The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 199512

The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 199512
Name The Prague Stock Exchange RM System Graf
Min price Max price Volume Min price Max price Volume
1.IF MORAVIA INV. - - - 144.00 160.00 1 440 graf
1.IF ŽIVNOBANKA 373.00 450.00 8 767 221 367.00 438.00 4 137 904 graf
1.STAVEBNÍ 95.00 106.00 477 80.00 87.00 174 graf
1.VŠEOB.DRUŽST.IF - - - 159.00 159.00 0 graf
2.SPOŘIT.PRIVAT.IF 993.00 1 050.00 26 795 356 980.00 1 055.00 15 235 431 graf
A&A - - - 2 017.00 3 500.00 811 417 graf
A+A IF - - - 100.00 100.00 0 graf
A+A INVESTČNÍ FOND - - - 100.00 145.00 128 183 graf
AB BANKA 16 825.00 16 825.00 0 - - - graf
AB INVEST IS - - - 72.00 80.00 0 graf
ABATIS 55.00 55.00 1 760 46.00 54.00 5 832 graf
ACTUS - - - 73.00 81.00 0 graf
ADAM.STROJ.VAR/00 - - - - - - graf
ADAMOVSKÉ STROJ. 336.00 353.00 795 657 314.00 370.00 265 511 graf
ADAST-SYSTEM 12/97 - - - 200 000.00 200 000.00 0 graf
AERO HOLDING 90.00 105.00 1 796 907 90.00 105.00 783 357 graf
AGB IF II - - - 503.00 551.00 8 369 882 graf
AGB, PODÍLOVÝ FOND - - - 585.00 626.00 37 484 759 graf
AGRA PŘELOUČ 106.00 121.00 20 159 69.00 165.00 35 345 graf
AGREGA BLUDOV 163.00 164.00 2 445 140.00 154.00 0 graf
AGROBANKA 1 545.00 1 545.00 0 1 401.00 1 600.00 43 692 graf
AGROBANKA PRAHA - - - 139.00 151.00 1 072 820 graf
AGRODAT 194.00 216.00 31 588 165.00 192.00 16 723 graf
AGROGALAS FRÝDLANT 63.00 73.00 7 232 66.00 77.00 20 447 graf
AGROKLAS SLAVKOV 226.00 266.00 69 116 239.00 251.00 32 211 graf
AGROMA OSTRAVA - - - 70.00 92.00 66 359 graf
AGRO-MORAVOINVEST - - - 29.00 33.00 2 660 graf
AGROMOTOR VEL.MEZ. 209.00 236.00 55 971 218.00 236.00 60 054 graf
AGRONA 44.00 44.00 0 70.00 70.00 0 graf
AGROPODNIK DVORCE 40.00 43.00 51 940 47.00 56.00 90 452 graf
AGROPRODUKT 29.00 35.00 4 480 23.00 41.00 5 488 graf
AGROPROJEKT PARD. 162.00 180.00 7 841 207.00 230.00 0 graf
AGROSERVIS TACHOV 92.00 117.00 128 694 82.00 105.00 45 467 graf
AGROSLUŽ. TRNOVANY 159.00 159.00 0 124.00 124.00 0 graf
AGROSLUŽBY - - - 10 003.00 10 003.00 0 graf
AGROSLUŽBY BRUNTÁL 62.00 76.00 19 278 51.00 60.00 2 180 graf
AGROSLUŽBY CHEB 312.00 346.00 312 475.00 500.00 213 050 graf
AGROSLUŽBY KAPLICE 51.00 57.00 8 543 63.00 75.00 17 170 graf
AGROSTAT N.BYST. 32.00 42.00 12 691 50.00 70.00 53 941 graf
AGROSTAV HUSTOPEČE - - - 551.00 1 746.00 0 graf
AGROSTROJ PELHŘIM. 277.00 356.00 3 037 114 266.00 348.00 632 284 graf
AGROSTROJ PROSTĚJ. 42.00 46.00 14 929 45.00 52.00 17 776 graf
AGRO-TEX 165.00 220.00 95 967 171.00 245.00 109 656 graf
AGROTONZ TLUMAČOV 80.00 96.00 45 599 70.00 102.00 16 858 graf
AGROVYSOČINA 55.00 61.00 1 760 70.00 86.00 10 482 graf
AGROWEST 250.00 270.00 21 028 198.00 240.00 20 762 graf
AGROZET Č.BUDĚJ. 223.00 270.00 43 690 206.00 291.00 23 254 graf
AGROZET CHABAŘOV. 95.00 106.00 2 290 203.00 203.00 0 graf
AGROZET OLOMOUC - - - 25.00 46.00 3 640 graf
AGS JIČÍN 181.00 200.00 619 764 177.00 212.00 550 038 graf
AGT 209.00 276.00 126 252 191.00 270.00 92 268 graf
AIR SPECIÁL 170.00 237.00 171 638 203.00 310.00 66 926 graf
AKADEM. IF BLANSKO - - - 200.00 200.00 1 200 graf
ALBATROS 84.00 100.00 2 792 96.00 103.00 1 974 graf
ALFA - INVEST - - - - - - graf
ALIACHEM 720.00 760.00 6 595 510 681.00 755.00 2 154 069 graf
ALIBONA LITOVEL 61.00 65.00 4 426 63.00 84.00 13 885 graf
ALLFROST 130.00 156.00 6 032 137.00 194.00 88 708 graf
ALMET 920.00 1 160.00 514 527 901.00 980.00 59 749 graf
ALPHA-EFFECT 720.00 736.00 9 274 727 687.00 728.00 7 593 826 graf
ALPINE-IPS OSTRAVA 300.00 300.00 39 300 294.00 310.00 98 778 graf
ALPINE-IPS OSTRAVA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ALPINE-IPS OSTRAVA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
AMBIT Č. KRUMLOV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
AMBIT Č. KRUMLOV 260.00 261.00 3 652 192.00 234.00 15 368 graf
AMRO BANK 11.0/97 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
AMYLON 120.00 145.00 58 170 122.00 149.00 35 629 graf
ANENSKÉ SLAT.LÁZNĚ 270.00 280.00 1 935 262.00 317.00 2 666 graf
ANENSKÉ SLAT.LÁZNĚ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
AO PRAHA 45.00 46.00 454 100.00 111.00 0 graf
APOLLÓN HOLDING 127.00 143.00 2 791 494 122.00 140.00 3 304 784 graf
AQUA SERVIS R.N.KN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
AQUA SERVIS R.N.KN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
AQUASERV 620.00 652.00 57 784 633.00 685.00 61 510 graf
ARCELORMITTAL 274.00 308.00 6 394 117 265.00 305.00 1 984 524 graf
AREMS TŘEBOŇ 175.00 212.00 37 330 200.00 218.00 3 000 graf
ARKA 47.00 47.00 0 41.00 47.00 1 001 graf
ARKA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ARKUS - - - 108.00 122.00 44 414 graf
ARMABETON PRAHA 495.00 561.00 3 512 895 482.00 535.00 477 085 graf
ARMATURKA Č.TŘEB. - - - 1.00 6.00 30 graf
ARMATURKA Č.TŘEB. - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ARMEX HOLDING 50.00 52.00 27 230 42.00 49.00 24 955 graf
ARNOLD IF - - - 54.00 132.00 7 488 graf
AROMA PRAHA 195.00 217.00 292 057 185.00 225.00 133 233 graf
AROMKA BRNO 150.00 165.00 8 370 162.00 181.00 9 893 graf
ARPO 70.00 102.00 0 90.00 110.00 1 430 graf
ART CENTRUM 123.00 135.00 1 107 128.00 151.00 442 graf
ART CENTRUM - - - 1 002.00 1 002.00 0 graf
ARTIA - - - 15.00 16.00 128 graf
ASPEKTA 18,5/97 106.00 106.00 0 - - - graf
ASSIDOMÄN SEPAP 1 440.00 1 595.00 12 045 975 1 402.00 1 600.00 2 179 146 graf
ASTRA - LIBÍN 109.00 135.00 8 925 119.00 132.00 1 920 graf
ASTRA SERVIS 125.00 170.00 22 650 117.00 141.00 13 605 graf
ATAS NÁCHOD 235.00 311.00 199 149 184.00 240.00 12 988 graf
ATEKO 140.00 140.00 21 000 114.00 136.00 12 792 graf
ATELIÉRY ZLÍN 110.00 120.00 2 215 105.00 110.00 3 888 graf
ATESO 451.00 530.00 1 385 984 399.00 544.00 445 565 graf
AUTIA 329.00 450.00 0 295.00 295.00 0 graf
AUTO MOTORS ÚSTÍ 68.00 68.00 1 768 66.00 68.00 476 graf
AUTOCENTRUM LIBOU. 121.00 163.00 4 647 113.00 148.00 35 740 graf
AUTOMOT 59.00 65.00 19 877 65.00 70.00 10 554 graf
AUTOOPRAVNA TURNOV 73.00 80.00 880 52.00 90.00 7 105 graf
AUTOREMONT 1.BRUN. 77.00 77.00 4 697 99.00 99.00 0 graf
AUTOREPARIN 140.00 145.00 5 040 93.00 98.00 744 graf
AUTOSLUŽBA PRAHA 38.00 39.00 625 33.00 40.00 1 580 graf
AUTOTECH PRAHA 61.00 65.00 24 638 44.00 49.00 5 935 graf
AVE SB.SUROVINY 890.00 1 065.00 403 540 830.00 913.00 0 graf
AVIA 225.00 243.00 1 517 604 213.00 237.00 417 581 graf
AVIA KUTNÁ HORA 105.00 139.00 95 930 97.00 133.00 81 848 graf
AVIA NOVOSEDLY 271.00 305.00 111 168 307.00 405.00 10 628 graf
AVICOM JÁNSKÁ 99.00 132.00 53 296 98.00 118.00 28 717 graf
B.G.M. CAPITAL - - - 65.00 76.00 331 212 graf
B.G.M. CAPITAL - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
B.O.I.S. VIF BRNO - - - 500.00 560.00 1 272 082 graf
BAACUKRU - - - - - - graf
BAASTMOZ - - - - - - graf
BALÍRNY TCHIBO 300.00 315.00 75 645 278.00 319.00 18 136 graf
BALNEA 80.00 89.00 765 66.00 150.00 264 graf
BÁŇ. PROJ. TEPLICE 140.00 204.00 39 347 110.00 159.00 0 graf
BÁŇ.PROJ.VAL.MEZ. 306.00 369.00 18 010 252.00 347.00 132 060 graf
BÁŇ.STAVBY MOST 252.00 265.00 866 941 252.00 280.00 538 979 graf
BANKA HANÁ KOMB/98 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
BANKA HANÁ.13,0/97 101.00 101.00 10 043 10 000.00 10 000.00 0 graf
BANKOVNÍ HOLDING 1 180.00 1 240.00 14 926 070 1 158.00 1 216.00 5 286 884 graf
BANKOVNÍ HOLDING 1 180.00 1 240.00 14 926 070 - - - graf
BARTOŇ TEXT.ZÁVODY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BARTOŇ TEXT.ZÁVODY 153.00 185.00 3 349 188.00 200.00 0 graf
BASK 1 140.00 1 635.00 1 210 770 1 018.00 1 375.00 85 128 graf
BEKON - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BELAGRA 348.00 448.00 1 142 003 282.00 415.00 612 114 graf
BEMAGRO 50.00 58.00 18 096 54.00 61.00 36 282 graf
BENAR 241.00 282.00 2 097 426 185.00 281.00 529 527 graf
BENZINA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BENZINSERVIS 282.00 385.00 87 677 247.00 339.00 23 856 graf
BERGER BOHEMIA 164.00 218.00 1 800 500.00 500.00 0 graf
BESKYD. LESY JABL. 178.00 197.00 10 542 160.00 200.00 8 916 graf
BESKYDSKÁ STAVEBNÍ 304.00 407.00 49 337 314.00 400.00 29 613 graf
BETA ČESKÝ IF - - - 72.00 80.00 30 833 graf
BETA OLOMOUC 262.00 358.00 124 194 231.00 420.00 149 483 graf
BIJO TC 300.00 300.00 0 260.00 315.00 40 860 graf
BIJOUDATA 80.00 85.00 85 73.00 81.00 1 297 graf
BIOCEL 1 185.00 1 300.00 16 631 595 1 119.00 1 258.00 4 847 934 graf
BIOMA DŘEVOHOSTICE 41.00 41.00 1 968 26.00 28.00 224 graf
BIOPHARM VÚBVL 316.00 347.00 4 530 400.00 440.00 3 814 graf
BIOSTER. 198.00 260.00 36 350 199.00 227.00 4 227 graf
BIVOJ OPAVA 1 140.00 1 250.00 3 274 380 1 104.00 1 230.00 740 128 graf
BIŽUTERIE ČS.MINC 750.00 750.00 220 500 570.00 750.00 108 800 graf
BLAPIONE - - - - - - graf
BMT 51.00 51.00 5 916 40.00 44.00 8 368 graf
BMT BRNO - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BOHEMIA CRYS.GROUP 267.00 293.00 2 631 573 255.00 293.00 1 253 082 graf
BOHEMIA PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BOHEMIA SEKT 2 330.00 2 370.00 1 409 215 2 186.00 2 400.00 343 393 graf
BOHEMIA VENTURE 825.00 967.00 7 734 275 771.00 965.00 5 574 775 graf
BOHEMIA VIDEO ART 39.00 45.00 984 45.00 45.00 0 graf
BOHEMIA-LÁZNĚ 394.00 487.00 88 278 351.00 444.00 63 956 graf
BOHUŠOV. MLÉKÁRNA 185.00 225.00 6 638 147.00 170.00 1 610 graf
BOHUŠOV. MLÉKÁRNA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BONECO 325.00 431.00 19 317 222.00 234.00 0 graf
BOPO 228.00 280.00 1 382 040 216.00 265.00 369 126 graf
BOR 128.00 169.00 26 308 116.00 150.00 4 244 graf
BOTAS 101.00 131.00 5 353 76.00 150.00 2 544 graf
BRANO 299.00 332.00 35 145 278.00 360.00 31 262 graf
BRISK TÁBOR 200.00 210.00 13 000 188.00 212.00 18 524 graf
BRISTOL 540.00 600.00 62 400 473.00 573.00 27 821 graf
BRNĚN.VODÁR.A KAN. 141.00 155.00 16 180 112.00 130.00 2 562 graf
BSH HOLICE 53.00 64.00 1 798 65.00 77.00 3 056 graf
BSS METACO BRANDÝS - - - - - - graf
BUDIJOVICKY IF - - - 162.00 162.00 0 graf
BUZULUK KOMÁROV 427.00 449.00 1 114 136 407.00 486.00 195 213 graf
BVV BRNO 2 810.00 2 820.00 4 163 930 2 543.00 2 900.00 503 524 graf
BVV INVEST IS - - - 33.00 38.00 249 927 graf
BYSERVIS HOLDING 64.00 94.00 8 050 45.00 61.00 2 356 graf
BYTEX 27.00 33.00 7 917 26.00 41.00 8 520 graf
BYTOSTAV PORUBA 1 305.00 1 370.00 14 355 1 255.00 1 370.00 7 872 graf
BYZI 207.00 230.00 0 288.00 320.00 0 graf
C.A.S. 2 HOLDING 275.00 285.00 852 831 255.00 300.00 723 327 graf
C.A.S.5.HOLDING - - - 500.00 500.00 0 graf
C.A.S.6. HOLDING - - - 100.00 135.00 94 486 graf
C.S.FOND POMOCI - - - 243.00 258.00 75 125 graf
CA CIIF - - - 307.00 343.00 10 612 126 graf
CAC 11,9/98 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
CALOFRIG BOROVANY 921.00 1 100.00 432 410 805.00 1 000.00 53 009 graf
CARBORUNDUM ELECT. 73.00 88.00 9 525 80.00 92.00 11 258 graf
CEMBRIT MORAVIA 36.00 47.00 6 447 50.00 54.00 6 870 graf
CEMENT HRANICE 713.00 750.00 2 271 669 660.00 750.00 334 655 graf
CEMOS 55.00 60.00 2 315 52.00 62.00 2 253 graf
CENTEX 330.00 330.00 16 500 263.00 335.00 0 graf
CENTO IF - - - 810.00 810.00 0 graf
CENTROPROJEKT ZLÍN 190.00 190.00 11 590 180.00 220.00 11 439 graf
CENTRUM ST.INŽ.ZK. 270.00 315.00 5 100 302.00 315.00 27 664 graf
CERAM 60.00 68.00 17 700 54.00 72.00 27 177 graf
CEVA KRÁLŮV DVŮR 175.00 187.00 121 291 160.00 185.00 59 686 graf
CIDEM HRANICE 182.00 191.00 53 493 197.00 220.00 233 692 graf
CIHLÁŘ. ZÁV. PRAHA 52.00 63.00 2 700 63.00 70.00 6 566 graf
CIMEX KONCERN - - - 99.00 110.00 1 254 270 graf
CINEMART 738.00 997.00 613 734 806.00 999.00 88 060 graf
CIV.17,5/99 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
CIVO 64.00 86.00 536 73.00 80.00 35 300 graf
COLORBETON 340.00 360.00 23 205 303.00 339.00 4 398 graf
COLORLAK 360.00 420.00 309 178 356.00 401.00 207 263 graf
CONCORDIA INV.IF - - - 180.00 235.00 173 799 graf
CONCORDIA LESOV 350.00 423.00 14 603 323.00 365.00 11 768 graf
CONSUS IF - - - - - - graf
COOP 94 PFU 4.00 4.00 1 435 098 4.00 4.00 756 296 graf
COTTEX - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
CREDIT SUISSE - - - 39.00 100.00 3 274 graf
CRISTAL PALACE 330.00 350.00 2 990 261.00 330.00 4 340 graf
CRYSTALEX 683.00 935.00 257 537 560.00 825.00 100 149 graf
CRYSTALEX NOVÝ BOR - - - 1 008.00 1 008.00 0 graf
CS TRADING 122.00 136.00 381 124.00 130.00 247 graf
CS0005008663 - - - - - - graf
CS0005034263 - - - - - - graf
CS0008001541 - - - - - - graf
CS0008427662 - - - - - - graf
CS0008462263 - - - - - - graf
CS0009026562 - - - 65.00 75.00 23 151 graf
CS0009030457 - - - 10 003.00 10 003.00 0 graf
CUKR. M.HRADIŠTĚ 83.00 83.00 10 624 63.00 69.00 12 816 graf
CUKR. OVČÁRY 88.00 108.00 22 893 73.00 77.00 3 552 graf
CUKR. PROSENICE 88.00 91.00 3 549 81.00 92.00 1 234 graf
CUKR. UNIČOV 122.00 145.00 25 281 119.00 133.00 21 397 graf
CUKRÁRNA KARLÍN 346.00 348.00 61 638 338.00 361.00 45 317 graf
CUKROVAR A RAFIN. 97.00 130.00 2 060 67.00 99.00 1 608 graf
CUKROVAR A RAFIN. - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
CUKROVAR BRODCE 76.00 116.00 0 125.00 300.00 0 graf
CUKROVAR BRODEK 352.00 391.00 105 938 357.00 380.00 91 088 graf
CUKROVAR DRAHAN. 98.00 98.00 15 092 82.00 87.00 6 961 graf
CUKROVAR HODONÍN 28.00 32.00 128 632 22.00 38.00 26 600 graf
CUKROVAR HRUŠOVANY 260.00 265.00 48 935 216.00 260.00 12 870 graf
CUKROVAR KOJETÍN 189.00 310.00 33 158 93.00 323.00 0 graf
CUKROVAR LITOVEL 58.00 72.00 7 550 66.00 96.00 2 836 graf
CUKROVAR NĚMČICE 201.00 260.00 170 546 121.00 192.00 35 134 graf
CUKROVAR VRBÁTKY 45.00 45.00 4 095 34.00 54.00 340 graf
CUKROVAR VYŠKOV 28.00 34.00 2 396 39.00 43.00 1 565 graf
CUKRSPOL PRAHA 202.00 258.00 102 835 220.00 280.00 95 488 graf
CUTISIN 766.00 819.00 518 734 726.00 800.00 234 947 graf
CZ 92/91 90.00 95.00 8 463 76.00 102.00 62 719 graf
CZ0005108084 - - - - - - graf
CZ0008006889 - - - - - - graf
CZ0008012606 - - - 185.00 207.00 80 430 graf
CZ0008012648 - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
CZ0008014941 - - - - - - graf
CZ0008015047 - - - - - - graf
CZ0008015500 - - - 164.00 180.00 0 graf
CZ0008026184 - - - - - - graf
CZ0008456282 - - - - - - graf
CZ0009064861 - - - - - - graf
CZ0009079943 - - - - - - graf
CZECH INTER.TRAVEL - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
CZECH PROPERTY - - - 84.00 150.00 1 348 graf
ČÁSLAV VARD/02 104.00 104.00 0 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČEDOK 217.00 296.00 82 446 176.00 310.00 57 682 graf
ČECHOFRACHT 3 350.00 3 440.00 416 240 3 256.00 3 740.00 204 796 graf
ČEPRO PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČESKÁ GUMÁR.SPOL. 190.00 220.00 3 635 676 182.00 211.00 930 168 graf
ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA 1 800.00 1 810.00 3 441 840 1 673.00 1 790.00 960 526 graf
ČESKÁ NÁR.PRŮM. - - - 90.00 200.00 831 337 graf
ČESKÁ POJIŠŤOVNA 3 740.00 3 990.00 18 765 525 3 600.00 3 958.00 377 290 graf
ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ 735.00 813.00 264 653 751.00 860.00 304 188 graf
ČESKÁ SPOŘITELNA 160.00 175.00 18 861 339 163.00 180.00 2 378 396 graf
ČESKÁ SPOŘITELNA - - - - - - graf
ČESKÁ SPR.NEMOVIT. 83.00 91.00 5 354 90.00 108.00 24 202 graf
ČESKÁ ZBROJOVKA 1 040.00 1 140.00 1 346 005 940.00 1 150.00 947 014 graf
ČESKÉ CUKROVARY 279.00 310.00 86 882 274.00 300.00 62 368 graf
ČESKÉ DŘEV.ZÁVODY 165.00 185.00 14 238 177.00 200.00 366 748 graf
ČESKÉ LODĚNICE - - - 36.00 49.00 19 796 graf
ČESKÉ LODĚNICE 73.00 89.00 8 019 160.00 169.00 800 graf
ČESKÉ LUPKOVÉ ZÁV. 70.00 115.00 205 177 70.00 133.00 38 766 graf
ČESKÉ PŘÍSTAVY 650.00 766.00 3 720 921 613.00 700.00 908 863 graf
ČESKÉ PŘÍSTAVY - - - 1 003.00 1 003.00 0 graf
ČESKÉ RADIOKOMUN. 1 800.00 1 815.00 1 395 275 1 672.00 1 802.00 505 175 graf
ČESKÉ VINAŘ.ZÁVODY 266.00 340.00 506 087 237.00 322.00 167 136 graf
ČESKO-HOLANDSKÁ IS - - - 17.00 24.00 1 080 graf
ČESKOMOR.CEMENT 1 585.00 1 585.00 2 829 225 1 550.00 1 560.00 776 399 graf
ČESKOMOR.PRŮM.KAM. 144.00 180.00 8 210 119.00 141.00 1 114 graf
ČESKOMOR.VYBER.PF - - - 389.00 800.00 11 808 graf
ČESKOMORAVSKÁ INV. 109.00 156.00 224 824 105.00 164.00 79 704 graf
ČESKOMORAVSKÝ IF - - - 105.00 151.00 42 972 graf
ČESKOMORAVSKÝ LEN 1 100.00 1 280.00 2 250 020 1 037.00 1 198.00 379 327 graf
ČESKÝ FOND (PIAS) 980.00 1 090.00 682 095 - - - graf
ČESKÝ HOLDING 616.00 681.00 9 536 636 602.00 671.00 5 411 202 graf
ČESKÝ PORCELÁN 1 890.00 1 890.00 0 - - - graf
ČESKÝ UPF 640.00 667.00 6 477 685 618.00 663.00 6 489 034 graf
ČETRANS ÚSTÍ N.L. 151.00 195.00 476 003 143.00 190.00 172 470 graf
ČEVIS 3 780.00 3 780.00 0 - - - graf
ČEZ 950.00 970.00 91 041 019 933.00 1 000.00 3 756 936 graf
ČEZ 11,3/05 100.00 104.00 223 674 10 000.00 12 000.00 12 000 graf
ČEZ 14 3/8 /01 106.00 107.00 806 168 - - - graf
ČEZ 16,5/98 106.00 106.00 0 - - - graf
ČEZ 2 782.00 811.00 10 980 981 792.00 812.00 3 346 334 graf
ČGF 1 485.00 1 645.00 3 000 1 331.00 1 331.00 0 graf
ČISTÍRNY OSTRAVA 49.00 54.00 1 029 48.00 55.00 12 106 graf
ČKD BLANSKO - - - - - - graf
ČKD DOPR.SYSTÉMY 180.00 194.00 761 848 171.00 190.00 260 874 graf
ČKD DUKLA PRAHA 116.00 147.00 447 371 112.00 134.00 142 149 graf
ČKD DUKLA PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČKD ELTECHNIKA 27.00 33.00 12 366 23.00 44.00 9 649 graf
ČKD HOŘOVICE 70.00 81.00 5 800 70.00 84.00 9 362 graf
ČKD HRAD.KRÁLOVÉ 41.00 46.00 9 195 41.00 55.00 15 470 graf
ČKD HRONOV 90.00 90.00 3 240 73.00 88.00 8 148 graf
ČKD CHOCEŇ 115.00 115.00 1 380 89.00 95.00 1 870 graf
ČKD INTECH - - - 1 002.00 1 002.00 0 graf
ČKD KOMPRESORY 39.00 50.00 20 146 41.00 52.00 28 327 graf
ČKD KUTNÁ HORA 189.00 199.00 340 706 166.00 210.00 158 213 graf
ČKD OBCHOD.SLUŽBY 40.00 42.00 25 522 39.00 46.00 17 969 graf
ČKD POLOVODIČE PHA 21.00 26.00 35 738 20.00 28.00 9 872 graf
ČKD POLYSERVIS 17.00 17.00 0 15.00 15.00 0 graf
ČKD PRAHA DIZ 215.00 260.00 25 614 203.00 258.00 30 528 graf
ČKD PRAHA HOLDING 124.00 143.00 1 675 596 122.00 156.00 448 658 graf
ČKD SLANÝ 58.00 62.00 66 826 48.00 60.00 24 802 graf
ČKD SLUŽBY 39.00 41.00 10 869 33.00 41.00 14 163 graf
ČKD TECH.LABORAT. - - - 1 002.00 1 002.00 0 graf
ČMD 57.00 63.00 944 142 52.00 61.00 258 704 graf
ČMD 13,75/98 - - - - - - graf
ČNIMF 188.00 230.00 72 610 - - - graf
ČNIOPF 181.00 200.00 109 593 - - - graf
ČOKOLÁDOVNY 2 350.00 2 560.00 13 866 100 2 285.00 2 600.00 867 159 graf
ČS.KERAMIKA 134.00 162.00 2 270 110.00 120.00 1 445 graf
ČS.PLAVBA LABSKÁ 229.00 276.00 5 911 096 206.00 270.00 1 644 880 graf
ČSAD AUTOBUSY PLZ. 97.00 107.00 161 654 92.00 110.00 152 310 graf
ČSAD BENEŠOV 85.00 95.00 2 755 98.00 100.00 6 079 graf
ČSAD BLANSKO 145.00 145.00 0 150.00 185.00 0 graf
ČSAD BOSKOVICE 85.00 94.00 3 060 85.00 97.00 4 633 graf
ČSAD BRNO ČERNOV. 74.00 85.00 17 679 72.00 80.00 64 350 graf
ČSAD BRNO HOLDING 65.00 95.00 4 402 71.00 122.00 962 graf
ČSAD BŘECLAV 51.00 57.00 780 59.00 79.00 0 graf
ČSAD BUS CHRUDIM 58.00 65.00 9 120 60.00 70.00 63 100 graf
ČSAD BUS CHRUDIM - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČSAD BUS SEMILY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČSAD BUS SEMILY 128.00 128.00 0 109.00 132.00 7 945 graf
ČSAD BUS ÚSTÍ N.L. 56.00 65.00 76 385 64.00 75.00 192 671 graf
ČSAD BUS ÚSTÍ N.O - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČSAD BUS ÚSTÍ N.O. 108.00 115.00 25 945 107.00 120.00 34 514 graf
ČSAD Č. BUDĚJOVICE 137.00 144.00 143 096 112.00 150.00 85 694 graf
ČSAD ČAS ZNOJMO - - - 45.00 46.00 276 graf
ČSAD FRÝDEK MÍSTEK 232.00 241.00 23 664 216.00 247.00 21 298 graf
ČSAD HAVÍŘOV 86.00 86.00 1 462 91.00 109.00 20 244 graf
ČSAD HODONÍN 64.00 64.00 1 536 90.00 90.00 0 graf
ČSAD JABLONEC N.N. 154.00 160.00 44 718 139.00 150.00 16 868 graf
ČSAD JINDŘ.HRADEC 73.00 74.00 12 881 60.00 77.00 8 800 graf
ČSAD KARVINÁ 84.00 98.00 72 330 80.00 100.00 23 091 graf
ČSAD KLADNO 130.00 135.00 2 566 105.00 127.00 21 460 graf
ČSAD KROMĚŘÍŽ 106.00 106.00 0 97.00 104.00 9 302 graf
ČSAD KUTNÁ HORA 73.00 88.00 10 600 63.00 109.00 39 760 graf
ČSAD KYJOV 132.00 135.00 5 046 178.00 207.00 8 010 graf
ČSAD OPAVA 52.00 53.00 1 749 61.00 65.00 1 116 graf
ČSAD OSTRAVA 140.00 148.00 456 953 131.00 155.00 589 621 graf
ČSAD PELHŘIMOV 79.00 85.00 8 432 98.00 100.00 0 graf
ČSAD PRAHA VRŠOV. 87.00 108.00 8 824 114.00 215.00 0 graf
ČSAD PRACHATICE 195.00 195.00 185 250 179.00 200.00 26 205 graf
ČSAD ROSICE 105.00 105.00 0 122.00 122.00 0 graf
ČSAD SLANÝ 66.00 66.00 0 65.00 68.00 3 332 graf
ČSAD TELNICE 75.00 90.00 28 910 68.00 72.00 5 630 graf
ČSAD TŘINEC 85.00 85.00 11 560 77.00 85.00 6 847 graf
ČSAD ÚAN PRAHA 160.00 160.00 23 680 156.00 165.00 31 471 graf
ČSAD ÚAN PRAHA - - - 135.00 162.00 0 graf
ČSAD UHER.HRADIŠTĚ 73.00 75.00 5 037 61.00 67.00 4 020 graf
ČSAD VSETÍN 101.00 122.00 4 752 80.00 83.00 14 783 graf
ČSAD VYŠKOV 190.00 200.00 3 200 243.00 250.00 68 910 graf
ČSAO PHA HOSTIVAŘ 45.00 54.00 5 040 46.00 48.00 1 309 graf
ČSAO TEPLICE 44.00 45.00 810 32.00 35.00 0 graf
ČSAO UH. HRADIŠTĚ - - - - - - graf
ČSKD - INTRANS 188.00 248.00 91 290 198.00 241.00 59 451 graf
ČSOB 11,00/00 100.00 100.00 158 179 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČSOB 11,125/97 101.00 101.00 0 20 000.00 20 000.00 0 graf
ČSOB Č.PEN.TRH OPF - - - 56.00 140.00 2 632 graf
ČSOB SVĚT.AKC.OPF - - - 150.00 165.00 231 761 graf
ČZ STRAKONICE 361.00 363.00 2 985 043 342.00 380.00 1 214 558 graf
D.S.LEASING 1 260.00 1 915.00 0 1 005.00 1 600.00 0 graf
DAKO-CZ 72.00 74.00 38 572 61.00 65.00 13 570 graf
DAKO-CZ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
DAMZA - - - - - - graf
DAS PŘÍBRAM 54.00 54.00 4 542 55.00 80.00 5 540 graf
DELTA CLIMATIZER 140.00 183.00 1 050 157.00 174.00 0 graf
DENTAL 540.00 695.00 69 920 595.00 743.00 47 326 graf
DERMACOL 711.00 950.00 22 165 706.00 900.00 121 511 graf
DESKO 117.00 129.00 0 150.00 190.00 2 790 graf
DESNÁ 648.00 783.00 435 527 550.00 700.00 23 124 graf
DESNÁ - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
DESTA 13,75/00 - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
DEZA - - - 352.00 553.00 133 906 graf
DEZA 1 900.00 2 030.00 3 754 180 1 850.00 2 045.00 996 812 graf
DG JIHOVEL 86.00 115.00 4 938 72.00 91.00 5 555 graf
DIMENSION - - - 200.00 210.00 6 392 graf
DIOPTRA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
DIOPTRA 280.00 280.00 27 440 262.00 282.00 6 058 graf
DKF HOLDING - - - 412.00 487.00 362 972 graf
DMP 273.00 414.00 0 134.00 500.00 71 788 graf
DOBA BAKOV N.JIZ. 90.00 99.00 4 050 75.00 260.00 0 graf
DOBRUŠSKÉ STROJÍR. 1 200.00 1 280.00 345 100 1 194.00 1 310.00 180 124 graf
DOM.POTŘ.UNI PLZEŇ 94.00 110.00 16 569 71.00 92.00 9 331 graf
DOMA 50.00 60.00 28 642 47.00 60.00 34 792 graf
DOMES KARLOVY VARY 240.00 300.00 38 718 235.00 321.00 20 240 graf
DOMINO TŘEBÍČ 242.00 285.00 43 433 365.00 365.00 0 graf
DOMOV PRAHA 319.00 465.00 27 039 270.00 396.00 4 579 graf
DOP.PODNIK M.LÁZNĚ 164.00 180.00 4 920 173.00 305.00 121 012 graf
DOP.PODNIK M.LÁZNĚ - - - 1 003.00 1 003.00 0 graf
DOP.STAVBY A MOSTY 498.00 551.00 267 120 466.00 584.00 111 104 graf
DOPLA PAP 702.00 783.00 651 815 693.00 750.00 66 167 graf
DOPRAVA A MECHAN. 300.00 300.00 23 400 300.00 300.00 5 400 graf
DOPRAVOPROJ. BRNO 1 080.00 1 300.00 183 300 1 057.00 1 225.00 126 202 graf
DOSTA DOP.STAV.UH 239.00 294.00 53 038 195.00 282.00 3 563 graf
DOSTAV PRAHA 158.00 175.00 66 161 150.00 162.00 58 163 graf
DOTEX 198.00 200.00 16 600 121.00 129.00 1 089 graf
DOWO 94.00 110.00 42 240 57.00 66.00 228 graf
DROBNÉ ZBOŽÍ 94 207.00 254.00 39 945 213.00 250.00 22 444 graf
DROBNÉ ZBOŽÍ PELH. 162.00 162.00 4 374 285.00 300.00 0 graf
DROBNÉ ZBOŽÍ TRADE 58.00 58.00 0 56.00 58.00 6 844 graf
DROGERIE IK ÚS.N.L 73.00 88.00 21 450 38.00 62.00 3 954 graf
DROGERIE N.JIČÍN 80.00 90.00 7 788 79.00 97.00 1 918 graf
DROGERIE OLOMOUC 97.00 120.00 112 041 82.00 107.00 27 418 graf
DROGERIE OSTRAVA 34.00 35.00 6 803 27.00 33.00 8 578 graf
DRŮBEŽ.POD.LIBUŠ 500.00 510.00 233 544 466.00 500.00 88 447 graf
DRŮBEŽ.POD.LIBUŠ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
DRŮBEŽ.ZÁV.KLATOVY 394.00 485.00 25 025 410.00 451.00 39 162 graf
DRŮBEŽ.ZÁVOD 45.00 50.00 15 180 39.00 46.00 7 548 graf
DRŮBEŽ-VEJCE 74.00 82.00 20 342 65.00 76.00 1 520 graf
DRUHÝ F. KSIO OPF - - - 19.00 28.00 462 038 graf
DŘEVOKOMB. VRBNO 290.00 315.00 1 261 443 275.00 310.00 241 832 graf
DŘEVOSTROJ ČKYNĚ 259.00 300.00 12 542 256.00 295.00 16 227 graf
DŘEVOZPRAC. ZÁVODY 57.00 71.00 972 44.00 53.00 190 graf
DŘEVOZPRAC.POD.PHA 50.00 56.00 8 343 56.00 61.00 1 256 graf
DST TRUTNOV 161.00 192.00 5 745 117.00 130.00 351 graf
DŮM MÓDY 891.00 1 075.00 43 850 852.00 1 019.00 7 269 graf
DYAS UHER. OSTROH 580.00 638.00 154 338 545.00 630.00 224 904 graf
DYWIDAG PREFA 137.00 152.00 0 133.00 181.00 0 graf
ECOTRADE 199.00 230.00 61 828 168.00 206.00 25 144 graf
ECOTRADE - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
EFEKTA VAR/97 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
EFEKTAFOND - - - 90.00 90.00 0 graf
EGO - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
EGO 37.00 45.00 3 009 38.00 44.00 7 072 graf
EGRETTA KOLÍN.DOP. 215.00 215.00 116 745 161.00 215.00 49 866 graf
EGRETTA PORTFOL - - - 82.00 94.00 445 781 graf
EGÚ BRNO 336.00 489.00 79 908 364.00 464.00 64 760 graf
EGÚ PRAHA 150.00 161.00 1 932 69.00 131.00 207 graf
EKOAGROBANKA 9 750.00 10 800.00 21 600 8 990.00 9 000.00 0 graf
EKOAGROBANKA 777.00 912.00 369 440 900.00 1 070.00 0 graf
EKOAGROFOND ÚSTÍ - - - 34.00 45.00 111 834 graf
EKOFLORA HR.KRÁL. 44.00 66.00 653 56.00 68.00 0 graf
EKOFOND - - - 111.00 135.00 77 915 graf
EKOINGSTAV BRNO 290.00 293.00 26 266 285.00 313.00 52 102 graf
EKOINVEST IF - - - 149.00 149.00 0 graf
EKOPROJEKT PRAHA 41.00 41.00 1 435 41.00 48.00 3 099 graf
EKOS 45.00 45.00 0 105.00 200.00 1 224 graf
EKOS KROMĚŘÍŽ - - - 43.00 66.00 0 graf
EKOSTAVBY BRNO 150.00 154.00 14 050 139.00 154.00 11 428 graf
EKOSTAVBY KAPLICE 241.00 267.00 1 205 289.00 400.00 36 844 graf
EL. PRAGA 14,5/96 103.00 103.00 0 5 000.00 5 000.00 0 graf
EL.PŘÍSTR.ROKYTN. 185.00 222.00 14 538 268.00 268.00 0 graf
ELEGA ŽIROVNICE 63.00 79.00 17 189 54.00 78.00 26 269 graf
ELEKTRÁRNA KOLÍN 736.00 784.00 513 018 681.00 776.00 88 353 graf
ELEKTRÁRNY OPATOV. 3 045.00 3 205.00 3 733 675 2 785.00 3 220.00 628 752 graf
ELEKTRÁRNY OPATOV. - - - 4 050.00 4 050.00 0 graf
ELEKTROKERAMIKA - - - 1 986.00 1 986.00 0 graf
ELEKTROKOV - - - - - - graf
ELEKTROPORC.LOUNY 775.00 1 130.00 1 250 773 584.00 1 200.00 170 944 graf
ELITE 100.00 105.00 75 033 98.00 120.00 26 448 graf
ELITEX Č.KOSTELEC 70.00 82.00 4 275 72.00 88.00 2 776 graf
ELITRON LIBEREC 47.00 65.00 833 81.00 89.00 0 graf
ELPLAST 37.00 44.00 10 049 49.00 53.00 4 120 graf
ELROZ 52.00 63.00 3 736 71.00 71.00 2 343 graf
ELTOP PLZEŇ 99.00 109.00 0 370.00 407.00 0 graf
EMKAM 32.00 35.00 0 160.00 184.00 0 graf
ENERG. STROJ. BRNO 136.00 168.00 22 855 138.00 165.00 58 204 graf
ENERGOAQUA 130.00 145.00 306 818 125.00 165.00 338 666 graf
ENERGOMONTÁŽE LIB. 861.00 949.00 364 411 764.00 900.00 63 676 graf
ENERGOPROJEKT PHA 85.00 90.00 96 352 90.00 99.00 22 245 graf
ENERGOSTROJ. PARD. 104.00 106.00 954 68.00 85.00 3 556 graf
ENERGOTRANS - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ENERGOVOD 794.00 980.00 26 900 751.00 880.00 24 871 graf
ENTEC STARÉ MĚSTO 58.00 58.00 0 62.00 65.00 2 880 graf
EP ROŽNOV 85.00 94.00 0 66.00 66.00 0 graf
EP ROŽNOV - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
EPA 95.00 115.00 0 90.00 145.00 1 852 graf
EPOS BRNO - - - 49.00 65.00 520 graf
ERGON 250.00 257.00 81 478 228.00 259.00 61 662 graf
ESAB VAMBERK 420.00 420.00 2 178 960 404.00 420.00 1 028 512 graf
ESAB VAMBERK - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ESTRELA ŽEL.BROD - - - 1 210.00 1 210.00 0 graf
ETA 670.00 753.00 4 590 154 625.00 737.00 102 880 graf
ETS OSTRAVA 73.00 74.00 2 590 86.00 90.00 2 907 graf
EUROINVEST KOSMON. - - - 85.00 105.00 107 423 graf
EUROVIA CS 950.00 1 040.00 1 432 185 889.00 981.00 192 679 graf
EXCELSIOR 1 940.00 1 940.00 0 1 000.00 1 000.00 0 graf
EXICO - - - 13.00 14.00 169 graf
EXPANDIA RŮST. PF - - - 326.00 607.00 2 616 128 graf
EXPANDIA VÝNOS. PF - - - 396.00 561.00 3 459 813 graf
EZ PRAHA 412.00 453.00 1 779 083 390.00 470.00 482 422 graf
FAB 3 230.00 3 340.00 933 330 2 938.00 3 239.00 424 344 graf
FAGRON 86.00 109.00 53 152 81.00 100.00 39 160 graf
FALCON MIMOŇ 129.00 143.00 0 75.00 82.00 2 062 graf
FANDA-GROUP OSTR. 77.00 113.00 0 46.00 155.00 0 graf
FARMET 23.00 23.00 0 31.00 33.00 214 graf
FASÁDOSTAV PRAHA 122.00 137.00 71 163 117.00 145.00 53 808 graf
FATRA 1 300.00 1 345.00 1 575 870 1 247.00 1 335.00 192 519 graf
FAVORIT ROKYCANY 105.00 126.00 68 410 94.00 144.00 5 974 graf
FBE HOLDING - - - 178.00 200.00 1 005 315 graf
FERONA 132.00 152.00 650 061 131.00 150.00 218 988 graf
FEROX DĚČÍN 77.00 85.00 8 035 65.00 85.00 5 518 graf
FERROMET PRAHA 620.00 627.00 157 483 538.00 626.00 40 069 graf
FERRUM 80.00 121.00 421 320 75.00 105.00 56 468 graf
FEZKO SERVIS 157.00 180.00 462 821 138.00 161.00 68 564 graf
FINANCE ENG.-1.PF - - - 18.00 23.00 378 494 graf
FINANCE ENG.-2.PF - - - 16.00 23.00 319 791 graf
FINOP HOLDING 199.00 210.00 2 422 181 179.00 218.00 354 482 graf
FIO IF - - - 119.00 142.00 7 600 graf
FIRN 783.00 870.00 524 376 782.00 882.00 539 076 graf
FLORIA KROMĚŘÍŽ 41.00 43.00 1 849 38.00 41.00 2 786 graf
FOND UNIVERSUM 665.00 760.00 254 741 - - - graf
FORESTA 256.00 350.00 6 300 178.00 268.00 712 graf
FORM 51.00 56.00 5 377 57.00 58.00 11 856 graf
FORMTRADE 190.00 190.00 10 830 159.00 218.00 46 617 graf
FORT KAPITÁL BRNO - - - 167.00 240.00 937 278 graf
FOSFA 290.00 363.00 68 112 288.00 363.00 32 174 graf
FRANZ EDER TACHOV 36.00 40.00 4 147 39.00 51.00 3 098 graf
FRENŠTÁTSKÁ LESNÍ 128.00 158.00 3 151 136.00 165.00 4 782 graf
FRIGERA 143.00 173.00 1 284 170 155.00 184.00 93 402 graf
FRIGERA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
FRIGOTRANS PRAHA 178.00 198.00 0 90.00 200.00 814 graf
FRUTA MODŘICE 614.00 757.00 269 742 717.00 920.00 538 219 graf
FRUTA PODIVÍN 125.00 151.00 36 578 104.00 125.00 6 971 graf
FRÝDLANTSKÁ LESNÍ 78.00 104.00 7 745 91.00 110.00 4 007 graf
FRYGESTA 64.00 85.00 7 244 75.00 82.00 3 525 graf
FTL PROSTĚJOV 138.00 167.00 0 190.00 200.00 11 351 graf
GALA 247.00 250.00 134 862 226.00 260.00 139 172 graf
GALANT MIKULOV 127.00 150.00 18 860 86.00 122.00 0 graf
GALEKO 98.00 121.00 0 316.00 316.00 0 graf
GAMA 1 135.00 1 425.00 266 015 1 035.00 1 448.00 158 228 graf
GAMEX 399.00 587.00 69 995 351.00 551.00 21 565 graf
GAS-MĚŘENÍ,REGUL. 666.00 676.00 79 460 590.00 685.00 102 457 graf
GASTRONOMIA 109.00 135.00 0 79.00 159.00 0 graf
GENNEX IF - - - 45.00 47.00 0 graf
GENOSERVIS 310.00 368.00 114 426 251.00 323.00 28 570 graf
GEODEZIE BRNO 830.00 900.00 12 666 815.00 975.00 10 233 graf
GEODEZIE LIBEREC 281.00 313.00 3 098 257.00 400.00 1 028 graf
GEOFYZIKA 323.00 532.00 334 356 283.00 436.00 58 238 graf
GEOINDUSTRIA 126.00 146.00 246 308 111.00 132.00 13 729 graf
GEOL.PRŮZ.OSTRAVA 143.00 151.00 4 582 150.00 201.00 50 326 graf
GEOL.PRŮZ.ZL.HORY 56.00 76.00 0 33.00 95.00 33 graf
GEOTEST BRNO 366.00 406.00 63 842 396.00 451.00 45 320 graf
GEOTEST SLATINA 27.00 32.00 1 566 48.00 48.00 0 graf
GEOTRADE 47.00 47.00 3 243 45.00 49.00 1 317 graf
GESTA 112.00 149.00 6 683 90.00 120.00 0 graf
GLASS TV COMPONENT - - - 5.00 6.00 29 067 graf
GLAVERBEL 8,5/00 - - 0 - - - graf
GMS PRAHA 36.00 45.00 0 45.00 45.00 0 graf
GMS PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
GRAFIATISK - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
GRAFIATISK 300.00 300.00 4 500 144.00 160.00 320 graf
GRAFIT 451.00 496.00 26 028 482.00 576.00 47 668 graf
GRAFO 820.00 1 010.00 900 250 688.00 881.00 101 337 graf
GRAFOSTROJ 87.00 110.00 770 89.00 89.00 712 graf
GRAMOFONOVÉ ZÁVODY 461.00 550.00 361 584 415.00 508.00 112 508 graf
GRANDHOTEL PUPP 400.00 451.00 77 043 352.00 415.00 49 926 graf
GRANDHOTEL ZL. LEV 496.00 600.00 2 892 424.00 446.00 1 762 graf
GRANDHOTEL ZL. LEV - - - 1 268.00 1 268.00 0 graf
GRANITOL 119.00 136.00 12 169 130.00 140.00 16 656 graf
GUMÁRNY ZUBŘÍ 228.00 302.00 211 154 222.00 305.00 176 760 graf
GUMOKOV 190.00 209.00 12 962 190.00 236.00 44 980 graf
GUMOTEX 360.00 435.00 140 778 283.00 358.00 31 892 graf
H.J. HEINZ CR/SR 369.00 394.00 33 888 318.00 382.00 36 554 graf
HACAR 428.00 500.00 63 600 360.00 400.00 2 388 graf
HANÁ LEAS. 14,5/98 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
HANÁ ZZN OLOMOUC 176.00 231.00 46 226 176.00 244.00 99 430 graf
HANÁCKÉ DRŮBEŽÁŘ. 126.00 140.00 8 598 114.00 144.00 8 809 graf
HANÁCKÉ DRŮBEŽÁŘ. - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
HANSON ČR 810.00 1 000.00 18 900 900.00 1 000.00 50 894 graf
HANUŠOVICKÁ LESNÍ 738.00 819.00 73 237 628.00 799.00 16 362 graf
HARV.BANK.FIN.PF - - - 38.00 54.00 151 222 graf
HARV.DIVID.II PF - - - 36.00 63.00 488 992 graf
HARV.DŮCH.SPOŘ.PF - - - 60.00 110.00 0 graf
HARV.CHEM.BIO PF - - - 60.00 100.00 0 graf
HARV.PAP.DŘEV.PF - - - 100.00 100.00 0 graf
HARV.RŮST.II PF - - - 41.00 55.00 414 222 graf
HARV.SPOL.ARBITR 600.00 610.00 8 400 511.00 590.00 0 graf
HARV.SPOL.CONTRAR 615.00 705.00 33 130 639.00 770.00 75 582 graf
HARV.SPOL.DIAMANT 702.00 780.00 40 168 754.00 850.00 51 248 graf
HARV.SPOL.FINANČNÍ 634.00 670.00 18 621 308 607.00 670.00 8 967 332 graf
HARV.SPOL.MEN.SPOL 645.00 677.00 50 044 605.00 675.00 27 188 graf
HARV.STAV.HMOT PF - - - 100.00 100.00 0 graf
HARV.STAV.ÚSPOR PF - - - 90.00 90.00 0 graf
HARV.STROJÍREN.PF - - - 100.00 100.00 0 graf
HARV.ZAHR.KAP.PF - - - 46.00 110.00 4 060 graf
HARVARD.CESTOV.PF - - - 79.00 80.00 0 graf
HARVARD.POJIŠŤ.PF - - - 35.00 60.00 38 688 graf
HARVARD.POTRAV.PF - - - 80.00 100.00 0 graf
HARVARD.PRŮM.HOLD. 595.00 611.00 9 425 142 576.00 610.00 8 002 275 graf
HARVARD.SKLÁŘ.PF - - - 66.00 90.00 0 graf
HARVARD.TELEKOM.PF - - - 70.00 100.00 0 graf
HARVARD.TEXTIL.PF - - - 100.00 100.00 0 graf
HEDVA 92.00 100.00 410 524 80.00 100.00 125 125 graf
HIKOR PÍSEK 766.00 1 000.00 433 606 645.00 848.00 67 990 graf
HMO LOGISTIKA OL 198.00 260.00 218 690 180.00 222.00 71 278 graf
HMZ 200.00 200.00 1 250 200 188.00 198.00 450 216 graf
HOBÉ PARDUBICE 2 075.00 2 075.00 0 1 373.00 1 373.00 0 graf
HOCHTIEF CZ A. S. 1 285.00 1 450.00 1 491 330 1 202.00 1 450.00 341 235 graf
Holcim (Česko) 811.00 815.00 502 611 710.00 800.00 110 502 graf
HOLCIM ČESKO 500.00 554.00 894 355 489.00 592.00 282 174 graf
HOME 111.00 145.00 153 642 104.00 128.00 53 547 graf
HOT.INTERNATIONAL 323.00 402.00 74 249 301.00 390.00 61 226 graf
HOTEL BAVOR 135.00 180.00 405 93.00 140.00 642 graf
HOTEL ČERNIGOV 316.00 475.00 30 997 400.00 450.00 15 567 graf
HOTEL ESPLANADE 843.00 1 015.00 10 171 960.00 983.00 0 graf
HOTEL FORUM PRAHA 467.00 514.00 873 879 466.00 488.00 493 694 graf
HOTEL IMPERIAL 430.00 480.00 23 572 394.00 460.00 13 794 graf
HOTEL INTERNAT.BRN 235.00 265.00 20 660 235.00 250.00 0 graf
HOTEL JALTA PRAHA 600.00 640.00 30 620 478.00 666.00 12 266 graf
HOTEL PALACE OVA 101.00 101.00 1 313 96.00 115.00 3 174 graf
HOTEL PANORAMA 380.00 400.00 149 697 339.00 407.00 55 246 graf
HOTEL PANORAMA BK - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
HOTELOVÝ PORCEL.KV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
HOTELOVÝ PORCEL.KV 117.00 130.00 38 426 121.00 137.00 14 608 graf
HP 69.00 95.00 1 039 63.00 69.00 0 graf
HRADECKÝ FOND - - 0 250.00 450.00 0 graf
HŘEBČÍN NAPAJEDLA 126.00 140.00 3 682 97.00 114.00 1 182 graf
HUMPOLECKÉ STROJ. 92.00 107.00 57 513 88.00 116.00 52 624 graf
HUTNÍ MONTÁŽE 250.00 317.00 96 706 249.00 307.00 76 562 graf
HUTNÍ PROJ. PLZEŇ 69.00 82.00 739 96.00 101.00 192 graf
HUTNÍ PROJEKT 370.00 370.00 0 335.00 370.00 6 276 graf
HUTNÍ PROJEKT OVA 350.00 385.00 13 300 333.00 475.00 32 622 graf
HYDROPROJEKT 765.00 850.00 50 745 690.00 784.00 0 graf
CHABAŘOVICKÉ STR. 98.00 130.00 15 100 76.00 120.00 1 246 graf
CHEMAPOL 12,5/97 99.00 100.00 105 279 10 000.00 10 000.00 0 graf
CHEMAPOL GROUP PHA - - - 1 005.00 1 020.00 0 graf
CHEMO 270.00 393.00 52 511 341.00 353.00 2 728 graf
CHEMOFOND 350.00 474.00 1 729 087 340.00 450.00 894 126 graf
CHEMONT BRNO 432.00 548.00 663 834 399.00 565.00 1 304 025 graf
CHEMONT BRNO - - - 1 100.00 1 100.00 0 graf
CHEMOPETROL GROUP 1 000.00 1 035.00 17 110 090 980.00 1 045.00 2 561 496 graf
CHEMOPROJEKT 381.00 470.00 59 055 386.00 425.00 31 294 graf
CHEPOS BRNO 125.00 157.00 11 731 140.00 163.00 17 270 graf
CHEVAK CHEB 50.00 67.00 7 241 61.00 64.00 2 717 graf
CHIRANA MODŘANY 36.00 48.00 2 587 34.00 42.00 5 342 graf
CHIRANA STRAŠNICE 86.00 106.00 19 268 91.00 105.00 60 726 graf
CHIRONAX PRAHA 26.00 32.00 648 30.00 31.00 915 graf
CHLADÍCÍ VĚŽE PHA 402.00 466.00 42 308 399.00 460.00 28 672 graf
CHLUMČAN.KER.ZÁV. 3 370.00 3 465.00 1 443 590 3 169.00 3 426.00 530 305 graf
CHODSKÉ VOD.A KAN. 61.00 61.00 0 83.00 85.00 0 graf
CHOTĚBOŘ.STR.SLUŽ. 350.00 356.00 124 665 300.00 335.00 51 627 graf
CHOTĚBOŘ.STR.SMALT - - - - - - graf
CHRONOTECHNA 42.00 56.00 23 941 40.00 58.00 36 120 graf
I. EPIC HOLDING - - - 147.00 239.00 4 716 144 graf
I.SZT 13/99 103.00 103.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ICEC ŠLAPANICE 84.00 111.00 5 681 110.00 187.00 110 024 graf
ICOM REALITY 60.00 67.00 1 320 41.00 81.00 0 graf
ICOM STAVEBNÍ 61.00 61.00 3 660 70.00 77.00 0 graf
ICOM TRANSPORT 50.00 66.00 10 032 50.00 62.00 11 209 graf
ICOM TRANSPORT - - - 1 003.00 1 003.00 0 graf
IDEAL STANDARD 200.00 266.00 5 040 229.00 249.00 2 856 graf
IDOP OLOMOUC - - - - - - graf
IF AB-UNIFOND 133.00 154.00 123 680 136.00 149.00 79 606 graf
IF BOH.DOP.KOMEN. - - - 139.00 150.00 487 536 graf
IF BOHATSTVÍ 1 140.00 1 240.00 12 031 295 1 104.00 1 240.00 7 386 202 graf
IF BOHEMIA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
IF BOHEMIA 2.ZEMPO - - - 700.00 750.00 0 graf
IF BOHEMIA DOPRAVY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
IF BOHEMIA ZEMPOT. - - - 73.00 100.00 543 434 graf
IF BOHEMIA ZEMPOT. - - - 1 706.00 1 706.00 0 graf
IF CTP - - - 103.00 125.00 29 004 graf
IF CTP - - - 845.00 845.00 0 graf
IF ČEMONIF - - - 155.00 181.00 59 297 graf
IF ČKD KUTNÁ HORA - - - 99.00 108.00 0 graf
IF ČS.PRIVAT.SPOL - - - 99.00 103.00 12 100 graf
IF ENERGETIKY 873.00 990.00 961 710 866.00 955.00 1 041 369 graf
IF GOLD - - - 810.00 900.00 1 620 graf
IF JABLONECKÁ BIŽ. 170.00 226.00 444 202 163.00 210.00 205 777 graf
IF KREDIT - - - 59.00 120.00 77 278 graf
IF METALL - - - 151.00 172.00 69 528 graf
IF MINVEST - - - 58.00 64.00 9 435 graf
IF M-INVEST - - - 450.00 500.00 0 graf
IF OBCHODU 953.00 1 050.00 13 007 727 940.00 1 020.00 2 611 548 graf
IF PIVO-MORAVA - - - 124.00 150.00 186 089 graf
IF PORTFOLIOVÝ - - - 144.00 154.00 87 841 graf
IF PRO EKOL.A REC - - - 100.00 129.00 0 graf
IF PRO PROSPE.PRŮM - - - 63.00 65.00 2 855 graf
IF RYCHLÉHO VÝNOSU 1 370.00 1 370.00 0 1 460.00 1 522.00 113 398 graf
IF SKPM - - - 126.00 171.00 159 578 graf
IF STAVEBNÍ - - - 63.00 63.00 0 graf
IF TOP PROFIT - - - 86.00 109.00 126 198 graf
IF ZÁRUKA - - - 107.00 180.00 7 560 graf
IF ZBROJOV.VSETÍN - - - 354.00 410.00 101 168 graf
IF ZLATÁ BRÁNA - - - 540.00 599.00 184 046 graf
IFPM BRNO - - - 300.00 548.00 5 480 graf
IH MOSKVA ZLÍN 80.00 92.00 11 651 79.00 143.00 8 553 graf
II.EPIC HOLDING - - - 39.00 52.00 1 188 150 graf
ILBAU LIBEREC 66.00 75.00 4 530 63.00 69.00 441 graf
ILBAU-SIBE - - - - - - graf
IMADOS 90.00 90.00 0 105.00 105.00 0 graf
IMEX 513.00 580.00 63 571 518.00 640.00 45 318 graf
IMO CHOMUTOV 46.00 46.00 2 990 41.00 47.00 10 947 graf
IMPERIAL K. VARY 850.00 850.00 62 050 717.00 870.00 45 622 graf
IMPERIAL K. VARY - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
IMPERIAL K.VARY 1 060.00 1 060.00 6 360 640.00 673.00 640 graf
IMPRESS METAL PAC. - - - - - - graf
IMPRESS METAL PAC. - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
IMPRESS METAL PAC. - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
IMPS 168.00 200.00 79 132 187.00 230.00 43 582 graf
INFUSIA 770.00 880.00 151 329 771.00 860.00 85 739 graf
INGSTAV BRNO 390.00 450.00 54 328 382.00 440.00 1 910 graf
INGSTAV OPAVA 194.00 231.00 42 096 204.00 235.00 34 393 graf
INGSTAV OSTRAVA 150.00 183.00 823 151 140.00 186.00 533 467 graf
INGSTAV UHER.HRAD. 1 000.00 1 110.00 318 960 1 100.00 1 150.00 18 700 graf
INGSTAV UHER.HRAD. - - - 1 103.00 1 103.00 0 graf
INOV.CENTR. VVÚPS 46.00 61.00 0 133.00 140.00 0 graf
INOV.CENTR.VÚK 88.00 97.00 0 135.00 135.00 0 graf
INOVA 129.00 159.00 18 539 116.00 400.00 0 graf
INSPEKTA 1 150.00 1 270.00 11 075 1 211.00 1 332.00 5 325 graf
INTEA 234.00 270.00 32 909 177.00 203.00 8 290 graf
INTERGAL VRCHOVINA 145.00 182.00 24 326 155.00 180.00 26 698 graf
INTERGEO 63.00 77.00 3 596 60.00 66.00 2 598 graf
INTERHOT.PARKHOTEL 204.00 234.00 16 749 184.00 226.00 13 653 graf
INTERHOT.PARKHOTEL - - - 630.00 630.00 0 graf
INTERHOTEL OLYMPIK 195.00 214.00 18 315 178.00 225.00 11 964 graf
INTERHOTEL TRANSIT - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
INTERHOTEL VORONĚŽ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
INTERHOTEL VORONĚŽ 279.00 312.00 62 877 305.00 310.00 63 988 graf
INTERIER PRAHA 109.00 150.00 553 389 106.00 140.00 95 136 graf
INTERKUPON HOLDING 120.00 132.00 191 268 111.00 126.00 132 881 graf
INTERSIGMA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
INTERSIGMA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
INTERSIGMA - - - 61.00 97.00 95 362 graf
INTERSIGMA 270.00 270.00 2 700 411.00 432.00 822 graf
INTERSIGMA IS - - - 90.00 135.00 0 graf
INTEX 147.00 182.00 34 235 131.00 168.00 27 796 graf
INV.SPOL.PODNIKAT - - - 105.00 121.00 131 685 graf
INV.SPOL.PODNIKAT. - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
INV.SPOL.RENTIA - - - 66.00 115.00 63 967 graf
INVEST.FOND LIF - - - 920.00 920.00 0 graf
INVEST.PODNIK.FOND - - - 70.00 160.00 33 138 graf
INVESTA - - - 10.00 10.00 171 graf
INVESTIK ROŽNOV - - - 23.00 25.00 4 725 graf
INVESTIM IF 217.00 241.00 13 585 237.00 242.00 28 840 graf
IP BANKA 235.00 248.00 27 683 738 236.00 250.00 5 602 326 graf
IPB 11,125/98 95.00 100.00 288 589 10 000.00 10 000.00 0 graf
IPF SMR_INA - - - 260.00 264.00 7 800 graf
IPS 12,1/00 101.00 101.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
IPS KARLOVY VARY 1 215.00 1 500.00 1 106 440 1 100.00 1 327.00 53 458 graf
IPS SKANSKA 2 085.00 2 285.00 16 994 715 1 987.00 2 232.00 1 253 052 graf
IRIDIUM INVEST 3 850.00 5 775.00 54 940 - - - graf
IS LINH ART - - - 606.00 670.00 1 111 588 graf
IS UNION - - - 800.00 970.00 197 677 graf
ITEC GROUP 54.00 80.00 20 764 60.00 75.00 38 606 graf
IVAX - CR 1 000.00 1 140.00 9 540 540 930.00 1 102.00 687 142 graf
IVECO CZECH REP. - - - - - - graf
IZOLACE ÚSTÍ 36.00 40.00 3 084 60.00 60.00 720 graf
J.B.IF - - - 90.00 111.00 18 440 graf
JABLON.BIZUTER. IS - - - 95.00 143.00 70 692 graf
JABLONEX 140.00 165.00 8 050 125.00 147.00 6 079 graf
JÁCHYMOV PM 238.00 252.00 147 291 192.00 260.00 51 922 graf
JAKL KARVINÁ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
JÄKL KARVINÁ 186.00 249.00 540 381 179.00 238.00 136 152 graf
JAN BECHER - - - 1 000.00 1 050.00 0 graf
JANKA 343.00 404.00 1 106 506 339.00 401.00 477 867 graf
JAROMĚŘ. MLÉKÁRNA 110.00 110.00 0 100.00 110.00 3 117 graf
JAS-JESNICKÁ STROJ 31.00 45.00 6 382 35.00 38.00 2 739 graf
JATKY PLZEŇ 82.00 95.00 10 146 82.00 100.00 18 848 graf
JČ ENERGETIKA 1 210.00 1 670.00 4 610 935 1 176.00 1 488.00 400 425 graf
JČ PLYNÁRENSKÁ 991.00 1 440.00 128 160 1 007.00 1 320.00 27 502 graf
JEMČA 800.00 865.00 34 220 781.00 841.00 16 873 graf
JESAN ADOLFOVICE 286.00 287.00 4 305 264.00 318.00 0 graf
JESDREV JESENÍK 317.00 352.00 43 349 292.00 341.00 14 118 graf
JESENIC.MLÉKÁRNY 251.00 253.00 40 957 226.00 259.00 39 054 graf
JESENIC.ZÁS.A NÁK. 45.00 54.00 990 65.00 102.00 14 493 graf
JIF - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
JIHLAVAN 94.00 139.00 103 618 110.00 140.00 414 637 graf
JIHLAVSKÉ AUTOOPR. 143.00 196.00 16 878 111.00 172.00 6 718 graf
JIHLAVSKÉ DZ 120.00 126.00 58 239 113.00 128.00 60 356 graf
JIHLAVSKÉ MLÉKÁRNY 184.00 204.00 10 077 138.00 199.00 6 368 graf
JIHOČESKÁ KERAMIKA 742.00 929.00 13 295 590.00 784.00 7 296 graf
JIHOČESKÉ LESY 155.00 181.00 50 465 174.00 210.00 8 528 graf
JIHOČESKÉ TISKÁRNY 200.00 230.00 12 190 240.00 275.00 16 268 graf
JIHOČESKÝ CHOVATEL 201.00 293.00 27 542 238.00 280.00 12 748 graf
JIHOSTROJ 145.00 199.00 974 425 119.00 185.00 285 877 graf
JILANA 175.00 191.00 15 925 155.00 170.00 3 715 graf
JIP 13,875/01 101.00 101.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
JIRČANY 86.00 103.00 11 535 98.00 160.00 11 534 graf
JIS INVEST.FOND - - - 195.00 300.00 29 305 graf
JITEX PÍSEK 260.00 283.00 742 924 245.00 275.00 277 156 graf
JITKA JINDŘ.HRADEC 157.00 193.00 444 281 146.00 187.00 199 140 graf
JITONA 139.00 170.00 265 725 140.00 160.00 131 390 graf
JITŘENKA PRAHA 78.00 80.00 16 545 79.00 88.00 47 238 graf
JIZERSKÉ SKLO 275.00 300.00 3 735 284.00 315.00 2 820 graf
JIZERSKÉ SKLO - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
JLV 81.00 89.00 7 539 66.00 85.00 9 141 graf
JM ENERGETIKA 1 450.00 1 575.00 2 038 985 1 383.00 1 580.00 275 553 graf
JM PLYNÁRENSKÁ 1 435.00 1 935.00 601 920 1 310.00 1 820.00 112 708 graf
JUNIVEL 52.00 58.00 0 81.00 91.00 1 973 graf
JUTA 1 090.00 1 335.00 1 884 865 1 060.00 1 393.00 325 662 graf
K.S.I.O.-1.PF - - - 29.00 48.00 1 777 655 graf
K.V. RESTAV 63.00 63.00 504 101.00 101.00 0 graf
KABELOVNA DĚČÍN - - - 5 256.00 5 256.00 0 graf
KABLO ELEKTRO 1 220.00 1 340.00 461 340 1 063.00 1 185.00 37 229 graf
KABLO KLADNO - - - 950.00 950.00 0 graf
KAOLIN HLUBANY 773.00 929.00 26 139 800.00 1 017.00 29 581 graf
KAPITÁL HOLDING - - - 120.00 136.00 216 933 graf
KAPP 46.00 46.00 0 94.00 94.00 0 graf
KARA 108.00 150.00 325 084 102.00 141.00 132 756 graf
KARLOVAR. MIN.VODY 760.00 837.00 45 120 875.00 1 002.00 107 297 graf
KARLOVAR. PORCELÁN 302.00 340.00 1 330 532 300.00 325.00 147 628 graf
KARLOVAR. PORCELÁN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KARLOVAR. SILNICE 46.00 47.00 376 65.00 70.00 3 290 graf
KARMA 835.00 927.00 231 295 860.00 990.00 63 276 graf
KARNOLA KRNOV 257.00 300.00 474 150 228.00 265.00 85 982 graf
KAROSERIA 150.00 150.00 129 300 135.00 155.00 60 148 graf
KARTOGRAFIE PRAHA 346.00 400.00 31 812 247.00 365.00 3 862 graf
KARVINSKÁ STAVEBNÍ 155.00 212.00 19 504 161.00 161.00 0 graf
KAUČUK GROUP 1 050.00 1 195.00 1 941 505 1 061.00 1 160.00 914 620 graf
KAVOZ 106.00 125.00 33 600 104.00 112.00 10 732 graf
KB 10,7/96 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB 11,1/98 100.00 100.00 41 928 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB 11,2/97 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB 11,4/01 101.00 101.00 474 313 8 001.00 8 001.00 0 graf
KB 7 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB LIKÉR 360.00 525.00 36 721 320.00 467.00 10 659 graf
KB VAR/00 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/98 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/98 100.00 100.00 769 142 7 715.00 10 700.00 91 088 graf
KB VAR/99 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/99 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KDYNIUM 200.00 292.00 7 008 223.00 225.00 0 graf
KERAM.KONDENZÁTORY - - - 1 008.00 1 008.00 0 graf
KERAM.ZÁV.ZNOJMO 217.00 270.00 24 180 187.00 246.00 148 718 graf
KERAMIKA HOB 1 620.00 1 805.00 3 385 160 1 506.00 1 752.00 559 553 graf
KERAMOST 304.00 459.00 450 040 352.00 425.00 207 742 graf
KF 78.00 86.00 2 038 60.00 71.00 1 717 graf
KF - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KF - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
KH BŘIDLIČNÁ 14/97 100.00 100.00 9 948 10 000.00 10 000.00 0 graf
KIF - - - - - - graf
KIF MOST 135.00 182.00 488 893 173.00 205.00 4 099 252 graf
KINOTECHNIKA PRAHA 86.00 95.00 10 836 86.00 95.00 1 028 graf
KIS INVEST 1 420.00 1 420.00 0 1 623.00 1 623.00 0 graf
KIS TIPAINVEST - - - 76.00 95.00 25 710 graf
KLATOVSKÉ RYBÁŘST. 218.00 329.00 66 840 247.00 360.00 406 283 graf
KLENOTY AURUM 205.00 227.00 7 410 171.00 224.00 10 266 graf
KLENOTY BRNO 60.00 71.00 31 580 58.00 70.00 9 431 graf
KLIMA 179.00 254.00 106 340 179.00 260.00 48 978 graf
KLIMACENTRUM 99.00 145.00 10 725 74.00 89.00 6 980 graf
KNOF.PRŮM.ŽIROV. 119.00 140.00 4 960 96.00 135.00 6 580 graf
KOH-I-NOOR 160.00 196.00 30 122 140.00 176.00 32 876 graf
KOH-I-NOOR ML.VOŽ. 151.00 170.00 10 642 150.00 166.00 9 724 graf
KOH-I-NOOR PRAHA 330.00 441.00 1 748 727 321.00 500.00 473 258 graf
KO-HOLDING 231.00 261.00 47 943 205.00 315.00 12 768 graf
KOLBENKA 125.00 143.00 57 623 117.00 145.00 41 435 graf
KOLI HOLD. N.MĚSTO 43.00 53.00 4 132 49.00 70.00 4 570 graf
KOLÍNSKÁ MLÉKÁRNA 133.00 195.00 0 91.00 183.00 6 714 graf
KOLORA SEMILY 91.00 99.00 121 781 85.00 110.00 53 498 graf
KOMERČNÍ BANKA 1 420.00 1 450.00 86 238 905 1 430.00 1 474.00 6 729 704 graf
KOMERČNÍ BANKA IF 634.00 701.00 30 010 862 621.00 656.00 7 771 852 graf
KOMPAS-OK IF - - - 167.00 180.00 28 652 graf
KONAX - - - 2.00 2.00 0 graf
KONE LIFTS 168.00 193.00 5 128 170.00 239.00 2 215 graf
KORAMIC ŘEPOV 87.00 87.00 0 95.00 108.00 1 050 graf
KORAMIC ŘEPOV - - - 10 003.00 10 003.00 0 graf
KORAMO KOLÍN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KORINT LIBEREC 72.00 88.00 12 282 70.00 79.00 22 651 graf
KORNOLIT 501.00 502.00 18 574 460.00 672.00 9 998 graf
KOSMOS ČÁSLAV 252.00 279.00 0 275.00 400.00 20 506 graf
KOSTELECKÉ UZENINY 1 055.00 1 400.00 259 060 979.00 1 250.00 155 842 graf
KOVÁRSKO 120.00 120.00 42 840 111.00 130.00 50 631 graf
KOVO 2 - - 0 974.00 974.00 0 graf
KOVO CHEB 138.00 153.00 58 140 94.00 121.00 4 354 graf
KOVO PRAHA 152.00 165.00 1 611 159.00 200.00 3 659 graf
KOVOBEL 58.00 58.00 0 74.00 77.00 4 092 graf
KOVOFINIŠ LEDEČ 72.00 97.00 9 894 60.00 129.00 10 364 graf
KOVOHUTĚ BŘIDLIČNÁ 353.00 430.00 763 431 327.00 389.00 163 705 graf
KOVOHUTĚ ČELAKOV. 108.00 120.00 143 014 105.00 120.00 75 296 graf
KOVOHUTĚ DĚČÍN 59.00 65.00 2 449 55.00 58.00 9 015 graf
KOVOHUTĚ MNÍŠEK 172.00 208.00 255 255 185.00 215.00 113 324 graf
KOVOHUTĚ POVRLY 72.00 80.00 142 791 65.00 79.00 34 193 graf
KOVOHUTĚ PŘÍBRAM 545.00 571.00 2 676 157 505.00 600.00 1 241 528 graf
KOVOHUTĚ ROKYCANY 191.00 238.00 2 545 950 162.00 230.00 264 693 graf
KOVOLIT MODŘICE 108.00 133.00 15 368 110.00 123.00 15 407 graf
KOVOMAT 32.00 40.00 5 313 27.00 31.00 1 144 graf
KOVONA 450.00 550.00 76 800 371.00 422.00 7 888 graf
KOVONA KARVINÁ 97.00 111.00 213 079 95.00 110.00 31 262 graf
KOVOPETROL PLZEŇ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KOVOPLAST CHLUMEC 262.00 265.00 39 016 238.00 303.00 32 262 graf
KOVOPODNIK 36.00 36.00 1 044 62.00 70.00 0 graf
KOVOPOL 211.00 222.00 15 145 205.00 230.00 23 510 graf
KOVOPROJEKTA BRNO 224.00 248.00 1 344 266.00 280.00 0 graf
KOVOSLUŽBA A.V. 39.00 47.00 3 600 35.00 50.00 2 409 graf
KOVOSLUŽBA PRAHA 165.00 165.00 0 209.00 220.00 1 045 graf
KOVOSVIT 135.00 140.00 21 827 106.00 139.00 24 720 graf
KOVOŠROT DĚČÍN 210.00 254.00 35 474 188.00 230.00 10 057 graf
KOVOŠROT KLADNO 169.00 219.00 2 209 162.00 203.00 2 828 graf
KOVOTERM 72.00 76.00 2 481 73.00 84.00 34 046 graf
KOZAK KLATOVY 94.00 101.00 32 491 96.00 109.00 16 294 graf
KRAJKA 114.00 125.00 169 880 121.00 150.00 81 342 graf
KRÁLODVORSKÉ ŽEL. 138.00 171.00 1 983 433 123.00 164.00 530 991 graf
KRÁLOVOPOLSKÁ 189.00 214.00 413 785 169.00 214.00 206 712 graf
KRED.BANKA 15,0/98 101.00 101.00 0 8 640.00 8 640.00 0 graf
KREDITAKTIV 325 350.00 326 910.00 14 019 355 - - - graf
KREDITAL IF - - - 140.00 155.00 57 528 graf
KREDITNÍ BANKA 17 495.00 19 435.00 17 495 - - - graf
KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY 503.00 515.00 349 049 443.00 500.00 139 423 graf
KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KRKONOŠSKÉ VÁPENKY 470.00 540.00 183 130 400.00 524.00 57 428 graf
KROMEXIM 64.00 64.00 0 60.00 66.00 1 848 graf
KRUŠNOH.STROJ.MOST 160.00 192.00 389 770 167.00 203.00 176 914 graf
KRUŠNOHORSKÉ LESY 133.00 166.00 118 934 137.00 171.00 135 404 graf
KRYSTALY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KRYTINA ŠLAPANICE 262.00 297.00 48 657 280.00 295.00 6 040 graf
KŘIŠŤÁLOVÝ IF 853.00 938.00 4 813 271 840.00 925.00 1 413 300 graf
K-T-V INVEST 1 485.00 1 700.00 3 643 170 1 229.00 1 568.00 458 018 graf
KUNZ HRANICE 125.00 139.00 80 690 125.00 135.00 151 782 graf
KUPONINVEST - - - 133.00 150.00 328 374 graf
KUPONINVEST IF - - - 125.00 125.00 0 graf
KVANTO IPF 263.00 269.00 3 193 583 260.00 280.00 1 360 029 graf
LABENA KR.BŘEZNO 36.00 40.00 5 680 33.00 40.00 4 466 graf
LABIT 50.00 51.00 3 147 48.00 52.00 16 090 graf
LACRUM BRNO 191.00 191.00 3 438 156.00 190.00 3 597 graf
LACTEA CHOMUTOV 80.00 80.00 80 52.00 90.00 0 graf
LADA 49.00 60.00 1 458 50.00 60.00 17 077 graf
LANAREST BRNO 75.00 76.00 77 102 64.00 81.00 31 042 graf
LANEX 531.00 600.00 47 081 460.00 565.00 32 624 graf
LARM 153.00 153.00 0 133.00 140.00 671 graf
LATER CHRUDIM 150.00 158.00 47 276 132.00 155.00 28 038 graf
LÁZ.SAN.SANSSOUCI 360.00 400.00 8 320 330.00 350.00 4 970 graf
LÁZ.SAN.ŠVÝC.DVŮR 595.00 734.00 19 826 599.00 700.00 9 880 graf
LÁZNĚ FRANT.LÁZNĚ 705.00 740.00 182 970 770.00 900.00 637 298 graf
LÁZNĚ KONST.LÁZNĚ 256.00 349.00 3 949 329.00 368.00 5 132 graf
LÁZNĚ KUNDRATICE 122.00 150.00 3 488 161.00 162.00 0 graf
LÁZNĚ LIBVERDA 132.00 176.00 9 280 125.00 165.00 7 561 graf
LÁZNĚ LIBVERDA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
LÁZNĚ LUHAČOVICE 435.00 452.00 86 120 418.00 464.00 66 851 graf
LÁZNĚ PODĚBRADY 100.00 133.00 10 834 111.00 150.00 13 024 graf
LÁZNĚ TEPLICE N.B. 159.00 161.00 18 206 152.00 160.00 41 656 graf
LÁZNĚ TEPLICE V Č. 178.00 185.00 115 738 146.00 180.00 55 244 graf
LÁZNĚ TEPLICE V Č. - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
LÁZNĚ VELICHOVKY 496.00 606.00 22 096 407.00 437.00 7 982 graf
LCS BUS. CENTRE 73.00 81.00 1 241 81.00 105.00 2 893 graf
LCS HOLDING - - - 127.00 140.00 367 586 graf
LDP VLTAVA VLAŠIM 185.00 195.00 117 117 185.00 203.00 25 449 graf
LE CYGNE SPORT.GR. - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
LECOTEX 146.00 200.00 729 116.00 183.00 1 080 graf
LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ 410.00 525.00 30 185 450.00 550.00 58 222 graf
LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
LÉČEBNÉ L.BOHDANEČ 265.00 306.00 12 249 226.00 286.00 6 892 graf
LÉČIVA PRAHA 2 315.00 2 415.00 6 415 130 2 253.00 2 490.00 1 782 569 graf
LEMEX 106.00 106.00 0 - - - graf
LENAS 801.00 841.00 69 219 718.00 801.00 91 442 graf
LES. SPOL.BUČOVICE 275.00 310.00 193 370 210.00 292.00 49 332 graf
LES. SPOL.BUCHLOV. 298.00 301.00 85 180 292.00 308.00 61 028 graf
LES. SPOL.FR.LÁZNĚ 190.00 229.00 87 600 139.00 144.00 0 graf
LES. SPOL.H.BLATNÁ 150.00 165.00 75 912 138.00 160.00 26 694 graf
LES. SPOL.HORŠ.TÝN 150.00 173.00 30 358 126.00 145.00 28 845 graf
LES. SPOL.HOŘICE 250.00 333.00 10 380 150.00 204.00 1 560 graf
LES. SPOL.JIHLAVA 268.00 321.00 3 780 267.00 310.00 65 792 graf
LES. SPOL.KRASLICE 119.00 132.00 16 001 121.00 148.00 9 971 graf
LES. SPOL.LANŠKR. 246.00 275.00 29 796 210.00 271.00 13 042 graf
LES. SPOL.LEDEČ 251.00 366.00 51 138 188.00 273.00 8 970 graf
LES. SPOL.LITOMĚŘ. 250.00 396.00 214 149 248.00 370.00 161 956 graf
LES. SPOL.NÁMĚŠŤ 220.00 266.00 30 854 201.00 300.00 16 822 graf
LES. SPOL.POLIČKA 235.00 357.00 7 050 239.00 328.00 15 460 graf
LES. SPOL.PŘIBYSL. 420.00 462.00 195 620 352.00 440.00 88 650 graf
LES. SPOL.RONOV 592.00 716.00 31 116 476.00 587.00 19 965 graf
LES. SPOL.STRÁŽN. - - - 107.00 140.00 33 187 graf
LES. SPOL.STŘÍBRO 270.00 299.00 13 920 181.00 223.00 8 826 graf
LES. SPOL.SVITAVY 199.00 239.00 5 176 200.00 220.00 12 654 graf
LES. SPOL.TELČ 424.00 645.00 0 308.00 468.00 5 048 graf
LES. SPOL.TRHANOV 149.00 195.00 21 949 140.00 150.00 3 480 graf
LES. ZÁV.KARLOVICE 110.00 129.00 6 192 99.00 162.00 13 551 graf
LESNA 405.00 413.00 398 036 363.00 415.00 512 009 graf
LESNÍ SP.KRÁL.HVO. 171.00 190.00 7 980 163.00 200.00 38 926 graf
LESNÍ SP.OPOČNO 450.00 495.00 24 195 378.00 574.00 26 444 graf
LESNÍ SP.TEP.U T. 557.00 654.00 663 039 498.00 662.00 361 377 graf
LESNÍ SP.ŽEL.RUDA 284.00 343.00 6 105 232.00 300.00 2 037 graf
LESNÍ SPOL. BRUMOV 549.00 751.00 63 945 600.00 700.00 22 369 graf
LESNÍ SPOL.BROUMOV 115.00 168.00 13 339 131.00 152.00 21 462 graf
LESNÍ SPOL.H.KRÁL. 139.00 190.00 3 616 120.00 133.00 3 712 graf
LESNÍ SPOL.JAROM. 180.00 198.00 15 840 195.00 210.00 11 764 graf
LESNÍ SPOL.JM LESY 228.00 245.00 189 679 214.00 240.00 65 586 graf
LESNÍ SPOL.NOVÉ M. 145.00 193.00 33 260 154.00 210.00 15 546 graf
LESNÍ SPOL.PLANÁ 107.00 111.00 888 91.00 111.00 7 524 graf
LESNÍ SPOL.PLASY 113.00 126.00 9 651 99.00 116.00 8 972 graf
LESNÍ SPOL.PŘEŠTI. 105.00 129.00 315 128.00 134.00 0 graf
LESNÍ SPOL.PŘIMDA 116.00 136.00 45 728 114.00 150.00 11 904 graf
LESOSTAVBY F.MÍST. 130.00 130.00 5 720 130.00 143.00 47 860 graf
LESOSTAVBY HR.KRÁL 263.00 292.00 8 434 200.00 264.00 18 968 graf
LESOSTAVBY PLZEŇ 83.00 102.00 992 113.00 125.00 0 graf
LESOSTAVBY ŠUMPERK 178.00 182.00 9 080 156.00 169.00 7 480 graf
LESOSTAVBY ŠUMPERK 50.00 50.00 0 60.00 60.00 0 graf
LESOSTAVBY TŘEBOŇ 500.00 616.00 1 790 500 466.00 600.00 211 144 graf
LESTA OLOMOUC 46.00 56.00 0 40.00 43.00 622 graf
LESY Č. KRUMLOV 3 065.00 3 780.00 3 903 060 3 125.00 3 780.00 3 578 264 graf
LESY Č. RUDOLEC 352.00 469.00 17 966 350.00 450.00 30 690 graf
LESY DŘEVO BRUNTÁL 112.00 138.00 21 027 135.00 150.00 8 140 graf
LESY FRÝDEK-MÍSTEK 119.00 130.00 67 484 107.00 150.00 126 464 graf
LESY HLUBOKÁ 265.00 275.00 30 250 260.00 300.00 65 264 graf
LESY CHLUMEC N.C. 700.00 700.00 14 000 651.00 704.00 26 930 graf
LESY JINDŘ. HRADEC 456.00 685.00 346 866 406.00 691.00 208 450 graf
LESY KÁCOV 351.00 371.00 44 280 320.00 370.00 48 790 graf
LESY KAPLICE 198.00 261.00 3 960 156.00 175.00 5 047 graf
LESY KRNOV 136.00 150.00 14 552 114.00 135.00 14 054 graf
LESY KŘIVOKLÁT 388.00 520.00 107 739 341.00 535.00 102 230 graf
LESY MĚLNÍK 101.00 102.00 2 856 127.00 150.00 1 354 graf
LESY ML. BOLESLAV 299.00 333.00 14 254 230.00 242.00 920 graf
LESY NIŽBOR 143.00 203.00 36 272 117.00 174.00 9 872 graf
LESY PELHŘIMOV 475.00 555.00 501 656 425.00 496.00 10 200 graf
LESY PROTIVÍN 210.00 242.00 23 292 180.00 270.00 2 840 graf
LESY SPÁL.POŘÍČÍ 113.00 129.00 17 360 123.00 134.00 39 224 graf
LESY TÁBOR 194.00 220.00 15 507 195.00 278.00 27 535 graf
LESY VLAŠIM 501.00 566.00 97 027 498.00 566.00 49 316 graf
LESY VYŠŠÍ BROD 531.00 807.00 0 689.00 765.00 0 graf
LIBER.VZDUCH.ZÁV. 261.00 290.00 7 250 200.00 220.00 0 graf
LIBEREC 14,25/99 101.00 105.00 11 736 10 000.00 10 000.00 0 graf
LIBEREC.MASNÝ POD. 148.00 150.00 8 234 100.00 111.00 2 364 graf
LIBERTA 44.00 45.00 2 502 48.00 62.00 1 216 graf
LICOLOR LIBEREC 100.00 120.00 74 460 89.00 106.00 43 251 graf
LIGLASS 157.00 194.00 20 688 170.00 190.00 855 graf
LIGMET 478.00 542.00 160 738 322.00 543.00 80 783 graf
LIGNA PRAHA 765.00 959.00 60 234 650.00 802.00 14 264 graf
LIGNUM HODONÍN 49.00 50.00 400 75.00 75.00 0 graf
LIGRA STARÉ MĚSTO 68.00 84.00 255 609 64.00 80.00 116 397 graf
LIHOVAR M.BOLESLAV 203.00 223.00 23 221 157.00 220.00 3 040 graf
LIMONA MN.HRADIŠTĚ 216.00 226.00 3 104 168.00 220.00 1 895 graf
LINASET 687.00 1 000.00 58 100 705.00 920.00 584 565 graf
LINEA NIVNICE 232.00 233.00 15 844 269.00 285.00 24 735 graf
LINEA ÚBOK - - - 1 800.00 1 800.00 0 graf
LINETA 65.00 80.00 6 457 43.00 57.00 3 169 graf
LIRA 610.00 615.00 20 910 576.00 675.00 13 978 graf
LISOVNY N.HM.VRBNO 101.00 122.00 5 771 81.00 149.00 5 740 graf
LITES 59.00 68.00 12 609 58.00 61.00 5 792 graf
LOKOMOTIVKA PRAHA 86.00 102.00 120 503 76.00 103.00 52 258 graf
LOMBARD INDUSTRIAL 213.00 289.00 534 652 203.00 282.00 139 282 graf
LONKA PŘÍBOR 631.00 763.00 796 206 487.00 785.00 223 070 graf
LOVOCHEMIE LOVOS. 268.00 349.00 789 124 270.00 316.00 128 687 graf
LS ROYAL MAR.LÁZNĚ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
LUČEBNÍ Z.DRASLOV. 34.00 43.00 34 780 32.00 80.00 7 771 graf
LUČEBNÍ ZÁV. KOLÍN 64.00 85.00 31 604 54.00 65.00 12 056 graf
LUHOV 85.00 96.00 3 400 74.00 85.00 10 238 graf
LUKRATIV BRNO - - - 31.00 37.00 566 289 graf
LUŽAN VESELÍ N.L. 97.00 120.00 0 98.00 123.00 1 393 graf
MADETA 1 025.00 1 075.00 3 076 260 933.00 1 075.00 209 072 graf
MAGNET 155.00 171.00 84 267 141.00 222.00 87 331 graf
MAGNET - - - 121.00 121.00 0 graf
MAGNETON 130.00 131.00 437 058 113.00 126.00 117 859 graf
MAJETKOVÁ ŽDÍREC 115.00 128.00 12 917 117.00 139.00 35 199 graf
MALÉ LUXUS.HOTELY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MANHATTAN IF 735.00 906.00 2 037 920 670.00 950.00 1 193 292 graf
MAR.LÁZNĚ 12,5/00 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
MARILA ROKYCANY - - - 31.00 38.00 402 graf
MARS SVRATKA 245.00 356.00 34 652 298.00 375.00 10 954 graf
MASNA BRNO 23.00 26.00 7 995 18.00 27.00 8 643 graf
MASNA KROMĚŘÍŽ 142.00 150.00 4 200 198.00 285.00 0 graf
MASNA STUDENÁ 279.00 308.00 88 137 281.00 325.00 51 060 graf
MASNÝ PRŮM.ŠUMPERK 134.00 185.00 15 725 159.00 270.00 7 114 graf
MASNÝ PRŮM.VIMPERK 207.00 254.00 9 371 184.00 230.00 5 053 graf
MASNÝ PRŮMYSL CHEB 51.00 51.00 1 581 48.00 55.00 3 634 graf
MASO HROZNĚTÍN 113.00 125.00 1 994 170 130.00 138.00 3 155 graf
MASO PLANÁ 90.00 99.00 2 142 85.00 104.00 7 701 graf
MASOKOMB. KLADNO 23.00 30.00 28 386 19.00 30.00 3 162 graf
MASOKOMB. KOSMON. 149.00 171.00 172 722 136.00 163.00 52 110 graf
MASOKOMB. LOUNY 89.00 89.00 1 958 66.00 86.00 2 642 graf
MASOKOMB. PŘÍBRAM 93.00 93.00 5 301 81.00 93.00 10 595 graf
MASOKOMB.KLATOVY 315.00 351.00 9 158 227.00 270.00 14 537 graf
MASOKOMB.MARTINOV 364.00 459.00 18 468 340.00 450.00 137 374 graf
MASOKOMB.POLIČKA 497.00 746.00 263 540 387.00 671.00 367 919 graf
MASOSPOL PÍSNICE 125.00 163.00 160 237 127.00 154.00 35 240 graf
MASOZÁVOD KRAHULČÍ 202.00 244.00 67 762 195.00 214.00 29 675 graf
MASSAG 320.00 352.00 1 755 885 296.00 350.00 74 953 graf
MATE 150.00 150.00 80 550 120.00 127.00 9 705 graf
MEDICAMENTA 117.00 166.00 13 416 130.00 180.00 50 798 graf
MEGA 123.00 123.00 0 200.00 200.00 0 graf
MECH.ZÁV.DOBROVICE 171.00 206.00 1 368 180.00 211.00 10 203 graf
MEOPTA PŘEROV 105.00 116.00 296 798 99.00 120.00 234 285 graf
MEP POSTŘELMOV 90.00 110.00 210 499 88.00 112.00 103 020 graf
MERKUR PRAHA 22.00 22.00 660 20.00 22.00 545 graf
MERKURIA 70.00 85.00 1 908 81.00 100.00 4 254 graf
MERX IS - - - 90.00 90.00 0 graf
MESPAS 23.00 23.00 0 28.00 30.00 4 640 graf
METAL 400.00 410.00 52 550 546.00 654.00 560 graf
METAL ZNOJMO 152.00 222.00 30 125 196.00 212.00 38 598 graf
METALIMEX 2 620.00 2 700.00 151 200 2 538.00 2 782.00 104 970 graf
METALŠROT TLUMAČOV 101.00 110.00 25 720 89.00 108.00 14 477 graf
METAZ 96.00 119.00 12 730 97.00 116.00 15 890 graf
METRA BLANSKO 201.00 210.00 367 080 200.00 229.00 226 625 graf
METROPROJEKT 106.00 117.00 1 166 143.00 150.00 18 198 graf
METROSTAV 2 215.00 3 015.00 14 485 655 2 010.00 2 800.00 1 336 847 graf
METROSTAV - - - 980.00 980.00 0 graf
MEVA 230.00 278.00 22 226 138.00 192.00 2 591 graf
MGM HOLEŠOV 95.00 95.00 0 90.00 100.00 370 graf
MIDO 1 150.00 1 265.00 0 1 000.00 1 000.00 0 graf
MICHELSKÉ PEKÁRNY 900.00 1 000.00 407 980 874.00 1 009.00 106 996 graf
MIKROP ČEBÍN 224.00 326.00 3 648 262.00 263.00 3 922 graf
MILAGRO - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MILETA 83.00 96.00 47 754 80.00 87.00 22 324 graf
MILKO 220.00 220.00 38 940 138.00 184.00 8 184 graf
MILO OLOMOUC 1 280.00 1 405.00 2 228 000 1 261.00 1 380.00 984 772 graf
MILPA PARDUBICE 105.00 105.00 7 770 95.00 100.00 2 760 graf
MINERVA BOSKOVICE 290.00 367.00 348 367 320.00 374.00 52 506 graf
MITOP MIMOŇ 180.00 237.00 14 105 233.00 484.00 233 108 graf
MJM LITOVEL 321.00 395.00 40 817 320.00 400.00 187 142 graf
MLÉKÁRNA F.MÍSTEK 854.00 1 080.00 44 440 1 122.00 2 050.00 96 500 graf
MLÉKÁRNA HR.KRÁL. 271.00 394.00 0 190.00 394.00 57 612 graf
MLÉKÁRNA KLATOVY 246.00 376.00 308 546 230.00 342.00 47 756 graf
MLÉKÁRNA KUNÍN 363.00 529.00 45 552 316.00 505.00 33 484 graf
MLÉKÁRNA MAR.LÁZNĚ 309.00 409.00 0 231.00 408.00 17 072 graf
MLÉKÁRNA STŘÍBRO 217.00 315.00 68 418 214.00 305.00 22 148 graf
MLÝNY ČERČANY 38.00 39.00 2 973 28.00 37.00 3 274 graf
MOCHOVSKÉ MRAZÍRNY 76.00 84.00 7 053 66.00 97.00 17 119 graf
MOMENTIVE SPEC.CH. - - - - - - graf
MONTAS HR.KR_LOV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MONTAS HR.KRÁLOVÉ 31.00 40.00 4 024 30.00 83.00 1 350 graf
MONTÁŽE PŘEROV 303.00 369.00 8 623 285.00 333.00 316 graf
MONTÁŽE PŘÍBRAM 88.00 108.00 10 707 88.00 95.00 10 186 graf
MONTI THERMAE - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MONTOVANÉ STAVBY 135.00 149.00 1 620 140.00 155.00 4 200 graf
MOPAS HOLEŠOV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MOR. POTRAVIN. ST - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MOR.CUKERNÍ SDRUŽ. - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
MOR.CUKERNÍ SDRUŽ. 25.00 28.00 7 450 - - - graf
MOR.POTRAVIN.ST. 122.00 163.00 0 105.00 110.00 7 998 graf
MOR.ZEM.HOLDING - - - 129.00 151.00 484 072 graf
MORAGRO PROSTĚJOV 85.00 94.00 4 455 90.00 120.00 50 492 graf
MORAV. PLYNOSTAV 850.00 856.00 11 068 830.00 855.00 30 411 graf
MORAV.CHEMIC. ZÁV. 687.00 800.00 1 485 531 689.00 786.00 942 199 graf
MORAV.KERAM.ZÁVODY 180.00 180.00 26 100 149.00 165.00 9 900 graf
MORAVEL OLOMOUC 95.00 95.00 8 740 86.00 105.00 17 895 graf
MORAVIA BANKA 13 500.00 13 500.00 0 - - - graf
MORAVIA CANS 341.00 412.00 6 634 297.00 326.00 2 376 graf
MORAVIA GLASS 443.00 469.00 69 066 334.00 1 000.00 16 623 graf
MORAVIA INVEST IF 119.00 140.00 17 720 124.00 154.00 33 395 graf
MORAVIA VAR/00 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
MORAVIAFLOR 73.00 109.00 438 300.00 333.00 0 graf
MORAVIAFROST 482.00 537.00 177 828 494.00 538.00 49 530 graf
MORÁVKA CENTRUM - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
MORAVOLEN ŠUMPERK 60.00 74.00 7 245 63.00 79.00 28 317 graf
MORAVOSTAV BRNO 880.00 1 205.00 462 822 951.00 1 172.00 444 908 graf
MORAVSK_ ENERG.IF - - - 231.00 273.00 21 182 graf
MORAVSKÁ AGRA 30.00 33.00 528 31.00 34.00 5 406 graf
MORAVSKÁ PRŮM. - - - 205.00 216.00 26 196 graf
MORAVSKÉ AUTOOPR. 59.00 59.00 0 95.00 95.00 0 graf
MORAVSKÉ KOVÁRNY 490.00 501.00 55 030 485.00 548.00 21 972 graf
MORAVSKÉ NAFT.DOLY 932.00 990.00 1 013 022 878.00 1 045.00 255 978 graf
MORAVSKÉ ŽELEZÁRNY 120.00 139.00 156 224 118.00 130.00 112 492 graf
MORAVSKOČESKÝ IF - - - 45.00 100.00 7 250 graf
MORAVSKOSLEZ. UPF 640.00 666.00 3 356 398 631.00 663.00 1 983 579 graf
MORAVSKOTŘ.STAVBY 61.00 61.00 20 740 55.00 60.00 4 142 graf
MORAVSKÝ DRUŽ.IF - - - 90.00 103.00 23 897 graf
MORAVSKÝ IF - - - 76.00 174.00 195 617 graf
MORAVSKÝ ZEM.HOLD. - - - 120.00 135.00 169 838 graf
MORSLEZ.TE.13,0/99 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
MORSLEZS. PIVOVARY 205.00 238.00 55 431 205.00 226.00 62 433 graf
MORSLEZS.REGIONÁL. - - - 89.00 103.00 3 617 graf
MORSLEZS.TEPLÁRNY 719.00 740.00 2 631 766 681.00 728.00 1 261 851 graf
MORSTAR 283.00 326.00 25 502 252.00 277.00 29 801 graf
MOSTÁRNA HUSTOPEČE 399.00 480.00 1 379 278 394.00 455.00 112 298 graf
MOSTECKÁ UHEL.SP. 163.00 182.00 5 842 205 165.00 185.00 1 401 633 graf
MOSTECKÁ UHEL.SPOL - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MOTOFOND IF - - - 186.00 210.00 338 664 graf
MOTOKOV INTER. 394.00 514.00 416 119 300.00 460.00 26 418 graf
MOTOKOV PRAHA 164.00 189.00 138 087 154.00 185.00 49 426 graf
MOTOR JIKOV 89.00 117.00 22 543 95.00 123.00 19 068 graf
MOTORPAL 151.00 170.00 124 822 148.00 182.00 183 046 graf
MRAZÍRNY DAŠICE 72.00 80.00 14 360 47.00 55.00 9 698 graf
MRAZÍRNY PRAHA 87.00 87.00 783 101.00 112.00 0 graf
MRAZÍRNY PRAHA - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
MRAZÍRNY VIŠŇOVÉ 440.00 491.00 8 849 314.00 407.00 25 212 graf
MS FOND (PIAS) 1 050.00 1 050.00 0 - - - graf
MSA 746.00 800.00 2 832 173 710.00 780.00 591 529 graf
MSDZ ŠUMPERK 75.00 91.00 38 400 69.00 101.00 56 898 graf
MSP PŘEROV 21/97 100.00 100.00 0 - - - graf
MŠLZ 292.00 452.00 16 189 135 284.00 470.00 2 222 052 graf
MTH PRAHA 68.00 70.00 33 672 63.00 70.00 15 681 graf
MUROM 152.00 173.00 98 036 162.00 197.00 149 173 graf
MUZO 608.00 668.00 6 012 692.00 768.00 2 768 graf
MYKANA 62.00 83.00 0 67.00 74.00 665 graf
NAKLADATEL.OLYMPIA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
NAREX ČESKÁ LÍPA - - - 99 994.00 99 994.00 0 graf
NAREX ČESKÁ LÍPA 284.00 350.00 25 328 291.00 330.00 21 483 graf
NATE CHOTĚBOŘ 1 805.00 1 940.00 662 840 1 635.00 1 850.00 128 712 graf
NATURAMYL 322.00 350.00 32 324 251.00 400.00 7 204 graf
NAVOS 407.00 535.00 885 130 443.00 551.00 1 113 166 graf
NEALKO OLOMOUC 389.00 433.00 513 481 342.00 420.00 121 900 graf
NEMOHOLD 97.00 121.00 16 500 54.00 99.00 2 424 graf
NEPTUN BYLANY 130.00 134.00 28 178 152.00 185.00 64 972 graf
NISA - - - 2.00 2.00 15 graf
NKT CABLES 721.00 823.00 1 019 343 720.00 832.00 567 847 graf
NOVÁ HUŤ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
NOVAMYL 163.00 200.00 16 370 139.00 186.00 17 429 graf
NOVING 180.00 180.00 2 700 162.00 170.00 808 graf
NOWACO MRAZÍRNY 45.00 56.00 12 635 40.00 58.00 26 604 graf
NYCOM 185.00 262.00 30 435 266.00 295.00 28 484 graf
O2 C.R. 2 420.00 2 525.00 129 898 655 2 343.00 2 550.00 6 401 558 graf
OBAL ROZKOŠ 260.00 330.00 79 495 216.00 306.00 58 952 graf
OBAL ROZKOŠ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OBALEX ZNOJMO 250.00 309.00 37 601 260.00 318.00 21 406 graf
OBČANSKÝ IF 150.00 195.00 61 252 139.00 155.00 17 235 graf
OBCH. A BROKER. IF - - - 78.00 86.00 0 graf
OBCH.ZAŘÍZENÍ PHA 37.00 45.00 880 29.00 30.00 598 graf
OBCHOD OBUVÍ ZLÍN 74.00 80.00 22 037 72.00 76.00 13 775 graf
OBCHOD S PALIVY 243.00 270.00 486 335.00 335.00 0 graf
OBCHODNÍ DŮM ALFA 110.00 146.00 36 372 109.00 121.00 4 298 graf
OBCHODNÍ SLADOVNY 1 015.00 1 140.00 809 030 1 020.00 1 240.00 513 497 graf
OBCHODNÍ SLADOVNY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OBCHODNÍ TISKÁRNY 160.00 170.00 38 097 152.00 175.00 59 148 graf
OBIL.LIHOV.KRALUPY 195.00 283.00 18 375 219.00 244.00 9 800 graf
OBILA KUTNÁ HORA 373.00 459.00 257 412 268.00 376.00 34 655 graf
OBL.PRŮM.P.POLIČKA 145.00 151.00 3 020 175.00 180.00 5 280 graf
OBNOVA BRNO 67.00 74.00 7 266 64.00 77.00 12 804 graf
OD KRUŠNOHOR 263.00 324.00 11 095 143.00 205.00 5 586 graf
OD LASO 502.00 554.00 197 986 459.00 517.00 51 956 graf
OD PRIOR JIHLAVA 78.00 79.00 632 90.00 104.00 1 400 graf
OD PRIOR ZLÍN 196.00 242.00 17 462 150.00 171.00 2 012 graf
OD RIO MOST 126.00 173.00 3 123 99.00 100.00 894 graf
ODETKA 210.00 210.00 0 171.00 210.00 8 601 graf
ODĚVNÍ PRŮMYSL 270.00 280.00 90 798 242.00 282.00 51 157 graf
ODĚVY HRADEC KRÁL. 60.00 60.00 2 400 60.00 77.00 0 graf
ODĚVY ÚSTÍ N.L. 33.00 33.00 0 19.00 35.00 1 406 graf
ODKOLEK 225.00 271.00 225 206 198.00 254.00 40 688 graf
ODVĚTVOVÝ IF 150.00 168.00 40 092 137.00 171.00 37 110 graf
OFT HOLDING PRAHA - - 0 200.00 700.00 24 651 graf
OHL ŽS 750.00 787.00 2 263 529 684.00 763.00 326 262 graf
OK STS TOUŽIM 95.00 95.00 5 700 86.00 100.00 9 486 graf
OKD 46.00 49.00 2 756 908 45.00 49.00 1 782 100 graf
OKD - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OKD 14,5/99 103.00 103.00 0 - - - graf
OKULA NÝRSKO 151.00 166.00 17 436 148.00 178.00 5 425 graf
OLEASPOL - - - 30 000.00 30 000.00 0 graf
OLEASPOL - - - 30 000.00 30 000.00 0 graf
OLMA MLÉK.PRŮMYSL 751.00 765.00 99 694 669.00 850.00 166 275 graf
OLŠANSKÉ PAPÍRNY 379.00 438.00 908 946 365.00 420.00 461 425 graf
OMNIPOL 380.00 405.00 283 740 354.00 400.00 138 187 graf
OMYA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OMYA.VÁPENNÁ 720.00 733.00 47 575 710.00 811.00 114 460 graf
ON SEMICONDUCT. CR 190.00 195.00 43 130 160.00 190.00 9 922 graf
OPAVLEN OPAVA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OPAVSKÁ LESNÍ 165.00 165.00 5 280 165.00 169.00 9 735 graf
OPRAVY ZÁCHLUMÍ 154.00 190.00 11 780 270.00 270.00 0 graf
OPZ PLUS 34.00 34.00 7 038 29.00 29.00 1 972 graf
ORCA - - - 297.00 297.00 0 graf
ORGATEX 470.00 500.00 2 350 409.00 491.00 1 636 graf
ORGREZ 98.00 109.00 1 823 115.00 120.00 1 035 graf
ORLIČAN CHOCEŇ 56.00 69.00 23 322 53.00 65.00 16 943 graf
ORPA 300.00 300.00 164 400 259.00 285.00 10 942 graf
ORTAS PŘÍBRAM - - - 99 998.00 99 998.00 0 graf
ORTAS PŘÍBRAM 36.00 41.00 8 656 49.00 63.00 17 364 graf
OSEVA 72.00 87.00 3 600 61.00 68.00 9 001 graf
OSEVA AGRI CHRUDIM - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OSEVA UNI 245.00 290.00 33 135 300.00 310.00 62 732 graf
OSONA 77.00 77.00 22 946 67.00 77.00 22 759 graf
OSP Č. BUDĚJOVICE 143.00 190.00 4 174 157.00 171.00 0 graf
OSPAP VELKOOBCH.P. 63.00 77.00 3 987 69.00 79.00 1 293 graf
OSTRAV.VOD.A KAN. 144.00 166.00 57 586 120.00 155.00 34 138 graf
OSTRAVAR 544.00 655.00 92 562 462.00 608.00 63 720 graf
OSTROJ 302.00 368.00 1 591 448 296.00 343.00 763 291 graf
OSTROV.TEPLÁREN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OTAVAN TŘEBOŇ 301.00 335.00 101 891 271.00 325.00 50 393 graf
OTAVA-PATRIA 206.00 238.00 58 354 171.00 235.00 17 114 graf
OTAVSKÉ STROJÍRNY 100.00 110.00 6 801 101.00 130.00 65 553 graf
OTMA SLOV. FRUTA 200.00 238.00 21 480 152.00 203.00 13 330 graf
P.I.F. 466.00 504.00 13 685 263 451.00 492.00 5 340 646 graf
PACOVSKÉ STROJÍRNY 105.00 143.00 12 951 88.00 105.00 720 graf
PALABA SLANÝ 225.00 312.00 1 972 480 232.00 347.00 404 874 graf
PAMELA 44.00 49.00 0 35.00 36.00 4 191 graf
PANAV 415.00 631.00 0 900.00 1 020.00 0 graf
PANKRÁC 59.00 77.00 6 252 78.00 83.00 11 456 graf
PANKRÁC 100.00 100.00 0 82.00 101.00 820 graf
PAPÍRNY BRNO 111.00 128.00 157 503 101.00 119.00 86 930 graf
PARAMO 1 275.00 1 340.00 1 383 155 1 251.00 1 380.00 834 934 graf
PARDUBICE 12,7/99 - - 0 1 000.00 1 000.00 0 graf
PARKHOTEL GOLF ML 191.00 220.00 1 540 209.00 220.00 858 graf
PARKING CENTRUM - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PAS ZÁBŘEH NA MOR. 70.00 77.00 2 450 99.00 110.00 6 655 graf
PASO BRNO 85.00 85.00 0 92.00 92.00 0 graf
PAVUS PRAHA 72.00 80.00 3 829 96.00 101.00 384 graf
PBS BRNO DIZ 120.00 148.00 412 504 118.00 145.00 38 862 graf
PCB BENEŠOV 74.00 77.00 8 732 71.00 78.00 17 152 graf
PEGA 333.00 428.00 147 961 294.00 456.00 69 061 graf
PEKÁR.A CUKR.NÁCHO - - - - - - graf
PEKÁRNA CHOMUTOV 174.00 185.00 46 890 93.00 110.00 185 graf
PEKÁRNA LIBEREC 102.00 102.00 8 568 81.00 115.00 16 187 graf
PEKÁRNA TŘEBÍČ 111.00 137.00 9 628 125.00 139.00 6 636 graf
PEKÁRNA TŘEBÍČ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PEKÁRNA ŽATEC 1 000.00 1 000.00 49 000 861.00 1 055.00 20 718 graf
PEKÁRNY CUKRÁRNY 258.00 315.00 67 835 230.00 297.00 25 701 graf
PEKÁRNY ŠUMPERK 197.00 270.00 39 186 198.00 240.00 9 732 graf
PEREX 68.00 68.00 0 45.00 49.00 2 979 graf
PERFEKTA 112.00 149.00 3 246 121.00 175.00 4 200 graf
PERLA BAVLNÁŘ.ZÁV. 138.00 173.00 1 352 333 123.00 166.00 515 978 graf
PETRA STRÁNÍ 28.00 28.00 0 36.00 52.00 624 graf
PF AAA 614.00 616.00 231 871 570.00 632.00 121 424 graf
PF IKS KB PLUS 135.00 141.00 4 246 739 133.00 141.00 2 387 304 graf
PF MAJETKU 1.IN 205.00 211.00 630 314 191.00 207.00 287 407 graf
PF PRAVID.PŘ. 1.IN 227.00 237.00 2 084 830 221.00 233.00 1 125 580 graf
PF PROSPERITY 1.IN 214.00 223.00 1 803 027 200.00 220.00 864 227 graf
PHARMING - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PHILIP MORRIS ČR A 4 000.00 4 215.00 6 926 775 3 497.00 3 973.00 566 176 graf
PHOENIX LÉKÁR. VO 209.00 275.00 7 835 325.00 370.00 18 710 graf
PIF GARANCE 632.00 738.00 81 103 593.00 721.00 77 652 graf
PIKAZ PRAHA 27.00 42.00 10 105 50.00 89.00 0 graf
PILANA TOOLS 187.00 201.00 78 849 162.00 190.00 26 466 graf
PIV.A SOD.BRNO 144.00 160.00 6 774 132.00 146.00 3 908 graf
PIV.A SOD.BŘECLAV 130.00 135.00 8 886 114.00 120.00 2 600 graf
PIV.A SOD.JIHLAVA 321.00 363.00 5 889 302.00 350.00 11 753 graf
PIV.RADEGAST SEDL. 286.00 386.00 21 688 288.00 355.00 3 618 graf
PIVOV. PARDUBICE - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PIVOV.A SOD.SVIT. 211.00 234.00 6 212 182.00 220.00 6 128 graf
PIVOV.KRUŠOVICE 1 540.00 1 895.00 340 855 1 530.00 1 801.00 50 598 graf
PIVOV.LOUNY 341.00 392.00 20 554 310.00 350.00 5 490 graf
PIVOV.PARDUBICE 216.00 237.00 63 142 190.00 230.00 51 963 graf
PIVOV.PROSTĚJOV 130.00 157.00 1 019 135.00 148.00 675 graf
PIVOV.STAROBRNO 1 055.00 1 205.00 874 550 1 050.00 1 155.00 302 634 graf
PIVOV.STAROBRNO - - - 1 033.00 1 042.00 30 218 graf
PIVOV.VRATISLAVICE 602.00 710.00 32 937 610.00 803.00 28 943 graf
PIVOVAR RADEGAST 3 920.00 4 000.00 9 809 675 3 616.00 3 952.00 1 626 311 graf
PIVOVAR V.POPOVICE 1 645.00 1 900.00 2 286 180 1 654.00 2 099.00 1 418 146 graf
PIVOVARSKÝ HOLDING 1 255.00 1 385.00 3 673 430 1 174.00 1 368.00 3 400 964 graf
PIVOVARY BOH.PRAHA 421.00 522.00 627 243 415.00 483.00 154 006 graf
PK TRADE BRNO - - - 300.00 300.00 0 graf
PLASTIK HT 152.00 169.00 18 232 140.00 154.00 5 012 graf
PLEMENÁŘI BRNO 340.00 340.00 10 200 340.00 345.00 0 graf
PLEMENÁŘSKÉ SLUŽBY 52.00 58.00 3 567 59.00 62.00 9 935 graf
PLIVA - LACHEMA 1 260.00 1 430.00 1 058 430 1 066.00 1 364.00 202 088 graf
PLOMA 129.00 152.00 269 060 127.00 151.00 66 324 graf
PLYNOPROJEKT PRAHA 104.00 125.00 11 797 88.00 172.00 12 982 graf
PLYNOSTAV PARDUB. 510.00 616.00 528 797 483.00 616.00 45 985 graf
PLYNOSTAV PARDUB. - - - 1 145.00 1 145.00 0 graf
PLZEŇ 11,5/00 101.00 101.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
PLZEŇ.PROJ.ATELIÉR 495.00 753.00 6 581 450.00 679.00 0 graf
PLZEŇSKÁ IS - - - 175.00 246.00 156 573 graf
PLZEŇSKÁ IS - - - 160.00 248.00 106 996 graf
PLZEŇSKÁ IS - - - 167.00 240.00 530 894 graf
PLZEŇSKÁ KAP.SPOL. 99.00 110.00 95 327 101.00 109.00 60 558 graf
PLZEŇSKÁ TEPLÁREN. 375.00 425.00 126 514 348.00 405.00 60 832 graf
PLZEŇSKÝ PRAZDROJ 2 600.00 2 850.00 4 684 280 2 545.00 2 940.00 703 644 graf
PLZEŇSKÝ PRAZDROJ - - - - - - graf
PMIF PŘEROV - - - - - - graf
PNIF 74.00 83.00 5 507 57.00 89.00 2 960 graf
PNP PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
POD.EKOLOG. VÝST. 495.00 550.00 39 710 450.00 550.00 30 548 graf
PODNIK SPEC.PRACÍ 125.00 190.00 25 931 113.00 154.00 4 074 graf
PODNIKAT.TRŽNÍ PF 119.00 125.00 5 791 492 117.00 127.00 2 456 184 graf
POL.LESY DYMOKURY 655.00 766.00 140 719 695.00 761.00 128 149 graf
POLAB.CUKR.BEŘKOV. 65.00 65.00 1 560 50.00 52.00 495 graf
POLAB.DZ NYMBURK 57.00 83.00 0 73.00 73.00 0 graf
POLABSKÉ MLÉKÁRNY 404.00 589.00 407 896 346.00 577.00 66 045 graf
POLIČSKÉ STROJÍRNY 325.00 418.00 2 037 157 281.00 422.00 398 726 graf
POLOVODIČE PRAHA 37.00 49.00 8 309 32.00 52.00 4 607 graf
POLYGON STAVEBNÍ 70.00 81.00 12 150 69.00 82.00 39 772 graf
POLYGRAFIA 79.00 87.00 696 66.00 71.00 2 040 graf
POLYTECHNA 855.00 979.00 23 405 786.00 852.00 6 466 graf
POM - - - 135.00 135.00 0 graf
PORCEL.MANUFAKTURA 1 950.00 1 970.00 129 335 1 868.00 2 150.00 53 188 graf
PORTFOLIO MORAVA - - - 80.00 102.00 68 436 graf
POSTILION PO>T.IF - - - 533.00 660.00 574 670 graf
POŠT.TISK.CENIN 350.00 350.00 4 900 304.00 355.00 5 223 graf
POŠTOREN. KER.ZÁV. 399.00 420.00 280 535 400.00 434.00 137 489 graf
POŠTOVNÍ DVŮR KV 2 390.00 2 390.00 0 - - - graf
POTIS 94.00 95.00 285 70.00 80.00 686 graf
POTRAVINÁŘSKÝ IF 862.00 920.00 1 219 697 851.00 901.00 552 971 graf
POTRAVINÁŘSKÝ PF - - - 171.00 545.00 139 345 graf
POTRAVINY CENTRUM 35.00 35.00 70 30.00 34.00 438 graf
POVLTAVSKÉ MLÉKÁR. 327.00 394.00 36 073 266.00 353.00 6 064 graf
PÖYRY ENVIRONMENT 599.00 723.00 58 569 500.00 577.00 5 826 graf
POZ.STAVBY KLATOVY 90.00 90.00 0 86.00 91.00 4 820 graf
POZ.STAVBY PŘEROV 315.00 478.00 23 705 290.00 310.00 19 922 graf
POZ.STAVBY ZLÍN 195.00 220.00 9 685 100.00 151.00 711 graf
POZ.STAVIT. ZLÍN 235.00 239.00 11 428 246.00 270.00 33 858 graf
POZEM.ST.OLOMOUC 112.00 153.00 134 947 100.00 148.00 31 803 graf
POZEM.ST.STAVOSER. 115.00 128.00 0 120.00 126.00 6 750 graf
POZEM.ST.ÚSTÍ N.L. 159.00 193.00 101 285 156.00 205.00 57 105 graf
POZES RADONICE 61.00 67.00 2 867 39.00 50.00 39 graf
PPF INVEST.HOLDING 471.00 513.00 13 753 613 466.00 489.00 7 277 567 graf
PPF INVEST.HOLDING - - - 2 636.00 2 636.00 0 graf
PRÁCE A PODNIK.IF - - - 138.00 170.00 449 280 graf
PRÁD.A ČIST. ČB 54.00 60.00 0 66.00 70.00 1 662 graf
PRÁD.A ČIST.NÁCHOD 169.00 246.00 0 241.00 268.00 1 205 graf
PRAG REAL VYSOČANY 111.00 137.00 357 613 120.00 135.00 81 783 graf
PRAGA ČÁSLAV 37.00 37.00 0 60.00 60.00 660 graf
PRAGA HOSTIVAŘ 50.00 63.00 49 529 51.00 63.00 34 130 graf
PRAGA HRÁDEK N.N. 76.00 105.00 38 554 67.00 78.00 16 694 graf
PRAGOCEMENT RADOT. - - - 200.00 220.00 68 744 graf
PRAGOEXPORT 1 065.00 1 065.00 22 365 958.00 1 116.00 39 444 graf
PRAGOEXPORT Z1 - - 0 - - - graf
PRAGOFOND IF 82.00 106.00 181 498 80.00 91.00 72 415 graf
PRAGOIMEX 127.00 127.00 0 265.00 265.00 0 graf
PRAGOLAKTOS 147.00 160.00 115 125 146.00 170.00 17 116 graf
PRAGOPROJEKT 74.00 82.00 1 169 45.00 60.00 448 graf
PRAKOM BRNO 234.00 234.00 11 934 216.00 250.00 0 graf
PRAMEN BRNO 79.00 98.00 1 936 111.00 125.00 0 graf
PRAMEN BRUNTÁL 360.00 400.00 12 276 300.00 405.00 0 graf
PRAMEN CZ Č.BUDĚJ. 324.00 400.00 20 154 316.00 351.00 5 235 graf
PRAMEN IK MOR.SEV. 200.00 200.00 600 116.00 122.00 0 graf
PRAMEN IK PRAHA 76.00 76.00 0 110.00 114.00 0 graf
PRAMEN ORLOVÁ POR. 67.00 67.00 1 072 90.00 90.00 0 graf
PRAMEN PHA-Č.DVŮR 267.00 310.00 40 464 339.00 540.00 0 graf
PRAMEN PÍSEK 69.00 83.00 454 110.00 143.00 0 graf
PRAMIX 44.00 44.00 0 86.00 90.00 0 graf
PRAZSKE SLUZBY 143.00 200.00 2 366 154 125.00 200.00 1 260 698 graf
PRAŽ.SIL.A VOD.ST. 92.00 140.00 11 460 105.00 140.00 2 458 graf
PRAŽSKÁ ENERGETIKA 1 255.00 1 380.00 1 170 535 1 201.00 1 375.00 493 529 graf
PRAŽSKÁ IS - - - 56.00 92.00 0 graf
PRAŽSKÁ PLYNÁREN. 1 040.00 1 275.00 117 320 1 021.00 1 100.00 50 853 graf
PRAŽSKÁ TEPLÁREN. 701.00 778.00 3 392 727 654.00 803.00 417 895 graf
PRAŽSKÉ PIVOVARY 1 240.00 1 350.00 1 567 540 1 158.00 1 323.00 315 088 graf
PRAŽSKÝ STAVEB.P. 400.00 400.00 55 600 313.00 332.00 1 962 graf
PRECIOSA-LUSTRY 150.00 200.00 13 480 135.00 161.00 21 240 graf
PREFA BRNO 129.00 137.00 182 643 123.00 136.00 56 885 graf
PREFA GRYGOV 197.00 270.00 20 301 136.00 179.00 16 175 graf
PREFA PARDUBICE 250.00 328.00 510 351 240.00 310.00 317 602 graf
PREFA PRAHA 362.00 382.00 364 790 333.00 400.00 161 649 graf
PREFABRIKACE OVA 55.00 65.00 4 835 55.00 66.00 9 350 graf
PRECHEZA 440.00 525.00 1 222 869 440.00 500.00 367 449 graf
PREMING 152.00 152.00 8 512 161.00 161.00 0 graf
PREMOT FR. LÁZNĚ 353.00 365.00 108 318 343.00 400.00 79 171 graf
PRESTA 34.00 41.00 2 832 24.00 26.00 0 graf
PRIESSNITZOVY LÁZ. 428.00 473.00 133 415 386.00 450.00 56 189 graf
PRIESSNITZOVY LÁZ. - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
PRIMA KARVINÁ 74.00 74.00 888 96.00 101.00 2 880 graf
PRIMONA 145.00 146.00 21 626 113.00 135.00 23 474 graf
PRIOR ČR 155.00 172.00 0 146.00 188.00 602 graf
PRIOR IK 325.00 401.00 3 900 225.00 326.00 5 182 graf
PRIOR OLOMOUC 416.00 513.00 103 312 315.00 350.00 10 710 graf
PRIOR PŘEROV 197.00 270.00 15 511 130.00 265.00 7 872 graf
PRIVAT - - - 500.00 500.00 0 graf
PRO INVEST - - - 93.00 105.00 451 190 graf
PROAGRO 99.00 120.00 9 678 106.00 128.00 5 786 graf
PROAGRO LIBEREC 85.00 94.00 19 977 86.00 90.00 11 160 graf
PROFILPROJ. PRAHA 280.00 280.00 0 236.00 262.00 4 720 graf
PROFIT FOND IF - - - 169.00 247.00 46 945 graf
PROGRESS OSTRAVA 54.00 57.00 1 053 47.00 57.00 11 397 graf
PROJEKTA OSTRAVA 595.00 719.00 21 570 699.00 790.00 16 840 graf
PROLES 83.00 83.00 0 161.00 161.00 0 graf
PROMBAK REAL ESTAT 129.00 129.00 0 665.00 700.00 0 graf
PROREGIO - - - 41.00 52.00 3 438 graf
PROSPERITA IF 305.00 320.00 1 089 036 301.00 310.00 1 632 682 graf
PROVODÍNSKÉ PÍSKY - - - - - - graf
PRUM. A INVEST.HOL - - - 351.00 500.00 0 graf
PRŮM. STAVBY BRNO 390.00 534.00 28 666 419.00 490.00 51 702 graf
PRŮM.STAVBY OVA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PRŮMSTAV MĚCHOLUPY - - - 107.00 118.00 0 graf
PRŮMYSL KAMENE 100.00 110.00 2 600 113.00 160.00 1 584 graf
PRŮMYSLOVÝ IF 660.00 670.00 372 348 596.00 655.00 186 248 graf
PRV.BRN.ST.V.BÍTEŠ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PRV.BRN.STR.TŘEBÍČ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PRVN< MORAVSK_ IF - - - 243.00 427.00 1 865 571 graf
PRVNÍ ČESKOMOR.IF - - - 71.00 71.00 1 562 graf
PRVNÍ JIHO-ZÁPADNÍ - - - 135.00 155.00 71 862 graf
PRVNÍ NOVIN.SP.PHA 900.00 975.00 353 847 713.00 950.00 160 337 graf
PRVNÍ PETROV.ZEM. 51.00 51.00 0 55.00 59.00 5 602 graf
PRVNÍ STAV.CHRUDIM 252.00 255.00 29 374 240.00 258.00 13 232 graf
PRVNÍ STAV.K.HORA 177.00 235.00 63 854 105.00 125.00 3 504 graf
PRVNÍ VÍTKOVSKÁ 85.00 86.00 3 708 60.00 100.00 5 458 graf
PRVNÍ ZDRAVOT.IPF - - - 20.00 22.00 0 graf
PŘER.STROJ.13,0/99 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
PŘEROVSKÉ STROJÍR. 528.00 538.00 4 767 616 512.00 527.00 1 059 890 graf
PS PARDUBICE 181.00 218.00 282 710 154.00 209.00 47 564 graf
PSG 90.00 105.00 33 253 90.00 115.00 14 812 graf
PSV PRŮMSTAV PARD. 195.00 215.00 30 828 209.00 290.00 48 048 graf
PTR 71.00 78.00 1 136 78.00 81.00 9 676 graf
PUDIS 84.00 84.00 0 66.00 72.00 432 graf
PUDIS - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
PZ OSTRAVA 31.00 41.00 695 35.00 50.00 700 graf
R.K.VELKOOB.SKLADY 13.00 16.00 231 30.00 30.00 0 graf
RAAB KARCH.STAVIVA 104.00 140.00 111 760 84.00 142.00 41 342 graf
RADEGAST PF 175.00 208.00 1 163 257 170.00 208.00 564 136 graf
RADLICKÁ MLÉKÁRNA 425.00 620.00 0 332.00 560.00 33 878 graf
RAIFFEISEN ALFA IF - - - 500.00 500.00 0 graf
RAIFFEISEN ALFA PF - - - 268.00 500.00 0 graf
RAKO 1 200.00 1 210.00 1 096 415 1 090.00 1 219.00 239 542 graf
RAPID 1 170.00 1 300.00 3 510 1 305.00 1 450.00 1 305 graf
RAŠELINA 65.00 80.00 23 350 66.00 78.00 10 296 graf
RAŠKA 175.00 194.00 11 944 159.00 176.00 8 960 graf
REAS 67.00 67.00 11 658 49.00 63.00 2 666 graf
REDASH 156.00 245.00 315 083 137.00 247.00 169 737 graf
REKORD 72.00 80.00 16 344 50.00 66.00 3 715 graf
REKULT.VÝSTAV.MOST 225.00 250.00 20 510 230.00 250.00 14 112 graf
RENOVA 31.00 42.00 155 126.00 142.00 128 graf
RENTIÉRSKÝ HOLDING 152.00 165.00 57 572 150.00 178.00 25 445 graf
RENTIÉRSKÝ IF 1.IN 1 015.00 1 085.00 13 713 600 1 000.00 1 070.00 2 997 117 graf
REPROGEN 162.00 208.00 72 032 167.00 188.00 8 556 graf
RESONANČNÍ PILA 236.00 323.00 0 150.00 422.00 4 140 graf
RESTAMO HOLDING 58.00 65.00 760 86.00 86.00 0 graf
RETEX 106.00 162.00 0 53.00 102.00 11 882 graf
RIF 700.00 727.00 31 289 094 683.00 730.00 7 189 941 graf
RMS MEZZANINE 2 960.00 3 155.00 2 800 190 2 885.00 3 167.00 858 703 graf
ROCKWOOL PREFIZOL 324.00 335.00 1 296 698 306.00 333.00 457 288 graf
ROKYTNICE 12/01 101.00 101.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ROLNICKÝ IF - - - 98.00 104.00 107 480 graf
ROMO FULNEK 105.00 130.00 32 889 110.00 128.00 27 486 graf
ROTEXTILE 58.00 60.00 540 53.00 61.00 1 525 graf
ROUČKA SLATINA 58.00 67.00 31 257 63.00 67.00 9 836 graf
ROUDNIC.STROJ.A SL 110.00 111.00 4 773 88.00 115.00 7 040 graf
RUBENA 131.00 192.00 376 194 141.00 216.00 134 618 graf
RUD 152.00 170.00 111 670 166.00 220.00 177 322 graf
RUDOLF JELÍNEK 500.00 599.00 86 482 464.00 520.00 63 973 graf
RUDOLF JELÍNEK - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
RUDOLF JELÍNEK - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
RUKAVIČKÁŘSKÉ ZÁV 53.00 53.00 0 34.00 35.00 315 graf
RUVE 20.00 25.00 0 21.00 47.00 0 graf
RYBÁŘ. TŘEBOŇ HLD 297.00 415.00 991 012 325.00 388.00 247 957 graf
RYBÁŘSTVÍ CHL.N.C. 95.00 110.00 6 150 89.00 97.00 5 215 graf
RYBÁŘSTVÍ PRAHA 238.00 263.00 38 375 263.00 350.00 17 960 graf
RYBÁŘSTVÍ PŘEROV 482.00 500.00 44 118 432.00 505.00 49 458 graf
RYBÁŘSTVÍ TÁBOR 138.00 163.00 17 021 130.00 183.00 8 182 graf
RYBÁŘSTVÍ TELČ 270.00 270.00 21 600 215.00 264.00 7 392 graf
RYBÁŘSTVÍ VEL.MEZ. 114.00 166.00 92 700 133.00 284.00 24 363 graf
RYBENA RUMBURK 300.00 310.00 33 340 287.00 311.00 32 198 graf
RYBNIKÁŘ.HLUBOKÁ 891.00 980.00 1 571 231 850.00 1 213.00 544 300 graf
RYCHNOV 13,1/02 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ŘEMPO 29.00 35.00 63 557 26.00 33.00 31 415 graf
ŘEMPO - - - 750.00 750.00 0 graf
S.P.M.B. 181.00 181.00 13 937 190.00 201.00 19 816 graf
S.P.M.B. - - 0 99 992.00 99 992.00 0 graf
SAFINA 564.00 750.00 548 080 469.00 720.00 250 894 graf
SAKAS 162.00 200.00 62 400 138.00 162.00 19 521 graf
SALMA 135.00 167.00 27 810 125.00 136.00 15 892 graf
SAMA 189.00 233.00 20 700 200.00 210.00 3 000 graf
SAMKA 100.00 124.00 12 789 106.00 138.00 8 042 graf
SANATORIUM ASTORIA 535.00 646.00 3 210 487.00 551.00 11 914 graf
SANATORIUM ASTORIA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SANATORIUM MŠENÉ 211.00 308.00 26 796 130.00 236.00 1 943 graf
SANBORN - - - 1 600.00 1 600.00 0 graf
SANITAS - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SANITAS 129.00 159.00 5 806 113.00 116.00 1 012 graf
SANJO KUTNÁ HORA 372.00 413.00 0 87.00 195.00 43 852 graf
SAO PRAHA - - - 48.00 56.00 5 584 graf
SAPOR 53.00 53.00 1 103 51.00 52.00 0 graf
SAS UH. HRADIŠTĚ 89.00 110.00 8 350 65.00 88.00 3 966 graf
SATIVA KEŘKOV 347.00 500.00 128 360 323.00 540.00 222 959 graf
SATOS 68.00 68.00 0 90.00 90.00 0 graf
SAUER ŽANDOV 42.00 42.00 0 30.00 36.00 1 020 graf
SAVENA 65.00 79.00 390 195.00 210.00 0 graf
SÁZAVAN 220.00 242.00 46 676 200.00 245.00 49 105 graf
SBĚR. SUROV. BRNO 1 095.00 1 520.00 1 544 705 1 075.00 1 870.00 368 617 graf
SBĚRNÉ SUROV. ČB 471.00 687.00 227 289 550.00 812.00 226 680 graf
SBĚRNÉ SUROV.PRAHA 8 170.00 10 545.00 27 819 920 5 850.00 10 000.00 3 567 939 graf
SČ ARMATURKA 570.00 633.00 1 607 961 560.00 621.00 180 682 graf
SČ ENERGETIKA 1 345.00 1 670.00 4 042 075 1 184.00 1 501.00 509 727 graf
SČ INVESTORSKÁ 104.00 134.00 537 628 95.00 114.00 527 432 graf
SČ PLYNÁRENSKÁ 1 000.00 1 200.00 132 860 914.00 1 100.00 58 798 graf
SČC 59.00 73.00 40 781 55.00 75.00 10 502 graf
SDRUŽENY IF - - - 60.00 81.00 1 452 graf
SEBA 54.00 60.00 0 67.00 75.00 0 graf
SECO TRANS 180.00 228.00 256 271 155.00 201.00 392 614 graf
SEKOZ VYSOKÉ MÝTO 153.00 154.00 9 702 135.00 146.00 1 890 graf
SELEKTA 64.00 64.00 21 248 50.00 59.00 10 435 graf
SELEKTA PACOV 91.00 92.00 3 312 92.00 93.00 0 graf
SELGEN 675.00 746.00 1 937 219 610.00 691.00 91 560 graf
SELIKO OLOMOUC 970.00 1 050.00 539 875 950.00 1 033.00 157 228 graf
SELLIER & BELLOT 599.00 670.00 3 747 225 586.00 656.00 577 598 graf
SEMENA VELELIBY 85.00 110.00 4 012 78.00 97.00 2 848 graf
SEMOMA OLOMOUC 62.00 62.00 620 34.00 40.00 2 035 graf
SEMOR. SBĚR.SUROV. 955.00 1 105.00 535 795 860.00 1 162.00 123 310 graf
SEMPERFLEX OPTIMIT 220.00 240.00 301 725 211.00 240.00 61 818 graf
SEMPRA PRAHA 65.00 98.00 19 191 63.00 79.00 12 396 graf
SEPAP 14,10/99 - - - - - - graf
SERVIS.TECH.A SL. 63.00 71.00 7 021 76.00 90.00 0 graf
SETUZA 1 195.00 1 215.00 1 409 955 1 123.00 1 184.00 340 902 graf
SETUZA 12,2/00 97.00 97.00 0 10 000.00 10 990.00 0 graf
SEVAC 205.00 252.00 38 811 229.00 260.00 20 860 graf
SEVČES.SBĚRNÉ SUR. 1 010.00 1 220.00 2 979 940 693.00 1 224.00 319 121 graf
SEVERNÍ ČECHY - - - 147.00 156.00 110 929 graf
SEVEROCUKR 70.00 71.00 24 132 57.00 69.00 15 231 graf
SEVEROČ. MLÉKÁRNY 39.00 48.00 2 096 28.00 33.00 610 graf
SEVEROČ. SDR.CHOV. 129.00 143.00 0 100.00 100.00 0 graf
SEVEROČ. VOD.A KAN 710.00 715.00 181 213 600.00 700.00 36 447 graf
SEVEROČES.TEPLÁRNY 589.00 624.00 1 363 145 559.00 617.00 504 444 graf
SEVEROČESKÉ DOLY 409.00 431.00 4 048 011 386.00 460.00 1 495 206 graf
SEVEROPROJEKT 250.00 252.00 14 050 144.00 154.00 0 graf
SEVEROSKLO 91.00 101.00 1 900 90.00 116.00 6 050 graf
SEVEROTEX LIBEREC 105.00 127.00 132 780 84.00 112.00 33 583 graf
SEVEROZÁPADNÍ IF - - - 700.00 700.00 0 graf
SEVT 1 450.00 1 465.00 515 565 1 269.00 1 500.00 548 098 graf
SFINX 100.00 127.00 7 858 81.00 138.00 20 861 graf
SG - INDUSTRY 323.00 332.00 12 015 764 305.00 329.00 5 627 094 graf
SHD-KOMES 134.00 163.00 82 867 126.00 142.00 16 994 graf
SCHAFFER SOF ZNOJM 51.00 65.00 5 135 30.00 50.00 252 graf
SIDIA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SIDIA 95.00 99.00 1 556 85.00 92.00 1 050 graf
SIF 2 070.00 2 140.00 1 463 600 - - - graf
SIGMA BRNO 90.00 109.00 8 935 79.00 140.00 9 044 graf
SIGMA LUTÍN 245.00 280.00 1 233 423 241.00 301.00 801 543 graf
SIGMIA - - 0 1 000.00 1 000.00 0 graf
SIGMIA IF 207.00 255.00 36 510 198.00 281.00 9 532 graf
SIK IF PRAHA - - - 311.00 350.00 75 819 graf
SIL.STAVBY TEPLICE 211.00 280.00 314 445 181.00 388.00 27 294 graf
SIL.STAVITEL. PHA 114.00 174.00 1 368 150.00 165.00 3 150 graf
SILKA 88.00 98.00 3 600 68.00 88.00 3 731 graf
SILNICE HORŠOV.TÝN 188.00 189.00 5 670 300.00 300.00 0 graf
SILNICE CHEB 76.00 95.00 1 514 59.00 61.00 0 graf
SILNICE JIČÍN 370.00 446.00 9 602 306.00 417.00 28 068 graf
SILNICE JIHLAVA 108.00 121.00 6 656 110.00 137.00 26 334 graf
SILNICE KLATOVY 288.00 319.00 14 178 404.00 550.00 522 graf
SILNICE LITOMYŠL 97.00 120.00 26 621 110.00 163.00 20 037 graf
SILNICE NEPOMUK 250.00 250.00 0 284.00 284.00 0 graf
SILNICE OSTRAVA 351.00 400.00 546 620 341.00 377.00 110 583 graf
SILNICE STŘÍBRO 82.00 82.00 2 624 92.00 96.00 1 971 graf
SILNICE ZNOJMO 93.00 103.00 15 751 83.00 107.00 3 690 graf
SILNIČNÍ TECHNIKA 69.00 86.00 8 269 77.00 89.00 340 graf
SILON 218.00 240.00 172 094 193.00 245.00 54 468 graf
SILVA SERVIS 237.00 292.00 6 132 191.00 200.00 11 220 graf
SILVACO 68.00 91.00 1 428 57.00 61.00 1 388 graf
SKALIČAN 61.00 67.00 2 979 60.00 68.00 2 166 graf
SKLÁRNY BYDŽOV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SKLÁRNY KAVALIER 1 915.00 2 000.00 829 225 1 772.00 1 931.00 398 512 graf
SKLENĚNÁ BIŽUTERIE - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SKLO BOHEMIA 1 405.00 1 500.00 816 625 1 402.00 1 430.00 226 780 graf
SKLO UNION TEPLICE 452.00 560.00 9 625 729 470.00 587.00 3 033 012 graf
SLADOVNA HODONICE 475.00 514.00 27 339 490.00 664.00 111 530 graf
SLAVATA - - - 1 002.00 1 002.00 0 graf
SLAVIA NAPAJEDLA 33.00 38.00 8 315 36.00 38.00 8 490 graf
SLÉVÁRNA HEUNISCH 175.00 180.00 360 153.00 169.00 2 077 graf
SLÉVÁRNA KUŘIM 111.00 123.00 1 000 110.00 127.00 5 250 graf
SLÉVÁRNA KUŘIM - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SLÉVÁRNA LIBEREC 70.00 75.00 45 085 57.00 65.00 11 216 graf
SLEZAN FRÝDEK-MÍS. 301.00 313.00 409 768 295.00 311.00 179 786 graf
SLEZSKY KAMEN - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
SLEZSKÝ KÁMEN 85.00 94.00 2 210 76.00 90.00 12 270 graf
SLOVÁC.VOD.A KAN. 70.00 93.00 3 784 74.00 100.00 2 000 graf
SLOVÁCKÁ FRUTA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SLOVÁCKÉ STROJÍRNY 300.00 330.00 342 196 301.00 315.00 185 664 graf
SLOVÁCKÝ IF - - - 84.00 105.00 40 351 graf
SLUVIS PRAHA 23.00 30.00 8 771 26.00 33.00 16 530 graf
SM ENERGETIKA 1 600.00 1 700.00 1 870 730 1 537.00 1 651.00 939 466 graf
SM- FONDU CIMEX - - - 118.00 137.00 291 029 graf
SM- L_ZEo. FONDU - - - 112.00 126.00 78 374 graf
SM PLYNÁRENSKÁ 984.00 1 300.00 377 952 911.00 1 287.00 97 097 graf
SM VOD.A KAN. OVA - - - 109.00 109.00 0 graf
SM VOD.A KAN.OVA 86.00 92.00 121 374 80.00 101.00 166 711 graf
SMP CONSTRUCTION 218.00 268.00 48 235 192.00 254.00 38 588 graf
SMRŽOVKA 14,25/01 107.00 112.00 11 914 10 000.00 10 000.00 0 graf
SOBONA 64.00 65.00 5 042 60.00 72.00 8 711 graf
SOKOLOV. STROJÍRNY 71.00 81.00 58 036 71.00 97.00 29 773 graf
SOKOLOV.BÁŇ.STAVBY 90.00 96.00 62 518 86.00 110.00 42 670 graf
SOKOLOVSKÁ UHELNÁ 245.00 250.00 2 878 056 237.00 250.00 1 150 959 graf
SOKOLOVSKÝ IF - - - - - - graf
SOLNÉ MLÝNY 414.00 470.00 41 238 390.00 448.00 11 834 graf
SOLO 105.00 112.00 16 179 100.00 120.00 19 434 graf
SPALOVNA VYSOČANY 108.00 125.00 116 347 102.00 148.00 40 605 graf
SPALOVNA VYSOČANY - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
SPEC.ÚST.PRO REK. 288.00 288.00 0 250.00 284.00 0 graf
SPECIÁL INVEST - - - 89.00 101.00 430 060 graf
SPECIALTRANS.NOS. 95.00 124.00 5 202 91.00 101.00 9 508 graf
SPIF ČESKÝ 298.00 316.00 24 190 330 298.00 314.00 12 983 690 graf
SPIF VŠEOBECNÝ 123.00 134.00 12 701 914 122.00 135.00 6 784 626 graf
SPIF VÝNOSOVÝ 140.00 142.00 12 851 391 135.00 141.00 6 245 453 graf
SPOFA 1 260.00 1 310.00 633 600 1 212.00 1 308.00 335 941 graf
SPOJ.ZÁV.-NÁBYTEK 59.00 80.00 24 977 58.00 66.00 15 878 graf
SPOJENÉ KARTÁČOVNY 824.00 915.00 198 451 804.00 899.00 108 852 graf
SPOJPROJEKT PRAHA 180.00 198.00 0 173.00 203.00 2 918 graf
SPOL.KAP.SLUŽEB 204.00 246.00 76 572 211.00 440.00 75 052 graf
SPOLANA 699.00 799.00 11 552 377 657.00 770.00 1 633 737 graf
SPOLEK CH.HUT.VÝR. 345.00 407.00 4 201 119 344.00 393.00 4 913 754 graf
SPOLINVEST - - - 135.00 135.00 0 graf
SPRÁVA FONDŮ IS - - - 249.00 300.00 238 812 graf
SPT TELCOM 12,5/99 105.00 105.00 11 033 14 400.00 14 400.00 0 graf
SPUR 302.00 330.00 71 010 340.00 457.00 69 208 graf
ST.DLUHOP. 8,7/00 101.00 101.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.14,6/97 105.00 105.00 0 - - - graf
ST.DLUHOP.14/96 103.00 103.00 0 1 000.00 1 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.8,45/96 101.00 101.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.8,55/97 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.8,75/96 104.00 104.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.9,15/00 102.00 102.00 10 475 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.9,25/99 104.00 109.00 55 979 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.9,4/97 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
STABE-BER.STAVEBNÍ 241.00 242.00 2 904 241.00 280.00 3 108 graf
STAMEDOP 165.00 166.00 7 470 157.00 178.00 69 452 graf
STAMONT BRNO 99.00 100.00 1 000 110.00 120.00 15 298 graf
STAOPRA 81.00 81.00 0 230.00 250.00 0 graf
STAP 90.00 120.00 7 029 90.00 172.00 8 180 graf
STAPO 40.00 40.00 9 320 35.00 38.00 4 766 graf
STAPO ROKYCANY 70.00 70.00 0 90.00 98.00 2 304 graf
STAPRO SERVIS 26.00 26.00 0 45.00 45.00 270 graf
STAROPRAŽ.UZEN.IF - - - 192.00 204.00 100 604 graf
STAROROL.PORCELÁN 255.00 280.00 18 328 227.00 270.00 35 962 graf
STAS ZLIČÍN 27.00 34.00 1 663 25.00 27.00 0 graf
STASS 170.00 175.00 1 400 165.00 165.00 1 980 graf
STAST PRAHA 56.00 61.00 2 440 58.00 61.00 2 974 graf
STATEK DALOVICE 67.00 87.00 9 168 100.00 195.00 100 260 graf
STATEK KAMÝK N.V. 123.00 123.00 0 97.00 130.00 0 graf
STATEK MIROSLAV 80.00 80.00 0 97.00 107.00 0 graf
STATEK UHŘÍNOV 79.00 87.00 157 103.00 125.00 19 810 graf
STATKY BĚLOTÍN 142.00 157.00 3 827 132.00 200.00 4 272 graf
STATKY POTŠTÁT 250.00 250.00 0 222.00 222.00 0 graf
STATUS 175.00 240.00 0 120.00 130.00 4 324 graf
STAV. IZOL. K.HORA 280.00 371.00 0 288.00 340.00 13 876 graf
STAV. VÝROBA PRAHA 43.00 44.00 2 816 40.00 43.00 4 983 graf
STAV. ZÁV. OLEŠOV. 220.00 266.00 23 791 263.00 359.00 21 359 graf
STAV.DOP.A MECH. 80.00 89.00 2 165 95.00 99.00 94 graf
STAV.POD.DOMAŽLICE 80.00 82.00 3 668 74.00 178.00 4 559 graf
STAV.POD.HRANICE 77.00 77.00 0 90.00 106.00 0 graf
STAV.POD.JABLONEC 32.00 32.00 0 23.00 26.00 175 graf
STAV.POD.KLATOVY 331.00 364.00 0 350.00 373.00 3 150 graf
STAV.POD.OPAVA 52.00 52.00 12 532 56.00 74.00 1 344 graf
STAV.POD.PÍSEK 120.00 120.00 0 150.00 180.00 46 953 graf
STAV.POD.PLZEŇ 71.00 78.00 1 491 58.00 82.00 912 graf
STAV.POD.PRAHA 80.00 90.00 8 645 77.00 90.00 21 453 graf
STAV.POD.ZÁBŘEH 100.00 121.00 3 430 95.00 95.00 1 425 graf
STAV.POD.ZLÍN 125.00 190.00 0 289.00 289.00 0 graf
STAV.POD.ŽĎÁR 131.00 162.00 3 755 97.00 115.00 776 graf
STAV.PODNIK 50.00 50.00 0 54.00 59.00 13 336 graf
STAV.SDRUŽ.PŘÍBRAM - - - 9 000.00 9 000.00 0 graf
STAV.TECHN.ÚSTAV 590.00 600.00 11 210 600.00 600.00 0 graf
STAVBY A MON.PARD. 250.00 311.00 184 171 223.00 285.00 38 955 graf
STAVBY BRNO 117.00 160.00 0 110.00 120.00 5 040 graf
STAVBY MOSTŮ HOD. 551.00 660.00 850 251 501.00 583.00 383 474 graf
STAVCENT 243.00 275.00 55 496 185.00 241.00 11 725 graf
STAVEBNÍ P.KROMĚŘ. 190.00 190.00 0 255.00 255.00 0 graf
STAVEBNÍ P.PRACHA. 67.00 82.00 8 375 109.00 130.00 7 914 graf
STAVEBNÍ P.TEPLICE 82.00 82.00 2 952 85.00 110.00 12 015 graf
STAVEBNÍ STR.BRNO 35.00 35.00 980 26.00 30.00 364 graf
STAVEBNÍ STR.ÚSTÍ 92.00 105.00 5 130 139.00 270.00 0 graf
STAVEBNÍ ÚDRŽ. PHA 67.00 91.00 0 100.00 100.00 0 graf
STAVIMO 347.00 470.00 408 204 266.00 447.00 49 318 graf
STAVIVA 81.00 99.00 51 031 75.00 137.00 79 183 graf
STAVO FRÝDLANT V Č 95.00 95.00 1 330 67.00 67.00 0 graf
STAVO PLANÁ 99.00 120.00 23 320 95.00 100.00 13 490 graf
STAVOKOMB.LIBEREC 69.00 69.00 0 52.00 59.00 3 712 graf
STAVOKONSTRUKCE 80.00 80.00 0 57.00 60.00 292 graf
STAVOMAT CHEB 35.00 39.00 0 40.00 42.00 4 200 graf
STAVOMONT OSTRAVA 163.00 180.00 63 724 150.00 195.00 89 772 graf
STAVOMONT PRAHA 136.00 140.00 1 680 133.00 141.00 14 404 graf
STAVOMONTÁŽE Č.B. 135.00 140.00 32 240 108.00 109.00 2 616 graf
STAVOMONTÁŽE KV 78.00 78.00 1 170 89.00 100.00 1 855 graf
STAVOMONTÁŽE OL 100.00 137.00 21 211 102.00 136.00 24 060 graf
STAVOMONTÁŽE ZLÍN 50.00 59.00 4 965 67.00 70.00 8 575 graf
STAVOPROJEKT HK 145.00 145.00 0 185.00 185.00 0 graf
STAVOPROJEKT OL 238.00 261.00 0 193.00 241.00 0 graf
STAVOSTROJ 208.00 250.00 1 160 097 206.00 235.00 322 991 graf
STAVOUNION 9 710.00 9 710.00 0 - - - graf
STAVUS PŘÍBRAM 31.00 31.00 0 32.00 78.00 0 graf
STČ ENERGETICKÁ 955.00 1 050.00 1 484 750 900.00 1 064.00 492 402 graf
STČ PLYNÁRENSKÁ 900.00 1 025.00 72 092 800.00 900.00 25 231 graf
STČ.CHOV.SDRUŽENÍ 135.00 137.00 945 94.00 200.00 5 910 graf
STČ.SBĚRNÉ SUROV. 402.00 587.00 12 150 540.00 1 098.00 85 692 graf
STOCK PLZEŇ - - - 1 054.00 1 054.00 0 graf
STOCK PLZEŇ 1 350.00 1 450.00 103 005 1 351.00 1 500.00 167 568 graf
STRABAG BOHEMIA 400.00 470.00 219 780 367.00 403.00 25 214 graf
STRABAG RYCHNOV 246.00 326.00 0 280.00 280.00 0 graf
STRABAG UH.HRAD. 286.00 321.00 23 077 279.00 279.00 0 graf
STRATEGIC HOT.CAP. 726.00 769.00 260 147 712.00 726.00 252 721 graf
STROJ. CHRUSTENICE 300.00 328.00 117 361 180.00 285.00 3 056 graf
STROJ.PROSTĚJOV 35.00 35.00 455 64.00 71.00 0 graf
STROJEXPORT PRAHA 83.00 103.00 12 645 59.00 84.00 4 864 graf
STROJIMPORT 51.00 69.00 1 746 44.00 49.00 1 722 graf
STROJIMPORT - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
STROJINGSTAV BRNO 67.00 67.00 3 350 64.00 67.00 6 394 graf
STROJINTEX IDP 302.00 323.00 111 689 265.00 311.00 65 176 graf
STROJÍRNA SEDLICE 789.00 1 145.00 0 755.00 1 771.00 119 930 graf
STROJÍRNY A O.KAPL 51.00 52.00 468 61.00 73.00 4 959 graf
STROJÍRNY BOHDAL. 98.00 101.00 2 114 98.00 130.00 8 216 graf
STROJPLAST 115.00 127.00 23 000 95.00 151.00 12 610 graf
STROJTEX 455.00 481.00 165 295 338.00 378.00 8 450 graf
STROJTEX - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
STS HOSTIVICE 116.00 116.00 2 088 110.00 115.00 1 314 graf
STS OLOMOUC 208.00 284.00 0 338.00 338.00 0 graf
STS PRACHATICE 58.00 78.00 1 044 81.00 81.00 0 graf
STS PRUNÉŘOV 97.00 98.00 3 997 86.00 90.00 2 907 graf
STS PŘEROV 63.00 70.00 1 247 67.00 82.00 2 200 graf
STS STRAKONICE 105.00 110.00 1 100 88.00 100.00 7 000 graf
STS ŠUMPERK 63.00 70.00 8 820 50.00 70.00 2 390 graf
STUHA 104.00 138.00 10 525 91.00 93.00 0 graf
SUBEKO KLÁŠTEREC 130.00 150.00 37 852 98.00 145.00 11 400 graf
SUBTERRA 857.00 1 035.00 5 620 935 855.00 1 115.00 245 634 graf
SUDOP PRAHA - - - - - - graf
SUPRAPHON 102.00 156.00 0 271.00 316.00 0 graf
SUZOP 120.00 120.00 13 920 121.00 121.00 0 graf
SVA 215.00 222.00 325 569 186.00 238.00 107 050 graf
SVA HOLÝŠOV - - - 99 992.00 99 992.00 0 graf
SVAS 13.00 14.00 4 372 18.00 18.00 0 graf
SVIT ZLÍN 98.00 109.00 973 791 97.00 111.00 490 288 graf
SVITEX 33.00 33.00 0 33.00 34.00 1 752 graf
SVOBODA GRAF. ZÁV. 143.00 159.00 82 024 137.00 156.00 65 356 graf
SVÚM 68.00 74.00 2 235 165.00 379.00 46 721 graf
SVÚOM PRAHA 68.00 68.00 8 092 85.00 85.00 6 542 graf
SVUS 97.00 117.00 16 611 128.00 150.00 199 212 graf
SVÚSS 35.00 35.00 0 33.00 70.00 693 graf
SYNPO 124.00 151.00 2 062 320.00 355.00 0 graf
ŠANCE IPF 754.00 754.00 0 200.00 2 300.00 0 graf
ŠKODA 529.00 575.00 18 100 560 524.00 544.00 4 515 696 graf
ŠKODA DIESEL 117.00 148.00 223 282 110.00 137.00 78 454 graf
ŠKODA LIAZ 144.00 161.00 376 678 136.00 165.00 100 685 graf
ŠKODA PRAHA 627.00 735.00 395 288 614.00 700.00 150 332 graf
ŠKOFIN 11,625/98 101.00 10 137.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ŠKROBÁRNA BRNO 120.00 163.00 34 907 130.00 174.00 10 895 graf
ŠKROBÁRNY HORAŽĎ.