 457 321 93.00 113.00 111 172 graf
SOKOLOV.BÁŇ.STAVBY 70.00 90.00 74 523 65.00 90.00 45 011 graf
SOKOLOVSKÁ UHELNÁ 235.00 261.00 6 242 053 226.00 256.00 1 458 281 graf
SOKOLOVSKÝ IF - - - - - - graf
SOLNÉ MLÝNY 490.00 510.00 103 785 400.00 456.00 33 791 graf
SOLO 135.00 196.00 122 894 130.00 179.00 16 908 graf
SPALOVNA VYSOČANY 95.00 130.00 42 635 106.00 139.00 24 918 graf
SPALOVNA VYSOČANY - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
SPEC.ÚST.PRO REK. 245.00 302.00 906 300.00 315.00 0 graf
SPECIÁL INVEST - - - 95.00 110.00 1 202 721 graf
SPECIALTRANS.NOS. 94.00 94.00 13 637 94.00 101.00 18 916 graf
SPIF ČESKÝ 281.00 339.00 46 826 707 271.00 315.00 17 514 071 graf
SPIF VŠEOBECNÝ 109.00 116.00 18 070 759 99.00 113.00 8 430 677 graf
SPIF VÝNOSOVÝ 125.00 149.00 17 589 904 120.00 140.00 8 480 836 graf
SPOFA 1 400.00 1 475.00 1 284 855 1 421.00 1 460.00 483 378 graf
SPOJ.ZÁV.-NÁBYTEK 61.00 61.00 3 111 59.00 64.00 7 686 graf
SPOJENÉ KARTÁČOVNY 730.00 780.00 149 831 639.00 709.00 42 968 graf
SPOJPROJEKT PRAHA 177.00 245.00 18 079 263.00 340.00 0 graf
SPOL.KAP.SLUŽEB 260.00 371.00 9 600 225.00 277.00 13 765 graf
SPOLANA 561.00 616.00 12 722 434 510.00 640.00 1 422 463 graf
SPOLEK CH.HUT.VÝR. 425.00 535.00 43 000 449 405.00 521.00 3 641 820 graf
SPOLINVEST - - - 125.00 125.00 0 graf
SPORTEN N.MĚSTO - - - - - - graf
SPRÁVA FONDŮ IS - - - 500.00 900.00 0 graf
SPT TELCOM 12,5/99 104.00 104.00 289 168 11 520.00 14 400.00 0 graf
SPUR 262.00 288.00 77 070 224.00 290.00 27 900 graf
ST.DLUHOP. 8,7/00 101.00 101.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.14,6/97 107.00 107.00 114 989 - - - graf
ST.DLUHOP.14/96 103.00 103.00 0 1 000.00 1 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.5/95 95.00 95.00 1 020 - - - graf
ST.DLUHOP.8,45/96 101.00 101.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.8,55/97 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.8,75/96 104.00 104.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.9,15/00 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.9,25/99 104.00 104.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
STABE-BER.STAVEBNÍ 229.00 241.00 8 400 220.00 300.00 24 540 graf
STAMEDOP 128.00 143.00 86 898 104.00 130.00 39 518 graf
STAMONT BRNO 110.00 110.00 11 110 115.00 122.00 18 884 graf
STAOPRA 80.00 96.00 80 250.00 250.00 0 graf
STAP 96.00 118.00 12 119 110.00 148.00 12 990 graf
STAPO 40.00 40.00 9 120 37.00 45.00 9 162 graf
STAPO ROKYCANY 69.00 77.00 11 642 94.00 105.00 0 graf
STAPRO SERVIS 35.00 53.00 70 45.00 47.00 0 graf
STAROPRAŽ.UZEN.IF - - - 143.00 203.00 330 312 graf
STAROROL.PORCELÁN 284.00 365.00 124 039 284.00 330.00 98 642 graf
STAS ZLIČÍN 20.00 23.00 3 860 30.00 33.00 300 graf
STASS 158.00 284.00 2 050 140.00 180.00 0 graf
STAST PRAHA 51.00 62.00 6 106 57.00 62.00 14 514 graf
STATEK DALOVICE 56.00 59.00 8 993 63.00 154.00 30 486 graf
STATEK KAMÝK N.V. 120.00 127.00 21 408 140.00 150.00 0 graf
STATEK MIROSLAV 80.00 80.00 0 109.00 109.00 0 graf
STATEK UHŘÍNOV 72.00 72.00 6 264 82.00 111.00 10 389 graf
STATKY BĚLOTÍN 181.00 209.00 19 748 133.00 133.00 0 graf
STATKY POTŠTÁT 180.00 198.00 4 755 202.00 222.00 16 160 graf
STATUS 197.00 225.00 17 044 154.00 190.00 2 341 graf
STAV. IZOL. K.HORA 235.00 262.00 2 145 253.00 305.00 14 272 graf
STAV. VÝROBA PRAHA 38.00 44.00 11 440 24.00 42.00 5 404 graf
STAV. ZÁV. OLEŠOV. 264.00 421.00 119 463 198.00 386.00 78 102 graf
STAV.DOP.A MECH. 90.00 90.00 4 770 62.00 65.00 7 915 graf
STAV.POD.DOMAŽLICE 70.00 100.00 2 396 64.00 140.00 9 122 graf
STAV.POD.HRANICE 86.00 90.00 0 97.00 116.00 0 graf
STAV.POD.JABLONEC 30.00 30.00 0 21.00 25.00 735 graf
STAV.POD.KLATOVY 249.00 305.00 37 794 335.00 370.00 63 437 graf
STAV.POD.OPAVA 59.00 67.00 14 514 71.00 100.00 17 874 graf
STAV.POD.PÍSEK 80.00 105.00 14 426 129.00 150.00 34 598 graf
STAV.POD.PLZEŇ 74.00 75.00 672 70.00 82.00 2 100 graf
STAV.POD.PRAHA 67.00 90.00 9 928 90.00 90.00 0 graf
STAV.POD.ZÁBŘEH 89.00 98.00 0 118.00 123.00 0 graf
STAV.POD.ZLÍN 98.00 150.00 0 289.00 289.00 0 graf
STAV.POD.ŽĎÁR 120.00 135.00 15 580 100.00 112.00 29 130 graf
STAV.PODNIK 48.00 50.00 2 100 53.00 55.00 2 100 graf
STAV.SDRUŽ.PŘÍBRAM - - - 9 000.00 9 000.00 0 graf
STAV.TECHN.ÚSTAV 150.00 292.00 6 668 600.00 600.00 0 graf
STAVBY A MON.PARD. 96.00 162.00 1 152 99.00 135.00 21 087 graf
STAVBY BRNO 198.00 229.00 3 560 187.00 210.00 24 610 graf
STAVBY MOSTŮ HOD. 323.00 327.00 450 766 320.00 350.00 147 176 graf
STAVCENT 155.00 225.00 17 835 154.00 236.00 7 712 graf
STAVEBNÍ P.KROMĚŘ. 190.00 190.00 0 255.00 255.00 0 graf
STAVEBNÍ P.PRACHA. 114.00 234.00 0 146.00 180.00 7 082 graf
STAVEBNÍ P.TEPLICE 112.00 150.00 34 248 92.00 130.00 14 068 graf
STAVEBNÍ STR.BRNO 44.00 53.00 3 737 38.00 45.00 1 605 graf
STAVEBNÍ STR.ÚSTÍ 263.00 700.00 37 800 300.00 695.00 0 graf
STAVEBNÍ ÚDRŽ. PHA 155.00 155.00 0 119.00 120.00 0 graf
STAVIMO 140.00 246.00 9 254 135.00 233.00 24 435 graf
STAVIVA 148.00 255.00 86 377 152.00 250.00 61 736 graf
STAVO FRÝDLANT V Č 95.00 95.00 7 790 62.00 62.00 310 graf
STAVO PLANÁ 93.00 128.00 14 976 93.00 110.00 22 956 graf
STAVOKOMB.LIBEREC 85.00 129.00 1 935 77.00 85.00 1 309 graf
STAVOKONSTRUKCE 81.00 107.00 2 015 79.00 81.00 3 042 graf
STAVOMAT CHEB 42.00 46.00 798 42.00 42.00 0 graf
STAVOMONT OSTRAVA 120.00 146.00 213 067 114.00 147.00 129 889 graf
STAVOMONT PRAHA 127.00 136.00 6 486 130.00 197.00 10 010 graf
STAVOMONTÁŽE Č.B. 126.00 160.00 79 331 120.00 138.00 13 432 graf
STAVOMONTÁŽE KV 78.00 86.00 2 154 78.00 86.00 6 312 graf
STAVOMONTÁŽE OL 115.00 183.00 102 242 100.00 219.00 30 461 graf
STAVOMONTÁŽE ZLÍN 105.00 139.00 19 117 73.00 152.00 67 858 graf
STAVOPROJEKT HK 135.00 150.00 2 400 151.00 153.00 755 graf
STAVOPROJEKT OL 169.00 205.00 0 95.00 100.00 190 graf
STAVOSTROJ 200.00 250.00 1 263 769 200.00 237.00 501 987 graf
STAVOUNION 9 710.00 9 710.00 0 - - - graf
STAVUS PŘÍBRAM 34.00 41.00 0 70.00 98.00 1 029 graf
STČ ENERGETICKÁ 965.00 1 305.00 4 537 264 930.00 1 282.00 504 446 graf
STČ PLYNÁRENSKÁ 1 330.00 1 600.00 1 545 505 1 176.00 1 497.00 57 660 graf
STČ.CHOV.SDRUŽENÍ 77.00 85.00 1 190 90.00 96.00 5 658 graf
STČ.SBĚRNÉ SUROV. 681.00 1 140.00 90 520 1 010.00 1 200.00 48 062 graf
STOCK PLZEŇ - - - 1 054.00 1 054.00 0 graf
STOCK PLZEŇ 1 425.00 1 580.00 232 920 1 341.00 1 550.00 173 593 graf
STRABAG BOHEMIA 391.00 538.00 1 257 392 405.00 538.00 61 984 graf
STRABAG RYCHNOV 263.00 317.00 17 392 300.00 300.00 0 graf
STRABAG UH.HRAD. 289.00 321.00 132 701 229.00 254.00 13 970 graf
STRATEGIC HOT.CAP. 726.00 750.00 491 694 681.00 730.00 239 812 graf
STROJ. CHRUSTENICE 220.00 320.00 48 280 225.00 306.00 194 315 graf
STROJ.PROSTĚJOV 53.00 90.00 11 327 65.00 123.00 3 060 graf
STROJEXPORT PRAHA 78.00 98.00 8 817 72.00 121.00 25 161 graf
STROJIMPORT 120.00 160.00 93 562 125.00 178.00 18 256 graf
STROJIMPORT - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
STROJINGSTAV BRNO 67.00 67.00 4 087 52.00 66.00 309 graf
STROJINTEX IDP 280.00 320.00 294 388 272.00 320.00 52 106 graf
STROJÍRNA SEDLICE 543.00 545.00 59 405 476.00 545.00 7 560 graf
STROJÍRNY A O.KAPL 58.00 60.00 3 540 57.00 103.00 1 566 graf
STROJÍRNY BOHDAL. 116.00 117.00 3 510 98.00 115.00 42 458 graf
STROJPLAST 141.00 175.00 68 737 117.00 165.00 17 496 graf
STROJTEX 320.00 346.00 70 610 189.00 254.00 12 360 graf
STROJTEX - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
STS HOSTIVICE 125.00 137.00 45 881 125.00 152.00 7 951 graf
STS OLOMOUC 195.00 393.00 0 193.00 338.00 12 660 graf
STS PRACHATICE 78.00 81.00 2 106 90.00 151.00 0 graf
STS PRUNÉŘOV 67.00 99.00 14 434 80.00 95.00 22 744 graf
STS PŘEROV 60.00 66.00 960 82.00 90.00 0 graf
STS STRAKONICE 83.00 87.00 1 697 100.00 105.00 2 000 graf
STS ŠUMPERK 63.00 76.00 2 203 79.00 85.00 9 041 graf
STUHA 136.00 139.00 1 233 119.00 153.00 0 graf
SUBEKO KLÁŠTEREC 194.00 300.00 83 488 167.00 269.00 26 056 graf
SUBTERRA 870.00 1 450.00 16 065 682 862.00 1 385.00 2 391 674 graf
SUDOP PRAHA - - - - - - graf
SUPRAPHON 400.00 400.00 5 600 351.00 351.00 0 graf
SUZOP 133.00 147.00 6 815 106.00 133.00 3 093 graf
SVA 147.00 182.00 383 123 121.00 173.00 160 866 graf
SVA HOLÝŠOV - - - 99 992.00 99 992.00 0 graf
SVAS 13.00 16.00 622 18.00 20.00 2 995 graf
SVIT ZLÍN 112.00 129.00 1 962 174 110.00 126.00 773 072 graf
SVITEX 35.00 50.00 1 200 36.00 45.00 1 716 graf
SVOBODA GRAF. ZÁV. 140.00 158.00 124 589 131.00 161.00 53 208 graf
SVÚM 76.00 94.00 2 383 118.00 118.00 0 graf
SVÚOM PRAHA 69.00 97.00 34 066 81.00 85.00 3 430 graf
SVUS 65.00 85.00 48 369 72.00 81.00 14 862 graf
SVÚSS 40.00 40.00 0 85.00 85.00 0 graf
SYNPO 218.00 309.00 35 520 324.00 464.00 0 graf
ŠANCE IPF 798.00 837.00 0 1 197.00 2 600.00 0 graf
ŠKODA 540.00 585.00 24 298 047 512.00 585.00 4 889 184 graf
ŠKODA DIESEL 110.00 160.00 197 076 103.00 175.00 109 172 graf
ŠKODA LIAZ 163.00 231.00 782 087 160.00 231.00 251 842 graf
ŠKODA PRAHA 700.00 1 025.00 6 884 161 670.00 1 008.00 655 448 graf
ŠKOFIN 11,625/98 100.00 101.00 1 075 729 10 000.00 10 000.00 0 graf
ŠKROBÁRNA BRNO 246.00 311.00 197 783 251.00 300.00 62 958 graf
ŠKROBÁRNY HORAŽĎ. 105.00 126.00 16 819 115.00 155.00 15 924 graf
ŠKROBÁRNY PELHŘIM. 276.00 318.00 300 110 274.00 330.00 120 568 graf
ŠMERAL BRNO 185.00 230.00 1 665 146 180.00 222.00 448 450 graf
ŠREJBEROVA IS OPF - - - 172.00 900.00 3 774 graf
ŠREJBEROVA IS OPF - - - 171.00 810.00 31 694 graf
ŠROUBÁRNA TURNOV 573.00 621.00 136 259 600.00 630.00 6 005 graf
ŠROUBÁRNA ŽATEC 245.00 295.00 147 366 211.00 270.00 91 116 graf
ŠROUBÁRNA ŽDÁNICE 293.00 389.00 284 965 291.00 361.00 21 383 graf
ŠTĚRK.A PÍSK.OLOM. 1 345.00 1 455.00 2 221 980 1 295.00 1 500.00 869 481 graf
ŠTERNBERSKÉ LESY 333.00 370.00 47 410 350.00 400.00 113 080 graf
ŠTI HOLDING 167.00 200.00 2 273 042 157.00 198.00 771 670 graf
ŠUMPER.PR.VOD.SP. 355.00 420.00 196 364 335.00 400.00 65 004 graf
ŠUMSTAV 51.00 51.00 0 79.00 79.00 0 graf
T STRING PARDUBICE 227.00 252.00 26 964 249.00 250.00 0 graf
TALORM 80.00 97.00 5 304 64.00 120.00 0 graf
TALORM - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
TANEX 49.00 60.00 67 946 44.00 66.00 21 342 graf
TANEX PLASTY - - 0 1 980.00 2 000.00 0 graf
TARMAC SEVEROKÁMEN 300.00 330.00 242 229 286.00 366.00 128 922 graf
TATRA 114.00 130.00 1 142 413 105.00 130.00 551 453 graf
TECH.INŽ.ÚSTAV - - - 69.00 126.00 0 graf
TECH.INŽ.ÚSTAV NER 80.00 200.00 32 801 85.00 111.00 5 203 graf
TECHMAT Č.BUDĚJOV. 140.00 162.00 980 154.00 246.00 19 937 graf
TECHNIA OSTRAVA 22.00 30.00 4 138 27.00 30.00 4 640 graf
TECHNOCOM 48.00 68.00 9 429 44.00 72.00 8 093 graf
TECHNOLEN 175.00 315.00 26 946 170.00 240.00 5 640 graf
TECHNOMAX 27.00 30.00 16 355 30.00 32.00 7 162 graf
TECHNOTEP - - - 10.00 11.00 1 648 graf
TECHTRANS DUBÁ 30.00 30.00 0 27.00 30.00 728 graf
TEKO PLESNÁ 59.00 143.00 3 041 66.00 153.00 1 236 graf
TELTRAS 44.00 57.00 784 75.00 76.00 0 graf
TEMACOM 56.00 87.00 49 421 49.00 75.00 26 954 graf
TENAS 107.00 123.00 666 81.00 90.00 0 graf
TENEZ CHOTĚBOŘ 720.00 978.00 18 740 783.00 869.00 11 745 graf
TEP 102.00 118.00 39 937 94.00 120.00 14 156 graf
TEPLÁRNA Č.BUDĚJ. 340.00 450.00 190 970 324.00 470.00 58 550 graf
TEPLÁRNA OTROKOV. 1 065.00 1 190.00 934 970 1 006.00 1 231.00 240 738 graf
TEPLÁRNA PÍSEK 193.00 245.00 90 341 199.00 234.00 26 459 graf
TEPLÁRNA STRAKON. 221.00 300.00 90 916 211.00 277.00 16 021 graf
TEPLÁRNA ÚSTÍ N.L. 400.00 460.00 1 362 272 403.00 474.00 53 369 graf
TEPLÁRNY BRNO 851.00 901.00 3 462 248 800.00 880.00 271 026 graf
TEPLÁRNY KARVINÁ 998.00 1 050.00 931 319 895.00 1 013.00 107 840 graf
TEPLOTECHNA OVA 323.00 400.00 168 042 248.00 310.00 16 319 graf
TEPLOTECHNA PRAHA 104.00 141.00 34 797 94.00 194.00 11 362 graf
TEPNA 95.00 115.00 124 223 93.00 123.00 60 365 graf
TERCO TELČ NÁBYTEK 290.00 380.00 5 693 223.00 393.00 4 028 graf
TEREOS TTD 44.00 82.00 1 279 482 40.00 80.00 414 197 graf
TERMOSERVIS ČÁSLAV 55.00 80.00 431 36.00 53.00 360 graf
TERPLAN 543.00 543.00 0 560.00 570.00 0 graf
TERRONIC 28.00 30.00 2 309 30.00 33.00 900 graf
TES PRAHA 173.00 173.00 0 99.00 104.00 1 800 graf
TESLA 85.00 115.00 34 930 98.00 119.00 14 817 graf
TESLA ELMI BRNO 46.00 78.00 9 490 34.00 50.00 1 473 graf
TESLA HR. KRÁLOVÉ 51.00 69.00 140 726 59.00 70.00 90 970 graf
TESLA JIHLAVA 84.00 110.00 133 396 62.00 86.00 14 893 graf
TESLA KARLÍN 64.00 81.00 219 591 62.00 84.00 101 616 graf
TESLA KOLÍN - - - 10.00 20.00 8 841 graf
TESLA LANŠKROUN 85.00 100.00 1 441 642 72.00 100.00 254 412 graf
TESLA SEZAM 170.00 198.00 2 217 115 153.00 200.00 607 547 graf
TESLA STRAŠNICE 48.00 57.00 62 445 51.00 56.00 52 334 graf
TESLA VACUUM 38.00 60.00 1 277 225 43.00 66.00 485 077 graf
TESLA VAK.TECH.PHA 32.00 55.00 2 690 34.00 60.00 0 graf
TESLA VOTICE 149.00 150.00 26 330 126.00 152.00 20 889 graf
TESLA VRCHLABÍ 68.00 80.00 40 941 57.00 75.00 58 478 graf
TĚŠÍNSKÁ TISKÁRNA 243.00 301.00 38 061 218.00 300.00 22 911 graf
TEXINVEST IF - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
TEXLEN 185.00 250.00 688 294 161.00 244.00 257 904 graf
TEXTILANA 155.00 210.00 972 322 141.00 200.00 339 164 graf
TEZAS 238.00 422.00 793 363 153.00 365.00 490 552 graf
THESAURUS 555.00 579.00 3 465 295 511.00 561.00 1 654 170 graf
THRALL VAGONKA ST. 232.00 362.00 3 382 943 206.00 355.00 1 380 280